DE MERKANTILE ELEVER 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DE MERKANTILE ELEVER 2013"

Transkript

1 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2013 Ajourført den 13. februar 2015 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.:

2 årsstatistik for de merkantile uddannelser Den merkantile indgang for erhvervsuddannelser omfatter i 2013, 7 ud af i alt 110 erhvervsuddannelser og har i alt 18 specialer og 6 trin samt en række profiler og brancheretninger, og de 7 uddannelser varetages af 5 faglige udvalg. Denne årsstatistik omfatter uddannelserne under - Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser, - Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen - Det faglige Udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet - Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Fakta fra året 2013 Elever på hovedforløb elever startede på de merkantile hovedforløb ud af i alt inden for samtlige erhvervsuddannelser - 57 % havde HG/grundforløbet som baggrund og 37 % havde en gymnasial baggrund Elever på grundforløb elever startede på det merkantile grundforløb ud af i alt inden for samtlige erhvervsuddannelser Fuldførelse og frafald fuldførte et merkantilt hovedforløb ud af i alt inden for erhvervsuddannelserne, og dermed var antallet af uddannelsesbeviser uændret i % af de elever, der startede på et merkantilt hovedforløb i 2013, forventes at fuldføre, mens det gælder for 52 % af samtlige elever på hovedforløb. Tendensen fra de seneste år er et stigende frafald % af de elever, der startede på det merkantile grundforløb, forventes at fuldføre, mens det gælder for 73 % af alle grundforløbselever. Alder - De merkantile elever er i gennemsnit ca. 22 ½ år, når de starter på deres grundforløb - 72 % af de elever, det startede på det merkantile hovedforløb, var under 25 år ved starten af hovedforløbet Køn - Der var 65 % kvinder og 35 % mænd blandt de elever, der startede på et merkantilt hovedforløb Etnisk baggrund ud af de elever, der startede på et merkantilt hovedforløb, havde en anden etnisk baggrund end dansk. Det svarer til 14% af alle elever med anden etnisk baggrund, mens den merkantile indgang i øvrigt har 23% af alle hovedforløbselever. Kilde: Dette notat samler data fra henholdsvis Databank på og Uddannelsesnævnets egne opgørelser, som Uddannelsesnævnet løbende og aktuelt henter direkte i EASY P. Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: Uddannelsesnævnet Side 2 af 20

3 Merkantile profiler 2013 Detail Event Alder 89% unge 81% unge Køn 60% kvinder 61% kvinder Herkomst 93 % dansk 97 % dansk Udlært i virksomhed 98% 100% Risiko for frafald 20% 31% HG som baggrund 74% 60% Folkeskolekarakterer 67 % middel el. bedre 88 % middel el. bedre Beskæftigelsesfrekvens 0,74 Handel Kontor Alder 76 % unge 57 % unge Køn 61 % mænd 75 % kvinder Herkomst 94 % dansk 91 % dansk Udlært i virksomhed 98% 96% Risiko for frafald 23% 15% HG som baggrund 52% 39% Folkeskolekarakterer 81 % middel el. bedre 89 % middel el. bedre Beskæftigelsesfrekvens 0,79 0,83 Uddannelsesnævnet Side 3 af 20

4 Indholdsfortegnelse 1. Tilgang til den merkantile indgang Fuldførte Frafald Aftaletyper Alder Skolebaggrund Køn - fordeling på mænd/kvinder Elevernes etniske baggrund Folkeskolekarakterer Overgang til anden uddannelse Uddannelsesnævnet Side 4 af 20

5 1. Tilgang til den merkantile indgang Grundforløbet Der startede i alt elever på det merkantile grundforløb i 2013, dette er omtrentlig det samme som i 2012, hvor elevantallet lå på elever. Nedenfor er medtaget et diagram, som viser antallet af merkantile elever, som påbegyndte grundforløbet fra Antal elever, der har påbegyndt grundforløbet EUD grundforløb merkantil EUD Grundforløb øvrige Hovedforløbet Tilgangen til det merkantile hovedforløb har i perioden ligget på 21-24% af alle elever på hovedforløbene. Finanskrisen bevirkede, at der i 2009 kun startede elever, men er siden steget, dog er elevantallet ikke tilbage på niveauet fra 2007, hvor det lå på elever. Elevantallet har efter finanskrisen ligget forholdsvist konstant EUD hovedforløb total Merkantil andel i % EUD hovedforløb, merkantil Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil,individuel( 15 stk. 3) Sundhedsservicesekretær NB. Både Uddannelsesnævnets og ministeriets løbende opgørelser af udviklingen i antal indgåede uddannelsesaftaler er ikke umiddelbart sammenlignelige med ovenstående opgørelse af Tilgang. Uddannelsesnævnets løbende opgørelse af praktikpladssituationen sker pr. kalenderår, mens Databankens Tilgang opgøres for et forskudt år; 1. oktober september. Tilgang omfatter både aftaler og skolepraktikelever, men medtager til gengæld kun eleven det år, hvor eleven starter på et hovedforløb, hvorimod den løbende opgørelse af indgåede uddannelsesaftaler kan medtage den samme elev flere gange, hvis eleven sammenstykker sit forløb af flere aftaler. Tilgangen vil derfor typisk være mindre end de løbende opgørelser. Uddannelsesnævnet Side 5 af 20

6 2. Fuldførte Grundforløbet Af de elever, der påbegyndte et merkantilt grundforløb/hg i 2013 (1.oktober september 2013) forventes 71% at gennemføre det, hvilket svarer til Fuldførelsesprocenten har konstant været ca. 70%, hvilket omvendt betyder, at ca. 30% falder fra i løbet af HG. Se nærmere i afsnit EUD grundforløb merkantil 73% 73% 73% 72% 70% 71% EUD grundforløb total 75% 76% 76% 75% 74% 73% Hovedforløbet I 2013 (1. september 2012 til 30. oktober 2013) har elever færdiggjort et merkantilt hovedforløb med uddannelsesaftale eller i skolepraktik. Nedenfor er der medtaget en oversigt over hvor mange elever der har fuldført et hovedforløb fra År 2009 havde det største antal fuldførte elever med 8.619, mens 2011 var det laveste med elever. I 2012 og 2013 har tallet ligget mere konstant på omkring 7700 elever. Antal elever, der har fuldført et hovedforløb EUD hovedforløb total EUD hovedforløb, merkantil Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil, individuel ( 15 stk 3) Sundhedsservicesekretær Fra 2008 til 2013 har 85-87% af en årgang fuldført deres uddannelse (Årene i skemaet nedenfor refererer til det år, hvor eleverne startede). Procenten er for de senere år lavere, men det kan skyldes, at ministeriets opgørelse delvist er baseret på modelberegning, og fuldførelsesprocenterne for kan derfor endnu nå at stige, når årene kan opgøres på baggrund af uddannelsesbeviser. Fuldførelsesprocenten EUD hovedforløb total 57% 56% 55% 54% 52% 52% EUD hovedforløb merkantil 85% 86% 87% 87% 85% 83% Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 80% 82% 85% 84% 81% 80% Eventkoordinator 80% 66% 61% 70% 69% Handelsuddannelse 78% 84% 79% 79% 80% 77% Kontoruddannelse 87% 88% 88% 88% 86% 85% Merkantil,individuel ( 15 stk 3) 64% 22% 94% 89% 87% Sundhedsservicesekretær 80% 81% 81% 80% 74% 78% Inden for de enkelte uddannelser har kontoruddannelsen den højeste fuldførelsesprocent, mens eventkoordinatoruddannelsen i øjeblikket har den laveste fuldførelsesprocent (fuldførelsesprocenten for eventkoordinator er dog beregnet på baggrund af få uddannelsesaftaler). Uddannelsesnævnet Side 6 af 20

7 3. Frafald Hovedforløbet Frafaldet inden for de merkantile hovedforløb er svagt stigende, hvilket svarer til tendensen for EUD generelt. Frafaldet er på 17% for de merkantile hovedforløb og på 22% samlet for alle hovedforløb. Opgørelsen omfatter både elever med uddannelsesaftaler og elever optaget i skolepraktik. Den samme elev kan både have ophævede aftaler og skolepraktikforløb bag sig uden, at eleven medregnes i ministeriets frafaldsprocent, hvis eleven ender med at gennemføre uddannelsen med en ny uddannelsesaftale eller i skolepraktik. Frafaldsprocenter EUD hovedforløb, merkantil 15% 14% 13% 13% 15% 17% EUD hovedforløb, total 18% 17% 19% 19% 22% 22% Nedenfor er medtaget en oversigt om afbrudsprocenten for de merkantile hovedforløb. De spejler fuldførelsesprocenterne overfor i afsnit 2 og viser, at frafaldet er lavest inden for Kontoruddannelsen og højest inden for Eventkoordinatooruddannelsen (procenten er dog beregnet på baggrund af få aftaler). Antal elever, der har afbrudt hovedforløbet EUD hovedforløb total 18% 17% 19% 19% 22% 22% EUD hovedforløb, merkantil 15% 14% 13% 13% 15% 17% Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 20% 18% 15% 16% 19% 20% Eventkoordinator 20% 34% 39% 30% 31% Handelsuddannelse 22% 16% 21% 21% 20% 23% Kontoruddannelse 13% 12% 12% 12% 14% 15% Merkantil, individuel ( 15 sk 3) 36% 78% 6% 11% 13% Sundhedsservicesekretær 20% 19% 19% 20% 26% 22% Uddannelsesnævnet Side 7 af 20

8 Ophævede uddannelsesaftaler Til supplering af ministeriets frafaldsprocenter for alle elever på hovedforløbene (både aftaler og skolepraktik), udarbejder Uddannelsesnævnet årligt en status alene på indgåede uddannelsesaftaler. Nedenfor vises status fra januar 2014 for de aftaler, der er indgået i Størstedelen af eleverne burde derfor i januar 2014 være udlærte. Der er færrest ophævede aftaler inden for Kontoruddannelsen og flest ophævede inden for Fitnessinstruktøruddannelsen (som dog kun omfatter få aftaler). Antallet af ophævede aftaler er alene en indikator på den endelige frafaldsprocent, for en række af eleverne bag de ophævede aftaler vil indgå nye aftaler eller færdiggøre deres uddannelse i skolepraktik. 40,0 35,0 30,0 Ophævede aftaler i % af indgåede i ,1 30,1 35,0 25,0 20,0 23,4 19,7 15,0 12,9 10,0 5,0 0,0 Kontor Detail Handel Tandklinikass. Event Fitness Uddannelsesnævnet Side 8 af 20

9 4. Aftaletyper Langt den overvejende andel af eleverne gennemfører deres uddannelse i en ordinær uddannelsesaftale via skoleindgangsvejen, dvs. de gennemfører grundforløbet forud for indgåelse af en aftale. Det er kun et fåtal, der benytter de mere fleksible aftaleformer; Korte aftaler, kombinationsaftaler samt delaftaler (under skolepraktik). Aftaletyper 2013 Detail Handel Kontor I alt Praktikvej ,5% 95 12,4% 169 4,9% 921 uden mesterlære 236 5,6% 51 6,7% 121 3,5% 408 Ordinær aftale Restudd efter aftale/piu Restudd efter SKP Kort aftale - Kombinationsaftale - Produktionsskolebaseret 4 4 med mesterlære 421 9,9% 44 5,8% 48 1,4% 513 Ordinær aftale Restudd efter aftale/piu Restudd efter SKP Kort aftale Kombinationsaftale Produktionsskolebaseret Skolevej ,5% ,6% ,1% Ordinær aftale Restudd efter aftale/piu Restudd efter SKP Kort aftale Kombinationsaftale Indgåede aftaler i alt i % % % Kilde: Opgørelsen er baseret på aftaler registreret i 2013 i EASY P. Samme elev kan derfor optræde mere end én gang i opgørelsen Andelen af praktikindgangsaftaler er størst inden for Detailuddannelsen hvor den ligger på 15,5%. Aftaler indgået som Mesterlæreaftaler er størst indenfor Detail og udgør i ,9%, svarende til 421 aftaler. En del af de ordinære aftaler vil senere blive ophævet, og nogle elever vil fortsætte direkte i en restlæreaftale (Restudd efter aftale/piu), eller blive optaget i skolepraktik og måske efterfølgende få en aftale (Restudd efter SKP). De to kategorier med restlæreaftaler er altså udtryk for, at en række elever kommer videre og - måske - færdiggør deres uddannelse i en praktikvirksomhed. Andelen af restuddannelsesaftaler er størst inden for Detail, hvilket stemmer overens med, at Detail har en højere andel af ophævede aftaler end de andre merkantile uddannelser. Uddannelsesnævnet Side 9 af 20

10 5. Alder Grundforløb De merkantile elevers gennemsnitsalder er ved starten af grundforløbet 22,9 år (2013). Eleverne er i perioden blevet ældre, når de starter på grundforløbet. Elevernes gennemsnitsalder er ved afslutningen af grundforløbet 23,7 år. Normalt plejer der at være en aldersforskel på ca. 2 år mellem alder ved påbegynder og ved afslutning af grundforløbet. Men det har de seneste år ændret sig og er blevet mindre end 2 år, hvilket kan antyde, at færre elever bruger 2 år på HG eller at det primært er de voksne elever, der falder fra HG. Gennemsnitsalder for elever, der starter på grundforløbet EUD grundforløb totalt 20,7 21,1 21,4 21,8 22,2 22,9 EUD grundforløb, merkantil 20,9 21,3 21,7 22,1 22,1 22,6 Gennemsnitsalder for elever, der fuldfører grundforløbet EUD grundforløb total 21,8 21, ,3 22,8 23,4 EUD grundforløb, merkantil 22,5 22, ,3 23,4 23,7 Eleverne, der afslutter det merkantile grundforløb, er i gennemsnit 23,7 år, når de får deres grundforløbsbevis, mens de elever, der starter på et hovedforløb, er 24,2 år. Inden for det merkantile område er der dog ikke fuldt sammenfald mellem de to elevgrupper, da en række elever på hovedforløbet ikke kommer fra det merkantile grundforløb, og en række elever ikke overgår umiddelbart fra grundforløbet til hovedforløbet. Hovedforløbet De merkantile elevers gennemsnitsalder ved starten af hovedforløbene var 24,2 år i 2013 (perioden 1. oktober september 2013). Alderen har de seneste år været konstant, men er i år steget en smule. Gennemsnitsalderen for de elever, der afslutter, er ca. 2 år ældre. I forhold til gennemsnitsalderen for alle elever på EUD har de merkantile elever en lavere gennemsnitsalder både ved start og ved fuldførelse. Gennemsnitsalder for elever, der starter på hovedforløbet EUD hovedforløb total 25,2 25,7 26,2 26,3 26,1 26,7 EUD hovedforløb, merkantil 23,9 24,1 23,8 23,8 23,9 24,2 Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 21,2 21, ,1 21,3 21,8 Eventkoordinator 25,9 26,8 25,6 23,3 25 Handelsuddannelse 22,8 22,7 22,8 23,5 23,4 23,7 Kontoruddannelse 25,4 25,9 25,6 25,6 25,9 26 Merkantil,individuel ( 15 stk 3) 21,7 22,7 20,9 22,3 23 Sundhedsservicesekretær 34,7 35,9 35, ,6 33,8 Inden for de enkelt uddannelser i den merkantile indgang er sundhedsservicesekretæren markant ældre end de øvrige uddannelser, og inden for de øvrige uddannelser (med vekseluddannelse) er kontoreleverne ældst, mens detailhandelseleverne er yngste. Uddannelsesnævnet Side 10 af 20

11 Gennemsnitsalder for elever, når de fuldfører hovedforløbet EUD hovedforløb total 27,4 27,4 27,9 28,3 28,6 28,5 EUD hovedforløb, merkantil 25,3 25,6 25,9 25,8 25,7 25,6 Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 23,2 23,2 23, ,1 Eventkoordinator 29,8 28,1 26,9 Handelsuddannelse 25, ,5 24,5 24,6 25 Kontoruddannelse 26,5 26,9 27,7 27,6 27,7 27,5 Merkantil,individuel ( 15 stk 3) 22, ,8 Sundhedsservicesekretær 35,3 36,4 37, ,2 34,2 Blandt de elever på det merkantile hovedforløb, der afbrød deres uddannelse i 2013 (perioden 1. oktober september 2013), var gennemsnitsalderen 24,5 år, og det ser ikke umiddelbart ud til, at bestemte aldersgrupper er særligt i fare for at falde fra. Gennemsnitsalder for elever, der afbryder Eudhovedforløb total 25,9 25,8 26,4 27, ,1 Eud hovedforløb, merkantil 24,7 24,7 24,9 24,9 24,8 24,5 Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 22,5 22,5 22,1 22,1 22,2 22,3 Eventkoordinator 24,4 26,6 25,6 Handelsuddannelse 24, ,7 25,7 24,9 24,6 Kontoruddannelse 25,6 26,3 26,2 26, ,2 Merkantil,individuel ( 15 stk 3) 23,5 Sundhedsservicesekretær 33,7 33,5 35,5 34,9 34,3 30,9 Uddannelsesnævnet Side 11 af 20

12 Unge/voksne elever Tendensen med at eleverne er yngst på detailhandelsuddannelsen og ældst på kontoruddannelserne kan også illustreres ved at opdele eleverne under 25 år som unge og elever på 25 år eller ældre som voksne. Fordelingen af unge/voksne har været nogenlunde uændret de seneste år inden for de enkelte uddannelser og var i 2013: 89% unge og 11% voksne inden for detailhandelsuddannelse 76% unge og 24% voksne inden for handelsuddannelse 57% unge og 42% voksne inden for kontoruddannelse Tilgang 2013 Tilgang af aftaler og SKP år år år Tilgang i 2013 Antal % Antal % Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil,individuel Sundhedsservicesekretær Total år år år år år år Unge Unge Uoplyst Total Tilgang 2012 Tilgang af aftaler og SKP år år år Tilgang i 2012 Antal % Antal % Detailhandelsuddannelse Eventkoordinator Handelsuddannelse Kontoruddannelse Merkantil,individuel Sundhedsservicesekretær Total år år år år år år Unge Unge Uoplyst Total Uddannelsesnævnet Side 12 af 20

13 6. Skolebaggrund Elevernes skolebaggrund opgøres årligt af Uddannelsesnævnet for så vidt angår de elever, der indgår en uddannelsesaftale inden for et merkantilt hovedforløb. I 2013 havde 57,3% samlet for detailhandels, handels,- og kontoruddannelser et merkantilt grundforløb. Den største andel med merkantilt grundforløb er inden for detailhandelsuddannelsen med 74,0%, mens den største andel med gymnasial baggrund findes inden for kontoruddannelsen og er på 51,1%. Denne fordeling har været uændret i perioden Detail Handel Kontor Event Samlet HG 74,0% 52,2% 38,8% 59,7% 57,3% Gymnasial 24,1% 42,1% 51,1% 35,8% 37,1% Anden baggrund 1,9% 5,4% 10,1% 4,5% 5,6% I alt 100% 100% 100% 100% 100% 2012 Detail Handel Kontor Samlet HG 74,3% 54,2% 37,2% 57,6% Gymnasial 22,9% 39,2% 51,5% 35,8% Anden bagrund 2,8% 6,6% 11,4% 6,6% I alt 100% 100% 100% 100% 2011 Detail Handel Kontor Samlet HG 74,2% 56,8% 39,1% 57,7% Gymnasial 22,9% 37,1% 49,4% 35,5% Anden bagrund 2,9% 6,1% 11,5% 6,8% I alt 100% 100% 100% 100% 2010 Detail Handel Kontor Samlet HG 75,3% 49,2% 39,5% 59,0% Gymnasial 22,6% 42,1% 48,7% 34,5% Anden bagrund 2,1% 8,7% 11,8% 6,5% I alt 100% 100% 100% 100% Inden for uddannelserne er der forskel i fordelingen inden for de enkelte specialer, og disse mere detaljerede opgørelser kan hentes på under menupunktet EUD Statistik. Uddannelsesnævnet Side 13 af 20

14 7. Køn - fordeling på mænd/kvinder Inden for alle merkantile uddannelser på nær handelsuddannelsen er der en overvægt af kvinder. Den største andel af mænd findes inden for detailhandel- og handelsuddannelserne med henholdsvis 40% og 61%. Den procentvise fordeling inden for uddannelserne har været næsten uændret de seneste år. 100% Detailhandelsuddannelse 100% Eventkoordinator 80% 60% % 60% % 40% 20% % % 0% Mænd Kvinder Mænd Kvinder Handelsuddannelse Kontoruddannelse 100% 100% 80% % 60% 60% % 20% 0% % 20% 0% Mænd Kvinder Mænd Kvinder Sundhedsservicesekretær 100% 80% 60% 40% % 0% Mænd Kvinder Uddannelsesnævnet Side 14 af 20

15 8. Elevernes etniske baggrund Tilgangen for elever med anden etnisk baggrund end dansk på de merkantile hovedforløb har været svagt stigende i perioden , men er i 2013 faldet en smule. I alt havde 665 anden etnisk baggrund end dansk på de merkantile uddannelser i 2013, hvilket svarer til 13,8% af alle elever med anden etnisk baggrund. Tilgang Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet EUD hovedforløb total EUDhovedforløb, merkantil Fuldførelsesprocenten er generelt lidt lavere for elever med anden etnisk baggrund end dansk, og det gælder også inden for de merkantile uddannelser. Dette gælder for alle årene i figuren nedenfor. Fuldførelsesprocent Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet Dansk Andet EUD hovedforløb total 82% 77% 81% 77% 79% 75% 79% 74% EUD hovedforløb, merkantil 87% 84% 87% 82% 85% 79% 84% 78% Herunder, blandt andet; Detailhandelsuddannelse 85% 80% 85% 77% 82% 68% 80% 72% Eventkoordinator 68% 61% 70% 68% Handelsuddannelse 79% 77% 80% 57% 80% 77% 78% 56% Kontoruddannelse 88% 86% 89% 84% 87% 82% 85% 81% Sundhedsservicesekretær 82% 67% 80% 80% 74% 72% 78% 77% Der er til dels tale om modelberegninger og tallene for 2012 og 2013 skal derfor tages med forbehold, idet de kan ændre sig i takt med, at de kan opgøres på baggrund af faktisk gennemførte. Uddannelsesnævnet Side 15 af 20

16 9. Folkeskolekarakterer Ministeriets Databank medtager også elevernes karakterer fra folkeskolens 9. og 10. klasse. Databanken har dog kun karakterer for de elever, der har afsluttet deres 9. klasse efter 2003, og derfor er 24% inden for de merkantile uddannelser ukendte. Det gælder i mindst omfang inden for detailhandelsuddannelsen, hvor eleverne er yngst, og i størst omfang inden for sundhedsservicesekretæruddannelsen, hvor eleverne er ældste. Oversigten viser, at de unge elever inden for detailhandelsuddannelsen typisk havde et middel gennemsnit af alle fagene i 9. klasse, 56% har et gennemsnit på 4-7, mens 32% havde et gennemsnit på under 4. På sundhedsservicesekretæruddannelsen har 63% af de unge elever et gennemsnit på 4-7, mens 27% havde et gennemsnit på under 4. Dermed er der inden for sundhedsservicesekretæruddannelsen en markant større gruppe af unge elever end på de øvrige merkantile uddannelser, der har en meget lav gennemsnitskarakter fra folkeskolen. Elever, der har fuldført et hovedforløb i 2013 Karakter-interval for 7. trin skala Ukendt I alt 4,00 4,01-7,00 7,01 I alt Alle elever på hovedforløb % 52% 12% 100% 40% af alle Elever på merk. hovedforløb % 57% 20% 100% 24% af alle herunder blandt andet: Detailhandelsuddannelse % 56% 12% 100% 12% af alle Eventkoordinator % 57% 31% 100% 27% af alle Handelsuddannelse % 60% 24% 100% 20% af alle Kontoruddannelse % 59% 30% 100% 33% af alle Sundhedsservicesekretær % 63% 10% 100% 71% af alle Elever, der har fuldført et hovedforløb i 2013 Karakter-interval for 7. trin skala Ukendt I alt 4,00 4,01-7,00 7,01 I alt Alle elever på hovedforløb % 52% 12% 100% 40% af alle Elever på merk. hovedforløb % 57% 20% 100% 24% af alle herunder blandt andet: Detailhandelsuddannelse % 56% 12% 100% 12% af alle Eventkoordinator % 57% 31% 100% 27% af alle Uddannelsesnævnet Side 16 af 20

17 Handelsuddannelse % 60% 24% 100% 20% af alle Kontoruddannelse % 59% 30% 100% 33% af alle Sundhedsservicesekretær % 63% 10% 100% 71% af alle NB. Karaktergennemsnit er baseret på 7 trins skalaen og evt. gamle karakterer er derfor omregnet. Uddannelsesnævnet Side 17 af 20

18 10. Overgang til anden uddannelse Nedenfor gengives, hvor stor en andel af de nyuddannede merkantile elever, der umiddelbart efter, at de har fået deres uddannelsesbevis går i gang med en anden fuldtidsuddannelse. Overgangsfrekvensen er opgjort 6 måneder efter endt uddannelse. Som nævnt medtager opgørelsen kun fuldtidsuddannelse og dermed ikke f.eks. erhvervsakademiuddannelserne (VVU), HD eller lignende. Frekvenserne er små, men tendensen er den samme for alle år: Inden for Kontor og Handel overgår de nyuddannede primært til MVU, mens de nyuddannede fra Detail (og Sundhedsservicesekretæruddannelsen) starter på endnu en erhvervsuddannelse eller på en kort videregående uddannelse. Detailhandelsuddannelse Uoplyst/ukendt 94,80% 92,80% 93,70% 96,00% Ikke kompetencegivende udd. Gymnasiale uddannelser 0,80% 1,10% 0,80% Erhvervsfaglige uddannelser 1,90% 2,10% 2,70% 2,00% Korte videregående uddannelser 1,40% 2,60% 1,80% 1,00% Mellemlange videregående uddannelser 1,10% 1,30% 0,90% 0,60% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% Detailhandelsuddannelse Uoplyst/ukendt 94,80% Ikke kompetencegivende udd. Gymnasiale uddannelser 0,80% 1,10% 0,80% Erhvervsfaglige uddannelser 1,90% 2,10% 2,70% 2,00% Korte videregående uddannelser 1,40% 2,60% 1,80% 1,00% Mellemlange videregående uddannelser 1,10% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% 92,80 % 1,30 % 93,70% 96,00% 0,90% 0,60% Kontoruddannelsen Uoplyst/ukendt 96,00% 94,90% 94,80% 97,40% Ikke kompetencegivende udd. Gymnasiale uddannelser 0,20% 0,30% 0,20% Erhvervsfaglige uddannelser 0,30% 0,70% 0,80% 0,60% Korte videregående uddannelser 1,20% 1,30% 1,50% 0,60% Mellemlange videregående uddannelser 2,20% 2,60% 2,60% 1,20% Lange videregående uddannelser 0,30% 0,20% Total 100% 100% 100% 100% Kontoruddannelsen Uddannelsesnævnet Side 18 af 20

19 Uoplyst/ukendt 96,00% 94,90% 94,80% 97,40% Ikke kompetencegivende udd. Gymnasiale uddannelser 0,20% 0,30% 0,20% Erhvervsfaglige uddannelser 0,30% 0,70% 0,80% 0,60% Korte videregående uddannelser 1,20% 1,30% 1,50% 0,60% Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser 0,30% 0,20% 2,20% Total 100% 100% 100% 100% 2,60 % 2,60 % 1,20 % Handelsuddannelsen Uoplyst/ukendt 92,60% 94,30% 93,20% 96,90% Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser 1,70% 1,30% Korte videregående uddannelser 3,00% 2,50% 2,00% Mellemlange videregående uddannelser 2,30% 2,30% 2,90% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% Handelsuddannelsen Uoplyst/ukendt 92,60% 94,30% 93,20% 96,90% Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser 1,70% 1,30% Korte videregående uddannelser 3,00% 2,50% 2,00% Mellemlange videregående uddannelser 2,30% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% 2,30 % 2,90 % Sundhedsservicesekretæruddannelsen Uoplyst/ukendt 93,20% 91,90% 90,40% 90,10% Gymnasiale uddannelser Erhvervsfaglige uddannelser 5,30% 6,90% 6,80% 9,90% Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% 1,40 % Tandklinikassistenter Uddannelsesnævnet Side 19 af 20

20 Uoplyst/ukendt 98,40% 96,60% 94,90% 97,20% Gymnasiale uddannelser 1,60% 2,30% Erhvervsfaglige uddannelser 1,30% Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser 1,70% Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% Tandklinikassistenter Uoplyst/ukendt 98,40% 96,60% 94,90% 97,20% Gymnasiale uddannelser 1,60% 2,30% Erhvervsfaglige uddannelser 1,30% Korte videregående uddannelser Mellemlange videregående uddannelser Lange videregående uddannelser Total 100% 100% 100% 100% 1,70 % Uddannelsesnævnet Side 20 af 20

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012

UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 UDDANNELSESNÆVNET DE MERKANTILE ELEVER 2012 Ajourført den 12. januar 2014 Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen. UDDANNELSESNÆVNET 23. juli 2012 Aldersfordeling inden for de merkantile uddannelser Inden for de merkantile uddannelser er eleverne yngst inden for detailhandelsuddannelsen og ældst inden for kontoruddannelsen.

Læs mere

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning.

Dansk Byggeri og 3F. Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg. Kvantitativ belysning. Dansk Byggeri og 3F Analyse af unge med uddannelsesaftale, som ikke fuldfører EUD bygge og anlæg Kvantitativ belysning April 2013 Seniorkonsulent Kim Madsen Side 1 Analyse af unge med uddannelsesaftale,

Læs mere

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent

Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent Erhvervsuddannelsen til tandklinikassistent 2017 Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København

Læs mere

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb

Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Frafaldsindikatorer til opfølgning på eud reformens klare mål 2, herunder socioøkonomisk reference og frafald fra uddannelsesstart til hovedforløb Et af hovedmålene med erhvervsuddannelsesreformen er,

Læs mere

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011

Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Årsstatistik for praktikpladsområdet 2011 Af Laura Girotti Indhold Forord... 2 1. Resumé af udvalgte resultater... 3 2. Udvikling i nøgletal 2003-2011... 5 2.1 Nøgletal 2003-2011... 5 2.2 Nøgletal fordelt

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Hf

Viborg Gymnasium og HF Hf HF Hf giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Viborg Gymnasium og HF Stx

Viborg Gymnasium og HF Stx HF Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling 2015 Læsevejledning

Læs mere

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling:

Notat. Frafald på erhvervsuddannelserne. Version: Fordeling: Notat Vedrørende: Skrevet af: Version: Fordeling: Frafald på erhvervsuddannelserne CDA Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf.nr.: 35 87 88 89 E-mail: stil@stil.dk www.stil.dk CVR-nr.: 13223459 Et af

Læs mere

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015

Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen. Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Undervisningsministeriets Datavarehus med fokus på EUD-reformen Netværksmøde i Odense, 28. januar 2015 Dagens program: Foreløbige orientering om planer med DVH for erhvervsuddannelserne Nye statistiske

Læs mere

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx

- hvor går de hen? Viborg Katedralskole Stx Viborg Katedralskole Stx giver et overblik over de elever, der kommer ind på ungdomsuddannelsesinstitutionen, hvor mange, der fuldfører og hvor de går hen, når de forlader uddannelsen. Regional Udvikling

Læs mere

Praktikpladssøgende elever

Praktikpladssøgende elever Praktikpladssøgende elever Af Kontor for Analyse og Implementering, Undervisningsministeriet Med vækstpakken 2014 blev der stillet forslag om en mere aktiv indsats over for de praktikpladssøgende elever,

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler og skolepraktikelever Sagsbehandlerhåndbog November 2015 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne

Læs mere

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11

Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse. Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data for skoleåret 2010/11 Analyse af nystartende elever og omgængere i grundskolens børnehaveklasse Baseret på data

Læs mere

Praktikpladsområdet Årsstatistik

Praktikpladsområdet Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Praktikpladsområdet 2016 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for It og Læring, september 2017 Indhold Forord... 4 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Udviklingsredegørelser for 2017

Udviklingsredegørelser for 2017 Udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Handelsuddannelsen Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse 2017 for Handelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen

Læs mere

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at:

Notat. Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald. Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Notat Vedrørende: Metode, EUD socioøkonomisk reference på frafald Baggrund Under mål 2 i klare mål for erhvervsuddannelserne er det beskrevet at: Der udvikles ligeledes en indikator på skoleniveau med

Læs mere

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17

Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Sådan er elevernes fravær i skoleåret 2016/17 Fravær kan få konsekvenser for, hvordan man trives i skolen, og hvor godt man klarer sig fagligt i skolen. Fravær kan også have konsekvenser for, hvordan hele

Læs mere

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3

Ungdomsuddannelsesniveau 1990 1995 2000 2001 2002 2003. Med ungdomsuddannelse 77,0 81,5 82,8 80,6 79,5 80,3 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om de gymnasiale uddannelser i tal 1 1. Baggrund De

Læs mere

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse

Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse NOTAT 45 oktober 15 Kun de bedste fra grundskolen starter på videregående uddannelse Beregninger fra DEA viser, at ud af de elever, som begyndte på en gymnasial uddannelse i 9, gennemførte pct. af de elever,

Læs mere

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne

9. og 10. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsuddannelserne 9. og 1. klasseelevernes tilmeldinger til ungdomsne og 1. klasse 213 Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Dette notat beskriver tilmeldingerne til ungdomsne og 1. klasse, som eleverne i 9. og 1. klasse

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb

Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb Frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015 er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne. I dette notat beskrives

Læs mere

Kommenterede bilagstabeller

Kommenterede bilagstabeller Kommenterede bilagstabeller Dokumentation til Der går ikke nogen lige vej. En kvalitativ og kvantitativ analyse af omfang og mekanismer i elevernes omvalg på erhvervsuddannelserne TrendEduc og Kubix Aps

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2014 Årsstatistik Forfatter: CDA Styrelsen for IT og Læring, maj 2016 Indhold Forord... 5 1 Resumé af udvalgte resultater...

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 214 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 214 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog

Delegering til det lokale uddannelsesudvalg Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog Uddannelsesaftaler Sagsbehandlerhåndbog April 2017 Uddannelsesnævnet De faglige udvalgs delegering til de lokale uddannelsesudvalg Den 1. august 2015 trådte en reform af erhvervsuddannelserne i kraft,

Læs mere

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2012 Ungdomsuddannelser Profilmodel 212 Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 212 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Databanken opdateret med elevtal for 2009

Databanken opdateret med elevtal for 2009 Databanken opdateret med elevtal for 2009 Af Susanne Irvang Nielsen De nye elevtal for perioden 2000 til 2009 kan ses på http://statweb.unic.dk/uvmdataweb/default.aspx?report=eak-tilgang-uddannelse. Elevtallene

Læs mere

Statistik og dokumentation

Statistik og dokumentation Statistik og dokumentation Konference om Erhvervsuddannelsesreformen i praksis, Odense 2. marts 2015 Laura Girotti Program : Orientering om foreløbige planer med DVH for erhvervsuddannelserne Statistik

Læs mere

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse

Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 Højest fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 2014 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier

- i n f o. Indhold. Niels Brock uddanner eksperter i e-handel og sociale medier Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 4.sal 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 4/2013 - december ISSN 1901-9874

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn]

Handlingsplan for øget gennemførelse [Skolens navn] Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 [Skolens navn] 1 Handlingsplan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: Institutionsnummer: Dato: Bestyrelsesformandens underskrift: 2 Indledning Handlingsplanen

Læs mere

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse

Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik UNI C, Statistik & Analyse Praktikpladsområdet 2015 Årsstatistik Forfatter: Center for Data og Analyse Styrelsen for IT og Læring, oktober 2016 Indhold Forord... 5

Læs mere

Kontoruddannelse med specialer

Kontoruddannelse med specialer Kontoruddannelse med specialer 2017 Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6 D, 4., 1620 København V Tlf.: 33 36 66 00 www.uddannelsesnaevnet.dk

Læs mere

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer.

Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. Det faglige udvalgs navn: Det faglige Udvalg for Detailhandelsuddannelser Dato: 13. oktober 2016 Udviklingsredegørelse for 2017 for Detailhandelsuddannelse med specialer. 1. Redegørelsen Redegørelsens

Læs mere

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever

Resultatmål: procent i alt i perioden = 959 elever. estimeret til: 2011 = 917 elever = 835 elever 2010 = 966 elever Mål 1: Vores uddannelser er et aktivt tilvalg Indikator Målsætning 1A Status EUD Resultatmål EUD Resultatmål HTX 1.1. At vores elever aktivt har valgt os, som platform for en faglig karriere eller indgang

Læs mere

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse

Profilmodel 2015 Højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 Højeste fuldførte uddannelse En fremskrivning af en ungdomsårgangs højeste fuldførte uddannelse Profilmodel 15 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af

Læs mere

Skolebaggrund 2013 - Handel

Skolebaggrund 2013 - Handel Skolebaggrund - Handeluddannelse med specialer Opgørelserne fra henholdsvis 2011, 2012 og 2013 er sammenlignelige, men er usammenlignelige med opgørelserne fra 2007-2010. Dette grundet opgørelsernes forskellige

Læs mere

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse

Profilmodel 2011 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Profilmodel 0 Unges forventede tidsforbrug på vej mod en erhvervskompetencegivende uddannelse Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 0 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at uddanne

Læs mere

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012?

Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? Studenterne fra 2008 - hvem er de, og hvor langt var de kommet i 2012? GL og Gymnasieskolernes Rektorforening følger de elever, der bestod en ungdomsuddannelse i 2008 på baggrund af dataudtræk fra Danmark

Læs mere

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571

Diverse spørgsmål på merkantil - stillet af Uddannelsesnævnet. 12. maj 2015 Sags nr.: 014.66V.571 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail stuk@stukuvm.dk www.stukuvm.dk CVR nr. 29634750 Diverse spørgsmål på merkantil - stillet

Læs mere

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen

EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen 2013 EUD-statistik Vvs-energiuddannelsen Technology College Aalborg Campus Bornholm Herningsholm Erhvervsskole Aarhus TECH Learnmark Horsens Erhvervsskolen Nordsjælland SDE - Vejle KTS TEC EUC Vest Hansenberg

Læs mere

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017

Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Tilgang til erhvervsuddannelsernes grundforløb i sommeren 2017 Færre elever er startet på en erhvervsuddannelse efter reformen trådte i kraft, men flere kommer videre til uddannelsens hovedforløb. Det

Læs mere

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1

Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om frafald på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Sjælland. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Sjælland april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne

Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne Frafald i overgangen mellem grund- og hovedforløbet på erhvervsuddannelserne 2013-2016 Et af målene med erhvervsuddannelsesreformen, der trådte i kraft i august 2015, er, at flere skal fuldføre erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Frederiksberg Kommune

Frederiksberg Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Frederiksberg Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Bornholm Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Bornholm Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Vordingborg Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Vordingborg Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Ishøj Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Ishøj Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013. Notatet

Læs mere

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb?

Hvad med produktionsskolebaseret erhvervsuddannelse og kombinationsforløb? Spørgsmål og svar Af Kim Dehn Hvad med EUX-elever? Svar: EUX er en mulighed for at tage en studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med en erhvervsuddannelse. EUX-eleverne indgår i opgørelserne på

Læs mere

Tillæg til LEKS-Longitudinal

Tillæg til LEKS-Longitudinal 1 Tillæg til LEKS-Longitudinal En undersøgelse af uddannelsesforløb for unge, der i 2007 gik ud af 9. klasse i de københavnske folkeskoler Vibeke Hetmar, Peter Allerup og André Torre Institut for Uddannelse

Læs mere

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen

- i n f o. Indhold. Praktikpladssituationen Uddannelsesnævnet for handels- og kontorområdet Vesterbrogade 6D 1620 København V Telefon: 33 36 66 00 uddannelsesnaevnet.dk - i n f o Uddannelsesnævnet informerer nr. 2/2012 - juni ISSN 1901-9874 Indhold

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Lejre Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lejre Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 203.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Tårnby Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Tårnby Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Lyngby-Taarbæk Kommune april 203 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE ALLERØD KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken

Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Metode ved opgørelse af praktikpladsstatistikken Generelt om datakilder i praktikpladsstatistikken Praktikpladsstatistikken er udarbejdet på baggrund af de registreringer som erhvervsskolerne har foretaget

Læs mere

Profilmodel Ungdomsuddannelser

Profilmodel Ungdomsuddannelser Profilmodel 2015 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en 9. klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 2015 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2011 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 11 på regioner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Opsummering Profilmodel 11 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne

Læs mere

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET?

HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? NOTAT 53 12.08.2016 HVAD BETYDER GRUNDSKOLEKARAKTEREN FOR VEJEN GENNEM UDDANNELSESSYSTEMET? Sammenfatning I denne uge starter landets grundskoler op efter sommerferien. For de ældste elever er det måske

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Specialundervisning og inklusion, 2014/15

Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 3 Offentligt Specialundervisning og inklusion, 2014/15 Efter aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er målet, at andelen af elever inkluderet

Læs mere

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015

NYKØBING KATEDRALSKOLE. Katedralskolen i Tal. Lars Erik Petersen 01-07-2015 NYKØBING KATEDRALSKOLE Katedralskolen i Tal 2015 Lars Erik Petersen 01-07-2015 0 Indhold Antal elever der er startet på Katedralskolen... 2 Rekrutteringsgrundlag for STX... 3 Folkeskolens afgangselever

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LOLLAND KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Region Østdanmark. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Region Østdanmark april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE GENTOFTE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE HØJE TÅSTRUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse Erhvervsuddannelser 2008/2009 Institutionens navn: Handelsskolen Sjælland Syd Handelsskolevej 3 4700 Næstved Institutionsnummer: 373402 Dato: 28MAR2008 Underskrift:

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Holbæk Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Holbæk Kommune april 013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 013.

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre. Hillerød Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre Hillerød Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE LEJRE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16

Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Andel elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning, 2015/16 Dette notat giver overblik over andelen af elever, der er inkluderet i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE KØGE KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober 2014.

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RINGSTED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RUDERSDAL KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE BALLERUP KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne

Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Elevprofil af hovedforløbselever pa socialog sundhedsskolerne Indledning har udarbejdet en profil af de elever, som påbegyndte et hovedforløb, henholdsvis pædagogisk assistentuddannelse, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Læs mere

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald.

Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Opgørelse over og vurdering af gennemførelse og frafald. Grundforløb 2006$07 2007$08 2008$09 2009$10 2010$11 2011$12 2012$13 2013$14 2014$15 Antal elever (k/m) 127 (86/41) 142 (108/34)190 (143/47)167 (109/58)

Læs mere

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013

Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre. Næstved Kommune. april 2013 Bilag til: Unge uden uddannelse - analyse af afgangsmønstre Næstved Kommune april 2013 Introduktion Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, april 2013.

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan

Antal, institution. Andel, institution. Andel, Landsplan Skole XX 2. Praktikpladsopsøgende arbejde [Data for det praktikpladsopsøgende arbejde og beskrivelser af skolens handlingsplan for det praktikpladsopsøgende arbejde fremsendes til skolen pr. mail, og skal

Læs mere

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014

BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 BILAG TIL: UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE NÆSTVED KOMMUNE OKTOBER 2014 INTRODUKTION Dette notat er et kommunebilag til rapporten: Unge uden uddannelse analyse af afgangsmønstre, oktober

Læs mere

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1

Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Grundskolekarakterer 9. klasse Prøvetermin maj/juni 2012 1 Af Line Steinmejer Nikolajsen og Katja Behrens I dette notat præsenteres udvalgte resultater for folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse for prøveterminen

Læs mere

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet

Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet Frafald på erhvervsuddannelserne er faldet I dag er der færre unge, der begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter 9. klasse eller 1. klasse, som falder fra, når man ser på 3 måneder og 7 måneder

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune.

For at underbygge ansøgningen, har ansøger udarbejdet et bilagsmateriale, der tydeliggør uddannelsesproblematikkerne i Faxe Kommune. Baggrund for ansøgning om etablering af HG i Haslev Zealand Business College har i samarbejde med Køge Handelsskole indsendt en ansøgning for at oprette HG (det merkantile grundforløb) i Haslev. Målet

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Bilag. Tabel 1.2. Andel af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, 2011

Bilag. Tabel 1.2. Andel af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, 2011 Bilag Tabel 1.2. Andel af elever i grundskolens 9. og 10. klasse, der vurderes ikke at være uddannelsesparate, 2011 Tabel 1.1. Andel af 18-19-årige med utilstrækkelige formelle dansk- eller matematikkundskaber,

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017

Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Skabelon - udviklingsredegørelser for 2017 Det faglige udvalgs navn: Det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Dato: Oktober 2017 Udviklingsredegørelse

Læs mere

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler

Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Vandringer mellem folkeskoler og frie grundskoler Sammenfatning På de frie grundskoler er andelen af elever steget med 2,7 procentpoint siden 2010/11, og i den tilsvarende periode er andelen af elever

Læs mere

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser

Profilmodel 2013 Videregående uddannelser Profilmodel 213 Videregående uddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få en videregående uddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan

Læs mere