Strategi for en styrket forebyggelsesindsats

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for en styrket forebyggelsesindsats"

Transkript

1 Strategi for en styrket forebyggelsesindsats Oplæg v/ Lene Sillasen SUFO s årskursus 8. marts marts

2 1. Aktuelle brændpunkter i forebyggelsesdebatten 2. Det Nationale Forebyggelsesråd 3. Hvad er problemet? 4. Hvad er løsningen? 5. Sundhed ind i hverdagen 6. Målrettede sundhedstilbud 7. Det sammenhængende sundhedsvæsen 8. marts

3 Aktuelle brændpunkter (1) Regeringen - o/negativ vækst - sygehusudgifter springer rammen - offentligt/privat samarbejde DØR Mandag Morgen - sund aldring - 1/10 af BNP til sundhedsområdet - Sats på forebyggelse, krisemanagement 8. marts

4 Aktuelle brændpunkter (2) Sundhedspolitiske ambitioner Regeringen - Middellevetiden i top 20 - Forebyggelseshandleplan 8. marts

5 Det Nationale Forebyggelsesråd er et uafhængigt sagkyndigt råd, der er nedsat med det formål at forbedre sundheden i hele befolkningen og til at styrke indsatsen for at forlænge danskerne middellevetid skal bl.a. bidrage til debat om forebyggelse og sundhedsfremme og inspirere aktører og miljøer på forebyggelsesområdet Har 13 medlemmer: Lene Sillasen formand Bente Gravesen Børge Koch Dorthe Heide Eva Borg Finn Diderichsen Jean Hald Jensen Lars Foged Mogens Lindhard Morten Grønbæk Morten Freil Simon Prahm Torben Jørgensen 8. marts

6 Den brændende platform Kort middellevetid Ulighed i sundhed Længere liv Flere gode leveår Reduktion af ulighed i sundhed Myter om forebyggelse 8. marts

7 Hvad er svaret? (1) Udgangspunkt 1. Danskerne vil gerne 2. Fra individfokus til strukturel forankring 3. Fra projekt til drift og systematik 4. Behov for forpligtende mål nationalt 5. Opgør med myterne 6. Handling nu 8. marts

8 Hvad er svaret? (2) 3 delt strategi SUNDHED IND I HVERDAGEN ALLE BORGERE MÅLRETTEDE SUNDHEDSTILBUD BORGERE I RISIKO SAMMENHÆNGENDE SUNDHEDSVÆSEN BORGERE MED SYGDOM 8. marts

9 1. Sundhed ind i hverdagen - sundhed som middel Sundhed kan være et middel til at opnå resultater på alle politikområder Lovgivningen på alle ressortområder skal bruges aktivt til at understøtte arbejdet med sundhed og til direkte at fremme folkesundheden Sundhed skal tænkes ind i den daglige drift i det offentlige Sundhed skal integreres på arbejdspladserne 8. marts

10 Kommunernes potentiale Rammer Ydelser Tilbud 8. marts

11 Kommunerne SEKTOR/FORVALTNING EKSEMPEL EFFEKT BØRN OG UNGE SYSTEMATISK IMPLEMENTERING AF BEVÆGELSE I SKOLER OG DAGTILBUD BEDRE LÆRING OG SUNDERE BØRN ÆLDRE AKTIVERENDE HJEMMEHJÆLP BEDRE EVNE TIL AT MESTRE EGET LIV OG FASTHOLDELSE AF FUNKTIONSEVNE TEKNIK OG MILJØ SAMMENHÆNGENDE MULIGHEDER FOR AKTIV TRANSPORT KLIMAFORBEDRINGER OG SUNDERE BORGERE KULTUR OG FRITID FLERE OG LETTILGÆNGELIGE REKREATIVE OMRÅDER SOM INDBYDER TIL AKTIVITET MERE MANGFOLDIGT KULTUR- OG FRITIDSLIV OG SUNDERE BORGERE BESKÆFTIGELSE SUNDHEDSTILBUD SOM EN DEL AF BESKÆFTIGELSES- INDSATSEN BEDRE MESTRING, SUNDERE BORGERE MED STØRRE MULIGHED FOR AT KOMME I ARBEJDE SOCIALOMRÅDET BEVÆGELSE I PSYKIATRIEN REDUCERET BEHOV FOR MEDICIN, ØGET TRIVSEL OG SUNDERE BORGERE 8. marts

12 Børn og unge Børn og unge - Det er i gang Tackling og En teenager i familien Bedre læring Konfliktløsning Sundere børn og unge Børn og unge - Her er der potentiale Bevægelse i institutioner, skoler og klubber Sund mad i institutioner, skoler og klubber Opsporing af børn i risiko for overvægt, mistrivsel eller sygdom Bedre læring Bedre koncentration Bedre trivsel Sundere børn og unge 8. marts

13 Kultur og fritid Kultur og fritid - Det er i gang Sund kost i idrætsanlæg Sundere borgere Kultur og fritid - Her er der potentiale Færre alkoholbevillinger og fremme af ansvarlig udskænkning via bevillingssystemet Større areal og øget fleksibilitet i idrætsanlæg Færre voldsepisoder Sundere borgere Mere mangfoldigt kulturog idrætsliv 8. marts

14 Beskæftigelse og integration Beskæftigelse og integration - Det er i gang Samarbejde SUF/BIF om fælles borgere Hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet Beskæftigelse og integration - Her er der potentiale Sundhedstilbud som en del af beskæftigelsesindsatsen Sundhed integreret i rammerne for beskæftigelsesindsatsen Bedre mestring af eget liv Sundere borgere 8. marts

15 Socialområdet Socialområdet - Det er i gang Øget samarbejde om sammenhæng på alkoholområdet Flere borgere i alkoholbehandling Socialområdet - Her er der potentiale Bevægelse i socialpsykiatrien Sundhedsfremmende tilrettelæggelse af opgaveløsningen Mindre medicin og bedre trivsel Sundere borgere 8. marts

16 Sundhed og omsorg Sundhed og omsorg - Det er i gang Aktiverende hjemmehjælp Bedre funktionsevne Fastholdelse af egenomsorg Sundhed og omsorg - Her er der potentiale Målrettede sundhedstilbud Sammenhængende patientforløb Bedre genoptræning og rehabilitering Reduceret sygelighed Sundere borgere Tidlig opsporing 8. marts

17 Teknik og miljø Teknik og miljø - Det er i gang Fremme af aktiv transport Klimaforbedringer Sundere borgere Teknik og miljø - Her er der potentiale Flere og nære muligheder for bevægelse i byens rum Klimaforbedringer Flere aktive borgere i byen Sundere borgere 8. marts

18 Staten Tværgående ansvar fx timeløse fag som sundhed ind i fagplanlægningen Målrettet regulering Støtte til omstilling fx skatteregulering 8. marts

19 Arbejdspladsen Arbejdsmiljølovgivning Overenskomster Sundhedsledelse 8. marts

20 2. Tidlig opsporing og målrettede tilbud - Sundhed som mål Kommunerne skal udnytte mulighederne for tidlig opsporing i de mange daglige borgerkontakter systematisk Kommunerne skal have de rigtige sundhedstilbud til borgere behov for støtte til at ændre levevis, til kronisk syge og til borgere med behov for rehabilitering. Det kræver en ny infrastruktur Almen praksis har særlige muligheder for tidlig opsporing. Kommuner og almen praksis skal sikre smidig henvisning til kommunale sundhedstilbud 8. marts

21 Det borgernære sundhedsvæsen Forebygge indlæggelser Under indlæggelse Efter indlæggelse Forebyggelse (KRAM, forebyggende hjemmebesøg) og tidlig opsporing Rehabilitering og træning Indsats vedr. Kronisk sygdom Sygepleje Indsats kronisk sygdom Akut sygepleje Udskrivningskoordinatorer Genoptræning 8. marts 2010 Opfølgende hjemmebesøg 21

22 Forebyggelsestilbud Borgerrettede Motion og Kost Effektmål 2010: Tilbud til 770 borgere Motion XL Effektmål 2010: Tilbud til 150 svært overvægtige borgere Rygestop Etniske sundhedsformidlere Alkoholrådgivning Sundhedsrådgivning Effektmål: 520 borgere tilbydes uvisiteret rådgivning på et ensartet grundlag Børn med overvægt Patientrettede Til kronisk syge ved henvisning fra læge eller hospital Sammenhængende rehabiliteringsforløb Effektmål 2010: Forløbsbeskrivelser for borgere Fysisk træning Patientundervisning Diætvejledning Praktisk madlavning Rygestopvejledning Åbne tilbud: Patientuddannelse Åbent hus arrangementer m/måling af blodtryk, lungefunktion mm Sundhedspleje Socialrådgivning 8. marts

23 Forebyggende hjemmebesøg fremtidig strategi Tilbud om et årligt besøg til alle borgere på 75 år og derover der ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp. Her integreres de forebyggende tilbud i sygeplejeydelserne der ikke modtager tidsbegrænsede forebyggende ydelser, fx træning her udskydes besøget Principper Borgerne som en ressource. Involvering og samarbejde Evidensbaserede forebyggende tilbud Samtænkning af de individrettede og gruppebaserede forebyggende sundhedsfremmende tilbud Målrettet opfølgende forebyggende besøg til prioriterede undergrupper 1. Skrøbelige borgere, fx mange medikamenter 2. Socio-økonomisk dårligt stillede, fx enlige mænd 3. Etniske ældre - fra ikke vestlige lande 4. Ældre i risikosituationer, fx ved tab af ægtefælle eller faldulykke Indhold i besøget ud fra den enkelte borgers konkrete behov Lokale forebyggende og sundhedsfremmende tilbud bringes i spil Fx introduktionsmøder for nye pensionister, seniorkurser og klubtilbud Forebyggerne som videnspersoner. Skal medvirke til, at der er de rigtige tilbud Sammenhæng i tilbud og ydelser sikres Fx at tidsbegrænset genoptræning afløses af varieret tilbud om motion 8. marts

24 Aktører i sundhedshuse Kommunale tilbud: Træningscenter Forebyggelsescenter Sygeplejeklinik Sundhedspleje Alkoholenhed Socialrådgiverfunktion Tidlig opsporing Monitorering af borgernes sundhedstilstand Regionale tilbud: Jordemødre Udgående hospital Sundhedshus Private tilbud: Praktiserende læger Øvrige sygesikringsydere Apoteksfunktion Åbne tilbud: Kommunale borgerrettede sundhedstilbud Sundhedsrådgivning, sundhedscafé Patientforeninger 8. marts

25 3. Det sammenhængende sundhedsvæsen Forebyggelse og behandling hænger sammen! 8. marts

26 Udvikling i sundhedsvæsenet Udvidet kommunalt opgaverum Sekundær sektor [ Hospitaler ] Kortere indlæggelser, øget ambulant aktivitet Lægefagligt færdigbehandlede pt. med fortsat behov for specialiseret pleje (IV-behandling, væsketerapi etc.) Lægeligt færdigbehandlede patienter stort sygepleje behov Flere palliative forløb indlæggelser + 65 årige indlæggelser 0-64 årige Øget behov for information, vejledning og støtte Primær sektor [ Almen praksis + kommuner ] 8. marts

27 Det sammenhængende sundhedsvæsen Der skal sikres et sammenhængende sundhedsvæsen med en klar arbejdsdeling mellem hospitaler, almen praksis og kommuner Ændret medfinansiering Brug af sundhedsaftaler (uindfriet potentiale) 8. marts

28 8. marts

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag

Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Det Nationale Forebyggelsesråd Det er tid til handling forebyggelse er en politisk vindersag Udgivet af: Det Nationale Forebyggelsesråd Grafisk

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune

Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune 2013 Sundhedspolitik i Norddjurs Kommune I det følgende præsenteres Norddjurs Kommunes sundhedspolitik. Sundhedspolitikken er en overordnet paraply for sundhedsindsatsen i Norddjurs Kommune i de kommende

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

Sundhedsplan 2015-16

Sundhedsplan 2015-16 Sundhedsplan 2015-16 FORORD Kære læser! Denne sundhedsplan beskriver de konkrete prioriteringer og indsatser, der i 2015 og 2016 skal gøre Aabenraa Kommunes Sundhedspolitik 2012-2020 til virkelighed. Sundhedsplan

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12. Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -1 af 12 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Punkt nr. 2 - Sundhedsaftalen Bilag 1 - Side -2 af 12 Indledning Mange borgere,

Læs mere

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10

Sundhedspolitik. Skive Kommune 2007-10 Sundhedspolitik Skive Kommune 2007-10 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning:...3 1.1 Skive Kommune har følgende definition af sundhed:...3 2. Sundhedstilstanden i Skive Kommune...4 2.1 Sundhedsprofilen

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen

Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Maj 2013 4 Mere borger, mindre patient Et stærkt fælles sundhedsvæsen Mere

Læs mere

Sundhedssekretariatet Udvalgsaftale 2014-15 (2. UDKAST)

Sundhedssekretariatet Udvalgsaftale 2014-15 (2. UDKAST) 2014-15 (2. UDKAST) [Navn på området] Indholdsfortegnelse Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...4 Udviklingsmål...5 Områdespecifikke indsatsområder og udviklingsmål...6 Referencer til andre

Læs mere

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik

Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik Når sundheden skal frem Holbæk Kommunes Sundhedspolitik 1 Sundheden skal frem i Holbæk Kommune Sundhed er med til at skabe livskvalitet. Når du er sund og rask, kan du bedre leve dit liv fuldt ud. Du kan

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED. Sundhedskoordinationsudvalget 05-09-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager DAGSORDEN Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården Side 1 af 10 INDHOLDSLISTE 1. Godkendelse af dagsordenen

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet

Region Hovedstaden. Sundhedsplan maj 2013. Sundhedsplan. Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan maj 2013 Region Hovedstaden Sundhedsplan Status for planer på sundhedsområdet Sundhedsplan Maj 2013 2 Dette er Region Hovedstadens anden sundhedsplan, som giver en status for arbejdet med

Læs mere

Sundhed og trivsel for alle

Sundhed og trivsel for alle Sundhed og trivsel for alle SUNDHEDSPOLITIK FOR BORGERNE I KOLDING KOMMUNE 2011-2014 OV1_Kvadrat_RØD 1 Indhold SUNDHEDSPOLITIK Forord... 3 1 Sundhed og trivsel for alle i Kolding Kommune... 4 2 Sådan har

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Oversigt over udvalgsområde Nettotal i mio. kr., 2016 prisniveau Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Drift 404,8 401,5 400,3 400,1 399,9

Læs mere

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden

Et sundere Nordjylland. Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Et sundere Nordjylland Region Nordjyllands indsats for folkesundheden Udgivet i juni 2009 af: Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30

Læs mere

Temaguide Sundhedsområdet

Temaguide Sundhedsområdet Temaguide Sundhedsområdet Indledning Efter kommunalvalget nedsættes de forskellige udvalg i kommunerne. Flere medlemmer er måske gamle kendinge, der har erfaring med det kommunale sundhedsområde, mens

Læs mere

Sundere liv for alle

Sundere liv for alle Indhold Sundere liv for alle... 2 Flere gode leveår for alle... 2 Nationale mål for udvikling i danskernes sundhedstilstand 10 år frem i tiden... 2 Sunde rammer skaber sunde valg... 3 Partnerskaber...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere