Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar Gundsølille d. 24. februar 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012"

Transkript

1 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens beretning: Jens Kristian Andreasen Der er udsendt en skriftlig beretning, der beskriver, hvad der er sket i årets løb så formandens mundtlige beretning drejer sig om, hvilke planer man har for fremtiden. DM 15 meter for ungdom i Vingsted marts afholder DDS deres årlige DM for ungdom på 15 meter. Vi stiller nok med det største hold nogensinde, der skal ni BK skytter af sted. De otte skal med bussen, og heraf er de tre udtaget på landsdelsholdet. Der var fire udtaget, men én har ikke meldt tilbage. De udtagne er Christoffer Vinther, Kalle Mathiesen og Emilie Ida Rasmussen. Herudover er der udtaget fire talenter, som er William Hanger, Johanna Harmsen, Stephanie Grundsøe og Tommy Sørensen. Udover de nævnte skytter regner vi med, at Sebastian Müller kommer med bussen. Rasmus Hoffman Sørensen sørger selv for transporten til Vingsted, men overnatter og hygger sig med de andre til fællesspisningen lørdag aften. Annette Madsen og Jens Kristian Andreasen tager med som foreningsleder. Træning, stævner og turneringer i sommer. Vi skal i aften tage stilling til træning på 50 og 200 meter, samt hvilke hold vi vil tilmelde DDS Roskildes divisionsskydninger. Sidste år fortsatte vi med indendørstræning indtil sommerferien. I år vil vi forsøge at få så mange børn med ud på 50 meter og tilmelde to hold til divisionsturneringen på 50 meter. Hvis stemningen er for at tilmelde et BK 200 meter hold, vil vi også gøre det. Men skal det lykkes er vi nødt til at have et antal hjælpere, der kan træne børnene tirsdag aften. Hjælpere kan være forældre, der har fået et mindre kursus eller nogle af vore garvede skytter. Vi må nok erkende, at BK træningen på 200 meter ikke vil være så mange gange særligt grundet prisen for at skyde. Men jeg håber, vi kan aftale en mandag aften, hvor de børn, der har lyst kan prøve at skyde på 200 meter, men her kræver det, at nogle af vore 200 meter skytter vil hjælpe børnene. Opstarten for træningen på 50 meter vil være tirsdag den 17. april kl meter faldmålsstævne Formanden håbede, at alle foreningens medlemmer var klar over, at vi afholder faldmålsstævne søndag den 19. februar. Stævnet er et af DDS udtagelsesstævner, hvor vinderne af de fire klasser er udtaget til finaleskydningen i forbindelse med de forestående 15 meter DM. Gundsølille Skytteforening St. Valbyvej 248, Gundsølille, 4000 Roskilde Udvalg under Gundsølille Skytte Gymnastik og Idrætsforening

2 Vore BK skytter har allerede smugtrænet og deltaget i Stenløses faldmålsstævne, hvor de besatte tredje og fjerdepladsen. For den præstation fik de hver et gavekort på 100 kr. Indtil videre har fire BK skytter tilmeldt sig til vort stævne men der er også fire, der ønsker at tilmelde sig Esrum Skytteforeningens faldmålsstævne, der også er udtagelse til finalen i Vingsted. Faldmålsbanen Bestyrelsen vil igen i foråret forsøge at få etableret en udendørs faldmålsbane. Tidligere var planen, at den skulle opsættes hver gang, den skulle bruges, derfor var materialet ikke så kraftigt. Efter fornyet overvejelse må vi erkende, at det får vi nok ikke gjort, og vi vil derfor etablere en bestående bane, hvilket fordyrer projektet, så der skal også en ny henvendelse til DDS for at søge om en tillægsbevilling. Det kræver også en fornyet henvendelse til politiet. Klubmesterskab Foreningen plejer at holde klubmesterskabet i marts måned som afslutning på vintersæsonen. Vi har prøvet forskellige måder at gøre det på, men hver gang har det givet et problem, da marts måned er en måned, hvor der er mange andre aktiviteter, her kan f.eks. nævnes 15 m DM. Bestyrelsen har derfor besluttet at flytte Klubmesterskabet til april. Planen er så, at vi afvikler mesterskabet over 3 (måske 4 dage) med afslutning om søndagen. Der kan skydes hovedskydning og mesterskab i kaliber.22 og luft. Måske skal vi også finde en klubmester på 10m "pap" luft. Præmieoverrækkelse vil foregå søndag eftermiddag, hvor vi også vil fejre de skytter, der i årets løb (sommer og vintersæsoner) har modtaget medaljer ved divisionsskydninger og stævner. Ved stævner er det skytter, der har besat de tre første pladser ved finaleskydninger eller mesterskab. Bestyrelsen vil også høre, om der er interesse for at lave fællesspisning lørdag aften. Gundsølillehallen a.m.b.a. Gundsølillehallen afholder generalforsamling i april, datoen er ikke planlagt endnu. På deres hjemmeside kan man læse, at der pt., bliver der et par ledige stole i bestyrelsen, så har man lyst og tid til at beskæftige dig med lidt spændende bestyrelsesarbejde er der her en gylden mulighed. Jeg ved ikke om alle kan deltage i generalforsamlingen, men det er slet ikke uvæsentligt for skytterne, da vi prøver at få indflydelse på det fremtidige ombygningsprojekt for hallen, så skytterne kan få en tilbygning, der kan betyde, at vi kan få flyttet vor skydebane op af kælderen. Ventilationsrummet (omklædningsrummet) Et anden af sommerens projekter er omklædningsrummet. Her skal ryddes, laves skabe i stedet for hylder, nogle af skabene skal kunne låses, så man har mulighed for at opbevare pung, mobiltelefoner m.m. når man er på skydebanen. Endvidere skal der males, og der skal etableres vand til håndvasken. Vedligeholdelse af skydebaneområdet Hen over sommeren skal vi også renovere vor skydebaneområde. Hullerne i bagvæggen er efterhånden blevet for store, og skudhuller skal lukkes og væggen males. Der er også skudhuller i loft og sidevæge, der skal repareres, og måske skal der males. Bagved standpladserne vil vi i løbet af sommeren forny gulvbelægningen til en skridsikker type. Her har vi arbejdet med flere muligheder og er kommet frem til, at løsningen er at lægge en belægning på af samme type, som der er på hæve/sænke bordene. Vi har i budgettet afsat 3000 kr. hertil. Og så skal vi have mere lys bagved skytterne. Forsikringer Vi er i gang med at undersøge, om vi har de fornødne forsikringer og har konstateret, at det har vi ikke. Foreningen har en lovpligtig ansvarsforsikring, der dækker de forhold vi kan blive draget til ansvar overfor på skydebanen og hjælpere.

3 Men når det gælder våben, skydejakker, computer, tv m.m. er vi langt underdækket, og i nogle tilfælde slet ikke dækket bl.a. våben, og vi hvad med de medlemsvåben, der opbevares i vor våbenboks. Hovedforeningen har en forsikring, men den er "kun" sat til kr., hvilket er langt under, hvad vort udstyr er værd. Da vort ventilationsanlæg gik i stykker vandrør blev utæt kunne skaden ikke dækkes, da der ikke var en forsikring, der dækkede. Vi forsøgte gennem hallen, men de havde ikke en rørskadeforsikring. Så når Hovedforeningen har fået deres forsikring bragt i orden, skal vi tegne en tillægsforsikring, der dækker løsøre og maskiner, der ikke er dækket af Hovedforeningens forsikring. DDS Roskildes generalforsamling 1. marts 2012 afholder vor landsdelsforening DDS Roskilde generalforsamling. Det er her, man planlægger den politiske strategi for landsdelsforeningens virke i fremtiden. Her har alle skytter adgang med taleret, og vi har syv stemmer. Det vil sige, at kommer der 10 medlemmer fra foreningen, er det kun de syv, der har stemmeret. Bestyrelsen har indsendt et forslag til vedtægtsændring omkring paragraffen "landsdelsforeningens ophør", Vi vil forsøge at gøre det mere demokratisk ved at indføre en urafstemning blandt foreningerne, inden beslutningen bliver forelagt generalforsamlingen. Herudover vil vi indføre en ny paragraf, der beskriver, hvad der skal ske hvis der kommer et forslag om sammenlægning med andre landsdelsforeninger. Formanden opfordrede alle til at møde op så man kan få et indblik i, hvad der rører sig i DDS Roskildes landsdel. Skyttemødet Landsdelsforeningen DDS Roskilde har endnu ikke indkaldt til skyttemøde. Skyttemødet afholdes to gange om året, og er det sted, hvor vi beslutter skytterelaterede spørgsmål i vor landsdel. Blandt andet afvikling af divisionsturneringen, stævner afholdt af landsdelsforeningen, drøftelse af de spørgsmål der kommer fra landsforeningen DDS m.m. Her vil bestyrelsen udarbejde forslag til ændringer i divisionsreglementet. Bl.a. ændre indberetningsskemaet. Som det er nu, skal alle holdledere skrive under på skemaet, hvilket ikke er særligt hensigtsmæssig, da mange foreninger er kørt, inden alle skytters skiver er talt. Ændringen skal være, at man kun skal skrive under hvis man har noget at anke over, hvilket næste aldrig sker. Den anden ændring er afvikling af sidste runde i luftturneringen på gevær. Her står der, at runden skal afvikles sammen med landsdelsmesterskabet. Det er ikke en god løsning, da mange af de tilmeldte hold ikke var fuldtalligt den sidste runde. Vi ønsker, at fjerde runde også afvikles som hjemmebaneskydning. Frivillige Under sidste generalforsamling havde foreningen svært ved at få besat de tre bestyrelsesposter, der i følge vedtægterne skal være. Det ser ikke ud til at være et problem i år, da formanden og kassereren genopstiller. Men der er ingen øvre grænse for, hvor mange medlemmer bestyrelsen kan have, så har en eller flere lyst til at være med til at tage beslutninger i årets løb, så meld dig selv vent ikke på at andre peger på dig. Nu behøver vi jo ikke have en stor bestyrelse, hvis vi har frivillige nok, der tager hånd om de daglige opgaver, og her har jeg i årets løb oplevet det positive, at flere forældre tager del i deres børns skydeidræt. Når BK skytterne har været til divisionsskydninger og stævner, har vi ikke haft et problem med at få hjælp hverken til transport eller hjælp på banen. Under GundsøCup skulle der bruges hjælpere både under stævnet, men også til kagebagning. Også her var der rigeligt hjælp at få. Det er dejligt, at der er kommet nye i klubben, der gerne vil hjælpe. Foreningen har i mange år trukket på de samme personer, som man med rette kan kalde "Tordenskjolds soldater", men også de har en smertegrænse

4 for, hvor meget de kan klare uden hjælp. F.eks. den store fremgang af børneskytter betyder, at der er meget travlt de første timer mandag om tirsdag. Så her kan vi f.eks. godt bruge nogle flere hænder. Medlemsmødet skal senere på dagsordenen udpege ansvarlige for sommerens aktiviteter, så jeg håber at alle poster bliver besat. Ikke besatte poster betyder, at der er aktiviteter, vi ikke kan deltage i. Afslutning Med indkaldelsen til medlemsmødet var der vedlagt en skriftlig beretning, der i korte træk fortalte, hvad vi har beskæftiget os med i det forgangne år, så behøver de fremmødet ikke at bruge så lang tid på at høre formanden oplæser en lang beretning, men kan "nøjes" med at høre om, hvad vi har tænkt os, der skal ske fremover. Det er altid svært at lave en beretning, enten har man ikke noget at fortælle, eller også er der sket så meget, at man må begrænse sig. Og det er, hvad formanden har måtte gøre, men det er altid svært, hvad skal man have med eller ikke med i en beretning. Om formandens mundtlige beretning er for kort eller lang, kan kun de fremmødte afgøre. Hvis noget er glemt så nævn det under den efterfølgende debat af beretningen. Tak til bestyrelsen Formanden rettede en tak til bestyrelsen og de hjælpere der har ydet en indsats i det forgangne år. Han rettede endvidere tak til Hovedforeningen. Med disse ord blev formandens beretninger (skriftlig og mundtlig) sat til debat. Debat om beretningen Spørgsmålet om bestyrelsens forslag til vedtægtsændringerne i forbindelse med DDS Roskildes generalforsamling. blev debatteret. En af de fremmødte mente ikke, det var en god ide at fordele DDS Roskildes midler blandt foreningerne, hvis der var tale om en sammenlægning. Der blev spurgt, om det ikke var muligt at lave væggen ved den udendørs faldmålsbane så høj, at stående skytter også kunne deltage. Formanden mente, at vi nok ikke fik det godkendt da politiet, tidligere har givet udtryk for, at man ikke måtte have mulighed for at skyde forbi bagvæggen. 4. Redegørelse for afdelingens økonomiske resultat af de gennemførte aktiviteter: Kasserer Poul Lamhauge gennemgik regnskabet og fortalte, at det var godkendt af revisionen. Revisionen havde spurgt om årsagen til det forøgede medlems og lokaletilskud. En af årsagerne var, at beløbet indeholdt tilskud fra kommunen vedrørende ventilationsanlægget og en øget medlemsfremgang. Poul gennemgik nogle enkelte punkter i regnskabet, bl.a. konto 530 Køb af materialer/rekvisitter og forklarede, at den øgede omkostning skyldes indkøb af skydejakker, hvilket var nødvendig set i lyset af de mange nye børneskytter, der er kommet til foreningen. Og konto 630 Reparation og vedligeholdelse. Udgifts forøgelsen skyldes til dels reparation af ventilationsanlægget, men også etableringen af den indendørs faldmålsbane m.m. Der var også en debat om 310 Roskilde festivalen, hvor man bl.a. drøftede det pointsystemt, der er lagt til grund for det modtagne beløb. 5. Fremlæggelse af budget Kassereren gennemgik budgettet uden at kommentere specielle konti. Der blev efterfølgende spurgt, om punktet 280 Andre indtægter, som er det beløb Roskilde Festivalen er konteret i. Spørgsmålet gik på, hvad man ville gøre, hvis der ikke kom så stort et beløb fra festivalen. Formanden svarede, at så måtte man finde indtægter andre steder f.eks. søge om tilskud hos GIV til indkøb af geværer m.m.

5

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014.

Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Skallerup Vennebjerg idrætsforenings Generalforsamling d. 25. Februar 2014. Deltagere ud over bestyrelsen: 20 personer. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. Leif Jensen blev valgt. Dan og Lars Peter er stemmetæller.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00

Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Referat af Generalforsamling i TIF Torsdag d. 7. april 2011, kl. 20.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formandens beretning. 4. Kassererens beretning og godkendelse af regnskab

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal

Referat af generalforsamling 2010. onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat af generalforsamling 2010 onsdag d. 20. januar 2010 på Kejserdal Referat nr. 2010/2 Møde start: kl. 19:35 Møde slut: kl. 20:55 Antal deltagere: 22 personer: Mogens Petersen, Erik B. Olsen, Marianne

Læs mere

Svinninge skytteforening

Svinninge skytteforening Svinninge skytteforening 50 års jubilæum 27. marts 2013 Ved foreningens dannelse i 1890 var der tradition for, at egnens kvinder syede en fane, som blev overdraget skytteforeningen. Således var det også

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014.

Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Referat af ordinær generalforsamling i Vestfyns Golfklub, onsdag den 26. marts 2014. Velkomst ved formand Bjarne Madsen 1. Valg af dirigent Christian skov blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24-02.2015 Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 7 bestyrelsesmedlemmer. Dagsorden: 1) Valg af mødedirigent

Læs mere

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00

JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 JBU ordinære Repræsentantskab møde d. 16 marts 2013 kl. 10.00 Formand Kurt Jensen bød velkommen til årets repræsentantskabs møde 1. Mandaternes prøvelse (Allan Berg) 1. Unionsbestyrelse: 8 mandater; Region

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1)

Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset. Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) Bramsnæs sejlklub Referat af generalforsamlingen torsdag den 6. marts 2014 i klubhuset Punkterne refererer til de i den udsendte dagsorden nævnte punkter (se bilag 1) 1) JC Frank blev valgt til dirigent

Læs mere

Tidsplan: Med forbehold for ændringer.

Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Referat Årsmøde 10. april 2011 1 Tidsplan: Med forbehold for ændringer. Kl. 10.00 10.30 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.30 12.00 Årsmøde Kl. 12.00 12.45 Frokost (Buffet)

Læs mere

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat

Langgarverne. Generalforsamlingsprotokollat Langgarverne Generalforsamlingsprotokollat År 2010 d. 25. oktober afholdtes klubbens ordinære generalforsamling i klublokalet ved Byskolen. Ca. 40 medlemmer mødte op, bestyrelse og revision inklusive.

Læs mere

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset

Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Fordeles til: - Bestyrelsesmedlemmer og -suppleanter - Trænere - Hundehuset (opslag til medlemmerne) Referat af generalforsamling d. 16.02.15 kl. 19.00 i Medborgerhuset Til stede: Fra bestyrelsen: formand

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009

Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 Referat DDS Østjyllands Årsmøde 15. marts 2009 DDS Østjylland Årsmøde 2009. Program: Forbeholder ret til ændringer. Kl. 09.30 10.15 Indtegning af delegerede (Der serveres kaffe og rundstykker) Kl. 10.15

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU6 den 12/9 2011 Rødovre den 22. oktober 2011 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand:

Læs mere

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014

Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Referat af EB Generalforsamlinger lørdag d. 22. februar 2014 Engesvang Boldklub afholder GENERALFORSAMLING Lørdag d. 22. februar 2014 kl. 12.30 i klubhuset. 12:30 EB s ungdomsvenner 13:00 Håndbold 13:30

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning

Valg af dirigent. Valg af stemmetællere. Bestyrelsens beretning Onsdag den 26. november 2014 kl 19:00 blev afholdt i klubhuset, Hovedgaden 610C, 2640 Hedehusene, ordinær generalforsamling i Hedehusene-Fløng Jagtforening Formand Dan Goldmann bød velkommen. Valg af dirigent

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere