Mundtlig beretning 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mundtlig beretning 2015"

Transkript

1 Mundtlig beretning 2015 Vi har for godt en uge siden stemt ja til overenskomstresultatet, og dermed sagt ja til den overenskomst, der vil være gældende de næste tre år - frem til Vi har haft en imponerende høj stemmedeltagelse i hele lærerforeningen og en endnu mere imponerende stemmedeltagelse i vores kreds. Vi nåede en stemmeprocent på 86,6 De fleste i vores kreds har sagt ja til overenskomsten. 81, 4 % af stemmerne var ja stemmer. Nej procenten er ikke særlig stor men hvis jeg fortæller at 141 lærere her i kredsen har sagt nej så tror jeg, at det bliver åbenlyst for enhver, at så rungende var det ja så heller ikke. Det store ja er ikke udtryk for begejstring. Det er udtryk for, at et stort flertal af lærerne finder det umagen værd at samarbejde med vores kommuner om at finde frem til en egentlig arbejdstidsaftale ved næste overenskomst og det er helt sikkert et udtryk for, at ikke ret mange lærere har lyst til at komme i konflikt lige med det samme. Det er supervigtigt, at vi på den måde har demonstreret, at vi stadig holder sammen og deltager aktivt i demokratiet. Det er lige så vigtigt, at vi har demonstreret, at der er opbakning til vores forhandlere både centralt og lokalt. Det skal være sådan, at der ikke er forskel på det lærernes repræsentanter siger og det lærerne mener og det er nu blevet slået fast igen. Forberedelsen har været alt for presset i indeværende skoleår. Nu har vi en aftale, hvor der står, at der i planlægningen skal tages højde for, at der er sammenhængende og effektiv tid til forberedelse. Der skal være forberedelsestid 1

2 til rådighed, så det er muligt at følge op på undervisningen i forhold til planlægningen af de kommende lektioner i faget. Der er blevet slået hegn om forberedelsestiden. Den fastlagte forberedelsestid kan som udgangspunkt ikke anvendes til andre formål. Er det undtagelsesvis nødvendigt, så skal ledelsen forholde sig til, hvordan læreren får mulighed for at forberede undervisningen. Det er ikke nok at sige: Det må I klare i teamet. Det bør være slut med at blive taget ud af sin forberedelsestid for at læse vikartimer. Det er slut med at finde tiden til nye opgaver ekstra opgaver ved at skære i forberedelsen Det skal også sikres, at lærerne får mulighed for at mødes om forberedelsen og efterbehandlingen af undervisningen. Kredsstyrelsen har sammen med tillidsrepræsentanterne identificeret nogle af de største problemer, vi har i forhold til arbejdstidsreglerne. For mange opgaver og for lidt tid til forberedelsen er et stort problem. Et andet stort problem er opgaveoversigterne, som ikke har fungeret efter hensigten nemlig at sikre et overblik over årets arbejde på baggrund af en dialog mellem den enkelte og skolelederen. De opgaveoversigter, vi arbejder efter nu, er blevet til på baggrund af, hvad man kan kalde baglæns købmandsregning. Med den her overenskomstaftale er det aftalt, at der i forbindelse med drøftelserne af opgaveoversigten indgår en drøftelse af det forventede tidsforbrug til forberedelsen og de øvrige opgaver. Som det står i forhandlingsprotokollen: Opgaveoversigterne skal være udtryk for retfærdighed og udarbejdet ud fra forståelige, gennemskuelige og saglige kriterier. Der er kommet nogle skal bestemmelser ind i den fælles forståelse af, hvordan der kan arbejdes ud fra Lov

3 Det betyder imidlertid ikke, at vi kan læne os tilbage i vished om, at nu bliver alt godt. Det kommer ikke af sig selv. Vi skal holde fast lige nu af hensyn til planlægningen af næste skoleår. Det er min opfattelse, at vi skal holde fast i det samarbejde, som vi i begge kommuner har fået etableret mellem skolelederne og tillidsrepræsentanterne. Det samarbejde har netop fokus på de to største problemer: - tiden til forberedelse -og udarbejdelsen af gode brugbare opgaveoversigter. Overenskomsten slår fast, at det tabu, der har været omkring indgåelse af lokale aftaler, nu er brudt. Det er igen blevet formuleret som noget naturligt, at parter indgår aftaler. Også på vores område. Vi skal afsøge, hvilke muligheder der er for indgåelse af aftaler med vores kommuner, men først og fremmest skal vi holde fokus på at hjælpe hinanden med at få løst de presserende opgaver i forbindelse med planlægningen af næste skoleår. Tillidsrepræsentanterne og Kredsstyrelsen skal være aktive i forhold til at sikre, at der arbejdes sammen på tværs af skolerne udveksles ideer og erfaringer her i de næste måneder, hvor kommende skoleår planlægges. Der er mulighed for at indgå aftaler i løbet af året. Vi skal have fokus på de muligheder, der ligger i at indgå aftaler om flekstid. Der er allerede ved at udvikle sig en ny praksis på nogle skoler. Vi skal indsamle og evaluere på de erfaringer, der er gjort lokalt på vores skoler i kredsen, ligesom vi skal lade os inspirere af de erfaringer og aftaler, man har andre steder i landet. Vi skal også kigge på de muligheder, der ligger i at afsætte en pulje timer til løsning af særlige opgaver. Det er fortsat min klare opfattelse, at vi skal passe på med, at vi ikke får lukket op for det grænseløse arbejde. 3

4 Det har vist sig, at rigtig mange lærere har det ganske fint med den faste arbejdstid. Lærere har opdaget, at det er rart at holde weekend. Men vi kan helt sikkert godt få noget positivt ud af at søge efter at gøre tilrettelæggelsen af arbejdsdagene mere fleksible. Aftaler om fleksibilitet og puljer vil blive indgået på kredsniveau. Det er vores bedste mulighed for at sikre sammenholdet på tværs af skolerne, og det er vores bedste forsikring mod, at det på enkelte skoler udvikler sig til det grænseløse arbejde. Den gode praksis, der er på nogle skoler, vil vi have ophøjet til egentlige kommunale aftaler. Overenskomsten indeholder nogle bestemmelser om opfølgning og evaluering. Det indebærer, at vi på alle niveauer skal have ledelser og arbejdsgivere til at forholde sig til, hvordan det går med kvaliteten. Tillidsrepræsentanterne skal tale med skolelederen, kredsen skal tale med kommunen og DLF skal tale med KL. Ansvaret bliver skubbet opad med den her aftale. Og ansvaret skal skubbes opad. Alle ansatte i- og omkring skolerne knokler for at få hverdagen til at hænge sammen, så den undervisning, der gives, har en ordentlig kvalitet i forhold til alle de mange målsætninger, der er i Folkeskolen. Men det er temmelig meget op ad bakke. Jeg har lige talt om, hvor langt vi er. Vi er ikke nået længere end til der, hvor vi kan skimte muligheden for i næste skoleår at få tid til at forberede undervisningen og få et overblik over, hvilke opgaver vi i øvrigt skal løse. 4

5 Det er politikerne, der har til opgave at sørge for, at de økonomiske rammer er til stede. Det har de overhovedet ikke sikret endnu. I begge vores kommuner har budgetforudsætningen for indførelsen af folkeskolereformen været, at lærerne skal undervise 80 timer mere om året. Hvis vi sidste skoleår således skulle have undervist godt 10 % mere, ville det have betydet, at vi i Odder skulle ansætte 20 lærere. Hvis vi sidste skoleår skulle have undervist så meget mere, ville det have betydet, at der i Skanderborg skulle ansættes 60 lærere. Man har således i begge kommuner effektiviseret svarende til 10 % alene på lærerområdet. Der er sket det, at man har vedtaget de største forandringer i skolen i mands minde, og det kombinerer man med at skære yderligere 10 % af den økonomi, man de seneste år har brugt til at drive skole. Det har ikke foranlediget en eneste politiker til at løfte et øjenbryn. Der er ellers rigelig debat, når man laver den årlige grønthøstereffektivisering på en halv procent. Er det nu effektivisering eller er det besparelse.?? sådan kører debatten hvert år. Men her kommer ikke en lyd!! Uden videre effektiviserer man for 10 mio. kr. i Odder og for 30 mio. kr. i Skanderborg mindst 30 mio. kr. Det er ikke ordentligt overfor lærerne, at man fuldstændig forholder sig tavs omkring den manglende finansiering af skolereformen. Det er efter min opfattelse heller ikke ordenligt overfor borgerne, at man lader som om at: lige om lidt, så har lærerne vænnet sig til at være normaliserede og så er kvaliteten i vores skoler igen helt i top. 5

6 10 mio. kr. og 30 mio. kr. er mange penge. Men det er ikke så mange penge, at vores lokale politikere ikke kan gøre noget. De kan gøre meget. De kan give sig til at kigge rigtig grundigt på strukturerne I hele kommunens opgaveportefølje. Det her er så store beløb, at det er uanstændigt at lade skolernes budgetter klare den enorme opgave alene. Hvis der skal være bare lidt troværdighed tilbage i effektiviseringsideerne, så må politikerne - om ikke til andre, så da til sig selv sige: Vi kan da ikke gå ud fra, at hvis vi sender 30 mio. for lidt ud til skolerne, så klarer lærerne det nok, uden at kvaliteten forringes. Jeg har også en klar forventning om, at vores borgmestre vil tale højt og tydeligt om det her i Kommunernes Landsforening. Kommunerne er blevet snydt af folketinget, som ikke samtidig med vedtagelsen af reformen vedtog en finansiering. Ansvaret skal skubbes opad. Hvis ikke der er nogen i de politiske lag, der skaffer finansiering til den store opgave, som skolereformen er, så er jeg alvorligt bange for, at vi ikke kan nøjes med 20 % stigning i sygefraværet, som vi har set i indeværende skoleår i Skanderborg. Og jeg er alvorligt bekymret for, om vi får taget hul på de opgaver, der ligger og venter. Der skal styr på den understøttende undervisning. Nu må vi holde op med at tro, at alle bud på, hvad det går ud på er lige gode. Den understøttende undervisning er undervisning. Det er undervisning, som skal støtte op om den faglige undervisning, der i øvrigt foregår i henhold til Folkeskoleloven. Det er lærerarbejde! Og vi skal have det til at fungere, så det kan gavne elevernes undervisning og læring. 6

7 Lektiecafeerne er vi nødt til at kigge på. Meningen er, at der skal gives eleverne mulighed for faglig fordybelse. Det er lærerarbejde. Vi skal have det til at fungere. Den åbne skole er en rigtig spændende tanke. Men det kan ende som et mareridt, hvis det bliver overladt til foreninger, kulturskole og erhvervsliv at definere, hvad det skal gå ud på. Hvis den åbne skole skal give mening, er det skolerne, der skal have fat i den lange ende af tovet. Vi skal formulere, hvad vi har behov for i sammenhæng med den åbne skole. Vi skal fremkomme med ønsker og forventninger til det omgivende samfund, og til, hvad vi kunne tænke os i forhold til vores elevers undervisning. Den åbne skole drejer sig i virkeligheden rigtig meget om, at det omgivende samfund skal åbne op for skolen mindst lige så meget som at skolen skal åbne op ud til samfundet. Og det drejer sig ikke om, at skolen skal finansiere eneundervisning i trompetspil. Folkeskolereformen drejer sig også om, at vi skal flytte fokus fra undervisning til læring. Det er en stor udfordring. Alt det kan vi ikke løse, hvis vi skal drukne i logistiske problemer, fordi der mangler henholdsvis 20 og 60 lærere i vores kommuner! Jeg mener, at vi alle har en opgave alle os der kender en politiker eller støder på en engang imellem. Det er nu vi skal gribe fat i dem og bede dem om ikke at stikke hovedet i busken i forhold til, at vi mangler lærere ude på skolerne!! Hvis reformen skal gennemføres, så koster det penge og de penge er ikke fulgt med. 7

8 Det her temmelig store suk betyder ikke, at vi ikke selv skal gøre noget. Det skal vi - og det gør vi. Der er mange ideer, der afprøves rundt omkring på skolerne og nu har vi som nævnt sagt ja til at fortsætte med at søge samarbejdet med arbejdsgiverne. Vi har sagt ja til omfattende kompetenceudviklingsplaner. Vi har sagt ja til at efter og videreuddanne os. Vi vil godt anbringe os selv på skolebænken. Det vil vi, fordi vi kan se, at det kan komme vores elever til gavn, hvis de bliver undervist af veluddannede lærere. Folkeskolereformen drejer sig også om, at vi skal flytte fokus fra undervisning til læring. Det er en stor udfordring. For godt et år siden, kom alle vores skoleledere hjem fra kurser i KL-regi. Kurserne handlede om reformen. På de kurser afskaffede man stort set undervisningsbegrebet og talte udelukkende om læring. Det irriterede mig dengang, at man havde så lidt respekt for lærernes kerneopgave, at man helt kunne holde op med at tale om den. Vi har altid undervist med det for øje, at vores elever skulle lære noget. Vi har altid bestræbt os på, at vores elever skulle blive dygtige, så de kunne klare sig godt i livet. Jeg er kommet til den erkendelse, at vi med fordel kan dreje vores synsvinkel en anelse, så vi stiller spørgsmålet om, hvad eleverne skal lære af denne undervisning lidt mere præcist og måske lidt mere specifikt. At vi måske skal tage vores rigtig gode undervisningsforløb og stille spørgsmålet om, hvad eleverne lærer af det. I virkeligheden er det her en meget stor forandring i hele vores uddannelsessystem. Der er jo rigtig mange steder, man har haft noget mindre bevidsthed om læring end i folkeskolen. 8

9 Vi har fokus på det her i begge vores kommuner. Mest konsekvent i Skanderborg, hvor Hattie-projektet er på dagsordenen. Det er min opfattelse at læringsprojekterne er ment som en hjælpende hånd. Jeg vil opfordre til, at vi fortsat tager imod tilbuddet. Det bygger på en grundlæggende erkendelse af, at det er læreren der sikrer, at der sker læring, og at der er mange måder at være en god lærer på. Der er respekt omkring vores arbejde. Og så kan jeg rigtig godt li, at der er en vej ud. Hvis vi - når vi har sat os ind i det finder frem til, at det her kan ikke anvendes i min lærergerning ja, så står det jo en frit for at vælge noget andet. Jeg har for lidt siden talt om, at vi mangler 80 lærere her i kredsen. Men det rækker altså ikke til også at dække det behov for vikarer, der opstår i de år, hvor lærerne skal uddannes i så stort tal, at skolerne kan leve op til reformens krav om, at alle elever senest i 2020 skal undervises i alle fag af lærere med undervisningskompetence som det hedder nu, hvor linjefagene er afskaffet i læreruddannelsen. Der er mange af os der skal en tur omkring VIA. Det er meget godt, at der er afsat puljer fra stat, kommune - og sågar AP Møller til at sikre lærernes kompetenceudvikling. Men det er penge, der er beregnet til at betale kursusudgifterne som sådan. Der er ikke i disse midler tænkt på vikardækning. Det er op til kommunerne at finansiere vikarudgifterne. Kompetenceudvikling kommer til at fylde meget de kommende år. Det skal som sagt sikres, at eleverne kan blive undervist af lærere med undervisningskompetence i fagene. 9

10 Men den interne videndeling skal vi også have langt mere gang i. Jeg ved godt, at der er forskel på, hvordan man arbejder på skolerne, men jeg mener, at vi bliver nødt til på skolerne, at blive langt bedre til at bruge den merviden, som ligger hos vores kolleger med f.eks. vejlederuddannelser. Vi har nu i en del år haft læringscentre på alle skoler. Det er på tide, at vi får det til at virke efter hensigten. Det er herfra energien og overblikket skal komme, hvis vi skal have det fulde udbytte af de digitale læringsplatforme, som kommer til os om et øjeblik. Jeg tror også, vi kan blive bedre til at få specialisterne fra PPR og fra UU tættere på undervisningen, end de er i dag. Vi skal have vores lederes hjælp til at få fokus på, hvordan vi kan optimere brugen af al den ekspertviden, som befinder sig på skolerne og i deres nærmeste omegn. Vi vil i kredsstyrelsen arbejde med det her i de kommende år. Der er i begge kommuner nedsat styregrupper, der skal arbejde med kompetenceudviklingen. Vi er repræsenteret i de grupper der eksisterer, og vi bliver indbudt til at deltage i de kommende styregrupper. Kompetenceudviklingsarbejdet bliver omfattende de kommende år. Inklusionsarbejdet halter stadigvæk gevaldigt på vores skoler. Det er langt fra første gang, at inklusion er et emne på vores generalforsamling. Det er ikke det samme vi siger hvert år. Sidst var det en konstatering af, at nu er der handleplaner på alle skoler i Skanderborg, men ingen i Odder. Nu kan jeg konstatere, at handleplanerne er på vej i Odder. Og jeg kan konstatere, at handleplanerne i Skanderborg er langt fra at være implementerede på de fleste 10

11 skoler. Konklusionen er den samme. Inklusionsopgaven er langt fra at være løst og det er en enorm belastning på skolerne. Hvis vi skal klare opgaverne i forbindelse med folkeskolereformen, bliver arbejdet med handleplanerne i forbindelse med inklusion nødt til at blive løst. Vi har stadig skoler, hvor lærere kan stå alene med problemerne med elever, der f.eks. bliver voldsomme overfor kammeraterne eller omgivelserne. Der spildes alt for meget energi på usikkerhed og utryghed som følge af, at det ikke alle steder er en selvfølge, at inklusion er skolens opgave det er en vi opgave og ikke den enkelte lærers eneansvar. Der skal styr på de handleplaner! Som det tydeligt synes jeg fremgår af den her beretning, så er der problemer nok at tage fat på. Der er så mange og de er så store, at jeg med sikkerhed kan sige, at de ikke er løst, når vi når frem til næste generalforsamling. Nogen gange har vi i foreningen snak om, hvordan vi kan blive ved med at holde sammen. Når nu vi ikke kan sikre lærerne, at de mange problemer bliver løst. Hvad skal jeg med min fagforening, lyder det spørgsmål, vi forsøger at forholde os til. Jeg bliver engang imellem inviteret til møde i faglig klub på forskellige skoler. For et par måneder siden var jeg sammen med Torben inviteret til Skovbakkeskolen i Odder. Der skulle være møde i anledning af at tre kolleger havde meldt sig ud af foreningen. 11

12 Lad mig med det samme sige, at det er de eneste tre, der har meldt sig ud siden lockouten i Jeg vil godt slutte beretningen af med at fortælle lidt af mine indtryk fra det møde på Skovbakkeskolen. Det var et rigtig godt møde, hvor vi kom til at tale om nogle vigtige og grundlæggende værdier, som er årsagen til, at vi er medlemmer af en fagforening og som er årsagen til, at vi mødes her i dag. Der er noget vi skal huske at sige højt. Fællesskabet sikrer, at vi har den bedst mulige styrke. Den styrke skal vi bruge til at sikre kollektive overenskomster. Kig på lønnen de steder, hvor der ikke er kollektiv overenskomst Service sektoren Ryan Air Østeuropæiske arbejdere. Det er en grundlæggende værdi og en grundlæggende ret, som vi skal værne om til gavn for os alle. Det er en grundsten i vores demokrati. Fagforeningen har gennem tiden sikret gode lønforhold. Vi har høj løn, god pension, løn under sygdom, løn under en meget stor del af barslen Vi har tryghed i ansættelsen vi er ansat i kommunen og ikke på den enkelte skole, vi har gode opsigelsesvarsler og godtgørelser, hvis vi har været ansat længe. Vi har et TR system, som sikrer, at vores synspunkter altid kan komme frem internt på arbejdspladsen. TR er beskyttet, og på den måde værnes der om ytringsfriheden. Vi har mulighed for at hjælpe medlemmer i vanskeligheder, hvis de f.eks. er ramt af længerevarende sygdom, afsked eller har brug for hjælp til at klare en vanskelig samtale med lederen. Og arbejdstid. Her har vi ganske rigtigt vanskeligheder for tiden. Men hvis vi kigger på det over tid 12

13 og kigger på det i sammenhæng med de andre gode grunde til at vi står sammen, så skal vi nok få den del tilbage på rette spor. Det er utrolig rart at opleve, at det er disse grundlæggende værdier og disse vigtige resultater af sammenholdet gennem tiden, der bliver omdrejningspunktet for et møde, der havde sit udgangspunkt i, at nogen meldte sig ud af det fællesskab. Jeg synes at alle os der er her i dag skal gå hjem på skolerne og fortælle det her til en af vores kolleger. Vi skal hjælpe hinanden med at huske, hvorfor vi har en fagforening. Og med disse ord overgiver jeg beretningen til generalforsamlingens behandling. 13

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden

17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden 17. juni 2015 Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere i de kommunale folkeskoler i Favrskov Kommune 1. Grundlag Tilrettelæggelsen af arbejdstiden for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014

VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave 21.02.2014 VORDINGBORG KOMMUNE - SKOLER Forståelsespapir vedrørende arbejdstid på skoleområdet fra august 2014 udgave For at skabe tydelighed, tryghed og klarhed i denne forandringsproces har skoleledere, kommunen,

Læs mere

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015

Næstved Lærerkreds. Skriftlig beretning 2015 Næstved Lærerkreds Skriftlig beretning 2015 Denne skriftlige beretning indeholder en status på nogle af de væsentligste områder, kredsstyrelsen har arbejdet med og været involveret i siden sidste generalforsamling.

Læs mere

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger

Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale beslutninger Borgmesteren Kommunalbestyrelsen Kommunaldirektøren Økonomidirektøren Direktøren for skoleområdet HR-direktøren Direktøren for kommunikation Borgmesterbrev IX - Folkeskolen skal udvikles via kommunale

Læs mere

Kristiansand oktober 2013

Kristiansand oktober 2013 Kristiansand oktober 2013 Medlem af hovedstyrelsen Danmarks Lærerforening Lærerne blev de første hvem bliver de næste? Disposition Overenskomst Arbejdstid Strategi og medie Foleskolereform Fremtiden Faktaboks

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN

12 11 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6 STYR PÅ TIDEN 11 12 1 10 2 9 3 8 4 7 6 5 STYR PÅ TIDEN Forord Med overenskomsten, som blev forhandlet i foråret 2015, har Moderniseringsstyrelsen og GL sammen sendt et klart signal om, at arbejdstidsreglerne, der gælder

Læs mere

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg

Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål og svar om reform og Lov 409 i Sønderborg Spørgsmål Opgaveoversigten Opgaveoversigten - hvad skal med? Skal opgaver som fx legepatrulje, elevrådsarbejde og andre opgaver, hvor der indgår elever,

Læs mere

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL!

Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Folkeskolereform 2013 - hvad består den af? Regeringen og KL! Regelforenkling med større frihed til kommuner og skoler Forenkling af elevplanerne Forenkling af Fælles Mål Enklere styring af timetallet

Læs mere

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016

Kandidater til bestyrelsen DET HANDLER OM DIN HVERDAG. 1. april 2014 31. marts 2016 Kandidater til bestyrelsen 1. april 2014 31. marts 2016 DET HANDLER OM DIN HVERDAG GENERALFORSAMLING ONSDAG DEN 12. MARTS KL. 17.30 TRE FALKE SKOLEN SØNDERJYLLANDS ALLÉ 4 2000 FREDERIKSBERG ANE SØEGAARD

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale

Arbejdstid i Folkeskolen. Organisation og Personale Arbejdstid i Folkeskolen Organisation og Personale De nye arbejdstidsregler Folketingets vedtagelse af Lov 409 med tilhørende underbilag danner baggrund for dette notat. Notat er alene tænkt som et drøftelsespapir

Læs mere

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014.

Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Bilag 4 Interview med undervisningsminister Christine Antorini i Deadline den 1. juli 2014. Hentet fra Mediestream http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/tv/record/doms_radiotvcollection%3auuid%3aba1

Læs mere

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014

Forståelsespapir. Indledning. Ledelse og samarbejde. Den 10. marts 2014 Forståelsespapir Den 10. marts 2014 Samarbejdsgrundlag mellem Lejre Kommune og Lejre Lærerforening - den fælles forståelse af læreres og børnehaveklasselederes arbejdstidsregler i skoleåret 2014-2015 Indledning

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen

Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Børn & Kultur Skoleadministration Kompetenceudviklingsplan for 2014 2020 Esbjerg kommunale Skolevæsen Kompetenceudviklingsplanen er baseret på publikationen fra ministeriet: Pejlemærker for kompetenceudvikling

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening

GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening GENERALFORSAMLING Lejre Lærerforening MUNDTLIG BERETNING MANDAG DEN 9. MARTS 2015 På Hvalsø Skole 1 Indledning Undskyld blev i 2013 kåret af P1 s lyttere som årets ord. Begrundelsen var at der havde været

Læs mere

To hovedmål vedr. arbejdstid

To hovedmål vedr. arbejdstid To hovedmål vedr. arbejdstid Uddannelsesforbundet arbejde vedrørende arbejdstid har to overordnede formål: 1. At sikre kvalitet i undervisningen for eleverne 2. At sikre et godt arbejdsmiljø for lærerne

Læs mere

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 22. april 2015 Lokalaftale for lærere og børnehaveklasseledere i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Indledning Baggrunden Rammerne for lærernes arbejdstid skal understøtte målene og intentionerne i

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 32 Offentligt NOT AT 21. november 2014 Oplæg til Danmarks Lærerforenings foretræde for Børne- og Undervisningsudvalget 25. november 2014 Danmarks

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 Danmarks Lærerforening i Lejre Kommune KREDSINFORMATION Juni 2014. Denne kredsinformation indeholder bl.a. orientering om: God sommerferie Din løn pr. 1.8.2014 Lejre Lærerforening

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat.

FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. FAGPOLITIK A. Temaer, der er væsentlige for vores område, skal være synlige i den politiske debat. Det betyder, at tillidsrepræsentanten er kandidat til næstformandsposten i MED-udvalget. er kandidat som

Læs mere

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014

Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 Præsentation af kandidaterne til generalforsamlingen 2014 Særnummer af Medlemsinformation nr. 139 uge 9 2014 VALG AF FORMAND OG KONGRESDELEGERET VALG AF NÆSTFORMAND OG KONGRESDELEGERET Peter Hansen Absalon

Læs mere

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af.

Det er mit håb er, at I vil gå herfra med en tiltro og opbakning til, at vi kan gøre Vangeboskolen til en skole, vi alle kan være stolte af. Talen Kære forældre, Jeg er rigtig glad for at se, at så mange af jer er mødt op i aften. Det betyder meget for os, både ledelse, medarbejdere og bestyrelsen. Det er mit håb er, at I vil gå herfra med

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen.

Dette ledelsesgrundlag er et fælles grundlag for forståelsen af lovregler, aftaler og beslutninger omkring arbejdstilrettelæggelsen. Ledelsesgrundlag Version 1 27. Marts 2014. Indhold Ledelsesgrundlag... 1 Baggrund:... 1 Formål:... 1 Retning:... 2 Proces... 2 Årsnorm og planlægning af skoleåret for lærere og børnehaveklasseledere...

Læs mere

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013

Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Skolelederens beretning for skoleåret 2012 2013 Dette er en anderledes beretning, - for første gang en beretning in absentia, da jeg er på studietur med 10. klasse i Hviderusland. Det er en pudsig fornemmelse

Læs mere

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013

Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener Frederiksberg Lærerforening VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLINGEN 21.MARTS 2013 Det mener FLF om LØN Lærerarbejdet er lige værdigt og ligeværdigt. Det skal lønnen afspejle. Lønprofilen for medlemmer

Læs mere

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg

VALG-AVIS. Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60. Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg VALG-AVIS Hermed valgoplæg fra kandidaterne til kredsstyrelsesvalget 2014 i Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg Lene Høiriis Nielsen Jeg stiller op som kredsformand Da vores formand har valgt

Læs mere

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016

15-01-2014. Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Kompetenceudviklingsplan 2014-2016 Mål (Lovforslaget): Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige

Læs mere

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C

Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C Åbent brev til byrådet fra Odense Lærerforenings generalforsamling fredag den 13. marts 2015 Kvalitet i undervisningen Lærerne i Odense Kommune har

Læs mere

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper

Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Et skridt i den rigtige retning betyder jo ikke, at man stopper Interview med Michael Ziegler, chefforhandler for KL, til bogen Lærernes kampe kampen for skolen Interviewer: Hanne Birgitte Jørgensen Hvad

Læs mere

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2

SKOLEUDVIKLING. 2011-2012 16. årgang nr. 2 2011-2012 16. årgang nr. 2 SKOLEUDVIKLING HVAD ER OP, HVAD ER NED OG HVOR SKAL VI HEN? Der bliver talt meget om skoleudvikling i Rødovre Kommune. Det kan være svært at danne sig et overblik over de mange

Læs mere

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for

I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for Spørgeskema til de kommunale skoleforvaltninger Kære kommune I har i foråret 2014 besvaret et spørgeskema fra KL, som handlede om rammerne for omstillingsprocessen til en ny folkeskole. Endnu engang rigtig

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT 23. oktober 2013. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT 23. oktober 2013 Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kompetenceudviklingsstrategi Økonomi Opvækst- og Uddannelsesudvalget besluttede

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014.

Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. 25. februar 2014 Samarbejdsgrundlag for fremtidens folkeskole i Høje-Taastrup Kommune. Vedtaget af Byrådet den 25-02-2014. Med en folkeskolereform og ændrede arbejdstidsregler på skoleområdet er det vigtigt

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere

Mål, pædagogik og overenskomst. Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere Mål, pædagogik og overenskomst Oplæg 9/10 Frie Skolers Ledere 1 1 OK13 muligheder og udfordringer 2 Den nye aftale på AC/GL-området Årsnorm 37 timer/uge Fra Til Detaljeret styring Overarbejde Mange tillæg

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5

NOTAT. Folkeskolereformen. Arbejdsgruppe 5 NOTAT Folkeskolereformen Arbejdsgruppe 5 Arbejdsgruppe 5 Aftaler, arbejdstidsregler og kompetenceudvikling Kommissorium Arbejdsgruppen skal understøtte arbejdsgruppe i relation til at etablere og undersøge

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt.

1. Godkendelse af referater fra den 17. juni og 12. august 2015 Referater fra den 17.juni og 12. august 2015 Referaterne blev godkendt. Hvidovre Lærerforening Danmarks Lærerforening kreds 14 Idrætsvej nr. 73, 2650 Hvidovre Tlf. 36 77 70 14 014@dlf.org dlfkreds14.dk Til Kredsstyrelsen 20. august 2015 Referat af kredsstyrelsesmøde onsdag

Læs mere

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold

Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold Psykisk arbejdsmiljø Arbejdets organisering Først kommer der en række spørgsmål om kravene til dit arbejde, samt arbejdets organisering og indhold - Hvor ofte har du tid nok til dine arbejdsopgaver? Altid

Læs mere

Allerød Lærerforening

Allerød Lærerforening Allerød Lærerforening Evaluering af Arbejdstidsaftale 08 Beskrivelse af udvalgte punkter på baggrund af spørgeskemaundersøgelse i december 2010 blandt lærere og børnehaveklasseledere på Allerød Kommunes

Læs mere

Notat om kommunikation med forældre.

Notat om kommunikation med forældre. Notat om kommunikation med forældre. På mange skoler arbejdes der i disse år med formen for kommunikation mellem lærere og forældre. Det er vigtigt her at være opmærksom på arbejdsfordelingen. Kredsen

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Nyhedsbrev Oktober 2014 2014 Vurdering af undervisningskompetence Kredsformand Grete Andersen Et af folkeskolereformens mål er, at alle elever i folkeskolen i 2020 undervises

Læs mere

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen

KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 192 Offentligt KL's understøttelse af kommunernes forb e- redelse af folkeskolereformen Målsætningen om at styrke elevernes læring og trivsel er

Læs mere

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune

Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme for skolerne i Frederikshavn Kommune Fælles planlægningsramme mellem Lærerkreds Nord og Frederikshavn Kommune om udmøntningen af arbejdstidsbestemmelserne, Lov 409, gældende for

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58

REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 REFERAT AF Ordinært kredsstyrelsesmøde tirsdag den 22. april 2014 kl. 12.15 på Brøndbyvestervej 58 Den 10. februar 2015 Afbud: Referent: Thomas Mødeleder: Annemette Kontaktpersoner: Marianne O = Orientering

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

Fredericia Lærerkreds

Fredericia Lærerkreds Fredericia Lærerkreds Generalforsamling 20. marts 2015 Mundtlig beretning Kære medlemmer Det er dejligt igen at se så mange til den årlige generalforsamling her i Fredericia Lærerkreds. Godt at se og mærke,

Læs mere

Referat af TR-møde d. 23. februar.

Referat af TR-møde d. 23. februar. Referat af TR-møde d. 23. februar. Dagsordenspunkt Tid Referat 1) Orientering fra bestyrelsen om: a) Temadag med skoleledere og forvaltning d. 24. marts kl. 12-16 v. Ane. Temadag på Mødecenter Frb.d.24.

Læs mere

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning

Mål og handleplan Korsvejens Skole 2013-2014 Sammenhæng / Status Mål Tiltag/Handleplan Tegn Evaluering - opfølgning Med udgangspunkt i Folkeskoleloven, Målsætning for Tårnby Kommunale Skolevæsen og Korsvejens Skoles værdigrundlag vil vi: Skabe et skolemiljø hvor selvværdet styrkes, og hvor arbejdsglæden bygger på fleksibilitet,

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.

Varde Lærerkreds generalforsamling 2015. Generalforsamling. afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16. 1 Generalforsamling afholdes i Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, Varde Fredag den 20. marts kl. 16.30 2 Forslag til forretningsorden for generalforsamlingen 1. Dersom formandens beretning indeholder punkter,

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform

Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Kompetenceudvikling i Fredensborg Kommune Ny Skolereform Forord Formålet med en kompetenceudviklingsplan er at beskrive de mål og tiltag for kompetenceudvikling af det pædagogiske personale, der skal igangsættes

Læs mere

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000

1. marts 2015. Kompetenceudviklingsplan. for Læring i skolen. Hedensted kommune 2014-2020. Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 1. marts 2015 Kompetenceudviklingsplan for Læring i skolen Hedensted kommune 2014-2020 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Kompetenceudviklingsplan for Hedensted Kommune 2014 2020 Kompetenceudviklingsplanen

Læs mere

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14

Holme SKole på vej mod nye udfordringer. - velkommen til skoleåret 2013-14 Holme SKole på vej mod nye udfordringer - velkommen til skoleåret 2013-14 2 Velkommen til det nye skoleår Velkommen tilbage til Holme Skole efter en forhåbentlig dejlig sommerferie. Vi har lagt et turbulent

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Samarbejdsdag i Kulturskolen

Samarbejdsdag i Kulturskolen Samarbejdsdag i Kulturskolen Program Morgensang Læringsreformen i Gribskov Kommune Orientering og idéudvikling i plenum og grupper Opsamling på gruppedrøftelserne i plenum Frokost Medarbejderform i spil

Læs mere

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen

NYHEDSBREV. Sommerhilsen til vores medlemmer. kalenderen 2 1 Kredskontorets nyhedsbrev Sommer, 2015 NYHEDSBREV kalenderen Årets sommerkryds er nu på hjemmesiden. Vi sætter tre flasker vin på højkant. Indsend din løsning senest d. 1/9 2015 God fornøjelse Sommerhilsen

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune

Arbejdstid for lærere/børnhaveklasseledere i Odsherred Kommune Initialer: frf Sag: 306-2015-4375 Dok.: 306-2015-20747 Oprettet: 22. januar 2015 Aftale mellem Danmarks Lærerforening Kreds 51 og Odherred Kommune om rammerne for arbejdstid for lærere og børnehaveklasseledere

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune

Folkeskolereformen i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE BØRN, UNGE OG FRITID Folkeskolereformen i Gentofte Kommune - til dig, der har barn eller ung i vores folkeskoler FOLKESKOLEREFORMEN I GENTOFTE Når børn og unge til august begynder på et

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen

Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Kvalitet på nye måder Hvordan kan folkeskolereformen styrke alle børns læring og trivsel? Jill Mehlbye og Vibeke Normann Andersen Folkeskolereformen: Nationale mål øget faglighed: - Folkeskolen skal udfordre

Læs mere

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver

Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver Samarbejde hjælper os igennem de hårde opgaver forklarer at grunden til, at det går så godt nok er at de har haft en AKT-lærer inde over klassen, og det har gjort at de har fundet ud af at agere på samme

Læs mere

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu.

Men hvordan vores arbejdsforhold vil blive og om der vil opleves nogen ændringer, ved vi ikke endnu. Mundtlig beretning 15: Andes Bondo havde fødselsdag i mandags og hvis nogen er nysgerrig blev han 56 år. Hans højeste ønske var en høj stemmeprocent om overenskomstresultatet og det fik han!. På landsplan

Læs mere

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune

Inklusion fra mål til virkelighed. Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune Inklusion fra mål til virkelighed Christine Brochdorf, børne- og velfærdsdirektør i Hvidovre Kommune 1 Det vil jeg fortælle om De mange blik på inklusion Er inklusion synd for børn? Kvalitetsløft på skoleområdet

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22

Evaluering af implementering af folkeskolereformen. Hedensted Kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 22 Hedensted Kommune Totalrapport Antal besvarelser: 22 Denne rapport indeholder besvarelser for 22 respondenter og undersøgelsen har en svarprocent på 100 %. Undersøgelsen blev gennemført i perioden 10-02-2015-24-02-2015.

Læs mere

Din og min nye skole

Din og min nye skole Din og min nye skole Folkeskolereformen i Mariagerfjord Kommune Læring i centrum Når klokken ringer ind til en ny skoledag den 11. august 2014, så bliver det til en ny, mere spændende og alsidig skoledag.

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune

Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Kompetenceudviklingsplan 2014-2020 Skoler i Haderslev Kommune Haderslev Kommunes kompetenceudviklingsplan for skoleområdet 2014-2020 Kompetenceudviklingsplanen skal ses i sammenhæng med Børne- og Familieserviceområdets

Læs mere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere

Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om. skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Forhandling af specialiststillinger Efter OK-11 En vejledning til kredsene om skolepsykologer skolekonsulenter tale-hørelærere Indhold: Konklusion side 2 Indledning side 2 Overenskomst 2011 side 4 Specialistanalysen

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84.

MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. MEDLEMSNYT Juni 2015 Medlemsblad for Vestfyns Lærerkreds, kreds 84. 1. år med Lov 409. Så er første skoleår under Lov 409 næsten gået. Alle har i løbet af året gjort sig dyrt købte erfaringer med den arbejdssituation,

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen

Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Bilag 1 Emne Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Aarhus Kommune Børn og Unge Den 12. december 2014 DEN ÅBNE SKOLE Grøndalsvej 2 Postboks 4069 8260 Viby J 1. Hvilke samarbejdepartnere har skolen/planlægger

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening?

Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE TLF. 58 52 82 88 email 054@dlf.org www.slagelselærerkreds.dk Hvorfor være medlem af Danmarks Lærerforening? Gode grunde til at være organiseret

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger

Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger Indledning Den daværende regering (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF), Venstre og Dansk Folkeparti indgik den 7. juni 2013

Læs mere