BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS"

Transkript

1 BETJENINGSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS

2

3 EKRTR EKRTETS ADVARSEL Undgå, at termostaten bliver våd, da det kan medføre elektrisk stød eller brand. Tryk aldrig på knapperne på termostaten med et hårdt, spidst objekt. Termostaten kan blive beskadiget. Lad være med selv at undersøge eller vedligeholde termostaten, få en uddannet serviceperson til at gøre dette. Indhold TAK FOR AT DU HAR VALGT AT KØBE DENNE TERMOSTAT LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT, FØR DU ANVENDER ENHEDEN GEM DENNE VEJLEDNING, SÅ DU KAN BRUGE DEN SENERE, HVIS DET SKULLE BLIVE NØDVENDIGT. 1. Indledning Primære funktioner Knapper på frontpladen og på LCD-displayet Start Beskrivelse af funktionstilstande og menuer Brug af termostaten Indstillingskoder i brugermenuen Fejlfinding Vedligeholdelse TILLÆG: Fabriksindstillede programmer

4 1. Indledning EKRTR en programmerbar elektronisk termostat i høj kvalitet, som regulerer dit AD system, så du opnår bedre komfort, en mere simpel betjening og energibesparelser. EKRTR - ekstraudstyr i form af et sæt med en trådløs rumtermostat, - bestående af en trådløs modtager og en termostat, - hovedsageligt til brug i eksisterende installationer. EKRTETS - ekstern temperaturføler (ekstraudstyr) til EKRTR. 2

5 2. Primære funktioner De primære funktioner er: Styring af rumtemperatur, baseret på målinger med temperaturføleren inde i termostaten eller med den eksterne temperaturføler EKRTETS. Køling og opvarmning (med mulighed for at slå køling fra, hvis ikke funktionen er påkrævet). Funktion med frakobling (med integreret frostbeskyttelse). Komfort-tilstand og tilstand med reducerede funktioner, med anvendelse af hhv. komfort-kontrolpunkt og reduceret kontrolpunkt. Feriefunktion. Uge-timer-indstilling med 2 brugerdefinerede ( 1+ 2) og 5 forudindstillede (π1~π5) tidsplaner. - De forudindstillede tidsplaner anvender komfortkontrolpunkt og reduceret kontrolpunkt fra komforttilstanden eller tilstanden med reduceret funktion. - De brugerdefinerede tidsplaner anvender uafhængige, programmerede kontrolpunkter (op til 12 kontrolpunkter pr. dag). - Du kan låse timer-indstillingen, og dette gør det muligt midlertidigt at tilsidesætte komfort-kontrolpunktet eller det reducerede kontrolpunkt med et enkelt tastetryk. - Man kan tilknytte en brugerdefineret tidsplan til køling og opvarmning. - Opstartskontrol komfort. Timer-indstillingen vil automatisk starte i forvejen og forsøge at nå det programmerede kontrolpunkt på det programmerede tidspunkt. Ur (med dag og måned). Tast-låsefunktion. Automatisk ændring af besparelse i dagstid. Begrænsning af kontrolpunkt. Din installatør har mulighed for at ændre nedre og øvre grænse for kontrolpunkterne. Se "Indstillingskoder i installationsmenuen" (kode ) i installationsvejledningen. Opretholdelse af gulvtemperatur (kun hvis EKRTETS er installeret). Fugtighedssensor. 3

6 3. Knapper på frontpladen og på LCD-displayet Se figur 1 bag på frontpladen. 1 Højre og venstre knapper (< og >). Anvendes til valg af tilstande. 2 Op- og ned-knapper (+ eller -). Anvendes til ændring af værdier. 3 OK - timer-indstillingsknap (=). Anvendes til at: - bekræfte kontrolpunkter eller gemme valgte indstillinger - aktivere/deaktivere låst timer-indstilling 4 LCD-display Se figur 2 bag på frontpladen. 1 Valg køling/opvarmning 2 Komfortfunktion 3 Funktion for timer-indstilling 4 Reduceret funktion 5 Funktion med frakobling (med integreret frostbeskyttelse) 6 Feriefunktion 7 Menu for timer-indstilling 8 Menu for indstilling af dato og klokkeslæt 9 Manuel tilsidesættelse af tidsindstillingen 10 Aktiv trådløs kommunikation mellem termostaten og dens modtager 11 Ugedag 12 Procentsymbol for angivelse af fugtighed 13 Anvendes ikke. 14 Fejl: Indgreb nødvendigt. 4

7 15 Aktiv bruger eller installationsmenu eller fejl. Se "Fejlfinding" på side Valgt program (timer-indstilling) eller kode 17 Rumtemperatur eller kontrolpunkt (ved blink) 18 Termostat TIL (krav om varme eller køling) 19 Visning AM - PM 20 Symbol for rum- eller gulvtemperatur Symbol for gulvtemperatur blinker, hvis funktionen til opretholdelse af gulvtemperatur er aktiv. 21 Visning af type varmeangivelse ( C eller F) 22 Hvis man manuelt tilsidesætter en tidsplan, eller hvis man manuelt kontrollerer de aktive, indstillede kontrolpunkter ved at trykke på + eller -, vises det aktuelle og det næste kontrolpunkt sammen med starttimen for den næste handling. t vises, hvis det næste kontrolpunkt for handling stiger. t vises, hvis det næste kontrolpunkt for handling falder. tu vises, hvis kontrolpunkterne er ens. 23 Realtid 24 Visning af "lav batteristrøm" 25 Tast-låsefunktion 26 Visning af fugtighed eller visning af næste, indstillede temperatur-kontrolpunkt 5

8 4. Start 4.1. Indstilling af klokkeslæt og dato Efter endt installation skal du først indstille klokkeslættet, før du kan anvende termostaten. 1 Aktivér avanceret tilstand ved at trykke på > i 5 sekunder i OFF-tilstand (D). Se også "Beskrivelse af funktionstilstande og menuer" på side 8. 2 Gå til menuen for indstilling af dato og klokkeslæt (G) ved at trykke på > og herefter på =. 3 Indstil time, minutter, ugedag (& = Mandag, I = Tirsdag,...), dag, måned og år ved at trykke på + eller - og bekræft hver gang ved at trykke på =. Den værdi, som du har ændret, blinker Indstilling af ønsket tilstand: opvarmning eller køling BEMÆRK Dette er kun muligt, hvis køling er tilgængelig. 1 Tryk på < for at komme til komfort-tilstand (A). 2 Tryk på < i 5 sekunder for at komme til valg opvarmning/ køling. 3 Tryk på < eller > for at skifte til den ønskede tilstand. O eller P blinker. 4 Tryk på = for at gemme dit valg. Termostaten går tilbage til drift med timer-indstilling (B). 6

9 4.3. Indstilling af det ønskede kontrolpunkt 1 Gå til komfort-tilstand (A) ved at trykke på < eller > for at indstille komfort-kontrolpunktet. Se også "Beskrivelse af funktionstilstande og menuer" på side 8. 2 Hæv eller sænk kontrolpunktet ved at trykke på + eller -. Det aktuelle kontrolpunkt blinker. 3 Tryk på = for at gemme dine indstillinger. Rumtemperaturen vises (R). 7

10 5. Beskrivelse af funktionstilstande og menuer 5.1. Tilstande i standardmenu A B C D Tryk på < eller > for at skifte til den ønskede tilstand. z cursoren bevæges. Symbol Beskrivelse A B C D Komfort tilstand. Brug denne tilstand for en fast temperatur på komfortniveau (komfort kontrolpunkt standard på 21,0 C ved opvarmning, 24,0 C ved køling). Timer-indstilling. Brug denne funktion, hvis din installation skal styres af timer-indstillingen. Handlingerne, som er programmeret i timer-indstillingen, udføres automatisk i henhold til det aktuelle tidspunkt. Denne funktion anvender det indstillede temperaturkontrolpunkt. I "Manuel tilsidesættelse af en tidsplan" på side 12 beskrives det, hvordan låst/ikke-låst timer-indstilling virker. Vi anbefaler, at du låser timer-indstillingen ved at trykke på =. Der vises en linje under symbolet (S). Reduceret funktion. Brug denne tilstand for en fast temperatur på reduceret niveau (reduceret kontrolpunkt standard på 17,0 C ved opvarmning, 28,0 C ved køling). OFF (FRA). Her kan du slukke for anlægget. Den integrerede frostbeskyttelse forbliver aktiv (frostbeskyttelse standard 4,0 C ved opvarmning). 8

11 5.2. Tilstande og menuer i avanceret menu E F G For at aktivere avancerede tilstande skal du skifte til OFF (D) og trykke på > i 5 sekunder. Symbol Beskrivelse E F G Ferie Brug denne funktion til at indstille en fast temperatur, hvis du er væk i længere tid. For at forlade ferie-tilstanden skal du indstille varigheden til "?". Se "Brug af ferie-funktionen" på side 16. Timer-indstilling menu. Brug denne menu ved valg af en fabriksindstillet tidsplan eller til dannelse af din egen tidsplan. Menu for indstilling af dato og klokkeslæt Med denne menu kan du indstille dato og klokkeslæt. 9

12 6. Brug af termostaten 6.1. Brug af tast-låsefunktionen k Aktivér eller deaktivér tast-låsefunktion ved at trykke på + og - samtidig Aktivering af timer-indstillingen For at opnå fuld komfort med begrænset energiforbrug kan du vælge en ideel tidplan for hver enkelt dag. Dette sikrer, at temperaturen er i komfort-tilstand, når du er hjemme, og at temperaturen automatisk sænkes, når du sover, når du er på arbejde osv. 1 Aktivér om nødvendigt avanceret tilstand ved at trykke på > i 5 sekunder i OFF-tilstand (D). 2 Gå til menuen for timer-indstilling (F) ved at trykke på >. 3 Vælg den ønskede tidsplan ved at trykke på + eller -. Når du trykker på + vises den næste tidsplan. Når du trykker på - vises den forrige tidsplan. De mulige tidsplaner er: 2 brugerdefinerede ( 1+ 2) og 5 fabriksindstillede (π1~π5). De fabriksindstillede tidsplaner er beskrevet i "TILLÆG: Fabriksindstillede programmer" på side 23. Se "Indstilling af brugerdefineret tidsplan" på side 13 vedrørende de brugerdefinerede tidsplaner. 4 Aktivér den valgte tidsplan ved at trykke på =. Tryk på < for at forlade tidsplanen. Tryk på + og - for at kontrollere de programmerede handlinger, tryk på < og > for at kontrollere de andre dage (hvis de allerede er programmerede). 5 Gå til funktionen for timer-indstilling (B) ved at trykke på <. 6 Tryk evt. på = for at låse funktionen for timer-indstilling (S). 10

13 BEMÆRK For at give dig optimal komfort, kan timerindstillingen indstilles til at starte op forud (120 minutter, kode 2 02, for 4,0 C kontrolpunktsdifference), hvor den forsøger at nå det programmerede kontrolpunkt på det programmerede tidspunkt. Tman kan aktivere eller deaktivere denne kontrol med koden 2 01 i brugermenuen. Se "Indstillingskoder i brugermenuen" på side

14 6.3. Manuel tilsidesættelse af en tidsplan Man kan tilsidesætte en tidsplan på 2 måder: En midlertidig tilsidesættelse ved låst timer-indstilling (S) Vælg komfort-kontrolpunkt eller reduceret kontrolpunkt midlertidigt ved kun at trykke på 1 knap: < eller >. Cursoren "Y" bevæger sig. Komfort-kontrolpunkt: q og h vises. Reduceret kontrolpunkt: w og h vises. Midlertidig tilsidesættelse af tidsplan i timer-indstilling Tryk på + eller - for at ændre kontrolpunktet i trin af 0,5 C. Gem et nyt, manuelt kontrolpunkt ved at trykke på = eller ved at vente 5 sekunder. h vises. Man kan låse og aktivere timer-indstillingen ved at trykke på =. Låst timer-indstilling vises som S. Aktiveret timer-indstilling vises som B. BEMÆRK Som standard er manuel tilsidesættelse aktiv indtil næste planlagte handling. Du kan ændre dette med brugerkoden 2 03: Så vil manuel tilsidesættelse kun være aktiv i 1 time. Se "Indstillingskoder i brugermenuen" på side

15 6.4. Indstilling af brugerdefineret tidsplan ( 1 og 2) Inden for den brugerdefinerede tidsplan kan hver enkelt dag programmeres individuelt, og 12 handlinger (kontrolpunkter) er mulige pr. dag. Først skal du vælge den temperaturskala, som du foretrækker, ( C/ F) med indstillingskode 1 01 som beskrevet i "Indstillingskoder i brugermenuen" på side 17. Du kan til enhver tid trykke på < for at gå 1 trin tilbage. Hvis man trykker på > rykkes der til næste trin. 1 Aktivér om nødvendigt avanceret tilstand ved at trykke på > i 5 sekunder i OFF-tilstand (D). 2 Gå til menuen for timer-indstilling (F) ved at trykke på >. 3 Tryk på + eller - indtil 1 eller 2 blinker og tryk på = for at bekræfte. 4 Tryk på < eller > for at gå til den dag, du ønsker at programmere, og tryk på + for at vælge eller -fravælge den. Du kan programmere flere dage på en gang ved at vælge dem. 5 Tryk på = for at bekræfte. 13

16 6 Tryk på + eller - for at justere kontrolpunktet for første handling. Den første handling starter 00:00 og varer indtil sluttidspunktet, som du indstiller i næste trin. 7 Tryk på = for at bekræfte. 8 Tryk på + eller - for at justere sluttidspunktet for denne handling. Programmering af en dag er afsluttet, når sluttiden for den senest planlagte handling indstilles til 23:59. Du kan hurtigt indstille tiden til 23:59 ved at trykke på >. 9 Tryk på = for at bekræfte. 10 Gentag trin 6 til 9 for de næste planlagte handlinger på denne dag. 11 Gentag trinene ovenfor for at programmere de resterende dage. Gør dette for alle ugens dage. 14

17 BEMÆRK Når du har foretaget programmering, kan du kun rette programmerede handlinger en ad gangen, og du kan ikke tilføje yderligere handlinger. Du kan slette en brugerdefineret tidsplan igen ved at vælge den ( 1 eller 2 skal blinke) og så trykke på < i 10 sekunder. " 1" eller " 2" vises på LCDdisplayet og bekræfter, at tidsplanen er slettet. Din installatør kan tilknytte en brugerdefineret tidsplan til køling og opvarmning. Se "Indstillingskoder i installationsmenuen" (kode 8 01) i installationsvejledningen. 15

18 6.5. Brug af ferie-funktionen Brug ferie-funktion til at indstille en fast temperatur, hvis du er væk i længere tid. Standard-ferie-kontrolpunktet for opvarmning er 14,0 C, for køling 30,0 C. 1 Aktivér om nødvendigt avanceret tilstand ved at trykke på > i 5 sekunder i OFF-tilstand (D). 2 Tryk på > for at komme til ferie-tilstand (E). 3 Tryk på + eller - for at justere varigheden (È = timer, = dage). For at forlade ferie-tilstanden skal du indstille varigheden til "?". 4 Tryk på = for at bekræfte. 5 Tryk på + eller - for at justere ferie-kontrolpunktet. 6 Gem dette nye kontrolpunkt ved at trykke på = eller vent 5 sekunder. Ferie-kontrolpunktet gennes i den programmerede varighed. Varigheden vises, og der tælles ned. I tilfælde af, at varigheden bliver mindre end 1È, vises de resterende minutter (eksempel: 59;). Efter den programmerede varighed går termostaten tilbage til timer-indstilling (B). 16

19 7. Indstillingskoder i brugermenuen BEMÆRK Som en følge af en kundespecifik konfiguration er det ikke unormalt, at nogle af koderne ikke længere er tilgængelige. 1 Aktivér avanceret tilstand ved at trykke på > i 5 sekunder i OFF-tilstand (D). 2 Gå til menuen for indstilling af dato og tid (G) ved at trykke på >. 3 Tryk på > i 5 sekunder. y vises ved siden af 1. 4 Tryk på < eller > for at se aktuelle indstillinger af koderne. 5 For at ændre koder skal du trykke på +, - eller =. 6 Tryk på + eller - for at forøge eller formindske kodeværdien med 1 trin. 7 Tryk på = for at gemme dit valg. Du kan forlade denne kodemenu ved at gå til "/" koden og trykke på =. For at sætte en kode tilbage til standardværdien skal du trykke på + og - samtidigt. 17

20 De følgende koder kan ændres i brugermenuen: Første kode Anden kode Beskrivelse Standard Interval Trin R Type / ƒ varmeangivelse. Den aktuelle rumtemperatur vises. Se også bemærkning nedenfor. 02 Valg af timer - 24È 12È/24È styring. Den aktuelle tid vises. 03 Aktivér altid œ ÚêÒ/ œ avanceret menu? ( œ = standardmenu aktiveret) 04 Vis fugtighed ÚêÒ ÚêÒ/ œ 2 01 Aktivering af opstartskontrol komfort? œ ÚêÒ/ œ 02 Komfort styrehastighed: tid for kontrolpunktsdifference på 4. Se også bemærkning nedenfor. 03 Tilsidesættelse af timer-indstilling: kun 1 time aktiv? ( œ = indtil næste handling) 3 01 Visning af software-version ~240 1 min. œ ÚêÒ/ œ 18

21 BEMÆRK Hvis 1 01 koden modificeres, efter at man har programmeret bruger-definerede tidsplaner, slettes de brugerdefinerede tidsplaner 1 og 2. Kode 2 02: Se diagrammet nedenfor med beskrivelse af komfort styrehastighed. A o C B A B minutter kontrolpunktsdifference 19

22 8. Fejlfinding Vejledningen nedenfor kan eventuelt løse dit problem. Hvis ikke du kan afhjælpe problemet, skal du kontakte din installatør Ingen meddelelser på LCD-displayet (blankt display) Batterierne er afladet. Udskift batterierne. Se "Udskiftning af batterier" på side Ingen reaktion på knapperne på frontpladen Hvis k blinker, når du trykker på en knap på frontpladen betyder det, at tast-låsen er aktiv. Tryk på + og - samtidig for at deaktivere den Termostaten initierer ikke køle- eller varmekrav i henhold til kontrolpunktet Kontrollér, om funktionen til opretholdelse af gulvvarme er aktiv (symbolet U blinker). Kontrollér, at modtageren er i termostat-tilstand og ikke i manuel tilstand ved at kontrollere, om è lysdioden er slukket Timer-indstillingen starter for tidligt Timer-indstillingen vil automatisk starte i forvejen og forsøge at nå det programmerede kontrolpunkt på det programmerede tidspunkt. Man kan deaktivere denne funktion med koden 2 01 i brugermenuen Klokkeslæt og dato blinker på termostatens LCDdisplay Klokkeslæt og dato blinker før første ibrugtagning og efter udskiftning af batterier. Indstil klokkeslæt og dato som beskrevet i "Indstilling af klokkeslæt og dato" på side Brugerdefineret tidsplan reagerer ikke 1 01 koden er blevet modificeret efter programmering af de brugerdefinerede tidsplaner. Genprogrammér tidsplanerne, som beskrevet i "Indstilling af brugerdefineret tidsplan" på side

23 8.7. Fejlkoder på termostatens LCD-display Fejlkoder vises ved siden af blinkende symboler y i. Fejlkode Fejlårsag 1È Defekt ekstern temperaturføler. Afhjælpning Kontakt forhandleren Fejlkoder på modtageren LED Fejlårsag Afhjælpning Grøn! Lysdiode blinker langsomt Der er ikke længere kommunikation mellem modtageren og termostaten. Såvel varme- som kølekrav standses. Man kan stadig tilsidesætte manuelt. Se installationsvejledningen. Kontrollér termostatens batterier. Kontrollér, at maks. afstand mellem termostat og modtager ikke er overskredet. Se "Tekniske egenskaber" i installationsvejledningen. Kontrollér, at andet udstyr ikke forstyrrer på samme radiofrekvens. Se "Tekniske egenskaber" i installationsvejledningen. Kontakt forhandleren. 21

24 9. Vedligeholdelse 9.1. Udskiftning af batterier Når "lav batteristrøm" symbolet r blinker, skal batterierne skiftes ud. Når symbolet blinker, har du stadig ±30 dage til at skifte dem ud i, før termostaten slukker helt. Under normale driftsbetingelser er batteriets levetid ±2 år. 1 Tryk let på låget til venstre på termostaten. 2 Fjern dækslet ved at rykke det imod dig selv. 3 Tag de gamle batterier ud og sæt nye i. 4 Sæt termostatens dæksel på igen (klikker ved indgreb). Brug kun alkalinebatterier af typen AA.LR6. Se også de tekniske egenskaber i installationsvejledningen Krav til bortskaffelse Batterierne, der følger med termostaten, er mærket med dette symbol. Dette betyder, at batterierne ikke må blandes sammen med usorteret husholdningsaffald. Hvis der er påtrykt et kemisk mærke under symbolet, betyder det, at batterierne indeholder tungmetaller over en vis koncentration. Mulige kemiske mærker er: Pb: bly (>0,004%). Brugte batterier skal afleveres på en genbrugsstation. Ved at sikre, at brugte batterier bortskaffes korrekt, hjælper du med til at undgå potentielt negative påvirkninger af miljøet og menneskers sundhed. 22

25 10. TILLÆG: Fabriksindstillede programmer Der er 5 fabriksindstillede programmer (π1~π5) til standardsituationer. Hvis ikke de svarer til dine behov, kan du danne et selv (se "Indstilling af brugerdefineret tidsplan" på side 13). Komfort-kontrolpunktet kan ændres i komfort-tilstanden A, det reducerede kontrolpunkt kan ændres i menuen for reduceret værdi C. Signaturforklaring: Komfortkontrolpunkt Reduceret kontrolpunkt Time på dagen Komfort-kontrolpunkt Reduceret kontrolpunkt Dag & ~ L Dag M + N standard 21,0 C ved opvarmning (24,0 C ved køling) standard 17,0 C ved opvarmning (28,0 C ved køling) Ugedage (uge starter med mandag) Ugedage Se i slutningen af denne manual vedr. grafisk 24-timers gengivelse af de 5 fabriksindstillede programmer. π1 π2 π3 π4 π5 Ophold i bolig (morgen, aften og weekend) Ophold i bolig (morgen, eftermiddag, aften og weekend) 7-19 kontor Weekend (fritidshus) Weekend (butik) 23

26 NOTES

27

28 Copyright Daikin

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

BETJENINGSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA BETJENINGSVEJLEDNING 1 1 2 3 1 2 4 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 9 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 Vejledningens originalsprog er engelsk. Andre sprog er oversættelser af den originale vejledning. ADVARSEL

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTW

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTW INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 87 ±1.5 m >0.2 m 3 34 125 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den. en skal opbevares til fremtidig brug. Forkert installation eller montering

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTWA INSTALLATIONSVEJLEDNING 1 1 2 2 60 mm/2.36 inch 87 mm/3.43 inch ±1.5 m ±60 inch >0.2 m >8 inch 3 34 mm/1.34 inch 125 mm/4.92 inch 3 Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS INSTALLATIONSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 28 50 4 5 EKRTR EKRTETS Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den. en skal opbevares

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS

INSTALLATIONSVEJLEDNING. Rumtermostat EKRTR EKRTETS INSTALLATIONSVEJLEDNING EKRTR EKRTETS 1 2 1 2 3 60 87 170 161 ±1.5 m >0.2 m 3 5 4 34 125 4 5 28 50 EKRTR EKRTETS Læs denne manual grundigt igennem, før du starter enheden op. Gem den. en skal opbevares

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC315D7 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Betjeningsvejledning TAK FOR AT DU HAR VALGT AT ANSKAFFE DENNE STYREENHED LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT,

Læs mere

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning

Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning Wavin AHC 8000 trådløs rumtermostat m/natsænkning TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat kan sammen med styreenheden AHC 8014 anvendes til styring af rum temperaturen i forbindelse med et gulvvarmeanlæg.

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V

Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V Danfoss Icon Programmable Rumtermostat, 230 V Introduktion Danfoss Icon Programmable er en rumtermostat, der er specielt udviklet til gulvvarmesystemer Danfoss Icon Programmable er meget brugervenlig:

Læs mere

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme

Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Brugervejledning Basic Plus2 Rumtermostater til gulvvarme varme.danfoss.dk Det anvendte sprog i de originale instruktionsvejledninger er engelsk. Andre sprog er en oversættelse

Læs mere

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Brugervejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Brugervejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 2 1.1 Om dokumentationen... 2 1.1.1 Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2 For brugeren... 2 2 Om dette dokument

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING EKHVMRD50AAV1 EKHVMRD80AAV1 EKHVMYD50AAV1 EKHVMYD80AAV1 EKHVMRD50+80AAV1 EKHVMYD50+80AAV1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Definitioner... 1 2. Indledning... 2 2.1. Generel information... 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING

BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING BETJENINGSVEJLEDNING TIL FJERNBETJENING Tak, fordi du har købt dette airconditionanlæg. Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt, inden enheden tages i brug, og gem den til fremtidig reference. Betjeningsvejledning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft til vand varmepumper EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft til vand varmepumper EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P EWYQ006ACV3P EWYQ007ACV3P EWAQ005ACV3P EWAQ006ACV3P EWAQ007ACV3P EWYQ005ACV3P

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP EWAQ005ADVP EWAQ006ADVP EWAQ007ADVP EWYQ005ADVP

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER Bilvarmere Teknisk dokumentation BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART TIMER DA Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere Kapitel Kapitelnavn Kapitelindhold Side 1 Indledning 1.1 Skal læses som det

Læs mere

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk

Betjeningsvejledning. Daikin Altherma jordvarmepumpe EGSQH10S18AA9W. Betjeningsvejledning Daikin Altherma jordvarmepumpe. Dansk EGSQH0S8AA9W Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Om dette dokument Om systemet. Komponenter i et typisk systemlayout... Drift. Oversigt: Drift.... Overblik over brugergrænsefladen..... Knapper.....

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler

088U0215. Vejledning til CF-RF-rumtermostat med infrarød gulvføler 088U0215 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHR401 Danfoss 05/2011 Indholdsfortegnelse 1. Funktionsoversigt.................................. 4 2. Installation.........................................

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3

BETJENINGSVEJLEDNING. Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 BETJENINGSVEJLEDNING Kompakte luftkølede vandkøleenheder og kompakte reverserende luft-til-vand varmepumper EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1 EWAQ011ACW1

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

CR199-RG58F1 (2H)

CR199-RG58F1 (2H) Produktets konstruktion og specifikationer kan ændres af forbedringsmæssige årsager uden varsel. Yderligere oplysninger fås hos salgsafdelingen eller producenten. CR199-RG58F1 (2H) 16117000001154 20170122

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG

FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG FJERNBETJENING TIL KLIMAANLÆG HN 8984 12000 BTU Tak fordi du har valgt vores klimaanlæg. Du bør læse betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem inden brug af klimaanlægget. 1 INDHOLD Håndtering af fjernbetjeningen...

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Futura Z Aktuator til radiatorstyring

Futura Z Aktuator til radiatorstyring Futura Z Aktuator til radiatorstyring Indhold 2 AA-batterier Adapter Futura Z Aktuator til radiatorstyring Produktoverensstemmelse og sikkerhedsoplysninger Futura Z Aktuator til radiatorstyring er en batteridrevet

Læs mere

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING

X-ONE. Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING X-ONE Inverter 1018 DC / 1118 DC ON-OFF 0818 BRUGERVEJLEDNING BRUGERVEJLEDNING 4.1 Advarsel Installationen og alle elektriske forbindelser skal foretages af specialiseret personale i overensstemmelse med

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM

Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Telestart T100 HTM Dansk 2 D Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning T100 HTM Generelt Kære Webasto-kunde! Vi er glade for, at du har valgt dette Webasto-produkt. Vi går ud fra, at det værksted, der

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring

24/7. Tid til at lege Tid til 21 C i stuen. living.danfoss.dk. living by Danfoss varmestyring living by Danfoss varmestyring Tid til at lege Tid til 21 C i stuen Kun med living by Danfoss kan du nemt og effektivt styre både elektroniske termostater og trådløs gulvvarme. Du kan endda oprette forbindelse

Læs mere

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte

Rollixo io. Installationsvejledning Bango rulleporte Installationsvejledning Bango rulleporte Indhold Beskrivelse af betjeningspanelet for ekstern programmering Installation Fastgørelse af Rollixo-modtageren Motortilkobling Sikkerhedsbremsetilkobling Kontrollere

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

EZR Manager 128028.1314

EZR Manager 128028.1314 EZR Manager Generelt.... Beskrivelse.... Forudsætninger.... Brugerkonto til Cloud-funktionalitet.... Aktivering af basisstationens Cloud-funktionalitet... Betjening.... Oversigt.... Basisstation (valgfrit

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009

Varenummer: 08090681 Version: 01.04. www.devi.dk VUFDA201 11/2009 Varenummer: 08090681 Version: 01.04 www.devi.dk VUFDA201 11/2009 DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug.

BETJENINGSVEJLEDNING CR Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. BETJENINGSVEJLEDNING CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Læs denne vejledning grundigt, inden du tager produktet i brug. KNAPPER OG KONTROLLER Bagpanel 1. Knappen SNOOZE / DIM / SLEEP (snooze/dæmpning/autosluk)

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI

LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI LILLE VEJLEDNING TIL BRUGERNE AF ELCO MINI 1 Forord Denne lille vejledning til Elco-Mini-gasfyr er tænkt som en hjælp til at benytte de driftfunktioner, som dækker vore behov for manuelt at betjene de

Læs mere

Brugervejledning (DK) til apparater med Honeywell-fjernbetjening. Dansk. Læs og opbevar dette dokument omhyggeligt 1 DK. 958.016.07.

Brugervejledning (DK) til apparater med Honeywell-fjernbetjening. Dansk. Læs og opbevar dette dokument omhyggeligt 1 DK. 958.016.07. Brugervejledning (DK) til apparater med Honeywellfjernbetjening Læs og opbevar dette dokument omhyggeligt 958.016.07.dk 1 DK Indholdsfortegnelse side Forord 3 1. Indledning 4 2. SIKKERHED 4 2.1 Generelt

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front

Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front Fremløbsregulator SDC3 40WC Betjeningsvejledning Betjeningsknapper front 1) Manuel drift 6) Dæksel for servicestik 2) Driftsform 7) Rumtemperatur ved dagdrift 3) Tidsprogram 8) Rumtemperatur ved natdrift

Læs mere

Installationsvejledning. SALUS Smart Home

Installationsvejledning. SALUS Smart Home Installationsvejledning SALUS Smart Home Download app Download fra App Store eller Google Play. App navn Salus Smart Home Bemærk på IPad, kan det være nødvendigt at begrænse søgning til Kun IPhone for

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Indendørsenhed og ekstraudstyr til luft-til-vand varmepumpesystem EKHBH016BB3V3 EKHBH016BB6V3 EKHBH016BB6WN EKHBH016BB6T1 EKHBH016BB9WN EKHBH016BB9T1 EKHBX016BB3V3 EKHBX016BB6V3 EKHBX016BB6WN

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

COMFORT IP: Digital rumtermostat

COMFORT IP: Digital rumtermostat COMFORT IP: Digital rumtermostat COMFORT IP digital rumtermostat registrerer rumtemperaturen og luftfugtigheden i den tilknyttede varmezone og regulerer denne via forbundne COMFORT IP radiatortermostater

Læs mere

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning

Radiofjernbetjening. Eberspächer. Betjeningsvejledning Radiofjernbetjening Betjeningsvejledning Eberspächer Import: Robert Bosch A/S Autodivision Telegrafvej 1 2750 Ballerup Tovejs radiofjernbetjening TP 5 til fjernbetjent start af bilvarmere og forvalg af

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

Dansk Skaksalg Vejledning til ur - DGT 2010

Dansk Skaksalg Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Oversigt over programmer... 3 Standard indstilling... 3 Korrigere tiden - give ekstra/mindre tid... 4 Manuel opsætning... 4 Generelt ved manuel opsætning:... 4 1: Armageddon

Læs mere

KVIKGUIDE TIL STYRINGSPAKKE

KVIKGUIDE TIL STYRINGSPAKKE KVIKGUIDE TIL STYRINGSPAKKE ALA220102-01K - 230V - 1 ZONE KOMPLET MED 1-KREDS STYRING, DIGITAL RUMTERMOSTAT OG TELESTAT BD nr. 04 6125 701 Installation 1 2 3 El-tilslutning KVIKGUIDE 1-KANAL STYRING -

Læs mere

Radiatortermostat TRV-1ZBS

Radiatortermostat TRV-1ZBS Radiatortermostat TRV-1ZBS TrueGuard radiatortermostat TRV-1ZBS er en smart tilbehørsenhed fra TrueGuard, der giver dig mulighed for at fjernstyre radiatorerne og dermed varmen i dit hjem. Du har alle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsystemets fjernbetjening Indstillingsvejledning - Danish Kære kunde, I denne vejledning finder du oplysninger og handlinger, der er nødvendige for

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Betjeningsvejledning. Varmepumpe til varmt vand til boliger EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3

Betjeningsvejledning. Varmepumpe til varmt vand til boliger EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3 EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3 EKHVWQ002AAV3 EKHHS200AA1V3 EKHHS260AA1V3 INDHOLD 1. Definitioner... 2 1.1. Betydning af advarsler og symboler... 2 1.2. Betydning af de anvendte begreber... 2

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis.

Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Indstillet på sekunder. Besparelser i årevis. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. Indstil og spar Vælg din egen ugeplan Så sænkes temperaturen

Læs mere

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X

RX900B. Brugervejledning for DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X DENNE BRUGERVEJLEDNING GÆLDER FOR SOFTWARE VERSION 1.X Brugervejledning for RX900B KNOP ELEKTRONIK A/S Fabriksvej 20=7600 Struer=Mail: knop@knop.dk=web: www.knop.dk=tlf.: 9784 0444=Fax.: 9784 0666 Indhold

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe

Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe Funktions og Betjeningsvejledning GTM Styring til Lufttæppe GTM I............................ Side 2 GTM II........................... Side 6 Denne vejledning skal opbevares omhyggeligt til fremtidig brug!

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. VRVIII system indendørsenhed HXHD125A7V1B

BETJENINGSVEJLEDNING. VRVIII system indendørsenhed HXHD125A7V1B BEJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1. Definitioner... 1 1.1. Betydning af advarsler og symboler... 1 1.2. Betydning af de anvendte begreber... 1 2. Generelle sikkerhedsforanstaltninger... 2 3. Indledning... 2

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com

30% SmartRadiator. Spar op til. i energi. www.tricklestar.com Auto Manu TM - er programmerbare termostater til styring af radiatorer - Kan styres via SmartPhone, PC/Mac og Internet - erstatter alle typer mekaniske termostater - Kræver ingen specialværktøj eller udskiftning

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Enhed og ekstraudstyr til luft-til-vand varmepumpesystem EDHQ011BB6V3 EDHQ014BB6V3 EDHQ016BB6V3 EDHQ011BB6W1 EDHQ014BB6W1 EDHQ016BB6W1 EDLQ011BB6V3 EDLQ014BB6V3 EDLQ016BB6V3 EDLQ011BB6W1

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE

BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Bilvarmere Teknisk dokumentation DA BETJENINGSVEJLEDNING EASYSTART REMOTE Betjeningselement til Eberspächer parkeringsvarmere EasyStart Select Bedienungsanleitung EasyStart Remote Betjeningsvejledning

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Infrarød fjernbetjening

Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening Infrarød fjernbetjening 1. Sender 2. Display 3. ON/OFF knap 4. Temperatur knap 5. Display knap 6. Plasmacluster knap (funktion ikke tilgængelig) 7. Én-times sluk timer knap 8. Mode

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere