UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012"

Transkript

1 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.:

2 årsstatistik for de merkantile uddannelser Den merkantile indgang for erhvervsuddannelser omfatter 7 ud af i alt 110 erhvervsuddannelser og har i alt 18 specialer og 6 trin samt en række profiler og brancheretninger, og de 7 uddannelser varetages af 5 faglige udvalg. Denne årsstatistik omfatter uddannelserne under - Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser, - Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen - Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet - Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Fakta fra året 2012 Elever på hovedforløb elever startede på de merkantile hovedforløb ud af i alt inden for samtlige erhvervsuddannelser - 58 % havde HG/grundforløbet som baggrund og 36 % havde en gymnasial baggrund Elever på grundforløb elever startede på det merkantile grundforløb ud af i alt inden for samtlige erhvervsuddannelser Fuldførelse og frafald fuldførte et merkantilt hovedforløb ud af i alt inden for erhvervsuddannelserne, og dermed steg antallet af uddannelsesbeviser med godt 800 i forhold til 2011, som var året med det laveste antal merkantile uddannelsesbeviser - 84 % af de elever, der startede på et merkantilt hovedforløb i 2012, forventes at fuldføre, mens det gælder for 67 % af samtlige elever på hovedforløb. Tendensen fra de seneste år er et stigende frafald - 70 % af de elever, der startede på det merkantile grundforløb, forventes at fuldføre, mens det gælder for 72 % af alle grundforløbselever. Alder - De merkantile elever er i gennemsnit 22 år, når de starter på deres grundforløb - 79 % af de elever, der startede på det merkantile grundforløb, var under 25 ved starten af HG - 74 % af de elever, det startede på det merkantile hovedforløb, var under 25 år ved starten af hovedforløbet Køn - Der var 66 % kvinder og 34 % mænd blandt de elever, der startede på et merkantilt hovedforløb Etnisk baggrund ud af de elever, der startede på et merkantilt hovedforløb, havde en anden etnisk baggrund end dansk. Det svarer til 15% af alle elever med anden etnisk baggrund, mens den merkantile indgang i øvrigt har 23% af alle hovedforløbselever. Kilde: Dette notat samler data fra henholdsvis Databank på og Uddannelsesnævnets egne opgørelser, som Uddannelsesnævnet løbende og aktuelt henter direkte i EASY P. Uddannelsesnævnet Side 2 af 17

3 Merkantile profiler 2012 Detail Event Alder 92% unge 56% unge Køn 58% kvinder 62% kvinder Herkomst 93 % dansk 97 % dansk Udlært i virksomhed 99% 100% Risiko for frafald 21% 39% HG som baggrund 74% 50% Folkeskolekarakterer 67 % middel el. bedre 88 % middel el. bedre Beskæftigelsesfrekvens 0,76 Handel Kontor Alder 74 % unge 61% unge Køn 62 % mænd 76 % kvinder Herkomst 93 % dansk 90 % dansk Udlært i virksomhed 100% 96% Risiko for frafald 22% 14% HG som baggrund 54% 51% Folkeskolekarakterer 81 % middel el. bedre 89 % middel el. bedre Beskæftigelsesfrekvens 0,81 0,83 Uddannelsesnævnet Side 3 af 17

4 Indholdsfortegnelse 1. Tilgang til den merkantile indgang Fuldførte Frafald Aftaletyper Alder Skolebaggrund Køn - fordeling på mænd/kvinder Elevernes etniske baggrund Folkeskolekarakterer Overgang til anden uddannelse Uddannelsesnævnet Side 4 af 17

5 1. Tilgang til den merkantile indgang Grundforløbet Der startede i alt elever på det merkantile grundforløb i 2012, dette er omtrentlig det samme som i 2011, hvor elevantallet lå på elever. I 2009 var tallet på det højeste med elever. Den merkantile indgang har i % af alle de elever, der startede på et grundforløb Antal elever, der har påbegyndt grundforløbet EUD Grundforløb øvrige EUD Grundforløb merkantil Hovedforløbet Tilgangen til det merkantile hovedforløb har i perioden varieret mellem 20-26% af alle elever på hovedforløbene. Den største tilgang var i 2007, hvor andelen steg til elever, mens finanskrisen bevirkede, at der i 2009 kun startede elever. I 2010 steg elevantallet igen til ca og har været konstant siden. EUD hovedforløb total Merkantil andel i % EUD hovedforløb, merkantil Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil, individuel ( 15 stk 3) Sundhedsservicesekretær NB. Både Uddannelsesnævnets og ministeriets løbende opgørelser af udviklingen i antal indgåede uddannelsesaftaler er ikke umiddelbart sammenlignelige med ovenstående opgørelse af Tilgang. Uddannelsesnævnets løbende opgørelse af praktikpladssituationen sker pr. kalenderår, mens Databankens Tilgang opgøres for et forskudt år; 1. oktober september. Tilgang omfatter både aftaler og skolepraktikelever, men medtager til gengæld kun eleven det år, hvor eleven starter på et hovedforløb, hvorimod den løbende opgørelse af indgåede uddannelsesaftaler kan medtage den samme elev flere gange, hvis eleven sammenstykker sit forløb af flere aftaler. Tilgangen vil derfor typisk være mindre end de løbende opgørelser. Uddannelsesnævnet Side 5 af 17

6 2. Fuldførte Grundforløbet Af de elever, der påbegyndte et merkantilt grundforløb/hg i 2012 (1.oktober september 2012) forventes 70% at gennemføre det, hvilket svarer til Fuldførelsesprocenten har konstant været ca. 70%, hvilket omvendt betyder, at ca. 30% falder fra i løbet af HG. Se nærmere nedenfor afsnit 3. Fuldførelsesprocent EUD grundforløb merkantil 72% 73% 73% 72% 71% 70% EUD grundforløb total 73% 75% 76% 75% 74% 72% Hovedforløbet I 2012 (1. september 2011 til 30. oktober 2012) har elever færdiggjort et merkantilt hovedforløb med uddannelsesaftale eller i skolepraktik. Antal elever, der har fuldført et hovedforløb EUD hovedforløb total EUD hovedforløb, merkantil Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator 8 21 Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil, individuel ( 15 stk 3) Sundhedsservicesekretær De fuldførte elever svarer til ca. 85 % af de elever, der startede på hovedforløbet. Fra 2007 til 2011 har 85-86% af en årgang fuldført deres uddannelse (Årene i skemaet nedenfor refererer til det år, hvor eleverne startede). De seneste år er procenten faldet, men det kan skyldes, at ministeriets opgørelse delvist er baseret på modelberegning, og fuldførelsesprocenterne for kan derfor endnu nå at stige. Fuldførelsesprocent EUD hovedforløb total 82% 82% 83% 79% 76% 67% EUD hovedforløb merkantil 86% 85% 86% 86% 85% 84% Herunder, blandet; Detailhandelsuddannelse 82% 80% 81% 83% 82% 79% Eventkoordinator 80% 68% 61% 61% Handelsuddannelse 82% 78% 84% 79% 77% 78% Kontoruddannelse 87% 86% 88% 87% 86% 86% Merkantil, individuel ( 15 stk 3) 64% 22% 94% 89% 98% Sundhedsservicesekretær 79% 80% 81% 80% 79% 75% Inden for de enkelte uddannelser har kontoruddannelsen den højeste fuldførelsesprocent, mens eventkoordinatoruddannelsen i øjeblikket har den laveste fuldførelsesprocent (fuldførelsesprocenten for eventkoordinator er dog beregnet på baggrund af få uddannelsesaftaler). Uddannelsesnævnet Side 6 af 17

7 3. Frafald Frafaldet inden for de merkantile hovedforløb er svagt stigende, hvilket afspejler tendensen i afsnit 2 med en svagt faldende fuldførelsesprocent, og er for de merkantile uddannelser ca. 16% på hovedforløbet og ca. 30% på grundforløbet. Opgørelsen omfatter både elever med uddannelsesaftaler og elever optaget i skolepraktik. Den samme elev kan både have ophævede aftaler og skolepraktikforløb bag sig uden, at eleven medregnes i ministeriets frafaldsprocent, hvis eleven ender med at gennemføre uddannelsen med en ny uddannelsesaftale eller i skolepraktik. Frafaldsprocenter EUD hovedforløb, merkantil 14% 15% 14% 14% 15% 16% EUD hovedforløb, total 18% 18% 17% 21% 24% 33% merkantile elever har afbrudt deres hovedforløb i løbet af 2012, og antallet spejler de fuldførelsesprocenter, der er medtaget ovenfor i afsnit 2 for de enkelte uddannelser. Antal elever, der har afbrudt hovedforløbet EUD hovedforløb total EUD hovedforløb, merkantil Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil, individuel ( 15 sk 3) 5 Sundhedsservicesekretær Status på uddannelsesaftaler for årgang 2011 Til supplering af ministeriets frafaldsprocenter for alle elever på hovedforløbene (både aftaler og skolepraktik), udarbejder Uddannelsesnævnet årligt en status alene på indgåede uddannelsesaftaler. Nedenfor medtages en status fra januar 2013 for de aftaler, der blev indgået 2 år tidligere i 2011 og derfor i udgangspunktet burde være afsluttede i januar Opgørelsen viser, at mellem 4,7 og 24,3 procent af aftalerne inden for de enkelte uddannelser er blevet ophævet. Antallet af ophævede aftaler er alene en indikator på den endelige frafaldsprocent, for en række af eleverne bag de ophævede aftaler vil indgå nye aftaler eller færdiggøre deres uddannelse i skolepraktik. Den største andel af ophævede aftaler findes inden for detailhandelsuddannelsen og den laveste andel inden for Kontoruddannelsen (og Eventkoordinator), hvilket svarer til ministeriets frafaldsprocenter. Uddannelsesnævnet Side 7 af 17

8 30,0 25,0 20,0 Ophævede aftaler i % af indgåede i ,3 19,6 15,0 10,0 5,0 11,5 4, ,0 Kontor Detail Handel Event Overgang mellem grund- og hovedforløb Det ovenfor beskrevne frafald omhandler elever, der afbryder i løbet af enten grund- eller hovedforløbet. Inden for den merkantile indgang vil en række elever desuden afbryde uddannelsen efter, at grundforløbsbeviset er udstedt. Uddannelsesnævnet følger en årgang af HG og HGS elever det første år efter, at de har afsluttet deres grundforløbet og opgør, hvor mange der umiddelbar efter grundforløbet opnår en uddannelsesaftale eller begynder i skolepraktik. Opgørelserne viser, at kun % af eleverne fra HG indgår en uddannelsesaftale inden for det første år efter, at de har afsluttet HG, mens mere end halvdelen helt har forladt erhvervsuddannelserne et år efter, at de har afsluttet deres HG. Opgørelserne kan hentes på Uddannelsesnævnet Side 8 af 17

9 4. Aftaletyper Langt den overvejende andel af eleverne gennemfører deres uddannelse i en ordinær uddannelsesaftale via skoleindgangsvejen, dvs. de gennemfører grundforløbet forud for indgåelse af en aftale. Det er kun et fåtal, der benytter de mere fleksible aftaleformer; Korte aftaler, kombinationsaftaler samt delaftaler (under skolepraktik). Aftaletyper 2012 Detail Handel Kontor I alt Praktikvej ,0% ,0% 183 4,9% 910 uden mesterlære 317 6,6% 61 7,7% 112 3,0% 490 Ordinær aftale Restudd efter aftale/piu Restudd efter SKP 1 Kort aftale - Kombinationsaftale - Produktionsskolebaseret 4 4 med mesterlære 307 6,4% 42 5,3% 71 1,9% 420 Ordinær aftale Restudd efter aftale/piu Restudd efter SKP Kort aftale Kombinationsaftale Produktionsskolebaseret Skolevej ,0% ,0% ,1% Ordinær aftale Restudd efter aftale/piu Restudd efter SKP Kort aftale Kombinationsaftale Indgåede aftaler i alt i % % % Kilde: Opgørelsen er baseret på aftaler registreret i 2012 i EASY P. Samme elev kan derfor optræde mere end én gang i opgørelsen Andelen af praktikindgangsaftaler er størst inden for Detail og Handel, hvor begge uddannelser ligger på 13%. Aftaler indgået som Mesterlæreaftaler er stigende indenfor Detail og udgør i ,4%. En del af de ordinære aftaler vil senere blive ophævet, og nogle elever vil fortsætte direkte i en restlæreaftale (Restudd efter aftale/piu), eller blive optaget i skolepraktik og måske efterfølgende få en aftale (Restudd efter SKP). De to kategorier med restlæreaftaler er altså udtryk for, at en række elever kommer videre og - måske - færdiggør deres uddannelse i en praktikvirksomhed. Andelen af restuddannelsesaftaler er størst inden for Detail, hvilket stemmer overens med, at Detail har en højere andel af ophævede aftaler end de andre merkantile uddannelser. Uddannelsesnævnet Side 9 af 17

10 5. Alder Grundforløb De merkantile elevers gennemsnitsalder er ved starten af grundforløbet 22 år (2012). Eleverne er i perioden blevet ældre, når de starter på grundforløbet. Eleverne er i gennemsnit optaget 16,5 måneder på grundforløbet, og deres gennemsnitsalder er ved afslutningen af grundforløbet 23,4 år. Gennemsnitsalder for elever, der starter på grundforløbet EUD grundforløb totalt 20,7 20,8 21,1 21,5 21,9 22,3 EUD grundforløb, merkantil 20,5 20,9 21,3 21,7 22,1 22,0 Gennemsnitsalder for elever, der fuldfører grundforløbet EUD grundforløb total 21,9 21,8 21,6 22,0 22,3 22,8 EUD grundforløb, merkantil 22,1 22,5 22,8 23,0 23,2 23,4 Eleverne, der afslutter det merkantile grundforløb, er i gennemsnit 23,4 år, når de får deres grundforløbsbevis, mens de elever, der starter på et hovedforløb, er 23,8 år. Inden for det merkantile område er der dog ikke fuldt sammenfald mellem de to elevgrupper, da en række elever på hovedforløbet ikke kommer fra det merkantile grundforløb, og en række elever ikke overgår umiddelbart fra grundforløbet til hovedforløbet. Hovedforløbet De merkantile elevers gennemsnitsalder ved starten af hovedforløbene var 23,8 år i 2012 (perioden 1. oktober september 2012). Alderen har været konstant de seneste tre år. Og gennemsnitsalderen for de elever, der afslutter, er 2 år ældre, 25,9 år I forhold til gennemsnitsalderen for alle elever på EUD har de merkantile elever en lavere gennemsnitsalder både ved start og ved fuldførelse. Gennemsnitsalder for elever, der starter på hovedforløbet EUD hovedforløb total 24,9 25,2 25,8 26,3 26,3 25,9 EUD hovedforløb, merkantil 23,6 23,9 24,1 23,8 23,8 23,8 Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 21,3 21,2 21, ,1 21,3 Eventkoordinator 25,9 26,6 25,5 23,4 Handelsuddannelse 23,2 22,8 22,7 22,8 23,5 23,5 Kontoruddannelse 24,9 25,4 25,9 25,6 25,6 26 Merkantil, individuel ( 15 stk. 3) 21,7 22,7 21,2 22,3 22,8 Sundhedsservicesekretær 34,1 34,7 35,9 35,8 33,9 32,4 Inden for de enkelt uddannelser i den merkantile indgang er sundhedsservicesekretæren markant ældre end de øvrige uddannelser, og inden for de øvrige uddannelser (med vekseluddannelse) er kontoreleverne ældst, mens detailhandelseleverne er yngste. Uddannelsesnævnet Side 10 af 17

11 Gennemsnitsalder for elever, når de fuldfører hovedforløbet EUD hovedforløb total 27,6 27,4 27,5 27,9 28,3 28,6 EUD hovedforløb, merkantil 25,2 25,3 25,6 25,9 25,8 25,8 Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 23,3 23,2 23,2 23, Eventkoordinator 28,7 27,7 Handelsuddannelse 25,2 25, ,5 24,5 24,6 Kontoruddannelse 26,3 26,5 26,9 27,6 27,6 27,8 Merkantil, individuel ( 15 stk 3) 22, Sundhedsservicesekretær 35,7 35,3 36,4 37, ,2 Blandt de elever på det merkantile hovedforløb, der afbrød deres uddannelse i 2012 (perioden 1. oktober september 2012), var gennemsnitsalderen 24,5 år, og det ser ikke umiddelbart ud til, at bestemte aldersgrupper er særligt i fare for at falde fra. Gennemsnitsalder for elever, der afbryder EUD hovedforløb total 26,2 25,9 25,8 26,3 27,6 26,6 EUD hovedforløb, merkantil 25,0 24,7 24,7 24,9 24,9 24,5 Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 22,8 22,6 22,5 22,1 22,1 22 Eventkoordinator 24,2 26,5 Handelsuddannelse 25,7 24,7 23,9 24,7 25,7 24,7 Kontoruddannelse 25,7 25,6 26,3 26,2 26,3 26 Merkantil, individuel ( 15 stk 3) 23,5 Sundhedsservicesekretær 34 33,7 33,5 35, ,8 Uddannelsesnævnet Side 11 af 17

12 Unge/voksne elever Tendensen med at eleverne er yngst på detailhandelsuddannelsen og ældst på kontoruddannelserne kan også illustreres ved at opdele eleverne under 25 år som unge og elever på 25 år eller ældre som voksne. Fordelingen af unge/voksne har været nogenlunde uændret de seneste år inden for de enkelte uddannelser og var i 2012: 92% unge og 8% voksne inden for detailhandelsuddannelserne 77% unge og 23% voksne inden for handelsuddannelserne 58% unge og 42% voksne inden for kontoruddannelserne Tilgang 2012 Tilgang af aftaler og SKP Antal Antal Tilgang i 2012 unge % voksne % Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil,individuel Sundhedsservicesekretær Total år år år år år år år år år Uoplyst Total Tilgang 2011 Tilgang af aftaler og SKP Antal Antal Tilgang i 2011 unge % voksne % Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil,individuel Sundhedsservicesekretær Total år år år år år år år år år Uoplyst Total Uddannelsesnævnet Side 12 af 17

13 6. Skolebaggrund Elevernes skolebaggrund opgøres årligt af Uddannelsesnævnet for så vidt angår de elever, der indgår en uddannelsesaftale inden for et merkantilt hovedforløb. I 2012 havde 57,6% samlet for detailhandels, handels,- og kontoruddannelser et merkantilt grundforløb. Den største andel med merkantilt grundforløb er inden for detailhandelsuddannelsen med 74,3%, mens den største andel med gymnasial baggrund findes inden for kontoruddannelsen og er på 51,5% Detail Handel Kontor Samlet HG 74,3% 54,2% 37,2% 57,6% Gymnasial 22,9% 39,2% 51,5% 35,8% Anden bagrund 2,8% 6,6% 11,4% 6,6% 100% 100% 100% 100% 2011 Detail Handel Kontor Samlet HG 74,2% 56,8% 39,1% 57,7% Gymnasial 22,9% 37,1% 49,4% 35,5% Anden bagrund 2,9% 6,1% 11,5% 6,8% 100% 100% 100% 100% 2010 Detail Handel Kontor Samlet HG 75,3% 49,2% 39,5% 59,0% Gymnasial 22,6% 42,1% 48,7% 34,5% Anden bagrund 2,1% 8,7% 11,8% 6,5% 100% 100% 100% 100% 2009 Detail Handel Kontor Samlet HG 71,8% 46,3% 35,8% 56,8% Gymnasial 20,1% 43,3% 53,9% 34,2% Anden bagrund 8,1% 10,3% 10,3% 9,1% 100% 100% 100% 100% Inden for uddannelserne er der forskel i fordelingen inden for de enkelte specialer, og disse mere detaljerede opgørelser kan hentes på under menupunktet EUD Statistik. Uddannelsesnævnet Side 13 af 17

14 7. Køn - fordeling på mænd/kvinder Inden for alle merkantile uddannelser på nær handelsuddannelsen er der en overvægt af kvinder. Den største andel af mænd findes inden for detailhandel- og handelsuddannelserne med henholdsvis 42% og 62%. Den procentvise fordeling inden for uddannelserne har været næsten uændret de seneste år: Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator 100% 80% 60% 40% 20% 0% Kvinder Mænd 100% 80% 60% 40% 20% 0% Uoplyst/ ukendt Kvinder Mænd Handelsuddannelse Kontoruddannelse 100% 100% 80% % 60% 40% 20% 0% Kvinder Mænd 60% 40% 20% 0% Kvinder Mænd 100% 80% 60% 40% 20% 0% Sundhedsservicesekretær Uoplyst/ ukendt Kvinder Mænd Uddannelsesnævnet Side 14 af 17

15 8. Elevernes etniske baggrund Tilgangen til de merkantile hovedforløb har været svagt stigende i perioden for elever med anden etnisk baggrund end dansk. I alt havde 706 anden etnisk baggrund end dansk på de merkantile uddannelser i 2012, hvilket svarer til 15% af alle elever med anden etnisk baggrund. Tilgang Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet EUD hovedforløb total EUD hovedforløb, merkantil Fuldførelsesprocenten er generelt lidt lavere for elever med anden etnisk baggrund end dansk, og det gælder også inden for de merkantile uddannelser. Fuldførelsesprocent Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet EUD hovedforløb total 83% 79% 81% 77% 81% 76% 79% 75% EUD hovedforløb, merkantil 86% 83% 87% 82% 86% 81% 84% 78% Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 82% 75% 84% 79% 82% 77% 80% 70% Eventkoordinator 78% 70% 61% 60% Handelsuddannelse 84% 81% 79% 78% 79% 55% 78% 66% Kontoruddannelse 88% 87% 87% 84% 87% 83% 86% 83% Sundhedsservicesekretær 81% 78% 81% 65% 80% 78% 75% 67% Der er til dels tale om modelberegninger og tallene for 2011 og 2012 skal derfor tages med forbehold, idet de kan ændre sig i takt med, at de kan opgøres på baggrund af faktisk gennemførte. Uddannelsesnævnet Side 15 af 17

16 9. Folkeskolekarakterer Ministeriets Databank medtager også elevernes karakterer fra folkeskolens 9. og 10. klasse. Databanken har dog kun karakterer for de elever, der har afsluttet deres 9. klasse efter 2001, og derfor er 25% inden for de merkantile uddannelser ukendte. Det gælder i mindst omfang inden for detailhandelsuddannelsen, hvor eleverne er yngst, og i størst omfang inden for sundhedsservicesekretæruddannelsen, hvor eleverne er ældste. Oversigten viser, at de unge elever inden for detailhandelsuddannelsen typisk havde et middel gennemsnit af alle fagene i 9. klasse, 61% har et gennemsnit på 4-7, mens 35% havde et gennemsnit på under 4. På sundhedsservicesekretæruddannelsen har 83% af de unge elever et gennemsnit på 4-7, mens 45% havde et gennemsnit på under 4. Dermed er der inden for sundhedsservicesekretæruddannelsen en markant større gruppe af unge elever end på de øvrige merkantile uddannelser, der har en meget lav gennemsnitskarakter fra folkeskolen. Elever, der har påbegyndt et hovedforløb i 2012 Karakter-interval for 7. trin skala 4,01-4,00 7,00 7,01 I alt Ukendt I alt Alle elever på hovedforløb % 54% 11% 103% 39 % af alle Elever på merk. hovedforløb % 61% 18% 104% 25 % af alle herunder blandt andet: Detailhandelsuddannelse % 61% 9% 106% 11 % af alle Eventkoordinator % 67% 70% 156% 31 % af alle Handelsuddannelse % 61% 20% 99% 20 % af alle Kontoruddannelse % 62% 31% 105% 37 % af alle Sundhedsservicesekretær % 83% 5% 133% 69 % af alle NB. Karaktergennemsnit er baseret på 7 trins skalaen og evt. gamle karakterer er derfor omregnet. Uddannelsesnævnet Side 16 af 17

17 10. Overgang til anden uddannelse Nedenfor gengives, hvor stor en andel af de nyuddannede merkantile elever, der umiddelbart efter, at de har fået deres uddannelsesbevis går i gang med en anden fuldtidsuddannelse. Overgangsfrekvensen er opgjort 6 måneder efter endt uddannelse. Som nævnt medtager opgørelsen kun fuldtidsuddannelse og dermed ikke f.eks. erhvervsakademiuddannelserne (VVU), HD eller lignende. Selvom det er få procent, er det alligevel markant, at den største andel inden for Detail overgår til KVU, mens det inden for Kontor og Handel er MVU, der er mest populær umiddelbart efter erhvervsuddannelsen. Detailhandelsuddannelse Uoplyst/ukendt 95,60% 94,90% 92,90% 96,30% Ikke kompetencegivende udd. Gymnasiale uddannelser 0,30% 0,70% 1,00% Erhvervsfaglige uddannelser 1,80% 1,90% 2,10% 1,70% Korte videregående uddannelser 1,00% 1,40% 2,60% 1,10% Mellemlange videregående uddannelser 1,30% 1,20% 1,40% 0,60% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% Kontoruddannelsen Uoplyst/ukendt 95,80% 96,10% 95,00% 97,00% Ikke kompetencegivende udd. Gymnasiale uddannelser 0,20% 0,30% Erhvervsfaglige uddannelser 0,40% 0,30% 0,50% 1,20% Korte videregående uddannelser 0,90% 1,10% 1,30% Mellemlange videregående uddannelser 2,50% 2,20% 2,70% 1,20% Lange videregående uddannelser 0,20% 0,30% Total 100% 100% 100% 100% Handelsuddannelsen Uoplyst/ukendt 94,40% 92,40% 94,30% 98,70% Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser 0,80% 1,70% Korte videregående uddannelser 2,40% 3,00% 2,50% Mellemlange videregående uddannelser 2,20% 2,40% 2,30% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% Sundhedsservicesekretæruddannelsen Uoplyst/ukendt 95,10% 93,40% 92,80% 96,10% Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser 3,20% 5,00% 5,90% 3,00% Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser 1,50% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% Uddannelsesnævnet Side 17 af 17

DE MERKANTILE ELEVER 2013

DE MERKANTILE ELEVER 2013 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen. UDDANNELSESNÆVNET 23. juli 2012 Aldersfordeling inden for de merkantile uddannelser Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer 2017 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 4.sal 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2013 - december ISSN 1901-9874

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser

Profilmodel 2014 Videregående uddannelser Profilmodel 2014 Videregående r En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en niende klasse

Læs mere

Opdateringer af uddannelsesregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken

Opdateringer af uddannelsesregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken Opdateringer af sregistre tilbage i tid og understøttelse af de nye tendenser i profilmodel 2011 i nøgletal fra databanken Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette notat omhandler, hvilken betydning ændringer

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1

Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Alder ved skolestart i børnehaveklasse 1 Af Katja Behrens I skoleåret 2009/10 startede knap 85 pct. af eleverne rettidigt i børnehaveklasse, dvs. de inden udgangen af 2009 fylder 6 år. Kun få elever starter

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Frederiksberg Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Bornholm Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Vordingborg Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ishøj Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013. Notatet

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lejre Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 203.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Tårnby Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lyngby-Taarbæk Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Skolebaggrund 2013 - Handel

Skolebaggrund 2013 - Handel Skolebaggrund - Handeluddannelse med specialer Opgørelserne fra henholdsvis 2011, 2012 og 2013 er sammenlignelige, men er usammenlignelige med opgørelserne fra 2007-2010. Dette grundet opgørelsernes forskellige

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne

Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne Opsummerende notat om resultater af elevtrivselsmålingerne på EUD, 2015 Baggrund I perioden 1. oktober til 1. december 2015 er den første nationale trivselsmåling på erhvervsuddannelserne gennemført. På

Læs mere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere

Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere 09-0917 - lagr 16.10.2009 Kontakt: Lars Granhøj - lagr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Reduceret frafald giver flere velfærdsmedarbejdere Et for stort frafald er en medvirkende årsag til manglen på kvalificeret

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Holbæk Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013.

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Hillerød Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker

Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Det faglige Uddannelsesudvalg for Jordbrug 20. september 2012 Udviklingsredegørelse for 2013 for erhvervsuddannelsen til Skov- og naturtekniker Nøgletal 2009 2010 2011 Igangværende uddannelsesaftaler 97

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer

Guide til gamle HG beviser Detailhandelsuddannelse med specialer Guide til gamle HG beviser etailhandelsuddannelse med Ministeriets tolkning af overgangsregler i forbindelse med Reform 2015 har gjort det nødvendigt at have et overblik over, hvilke gamle HG beviser der

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Næstved Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere