Mundtlig beretning 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2015"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til Vi har haft en imponerende høj stemmedeltagelse i hele lærerforeningen og en endnu mere imponerende stemmedeltagelse i vores kreds. Vi nåede en stemmeprocent på 86,6 De fleste i vores kreds har sagt ja til overenskomsten. 81, 4 % af stemmerne var ja stemmer. Nej procenten er ikke særlig stor men hvis jeg fortæller at 141 lærere her i kredsen har sagt nej så tror jeg, at det bliver åbenlyst for enhver, at så rungende var det ja så heller ikke. Det store ja er ikke udtryk for begejstring. Det er udtryk for, at et stort flertal af lærerne finder det umagen værd at samarbejde med vores kommuner om at finde frem til en egentlig arbejdstidsaftale ved næste overenskomst og det er helt sikkert et udtryk for, at ikke ret mange lærere har lyst til at komme i konflikt lige med det samme. Det er supervigtigt, at vi på den måde har demonstreret, at vi stadig holder sammen og deltager aktivt i demokratiet. Det er lige så vigtigt, at vi har demonstreret, at der er opbakning til vores forhandlere både centralt og lokalt. Det skal være sådan, at der ikke er forskel på det lærernes repræsentanter siger og det lærerne mener og det er nu blevet slået fast igen. Forberedelsen har været alt for presset i indeværende skoleår. Nu har vi en aftale, hvor der står, at der i planlægningen skal tages højde for, at der er sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Der skal være forberedelsestid 1

2 til rådighed, så det er muligt at følge op på undervisningen i forhold til planlægningen af de kommende lektioner i faget. Der er blevet slået hegn om forberedelsestiden. Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Er det undtagelsesvis nødvendigt, så skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for at forberede undervisningen. Det er ikke nok at sige: Det må I klare i teamet. Det bør være slut med at blive taget ud af sin forberedelsestid for at læse vikartimer. Det er slut med at finde tiden til nye opgaver ekstra opgaver ved at skære i forberedelsen Det skal også sikres, at lærerne får mulighed for at mødes om forberedelsen og efterbehandlingen af undervisningen. Kredsstyrelsen har sammen med tillidsrepræsentanterne identificeret nogle af de største problemer, vi har i forhold til arbejdstidsreglerne. For mange opgaver og for lidt tid til forberedelsen er et stort problem. Et andet stort problem er opgaveoversigterne, som ikke har fungeret efter hensigten nemlig at sikre et overblik over årets arbejde på baggrund af en dialog mellem den enkelte og skolelederen. De opgaveoversigter, vi arbejder efter nu, er blevet til på baggrund af, hvad man kan kalde baglæns købmandsregning. Med den her overenskomstaftale er det aftalt, at der i forbindelse med drøftelserne af opgaveoversigten indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver. Som det står i forhandlingsprotokollen: Opgaveoversigterne skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. Der er kommet nogle skal bestemmelser ind i den fælles forståelse af, hvordan der kan arbejdes ud fra Lov

3 Det betyder imidlertid ikke, at vi kan læne os tilbage i vished om, at nu bliver alt godt. Det kommer ikke af sig selv. Vi skal holde fast lige nu af hensyn til planlægningen af næste skoleår. Det er min opfattelse, at vi skal holde fast i det samarbejde, som vi i begge kommuner har fået etableret mellem skolelederne og tillidsrepræsentanterne. Det samarbejde har netop fokus på de to største problemer: - tiden til forberedelse -og udarbejdelsen af gode brugbare opgaveoversigter. Overenskomsten slår fast, at det tabu, der har været omkring indgåelse af lokale aftaler, nu er brudt. Det er igen blevet formuleret som noget naturligt, at parter indgår aftaler. Også på vores område. Vi skal afsøge, hvilke muligheder der er for indgåelse af aftaler med vores kommuner, men først og fremmest skal vi holde fokus på at hjælpe hinanden med at få løst de presserende opgaver i forbindelse med planlægningen af næste skoleår. Tillidsrepræsentanterne og Kredsstyrelsen skal være aktive i forhold til at sikre, at der arbejdes sammen på tværs af skolerne udveksles ideer og erfaringer her i de næste måneder, hvor kommende skoleår planlægges. Der er mulighed for at indgå aftaler i løbet af året. Vi skal have fokus på de muligheder, der ligger i at indgå aftaler om flekstid. Der er allerede ved at udvikle sig en ny praksis på nogle skoler. Vi skal indsamle og evaluere på de erfaringer, der er gjort lokalt på vores skoler i kredsen, ligesom vi skal lade os inspirere af de erfaringer og aftaler, man har andre steder i landet. Vi skal også kigge på de muligheder, der ligger i at afsætte en pulje timer til løsning af særlige opgaver. Det er fortsat min klare opfattelse, at vi skal passe på med, at vi ikke får lukket op for det grænseløse arbejde. 3

4 Det har vist sig, at rigtig mange lærere har det ganske fint med den faste arbejdstid. Lærere har opdaget, at det er rart at holde weekend. Men vi kan helt sikkert godt få noget positivt ud af at søge efter at gøre tilrettelæggelsen af arbejdsdagene mere fleksible. Aftaler om fleksibilitet og puljer vil blive indgået på kredsniveau. Det er vores bedste mulighed for at sikre sammenholdet på tværs af skolerne, og det er vores bedste forsikring mod, at det på enkelte skoler udvikler sig til det grænseløse arbejde. Den gode praksis, der er på nogle skoler, vil vi have ophøjet til egentlige kommunale aftaler. Overenskomsten indeholder nogle bestemmelser om opfølgning og evaluering. Det indebærer, at vi på alle niveauer skal have ledelser og arbejdsgivere til at forholde sig til, hvordan det går med kvaliteten. Tillidsrepræsentanterne skal tale med skolelederen, kredsen skal tale med kommunen og DLF skal tale med KL. Ansvaret bliver skubbet opad med den her aftale. Og ansvaret skal skubbes opad. Alle ansatte i- og omkring skolerne knokler for at få hverdagen til at hænge sammen, så den undervisning, der gives, har en ordentlig kvalitet i forhold til alle de mange målsætninger, der er i Folkeskolen. Men det er temmelig meget op ad bakke. Jeg har lige talt om, hvor langt vi er. Vi er ikke nået længere end til der, hvor vi kan skimte muligheden for i næste skoleår at få tid til at forberede undervisningen og få et overblik over, hvilke opgaver vi i øvrigt skal løse. 4

5 Det er politikerne, der har til opgave at sørge for, at de økonomiske rammer er til stede. Det har de overhovedet ikke sikret endnu. I begge vores kommuner har budgetforudsætningen for indførelsen af folkeskolereformen været, at lærerne skal undervise 80 timer mere om året. Hvis vi sidste skoleår således skulle have undervist godt 10 % mere, ville det have betydet, at vi i Odder skulle ansætte 20 lærere. Hvis vi sidste skoleår skulle have undervist så meget mere, ville det have betydet, at der i Skanderborg skulle ansættes 60 lærere. Man har således i begge kommuner effektiviseret svarende til 10 % alene på lærerområdet. Der er sket det, at man har vedtaget de største forandringer i skolen i mands minde, og det kombinerer man med at skære yderligere 10 % af den økonomi, man de seneste år har brugt til at drive skole. Det har ikke foranlediget en eneste politiker til at løfte et øjenbryn. Der er ellers rigelig debat, når man laver den årlige grønthøstereffektivisering på en halv procent. Er det nu effektivisering eller er det besparelse.?? sådan kører debatten hvert år. Men her kommer ikke en lyd!! Uden videre effektiviserer man for 10 mio. kr. i Odder og for 30 mio. kr. i Skanderborg mindst 30 mio. kr. Det er ikke ordentligt overfor lærerne, at man fuldstændig forholder sig tavs omkring den manglende finansiering af skolereformen. Det er efter min opfattelse heller ikke ordenligt overfor borgerne, at man lader som om at: lige om lidt, så har lærerne vænnet sig til at være normaliserede og så er kvaliteten i vores skoler igen helt i top. 5

6 10 mio. kr. og 30 mio. kr. er mange penge. Men det er ikke så mange penge, at vores lokale politikere ikke kan gøre noget. De kan gøre meget. De kan give sig til at kigge rigtig grundigt på strukturerne I hele kommunens opgaveportefølje. Det her er så store beløb, at det er uanstændigt at lade skolernes budgetter klare den enorme opgave alene. Hvis der skal være bare lidt troværdighed tilbage i effektiviseringsideerne, så må politikerne - om ikke til andre, så da til sig selv sige: Vi kan da ikke gå ud fra, at hvis vi sender 30 mio. for lidt ud til skolerne, så klarer lærerne det nok, uden at kvaliteten forringes. Jeg har også en klar forventning om, at vores borgmestre vil tale højt og tydeligt om det her i Kommunernes Landsforening. Kommunerne er blevet snydt af folketinget, som ikke samtidig med vedtagelsen af reformen vedtog en finansiering. Ansvaret skal skubbes opad. Hvis ikke der er nogen i de politiske lag, der skaffer finansiering til den store opgave, som skolereformen er, så er jeg alvorligt bange for, at vi ikke kan nøjes med 20 % stigning i sygefraværet, som vi har set i indeværende skoleår i Skanderborg. Og jeg er alvorligt bekymret for, om vi får taget hul på de opgaver, der ligger og venter. Der skal styr på den understøttende undervisning. Nu må vi holde op med at tro, at alle bud på, hvad det går ud på er lige gode. Den understøttende undervisning er undervisning. Det er undervisning, som skal støtte op om den faglige undervisning, der i øvrigt foregår i henhold til Folkeskoleloven. Det er lærerarbejde! Og vi skal have det til at fungere, så det kan gavne elevernes undervisning og læring. 6

7 Lektiecafeerne er vi nødt til at kigge på. Meningen er, at der skal gives eleverne mulighed for faglig fordybelse. Det er lærerarbejde. Vi skal have det til at fungere. Den åbne skole er en rigtig spændende tanke. Men det kan ende som et mareridt, hvis det bliver overladt til foreninger, kulturskole og erhvervsliv at definere, hvad det skal gå ud på. Hvis den åbne skole skal give mening, er det skolerne, der skal have fat i den lange ende af tovet. Vi skal formulere, hvad vi har behov for i sammenhæng med den åbne skole. Vi skal fremkomme med ønsker og forventninger til det omgivende samfund, og til, hvad vi kunne tænke os i forhold til vores elevers undervisning. Den åbne skole drejer sig i virkeligheden rigtig meget om, at det omgivende samfund skal åbne op for skolen mindst lige så meget som at skolen skal åbne op ud til samfundet. Og det drejer sig ikke om, at skolen skal finansiere eneundervisning i trompetspil. Folkeskolereformen drejer sig også om, at vi skal flytte fokus fra undervisning til læring. Det er en stor udfordring. Alt det kan vi ikke løse, hvis vi skal drukne i logistiske problemer, fordi der mangler henholdsvis 20 og 60 lærere i vores kommuner! Jeg mener, at vi alle har en opgave alle os der kender en politiker eller støder på en engang imellem. Det er nu vi skal gribe fat i dem og bede dem om ikke at stikke hovedet i busken i forhold til, at vi mangler lærere ude på skolerne!! Hvis reformen skal gennemføres, så koster det penge og de penge er ikke fulgt med. 7

8 Det her temmelig store suk betyder ikke, at vi ikke selv skal gøre noget. Det skal vi - og det gør vi. Der er mange ideer, der afprøves rundt omkring på skolerne og nu har vi som nævnt sagt ja til at fortsætte med at søge samarbejdet med arbejdsgiverne. Vi har sagt ja til omfattende kompetenceudviklingsplaner. Vi har sagt ja til at efter og videreuddanne os. Vi vil godt anbringe os selv på skolebænken. Det vil vi, fordi vi kan se, at det kan komme vores elever til gavn, hvis de bliver undervist af veluddannede lærere. Folkeskolereformen drejer sig også om, at vi skal flytte fokus fra undervisning til læring. Det er en stor udfordring. For godt et år siden, kom alle vores skoleledere hjem fra kurser i KL-regi. Kurserne handlede om reformen. På de kurser afskaffede man stort set undervisningsbegrebet og talte udelukkende om læring. Det irriterede mig dengang, at man havde så lidt respekt for lærernes kerneopgave, at man helt kunne holde op med at tale om den. Vi har altid undervist med det for øje, at vores elever skulle lære noget. Vi har altid bestræbt os på, at vores elever skulle blive dygtige, så de kunne klare sig godt i livet. Jeg er kommet til den erkendelse, at vi med fordel kan dreje vores synsvinkel en anelse, så vi stiller spørgsmålet om, hvad eleverne skal lære af denne undervisning lidt mere præcist og måske lidt mere specifikt. At vi måske skal tage vores rigtig gode undervisningsforløb og stille spørgsmålet om, hvad eleverne lærer af det. I virkeligheden er det her en meget stor forandring i hele vores uddannelsessystem. Der er jo rigtig mange steder, man har haft noget mindre bevidsthed om læring end i folkeskolen. 8

9 Vi har fokus på det her i begge vores kommuner. Mest konsekvent i Skanderborg, hvor Hattie-projektet er på dagsordenen. Det er min opfattelse at læringsprojekterne er ment som en hjælpende hånd. Jeg vil opfordre til, at vi fortsat tager imod tilbuddet. Det bygger på en grundlæggende erkendelse af, at det er læreren der sikrer, at der sker læring, og at der er mange måder at være en god lærer på. Der er respekt omkring vores arbejde. Og så kan jeg rigtig godt li, at der er en vej ud. Hvis vi - når vi har sat os ind i det finder frem til, at det her kan ikke anvendes i min lærergerning ja, så står det jo en frit for at vælge noget andet. Jeg har for lidt siden talt om, at vi mangler 80 lærere her i kredsen. Men det rækker altså ikke til også at dække det behov for vikarer, der opstår i de år, hvor lærerne skal uddannes i så stort tal, at skolerne kan leve op til reformens krav om, at alle elever senest i 2020 skal undervises i alle fag af lærere med undervisningskompetence som det hedder nu, hvor linjefagene er afskaffet i læreruddannelsen. Der er mange af os der skal en tur omkring VIA. Det er meget godt, at der er afsat puljer fra stat, kommune - og sågar AP Møller til at sikre lærernes kompetenceudvikling. Men det er penge, der er beregnet til at betale kursusudgifterne som sådan. Der er ikke i disse midler tænkt på vikardækning. Det er op til kommunerne at finansiere vikarudgifterne. Kompetenceudvikling kommer til at fylde meget de kommende år. Det skal som sagt sikres, at eleverne kan blive undervist af lærere med undervisningskompetence i fagene. 9

10 Men den interne videndeling skal vi også have langt mere gang i. Jeg ved godt, at der er forskel på, hvordan man arbejder på skolerne, men jeg mener, at vi bliver nødt til på skolerne, at blive langt bedre til at bruge den merviden, som ligger hos vores kolleger med f.eks. vejlederuddannelser. Vi har nu i en del år haft læringscentre på alle skoler. Det er på tide, at vi får det til at virke efter hensigten. Det er herfra energien og overblikket skal komme, hvis vi skal have det fulde udbytte af de digitale læringsplatforme, som kommer til os om et øjeblik. Jeg tror også, vi kan blive bedre til at få specialisterne fra PPR og fra UU tættere på undervisningen, end de er i dag. Vi skal have vores lederes hjælp til at få fokus på, hvordan vi kan optimere brugen af al den ekspertviden, som befinder sig på skolerne og i deres nærmeste omegn. Vi vil i kredsstyrelsen arbejde med det her i de kommende år. Der er i begge kommuner nedsat styregrupper, der skal arbejde med kompetenceudviklingen. Vi er repræsenteret i de grupper der eksisterer, og vi bliver indbudt til at deltage i de kommende styregrupper. Kompetenceudviklingsarbejdet bliver omfattende de kommende år. Inklusionsarbejdet halter stadigvæk gevaldigt på vores skoler. Det er langt fra første gang, at inklusion er et emne på vores generalforsamling. Det er ikke det samme vi siger hvert år. Sidst var det en konstatering af, at nu er der handleplaner på alle skoler i Skanderborg, men ingen i Odder. Nu kan jeg konstatere, at handleplanerne er på vej i Odder. Og jeg kan konstatere, at handleplanerne i Skanderborg er langt fra at være implementerede på de fleste 10

11 skoler. Konklusionen er den samme. Inklusionsopgaven er langt fra at være løst og det er en enorm belastning på skolerne. Hvis vi skal klare opgaverne i forbindelse med folkeskolereformen, bliver arbejdet med handleplanerne i forbindelse med inklusion nødt til at blive løst. Vi har stadig skoler, hvor lærere kan stå alene med problemerne med elever, der f.eks. bliver voldsomme overfor kammeraterne eller omgivelserne. Der spildes alt for meget energi på usikkerhed og utryghed som følge af, at det ikke alle steder er en selvfølge, at inklusion er skolens opgave det er en vi opgave og ikke den enkelte lærers eneansvar. Der skal styr på de handleplaner! Som det tydeligt synes jeg fremgår af den her beretning, så er der problemer nok at tage fat på. Der er så mange og de er så store, at jeg med sikkerhed kan sige, at de ikke er løst, når vi når frem til næste generalforsamling. Nogen gange har vi i foreningen snak om, hvordan vi kan blive ved med at holde sammen. Når nu vi ikke kan sikre lærerne, at de mange problemer bliver løst. Hvad skal jeg med min fagforening, lyder det spørgsmål, vi forsøger at forholde os til. Jeg bliver engang imellem inviteret til møde i faglig klub på forskellige skoler. For et par måneder siden var jeg sammen med Torben inviteret til Skovbakkeskolen i Odder. Der skulle være møde i anledning af at tre kolleger havde meldt sig ud af foreningen. 11

12 Lad mig med det samme sige, at det er de eneste tre, der har meldt sig ud siden lockouten i Jeg vil godt slutte beretningen af med at fortælle lidt af mine indtryk fra det møde på Skovbakkeskolen. Det var et rigtig godt møde, hvor vi kom til at tale om nogle vigtige og grundlæggende værdier, som er årsagen til, at vi er medlemmer af en fagforening og som er årsagen til, at vi mødes her i dag. Der er noget vi skal huske at sige højt. Fællesskabet sikrer, at vi har den bedst mulige styrke. Den styrke skal vi bruge til at sikre kollektive overenskomster. Kig på lønnen de steder, hvor der ikke er kollektiv overenskomst Service sektoren Ryan Air Østeuropæiske arbejdere. Det er en grundlæggende værdi og en grundlæggende ret, som vi skal værne om til gavn for os alle. Det er en grundsten i vores demokrati. Fagforeningen har gennem tiden sikret gode lønforhold. Vi har høj løn, god pension, løn under sygdom, løn under en meget stor del af barslen Vi har tryghed i ansættelsen vi er ansat i kommunen og ikke på den enkelte skole, vi har gode opsigelsesvarsler og godtgørelser, hvis vi har været ansat længe. Vi har et TR system, som sikrer, at vores synspunkter altid kan komme frem internt på arbejdspladsen. TR er beskyttet, og på den måde værnes der om ytringsfriheden. Vi har mulighed for at hjælpe medlemmer i vanskeligheder, hvis de f.eks. er ramt af længerevarende sygdom, afsked eller har brug for hjælp til at klare en vanskelig samtale med lederen. Og arbejdstid. Her har vi ganske rigtigt vanskeligheder for tiden. Men hvis vi kigger på det over tid 12

13 og kigger på det i sammenhæng med de andre gode grunde til at vi står sammen, så skal vi nok få den del tilbage på rette spor. Det er utrolig rart at opleve, at det er disse grundlæggende værdier og disse vigtige resultater af sammenholdet gennem tiden, der bliver omdrejningspunktet for et møde, der havde sit udgangspunkt i, at nogen meldte sig ud af det fællesskab. Jeg synes at alle os der er her i dag skal gå hjem på skolerne og fortælle det her til en af vores kolleger. Vi skal hjælpe hinanden med at huske, hvorfor vi har en fagforening. Og med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 13

Formandens beretning 2015

Formandens beretning 2015 Formandens beretning 2015 Den skriftlige beretning er en fortælling om fortiden hvad der er sket. Den mundtlige beretning skal pege ind i fremtiden og de kommende opgaver. Men først OK 15. Det har været

Læs mere

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

DLF for alle medlemmer

DLF for alle medlemmer DLF for alle medlemmer Øget fokus på de mindre medlemsgrupper Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til Hovedstyrelsen. Jeg er medlem af Aarhus Lærerforenings styrelse samt formand for Foreningen

Læs mere

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18

Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Dokument vedr. tilrettelæggelse af lærernes arbejdstid i skoleårene 2015/16, 2016/17 og 2017/18 Indledning Dette dokument er udarbejdet med afsæt i Lov 409 (LBK nr. 409 af 26/04/2013), overenskomst mellem

Læs mere

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre.

Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den 18. februar 2015 kl på kredskontoret, Idrætsvej 73, 2650 Hvidovre. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36777014 email: 014@dlf.org www.dlfkreds14.dk 19. februar 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. September 2015 10-09-2015 SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område September 2015 10-09-2015 SIDE 1 Oplæg Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde

Læs mere

VALLENSBÆK LÆRERKREDS

VALLENSBÆK LÆRERKREDS Blækklatten november 2015 VALLENSBÆK LÆRERKREDS Hovedstyrelsesvalget 2015 Hvert 4. år afholdes der valg til DLF s hovedstyrelse. Præsentation af kandidater: Præsentation af kandidaterne bliver bragt i

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening

Til Kredsstyrelsen. Referat: Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 27. maj 2016 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag den

Læs mere

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17

Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid i skoleåret 2016/17 Med det formål at understøtte den kommunale indsats for at implementere folkeskolereformen,

Læs mere

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015

Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 Opgaveløsning i Gladsaxe Kommunes folkeskoler fra august 2015 1 Kolofon Foto Stengård Skole, april 2014 Kirsten Haase Layout GPV Produktion Gladsaxe TSL 2 Indledning Gladsaxe Kommune, Skolelederforeningen

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Danmarks Lærerforenings kreds 87 Nyhedsbrev 9 2016 Kære kollega Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Middelfart Byråd og skoleafdelingen har

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på?

Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Hvad går Arbejdstidsaftale 08 ud på? Lokalt har din kreds og kommune forhandlet overgang til Arbejdstidsaftale 08. I mange kommuner har parterne aftalt lokale tilpasninger i form af tilføjelser og suppleringer,

Læs mere

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1

TR-kursus Modul 1A. Arbejdstid Kommunale område. Maj SIDE 1 TR-kursus Modul 1A Arbejdstid Kommunale område Maj 2017 09-05-2017 SIDE 1 Indhold Lov 409 (OK13) Det politiske papir om arbejdstid (OK15) Drøftelser om arbejdstid proces og redskaber Gruppearbejde 09-05-2017

Læs mere

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne.

Det bærer i den grad præg af at beslutningstagerne ikke aner, hvad der foregår i det daglige arbejde på skolerne. Beretning 2015. De forløbne år har været de mest turbulente i foreningens nyere historie. Arbejdsgiverne er målrettet gået efter at stække lærernes muligheder for indflydelse. De har frataget foreningens

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15

Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Sagsnr. 00.01.10-P20-105-13 Dato:12.5.2015 Revideret aftale om de overordnede rammer for tilrettelæggelsen af lærernes/børnehaveklasseledernes arbejdstid efter OK15 Horsens Kommune og Horsens Lærerforening

Læs mere

Det gode Lærerliv 2016

Det gode Lærerliv 2016 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 20 - formandens skriftlige beretning Det gode Lærerliv 2016 FORMANDENS SKRIFTLIGE BERETNING 2016 Side 2 SYTTEN INFO Beretning GENERALFORSAMLING 2015

Læs mere

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22

Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 Resultater for Skive kommune - Opsamling på udmøntning af initiativerne fra OK 15 Besvarelser for 18 skoler ud af 22 1a. Det er ledelsens ansvar ved opgavefordeling og udarbejdelsen af opgaveoversigten

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune.

Danmarks Lærerforening i Tårnby og Dragør ønsker med dette skriv at oplyse om de udfordringer, vi oplever i Tårnby Kommune. Kommunalvalg 2017 Valgmøde om folkeskolen tirsdag den 14. november kl. 19.00 21.00 Festsalen Korsvejen Skole. Paneldebat med: Allan Andersen (A), Ingelise Andersen (B), Carsten Fuhr (C), Paw Karlslund

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid

Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Odder Kommune Skanderborg-Odder Lærerkreds Fælles forståelse af lærernes arbejdstid Organiseringen af lærernes arbejdsdag I forbindelse med udmøntning og ikrafttrædelse af nye arbejdstidsbestemmelser for

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 3. marts 2016 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Forberedelsestid Understøttende undervisning Undervisning Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Gribskov Lærerkreds og Gribskov Kommune er blevet

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum

Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Pædagogisk Faglighed NOTAT 20-11-2013 Bilag 1. Den fremtidige folkeskole i København skolen i centrum Folkeskolereformen er en læringsreform. Den har fokus

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397 kr. (KRL.DK, juni 2015).

Læs mere

Hvidovre Lærerforening

Hvidovre Lærerforening Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 13. januar 2017 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds

Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Generalforsamling i DLF - kreds 9, Vallensbæk Lærerkreds Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 16.00 18.00 på Pilehaveskolen Derefter spisning for tilmeldte. Endelig dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning.

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16

Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Indledende bemærkninger: Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 Nærværende Forståelsespapir for skoleåret 2015/16 er første skridt på vejen mod endnu bedre samarbejde mellem Vordingborg Kommune og Kreds

Læs mere

Informationsbrev nr. 3/13

Informationsbrev nr. 3/13 Udsendt december 2013 Kære medlem Lige om lidt er det jul, hvor familierne samles og hygger sig i juledagene. Det er for alle en god tid, hvor arbejdet træder i baggrunden, og familien og venner bliver

Læs mere

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016

Redaktionen afsluttet 12. februar 2016 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2016 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Før du søger job i Vejen kommune

Før du søger job i Vejen kommune Før du søger job i Vejen kommune Fakta om arbejdstid/forhold i Vejen kommune: (revideret 1.6. 2016) 1. Den gennemsnitlige månedlige nettoløn for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen kommune er 32.397

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds,

Værdigrundlag for samarbejde. mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, Værdigrundlag for samarbejde mellem Mariagerfjord Skolelederforening, Mariagerfjord Lærerkreds, BUPL, FOA og Fagenheden Skole Indhold Indledning... 2 Formål... 2 Værdier... 3 Ordentlighed... 3 Fællesskab...

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder

Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Hvad skal jeg lave næste skoleår? et hjælpepapir til drøftelse af din opgaveoversig med din leder Kære medlem af Ishøj Lærerkreds Ishøj, april 2015 Lov 409 er stadig gældende, hvorfor der stadig ikke,

Læs mere

Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse

Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse Stem Østjylland i DLFs Hovedstyrelse Mit navn er Erik Cloyd Ebsen og jeg er kandidat til DLFs Hovedstyrelse Jeg stiller op til Hovedstyrelsesvalget i DLF, da jeg gerne vil repræsentere Østjylland centralt

Læs mere

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om:

Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Fælles forståelse mellem Furesø Kommune, Skolelederforeningen i Furesø, BUPL- Storkøbenhavn og Furesø Lærerkreds om: Opgaveløsning i Furesø Kommunes folkeskoler i skoleåret 2014-15 Indledning Furesø Kommune,

Læs mere

Informationsbrev nr. 1/15

Informationsbrev nr. 1/15 Informationsbrev nr. 1/15 Udsendt mandag den 26. januar 2015 Aalborg Lærerforening Kære medlem Aalborg Lærerforening vil gerne takke alle, der har fundet tid i en travl hverdag til at svare på vores udsendte

Læs mere

Temakursus april 2015

Temakursus april 2015 Temakursus april 2015 Kl. 13.30: Velkommen Politisk vurdering af forhandlingsforløb og resultat Kl. 13.45: OK 15 Præsentation af de 2 forlig Løn, 6. ferieuge, arbejdstid mv. Kl. 15.00: Opsamling, debat

Læs mere

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra:

Notat. Ny folkeskolereform 2014. Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Notat Til: Økonomiudvalget Kopi til: Fra: Ny folkeskolereform 2014 Tildeling til skolerne som følge af skolereformen. Et væsentligt element i den nye folkeskolereform er den udvidede skoledag, hvor understøttende

Læs mere

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13

Kort og godt. om implementeringen af OK13 OK13 Kort og godt om implementeringen af OK13 OK13 1 2 Indledning OK13 er et markant paradigmeskifte. Det er formentlig den største kulturændring på de erhvervsrettede uddannelser, siden taxameteret blev indført

Læs mere

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre

Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2014 2017. Alle elever skal lære mere og trives bedre Strategi for skoleområdet i Vordingborg Kommune 2017 Alle elever skal lære mere og trives bedre Mål, formål og oprindelse Målet er implementering af Folkeskolereformen over en treårig periode med udgangspunkt

Læs mere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere

Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Bilag 2: Arbejdstid, ferie og opgavefordeling for lærere og bh. klasseledere Indledning Udgangspunktet for planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes arbejdstid er LOV 409 og bilag 1.1. om arbejdstid.

Læs mere

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016

Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 Skolepolitik Vedtaget af kommunalbestyrelsen den 15. december 2016 National baggrund for Dragør Kommunes skolepolitik Vision Mål for Dragør skolevæsen Prioriteter for skolevæsenet Lokal sammenhængskraft

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015

OK 15 Arbejdstid. En tidlig status april 2015 OK 15 Arbejdstid En tidlig status april 2015 Michael Ziegler: En speciel aftale Aftaler eller ej?! "Vi vil bakke loyalt op om den aftale, vi har lavet og bakke loyalt op om de 15 punkter, vi har aftalt

Læs mere

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget.

2. Fastlæggelse af dagsorden Den udsendte dagsorden følges, der tilføjes dog et nyt punkt 3 e: Beslutning i Skole- og Undervisningsudvalget. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk 8. oktober 2015 Til Kredsstyrelsen Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune

Notat. Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19. Intentioner og rammesætning af folkeskolereformen i Middelfart kommune Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5325 Fax +45 8888 5501 Dato: 26. august 2013 Sagsnr.: 2013-007997-19 Pia.Werborg@middelfart.dk

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015

Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat af generalforsamling i Skiveegnens Lærerforening den 5. marts 2015 Referat: - Velkomst ved formand Leif Primdal, dernæst fællessang: ( Der går gennem tiden. På klaver: Lene Bjerre Sørensen) Ad

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde:

Den nuværende situation har alvorlige konsekvenser for lærernes psykiske arbejdsmiljø. Arbejdsmedicinsk klinik i Esbjerg beskriver det på denne måde: Skriftlig beretning 2016. Folkeskoleloven blev vedtaget. Med en længere skoledag skal det faglige niveau løftes, med anderledes og mere spændende undervisning. Politikerne fortæller aldrig, at finansieringen

Læs mere

Gode arbejdsvilkår skaber god undervisning

Gode arbejdsvilkår skaber god undervisning Niels Lynnerup Hovedstyrelse med afsæt i skolens hverdag. 44 år Lærer på 21. år på Haderup Skole Tillidsrepræsentant fra 1999-2008 Medlem af kredsstyrelsen i Herningegnens Lærerforening fra 2003 Medlem

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde.

Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Tak for invitationen, som vi ser som et skridt i den retning, der lægges op til forliget nemlig samarbejde. Jeg vil indledningsvis sige, at BKF har et godt samarbejde med DLF, som vi sætter stor pris på.

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse

Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Den 28. marts 2014 2013/0014135 Ramme for arbejdstidstilrettelæggelse Fælles forståelse mellem Halsnæs Kommune og Danmarks Lærerforening kreds 38 om: Opgaveløsning i Halsnæs Kommunes folkeskoler i skoleåret

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 5. marts Af formand Jane Vagner Pedersen

Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg. Mundtlig beretning Generalforsamling den 5. marts Af formand Jane Vagner Pedersen Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn, Kerteminde og Nyborg Mundtlig beretning Generalforsamling den 5. marts Af formand Jane Vagner Pedersen 2015 1 Efter Lov 409 Folkeskolen har altid og med god grund været i

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune

Notat. Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Notat Læring i folkeskolerne i Esbjerg Kommune Når læringsmiljøerne i folkeskolen skal udvikles, og elevernes faglige niveau skal hæves, kræver det blandt andet, at kommunerne og skolerne kan omsætte viden

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016

HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 HG s repræsentantskabsmøde 24.02.2016 Foreningsåret 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 24.02.2016 Beretning I min beretning vil jeg komme ind på følgende emner 1. Medlemstal og afdelinger 2. HG s vision og værdier

Læs mere

Nr. 8 December 2013 26. årgang

Nr. 8 December 2013 26. årgang Nr. 8 December 2013 26. årgang Ny kredsformand På kredsstyrelsesmødet den 20. november orienterede jeg kredsstyrelsen om, at jeg ikke genopstiller som kredsformand på generalforsamlingen i marts måned.

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer

Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstidsaftale 08 s enkeltelementer Arbejdstid For at gøre aftalen enkel og ubureaukratisk bygger aftalen på et helt skoleår. Det maksimale undervisningstimetal er fastlagt for et skoleår. Hvis du ansættes

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstid 2015

Undersøgelse af arbejdstid 2015 Undersøgelse af arbejdstid 2015 HL s undersøgelse er gennemført som en totalundersøgelse blandt samtlige foreningens lærermedlemmer i perioden 28. januar til 3. marts 2015. I alt 811 har gennemført, hvilket

Læs mere

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1

Fælles forståelse af OK 15, bilag 1.1 Bornholms Lærerforening og Bornholms Regionskommune har på baggrund af overenskomstens bilag 1.1 drøftet punkterne 1 15 samt håndtering af 6. ferieuge og rammer for løsning af TR- og AMR-opgaver. Processen

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere