Skoleperiodernes koder Sidst opdateret /version 1.3/Steen Eske Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen"

Transkript

1 Skoleperiodernes koder Sidst opdateret /version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen er opdelt på områderne: Generelt om betegnelser på skoleperioder Erhvervsuddannelserne Adgangsveje Erhvervsgymnasiale uddannelser Brobygning Kortere videregående uddannelser Skoleperioder der ikke bruges mere Ændringer Vejledningen er rettet i forbindelse med at der nu kun er én skoleperiode på erhvervsuddannelsernes hovedforløb. Afsnittet om brobygning er også revideret. Generelt om betegnelser på skoleperioder Som hovedregel er skoleperioderne blot betegnet 1,, osv. I en række sammenhænge er der behov for at kunne skelne mellem skoleperioder, hvor eleverne har forskellige forudsætninger, og derfor ikke modtager den samme undervisning, selv om der som udgangspunkt er tale om samme skoleperiode på uddannelsen. Ved betegnelserne af disse skoleperioder er der indført en vis systematik. Nedenfor beskrives de fleste af principperne i denne systematik. Skoleperioder som er betegnet FM (faglig mobilitet) anvendes til elever som har gennemført deres grundforløb, endnu ikke har en uddannelsesaftale, og som ønsker at tage ekstra grundforløbsundervisning i karensperioden inden de evt. starter i skolepraktik. Der findes en sådan skoleperiode på hvert af de 7 grundforløb. Skoleperioder som er betegnet VU (valgfri undervisning) anvendes til elever som modtager undervisning før grundforløbet og mellem grundforløbet og hovedforløbet for at tilegne sig de kompetencer, der er nødvendige for at kunne gennemføre forløbet. Skoleperioder der slutter på P og S hører (som hovedregel) til på EUD-uddannelserne og benyttes hvor skoleperioderne er forskellige for elever som følger henholdsvis skolevejen og praktikvejen (vedr. P og PS se dog nedenfor). 1

2 Skoleperioderne 1P, P, 5P og 7P er dog de særlige skoleperioder der findes bl.a. på KVU-uddannelser, og som vedrører praktiktilsyn dvs. virksomhedsforlagt undervisning, hvor skolen modtager et tilskud for at føre tilsyn. På bygningskonstruktøruddannelsen betegnes praktiktilsynsskoleperioden dog SO. Skoleperiode SR er beregnet til studierettet påbygning. Bemærk at en sådan skoleforløbsplacering gerne må overlappe en anden af elevens skoleforløbsplaceringer. Der gælder særlige forhold omkring AER på sådanne skoleforløb. Der henvises til vejledningen om indberetning til AER. Skoleperioder som er betegnet EH (erhvervsrettet påbygning) anvendes til de ekstra specialefag eleven gennemfører på hovedforløbet. Skoleperiode 0MSS er beregnet til mesterlære elever på det tekniske hovedforløb Strøm, styring og it. Der er tilsvarende skoleperioder for BB Bygge og anlæg, BI Bil, fly og andre transportmidler, BY Bygnings- og brugerservice, DY Dyr, planter og natur, KR Krop og stil, MA Mad til mennesker, MP Medieproduktion, MT Mekanik, transport og logistik, PR Produkt og udvikling og SU Sundhed, omsorg og pædagogik. Skoleperiode 0SS er beregnet til praktikvejselever under hovedforløbet Strøm, styring og it. Der er tilsvarende skoleperioder for BB Bygge og anlæg, BI Bil, fly og andre transportmidler, BY Bygnings- og brugerservice, DY Dyr, planter og natur, KR Krop og stil, MA Mad til mennesker, MP Medieproduktion, MT Mekanik, transport og logistik, PR Produkt og udvikling og SU Sundhed, omsorg og pædagogik. Skoleperiode D er beregnet til elever der starter direkte på trin Skoleperiode NS er beregnet til elever på det normale speciale uden trindeling Skoleperiode T1 er beregnet til elever der starter på trin 1 på trin- 1-specialer Skoleperiode F er beregnet til elever der fortsætter på trin efter at have færdiggjort trin 1 af uddannelsen Skoleperiode KF er beregnet til kompetenceafklarende forløb for EUD+ elever Skoleperiode VT er beregnet til værkstedstræning af EUD+ elever Skoleperiode 0MK er beregnet til grundforløbet for praktikvejselever på de merkantile uddannelser 191 og 195 fra Skoleperiode 0MMK er beregnet til første skoleperiode for elever der er i mesterlære Skoleperiode 0PS (studenter) vedrører grundforløbet for praktikvejselever på de merkantile uddannelser 191 og 195.

3 Erhvervsuddannelserne Bekendtgørelserne for tekniske og merkantile erhvervsuddannelser har samme opbygning. Tekniske erhvervsuddannelser De tekniske erhvervsuddannelser er opdelt på 11 grundforløb og en lang række hovedforløb. Man skal bestå grundforløbet, inden man kan fortsætte på hovedforløbet. Grundforløb Grundforløbet kan enten gennemføres som skolevejselev, praktikvejselev eller ny mesterlæreelev. Skolevejselever skal skoleforløbsplacereres på et af følgende grundforløb. Udd. Betegnelse Ver Skp. 100 Dyr, planter og natur Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly og andre transportmidler Bygge og anlæg Transport og logistik Medieproduktion Mad til mennesker Sundhed, omsorg og pædagogik Krop og stil Bygnings- og brugerservice 1 1 Grundforløbet kan også følges af brobygningselever. Se senere i denne vejledning. Praktikvejselevelever indmeldes på hovedforløbet, hvor uddannelsesaftalen er indgået. Grundforløbet gennemføres på skoleperiode 0, som modsvarer uddannelse 100 til 101. Efter 0et er efterstillet forkortelsen på grundforløbet, som beskriver adgangsvejen til hovedforløbet. Ny mesterlæreelever indmeldes på hovedforløbet, hvor uddannelsesaftalen er indgået. Hvis eleven har brug for supplerende grundforløbsundervisning gennemfø-

4 res denne på skoleperiode 0M efterfulgt af bogstavsforkortelsen for det grundforløb, der følges fag fra fx 0MA (for Mad til Mennesker) Hovedforløb Eleven fortsætter på hovedforløbet, når grundforløbet er gennemført. Det normale hovedforløb for skolevejs og praktikvejselever er illustreret med 105 Data- og kommunikationsuddannelsen, version 7, speciale 5. Skoleperioden T1 er det normale hovedforløb uanset hvorledes grundforløbet er gennemført. Skoleperioden EH er til erhvervsrettet påbygning, som ikke er en del af det obligatoriske skoleophold. Tilsvarende er skolepekirode SR studierettet påbygning. Disse skoleperioder er derfor heller ikke medtaget i perioderækkefølgen. Udd Betegnelse Vers. Spc. Betegnelse Skp. 105 Data- og kommunikationsuddannelsen 7 5 IT-supporter T1 EH SR I nogen bekendtgørelser er beskrevet specielle forløb for voksne (adgangsvej V1), som har relevant erhvervserfaring. Forløbet begynder med et supplerende kursus (skoleperiode 0S), der har til formål, at eleven på grundlag af forudgående uddannelse og erhvervserfaring opnår kvalifikationer mindst svarende til grundforløbet. Merkantile erhvervsuddannelser På de merkantile erhvervsuddannelser findes et grundforløb og et antal hovedforløb. Elever, der går ad skolevejen, starter med handelsskolernes grundforløb (106). Når grundforløbet er afsluttet, fortsættes der med hovedforløbet på enten 1675, 1911, 191, 19, 19, 190, 191, 19, 195 samt butiksmedhjælperuddannelsen som ligger på uddannelse 195 speciale 7. Grundforløb På uddannelsen findes 7 adgangsveje: HG Handelsuddannelsernes grundforløb MK Merkantilt grundforløb ME Mesterlære HH Højere handelseksamen ST Studentervej

5 PS Praktikvej, studenter AN Andet Alle elever, der kommer fra grundskolen (og som ikke har uddannelsesaftale) indmeldes på skoleperiode 1. Når der indgås uddannelsesaftale, fortsættes der på pågældende uddannelse og speciale. Studenter (uden uddannelsesaftale) starter på skoleperiode 1, med adgangsvejen ST. Udd. Betegnelse V Skp. Bemærkning 106 Merkantilt grundforløb 1 1 Merkantilt grundforløb Grundforløbet kan også følges af brobygningselever. Se senere i denne vejledning. Hovedforløb Lige som på de tekniske uddannelser findes det også her kun én skoleperiode for det normale hovedforløb. Også her findes der så specielle skoleperioder til studierettet påbygning og erhvervsrettet påbygning. Erhvervsgymnasiale uddannelser Hhx og htx har skoleperioder svarende til antallet af år, som uddannelsen varer. HHX og HTX kan også følges af brobygningselever. Se senere i denne vejledning. For Team Danmark elever og elever der følger Billedkunst grundkursus eller Musikalsk Grundkursus anvendes der særlige adgangsveje jf. 7 (TD, BG og MG) og uddannelsen strækker sig over år i stedet for. Udd. Betegnelse Adg. vej Vers. Skp. 010 Højere Handelseksamen 1 TD 1 BG 1 5

6 MG 1 10 Højere teknisk eksamen 1 TD 1 BG 1 MG 1 Brobygning Ved brobygning skal eleven være indmeldt på en af uddannelserne: 570 Brobygning til merkantil EUD 571 Brobygning til gymnasiale uddannelser 575 Brobygning til tekniske EUD Til hver af disse udannelser er der knyttet nogle specialer svarende til paragraffen efter hvilken den enkelte elev er optaget som brobygger. Der anvendes tælleperiode af én dags varighed. Det fremgår af de nedenstående tabeller. Udd. Betegnelse 560 Introduktionskurser 1, 9 Bestemmelser fra 570 Brobygning til merkantile EUD 5, 7, 8, 9, Brobygning til gymnasiale uddannelser 5, 7, Brobygning til tekniske EUD 5, 7, 8, 9, Brobygning til merkantile EUD 1 9. klasse ( 5) Udd. v. Betegnelse Spc Betegnelse på speciale Skp. Varighed Tællep. 6

7 570 1 Brobygning til merkantile EUD 10. klasse ( 7), > 0 uger Brobygning til merkantile EUD 10. klasse ( 7)<= 0uger Brobygning til merkantile EUD Valgfri ( 8) Brobygning til merkantile EUD 5 Særlige undervisning ( 9) Brobygning til merkantile EUD 6 Øvrig undervisning ( 10) Brobygning til gymnasiale uddannelser 1 9. klasse ( 5) Brobygning til gymnasiale uddannelser 10. klasse ( 7), > 0 uger Brobygning til gymnasiale uddannelser 10. klasse ( 7)<= 0uger Brobygning til gymnasiale uddannelser Særlige undervisning ( 9) Brobygning til tekniske EUD 1 9. klasse ( 5) Brobygning til tekniske EUD 10. klasse ( 7), > 0 uger Brobygning til tekniske EUD 10. klasse ( 7)<= 0uger Brobygning til tekniske EUD Valgfri ( 8) Brobygning til tekniske EUD 5 Særlige undervisning ( 9) Brobygning til tekniske EUD 6 Øvrig undervisning ( 10) Kortere videregående uddannelser De kortere videregående uddannelser er som hovedregel semesteruddannelser, hvor der til hvert semester findes en skoleperiode. På enkelte uddannelser findes der dog kun én skoleperiode for hele uddannelsen fx 050 Datamatiker og 06 Transportlogistiker. På følgende KVU-uddannelser hvor der udløses praktiktaxameter Procesteknolog, Handelsøkonom, Bygningskonstruktør og Laborant er der oprettet specielle skoleperioder hertil. Udd Betegnelse Vers. Spc. Betegnelse Sem. Bemærkning 79 Procesteknolog AK Mejerteknologi Procesteknologi Fødevareteknologi P Semester til praktikophold 80 Handelsøkonom AK 1-1 1P Semester til praktikophold P Semester til praktikophold 81 Bygningskonstruktør 1 Konstruktør 1 7

8 5 6 7 SO Semester til studieophold Byggetekniker AK 1 SO Semester til studieophold Kort- og landmålingstekniker AK 1 SO Semester til studieophold 8 Laborant AK 1-1 P Semester til praktikophold Skoleperioder der ikke bruges mere Følgende skoleperioder anvendes ikke mere, men findes stadig på gamle versioner af gældende uddannelser: Skoleperioder som starter med HF og GF er de specielle skoleperioder der tidligere blev benyttet til at udløse færdiggørelsestaxameter for henholdsvis hovedforløb og grundforløb på EUDuddannelserne Skoleperioder der slutter på V, V1, V og V hørte til EUDuddannelserne hvor de betegnede særlige skoleperioder til voksenforløb. Skoleperiode 6HH er den første skoleperiode (en speciel skoleperiode 6) på den generelle kontoruddannelse (1911) for de elever der i forvejen har en HH-uddannelse På nogle uddannelser anvendes skoleperioderne 0S og 0MHG. 0S er første skoleperiode for elver der har voksenadgangsvej. 0MHG er første skoleperiode for elever der er i Skoleperiode ST hører til på grundforløbet (skolevejen) på handelsuddannelsen (1915) 8

9 Skoleperioder der slutter på G1, G og HG hører til på HG. Skoleperioder der betegnes SF er specialefagsskoleperioder til valgfri specialefag Skoleperiode PS vedrører grundforløbet for praktikvejselever (med studentereksamen) på de merkantile uddannelser 1911 og 19 Skoleperiode 0P (anvendes ikke mere) vedrører grundforløbet for praktikvejselever på de merkantile uddannelser 191 og 195. Skoleperioder hvis betegnelser slutter på BA (Bygge og anlæg), JB (Jord til bord), HT (Håndværk og teknik), MT (Mekanik, transport og logistik), SE (Service) og TK (Teknologi og kommunikation) hører til erhvervsuddannelsernes grundforløb og har altid skoleperiode 0. Skoleperioder der er betegnet med et tal efterfulgt af A; B; C hører til EUD-uddannelserne og benyttes på nogle uddannelser, hvor skoleperioderne af administrative grunde er opdelt i forhold til bekendtgørelsen (benyttes pt. på hovedforløb). 9

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Ny mesterlære - i EASY-A og

Ny mesterlære - i EASY-A og Ny mesterlære - i EASY-A og Elevplan 26-06-2011/version 4/mgl/fkj Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Oprettelse af Ny Mesterlære-eleven i EASY-A Registrering i EASY-P Grundforløbsundervisning

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C

Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indberetning til SU Sidst opdateret 22.02.2013/version 1.3/UNI C Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Grundlag for indberetninger Eksempler Elektronisk indberetning Manuel indberetning

Læs mere

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen

Økonomisk Administrativt Center Maj 2013. Skoleperioder og tilskudsmærker på Social- og Sundhedsuddannelsen Økonomisk Administrativt Center Maj 2013 Skoleperioder og tilskudsmærker på Indhold 1. SKOLEPERIODETYPER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN... 1 2. ELEVER MED UDDANNELSESAFTALE TIL TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Orientering om ungdomsuddannelserne

Orientering om ungdomsuddannelserne Orientering om ungdomsuddannelserne Program Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser 10. klasse Uddannelsesparathed Optagelse Nyttige links Mulighed for uddybende/afklarende spørgsmål Ungdomsuddannelser

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse

Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse Indberetning af årselever på fuldtidsuddannelse 15-11-2014/version 1/ Jenny Møller og Jytte Michelsen Indhold Indhold... 1 Generelt... 1 Arbejdsgange... 1 Registrering af grundlag for indberetning... 2

Læs mere

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015

Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 VER. 2 (bemærk: væsentlige ændringer angivet med rødt) Notat vedr. Ændringsforslaget til Finansloven for 2015 I forbindelse med ændringsforslaget til finansloven for 2015 (ÆFL15) er der indarbejdet en

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER

PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER PRAKTIKPLADSUDFORDRINGEN EFTERSPØRGSEL OG UDBUD AF PRAKTIKPLADSER Redaktion: Karina Fredenslund Ramsløv, konsulent, DEA og Morten Anthonsen, projektassistent, DEA Udgiver: DEA Tryk: Best-Buy-Broker A/S

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om formål, struktur og indhold i de erhvervsrettede

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Uddannelsesaften 8. klasse 2013

Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Uddannelsesaften 8. klasse 2013 Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program Oplæg: Ungdomsuddannelser Vejledning

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse

ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 2009. Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse ARBEJDSMARKEDSRAPPORT 29 Erhvervsuddannelser optag, frafald og beskæftigelse Arbejdsmarkedsrapport 29 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 13 arbejdsgiverorganisationer

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2014-2015 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos

Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Ansøgere specielt SOSU Sidst opdateret 10-03-2014/ af UNI C/ version 1.1/Revideret af Pia Mejneche og Mette Fogh Kolmos Indhold Generelt Ændringer Arbejdsgange Centrale begreber Generelt Denne administrative

Læs mere

Lokal undervisningsplan

Lokal undervisningsplan Lokal undervisningsplan Det merkantile grundforløb HG Ringsted Næstved Vordingborg Haslev ZBC Zealand Business College Handelsskolevej 3 4700 Næstved Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Uddannelsen...

Læs mere