1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet."

Transkript

1 Løbenr.: 483 Generalforsamling den 29. januar kl I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab budget Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Eventuelt Fokuspunkter Elektronisk markering Deltagere: 18 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. 2. Formandens beretning Se bilag. Kommentarer: Karl kommenterede at vi er blevet mere synlige med blandt andet vores nye bannere som står i klubben samt i forhallen ved Nordals Idrætscenter.

2 Løbenr.: 484 Helge kommenterede på at korporationsskydningen skulle indbyde til en ældre generation end de andre arrangementer vi har. Det behøver det ikke at være, og det kan være at 50 meter korporationsskydningen kunne være vejen frem for at få en yngre målgruppe med i denne disciplin også. Med hensyn til opgaver som der løbende skal laves på Riddergaard ligger der en bog hvor man kan skrive sig op til at lave forskellige opgaver udenfor normal åbningstid. Den må meget gerne benyttes og man kan bare henvende sig til en af dem som har en nøgle hvis der skal åbnes på et andet tidspunkt end hvor der normalt er åbent. 3. Regnskab og budget Resultatopgørelse: Regnskab og budget Resultatopgørelse 2012 Indtægter Nordals Skyttekreds Udgifter 1010 Patronsalg , Patronkøb , Kommunalt tilskud (drift) 9.484, Skytteudstyr, skiver og SKV 4.885, Medlemskontingent , Diverse (udgift) 0, Baneleje 1.865, Hjælperfest 2.291, Sønderborg ordning 4.560, Stævner (udgift) 1.570, Skytteudstyr, skiver og SKV 2.313, Afdrag Sønderborg Kommune , Salg af hylstre 4.533, Porto 728, Skydeudvalg 0, Markeringsanlæg og pistolbane 0, Aktivitetstilskud 1.750, Våbenlån (forening) 3.340, Tilbagebetaling af våbenlån (medlemmer) 1.760, Våbenlån (medlemmer) 1.760, Renter (indtægt) 37, Køb af våben 5.000,00 Udeladt i online versionen 1450 Stævner (indtægt) 1.485, El, varme mv , Andre arrangementer , Renter (udgift) 0, Udlejning af lokaler 0, Vand og tanktømning 2.202, Diverse (indtægt) 1.168, Reservedele + andet 0, DDS Sønderjylland brugeraftale 0, Vedligeholdelse og nyanskaffelser 9.056, Baneleje DDS 0, Kontorhold (kuverter m.m.) 293, Tilskud og sponsorstøtte 2.764, Telefon 3.297, Internet 2.119, Alarm 5.632, Rengøring 50, Uddannelsesudvalg 250, Præmier og gavekort 1.725, Kontingent DDS Sønderjylland 1.100, Annoncering 2.387,50 Indtægter total , Forsikring ,50 Udgifter total , Kassedifference 0,00 Årets resultat , Kørsel til stævner 0,00 Susanne bemærkede at vores telefonregning er forholdsvis høj, men det er på grund af at det er en sikret linje på grund af vores alarm.

3 Løbenr.: 485 Vores portoudgift er forholdsvis høj pga. at vi sender indbetalingskort ud til medlemmer som ikke kommer her normalt, indbydelser til generalforsamling samt indbydelser til korporationsskydning. Næste år kan vi e nogle af korporationsskydningsinvitationerne ud som derved vil reducere vores portoudgift. Generelt er udgifterne til telefon, internet og alarm meget høje, men der er ikke det helt store at gøre ved det i og med at vi skal have ændret hele alarmanlægget for at reducere nogle af udgifterne. Det vil også være en ret stor udgift. Udgiften til el er meget høj, og det kunne være der var nogle ting man kunne se på for at reducere denne udgift. Blandt andet har vandvarmeren været tændt den første del af vinteren, så den skal man huske at slukke inden der lukkes til vinter. : Regnskab og Indtægter Udgifter Patronsalg Patronkøb Kommunalt tilskud (drift) Skytteudstyr, skiver og SKV Medlemskontingent Diverse (udgift) Baneleje Hjælperfest Sønderborg ordning Stævner (udgift) Skytteudstyr, skiver og SKV Afdrag Sønderborg Kommune Salg af hylstre Porto Skydeudvalg Markeringsanlæg og pistolbane Aktivitetstilskud DDS Våbenlån (forening) Tilbagebetaling af våbenlån (medlemmer) Våbenlån (medlemmer) Renter (indtægt) Køb af våben Stævner Udeladt (indtægt) i online El, versionen varme mv Andre arrangementer Renter (udgift) Udlejning af lokaler Vand og tanktømning Diverse (indtægt) Reservedele + andet DDS Sønderjylland brugeraftale Vedligeholdelse og nyanskaffelser Baneleje DDS Kontorhold (kuverter m.m.) Tilskud og sponsorstøtte Telefon Internet Alarm Rengøring Uddannelsesudvalg Præmier og gavekort Kontingent DDS Sønderjylland Total Indtægter Forsikring Total Udgifter Kassedifference 0 0 Difference Kørsel til stævner Næste år laves budget og resultatopgørelse på en side så det er nemmere at sammenligne tallene.

4 Balance: Løbenr.: 486 Regnskab og Balance AKTIVER: Likvide midler , , , , ,36 Fast ejendom (=ejendomsværdi) , , , , ,00 Inventar + div. Løsøre , , , , ,00 Markeringsanlæg Udeladt i online , ,00 versionen , , ,00 Langdistance geværer (9 stk.) , , , , ,00 Kortdistance geværer (13 stk.) , , , , ,00 Luftgevær - 2 stk , , , , ,00 Pistoler - (6 stk. - heraf 1 medlems våben) , , , , ,00 Ammunitionsbeholdning , , , , ,50 Pistollån (medlemmer) 0, , , , , , , , , ,86 PASSIVER: Ammunitionskøb - DDS Sønderjylland 3.441, ,69 0, , ,50 Restgæld på lån (DDS) Geværer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Restgæld på lån (DDS) Luftgevær 0, , , , ,00 Restgæld (DDS) - markering + pistolbane 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Restgæld på lån - Sønderborg Kommune 0, , , , ,00 Restgæld på lån DDS - pistollån til medlemmer 0, , , , ,00 Egenkapital , , , , , , , , , ,86 Regnskabet og beretning er énstemmigt vedtaget Opgørelse over patronforbrug: Regnskab og Patronforbrug

5 Løbenr.: Kontingent Forslaget fra bestyrelsen var at fortsætte med uændret kontingent. Dette blev vedtaget. 5. Behandling af indkomne forslag Der er ikke kommet nogen forslag 6. Valg Formand Frank Hansen Genvalg Bestyrelsesmedlem Jan Sørensen Genvalg Bestyrelsesmedlem Torben Larsen Genvalg Bestyrelsessuppleant Susanne Haas Genvalg Bestyrelsessuppleant John Haas Genvalg Revisor Mona Schmidt Genvalg Revisor Helge Mygil Genvalg Revisor suppleant Karlo Burkal Genvalg Skydeudvalg Karl Sørensen Genvalg Teknisk udvalg Hans Hansen Genvalg Uddannelsesudvalg Helge Mygil Genvalg 7. Eventuelt. Fokuspunkter Frank gennemgik lige fokuspunkterne fra 2012 og kommenterede på hvordan de var opfyldt i forbindelse med hans beretning. Derefter blev fokuspunkterne for 2013 præsenteret.

6 Løbenr.: 488 Fokuspunkter 2012 Elektronisk markering på 15 og 50 meter Synlighed Plakater til ophængning rundt omkring Arrangementer / propaganda Aktiv sommerferie Skoleskydning Biatlon for skoleklasser Modtagelse og vedholdelse af nye skytter Fokuspunkter 2013 Elektronisk markering på 15 og 50 meter Synlighed Flyer til uddeling Arrangementer / propaganda Aktiv sommerferie Skoleskydning Biatlon for skoleklasser Korporationsskydning Modtagelse af nye og fastholdelse af nuværende skytter

7 Elektronisk markering på kortdistance Nedenstående oplæg blev præsenteret og det blev taget godt imod fra alle fremmødte. Hvis oplægget til finansiering lykkedes er det også med en egenbetaling som foreningen bør kunne få plads til i budgettet. Løbenr.: 489 Ny skive model fra Sius Ascor Ingen papir eller gummiruller som skal vedligeholdes Kan flyttes mellem 15 meter og 50 meter Måler ved hjælp af laserlys Verdens mest nøjagtige Pris pr. bane Ny skive model fra Kongsberg Stadigvæk papir og gummiruller som skal vedligeholdes Kan flyttes mellem 15 meter og 50 meter Måler ved hjælp af mikrofoner Samme teknik som vores 200 m. bane Pris pr. bane Kongsberg Sius Ascor Markeringsanlæg kr kr Byggematerialer kr kr IT udstyr kr kr Revision kr kr Frivilligt arbejdskraft kr kr Total projektomkostninger kr kr Driftomkostninger (konkurrenceinstilling) 0,27 kr./skud 0,03 kr./skud Driftsomkostningerne er baseret på vores nuværende aktivitetsniveau. Driftsomkostninger på Kongsberg er variable i forhold til aktivitetsniveau. På Sius Ascor anlægget er omkostningerne næsten de samme uanset aktivitet. Finansiering : Indtægter Udgifter Materialer, inventar, udstyr mv. incl. moms Tilskud fra De Danske Skytteforeninger Tilskud fra DDS Sønderjylland Tilskud fra LAG Sønderborg Rentefrit lån fra De Danske Skytteforeninger Frivilligt arbejde 320 timer x 100,00 kr Revision Balance De fra DDS og DDS Sønderjylland er bevilliget De fra LAG er ansøgt Der er stadigvæk mulighed for at søge andre fonde som alternativ til det rentefrie lån fra DDS Tidsplan Foreløbig tilbagemelding fra LAG Sønderborg Marts 2013 Hvis OK Ekstraordinær generalforsamling April / Maj 2013 Endelig tilbagemelding fra LAG Sønderborg September 2013 Der vil kunne skydes 15 meter på det nye anlæg i Måske ikke fra sæsonstart, men det kan implementeres i løbet af sæsonen. (Kun markeringsanlæg ikke ændring af standpladser) 50 meter banen kan ændres hen over vintersæsonen 2013/2014 Projektafslutning - Maj 2014 Ovenstående er betinget af at finansieringen kan bringes i orden.

8 Løbenr.: 490 Egenbetalingen kan evt. minimeres ved at der søges penge ved nogen af nedenstående fonde. Genbrug i Helved Tryg Forsikring Mads Clausen Fonden Broager Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Davidsen Tømmerhandel Mærsk Fonden Linak Andelskassen Sønderborg Kommune Eventuelt fortsat. Karlo spurgte om projektet med en helt ny skydebane er helt lukket, og det må siges at med et budget over 3 mio. kr så er det ikke realistisk at fortsætte med. Dog er der planer om at hallen må bidrage med materialer til noget af den ombygning der skal laves på standpladsen på 15 meter. Referent: Torben Larsen Godkendt af bestyrelsen den / Frank Hansen René Gesna Jan S. Sørensen Torben Larsen Karl Sørensen

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet.

1. Valg af dirigent Helge Mygil blev foreslået og valgt. Helge konstaterede at generalforsamlingen var lovligt varslet. Løbenr.: 460 Generalforsamling den 24. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2011 + budget 2012 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7. Løbenr.: 534 Generalforsamling den 27. januar kl. 18.30 I Hallen. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning 3. Regnskab 2014 + budget 2015 4. Kontingent 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg 7.

Læs mere

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud:

Hos Jan. Deltagere: Frank Hansen (FH), Karl Sørensen (KS), Rene Gesna (RG), Torben Larsen (TL), Alex Rasmussen (AR), Jan Sørensen (JS) Afbud: Løbenr.: 467 Bestyrelsesmøde den 14. marts kl. 19.30 Hos Jan. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 10. januar 2012 og generalforsamling d. 24. januar 2012 2. Regnskab Kontostatus Posteringer

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012

Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012. Gundsølille d. 24. februar 2012 Referat af: Gundsølille skytteforenings medlemsmøde onsdag, den 16. februar 2012 Gundsølille d. 24. februar 2012 1. Valg af dirigent: Helle Østergaard Mark 2. Valg af Protokolfører: Tonni Larsen 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere

Kirke Hyllinge Skytteforening

Kirke Hyllinge Skytteforening Kirke Hyllinge Skytteforening 4. november 2013 Referat af generalforsamlingen 1. november 2013 1. Velkomst Bent bød velkommen til de 35 fremmødte medlemmer. 2. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Kjeld

Læs mere

Svinninge skytteforening

Svinninge skytteforening Svinninge skytteforening 50 års jubilæum 27. marts 2013 Ved foreningens dannelse i 1890 var der tradition for, at egnens kvinder syede en fane, som blev overdraget skytteforeningen. Således var det også

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013

Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013 Generalforsamling Andelsforeningen Tippethøj, 15. April 2013 Referat Tilstede: Vivi (50), Søren (52), Birgitte (54), Regner og Irma (56), Birgit og Knud (58), Dorthe og Rene (60), Morten (62), Else (64),

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse fremlagt af Tetra Moss Referat af Generalforsamlingen 31. Maj 2015 Formanden Birgit Lintrup bød velkommen og foreslog advokat Birgitte Schack som dirigent under Generalforsamlingen. Der var ikke andre forslag og Birgitte Schack

Læs mere

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen.

Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. Referat fra bestyrelsesmøde, torsdag 8. maj 2014 kl. 18:30 Mødested: Alssund Golfklub - klubhuset Afbud fra Frank Grønhøj Larsson (kommer efter Regionsgolf) afbud fra Bente Hagbo Larssen. 1 Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15.

Generalforsamling. Det blev desuden oplyst, at foreningen pt. har 82 medlemmer, men at der foreløbig kun er 56, der har betalt for sæsonen 14/15. Generalforsamling Afholdt d. 23. september 2014 Kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Gennemgang af regnskab 2013 samt budget 2014 og 2015 4. Indkomne forslag a.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub. afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub Dagsorden: Ad 1: afholdt den 26. februar 2013 kl. 1900 i Klubhuset. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2010.

Generalforsamlingsreferat 2010. 1 Generalforsamlingsreferat 2010. År 2010, den 1. marts kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Vanløse kulturhus, Frode Jacobsens Plads 4, 2720 Vanløse. Til stede

Læs mere

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen:

2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. JS fremlagde beretningen: Ordinær generalforsamling 2015 i Jelling Golfklub Den ordinære generalforsamling i Jelling Golfklub blev afholdt onsdag den 18. februar 2015 på UCL, Auditoriet. (Jelling Seminarium) 1. Valg af dirigent

Læs mere

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse.

7. Valg af bestyrelse, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant. Valg til bestyrelse. Generalforsamling 28. august 2013. Dagsorden: 1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Ingolf Skousen). Ingolf Skousen blev valgt. 2. Beretning af formand. Se bilag. 3. Aflæggelse af regnskab. Se bilag.

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere