Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning. Interviewrapport"

Transkript

1 Pladsbehov og indretning til svært overvægtige personer - en vejledning Interviewrapport Den 18. november 2009

2 Indhold Sammenfatning og konklusion... 3 Fællesønske... 4 Baggrund... 4 Kondensering og kategorisering... 5 Bilag 1 Interviewguide

3 Sammenfatning og konklusion Pleje og behandling af bariatriske personer volder mange udfordringer for personalet i relation til pladsforhold. Udfordringerne relaterer sig primært til stue og badeværelse, hvor pladsforholdene opleves som trange. Der må ofte flyttes møbler, hjælpemidler og andre patienter for at skabe plads, og det medfører mange ekstra arbejdsgange. Det opleves, at tingene tager længere tid, kræver mere planlægning og mere personale. Konstruktionerne kan ikke altid klare opsætning af loftlift, elevatorer kan ikke laste vægten, og selv små ujævnheder i gulvbelægningen gør kørsel med bariatriske personer belastende. Hospitalerne: Patienter placeres i Odense på 2- eller 4-sengsstuer, hvor de ligger alene for at skabe plads. Men selv her må der flyttes rundt på bla. hjælpemidler sådan, at personalet kan komme til. Da badeværelserne er trange, og det ikke er muligt at skabe plads f.eks. rundt om toilettet, kommer patienterne nogle gange på toilettet på stuen. Også elevatorer, røntgen og OP er præget af trange pladsforhold som giver mange unødige arbejdsgange og dårlige arbejdsstillinger. F.eks. må man på OP af og til sætte to operationslejer sammen med lange rækkelængder til følge. Konstruktionsmæssigt giver små ujævnheder i underlag ekstra belastning, når man kører med patienterne. Elevatorerne kan ikke altid laste vægten og flere steder kan konstruktionerne ikke klare opsætning af loftlift til 400 kg. I Svendborg gav informanten udtryk for, at det især var det ældre sygehus som gav problemer i relation til plads, hvorimod det nye sygehus havde mange fordele og bedre kunne rumme patienterne. Dog ligger de bariatriske patienter også her altid på 2-sengsstuer, og ofte må inventar og medpatienter ud af stuen, når den bariatriske patient skal flyttes. Kommunen: For at skabe plads omkring sengen må der ofte flyttes så mange møbler, at borgeren stort set kun har plads til personlige ting, som kan hænge på væggen. Uden for plejecentret må pleje i sengen ofte foregå i borgerens stue for at skabe plads. Fællesbadeværelser er på de nyere centre rummelige, hvorimod badeværelserne ude i byen er meget trange. Her kommer borgeren ofte på toilettet på en bækkenstol i stuen/soveværelset. Enkelte borgere køres til bad på plejecentret. 3

4 Flere steder kan der ikke umiddelbart opsættes loftlift pga. konstruktionsmæssige forhold og selv helt små niveauforskelle i gulvet (skinner/fodspark) medfører så belastende arbejdsforhold, at der ikke kan køres hen over dem med de bariatriske borgere. Fællesønske Informanterne fra såvel hospital som kommune gav udtryk for et stort ønske om en vejledning med konkrete mål til den bariatriske målgruppe. Vejledningen skal være tilgængelig for arkitekter, beslutningstagere, ledere, arbejdsmiljøfolk og forflytningsvejledere. I kommunen var ligeledes et ønske om en kortere udgave til udlevering til borgerne. Baggrund Interviewene blev afholdt d. 4. november i Odense og Svendborg, og d. 11. november i Nyborg. I Odense deltog 7 informanter og i Svendborg 1 informant. I Nyborg deltog 7 informanter fra indegruppen og 6 informanter fra udegruppen. Lene Plambech og Gitte Bøgedal foretog interviewene ud fra interviewguiden i bilag 1. 4

5 Kondensering og kategorisering Data fra interviewene er sorteret og grupperet med anvendelse af meningskondensering og meningskategorisering (Kvale, Steinar: Interview en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, Kbh, 2002). Nedenfor er data opgjort i 2 skemaer med kategorierne stue, badeværelse, adgangsforhold, øvrige rum, hjælpemidler, logistik, konstruktioner og andet. Data fra OUH med er med sort, Svendborg med rød, Nyborg ude med blå og Nyborg inde med grøn. Stue Badeværelse Adgangsforhold 1 pt. ligger på to- eller fire-sengsstue. Kan ikke ligge på 1 sengs stue. Vi tager alt ud af de store badeværelser for at få bedre plads. Alligevel ikke plads nok og vi får dårlige arb. stillinger. På en fire-sengsstue skal hjælpemidlerne flyttes hele tiden for at skabe plads. Nogle gange 2 bariatriske på en firesengsstue. På intensiv er pladsen så trang, at vi skal flytte sengen for at få den bariatriske stol ind under pt. Hvis vi skal stoppe midt i det hele kan vi ikke starte loftlift igen, men må tage pt. ned i sengen og starte forfra. Ofte må man have ting og sager ud af stuerne nogle gange også de andre pt. når vi skal flytte de bariatriske. Bariatriske ligger på to-sengsstuer sammen med en anden pt. Når bækkenstol over toilettet er der ikke plads nok på hver side af toilettet til gode arb. stillinger. Pt. nogle gange på toilettet på stuen hvis de ligger alene. Så skal vi ikke flytte dem til badeværelse som er tungt. Kan lifte på badeværelser i det nye hus. Ikke det gamle. Problemer med trange adgangsforhold ind og ud af stuer, badeværelser, kapel og elevatorer. Døre ofte ikke brede nok. Ikke nok at der kun er plads til at sengen kan komme ind ad døren. Der skal også være plads til en person på siden og evt. udstyr (ilt osv.) 5

6 Svært at komme til rundt om sengen. Soveværelserne er ofte for små. Så må borgeren ind i stuen. Det er også svært, hvis de har en dobbeltseng, som de ikke vil af med. Vi har den nødvendige plads når vi flytter møbler. Der kan stort set ikke være nogen møbler når vi skal have plads. Der kan kun være noget på væggene. Men der kan være problemer med pladsen hvis vi ikke kan få loftlift. Vi kan ikke lifte ude på badeværelset. Så køre vi borgeren derud på en bækkenstol. Det er tungt og hårdt. Der er meget dårlig plads rundt om toiletterne. Giver skæve arbejdsstillinger. Nogle steder bliver borgerne kørt ind på et plejecenter for at komme i bad. Her har vi store badeværelser. Ude i byen er badeværelserne meget små og vi kan ikke være to på badeværelserne. Så må de have bækkenstol i stuen eller soveværelset og vaskes i sengen. Det er vigtigt at man kan komme til fra begge sider af toilettet. Man skal kunne køre fra soveværelse og lige ud til toilettet. Der skal være mulighed for loftlift. På badeværelser er der ikke altid plads nok. Især hvis toilettet er placeret i et hjørne. På fællesbadeværelset er pladsen fin. Vi har en borger som har en kørestol der er så bred at den ikke kan komme gennem dørene. Så køre vi ham i en bækkenstol, men det er hårdt. Det er et jævnligt problem med dørbredder. Nogle kan heller ikke komme igennem med deres rollator. Hvis vi sætter dem på badebækkenstol inde på stuen kan det være et problem at køre dem over skinnen ud til badeværelset. Vi har fløjdøre ud til toiletterne hvilket er rigtigt godt for så kan vi komme ind og ud. Jeg er på et gammelt sted. Og her er dørene ikke brede nok. 6

7 Øvrige rum Heavybed'en kan ikke komme i kapellet. Det er et stort problem, at komme ind og ud af elevatorer. Hjælpemidler Logistik Konstruktion Andet Loftliften kan ikke bære i alle rum. Loftlift til 400 kg. Hjælpemidlern e fylder meget. Heavybed'en fylder for meget på en to-sengsstue. Vi kan ikke komme rundt om fodenden. Generelt lange rækkelængder ved Heavybed'en. Vi skal gå langt for at hente hjælpemidlerne. Elevatorerne i nogle bygninger kan ikke klare vægten. Hul i underlag giver problemer. Nogle gulve og lofter kan ikke holde. På OP må vi nogen gange køre to lejer sammen. Det giver lange rækkelængder. Gulvbelægningen bør være hård. Stuerne skal mindst være som vores nuværende fire-sengsstuer. Etikken vigtig. Både ift. den bariatriske pt. og ift., hvad de andre pt. skal kigge på. Bliver lidt overvældet når vi står foran en bariatrisk pt. Vi kan komme langt hvis vi bruger hj.midlerne optimalt. Pt. med stor numse, store bryster og stor mave kan være svære at forflytte. Følgesygdomme så, væske, amputation kan give problemer. Hvis pt. er meget bred kan de sidde fast i stol og kørestol. Stort koordineringsarbej de med andre faggrupper. Tænk over sluser og gennemstiksskabe. Primært intensiv giver pladsproblemer. Det er hårdt at skubbe rundt med sengen. Transporten problematisk da de skal være siddende eller halvt siddende. I det nye hus ru gulvbelægning på bad. Godt. De står godt fast. Godt hvis der var en afd. der samlede alle bariatriske pt. De pt. som er tykke på midten kan give problemer. Dårlig siddende balance. 7

8 Operations -lejer problematiske. Her må vi sætte ekstra dele på. Hjælper meget når vi har loftlift. Kan også bruges til at vende borgeren når vi samtidig har vendelagen. Et sted har vi ikke plads til lift. Det er meget tungt fordi der er mange vendinger. Det kan være svært at få borgeren til at accepterer ekstra store senge. Det giver også lange rækkelængder for os. Problemer med selv små ujævnheder i gulvet. Nogle elevatorer i det gamle hus kan ikke klare vægten. Problem at lofterne ikke er stærke nok til loftlifte. Gamle gulve og vinylgulve kan være for bløde, når man skal køre med svært overvægtige. Det er meget vigtigt at der ikke er trin eller skinner nogen steder. For så kommer man til at løfte lidt. Det kan være psykisk hårdt at være sammen med borgeren hvis ikke de vil tale om overvægten og de konsekvenser det har. F.eks. at hun skal blive siddende på et sejl fordi det er for svært at tage det af og på hele tiden. Det kan være vanskeligt med personlig hygiejne, hvis der også skal holdes maver og hvis lårene er meget store. Vejledningen skal have konkrete mål så der er plads til hjælpere og hjælpemidler. Målene må ikke være for snære. To borgere hvor sengene er knap og nap store nok. Kan Der må overhovedet ikke være dørtrin eller Vejledningen skal kendes af bygherre, terapeuter, forflytningsvejleder e og ledere. Tingene tager tid og forflytningerne kan være meget tunge. 8

9 give lejringsproblemer. Hvis der er gulvlift giver det problemer. Vi skal køre mindst muligt med gulvliften. Det kan være svært at få plads til alle hjælpemidler i borgerens eget hjem / stue. Når hjælpemidlerne bliver større er der ikke meget plads. Det kræver meget flyttearbejde hele tiden. skinner. Store lår kan give problemer ved personlig hygiejne. Hvis maven er meget omfangsrig kan det være svært at give ble på, og man må løbe rundt om borgeren i badesituationen, hvis man ikke kan nå rundt om. Tunge ben kan være svære at få op i sengen. Det kan være tungt at være den som holder når man skal vaske. Vigtigt også at tænke på at der skal være plads til bariatriske på fællesarealer. Både plads til brandveje og hyggekroge. 9

10 Bilag 1 Interviewguide Interviewguide Baggrund Der foretages i alt 4 fokusgruppeinterview af max 1 times varighed. Der interviewes max 16 forflytningsvejledere på henholdsvis OUH og i Nyborg Kommune. D.v.s. max. 8 informanter ved hvert fokusgruppeinterview. Interviewene optages digitalt. På OUH vil der blive foretaget ét interview på Odense Sygehus og ét interview på Svendborg Sygehus. Interviewene foretages d. 4. november I Nyborg Kommune vil der blive foretaget ét interview med en plejegruppe og ét interview med en ude kørende gruppe. Interviewene foretages d. 11. november Det er OUH og Nyborg Kommune, som forestår den praktiske planlægning af selve interviewene (tid, sted, varsling af medarbejdere osv.). Plambech & Bøgedal (P&B) foretager interviewene. Interviewundersøgelsen vil blive udformet som et fokusgruppeinterview centreret om 2 hovedtemaer udformet som 6 hovedspørgsmål med tilhørende underspørgsmål. Hovedtemaerne er: 1. De oplevelser / udfordringer / problemer personalet har omkring pladsforhold og svært overvægtige. 2. Personalets forslag / input / ønsker til pladsforhold samt til en fremtidig vejledning vedr. pladsbehov for svært overvægtige. Hovedspørgsmålene er (set i relation til soveværelse, sengestue og badeværelse og tilgængelighed til disse rum): - at undersøge hvilken persongruppe (relateret til størrelse) personalet oplever problemer med i relation til pladsforholdene - at undersøge hvorledes personalet oplever at pladsforhold har indvirkning på deres arbejdsmiljø i forbindelse med håndtering af svært overvægtige borgere. - at undersøge mere specifikt hvor og i hvilke situationer personalet oplever problemer omkring pladsforholdene (hvilke lokaliteter) - at undersøge hvilke logistiske udfordringer der er i forbindelse med håndtering af 10

11 svært overvægtige - at undersøge om der er problemer i forhold til byggematerialer og deres holdbarhed, ex gulvets konstruktion og holdbarhed - at undersøge hvilke ønsker og forslag personalet har til pladskrav samt til en fremtidig vejledning på området. Resultaterne fra interviewet skal bruges til planlægning af testsituationerne. Selve interviewet Interviewene foretages af P&B og optages på bånd. - Kort præsentationsrunde (navn, baggrund) - Forklaring til informanterne om interviewet og den kontekst interviewet foregår i. 1. Stikord til konteksten: Interviewet foretages som led i projekt, hvor OUH, Nyborg Kommune, SBi, HMI og P&B indgår. Projektet skal udarbejde en vejledning vedr. pladsforhold i forhold til svært overvægtige. Dette gøres ved, at der søges tilgængelig viden world wide, foretages afprøvninger i mock up 1:1 og laves interview med personale, som står med opgaven i deres daglige arbejde. Projektet forventes færdigt i sommeren Stikord til selve interviewet: Interviewet varer max 1 time. Der vil være én interviewperson, samt én person som noterer, hvad der bliver sagt, så forslag, input og erfaringer fastholdes. Derudover optages interviewet på bånd. Interviewet vil være bygget op omkring 2 hovedemner (de oplevelser / udfordringer / problemer I har aktuelt omkring pladsforhold og svært overvægtige, samt jeres input / forslag / ønsker til en fremtidig vejledning). Vi vil stille jer spørgsmål og alle deltagere i interviewet kan svare. I må også gerne drøfte indbyrdes under interviewet. Der er ca. 10 min til hvert af de 6 hovedspørgsmål. Vi siger til, når vi går videre til næste spørgsmål. Når vi i denne sammenhæng taler om svært overvægtige tænker vi på alle de situationer, hvor en borger eller patients størrelse har givet anledning til ændrede arbejdsgange for jer. 11

12 - Spørgsmål: 1. Har I (eller har I haft) problemer med håndtering af svært overvægtige, som skyldes pladsforhold? Hvad skete der? Hvori bestod problemerne? Hvilken betydning havde det for de involverede? 2. Hvilke personer giver jer problemer / udfordringer i relation til pladsforhold som skyldes personens størrelse? Hvilke karakteristika omkring personens størrelse giver problemer (vægt, højde, bredde, andet)? 3. Hvor (i hvilke rum) har I typisk problemer med håndtering af svært overvægtige pga. pladsforhold? Hvori bestod problemerne? Hvorfor er netop dette rum problematisk? Er det typisk at det oftest er dette rum. 4. Har I (eller har I haft) logistiske problemer i forbindelse med håndtering af svært overvægtige, som skyldes pladsforhold eller den fysiske udformning af hospital / institution? Hvad skete der? Hvori bestod problemerne? Hvilken betydning havde det for de involverede? 5. Har I (eller har I haft) problemer med håndtering af svært overvægtige som skyldes valget af byggematerialer, konstruktioner eller lign (ex blød gulvbelægning, vægge med ringe bæreevne osv.)? Hvad skete der? Hvori bestod problemerne? Hvilken betydning havde det for de involverede? 6. Hvilke ønsker har I til en vejledning om pladsforhold til svært overvægtige? Hvad skulle den indeholde? Hvem skulle have adgang til den? 12

13 Hvordan skulle den anvendes? - Afrunding af interviewet Stikord til afrunding: Tak for Jeres deltagelse. De oplysninger, ønsker og forslag som I er kommet med vil blive medtaget sammen med øvrige oplysninger og resultater som fremkommer i forbindelse med projektet. Tilsammen vil de udgøre baggrunden for udviklingen af vejledningen. Efter interviewet Data skal sorteres, grupperes og analyseres. Som metode til analysen anvendes meningskondensering (udsagn trækkes sammen til kortere formuleringer = interviewteksten reduceres til kortere, mere koncise formuleringer) og meningskategorisering (udsagn grupperes = interviewteksten reduceres og struktureres evt. samles i tabeller og figurer). Når data er sammenskrevet fremlægges de for styregruppen og indgår som en del af den samlede videns indhentning, som danner baggrund for den videre udvikling af vejledningen. Til udformning af denne guide er anvendt Kvale, Steinar: Interview en introduktion til det kvalitative forskningsinterview. Hans Reitzels Forlag, Kbh,

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument.

Algoritmer 9-12 er udviklet i samarbejde med Odense Kommune og er beskrevet i dette dokument. Algoritme 9 12 Algoritmerne 9 12 er udarbejdet af nøglepersoner i Odense Kommune i samarbejde med Plambech & Bøgedal Sidst rettet den 19. november 2010 Indledning En algoritme er en beskrivelse af hvordan

Læs mere

Projekt Træning der trækker Evaluering

Projekt Træning der trækker Evaluering Projekt Træning der trækker Evaluering Udarbejdet af Plambech & Bøgedal Maj 2012 Indhold Indledning... 3 Sammenfatning og konklusion... 3 Sammenfatning... 3 Konklusion... 6 Kommentarer fra konsulenterne...

Læs mere

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde.

Bariatri. Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri Bariatri: Baros stammer fra græsk og betyder tyngde. Bariatri er en medicinsk betegnelse for svær fedme med ledsagende sygdomme og forskelligartede problemer BMI Undervægt: BMI < 18,5 Normalvægt:

Læs mere

Værdig kontakt og sikker håndtering

Værdig kontakt og sikker håndtering Værdig kontakt og sikker håndtering Forfattere: Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse i medicinsk antropologi. Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i

Læs mere

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune

Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Rammekontraktbilag N - Forflytningspolitik. Forflytningspolitik Socialområdet Jammerbugt kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Mål og visioner Vision... side 3 Målet er... side 3 Målene kan nås ved...

Læs mere

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer

Viden dokumentation vejledning. til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter. Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer Viden dokumentation vejledning til sagsbehandlere, plejepersonale og arkitekter Pladskrav og indretning til svært overvægtige personer en vejledning 535 cm PLAMBECH& BØGEDAL PLADSKRAV OG INDRETNING TIL

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune

Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdspladsvurdering for plejefamilier i Struer Kommune Arbejdssted (navn og adresse): Udfyldt af (navn): Dato: Opfølgningsdato: Arbejdspladsvurderingen er et samarbejde mellem Børne- og Familiecentret

Læs mere

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende

Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende Bilag 1: Arbejdstilsynets uddrag af vejledningen: Indretning af ældreboliger for fysik plejekrævende m.fl. Vejledning om indretning af ældreboliger for fysisk plejekrævende At-cirkulæreskrivelse nr. 3-1997

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Fotoillustration seng-bad-lift

Fotoillustration seng-bad-lift Fotoillustration seng-bad-lift Seng-bad-lift -foto-illustration af badeproces for beboer på plejecenter Udarbejdet af Idé til Værdi i samarbejde med medarbejdere og borger på plejecenter, sommer 2012 1.

Læs mere

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Pleje af den svært overvægtige borger. 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Moder-FKB: 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet Uddannelsens titel: Pleje af den svært overvægtige borger Inspirationsmaterialet er udviklet af: Heidi Larsen og Nis Kaasby Århus Social- og Sundhedsskole, Olof Palmes Allé 35, 8200 Århus N, Tlf 8741 2626

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Vurdering af arbejdsmiljørisici

Vurdering af arbejdsmiljørisici Version: 2 Niveau: 3 Dato 06.07.11 Side 1 af 6 Vurdering af arbejdsmiljørisici Vejledning til udfyldelse af skema Risikoen vurderes ud fra sårbarhedsanalysediagrammet ud fra hvor hyppigt risikoen er til

Læs mere

Svært overvægtige patienter

Svært overvægtige patienter Svært overvægtige patienter Patientforløb, patientsikkerhed og arbejdsmiljø Formål Høj faglighed, patientsikkerhed og et godt psykisk og fysisk miljø for patienter og personale Epidemiologi Selvrapporterede

Læs mere

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET

http://arkitektur-lindring.dk/designprincipper/funktionalitet/ opdateret 01 02 15 FUNKTIONALITET FUNKTIONALITET Loftslifte, afstande mellem arbejdsstationerne, videndeling og gode indeklimaforhold har betydning for personalets stressniveau, arbejdsglæde og risikoen for behandlingsfejl Der er en lang

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp

Aktiv brug af mockup-laboratorium. Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium Lotte Finsen Troels Barfod (LEO Pharma) Line Villfrance Harkamp Aktiv brug af mockup-laboratorium & Erfaringer med brug af mockup på virksomheder Lotte Finsen (ALECTIA)

Læs mere

SlingOn. Manual dansk

SlingOn. Manual dansk SlingOn Manual dansk Version 2 2010 Illustrationer Illustration 1 Illustration 2 Illustration 3 Illustration 4 23 Indhold Overskrift Side 1. Generelt/Egenskaber... 4 2. Praktisk håndtering... 5 3. Håndtering/Materiale/Rengøring...

Læs mere

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter

Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Pladskrav til svært overvægtige patienter /bariatriske patienter Region Midtjylland Koncern HR, Fysisk Arbejdsmiljø www.fa.rm.dk Pladskrav til svært overvægtige patienter/bariatriske patienter Koncern

Læs mere

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt

Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene. Patienterne er projektets omdrejningspunkt Vi bygger Region Hovedstadens strategi Ventet og Velkommen ind i væggene Tina Holm, Ledende oversygeplejerske Projektbeskrivelse Ombygning af 4-sengsstuer og nye patientmodtagelser Redaktion NHH, byggeafdelingen

Læs mere

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune

Evaluering af AlterG Efteråret 2014. Aarhus Kommune Evaluering af AlterG Efteråret 2014 Aarhus Kommune 1 Indhold Rammerne for projektet:... 3 Baggrunden for projektet:... 3 Personer tilknyttet projektet:... 3 Formål med afprøvningen af AlterG... 3 Målet

Læs mere

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning

Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold - vejledning Via dette skema kan du som borger ansøge om et rehabiliteringsophold eller forløb ved kommunens rehabiliteringscenter (jf. bestemmelserne i Serviceloven

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1

http://bfc.apvkvik.dk/apv/undersøgelse-start/undersøgelse?surveyid=17&print=1 Side 1 af 15 Forside APV 2010 APV Handlingsplaner Kontakt Risiko for ulykker Ulykker undgås bedst gennem planlægning af arbejdet, så de farlige situationer ikke opstår. Ligesom uddannelse, faste rutiner

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation

Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Fysioterapeuter tilknyttet Ortopædkir. afd, RH RehabiliteringsCenter for Muskelsvind Orientering om rygoperation, permanent stivgørende operation Generelt Der er ventetid på at få foretaget en rygoperation.

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune.

borgeren. Fjernelse af dørtrin og udfyldning af hullet med en metalplade. Kommune. 5.1 Boligindretning: Fjernelse af dørtrin Hvad indgår i ydelsen? Hvad indgår ikke i ydelsen? Hvem bevilger ydelsen? Hvad koster ydelsen for modtageren? Hvordan følges op på ydelsen? Er der afledte forhold

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus

Dato. Dato. X Genoptræning Specialiseret genoptræning E Gentræning efter instruks fra sygehus Sendes til kommune/sygehus Personoplysninger Personnummer, navn, adresse og evt. telefonnummer Praktiske oplysninger F.eks. andet sprog end dansk, kørestol, handicaps, anden indkaldelsesadresse, særlige

Læs mere

APV spørgeskema skabelon

APV spørgeskema skabelon Ulykker I orden / Ja Problem / Nej Bemærkninger/løsningsforslag Er der ryddeligt og orden i lokalet, så der ikke er risiko for fald og andre ulykker? Er gulvbelægning uden huller og ujævnheder samt generelt

Læs mere

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010

Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem. Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hjælpemidler - i det intelligente velfærdshjem Inger Kirk Jordansen, Hjælpemiddelinstituttet, 3.12.2010 Hvad er et hjælpemiddel? Hvem vil betale? Identitet Livskvalitet Kontrol Trivsel Tryghed Værdighed

Læs mere

Respekt men hvordan?

Respekt men hvordan? Respekt men hvordan? Forfattere: Gitte Bøgedal, fysioterapeut og Master i Læreprocesser (MLP), samt uddannet systemisk coach. Lene Plambech, ergoterapeut og Master i Publich Management (MPM), samt videreuddannelse

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

NYT HOSPITAL HERLEV DELPROJEKT A

NYT HOSPITAL HERLEV DELPROJEKT A NYT HOSPITAL HERLEV DELPROJEKT A PATIENTSIKKERHED OG ARBEJDSMILJØ Brugermøde BM 02 Tema REFERAT Dato 22.03.2013 Udarbejdet af BRUNSGAARD + LAURSEN/LBH Kontrol nb, mb B R U N S G A A R D + L A U R S E N

Læs mere

Bilag til Rapport om indførelse af bade /bækkenstol på Bornholms Hospital

Bilag til Rapport om indførelse af bade /bækkenstol på Bornholms Hospital Bilag til Rapport om indførelse af bade /bækkenstol på Bornholms Hospital Indholdsfortegnelse Bilag A: Tidsmålinger... 2 Bilag B: Arbejdsgangsbeskrivelse af forflytnings-, toilet & baderutiner på Bornholms

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema

Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Opgave 1 (dag 1), På hospital, bedømmelsesskema Dommer: Deltagere: og 1. Planlægning (i alt maks. 3 ) Maks. 1A: Planlægning og fordeling af arbejdsopgaverne (maks. 10 ) 1B: Arbejdet planlægges i en hensigtsmæssig

Læs mere

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER

Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Robotter på DNU? Christian Klit Johansen 5. maj 2010 ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Nationalt innovationsnetværk Samler

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer

At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3. Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer At-VEJLEDNING ARBEJDETS UDFØRELSE D.3.3 Forflytning, løft og anden manuel håndtering af personer Juli 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Ejendomsservice. APV-spørgeskema

Ejendomsservice. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Ejendomsservice Virksomhed: Afdeling: Dato: 12-05-2011 14:08 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperaturer (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling 1.03.

Læs mere

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER

Screeningsredskabet HOUSING ENABLER 113 Screeningsredskabet HOUSING ENABLER Kortlægningsskema Dato. Navn Boligens adresse...... Identifikationskode 114 Housing Enabler BOLIGENS STANDARD (ifølge Boverket, 2008) FØLGENDE NØDVENDIGE BOLIGFUNKTIONER

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

NYHEDSBREV DANMARKS FØRENDE FORFLYTNINGSPARTNER

NYHEDSBREV DANMARKS FØRENDE FORFLYTNINGSPARTNER september 2014 NYHEDSBREV DANMARKS FØRENDE FORFLYTNINGSPARTNER GLIDE- OG VENDESYSTEMER AKTIVERINGSHJÆLPEMIDLER Master CARE har haft et meget travlt år med udvikling af nye produkter samt forbedringer på

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne.

Præsentation / Definition. Definition:en Arbejdsplads: Det geografiske sted Bygningen Arbejdsrummet Arbejdsbordet (-pladsen) Fælles-områderne. Udgangspunkt Kontorarbejdspladser Trivselsbegrebet Arbejdspladsen definition Need to have vs. Nice to have Spørgsmål og drøftelse Opgave: Trivsels-projekt Præsentation / Definition Anja Deltagerne Deltagernes

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter

Syddjurs Kommune. VelTek2015 Projekter Syddjurs Kommune VelTek2015 Projekter Hanne-Marlene Hedegaard 31-07-2014 Indhold Personaleskærme på Rehabiliteringsafdelingen... 2 Brug af video som kommunikationskanal... 2 Loftlifte i plejeboliger...

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 3/2013: Rollator ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: Indenfor 2 arbejdsdage bestillingsdag

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Maxi sky skinneløsninger

Maxi sky skinneløsninger Maxi sky skinneløsninger with people in mind 2 Maxi Sky skinneløsninger UNDERSTØTTER ET KOMPLET LOFTLIFT KONCEPT ArjoHuntleigh skinneløsninger giver optimale systemer, der understøtter brugen af Maxi Sky

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11

Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Kravspecifikation delaftale 2/2013: Rollator sideværts sammenklappelig ISO nr./ standarder (inkl. dansk 4. niveau) (eller tilsvarende): 12 06 06-11 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid:

Læs mere

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18%

Rediger formular [ Ishøj Kulturskole ] Google Dokumenter. A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% Ved ikke 2 18% Side 1 af 42 11svar Oversigt Se komplette svar Fysisk arbejdsmiljø A. Lokaler og faciliteter A 1. Er lokalerne på din arbejdsplads vedligeholdt? Ja 8 73% Nej 1 9% A 2. Har du adgang til de personalefaciliteter,

Læs mere

Antropologisk undersøgelse. Det Intelligente Hospitalsbaderum

Antropologisk undersøgelse. Det Intelligente Hospitalsbaderum Antropologisk undersøgelse Det Intelligente Hospitalsbaderum Udarbejdet af antropolog Randi Lehmann Boesen, G10, Syddansk Sundhedsinnovation Undersøgelsen... 1 Hvorfor toiletter og baderum?... 1 Personale

Læs mere

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT)

Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) Kommunale institutioner med særlige palliative tilbud (KISPT) en specialiseret palliativ indsats? Mette Raunkiær Introduktion PAVI har fulgt udviklingen indenfor den basale palliative indsats i danske

Læs mere

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter?

Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? APV for chauffører og bude Arbejdssted: Udfyldt af: Dato: Ja Nej Kommentarer og ideer til forbedringer Løft og håndtering Er der opmærksomhed på, hvad, hvordan og hvor meget chauffør og bud løfter? Vurder

Læs mere

Bariatri Hvad er det?

Bariatri Hvad er det? Bariatri Hvad er det? Af ledende overlæge, dr.med., Jette Ingerslev, sundhedschef, Lene Plambech Hansen, ergoterapeut, MPA, Medicinsk afdeling Storstrømmens Sygehus Næstved Fakse - Baros er et græsk ord,

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold

Vejledning. Ansøgning om rehabiliteringsophold Vejledning Ansøgning om rehabiliteringsophold Som borger i Kolding Kommune kan du søge et rehabiliteringsophold. Opholdet har til formål at hjælpe dig til at genvinde og vedligeholde dine daglige funktioner,

Læs mere

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center

Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center Aflastningsplads Der kan være forskellige formål med et ophold på en aflastningsplads på Hannerup Pleje og Rehabiliterings Center: at aflaste din ægtefælle / dine

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler

Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Budgetgennemgang af serviceområde Hjælpemidler Social og Sundhed Roskilde Kommune, april 2010 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 HJÆLPEMIDDELOMRÅDETS

Læs mere

Bariatriske patienter

Bariatriske patienter Bariatriske patienter mod 06 Liko Ultra sejl, model 06 Med en vægtkapacitet på 500 kg, er Ultra sejlet designet til de tungeste bariatriske brugere. Ultra sejlet fås i forskellige størrelser og bruges

Læs mere

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø)

Projekt Forflytning. Resultat af spørgeskemaundersøgelse. Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Projekt Forflytning Resultat af spørgeskemaundersøgelse Konsolideret resultat (Køge, Næstved, Roskilde & Sorø) Antal besvarelser før-måling: 118 personer Antal besvarelser efter-måling: 106 personer APV

Læs mere

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00

DK... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide. Vers. 1.00 DK...... Guldmann plejeseng - Hjælpers Guide Vers. 1.00 Indhold 1.00......... Guldmann plejeseng........................................... 3 2.00......... Sikkerhed....................................................

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse

- for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Uddannelsesbog - for praktikdelen af portørernes basisuddannelse Navn: CPR.nr.: Adresse: Ansættelsessted: Indholdsfortegnelse FORMÅLET MED PRAKTIKKEN... 2 GENERELT OM PRAKTIKTIDEN... 2 A. GRUNDLÆGGENDE

Læs mere

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION

Prioritering af kerneopgaven. Værktøj TESTVERSION Prioritering af kerneopgaven Værktøj TESTVERSION Forord Dette værktøj er under udvikling og dette er en testversion. Værktøjet er udviklet på baggrund af eksisterende værktøjer i Kom videre med social

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9

ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE. Side 1 af 9 ARBEJDSPLADSVURDERING 2010 SYDDANSK MUSIKKONSERVATORIUM OG SKUESPILLERSKOLE Side 1 af 9 Forord I november 2010 gennemførte vi på SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) blandt alle institutionens medarbejdere.

Læs mere

DK... GH2 Hjælpers Guide

DK... GH2 Hjælpers Guide DK............ GH2 Hjælpers Guide V. Guldmann A/S Graham Bells Vej 21-23A DK-8200 Århus N Tlf. +45 8741 3100 Fax +45 8741 3131 20 E-mail info@guldmann.com www.guldmann.dk 1 Guldmann 930/03/06 Indhold Om

Læs mere

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk

Erfaringer med velfærdsteknologi. Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Erfaringer med velfærdsteknologi Rikke Sølvsten Sørensen Projektleder for velfærdsteknologiprogrammet rss@servicestyrelsen.dk Vores Grundlag Servicestyrelsen arbejder for at skabe bedre sociale forhold

Læs mere

Billedkommunikation Hvordan anvendelsen af billeder kan lette samarbejdet i hverdagen

Billedkommunikation Hvordan anvendelsen af billeder kan lette samarbejdet i hverdagen Billedkommunikation Hvordan anvendelsen af billeder kan lette samarbejdet i hverdagen Billeder kan kommunikere Med billeder kan man på kort tid forklare komplicerede detaljer. Med billeder kan man give

Læs mere

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager

Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor. Arbejdspladsvurdering for Lager Kortlægningsskema Tillæg til APV kontor Arbejdspladsvurdering for Lager Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal et autoværksted som minimum benytte

Læs mere

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen?

en god arbejdsplads fastholde gode hjælpere? nedsætte sygefraværet? skabe sammenhæng undgå arbejdsskader vigtige emner på dagsordenen? Vil du gerne lave en god arbejdsplads for dine hjælpere? Vil du gerne nedsætte sygefraværet? Vil du gerne undgå arbejdsskader (med sygefravær, vikarer mm) Vil du gerne fastholde gode hjælpere? Vil du gerne

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune

Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune Spørgsmål og svar angående EU-udbud vedrørende projektindkøb af velfærdsteknologi til Lemvig Kommune 16.04.2015 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk forrang i forhold til det

Læs mere

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår?

Engangshælløfter mod tryksår. Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Trykaflastning Hvorfor er det vigtigt at have fokus på forebyggelse af tryksår? Af Aase Fremmelevholm, Tryksårssygeplejerske, Odense Universitetshospital Aase Fremmelevholm Tryksårssygeplejerske Odense

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

// Idékatalog. Indretning af mindre baderum i plejeboliger med ny teknologi

// Idékatalog. Indretning af mindre baderum i plejeboliger med ny teknologi // Idékatalog Indretning af mindre baderum i plejeboliger med ny teknologi 1 // Forord Dette Idékatalog er resultatet af projekt Fremtidens baderum i plejeboliger med ny teknologi. Projektgruppen består

Læs mere

Vurdering af Raizer Lift up

Vurdering af Raizer Lift up KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Raizer Lift up Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet

Læs mere

Flyt trykket og forebyg tryksår

Flyt trykket og forebyg tryksår Flyt trykket og forebyg tryksår 1 Vide lidt om hvordan Eksempler og demo Sammenfatning og anbefalinger 2 Et enkelt tryksår koster ca. 200.000 kr. (Bækmark N. Hjemmeside om tryksår. Ortopædkirurgisk afdeling,

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB

SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB SALGSPRÆSENTATION Den Gamle Købmandsgård VESTERGADE 78 STRIB BYGNINGERNE Charmerende stor gammel Købmandsgård i Strib, med stort renoveret træ-udhus med virkelig mange anvendelsesmuligheder. Samt muret

Læs mere

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010.

Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for Center for Børn og Undervisning (CBU) er gennemført af to omgang i maj mdr. 2010. Center for Børn og Undervisning APV 2010 August 2010 Metode Metoden til gennemførelsen af APV undersøgelsen er drøftet og vedtaget i CBU s MEDudvalg den 16.3.2010 Arbejdspladsmiljøvurderingen (APV) for

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere