Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU."

Transkript

1 Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse top-prioritet DBU Uddannelse, DBU Børn og Ungdom samt DBU Eliteudvikling forener kræfterne i kampen mod frafald Årgangsopdelte hold, automatisk opog nedrykning og større kvalitet i klubbernes tilbud til de unge. Det er nogle af de emner, en arbejdsgruppe under bestyrelsen vil vurdere i bestræbelserne på at få vendt et faretruende og stigende frafald blandt de aktive fodboldspillere. Mens antallet af spillere i aldersgrupperne op til 18 år og over 25 år har været stigende siden 1994, har antallet af spillere mellem 18 og 25 år været kraftigt faldende i samme periode. Vores vigtigste opgave Vi beskrev således i forrige udgave af Bulletin, hvordan ikke mindre end unge spillere er sprunget fra fodbolden i denne otte-årige periode. Blandt de godt hold, der startede som lilleputter fra aldersgrupperne 1981 og 1982 var kun godt halvdelen 522 tilbage, da de nåede ynglingeårgangen. Blandt årgangen yngre spillere født i 1982 og 1983 er frafaldet på ikke mindre end 62% eller godt 800 hold, mens hele 996 hold svarende til 70% af holdene er forsvundet fra årgangen »Det må være vores vigtigste opgave. Vi taler om fundamentet i hele vores fødekæde af fodboldtalenter, og vi må samle alle de bedste kræfter for at finde frem til de bedste modtræk«, udtalte Jesper Møller på seneste bestyrelsesmøde. Undersøgelse og erfaringer skal bruges Her drøftede bestyrelsen den statisti- >> Karantæne står ved magt Side 4 Romerlys forbrænder tilskuer Side 9 Fodboldjura: Spilleberettigelse Side 19 Tjek for aktuelle nyheder

2

3 Indhold Karantæne står ved magt... 4 Bestyrelsen ser på turneringsstruktur... 7 Så skete det! Romerlys forbrænder tilskuer... 9 Formuen igen afgørende Bornholm og København i elitesamarbejde Sponsoraftaler for lokalunionerne Nyt ansigt i DBU Børn og ungdom Ført bag lyset af DIF Ud og ind af FIFA DBUs kerneområder Fem ankesager på bestyrelsesbordet Fodboldjura: Spilleberettigelse undtagelsen! God start for de nye B1-uddannelser Kina i stedet for Sydafrika Systematik i lovene Nordisk EM charmeoffensiv i Europa SAS og DBU udbygger samarbejde DBU sender bolde til Afrika Turbulente u/19-landskampe DBU samler elite-ungdomstrænerne Overbygningsaftaler...31 Platini og Beckenbauer har drøftet danske 10-minutters udvisninger ske undersøgelse, DBU Uddannelse har foretaget, og som sammen med en lignende undersøgelse om frafaldet blandt eliteungdomsspillerne, som Divisionsudvalget har stået bag, skal danne en del af baggrunden for en målrettet indsats mod frafaldet blandt de aktive.»jeg er sikker på, at disse undersøgelser sammen med den erfaring og viden, der er til stede hos lokalunionerne og hos klubberne, har et godt statistisk og holdningsmæssigt materiale som udgangspunkt for arbejdet«, sagde Jesper Møller, som også er formand for DBU Eliteudvikling.»Vi skal også ind og se på kvaliteten i de tilbud, klubberne har til de unge mennesker. Vi oplever en sammenhæng mellem en god fastholdelsesprocent i de klubber, der på træner- og ledersiden har gode, kvalitative tilbud til børnene, mens det omvendte typisk er tilfældet andre steder«, påpegede Erik Hjorth, der betragter uddannelsen af trænere og ledere som en vigtig faktor i arbejdet mod frafaldet. Hensynet til de små klubber Mens Jesper Møller tog udgangspunkt i de yngste spilleres situation, og er fortaler for årgangsopdelte hold, påpegede Benny Hansen blandt andet nødvendigheden af at tage hensyn til mindre klubber i de tyndere befolkede dele af landet, der dermed har et smallere rekrutteringsgrundlag.»problemet er, at klubberne simpelthen ikke har spillere nok til knap at stille med ét hold. Hvordan skal de overleve, hvis de nuværende årgange skal deles op i to«, spurgte Benny Hansen, og uddybede:»de klubber, der ikke har medlemsgrundlag for at stille med årgangsopdelte hold, vil typisk skulle stille op i turneringer med to-årgangsopdelte hold med spillere fra den ældste af de to aldersgrupper. Begge synspunkter er lige rigtige, men vi skal finde den løsning, der ikke giver nogen tabere«.»jeg er tilfreds med den positive respons på vores oplæg, og vi ser frem til at komme i gang med opgaven hurtigst muligt«, konkluderede Thomas Christensen. Han vil som formand for DBU Uddannelse blive ansvarlig for den arbejdsgruppe, der skal arbejde med frafaldsproblematikken, og fik udover en række inputs også sine kollegers tilsagn om, at bestyrelsen ville afsætte de nødvendige ressourcer til arbejdet. DBU Bulletin december

4 Karantæne står ved magt Brian Steen Nielsen dømt efter fodboldloven ikke straffeloven DBUs DM-disciplinærudvalg har torsdag formiddag færdigbehandlet en henvendelse fra AGF som følge af den karantæne, udvalgte i fredags idømte Brian Steen Nielsen. Klubben stiller på vegne af Brian Steen Nielsens krav om, at karantænen suspenderes, og udvalget tager sagen op på ny, idet spilleren føler sig»stemplet som en spiller, der forsætligt går efter at skade sine modspillere«. AGF enig i tacklingens hårdhed»vi har i behandlingen af henvendelsen noteret os klubbens synspunkter omkring selve tacklingen«, forklarer DM-disciplinærudvalgets formand, Fritz Bonde, med henvisning til AGFs skrivelse. Her fremgår det således, at»agf for så vidt er enig i, at tacklingen er hård, og i situationen også kan være farlig, og at AGF derfor ikke ville have haft indvendinger imod et rødt kort for den pågældende situation«, ligesom det anføres, at»selve tacklingen var alt for hård, og at det ville være berettiget, hvis tacklingen havde medført rødt kort«.»på den baggrund har vi vurderet, at AGFs klage i højere grad refererer til det juridiske grundlag for udvalgets afgørelse end til rimeligheden i, at spilleren idømmes karantæne for tacklingen«, konstaterer Fritz Bonde. Det har været afgørende for hele sagsbehandlingen, at kampens dommer, Knud Erik Fisker, ikke så selve situationen, som tv-optagelserne fra kampen afslørede, hvilket fremgår af dommerens indberetning til DBU:» Brian Steen Nielsen, AGF, og Ralf Pedersen, Viborg, begge kaster sig ned efter bolden. Mit udsyn til situationen bliver spærret af minimum én spiller, og jeg ser ikke hvad der sker. Jeg fløjter godt nok et 18-frispark, da jeg ser, at Ralf Pedersen bliver liggende. Flere Viborg-spillere kommer hen til mig og siger, at Brian Steen Nielsen med overlæg har stemplet Ralf Pedersen, men jeg fortalte dem, at jeg ikke kunne se situationen, da mit udsyn var spærret. Brian Steen Nielsen får hverken påtale eller advarsel i situationen.«dermed har disciplinærudvalget holdt sig indenfor de rammer, fodboldloven giver mulighed for, og som giver udvalget kompetence til af egen drift at tage sagen op. Stempler ikke Brian Steen som voldsmand Fritz Bonde beklager, at udvalgets afgørelse tilsyneladende bliver misbrugt af andre til at kritisere den tidligere landsholdsspillers spillestil:»det er væsentligt for os at fastslå, at det ikke har været udvalgets intention på nogen måde at stemple Brian Steen Nielsen som en voldsmand, der bevidst går efter at skade sine modspillere. Vi har alene henholdt os til de relevante fodboldretlige termer uden at fortolke på dem«, påpeger Fritz Bonde, der dog er enig med AGF i, at ordvalget i afgørelsens sidste afsnit kan være misvisende. Derfor benytter udvalget nu anledningen til at foretage følgende korrektion i formuleringen af sin afgørelse:»brian Steen Nielsen idømmes 2 spilledages karantæne for ved et hasarderet og risikofyldt spring mod en modspiller, jfr. Fodboldlovens 12 og Disciplinære bestemmelser punkt C-3«. Udvalgets formand begrunder afvisningen af kritikken med, at AGF efter udvalgets opfattelse i sin anke i højere grad drager Straffeloven ind i billedet, selv om hele episoden drejer sig om en forseelse i en fodboldkamp, og det derfor er Fodboldloven, udvalget dømmer efter. Fodboldloven ikke straffeloven Ordet forsætligt kan således ikke sidestilles med bevidst i sammenhæng med, at en spiller søger at skade, og skal derfor ikke fortolkes i strafferetlig henseende, men vurderes i overensstemmelse med Fodboldlovens 12, hvorefter»der dømmes frispark hvis forseelsen begås på en måde, der er hasarderet, hensynsløs eller med unødig stor kraft«. Forsætligt henviser blot til, at der kræves en aktiv handling fra spillerens side, og er yderligere defineret i Danske Afgørelser på side 45, hvor det anføres, at 12 anvendes ved»en forseelse, som måske ikke var tænkt som en forsætlig handling (med vilje), men blev udført på en hasarderet og risikobetonet måde med manglende forudseenhed, og derfor straffes på tilsvarende måde som den overlagte handling. Videre anfører udvalget det som et rent fortolkningsbidrag, at»et ukontrolleret spring mod bold og modspiller skal straffes med direkte frispark, hvis der opnås fysisk kontakt med modspilleren uanset om bolden spilles eller ej«, ligesom det afslutningsvist anføres, at»en voldsom, ukontrolleret tackling med ét eller begge ben, som rammer modspilleren og bringer hans sikkerhed i fare, betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt og straffes med direkte frispark og udvisning«. Derudover henvises til Disciplinære bestemmelser punkt (C) litra 1-4, og som eksempler anføres: sparke, slå, spytte. Henvisningen kunne lige så vel have været til (C-3)»andre forseelser, hvor modspiller udsættes for fare«. 4 DBU Bulletin december 2002

5 Straffen til Brian Steen Nielsen er beregnet som en samlet straf, således at udvalget har set bort fra det gule kort, Brian Steen Nielsen fik tildelt senere i kampen. Fokus tilbage på ulovligheder»dm-disciplinærudvalget har efter min vurdering behandlet AGFs henvendelse seriøst og professionelt. Fodboldretsligt er der ingen tvivl om, at udvalget har behandlet sagen indenfor den kompetence, udvalget er udstyret med«, påpeger DBUs formand Allan Hansen, og uddyber:»der er bragt mange aspekter op i forbindelse med denne sag. Vi skal imidlertid have fokus rettet tilbage på det, det hele handler om, nemlig om at få straffet de ulovligheder, dommerne ikke ser. Så må erfaringerne vise, om der er behov for at ændre kompetencen eller udvide udvalgets sammensætning. Det vil vi løbende vurdere i DBUs bestyrelse«. AGF sendte sin skrivelse tirsdag den 26. november, DBUs DM-disciplinærudvalg behandlede henvendelsen på et telefonmøde onsdag aften, og sammensatte svaret til AGF via s i løbet af torsdag formiddag og middag. Idømmelsen af de reelt to spilledages karantæne giver formelt set ikke AGF mulighed for at anke sagen, idet ankemuligheden kun foreligger i tilfælde af, at en spiller idømmes mere end seks spilledages karantæne. Udvalget kan derfor ikke træffe bestemmelse om, hvorvidt DBUs bestyrelse vil behandle sagen som en ankesag, da der ikke er nogen fastsat ankemulighed. DBUs bestyrelse kan dog altid beslutte, hvorvidt den af egen drift ønsker at tage en given sag op. Baggrund: Med idømmelsen af to spilledages karantæne til AGFs Brian Steen Nielsen fredag den 22. november har DBUs DM-disciplinærudvalg åbnet op for en hel ny praksis i bekæmpelsen af grove frispark, som dommerne ikke ser. Episoden, der udløste karantænen, fandt sted i første halvleg af SAS Liga-kampen mellem AGF og Viborg på Århus Stadion søndag den 17. november, hvor Brian Steen Nielsen efter udvalgets opfattelse begik et groft frispark mod Viborgs Ralf Pedersen. Klubbernes ønsker»vi har valgt at benytte de juridiske muligheder, klubberne har ønsket, og som DBUs bestyrelse har udstyret os med«, forklarede formanden for DBUs DM-disciplinærudvalg, Fritz Bonde, i forbindelse med offentliggørelsen af kendelsen, og uddybede:»klubberne har i stadigt højere grad opfordret os til at benytte tv-optagelser til at komme grovheder i kampene, som dommeren ikke ser, til livs. Det har bestyrelsen efter vedtagelsen af en gennemgang af regelsættet givet os mulighed for siden sæsonstarten«. Dermed henviser Fritz Bonde til den definition af udvalgets kompetence, som bestyrelsen drøftede og vedtog i maj måned. Brian Steen Nielsen modtog senere i kampen en advarsel for en anden episode, og det er spillerens samlede antal karantæ- >> DBU Bulletin december

6 nepoints fra denne kamp, som inkluderer pointene for den forseelse, tv-billederne afslører, der udløser de to spilledages karantæne. Brian Steen Nielsen Brian Steen Nielsen, født den 28. december 1968, skiftede fra Malmø FF til AGF i denne sæson, og tidligere spillet for Vejle Boldklub, OB og AB samt Urawa Red Diamonds i Japan og Fenerbahce i Tyrkiet. I perioden 1990 til og med VM-slutrunden i sommer repræsenterede han Danmark i 66 landskampe, hvoraf landsholdet vandt de 38 af kampene. Han er noteret for tre mål og seks advarsler. Udvalget er valgt af klubberne DBUs DM-disciplinærudvalg består af fire medlemmer, hvoraf de tre er udpeget af klubberne i Danmarksturneringen, udvalgets formand Fritz Bonde, OB, og Johnny Rune, FC Midtjylland, samt Kim Madsen, Brønshøj, mens udvalgets fjerde medlem, Henrik Ravnild, der er advokat, sidder med i udvalget som formand for den overordnede disciplinærinstans, DBUs Disciplinærudvalg, og som medlem af DBUs bestyrelse. Seneste: UEFA dømmer Shearer efter video Præcis en uge efter DBUs DM-disciplinærudvalg idømte Brian Steen Nielsen de to spilledages karantæne, idømte det europæiske fodboldforbund, UEFA, på tilsvarende måde Alan Shearer, Newcastle United, to spilledages karantæne. UEFAs kontrol- og disciplinærkomité vurderede på baggrund af tv-billeder fra Champions League-kampen mod Inter på St. James Park den 27. november 2002, at Alan Shearer forsætligt slog Fabio Cannavaro med albuen. UEFAs disciplinærudvalg har 10 medlemmer med DBUs generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, som næstformand. Det var i dette tilfælde ham, der repræsenterede udvalget på baggrund af det videomateriale, der var tilsendt via . Reglerne DBUs DM-disciplinærudvalg har i Brian Steen Nielsen-sagen benyttet sig af følgende lovhjemmel, der fremgår af bemærkninger til klubberne i DBUs»blå håndbog«, disciplinære bestemmelser, afsnit 1, i: 1) Disciplinærudvalget kan enten efter en klage eller af egen drift forhøje eller nedsætte pointantallet for en forseelse. 2) Disciplinærudvalget kan enten efter en klage eller af egen drift behandle en forseelse som ikke er pådømt af dommeren. 3) Dette afsnit er vedtaget af DBUs bestyrelse 11. maj Disciplinærudvalget kan som grundlag for sin afgørelse anvende dommerbedømmerens separate indberetning samt udtalelser fra de involverede klubber. Dommerens beslutninger omkring selve spillet (eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, off side m.v.) er endelige og kan ikke ændres på baggrund af officielle Tv-stationers optagelse af kampe. I disciplinære sager kan officielle Tv-stationers optagelse af kampe heller ikke anvendes. Dog kan officielle Tv-stationers optagelse af kampe, som en sidste udvej, anvendes som bevismiddel i følgende to tilfælde: a. Situationer hvor Tv-optagelsen tydeligt beviser, at en forkert spiller fra samme hold er blevet straffet, og den spiller, der fejlagtigt er straffet ikke skulle straffes. b. Disciplinærudvalget kan i disciplinære sager, efter klage eller af egen drift, anvende officielle Tv-stationers optagelser som bevismateriale i tilfælde, hvor der er tale om forseelser, hvor en modspiller forsætligt udsættes for fare; jævnfør Fodboldlovens 12 samt nærværende disciplinære bestemmelsers punkt (C) litra 1-4, for eksempel: sparke, slå, spytte. 4) Dommerens indberetning vil fortsat udgøre det primære grundlag for disciplinærudvalgets afgørelser, men godtgør anden dokumentation, at en forseelse oplagt skal give et andet antal point, har disciplinærudvalget på dette grundlag mulighed for at ændre pointtildelingen. 6 DBU Bulletin december 2002

7 Bestyrelsen ser på turneringsstruktur DBUs bestyrelse på banen i debatten om ny struktur for Danmarksturneringen DBUs bestyrelse overtager drøftelserne om et eventuelt forslag til en ny struktur for Danmarksturneringen. Det sker efter, turneringskommissionen, som bestyrelsens nedsatte i marts måned, lørdag den 23. november fremlagde sit andet forslag til en ny struktur for DBUs turneringer for bestyrelsen. Efter en kort debat stod det således klart, at der ikke kunne opnås enighed om det nye forslag blandt de 16 bestyrelsesmedlemmer, der imidlertid har den opfattelse, at der eksisterer et sportsligt problem med SAS Ligaens nuværende format, og at det presser på med at finde en løsning. Derfor besluttede bestyrelsen sig for at mødes ekstraordinært tirsdag den 17. december, hvor eneste dagsordenspunkt bliver en indgående drøftelse af alle holdningerne og problemstillingerne omkring en ny turneringsform. Det er bestyrelsens målsætning at nå til enighed om en indstilling til en ny struktur, som kan blive forelagt på DBUs repræsentantskabsmøde til februar med henblik på implementering fra næste sommer. Med målsætningen om at finde frem til en mere sportsligt korrekt turneringsform udsendte Turneringskommissionen i august sit første forslag til høring blandt interessenterne klubberne og lokalunionerne og det er på baggrund af denne respons, udvalget lørdag eftermiddag fremlagde sit forslag nummer to for bestyrelsen. Kommissionens arbejde bliver dermed af stor betydning for drøftelsen i bestyrelsen. Beslutninger om turneringsstruktur er et anliggende for DBUs øverst besluttende myndighed, repræsentantskabet. Vedtagelser kræver 3/4 flertal blandt de 145 medlemmer. Repræsentantskabsmødet er fastsat til lørdag den 22. februar i Odense. Ansøgninger til DBUs ungdomsfond af 18. maj 1964 Fondens formål er at opmuntre til arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland samt til ophold på idrætsskoler og lignende formål. Ansøgningsskema kan rekvireres i lokalunionen og skal returneres til lokalunionen inden den 15. februar Klubber, der tidligere har modtaget tilskud, skal ikke forvente at komme i betragtning til fornyet støtte før fem år senere. Fondens egenkapital (grundkapital) består bl.a. af gaver fra DBUs 75-års jubilæum i 1964 samt senere tilført kapital fra DBUs driftsoverskud efter deltagelse i EM- og VM-slutrunder. I 2002 blev ydet kroner i tilskud til 41 klubber; i alt kroner. DBU Bulletin december

8

9 Så skete det! Romerlys forbrænder tilskuer kroner i bøde til Brøndby Flotte, farlige og forbudte! En tilskuer blev voldsomt forbrændt på halsen, da han blev ramt af et romerlys under SAS Liga-kampen Brøndby-Farum lørdag den 23. november. Anvendelsen af romerlys er forbudt på danske fodboldstadions. Lørdag den 23. november skete det. En tilskuer voldsomt forbrændt på halsen af et romerlys. Det skete, da Brøndby IF og fanklubben, Brøndby Support, angiveligt efter aftale og i fællesskab ville kreere nogle festlige rammer om målmand Mogens Kroghs afskedskamp på Brøndby Stadion i SAS Liga-kampen mod Farum. Brøndby tilsidesatte regler og brev Episoden indtræffer to måneder efter, et romerlys antændte et sæde på Farum Park under den omvendte kamp mellem oprykkerne og mesterholdet, og blot få dage efter, Brøndby IFs sekretær og sikkerhedschef, Emil Bakkendorff, skriftligt var blevet orienteret om, at tilskuernes anvendelse af romerlys under enhver form er ulovlig. Med henvisning til en telefonsamtale mellem ham og afdelingschef Hanne Jensen, DBU Turneringer, ugen inden, blev Bakkendorff gjort opmærksom på, at de antændte romerlys på Brøndby Stadion til DONG Cup-kampen mod OB den 6. november var ulovlig. I et opfølgende brev til Emil Bakkendorff henviser Hanne Jensen til cirkulæret om sikkerhed og orden på stadions hvor det af 13 fremgår:»det er forbudt at anvende romerlys. Hvis afbrænding af romerlys er til gene eller fare for kampens afvikling, skal dommeren ligeledes afbryde kampen og først igangsætte denne, når forholdene atter er normale.«den administrative fortolkning er blevet bekræftet af DM-disciplinærudvalgets formand Fritz Bonde, som er af den opfattelse, at det ikke under nogen former er tilladt at afbrænde romerlys på stadions. Det være sig under mere eller mindre kontrollerede forhold eller uagtet dommerens eventuelle godkendelse.»det skal derfor indskærpes overfor Brøndby IF at tilsikre, at der ikke fremover ved klubbens kampe afbrændes romerlys. I eventuelle påkommende tilfælde vil sagen blive rejst i DBUs DM-disciplinærudvalg«, sluttede Hanne Jensen. For fan, hvor dumt! DBUs DM-disciplinærudvalg idømte efterfølgende Brøndby en bøde på kroner. Ulykken indtræffer ligeledes kun 18 dage efter, Ekstra Bladets redaktør af avisens fodboldfan-sider, Thomas Brunstrøm, under rubrikken For fan efterlyste brugen af romerlys, og opfordrede alle danske fodboldfans til at»lægge pres på DBU i samme anledning«. Brunstrøm skriver og al respekt for dét videre, at»jeg skal på ingen måde plædere for, at man benytter sig af romerlys, så længe de er ulovlige. Men spørgsmålet er, om det ikke er på tide med en fornyet debat om emnet «Jo, lad os tage den her. Med det samme. Og lad os med dette ulykkestilfælde klart i erindringen også afslutte den nye debat med det samme! Romerlys er flotte, men de er farlige, og derfor er de forbudte. Kald os bare lyseslukkere. Men tilskuernes sikkerhed har den højeste prioritet hos DBU. DBU Bulletin december

10 Formuen igen afgørende DBUs formue gør det muligt at gennemføre særlige projekter og nye tiltag for 6,7 millioner kroner DBUs bestyrelse besluttede i løbet af efterårets budgetforhandlinger, at økonomien omkring organisationens primære aktiviteter som udgangspunkt skal balancere. Det betyder, at udgiftskrævende særlige projekter og nye tiltag skal finansieres af ekstraordinære indtægter blandt andet indtægter fra slutrunde-deltagelse og renteindtægter.»det budget, bestyrelsen vedtog på mødet i oktober, er afsluttet med sigte på at opnå den nævnte balance. Uden dog helt at nå målet«, forklarer kasserer Torben Mogensen, og uddyber:»de primære aktiviteter forventes at føre til et underskud på kroner, mens de»særlige projekter og nye tiltag«vil medføre et nettounderskud på kroner, idet vi forventer at have renteindtægter på seks millioner kroner i det kommende regnskabsår«.»budgettet udviser således et samlet underskud på 1, kroner, hvilket må forventes at reducere formuen tilsvarende«, slutter Torben Mogensen, der har været primus motor i bestræbelserne på at gennemføre bestyrelsens egen målsætning om balance mellem driftsindtægterne og driftsudgifterne. Særlige projekter og nye tiltag 2002/2003: Torben Mogensen levede op til sit ansvar som kasserer, da han foreslog beskæringer af budgetønskerne for at bestyrelsen kunne nærme sig målsætningen om balance i det kommende regnskab. Integreret Talentudvikling: 1, Dameprojekt: 1, Træneruddannelse: 1, Dommeruddannelse: Lederuddannelse: 1, IT: Projekt Nordic EM 2008: Baneprojekt, Vejle: Halprojekter: Græsprojekt: I alt: DBU Bulletin december 2002

11 Bornholm og København i elitesamarbejde Bornholmske spillere og hold deltager i københavnsk talentudvikling Erik Hjorth kan næste år sende nogle de bedste bornholmske spillere og hold til København og deltage i den københavnske talentudvikling. Kvantiteten af bornholmske fodboldtalenter er af helt naturlige årsager begrænset. Øen har indbyggere, hvoraf spiller fodbold i 19 forskellige klubber. Det har nu foranlediget DBU Eliteudvikling til at skitsere et samarbejde mellem Bornholms Boldspil-Union og Københavns Boldspil-Union. Aftalen betyder, at de bornholmske spillere, BBU udvælger til deltagelse i Struktureret Talentudvikling (STU) på Bornholm, i stedet rejser til København, og deltager i KBUs STU-aktiviteter. Derudover bliver Bornholms bedste drengehold og det bedste juniorhold inviteret med til at deltage i KBUs mesterrækketurneringer for disse hold.»vi har som bekendt nogle geografiske og medlemsmæssige særpræg ovre hos os i forhold til de andre lokalunioner. Vi er derfor meget glade for, at vores elitesektor i DBU og vores kolleger i KBU har stillet sig positive overfor denne samarbejdsmulighed«, udtaler BBUs formand og bestyrelsesmedlem, Erik Hjorth. BBU fortsætter derimod med at have et U/15-unionshold med henblik på deltagelse i de årlige unionsstævner i Vejle, såfremt holdet kvalificerer sig til deltagelse gennem en kvalifikationskamp. Transporttiden mellem Bornholm og København er tre timer med hurtigfærge og 30 minutter med fly. Aftalen mellem BBU og KBU er foreløbig et-årig. Se Indrangering for Ungdoms-DM for herrer og damer. Danmarksserien for damer og Kvalifikationsrækken for herrer under Turneringsnyheder på DBU Bulletin december

12

13 Sponsoraftaler for lokalunionerne Lokalunionerne sikret aftaler med DBUs samarbejdspartnere DBU har på vegne af de seks lokalunioner, BBU, FBU, JBU, KBU, LFBU og SBU, indgået femårige sponsoraftaler med Hummel og Select Sport. Aftalen med Hummel omfatter levering af sportsudstyr til en værdi af en millioner kroner om året, mens aftalen med Select indebærer leverance af mere end 600 bolde per år til brug for aktiviteterne i lokalunionerne i de seks lokalunioner. Begge aftaler, der er forhandlet af generalsekretær Jim Stjerne Hansen, løber fra 1. januar 2003 til udgangen af DBU har haft sponsor- og leveringsaftaler med Select siden 1951 og med Hummel siden Nyt ansigt i DBU Børn og ungdom DBU Børn & ungdom har pr. 1. december ansat Vibeke Nørly som assistent. Hun er 38 år, mor til tre drenge og kommer fra en stilling som chefsekretær i Coloplast A/S. Vibeke, der er ungdomsformand i Espergærde IF, har et godt kendskab til pigefodbold og får derfor primært ansvaret for DBUs pigeaktiviteter, men vil naturligvis også tage del i afdelingens øvrige aktiviteter herunder specielt Fodboldskolerne. Anders DBU Bulletin december

14 Ført bag lyset af DIF DBU føler sig ført bag lyset af DIF i holdning til og beslutning om forslag til fremtidig fordeling af tipsmidler Hvornår indledte Danmarks Idræts-Forbunds formand drøftelser med regeringen om en revision af Tipsloven? Hvorfor blev DBU ikke orienteret om forhandlingerne, og hvorfor blev der ikke drøftet andre løsningsmodeller i DIFs bestyrelse end den, der stort set udelukkende ville få konsekvenser for DBU? Hvorfor fremgår beslutningen ikke af referatet fra bestyrelsesmødet i DIF den 14. juni, hvorfor betegnede DIF det som drøftelser ugen efter, der var truffet beslutning i bestyrelsen, og hvorfor orienterede DIF ikke bare DBU direkte enten skriftligt eller på bare ét af de møder, der i løbet af sommeren havde deltagelse af såvel DIF og DBU? Manipulation Spørgsmålene var mange og forargelsen ikke til at komme udenom i DBUs bestyrelse, da de 16 medlemmer lørdag den 23. november evaluerede DIFs fremgangsmåde i spørgsmålet om forbundets opbakning til regeringens udspil til en ændring af fordelingsnøglen af tipsmidlerne. Forslaget vil betyde, at Dansk Boldspil-Union mister halvdelen af sit direkte tilskud på 10 millioner kroner, hvis lovændringen gennemføres. Opfattelsen af manipulation fra DIFs side var fremherskende overfor det, DBUs bestyrelse betragter som en ualmindelig usolidarisk og illoyal fremgangsmåde. Hvornår DIFs formand, Kai Holm, og regeringens repræsentant, Leif Mikkelsen, indledte forhandlinger om idrættens holdning til en ændring af Tipsloven ved kun de to herrer. Og hvilke overvejelser, DIF har gjort sig i samme forbindelse, står også hen i det uvisse til trods for, at forbundets bestyrelse på sit møde i juni besluttede sig for en officiel holdning til emnet. Hvor står det? DIF henviser til sit bestyrelsesmøde onsdag den 12. juni, hvor beslutningen skulle være beskrevet i form af følgende formulering i punkt :»Kai Holm orienterede kort om de forhandlinger, der p.t. pågår i Folketinget om eventuelle ændringer i Tips- og Lottoloven for om muligt at indplacere hestesporten i overskudsfordelingen. Bestyrelsen tilsluttede sig de forelagte overvejelser, idet man dog fandt, at løsningsmodellen ikke var optimal for DIF, men af hensyn til at bevare Dansk Tipstjenestes spillemonopol i Danmark, måtte modellen accepteres, når der også henses til flertallet af specialforbundenes interesser.«ovenstående referat indeholder således hverken indikationer af beslutningens reelle indhold, dens konsekvenser for DBU eller hvilke drøftelser, der eventuelt lå forud. Fik intet at vide om beslutning Første gang DBUs formand, Allan Hansen, hørte om regeringens tanker, var den 19. juni. Det var i forbindelse med et formøde blandt overskudsmodtagerne forud for et bestyrelsesmøde i Dansk Tipstjeneste.»Jeg blev fortalt, at der var tanker om og drøftelser i retning af at fjerne DBUs særlige tilskud. Men der blev ikke sagt ét ord om, at DIF allerede ugen inden havde besluttet sig for at støtte forslaget«, forklarer DBUs formand Allan Hansen. Samme dag blev DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen kontaktet af regeringens repræsentant, tidligere formand for DGI og nuværende folketingsmedlem og idrætspolitisk ordfører for Venstre, Leif Mikkelsen, der bad om et møde. Det blev aftalt til den 24. juni, hvor DBUs formand og generalsekretær blev orienteret om Mikkelsens tanker.»først i forbindelse med et bestyrelsesmøde i Dansk Tipstjeneste den 21. august orienterede Kai Holm mig om, at han på DIFs og de øvrige specialforbunds vegne ikke kunne sige nej til den model, Leif Mikkelsen havde udarbejdet«, forklarer Allan Hansen. Det var to måneder efter DIF traf sin beslutning om at støtte forslaget. Og første gang, Kai Holm indikerede, hvorfor DIF kunne acceptere forslaget, som nu byggede på en model, der skulle sikre overskudsmodtagerne deres andel, før staten beregnede sin afgift. Utilfredsstillende Det bestyrker ligeledes DBUs opfattelse af en fordækt fremgangsmåde, at ingen i DIFs bestyrelse valgte at benytte det mellemliggende bestyrelsesmøde onsdag den 14. august til at orientere Benny Hansen om de reelle konsekvenser af beslutningen på mødet i juni. DBUs bestyrelsesmedlem Benny Hansen er medlem af DIFs bestyrelse, men var forhindret i at deltage på mødet i juni, der lå dagen efter landsholdets VM-kamp mod Frankrig i Sydkorea. Det havde i over et halvt år været planlagt, at Benny Hansen og hans bestyrelseskolleger i DBU skulle overvære landsholdets VM-kampe live.»det er kritisabelt, at indholdet i beslutningen om støtten til regeringens forslag slet ikke fremgår af referatet«, konstaterer Benny Hansen, der rejste emnet på seneste bestyrelsesmøde i DIF onsdag den 6. november.»jeg var specielt interesseret i at få oplyst, hvilke overvejelser man havde gjort sig«, forklarer Benny Hansen, der finder hele handlemåden utilfredsstillende og usolidarisk. Benny Hansens kritik på bestyrelsesmødet den 6. november fremgår imidlertid ikke af mødereferatet. 14 DBU Bulletin december 2002

15 Hvad er Kai Holms motiver? Forslaget til en revision af Tipsloven, der har til formål at integrere hestevæddeløbssporten i fordelingsnøglen for tipsmidlerne med et årligt garantibeløb på 90 millioner kroner, er under overskrifterne hvor er Brian Mikkelsen og Kai Holm og politisk forslag bekymrer DBU indgående omtalt i forrige udgave af Bulletin. Her har DBUs formand Allan Hansen blandt andet undret sig over DIFs formand Kai Holms passivitet i de drøftelser, DBU har deltaget i om emnet, ligesom Allan Hansen konstaterede, at Kai Holms forklaring»efterlader os med indtryk af, at der er nogle skjulte dagsordener eller særinteresser, der skal plejes i denne sag«.»vi finder hele grundtanken foruroligende. Det virker ikke rimeligt at tage penge fra amatørsporten og give dem til en sport, som er præget af professionelle udøvere«, er Allan Hansens holdning til forslaget. Benny Hansen og Allan Hansen er tillige enige om, at hele fremgangsmåden har båret præg af en manglende vilje til at drøfte andre løsningsmodeller for at finansiere redningsplanen for hestevæddeløbssporten.»der er andre muligheder for at holde den økonomiske redningsplan udgiftsneutral for regeringen. Man kan eksempelvis tage pengene over tipstjenestens drift. Eller gennem en solidarisk dækning blandt de eksisterende overskudsmodtagere«, påpeger Allan Hansen. Har vendt rundt på en tallerken Der sker med henvisning til, at fem millioner kroner svarer til 50% af DBUs direkte tilskud og 27% af DBUs samlede tilskud, der også omfatter et ordinært medlemstilskud i DBUs tilfælde på otte millioner kroner. Fem millioner kroner svarer derimod kun til to procent af DIFs samlede andel af tipsmidlerne og til blot én procent af idrættens samlede tilskud på godt 500 millioner kroner årligt. Det samlede udlodningsbeløb af tipsmidlerne var 1,3 milliarder kroner sidste år. Med en skrivelse den 12. november til specialforbundene har Kai Holm nu imidlertid meddelt, at regeringen skulle Allan Hansen kritiserer Kai Holm for at vente over to måneder med at fortælle, at DIF og den øvrige idræt havde solgt DBU i en politisk handel, der nu alligevel går i vasken. have vendt tommefingeren nedad for en model i en ny tipslov, der ville have sikret, at overskudsmodtagerne i fremtiden ville være upåvirkede af udsving i Tipstjenestens overskud. Denne model skulle angiveligt have været en forudsætning for, at DIF ville støtte regeringens forslag om reelt at fratage ungdoms- og amatørfodbolden fem millioner kroner til fordel for et bidrag til den professionaliserede hestesport. Vi formoder, at Kai Holm har orienteret regeringen og de øvrige overskudsmodtagere om, at DIF har ændret holdning. Men beslutningen har fortsat intet med DBUs indsigelser at gøre. Fakta om DIF: Danmark Idræts-Forbund (DIF) er paraplyorganisation for 56 specialforbund med i alt 1, aktive udøvere med DBU som største forbund med aktive. DIFs bestyrelse har 10 medlemmer, der vælges for to-årige perioder af forbundets repræsentantskab. DIF har til formål at varetage specialforbundenes interesser overfor offentlige myndigheder. DIF fordeler 70% af sine indtægter på 240 millioner kroner af tipsmidlerne og 6,1 millioner kroner i renteindtægter som medlemstilskud til sportsforbundene. Medlemstilskuddene varierer mellem 31 til kroner per medlem med DBU som det forbund, der modtager det mindste tilskud per medlem. DBU Bulletin december

16

17 Ud og ind af FIFA Generalsekretær Jim Stjerne Hansen nu i FIFA-panel for markedsføring og tv-aftaler DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen nåede kun lige at konstatere, at han i forbindelse med den fire-årlige sammensætning af FIFA s forskellige udvalg var røget ud af National Associations Committee, før han blev bedt om at træde ind i panelet for markedsføring og tv-aftaler. Jim Stjerne Hansen sad i komitéen for nationale fodboldforbund i perioden Han er eneste dansker, der er medlem af et udvalg eller panel under FIFA. DBUs kerneområder Bestyrelsen har drøftet kerneområder og kompetence DBUs bestyrelse benyttede den traditionelle bestyrelsesweekend årets sidste bestyrelsesmøde til et seminar fredag den 22. november på Hovborg Kro i Jylland. Formålet var gennem dialog og drøftelser i grupper og i plenum at fastlægge DBUs kerneområder i de kommende år samt at få set organisationen efter i sømmene blandt andet gennem en analyse af organisationens styrker, svagheder, muligheder samt trusler på kortere og længere sigt. Opfattelserne af kerneområderne vil senere blive sammensat indenfor kategorierne skal, kan og må. Drøftelserne i grupperne gav også anledning til at vende holdningerne omkring blandt andet bestyrelsens kompetence i forhold til eksempelvis udvalgene, bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsens arbejde. Hensigten er, at bestyrelsen fremover mindst én gang årligt drøfter visioner og udviklingsmuligheder. DBUs forretningsudvalg havde møde lørdag den 23. november om formiddagen, mens bestyrelsen holdt sit møde lørdag eftermiddag. DBU Bulletin december

18 Fem ankesager på bestyrelsesbordet Ungdomsspillers snyd med fødselsdato betyder frakendelse af 19 points på Lolland-Falster og 15 points på Bornholm DBUs bestyrelse behandlede på sit møde lørdag den 23. november ikke mindre end fem ankesager, hvoraf de tre tidligere har været omtalt her i Bulletin. Køge Boldklub havde anket DM-disciplinærudvalgets afgørelse i en sag om Mikkel Jensens spilleberettigelse for FC Midtjylland. Køge var af den opfattelse, at der var tale om en overtrædelse af lejecirkulæret ved Mikkel Jensen skift fra Brøndby til FC Midtjylland. Bestyrelsen stadfæstede udvalgets afgørelse. Låst spiller B 1913 havde anket over DM-disciplinærudvalgets afgørelse i en sag om dispensation for låst spiller. Den fynske klub havde indkaldt én af klubbens ynglingespillere, Johan Absalonsen, til kampen på Hvidovre Stadion den 20. oktober, da én af førsteholdsspillerne blev ramt af sygdom samme søndag formiddag. Med henvisning til Cirkulæret om Regler for brug af låst spiller var betingelserne for at indkalde en reserve godt nok overholdt og i overensstemmelse med den forhåndsdispensation, cirkulæret giver mulighed for. DBUs DM-disciplinærudvalg var imidlertid ikke af den opfattelse, at en ynglingespiller opfylder kriterierne for, hvilke spillere klubberne kan benytte i disse situationer. Udvalget betragter således ikke et ynglingehold som reserveholdet for et 1. herre-seniorhold, idet lovene præciserer, at der skal være tale om andenholdet. Dermed var ynglinge-spilleren ikke spilleberettiget, efter han lørdag havde spillet på sit sædvanlige hold. Bestyrelsen var blandt andet med henvisning til propositionerne for Herre-DM 36.2, hvori det fremgår, at der ved brug af ikke-spilleberettiget spiller ikke er mulighed for at fravige reglen om tabt kamp enig i udvalgets afgørelse. NFA fortsat frataget 19 points I et forsøg på at redde ikke mindre end 19 points valgte Nykøbing-Falster Alliancen at anke Turneringsudvalgets afgørelse i en sag om brug af en for gammel spiller på klubbens 1. juniorhold i efteråret. NFA benyttede i indeværende sæson spilleren Theis Køhler i syv kampe i perioden fra den 10. august til den 21. september, indtil rygter om spillerens reelle alder kom frem. Theis Køhler er i henhold til sin dåbsattest født den 26. december 1985 og ikke, som oplyst til klubben, den 26. januar Forskellen på én måned med årsskiftet imellem de to datoer betyder, at spilleren er ynglingespiller. NFA valgte derefter at suspendere spilleren, og orienterede DBU om forholdet, som klubben har erklæret sig uden viden om. I de syv kampe med Theis Køhler på holdet halvdelen af kampene i turneringen opnåede NFA 19 points for seks sejre og én uafgjort kamp, hvilket placerede holdet på førstepladsen i 1. division. Som en konsekvens blev modstanderne i de pågældende kampe tildelt tre points og 3-0 i målscore for hver af kampene. Bestyrelsen stadfæstede Turneringsudvalgets afgørelse. Som en udløber af sagen har udvalget også tilkendt spilleren en personlig straf i form af karantæne resten af året. Reelt bliver der imidlertid ikke tale om mere end hans eventuelle deltagelse i indendørsmesterskabet, idet udendørsturneringen som bekendt er afsluttet. Turneringsudvalget har valgt at tage hensyn til spillerens i alle tilfælde unge alder i udmålingen af straffen. Viking fratages 15 points På Bornholm mister Viking 15 points, efter at klubben ulovligt har benyttet spilleren Zoran Radu, der er asylansøger, i Drengemesterrækken i efteråret. Zoran Radu havde til Knudsker, da han på et tidspunkt inden skiftet til Viking trænede i klubben, opgivet sin rigtige fødselsdato i december 1987, som klubben også havde fået mundtligt bekræftet af hans far. Viking har i løbet af sagen blandt andet påstået, at de ikke har modtaget et brev fra Dansk Røde Kors Center Rønne, hvori det fremgår, at spilleren er født den 15. december 1987 og ikke som tidligere oplyst den 15. januar En oplysning spilleren ellers har bekræftet, at han skriftligt har afleveret til sin træner, Hans-Jørgen Simonsen, i Viking. Hans falske fødselsdato er i henhold til Viking derimod blevet oplyst på en håndskreven seddel, klubben påstår at have modtaget fra asylcentret. Spillerens forkerte fødselsdato er også blevet bekræftet telefonisk af Udlændingestyrelsen og skriftligt fra spillerens far. God tro eksisterer ikke Knudsker havde i første omgang orien- 18 DBU Bulletin december 2002

19 teret Viking om, at klubben anvendte den pågældende spiller ulovligt i Pondus Cup, og at forældre til spillerne på Knudskers hold ville kræve, at ulovligheden i gentagelsestilfælde blev indberettet. Der er dermed tale om en underkendelse af BBUs afgørelse, først i lokalunionens turneringsudvalg og dernæst i bestyrelsen, der baserede sig på den opfattelse, at Viking skulle have handlet i god tro på baggrund af den falske dokumentation. BBUs bestyrelse gav imidlertid med henvisning til sagen i DBUs bestyrelse tidligere på efteråret Albertslund- Hvalsø tilladelse til, at sagen kunne prøves i DBUs bestyrelse. DBUs bestyrelse omstødte derfor med samme henvisning til det objektive ansvar, som det er beskrevet i Fællesbestemmelsernes paragraf 23.3, BBUs afgørelse og idømte Viking som taber af de seks kampe med Zoran Radu på holdet i august og september. Holdet havde ellers vundet alle fem turneringskampe og en pokalkamp med en samlet målscore på Med henvisning til Fællesbestemmelsernes paragraf 23.3 valgte bestyrelsen også at stadfæste en afgørelse fra KBUs bestyrelse om anvendelsen af en karantæneramt spiller fra en Serie 2-kamp mellem ØKF og AIK Frederiksholm, der havde anket kendelsen. Fodbold-jura: Spilleberettigelse undtagelsen! Internationalt spillercertifikat: Hvidovre skyldig i procedurefejl, Køge chanceløs, forståelse i AGF Da Køge Boldklub søndag den 20. oktober vandt 3-1 over AGF på Århus Stadion, debuterede den tidligere Hvidovre-spiller Henrik Eggerts for gæsterne, og scorede to af sjællændernes mål. I perioden mellem Henrik Eggerts spillede sin sidste kamp for Hvidovre og klubskiftet til Køge, havde Hvidovre imidlertid den 16. juli givet DBU tilladelse til at overføre hans internationale spillercertifikat til det skotske fodboldforbund, SFA. Prøvetræning i udlandet Det skete angiveligt i forbindelse med en prøvekamp i en skotsk klub, som de britiske fodboldforbund kræver. Efterfølgende bad Hvidovre dog ikke DBU hjemføre det internationale spillercertifikat. Alligevel udstedte klubben den 26. august et dansk certifikat på spilleren i forbindelse med hans klubskifte til Køge. Et spillercertifikatet er som bekendt bevis for, at en spiller er fri (for karantæner, restancer etc.) til at kunne spille for en ny klub. Idet et dansk spillercertifikat kun kan udstedes fra én dansk klub til en anden dansk klub, når den pågældende spillers internationale spillercertifikat er i DBUs besiddelse, konstaterede DBUs DM-disciplinærudvalg, at Hvidovre havde begået en procedurefejl, idet det internationale spillercertifikat var overført til SFA og ikke hjemtaget til DBU. Afgivende klub som skyldig part Af skemaet for Spilletilladelse til udlandet fremgår det således af teksten i den rubrik, Hvidovre som afgivende klub udfylder:»spilleren kan herefter ikke spille hverken for jeres klub eller nogen anden dansk klub, før hans internationale spillercertifikat er returneret til DBU, og dette kan kun ske ved skriftlig henvendelse til DBU.«Udvalget idømte Hvidovre en bøde på 1000 kroner for fejlen, men vurderede ikke, at der forelå nogen sag i forhold til Henrik Eggerts spilleberettigelse for Køge. DBU orienterede tillige AGF, som har optrådt meget fair:»dbu orienterede os om sagen, men vi blander os ikke, for vi er ikke part i sagen. Køge har handlet i god tro«, udtalte Michael Hyldgaard, direktør i AGF, til onside.dk. >> DBU Bulletin december

20 CPHNV SAS Ligaen cleared for kick-off It s Scandinavian

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU1 den 11/01 2012 Egypten den 20. januar 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM) TUR-formand: Anni Sørensen (AS) Seniorleder:

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011

KENDELSE. Afsagt den 11. juli 2011. Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 19 i 2011 1 KENDELSE Afsagt den 11. juli 2011 af Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg i sag nr. 19 i 2011 Randers FC påklager DBU`s Appeludvalgs afgørelse af 21. juni 2011. Poul Dahl Jensen, Annelise Vidø, Birte

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub

Referat fra den ordinære generalforsamling i Brøndby Håndboldklub ReferatfradenordinæregeneralforsamlingiBrøndbyHåndboldklub Afholdtmandagden3.juni2013kl.19.30iCaféen,Stadionhal1. Antaltilstedeværende:37medlemmersamt8bestyrelsesmedlemmer.Ialt45personer. 1. Valgafdirigent.

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria

Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Møde i Aalborg HK s bestyrelse tirsdag d. 16. august 2011 kl. 19.00 i Idrætshallens cafeteria Dagsorden: 1) Godkendelse af referat 1.1 Er godkendt og lagt på nettet 2) Indlæg fra bestyrelsesmedlemmerne

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU

Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Til Fodbold bestyrelsen i HEI samt FU Hermed indkaldes der til bestyrelsesmøde tirsdag den 19. februar kl. 19.00. Mødet afholdes i Skæring hallen. Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse af sidste referat

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub

Samarbejdsaftale. mellem. DBU København. Københavns Fodbold-Dommerklub Samarbejdsaftale mellem DBU København og Københavns Fodbold-Dommerklub 1. Definitioner 1.1 DBU: Dansk Boldspil-Union 1.2 DFU: Dansk Fodbolddommer-Union 1.3 DBU KØBENHAVN: DBU København 1.4 KFD: Københavns

Læs mere

Fyns Håndbold Forbund

Fyns Håndbold Forbund Fyns Håndbold Forbund Referat fra Repræsentantskabsmøde 2014 Mandag den 5.maj 2014 kl. 19.00 i Pucken v. Odense Isstadion Møllemarksvej 75, 5200 Odense V. Formand Mogens Mulle Johansen bød velkommen til

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet.

Udvalget vil tillægge pressemeddelelserne støre vægt i de principielle sager, hvorfor udvalget fremover vil være ind over indholdet. Brøndby den 10. september 2012 Journal nr. 2014-12 -FS Referat af møde i Udvalget for Professionel Håndbold møde nr. 1 2012-2013 Onsdag d. 22. august 2012, kl. 9-13 hos Divisionsforeningen Håndbold, Vesterballevej

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0

FAQ. Retningslinier. for. sportslige afdelinger. Taastrup FC. Ver. 1.0 FAQ Og Retningslinier for sportslige afdelinger i Taastrup FC Ver. 1.0 Nedenstående forsøger i alfabetisk orden at besvare mange af de spørgsmål der opstår i hverdagen samt udstikke rammer for arbejdet

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Formanden har ordet. Tak!

Formanden har ordet. Tak! NYHEDS maj brev 2014 Formanden har ordet Tillad mig at starte nyhedsbrevet med at kigge tilbage på 2013. Som alle vidst har erfaret, så gik Thurø Boldklub ind i 2013 med en meget dårlig økonomi. Kassen

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009.

Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009. Eksamensbestemmelser Træneruddannelsen i DBU Godkendt af DBUs Uddannelsesudvalg den 28.10.2009. Gældende fra 28.10.2009. Bestemmelser - DBU Træneruddannelsen - B-licens 1. Administration Eksamen administreres

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK)

SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMER KLUB (FFK) SAMARBEJDSAFTALE MELLEM DBU FYN OG FYNS FODBOLDDOMMERKLUB 1. Formål og baggrund 1.1 Formålet med nærværende samarbejdsaftale, hvor fundamentet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser...

Indholdsfortegnelse. FODBOLDLOVEN FOR 5-MANDS... 7 Diverse ændringer... 7. DIVISIONERING... 8 1 Seniorer... 8 2 Ungdom... 8 3 Spillerbeskrivelser... Indholdsfortegnelse Side FODBOLDLOVEN FOR 7-MANDS... 2 1 Banen... 2 2 Bolden... 2 3 Spillernes antal... 2 4 Spillernes udstyr... 3 5 Dommeren... 3 6 Linjedommere... 3 7 Spilletid... 3 8. Spillets igangsættelse...

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND VISION 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND Elite Resursegruppen BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S vedrørende håndboldspiller Pelle Schilling

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S vedrørende håndboldspiller Pelle Schilling Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S Brøndby, den 9. april 2014 Journal nr. 1278-14-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Ribe-Esbjerg Herre Håndbold A/S vedrørende håndboldspiller Pelle Schilling

Læs mere

Bestyrelsesmøde 2-2014

Bestyrelsesmøde 2-2014 Bestyrelsesmøde 2-2014 REFERAT 25-03-2014 KL 18.35 22.45 IDRÆTTENS HUS, BRØNDBY MØDE INDKALDT AF MØDETYPE ARRANGØR REFERENT TIDTAGER DELTAGERE AFBUD Bestyrelsesmøde Peter Friis, Marc Nyeland, Jens Lind,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club.

Bestyrelsesmøde. Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. Bestyrelsesmøde Torsdag den 23. april 2015 afholdtes bestyrelsesmøde i Amager Badminton Club. På mødet deltog fra bestyrelsen Morten Munch, Thomas Kledal, Susan Christensen og Julie Schramm Rasmussen og

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

Sportskommision Road Racing og Drag Racing

Sportskommision Road Racing og Drag Racing Sportskommision Road Racing og Drag Racing Referat fra SK møde 19. december 2011, kl. 19.00 møde 06-11 Sted: Jesper Holm privatadresse Deltagere: Jesper Holm (formand) (JH) og Palle Lind (PL). Dagsorden:

Læs mere

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014

Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015. Beretning 2014 Taastrup FC s Generalforsamling 24. februar 2015 Beretning 2014 Medlemstallet i Taastrup FC for 2014 har været lidt faldende. På pigesiden har vi oplevet en lidt større nedgang i medlemstallet en drengesiden

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Danmarksturneringen. bolds internationale konkurrenceevne og SAS Liga-klubbernes reserveholds adgang til Danmarksturneringen.

Danmarksturneringen. bolds internationale konkurrenceevne og SAS Liga-klubbernes reserveholds adgang til Danmarksturneringen. Nr. 5 maj 2003 Debat om Danmarksturneringen Bestyrelsen har taget hul på drøftelsrne om en eventuel ny DM-struktur DBUs bestyrelse har indledt drøftelser om turneringsstruktur Dansk Boldspil-Unions bestyrelse

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER

OP- OG NEDRYKNINGSREGLER 16. Østdanmarksserien. OP- OG NEDRYKNINGSREGLER ØSTDANMARKSSERIEN er unionens øverste række, hvorfra der er oprykning til Danmarksturneringens 2. division. Det bedst placerede, oprykningsberettigede hold

Læs mere

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne.

Vi skal henvise til 8 i DAFFs Turneringsregulativ for reglerne omkring afvikling af karantæne. 12. november 2013 Afgørelse fra Dansk Amerikansk Fodbold Forbunds Appeludvalg Appeludvalgets sag 2013-4 I sag vedrørende klage over karantæne til en spiller, som ikke var blevet udvist for den pågældende

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14

Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Referat af bestyrelsesmøde 27.10.14 Mandag d. 27/10 2014, kl. 19.30 Sted: Mødelokalet, fodboldafdelingen Til stede: Birgitte Gullacksen, formand BG Lars Kastberg, næstformand LK Niels Chr. Teglgaard, kasserer

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Referat FU2 den 05/03 2015 Vietnam den 25. marts 2015 Til stede: Ikke til stede: Formand: Lars Jacobsen (LJ) Næstformand: Michael Pedersen (MP) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC

Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC Vedtægter for Copenhagen Tomahawks AFC 1 Navn og Hjemsted Stk. 1. Foreningens navn Copenhagen Tomahawks AFC. Stk. 2. Foreningen er stiftet den 30. oktober 2002. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014

Kørestolsfodbold. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab april 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Turneringsregler for afviklingen af ForbundsMesterskab 1.1. Speedtestregler og spilleregler 1.2. Turneringsudvalg 1.3. Turneringens opbygning 1.4. Turneringssæson 1.5. Holdtilmelding

Læs mere

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16

Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Indskærpelser, Metal Ligaen 2015-16 Fair Play og Respekt er ryggraden i enhver succesfuld sportsgren. Danmarks Ishockey Union ønsker at en sådan fair play og respekt er udtalt i ishockeysporten og at alle

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen

Referat af FU-møde i Hjallese. Dagsorden: Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00. Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Referat af FU-møde i Hjallese. Dato: 23. januar 2008 Kl. 19:00 Til stede: Poul Jacobsen, Kim Skaanning, Benny Brinch og Chresten Nielsen Afbud: Hans Milter Pedersen Dagsorden: 1. Godkendelse af referat

Læs mere

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD

MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD MANUAL FOR FOREBYGGELSE OG HÅNDTERING AF MATCHFIXING I DANSK FODBOLD Internet version - PDF INDHOLD 1. Indledning 2. Hvad er matchfixing? 2.1 Definition 2.2 Niveauer 3. Lovgivning og regelsæt 3.1 Straffeloven

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød

Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Appeludvalget omstøder DSqF afgørelse i sagen vedr. Mikkel Larssens klubskifte fra Farum til Birkerød Århus, den 2. september 2006 Til Mikkel Larssen DSqF CC Henrik Kristensen Jan Rask Vedr.: Mikkel Larssens

Læs mere

Sammen om en god oplevelse

Sammen om en god oplevelse Sammen om en god oplevelse Om sikkerheden ved superligakampe En fælles indsats Det skal være en god oplevelse for hele familien at gå til superligakamp. Derfor arbejder klubber, fanklubber og myndigheder

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion

Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion Nye vedtægter for Dansk Svømmeunion 1. Unionens navn og hjemsted 1.1. Unionens navn er Dansk Svømmeunion (SVØM). 1.2. Unionen har hjemsted i Furesø Kommune. 1.3. Unionen er tilsluttet Danmarks Idræts-Forbund,

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1

Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Velkommen til Næstved IF Forældreforenings Julestævne 2 1 Lørdag den 27. november og søndag den 28. november 2010 på Sydbyskolen, Parkvej 109, 4700 Næstved En repræsentant fra holdet bedes melde sig ved

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe

Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Regel 16 Personlige straffe og holdstraffe Advarsel 16:1 En advarsel er den passende straf for: a) forseelser, der skal straffes progressivt (8:3, sammenlign dog 16:3b og 16:6d); b) usportslig opførsel,

Læs mere

Herfølge Sommer Cup 2015

Herfølge Sommer Cup 2015 2015 15. & 16. AUGUST 2015 KAMPPROGRAM HERFØLGE BOLDKLUB indbyder til HERFØLGE SOMMER CUP d. 15.-16. august 2015. Stævnet afvikles som udendørsstævne i Herfølge Boldklub, Vordingborgvej 124, 4681 Herfølge.

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fremad Amager den 24. oktober 2013 Bestyrelsen i Fremad Amager havde indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling med følgende punkt på dagsordenen: Bestyrelsen

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

DanBolig Niels Hald Cup. Program

DanBolig Niels Hald Cup. Program Program Kære fodboldleder Så er der trukket lod til årets superstævne på Frederiksberg - nemlig danbolig Niels Hald Cup 2012 på FA Park, Jens Jessensvej 20, Frederiksberg i dagene 8.-9. september 2012.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008.

KBU INFORMERER. Holdtilmelding 1 er udsendt for sæsonen 2008. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 Kontortid: Man Tors kl. 09:00

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

DANSK HÅNDBOLD FORBUND

DANSK HÅNDBOLD FORBUND 1 Målmand RØD 1 befinder sig ude på spillepladsen, da HVID 8 opfanger bolden og kaster den mod RØDT holds tomme mål. Rød 5 har imidlertid opdaget faren og løber på tværs af feltet for at stoppe bolden.

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite

Koldings nye flagskib. Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Koldings nye flagskib Kolding Boldklub / Nr. Bjært Strandhuse - Elite Kvindefodbolden i rivende udvikling Danmark har altid været med fremme i kvindefodboldens historie, og vi er fortsat med helt i toppen.

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Medlem af CMAS Confederation Mondiale des Activit es Subaquatiques. DIF Danmarks Idræts-Forbund Referat Bestyrelsesmøde 02-2005 Idrættens Hus Fredag, den 4. februar 2005 kl. 19.00 16. marts 2005 1. Godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat fra møde 01-2005 3. Budget 1. Budget 2005 2. Finnesvømmer

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010

RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 RETNINGSLINIER FOR KAMPE SPILLET UDEN DOMMER - opdateret d. 15. marts 2010 Generelle retningslinjer for Referees/referee assistenten der virker ved turneringer hvor der spilles kampe spillet uden dommer:

Læs mere

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011.

Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Visning af lov Vedtægter for KFUMs Boldklub, Fredericia Nedenstående vedtaget på den ordinære generalforsamling for KFUMs Boldklub 22. marts 2011. Til bunden 1. Navn, hjemsted og medlemsskab Foreningens

Læs mere

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen

Kim Nørrebo KN Medl. Af bestyrelsen Side 1 af 5 Dato 7 april 2005 kl. 19.00 Sted Deltagere Afbud Klubhuset Charlie Herbst CH Formand Kenneth Radoor KR Næstformand Lars Storr LS Sekretær Alice Ogstrup AO Kassere Merethe Aggergren MA Medl.

Læs mere

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark

Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark Vedtægter for foreningen KlubLiv Danmark 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er KlubLiv Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Stk. 3. Foreningen er stiftet af DGI i 2014. 2 Formål,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 7.03.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 82/2003 af Petros-Constantinos Evangelatos, græsk statsborger, om anerkendelse af kvalifikationer i

Læs mere

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund

CRICKET. den grønne. Dansk Cricket-Forbund CRICKET 2015 den grønne Dansk Cricket-Forbund FORORD Traditionen tro er sæsonens håndbog klar til brug med turneringen, de væsentligste reglementer samt klub- og forbundsadresser. Husk at turneringen

Læs mere

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT

SUPPLERENDE STÆVNEREGLEMENT INDHOLDSFORTEGNELSE PUNKT EMNE 1. Generelt 2 2. Indbydelse og propositioner 2 3. Anmeldelse 2 4. Startlisten/programmet 3 5. Resultatlisten 3 6. Tidtagning 4 7. Præmier 4 8. Reklamer på badetøj 4 9. Reklamer

Læs mere