Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen"

Transkript

1 Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn

2 Tekst Metroselskabet I/S Metrovej København S Telefon By & Havn I/S Nordre Toldbod 7 Postboks København K Telefon Forsideillustration COBE, SLETH MODERNISM, Polyform Foto Side 16 Kontraframe Design og layout e-types og India Tryk Cool Gray

3 Indhold Metroen i en ny bydel 04 Trafikken og byen 06 Anlægget 12 Økonomi 17 Den videre proces 19

4 4 Afgrening til Nordhavnen Metroen i en ny bydel En ny bydel er på vej i Nordhavnen og ved at etablere en metrolinje som en afgrening fra Cityringen til Nordhavnen, er der mulighed for at sikre området, de kommende beboere og de erhvervsdrivende en effektiv og miljøvenlig transportform. By & Havn samt Metroselskabet har udarbejdet Udredning om en afgrening fra Cityringen til Nordhavnen. Udredningen har til formål at skabe grundlag for en politisk beslutning om at anlægge en metrolinje til Nordhavnen. Udredningen kan downloades i sin fulde form på og Hvorfor nu? Der er såvel økonomiske som miljø- og byplanmæssige fordele ved at lave en afgrening til Nordhavnen nu frem for senere. Det gælder eksempelvis lavere anlægsomkostninger, da der i forvejen arbejdes på Cityringen. Hvis disse fordele skal realiseres, er det nødvendigt, at selskabernes ejere træffer principbeslutning og sætter penge af til forberedende arbejder senest primo Det vil i forlængelse heraf være nødvendigt, at plangrundlag, inklusiv VVM-vurdering og lovgivning, tilvejebringes parallelt med, at en række forberedende arbejder sættes i gang. Hvad koster det? Afgreningen til Nordhavnen vil koste omkring 2,9 milliarder kroner inklusiv reserver. Heraf vil behovet for et indskud fra Metroselskabets samt By & Havns ejere udgøre cirka 0,7 milliarder kroner. De resterende 75 procent af udgifterne finansieres af indtægter fra passagerer, ejendomsbidrag og bidrag fra Offentligt Privat Partnerskab (OPP). Baggrund Allerede under arbejdet med Udredningen om Cityringen fra 2005 blev der set på, hvordan der kunne etableres en Nordhavnsmetro. Dengang var der tale om en selvstændig linje fra Østerport med et selvstændigt kontrolcenter i Nordhavnen. Fordele ved at bygge Nordhavnsmetro nu Lavere anlægsomkostninger Færre gener for naboer til byggeriet Færre forstyrrelser for passagererne på Cityringen Anlægsarbejdet vil skabe cirka ekstra arbejdspladser Bedre kapacitet Anlægget af Nordhavnsmetroen vil styrke den samlede trafikdækning i hovedstadsområdet, idet den bedre betjening af de korte rejser i indre København vil flytte rejsende fra S-toget over i Metroen og derved øge kapaciteten i S-toget til flere længere rejser i hovedstadsområdet. Fra bil til Metro Medarbejdere fra Rambøll og Dansk Industri har skiftet bilen ud med de kollektive transportmidler, efter de to virksomheder er flyttet fra henholdsvis Virum og Rådhuspladsen til Ørestad City, tæt på hvor Metroen kører. Det viser en undersøgelse fra Metroselskabet, foråret Hos Rambøll brugte 17 procent af de ansatte før flytningen kollektiv transport til og fra arbejde, efter flytningen var tallet steget til 45 procent. For DI s medarbejdere steg andelen fra 54 til 77 procent.

5 Metroen i en ny bydel 5 Med det forslag, som udredningen peger på, tilvejebringes en løsning, hvor Nordhavnsmetroen etableres som en integreret del af Cityringen. Det betyder, at de kommende beboere og erhvervsdrivende i Nordhavnen kan få en direkte forbindelse til de centrale bydele uden, at de skal skifte tog på Østerport. Dertil bliver det selvstændige kontrolcenter i Nordhavnen unødvendigt, idet Cityringens anlæg ved Vasbygade kan anvendes. Udredningen gennemgår, hvordan der kan laves en afgrening med to stationer i Nordhavnen via et afgreningskammer under Sortedamssøen. Tak Tak til Anker Lohman-Hansen, Aalborg Universitet, Christian Wichman Matthiesen, Københavns Universitet, Otto Anker Nielsen, DTU Transport, Per Homann Jespersen, Roskilde Universitet og Peter Hartoft-Nielsen, By- og Landskabsstyrelsen for deltagelse i udredningens Review Board, som har bidraget til kvalificeringen af passagerprognoser og de samfundsøkonomiske beregninger. Emcon A/S har udført den eksterne granskning af anlægsomkostningerne. Metroselskabet og By & Havn har dog ansvaret for de samlede beregninger i udredningen. Afgreningen til Nordhavnen vil have en underjordisk station og en højbanestation Nordhavn Station og v/orientkaj Station. På billedet ses et eksempel på en underjordisk station Byudvikling i Nordhavnen Nordhavnen forventes på sigt udviklet til en hel ny bydel med plads til cirka beboere og arbejdspladser i alt. Nordhavnen er således tiltænkt at huse cirka halv delen af de cirka indbyggere, København forventes at vokse med i løbet af de kommende 14 år. De første bykvarterer med i alt knap m 2 bebyggelse udvikles fra syd startende med Århusgadekvarteret nærmest Nordhavn Station og det eksisterende Østerbro. Det endelige plangrundlag for Århusgadekvarteret forventes vedtaget af Borgerrepræsentationen inden nytår, hvilket betyder, at udbygning af kvarteret og salg af grunde kan starte i Århusgadekvarteret, der kan rumme m 2 bolig- og erhvervsbebyggelse, vil give plads til beboere og arbejdspladser. Nordhavnen udvikles i forlængelse af udbygning af Marmormolen med m 2 bebyggelse.

6 6 Afgrening til Nordhavnen Trafikken og byen Bedre betjening af Cityringen med Nordhavnsafgrening I den oprindelige plan bliver Cityringen betjent af to linjer: en ringlinje samt en pendullinje, som betyder, at cirka halvdelen af ringen dobbeltbetjenes af tog. Vælger man en afgrening til Nordhavnen, kan betjeningen af Cityringen tilpasses, så pendullinjen M4 afgrenes mod Nordhavnen nord for Østerport. Pendullinjen betjenes i myldretiden med 18 afgange i timen i begge retninger som planlagt. Stationerne mellem Østerport og Nørrebro betjenes ikke længere af M4, men kun af ringlinjen M3. Ringlinjen M3 betjenes til gengæld med 24 tog i timen i begge retninger, således at blandt andet strækningen gennem Frederiksberg og Vesterbro får flere afgange: et tog hver 150 sekunder i stedet for et tog hver 200 sekunder. Københavns Kommune har i budget 2012 besluttet at foretage et tilkøb, der sikrer, at Cityringen senere vil kunne udbygges mod Sydhavn. Såfremt dette skulle blive besluttet, vil det ikke påvirke den højfrekvente drift på Cityringen. Bedre sammenhængende kollektiv trafik En Metro til Nordhavnen betyder, at en ny, stor bydel vil blive betjent af en effektiv kollektiv transportform og dermed blive tættere knyttet til det øvrige København. Afgreningen til Nordhavnen vil blive en integreret del af trafikken på Cityringen. Metropassagererne til og fra Nordhavn vil ikke skulle skifte tog, men vil kunne køre direkte til og fra de mest centrale Metro- og togstationer. Den kollektive trafik vil samlet set få et løft, og dermed stiger antallet af kollektive rejser. Metrobetjeningen kan udbygges videre i Ydre Nordhavn, hvis det senere ønskes. Cityringen uden og med Nordhavnsmetroen. Antal tog per time i myldretiden på de enkelte stationer. Forøgelse af togantallet ved etablering af Nordhavnsmetroen er markeret med grønt, reduktion af togantallet med rødt. Linje M3 og M4 Antal afgange per time i begge retninger i myldretiden Station Uden Nordhavnsmetroen Med Nordhavnsmetroen København H Rådhuspladsen til Østerport Nordhavn 36 v/ Orientkaj 18 Trianglen til Skjolds Plads Nørrebro Nørrebros Runddels til Enghave Plads 36 48

7 Metroen i en ny bydel 7 Nordhavnsafgrening Betjening af Cityringen i myldretiden med og uden Metro til Nordhavnen Ringlinje, M3 afgangsinterval 200 sek Pendullinje, M4 afgangsinterval 200 sek Nørrebro Østerport København H Ringlinje, M3 afgangsinterval 150 sek Pendullinje, M4 afgangsinterval 200 sek Nørrebro v/orientkaj Østerport København H

8 8 Afgrening til Nordhavnen Fremtidens banenet med Metro til Nordhavnen Vestamager Metro M3 & M4 Metro M1 & M2 S-tog Letbane i Ring 3 Øvrige tog Øvrige tog under anlæg Endestation Roskilde Frederikssund Høje Taastrup Taastrup Ballerup Malmparken Glostrup Hospital Albertslund Skovlunde Husum Herlev Hospital Herlev Islev Jyllingevej Vanløse Glostrup Brøndbyøster Rødovre Gladsaxe Trafikplads Flintholm KB Hallen Hvidovre Ålholm M1 M2 Danshøj Farum Værløse Peter Bangs Vej Hareskov Skovbrynet Grøndal Bagsværd Lindevang Langgade Vigerslev Allé Stengården Fuglebakken Fasanvej Frederiksberg Sydhavn Sjælør Hillerød Nærum Lundtofte Kildebakke Vangede M3 Buddinge Dyssegård Emdrup Nørrebro Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Enghave Plads Holte Virum Sorgenfri Lyngby Valby Enghave Bispebjerg Forum Frederiksberg Allé M3 Dybbølsbro Jægersborg M3 M1 M2 M4 Gentofte Bernstorffsvej Gammel Strand Hellerup Ryparken Poul Henningsens Plads Vibenshus Runddel Trianglen Skjolds Plads Vesterport Nørreport M3 M4 Rådhuspladsen København H Helsingør Klampenborg Ordrup Charlottenlund Østerport Svanemøllen M4 Marmorkirken Kongens Nytorv Christianshavn Islands Brygge DR Byen Sundby Amagerbro Bella Center Nordhavn M4 Orientkaj Lergravsparken Øresund Amager Strand Femøren Kastrup Ny Ellebjerg Åmarken Friheden Køge Nord Ishøj Ørestad Vestamager Tårnby Avedøre Lufthavnen Hundige M2 Brøndby Strand Vallensbæk Køge M1

9 Trafikken og byen 9 Afgreningen til Nordhavnen og den øgede betjening af Cityringen medfører også en stigning i passagertallet for den eksisterende Metro Flere passagerer i Cityringen På sigt vurderes cirka passagerer at stige på et Metrotog per hverdagsdøgn på de to nye stationer på afgreningen. Det samlede antal passagerer vil dermed være på niveau med eksempelvis Vesterport eller Roskilde Station i dag. Da passagererne formodes at rejse med Metroen hjem igen, genereres der cirka ekstra Metropassagerrejser med afgreningen. Afgreningen til Nordhavnen og den øgede betjening af Cityringen medfører også en stigning i passagertallet for den eksisterende Metro. I det samlede Metrosystem forventes antallet af passagerer med afgreningen og den øgede betjening at blive øget med per hverdagsdøgn i år Andre kollektive transportsystemer Anlægget af Nordhavnsmetroen vil styrke den samlede trafikdækning i hovedstadsområdet, idet den bedre betjening af de korte rejser i indre København vil flytte rejsende fra S-toget over i Metroen og aflaste Boulevardbanen for korte ture og derved øge kapaciteten i S-toget til flere længere rejser i hovedstadsområdet. S-tog forventes altså at opleve et marginalt fald, fordi Cityringen aflaster S-togsstrækningen Østerport-København H, mens Nordhavnsafgreningen aflaster strækningen Nordhavn-Østerport. Herved falder en del korte S-togsrejser bort, mens der bliver plads til flere passagerer på de lange rejser. Regionaltogene forventes samtidig at få en marginal stigning. Variationerne for S-tog og regionaltog er dog meget små og inden for prognosemodellens usikkerheder. En ændring i det overordnede rejsemønster medfører desuden et mindre fald i antal buspassagerer. Flere passagerer på Cityringen Antal passagerer uden og med Metro til Nordhavn (2030) Station Passagerer uden Metro* Passagerer med Metro København H Rådhuspladsen Gammel Strand Kongens Nytorv Marmorkirken Østerport Trianglen Poul Henningsens Plads Vibenhus Runddel Skjolds Plads Nørrebro Nørrebros Runddel Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Frederiksberg Allé Enghave Plads Nordhavn v/orientkaj I alt *I gældende langtidsbudget

10 10 Afgrening til Nordhavnen Nærheden til stationen vil gøre arbejdspladser og butikker meget attraktive Bedre miljø færre biler Som følge af afgreningen til Nordhavnen og en bedre betjening af Cityringen vil flere bruge den kollektive trafik, og dette vil begrænse brugen af bil i den nye bydel. Den beregnede effekt på biltrafikken er begrænset, da de nye stationer ligger i et byudviklingsområde, der i dag ikke er særligt intensivt trafikeret, men en beregning, hvor der sammenlignes med en situation, hvor Nordhavnsområdet er udbygget uden Metro, ville givetvis vise en større effekt på biltrafikken i området. Et kollektivt transportsystem skaber god tilgængelighed. Metroselskabets undersøgelse af transportvaner hos Rambølls og Dansk Industris medarbejdere viser, at det er muligt at ændre folks transportvaner til fordel for den kollektive trafik, og dette gælder endda også for bilejere. Den nye bydel i Nordhavnen Udbygningen af Nordhavnen kan påbegyndes, når lokalplanen og tillæg til kommuneplan for Århusgadekvarteret er vedtaget, hvilket forventes at ske ultimo 2011 med en byggemulighed på etagemeter. Der forventes en årlig udbygning på etagemeter med første indflytning omkring Det samlede opland omkring de to nye Metrostationer er vurderet at være etagemeter i år 2031 med ligelig fordeling på bolig og erhverv. Heri indgår etagemeter, som ligger ud over kommuneplantillæggets ramme. Den videre udbygning indgår ikke i beregningerne. Synergi mellem Nordhavn Metrostation, arbejdspladser og butikker Til understøttelse af Metroprojektet overvejes det at opføre et byggeri på m2 med op til m2 butikker i forbindelse med Nordhavn Metrostation. Nærheden til stationen vil gøre arbejdspladser og butikker meget attraktive med stor tilgængelighed og vil dermed fremme passagergrundlaget. Et foreløbigt skitseforslag med de m2 fordelt på tre bygninger placeret over metroanlægget vurderes muligt at gennemføre. Ud over de nævnte funktionelle fordele vil bebyggelsen være medvirkende til at danne en markant byport omkring Århusgade som indgang til kvarteret og vil danne en række veldefinerede byrum i tilknytning til stationen og Århusgade. Projektet overvejes gennemført i Offentligt Privat Partnerskab (OPP). I samarbejde med en privat investor er det tanken at søge at skabe grundlag for en intensivering af bebyggelsen til gavn både for den nye bydel og Metroen. Rammerne for et sådant samarbejde skal videreudvikles efter beslutning om en Nordhavnsmetro. Overvejelser om bebyggelsesstruktur i forbindelse med Nordhavn Metrostation. Bygningerne planlægges indrettet med kontorer og andre liberale erhverv samt muligvis butikker.

11 Trafikken og byen 11 Omstigning til bus, S-tog og Metro På Nordhavn Station vil der blive mulighed for omstigning mellem bus, tog og Metro ligesom det kendes fra Flintholm Station i dag. Den mest miljøvenlige transportform CO2-udledning for hver transportform. Tallene er vist i gram per personkilometer, dvs. hvor meget CO2, der udledes, når en person kører en kilometer. Metro S-tog Bus Bil 52 g 66 g 87 g 225 g

12 12 Afgrening til Nordhavnen Anlægget Mere af det samme Cityringen og afgreningen til Nordhavnen ligger konstruktionsmæssigt, arkitektonisk og funktionelt i tråd med den eksisterende Metro. De to stationer Det foreslåede anlæg omfatter en Metro til Nordhavnen med to stationer: En underjordisk station ved Nordhavn S-togsstation (Århusgade), hvor det er muligt at skifte til S-tog og bus, og en højbanestation ved Orientbassinet. I takt med udbygning af Nordhavnen kan systemet eventuelt forlænges. ÅRHUSGADE ØSTBANEGADE BUS S-TOG KYSTBANEN KALKBRÆNDERIHAVNSGADE NORDHAVNSMETROEN FRIHAVNSBANEN ÅRHUSGADE GLÜCKSTADTSVEJ Metrostation og gangtunnel til Nordhavn S-togsstation. BUSSTOP NORDHAVNSMETROEN HAVNEBUS ORIENTBASIN Metrostation v/orientkaj

13 Anlægget 13 Nordhavnsafgrening Signaturer: Cityringens linjeføring Foreslået Metro Potentiel Metro Stationer Poul Henningsens Plads v/orientkaj Nordhavn Trianglen Østerport

14 14 Afgrening til Nordhavnen Den opgravede jord kan transporteres gennem tunnellen tilbage til Nordhavnen, hvor den deponeres Afgreningskammeret Afgreningen mod Nordhavnen starter i et sporskiftekammer, som skal bygges for Cityringen under Sortedamssøen ved Øster Søgade. Sporskiftekammeret omprojekteres inden byggestart til også at rumme sporskifter for afgrening mod Nordhavn Metrostation. Dermed kan man bore afgreningens tunneller fra Nordhavnen mod Øster Søgade, og den opgravede jord kan transporteres gennem tunnellen tilbage til Nordhavnen, hvor den deponeres. På den måde undgås lastbiltrafik fra Østerbro med opgravet jord. Når tunnellerne er boret, kan boremaskinerne afmonteres i afgreningskammeret. Dette vil ikke forsinke det planlagte byggearbejde for Cityringen. Lige som det heller ikke vil forlænge den tid, der er behov for arbejdspladsen i Øster Søgade ud over det oprindeligt planlagte. Borede tunneller Fra det underjordiske afgreningskammer kører Metroen i to separate tunnelrør til Nordhavn Metrostation. Krauseparkens skakt I Krauseparken mellem Gammel Kalkbrænderi Vej og Krausesvej på Østerbro etableres en skakt, der fungerer som både nød- og ventilationsskakt. Placeringen er valgt ud fra en afvejning af afstand mellem nødudgange, begrænsning af gener for naboer og trafik samt ledningsomlægninger. Skakten fører ned til metrotunnellerne cirka 32 meter under gadeplan. Nordhavn Metrostation Nordhavn Metrostation udformes som en standardtype høj tunnelstation lig stationer på Cityringen, for eksempel Enghave Plads. Sporniveauet er cirka 14 meter under gadeplan mod normalt 20 meter. Der er derfor kun behov for ét rulletrappeløb fra det mellemliggende niveau og perron. Omstigning mellem S-tog og Metro Omstigning fra Nordhavn S-togsstation til Metrostationen foregår via trappe ned til gadeplan og herfra via rulletrappe og rullebånd gennem en tunnel under Kalkbrænderihavnsgade til Metrostationens mellemniveau, hvorfra en rulletrappe fører ned til perronen. Mod Nordhavn Modtagelseskammer Midlertidig luge til optagning af TBM Midlertidig skillevæg Midlertidig walkway Mod Trianglen Mod Østerport Fra Nordhavn Afgrening i et sporskiftekammer under Sortedams Sø.

15 Anlægget 15 Gravet tunnel og åben rampe Fra tunnelstationen kører Metroen med en 6 procent stigning gennem gravet tunnel og åben rampe mod højbane. Den åbne rampe tænkes udformet som tilsvarende anlæg på Metroen i Ørestad. Metro på højbane Højbanen anlægges, som i Ørestad, som to separate brobaner, der bæres af individuelle søjler. Adskillelsen af de to baner muliggør, at lyset kan falde ned mellem banerne, i modsætning til en samlet, mere kompakt struktur. Højbanestation v/orientkaj Højbanestationen placeres ved vestenden af Orientbassinet, hvor der er planlagt busterminal og anlægsplads for en fremtidig havnebus. Stationen udformes lig stationerne i Ørestad som fritstående konstruktioner mellem brobanerne, men som en ændring af konceptet tænkes stationen forsynet med perrondøre svarende til løsningen på Metrostationen i Lufthavnen. Udførelse af anlægget Boring af tunneller udføres fra Nordhavnsområdet i retning mod Øster Søgade. Boremaskinerne opstilles i startanlæg, som kan forberedes ved etableringen af Nordhavn Metrostation og tunnel. Den valgte borelogistik giver den korteste transport af bortgravet jord fra tunneller til depot i Nordhavnen, samtidig med at man påvirker arbejdet med Cityringen mindst. Ved optimal planlægning og igangsætning af anlægsarbejdet vurderes det muligt at anlægge afgreningen uden forsinkende konsekvens for Cityringen og uden at forlænge anvendelsen af arbejdspladsen i Øster Søgade ud over det oprindeligt planlagte. Elevator Ovenlys Nødtrappe Hovedtrappe Perron niveau Længdesnit v/ Enghave Plads Metrostation som høj tunnelstation med en dybde på cirka 14 meter. Skitsen er fra den kommende Enghave Plads Station.

16 Metro føres på højbane frem til stationen v/orientkaj. Højbanen på søjler betyder, at Metro bliver synlig i bybilledet og dermed bliver nærværende i dagliglivet i Nordhavnen samtidigmed, at der er fuldt udsyn og bevægemulighed på tværs af banen. Foto: Højbanen ved DR Byen

17 Økonomi 17 Økonomi Anlægsomkostninger Som det fremgår af nedenstående tabel, er de samlede anlægsomkostninger, inklusiv en reserve på 30 procent, vurderet til 2,9 milliarder kroner i medio 2011-priser. Når der tages hensyn til, at omkostningerne vil falde over nogle år, svarer det til 2,5 milliarder kroner i 2011-priser, under forudsætning af en realrente på tre procent og med en tidshorisont på 50 år. Anlægsomkostningerne er reducerede som følge af integreringen i anlægget af Cityringen. Anlægsomkostningerne per kilometer vil således gennemsnitligt blive cirka 20 procent lavere for afgreningen end for Cityringen. Det skyldes først og fremmest, at der er tale om integration af Nordhavnsmetroen i Cityringen, så der blandt andet ikke er behov for at anlægge et nyt kontrol- og vedligeholdelsescenter på afgreningen, og at en del af strækningen er højbane. Men det skyldes også, at Cityringens sporskiftekammer under Sortedamssøen kan omdannes til et afgreningskammer, således at der kan spares konstruktionsomkostninger og omkostninger til byggepladsen, som kan anvendes til begge anlæg. Besparelsen alene som følge af integreringen af anlægsarbejderne vurderes til at udgøre omkring 300 millioner kroner. Reinvesteringer Det er vurderet, at reinvesteringerne vil ligge på linje med Cityringens og, omregnet til nutidspriser, vil udgøre 100 millioner kroner over 50 år, således at det samlede investeringsbehov i nutidspriser vil være på 2,6 milliarder kroner i perioden. Reinvesteringer kan eksempelvis være udskiftning af forældet eller nedslidt udstyr blandt andet styresystemer, passagerinformationssystemer, udstyr i tog og på stationer såsom elevatorer og rulletrapper. Driftsøkonomi Som tidligere nævnt forventes det, at en Nordhavnslinje på sigt vil generere cirka ekstra passagerer per hverdagsdøgn i det samlede metrosystem. Det giver en ekstra driftsindtægt på cirka 100 millioner kroner om året for Metroselskabet, og samlet set vil det give et nettodriftsoverskud på cirka en milliard kroner i nutidspriser på 50 år. Ejendomsbidrag En Metro til Nordhavnen vil være af afgørende betydning for sammenbindingen af den nye bydel med resten af byen. Afgreningen vil derfor øge værdien af arealerne i den nye bydel og således give højere ejendomspriser for de enkelte byggerier. Samtidig vil Metroen medvirke til en hurtigere realisering af byggerierne. Da Metroen først Finansieringsbehov Mia. DKK Samlet anlægsoverslag 2,9 Nutidsværdi af anlægsomkostninger inklusiv reserver på 30 procent -2,5 Reinvesteringer -0,1 Samlet investeringsbehov -2,6 Finansieringskilder Nettodriftsoverskud 1,0 Ejendomsbidrag 0,8 OPP-bidrag 0,05 Samlet finansiering 1,9 Restfinansieringsbehov -0,7

18 18 Afgrening til Nordhavnen En senere etablering vil derudover forstyrre driften på Cityringen i cirka et år, hvilket forventes at medføre et frafald på mellem 25 og 50 procent af passagererne etableres efter, at der er taget hul på første etape af byudviklingen, er det tanken, at byggeprojekter i Nordhavnen pålægges et årligt ejendomsbidrag, når der etableres en Metrostation i nærheden af byggeriet. Nutidsværdien af ejendomsbidraget er vurderet til 810 millioner kroner. Offentligt Privat Partnerskab (OPP) Ud over den generelle stigning i ejendomspriserne i Nordhavnen, som genereres af Metroen, vurderes det, at der vil være grundlag for at opnå en yderligere indtægt på 50 millioner kr. ved at etablere et samarbejde med en privat partner om et byggeri i tilknytning til Nordhavn Metrostation. Finansiering Som det fremgår af tabellen på side 17 vil overskuddet fra driften, ejendomsbidraget og OPP-bidraget kunne dække cirka 75 procent af de samlede omkostninger til anlæg og reinvesteringer. Restfinansieringsbehovet på 0,7 milliarder kroner forudsættes dækket gennem tilkøb fra de to selskabers fælles ejere, Staten og Københavns Kommune. Driftsøkonomien forudsættes integreret med driften af Cityringen. Samfundsøkonomi Der er foretaget en indledende analyse af Nordhavnsmetroens samfundsøkonomiske effekter opgjort i forhold til en situation, hvor Cityringen er anlagt og taget i drift som planlagt. De to væsentligste poster i den samlede samfundsøkonomi er anlægsomkostningerne, der tæller som et tab, og tidsbesparelser, som skabes for de rejsende i kollektiv trafik, der giver en gevinst. Værdien af effekter på miljø, klima og uheld giver samlet et lille positivt bidrag. I alt opnår projektet en intern rente på 2,9 procent. Den interne rente er dermed på samme niveau som for Cityringen med 3,0 procent og letbanen i Ring 3 med 2,8 procent. Mulighed for senere etablering? Teoretisk set er der også mulighed for kun at lave et afgreningskammer nu og etablere de tilsluttende tunneller og stationer i Nordhavnen på et senere tidspunkt. Afgreningskammeret alene vil koste omkring 50 til 75 millioner kroner. De samlede anlægsomkostninger vil samtidig blive højere omkring 300 millioner kroner når Nordhavnsmetroen skal færdiggøres. Det skyldes blandt andet, at arbejdspladsen i Sortedamssøen vil skulle genetableres. En senere etablering vil derudover forstyrre driften på Cityringen, idet det vil være nødvendigt at køre enkeltsporsdrift kun i en retning i cirka et år, hvilket forventes at medføre et frafald på mellem 25 og 50 procent af passagererne. Det svarer til en manglende indtægt på mellem 300 og 400 millioner kroner. Samlet vil denne løsning altså fordyre Nordhavnsmetroen med cirka 600 til 700 millioner kroner. Endelig vil generne ved en senere færdiggørelse af Nordhavnsmetroen betyde, at borgerne på Østerbro berøres af anlægsarbejde i Sortedamssøen af to omgange, ligesom de planlagte og færdiggjorte byggerier på Nordhavn (boliger og erhverv) vil blive berørt af anlægsarbejdet. Intern rente for forskellige infrastrukturprojekter: Ring 3 2,8 % Femern Bælt 7,0 % København-Ringsted 6,2 % Cityringen 3,0 %

19 Den videre proces 19 Den videre proces De økonomiske, tekniske og udviklingsmæssige fordele kan realiseres på baggrund af en hurtig beslutning om at etablere afgreningen til Nordhavnen og sætte de nødvendige forberedelser i gang. Vigtige elementer i den videre proces er Indgåelse af aftale blandt Metroselskabets ejere og By og Havns ejere om etablering og finansiering primo 2012 Samtidig igangsættelse af planlægningsproces i Københavns Kommune Igangsættelse af forundersøgelser og forberedende arbejder primo 2012 Igangsættelse af projektering før kontraktindgåelser medio 2012 Indgåelse af ændringsaftaler til Cityringens kontrakter ultimo 2012 og 2013 Vedtagelse af Kommuneplantillæg og VVM - redegørelse forår 2013 Vedtagelse af ændringslov til Lov om en Cityring medio 2013 Ejergodkendelse forud for indgåelse af de store kontrakter på afgreningen senest ultimo 2013 Igangsættelse af besigtigelser, ekspropriationer og ledningsomlægninger fra medio 2013 Påbegyndelse af anlægsarbejder i Nordhavnen forår 2014 Hvis fordelene ved at anlægge en Nordhavnmetro samtidig med etableringen af Cityringen udnyttes fuldt ud, er det muligt, at den kan åbne i efteråret Cityringen åbner i slutningen af Planlægningsfase (Planlagt åbning i 2019) Principaftale inklusiv bevilling til forberedende arbejder KPT med VVM - redegørelse og lokalplaner Ændring af Lov om en Cityring n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d Geotekniske forundersøgelser Udbud og indgåelse af kontrakt om rådgivning Projektering Ændringsaftaler til Cityringens kontrakter Kontraktindgåelse og eventuelt udbud for øvrige kontrakter Forberedelser for arealer og rettigheder før anlægsarbejde Planlagt udbygning af Nordhavnen i årstal De første nybyggerier i Århusgadekvarteret forventes at blive taget i brug omkring I 2019 forventes Århusgadekvarteret at være fuldt udbygget og de næste bykvarterer, Sundmolen og Trælastholmen, at være godt på vej. I alt kan disse tre bykvarterer rumme cirka m2 byggeri. Med start i 2019 vil der herefter kunne udbygges yderligere m2, for endelig i 2031 i alt at være opført knap m2 byggeri inklusiv eksisterende byggeri, der bevares. Nordhavnsprojektet er udviklet med arkitektfirmaerne Cobe, Sleth og Polyform samt ingeniørfirmaet Rambøll som rådgivere og i et tæt samarbejde med Københavns Kommune.

20 Poul Henningsens Plads v/orientkaj Vibenshus Runddel Nordhavn Skjolds Plads Vanløse Flintholm Lindevang Nørrebro Nørrebroparken Fasanvej Solbjerg Nuuks Plads Aksel Møllers Have Frederiksberg Nørrebros Runddel Forum Rådhuspladsen Gammel Strand Trianglen Nørreport Sortedams Sø Østerport Marmorkirken Kongens Nytorv Enghave Plads Frederiksberg Allé Otto Busses Vej / Vasbygade Kontrol- og Vedligeholdelsescenter Sønder Boulevard København H Islands Brygge Christianshavn Amagerbro DR Byen Universitetet Lergravsparken Øresund Amager Strand Sundby Femøren Bella Center Kastrup Foreslået Metro til Nordhavnen Kommende Metrostationer Metrostationer Tunnelarbejdspladser Skaktsarbejdslads Ørestad Vestamager Lufthavnen Copenhagen Airport

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering

Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21. Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Letbane fra Lyngby til Ishøj en ny transportmulighed i 2020/21 Forudgående høring om VVM-redegørelse og miljøvurdering Transportministeriet Bagom letbanen på Ring 3 I sommeren 2013 indgik 11 kommuner Lyngby-Taarbæk,

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 M2 M1 02 12 22 32 42 52 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 30 40 50 00 20 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 02 12 22 32 42 52 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Mandag-fredag Monday-Friday

Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday M2 M1 Mandag-fredag Monday-Friday 17 27 47 57 07 22 32 42 52 02 12 47 57 07 17 27 59 09 19 29 39 49 07 17 27 47 57 11 21 31 41 51 01 17 27 47 57 07 Hillerød Hillerød Allerød

Læs mere

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium

Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium Lyse kontorer i præsentabel ejendom med smuk atrium MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Præsentabel ejendom Hvis I er på udkig efter et

Læs mere

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Undersøgelsens baggrund

Læs mere

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København.

Regeringen, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Etablering af en Cityring Regeringen, og har indgået aftale om at udvide den nuværende Metro med etablering af en Cityring i København. Cityringen skal gå i en tunnel under City, brokvartererne og Frederiksberg.

Læs mere

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby

Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby Lyse og moderne kontorlokaler i Brøndby MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Nem adgang til Ring 3 og motorvejsnettet. Nu udbydes dette moderne kontorlejemål i en markant

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen

Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Juni 2013 Rapport Cityringen Udredning af metro til Ny Ellebjerg via Sydhavnen Metroselskabet Transportministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København

Læs mere

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009

Cityringen. v/ Trianglen. v/ Vibenshus Runddel. Cityringen. Nabomøde 31. marts 2009 v/ Trianglen og v/ Vibenshus Runddel Deltagere fra Metroselskabet: Christine Hammer, landinspektør, projektleder Metroselskabet Henrik Weiersøe Jensen, landinspektør, rådgiver for Metroselskabet Lotte

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

Cykelstrategi Københavns Befæstning

Cykelstrategi Københavns Befæstning Cykelstrategi Københavns Befæstning Et samarbejde mellem Dragør, Tårnby, Hvidovre, Brøndby, Rødovre, København, Gladsaxe, Gentofte og Lyngby Taarbæk Kommune November 2010 2 / Københavns befæstning Cykelstrategi

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume

Udredning om. Letbane PÅ Ring 3. Marts 2013: Resume Udredning om Letbane PÅ Ring 3 Marts 2013: Resume RINGBY/LETBANESAMARBEJDEt 2 1 Ringbyen fremtidens byudvikling 4 2 Hvad er en letbane? 6 3 Regionen og Ringby-kommunerne 8 4 Bedre kollektiv trafik og byudvikling

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om

Nørreport. Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Nørreport Bus, tog og Metro, mens vi bygger om Vi bygger Ny Nørreport Under navnet Ny Nørreport er DSB, Banedanmark og Københavns Kommune gået sammen om en omfattende ombygning af Nørreport Station og

Læs mere

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU

Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Transportudvalget 2013-14 L 65 Bilag 1 Offentligt 23. april 2013 Notat om Letbanen - der bør føres gennem DTU Resumé DTU har med stor interesse fuldt letbaneprojektet og vurderer, at projektet kan få stor

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

NOTAT: S-tog til Roskilde.

NOTAT: S-tog til Roskilde. Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 216672 Brevid. 1572357 Ref. CT Dir. tlf. 46 31 37 02 claust@roskilde.dk NOTAT: S-tog til Roskilde. 15. november 2012 1. Indledning Trafikstyrelsen har i 2011

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Implementeringsplan for review af støjmålinger.

Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger. Implementeringsplan for review af støjmålinger 1.1 Baggrund Pr. 1. juli trådte den ny regulering af støjgener fra metrobyggeriet i kraft. Dette skete som

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

Ørestadens arkitektur

Ørestadens arkitektur Ørestadens arkitektur Oplev den nye bydel Kom og oplev den nye Ørestad med masser af sport- og fritidsoplevelser 1 mnb tryksag.indd 1 28-11-2011 15:32:19 om Ørestad blev fremlagt. Det var fra starten tanken,

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Se de nye metrostationer

Se de nye metrostationer METRONYT JUN2013 Se de nye metrostationer Designet af stationerne på den nye metrolinje, Cityringen, ligger nu klar. VI KENDER ET STED Let og Smagfuld Sommermad med super sunde proteiner TV kok Claus Holm

Læs mere

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog

Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 DSB og DSB S-tog Østtælling 2008 blev gennemført den 13. november 2008 Denne rapport beskriver de overordnede resultater af Østtælling 2008 samt de metodiske forhold og overvejelser der

Læs mere

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening

SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus. - Vision for kollektiv trafikbetjening SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus - Vision for kollektiv trafikbetjening Maj 2006 SYDHAVNEN Ringen sluttes - med bus Vision for kollektiv trafikbetjening Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet

Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet Bedre Terminaler i Hovedstadsområdet - Organisering, finansiering og resultater Ved Terminalsamarbejdet mellem HUR, DSB, DSB S-tog og Banestyrelsen. Oplægsholdere HA, HD Brian Haapanen og Civilingeniør

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer

Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Syv løsninger på Københavns trafikproblemer Af regionsrådsmedlem Andreas Røpke (uden for partierne), 4. november 2013 København skal styrkes som europæisk metropol og som grøn og social storby, hvor mobilitet

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ørestadsruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ørestadsruten Nuværende forhold Ørestadsruten forbinder Tårnby og Københavns kommuner, se figur 1 I Københavns Kommune støder ruten til Voldruten

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Styr på trafikken og renere luft

Styr på trafikken og renere luft Styr på trafikken og renere luft Politisk udspil af overborgmester Frank Jensen om mindre trængsel, bedre kollektiv trafik og renere luft. Det går godt i København. Byen vokser og vi bliver rigere. De

Læs mere

Nu borer vi den anden vej

Nu borer vi den anden vej Ta med ME TROENS MAGA SIN S E P. - OK T. 2 0 1 5 m.dk Guide Kom tæt på metrobyggeriet Status Mere end 40 pct. af Cityringen er nu udgravet, og der er hul igennem mellem Nørrebro og Vesterbro. Tag med på

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3

Principaftale. om anlæg og drift af. en letbane på Ring 3 » 1 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 København den 20. juni 2013 2 København den 20. juni 2013 Principaftale om anlæg og drift af en letbane på Ring 3 Indledning Staten ved Transportministeriet,

Læs mere

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring?

Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? Opgavens organisering Letbaner i stedet for eller som supplement til en Metroring? af Jan Kragerup, NIRAS (JKR@NIRAS.dk) 1 NIRAS Opgavens organisering Problemstilling: Borgerrepræsentationen efterlyste

Læs mere

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København

Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Nordhavn - fremtidens bæredygtige bydel i København Projektleder Marc Jørgensen www.kk.dk Side 1 Side 2 / Side 3 / Side 4 / Udfordringen! > Hvilke processer er centrale for at indfri visionerne? > Hvordan

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Cykelregnskab for Region Hovedstaden

Cykelregnskab for Region Hovedstaden Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Onsdag den 23. januar 2013

Onsdag den 23. januar 2013 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Onsdag den 23. januar 2013 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser CMT 6.

Læs mere

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold

Ishøjruten CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER. Nuværende forhold CYKELSUPERSTIER I HOVEDSTADSOMRÅDET - RUTEBESKRIVELSER Ishøjruten Nuværende forhold Ishøjruten forbinder Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre og Københavns kommuner, se figur 1 Fra Ishøj vil det være muligt

Læs mere

ta med Me troens maga sin Oplev metroen blive til Under København Se hvad der sker på metrobyggeriet

ta med Me troens maga sin Oplev metroen blive til Under København Se hvad der sker på metrobyggeriet ta med Me troens maga sin O K T. - N O V. 2 0 14 G U I D E Oplev metroen blive til Under København Se hvad der sker på metrobyggeriet TIL IN F OR M ATION Metromagasinet Til byen guider dig til oplevelser

Læs mere

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015)

Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) Grundbeskrivelse Fysioterapipraksis i Region Hovedstaden Praksisplan 2015-19 (version 8.1.2015) 1 Ordforklaringsliste I grundbeskrivelsen anvendes forskellige fagtermer og udtryk, som uddybes nærmere nedenfor:

Læs mere

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 METRo til Nordhavn Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering Metro til Nordhavn I 2019 kan københavnerne komme fra Rådhuspladsen

Læs mere

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ

Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ Sætter hovedstaden i bevægelse TAGENSVEJ / JAGTVEJ 1. NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK = 2. BASERET PÅ BORGERDRØMME 3. SAMMENTÆNKER TRAFIK + BY NY IDÈ OM HØJKLASSET TRAFIK Idé om højklasset trafik: Gem det

Læs mere

Den gamle Volkswagen samlefabrik

Den gamle Volkswagen samlefabrik Den gamle Volkswagen samlefabrik Projektejendom indrettet som kontor og lager ved Hvidovre Station 4.855 m², heraf ca. 3.900 m² kontorer i to plan Tidligere domicil for Danske Handicaporganisationer som

Læs mere

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier

Samfundsøkonomiske analyser af cykelsuperstierne. Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal. Sekretariat for Cykelsuperstier Historier fra de samfundsøkonomiske analyser samt nøgletal Sekretariat for Cykelsuperstier Incentive Holte Stationsvej 14, 1. DK-2840 Holte kontakt@incentive.dk / @ (+45) 2916 1223 / t incentive.dk / w

Læs mere

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken!

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! www.dbu.dk/billetsalg/tilskuerguiden Tilskuerguiden - sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til finalen i DBU Pokalen i Parken! Til lykke med din billet til årets finale i

Læs mere

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse

Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse 07-10-2008 Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. forslag til kommuneplantillæg med VVM redegørelse I forbindelse med den af Borgerrepræsentations vedtagne høring af forslag til kommuneplantillæg med

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring

LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015. Lov om en Cityring LOV nr 552 af 06/06/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transport- og Energimin., j.nr. 500-13 Senere ændringer til forskriften LOV nr 526 af

Læs mere

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år

- Forslaget til linjefordeling giver et sammenhængende regionalt busnet - De økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel skal indfases over 3 år Notat Til: Styregruppe for ny linjefordeling Kopi til: Arbejdsgruppe Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 6. oktober 2014

Læs mere

Metro, letbane, nærbane og cykler

Metro, letbane, nærbane og cykler Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten om: Metro, letbane, nærbane og cykler 12. juni 2014 1 Reservation til afgreningskammer

Læs mere

Bedre infrastruktur på S-banen Katalog over mulige infrastrukturforbedringer og tilhørende kapacitets- og driftsudvidelser Februar 2009 2 Bedre infrastruktur på S-banen Indholdsfortegnelse Indledning 4

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler

Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt. Tilgængelighed til de 11 hospitaler Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Bilagsnotat til projektet Let at komme rundt Tilgængelighed til de 11 hospitaler August 2012 Dato: 14-08-2012

Læs mere

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16.

Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. Københavnertunnelen og Købehavns City Terminal, 16. juni 2006 Københavns nye City Terminal & Metrostation Operaen (Cityringen) 16. juni 2006 foreslår at bygge en undersøisk terminal under bunden af havnen

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S Årsrapport 2013 Metroselskabet I/S Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S CVR-nr. 30823699 T +45 3311 1700 E m@m.dk Læs mere om metroen på m.dk Foto Das Büro, Ditte Valente, Metroselskabet. Layout,

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN

DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN DIN NYE LEJEBOLIG TÆT PÅ VAND OG BY I NORDHAVN Boliger med udsigt til by, himmel og hav Lejlighederne varierer i størrelse fra de mindste på 77 m 2 til de største på 150 m 2. Boligerne sikrer med deres

Læs mere

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S

Årsrapport 2014 Metroselskabet I/S Metroselskabet I/S Indhold Indhold 1.0 Året kort 7 2.0 Metroselskabets forretningsstrategi 13 3.0 Metroselskabets anlægsaktiviteter 17 Igangværende anlægsprojekter 19 Cityringen 20 Nordhavn etape 1 23

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU

- projekter i Hovedstadsområdet. Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? - projekter i Hovedstadsområdet Alex Landex, CTT-DTU Er letbaner en god forretning for samfundet? 5. oktober 2005 Baggrund udenlandske succeser Letbaner er

Læs mere

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk

TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk TUS breder sig men hvad er erfaringerne? Jens Willars Programleder - TUS jewi@dsb.dk Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser Effekten af TUS trafikinformation - tilfredshedsundersøgelser

Læs mere

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner

Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT Hvidbog: Resumé og bemærkninger til høringssvar ifm. offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg om kreative zoner Borgerrepræsentationen

Læs mere

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme

Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt Avedøre Holme Gladsaxe Kommune BOA, BYP, LS. 13. april 2011 Økonomiudvalget 03.05.2011 Punkt nr. 133, bilag 2 Notat om organisering og kommunal medfinansiering af arbejdet med en letbane mellem Lundtofte og Ishøj samt

Læs mere

FREMGANG I FÆLLESSKAB

FREMGANG I FÆLLESSKAB FREMGANG I FÆLLESSKAB INVESTERINGSPAKKE 13 FREMGANG I FÆLLESSKAB Med aftalen Fremgang i fællesskab fortsætter vi med at renovere skoler, bygge almene boligere og forbedre forholdene for de mest udsatte

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om status på byggeriet af Cityringen. Juni 2014

Beretning til Statsrevisorerne om status på byggeriet af Cityringen. Juni 2014 Beretning til Statsrevisorerne om status på byggeriet af Cityringen Juni 2014 BERETNING OM STATUS PÅ BYGGERIET AF CITYRINGEN Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og hovedkonklusion...

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre

Enhedslisten i Amager Øst. Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer. vi gør Strandparken endnu bedre Enhedslisten i Amager Øst Læs hvordan: vi skaber nye spændende bykvarterer vi gør Strandparken endnu bedre vi gør plads til både busser, cykler og biler vi skaffer Amager grøn energi vi giver bydelens

Læs mere

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012

Informationsmøde for Poul Henningsens Plads Onsdag den 12. december 2012 1 METROSELSKABET Cityringen Informationsmøde for Poul Onsdag den 12. december 2012 2 Dagsorden 1. Velkommen Metroselskabet 2. Cityringen Metroselskabet 3. Regler Metroselskabet 5. Anlægsarbejdets faser

Læs mere

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk

2150 Nordhavn Projektsalg: danbolig Nygårdsvej 2 2100 København Ø Tlf.: 38 41 70 00 svanemoellen@danbolig.dk www.danbolig.dk 2150 Nordhavn 02 kronløbshuset.dk Velkommen til Et nyt byggeri i harmoni med havnemiljøet Arkitekturen ideen den nye bydel Ejerlejligheder med taghave, terrasse eller altaner Lejlighedstyper fleksibel

Læs mere

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til landskamp i Parken!

- sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til landskamp i Parken! www.dbu.dk/billetsalg/tilskuerguiden Tilskuerguiden - sådan får du, din familie, venner og kolleger den bedste oplevelse til landskamp i Parken! Til lykke med din landskampbillet. Parken er et af Europas

Læs mere

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia

Kollektiv transport som én enhed. v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia Kollektiv transport som én enhed v. Søren Englund Centerchef i Trafikselskabet Movia DOT - Din Offentlige Transport 2 Lov om trafikselskaber 7, stk. 3 - med virkning fra den 1. januar 2015 Trafikselskabet

Læs mere

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09

RETNINGSLINJER. 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 RETNINGSLINJER 56 Den t;nkende storby Hovedstruktur 09 INDLEDNING Hvilke forventninger er der til Københavns fremtidige udvikling, og hvor meget areal skal der bruges til byudviklingen? Hvor skal virksomheder,

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland

Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Notat 21.11.13 Besvarelse af spørgsmål om passagergrundlag for ny station ved Holeby på Lolland Bjarne Jensen har stillet en række spørgsmål til den metode, der er anvendt til fastsættelse af passagergrundlaget

Læs mere

ny varmetunnel under københavn

ny varmetunnel under københavn ny varmetunnel under københavn Fotograf: Henrik Pyndt Sørensen Københavns Energi bygger en 4 km lang tunnel til miljøvenlig fjernvarme. www.ke.dk største byggeprojekt i københavn siden metroen Københavnerne

Læs mere

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane

Københavns Amt. Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane Københavns Amt Holdningsundersøgelse vedr. etablering af letbane December 2003 Tabelrapport Projektledere: Asger H. Nielsen Casper O. Jensen Alle rettigheder til undersøgelsesmaterialet tilhører. Materialet

Læs mere

Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder

Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder TIL SALG Carl Jacobsens Vej 33 + 37 2500 Valby Unik investeringsmulighed i nyopførte udlejede erhvervsejerlejligheder Salg af 4 erhvervsejerlejligheder bestående af 1.610 m² kontor samt 631 m² p-kælder

Læs mere

et nordjylland i udvikling!

et nordjylland i udvikling! et nordjylland i udvikling! Nordjylland står sammen i samfundets interesse. Køen over Limfjorden bliver i de kommende år længere og længere. Limfjorden bliver snart en barriere for Nordjyllands udvikling.

Læs mere

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København.

Kvistgård. Espergærde. Rungsted Kyst. Rudersdal. Skodsborg. Brede Tårbæk. Klampenborg. Bagsværd. Husum. Islev Nørrebro. København. 9 9 Skærød Mørdrup Snekkersten Liseleje Asserbo 9 9 9 ted 9 Ullerød 9 0 Mikkelborg Kregme Harløse lte Hornsved Strø 9 0 Sigerslev Herlev rød Sjælsmark Hørsholm drev Bakkeby 0 Frederikssund 9 Sperrestrup

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

Metroen rykker ind på København H

Metroen rykker ind på København H TA MED METROENS MAGASIN FEB. - MAR. 2015 Tema Skævt og hipt, moderne og autentisk. Området omkring Hovedbanegården har sit helt eget liv fyldt med mennesker, der kommer og går. Lige nu arbejdes der under

Læs mere

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under

Læs mere

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt

Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt Velkommen i Metroen Metroen binder byen sammen døgnet rundt, alle ugens dage. Med Metroen har københavnerne og byens besøgende en mulighed for at komme nemt og hurtigt rundt på en bæredygtig måde. Billetter

Læs mere

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET

AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive sikkerhedssystemer på Volvos nye testbane. B Y G G E R I DYBET ØNSKER SIKKERHED Sv. E. Brogaard har højnet sikkerheden med Volvos adaptive fartpilot. TRANSPORTERER ALT Alsidighed er nøgleordet for bornholmerfirmaet Lennart Ipsen. AKTIV SIKKERHED Sådan testes aktive

Læs mere

11.06.09 / Gl. Avernæs Migration af store systemer fra ArcView 3x til ArcGIS 9x

11.06.09 / Gl. Avernæs Migration af store systemer fra ArcView 3x til ArcGIS 9x 11.06.09 / Gl. Avernæs Migration af store systemer fra ArcView 3x til ArcGIS 9x Gitte Schwartz gsc@moviatrafik.dk Trafikselskabet Movia Movia Dannet 1. januar 2007 ved fusion mellem de tre Trafikselskaber:

Læs mere

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012.

Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12. Afgjort den 7. juni 2012. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. Aktstykke nr. 98 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 98 Klima-, Energi- og Bygningsministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere