UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd ( )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)"

Transkript

1 UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd ( ) 1

2 Mellem Tønder Kommune Kongevej Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade Tønder indgås nærværende Samarbejdsaftale 1. Indledning Lokal erhvervsudvikling og understøttelse af det lokale erhvervsliv er et prioriteret område både for Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. Etableringen af Tønder Erhvervsråd skal derfor ses som et fælles ønske dels om at styrke erhvervsindsatsen ved at give erhvervsindsatsen en endnu mere virksomhedsorienteret profil og dels om i endnu højere grad at støtte op om det samlede erhverv i kommunen. Parterne ønsker med denne aftale at udfærdige samarbejdsgrundlaget for en fireårig periode, og derved give Tønder Erhvervsråd en bedre basis for dennes mere langsigtede strategi og planlægning. Samarbejdsaftalen fastsætter de overordnede rammer for samarbejdet mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd, herunder vilkår om kommunale tilskud samt tilvejebringelse af lokaler, faciliteter og administrative ydelser. Samarbejdet udmøntes konkret ved årlige resultatkontrakter, som uddyber de centrale indsatsområder samt de målepunkter, som Tønder Kommune evaluerer den lokale erhvervsfremmeindsats på. 2. Grundlag Denne samarbejdsaftale tager sit udgangspunkt i den vedtagne erhvervsstrategi , samt i Tønder Erhvervsråds gældende vedtægter. Da erhvervspolitikken i sagens natur er dynamisk og der vedtages en ny i 2014, må det forudses, at der løbende skal ske tilpasninger i samarbejdet mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. 2

3 Udarbejdelsen af den kommende erhvervsstrategi og justeringerne heraf skal ske i et tæt samarbejde mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd og skal udformes i tæt dialog med virksomheder i Tønder kommune. Det retlige grundlag for samarbejdet er dels erhvervsfremmeloven, lov nr. 602 af 24. juni 2005 om erhvervsfremme med senere ændringer, og dels kommunalfuldmagten. Tønder Erhvervsråd er ved udførelsen af sine aktiviteter for Tønder Kommune underlagt gældende lovgivning. 2.1 Samarbejdsaftale Da resultatkontrakter indgået for et år ad gangen ikke tidsmæssigt kan give Tønder Erhvervsråd den fornødne basis for arbejdet med en langsigtet strategi og planlægning samt implementering af indsatsen er det aftalt, at der indgås en samarbejdsaftale gældende for en 4 årig periode startende den 1. juli Der indgås en fornyet aftale fra 1. januar 2014, således at aftalen fremadrettet følger valgperioden. Aftalen suppleres med resultatkontrakten, der løber for 1 kalenderår ad gangen. 2.2 Resultatkontrakt Tønder Erhvervsråd er indenfor rammerne af de årlige resultatkontrakter en meget væsentlig kontakt til virksomheder og iværksættere. I resultatkontrakten aftales således de konkrete mål, der i pågældende år skal nås, som en del af udmøntningen af kommunens erhvervspolitik. I aftaleperioden udarbejdes der årligt senest den 1. november en resultatkontrakt vedrørende de konkrete opgaver for Tønder Kommune det efterfølgende år. 2.3 Leje- og Administrationsaftale Med denne samarbejdsaftale stiller Tønder kommune lokaler og eksisterende arbejdspladser samt administrative ydelser til rådighed for Tønder Erhvervsråd. Aftalen omfatter følgende forhold: Tønder Erhvervsråd kan benytte lokaler i Vestergade 9 herunder fælleslokaler, som de er i brug ved overtagelsen. Udgifter til husleje, forbrugsudgifter og daglig drift påhviler Tønder Kommune. Tønder Kommune stiller nødvendige kontorartikler m.v. til rådighed. 3

4 De eksisterende arbejdspladser i Vestergade 9 kan benyttes af sekretariatet for Tønder Erhvervsråd. IT arbejdspladser og telefoni serviceres af Tønder Kommunes IT afdeling. Tønder Erhvervsråd skal benytte sig af Tønder Kommunes økonomisystem; herunder hører at lønadministration varetages af Tønder Kommune. Medarbejderne i sekretariatet indgår i den kommunale leasingbilaftale 3 Ansvars- og kompetenceforhold mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 3.1 Ansvarsområder og roller Som myndighed har Tønder Kommune det primære ansvar for at fremme den erhvervspolitiske vision og målsætning, en kommune i vækst og udvikling med et erhvervsklima, der understøtter virksomhedens konkurrencekraft bedst muligt. Tønder Erhvervsråd understøtter aktivt og loyalt kommunen, såvel det politiske niveau som forvaltningen, i at udfylde sin rolle som myndighed og serviceleverandør på en løsningsorienteret og proaktiv måde. Tønder Erhvervsråd skal indenfor rammerne af Tønder Kommunes erhvervspolitik og nærværende samarbejdsaftale med tilhørende resultatkontrakt tilvejebringe relevante og fremadrettede servicetilbud for alle virksomheder og iværksættere, som er bosiddende i eller påtænker at etablere sig i Tønder Kommune. Opgaveløsninger indenfor alle indsatsområder løses ved et tæt og respektfuldt og gensidigt samarbejde såvel på politisk og ledelsesniveau som på forvaltnings- og udførende niveau. Såvel Tønder Erhvervsråd som Tønder Kommune arbejder aktivt for udnyttelse af synergifelter mellem de respektive ansvarsområder. På tværfagligt niveau forpligtes Tønder Erhvervsråd ved erhvervschefen til at afholde de nødvendige dialogmøder med relevante afdelinger i kommunen til sparring og udveksling af informationer med henblik på i fællesskab at informere hinanden om erhvervssituationen og fælles interesseområder i kommunen og at aftale samarbejdsform. Parterne er forpligtet til i det konkrete samarbejde at arbejde hurtigt og serviceorienteret. Tønder Kommune har afsat en visionspulje i budgetårene for en særlig indsats i forhold til udvikling af turismen. Tønder Erhvervsråd varetager sagsbehandlingen og har gennem medlemmer af rådgivende udvalg for nogle af puljerne indstillingsret til den politiske styregruppe. 4

5 3.2 Afrapportering Tønder Erhvervsråd er ansvarlig for, at der én gang årligt, første gang senest den 30. april 2014, leveres en skriftlig afrapportering til Tønder Kommune. Afrapporteringen sker med afsæt i resultatkontrakten for 2013 og Tønder Erhvervsråds handlingsplan for Afrapporteringen er en vigtig bestanddel i nærværende kontrakt og den skal afspejle de aktiviteter og tiltag som Tønder Erhvervsråd har udført for erhvervslivet, samt en statistisk opgørelse over hvilke virksomheder Tønder Erhvervsråd i den forbindelse har været i kontakt med. 3.3 Dialogmøde og kontakt Tønder Erhvervsråd og repræsentanter Tønder Kommunes økonomiudvalg afholder årligt et dialogmøde (første gang september /oktober 2013), hvor Tønder Erhvervsråds evalueringsrapport drøftes. Mødets formål er at bibeholde en god kontakt og dialog mellem Tønder Kommune og erhvervslivet. Tønder Kommune er ansvarlig for afvikling af mødet. 4. Økonomi Tønder Kommunes bidrag fastsættes for et år ad gangen af kommunalbestyrelsen efter forudgående forhandling med Tønder Erhvervsråd. Ud af bevillingen afholdes udgifterne til lønninger m.v. af de ansatte i Erhvervssekretariatet samt den af Tønder Erhvervsråd ansatte Erhvervschef. Tønder Erhvervsråd ansætter selv nødvendigt personale til at varetage driften. Løn og ansættelsesvilkår for foreningens personale fastsættes i henhold til de af KL, efter forhandling med de forhandlingsberettigede organisationer, fastsatte bestemmelser. Bogholderi og regnskabsførelse varetages af foreningen i Tønder Kommunes økonomisystem. Foreningen følger kommunens autoriserede konteringsregler, jf. Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og regnskabssystem. 5. Samarbejdsaftalens begyndelse og ophør Samarbejdsaftalen træder i kraft den 1. juli 2013 og gælder til 31. december 31. december

6 Samarbejdsaftalen ophører uden nærmere varsel ved udgangen af aftaleperioden. Ultimo år 2016 indledes forhandlinger om ny samarbejdsaftale for den kommende periode. Indenfor perioden kan aftalen opsiges med 6 måneders varsel til ophør med udgangen af et kalenderår. Dog gælder, at denne første samarbejdsaftale genfremsættes gældende for perioden 1. januar december 2017 således, at den følger den kommunale valgperiode. Tønder, den Tønder, den Laurids Rudebeck Borgmester xxxxxxxxxxxxxxxxxx Bestyrelsesformand 6

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner

Samarbejdsaftale om Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland mellem Ringsted, Sorø og Slagelse kommuner Indledning Mellem kommunerne Ringsted, Sorø og Slagelse er indgået aftale om drift af et fælles center for Ungdommens Uddannelsesvejledning kaldet Ungdommens Uddannelsesvejledning Vestsjælland (UU Vestsjælland).

Læs mere

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget

Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dagsorden til Borger- og Erhvervsudvalget Dato: 11-05-2011 Tidspunkt: 17:00 Sted: Deltagere: B101 Conny Trøjborg Krogh (F), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Kemal Bektas (A), Laurids Christense

Læs mere

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 13-711-16 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære om

Læs mere

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten

Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten 2013 Cirkulære af 27. august 2013 Modst.nr. 031-13 J.nr. 13-711-16 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...5 Ikrafttræden...6 Aftale

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem

Samarbejdsaftale. mellem Samarbejdsaftale mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande og Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune og uddannelsesinstitutioner om aktiviteter i tilknytning til Uddannelsesby Herning Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde

Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 1 of 12 Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2015-16 Erhvervsudvikling gennem dialog og samarbejde 2 of 12 Syddjurs Kommunes politik på erhvervsområdet Et dynamisk erhvervsliv og et godt lokalt erhvervsklima

Læs mere

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen 1 Aftalens deltagere Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner indgår med virkning fra den 1. januar 2015 aftale om nedsættelse af fælles

Læs mere

Produktionsskoleforeningen, september 2014

Produktionsskoleforeningen, september 2014 1 Produktionsskoleforeningen, september 2014 Samarbejdsaftale om Udbud af kombineret ungdomsuddannelse mellem [.] (tovholderinstitutionen), [.], [.], [.], [.] og [.] DECENTRALT STYRET MODEL Foreløbigt

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune

Udbudsmateriale. vedrørende. revisionsopgave. for. Ny Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune Udbudsmateriale vedrørende revisionsopgave for Ny Økonomi Juni 2006 Esbjerg Kommune 1 INDLEDNING... 4 1.1 AFTALENS OMFANG...4 1.2 FORHOLD VEDRØRENDE TILBUD...5 1.3 BESLUTNINGSPROCEDURE...6

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014

Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 Delrapport 1: Kommunernes erhvervsfremmeindsats 29. april 2014 1. Kommunernes betydning for vækst Kommunerne har væsentlig betydning for virksomhedernes vækstvilkår og dermed for vækst og erhvervsudvikling

Læs mere

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009

MED-AFTALE gældende pr. 26. november 2009 gældende pr. 26. november 2009 Indholdsfortegnelse 1 Aftalens område side 3 2 Formål... side 4 3 Lokale aftalemuligheder. side 7 4 Form og struktur.. side 9 5 Kompetence. side 17 6 Medindflydelse og medbestemmelse..

Læs mere

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne.

Ændring i antallet af de boliger, hvortil der skal leveres tilbud efter lov om social service kan kun ske efter aftale mellem parterne. i - Aftaleperiode og opsigelse Nærværende aftale træder i kraft på tidspunktet for beboernes indflytning i boligerne tilhørende Den selvejende almene plejeboliginstitution Fortegårdens Plejeboliger. Aftalen

Læs mere

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013

Aarhusaftalen. Aarhusaftalen september 2013 Aarhusaftalen 1. Rammeaftale Med henblik på at nå de fælles ambitioner for børnene og de unge i Aarhus Kommune indgår Århus Lærerforening, BUPL Århus, FOA Århus, Århus Skolelederforening samt Børn og Unge

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N D AG SORDEN 2013 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 30-08-2013 Tidspunkt: 10:00 Sted: Pharmakon, Milnersvej 42, Hillerød Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner

Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Forældreindflydelse i dagtilbud og daginstitutioner Dagtilbudsbestyrelser Forældrebestyrelser Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Børne- og Familieafdelingen 2013 Forældreindflydelse i dagtilbud og

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. december 2014. Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat mandag den 1. december 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Årsplan for dialogtemaer om

Læs mere

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN

RESULTATKONTRAKT 2010 MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN MELLEM BEREDSKABSFORBUNDET OG BEREDSKABSSTYRELSEN Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 1.1. Præsentation af mission, vision og strategiske indsatsområder 1 1.1.1. Beredskabsforbundets mission 1 1.1.2. Beredskabsforbundets

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner

SAMARBEJDSAFTALEN 2011. i statens virksomheder og institutioner SAMARBEJDSAFTALEN 2011 Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner Samarbejdsaftalen 2011 Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens

Læs mere

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus

Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol. 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Erhvervspolitisk Kontaktudvalg Beslutningsprotokol 08. december 2008 - kl. 10:00 Lokale D116, Silkeborg Rådhus Indholdsfortegnelse Side 54. Godkendelse af dagsorden 112 55. Orientering om status på samarbejdsaftaler

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG TIL FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT BILAG 1 Hensigtserklæring Denne hensigtserklæring er indgået mellem Kommunerne i K 14 s digitaliseringsforeningssamarbejde: Greve Kommune Guldborgsund

Læs mere