Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport"

Transkript

1 Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009

2 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering... 5 Bilag 1 Interviewguide

3 Sammenfatning og konklusion Pleje og behandling af bariatriske personer volder mange udfordringer for personalet i relation til pladsforhold. Udfordringerne relaterer sig primært til stue og badeværelse, hvor pladsforholdene opleves som trange. Der må ofte flyttes møbler, hjælpemidler og andre patienter for at skabe plads, og det medfører mange ekstra arbejdsgange. Det opleves, at tingene tager længere tid, kræver mere planlægning og mere personale. Konstruktionerne kan ikke altid klare opsætning af loftlift, elevatorer kan ikke laste vægten, og selv små ujævnheder i gulvbelægningen gør kørsel med bariatriske personer belastende. Hospitalerne: Patienter placeres i Odense på 2- eller 4-sengsstuer, hvor de ligger alene for at skabe plads. Men selv her må der flyttes rundt på bla. hjælpemidler sådan, at personalet kan komme til. Da badeværelserne er trange, og det ikke er muligt at skabe plads f.eks. rundt om toilettet, kommer patienterne nogle gange på toilettet på stuen. Også elevatorer, røntgen og OP er præget af trange pladsforhold som giver mange unødige arbejdsgange og dårlige arbejdsstillinger. F.eks. må man på OP af og til sætte to operationslejer sammen med lange rækkelængder til følge. Konstruktionsmæssigt giver små ujævnheder i underlag ekstra belastning, når man kører med patienterne. Elevatorerne kan ikke altid laste vægten og flere steder kan konstruktionerne ikke klare opsætning af loftlift til 400 kg. I Svendborg gav informanten udtryk for, at det især var det ældre sygehus som gav problemer i relation til plads, hvorimod det nye sygehus havde mange fordele og bedre kunne rumme patienterne. Dog ligger de bariatriske patienter også her altid på 2-sengsstuer, og ofte må inventar og medpatienter ud af stuen, når den bariatriske patient skal flyttes. Kommunen: For at skabe plads omkring sengen må der ofte flyttes så mange møbler, at borgeren stort set kun har plads til personlige ting, som kan hænge på væggen. Uden for plejecentret må pleje i sengen ofte foregå i borgerens stue for at skabe plads. Fællesbadeværelser er på de nyere centre rummelige, hvorimod badeværelserne ude i byen er meget trange. Her kommer borgeren ofte på toilettet på en bækkenstol i stuen/soveværelset. Enkelte borgere køres til bad på plejecentret. 3

4 Flere steder kan der ikke umiddelbart opsættes loftlift pga. konstruktionsmæssige forhold og selv helt små niveauforskelle i gulvet (skinner/fodspark) medfører så belastende arbejdsforhold, at der ikke kan køres hen over dem med de bariatriske borgere. Fællesønske Informanterne fra såvel hospital som kommune gav udtryk for et stort ønske om en vejledning med konkrete mål til den bariatriske målgruppe. Vejledningen skal være tilgængelig for arkitekter, beslutningstagere, ledere, arbejdsmiljøfolk og forflytningsvejledere. I kommunen var ligeledes et ønske om en kortere udgave til udlevering til borgerne. Baggrund Interviewene blev afholdt d. 4. november i Odense og Svendborg, og d. 11. november i Nyborg. I Odense deltog 7 informanter og i Svendborg 1 informant. I Nyborg deltog 7 informanter fra indegruppen og 6 informanter fra udegruppen. Lene Plambech og Gitte Bøgedal foretog interviewene ud fra interviewguiden i bilag 1. 4

5 Kondensering og kategorisering Data fra interviewene er sorteret og grupperet med anvendelse af meningskondensering og meningskategorisering (Kvale, Steinar: Interview en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, Kbh, 2002). Nedenfor er data opgjort i 2 skemaer med kategorierne stue, badeværelse, adgangsforhold, øvrige rum, hjælpemidler, logistik, konstruktioner og andet. Data fra OUH med er med sort, Svendborg med rød, Nyborg ude med blå og Nyborg inde med grøn. Stue Badeværelse Adgangsforhold 1 pt. ligger på to- eller fire-sengsstue. Kan ikke ligge på 1 sengs stue. Vi tager alt ud af de store badeværelser for at få bedre plads. Alligevel ikke plads nok og vi får dårlige arb. stillinger. På en fire-sengsstue skal hjælpemidlerne flyttes hele tiden for at skabe plads. Nogle gange 2 bariatriske på en firesengsstue. På intensiv er pladsen så trang, at vi skal flytte sengen for at få den bariatriske stol ind under pt. Hvis vi skal stoppe midt i det hele kan vi ikke starte loftlift igen, men må tage pt. ned i sengen og starte forfra. Ofte må man have ting og sager ud af stuerne nogle gange også de andre pt. når vi skal flytte de bariatriske. Bariatriske ligger på to-sengsstuer sammen med en anden pt. Når bækkenstol over toilettet er der ikke plads nok på hver side af toilettet til gode arb. stillinger. Pt. nogle gange på toilettet på stuen hvis de ligger alene. Så skal vi ikke flytte dem til badeværelse som er tungt. Kan lifte på badeværelser i det nye hus. Ikke det gamle. Problemer med trange adgangsforhold ind og ud af stuer, badeværelser, kapel og elevatorer. Døre ofte ikke brede nok. Ikke nok at der kun er plads til at sengen kan komme ind ad døren. Der skal også være plads til en person på siden og evt. udstyr (ilt osv.) 5

6 Svært at komme til rundt om sengen. Soveværelserne er ofte for små. Så må borgeren ind i stuen. Det er også svært, hvis de har en dobbeltseng, som de ikke vil af med. Vi har den nødvendige plads når vi flytter møbler. Der kan stort set ikke være nogen møbler når vi skal have plads. Der kan kun være noget på væggene. Men der kan være problemer med pladsen hvis vi ikke kan få loftlift. Vi kan ikke lifte ude på badeværelset. Så køre vi borgeren derud på en bækkenstol. Det er tungt og hårdt. Der er meget dårlig plads rundt om toiletterne. Giver skæve arbejdsstillinger. Nogle steder bliver borgerne kørt ind på et plejecenter for at komme i bad. Her har vi store badeværelser. Ude i byen er badeværelserne meget små og vi kan ikke være to på badeværelserne. Så må de have bækkenstol i stuen eller soveværelset og vaskes i sengen. Det er vigtigt at man kan komme til fra begge sider af toilettet. Man skal kunne køre fra soveværelse og lige ud til toilettet. Der skal være mulighed for loftlift. På badeværelser er der ikke altid plads nok. Især hvis toilettet er placeret i et hjørne. På fællesbadeværelset er pladsen fin. Vi har en borger som har en kørestol der er så bred at den ikke kan komme gennem dørene. Så køre vi ham i en bækkenstol, men det er hårdt. Det er et jævnligt problem med dørbredder. Nogle kan heller ikke komme igennem med deres rollator. Hvis vi sætter dem på badebækkenstol inde på stuen kan det være et problem at køre dem over skinnen ud til badeværelset. Vi har fløjdøre ud til toiletterne hvilket er rigtigt godt for så kan vi komme ind og ud. Jeg er på et gammelt sted. Og her er dørene ikke brede nok. 6

7 Øvrige rum Heavybed'en kan ikke komme i kapellet. Det er et stort problem, at komme ind og ud af elevatorer. Hjælpemidler Logistik Konstruktion Andet Loftliften kan ikke bære i alle rum. Loftlift til 400 kg. Hjælpemidlern e fylder meget. Heavybed'en fylder for meget på en to-sengsstue. Vi kan ikke komme rundt om fodenden. Generelt lange rækkelængder ved Heavybed'en. Vi skal gå langt for at hente hjælpemidlerne. Elevatorerne i nogle bygninger kan ikke klare vægten. Hul i underlag giver problemer. Nogle gulve og lofter kan ikke holde. På OP må vi nogen gange køre to lejer sammen. Det giver lange rækkelængder. Gulvbelægningen bør være hård. Stuerne skal mindst være som vores nuværende fire-sengsstuer. Etikken vigtig. Både ift. den bariatriske pt. og ift., hvad de andre pt. skal kigge på. Bliver lidt overvældet når vi står foran en bariatrisk pt. Vi kan komme langt hvis vi bruger hj.midlerne optimalt. Pt. med stor numse, store bryster og stor mave kan være svære at forflytte. Følgesygdomme så, væske, amputation kan give problemer. Hvis pt. er meget bred kan de sidde fast i stol og kørestol. Stort koordineringsarbej de med andre faggrupper. Tænk over sluser og gennemstiksskabe. Primært intensiv giver pladsproblemer. Det er hårdt at skubbe rundt med sengen. Transporten problematisk da de skal være siddende eller halvt siddende. I det nye hus ru gulvbelægning på bad. Godt. De står godt fast. Godt hvis der var en afd. der samlede alle bariatriske pt. De pt. som er tykke på midten kan give problemer. Dårlig siddende balance. 7

8 Operations -lejer problematiske. Her må vi sætte ekstra dele på. Hjælper meget når vi har loftlift. Kan også bruges til at vende borgeren når vi samtidig har vendelagen. Et sted har vi ikke plads til lift. Det er meget tungt fordi der er mange vendinger. Det kan være svært at få borgeren til at accepterer ekstra store senge. Det giver også lange rækkelængder for os. Problemer med selv små ujævnheder i gulvet. Nogle elevatorer i det gamle hus kan ikke klare vægten. Problem at lofterne ikke er stærke nok til loftlifte. Gamle gulve og vinylgulve kan være for bløde, når man skal køre med svært overvægtige. Det er meget vigtigt at der ikke er trin eller skinner nogen steder. For så kommer man til at løfte lidt. Det kan være psykisk hårdt at være sammen med borgeren hvis ikke de vil tale om overvægten og de konsekvenser det har. F.eks. at hun skal blive siddende på et sejl fordi det er for svært at tage det af og på hele tiden. Det kan være vanskeligt med personlig hygiejne, hvis der også skal holdes maver og hvis lårene er meget store. Vejledningen skal have konkrete mål så der er plads til hjælpere og hjælpemidler. Målene må ikke være for snære. To borgere hvor sengene er knap og nap store nok. Kan Der må overhovedet ikke være dørtrin eller Vejledningen skal kendes af bygherre, terapeuter, forflytningsvejleder e og ledere. Tingene tager tid og forflytningerne kan være meget tunge. 8

9 give lejringsproblemer. Hvis der er gulvlift giver det problemer. Vi skal køre mindst muligt med gulvliften. Det kan være svært at få plads til alle hjælpemidler i borgerens eget hjem / stue. Når hjælpemidlerne bliver større er der ikke meget plads. Det kræver meget flyttearbejde hele tiden. skinner. Store lår kan give problemer ved personlig hygiejne. Hvis maven er meget omfangsrig kan det være svært at give ble på, og man må løbe rundt om borgeren i badesituationen, hvis man ikke kan nå rundt om. Tunge ben kan være svære at få op i sengen. Det kan være tungt at være den som holder når man skal vaske. Vigtigt også at tænke på at der skal være plads til bariatriske på fællesarealer. Både plads til brandveje og hyggekroge. 9

10 Bilag 1 Interviewguide Interviewguide Baggrund Der foretages i alt 4 fokusgruppeinterview af max 1 times varighed. Der interviewes max 16 forflytningsvejledere på henholdsvis OUH og i Nyborg Kommune. D.v.s. max. 8 informanter ved hvert fokusgruppeinterview. Interviewene optages digitalt. På OUH vil der blive foretaget ét interview på Odense Sygehus og ét interview på Svendborg Sygehus. Interviewene foretages d. 4. november I Nyborg Kommune vil der blive foretaget ét interview med en plejegruppe og ét interview med en ude kørende gruppe. Interviewene foretages d. 11. november Det er OUH og Nyborg Kommune, som forestår den praktiske planlægning af selve interviewene (tid, sted, varsling af medarbejdere osv.). Plambech & Bøgedal (P&B) foretager interviewene. Interviewundersøgelsen vil blive udformet som et fokusgruppeinterview centreret om 2 hovedtemaer udformet som 6 hovedspørgsmål med tilhørende underspørgsmål. Hovedtemaerne er: 1. De oplevelser / udfordringer / problemer personalet har omkring pladsforhold og svært overvægtige. 2. Personalets forslag / input / ønsker til pladsforhold samt til en fremtidig vejledning vedr. pladsbehov for svært overvægtige. Hovedspørgsmålene er (set i relation til soveværelse, sengestue og badeværelse og tilgængelighed til disse rum): - at undersøge hvilken persongruppe (relateret til størrelse) personalet oplever problemer med i relation til pladsforholdene - at undersøge hvorledes personalet oplever at pladsforhold har indvirkning på deres arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere. - at undersøge mere specifikt hvor og i hvilke situationer personalet oplever problemer omkring pladsforholdene (hvilke lokaliteter) - at undersøge hvilke logistiske udfordringer der er i forbindelse med håndtering af 10

11 svært overvægtige - at undersøge om der er problemer i forhold til byggematerialer og deres holdbarhed, ex gulvets konstruktion og holdbarhed - at undersøge hvilke ønsker og forslag personalet har til pladskrav samt til en fremtidig vejledning på området. Resultaterne fra interviewet skal bruges til planlægning af testsituationerne. Selve interviewet Interviewene foretages af P&B og optages på bånd. - Kort præsentationsrunde (navn, baggrund) - Forklaring til informanterne om interviewet og den kontekst interviewet foregår i. 1. Stikord til konteksten: Interviewet foretages som led i projekt, hvor OUH, Nyborg Kommune, SBi, HMI og P&B indgår. Projektet skal udarbejde en vejledning vedr. pladsforhold i forhold til svært overvægtige. Dette gøres ved, at der søges tilgængelig viden world wide, foretages afprøvninger i mock up 1:1 og laves interview med personale, som står med opgaven i deres daglige arbejde. Projektet forventes færdigt i sommeren Stikord til selve interviewet: Interviewet varer max 1 time. Der vil være én interviewperson, samt én person som noterer, hvad der bliver sagt, så forslag, input og erfaringer fastholdes. Derudover optages interviewet på bånd. Interviewet vil være bygget op omkring 2 hovedemner (de oplevelser / udfordringer / problemer I har aktuelt omkring pladsforhold og svært overvægtige, samt jeres input / forslag / ønsker til en fremtidig vejledning). Vi vil stille jer spørgsmål og alle deltagere i interviewet kan svare. I må også gerne drøfte indbyrdes under interviewet. Der er ca. 10 min til hvert af de 6 hovedspørgsmål. Vi siger til, når vi går videre til næste spørgsmål. Når vi i denne sammenhæng taler om svært overvægtige tænker vi på alle de situationer, hvor en borger eller patients størrelse har givet anledning til ændrede arbejdsgange for jer. 11

12 - Spørgsmål: 1. Har I (eller har I haft) problemer med håndtering af svært overvægtige, som skyldes pladsforhold? Hvad skete der? Hvori bestod problemerne? Hvilken betydning havde det for de involverede? 2. Hvilke personer giver jer problemer / udfordringer i relation til pladsforhold som skyldes personens størrelse? Hvilke karakteristika omkring personens størrelse giver problemer (vægt, højde, bredde, andet)? 3. Hvor (i hvilke rum) har I typisk problemer med håndtering af svært overvægtige pga. pladsforhold? Hvori bestod problemerne? Hvorfor er netop dette rum problematisk? Er det typisk at det oftest er dette rum. 4. Har I (eller har I haft) logistiske problemer i forbindelse med håndtering af svært overvægtige, som skyldes pladsforhold eller den fysiske udformning af hospital / institution? Hvad skete der? Hvori bestod problemerne? Hvilken betydning havde det for de involverede? 5. Har I (eller har I haft) problemer med håndtering af svært overvægtige som skyldes valget af byggematerialer, konstruktioner eller lign (ex blød gulvbelægning, vægge med ringe bæreevne osv.)? Hvad skete der? Hvori bestod problemerne? Hvilken betydning havde det for de involverede? 6. Hvilke ønsker har I til en vejledning om pladsforhold til svært overvægtige? Hvad skulle den indeholde? Hvem skulle have adgang til den? 12

13 Hvordan skulle den anvendes? - Afrunding af interviewet Stikord til afrunding: Tak for Jeres deltagelse. De oplysninger, ønsker og forslag som I er kommet med vil blive medtaget sammen med øvrige oplysninger og resultater som fremkommer i forbindelse med projektet. Tilsammen vil de udgøre baggrunden for udviklingen af vejledningen. Efter interviewet Data skal sorteres, grupperes og analyseres. Som metode til analysen anvendes meningskondensering (udsagn trækkes sammen til kortere formuleringer = interviewteksten reduceres til kortere, mere koncise formuleringer) og meningskategorisering (udsagn grupperes = interviewteksten reduceres og struktureres evt. samles i tabeller og figurer). Når data er sammenskrevet fremlægges de for styregruppen og indgår som en del af den samlede videns indhentning, som danner baggrund for den videre udvikling af vejledningen. Til udformning af denne guide er anvendt Kvale, Steinar: Interview en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, Kbh,

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Viden dokumentation vejledning til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer en vejledning 535 cm PLAMBECH& BØGEDAL PLADSKRAV OG INDRETNING TIL

Læs mere

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter Koncern

Læs mere

INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj

INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj INTELLIGENTE SENGE Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj Mette Geil Kollerup Anna Marie Lassen Juni oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sengens betydning for borgernes livskvalitet...

Læs mere

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre

Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi. VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens Lokalcentre Teknologisk Institut - Center for Robotteknologi VelfærdsTeknologiVurdering af Århus Kommunes satsning på velfærdsteknologi på Midtbyens 15-09-2011 Indhold Baggrund... 3 VelfærdsTeknologiVurdering... 4

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Forbedring af arbejdsmiljøet

Forbedring af arbejdsmiljøet Forbedring af arbejdsmiljøet i social- og sundhedssektoren en vejledning i at gennemføre projekter Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed 2002 Indhold Forbedring af arbejdsmiljøet i social og sundhedssektoren

Læs mere

Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden

Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden Det er ligesom at have sin fysioterapeut i nærheden Bruger undersøgelse af den Digitale Patientpjece Fysio- og Ergoterapien, Hvidovre Hospital Projektledelse: Jette Christensen, ledende terapeut Robert-Jan

Læs mere

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE

Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE inter Personlig hygiejne og kropslig velvære for beboere på plejehjem KOLDING KOMMUNE Indhold 1. Summary... 3 2. Introduktion til projekt Ren velværelse, attraktive og smarte badeværelser til plejeboliger...

Læs mere

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Udflytning af et sengeafsnit til Odder

Udflytning af et sengeafsnit til Odder Udflytning af et sengeafsnit til Odder - en evaluering af de behandlingsmæssige konsekvenser Udarbejdet af Inge Jensen, Rikke Ibsen og Marianne Cohen Center for Evaluering, Psykiatrien i Århus Amt Juni

Læs mere

Fra flyttekasse til verdensklasse - Flytteprocesser på KUA

Fra flyttekasse til verdensklasse - Flytteprocesser på KUA Fra flyttekasse til verdensklasse - Flytteprocesser på KUA 0-punktsmåling udført forår 2011 Side 1/37 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Pejlemærker for viderudvikling af U_Build... 4 Indledning... 5 Baggrund

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport

Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport Projekt Svær overvægt håndtering og etik Afsluttende rapport 25. marts 2010 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Sammendrag af projektforløb... 4 Arbejdsmiljøprisen 2009... 5 Personalepolitisk messe 2010...

Læs mere

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål...

Forord... 2. Hvad menes der med dokumentation?... 3. Antal informanter i undersøgelsen:... 3. Metodevalg... 3. Undersøgelsesspørgsmål... Udarbejdet af Lea Pedersen, Udviklingsafdelingen Socialt Rehabiliteringscenter august 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Hvad menes der med dokumentation?... 3 Antal informanter i undersøgelsen:... 3

Læs mere

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen

Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen U D V I K L I N G O G F O R S K N I N G I A R B E J D SL I V ALEC TIA P E O P L E Nye veje til den gode forflytning i hjemmeplejen - et projekt om arbejdspladskultur og forflytning i hjemmeplejen i henholdsvis

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

EVALUERING. Fokusgruppeinterview

EVALUERING. Fokusgruppeinterview EVALUERING. Evalueringen af den nuværende personlige uddannelsesplan er foregået ved hjælp af fokusgruppeinterview samt gennem dialog mellem praktik og skole ved erfa-gruppemøder. Denne metode er valgt,

Læs mere

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt

Der skal to til coaching Et konversationsanalytisk blik på den coachende samtale mellem leder og medarbejder. Bilagsoversigt Bilagsoversigt Bilag 1: Evaluering af "Viborg Ledelse"... 2 Bilag 2: Beskrivelse af specialesamarbejde med Viborg Kommune... 3 Bilag 3: Specialets kontrakt med de deltagende ledere... 5 Bilag 4: Kontrakt

Læs mere

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper

Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper FORSØG MED BOLIGER TIL SÆRLIGT UDSATTE BEFOLKNINGSGRUPPER Anden rapport om Erhvervs- og boligstyrelsens forsøg med boliger til særligt udsatte befolkningsgrupper STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT BY OG BYG

Læs mere

KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011

KATALOG. Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev. Planitide gruppen maj 2011 KATALOG Anbefalinger til portørernes arbejdsmiljø i Nyt Hospital Herlev Planitide gruppen maj 2011 1 Indhold Introduktion.. 3 Metode og proces 4 Anbefalinger Generelle anbefalinger, transportveje.. 5 Modtagelse

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud!

Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! Hvordan ser verden ud? Den ser meld op ud! En etnografisk undersøgelse af koordinering og kommunikation under akutte patientforløb AkutFlow Caretech Innovation Louise Mejnertz Oktober 2011 Louise Mejnertz

Læs mere

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren

Undgå ulykker. Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Undgå ulykker Branchevejledning om forebyggelse og håndtering af arbejdsulykker i social- og sundhedssektoren Indhold Forord 3 Arbejdsulykker skal forebygges 4 En målrettet indsats Ansvar og kultur Hvad

Læs mere

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune

Januar 2015. Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Januar 2015 Mini kulturanalyse af fire institutioner indenfor ældreområdet (3 centre og 1 udegruppe) i Morsø kommune Rapport om kulturanalyse er udarbejdet af: Dorte Lund Petersen Internt dokument University

Læs mere

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011

Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser i Københavns Kommune. Februar 2011 Virksomhedernes erfaringer med fleksjobansættelser Februar 2011 INDHOLD 1. Resumé 3 2. Indledning 5 2.1. Undersøgelsens baggrund og formål... 5 3. Fleksjob 6 3.1. Profil af virksomheder og borgere... 6

Læs mere

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision

Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision Erhvervsstyrelsens årsagsanalyse vedrørende fejl ved revision En empirisk undersøgelse af årsagerne til fejl i revisors arbejde hos revisionsvirksomheder med mellem 1-10 revisorer November 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vurdering af Raizer Lift up

Vurdering af Raizer Lift up KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Raizer Lift up Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Forventningssamtalen

Forventningssamtalen Et brugerinddragelsestiltag på Glostrup Hospital, N38 Laura Emdal Navne Stine Louring Nielsen Charlotte Bredahl Jacobsen EVALUERING / Projekt 2185 Dansk Sundhedsinstitut Dampfærgevej 27-29 Postboks 2595

Læs mere

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING

GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 1 GRIB IND GODT KOLLEGASKAB UDEN MOBNING 3 Forord 4 INTRODUKTION OG GENNEMGANG 5 Vidner har afgørende betydning 6 GRIB IND godt kollegaskab uden mobning 7 Drejebog

Læs mere