Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU."

Transkript

1 Nr. 12 december 2002 Frafald er dansk fodbolds største problem Masser af fremgang i medlemstallene. Men fastholdelsen er et problem. Det bliver nu et indsatsområde for DBU. DBUs bestyrelse giver fastholdelse top-prioritet DBU Uddannelse, DBU Børn og Ungdom samt DBU Eliteudvikling forener kræfterne i kampen mod frafald Årgangsopdelte hold, automatisk opog nedrykning og større kvalitet i klubbernes tilbud til de unge. Det er nogle af de emner, en arbejdsgruppe under bestyrelsen vil vurdere i bestræbelserne på at få vendt et faretruende og stigende frafald blandt de aktive fodboldspillere. Mens antallet af spillere i aldersgrupperne op til 18 år og over 25 år har været stigende siden 1994, har antallet af spillere mellem 18 og 25 år været kraftigt faldende i samme periode. Vores vigtigste opgave Vi beskrev således i forrige udgave af Bulletin, hvordan ikke mindre end unge spillere er sprunget fra fodbolden i denne otte-årige periode. Blandt de godt hold, der startede som lilleputter fra aldersgrupperne 1981 og 1982 var kun godt halvdelen 522 tilbage, da de nåede ynglingeårgangen. Blandt årgangen yngre spillere født i 1982 og 1983 er frafaldet på ikke mindre end 62% eller godt 800 hold, mens hele 996 hold svarende til 70% af holdene er forsvundet fra årgangen »Det må være vores vigtigste opgave. Vi taler om fundamentet i hele vores fødekæde af fodboldtalenter, og vi må samle alle de bedste kræfter for at finde frem til de bedste modtræk«, udtalte Jesper Møller på seneste bestyrelsesmøde. Undersøgelse og erfaringer skal bruges Her drøftede bestyrelsen den statisti- >> Karantæne står ved magt Side 4 Romerlys forbrænder tilskuer Side 9 Fodboldjura: Spilleberettigelse Side 19 Tjek for aktuelle nyheder

2

3 Indhold Karantæne står ved magt... 4 Bestyrelsen ser på turneringsstruktur... 7 Så skete det! Romerlys forbrænder tilskuer... 9 Formuen igen afgørende Bornholm og København i elitesamarbejde Sponsoraftaler for lokalunionerne Nyt ansigt i DBU Børn og ungdom Ført bag lyset af DIF Ud og ind af FIFA DBUs kerneområder Fem ankesager på bestyrelsesbordet Fodboldjura: Spilleberettigelse undtagelsen! God start for de nye B1-uddannelser Kina i stedet for Sydafrika Systematik i lovene Nordisk EM charmeoffensiv i Europa SAS og DBU udbygger samarbejde DBU sender bolde til Afrika Turbulente u/19-landskampe DBU samler elite-ungdomstrænerne Overbygningsaftaler...31 Platini og Beckenbauer har drøftet danske 10-minutters udvisninger ske undersøgelse, DBU Uddannelse har foretaget, og som sammen med en lignende undersøgelse om frafaldet blandt eliteungdomsspillerne, som Divisionsudvalget har stået bag, skal danne en del af baggrunden for en målrettet indsats mod frafaldet blandt de aktive.»jeg er sikker på, at disse undersøgelser sammen med den erfaring og viden, der er til stede hos lokalunionerne og hos klubberne, har et godt statistisk og holdningsmæssigt materiale som udgangspunkt for arbejdet«, sagde Jesper Møller, som også er formand for DBU Eliteudvikling.»Vi skal også ind og se på kvaliteten i de tilbud, klubberne har til de unge mennesker. Vi oplever en sammenhæng mellem en god fastholdelsesprocent i de klubber, der på træner- og ledersiden har gode, kvalitative tilbud til børnene, mens det omvendte typisk er tilfældet andre steder«, påpegede Erik Hjorth, der betragter uddannelsen af trænere og ledere som en vigtig faktor i arbejdet mod frafaldet. Hensynet til de små klubber Mens Jesper Møller tog udgangspunkt i de yngste spilleres situation, og er fortaler for årgangsopdelte hold, påpegede Benny Hansen blandt andet nødvendigheden af at tage hensyn til mindre klubber i de tyndere befolkede dele af landet, der dermed har et smallere rekrutteringsgrundlag.»problemet er, at klubberne simpelthen ikke har spillere nok til knap at stille med ét hold. Hvordan skal de overleve, hvis de nuværende årgange skal deles op i to«, spurgte Benny Hansen, og uddybede:»de klubber, der ikke har medlemsgrundlag for at stille med årgangsopdelte hold, vil typisk skulle stille op i turneringer med to-årgangsopdelte hold med spillere fra den ældste af de to aldersgrupper. Begge synspunkter er lige rigtige, men vi skal finde den løsning, der ikke giver nogen tabere«.»jeg er tilfreds med den positive respons på vores oplæg, og vi ser frem til at komme i gang med opgaven hurtigst muligt«, konkluderede Thomas Christensen. Han vil som formand for DBU Uddannelse blive ansvarlig for den arbejdsgruppe, der skal arbejde med frafaldsproblematikken, og fik udover en række inputs også sine kollegers tilsagn om, at bestyrelsen ville afsætte de nødvendige ressourcer til arbejdet. DBU Bulletin december

4 Karantæne står ved magt Brian Steen Nielsen dømt efter fodboldloven ikke straffeloven DBUs DM-disciplinærudvalg har torsdag formiddag færdigbehandlet en henvendelse fra AGF som følge af den karantæne, udvalgte i fredags idømte Brian Steen Nielsen. Klubben stiller på vegne af Brian Steen Nielsens krav om, at karantænen suspenderes, og udvalget tager sagen op på ny, idet spilleren føler sig»stemplet som en spiller, der forsætligt går efter at skade sine modspillere«. AGF enig i tacklingens hårdhed»vi har i behandlingen af henvendelsen noteret os klubbens synspunkter omkring selve tacklingen«, forklarer DM-disciplinærudvalgets formand, Fritz Bonde, med henvisning til AGFs skrivelse. Her fremgår det således, at»agf for så vidt er enig i, at tacklingen er hård, og i situationen også kan være farlig, og at AGF derfor ikke ville have haft indvendinger imod et rødt kort for den pågældende situation«, ligesom det anføres, at»selve tacklingen var alt for hård, og at det ville være berettiget, hvis tacklingen havde medført rødt kort«.»på den baggrund har vi vurderet, at AGFs klage i højere grad refererer til det juridiske grundlag for udvalgets afgørelse end til rimeligheden i, at spilleren idømmes karantæne for tacklingen«, konstaterer Fritz Bonde. Det har været afgørende for hele sagsbehandlingen, at kampens dommer, Knud Erik Fisker, ikke så selve situationen, som tv-optagelserne fra kampen afslørede, hvilket fremgår af dommerens indberetning til DBU:» Brian Steen Nielsen, AGF, og Ralf Pedersen, Viborg, begge kaster sig ned efter bolden. Mit udsyn til situationen bliver spærret af minimum én spiller, og jeg ser ikke hvad der sker. Jeg fløjter godt nok et 18-frispark, da jeg ser, at Ralf Pedersen bliver liggende. Flere Viborg-spillere kommer hen til mig og siger, at Brian Steen Nielsen med overlæg har stemplet Ralf Pedersen, men jeg fortalte dem, at jeg ikke kunne se situationen, da mit udsyn var spærret. Brian Steen Nielsen får hverken påtale eller advarsel i situationen.«dermed har disciplinærudvalget holdt sig indenfor de rammer, fodboldloven giver mulighed for, og som giver udvalget kompetence til af egen drift at tage sagen op. Stempler ikke Brian Steen som voldsmand Fritz Bonde beklager, at udvalgets afgørelse tilsyneladende bliver misbrugt af andre til at kritisere den tidligere landsholdsspillers spillestil:»det er væsentligt for os at fastslå, at det ikke har været udvalgets intention på nogen måde at stemple Brian Steen Nielsen som en voldsmand, der bevidst går efter at skade sine modspillere. Vi har alene henholdt os til de relevante fodboldretlige termer uden at fortolke på dem«, påpeger Fritz Bonde, der dog er enig med AGF i, at ordvalget i afgørelsens sidste afsnit kan være misvisende. Derfor benytter udvalget nu anledningen til at foretage følgende korrektion i formuleringen af sin afgørelse:»brian Steen Nielsen idømmes 2 spilledages karantæne for ved et hasarderet og risikofyldt spring mod en modspiller, jfr. Fodboldlovens 12 og Disciplinære bestemmelser punkt C-3«. Udvalgets formand begrunder afvisningen af kritikken med, at AGF efter udvalgets opfattelse i sin anke i højere grad drager Straffeloven ind i billedet, selv om hele episoden drejer sig om en forseelse i en fodboldkamp, og det derfor er Fodboldloven, udvalget dømmer efter. Fodboldloven ikke straffeloven Ordet forsætligt kan således ikke sidestilles med bevidst i sammenhæng med, at en spiller søger at skade, og skal derfor ikke fortolkes i strafferetlig henseende, men vurderes i overensstemmelse med Fodboldlovens 12, hvorefter»der dømmes frispark hvis forseelsen begås på en måde, der er hasarderet, hensynsløs eller med unødig stor kraft«. Forsætligt henviser blot til, at der kræves en aktiv handling fra spillerens side, og er yderligere defineret i Danske Afgørelser på side 45, hvor det anføres, at 12 anvendes ved»en forseelse, som måske ikke var tænkt som en forsætlig handling (med vilje), men blev udført på en hasarderet og risikobetonet måde med manglende forudseenhed, og derfor straffes på tilsvarende måde som den overlagte handling. Videre anfører udvalget det som et rent fortolkningsbidrag, at»et ukontrolleret spring mod bold og modspiller skal straffes med direkte frispark, hvis der opnås fysisk kontakt med modspilleren uanset om bolden spilles eller ej«, ligesom det afslutningsvist anføres, at»en voldsom, ukontrolleret tackling med ét eller begge ben, som rammer modspilleren og bringer hans sikkerhed i fare, betragtes som spil, som i alvorlig grad er utilladeligt og straffes med direkte frispark og udvisning«. Derudover henvises til Disciplinære bestemmelser punkt (C) litra 1-4, og som eksempler anføres: sparke, slå, spytte. Henvisningen kunne lige så vel have været til (C-3)»andre forseelser, hvor modspiller udsættes for fare«. 4 DBU Bulletin december 2002

5 Straffen til Brian Steen Nielsen er beregnet som en samlet straf, således at udvalget har set bort fra det gule kort, Brian Steen Nielsen fik tildelt senere i kampen. Fokus tilbage på ulovligheder»dm-disciplinærudvalget har efter min vurdering behandlet AGFs henvendelse seriøst og professionelt. Fodboldretsligt er der ingen tvivl om, at udvalget har behandlet sagen indenfor den kompetence, udvalget er udstyret med«, påpeger DBUs formand Allan Hansen, og uddyber:»der er bragt mange aspekter op i forbindelse med denne sag. Vi skal imidlertid have fokus rettet tilbage på det, det hele handler om, nemlig om at få straffet de ulovligheder, dommerne ikke ser. Så må erfaringerne vise, om der er behov for at ændre kompetencen eller udvide udvalgets sammensætning. Det vil vi løbende vurdere i DBUs bestyrelse«. AGF sendte sin skrivelse tirsdag den 26. november, DBUs DM-disciplinærudvalg behandlede henvendelsen på et telefonmøde onsdag aften, og sammensatte svaret til AGF via s i løbet af torsdag formiddag og middag. Idømmelsen af de reelt to spilledages karantæne giver formelt set ikke AGF mulighed for at anke sagen, idet ankemuligheden kun foreligger i tilfælde af, at en spiller idømmes mere end seks spilledages karantæne. Udvalget kan derfor ikke træffe bestemmelse om, hvorvidt DBUs bestyrelse vil behandle sagen som en ankesag, da der ikke er nogen fastsat ankemulighed. DBUs bestyrelse kan dog altid beslutte, hvorvidt den af egen drift ønsker at tage en given sag op. Baggrund: Med idømmelsen af to spilledages karantæne til AGFs Brian Steen Nielsen fredag den 22. november har DBUs DM-disciplinærudvalg åbnet op for en hel ny praksis i bekæmpelsen af grove frispark, som dommerne ikke ser. Episoden, der udløste karantænen, fandt sted i første halvleg af SAS Liga-kampen mellem AGF og Viborg på Århus Stadion søndag den 17. november, hvor Brian Steen Nielsen efter udvalgets opfattelse begik et groft frispark mod Viborgs Ralf Pedersen. Klubbernes ønsker»vi har valgt at benytte de juridiske muligheder, klubberne har ønsket, og som DBUs bestyrelse har udstyret os med«, forklarede formanden for DBUs DM-disciplinærudvalg, Fritz Bonde, i forbindelse med offentliggørelsen af kendelsen, og uddybede:»klubberne har i stadigt højere grad opfordret os til at benytte tv-optagelser til at komme grovheder i kampene, som dommeren ikke ser, til livs. Det har bestyrelsen efter vedtagelsen af en gennemgang af regelsættet givet os mulighed for siden sæsonstarten«. Dermed henviser Fritz Bonde til den definition af udvalgets kompetence, som bestyrelsen drøftede og vedtog i maj måned. Brian Steen Nielsen modtog senere i kampen en advarsel for en anden episode, og det er spillerens samlede antal karantæ- >> DBU Bulletin december

6 nepoints fra denne kamp, som inkluderer pointene for den forseelse, tv-billederne afslører, der udløser de to spilledages karantæne. Brian Steen Nielsen Brian Steen Nielsen, født den 28. december 1968, skiftede fra Malmø FF til AGF i denne sæson, og tidligere spillet for Vejle Boldklub, OB og AB samt Urawa Red Diamonds i Japan og Fenerbahce i Tyrkiet. I perioden 1990 til og med VM-slutrunden i sommer repræsenterede han Danmark i 66 landskampe, hvoraf landsholdet vandt de 38 af kampene. Han er noteret for tre mål og seks advarsler. Udvalget er valgt af klubberne DBUs DM-disciplinærudvalg består af fire medlemmer, hvoraf de tre er udpeget af klubberne i Danmarksturneringen, udvalgets formand Fritz Bonde, OB, og Johnny Rune, FC Midtjylland, samt Kim Madsen, Brønshøj, mens udvalgets fjerde medlem, Henrik Ravnild, der er advokat, sidder med i udvalget som formand for den overordnede disciplinærinstans, DBUs Disciplinærudvalg, og som medlem af DBUs bestyrelse. Seneste: UEFA dømmer Shearer efter video Præcis en uge efter DBUs DM-disciplinærudvalg idømte Brian Steen Nielsen de to spilledages karantæne, idømte det europæiske fodboldforbund, UEFA, på tilsvarende måde Alan Shearer, Newcastle United, to spilledages karantæne. UEFAs kontrol- og disciplinærkomité vurderede på baggrund af tv-billeder fra Champions League-kampen mod Inter på St. James Park den 27. november 2002, at Alan Shearer forsætligt slog Fabio Cannavaro med albuen. UEFAs disciplinærudvalg har 10 medlemmer med DBUs generalsekretær, Jim Stjerne Hansen, som næstformand. Det var i dette tilfælde ham, der repræsenterede udvalget på baggrund af det videomateriale, der var tilsendt via . Reglerne DBUs DM-disciplinærudvalg har i Brian Steen Nielsen-sagen benyttet sig af følgende lovhjemmel, der fremgår af bemærkninger til klubberne i DBUs»blå håndbog«, disciplinære bestemmelser, afsnit 1, i: 1) Disciplinærudvalget kan enten efter en klage eller af egen drift forhøje eller nedsætte pointantallet for en forseelse. 2) Disciplinærudvalget kan enten efter en klage eller af egen drift behandle en forseelse som ikke er pådømt af dommeren. 3) Dette afsnit er vedtaget af DBUs bestyrelse 11. maj Disciplinærudvalget kan som grundlag for sin afgørelse anvende dommerbedømmerens separate indberetning samt udtalelser fra de involverede klubber. Dommerens beslutninger omkring selve spillet (eksempelvis tildeling af gule kort, frispark, straffespark, mål, off side m.v.) er endelige og kan ikke ændres på baggrund af officielle Tv-stationers optagelse af kampe. I disciplinære sager kan officielle Tv-stationers optagelse af kampe heller ikke anvendes. Dog kan officielle Tv-stationers optagelse af kampe, som en sidste udvej, anvendes som bevismiddel i følgende to tilfælde: a. Situationer hvor Tv-optagelsen tydeligt beviser, at en forkert spiller fra samme hold er blevet straffet, og den spiller, der fejlagtigt er straffet ikke skulle straffes. b. Disciplinærudvalget kan i disciplinære sager, efter klage eller af egen drift, anvende officielle Tv-stationers optagelser som bevismateriale i tilfælde, hvor der er tale om forseelser, hvor en modspiller forsætligt udsættes for fare; jævnfør Fodboldlovens 12 samt nærværende disciplinære bestemmelsers punkt (C) litra 1-4, for eksempel: sparke, slå, spytte. 4) Dommerens indberetning vil fortsat udgøre det primære grundlag for disciplinærudvalgets afgørelser, men godtgør anden dokumentation, at en forseelse oplagt skal give et andet antal point, har disciplinærudvalget på dette grundlag mulighed for at ændre pointtildelingen. 6 DBU Bulletin december 2002

7 Bestyrelsen ser på turneringsstruktur DBUs bestyrelse på banen i debatten om ny struktur for Danmarksturneringen DBUs bestyrelse overtager drøftelserne om et eventuelt forslag til en ny struktur for Danmarksturneringen. Det sker efter, turneringskommissionen, som bestyrelsens nedsatte i marts måned, lørdag den 23. november fremlagde sit andet forslag til en ny struktur for DBUs turneringer for bestyrelsen. Efter en kort debat stod det således klart, at der ikke kunne opnås enighed om det nye forslag blandt de 16 bestyrelsesmedlemmer, der imidlertid har den opfattelse, at der eksisterer et sportsligt problem med SAS Ligaens nuværende format, og at det presser på med at finde en løsning. Derfor besluttede bestyrelsen sig for at mødes ekstraordinært tirsdag den 17. december, hvor eneste dagsordenspunkt bliver en indgående drøftelse af alle holdningerne og problemstillingerne omkring en ny turneringsform. Det er bestyrelsens målsætning at nå til enighed om en indstilling til en ny struktur, som kan blive forelagt på DBUs repræsentantskabsmøde til februar med henblik på implementering fra næste sommer. Med målsætningen om at finde frem til en mere sportsligt korrekt turneringsform udsendte Turneringskommissionen i august sit første forslag til høring blandt interessenterne klubberne og lokalunionerne og det er på baggrund af denne respons, udvalget lørdag eftermiddag fremlagde sit forslag nummer to for bestyrelsen. Kommissionens arbejde bliver dermed af stor betydning for drøftelsen i bestyrelsen. Beslutninger om turneringsstruktur er et anliggende for DBUs øverst besluttende myndighed, repræsentantskabet. Vedtagelser kræver 3/4 flertal blandt de 145 medlemmer. Repræsentantskabsmødet er fastsat til lørdag den 22. februar i Odense. Ansøgninger til DBUs ungdomsfond af 18. maj 1964 Fondens formål er at opmuntre til arbejdet med ungdomshold, hvorfor tilskud typisk kan søges til gennemførelse af og deltagelse i ungdomsturneringer i ind- og udland samt til ophold på idrætsskoler og lignende formål. Ansøgningsskema kan rekvireres i lokalunionen og skal returneres til lokalunionen inden den 15. februar Klubber, der tidligere har modtaget tilskud, skal ikke forvente at komme i betragtning til fornyet støtte før fem år senere. Fondens egenkapital (grundkapital) består bl.a. af gaver fra DBUs 75-års jubilæum i 1964 samt senere tilført kapital fra DBUs driftsoverskud efter deltagelse i EM- og VM-slutrunder. I 2002 blev ydet kroner i tilskud til 41 klubber; i alt kroner. DBU Bulletin december

8

9 Så skete det! Romerlys forbrænder tilskuer kroner i bøde til Brøndby Flotte, farlige og forbudte! En tilskuer blev voldsomt forbrændt på halsen, da han blev ramt af et romerlys under SAS Liga-kampen Brøndby-Farum lørdag den 23. november. Anvendelsen af romerlys er forbudt på danske fodboldstadions. Lørdag den 23. november skete det. En tilskuer voldsomt forbrændt på halsen af et romerlys. Det skete, da Brøndby IF og fanklubben, Brøndby Support, angiveligt efter aftale og i fællesskab ville kreere nogle festlige rammer om målmand Mogens Kroghs afskedskamp på Brøndby Stadion i SAS Liga-kampen mod Farum. Brøndby tilsidesatte regler og brev Episoden indtræffer to måneder efter, et romerlys antændte et sæde på Farum Park under den omvendte kamp mellem oprykkerne og mesterholdet, og blot få dage efter, Brøndby IFs sekretær og sikkerhedschef, Emil Bakkendorff, skriftligt var blevet orienteret om, at tilskuernes anvendelse af romerlys under enhver form er ulovlig. Med henvisning til en telefonsamtale mellem ham og afdelingschef Hanne Jensen, DBU Turneringer, ugen inden, blev Bakkendorff gjort opmærksom på, at de antændte romerlys på Brøndby Stadion til DONG Cup-kampen mod OB den 6. november var ulovlig. I et opfølgende brev til Emil Bakkendorff henviser Hanne Jensen til cirkulæret om sikkerhed og orden på stadions hvor det af 13 fremgår:»det er forbudt at anvende romerlys. Hvis afbrænding af romerlys er til gene eller fare for kampens afvikling, skal dommeren ligeledes afbryde kampen og først igangsætte denne, når forholdene atter er normale.«den administrative fortolkning er blevet bekræftet af DM-disciplinærudvalgets formand Fritz Bonde, som er af den opfattelse, at det ikke under nogen former er tilladt at afbrænde romerlys på stadions. Det være sig under mere eller mindre kontrollerede forhold eller uagtet dommerens eventuelle godkendelse.»det skal derfor indskærpes overfor Brøndby IF at tilsikre, at der ikke fremover ved klubbens kampe afbrændes romerlys. I eventuelle påkommende tilfælde vil sagen blive rejst i DBUs DM-disciplinærudvalg«, sluttede Hanne Jensen. For fan, hvor dumt! DBUs DM-disciplinærudvalg idømte efterfølgende Brøndby en bøde på kroner. Ulykken indtræffer ligeledes kun 18 dage efter, Ekstra Bladets redaktør af avisens fodboldfan-sider, Thomas Brunstrøm, under rubrikken For fan efterlyste brugen af romerlys, og opfordrede alle danske fodboldfans til at»lægge pres på DBU i samme anledning«. Brunstrøm skriver og al respekt for dét videre, at»jeg skal på ingen måde plædere for, at man benytter sig af romerlys, så længe de er ulovlige. Men spørgsmålet er, om det ikke er på tide med en fornyet debat om emnet «Jo, lad os tage den her. Med det samme. Og lad os med dette ulykkestilfælde klart i erindringen også afslutte den nye debat med det samme! Romerlys er flotte, men de er farlige, og derfor er de forbudte. Kald os bare lyseslukkere. Men tilskuernes sikkerhed har den højeste prioritet hos DBU. DBU Bulletin december

10 Formuen igen afgørende DBUs formue gør det muligt at gennemføre særlige projekter og nye tiltag for 6,7 millioner kroner DBUs bestyrelse besluttede i løbet af efterårets budgetforhandlinger, at økonomien omkring organisationens primære aktiviteter som udgangspunkt skal balancere. Det betyder, at udgiftskrævende særlige projekter og nye tiltag skal finansieres af ekstraordinære indtægter blandt andet indtægter fra slutrunde-deltagelse og renteindtægter.»det budget, bestyrelsen vedtog på mødet i oktober, er afsluttet med sigte på at opnå den nævnte balance. Uden dog helt at nå målet«, forklarer kasserer Torben Mogensen, og uddyber:»de primære aktiviteter forventes at føre til et underskud på kroner, mens de»særlige projekter og nye tiltag«vil medføre et nettounderskud på kroner, idet vi forventer at have renteindtægter på seks millioner kroner i det kommende regnskabsår«.»budgettet udviser således et samlet underskud på 1, kroner, hvilket må forventes at reducere formuen tilsvarende«, slutter Torben Mogensen, der har været primus motor i bestræbelserne på at gennemføre bestyrelsens egen målsætning om balance mellem driftsindtægterne og driftsudgifterne. Særlige projekter og nye tiltag 2002/2003: Torben Mogensen levede op til sit ansvar som kasserer, da han foreslog beskæringer af budgetønskerne for at bestyrelsen kunne nærme sig målsætningen om balance i det kommende regnskab. Integreret Talentudvikling: 1, Dameprojekt: 1, Træneruddannelse: 1, Dommeruddannelse: Lederuddannelse: 1, IT: Projekt Nordic EM 2008: Baneprojekt, Vejle: Halprojekter: Græsprojekt: I alt: DBU Bulletin december 2002

11 Bornholm og København i elitesamarbejde Bornholmske spillere og hold deltager i københavnsk talentudvikling Erik Hjorth kan næste år sende nogle de bedste bornholmske spillere og hold til København og deltage i den københavnske talentudvikling. Kvantiteten af bornholmske fodboldtalenter er af helt naturlige årsager begrænset. Øen har indbyggere, hvoraf spiller fodbold i 19 forskellige klubber. Det har nu foranlediget DBU Eliteudvikling til at skitsere et samarbejde mellem Bornholms Boldspil-Union og Københavns Boldspil-Union. Aftalen betyder, at de bornholmske spillere, BBU udvælger til deltagelse i Struktureret Talentudvikling (STU) på Bornholm, i stedet rejser til København, og deltager i KBUs STU-aktiviteter. Derudover bliver Bornholms bedste drengehold og det bedste juniorhold inviteret med til at deltage i KBUs mesterrækketurneringer for disse hold.»vi har som bekendt nogle geografiske og medlemsmæssige særpræg ovre hos os i forhold til de andre lokalunioner. Vi er derfor meget glade for, at vores elitesektor i DBU og vores kolleger i KBU har stillet sig positive overfor denne samarbejdsmulighed«, udtaler BBUs formand og bestyrelsesmedlem, Erik Hjorth. BBU fortsætter derimod med at have et U/15-unionshold med henblik på deltagelse i de årlige unionsstævner i Vejle, såfremt holdet kvalificerer sig til deltagelse gennem en kvalifikationskamp. Transporttiden mellem Bornholm og København er tre timer med hurtigfærge og 30 minutter med fly. Aftalen mellem BBU og KBU er foreløbig et-årig. Se Indrangering for Ungdoms-DM for herrer og damer. Danmarksserien for damer og Kvalifikationsrækken for herrer under Turneringsnyheder på DBU Bulletin december

12

13 Sponsoraftaler for lokalunionerne Lokalunionerne sikret aftaler med DBUs samarbejdspartnere DBU har på vegne af de seks lokalunioner, BBU, FBU, JBU, KBU, LFBU og SBU, indgået femårige sponsoraftaler med Hummel og Select Sport. Aftalen med Hummel omfatter levering af sportsudstyr til en værdi af en millioner kroner om året, mens aftalen med Select indebærer leverance af mere end 600 bolde per år til brug for aktiviteterne i lokalunionerne i de seks lokalunioner. Begge aftaler, der er forhandlet af generalsekretær Jim Stjerne Hansen, løber fra 1. januar 2003 til udgangen af DBU har haft sponsor- og leveringsaftaler med Select siden 1951 og med Hummel siden Nyt ansigt i DBU Børn og ungdom DBU Børn & ungdom har pr. 1. december ansat Vibeke Nørly som assistent. Hun er 38 år, mor til tre drenge og kommer fra en stilling som chefsekretær i Coloplast A/S. Vibeke, der er ungdomsformand i Espergærde IF, har et godt kendskab til pigefodbold og får derfor primært ansvaret for DBUs pigeaktiviteter, men vil naturligvis også tage del i afdelingens øvrige aktiviteter herunder specielt Fodboldskolerne. Anders DBU Bulletin december

14 Ført bag lyset af DIF DBU føler sig ført bag lyset af DIF i holdning til og beslutning om forslag til fremtidig fordeling af tipsmidler Hvornår indledte Danmarks Idræts-Forbunds formand drøftelser med regeringen om en revision af Tipsloven? Hvorfor blev DBU ikke orienteret om forhandlingerne, og hvorfor blev der ikke drøftet andre løsningsmodeller i DIFs bestyrelse end den, der stort set udelukkende ville få konsekvenser for DBU? Hvorfor fremgår beslutningen ikke af referatet fra bestyrelsesmødet i DIF den 14. juni, hvorfor betegnede DIF det som drøftelser ugen efter, der var truffet beslutning i bestyrelsen, og hvorfor orienterede DIF ikke bare DBU direkte enten skriftligt eller på bare ét af de møder, der i løbet af sommeren havde deltagelse af såvel DIF og DBU? Manipulation Spørgsmålene var mange og forargelsen ikke til at komme udenom i DBUs bestyrelse, da de 16 medlemmer lørdag den 23. november evaluerede DIFs fremgangsmåde i spørgsmålet om forbundets opbakning til regeringens udspil til en ændring af fordelingsnøglen af tipsmidlerne. Forslaget vil betyde, at Dansk Boldspil-Union mister halvdelen af sit direkte tilskud på 10 millioner kroner, hvis lovændringen gennemføres. Opfattelsen af manipulation fra DIFs side var fremherskende overfor det, DBUs bestyrelse betragter som en ualmindelig usolidarisk og illoyal fremgangsmåde. Hvornår DIFs formand, Kai Holm, og regeringens repræsentant, Leif Mikkelsen, indledte forhandlinger om idrættens holdning til en ændring af Tipsloven ved kun de to herrer. Og hvilke overvejelser, DIF har gjort sig i samme forbindelse, står også hen i det uvisse til trods for, at forbundets bestyrelse på sit møde i juni besluttede sig for en officiel holdning til emnet. Hvor står det? DIF henviser til sit bestyrelsesmøde onsdag den 12. juni, hvor beslutningen skulle være beskrevet i form af følgende formulering i punkt :»Kai Holm orienterede kort om de forhandlinger, der p.t. pågår i Folketinget om eventuelle ændringer i Tips- og Lottoloven for om muligt at indplacere hestesporten i overskudsfordelingen. Bestyrelsen tilsluttede sig de forelagte overvejelser, idet man dog fandt, at løsningsmodellen ikke var optimal for DIF, men af hensyn til at bevare Dansk Tipstjenestes spillemonopol i Danmark, måtte modellen accepteres, når der også henses til flertallet af specialforbundenes interesser.«ovenstående referat indeholder således hverken indikationer af beslutningens reelle indhold, dens konsekvenser for DBU eller hvilke drøftelser, der eventuelt lå forud. Fik intet at vide om beslutning Første gang DBUs formand, Allan Hansen, hørte om regeringens tanker, var den 19. juni. Det var i forbindelse med et formøde blandt overskudsmodtagerne forud for et bestyrelsesmøde i Dansk Tipstjeneste.»Jeg blev fortalt, at der var tanker om og drøftelser i retning af at fjerne DBUs særlige tilskud. Men der blev ikke sagt ét ord om, at DIF allerede ugen inden havde besluttet sig for at støtte forslaget«, forklarer DBUs formand Allan Hansen. Samme dag blev DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen kontaktet af regeringens repræsentant, tidligere formand for DGI og nuværende folketingsmedlem og idrætspolitisk ordfører for Venstre, Leif Mikkelsen, der bad om et møde. Det blev aftalt til den 24. juni, hvor DBUs formand og generalsekretær blev orienteret om Mikkelsens tanker.»først i forbindelse med et bestyrelsesmøde i Dansk Tipstjeneste den 21. august orienterede Kai Holm mig om, at han på DIFs og de øvrige specialforbunds vegne ikke kunne sige nej til den model, Leif Mikkelsen havde udarbejdet«, forklarer Allan Hansen. Det var to måneder efter DIF traf sin beslutning om at støtte forslaget. Og første gang, Kai Holm indikerede, hvorfor DIF kunne acceptere forslaget, som nu byggede på en model, der skulle sikre overskudsmodtagerne deres andel, før staten beregnede sin afgift. Utilfredsstillende Det bestyrker ligeledes DBUs opfattelse af en fordækt fremgangsmåde, at ingen i DIFs bestyrelse valgte at benytte det mellemliggende bestyrelsesmøde onsdag den 14. august til at orientere Benny Hansen om de reelle konsekvenser af beslutningen på mødet i juni. DBUs bestyrelsesmedlem Benny Hansen er medlem af DIFs bestyrelse, men var forhindret i at deltage på mødet i juni, der lå dagen efter landsholdets VM-kamp mod Frankrig i Sydkorea. Det havde i over et halvt år været planlagt, at Benny Hansen og hans bestyrelseskolleger i DBU skulle overvære landsholdets VM-kampe live.»det er kritisabelt, at indholdet i beslutningen om støtten til regeringens forslag slet ikke fremgår af referatet«, konstaterer Benny Hansen, der rejste emnet på seneste bestyrelsesmøde i DIF onsdag den 6. november.»jeg var specielt interesseret i at få oplyst, hvilke overvejelser man havde gjort sig«, forklarer Benny Hansen, der finder hele handlemåden utilfredsstillende og usolidarisk. Benny Hansens kritik på bestyrelsesmødet den 6. november fremgår imidlertid ikke af mødereferatet. 14 DBU Bulletin december 2002

15 Hvad er Kai Holms motiver? Forslaget til en revision af Tipsloven, der har til formål at integrere hestevæddeløbssporten i fordelingsnøglen for tipsmidlerne med et årligt garantibeløb på 90 millioner kroner, er under overskrifterne hvor er Brian Mikkelsen og Kai Holm og politisk forslag bekymrer DBU indgående omtalt i forrige udgave af Bulletin. Her har DBUs formand Allan Hansen blandt andet undret sig over DIFs formand Kai Holms passivitet i de drøftelser, DBU har deltaget i om emnet, ligesom Allan Hansen konstaterede, at Kai Holms forklaring»efterlader os med indtryk af, at der er nogle skjulte dagsordener eller særinteresser, der skal plejes i denne sag«.»vi finder hele grundtanken foruroligende. Det virker ikke rimeligt at tage penge fra amatørsporten og give dem til en sport, som er præget af professionelle udøvere«, er Allan Hansens holdning til forslaget. Benny Hansen og Allan Hansen er tillige enige om, at hele fremgangsmåden har båret præg af en manglende vilje til at drøfte andre løsningsmodeller for at finansiere redningsplanen for hestevæddeløbssporten.»der er andre muligheder for at holde den økonomiske redningsplan udgiftsneutral for regeringen. Man kan eksempelvis tage pengene over tipstjenestens drift. Eller gennem en solidarisk dækning blandt de eksisterende overskudsmodtagere«, påpeger Allan Hansen. Har vendt rundt på en tallerken Der sker med henvisning til, at fem millioner kroner svarer til 50% af DBUs direkte tilskud og 27% af DBUs samlede tilskud, der også omfatter et ordinært medlemstilskud i DBUs tilfælde på otte millioner kroner. Fem millioner kroner svarer derimod kun til to procent af DIFs samlede andel af tipsmidlerne og til blot én procent af idrættens samlede tilskud på godt 500 millioner kroner årligt. Det samlede udlodningsbeløb af tipsmidlerne var 1,3 milliarder kroner sidste år. Med en skrivelse den 12. november til specialforbundene har Kai Holm nu imidlertid meddelt, at regeringen skulle Allan Hansen kritiserer Kai Holm for at vente over to måneder med at fortælle, at DIF og den øvrige idræt havde solgt DBU i en politisk handel, der nu alligevel går i vasken. have vendt tommefingeren nedad for en model i en ny tipslov, der ville have sikret, at overskudsmodtagerne i fremtiden ville være upåvirkede af udsving i Tipstjenestens overskud. Denne model skulle angiveligt have været en forudsætning for, at DIF ville støtte regeringens forslag om reelt at fratage ungdoms- og amatørfodbolden fem millioner kroner til fordel for et bidrag til den professionaliserede hestesport. Vi formoder, at Kai Holm har orienteret regeringen og de øvrige overskudsmodtagere om, at DIF har ændret holdning. Men beslutningen har fortsat intet med DBUs indsigelser at gøre. Fakta om DIF: Danmark Idræts-Forbund (DIF) er paraplyorganisation for 56 specialforbund med i alt 1, aktive udøvere med DBU som største forbund med aktive. DIFs bestyrelse har 10 medlemmer, der vælges for to-årige perioder af forbundets repræsentantskab. DIF har til formål at varetage specialforbundenes interesser overfor offentlige myndigheder. DIF fordeler 70% af sine indtægter på 240 millioner kroner af tipsmidlerne og 6,1 millioner kroner i renteindtægter som medlemstilskud til sportsforbundene. Medlemstilskuddene varierer mellem 31 til kroner per medlem med DBU som det forbund, der modtager det mindste tilskud per medlem. DBU Bulletin december

16

17 Ud og ind af FIFA Generalsekretær Jim Stjerne Hansen nu i FIFA-panel for markedsføring og tv-aftaler DBUs generalsekretær Jim Stjerne Hansen nåede kun lige at konstatere, at han i forbindelse med den fire-årlige sammensætning af FIFA s forskellige udvalg var røget ud af National Associations Committee, før han blev bedt om at træde ind i panelet for markedsføring og tv-aftaler. Jim Stjerne Hansen sad i komitéen for nationale fodboldforbund i perioden Han er eneste dansker, der er medlem af et udvalg eller panel under FIFA. DBUs kerneområder Bestyrelsen har drøftet kerneområder og kompetence DBUs bestyrelse benyttede den traditionelle bestyrelsesweekend årets sidste bestyrelsesmøde til et seminar fredag den 22. november på Hovborg Kro i Jylland. Formålet var gennem dialog og drøftelser i grupper og i plenum at fastlægge DBUs kerneområder i de kommende år samt at få set organisationen efter i sømmene blandt andet gennem en analyse af organisationens styrker, svagheder, muligheder samt trusler på kortere og længere sigt. Opfattelserne af kerneområderne vil senere blive sammensat indenfor kategorierne skal, kan og må. Drøftelserne i grupperne gav også anledning til at vende holdningerne omkring blandt andet bestyrelsens kompetence i forhold til eksempelvis udvalgene, bestyrelsens sammensætning samt bestyrelsens arbejde. Hensigten er, at bestyrelsen fremover mindst én gang årligt drøfter visioner og udviklingsmuligheder. DBUs forretningsudvalg havde møde lørdag den 23. november om formiddagen, mens bestyrelsen holdt sit møde lørdag eftermiddag. DBU Bulletin december

18 Fem ankesager på bestyrelsesbordet Ungdomsspillers snyd med fødselsdato betyder frakendelse af 19 points på Lolland-Falster og 15 points på Bornholm DBUs bestyrelse behandlede på sit møde lørdag den 23. november ikke mindre end fem ankesager, hvoraf de tre tidligere har været omtalt her i Bulletin. Køge Boldklub havde anket DM-disciplinærudvalgets afgørelse i en sag om Mikkel Jensens spilleberettigelse for FC Midtjylland. Køge var af den opfattelse, at der var tale om en overtrædelse af lejecirkulæret ved Mikkel Jensen skift fra Brøndby til FC Midtjylland. Bestyrelsen stadfæstede udvalgets afgørelse. Låst spiller B 1913 havde anket over DM-disciplinærudvalgets afgørelse i en sag om dispensation for låst spiller. Den fynske klub havde indkaldt én af klubbens ynglingespillere, Johan Absalonsen, til kampen på Hvidovre Stadion den 20. oktober, da én af førsteholdsspillerne blev ramt af sygdom samme søndag formiddag. Med henvisning til Cirkulæret om Regler for brug af låst spiller var betingelserne for at indkalde en reserve godt nok overholdt og i overensstemmelse med den forhåndsdispensation, cirkulæret giver mulighed for. DBUs DM-disciplinærudvalg var imidlertid ikke af den opfattelse, at en ynglingespiller opfylder kriterierne for, hvilke spillere klubberne kan benytte i disse situationer. Udvalget betragter således ikke et ynglingehold som reserveholdet for et 1. herre-seniorhold, idet lovene præciserer, at der skal være tale om andenholdet. Dermed var ynglinge-spilleren ikke spilleberettiget, efter han lørdag havde spillet på sit sædvanlige hold. Bestyrelsen var blandt andet med henvisning til propositionerne for Herre-DM 36.2, hvori det fremgår, at der ved brug af ikke-spilleberettiget spiller ikke er mulighed for at fravige reglen om tabt kamp enig i udvalgets afgørelse. NFA fortsat frataget 19 points I et forsøg på at redde ikke mindre end 19 points valgte Nykøbing-Falster Alliancen at anke Turneringsudvalgets afgørelse i en sag om brug af en for gammel spiller på klubbens 1. juniorhold i efteråret. NFA benyttede i indeværende sæson spilleren Theis Køhler i syv kampe i perioden fra den 10. august til den 21. september, indtil rygter om spillerens reelle alder kom frem. Theis Køhler er i henhold til sin dåbsattest født den 26. december 1985 og ikke, som oplyst til klubben, den 26. januar Forskellen på én måned med årsskiftet imellem de to datoer betyder, at spilleren er ynglingespiller. NFA valgte derefter at suspendere spilleren, og orienterede DBU om forholdet, som klubben har erklæret sig uden viden om. I de syv kampe med Theis Køhler på holdet halvdelen af kampene i turneringen opnåede NFA 19 points for seks sejre og én uafgjort kamp, hvilket placerede holdet på førstepladsen i 1. division. Som en konsekvens blev modstanderne i de pågældende kampe tildelt tre points og 3-0 i målscore for hver af kampene. Bestyrelsen stadfæstede Turneringsudvalgets afgørelse. Som en udløber af sagen har udvalget også tilkendt spilleren en personlig straf i form af karantæne resten af året. Reelt bliver der imidlertid ikke tale om mere end hans eventuelle deltagelse i indendørsmesterskabet, idet udendørsturneringen som bekendt er afsluttet. Turneringsudvalget har valgt at tage hensyn til spillerens i alle tilfælde unge alder i udmålingen af straffen. Viking fratages 15 points På Bornholm mister Viking 15 points, efter at klubben ulovligt har benyttet spilleren Zoran Radu, der er asylansøger, i Drengemesterrækken i efteråret. Zoran Radu havde til Knudsker, da han på et tidspunkt inden skiftet til Viking trænede i klubben, opgivet sin rigtige fødselsdato i december 1987, som klubben også havde fået mundtligt bekræftet af hans far. Viking har i løbet af sagen blandt andet påstået, at de ikke har modtaget et brev fra Dansk Røde Kors Center Rønne, hvori det fremgår, at spilleren er født den 15. december 1987 og ikke som tidligere oplyst den 15. januar En oplysning spilleren ellers har bekræftet, at han skriftligt har afleveret til sin træner, Hans-Jørgen Simonsen, i Viking. Hans falske fødselsdato er i henhold til Viking derimod blevet oplyst på en håndskreven seddel, klubben påstår at have modtaget fra asylcentret. Spillerens forkerte fødselsdato er også blevet bekræftet telefonisk af Udlændingestyrelsen og skriftligt fra spillerens far. God tro eksisterer ikke Knudsker havde i første omgang orien- 18 DBU Bulletin december 2002

19 teret Viking om, at klubben anvendte den pågældende spiller ulovligt i Pondus Cup, og at forældre til spillerne på Knudskers hold ville kræve, at ulovligheden i gentagelsestilfælde blev indberettet. Der er dermed tale om en underkendelse af BBUs afgørelse, først i lokalunionens turneringsudvalg og dernæst i bestyrelsen, der baserede sig på den opfattelse, at Viking skulle have handlet i god tro på baggrund af den falske dokumentation. BBUs bestyrelse gav imidlertid med henvisning til sagen i DBUs bestyrelse tidligere på efteråret Albertslund- Hvalsø tilladelse til, at sagen kunne prøves i DBUs bestyrelse. DBUs bestyrelse omstødte derfor med samme henvisning til det objektive ansvar, som det er beskrevet i Fællesbestemmelsernes paragraf 23.3, BBUs afgørelse og idømte Viking som taber af de seks kampe med Zoran Radu på holdet i august og september. Holdet havde ellers vundet alle fem turneringskampe og en pokalkamp med en samlet målscore på Med henvisning til Fællesbestemmelsernes paragraf 23.3 valgte bestyrelsen også at stadfæste en afgørelse fra KBUs bestyrelse om anvendelsen af en karantæneramt spiller fra en Serie 2-kamp mellem ØKF og AIK Frederiksholm, der havde anket kendelsen. Fodbold-jura: Spilleberettigelse undtagelsen! Internationalt spillercertifikat: Hvidovre skyldig i procedurefejl, Køge chanceløs, forståelse i AGF Da Køge Boldklub søndag den 20. oktober vandt 3-1 over AGF på Århus Stadion, debuterede den tidligere Hvidovre-spiller Henrik Eggerts for gæsterne, og scorede to af sjællændernes mål. I perioden mellem Henrik Eggerts spillede sin sidste kamp for Hvidovre og klubskiftet til Køge, havde Hvidovre imidlertid den 16. juli givet DBU tilladelse til at overføre hans internationale spillercertifikat til det skotske fodboldforbund, SFA. Prøvetræning i udlandet Det skete angiveligt i forbindelse med en prøvekamp i en skotsk klub, som de britiske fodboldforbund kræver. Efterfølgende bad Hvidovre dog ikke DBU hjemføre det internationale spillercertifikat. Alligevel udstedte klubben den 26. august et dansk certifikat på spilleren i forbindelse med hans klubskifte til Køge. Et spillercertifikatet er som bekendt bevis for, at en spiller er fri (for karantæner, restancer etc.) til at kunne spille for en ny klub. Idet et dansk spillercertifikat kun kan udstedes fra én dansk klub til en anden dansk klub, når den pågældende spillers internationale spillercertifikat er i DBUs besiddelse, konstaterede DBUs DM-disciplinærudvalg, at Hvidovre havde begået en procedurefejl, idet det internationale spillercertifikat var overført til SFA og ikke hjemtaget til DBU. Afgivende klub som skyldig part Af skemaet for Spilletilladelse til udlandet fremgår det således af teksten i den rubrik, Hvidovre som afgivende klub udfylder:»spilleren kan herefter ikke spille hverken for jeres klub eller nogen anden dansk klub, før hans internationale spillercertifikat er returneret til DBU, og dette kan kun ske ved skriftlig henvendelse til DBU.«Udvalget idømte Hvidovre en bøde på 1000 kroner for fejlen, men vurderede ikke, at der forelå nogen sag i forhold til Henrik Eggerts spilleberettigelse for Køge. DBU orienterede tillige AGF, som har optrådt meget fair:»dbu orienterede os om sagen, men vi blander os ikke, for vi er ikke part i sagen. Køge har handlet i god tro«, udtalte Michael Hyldgaard, direktør i AGF, til onside.dk. >> DBU Bulletin december

20 CPHNV SAS Ligaen cleared for kick-off It s Scandinavian

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere

Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler. 1. Spillere Disciplinære bestemmelser vedr. Karantæneregler Spillere 1. Spillere Følgende regler er fastsat for advarsler og udvisninger i de af DBU udskrevne turneringer, for så vidt angår Herre-DM, Herre-LPs afsluttende

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag

DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015. Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag DBUs repræsentantskabsmøde Lørdag den 28. februar 2015 Ad dagsordenens pkt. 4: Indkomne forslag A. til ændring af lovene 2 1) Fra Bestyrelsen 1 Unionen og dens formål 1.1 Unionens navn er Dansk Boldspil-Union

Læs mere

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom

Nyhedsbrev FC Roskilde ungdom August 2011 Nyhedsbrev i FC Roskilde ungdom Velkommen til et nyt tiltag i FC Roskilde ungdom. Som noget nyt vil FC Roskilde ungdom 4 gange om året udsende et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet skal bruges til at

Læs mere

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE.

HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. HANDLEPLAN FOR IMØDEGÅELSE AF VOLD MOD FODBOLD- DOMMERE. Indledning. I efteråret 2007 var der øget fokus på problemet med vold mod fodbolddommere som følge af et stigende antal disciplinærsager samt de

Læs mere

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold

KENDELSE. Afsagt den 1. august Fodboldens Disciplinærinstans. i sagen. Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold KENDELSE Afsagt den 1. august 2017 af Fodboldens Disciplinærinstans i sagen Befordringsgodtgørelse til amatørspillere Odder IGF Fodbold Disciplinærinstansens undersøgelse af Odder IGF Fodbold I januar

Læs mere

Referat af Vinterm øde 20L3

Referat af Vinterm øde 20L3 DIVISIONSFORENINGEN MTP, København, d.26. januar2013 Referat af Vinterm øde 20L3 Lørdag d.26. jantar 2013 kl. 10:00 aftroldtes Vintermøde for generalforsamlingen i Divisionsforeningen på Radisson Blu Scandinavia

Læs mere

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF)

KENDELSE. Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg. i sag nr. 7/2012: Borris GUF. mod. Dansk Håndbold Forbund (DHF) 1 KENDELSE afsagt den 6. juni 2012 af Danmarks Idræts Forbunds Appeludvalg i sag nr. 7/2012: Borris GUF mod Dansk Håndbold Forbund (DHF) Lis Hævdholm, Birte Rasmussen, C.C.Hansen, Eigil Lego Andersen og

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub

Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Referat fra Generalforsamlingen i Hundige Boldklub Tirsdag d. 25/2 2014 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassererens beretning - herunder fastsættelse af kontingent for

Læs mere

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1

Sejr. - eller...? for enhver pris. Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris - eller...? Sejr for enhver pris eller? 1 Sejr for enhver pris? Udgivet af Dansk Boldspil-Union Oplag:? Layout/Dtp: DBU Grafisk Redaktion: Rie Døllner og Mikkel Minor Petersen Foto:

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017

FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 FORSLAG TIL BEHANDLING PÅ DELEGERETMØDET 2017 Lovene Forslag 1-4: Ændring af det disciplinære system Forslag 5: Hvem kan indgive protest/anke Fællesturnering Forslag 6: Forlængelse af prøveperiode på fælles

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København

KENDELSE. afsagt den 3. oktober Fodboldens Appelinstans. i sagen. F.C. København KENDELSE afsagt den 3. oktober 2017 af Fodboldens Appelinstans i sagen F.C. København påklager kendelse af 22. august 2017 afsagt af Fodboldens Disciplinærinstans. Appelinstansen bestod af Bloch Andersen

Læs mere

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur.

DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. Den nye dommerstruktur pr. 23. november 2015 Baggrund: DBU s dommergruppe nedlægges i den form den har i dag efter DBU s bestyrelse pr. 20. november har vedtaget en ny dommerstruktur. De fire undergrupper

Læs mere

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Protestafgørelse kamp nr Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn. Odder Håndbold og Frederikshavn Fi Pr. mail. Brøndby den 3. april 2014 Journal nr.1100-17-fs Protestafgørelse kamp nr. 373067 Frederikshavn FI mod Odder Håndbold spillet den 25. marts 2017 i Frederikshavn.

Læs mere

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4

JYDSK BOLDSPIL-UNION REGION 4 Turneringstilbud Efterår 2009 Til Alle klubber i JBU Region 4 Hermed fremsendes regionens tilbud til den kommende halvsæsons turneringer, stævner og andre arrangementer. BEMÆRK: - der skal tilmeldes til

Læs mere

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om

DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om DBU og DBU Sjælland byder velkommen til foredrag om Brøndby stadion, den 26. april 2015 INDHOLD Hvad er matchfixing Hvad er uetisk adfærd Informationspligt Hvem er omfattet af reglerne Sanktioner Afsløring

Læs mere

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR

Vikinge Cup 2016 EFTERÅR. Program FFB Vikinge Cup 2016 EFTERÅR Program FFB Vikinge Cup 2016 Weekenden 23. 25. september 2016 på Frederikssund Stadion Kalvøvej 9, 3600 Frederikssund Vi vil gerne takke alle hold, trænere, forældre og andre supportere for jeres deltagelse

Læs mere

Danmarksmesterskabet i

Danmarksmesterskabet i Danmarksmesterskabet i Indefodbold for herrejunior og herreynglinge 2007 Solrød Idrætscenter Søndag den 28. januar 2007 DBU Turneringer Vigtigste regler Der spilles efter Spilleregler for Indefodbold til

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand

KENDELSE. afsagt den 15. december Fodboldens disciplinærinstans. i de forende sager. Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand KENDELSE afsagt den 15. december 2016 af Fodboldens disciplinærinstans i de forende sager Nudi Ghelam og Frederik Nørrestrand og Nudi Ghelam og Andreas Olsen SAGERNES FAKTISKE OMSTÆNDIGHEDER DBU modtog

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere.

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere. Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion

Kampprogram. mod. mod. mod. mod. mod. mod. Kampens bold sponsor: Serie 1 Damer. Søndag d. 23. april kl på Lødderup Stadion Kampprogram Serie 1 Damer Søndag d. 23. april kl. 15.00 på Lødderup Stadion U16 drenge Mester Torsdag d. 20. april kl. 19.00 på Nykøbing Stadion U15 drenge 1 Lørdag d. 22. april kl. 14.00 på Lødderup Stadion

Læs mere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere

DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere DBU Sjællands retningslinjer for Futsal dommere Formål: Formålet med nærværende retningslinjer er at sikre -en så ensartet gennemførelse af kampene som muligt. Dette skal tilsikre, at både spillernes sikkerhed,

Læs mere

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne

Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne Velkommen til Brøndbyernes I.F. Jubilæums Stævne U10, U11, U12 og U13 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne!

Generalforsamling i TIF onsdag den 3. marts kl. 19.30. Håndbold, (volley) hovedbestyrelsen. Regnskabet fremlægges. Alle er velkomne! MØDEREFERAT Mødedeltagere Jepsen Carsten Holm Bodil Andersen Kristian Møller Klaus Thøstesen Jonna Bjerregaard Fraværende Frank Jepsen Kopi Deltagerne, Frank Jepsen Sted Bodil Andersen, Nygade 10 Mødedato

Læs mere

Overblik over regelændringer forår 2012

Overblik over regelændringer forår 2012 Overblik over regelændringer forår 2012 Op til starten på forårssæsonen 2012 er der blevet foretaget en række væsentlige ændringer i turneringsreglementerne. Vi har samlet vejledningerne her. Vær opmærksom

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Det aftales herefter, at VB 1968 indsender en supplerende redegørelse vedrørende forholdt, hvilket klubben gør den 17. april 2016.

Det aftales herefter, at VB 1968 indsender en supplerende redegørelse vedrørende forholdt, hvilket klubben gør den 17. april 2016. Roskilde, den 28. april 2016 keni@dbusjaelland.dk, direkte 4634 0746 VB 1968 jorgen.franck@privat.dk CC: Øvrige klubber i Sjællandsseriens pulje 1 Klub -TU 01-16 Vedr.: Knr. 333840, HSS01, 24.10.15, Helsinge

Læs mere

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF.

Målet med disciplinærbestemmelserne er, at DBTU lægger sig så tæt som muligt på de regler, der er vedtaget af det internationale forbund; ITTF. Bordtennis er en sport, hvor dårlig opførsel hører til sjældenhederne, men sporten har naturligvis nogle regler for, hvorledes disse sjældne tilfælde håndteres. Advarsler, strafpoint, diskvalifikationer

Læs mere

DOMMER TIL KAMPE I DBUs LP FOR OLDBOYS & VETERANER

DOMMER TIL KAMPE I DBUs LP FOR OLDBOYS & VETERANER KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS

Dansk Militært Idrætsforbund KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS KAPITEL 16 FODBOLD UDENDØRS 11-MANDS A. DISCIPLINER RÆKKE DELTAGERE 1. Forbundsmesterskabet afvikles i følgende række: Senior A: Ingen aldersbegrænsning 2. Et hold må bestå af 16 spillere (heraf 2 målmænd)

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS HC Midtjylland Brøndby, d. 1. marts 2013 Journalnr.1201-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod HC Midtjylland ApS Disciplinærudvalget under Dansk Håndbold Forbund (DHF) har dags dato truffet

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 21. april 2015 i sag nr. 7/2015 [Klub A]s indbringelse af DBTU s Appeludvalgs afgørelse af 16. marts 2015 Sagen er behandlet af Ole Græsbøll Olesen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg

Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg TEAM VIBORG Referat af generalforsamling 2012 i Team Viborg Tirsdag, den 26. marts 2013, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : Søren Christensen blev foreslået og valgt som dirigent. Søren

Læs mere

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle.

Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. Fodbold blev måske op-fundet i det gamle Æ-gyp-ten. Her har man fun-det bolde af læ-der, træ og pa-py-rus. De bolde er mere end 2000 år gamle. I Kina har man også spillet fod-bold for flere 1000 år siden,

Læs mere

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig til det gratis arrangement. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Udvikler informationer

Udvikler informationer Udvikler informationer 1. Formål. Formålet med disse udvikler informationer er at tilsikre, at DBU Sjælland udviklere og vejledere er informeret om de formelle krav som DBU Sjælland stiller til deres virke

Læs mere

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus).

KBU INFORMERER. KBUs Repræsentantskabsmøde 2008. KBUs repræsentantskabsmøde afholdes. i Bvægelseshuset (Fr. Valby s klubhus). KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen AG København ApS Brøndby, den 22. december 2010 Journal nr. 2689-10-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nicolai Koch-Hansen Disciplinærudvalget under

Læs mere

Formandens beretning 2014-15

Formandens beretning 2014-15 Formandens beretning 2014-15 Dette er så afslutningen på mit første år som formand for Tårnby HK. Det kan vel siges at have været et turbulent år, når man ser på de ting der er sket i løbet af året, men

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014

DANSKE FODBOLDDOMMERE MØDEREFERAT. danskefodbolddommere.dk. København, 03. februar 2014 MØDEREFERAT København, 03. februar 2014 Den 3.februar 2014 blev der afholdt ordinært bestyrelsesmøde i DFU. Mødet blev afholdt på Hellerup Skole. Følgende deltog i mødet: Per Buttenschøn (formand) Tore

Læs mere

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår.

Så er det tid til at tilmelde ungdomshold til KBUs pokalturneringer for 2009/10. I lighed med sidste sæsons pokalfodbold spilles der efterår/forår. KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Den 9. - 11. august 2013

Den 9. - 11. august 2013 Den 9. - 11. august 2013 Måløv Idrætspark Måløv Hovedgade 48, 2760 Måløv Indhold Velkommen.. Side 3 Reglement og præmier.. Side 4 Puljeinddeling. Side 5 Program.. Side 6 De sidste 10 års vindere.. Side

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011.

Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Referat af Generalforsamling i Dragør Boldklub 22. februar 2011. Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Formandens beretning 3) Kassereren aflægger regnskab 4) Indkomne forsalg 5) Valg 6) Eventuelt Fra bestyrelsen

Læs mere

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling

Formandens beretning. Blovstrød IF Fodboldafdeling Formandens beretning 2000 Blovstrød IF Fodboldafdeling Et fodboldår har igen fundet sin vejs ende, og vi er gået ind i et nyt årtusinde. Jeg vil i det følgende redegøre for væsentlige hændelser i fodboldklubben,

Læs mere

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt.

Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Dansk Lacrosse Liga Forkortes DLL, og betegnes Danish Lacrosse League internationalt. Regler 2011 Dette dokument indeholder reglerne for Dansk Lacrosse Liga. Den DLL ansvarlige udpeges af DLF for en sæson.

Læs mere

Københavns Fodbold-Dommerklub

Københavns Fodbold-Dommerklub København, 15. marts 2007 R E F E R A T MØDE: Bestyrelsesmøde i Københavns Fodbold-Dommerklub DATO: 8. marts 2007 STED: Danske Banks lokaler, Holmens Kanal 2, København DELTAGERE: Bjarne Nigaard Niels

Læs mere

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse?

Hvilket af nedenstående kriterier indgår IKKE i vurderingen af en mulig 'bremse et lovende angreb'-forseelse? Navn Målmanden har bolden i hænderne og sparker den ud. Den rammer dommeren i ryggen og hopper tilbage mod mål. Målmanden får hånden på bolden i et forsøg på at redde den fra at gå I mål - men den ender

Læs mere

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner

Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner Elektroniske spillercertifikater og holdkort konsekvenser i forh. til reglementer og propositioner I forbindelse med overgang til elektronisk registrering af spillere og elektroniske holdkort, vil der

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 11. juli 2016 i Sag nr. 9/2016: Akademisk Boldklub, Cricketafdelingen ( AB Cricket ) mod Kjøbenhavns Boldklub, Cricketafdelingen ( KB Cricket ) Sagen

Læs mere

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015.

18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Hørve Idrætsforening Grundlagt 1901 18. februar 2015 Referat af bestyrelsesmøde d. 9. februar 2015. Tilstede: Kim Buurskov, Marianne Hoffmann, Palle Petersen og Kasper Skau. Fraværende: Casper Jensen,

Læs mere

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011

Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Hjertelig velkommen til 2. udgave af: Brøndby Sommer Cup 2011 Lørdag den, 25. juni 2011 Søndag den, 26. juni 2011 Velkommen til Brøndby Sommer Cup Mikroput og Poder 2011 Det er os en stor glæde endnu en

Læs mere

STRATEGIPLAN. Dalum IF

STRATEGIPLAN. Dalum IF STRATEGIPLAN Dalum IF Revideret Februar 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 2. Præsentation af Dalum IF 3. Bærende principper i Dalum IF 4. Strategier i Dalum IF 5. Mål og Handlingsplaner i Dalum IF

Læs mere

I NUGF Viborg spiller vi sammen

I NUGF Viborg spiller vi sammen Program F-SPORT TOP CUP Stævneprogram I NUGF Viborg spiller vi sammen VELKOMMEN NUGF Boldklub og U8 teamet samt sponsorer byder velkommen til 1. udgave af: F-SPORT TOP CUP. 25. maj 2013 Vi ser frem til

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden

Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden Rapport kvinde / pigeungdomsfodbold Forslag til udvikling af pigeungdomselitefodbolden 1 Indledning Nedsættelse og sammensætning. Gruppen er nedsat af BBUs bestyrelse, og er sammensat af følgende personer:

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden:

Referat af FU-Møde. 8. oktober. Deltagere: Dagsorden: Referat af FU-Møde 8. oktober 2009 Dagsorden: Deltagere: 1. Organisatorisk 2. Siden sidst 3. Regnskab 4. Ansøgninger 5. FSU s turneringer 6. IT 7. Juniorområdet 8. Evt. Benny Brinch, Poul Jacobsen, Hans

Læs mere

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus

Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Referat - bestyrelsesmøde i Dansk Atletik Forbund 24. 25. november 2010 i Århus Til stede: Lars Vermund (LV), Karsten Munkvad (KM), Bo Overgaard (BO), Gitte Melph (GM), Torben Dan Pedersen (TDP), Niels

Læs mere

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr

Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den divisions damer kamp nr Rødovre HK og Skive FH Brøndby den 16. marts 2012 Journal nr. 1282-12-FS Afgørelse i sag vedrørende protestsag kamp Skive fh mod Rødovre HK søndag den 11.3.2012 1. divisions damer kamp nr. 253931 Disciplinærudvalget

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. En særlig velkomst skal lyde til vores

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 784 Offentligt Dok.: DFL40211 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål AC (Alm. del) i Folketingets Retsudvalg Samrådsspørgsmål

Læs mere

Læs og lær om. Christian Eriksen

Læs og lær om. Christian Eriksen Læs og lær om Christian Eriksen Fakta om Christian Eriksen Christian Danneman Eriksen blev født i Middelfart 14. februar 1992. 1992 var for øvrigt det år, hvor det danske fodboldlandshold blev Europamestre,

Læs mere

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013

Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk. Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Fredericia forenede Fodboldklubber Fredericia.dk Referat af bestyrelses møde den 29. august 2013 Dagsorden for bestyrelses møder i Fredericia f.f. 1 Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2 Nyt fra

Læs mere

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har.

KTU beretning KTU mener, at projektet virker urealistisk, og at vi først og fremmest skal forsøge at holde på de medlemmer, vi allerede har. KTU beretning 2017. Medlemstal og klubber: KTU består nu af 14 klubber, og i 2015 er medlemstallet 10.329. Det er en fremgang på 57 medlemmer. HIK er dog gået 265 tilbage. FTU er gået fremad med 45 medlemmer.

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr Team Tvis Holstebro Damer A/S Pr. mail Brøndby den 3. oktober 2013 Journal nr. 2072-13-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod Team Tvis Holstebro Damer A/S Landspokalturneringen 2013 kamp nr.

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde lørdag den 9. april 2011 i Rishøj Idrætscenter, 4600 Køge 1. Velkomst. Ved Formand Birger Dahl, der bød velkommen til alle fremmødte, incl. nålemodtagere, bestyrelse,

Læs mere

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer.

Spire Cup 2014. Vi har været nødt til at lave lidt tilføjelser for rækkerne, som fremgår af de enkelte dages stævneprogrammer. Spire Cup 2014 Så er det tid for den årlige indendørs fodboldturnering for gl. Pandrup Kommune og hermed fremsendes stævneprogram, som løber af stablen 11.-14. november. Stævnet afvikles i Nolshallen,

Læs mere

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse

Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse AG København ApS Brøndby den 2. marts 2011 Journal nr. 1212-11-FS Afgørelse i sagen Dansk Håndbold Forbund mod AG København ApS vedrørende håndboldspiller Nikolaj Koch-Hansen Genoptagelse Disciplinærudvalget

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub

Fusionsaftale Mellem. Nordbornholms Golf Klub. Gudhjem Golfklub Fusionsaftale Mellem Nordbornholms Golf Klub Bornholms Golf Klub Gudhjem Golfklub Nexø Golf Klub Om fælleshold i Danmarksturneringen fra 2012 frem til og med 2014. Holdnavn: FH Team Golfbornholm 1 & 2

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014

Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen marts 2014 Brøndby Pige Cup Brøndby Hallen 8. 9. marts 2014 Velkommen til Jubilæumsfodbold Det er mig en stor glæde, at kunne byde velkommen til Brøndby IF Jubilæums Cup 2014. Ungdomsfodbold og talentudvikling har

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen

Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen SØNDERMARKENS IDRÆTSKLUB FODBOLDAFDELINGEN Referat af generalforsamling 2014 i Fodboldafdelingen Tirsdag, den 24. februar 2015, kl. 19.00 Pkt. Emne : Referat : 1. Valg af dirigent : blev foreslået og valgt

Læs mere

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015

Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Hobro IK Fodbold inviterer til FYRKAT CUP 2015 Fyrkat Cup indbyder til indefodboldstævne i Hobro Idrætscenter 23., 24. og 25. januar 2015. Tilmelding sker gennem www.staevner.dk Alt efter antal tilmeldte

Læs mere

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020

Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 Vision 2020 ELITE OG BREDDE HÅND I HÅND SIDE 1 VISION 2020 VISION 2020 STRUKTUR Resursegruppen ELITE BREDDE Kvinder 19+ år (elite) Kvinder 19+ år (bredde) Piger 13-19 år (elite) Piger 13-19 år (bredde)

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 23. september 2015 i Sag nr. 14/2015 [A] mod Dansk Dart Union Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling:

Brøndbyernes IF-beretning 2013. Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Brøndbyernes IF-beretning 2013 Følgende klubfolk er afgået ved døden siden sidste generalforsamling: Jørn Sørensen Bente Fryland John Pedersen Arne Nielsen Rudolf Larsen Æret være deres minde.. Året 2013

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold

Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold Vedtægter For Aalborg KFUM Fodbold 1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. stk. 1 Klubben har tilhørsforhold og adresse i Multihuset, Under Lien 60, 9000 Aalborg og bærer navnet Aalborg KFUM Fodbold. stk. 2 De til

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer.

Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013. Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Nyhedsbrev nummer 2 fra Silkeborg Fodbolddommerklub Juni 2013 Silkeborg Fodbold dommerklubs første Superliga dommer. Det var med stor glæde at jeg den 24. juni fik meddelelse om at Dennis Mogensen er rykket

Læs mere

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement

Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Respekt Ansvarlig Konkurrence Fællesskab Engagement Møde om: Bestyrelsesmøde DBBF Deltagere: Michael Bloch (Formand), Rasmus Winkel (DIR), Mads Christensen (TRU), Susanne Fløe (KU), Jørgen Kvist (JK),

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne

Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav. 8.1 Indledning. 8.2 Målsætning. 8.3 Fordele for klubberne Kapitel 8 Administrative og ledelsesmæssige krav 8.1 Indledning En klub har mange interessenter som medlemmer, tilhængere, sponsorer, aktionærer og medierne som følger klubbens udvikling og resultater.

Læs mere

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union

Forslag 1 Forslag 2. Forslag fra Kolding IF. Forslag fra JBU Bestyrelse. Solidarisk dommerafregning i alle rækker. Love for Jydsk Boldspil-Union FORSLAG på JBUs delegeretmøde 10. januar 2009 1 2 fra JBU Bestyrelse Love for Jydsk Boldspil-Union Nuværende tekst: 1 Navn 1. Unionens navn er Jydsk Boldspil-Union (JBU). Unionen er stiftet den 1. december

Læs mere

V.I.F. Fodboldafdelingen

V.I.F. Fodboldafdelingen Referat af træner-/ledermødet mandag den 24. august 2015 Dagsorden 1. Nyt fra bestyrelsen v/jesper 2. Nyt fra ungdomsudvalget a. Hvad har vi indtil nu arbejdet med i ungdomsudvalget: i. Status (Allan)

Læs mere

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund.

Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Vision, værdier og strategi Vision Basketball den sunde sport i alle led Visionen for basketballsporten i Danmark er en sportsgren, som i enhver henseende kan betegnes som sund. Basketballsporten i Danmark

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI

KBU INFORMERER FORENINGS- OG KLUBLEDERAKADEMI KBU Ved Sporsløjfen 10, 2 2100 København Ø. Tlf.: 3927 7144 FAX.: 3927 7244 Mail: kbu@kbu.dbu.dk Hjemmeside: www.kbu.dbu.dk Telefontid: Man Tors kl. 12:00 16:00 Fre kl. 12:00 15:00 Kontortid: Man Tors

Læs mere

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB

Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Dagsorden HUNDIGE BOLDKLUB Mødeleder: Jan Referent: Henrik Dato: 04. November 2015 kl. 19:00 Tilstedeværende: Henrik, Jan, Stig, Kirsten og Peshko Punkt: Konklusion: Ansvarlig: Deadline: 1. Godkendelse

Læs mere