Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen"

Transkript

1 Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn

2 Tekst Metroselskabet I/S Metrovej København S Telefon By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K Telefon Forsideillustration COBE, SLETH MODERNISM, Polyform Foto Side 16 Kontraframe Design og layout e-types og India Tryk Cool Gray

3 Indhold Metroen i en ny bydel 04 Trafikken og byen 06 Anlægget 12 Økonomi 17 Den videre proces 19

4 4 Afgrening til Nordhavnen Metroen i en ny bydel En ny bydel er på vej i Nordhavnen og ved at etablere en metrolinje som en afgrening fra Cityringen til Nordhavnen, er der mulighed for at sikre området, de kommende beboere og de erhvervsdrivende en effektiv og miljøvenlig transportform. By & Havn samt Metroselskabet har udarbejdet Udredning om en afgrening fra Cityringen til Nordhavnen. Udredningen har til formål at skabe grundlag for en politisk beslutning om at anlægge en metrolinje til Nordhavnen. Udredningen kan downloades i sin fulde form på og Hvorfor nu? Der er såvel økonomiske som miljø- og byplanmæssige fordele ved at lave en afgrening til Nordhavnen nu frem for senere. Det gælder eksempelvis lavere anlægsomkostninger, da der i forvejen arbejdes på Cityringen. Hvis disse fordele skal realiseres, er det nødvendigt, at selskabernes ejere træffer principbeslutning og sætter penge af til forberedende arbejder senest primo Det vil i forlængelse heraf være nødvendigt, at plangrundlag, inklusiv VVM-vurdering og lovgivning, tilvejebringes parallelt med, at en række forberedende arbejder sættes i gang. Hvad koster det? Afgreningen til Nordhavnen vil koste omkring 2,9 milliarder kroner inklusiv reserver. Heraf vil behovet for et indskud fra Metroselskabets samt By & Havns ejere udgøre cirka 0,7 milliarder kroner. De resterende 75 procent af udgifterne finansieres af indtægter fra passagerer, ejendomsbidrag og bidrag fra Offentligt Privat Partnerskab (OPP). Baggrund Allerede under arbejdet med Udredningen om Cityringen fra 2005 blev der set på, hvordan der kunne etableres en Nordhavnsmetro. Dengang var der tale om en selvstændig linje fra Østerport med et selvstændigt kontrolcenter i Nordhavnen. Fordele ved at bygge Nordhavnsmetro nu Lavere anlægsomkostninger Færre gener for naboer til byggeriet Færre forstyrrelser for passagererne på Cityringen Anlægsarbejdet vil skabe cirka ekstra arbejdspladser Bedre kapacitet Anlægget af Nordhavnsmetroen vil styrke den samlede trafikdækning i hovedstadsområdet, idet den bedre betjening af de korte rejser i indre København vil flytte rejsende fra S-toget over i Metroen og derved øge kapaciteten i S-toget til flere længere rejser i hovedstadsområdet. Fra bil til Metro Medarbejdere fra Rambøll og Dansk Industri har skiftet bilen ud med de kollektive transportmidler, efter de to virksomheder er flyttet fra henholdsvis Virum og Rådhuspladsen til Ørestad City, tæt på hvor Metroen kører. Det viser en undersøgelse fra Metroselskabet, foråret Hos Rambøll brugte 17 procent af de ansatte før flytningen kollektiv transport til og fra arbejde, efter flytningen var tallet steget til 45 procent. For DI s medarbejdere steg andelen fra 54 til 77 procent.

5 Metroen i en ny bydel 5 Med det forslag, som udredningen peger på, tilvejebringes en løsning, hvor Nordhavnsmetroen etableres som en integreret del af Cityringen. Det betyder, at de kommende beboere og erhvervsdrivende i Nordhavnen kan få en direkte forbindelse til de centrale bydele uden, at de skal skifte tog på Østerport. Dertil bliver det selvstændige kontrolcenter i Nordhavnen unødvendigt, idet Cityringens anlæg ved Vasbygade kan anvendes. Udredningen gennemgår, hvordan der kan laves en afgrening med to stationer i Nordhavnen via et afgreningskammer under Sortedamssøen. Tak Tak til Anker Lohman-Hansen, Aalborg Universitet, Christian Wichman Matthiesen, Københavns Universitet, Otto Anker Nielsen, DTU Transport, Per Homann Jespersen, Roskilde Universitet og Peter Hartoft-Nielsen, By- og Landskabsstyrelsen for deltagelse i udredningens Review Board, som har bidraget til kvalificeringen af passagerprognoser og de samfundsøkonomiske beregninger. Emcon A/S har udført den eksterne granskning af anlægsomkostningerne. Metroselskabet og By & Havn har dog ansvaret for de samlede beregninger i udredningen. Afgreningen til Nordhavnen vil have en underjordisk station og en højbanestation Nordhavn Station og v/orientkaj Station. På billedet ses et eksempel på en underjordisk station Byudvikling i Nordhavnen Nordhavnen forventes på sigt udviklet til en hel ny bydel med plads til cirka beboere og arbejdspladser i alt. Nordhavnen er således tiltænkt at huse cirka halv delen af de cirka indbyggere, København forventes at vokse med i løbet af de kommende 14 år. De første bykvarterer med i alt knap m 2 bebyggelse udvikles fra syd startende med Århusgadekvarteret nærmest Nordhavn Station og det eksisterende Østerbro. Det endelige plangrundlag for Århusgadekvarteret forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen inden nytår, hvilket betyder, at udbygning af kvarteret og salg af grunde kan starte i Århusgadekvarteret, der kan rumme m 2 bolig- og erhvervsbebyggelse, vil give plads til beboere og arbejdspladser. Nordhavnen udvikles i forlængelse af udbygning af Marmormolen med m 2 bebyggelse.

6 6 Afgrening til Nordhavnen Trafikken og byen Bedre betjening af Cityringen med Nordhavnsafgrening I den oprindelige plan bliver Cityringen betjent af to linjer: en ringlinje samt en pendullinje, som betyder, at cirka halvdelen af ringen dobbeltbetjenes af tog. Vælger man en afgrening til Nordhavnen, kan betjeningen af Cityringen tilpasses, så pendullinjen M4 afgrenes mod Nordhavnen nord for Østerport. Pendullinjen betjenes i myldretiden med 18 afgange i timen i begge retninger som planlagt. Stationerne mellem Østerport og Nørrebro betjenes ikke længere af M4, men kun af ringlinjen M3. Ringlinjen M3 betjenes til gengæld med 24 tog i timen i begge retninger, således at blandt andet strækningen gennem Frederiksberg og Vesterbro får flere afgange: et tog hver 150 sekunder i stedet for et tog hver 200 sekunder. Københavns Kommune har i budget 2012 besluttet at foretage et tilkøb, der sikrer, at Cityringen senere vil kunne udbygges mod Sydhavn. Såfremt dette skulle blive besluttet, vil det ikke påvirke den højfrekvente drift på Cityringen. Bedre sammenhængende kollektiv trafik En Metro til Nordhavnen betyder, at en ny, stor bydel vil blive betjent af en effektiv kollektiv transportform og dermed blive tættere knyttet til det øvrige København. Afgreningen til Nordhavnen vil blive en integreret del af trafikken på Cityringen. Metropassagererne til og fra Nordhavn vil ikke skulle skifte tog, men vil kunne køre direkte til og fra de mest centrale Metro- og togstationer. Den kollektive trafik vil samlet set få et løft, og dermed stiger antallet af kollektive rejser. Metrobetjeningen kan udbygges videre i Ydre Nordhavn, hvis det senere ønskes. Cityringen uden og med Nordhavnsmetroen. Antal tog per time i myldretiden på de enkelte stationer. Forøgelse af togantallet ved etablering af Nordhavnsmetroen er markeret med grønt, reduktion af togantallet med rødt. Linje M3 og M4 Antal afgange per time i begge retninger i myldretiden Station Uden Nordhavnsmetroen Med Nordhavnsmetroen København H Rådhuspladsen til Østerport Nordhavn 36 v/ Orientkaj 18 Trianglen til Skjolds Plads Nørrebro Nørrebros Runddels til Enghave Plads 36 48

7 Metroen i en ny bydel 7 Nordhavnsafgrening Betjening af Cityringen i myldretiden med og uden Metro til Nordhavnen Ringlinje, M3 afgangsinterval 200 sek Pendullinje, M4 afgangsinterval 200 sek Nørrebro Østerport København H Ringlinje, M3 afgangsinterval 150 sek Pendullinje, M4 afgangsinterval 200 sek Nørrebro v/orientkaj Østerport København H

8 8 Afgrening til Nordhavnen Fremtidens banenet med Metro til Nordhavnen Vestamager Metro M3 & M4 Metro M1 & M2 S-tog Letbane i Ring 3 Øvrige tog Øvrige tog under anlæg Endestation Roskilde Frederikssund Høje Taastrup Taastrup Ballerup Malmparken Glostrup Hospital Albertslund Skovlunde Husum Herlev Hospital Herlev Islev Jyllingevej Vanløse Glostrup Brøndbyøster Rødovre Gladsaxe Trafikplads Flintholm KB Hallen Hvidovre Ålholm M1 M2 Danshøj Farum Værløse Peter Bangs Vej Hareskov Skovbrynet Grøndal Bagsværd Lindevang Langgade Vigerslev Allé Stengården Fuglebakken Fasanvej Frederiksberg Sydhavn Sjælør Hillerød Nærum Lundtofte Kildebakke Vangede M3 Buddinge Dyssegård Emdrup Nørrebro Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Enghave Plads Holte Virum Sorgenfri Lyngby Valby Enghave Bispebjerg Forum Frederiksberg Allé M3 Dybbølsbro Jægersborg M3 M1 M2 M4 Gentofte Bernstorffsvej Gammel Strand Hellerup Ryparken Poul Henningsens Plads Vibenshus Runddel Trianglen Skjolds Plads Vesterport Nørreport M3 M4 Rådhuspladsen København H Helsingør Klampenborg Ordrup Charlottenlund Østerport Svanemøllen M4 Marmorkirken Kongens Nytorv Christianshavn Islands Brygge DR Byen Sundby Amagerbro Bella Center Nordhavn M4 Orientkaj Lergravsparken Øresund Amager Strand Femøren Kastrup Ny Ellebjerg Åmarken Friheden Køge Nord Ishøj Ørestad Vestamager Tårnby Avedøre Lufthavnen Hundige M2 Brøndby Strand Vallensbæk Køge M1

9 Trafikken og byen 9 Afgreningen til Nordhavnen og den øgede betjening af Cityringen medfører også en stigning i passagertallet for den eksisterende Metro Flere passagerer i Cityringen På sigt vurderes cirka passagerer at stige på et Metrotog per hverdagsdøgn på de to nye stationer på afgreningen. Det samlede antal passagerer vil dermed være på niveau med eksempelvis Vesterport eller Roskilde Station i dag. Da passagererne formodes at rejse med Metroen hjem igen, genereres der cirka ekstra Metropassagerrejser med afgreningen. Afgreningen til Nordhavnen og den øgede betjening af Cityringen medfører også en stigning i passagertallet for den eksisterende Metro. I det samlede Metrosystem forventes antallet af passagerer med afgreningen og den øgede betjening at blive øget med per hverdagsdøgn i år Andre kollektive transportsystemer Anlægget af Nordhavnsmetroen vil styrke den samlede trafikdækning i hovedstadsområdet, idet den bedre betjening af de korte rejser i indre København vil flytte rejsende fra S-toget over i Metroen og aflaste Boulevardbanen for korte ture og derved øge kapaciteten i S-toget til flere længere rejser i hovedstadsområdet. S-tog forventes altså at opleve et marginalt fald, fordi Cityringen aflaster S-togsstrækningen Østerport-København H, mens Nordhavnsafgreningen aflaster strækningen Nordhavn-Østerport. Herved falder en del korte S-togsrejser bort, mens der bliver plads til flere passagerer på de lange rejser. Regionaltogene forventes samtidig at få en marginal stigning. Variationerne for S-tog og regionaltog er dog meget små og inden for prognosemodellens usikkerheder. En ændring i det overordnede rejsemønster medfører desuden et mindre fald i antal buspassagerer. Flere passagerer på Cityringen Antal passagerer uden og med Metro til Nordhavn (2030) Station Passagerer uden Metro* Passagerer med Metro København H Rådhuspladsen Gammel Strand Kongens Nytorv Marmorkirken Østerport Trianglen Poul Henningsens Plads Vibenhus Runddel Skjolds Plads Nørrebro Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Frederiksberg Allé Enghave Plads Nordhavn v/orientkaj I alt *I gældende langtidsbudget

10 10 Afgrening til Nordhavnen Nærheden til stationen vil gøre arbejdspladser og butikker meget attraktive Bedre miljø færre biler Som følge af afgreningen til Nordhavnen og en bedre betjening af Cityringen vil flere bruge den kollektive trafik, og dette vil begrænse brugen af bil i den nye bydel. Den beregnede effekt på biltrafikken er begrænset, da de nye stationer ligger i et byudviklingsområde, der i dag ikke er særligt intensivt trafikeret, men en beregning, hvor der sammenlignes med en situation, hvor Nordhavnsområdet er udbygget uden Metro, ville givetvis vise en større effekt på biltrafikken i området. Et kollektivt transportsystem skaber god tilgængelighed. Metroselskabets undersøgelse af transportvaner hos Rambølls og Dansk Industris medarbejdere viser, at det er muligt at ændre folks transportvaner til fordel for den kollektive trafik, og dette gælder endda også for bilejere. Den nye bydel i Nordhavnen Udbygningen af Nordhavnen kan påbegyndes, når lokalplanen og tillæg til kommuneplan for Århusgadekvarteret er vedtaget, hvilket forventes at ske ultimo 2011 med en byggemulighed på etagemeter. Der forventes en årlig udbygning på etagemeter med første indflytning omkring Det samlede opland omkring de to nye Metrostationer er vurderet at være etagemeter i år 2031 med ligelig fordeling på bolig og erhverv. Heri indgår etagemeter, som ligger ud over kommuneplantillæggets ramme. Den videre udbygning indgår ikke i beregningerne. Synergi mellem Nordhavn Metrostation, arbejdspladser og butikker Til understøttelse af Metroprojektet overvejes det at opføre et byggeri på m2 med op til m2 butikker i forbindelse med Nordhavn Metrostation. Nærheden til stationen vil gøre arbejdspladser og butikker meget attraktive med stor tilgængelighed og vil dermed fremme passagergrundlaget. Et foreløbigt skitseforslag med de m2 fordelt på tre bygninger placeret over metroanlægget vurderes muligt at gennemføre. Ud over de nævnte funktionelle fordele vil bebyggelsen være medvirkende til at danne en markant byport omkring Århusgade som indgang til kvarteret og vil danne en række veldefinerede byrum i tilknytning til stationen og Århusgade. Projektet overvejes gennemført i Offentligt Privat Partnerskab (OPP). I samarbejde med en privat investor er det tanken at søge at skabe grundlag for en intensivering af bebyggelsen til gavn både for den nye bydel og Metroen. Rammerne for et sådant samarbejde skal videreudvikles efter beslutning om en Nordhavnsmetro. Overvejelser om bebyggelsesstruktur i forbindelse med Nordhavn Metrostation. Bygningerne planlægges indrettet med kontorer og andre liberale erhverv samt muligvis butikker.

11 Trafikken og byen 11 Omstigning til bus, S-tog og Metro På Nordhavn Station vil der blive mulighed for omstigning mellem bus, tog og Metro ligesom det kendes fra Flintholm Station i dag. Den mest miljøvenlige transportform CO2-udledning for hver transportform. Tallene er vist i gram per personkilometer, dvs. hvor meget CO2, der udledes, når en person kører en kilometer. Metro S-tog Bus Bil 52 g 66 g 87 g 225 g

12 12 Afgrening til Nordhavnen Anlægget Mere af det samme Cityringen og afgreningen til Nordhavnen ligger konstruktionsmæssigt, arkitektonisk og funktionelt i tråd med den eksisterende Metro. De to stationer Det foreslåede anlæg omfatter en Metro til Nordhavnen med to stationer: En underjordisk station ved Nordhavn S-togsstation (Århusgade), hvor det er muligt at skifte til S-tog og bus, og en højbanestation ved Orientbassinet. I takt med udbygning af Nordhavnen kan systemet eventuelt forlænges. ÅRHUSGADE ØSTBANEGADE BUS S-TOG KYSTBANEN KALKBRÆNDERIHAVNSGADE NORDHAVNSMETROEN FRIHAVNSBANEN ÅRHUSGADE GLÜCKSTADTSVEJ Metrostation og gangtunnel til Nordhavn S-togsstation. BUSSTOP NORDHAVNSMETROEN HAVNEBUS ORIENTBASIN Metrostation v/orientkaj

13 Anlægget 13 Nordhavnsafgrening Signaturer: Cityringens linjeføring Foreslået Metro Potentiel Metro Stationer Poul Henningsens Plads v/orientkaj Nordhavn Trianglen Østerport

14 14 Afgrening til Nordhavnen Den opgravede jord kan transporteres gennem tunnellen tilbage til Nordhavnen, hvor den deponeres Afgreningskammeret Afgreningen mod Nordhavnen starter i et sporskiftekammer, som skal bygges for Cityringen under Sortedamssøen ved Øster Søgade. Sporskiftekammeret omprojekteres inden byggestart til også at rumme sporskifter for afgrening mod Nordhavn Metrostation. Dermed kan man bore afgreningens tunneller fra Nordhavnen mod Øster Søgade, og den opgravede jord kan transporteres gennem tunnellen tilbage til Nordhavnen, hvor den deponeres. På den måde undgås lastbiltrafik fra Østerbro med opgravet jord. Når tunnellerne er boret, kan boremaskinerne afmonteres i afgreningskammeret. Dette vil ikke forsinke det planlagte byggearbejde for Cityringen. Lige som det heller ikke vil forlænge den tid, der er behov for arbejdspladsen i Øster Søgade ud over det oprindeligt planlagte. Borede tunneller Fra det underjordiske afgreningskammer kører Metroen i to separate tunnelrør til Nordhavn Metrostation. Krauseparkens skakt I Krauseparken mellem Gammel Kalkbrænderi Vej og Krausesvej på Østerbro etableres en skakt, der fungerer som både nød- og ventilationsskakt. Placeringen er valgt ud fra en afvejning af afstand mellem nødudgange, begrænsning af gener for naboer og trafik samt ledningsomlægninger. Skakten fører ned til metrotunnellerne cirka 32 meter under gadeplan. Nordhavn Metrostation Nordhavn Metrostation udformes som en standardtype høj tunnelstation lig stationer på Cityringen, for eksempel Enghave Plads. Sporniveauet er cirka 14 meter under gadeplan mod normalt 20 meter. Der er derfor kun behov for ét rulletrappeløb fra det mellemliggende niveau og perron. Omstigning mellem S-tog og Metro Omstigning fra Nordhavn S-togsstation til Metrostationen foregår via trappe ned til gadeplan og herfra via rulletrappe og rullebånd gennem en tunnel under Kalkbrænderihavnsgade til Metrostationens mellemniveau, hvorfra en rulletrappe fører ned til perronen. Mod Nordhavn Modtagelseskammer Midlertidig luge til optagning af TBM Midlertidig skillevæg Midlertidig walkway Mod Trianglen Mod Østerport Fra Nordhavn Afgrening i et sporskiftekammer under Sortedams Sø.

15 Anlægget 15 Gravet tunnel og åben rampe Fra tunnelstationen kører Metroen med en 6 procent stigning gennem gravet tunnel og åben rampe mod højbane. Den åbne rampe tænkes udformet som tilsvarende anlæg på Metroen i Ørestad. Metro på højbane Højbanen anlægges, som i Ørestad, som to separate brobaner, der bæres af individuelle søjler. Adskillelsen af de to baner muliggør, at lyset kan falde ned mellem banerne, i modsætning til en samlet, mere kompakt struktur. Højbanestation v/orientkaj Højbanestationen placeres ved vestenden af Orientbassinet, hvor der er planlagt busterminal og anlægsplads for en fremtidig havnebus. Stationen udformes lig stationerne i Ørestad som fritstående konstruktioner mellem brobanerne, men som en ændring af konceptet tænkes stationen forsynet med perrondøre svarende til løsningen på Metrostationen i Lufthavnen. Udførelse af anlægget Boring af tunneller udføres fra Nordhavnsområdet i retning mod Øster Søgade. Boremaskinerne opstilles i startanlæg, som kan forberedes ved etableringen af Nordhavn Metrostation og tunnel. Den valgte borelogistik giver den korteste transport af bortgravet jord fra tunneller til depot i Nordhavnen, samtidig med at man påvirker arbejdet med Cityringen mindst. Ved optimal planlægning og igangsætning af anlægsarbejdet vurderes det muligt at anlægge afgreningen uden forsinkende konsekvens for Cityringen og uden at forlænge anvendelsen af arbejdspladsen i Øster Søgade ud over det oprindeligt planlagte. Elevator Ovenlys Nødtrappe Hovedtrappe Perron niveau Længdesnit v/ Enghave Plads Metrostation som høj tunnelstation med en dybde på cirka 14 meter. Skitsen er fra den kommende Enghave Plads Station.

16 Metro føres på højbane frem til stationen v/orientkaj. Højbanen på søjler betyder, at Metro bliver synlig i bybilledet og dermed bliver nærværende i dagliglivet i Nordhavnen samtidigmed, at der er fuldt udsyn og bevægemulighed på tværs af banen. Foto: Højbanen ved DR Byen

17 Økonomi 17 Økonomi Anlægsomkostninger Som det fremgår af nedenstående tabel, er de samlede anlægsomkostninger, inklusiv en reserve på 30 procent, vurderet til 2,9 milliarder kroner i medio 2011-priser. Når der tages hensyn til, at omkostningerne vil falde over nogle år, svarer det til 2,5 milliarder kroner i 2011-priser, under forudsætning af en realrente på tre procent og med en tidshorisont på 50 år. Anlægsomkostningerne er reducerede som følge af integreringen i anlægget af Cityringen. Anlægsomkostningerne per kilometer vil således gennemsnitligt blive cirka 20 procent lavere for afgreningen end for Cityringen. Det skyldes først og fremmest, at der er tale om integration af Nordhavnsmetroen i Cityringen, så der blandt andet ikke er behov for at anlægge et nyt kontrol- og vedligeholdelsescenter på afgreningen, og at en del af strækningen er højbane. Men det skyldes også, at Cityringens sporskiftekammer under Sortedamssøen kan omdannes til et afgreningskammer, således at der kan spares konstruktionsomkostninger og omkostninger til byggepladsen, som kan anvendes til begge anlæg. Besparelsen alene som følge af integreringen af anlægsarbejderne vurderes til at udgøre omkring 300 millioner kroner. Reinvesteringer Det er vurderet, at reinvesteringerne vil ligge på linje med Cityringens og, omregnet til nutidspriser, vil udgøre 100 millioner kroner over 50 år, således at det samlede investeringsbehov i nutidspriser vil være på 2,6 milliarder kroner i perioden. Reinvesteringer kan eksempelvis være udskiftning af forældet eller nedslidt udstyr blandt andet styresystemer, passagerinformationssystemer, udstyr i tog og på stationer såsom elevatorer og rulletrapper. Driftsøkonomi Som tidligere nævnt forventes det, at en Nordhavnslinje på sigt vil generere cirka ekstra passagerer per hverdagsdøgn i det samlede metrosystem. Det giver en ekstra driftsindtægt på cirka 100 millioner kroner om året for Metroselskabet, og samlet set vil det give et nettodriftsoverskud på cirka en milliard kroner i nutidspriser på 50 år. Ejendomsbidrag En Metro til Nordhavnen vil være af afgørende betydning for sammenbindingen af den nye bydel med resten af byen. Afgreningen vil derfor øge værdien af arealerne i den nye bydel og således give højere ejendomspriser for de enkelte byggerier. Samtidig vil Metroen medvirke til en hurtigere realisering af byggerierne. Da Metroen først Finansieringsbehov Mia. DKK Samlet anlægsoverslag 2,9 Nutidsværdi af anlægsomkostninger inklusiv reserver på 30 procent -2,5 Reinvesteringer -0,1 Samlet investeringsbehov -2,6 Finansieringskilder Nettodriftsoverskud 1,0 Ejendomsbidrag 0,8 OPP-bidrag 0,05 Samlet finansiering 1,9 Restfinansieringsbehov -0,7

18 18 Afgrening til Nordhavnen En senere etablering vil derudover forstyrre driften på Cityringen i cirka et år, hvilket forventes at medføre et frafald på mellem 25 og 50 procent af passagererne etableres efter, at der er taget hul på første etape af byudviklingen, er det tanken, at byggeprojekter i Nordhavnen pålægges et årligt ejendomsbidrag, når der etableres en Metrostation i nærheden af byggeriet. Nutidsværdien af ejendomsbidraget er vurderet til 810 millioner kroner. Offentligt Privat Partnerskab (OPP) Ud over den generelle stigning i ejendomspriserne i Nordhavnen, som genereres af Metroen, vurderes det, at der vil være grundlag for at opnå en yderligere indtægt på 50 millioner kr. ved at etablere et samarbejde med en privat partner om et byggeri i tilknytning til Nordhavn Metrostation. Finansiering Som det fremgår af tabellen på side 17 vil overskuddet fra driften, ejendomsbidraget og OPP-bidraget kunne dække cirka 75 procent af de samlede omkostninger til anlæg og reinvesteringer. Restfinansieringsbehovet på 0,7 milliarder kroner forudsættes dækket gennem tilkøb fra de to selskabers fælles ejere, Staten og Københavns Kommune. Driftsøkonomien forudsættes integreret med driften af Cityringen. Samfundsøkonomi Der er foretaget en indledende analyse af Nordhavnsmetroens samfundsøkonomiske effekter opgjort i forhold til en situation, hvor Cityringen er anlagt og taget i drift som planlagt. De to væsentligste poster i den samlede samfundsøkonomi er anlægsomkostningerne, der tæller som et tab, og tidsbesparelser, som skabes for de rejsende i kollektiv trafik, der giver en gevinst. Værdien af effekter på miljø, klima og uheld giver samlet et lille positivt bidrag. I alt opnår projektet en intern rente på 2,9 procent. Den interne rente er dermed på samme niveau som for Cityringen med 3,0 procent og letbanen i Ring 3 med 2,8 procent. Mulighed for senere etablering? Teoretisk set er der også mulighed for kun at lave et afgreningskammer nu og etablere de tilsluttende tunneller og stationer i Nordhavnen på et senere tidspunkt. Afgreningskammeret alene vil koste omkring 50 til 75 millioner kroner. De samlede anlægsomkostninger vil samtidig blive højere omkring 300 millioner kroner når Nordhavnsmetroen skal færdiggøres. Det skyldes blandt andet, at arbejdspladsen i Sortedamssøen vil skulle genetableres. En senere etablering vil derudover forstyrre driften på Cityringen, idet det vil være nødvendigt at køre enkeltsporsdrift kun i en retning i cirka et år, hvilket forventes at medføre et frafald på mellem 25 og 50 procent af passagererne. Det svarer til en manglende indtægt på mellem 300 og 400 millioner kroner. Samlet vil denne løsning altså fordyre Nordhavnsmetroen med cirka 600 til 700 millioner kroner. Endelig vil generne ved en senere færdiggørelse af Nordhavnsmetroen betyde, at borgerne på Østerbro berøres af anlægsarbejde i Sortedamssøen af to omgange, ligesom de planlagte og færdiggjorte byggerier på Nordhavn (boliger og erhverv) vil blive berørt af anlægsarbejdet. Intern rente for forskellige infrastrukturprojekter: Ring 3 2,8 % Femern Bælt 7,0 % København-Ringsted 6,2 % Cityringen 3,0 %

19 Den videre proces 19 Den videre proces De økonomiske, tekniske og udviklingsmæssige fordele kan realiseres på baggrund af en hurtig beslutning om at etablere afgreningen til Nordhavnen og sætte de nødvendige forberedelser i gang. Vigtige elementer i den videre proces er Indgåelse af aftale blandt Metroselskabets ejere og By og Havns ejere om etablering og finansiering primo 2012 Samtidig igangsættelse af planlægningsproces i Københavns Kommune Igangsættelse af forundersøgelser og forberedende arbejder primo 2012 Igangsættelse af projektering før kontraktindgåelser medio 2012 Indgåelse af ændringsaftaler til Cityringens kontrakter ultimo 2012 og 2013 Vedtagelse af Kommuneplantillæg og VVM - redegørelse forår 2013 Vedtagelse af ændringslov til Lov om en Cityring medio 2013 Ejergodkendelse forud for indgåelse af de store kontrakter på afgreningen senest ultimo 2013 Igangsættelse af besigtigelser, ekspropriationer og ledningsomlægninger fra medio 2013 Påbegyndelse af anlægsarbejder i Nordhavnen forår 2014 Hvis fordelene ved at anlægge en Nordhavnmetro samtidig med etableringen af Cityringen udnyttes fuldt ud, er det muligt, at den kan åbne i efteråret Cityringen åbner i slutningen af Planlægningsfase (Planlagt åbning i 2019) Principaftale inklusiv bevilling til forberedende arbejder KPT med VVM - redegørelse og lokalplaner Ændring af Lov om en Cityring n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d Geotekniske forundersøgelser Udbud og indgåelse af kontrakt om rådgivning Projektering Ændringsaftaler til Cityringens kontrakter Kontraktindgåelse og eventuelt udbud for øvrige kontrakter Forberedelser for arealer og rettigheder før anlægsarbejde Planlagt udbygning af Nordhavnen i årstal De første nybyggerier i Århusgadekvarteret forventes at blive taget i brug omkring I 2019 forventes Århusgadekvarteret at være fuldt udbygget og de næste bykvarterer, Sundmolen og Trælastholmen, at være godt på vej. I alt kan disse tre bykvarterer rumme cirka m2 byggeri. Med start i 2019 vil der herefter kunne udbygges yderligere m2, for endelig i 2031 i alt at være opført knap m2 byggeri inklusiv eksisterende byggeri, der bevares. Nordhavnsprojektet er udviklet med arkitektfirmaerne Cobe, Sleth og Polyform samt ingeniørfirmaet Rambøll som rådgivere og i et tæt samarbejde med Københavns Kommune.

20 Poul Henningsens Plads v/orientkaj Vibenshus Runddel Nordhavn Skjolds Plads Vanløse Flintholm Lindevang Nørrebro Nørrebroparken Fasanvej Solbjerg Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Nørrebros Runddel Forum Rådhuspladsen Gammel Strand Trianglen Nørreport Sortedams Sø Østerport Marmorkirken Kongens Nytorv Enghave Plads Frederiksberg Allé Otto Busses Vej / Vasbygade Kontrol- og Vedligeholdelsescenter Sønder Boulevard København H Islands Brygge Christianshavn Amagerbro DR Byen Universitetet Lergravsparken Øresund Amager Strand Sundby Femøren Bella Center Kastrup Foreslået Metro til Nordhavnen Kommende Metrostationer Metrostationer Tunnelarbejdspladser Skaktsarbejdslads Ørestad Vestamager Lufthavnen Copenhagen Airport

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Indhold Metroen i en ny bydel 04 Trafikken og byen 06 Anlægget 12 Økonomi 17 Den videre proces 19 Tekst

Læs mere

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS

KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS KØBENHAVN MALMÖ SAMFUNDSØKONOMISKE BEREGNINGER ALTERNATIVE VÆKSTRATER INCENTIVE PARTNERS ØRESUNDSMETRO KØBENHAVN MALMØ 2013 Notat Projekt: 1529 Samfundsøkonomisk screening af Øresundsmetroen Dato: 23.

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Hillerød. Østerport. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Køge Hillerød - ma-fr 5.02-0.22 5.52-18.32 lø 5.02-0.22 10.32-17.12 sø og hldg 6.02-0.22 - Køge ma-fr 5.22-0.42 6.12-18.52

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige

Farum. Østerport. Hillerød. Køge. Hundige Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat 18 28 38 48 58 08 28 38 48 58 08 18 47 57 07 17 27 50 00 10 20 30 40 20 30 40 50 00 10 Hillerød Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby Jægersborg Gentofte Bernstorffsvej

Læs mere

Nyt Bynet i Gentofte Kommune

Nyt Bynet i Gentofte Kommune Nyt Bynet i Gentofte Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Gentofte Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D

Trafikplan / Jeppe Grønholt-Pedersen. Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D Trafikplan 2016 / Jeppe Grønholt-Pedersen Økonomiforvaltningen/Team Mobilitet D. 05.12.16 Politiske beslutninger 30. april 2015 BR godkendte, at Økonomiforvaltningen gik i gang med at udarbejde forslag

Læs mere

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune

Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune Nyt Bynet i Frederiksberg Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet på Frederiksberg 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1

Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 Jernbanesikkerhedsinstruktion Side 1 20/09 2016 1. Arbejdsopgave Vedligehold/rengøring samt mindre reperationer på apteringen så som venterum. Arbejde med vand med tryk og der i øvrigt er risiko for overskridelse

Læs mere

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010

Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Hvordan kan vi videreudvikle den kollektive trafik i hovedstadsområdet? 12. april 2010 Udgangspunktet Den kollektive transport skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken. Hovedstadsområdet: Ny

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København 28. august 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København Peter Bønløkke // Økonomiforvaltningen // Center for Byudvikling // pb@okf.kk.dk edoc Disposition Baggrund Screeningsfasen (2011) Scenarier

Læs mere

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune

Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune Nyt Bynet i - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet fra Cityringens åbning 11 Adgang

Læs mere

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN

METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN METRO, BRT OG LETBANEPLANER I KØBENHAVN TØF 2.10.12 Søren Elle Center for Byudvikling Københavns Kommune Københavns langsigtede trafikpolitiske vision MINDST 1/3 CYKLER MINDST 1/3 KOLLEKTIV TRAFIK HØJST

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i foråret 2013, har der været sagt og skrevet meget om ændringerne. Formålet

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 283 Offentligt Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg

Læs mere

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup

OTM prognose. Sagsnr Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt Dato med metro til Glostrup OTM prognose Sagsnr. 31004 Emne Kollektive trafik efter 2018 Udarbejdet af COH Kontrolleret af Godkendt Dato 12.11.2011 Scenarie: Opsætning: Result Soceco Traffi Car supply Pu supply Extern 5001Q200 5000Q_01

Læs mere

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE

UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE TØF 21.4.08 UDVIKLING AF METRO OG LETBANER I KØBENHAVN SØREN ELLE, CENTER FOR BYUDVIKLING, KØBENHAVNS KOMMUNE METROEN ØGER DEN KOLLEKTIVE TRAFIK 255.000 BUS 281.000 METRO BIL CYK 2002 2005 KOLLEKTIV TRAFIK

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012

Notat. Transportudvalget TRU alm. del Bilag 356 Offentligt. Afrapportering DSB S-tog 1. kvartal 2012 Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 356 Offentligt Notat Transportministeriet Center for Kollektiv Trafik Frederiksholms Kanal 27 1220 Kbh Afrapportering DSB S-tog 1. Antallet af rejser I blev

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen

Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen København d. 14. maj 2014 Principaftale om metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen samt udbygning af Nordhavnen Regeringen og Københavns Kommune er enige om at anlægge og finansiere en metro til Ny Ellebjerg

Læs mere

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren

LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren LETBANEPROJEKT I KØBENHAVN - Ring 2½-korridoren Jonas L.E. Andersen Alex Landex Otto Anker Nielsen Trafikdage Aalborg Universitet 28. august 2006 Disposition Baggrund Analyser Trafikale effekter Økonomi

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012

Byvision og Letbane i Ring 3. TØF 1. oktober 2012 Byvision og Letbane i Ring 3 TØF 1. oktober 2012 Projektet: et storskala byudviklingsprojekt en fælles byvision fælles omdannelsesstrategier en kobling af by- og trafikudvikling 5..Udvikling af den

Læs mere

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter :

DSB S-tog a/s. Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog. Gyldig fra 08.01.2006. Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : DSB S-tog a/s Til modtagere af tjenestekøreplan for S-tog Gyldig fra 08.01.2006 Ændringerne i forhold til foregående TKS omfatter : Bx udgår som personførende tog A+ forlænges til Bud ma-fr F+ forlænges

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet

Kend dine rettigheder. til alle medarbejdere på metrobyggeriet Kend dine rettigheder til alle medarbejdere på metrobyggeriet 2015 På metrobyggeriet har alle medarbejdere en række aftalebestemte rettigheder. De er aftalt i overenskomster for hver faggruppe. Alle virksomheder

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet - Frederiksberg Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet - Frederiksberg

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf.

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S09. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s Tlf. DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 11.01.2009 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Tlf. 33 54 09 33 Ansvarshavende: DSB Planlægning & Trafik Sølvgade 40. 1349 København

Læs mere

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003

S-tog køreplan Gælder fra 14. december 2003 S-tog køreplan Gælder fra 14. december 003 H H+ rederikssund Ølstykke Gl. Toftegård 7 94 85 74 63 53 4 31 Stense Veksø Kildedal Bx B+ B Måv C 66 54 43 3 6 5 41 31 Sjær 9 8 71 61 51 41 30 0 99 89 77 67

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A

Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A Nyt Bynet Linjebeskrivelse 4A - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse 4A, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter hele den kollektive

Læs mere

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling og trafik 18. juni 2011. Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling og trafik 18. juni 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3 cykel trafik Minimum 1/3 kollektiv

Læs mere

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s

DSB S-tog a/s. Tjenestekøreplan for S-tog (TKS) TKS S11. Gyldig fra TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB S-tog a/s DSB Stog a/s Tjenestekøreplan for Stog (TKS) Gyldig fra 09.01.2011 TKS redigeres af: Driftsplanlægning, DSB Stog a/s Ansvarshavende: DSB Trafikplanlægning Sølvgade 40. 1349 København K TKS 100 2 Indhold

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 26 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 26, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser (tog) Detaljeret metodebeskrivelse December 2016 1 Indhold 1. Baggrund og formål... 3 2. Dataindsamling... 3 3. Databehandling... 4 3.1 Omregning af besvarelserne

Læs mere

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg

Firhøj Dronningmølle. Saunte. Stæremosen Søborg. Horneby Sand. Kildekrog. Karinebæk. Langerød. Grønholt. Kvistgård. Kratbjerg Fredensborg Skævinge Gørløse Brødeskov Gilleleje Øst Stæremosen Søborg Firhøj Dronningmølle Kildekrog Horneby Sand Hornbæk Karinebæk Saunte Skibstrup Tog og stationer i Hovedstadsområdet Kalundborg Fyn og Jylland

Læs mere

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet

Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Status for letbane i Ring 3 og eksempler på byudvikling ved stationer v projektchef Tove Skrumsager Frederiksen, Metroselskabet Samarbejdsaftale om en letbane fra Lundtofte til Ishøj blev indgået 29. juni

Læs mere

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER

Øget banebetjening i hovedstadsområdet. - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 - screening af nye potentielle letbane- og metrolinjer STRATEGISKE ANALYSER Øget banebetjening i hovedstadsområdet inden for Ring 3 Udgivet af: Transportministeriet

Læs mere

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011

Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet. Transportens dag 2011 Strategiske valg for udvikling af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Transportens dag 2011 Status for Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet har en veludbygget infrastruktur sammenlignet med øvrige

Læs mere

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum

Farum. Østerport. Hillerød. Hundige / Solrød Strand. Køge. Farum Hillerød Dagtimer ma-lø Daytime Mon-Sat Dagtimer ma-fr Daytime Mon-fri 18 28 38 48 58 08 31 41 51 01 11 21 47 57 07 17 27 58 08 18 28 38 48 20 30 40 50 00 10 Hillerød Allerød Birkerød Virum Sorgenfri Lyngby

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby

1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby 1.795 m² kontor i smuk klassisk palæejendom i Kgs. Lyngby Til Leje Lottenborgvej 24 2800 Kgs. Lyngby Flotte klassiske kontorlokaler i grønne omgivelser Mulighed for kreativt storrumsmiljø Stort lysindfald

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010

Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Samlet køreplan for hovedstadsområdet 2010 Gyldig fra den. 2010 1A Avedøre st. Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre Hospital Toftegårds Plads Hovedbanegården Kongens Nytorv Østerport st. Trianglen Svanemøllen

Læs mere

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen

Cityringen. Supplerende besigtigelsesforretning. Kongens Nytorv. Cityringen Supplerende besigtigelsesforretning Kongens Nytorv Deltagere fra Metroselskabet Mikkel Kjær Jensen, ingeniør, projektchef, Metroselskabet Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Lotte

Læs mere

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler.

Effekt Der forventes i forsøgsperioden at der afhentes ca cykler. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Renhold NOTAT INTENSVERET CYKELOPRYDNING September 2016 til april 2017 Baggrund KK ønsker at intensivere cykeloprydningen ved S-togs og Metrostationer

Læs mere

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation

Ringbanen Januar 2004. Flintholm Station - din nye skiftestation Ringbanen Januar 2004 Flintholm Station - din nye skiftestation DIN NYE SKIFTESTATION Flintholm Station giver dig nye muligheder for at bruge den offentlige transport i hovedstaden. Mange veje og stier

Læs mere

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune

Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Byudvikling, baner og trafik Trafikdage i Aalborg 22. august 2011 Per Als Center for Byudvikling Københavns Kommune Side 2 Kommunens overordnede trafikpolitik: 3/3 Let at huske svær at udføre Minimum 1/3

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016

MÅNEDS- RAPPORT MARTS 2016 MÅNEDS- RAPPORT MARTS I HENHOLD TIL KONTRAKT MELLEM TRANSPORT- OG BYGNINGSMINISTERIET OG DSB OM TRAFIK UDFØRT SOM OFFENTLIG SERVICE I PERIODEN 2015-2024 1 Rapportindhold Definitioner...3 Passagerindtægter...4

Læs mere

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015

Movia - Pauser i forbindelse med 24.12.2015 Sidste Første afg. Kørsel den 24.12 (søndagsplan) 2015 afg. før efter pausen pausen Linje Afgang FRA Retning MOD Kl. Kl. Bemærkninger 1 A Klampenborg St. Hvidovre Hospital 17:07 22:08 1 A Hellerup St.

Læs mere

LAUTRUPSGADE 7 KONTOR PÅ 1. RÆKKE I KALKBRÆNDERIHAVNEN FRA M². Lautrupsgade Kbh. Ø Sagsnr. 8020

LAUTRUPSGADE 7 KONTOR PÅ 1. RÆKKE I KALKBRÆNDERIHAVNEN FRA M². Lautrupsgade Kbh. Ø Sagsnr. 8020 KONTOR PÅ 1. RÆKKE I KALKBRÆNDERIHAVNEN FRA 199-2.580 M² Lautrupsgade 7 2100 Kbh. Ø Sagsnr. 8020 SIDE 2, VELKOMMEN EKSKLUSIVE KONTORER PÅ 1. RÆKKE LAUTRUPSGADE 7 Velkommen til et dynamisk kontorhus, hvor

Læs mere

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet

Figur 1. Samlet fertilitet og antal fødte børn. København. Levendefødte. Levendefødte børn pr kvinder Samlet fertilitet Nr. 13. 2. juni 1999 INDHOLD...Side Eventuel henvendelse tlf.: 33 66 28 39 Levendefødte børn i 1997 opgjort efter moderens alder i kommunerne i Hovedstadsregionen... 1 Martha M. Kristiansen... 33 66 28

Læs mere

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H

Gyldig fra 11.december 2011. Samlet køreplan for Movia H Gyldig fra 11.december 2011 Samlet køreplan for Movia H 2011 1A Hellerup st. Svanemøllen st. Trianglen Østerport st. Kongens Nytorv Hovedbanegården Toftegårds Plads Hvidovre Hospital ( Sløjfen) Hvidovre

Læs mere

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt

Transportudvalget TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 17 Offentligt Bilag 1 S-tog pr. 20. min. - hverdage Hverdag Grundbetjening Supplement Ekstra kørsel TRM Plan Faktisk Plan Faktisk TRM Plan Faktisk Plan Faktisk

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13

TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 TKS K13 Afsnit 1 1 TJENESTEKØREPLAN S-TOG (TKS) Gyldig 9. december 2012 kl. 00.00 14. december 2013 kl. 23.59 K13 2 Afsnit 1 TKS K13 TKS K13 Afsnit 1 3 Nummeret på sidst indsatte rettelsesblad 4 Afsnit

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Finansiering af metro til Rødovre

Finansiering af metro til Rødovre Finansiering af metro til Rødovre Rødovre Kommune 1 Indledning Forfatter: Kristian Kolstrup Dato: 1. december 2014 I dette notat giver vi et overblik over mulighederne for finansiering af en metro til

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Københavns Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Københavns

Læs mere

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri

Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Rejsevaneændringer i Rambøll og Dansk Industri Undersøgelse af ændrede rejsevaner for medarbejdere i Rambøll og DI ved flytning til nye kontorer i Ørestad Metroselskabet, juli 2011 1 Baggrund I august

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen

Ringbanen en ny, tværgående bybane. Ringbanen Ringbanen en ny, tværgående bybane Ringbanen EN BANE PÅ TVÆRS MED NYE FORBINDELSER Ringbanen bliver en ny, tværgående linie på det storkøbenhavnske S-banenet. Hér får passagererne mulighed for hurtigt

Læs mere

På sporet af. Metroen Lærervejledning til 0. 6. klasse i Natur og naturfænomener samt Natur/teknik

På sporet af. Metroen Lærervejledning til 0. 6. klasse i Natur og naturfænomener samt Natur/teknik På sporet af Metroen Lærervejledning til 0. 6. klasse i Natur og naturfænomener samt Natur/teknik På sporet af Metroen Kære lærer I 2018 åbner den nye Metrolinje Cityringen, der kæder Indre By sammen med

Læs mere

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden

Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Infrastrukturforbedringer på S-banen - tog til tiden Ønsker fra DSB S-tog til Banedanmark og Trafikstyrelsen Analyseret for DSB S-tog af ATKINS Udgangspunktet Ny S-togskøreplan til august 2007 Nye S-tog

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68

Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 Nyt Bynet Linjebeskrivelse - linje 68 - Fra Cityringens åbning i 2019 Movia, Linjebeskrivelse - linje 68, Nyt Bynet Forslag til den lokale busbetjening Om halvandet år åbner den nye Cityring, som løfter

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i Hovedstadsregionen, bydele i København Netpublikation 23. september 2005 Fertiliteten 2004 Amter og kommuner i

Læs mere

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag Arbejdsnotat Sagsnummer Movit-3335953 Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 16. september 2016 Linjebeskrivelse - linje 1A-forslag

Læs mere

Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik

Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik Fremtidens S-bane i København Alex Landex, DTU Transport Niels Wellendorf, DSB Planlægning & Trafik S-banen i dag 2 DTU Transport, Danmarks Tekniske Universitet Togantal gennem København 30 Num mber of

Læs mere

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3

Efter borgermøde 16. januar Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Efter borgermøde 16. januar 2014 - Spørgsmål og Svar vedrørende letbane langs Ring 3 Emne Spørgsmål Svar Letbane som samfundsinvestering Vi har et velfungerende kollektivt transportnet i hovedstaden, hvorfor

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Mulige linjeføringer for metro i Nordhavn

Mulige linjeføringer for metro i Nordhavn KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Mulige linjeføringer for metro i Nordhavn I screeningen er 9 alternative linjeføringer med en højbane undersøgt. Den ene af de undersøgte

Læs mere