BERETNING 2013 NATURAMA / FJORD&BÆLT. Fjord&Bælt Margrethes Plads Kerteminde T: E:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2013 NATURAMA / FJORD&BÆLT. Fjord&Bælt Margrethes Plads 1 5300 Kerteminde T: 6532 4200 E: post@fjord-baelt.dk www.fjord-baelt."

Transkript

1 NATURAMA / FJORD&BÆLT Naturama Dronningemaen Svendborg T: E: Fjord&Bælt Margrethes Plads Kerteminde T: E: Beretning Naturama / Fjord&Bælt

2 BERETNING 2013 Denne beretning beskriver årets resultater for institutionerne Naturama og Fjord&Bælt for Naturama og Fjord&Bælt indledte i 2012 et samarbejde, der har som mål at etablere en egentlig sammensmeltning af de to institutioner. Målet er at etablere en fælles naturvidenskabelig attraktion med forankring til et universitetsmiljø ved Syddansk Universitet. Sammensmeltningen af de to institutioner skal afstedkomme fortsat udvikling af attraktionerne Fjord&Bælt og Naturama, samt fremme formidlingen af Det Naturvdenskabelige Fakultets forskning i bred forstand overfor samfundet og ikke mindst til undervisnings- og oplysningssektoren. Det er målet, at den nye samlede institution skal være et nationalt førende videns- og oplevelsescenter, der formidler en forståelse af naturens verden samt varetager og understøtter forskning, talentudvikling og undervisning i naturvidenskab. Arbejdet resulterede i en samdriftsaftale, som blev indgået i oktober 2012 mellem Kerteminde og Svendborg Kommuner. Samdriftsaftalen indebærer mange af de samme fordele som en egentlig fusion, og når den 1. periode er gået, evalueres aftalen blandt andet med henblik på muligheden for en egentlig fusion. Samdriftsaftalen er gældende fra 1. januar 2013 og løber foreløbig indtil den 31. december Samdriften skal evalueres i den første halvdel af Og en aftale om evt. forlængelse af aftalen forventes indgået senest den 30. juni blev et hårdt år, hvor Naturama og Fjord&Bælt skar ned med henblik på at få økonomien bragt i balance og sikre fælles retning for de to institutioner i den omstillingsproces, der var nødvendig i forhold til at stå rustet til en ny virkelighed. Omstillingsprocessen indebar også arbejdet med at skabe en mere effektiv organisation, arbejde med skabe øget synergi mellem de to institutioner mht. markedsføring, administration, IT og indkøb. Starten på samarbejdet har naturligt udfordret organisationen, men arbejdet med at skabe en ny fælles kultur har været taget positivt imod blandt alle medarbejderne. Hovedtal Økonomien kom i balance i Trods en omsætningsnedgang på tilsammen 2 mio. kr., formåede begge institutioner at få positive tal på bundlinien. Til sammen havde Fjord&Bælt/Naturama besøgende i 2013, fordelt med besøgende på F&B og på Naturama. Hovedtal, Fjord&Bælt Det lykkedes at sikre Fjord&Bælt et positivt årsresultat for Det positive årsresultat kom i hus - på trods af en meget varm sommer - gennem en række besparelser, hvorunder også bemandingen på Fjord&Bælt måtte reduceres (i lighed med situationen på en lang række af landets øvrige større attraktioner og museer), og gennem en meget stram økonomi-styring, hvor kun de mest nødvendige og uopsættelige investeringer blev foretaget. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

3 Udover de offentlige tilskud fra VPAC og Kerteminde Kommune modtog udstillingsprojektet Oceaner af Lyd i 2013 et særligt tilskud fra Region Syddanmark. Alt sammen medvirker til at understøtte og udvikle Fjord&Bælt centret, og det er glædeligt og positivt. Der er i 2013 blevet arbejdet på en nedlæggelse af Ejendomsfonden Fjord&Bælt, således at der kan skabes yderligere gennemsigtighed i den samlede organisation. Ved udgangen af året er processen så fremskredet, at der primo 2014 iværksættes likvidation af ejendomsfonden, og at Kerteminde Kommune efterfølgende overtager fondens rolle som ejer og dermed udlejer af bygningen Fjord&Bælt. Fjord&Bælt Nettoresultat Omsætning Egenkapital Bankgæld Likvider Varebeholdning Fjord&Bælt har de seneste år haft en nedadgående besøgskurve. I 2013 blev kurven knækket, og det lykkedes at skabe en mindre fremgang. I alt gæster besøgte Fjord&Bælt i Besøgsudviklingen på Fjord&Bælt Hovedtal, Naturama Det lykkedes at komme i mål med et årsresultat for Naturama, der udviser et meget tilfredsstillende nettoresultat, samt en tydelig forbedring af såvel egenkapital som likviditet. Det var fra årets start klart, at 2012 s negative årsresultat ikke skulle gentage sig. Besparelser og effektiviseringer blev en del af svaret herpå. En vejrmæssig dårlig museumssommer, gjorde at der yderligere måtte kigges på de områder, hvor der kunne effektiviseres yderligere, da besøgstallet ikke nåede det estimerede niveau på Udover de offentlige tilskud fra Kulturstyrelsen, Svendborg og Kerteminde Kommuner modtog Naturama i 2013 særlige tilskud fra Region Syddanmark til udstillingen Oceaner af Lyd og fra Beretning Naturama / Fjord&Bælt

4 A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Møllers Fond til gennemførelse af Sort Teater-forestillingen Turtle. Naturama er meget taknemmelig for den støtte, museet har modtaget i Naturama Nettoresultat Omsætning Egenkapital Mellemregning, SK (Likviditet) Naturama oplevede i 2013 for første gang siden åbningen i 2005 en tilbagegang i besøgstallet, som følge af den meget varme sommer. I alt besøgte Naturama i Besøgsudviklingen på Naturama Fjord&Bælt og Naturama har i 2013 gennemført en bred vifte af aktiviteter, som der er redegjort for i det efterfølgende. Naturama og Fjord&Bælt har i 2013 taget et stort skridt videre på vejen mod at blive et nationalt førende videns- og oplevelsescenter indenfor naturvidenskab. At det er lykkedes, skyldes to væsentlige forhold: at Naturama og Fjord&Bælt har et stærkt og meget velfungerende hold af medarbejdere, der alle har ydet en kæmpe indsats af høj kvalitet i 2013, at Naturama og Fjord&Bælt har stærke og aktive bestyrelser, der bakker op om museets/centrets aktiviteter og den fælles udvikling, og som løbende inspirerer og sætter scenen for nye initativer og ny udvikling. --- Fra ledelsens side en stor og varm tak til de mange gæster og brugere, som har besøgt og deltaget i Naturamas og Fjord&Bælts mange tilbud, og til alle medarbejdere og til bestyrelserne for et godt samarbejde i Hans Ibsen, Administrations- og souschef Jacob Christian Salvig, Museumschef Kerteminde, april 2014 Beretning Naturama / Fjord&Bælt

5 Fjord&Bælt Fjord&Bælts formål og virkeområde Fjord&Bælt er en udstillings- og formidlingsvirksomhed, som driver sin virksomhed i et forskningsmæssigt samspil med Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Fjord&Bælts formål er at tilvejebringe samt formidle - viden og oplevelser om Bælthavets natur, miljø og historie, herunder bl.a. Bælthavets afgørende betydning for landets udvikling og historie Bælthavets fiske-, dyre- og planteliv Bælthavets fysik, strøm, tidevand og vejrforhold Menneskets samspil med Bælthavets natur, herunder bl.a. fiskeri, fangst, sejlads, transport, friluftsliv og miljøforhold Den aktuelle forskning i hav- og fjordmiljø, samt i handlingsplaner i forbindelse hermed Kertemindes indplacering i dette system Fjord&Bælt blev stiftet i Fjord&Bælts dyr Fjord&Bælt er det eneste sted i Danmark, hvor besøgende har mulighed for at se hvaler og et af de fem steder i verden, hvor man kan se marsvin. Udover marsvin er Fjord&Bælt også hjem for ca. 60 andre arter fra det lokale, marine miljø fra søstjerner og krabber til hajer, rokker og spættede sæler var på to afgørende punkter et udfordrende år for Fjord&Bælts hold af marsvin. I april 2013 fik marsvinet Frigg-Amanda en aggressiv infektion, der ikke kunne behandles effektivt, og Fjord&Bælt mistede hende i forbindelse hermed. I juli fødte marsvinet Sif en kalv. En marsvinefødsel er altid en meget speciel begivenhed, da det kun er sket ganske få gange på verdensplan, at man har haft mulighed for at følge dette på tæt hold. Før fødslen var gået adskillige måneders forberedelse og planlægning. Kalven blev født i et specielt fødselsbassin, og Sif og kalven var derefter under 24 timers observation den følgende uge. Kalven viste sig desværre ikke at være levedygtig og måtte aflives nogle dage senere. Også forskerne fra SDU fulgte begivenheden tæt, og på trods af den ærgerlige udgang, opnåedes det unik ny viden om den første del af livet hos marsvin. Fjord&Bælts hold af sæler har været stabilt året igennem til glæde for institutionens gæster. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

6 De tre spættede sæler har ligesom marsvinene været i sving som formidlingsdyr via de daglige præsentationer/fodringer/træninger. I forbindelse med sælerne var der i 2013 ingen forskning på dyrene og fokus var derfor alene på træning og formidling af dem. I 2013 blev der sat ekstra fokus på træningen af den vilde sølvmåge (Andy), som kom til i Træningen har medført, at det blandt andet er blevet muligt at få Andy ud blandt centrets gæster, hvilket er et stort hit. Formidling Fjord&Bælts unikke beliggenhed i Kerteminde Havn, og som nabo til Syddansk Universitets marinbiologiske laboratorium, giver helt særlige muligheder for at skræddersy oplevelser såvel som formidlings- og undervisningsprojekter med direkte hands-on oplevelser af centrets dyr og den omgivende natur. Kombinationen af de spektakulære havpattedyr og de mange muligheder for at komme i nærkontakt med fisk, krabber, mv. i centrets rørebassiner, giver de besøgende en unik mulighed for at komme helt tæt på livet under havets overflade. Nogle af Fjord&Bælts gæster har set marsvin i naturen, men ganske få har oplevet marsvin på tæt hold. På Fjord&Bælt kan marsvinene i bassinerne opleves på tæt hold fra landsiden og via en undervandstunnel fra vandsiden. Derudover er der dagligt programsat præsentationer, hvor centrets biologer, formidlere og dyretrænere arbejder med og formidler om dyrene. Formidlingen på centret fokuserer på at give de besøgende en personlig og nærværende oplevelse. Derved sikres, at alle besøgende får gode, lærerige oplevelser, som de husker i lang tid. I 2013 begyndte Fjord&Bælts formidling at arbejde med temauger i sommerferieperioden. Det vil sige, at der i hver uge i højsæsonen gennemførtes tematiske aktiviteter (om krabber, hajer, hvaler, sæler og om lyd). Temaerne blev taget rigtigt godt imod af centrets besøgende. Ud over forskningsprojekterne og formidlingen af disse, bidrog dyreholdet og dyretrænerne i 2013 meget aktivt til årets tema, Oceaner af lyd. Mere end 400 præsentationer blev det til hvor der var fokus på, hvordan marsvinene og sælerne bruger lyd. Fjord&Bælts gæster blev præsenteret for en palet af dyrelyde før fodringerne, og sælerne blev brugt til at demonstrere, hvordan havpattedyr gør brug af lyd. Undervisning Fjord&Bælt har stort fokus på undervisning af elever fra børnehave til gymnasium. Centret tilbyder en bred vifte af helt unikke undervisningsvisningstilbud, hvor eleverne kommer tæt på dyrene, og lærer om alt fra sæler og marsvin til krabber. Derudover afholder centret snorklingsture, strandture og undervisning med levende havdyr og meget mere. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

7 Skoletjenesten på Fjord&Bælt har i 2013 undervist personer. Dette er en stigning på ca personer i forhold til Mens undervisningen for daginstitutioner, skoler, specialklasser/skoler og gymnasier har ligget relativt stabilt, er det kategorien andet, der har givet stigningen. I kategorien andet er der ca personer, der har modtaget formidling i forbindelse med store arrangementer ude af huset, og ca personer som har været på besøg på Fjord&Bælt i forbindelse med besøg fra familiehøjskolen i Oure, som havde bestilt en række besøg hen over sommeren på Fjord&Bælt. Det var en stor succes. Skoletjenesten havde igen i 2013 stor succes med at tage på besøg i børnehaver. I tabellen nedenfor indeholder linjen med foredrag/arrangementer ude således også antallet af besøg i daginstitutioner. Navn Antal Skoler rundvisning/undervisning 78 Børnehave rundvisning/undervisning 12 Gymnasier rundvisning/undervisning 15 Grupper rundvisning/undervisning 20 Skoler selv 6 Børnehaver selv 3 Gymnasier selv Grupper selv 7 Foredrag/arrangementer ude 53 Total 194 Naturfagligt netværk I 2013 påbegyndtes arbejdet med at bruge det naturfaglige netværk i Kerteminde Kommune som sparringspartner i forhold til at udvikle nye undervisningsforløb. I løbet af efteråret blev der afholdt en række workshops, hvor lærere og pædagoger fra kommunens skoler, SFO er og daginstitutioner kom med ønsker til, hvilken undervisning Fjord&Bælt skal varetage. Arbejdet fortsætter i InterReg Fjord&Bælt deltog i 2013 i et interregionalt samarbejde med titlen TMN Turisme, Menneske og Natur. Både universiteter og science centre fra Region Syddanmark og Schleswig-Holstein deltog i projektet, der finansieret af EU, Interreg 4A. Målet er at skabe bevidsthed om menneskets samspil med den omgivende natur på tværs af grænser, og derved flytte turister rundt i inter-regionen. I 2013 gennemførtes en række formidlingsevents, hvor partnerne besøgte hinanden, erfaringsudveklede og demonstrerede forskellige formidlingsaktiviteter, herunder scienceshows, oplæg om evolution hos hvaler, oplæg om domesticerede dyr osv. Gennem vandreudstillinger, hjemmesider og en række formidlingstiltag kunne de besøgende desuden blive klogere på hvalernes sanser, dyrs hørelse, dyrs syn, domesticering af dyr, invasive arter og meget mere. Dette projekt var (og er) medvirkende til at udvikle Fjord&Bælts og Naturamas tætte samarbejde med universiteterne. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

8 Forskning Fjord&Bælt er hjemsted for et enestående hvalforskningsprojekt, hvor 3 marsvin studeres af forskere fra Syddansk og Århus Universiteter. Derudover holder Fjord&Bælt spættede sæler som også indgår i forskningen og i høj grad i Fjord&Bælts formidlingsindsats overfor centrets besøgende. Fjord&Bælt er et af ganske få steder i verden, hvor tandhvaler trænes til at indgå i videnskabelige forsøg. Fjord&Bælts gæster har mulighed for at komme tæt på denne proces og via dette arbejde forklares marsvinets grundlæggende biologi, og deres fascinerende sanser kan demonstreres. Det tætte samarbejde mellem Fjord&Bælt og universitetsverdenen betyder, at forskningsresultater meget hurtigt kan integreres i Fjord&Bælts formidling og undervisning, og vi har på Fjord&Bælt gode erfaringer for at bruge den fascinationskraft, marsvinene rummer, som katalysator i forskningsformidlingen. Dette forskningsmæssige samarbejde mellem en aktiv formidlingsinstitution og universitetsverdenen er helt unikt. Ofte foregår sådanne studier i felten eller i laboratorier uden adgang for offentligheden. På Fjord&Bælt foregår dette arbejde foran gæsterne, der aktivt indrages i processen. Denne direkte forskningsformidling er et centralt fokuspunkt for Fjord&Bælts stab af biologer og dyretrænere. Forskningsprojekter Der gennemføres løbende forskningsaktiviteter på Fjord&Bælt for - og i tæt samarbejde med - Syddansk Universitet, Århus Universitet og dyrlægehøjskolen i Hannover. Nedenstående er eksempler på projekter, der har haft fokus i Marsvin orienterer sig i sine omgivelser fundamentalt anderledes end mennesker. Et marsvin undersøger konstant deres omgivelser ved at udsende lyde og lytte efter det returnerende ekko. Studiet af biosonar-systemet har altid været et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med Fjord&Bælts marsvin og et centralt forskningsområde for forskningen ved biologisk institut på Syddansk Universitet. I et af 2013-projekterne er forsker Magnus Wahlberg, SDU, i samarbejde med Fjord&Bælt gået i dybden med en høretest, der benyttes meget ved hørestudier hos dyr, den såkaldte ABR test. Ved hjælp af denne metode måler man direkte på, hvordan dyrenes nervesystem transporterer signaler fra øret til hjernen, når de hører en lyd. Fjord&Bælts marsvin er trænet til at bære små sugekopper, hvormed dette signal kan måles. Marsvinet har vist sig være fantastisk velegnet til at teste denne metode. Det skyldes, at hjernestammen er meget stor hos tandhvaler sammenlignet med andre dyr, og at der samtidig er relativ kort afstand fra hjernestammen til huden. Formålet med studiet har været at lære om disse unikke dyrs høresans, og hvordan man kan gøre brug af metoderne. I et andet 2013 projekt har Magnus Wahlberg fokuseret på at bruge ABR høretesten på dyr i bevægelse. Metoden har hidtil kun været brugt på dyr, der er trænet til at stå stille i en forsøgsopstilling. Dette giver de mest kontrollerede forhold men udgør samtidig en unaturlig situation. I dette projekt blev marsvinene trænet til at være tilkoblet en computer via lange kabler og sugekopper. I forsøget kunne vi afprøve og udforske konceptet med at lave høretest på dyr i bevægelse, noget der aldrig tidligere har været forsøgt. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

9 Den kalv, der blev født af marsvinet Sif i sommeren 2013, gav en unik mulighed for at studere, hvordan høresansen hos marsvin udvikler sig. Som en del af håndteringen af kalven måltes der for første gang nogensinde på høresansen hos et nyfødt marsvin. Magnus Wahlberg var forskeren bag dette arbejde. Resultaterne tyder på, at kalven allerede fra dag 2-4, havde en ret udviklet høresans, meget tidligere end før antaget. Der blev også optaget nogle af de lyde, som kalven lavede, og de vil indgå fremadrettet i studier af, hvordan disse dyr udvikler deres sonar, - ligeledes et helt uudforsket område. Professor Peter Madsen, Institut for Bioscience-Zoofysiologi, Århus Universitet, har forestået en række forskningsprojekter sammen med Fjord&Bælt i Fælles for disse studier er, at de er direkte forbundet med og relateret til projekter, der gennemføres til havs. I et af projekterne har Peter Madsens gruppe sammen med Fjord&Bælt undersøgt, hvordan specialfremstillet måleudstyr kan bruges til at følge dyrenes adfærd, når de jager. Fjord&Bælts marsvin er blevet trænet til at bære minicomputere, mens de jager, og forskerne kan så efterfølgende se, hvad måleudstyret har registreret. Disse data kommer til at styrke tilsvarende målinger foretaget på langt større hvaler på de store oceaner. Peter Madsens gruppe har desuden studeret, hvordan marsvin bruger deres sonarsystemer til at finde genstande under vand. Dyretrænerne og biologerne ved Fjord&Bælt har trænet marsvinene til at lede efter metalgenstande (metalkugler) under vand. Dyrene er blevet trænet til at gøre det med tildækkede øjne, samtidig med at de bærer en lydoptager på ryggen. På den måde har forskerne fået et unikt indblik i, hvordan marsvin bruger deres sonar til at søge i vand. Studierne af marsvinene på Fjord&Bælt er ofte nødvendige for at fortolke resultater fra studier af hvaler i de store oceaner. Et godt eksempel på dette er et projekt fra 2013, hvor Århus Universitet studerede, hvordan moderat støj i marsvinets omgivelser ville lyde hvis det blev optaget via en lydoptager på marsvinets ryg. Dette er nødvendig viden, når man senere vil prøve at lave samme type af optagelser i havområder, eksempelvis i forbindelse med aktiviteter relateret bifangst af marsvin. I 2013 startede vi et projekt med Peter Madsen, der havde fokus på at studere, hvordan marsvin regulerer deres hjerteslag, når de dykker. Alle pattedyr har en dykkerefleks, der betyder, at pulsen falder, når de dykker. Hvalerne har udviklet denne egenskab til det ekstreme. De første resultater viser, at et marsvins puls kan komme under 15 slag pr. minut, når dyret dykker, mens det ved overfladen er tæt på 200. Det er første gang nogensinde sådanne målinger har været lavet med marsvin. Resultaterne er unikke, og muligheden for at udvikle metoderne sammen med Fjord&Bælts dyr og personale gør fremtidige type studier mulige også i de store oceaner. Hvordan påvirkes dyr i havet af menneskeskabt støj? Den globale skibstrafik er øget kraftigt over de sidste 50 år, det samme gælder anlægsarbejder i havet såsom olieboreplatforme, broer og havvindmølleparker. For et havpattedyr som marsvinet, der er hørespecialist kan det have store konsekvenser. I den sammenhæng er ny viden om marsvins følsomhed en vigtig brik i vores forståelse af disse problemstillinger. Fjord&Bælt arbejder sammen med Dyrlægehøjskolen i Hannover, og Syddansk Universitet om et projekt, hvor vi studerer dette. Resultaterne fra et tidligere projekt blev efter udgivelse integreret i den tyske naturbeskyttelseslovgivning, og er således et godt eksempel på den samfundsmæssige relevans en sådan forskning kan have. Projektet løber i 2014 også. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

10 Fjord&Bælt har i 2013 bidraget til følgende artikler: Boström, M., C. Krog, L. K. Larsen, S.-G. Lunneryd, M. Wahlberg The acoustic activity of harbour porpoises (Phocoena phocoena) around gill nets. Aquatic Mammals 39(4): Miller, L. A., M. Wahlberg Echolocation of the harbour porpoise: Life in coastal waters. Frontiers in Neuroscience 4:52. doi: /fphys Oliveira, C., M. Wahlberg, M. Johnson, P. Miller, P. T. Madsen The function of male sperm whale slow clicks off Northern Norway: Echolocation, feeding or navigation. Journal of the Acoustical Society of America 133(5): Beretning Naturama / Fjord&Bælt

11 Naturama Naturamas formål og virkeområde Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum, der blev stiftet i Naturama skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - sikre Danmarks naturarv, - belyse naturhistorien, - udvikle samllinger og dokumentation indenfor museets ansvarsområde, - gøre samlinger og dokumentation tilgængelige for offentligheden og - stille samlinger og dokumentation til rådighed for forskere og udbrede kendskabet til forskningsresultater. Naturama skal samtidig løbende videreudvikle sin rolle som videns- og oplevelsescenter og herigennem bidrage til samfundets uddannelsesmæssige og kulturelle udvikling. Udstillinger Oceaner af lyd 22. marts 1. december Udstillingsprojektet Oceaner af lyd satte fokus på lyd og hørelse i menneskets og dyrenes verden. Oceaner af lyd handlede om musik, om musikkens magt og helbredende virkning og om imponerende lyd. Oceaner af lyd handlede om dyrenes lydunivers fra insekter til pukkelhvaler. Om dyrenes brug af lyd til jagt, navigation og kommunikation. Oceaner af lyd var det første store samarbejde mellem Naturama i Svendborg og Fjord&Bælt i Kerteminde. På Fjord&Bælt handlede udstillingen om havets dyr og deres kommunikation, mens der var fokus på dyrs og menneskers lydunivers i udstillingen på Naturama. De to udstillinger kunne ses selvstændigt, men fungerede også som et supplement til hinanden. Med udstillingen fulgte et udstillingskatalog med samme navn. Kataloget er et fanfare lignende bombardement af fortællinger og artikler med fokus på lyd - både fra dyrenes og menneskets verden. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

12 Hans Berg 1. februar 11. april 2013 I Store Sal viste Naturama billeder af billedkunstner Hans Berg fra årene Det var store, abstrakte billeder, nogle med reference til bibelske motiver, andre til den græske mytologi samt enkelt frie abstrakte portrætter, som han arbejdede på sideløbende med de officielle portrætter. Hans Berg var maler hele sit liv og debuterede som 22-årig på Kunstnernes Påskeudstilling, og ernærede sig under studietiden som illustrator. Uddannelsen var inden for arkæologi og antropologi ved Aarhus og Københavns Universitet. Det var disse uddannelser, der på et tidligt tidspunkt sendte ham på rejser rundt i verden. Blandt andet på P.V. Globs ekspeditioner til Bahrain sammen med Odsherredmaleren Karl Bovin og på Eigil Knuths ekspeditioner til Peary Land i det nordligste Grønland. På alle disse rejser tegnede og malede han ved siden af sit videnskabelige arbejde. Da Hans forlod universitetet i 1976 for at blive maler på fuldtid, var hans billeder befolket af mennesker. Senere betød litteraturen også meget for hans billedverden. Børnekunstudstilling: Se en lyd Den 5. maj - 2. juni Mere end 900 børn fra 18 børnehaver, skoler og skolefritidsordninger i Svendborg Kommune udstillede deres fantasifulde kunstværker på Naturama. I 2013 var temaet LYD, og børnene havde hentet inspiration fra de lyde, som omgiver os. Fra natur og musik til materialer og dyr. Kunstudstillingen bød på masser af flotte lydbilleder og collager, skønne masker, uroer og lydbokse. Ud af træ, muslingeskaller og andre naturmaterialer havde en børnehave designet deres egne I-pads med mus og tastatur af grene, mens en skole udstillede en spækhugger, hvis ribben gav den fineste lyd. Søndag d. 26. maj kl var der maleworkshop med Jytte Aagard i samarbejde med Børns Voksenvenner, hvor børn og voksne malede flotte billeder. FABULAE FATALES - Skæbnefortællinger Værker af Steffan Herrik og Finn Thrane Den 5. oktober - 1. december De to erfarne billedkunstnere Steffan Herrik og Finn Thrane udstillede i Store Sal, hvor Thranes fotografier sås i tæt samspil med Herriks skulpturer. De to kunstnere deler fascinationen af pattedyr og fugle. Men det var ikke primært den interesse, der fik dem til at finde sammen om udstillingen på Naturama. Det var skulptørens og fotografens fælles fornemmelse af, at mennesket - sapiens eller ej - ikke kan flygte fra skæbnefællesskabet med ugle, bæver og narhval. De truede dyrearter trækker dybe slagskygger, der rammer os selv. Udstillingen blev anmeldt i Fabrikken på TV2 Fyn af naturvejleder Jesper Vagn Christensen mandag d. 21. oktober Han var begejstret og gav udstillingen følgende ord med på vejen: Den er et kærligt spark, som rykker os ud af komfortzonen og sætter spændende tanker i gang om natur, mennesker og kultur. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

13 Formidling Naturama havde vanen tro et stort aktivitetsprogram året igennem, omfattende undervisningsforløb, rundvisninger, dissektioner, eksperimenter og demonstrationsforsøg, aktiviteter baseret på museale genstande og præparater og museets uformelle læringsrum, aktiviteter med levende dyr (slanger og insekter), naturværksteder, foredrag og debataftener, teaterforestillinger, handskedukketeater samt ture ud i naturen. Samarbejder med skoler I 2013 forsatte samarbejdet med Skolerne i Oure, Sport & Performance. Skolen, Danmarks største efterskole, har inddraget Naturama som led i deres undervisning. Naturama har blandt andet afholdt klimaforedrag på Oure Skolerne Sport & Performance, og Oure Efterskole Sport & Performance havde deres 9.klasser (7 stk.) til at følge undervisningsforløb på Naturama. Forløbet blev fordelt á to omgange, henholdsvis efterår 2013 og det næste forløb afholdt i februar I tilknytning til forløbene har Naturama afholdt foredrag på efterskolen. Udover samarbejdet med Skolerne i Oure, har de langelandske skoler fortsat valgt at bruge museet til et årligt besøg for alle øens 3., 6. og 9. klasser. Besøgende indeholder et 4 timers undervisningsforløb for de nævnte klassetrin. I bestræbelserne på at få et tættere samarbejde med skolerne i forhold til den nye folkeskolereform, er formidlingen blevet inviteret til deltagelse i Svendborg Kommunes naturfagsnetværks-gruppe for folkeskolelærere. Derudover afholdt Naturama en vidensdelingsdag primo september 2013 med deltagelse af lærere og pædagoger fra Kerteminde og Svendborg kommune. Formidlingen har stort fokus på at styrke dialogen med lærerne, da de bliver en vigtig samarbejdspartner i årene fremover. Foredrag ud af huset - landsdækkende I 2013 blev Naturamas naturfaglige foredrag ud af huset hyppigt efterspurgt. Showene/foredragene er en sjov blanding af drama, historier og lyd/billede, som på underholdende vis fortæller børn, unge og voksne om menneskets oprindelse og om dyrenes bedste overlevere, eller om livets udvikling fra 4.6 milliarder år siden og frem til nu. Et nyt foredrag med titlen Energiens kredsløb blev udviklet i 2013 og blev efterfølgende meget populært. Digital udvikling I undervisningen på Naturama, arbejdes der med brug af digitale medier, og i samarbejde med en lokal skole og Region Syddanmark, har Naturama udviklet en digital portal med fokus på før-under-efter besøget. Portalen er et særdeles populært produkt til udskolingsklassernes besøg på Naturama. Portalen indeholder forløbet Evolution, men fremadrettet skal portalen udvikles, således at flere undervisningsforløb fremtræder på denne. Hvis man vil læse mere, kan der henvises til følgende webadresse: Beretning Naturama / Fjord&Bælt

14 Status på Fjer og Knogler I samarbejde med TVFyn udviklede Naturama i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 en programserie, som efterfølgende blev vist i tv (TVFyn), og senere på de regionale TV2 kanaler landet over. Programserien, som hedder Fjer og Knogler, strækker sig over 20 udsendelser som alle er optaget i Naturamas udstilling. Fjer og Knogler inviterer hver uge seerne ind i en mageløs verden af historier om dyrene på Fyn. Hvordan har dyrene påvirket menneskets evolution? og hvordan skabte dyrene mennesker? Det er nogle af de ting som seerne får svar på. Hvis man vil læse mere, kan der henvises til følgende webadresse: Beretning Naturama / Fjord&Bælt

15 Ud af huset aktiviteter Stadigt flere viser interesse for Naturamas arrangementer ud af huset. Ud over at Naturamas naturvejledere kommer på besøg i børnehaver og fortæller børnene om dyr i danske skove eller om kryb og kravl, deltager Naturama også i mange andre aktiviteter ud af huset. For eksempel deltog Naturama i Kulinarisk Sydfyn, som er et lokalt arrangement med gæster. Ved offentlige arrangementer tilstræbes det at skabe nysgerrighed hos børn samt det modne publikum. Formidlingen fra Naturama besøger også Odense Universitetshospital OUH, hvor HCA Børnehospitalet oplever naturformidlerne lave fortællinger med drama og sjov. Naturama kommer på besøg to gange om året og giver børnene en sjov og spændende dag. OUH har ønsket at bruge formidlingen i en digital sammenhæng og den digitale opkobling til LIVE-formidling over internettet skal afprøves primo Nye aktiviteter I 2013 udviklede formidlingen fortællingen om Sort Sol, hvor Naturamas nye digitale medieserver blev inddraget i den visuelle oplevelse. Fortællingen var en stor succes i sommerferieprogrammet Som en del af udstillingen Oceaner af Lyd, satte Naturama også fokus på Musicure, - musik som medicin. Niels Eje komponerede et smukt stykke musik særligt til Naturama og Inge Mulvad skabe smukke billeder dertil. Denne betagende forestilling/oplevelse kunne opleves projekteret på væggen på Naturamas landniveau til glæde for museets besøgende. Der er blevet arbejdet med brugen af QR-koder i Naturamas udstilling, og museets gæster kan scanne koderne og opleve formidlernes historier om udvalgte dyr var også året hvor Naturama fik levende insekter i udstillingen. Formidling om insekter blev en stor succes og i særdeleshed skoler og dagsinstitutioner gjorde flittigt brug af Naturamas spændende fortællinger og fremvisning af insekter. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

16 Teater Det Magiske Lydcirkus Mandag d. 25. marts og søndag d. 13. oktober Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Børn og voksne fik en uforglemmelig oplevelse, da jonglør Samuel Gustavsen og musiker Sture Ericson gav en fantastisk performance med lyd og magi. Store Sal lagde rum til en intim og poetisk forestilling, der sanseligt og ordløst satte gang i fantasien og latteren hos både store og små. En fortælling fra havet Lørdag d. 20. april Historiefortæller Anette Jahn fra Måle Fortælleteater fortalte det nordatlantiske sagn om sælkvinden og landet højt, højt mod nord. Arrangementet var en del af Ord over Svendborgfestivalen. TURTLE. Sort Teater Den 7. juli 4. august Havskildpaddens liv i de store oceaner er risikabel. Mange farer lurer, når havskildpadden søger på land for at lægge æg. Hvem overlever? Hvem dør? I sommerferien kunne børn og voksne opleve teaterforestillingen TURTLE som Sort Teater på Naturama. Der var to daglige forestillinger, undtagen torsdage og lørdage. Det var Sort Teater for fuld udblæsning med musik, dukker, skygger, fluorescerende lys og drama. Det var en helt unik oplevelse, specielt udviklet til Naturama af Patricie Homolová og Kim Westi med musik af Kell Dalager og instruktion af Malte Claudio Lind. Turtle var støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Film Filmhits for børn Den august kl Under Svendborg Filmdage var der film i børnehøjde. Naturama lagde hus til arrangementet og der blev vist kortfilm for børnehavebørn og skoleelever fra klasse. Det hele foregik i Store Sal. For de største børn var der også et animationsværksted. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

17 Koncerter I løbet af året var der traditionen tro masser af skøn musik i det blå univers, blandt hvaler og andre havpattedyr, på Naturamas vand-niveau. Åbningskoncert med Jeppe og Jazzhyænerne Søndag d. 3. februar Jeppe Vig, kendt fra Lille Nørd og SommerSummarum, og de fem hylende hyæner åbnede den nye sæson med svedende samba, swingende jazz og melankolske børneballader. Det var underholdning i særklasse med cremen af dansk jazz. Kamæleon-koncert med Phønix Søndag d. 17. februar Mange børn og voksne lod sig begejstre af den danske folkemusikgruppe Phønix, som spillede gamle danske folkeviser i nye originale arrangementer. De fire musikere trak publikum ind i en verden af gamle melodier, sange, remser, rytmer og historier og præsenterede dem for basklarinet, norsk seljefløjte, harmonika og percussion. Kamæleon-koncert med Stine Michel og Eventyrorkestret Søndag d. 17. marts Familierne oplevede en eventyrlig musikfortælling og kom på tur langt ind i skoven, hvor de magiske væsner ventede med sange og historier. Heriblandt digterfrøerne, en tangoedderkop og Rumlerikke - skovens sidste heks. Der blev danset, sunget og lyttet til de spændende eventyrfortællinger. Hit med skolekoret Fredag d. 24. maj kl. 15 Tre skolekor fra Stokkebækskolen (afd. Gudme), Haahrs Skole og Øster Åby Friskole sang deres favoritsange i Naturamas stemningsfulde rum. Dyr i Drift Torsdag d. 4. juli Naturamas husorkester blæste sommerkoncerterne i gang. Med på scenen var to dygtige blæsere fra De coole Pingviner og en ekstra guitarist. Koncerten var et potpourri af sikre hits fra bandets 5 CD er. Carl Quist-Møller og Elgen Gustav Torsdag d. 11. juli kl. 14 Publikum fik en masse skønne løgnehistorier om elgen Gustav i denne musikfortælling. Carl Quist-Møller fortalte, mens Mårten Karlholm akkompagnerede på spansk flamencoguitar. Karen Mukupa og Wadudu Band Torsdag d. 18. juli kl. 14 Børn og voksne hørte dejlige og usædvanlige historier fra Afrika. De lærte bl.a. hvordan man fanger tre fuldvoksne elefanter. Et skønt fortælleshow med iørefaldende sange. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

18 Al Agami Torsdag d. 25. juli kl. 14 Der blev smidt håndtegn, lavet seje dansemoves, rappet og sunget med på de fedeste numre, da Al Agami indtog scenen sammen med hans musikalske venner. Ole og Peter Kibsgaard Torsdag d. 1. august kl. 14 De to Kibsgaard-brødre indtog scenen med det dramatiske musikeventyr Albert og dyrene. Et eventyr om drengen Albert, der skulle redde de musikalske dyr i den afrikanske by Shangrilala. Kamæleonkoncert med Ulla Abdullas Cocobongoband Søndag d. 22. september Publikum kom til en hæsblæsende teaterkoncert, hvor de mødte Kække Karla, Onkel Sømod og papegøjen Polly. Børn og voksne fulgte dem på de syv have, mens de lyttede til jazz, rock, funk, reggae og pop. Kamæleonkoncert med Josefine Ottesen Søndag d. 10. november Familierne fik en dejlig oplevelse, da Josefine Ottesen sammen med Jan Schønemanns Kvartet opførte musikfortællingen "Eventyret om Fjeren og Rosen", som netop tog udgangspunkt i hendes klassiker af samme navn. Naturfaglige foredrag Naturama afholdt 12 inspirerende foredrag i foråret og efteråret Publikum mødte interessante og underholdende foredragsholdere som Morten DD, Niels Eje og Nicolai Bangsgaard, og de hørte bl.a. om huleklatring, Tibet, fuglekiggeri, universet og jorden rundt på cykel og i løb. Jorden rundt i løb Ultraløber Jesper Kenn Olsen Torsdag d. 17. januar Jesper har løbet jorden rundt hele to gange! Han satte fokus på menneskets udholdenhed og tilpasningsevne. Fra mere end 50 grader i Sahara til vinter i Sibirien, og fra monsunregn i Mozambique til frost i 4 kilometers højde i Andesbjergene. Der blev vist flotte billeder og videoer fra løbeturen. Huleklatring i Afrika Eventyrer Lars Christian Prytz Torsdag d. 31. januar Nogle bestiger de højeste fjeldtoppe, andre klatrer den anden vej. Huleklatring er ikke for folk med klaustrofobi. Lars tog publikum med til Namibia, hvor der findes spektakulære rum i jordens lønkamre. Ikke alle huler er lige fremkommelige og kræver erfaring og udstyr. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

19 Ud af fjerene Ornitolog Henrik Knudsen og formidler Sebastian Klein Torsdag d. 14. februar Knudsen & Klein er to af Danmarks mest indædte og erfarne fuglekiggere, som gerne kører Danmark tyndt for måske at se en rubinnattergal fra Sibirien. Publikum hørte om de ultimative fugleoplevelser, deres fælles passion for fugle og fik gode tips fra to ægte birder. På sporet af Det tabte Tibet Journalist og eventyrer Tore Grønne Torsdag d. 28. februar Tore fortalte om sin 7 mdr. rejse på cykel og til fods gennem Himalaya i fodsporet på den tibetanske kultur. Publikum fik en eventyrlig beretning inkl. fantastiske billeder fra mødet med tibetanske guerillakrigere, børn i eksil, politiske fangere og Dalai Lamas eksilregering. En kratluskers beretning Naturvejleder og museumsinspektør Morten DD Torsdag d. 14. marts Hvad får en til at blive lykkelig over en bunke komøg? Morten har altid kikkert og kamera med i felten. Det har givet ham mange spændende oplevelser. Med entusiasme fortalte han om store og små øjeblikke i mødet med Danmarks dyr og planter. Morten DD er kendt fra DRs Bidt af naturen. Et liv med videnskab Professor, cand. polyt. Peter Roepstorff Torsdag d. 11. april Peter blev kaldt Colombus som barn, fordi han altid gik på opdagelse. Han drømte om at komme med på en Galathea-ekspedition og eksperimenterede med bomber som ung. Publikum fik et foredrag fyldt med videnskab, synspunkter og personlige anekdoter fra 40 år på Syddansk Universitet. Fra ørken til metropol Ultraløber Jesper Kenn Olsen Torsdag d. 12. september Jesper fortalte om sine oplevelser med kultur og natur gennem 6 kontinenter på sin løbetur jorden rundt. Fra landsbyer til metropoler, over ørken til frodige savanner og højteknologiske samfund i stærk kontrast til nomadelivet. Der blev vist flotte billeder og videoer fra løbeturen. Foredraget var oprindelig planlagt til torsdag d. 7. november men blev rykket pga. Jespers forberedelser til stafetløbet Run4Tomorrow. Lydens kraft Musiker og komponist Niels Eje Torsdag d. 26. september Niels fortalte om MusiCure, et musikprojekt udsprunget af 12 års forskning, som har fået international opmærksomhed. Musikken indeholder instrumentale soloer, ensemblespil og unikke optagelser af naturlyde og er specialkomponeret til afspænding og afstressning. Verden rundt på cykel Antropolog og eventyrer Nicolai Bangsgaard Torsdag d. 10. oktober dage, km., 53 lande, 6 kontinenter, 6 cykeltasker, 1 mand og 1 cykel. Det kræver selvmotivation og målrettethed. Publikum fornemmede magien og isolationen, hørte om sorgløse dage i paradis og var med til et javanesisk bryllup i svedig lycra og cykelsko. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

20 Fuglesnak og hvalserenader Forsker Lee A. Miller Torsdag d. 24. oktober Både hvaler og fugle bruger sang og lyde, når de skal sikre sig en mage. Men det sker med vidt forskellige medier, lydstyrker og hastighed. Fra lyden af en startende jumbojet til fuglekvidren. Publikum hørte, hvordan fuglesnak og hvalserenader laves, og hvad de bruges til. Det mørke univers Lektor og forfatter Anja C. Andersen Torsdag d. 7. november Størstedelen af universet består af mørkt stof og mørk energi. Men hvad er det? Publikum hørte om stjerner og gammaglimt på en sjov og alternativ måde. Anja har modtaget DRs ærefulde Rosenkjærpris for sin formidlingsevne. I begyndelsen var øret Lektor Jacob Christensen-Dalsgaard Torsdag d. 21. november Hørelsen er udviklet flere gange i løbet af evolutionen og med forskelligt resultat. Kan man høre med underkæben? Hvor sidder øret på en græshoppe? Publikum fik en indføring i alt fra hørelsens udviklingshistorie til det ultimative våbenkapløb mellem natsværmere og flagermus. Ferieaktiviteter Vinterferien d februar Naturama havde vinterferieaktiviteter i både uge 7 og 8. Der var aktiviteter kl. 11, 12, 13, 14 og 15, fordelt på både rundvisning, formidlingsshow og besøg hos de levende insekter. Tre aftener i uge 8 var der også Nat på museet med dramatiske fortællinger og skattejagt i mørket. Påskeferien d. 23. marts - 1. april Der var aktiviteter kl. 11, 12, 13, 14 og 15, fordelt på rundvisning i den nye særudstilling Oceaner af lyd og den permanente udstilling og besøg hos de levende insekter. Der var også påskeopgaverne til små og store børn. Sommerferien d. 1. juli 11. august Alle dage i uge var der aktiviteter for børn og voksne. Kl. 11 og 15 blev publikum inviteret ind i insekternes univers. Kl. 12 var der rundvisning i særudstillingen Oceaner af lyd. Alle hverdage kl. 13 var scenen sat til en fantastisk fortælling med drama, film og musik om de millioner af stære, der samles i marsken forår og efterår. Alle dage kl. 14 fik publikum mulighed for at høre om Naturguidens favoritdyr til vands, til lands og i luften. Alle lørdage kl. 13 blev der dissekeret forskellige dyr. Hver søndag i uge var der arrangeret særlige aktiviteter for Naturamas gæster: 7. juli: Falkeshow 14. juli: Dissektion af pighaj 21. juli: Besøg af politi- og narkohunde 28. juli: Dissektion af pighaj 4. august: Dissektion af pighaj Alle onsdage kl. 10 i uge var Naturamas Naturguide på Bølgen ved Svendborg Havnekontor, hvor guiden dissekerede fisk for børn og voksne. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

21 Som noget nyt var der hver tirsdag-torsdag i uge rundvisninger på tysk for både børn og voksne. Rundvisningen var en generel introduktion til Naturama og udvalgte dyr på de tre niveauer. Efterårsferien d oktober Der var aktiviteter kl. 11, 12, 13, 14 og 15 med fokus på fjer og knogler. Der var både rundvisning i særudstillingen Oceaner af lyd og i den permanente udstilling, ligesom formidlingsshowet Sort Sol blev opført dagligt. Til efterårsferien var der udarbejdet en ny opgave, hvor børnene skulle finde fjer og knogler i udstillingen. Tre aftener var der også Nat på museet med dramatiske fortællinger og skattejagt i mørket. Nyt samarbejde: 3-i-1-billetten Til 2013-sæsonen indgik Naturama et billetsamarbejde med Valdemars Slot på Tåsinge og den lille veteranfærge M/S Helge. Billetsamarbejdet hedder 3-i-1-billetten og giver turister og fynboer mulighed for at besøge de to attraktioner og få en sejltur på Svendborg Sund til rabatpris. 3-i-1-billetten blev solgt i perioden d. 17. maj 8. september, som var sejlperioden for M/S Helge. 3-i-1-billetten blev solgt via Naturama, Valdemars Slot, M/S Helge, Hotel Christiansminde, Hotel Svendborg og Visitsydfyn og hjemmesiden Oplevfyn.dk. Der blev i alt solgt 298 børnebilletter og 578 voksenbilletter. 3-i-1-billetten blev både købt af danske og udenlandske turister, skoler og højskoler. Kulinarisk Sydfyn d juni I samarbejde med Fjord&Bælt og Sydfyns Erhvervsskole deltog Naturama på det store fødevaremarked i centrum af Svendborg. Temaet var Havets hemmeligheder, og i Teatergade var der opstillet 7 forskellige stationer, hvor børn og voksne kunne se, røre, høre om og smage på havets lækkerier. Børn og voksne hørte om rejefangst. De lærte at se forskel på hun- og hankrabber, de så hvordan man renser, sorterer og spiser muslinger. De hørte, hvordan blæksprutten laver blæk. De lærte om multen og fik mulighed for at smage på tørret tang, krabbesuppe, dampede muslinger, grillet blæksprutte og multe. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

22 FORSKNING Undervisning Syddansk Universitet Naturamas seniorforsker (Thomas B. Berg) er tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor og indgår som underviser og eksaminator ved kurset NAT507, som afslutter det første studieår med projektarbejde. Projekterne skal indføre de 1. års studerende i de videnskabelige principper og arbejdsmetoder. Projekterne designes som udgangspunkt til potentielt at kunne publiceres. I 2013 oprettedes en projektgruppe med titlen: Undersøgelse af Rute 8 som barriere for smågnavere i Svanninge Bjerge. Data fra denne undersøgelse nåede ikke publicereingsniveau. Endvidere indgik Thomas som underviser og eksaminator i kurset BB512 "Population and Evolution". Kurset henvender sig til studerende på andet til fjerde studieår og omhandler populationsøkologi, bestandsdynamik og evolution. Kurset BF805, formidlings- og udstillingsteknik, som udbydes til kandidatstuderende på biologisk institut i samarbejde med Naturama, har til formål at give de studerende indsigt i aktuelle formidlingsformer i både formelle og uformelle læringsmiljøer. Særligt fokus lægges der på udstillingsdesign og de overvejelser, der ligger bag designet af forskellige uformelle læringsinstitutioner (museer, akvarier, zoologiske haver). Underviserne på kurset består af Simon Høegmark (formidler ved Naturama) og Tammes Scheurer (ph.d.-studerende ved SDU/Naturama). Gymnasieskolen Naturama har udbudt foredrag og undervisningsforløb til gymnasieskolen, hvor Tammes Scheurer har besøgt gymnasierne med museumsgenstande i håb om, at denne tilgang kunne være med til at overvinde en af de barrierer, der kan være årsag til, at gymnasieskolerne ikke benytter museerne mere, end de gør. Fokus har i den sammenhæng været på temaet evolution, samt det at nedbryde alternative opfattelser af, hvad der ligger bag konceptet evolution. Forskningsprojekter Formidling Naturama og Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet samarbejder om forskning i formidling af naturvidenskab. Forskningen har bl.a. til formål at undersøge læring i uformelle læringsmiljøer, og omfatter to Ph.d. projekter: Ph.d.-projektet "Science communication in informal learning environments", der udføres som en del af Interreg 4a projektet "TMN - Turisme, menneske, natur". Ph.d.-projektet fokuserer særligt på hvorledes Science Camps kan bidrage til at styrke den værdibaserede turisme. Science camps udgør et oplevelsesprodukt med fokus på ferie med konkret indhold, aktiviteter og læring. Ph.d.-projektet: Museumsformidling til gymnasieskolen. Projektet har til formål at belyse motivationsgrundlag for museumsbesøg hos gymnasieelever, med henblik på at få indsigt i, hvordan man kan øge antallet af besøgende gymnasieelever. Herudover ønsker projektet også at belyse museumsformidlingens faglige niveau, og hvordan denne kan understøtte gymnasieskolernes arbejde med uddannelse af studerende i denne sammenhæng sættes der særligt fokus på konceptuelle forståelser. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

23 Mårhund Specialestuderende Helle Rosendahl Hansen afsluttede sit speciale med titlen: Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønster og habitatvalg i Danmark. Rapporten behandlede Naturstyrelsens data på de "judas-dyr" der er udsat med gps-sendere i Jylland for derigennem at finde frem til ynglesteder for de fritlevende mårhunde. Projektet blev med en poster præsenteret på Institut for Bioscience's Temadag på Århus Universitet i januar Projektet forventes at afstedkomme en videnskabelig publikation i et internationalt tidsskrift. Hasselmus Hasselmusprojektet omhandlende vidensopbygning omkring hasselmus med fokus på habitatpræferencer og rummelig udnyttelse af levestederne drives i tæt samarbejde med Institut for Bioscience (Århus Universitet) og medfinansieres af Naturstyrelsen. Projektet tilendebragte i 2013 dataindsamlingen og afsluttes endeligt i 2014 med to specialeprojekter, en rapport til Naturstyrelsen, samt efterfølgende publikation i internationalt videnskabeligt tidsskrift i løbet af Hasselmusovervågningen i Svanninge Bjerge og i Hvidkildeskoven består af årlige check og tilsyn med ca redekasser. Overvågningen blev i 2013 foretaget af Lykke Rohde-Severinsen som afsluttende specialeprojekt ved Dalum Landbrugsskole & Erhvervsakademiet Lillebælt med titlen: Forekomst af Hasselmus ved Hvidkilde skoven, SDU Bird Naturama kører sammen med Max-Planck Odense - Center on the Biodemography of Aging forskningsprojektet SDU Bird. Projektet bygger på brugen af mejse redekasser, og inddrager frivillige fra Syddansk Universitet, og gør således brug af Citizen science metoden, der gennem inddragelse af trænede frivillige udbreder kendskab til arter og videnskabelige metoder. På Syddansk Universitets campusområde er opsat 100 mejsekasser, som årligt genererer ynglefænologiske data (første æg, kuldstørrelse, klækningstidspunkt aldersfordeling og ungeoverlevelse). Årets produktion af unger ringmærkes i lighed med enkelte voksne. I alt ringmærkedes 491 fugle i Projektet kan følges på Beretning Naturama / Fjord&Bælt

24 Publikationer Ahrenkiel, L., Outreach aktiviteter. MONA-Matematik-og Naturfagsdidaktik. Ahrenkiel, L.; Albrecthsen TRS., Studerendes læring gennem formidling - om at gøre svært stof lettere forståeligt for andre. I: 17 ting, du kan gøre ved din undervisning. Side 67. Syddansk Universitet. Berg, T.B Lydhistorier fra myg til blåhvaler. I: Salvig & Berg (red.) Oceaner af Lyd, Naturama. Pp: ISBN: Bonde Larsen, L., Stark Olsen, K., Ahrenkiel, L. & Jensen, K., Extracurricular Activities Targeted towards Increasing the Number of Engineers Working in the Field of Precision Agriculture. Conference paper. Salvig, J. & T.B. Berg (red.) Oceaner af Lyd. Naturama. 75 sider. ISBN: Samlingerne Naturamas samling inddeles i to grupperinger: den videnskabelige og den formidlingsrelaterede. Naturamas aktive indsamling bidrager til den videnskabelige samling og består af data fra overvågning af hasselmusredekasser indsamlet på to lokaliteter: Svanninge Bjerge og Hvidkilde skove samt SDU Bird databasen som er en integreret del af Naturamas videnskabelige samling. Sideløbende med den aktive indsamling modtager Naturama genstande fra publikum (passiv indsamling). Denne ad hoc indsamling bidrager både til den videnskabelige såvel som den formidlingsmæssige samling alt afhængig af genstandenes behæftede data. Dertil kommer indkøb af genstande med relevans for forskning og formidling. I 2013 voksede den aktivt indsamlede videnskabelige database med ca database rækker. Naturamas genstandsbaserede samlingsdatabase voksede med i alt 80 numre, fordelt på: 28 numre i Naturamas fryser 42 udstoppede dyr 1 privat samling af skaller og fossiler, som endnu ikke er individuelt nummererede 5 indkøbte kulturhistoriske genstande til Naturamas Arktiske samling (beklædning lavet af isbjørn, grønlandssæl, polarræv, polarhare, samt redskaber lavet af ringsæl og remmesæl). Af de 80 genstande har 28 af disse tilhørende data der gør dem videnskabeligt brugbare. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012

Statens Naturhistoriske ÅRSBERETNING 2012 Statens Naturhistoriske Museum ÅRSBERETNING Forord 2 Udvalgte nøgletal for 4 Om Statens Naturhistoriske Museum 6 Nyt museum afsløring af vinderprojektet 8 Publikumsformidling 12 Skole- og gymnasietjenesten

Læs mere

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G

S KO LE TJ E N E ST E N ÅR S B E R E T N I N G SKOLETJENESTEN ÅRSBERETN I NG 2008-09 Foto: SMK Foto 2 Skoletjenestens bestyrelse og direktørkreds pr. 1. april 2010: Anne Vang (formand), Borgmester, Børne- og Ungdomsudvalget, Københavns Kommune Margit

Læs mere

Når museet krydser teatret

Når museet krydser teatret Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen Udviklingscenter for kultur med børn og unge nr. 5 Når museet krydser teatret Skrifter fra KulturPrinsen nr. 5 Redaktion og tilrettelæggelse: Claus

Læs mere

DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 1. årsberetning

DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 1. årsberetning DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 1 årsberetning 201 4 DEN BLÅ PLANET ÅRSBERETNING 2014 Årsberetning 2014 2 Årsberetning 2014 BERETNING FRA LEDELSEN Ledelse... 4 Støtte fra fonde... 6 Priser modtaget i

Læs mere

Samarbejde skaber læring

Samarbejde skaber læring Side 1 af 71 University College Lillebælt Pædagoguddannelse 16. januar 2015 Vejleder: Lars Kjær Larsen Heidi Pedersen Joan Stoof Jensen Bachelorprojekt 7. semester Denne opgave indeholder 88.502 anslag

Læs mere

Evalueringsrapport for Dansk Naturvidenskabsfestival 2011. Evaluering og resultater

Evalueringsrapport for Dansk Naturvidenskabsfestival 2011. Evaluering og resultater Evalueringsrapport for Dansk Naturvidenskabsfestival 2011 Evaluering og resultater EVALUERINGSRAPPORT FOR DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2011 Evaluering og resultater Januar 2012 Redaktion: Laura Ørsted-Jordy

Læs mere

April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning

April 2007, 16. årg, nr. 1. NATUR vejleder. Turisme og naturvejledning RNATURVEJLEDE April 2007, 16. årg, nr. 1 NATUR vejleder FORENI NGEN Turisme og naturvejledning RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav

Formidlingsstrategi Det Sydfynske Øhav Formidlingsstrategi for Det Sydfynske Øhav Fortællingen om Det Sydfynske Øhav fra velbevaret hemmelighed til national stolthed Naturturisme I/S - ejet af Svendborg, Faaborg Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Livet på Bifrost - Året, der gik marts 2011-12

Livet på Bifrost - Året, der gik marts 2011-12 Livet på Bifrost - Året, der gik marts 2011-12 Indhold Medarbejdere og farvel og på gensyn til Lene Gade Intervention - afsluttende projekt 2011. Maleriet Darfurnica af Nadia Plesner, samarbejde med HEART,

Læs mere

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016

Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 1 of 32 Kulturring Østjylland kulturaftalen 2013-2016 Statusbeskrivelse udgangen af 2014 afsluttede projekter Indsatsområder Projekter Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 De mange aldre Syddjurs X X Kultur på

Læs mere

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011

Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Naturvejlederløntilskud Årsrapport 2011 Referencenummer: 20673 Navn naturvejleder: Michael Hansen Navn arbejdsgiver: Øresundsakvariet Arbejdssted: Øresundsakvariet Adresse: Strandpromenaden 5 Postnummer/By:

Læs mere

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget.

2015-2016. Kend en kunstner til 1/4 pris. sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på sideminiaturer for at navigerer i kataloget. Klik på bogmærker, som giver dig mulighed for at klikke dig ind på netop de områder, der måtte have din interesse. 2015-2016 Dorit Grundahl Kend en

Læs mere

Inspiration til din årsplan

Inspiration til din årsplan 3 2014 Inspiration til din årsplan Af Lotte Svane Strange Petersen & Martin Lauritzen ÅLF Af Martin Lauritzen Nyt ansigt i styrelsen: Mads Schjødt Thomsen er indtil 1. august suppleant i styrelsen for

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 29 ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. Utopier

Læs mere

November 2007, 16. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Tema: Forskningsformidling

November 2007, 16. årg, nr. 3. NATUR vejleder. Tema: Forskningsformidling RNATURVEJLEDE November 2007, 16. årg, nr. 3 NATUR vejleder FORENI NGEN Tema: Forskningsformidling RNATURVEJLEDE FORENI NGEN Naturvejlederforeningen i Danmark Naturvejlederforeningen i Danmark er et fagligt

Læs mere

Lyd og Liv - et designet og testet undervisningsforløb på gymnasieniveau om lyd og havpattedyr i et uformelt læringsmiljø

Lyd og Liv - et designet og testet undervisningsforløb på gymnasieniveau om lyd og havpattedyr i et uformelt læringsmiljø INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK KØBENHAVNS UNIVERSITET Lyd og Liv - et designet og testet undervisningsforløb på gymnasieniveau om lyd og havpattedyr i et uformelt læringsmiljø Katja Vinding Petersen

Læs mere

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog

BØRNELIV HUN GI R BØRNENE EN STEMME NYT! Trekløveren vil bokse til rammerne. Renée Toft Simonsen. Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog BØRNELIV Historier fra to år med Tryghed, Leg og Læring Børn Forandrer Verden Sommer 2014 Inspiration til: Digitalisering, motorik og sprog Trekløveren vil bokse til rammerne Indretning af et inkluderende

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

Arsberetning 2011. Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter. Dyrebare oplevelser

Arsberetning 2011. Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter. Dyrebare oplevelser Arsberetning 2011 Aalborg Zoo deltager i det internationale samarbejde (EEP) for truede dyrearter Dyrebare oplevelser Medarbejdere Protektor: Hans Kgl. Højhed Prins Joachim Bestyrelse: Arne B. Schade,

Læs mere

Fremtidens børnebyggeri

Fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri Rum til leg og læring Rapport udarbejdet af tænketank om fremtidens børnebyggeri Fremtidens børnebyggeri - rum til leg og læring Udgivet af Børn og Unge Århus Kommune August 2008

Læs mere

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange

Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange Årsberetning 2013 Tura Ya Moyas lysinstallation på KØS under Kyndelmisseaftenen Foto: Ty Stange direktørens forord Christine Buhl Andersen Museumsdirektør publikum takket være Søren Dahlgaards innovative

Læs mere

Digital museumsformidling til børn

Digital museumsformidling til børn Digital museumsformidling til børn - en rapport om aktuelle danske erfaringer Udarbejdet af stud.mag. Mette Johnsen for Kulturarvsstyrelsen i forbindelse med et praktikophold efteråret 2004 Rapporten kan

Læs mere

ÅRSBERETNING // 2014-1 -

ÅRSBERETNING // 2014-1 - ÅRSBERETNING // 2014 KNUD HØJGAARDS FOND FONDEN ER STIFTET I 1944 - af civilingeniør Knud Højgaard. Knud Højgaards Fond er en almennyttig erhvervsdrivende fond, der bl.a. støtter initiativrige studerende

Læs mere

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår

Tæt dialog sikrer de lokale. virksomheder bedre vilkår Nr. 26 - juni 2014 Paradis ligger på Gammel Havn i Holbæk Lokale råvarer er sund fornuft En ledestjerne for oplevelser og læring Erhvervsfolk rystet sammen på vej ned gennem Europa Skarp debattør har fået

Læs mere

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst

ÅRSBERETNING. ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 1 ARKEN Museum for Moderne Kunst ÅRSBERETNING 2001 ARKEN Museum for Moderne Kunst ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse, og gøre den

Læs mere

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling

NETVÆRK OG VÆKST ENTREPRENØRSKAB INNOVATION STATUS. - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling INNOVATION ENTREPRENØRSKAB NETVÆRK OG VÆKST STATUS - virksomheder, udviklingsprojekter og erhvervsudvikling Læs mere om Spinderihallerne, projekter og virksomheder på www.spinderihallerne.dk og www.facebook.com/spinderihallerne

Læs mere