1990/1. marts. Ind i halvfemserne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1990/1. marts. Ind i halvfemserne"

Transkript

1 1990/1. marts Ind i halvfemserne Med dette nummer går Nyt fra Sprognævnet i sin nye skikkelse ind i sin sjette årgang og ind i 1990'erne. Siden 1985 er der udsendt i alt ca. 350 sider med artikler om aktuelle problemer i dansk og med svar på spørgsmål om dansk. Få Nyt fra Sprognævnet komplet Tilsammen giver de udsendte numre et overblik over dansk i dag. Og nu er det blevet lettere at bruge bladet som opslagsværk. Sidst i 1989-årgangen er der et udførligt register til de første fem årgange. Ved hjælp af det kan man hurtigt finde frem til hvor et bestemt ord eller emne er behandlet. Abonnenter der mangler en eller flere af årgangene , kan fylde hullerne ud for 15 kr. for en årgang årgangen koster stadig 45 kr. Nye abonnenter kan for en samlet pris af 125 kr. få de fem tidligere årgange ( ) årgangens fire hæfter efterhånden som de udkommer. Bladet kan bestilles hos Sprognævnet (se adresse og telefon- og telefaxnumre på bagsiden). Brug evt. bestillingssedlen i Nyt fra Sprognævnet 1989/4, s. 15. Fattigfirserne Størsteparten af dette nummer af Nyt fra Sprognævnet udgøres af en artikel om nogle af de nye ord som dansk har fået i firserne. Under overskriften Fattigfirsernes nye ord skriver Pia Jarvad om ord»fra vor ordrige onkel i Amerika«, om»hovsaord«, om»glasnost i ordforrådet«og om selve ordet»fattigfirserne«.

2 NYE ORD Fattigfirsernes nye ord af Pia Jarvad Den amerikanske indflydelse på det danske sprog tog sit helt store opsving efter 2. verdenskrig. Krigen medførte at store summer blev investeret i udvikling af krigsteknologi, ikke mindst i USA. Denne teknologi kunne også bruges i fredstid, og USA eksporterede den til hele den øvrige verden sammen med den amerikanske kultur, og med et negativt ord blev den amerikanske kultur i tresserne omtalt som Anders And-kultur, cocacolakultur ejler cocacolaimperia /isme. Men den amerikanske kultureksport og sproglige påvirkning er ikke blevet mindre i dag, mere end fyrre år efter krigen. Fra vor ordrige onkel i Amerika Det er karakteristisk at det overvejende er amerikanske ord vi bruger, når vi importerer ting; i det øjeblik tingen»foodprocessor«introduceres på det danske marked, er det også det amerikanske ord joodprocessor der bliver den danske betegnelse. I det nu forgangne tiår, som er blevet kaldt jattigfirserne Uf. illustrationen side 9), har vi fra vor ordrige onkel i Amerika fået ord som disse: 2 aerobic, aerobicdancing, aerobicgymnastik 'et gymnastikprogram som særligt øger kroppens evne til at optage ilt; gymnastikken udføres til musik med rytmiske danseprægede bevægelser'. AIDS 'erhvervet immundefektsyndrom', dvs. en sygdom som svækker personens immunforsvar; ordet er en forkortelse af 'acquired immune deficiency syndrome'. breakdance 'akrobatisk dans til musik fra en ghettoblaster'. businessclass 'klasse på flyrejser med gode faciliteter som fx gratis servering og specielle opholdssteder'. clockradio 'ur som vækker med et radioprogram'. computerfreak 'person som er vild med at arbejde (og lege) med edb'. crack 'koncentreret kokain', cracker 'person som tager crack'. dekoder 'apparat der fjerner indkodede forstyrrende signaler på fjernsynsprogrammer fra betalings-tv'. dinks 'ungt barnløst ægtepar hvor begge arbejder og hvor parret derved har økonomi til stort forbrug'; ordet er en forkortelse af 'double income, no kids'. electric boogie 'dans med stødvise, robotagtige bevægelser'. ghettoblaster 'transportabel kassetteradio med kraftige højtalere'; blast = 'lyddrøn'; ordet er foreslået fordansket til asjaltblæser. hacker 'person der illegalt bryder ind i dataanlæg', hacking 'det at bryde ind i dataanlæg'. hackysack 'lille læderbold, som man sparker til og som ikke må ramme jorden'. headhunte 'opspore egnede personer til ledende stillinger', headhunter

3 'person som opsporer virksomhedsledere'. heavy metal 'tung, støjende rockmusik'. high tech 'indretningsstil der spiller på det funktionelle og hvor man bruger ting som normalt bruges i fabrikker, varehuse, køkkener'. hiphop 'ungdomskultur omfattende breakdance, electric boogie, musik fra ghettoblaster og rapsang'. homebanking 'det at lave bankforretning i hjemmet via en PC'. hospice ' hospital eller afdeling på hospital som lindrer den sidste tid for døende'; ordet er af Dansk Sprognævn foreslået fordansket til lindreplejehospita/. light 'let'; ordet bruges til at angive varer som indeholder færre uønskede stoffer end standardvaren, fx cigaretter med lavt indhold af tjære og sodavand med lavt indhold af kalorier. mountainbike 'terrængående cykel'. PC (ofte skrevet pe'er) 'personlig computer, lille hjemmecomputer'. piece 'illegalt vægmaleri med vilde farver, figurer og ord hvor stilen og ikke indholdet er vigtigst', jf. tag. rap, rapsang 'rytmisk tale til musik'. tag 'graffitikunstnerens signatur på et piece (se dette ord). timemanager 'planlægningskalender'; ordet er et registreret varemærke, og det er trods sit engelske udseende dannet på dansk. trend 'tendens, moderetning', trendsetter 'person som er toneangivende'. triatlon 'trekamp bestående af svømning, cykling og løb'. workout 'gymnastik form der lægger vægt på bevægelighedstræning og styrketræning'; den er lanceret af Jane Fonda, og den udføres til musik, jf. aerobic. yuppie 'ung velhavende karrieremand eller -kvinde som bor i storbyen'; ordet er en forkortelse af 'young urban professional' plus endelsen ie, som også kendes fra ordet hippie; det er foreslået at oversætte det til storbystræber (Østerbro Avis ). zappe 'at flakke med fjernbetjeneren fra kanal til kanal uden at se et program fra begyndelsen til enden, zapning 'det at skifte fjernsynsprogram på denne måde'. Der sker i de fleste tilfælde en tilpasning af de engelske låneord til danske udtalevaner, og i større eller mindre grad afledes og bøjes de på dansk; således udtales fx sidsteleddet i clockradio helt dansk, og hos mange kunne førsteleddet lige så vel være et dansk ord, k/ok, at dømme efter udtalen. Ordet zapping bliver til zapning, og ghettob/aster bøjes på dansk: ghettoblasteren, ghettoblastere, ghettob/asterne. Hele tilpasningen til det danske udtale- og bøjningsmønster afhænger af hvor hyppigt ordet bruges, og hvor længe ordet har været optaget i dansk. Mange af de engelske lån som vi har overtaget direkte, irriterer folk, og det er da også denne form for lån der ofte rea- 3

4 geres mod, når man kritiserer det danske sprog, som fx i dette læserbrev: Tal dansk, din sorte hund! Sådan siger Holbergs Jeppe, og han tilføjer:»så skal vi nok svare for os.«ikke alle har lyttet til Jeppe. Det er sikkert storartet, at man på en hot line kan sikre sig joint seating samt comfort kit og slumber shades, hvis en stakkels annoneelæser ellers vidste, hvad det betød. (Jyllands-Posten ). Let us be lovers Lån af enkeltord fra amerikansk er nok interessant, men mere bemærkelsesværdig er den mere uregistrerbare brug af amerikanske ord, fraser og hele sætninger i det daglige omgangssprog. Og det er et sprogligt træk som er øget kolossalt j firserne. Den stigende amerikanisering af omgangssproget er startet i ungdomskulturen - for ungdommen er amerikansk kultur ikke længere en fremmed kultur. Fx blev det i firserne mere og mere almindeligt under skoleforløbet at have et års ophold på high school i USA, og nærkontakten med amerikanske for-. hold gav sig udtryk i talesproget. Almindelige talesprogs vendinger blev erstattet med tilsvarende amerikanske, fx have a nice day, see you tomorrow, bye-bye, sorry, yes, no, don', worry. Else Bojsen skriver om dette i»dansk under engelsk-amerikansk fortryllelse?«i Sprog i Norden 1989, og hun nævner at jo mere afslappet og uformel en situation er, jo mere amerikansk slipper der ind, og hun drager en parallel til slang, som jo også hører til i uformelle situationer. 4 Der er ingen tvivl om at den brudstykkevise use af amerikansk er typisk for firserne, og at den breder sig fra den mere slangagtige funktion til det almindelige omgangssprog og fra ungdomskulturen til ældre generationer. Her er nogle eksempler: Vil du være movie-star? (Eva nr. 4, 1988). Og by the way, så er det måske her pudlens kerne ligger begravet. (Politiken ). den lille lejlighed o ff-o ff Gråbrødre.. Skoene var sorte og»capped«. (2 & to, september 1989). Jakob Dahl: Let us be lovers. (Bogtitel, 1988).»Du burde spise nogle vitaminer«-»tak det gør jeg allerede: vitamin A, B, C, D, E, jern, mangan, kobber, ginseng, selen, zink.. You name it!«(tegneserien Simple striber i Politiken ). Leth er godsejeren, der viser rundt i sin håndplukkede malerisamling - take it or leave it. (Politiken ). Men efter et længere misbrug, typisk omkring 40-års alderen - og hvis alkoholikeren viser klare tegn på fysiologisk afhængighed - når han et 'point of no return'. (Politiken ).

5 Danskerne taler selvfølgelig dansk, men danskerne har altid lånt ord fra andre sprog, når der var brug for nye ord. I efterkrigstiden blev det især engelsk der satte sit aftryk på det nye ordforråd, men i firserne låner man ikke bare ord men ogsa hele sætninger, som man krydrer sit daglige sprog med. Helt sa galt som striben her viser, star det dog ikke til. Striben blev bragt i tidsskriftet Folkeskolen, nr. 49, Fra livskvalitet til livsstil Sproget er jo et spejl af samfundet; ligesom de glade tresseres nye ord stoifamilie, alternativ sam li vsjorm, kvindegruppe, p-pille, ungdomsoprør, sabbatå,; sensitivitetstræning, trivselsskole,jlowerpower, hippie, græsrodsbevægelse, veljærdsdansker giver os et billede af den periodes komme hinanden ved-mentalitet, så er firsernes sprog også et tolkningsinstrument for strømningerne i samfundet. I firsernes borgerlige samfund stiller vi alle op til kamp om penge og sejr, det gælder om at være nummer l. Konkurrencen er overalt, politikerne konkurrerer om vælgerne, erhvervslivet om kunderne, den enkelte konkurrerer om bedre løn, større magt og flere samfundsgoder. Hvor man i tresserne afholdt love-in, jogger man i firserne, dyrker work-out eller aerobic, og man spiser helsekost for at holde sig i form til livets store sportskonkurrence. Det nu forældede ord livskvalitet (fra 1970) er afløst af ordet livsstil. Selve ordet livsstil er ikke nyt, det kan føres tilbage til midten af fyrrerne, men det er blevet et ord der karakteriserer firserne: Livsstil er in. Det viser de nye livsstils-blade som Tique og Puls. Elementerne er individualisme, stræbsomhed, mode, kvalitet, forbrug og en nymoralisme, hvor penge er et middel til frigørelse. (Berlingske Tidende ). Det professionelle liv Livsstil repræsenteres tydeligst af yuppien, jf. side 3. Ordet er i dansk første gang registreret i 1985; i amerikansk et par år før. Yuppierne er målbevidste, egoistiske unge som ved hvad det drejer sig om for at komme frem i verden og dyrke livsstil: penge, karriere og magt. Når yuppierne bliver ældre gifter de sig og etablerer sig - de kaldes dinks, jf. side 5

6 2. Kerneordet for denne livsstil er professionel. Ordet professionel er i den traditionelle betydning modsætningen til amatør, som man kender det fra sporten. Derudover betyder det også 'hvad der har at gøre med erhverv, med ens erhverv', 'erhvervsmæssig' i modsætning til privatlivet. Denne sidste brug af ordet kan illustreres af følgende citat: Trods de vilkår livet bød ham, personligt og professionelt, bevarede han til sin død (sin) naivitet. (Politiken ). Men i dag bruges ordet lidt anderledes, det kan man se af disse eksempler, som alle er fra annoncer i Politikens Lederposten : Du er professionel og ved, at netop dit område kan være»nerven«i en installation. - et servicejob sammen med professionelle kolleger. Professionelle salgskonsulenter til kendt edb-leverandør.. du har en professionel fremtræden og kan med din gode situationsfornemmelse begå dig i større organisationer. Når ordet bruges nu, og det gør det hyppigt i livsstils- og management kulturen, så er det en udvidet brug af den sportsmæssige betydning, vel at mærke hentet fra den kommercialiserede, professionelle sportsverden. Ordet er helt klart et positivt ord, det er en kvalifikation at være professionel. Det har synonymer 6 som dygtig, energisk, dreven. Professionelle personer har effektiv ledelsesstil, de er dynamiske, resultatorienterede, kreative, visionære, og de har målvilje og tager beslutninger uden at vakle. Professionel managementstrategi Sammen med ordet professionel er der en række andre ord der karakteriserer moderne management: karriereplanlægning, strategisk planlægning, resultatansvar, resultatorienteret, koncept, division, professionel managementstrategi, virksomhedskultur, direct-mai! 'det at et firmas kunder modtager et særligt brev, udarbejdet personligt til kunden', direct-marketing 'målrettet udsendelse af reklamemateriale eller målrettet telefonsalg', fund-raising 'indsamling af midler til velgørende formål', trainee 'person under uddannelse i et firma', udviklingsstrategi; ja, efterleddet strategi er blevet et modeord: karrierestrategi, kulturstrategi, ledelsesstrategi, markedsføringsstrategi, nichestrategi, personlighedsstrategi, planlægningsstrategi, produktstrategi, salgsstrategi, virksomhedsstrategi er et udpluk af strategi-ord som Sprognævnet har registreret inden for de seneste år. Og et firma er ikke længere slet og ret et firma, det er en koncern; lønnen, som man kan forhandle om ved stillinger i koncerner, kaldes targetløn, altså 'målløn'. Hovsaord Den 6. september 1982 blev der ved et uheld afskudt et harpoonmissil fra fregatten Peder Skram. Missilet ramte

7 sommerhusområdet i Lumsås ved Sjællands Odde. Hurtigt blev missilet kaldt hovsamissilet, og ordet hovsa- blevet modeord for noget utilsigtet, noget uovervejet, fx Hvad har pensionsskatten og postyret om skatteleasing med hinanden at gøre? Jo, de viser, at politikerne stadig arbejder efter hovsa-metoden på skatteområdet. (Sparekassen, feb. 1983). Der er hverken økonomisk eller teknisk planlægning bag de selvejende institutioners vedligeholdelse af deres bygninger. Institutionerne bruger»hovsa«-løsninger, når skaderne er sket. (Fyens Stiftstidende ). Det er et eksempel på, at hastværk fører til beslutninger, der ikke er tilstrækkeligt vurderet - såkaldte hovsabeslutninger. (Jyllands-Posten ). en tryghedsreform, som skal sætte en stopper for modbydelige 'hovsafyringer'. (Politiken ). Visse modeord er dukket op i firserne, og de har bidraget stærkt til produktiviteten i orddannelsen. Det er ikke sjældent at det drejer sig om en ny udvidet brug af et ord der i forvejen eksisterer, og den har avlet rækker af nye mere eller mindre tilfældige ord. Man kunne kalde den type ord for hovsaord. Beostærsyndrom og bedstemoreffekt Ordet syndrom betyder oprindelig 'et antal symptomer der tilsammen karakteriserer en vis sygdom', som fx i Turners syndrom 'sygdomsbillede hos en kvinde der mangler kønskirtler, opkaldt efter en person ved navn Turner', kz-syndrom 'følgetilstand hos tidligere ekstremt afmagrede koncentrationslejrfanger'. Under påvirkning af en udvidet brug af ordet på engelsk, kan syndrom nu også betyde 'karakteristisk samling af faktorer' som fx i ord som jetlagsyndrom 'forstyrrelse i døgnrytmen i forbindelse med længere flyrejse', beostærsyndrom 'det fænomen at børn snakker efter uden selv at forstå det de siger'. Desuden er der de mere tilfældige dannelser som supermarkedssyndrom, Florence Nightingale-syndrom, mellem lagssyndrom, underlegenhedssyndrom, jordemodersyndrom, blækregningssyndrom, storbysyndrom, lillebrorsyndrom, glistrupsyndrom, hvor syndrom nærmest bruges synonymt med 'kompleks'. Ordet -pleje yngler også; her er et udvalg af -pleje-ord i Sprognævnets samlinger: citypleje, debitorpleje, erhvervspleje, formuepleje, imagepleje, investeringspleje, kropspleje, kundepleje, landskabspleje, medarbejderpleje, naturpleje, personalepleje, ponypleje, rentepleje, samfundspleje, selvpleje, skovpleje, sorgpleje, talentpleje, tankepleje, terminalpleje, vandløbspleje, vælgerpleje, økonomipleje. 7

8 Nu kommer her også folk, som har passeret både de 30 og de 60.»Bedstemoreffekten«kalder de ansatte fænomenet. (Berlingske Tidende ). Hvad bedstemoreffekt egentlig er fremgår ikke af artiklen - og det er nok karakteristisk for brugen af hovsaord. Man bruger modeordet -effekt meget vagt og signalerer at man er med i det nye smarte ordforråd, fx borgmestereffekt 'det fænomen at en populær borgmester bevirker at der stemmes på borgmesteren uanset partipolitisk tilhør', fætter højben-effekt 'det at modtage ufortjente gevinster'. Mange af ordene er sjove i deres konkrete sammenhæng, men uden for den er det ikke til at gætte hvad de betyder, fx: glistrupeffekt, gulerodseffekt, hængekøjeeffekt, ketchupeffekt, mattæuseffekt, nytårsaftenseffekt, nøglehulsejfekt, sandkasseeffekt, schliitereffekt, statsministermorejfekt, ulv-lam-effekt. Det nye franske køkken eller et drys etnisk krydderi på lørdagskyllingen Forgæves kikkede jeg efter en aubergine-forret. Men der var heldigvis to andre meget typiske forretter på kortet, vinblads-dolma og sigara-boregi eller borek, som de hedder i mine tyrkiske kogebøger. Det er den papirtynde yufkadejg med fyld, stegt i ovn eller friture. (Politiken ). Firsernes livsstil var også mad, det nye franske køkken med friske råvarer, 8 sprøde (eller hårde) grønsager og nye former for madsammensætninger introduceredes i Det franske udtryk nouvel/e cuisine, som er forbilledet for det danske, dukkede op nogle år før. Enhver avis med respekt for sig selv indførte stemningsfyldte beskrivelser af spisesteder og madoplevelser i faste rubrikker, og madanmelderen bedømte og uddelte kokkehuer. Det er det som man i tresserne kaldte madporno eller madpornografi. Den blev karakteriseret sådan: Det er med den rigtige pornografi.. som med mad-pornografien: det er bare til at læse om. (Information ). Indvandrernes restauranter med fremmedartet mad blev i midten af firserne gjort salonfæhige ved at kalde dem etniske restauranter, og dermed har en række nye retter fået adgang: shawarma, falafel, køfte, kebab. Og en række eksotiske grønsager og frugter er nu i firserne blevet helt almindelige i dagligvarebutikkerne: kærligheds frugt, mango, kiwi, papaja, jerusalemartiskok, boysenbær, cashewnød, guava, jaffarin, kinaradise, patisson, japanræddike, spagettimelon eller spagettisquash, kumquat og cayote som også kaldes sjusju. Men den almindelige dansker fik en ny ret i rækken af præfabrikeret junkfood (færdigmad med stort indhold af tomme kalorier;junk = 'ragelse, skrabsammen'), nemlig den forparterede kylling i alubakken, lige til at stille i ovnen: lørdagskylling.

9 Godtnytår Frasen 'fattig-firserne' menes ikke at dække de faktiske forhold. - Hva'faen! Har du købt dansk kaviar?! rfp'! 11 t Ordet./alligfirserne blev lanceret i Weekendavisen , og det var temaet i en serie om danskerne, følelseslivet og sammenholdet i»en økonomisk krise som den, der nu ruller ind over os«, som avisen skrev. Ordet blev populært alle vegne, selv i dronningcns nytårstale ved indgangen til 1981 blev det brugt, og illustrationcn her viser hvordan man også så på begrebet fattigfirserne. Illustrationen er lavet af Poul Holck, og den blev bragt i Politiken Glasnost i ordforrådet En oversigt over firsernes nye ordforråd kan ikke medtage alt hvad der er sket, men der er visse ord (og dermed begreber) som ikke må mangle: glasnost, perestrojka og det indre marked. De to første ord dukkede op i forbindelse med den russiske statsleder Mikhail Gorbatjovs reformarbejde: glasnost, som i begyndelsen blev oversat til 'åbenhed', men hvis betydning nok mere dækkes af ordet 'offentlighed', og perestrojka 'ombygning, nystrukturering'. Begge ord blev brugt i en tale af Gorbatjov , og de har gået deres sejrsgang over hele verden. Og der gik ikke lang tid før glasnost også blev brugt om hjemlige forhold, fx: en ny lov om offentlighed i forvaltningen trådte i kraft fra , og (der var) med denne lov (tale) om en yderligere udvidelse af demokratiet, glasnost på dænsg så at sige. (Information ). I LO tog man sig til hovedet. 'Det er ulideligt med al den glasnost', sagde LO-kilder spøgefuldt/ironisk med henvisning til Det Fri Aktuelts nye linje. (Politiken ). Det indre marked bliver en realitet med udgangen af men herhjemme er der allerede åbnet et: 9

10 City's største fødevaretorv kvadratmeter.. Torvets indre marked (er) Irma. (Brochure ). Og et indre marked findes faktisk mange steder: Her gik man og troede på kristendommens indre marked, på de økumeniske dogmer om, at samtale, ja ligefrem samarbejde, var fremtiden også for de åndelige spørgsmål. (Berlingske Tidende ). Det danske sprog har sit eget indre marked. Det er vigtigt, at vi lærer at åbne det, at finde vort indre menneske og bruge den indre lystavle. (Politiken ). Udtrykket det indre marked har sine paralleller på andre sprog, på tysk hedder det EG-Binnenmarkt (binnen = 'indenfor'), på fransk marche unique europeen, på engelsk single market eller lidt sjældnere internal market. - Og fattigfirserne Ordet jattigfirserne blev lanceret første gang i Weekendavisen Ordet blev nytårsordet ved årsskiftet 1980/81 og blev sågar brugt af dronning Margrethe II i hendes nytårstale:»fra i morgen skriver vi 1981, vi er i firserne - fattigfirserne, som nogle ynder at sige«(citeret fra Politiken ). Den afstand som hun lagde til ordet, fik straks andre til i optimisme at omdøbe årtiet til jlittigfirserne, men den stadig voksende arbejdsløshed, udlandsgæld og den nødtvungne nedskæ- IO ring i forbrugsstigningen blev alligevel et gennemgående tema i firsernes debat. I oktober 1980 lancerede Ritt Bjerregaard i en kronik i Politiken udtrykkene A-hold og B-hold. A-holdet er de veluddannede, tilpasningsduelige voksne af begge køn, B-holdet er de andre, taberne. Også Svend Auken fandt at Danmark under den borgerlige regering blev delt, hos ham i et Overdanmark og et Underdanmark: Vi har nu et Overdanmark bestående af de velbjergede og et Underdanmark bestående af pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsløse og folk på bistandshjælp. (Afslutningsdebatten i Folketinget, transmitteret i tv ) Det offentlige skulle slankes, der skulle skæres ned, men det fænomen var ikke nyt, for allerede i tresserne og halvfjerdserne brugte man fx salamitaktik og salamiteknik 'det at skære ned lidt efter lidt, skive efter skive'. I firserne blev det mere drastisk med grønthøstermetoden, den metode hvor der skæres ligeligt ned, fx med samme procent, evt. så der ikke er andet end stubbe tilbage. Penge posepolitikken blev indført, med den skulle en forvaltning eller en institution styres med et rammebeløb som forvaltningen eller institutionen selv kunne fordele. Og privatfolk jik ondt i skatten og kastede sig ud i anparts junglen. Ordet genopretning var de borgerlige og socialdemokraterne fælles om, men de udnyttede det forskelligt: de borgerlige brugte slagordet den økonomiske genopretning eller den økonomiske

11 genopretningspolitik, mens socialdemokraterne talte om social genopretning, fx Alkoholfri punch? Firkløverregeringens program for genopretning af dansk økonomi. (Bogtitel, Statsministeriet 1982). Den sociale genopretning handler om, at S - med politisk ordfører Svend Aukens ord - 'ønsker' realistiske forhandlinger med regeringen om sygedagpengene, efterlønsmodtagernes og de arbejdsløses forhold, samt karensdagen. (Politiken ). Og ligesom Jens Otto Krag blev kendt for sit»man har et standpunkt til man tager et nyt«(o. 1965) og Poul Hartling gjorde sig til talsmand for»den nødvendige politik«(o. 1975), så blev Poul Schliiter også kendt for et slagord:»det går ufatteligt godt«(o. 1985). Pia iarvad (f. 1946) er seniorforsker i Dansk Sprognævn). Artiklen her rummer enkelte bearbejdede afsnit som har været bragt i tidsskriftet Bogens Verden, nr. 6, 1988 under titlen»helligånden er bagstopper«. Pi I forbindelse med en varemærkesag blev Dansk Sprognævn af et patentbureau spurgt om betydningen af ordet punch. Problemet var om ordet kan bruges både om blandingsdrikke med alkohol og om drikke uden alkohol. Spørgsmålet blev behandlet af Dansk Sprognævns arbejdsudvalg. Sprognævnets svar er gengivet nedenfor. Det er et gennemgående træk ved forklaringerne af ordet punch i ordbøger og leksika at der indgår alkohol i drikken. I Ordbog over det Danske Sprog (bind 17, 1937) forklares ordet fx således: en især i 18. aarhundredes klubber og aarhundredes studentersold anvendt blandingsdrik, bestaaende af vand, vin,.. sukker, citron og lignende, i almindelighed tilberedt og serveret (varm) i en bolle.. eller kande " ogsaa om andre alkoholiske blandingsdrikke.. endvidere om en industrielt (af arrak, alkohol, sukker m. m.) fremstillet, sød, stærkt alkoholrig drik, i almindelighed serveret (kold) paa flaske og specielt anvendt i Sverige. Og i Nudansk Ordbog (13. udg., 1986) er ordet forklaret således: 'spiritusholdig blandingsdrik'. Også i de to vigtigste danske fremmedordbøger, Munksgaards Fremmedordbog (13. udg.,1986) og Gyldendals Fremmedordbog (IO. 11

12 udg., 1987) forklares punch som indeholdende alkohol. Kun i et enkelt af de opslagsværker nævnet har konsulteret, er det nævnt at punch kan være alkoholfri, nemlig i Dansk Husmoderleksikon, bind l, Det fremgår her af artiklen»drikke«(s ) at der normalt er vin eller spiritus i en punch, men det bemærkes dog under Ispunch at den kan fremstilles helt alkoholfri; og under Punch nævnes det at punchen kan fremstilles helt uden vin. På baggrund af ovenstående og på grundlag af nævnets indtryk af den nutidige sprogbrug på dette punkt, kan nævnet konkludere at ordet punch brugt om en drik normalt implicerer at drikken indeholder alkohol, men at det dog også kan bruges om blandingsdrikke uden alkohol. Forestillingen om at punch indeholder alkohol, er efter nævnets opfattelse så stærk at man må regne med at blive misforstået hvis man bruger ordet punch om en ikke-alkoholisk drik uden udtrykkeligt at gøre opmærksom på det, fx ved at bruge ordforbindelsen alkoholfri punch. At man kan tale om en alkoholfri punch er ikke i sig selvet indicium for at ordet punch skulle kunne bruges om en drik uden alkohol. Tværtimod indicerer ordforbindeisen alkoholfri punch at punch normalt indeholder alkohol (ligesom fx ordforbindelsen alkoholfri vin viser at der normalt er alkohol i den drik der benævnes med ordet vin). Rettelse I Nyt fra Sprognævnet 1989/4 oplyses det side 8 at der kun er 4 usammensatte ord i dansk som skifter fra a til æ når de danner flertal med endelsen -er, fx tand - tænder. Som flere læsere har gjort opmærksom på, er dette tal forkert. Vi har nu sat Sprognævnets computer til lige at løbe Retskrivningsordbogen igennem og tælle op hvor mange der faktisk er af denne type. Optællingen tog kun et øjeblik, og resultatet blev at der i alt er 8 ord: and - ænder kraft - kræfter nat - nætter stad - stæder stand - stænder stang - stænger tand - tænder tang - tænger Men det er stadig rigtigt at det er en meget lille gruppe, og at der for længst er lukket for tilgangen. Erik Hansen 12

13 SPØRGSMÅL OGSVAR Aff...? Spørgsmål: I min bekendtskabskreds er der nogle få personer der konsekvent udtaler forholdsordet aj med tydeligt f Er der en fællesnævner for disse personers sproglige baggrund eller lignende? Jeg har ikke kunnet se et mønster. Svar: Udtalen af ordet aj med hørligt J er bl.a. omtalt i Lars Brink og Jørn Lund: Dansk Rigsmål (1975), s. 75. Det oplyses der af J-udtalen undertiden forekommer ved tøven, foran pause og lign., og at denne udtale skyldes indflydelse fra skriftens f Udtalen med J er ligeledes nævnt i en fodnote på s. 12 i Allan Karkers bog Nordisk retskrivning - den ideale fordring (1977), hvor det noteres at denne skriftpåvirkede udtale af og til kan høres hos enkelte, og at den desuden ofte forekommer i den militære kommando»træd aj!«. Iagttagelserne i de to nævnte beskrivelser svarer godt til vores indtryk: Udtalen med hørligt J forekommer først og fremmest før en pause eller tøven (fx»hun er en aff... øh.. de interessanteste billedkunstnere i sin generation«), og den optræder - som De selv har bemærket - hyppigere hos nogle personer end andre. Der er formentlig tale om et individuelt sprogtræk, dvs. om et træk som ikke umiddelbart kan forklares ud fra den pågældendes alder, eller geografiske eller soeiale baggrund. Vi kan naturligvis ikke udelukke at De i Deres bekendtskabskreds har nogle personer der konsekvent udtaler forholdsordet aj med tydeligt j, men vi anser det for meget usandsynligt. Vi er ret sikre på at udtalen uden J er den almindeligste, også hos dem der indimellem udtaler f'et (det stikker bare ikke i ørerne når ordet udtales på den normale måde). Prøv næste gang De er sammen med en af J-sigerne, at lytte efter om han eller hun virkelig også udtaler f'et, når der ikke kommer en pause el.lign. bagefter. Åben og åbent Spørgsmål: Jeg har i Jylland set flere skilte med teksten»her er åben«og føler at det er ukorrekt, men kan ikke helt forklare hvorfor. Det hedder jo fx»tanken er åben«. Svar: [ den første sætning skal åben have et -t på: her er åbent (jf. nærmere nedenfor). I den anden sætning skal åben være uden -t: Tanken er åben. Det er fordi åben her er omsagnsled til grundleddet, Tanken, altså et fælleskønsord. Derfor hedder det Tanken er åben, men Museet er åbent; Butikken var åben, men Kontoret var åbent. Det samme gælder når åben er omsagnsled til et genstandsled, fx Hun havde butikken åben til kl. 17, men Han holdt kontoret åbent til kl. 17. Tilsvarende i passiv: Butikken blev holdt åben, men Kontoret blev holdt åbent. Når ordene her eller der står på grundleddets plads (i stedet for et navneord) i sætninger med en form af være, fx Her er åbent, er det fast sprog- 13

14 brug at anvende intetkønsformen: Her er åbent, Dereråbent. Sådan er det også ved andre tillægsord, fx Her er koldt, Der var så dejligt ude på landet. Når De netop i Jylland har set flere skilte med teksten»her er åben«, er det fordi der hos jyder kan være en tilbøjelighed til at bruge fælleskøns formen af et tillægsord i stedet for intetkønsformen. I øvrigt er det ikke alene i forbindelser med her og med der plus en form af være at der er usikkerhed i valget mellem åben og åbent, men også i sætninger med have og med holde som udsagnsled. I sådanne kræver den sproglige tradition åbent, fx Bageren har åbent, Butikken har åbent, Forretningen holder åbent, Vi holder åbent. Det gælder også i sætninger med her eller der og holde i passiv, således Her bliver holdt åbent hver dag, Der må holdes åbent til kl. 12. Endelig er der nogle meget tvivlsomme tilfælde med åben over for åbent: Det er sætninger uden udsagnsled, især på skilte. Når der er et grundled, retter tillægsordet sig efter det, fx Udstillingen åben til udgangen aj maj, Prøvehus åbent jor salg søndag kl Når der ikke er et grundled, må man undersøge hvilket navneord det er nærliggende at underforstå som grundled. Hvis det gælder fælleskønsord, fx butikken, jorretningen, er det forsvarligt at lade et skilt lyde fx Fredag åben til kl. 20. I andre tilfælde er det bedst at vælge åbent, fx Fredag åbent til kl. 20, da man kan underforstå Her er, Vi har eller Vi holder: Fredag er her (eller har vi, holder vi) åbent til kl Hasselbackkartofler Spørgsmål: Ordet hasselbackkartojler står i mange kogebøger og opskrifter (skrællede kartofler der skæres halvt igennem i tynde skiver og bages i ovn). Der er en del mennesker der siger»hasselbalchkartofler«. Hvad er den rigtige form, og hvad kommer ordet af? Svar: Den eneste form vi kan sige god for, er hasselbackkartojler. Vi kender godt sideformen»hasselbalchkartofler«, men kun fra talesprog. Ordets førsteled, hasselback-, er blevet identificeret med og omdannet til efternavnet Hasselbalch, som indgik i navnet på et forlag som i sin tid var meget kendt: Steen Hasselbalchs Forlag ( ). Ordet hasselbackkartojler er endnu ikke kommet med i danske ordbøger, selvom det kan spores tilbage til 1930'erne, dog i formen hasselbackskartofler (Jenny Åkerstr6m: Prinsessernes Kogebog, I Udvalg og Oversættelse ved Ingrid Saxtorph, Oversat fra Svensk efter»prinsessornas kokbok«, 1935). Til grund for denne form ligger svensk hasselbackspotatis. Mærkværdigvis er dette ord ikke kommet med i svenske ordbøger før i de seneste år. Vi har mødt yderligere en dansk sideform til hasselbackkartojler, nemlig hasselbackenkartojler (Pernilles Kogebog, 1959, oversat fra svensk). I Stockholm er der en restaurant som hedder Hasselbacken, og det er dens navn der indgår i det svenske ord hasselbackspotatis og i det danske hasselbackkartofler.

15 Finner og finlændere Spørgsmål: Jeg har i en avisartikel set udtrykket finlændere anvendt om indbyggere i Finland. Efter min mening bør det hedde finner. Er begge former korrekte, eller hvordan forholder det sig egentlig? Svar: Begge ord findes som betegnelser for indbyggerne i Finland, og tilsvarende findes tillægsordene finlandsk og finsk. De er alle med i Retskrivningsordbogen fra 1986 (og var bortset fra finlandsk også med i den gamle ordbog fra 1955), og de er ligeledes med i den danske liste i hæftet Stats navn og nasjonalitetsord (Nordisk Sprogsekretariats skrifter 7, 1987). Men der er ikke tvivl om at det er ordene finne og finsk der er de almindeligste, og at der er en del der slet ikke kender ordene finlænder og finlandsk. Også på norsk og svensk har man tilsvarende betegnelser. I norsk har man finne, finlending og finsk, finlandsk i samme betydning som de danske ord. Men i svensk skelner man på den måde at finliindare og finlandsk bruges om alle indbyggere i Finland, mens finne og finsk kun bruges om dem der har finsk som modersmål. Om finske borgere med svensk som modersmål bruger man så betegnelsen finlandssvensk (både navneord og tillægsord). Tilsvarende har vi på dansk navneordet finlandssvensker og tillægsordet finlandssvensk. Et pizzeria Hedder en pizzarestaurant et pizzaria eller et pizzeria? Udtalen er der jo ikke nogen tvivl om: Begge former har hovedtrykket på -ri-, så de rimer på Pia og via. Svar: Vi råder til formen med -e-: et pizzeria, ganske rigtigt udtalt med hoved tryk på -ri-o Man ser af og til den anden form, og ordet kommer jo af en pizza, men på det sprog som dette ord stammer fra, italiensk, hedder restauranten pizzeria (accenttegnet angiver hovedtrykket i ordet), og det er da også formen pizzeria man finder i de danske ordbøger som har ordet med, og desuden på norsk, svensk, engelsk, tysk og fransk. I øvrigt råder vi til at bøje ordet sådan: pizzeriaet, pizzeriaer, pizzeriaerne. Pizzeria har altså hoved trykket på -ri-, mens det meget ældre og meget almindeligere ord cafeteria (eller kafeteria) i reglen udtales med tryk på stavelsen -te-o Det er en trykplacering som vi har overtaget fra engelsk. Dette sprog har lånt ordet fra spansk cafeteria; accenttegnet angiver at hovedtrykket ligger på næstsidste stavelse. Så spansk har altså samme trykplacering her som italiensk har i pizzeria. Denne placering svarer til den vi har i de mange ord med afledningsendelserne -eri og -i, som bageri, konditori osv. 15

16 Adresse og telefoner Dansk Sprognævn Njalsgade København S Telefax Postgiro Abonnement mv (Københavns U niversitets omstillingsbord) 1990/1. marts Ind i halvfemserne..., I Fattigfirsernes nye ord Alkoholfri punch... Il Rettelse..., 12 Spørgsmål og svar Næste nummer udkommer juni Oplysning (direkte ledning, mandag-fredag 10-14) Nyt fra Sprognævnet udgives af Dansk Sprognævn. Det udkommer 4 gange om året og koster 45 kr. (ink!. moms og forsendelse) for en årgang. Man kan tegne abonnement ved at indbetale 45 kr. på Sprognævnets postgirokonto 6 IO Artikler med navn står for den enkelte forfatters regning. Usignerede artikler giver udtryk for Sprognævnets mening. Eftertryk er tilladt når kilden angives. ISSN: Tryk: Bianco Luno AIS, København

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen

Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen Hvad sker der med sin i moderne dansk og hvorfor sker det? Af Torben Juel Jensen De fleste danskere behøver bare at høre en sætning som han tog sin hat og gik sin vej, før de er klar over hvilken sprogligt

Læs mere

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten

Claes Benthien. Husmoderens. i 50 erne & 60 erne. Forlaget Vandkunsten Husmoderens Claes Benthien i 50 erne & 60 erne Forlaget Vandkunsten Indhold 4 Forord 5 Det danske køkken 9 Husmoderen 15 De daglige indkøb 21 Køkkenet og redskaberne 27 Smalhans 35 Mad og sundhed 41 Morsom

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng

Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Tal nordisk det nytter! Hvordan vi undgår at tale engelsk i nordisk sammenhæng Af Karin Guldbæk-Ahvo For mange andre nordboer er det meget svært at finde ud af, om danskerne taler om lager, læger, lejr,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10

Indholdsfortegnelse. Websites om sprog 4. Bedragede eller bedrog? 6. Konfiskering eller konfiskation? 8. Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Sprogtip 2009 Indholdsfortegnelse Websites om sprog 4 Bedragede eller bedrog? 6 Konfiskering eller konfiskation? 8 Dobbelt- eller enkeltkonsonant første del 10 Dobbelt- eller enkeltkonsonant anden del

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben-

Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- Recensies 163 Allan Røder: Danske talemåder, 616 sider. Gads Forlag, Køben- 164 TijdSchrift voor Skandinavistiek havn 1998. [Delvist illustreret] ISBN 87-12-03081-3. Stig Toftgaard Andersen: Talemåder

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution

Dansk D. Almen forberedelseseksamen. Sproglig prøve. Mandag den 23. maj 2011 kl. 15.00-16.00. AVU112-DANsp/D. (1 time) Prøveafholdende institution Dansk D Almen forberedelseseksamen Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

De 10 kostråd. Rekkus og vennerne har spisefrikvarter... Vi går i butikken! Okay! Jeg drøner lige over i kiosken

De 10 kostråd. Rekkus og vennerne har spisefrikvarter... Vi går i butikken! Okay! Jeg drøner lige over i kiosken publishing De 10 kostråd 1. Spis varieret. 2. Spis grønlandske fødevarer, især fisk. 3. Spis frugt og grøntsager hver dag. 4. Spis groft brød, gryn, kartofler, ris eller pasta hver dag. 5. Spar på fedtet.

Læs mere

Fra franske kartofler til webergrill

Fra franske kartofler til webergrill Sød- Sød- mælk mælk Fra franske kartofler til webergrill Utallige nye fødevarebegreber og madtendenser har præget den danske madkultur over årene. Særligt siden 1950'erne har nyopfindelserne, såvel danske

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

1990/4. december. Hej, Jørgen

1990/4. december. Hej, Jørgen 1990/4. december Som det allerede antydes af overskriften»hej, Jørgen«, er den første artikel i dette nummer af Nyt fra Sprognævnet mere personlig end sædvanligt. Det skyldes at den oprindelig er skrevet

Læs mere

Skriv en artikel. Korax Kommunikation

Skriv en artikel. Korax Kommunikation Skriv en artikel Indledningen skal vække læserens interesse og få ham eller hende til at læse videre. Den skal altså have en vis appel. Undgå at skrive i kronologisk rækkefølge. Det vækker ofte større

Læs mere

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14

årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 årsplan for engelsk i 5 klasse 2013-14 Årsplan for engelsk i 5. kl. 2013-14 Trinmål for 5. 7. klassetrin (Taget fra fælles mål, Undervisningsministeriet) Kommunikative færdigheder forstå tilstrækkeligt

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE - elever 7. årgang Du kan her se resultat af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle elever i 7. årgang. 91 elever ud af årgangens 103 elever har svaret,

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Jan Petersen blev mesterbager på Gammel Estrup

PRESSEMEDDELELSE. Jan Petersen blev mesterbager på Gammel Estrup 1/3 PRESSEDDELELSE Jan Petersen blev mesterbager på Gammel Estrup Regionsrådsformand i Region Midt Bent Hansen (S) og borgmester i Norddjurs Kommune Jan Petersen (S) kæmpede den 14. december om titlen

Læs mere

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19

SenesteNyt SLAGELSE LÆRERKREDS. Indhold: 2. maj 2013. nr. 19 SLAGELSE LÆRERKREDS 2. maj 2013 SenesteNyt nr. 19 Indhold: 1. skoledag efter lockouten Hvæserbrev Byrådsmøde 1. maj Bilag: Brev til statsministeren fra Mille, 11 år Flakkebjerg skole Boeslunde skole: Skolebestyrelsen

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus

Jeg vil se Jesus -3. Levi ser Jesus Jeg vil se Jesus -3 Levi ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan Levi møder

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven

Sprogtest til optagelsesprøven Sprogtest til optagelsesprøven Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder til hvert spørgsmål.

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune.

Danmark. Kongehuset Folketing. Bolig. Regering. Fritid. Statsminister. Helligdage. Religion. Grundloven. Regioner. Sundhed. Kommune. Bolig Kongehuset Folketing Helligdage Fritid Regering Statsminister Religion Sundhed Danmark Grundloven Regioner Arbejde Kommune Uddannelse Familie Skat 1 Danmark Danmark er et lille land i Europa. Der

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben

Special-pædagogisk forlag OPGAVER TIL. Ondskaben OPGAVER TIL Ondskaben NAVN: Før du læser bogen OPGAVE 1 Instruktion: Hvad tænker du på, når du læser ordet ondskab? Skriv stikord: OPGAVE 2 Instruktion: Kig på bogens forside og læs teksten på bagsiden.

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Integreret motionsprojekt med fokus på fastholdelse og udvikling af elever på Højmeskolen: BRUG BOLDEN... ...og kroppen som genvej til hovedet

Integreret motionsprojekt med fokus på fastholdelse og udvikling af elever på Højmeskolen: BRUG BOLDEN... ...og kroppen som genvej til hovedet Integreret motionsprojekt med fokus på fastholdelse og udvikling af elever på Højmeskolen: BRUG BOLDEN......og kroppen som genvej til hovedet Idéoplæg fra: Ronald Dahl Hej Jørn Allerførst tak for lån af

Læs mere

Læsetræning 1A - læs og forstå

Læsetræning 1A - læs og forstå Læsetræning 1A - læs og forstå Jørgen Brenting illustration: Birgitte Flarup OBS! Sidetallene gælder ikke i denne prøve. Se på opgavernes numre. Denne bog er hentet fra Baskervilles Depot som e-bog til

Læs mere

Inspirerende mad. i samtalekøkkener og storkøkkener. Af Per Leth Jakobsen

Inspirerende mad. i samtalekøkkener og storkøkkener. Af Per Leth Jakobsen Inspirerende mad i samtalekøkkener og storkøkkener Af Per Leth Jakobsen Inspirerende mad i samtalekøkkener og storkøkkener Af Per Leth Jakobsen INSPIRERENDE MAD i samtalekøkkener og storkøkkener Copyright

Læs mere

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk

Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier. www.madkonceptet.dk Frokost & Catering Brunch, tapas, 3-retters menu, buffet & receptionslækkerier www.madkonceptet.dk Frokostordning Catering Om os vores værdier Kontakt os Frokostordning Få en oplevelse hver dag kl. 12

Læs mere

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi

INDHOLD. Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner. Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi INDHOLD S 0 2 S 0 4 S 0 6 S 1 0 S 1 2 S 1 6 S 1 8 S 2 2 S 2 4 Velkommen til Det Gode Køkken Hjemmelavet mad efter stolte traditioner Lidt udover det sædvanlige Du tilføjer selv det sidste krydderi Husk

Læs mere

TEST - VAK læringsstil

TEST - VAK læringsstil TEST - VAK læringsstil Marker det svar, som repræsenterer hvordan du generelt opfører dig. 1. Når jeg skal arbejde med nyt udstyr plejer jeg generelt at: a) læse instruktionerne først b) lytte til en forklaring

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Test din viden om Substantiver

Test din viden om Substantiver Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Substantiver 7 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 1 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema

Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN. Hvad er et resumé? Artikel fra tema VÆRKTØJSKASSEN Klik på et emne i indhold: Hvad er et resumé? Artikel fra tema Hvad er et resumé? Artikel fra nyheder Hvad er en kommentar? Hvad er en blog og hvordan skriver jeg på en blog? Hvad er en

Læs mere

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward

Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Årsplan for engelsk 6. og 7. kl. 2016/17 Hanne og Simon Ward Formålet for faget engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard

1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard Den 1. maj 2009 Det talte ord gælder 1. maj-tale LO s næstformand Lizette Risgaard 1. maj tale af LO s næstformand Lizette Risgaard. Har I det godt? Det ser sådan ud. Jeg har det også godt. Det er klart,

Læs mere

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er:

Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: Konsonanter Konsonantproblemerne er i høj grad bundet til modersmålet. Men de store problemer er: blødt d alle undtagen islændinge r alle minus hollændere, franskmænd, tyskere, arabere r alle l slavisk

Læs mere

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt

Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt Følg Rikkes kamp for at tabe 30 kilo Jeg har fundet ud af, at det er helt normalt at sige nej til mad På trods af alle gode intentioner og et solidt team af eksperter i ryggen, har tallet på vægten ikke

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Diktat 1 En musikoplevelse

Diktat 1 En musikoplevelse Diktat 1 En musikoplevelse Jeg var på besøg hos min t r. Han er ø h n, og han går altid i w y s. Han spurgte om jeg ville med til en o c r. Hans far spiller nemlig i et f i r k e. Jeg hører ikke l n musik

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK!

DET KOMMER! 1 12 TR PÅ DANSK! 12 TR PÅ DANSK! Robert er tillidsrepræsentant eller TR på en stor brødfabrik. Han repræsenterer dem, der arbejder i fabrikkens pakkeafdeling. Mange af dem kommer fra andre lande. Robert kommer selv fra

Læs mere

Dansk som andetsprog G

Dansk som andetsprog G Dansk som andetsprog G Almen voksenuddannelse Sproglig prøve (1 time) Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende institution Tilsynsførendes underskrift Jeg bekræfter herved med min underskrift,

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Stykket mellem den første og den anden samtale

Stykket mellem den første og den anden samtale Stykket mellem den første og den anden samtale (Thomas har også forladt lokalet, nok for at gå på toilettet. Deres evaluering af ham starter først lidt inde, Thomas er ikke kommet tilbage endnu) [00:31:24.11]

Læs mere

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner?

Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvornår tilbyder Det Kongelige Teater billetter til 100 kroner? For unge under 25 Om tirsdagen For grupper Om fredagen X 1. Hvad koster telefon + fri sms om måneden?

Læs mere

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer

Dato: 3. december 2012, kl. 13.00. Hjælpemidler: Ingen. Tid: 45 minutter. Prøvenummer Dato: 3. december 2012, kl. 13.00 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift Spørgsmål til Indfødsretsprøven er en prøve, der skal bestås

Læs mere

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv

Til Hverdag. Erindringskasse med temaet. Børne-og Ungdomsliv. GlostrupHistorie Din by dine historier dit hus Glostrup Lokalhistoriske Arkiv Børne-og Ungdomsliv 1) Legoklodser: Legoklodsen, som vi kender den i dag, blev lanceret i 1958 og er blevet kåret til århundreds legetøj. 1. 2) Påklædningsdukker i kladdehæfte: Påklædningsdukker har man

Læs mere

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia

LaserTryk.dk præsenterer. Typiske sprogbøffer. Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia LaserTryk.dk præsenterer Typiske sprogbøffer Udgivet med tilladelse af den oprindelige forfatter, Telia 1 Typiske sprogbøffer 1/6 Du vil her med stor sandsynlighed finde mindst én bøf eller fejl, som du

Læs mere

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). 1. Velkommen til KØF 2012 Godt nytår alle sammen. Og velkommen til Kommunaløkonomisk Forum (KØF). Dejligt at vi kan samle så mange til debat om kommunernes økonomiske udfordringer. Det er en god tradition.

Læs mere

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb Alle mennesker er forskellige. Det samme gælder ALS-forløb. Sygdommen i sig selv udarter sig forskelligt, og måden den tackles på er forskellig fra person til person. Dog er der naturligvis fællesnævnere

Læs mere

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten.

I det følgende gives en vejledning af brug af orddiktaten. Først som lærer. Derefter kort om elevernes brug af orddiktaten. Orddiktaten Orddiktaten er en online diktatsamling, som kan bruges til almindelig stavetræning. Lærere har mulighed for at oprette egne diktater eller tilføje andres diktater. Da alle informationer gemmes

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folkemødet 2014 14. juni 2014 (Det talte ord gælder) Tak for ordet. Og endnu engang tak til Allinge og Bornholm for at stable dette fantastiske folkemøde på benene. Det er nu fjerde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Interview med drengene

Interview med drengene Interview med drengene Interviewer: Julie = J og Michelle = M. Interviewpersoner: Christian = C og Lasse = L. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 J: Hvad er det I

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8.

Indholdsfortegnelse. Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4. Sin eller ens/sig eller en? 6. Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8. Sprogtip 2012 Indholdsfortegnelse Er brudeparret nervøst eller nervøse? 4 Sin eller ens/sig eller en? 6 Er en kongelig hofleverandør kongelig? 8 På eller i 10 Skal det med stort eller lille 2 12 Dobbeltformer

Læs mere

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog

Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Sådan bruger du Den Engelsk-Danske Regnskabsordbog Visning Når du får et søgeresultat, kan du gøre skriften større eller mindre ved at klikke på knapperne yderst til højre på skærmen: større, mindre, nulstil.

Læs mere

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende

Hospice Sydfyn. Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Hospice Sydfyn Den sidste tid, når døden nærmer sig. Vejledning til pårørende Døden er det eneste i livet der ikke er til forhandling. Af den lærer vi helt betingelsesløst, at vi er afmægtige overfor noget,

Læs mere

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd

Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Spørgsmål og svar til Lulu og det mystiske armbånd Kapitel 1 1. Hvem hjælper Lulu? Svar: Bob, side 4 2. Hvem tager støvlen på? Svar: Læsefidusen, side 5 3. Hvem siger: av! Av min tå! Svar: Læsefidusen

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10

Indholdsfortegnelse. Drilske udsagnsord 4. Dobbeltformer af udsagnsord 6. Typiske stavefejl 2 9. Lidt om forholdsord 10 Sprogtip 2011 Indholdsfortegnelse Drilske udsagnsord 4 Dobbeltformer af udsagnsord 6 Typiske stavefejl 2 9 Lidt om forholdsord 10 Forholdsord i (eller på) fremmarch 12 Falske lån 14 Spørg om sprog 3 16

Læs mere

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden.

51 Houborgere drog forventningsfulde med bus til København, den 6.5. kl. 7.00 præcis fra Askelunden. Bag borgen Tirsdag den 6. maj havde vores lokale folketingsmand Finn Thranum, inviteret Grundejerforeningen Askelunden/Fyrrevænget med ind bag borgen for at få et indblik i hans arbejde som folketingsmand,

Læs mere

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier

Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen. Ruhåret Hønsehund. Atelier Dansk Ken nel Klub Jens O. Pedersen Ruhåret Hønsehund Atelier 2004 For la get Ate li er, www.atelier.dk ISBN 978-87-7857-755-9 Bogen er forfattet og fotograferet af Jens O. Pedersen 2004 Tekst og billeder

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere