Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning."

Transkript

1 Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1

2 Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning Kim Madsen, Cabi April 2013 Cabi Åboulevarden 70, Aarhus C Telefon: Fax: Side 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger Formål Hvad der forstås ved afbrud i Databanken 4 2. Opsummering 5 3. Statistisk belysning af afbrud på hovedforløb Antal igangværende hovedforløb på EUD bygge og anlæg Antal afbrudte hovedforløb blandt elever med uddannelsesaftale Hvilke uddannelser står for den største del af afbrudte hovedforløb Hvad sker der med elever med uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb? Profil af elever med uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb 11 Bilag 1: Opsummering af kvantitativ belysning 15 Side 3

4 1. Indledende bemærkninger 1.1 Formål Formålet med denne rapport er at belyse, hvad der sker med elever med en uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb på EUD bygge og anlæg. Tager de sig en anden uddannelse, eller ender de uden en uddannelse? Til dette formål er der lavet udtræk fra Databanken hos Ministeriet for Børn og Unge. Uddannelserne under EUD bygge og anlæg kan ses i bilag Hvad der forstås ved afbrud i Databanken I Databanken opereres der med afbrud og pauser på uddannelser. Hvis en elev afbryder et hovedforløb, og inden for 15 måneder efter afbruddet genoptager hovedforløbet på samme uddannelse fx med en ny uddannelsesaftale vil denne elev ikke blive registreret som havende afbrudt den konkrete uddannelse. Elevens forløb vil blive betragtet som en pause i uddannelsen. Genoptages uddannelsen efter, at der er gået mindst 15 måneder fra afbruddet, vil eleven blive registreret som afbrudt. Det er således ikke alle afbrudte uddannelsesaftaler, som vil fremgå af opgørelser fra Databanken. Opgørelsen af afbrud og pauser sker dynamisk i datatræk fra Databanken. Det betyder eksempelvis, at hvis en elev afbryder mureruddannelsen og inden for 15 måneder efter afbruddet fortsætter på en anden uddannelse inden for bygge og anlæg, eksempelvis tømreruddannelsen, vil dette blive registreret som et afbrud på mureruddannelsen, men ikke som et afbrud på bygge og anlæg, da eleven fortsætter inden for bygge og anlæg. Går der mere end 15 måneder efter afbruddet på mureruddannelsen, før eleven starter på tømreruddannelsen, vil det blive registreret som et afbrud på såvel mureruddannelsen som på bygge og anlæg. Hvis en elev, der afbryder hovedforløbet, starter på et nyt grundforløb, vil det blive registreret som et afbrud på hovedforløbet. Afbryder en elev eksempelvis mureruddannelsen og starter på en anden linje end bygge og anlæg, fx håndværk og teknik, inden for 15 måneder efter afbruddet, vil dette blive registreret som et afbrud på såvel mureruddannelsen som på bygge og anlæg. Men ikke på niveauet over (som er EUD håndværk, teknik og transport), da eleven fortsætter på denne EUD-indgang. I de udtræk, der er lavet fra Databanken, er det så vidt muligt forsøgt at belyse afbrud på et så detaljeret niveau som muligt for derigennem at få så mange afbrudte uddannelsesaftaler med i opgørelserne som muligt. Det betyder blandt andet, at afbrudsdata er trukket for de enkelte uddannelser under bygge og anlæg. Det har samtidig været nødvendigt at gøre dette for at kunne trække tal specifikt for elever med uddannelsesaftale. Dette medfører, at én elev kan tælle med under to eller flere uddannelser i et tællingsår, såfremt eleven har afbrudt uddannelsesaftaler på to eller flere uddannelser i samme tællingsår. Side 4

5 2. Opsummering Resultaterne i denne opsummering er baseret på udtræk fra Databanken hos Ministeriet for Børn og Unge. I anvendelsen af resultaterne er det vigtigt at holde sig den anvendte definition af afbrud for øje (se afsnit 1.2). I skoleperioden 2011 der løber fra 1. oktober 2010 til 30. september 2011 var der 604 elever med en uddannelsesaftale, der afbrød deres hovedforløb på EUD bygge og anlæg, og som ikke kom i gang med en ny uddannelse inden for 15 måneder efter afbruddet. Dette antal har været faldende siden 2008, hvor der var tale om 991 elever, mens det samlede antal afbrudte hovedforløb har ligget på omtrent samme konstante niveau ( per skoleperiode). Fra i 2008 at udgøre 84 % af alle afbrud på hovedforløb på EUD bygge og anlæg, udgør elever med en uddannelsesaftale i % af alle afbrud. Tre uddannelser inden for bygge og anlæg står for % af alle afbrudte hovedforløb blandt elever med en uddannelsesaftale i skoleperioderne 2010 og Det drejer sig om uddannelserne træfagenes byggeuddannelse, bygningsmaler og vvs-energiuddannelsen. Der er tale om 441 elever. Af de elever med en uddannelsesaftale, der afbrød deres hovedforløb i skoleperioden 2009, er 35 % i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse 27 måneder efter deres afbrud. For 2008 var denne andel på 30 %, og for 2007 var den på 24 %. Det er altså i denne tidsperiode sket en stigning på ca. 5 procentpoint for hvert år. Disse tal indikerer en øget fastholdelse i uddannelsessystemet af elever med en uddannelsesaftale, der afbrydes. Elever med en uddannelsesaftale, som afbrydes, og som først fortsætter med en uddannelse tidligst 15 måneder efter afbruddet, vælger i overvejende grad en ny retning eller et nyt fag frem for at blive inden for bygge og anlæg. Således er kun 4 % i gang med eller har færdiggjort en EUD inden for bygge og anlæg 27 måneder efter afbruddet. Dette gælder uanset, hvilken af de tre skoleperioder 2007, 2008 og 2009 der betragtes. Samlet set tegner der sig et billede af, at elever med en uddannelsesaftale, der afbryder hovedforløbet på EUD bygge og anlæg, kun i ringe omfang vender tilbage til en uddannelse inden for dette felt. Det er hér vigtigt at huske på, hvordan afbrud er defineret, da denne definition betyder, at elever, der afbryder hovedforløbet og fortsætter eller starter på et nyt hovedforløb på EUD bygge og anlæg inden for 15 måneder, ikke tæller som et afbrud men betragtes som en pause fra uddannelsen. Der vil altså være et antal elever, hvis uddannelsesaftale ophæves, men som ikke registreres som afbrudte, fordi de inden for 15 måneder efter ophævelsen er i gang med et nyt eller fortsætter det hidtidige hovedforløb på EUD bygge og anlæg. Antallet heraf kan ikke trækkes i Databanken. En profilering på tilgængelige baggrundsvariable af elever med en uddannelsesaftale, der afbryder hovedforløbet på EUD bygge og anlæg, giver ikke anledning til at kunne udpege grupper af elever, som står for en overnormal andel af frafaldet på hovedforløbet og som det derfor kunne være effektfuldt at sætte ind over for. Side 5

6 3. Statistisk belysning af afbrud på hovedforløb 3.1 Antal igangværende hovedforløb på EUD bygge og anlæg Figur 1 nedenfor viser, hvordan antallet af igangværende hovedforløb på EUD bygge og anlæg fordeler sig på elever med uddannelsesaftale, elever i skolepraktik og elever i mesterlære eller i voksenuddannelse. Uddannelsesaftale omfatter hovedforløbselever, der i Databanken er registreret som praktikvej eller skolevej. Skolepraktik omfatter hovedforløbselever, der i Databanken er registreret som skolepraktik. Figur 1. Igangværende hovedforløb på EUD bygge og anlæg Bestand i alt % 20% 40% 60% 80% 100% Uddannelsesaftale Skolepraktik Mesterlære/voksenuddannelse Note: a) Årstallene dækker skoleperioder. Eksempelvis 2011 dækker perioden 1. oktober 2010 til 30. september b) Tallene i det enkelte år summerer ikke til tallet for bestand i alt, men forskellen er relativt lille. Forskellen skyldes, at tallene for uddannelsesaftale og for skolepraktik er en optælling af bestand for de enkelte uddannelser for at kunne opdele på uddannelsesaftale, skolepraktik og mesterlære/voksenuddannelse. I det efterfølgende fokuseres på elever med en uddannelsesaftale. Side 6

7 3.2 Antal afbrudte hovedforløb blandt elever med uddannelsesaftale Figur 2 nedenfor viser bestanden af elever på hovedforløbet med en uddannelsesaftale og antal elever med en uddannelsesaftale, der har afbrudt hovedforløbet på EUD bygge og anlæg (jf. definitionen af afbrud i afsnit 1.2). Der er altså 604 elever, der haft en uddannelsesaftale, og som har afbrudt uddannelsen i skoleperioden Figur 2. Bestand af elever på hovedforløbet med uddannelsesaftale og antal elever med en uddannelsesaftale, der har afbrudt hovedforløbet på EUD bygge og anlæg Bestand, med uddannelsesaftale Afbrud, med uddannelsesaftale Note: a) Årstallene dækker skoleperioder. Eksempelvis 2011 dækker perioden 1. oktober 2010 til 30. september Procenterne i figur 3 nedenfor viser antal afbrudte hovedforløb i forhold til bestand af elever på hovedforløbet med en uddannelsesaftale. Niveauet er forholdsvis stabilt over årene. Figur 3. Afbrudte elevers andel af bestand af elever med uddannelsesaftale på hovedforløbet Bestand m. udd.aftale , 6, 6,7% 5,6% 6,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Note: a) Årstallene dækker skoleperioder. Eksempelvis 2011 dækker perioden 1. oktober 2010 til 30. september Side 7

8 3.3 Hvilke uddannelser står for den største del af afbrudte hovedforløb Figur 4 viser, hvordan det samlede antal afbrudte hovedforløb for elever med en uddannelsesaftale fordeler sig på de forskellige uddannelser under EUD bygge og anlæg. Det fremgår, at tre uddannelser står for % af alle afbrudte hovedforløb i skoleperioderne 2010 og Det drejer sig om uddannelserne træfagenes byggeuddannelse, bygningsmaler og vvs-energiuddannelsen. Figur 4. Fordelingen på uddannelsesretninger af elever med en uddannelsesaftale, som afbryder hovedforløbet på EUD bygge og anlæg i den pågældende skoleperiode % 26% % 1 7% % % % 6% % 1 7% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Træfagenes byggeuddannelse Vvs-energiuddannelsen Brolægger-struktør Bygningsmaler Murer Øvrige uddannelser Figur 5 viser, at de tre uddannelser udgør % af den samlede tilgang af elever med en uddannelsesaftale på hovedforløbet på EUD bygge og anlæg. Tallene indikerer et overnormalt frafald på maleruddannelsen. Figur 5. Fordeling på uddannelsesretninger af tilgang af elever med en uddannelsesaftale på hovedforløbet på EUD bygge og anlæg i den pågældende skoleperiode % 1 1 7% 10% % 1 6% % % 1 1 6% % 1 16% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Træfagenes byggeuddannelse Vvs-energiuddannelsen Brolægger-struktør Bygningsmaler Murer Øvrige uddannelser Side 8

9 3.4 Hvad sker der med elever med uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb? Figur 6 på næste side viser uddannelsesstatus 3, 6, 15 og 27 måneder efter afbrud på hovedforløb på EUD bygge og anlæg for elever, der havde en uddannelsesaftale. Eksempelvis viser figuren for 2009 elever, der har afbrudt deres hovedforløb i skoleperioden 2009, som går fra 1. oktober 2008 til 30. september Det er vigtigt at huske på, at elever, der afbryder hovedforløbet og fortsætter eller starter på et nyt hovedforløb inden for 15 måneder, ikke er med i figur 6. Dette skyldes måden afbrud defineres (jf. afsnit 1.2). Uddannelsesstatus viser, hvilken fuldtidsuddannelse eleven er i gang med eller har fuldført. Elever, der måtte være påbegyndt byggemontageteknikeruddannelsen efter afbruddet, er ikke medtaget. Dette skyldes måden, der kan trækkes data på i Databanken, da praktikken på byggemontagetekniker-uddannelsen er ren skolepraktik. I figuren dækker EUD anden teknisk over de øvrige indgange på uddannelsesretningen EUD teknik, håndværk og transport ud over bygge og anlæg, fx medieproduktion og produktion og udvikling. EUD anden retning dækker over alle de øvrige EUD-indgange ud over EUD teknik, håndværk og transport, fx merkantil og sundhed og pædagogik. For overblikkets skyld er der i figuren ikke skelnet mellem grund- og hovedforløb. Ukendt/uoplyst dækker over, at der ikke foreligger uddannelsesoplysninger på disse personer. Det er nærliggende at antage, at de er i job eller på offentlig forsørgelse. Væsentlige resultater 35 % af elever med en uddannelsesaftale, der afbryder hovedforløbet på EUD bygge og anlæg i skoleperioden 2009, er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse 27 måneder efter afbruddet. Her medtælles alle de viste uddannelser, undtaget forberedende uddannelse. 65 % er altså hverken i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse. Cirka 5 procentpoint heraf er i gang med eller har fuldført en forberedende uddannelse efter afbruddet (men er på opgørelses-tidspunktet ikke kommet videre med uddannelse). De 65 % svarer i absolutte tal til 439 personer (som afbrød i 2009). Andelen, der er i gang med eller har fuldført en ungdomsuddannelse 27 måneder efter afbruddet på hovedforløbet på EUD bygge og anlæg, er stigende henover årene 2007 til Således var det 24 % blandt dem, der afbrød i 2007, 30 % blandt dem, der afbrød i 2008, og 35 % blandt dem, der afbrød i Der observeres altså en øget grad af fastholdelse af eleverne i uddannelsessystemet. Det er bemærkelsesværdigt, at 3-4 % er i gang med eller har færdiggjort en kort eller mellemlang, videregående uddannelse. Disse 3-4 % må formodes at have haft en anden, studiekvalificerende ungdomsuddannelse i bagagen, inden de startede på det afbrudte EUD-forløb inden for bygge og anlæg. Side 9

10 Figur 6. Uddannelsesstatus efter afbrud på hovedforløb EUD bygge og anlæg blandt elever med en uddannelsesaftale mdr. efter afbrud 1% 3 mdr. efter afbrud 1% 1% 3 mdr. efter afbrud 1% 1% 84% 87% 90% 6 mdr. efter afbrud 4% 4% 5% 1% 6 mdr. efter afbrud 4% 6% 6 mdr. efter afbrud 1% 4% 5% 80% 8 84% 15 mdr. efter afbrud 15 mdr. efter afbrud 15 mdr. efter afbrud 71% 4% 5% 7% 6% 5% 7% 74% 5% 5% 80% 27 mdr. efter afbrud 4% 27 mdr. efter afbrud 4% 10% 27 mdr. efter afbrud 4% 7% 4% 61% 5% 5% 67% 4% 4% 7 Side 10

11 3.5 Profil af elever med uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb Fra Databanken hos Ministeriet for Børn og Unge er der trukket tal for at beskrive elever med en uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb, på en række baggrundsvariable. Resultatet heraf er, at der ikke kan gives en klar profil af de elever med en uddannelsesaftale, der afbryder deres hovedforløb. Dette gælder baggrundsvariablene køn, alder, herkomst og bopæl, som er de baggrundsvariable, der er tilgængelige i Databanken. Nedenfor vil resultaterne for de enkelte baggrundsvariable blive gennemgået. Uddannelsesbaggrund Med hensyn til elevernes uddannelsesmæssige baggrund, når de påbegynder hovedforløbet, er det ikke muligt at trække afbrudsprocenter som på de øvrige baggrundsvariable i Databanken. Figur 7 nedenfor viser, hvordan elever med en uddannelsesaftale, der fuldfører henholdsvis afbryder deres hovedforløb på EUD bygge og anlæg, fordeler sig på uddannelsesbaggrund (højest gennemførte uddannelse). Højere uddannelse dækker over, at eleven har fuldført en gymnasial, en erhvervsfaglig eller en kort eller mellemlang videregående uddannelse, inden start på EUD bygge og anlæg. Tallene viser en tendens til, at elever, som højest har fuldført op til 9. klasse i grundskolen, er svagt overrepræsenteret blandt de, der afbryder, i forhold til blandt de, der fuldfører. Figur 7. Andel elever med en uddannelsesaftale, som henholdsvis har fuldført og afbrudt hovedforløbet på EUD bygge og anlæg efter højest gennemførte uddannelse 2011 fuldførte 2010 fuldførte 2009 fuldførte 2008 fuldførte 2007 fuldførte 41% 35% 34% % % 17% 2 21% 21% 1 1% 2011 afbrudte 2010 afbrudte 2009 afbrudte 2008 afbrudte 2007 afbrudte 5% 6% 4% 5% 6% 44% 41% 44% 40% 3 36% 35% 36% 37% 40% 1 16% 16% 1% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% klasse 9. klasse 10. klasse Højere udd. Uoplyst Side 11

12 Køn Figur 8 viser for hvert køn, hvor stor en andel af elever med en uddannelsesaftale der har afbrudt deres hovedforløb på EUD bygge og anlæg henholdsvis et eller tre år efter, at de har påbegyndt hovedforløbet. Det ses, at der blandt kvinder er 10 procentpoint flere, som afbryder hovedforløbet, end blandt mænd. Kvinder udgør dog kun 6-9 % af de elever, der starter hovedforløbet på EUD bygge og anlæg med en uddannelsesaftale (2009 = 9 % / 2010 = 7 % / 2011 = 7 %), så det er ikke umiddelbart via en indsats over for kvindelige elever, at frafaldet kan reduceres væsentligt. Figur 8. Andel elever med en uddannelsesaftale, som har afbrudt uddannelsen et eller tre år efter hovedforløbsstart på EUD bygge og anlæg kønsopdelt 2010 mænd 2009 mænd 2008 mænd 2007 mænd 7% 10% 2010 kvinder 2009 kvinder 2008 kvinder 2007 kvinder % 5% 10% 20% 25% 30% Afbrudsprocent, 1 år efter påbegyndelse af hovedforløb 2008 mænd 2007 mænd 2006 mænd 2005 mænd 17% kvinder 2007 kvinder 2006 kvinder 2005 kvinder 2 25% 25% 2 0% 5% 10% 20% 25% 30% Afbrudsprocent, 3 år efter påbegyndelse af hovedforløb Side 12

13 Herkomst Figur 9 viser for henholdsvis dansk og udenlandsk herkomst, hvor stor en andel af elever med en uddannelsesaftale der har afbrudt deres hovedforløb på EUD bygge og anlæg et eller tre år efter, at de har påbegyndt hovedforløbet. Blandt de, der påbegynder hovedforløbet i årene 2007 og 2008, er der blandt elever med udenlandsk herkomst 7-10 procentpoint flere, som har afbrudt hovedforløbet tre år efter start, end blandt elever med dansk herkomst. Elever med udenlandsk herkomst udgør dog kun 4-6 % af de elever, der påbegynder hovedforløbet med en uddannelsesaftale, så det er ikke umiddelbart via en indsats over for elever med udenlandsk herkomst, at frafaldet kan reduceres væsentligt. Figur 9. Andel elever med en uddannelsesaftale, som har afbrudt uddannelsen et eller tre år efter hovedforløbsstart på EUD bygge og anlæg efter herkomst 2008 dansk herkomst 2007 dansk herkomst 2006 dansk herkomst 2005 dansk herkomst 11% 2008 udenlandsk herkomst 2007 udenlandsk herkomst 2006 udenlandsk herkomst 2005 udenlandsk herkomst 0% 10% 20% 30% Afbrudsprocent, 1 år efter påbegyndelse af hovedforløb 2008 dansk herkomst 2007 dansk herkomst 2006 dansk herkomst 2005 dansk herkomst 17% 16% 16% 2008 udenlandsk herkomst 2007 udenlandsk herkomst 2006 udenlandsk herkomst 2005 udenlandsk herkomst 17% 1 24% 25% 0% 10% 20% 30% Afbrudsprocent, 3 år efter påbegyndelse af hovedforløb Side 13

14 Bopæl (region) I bilag 2 (separat dokument) fremgår tabeller, der viser afbrudsprocenter for elever, som hører hjemme i hver af de fem danske regioner. Der ses ingen markante forskelle i afbrudsprocenter mellem de fem regioner om end afbrudsprocent er lidt større i Region Hovedstaden end i de andre regioner. Alder I bilag 2 (separat dokument) fremgår tabeller, der viser afbrudsprocenter for forskellige alderskategorier af elever. Der ses ingen markante forskelle i afbrudsprocenter mellem de forskellige alderskategorier. Side 14

15 Bilag 1 Uddannelserne under EUD bygge og anlæg I Databanken hos Ministeriet for Børn og Unge er udtræk lavet for den uddannelseskategori, der hedder Bygge og anlæg under EUD teknik, håndværk og transport, som igen er under Erhvervsuddannelser, som igen er under Erhvervsfaglige uddannelser. Uddannelseskategorien Bygge og anlæg omfatter følgende uddannelsesretninger: boligmonteringsuddannelse brolægger-struktør byggemontagetekniker bygningsmaler glarmester maskinsnedker m.m murer skorstensfejer snedkeruddannelsen stenhugger stukkatør tagdækker teknisk isolatør træfagenes byggeuddannelse vvs-energiuddannelsen. Byggemontagetekniker er en ren skolepraktikuddannelse. Derfor er byggemontagetekniker ikke medtaget i figurer, der alene vedrører elever med uddannelsesaftale. Side 15

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvalitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvalitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvalitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard. Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Christophe Kolodziejczyk & Hans Hummelgaard Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser Publikationen Indvandreres og efterkommeres vej gennem de erhvervsfaglige uddannelser

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse

GVU og EUD for personer på 25 år og derover. Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Undersøgelse GVU og EUD for personer på 25 år og derover Undersøgelse 2013 GVU og EUD for personer på 25 år og derover 2013 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse

Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Veje og omveje til erhvervskompetencegivende uddannelse Dansk Industri Claus Rosenkrands Olsen Tlf. 33 77 38 03 Mobil 29 49 46 96 clo@di.dk AE Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Mie Dalskov Pihl Tlf. 33 55

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Elever på erhvervsuddannelserne

Elever på erhvervsuddannelserne 6 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Elever på erhvervsuddannelserne 1.1 Indledning og sammenfatning... side 33 1.2 Erhvervsuddannelserne - et overblik... side 34 1.3 Nye elevers almene kvalifikationer... side 4

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem

Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Frafald mellem HG og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser Analyse af HG-uddannedes veje efter HG og de kompetencer HG giver dem Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater...3 1.1 Samlet set...3

Læs mere

Studerende i SU-uddannelser

Studerende i SU-uddannelser A N A L Y S E Studerende i SU-uddannelser støtte- og studiemæssig adfærd 1989 1997 Oktober 2000 SUstyrelsen Danasvej 30 DK 1780 København V www.su.dk ISBN: 87-90750-21-7 Forord I denne rapport redegøres

Læs mere

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013

NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 NORDJYSK UDDANNELSESINDBLIK 2013 Udarbejdet for Region Nordjylland, Regional Udvikling af: Moos-Bjerre Analyse Tilde Moos-Bjerre tilde@moos-bjerre.dk Tlf. 29935208 www.moos-bjerre.dk Lange analyser Thomas

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse

Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse Analyse af højskolernes effekt på uddannelse 1. Effekt opgjort som øget tilbagevenden til uddannelsessystemet efter afbrudt ungdomsuddannelse 2. Effekt opgjort som mindsket frafald på videregående uddannelse

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 61 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik

Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Stort frafald er hæmskoen i dansk uddannelsespolitik Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 1 har påbegyndt mindst

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid

Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 2015 Beskæftigelseseffekter af projekt Fra ufaglært til faglært pa rekordtid 1 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 3 2. SAMMENFATNING... 4 2.1. MÅLGRUPPEN I PROJEKTET OG AFGANGSRATER TIL JOB ELLER UDDANNELSE...

Læs mere

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011

Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel. Statens Institut for Folkesundhed. Hjertekarsygdomme. i 2011 Mette Bjerrum Koch Nina Føns Johnsen Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed Hjertekarsygdomme i 211 Incidens, prævalens og dødelighed samt udviklingen siden 22 Hjertekarsygdomme i

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK

HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK HJERTEKARSYGDOMME I DANMARK FOREKOMST OG UDVIKLING 2-29 METTE BJERRUM KOCH MICHAEL DAVIDSEN KNUD JUEL OKTOBER 211 Udarbejdet til Hjerteforeningen forekomst og udvikling 2-29 Statens Institut for Folkesundhed

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2014 I 2014 dimitterede i alt 48.100 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på hf 2-årig, hf enkeltfag, hhx, htx, studenterkursus og stx. Studenterne

Læs mere

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Torben Pilegaard Jensen & Britt Østergaard Larsen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden Udpegning af skoler med tekniske uddannelser Publikationen Frafald på erhvervsskoler i Region Hovedstaden

Læs mere

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3

Indholdsfortegnelse...1. Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Den.11.juni 2003. QRJXQJGRPVXGGDQQHOVHUQH,QGKROGVIRUWHJQHOVH Indholdsfortegnelse...1 Køn og ungdomsuddannelserne...2 Problemer med statistikken på området...2 Hovedpointerne...3 Generelt om uddannelsesniveauet...4

Læs mere