BERETNING 2013 NATURAMA / FJORD&BÆLT. Fjord&Bælt Margrethes Plads Kerteminde T: E:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING 2013 NATURAMA / FJORD&BÆLT. Fjord&Bælt Margrethes Plads 1 5300 Kerteminde T: 6532 4200 E: post@fjord-baelt.dk www.fjord-baelt."

Transkript

1 NATURAMA / FJORD&BÆLT Naturama Dronningemaen Svendborg T: E: Fjord&Bælt Margrethes Plads Kerteminde T: E: Beretning Naturama / Fjord&Bælt

2 BERETNING 2013 Denne beretning beskriver årets resultater for institutionerne Naturama og Fjord&Bælt for Naturama og Fjord&Bælt indledte i 2012 et samarbejde, der har som mål at etablere en egentlig sammensmeltning af de to institutioner. Målet er at etablere en fælles naturvidenskabelig attraktion med forankring til et universitetsmiljø ved Syddansk Universitet. Sammensmeltningen af de to institutioner skal afstedkomme fortsat udvikling af attraktionerne Fjord&Bælt og Naturama, samt fremme formidlingen af Det Naturvdenskabelige Fakultets forskning i bred forstand overfor samfundet og ikke mindst til undervisnings- og oplysningssektoren. Det er målet, at den nye samlede institution skal være et nationalt førende videns- og oplevelsescenter, der formidler en forståelse af naturens verden samt varetager og understøtter forskning, talentudvikling og undervisning i naturvidenskab. Arbejdet resulterede i en samdriftsaftale, som blev indgået i oktober 2012 mellem Kerteminde og Svendborg Kommuner. Samdriftsaftalen indebærer mange af de samme fordele som en egentlig fusion, og når den 1. periode er gået, evalueres aftalen blandt andet med henblik på muligheden for en egentlig fusion. Samdriftsaftalen er gældende fra 1. januar 2013 og løber foreløbig indtil den 31. december Samdriften skal evalueres i den første halvdel af Og en aftale om evt. forlængelse af aftalen forventes indgået senest den 30. juni blev et hårdt år, hvor Naturama og Fjord&Bælt skar ned med henblik på at få økonomien bragt i balance og sikre fælles retning for de to institutioner i den omstillingsproces, der var nødvendig i forhold til at stå rustet til en ny virkelighed. Omstillingsprocessen indebar også arbejdet med at skabe en mere effektiv organisation, arbejde med skabe øget synergi mellem de to institutioner mht. markedsføring, administration, IT og indkøb. Starten på samarbejdet har naturligt udfordret organisationen, men arbejdet med at skabe en ny fælles kultur har været taget positivt imod blandt alle medarbejderne. Hovedtal Økonomien kom i balance i Trods en omsætningsnedgang på tilsammen 2 mio. kr., formåede begge institutioner at få positive tal på bundlinien. Til sammen havde Fjord&Bælt/Naturama besøgende i 2013, fordelt med besøgende på F&B og på Naturama. Hovedtal, Fjord&Bælt Det lykkedes at sikre Fjord&Bælt et positivt årsresultat for Det positive årsresultat kom i hus - på trods af en meget varm sommer - gennem en række besparelser, hvorunder også bemandingen på Fjord&Bælt måtte reduceres (i lighed med situationen på en lang række af landets øvrige større attraktioner og museer), og gennem en meget stram økonomi-styring, hvor kun de mest nødvendige og uopsættelige investeringer blev foretaget. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

3 Udover de offentlige tilskud fra VPAC og Kerteminde Kommune modtog udstillingsprojektet Oceaner af Lyd i 2013 et særligt tilskud fra Region Syddanmark. Alt sammen medvirker til at understøtte og udvikle Fjord&Bælt centret, og det er glædeligt og positivt. Der er i 2013 blevet arbejdet på en nedlæggelse af Ejendomsfonden Fjord&Bælt, således at der kan skabes yderligere gennemsigtighed i den samlede organisation. Ved udgangen af året er processen så fremskredet, at der primo 2014 iværksættes likvidation af ejendomsfonden, og at Kerteminde Kommune efterfølgende overtager fondens rolle som ejer og dermed udlejer af bygningen Fjord&Bælt. Fjord&Bælt Nettoresultat Omsætning Egenkapital Bankgæld Likvider Varebeholdning Fjord&Bælt har de seneste år haft en nedadgående besøgskurve. I 2013 blev kurven knækket, og det lykkedes at skabe en mindre fremgang. I alt gæster besøgte Fjord&Bælt i Besøgsudviklingen på Fjord&Bælt Hovedtal, Naturama Det lykkedes at komme i mål med et årsresultat for Naturama, der udviser et meget tilfredsstillende nettoresultat, samt en tydelig forbedring af såvel egenkapital som likviditet. Det var fra årets start klart, at 2012 s negative årsresultat ikke skulle gentage sig. Besparelser og effektiviseringer blev en del af svaret herpå. En vejrmæssig dårlig museumssommer, gjorde at der yderligere måtte kigges på de områder, hvor der kunne effektiviseres yderligere, da besøgstallet ikke nåede det estimerede niveau på Udover de offentlige tilskud fra Kulturstyrelsen, Svendborg og Kerteminde Kommuner modtog Naturama i 2013 særlige tilskud fra Region Syddanmark til udstillingen Oceaner af Lyd og fra Beretning Naturama / Fjord&Bælt

4 A.P.Møller og Hustru Chastine Mc-Møllers Fond til gennemførelse af Sort Teater-forestillingen Turtle. Naturama er meget taknemmelig for den støtte, museet har modtaget i Naturama Nettoresultat Omsætning Egenkapital Mellemregning, SK (Likviditet) Naturama oplevede i 2013 for første gang siden åbningen i 2005 en tilbagegang i besøgstallet, som følge af den meget varme sommer. I alt besøgte Naturama i Besøgsudviklingen på Naturama Fjord&Bælt og Naturama har i 2013 gennemført en bred vifte af aktiviteter, som der er redegjort for i det efterfølgende. Naturama og Fjord&Bælt har i 2013 taget et stort skridt videre på vejen mod at blive et nationalt førende videns- og oplevelsescenter indenfor naturvidenskab. At det er lykkedes, skyldes to væsentlige forhold: at Naturama og Fjord&Bælt har et stærkt og meget velfungerende hold af medarbejdere, der alle har ydet en kæmpe indsats af høj kvalitet i 2013, at Naturama og Fjord&Bælt har stærke og aktive bestyrelser, der bakker op om museets/centrets aktiviteter og den fælles udvikling, og som løbende inspirerer og sætter scenen for nye initativer og ny udvikling. --- Fra ledelsens side en stor og varm tak til de mange gæster og brugere, som har besøgt og deltaget i Naturamas og Fjord&Bælts mange tilbud, og til alle medarbejdere og til bestyrelserne for et godt samarbejde i Hans Ibsen, Administrations- og souschef Jacob Christian Salvig, Museumschef Kerteminde, april 2014 Beretning Naturama / Fjord&Bælt

5 Fjord&Bælt Fjord&Bælts formål og virkeområde Fjord&Bælt er en udstillings- og formidlingsvirksomhed, som driver sin virksomhed i et forskningsmæssigt samspil med Biologisk Institut, Syddansk Universitet. Fjord&Bælts formål er at tilvejebringe samt formidle - viden og oplevelser om Bælthavets natur, miljø og historie, herunder bl.a. Bælthavets afgørende betydning for landets udvikling og historie Bælthavets fiske-, dyre- og planteliv Bælthavets fysik, strøm, tidevand og vejrforhold Menneskets samspil med Bælthavets natur, herunder bl.a. fiskeri, fangst, sejlads, transport, friluftsliv og miljøforhold Den aktuelle forskning i hav- og fjordmiljø, samt i handlingsplaner i forbindelse hermed Kertemindes indplacering i dette system Fjord&Bælt blev stiftet i Fjord&Bælts dyr Fjord&Bælt er det eneste sted i Danmark, hvor besøgende har mulighed for at se hvaler og et af de fem steder i verden, hvor man kan se marsvin. Udover marsvin er Fjord&Bælt også hjem for ca. 60 andre arter fra det lokale, marine miljø fra søstjerner og krabber til hajer, rokker og spættede sæler var på to afgørende punkter et udfordrende år for Fjord&Bælts hold af marsvin. I april 2013 fik marsvinet Frigg-Amanda en aggressiv infektion, der ikke kunne behandles effektivt, og Fjord&Bælt mistede hende i forbindelse hermed. I juli fødte marsvinet Sif en kalv. En marsvinefødsel er altid en meget speciel begivenhed, da det kun er sket ganske få gange på verdensplan, at man har haft mulighed for at følge dette på tæt hold. Før fødslen var gået adskillige måneders forberedelse og planlægning. Kalven blev født i et specielt fødselsbassin, og Sif og kalven var derefter under 24 timers observation den følgende uge. Kalven viste sig desværre ikke at være levedygtig og måtte aflives nogle dage senere. Også forskerne fra SDU fulgte begivenheden tæt, og på trods af den ærgerlige udgang, opnåedes det unik ny viden om den første del af livet hos marsvin. Fjord&Bælts hold af sæler har været stabilt året igennem til glæde for institutionens gæster. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

6 De tre spættede sæler har ligesom marsvinene været i sving som formidlingsdyr via de daglige præsentationer/fodringer/træninger. I forbindelse med sælerne var der i 2013 ingen forskning på dyrene og fokus var derfor alene på træning og formidling af dem. I 2013 blev der sat ekstra fokus på træningen af den vilde sølvmåge (Andy), som kom til i Træningen har medført, at det blandt andet er blevet muligt at få Andy ud blandt centrets gæster, hvilket er et stort hit. Formidling Fjord&Bælts unikke beliggenhed i Kerteminde Havn, og som nabo til Syddansk Universitets marinbiologiske laboratorium, giver helt særlige muligheder for at skræddersy oplevelser såvel som formidlings- og undervisningsprojekter med direkte hands-on oplevelser af centrets dyr og den omgivende natur. Kombinationen af de spektakulære havpattedyr og de mange muligheder for at komme i nærkontakt med fisk, krabber, mv. i centrets rørebassiner, giver de besøgende en unik mulighed for at komme helt tæt på livet under havets overflade. Nogle af Fjord&Bælts gæster har set marsvin i naturen, men ganske få har oplevet marsvin på tæt hold. På Fjord&Bælt kan marsvinene i bassinerne opleves på tæt hold fra landsiden og via en undervandstunnel fra vandsiden. Derudover er der dagligt programsat præsentationer, hvor centrets biologer, formidlere og dyretrænere arbejder med og formidler om dyrene. Formidlingen på centret fokuserer på at give de besøgende en personlig og nærværende oplevelse. Derved sikres, at alle besøgende får gode, lærerige oplevelser, som de husker i lang tid. I 2013 begyndte Fjord&Bælts formidling at arbejde med temauger i sommerferieperioden. Det vil sige, at der i hver uge i højsæsonen gennemførtes tematiske aktiviteter (om krabber, hajer, hvaler, sæler og om lyd). Temaerne blev taget rigtigt godt imod af centrets besøgende. Ud over forskningsprojekterne og formidlingen af disse, bidrog dyreholdet og dyretrænerne i 2013 meget aktivt til årets tema, Oceaner af lyd. Mere end 400 præsentationer blev det til hvor der var fokus på, hvordan marsvinene og sælerne bruger lyd. Fjord&Bælts gæster blev præsenteret for en palet af dyrelyde før fodringerne, og sælerne blev brugt til at demonstrere, hvordan havpattedyr gør brug af lyd. Undervisning Fjord&Bælt har stort fokus på undervisning af elever fra børnehave til gymnasium. Centret tilbyder en bred vifte af helt unikke undervisningsvisningstilbud, hvor eleverne kommer tæt på dyrene, og lærer om alt fra sæler og marsvin til krabber. Derudover afholder centret snorklingsture, strandture og undervisning med levende havdyr og meget mere. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

7 Skoletjenesten på Fjord&Bælt har i 2013 undervist personer. Dette er en stigning på ca personer i forhold til Mens undervisningen for daginstitutioner, skoler, specialklasser/skoler og gymnasier har ligget relativt stabilt, er det kategorien andet, der har givet stigningen. I kategorien andet er der ca personer, der har modtaget formidling i forbindelse med store arrangementer ude af huset, og ca personer som har været på besøg på Fjord&Bælt i forbindelse med besøg fra familiehøjskolen i Oure, som havde bestilt en række besøg hen over sommeren på Fjord&Bælt. Det var en stor succes. Skoletjenesten havde igen i 2013 stor succes med at tage på besøg i børnehaver. I tabellen nedenfor indeholder linjen med foredrag/arrangementer ude således også antallet af besøg i daginstitutioner. Navn Antal Skoler rundvisning/undervisning 78 Børnehave rundvisning/undervisning 12 Gymnasier rundvisning/undervisning 15 Grupper rundvisning/undervisning 20 Skoler selv 6 Børnehaver selv 3 Gymnasier selv Grupper selv 7 Foredrag/arrangementer ude 53 Total 194 Naturfagligt netværk I 2013 påbegyndtes arbejdet med at bruge det naturfaglige netværk i Kerteminde Kommune som sparringspartner i forhold til at udvikle nye undervisningsforløb. I løbet af efteråret blev der afholdt en række workshops, hvor lærere og pædagoger fra kommunens skoler, SFO er og daginstitutioner kom med ønsker til, hvilken undervisning Fjord&Bælt skal varetage. Arbejdet fortsætter i InterReg Fjord&Bælt deltog i 2013 i et interregionalt samarbejde med titlen TMN Turisme, Menneske og Natur. Både universiteter og science centre fra Region Syddanmark og Schleswig-Holstein deltog i projektet, der finansieret af EU, Interreg 4A. Målet er at skabe bevidsthed om menneskets samspil med den omgivende natur på tværs af grænser, og derved flytte turister rundt i inter-regionen. I 2013 gennemførtes en række formidlingsevents, hvor partnerne besøgte hinanden, erfaringsudveklede og demonstrerede forskellige formidlingsaktiviteter, herunder scienceshows, oplæg om evolution hos hvaler, oplæg om domesticerede dyr osv. Gennem vandreudstillinger, hjemmesider og en række formidlingstiltag kunne de besøgende desuden blive klogere på hvalernes sanser, dyrs hørelse, dyrs syn, domesticering af dyr, invasive arter og meget mere. Dette projekt var (og er) medvirkende til at udvikle Fjord&Bælts og Naturamas tætte samarbejde med universiteterne. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

8 Forskning Fjord&Bælt er hjemsted for et enestående hvalforskningsprojekt, hvor 3 marsvin studeres af forskere fra Syddansk og Århus Universiteter. Derudover holder Fjord&Bælt spættede sæler som også indgår i forskningen og i høj grad i Fjord&Bælts formidlingsindsats overfor centrets besøgende. Fjord&Bælt er et af ganske få steder i verden, hvor tandhvaler trænes til at indgå i videnskabelige forsøg. Fjord&Bælts gæster har mulighed for at komme tæt på denne proces og via dette arbejde forklares marsvinets grundlæggende biologi, og deres fascinerende sanser kan demonstreres. Det tætte samarbejde mellem Fjord&Bælt og universitetsverdenen betyder, at forskningsresultater meget hurtigt kan integreres i Fjord&Bælts formidling og undervisning, og vi har på Fjord&Bælt gode erfaringer for at bruge den fascinationskraft, marsvinene rummer, som katalysator i forskningsformidlingen. Dette forskningsmæssige samarbejde mellem en aktiv formidlingsinstitution og universitetsverdenen er helt unikt. Ofte foregår sådanne studier i felten eller i laboratorier uden adgang for offentligheden. På Fjord&Bælt foregår dette arbejde foran gæsterne, der aktivt indrages i processen. Denne direkte forskningsformidling er et centralt fokuspunkt for Fjord&Bælts stab af biologer og dyretrænere. Forskningsprojekter Der gennemføres løbende forskningsaktiviteter på Fjord&Bælt for - og i tæt samarbejde med - Syddansk Universitet, Århus Universitet og dyrlægehøjskolen i Hannover. Nedenstående er eksempler på projekter, der har haft fokus i Marsvin orienterer sig i sine omgivelser fundamentalt anderledes end mennesker. Et marsvin undersøger konstant deres omgivelser ved at udsende lyde og lytte efter det returnerende ekko. Studiet af biosonar-systemet har altid været et centralt omdrejningspunkt for arbejdet med Fjord&Bælts marsvin og et centralt forskningsområde for forskningen ved biologisk institut på Syddansk Universitet. I et af 2013-projekterne er forsker Magnus Wahlberg, SDU, i samarbejde med Fjord&Bælt gået i dybden med en høretest, der benyttes meget ved hørestudier hos dyr, den såkaldte ABR test. Ved hjælp af denne metode måler man direkte på, hvordan dyrenes nervesystem transporterer signaler fra øret til hjernen, når de hører en lyd. Fjord&Bælts marsvin er trænet til at bære små sugekopper, hvormed dette signal kan måles. Marsvinet har vist sig være fantastisk velegnet til at teste denne metode. Det skyldes, at hjernestammen er meget stor hos tandhvaler sammenlignet med andre dyr, og at der samtidig er relativ kort afstand fra hjernestammen til huden. Formålet med studiet har været at lære om disse unikke dyrs høresans, og hvordan man kan gøre brug af metoderne. I et andet 2013 projekt har Magnus Wahlberg fokuseret på at bruge ABR høretesten på dyr i bevægelse. Metoden har hidtil kun været brugt på dyr, der er trænet til at stå stille i en forsøgsopstilling. Dette giver de mest kontrollerede forhold men udgør samtidig en unaturlig situation. I dette projekt blev marsvinene trænet til at være tilkoblet en computer via lange kabler og sugekopper. I forsøget kunne vi afprøve og udforske konceptet med at lave høretest på dyr i bevægelse, noget der aldrig tidligere har været forsøgt. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

9 Den kalv, der blev født af marsvinet Sif i sommeren 2013, gav en unik mulighed for at studere, hvordan høresansen hos marsvin udvikler sig. Som en del af håndteringen af kalven måltes der for første gang nogensinde på høresansen hos et nyfødt marsvin. Magnus Wahlberg var forskeren bag dette arbejde. Resultaterne tyder på, at kalven allerede fra dag 2-4, havde en ret udviklet høresans, meget tidligere end før antaget. Der blev også optaget nogle af de lyde, som kalven lavede, og de vil indgå fremadrettet i studier af, hvordan disse dyr udvikler deres sonar, - ligeledes et helt uudforsket område. Professor Peter Madsen, Institut for Bioscience-Zoofysiologi, Århus Universitet, har forestået en række forskningsprojekter sammen med Fjord&Bælt i Fælles for disse studier er, at de er direkte forbundet med og relateret til projekter, der gennemføres til havs. I et af projekterne har Peter Madsens gruppe sammen med Fjord&Bælt undersøgt, hvordan specialfremstillet måleudstyr kan bruges til at følge dyrenes adfærd, når de jager. Fjord&Bælts marsvin er blevet trænet til at bære minicomputere, mens de jager, og forskerne kan så efterfølgende se, hvad måleudstyret har registreret. Disse data kommer til at styrke tilsvarende målinger foretaget på langt større hvaler på de store oceaner. Peter Madsens gruppe har desuden studeret, hvordan marsvin bruger deres sonarsystemer til at finde genstande under vand. Dyretrænerne og biologerne ved Fjord&Bælt har trænet marsvinene til at lede efter metalgenstande (metalkugler) under vand. Dyrene er blevet trænet til at gøre det med tildækkede øjne, samtidig med at de bærer en lydoptager på ryggen. På den måde har forskerne fået et unikt indblik i, hvordan marsvin bruger deres sonar til at søge i vand. Studierne af marsvinene på Fjord&Bælt er ofte nødvendige for at fortolke resultater fra studier af hvaler i de store oceaner. Et godt eksempel på dette er et projekt fra 2013, hvor Århus Universitet studerede, hvordan moderat støj i marsvinets omgivelser ville lyde hvis det blev optaget via en lydoptager på marsvinets ryg. Dette er nødvendig viden, når man senere vil prøve at lave samme type af optagelser i havområder, eksempelvis i forbindelse med aktiviteter relateret bifangst af marsvin. I 2013 startede vi et projekt med Peter Madsen, der havde fokus på at studere, hvordan marsvin regulerer deres hjerteslag, når de dykker. Alle pattedyr har en dykkerefleks, der betyder, at pulsen falder, når de dykker. Hvalerne har udviklet denne egenskab til det ekstreme. De første resultater viser, at et marsvins puls kan komme under 15 slag pr. minut, når dyret dykker, mens det ved overfladen er tæt på 200. Det er første gang nogensinde sådanne målinger har været lavet med marsvin. Resultaterne er unikke, og muligheden for at udvikle metoderne sammen med Fjord&Bælts dyr og personale gør fremtidige type studier mulige også i de store oceaner. Hvordan påvirkes dyr i havet af menneskeskabt støj? Den globale skibstrafik er øget kraftigt over de sidste 50 år, det samme gælder anlægsarbejder i havet såsom olieboreplatforme, broer og havvindmølleparker. For et havpattedyr som marsvinet, der er hørespecialist kan det have store konsekvenser. I den sammenhæng er ny viden om marsvins følsomhed en vigtig brik i vores forståelse af disse problemstillinger. Fjord&Bælt arbejder sammen med Dyrlægehøjskolen i Hannover, og Syddansk Universitet om et projekt, hvor vi studerer dette. Resultaterne fra et tidligere projekt blev efter udgivelse integreret i den tyske naturbeskyttelseslovgivning, og er således et godt eksempel på den samfundsmæssige relevans en sådan forskning kan have. Projektet løber i 2014 også. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

10 Fjord&Bælt har i 2013 bidraget til følgende artikler: Boström, M., C. Krog, L. K. Larsen, S.-G. Lunneryd, M. Wahlberg The acoustic activity of harbour porpoises (Phocoena phocoena) around gill nets. Aquatic Mammals 39(4): Miller, L. A., M. Wahlberg Echolocation of the harbour porpoise: Life in coastal waters. Frontiers in Neuroscience 4:52. doi: /fphys Oliveira, C., M. Wahlberg, M. Johnson, P. Miller, P. T. Madsen The function of male sperm whale slow clicks off Northern Norway: Echolocation, feeding or navigation. Journal of the Acoustical Society of America 133(5): Beretning Naturama / Fjord&Bælt

11 Naturama Naturamas formål og virkeområde Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum, der blev stiftet i Naturama skal gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling - sikre Danmarks naturarv, - belyse naturhistorien, - udvikle samllinger og dokumentation indenfor museets ansvarsområde, - gøre samlinger og dokumentation tilgængelige for offentligheden og - stille samlinger og dokumentation til rådighed for forskere og udbrede kendskabet til forskningsresultater. Naturama skal samtidig løbende videreudvikle sin rolle som videns- og oplevelsescenter og herigennem bidrage til samfundets uddannelsesmæssige og kulturelle udvikling. Udstillinger Oceaner af lyd 22. marts 1. december Udstillingsprojektet Oceaner af lyd satte fokus på lyd og hørelse i menneskets og dyrenes verden. Oceaner af lyd handlede om musik, om musikkens magt og helbredende virkning og om imponerende lyd. Oceaner af lyd handlede om dyrenes lydunivers fra insekter til pukkelhvaler. Om dyrenes brug af lyd til jagt, navigation og kommunikation. Oceaner af lyd var det første store samarbejde mellem Naturama i Svendborg og Fjord&Bælt i Kerteminde. På Fjord&Bælt handlede udstillingen om havets dyr og deres kommunikation, mens der var fokus på dyrs og menneskers lydunivers i udstillingen på Naturama. De to udstillinger kunne ses selvstændigt, men fungerede også som et supplement til hinanden. Med udstillingen fulgte et udstillingskatalog med samme navn. Kataloget er et fanfare lignende bombardement af fortællinger og artikler med fokus på lyd - både fra dyrenes og menneskets verden. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

12 Hans Berg 1. februar 11. april 2013 I Store Sal viste Naturama billeder af billedkunstner Hans Berg fra årene Det var store, abstrakte billeder, nogle med reference til bibelske motiver, andre til den græske mytologi samt enkelt frie abstrakte portrætter, som han arbejdede på sideløbende med de officielle portrætter. Hans Berg var maler hele sit liv og debuterede som 22-årig på Kunstnernes Påskeudstilling, og ernærede sig under studietiden som illustrator. Uddannelsen var inden for arkæologi og antropologi ved Aarhus og Københavns Universitet. Det var disse uddannelser, der på et tidligt tidspunkt sendte ham på rejser rundt i verden. Blandt andet på P.V. Globs ekspeditioner til Bahrain sammen med Odsherredmaleren Karl Bovin og på Eigil Knuths ekspeditioner til Peary Land i det nordligste Grønland. På alle disse rejser tegnede og malede han ved siden af sit videnskabelige arbejde. Da Hans forlod universitetet i 1976 for at blive maler på fuldtid, var hans billeder befolket af mennesker. Senere betød litteraturen også meget for hans billedverden. Børnekunstudstilling: Se en lyd Den 5. maj - 2. juni Mere end 900 børn fra 18 børnehaver, skoler og skolefritidsordninger i Svendborg Kommune udstillede deres fantasifulde kunstværker på Naturama. I 2013 var temaet LYD, og børnene havde hentet inspiration fra de lyde, som omgiver os. Fra natur og musik til materialer og dyr. Kunstudstillingen bød på masser af flotte lydbilleder og collager, skønne masker, uroer og lydbokse. Ud af træ, muslingeskaller og andre naturmaterialer havde en børnehave designet deres egne I-pads med mus og tastatur af grene, mens en skole udstillede en spækhugger, hvis ribben gav den fineste lyd. Søndag d. 26. maj kl var der maleworkshop med Jytte Aagard i samarbejde med Børns Voksenvenner, hvor børn og voksne malede flotte billeder. FABULAE FATALES - Skæbnefortællinger Værker af Steffan Herrik og Finn Thrane Den 5. oktober - 1. december De to erfarne billedkunstnere Steffan Herrik og Finn Thrane udstillede i Store Sal, hvor Thranes fotografier sås i tæt samspil med Herriks skulpturer. De to kunstnere deler fascinationen af pattedyr og fugle. Men det var ikke primært den interesse, der fik dem til at finde sammen om udstillingen på Naturama. Det var skulptørens og fotografens fælles fornemmelse af, at mennesket - sapiens eller ej - ikke kan flygte fra skæbnefællesskabet med ugle, bæver og narhval. De truede dyrearter trækker dybe slagskygger, der rammer os selv. Udstillingen blev anmeldt i Fabrikken på TV2 Fyn af naturvejleder Jesper Vagn Christensen mandag d. 21. oktober Han var begejstret og gav udstillingen følgende ord med på vejen: Den er et kærligt spark, som rykker os ud af komfortzonen og sætter spændende tanker i gang om natur, mennesker og kultur. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

13 Formidling Naturama havde vanen tro et stort aktivitetsprogram året igennem, omfattende undervisningsforløb, rundvisninger, dissektioner, eksperimenter og demonstrationsforsøg, aktiviteter baseret på museale genstande og præparater og museets uformelle læringsrum, aktiviteter med levende dyr (slanger og insekter), naturværksteder, foredrag og debataftener, teaterforestillinger, handskedukketeater samt ture ud i naturen. Samarbejder med skoler I 2013 forsatte samarbejdet med Skolerne i Oure, Sport & Performance. Skolen, Danmarks største efterskole, har inddraget Naturama som led i deres undervisning. Naturama har blandt andet afholdt klimaforedrag på Oure Skolerne Sport & Performance, og Oure Efterskole Sport & Performance havde deres 9.klasser (7 stk.) til at følge undervisningsforløb på Naturama. Forløbet blev fordelt á to omgange, henholdsvis efterår 2013 og det næste forløb afholdt i februar I tilknytning til forløbene har Naturama afholdt foredrag på efterskolen. Udover samarbejdet med Skolerne i Oure, har de langelandske skoler fortsat valgt at bruge museet til et årligt besøg for alle øens 3., 6. og 9. klasser. Besøgende indeholder et 4 timers undervisningsforløb for de nævnte klassetrin. I bestræbelserne på at få et tættere samarbejde med skolerne i forhold til den nye folkeskolereform, er formidlingen blevet inviteret til deltagelse i Svendborg Kommunes naturfagsnetværks-gruppe for folkeskolelærere. Derudover afholdt Naturama en vidensdelingsdag primo september 2013 med deltagelse af lærere og pædagoger fra Kerteminde og Svendborg kommune. Formidlingen har stort fokus på at styrke dialogen med lærerne, da de bliver en vigtig samarbejdspartner i årene fremover. Foredrag ud af huset - landsdækkende I 2013 blev Naturamas naturfaglige foredrag ud af huset hyppigt efterspurgt. Showene/foredragene er en sjov blanding af drama, historier og lyd/billede, som på underholdende vis fortæller børn, unge og voksne om menneskets oprindelse og om dyrenes bedste overlevere, eller om livets udvikling fra 4.6 milliarder år siden og frem til nu. Et nyt foredrag med titlen Energiens kredsløb blev udviklet i 2013 og blev efterfølgende meget populært. Digital udvikling I undervisningen på Naturama, arbejdes der med brug af digitale medier, og i samarbejde med en lokal skole og Region Syddanmark, har Naturama udviklet en digital portal med fokus på før-under-efter besøget. Portalen er et særdeles populært produkt til udskolingsklassernes besøg på Naturama. Portalen indeholder forløbet Evolution, men fremadrettet skal portalen udvikles, således at flere undervisningsforløb fremtræder på denne. Hvis man vil læse mere, kan der henvises til følgende webadresse: Beretning Naturama / Fjord&Bælt

14 Status på Fjer og Knogler I samarbejde med TVFyn udviklede Naturama i løbet af efteråret 2012 og foråret 2013 en programserie, som efterfølgende blev vist i tv (TVFyn), og senere på de regionale TV2 kanaler landet over. Programserien, som hedder Fjer og Knogler, strækker sig over 20 udsendelser som alle er optaget i Naturamas udstilling. Fjer og Knogler inviterer hver uge seerne ind i en mageløs verden af historier om dyrene på Fyn. Hvordan har dyrene påvirket menneskets evolution? og hvordan skabte dyrene mennesker? Det er nogle af de ting som seerne får svar på. Hvis man vil læse mere, kan der henvises til følgende webadresse: Beretning Naturama / Fjord&Bælt

15 Ud af huset aktiviteter Stadigt flere viser interesse for Naturamas arrangementer ud af huset. Ud over at Naturamas naturvejledere kommer på besøg i børnehaver og fortæller børnene om dyr i danske skove eller om kryb og kravl, deltager Naturama også i mange andre aktiviteter ud af huset. For eksempel deltog Naturama i Kulinarisk Sydfyn, som er et lokalt arrangement med gæster. Ved offentlige arrangementer tilstræbes det at skabe nysgerrighed hos børn samt det modne publikum. Formidlingen fra Naturama besøger også Odense Universitetshospital OUH, hvor HCA Børnehospitalet oplever naturformidlerne lave fortællinger med drama og sjov. Naturama kommer på besøg to gange om året og giver børnene en sjov og spændende dag. OUH har ønsket at bruge formidlingen i en digital sammenhæng og den digitale opkobling til LIVE-formidling over internettet skal afprøves primo Nye aktiviteter I 2013 udviklede formidlingen fortællingen om Sort Sol, hvor Naturamas nye digitale medieserver blev inddraget i den visuelle oplevelse. Fortællingen var en stor succes i sommerferieprogrammet Som en del af udstillingen Oceaner af Lyd, satte Naturama også fokus på Musicure, - musik som medicin. Niels Eje komponerede et smukt stykke musik særligt til Naturama og Inge Mulvad skabe smukke billeder dertil. Denne betagende forestilling/oplevelse kunne opleves projekteret på væggen på Naturamas landniveau til glæde for museets besøgende. Der er blevet arbejdet med brugen af QR-koder i Naturamas udstilling, og museets gæster kan scanne koderne og opleve formidlernes historier om udvalgte dyr var også året hvor Naturama fik levende insekter i udstillingen. Formidling om insekter blev en stor succes og i særdeleshed skoler og dagsinstitutioner gjorde flittigt brug af Naturamas spændende fortællinger og fremvisning af insekter. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

16 Teater Det Magiske Lydcirkus Mandag d. 25. marts og søndag d. 13. oktober Spiller en kagedåse saxofon? Kan en blyant danse? Børn og voksne fik en uforglemmelig oplevelse, da jonglør Samuel Gustavsen og musiker Sture Ericson gav en fantastisk performance med lyd og magi. Store Sal lagde rum til en intim og poetisk forestilling, der sanseligt og ordløst satte gang i fantasien og latteren hos både store og små. En fortælling fra havet Lørdag d. 20. april Historiefortæller Anette Jahn fra Måle Fortælleteater fortalte det nordatlantiske sagn om sælkvinden og landet højt, højt mod nord. Arrangementet var en del af Ord over Svendborgfestivalen. TURTLE. Sort Teater Den 7. juli 4. august Havskildpaddens liv i de store oceaner er risikabel. Mange farer lurer, når havskildpadden søger på land for at lægge æg. Hvem overlever? Hvem dør? I sommerferien kunne børn og voksne opleve teaterforestillingen TURTLE som Sort Teater på Naturama. Der var to daglige forestillinger, undtagen torsdage og lørdage. Det var Sort Teater for fuld udblæsning med musik, dukker, skygger, fluorescerende lys og drama. Det var en helt unik oplevelse, specielt udviklet til Naturama af Patricie Homolová og Kim Westi med musik af Kell Dalager og instruktion af Malte Claudio Lind. Turtle var støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Film Filmhits for børn Den august kl Under Svendborg Filmdage var der film i børnehøjde. Naturama lagde hus til arrangementet og der blev vist kortfilm for børnehavebørn og skoleelever fra klasse. Det hele foregik i Store Sal. For de største børn var der også et animationsværksted. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

17 Koncerter I løbet af året var der traditionen tro masser af skøn musik i det blå univers, blandt hvaler og andre havpattedyr, på Naturamas vand-niveau. Åbningskoncert med Jeppe og Jazzhyænerne Søndag d. 3. februar Jeppe Vig, kendt fra Lille Nørd og SommerSummarum, og de fem hylende hyæner åbnede den nye sæson med svedende samba, swingende jazz og melankolske børneballader. Det var underholdning i særklasse med cremen af dansk jazz. Kamæleon-koncert med Phønix Søndag d. 17. februar Mange børn og voksne lod sig begejstre af den danske folkemusikgruppe Phønix, som spillede gamle danske folkeviser i nye originale arrangementer. De fire musikere trak publikum ind i en verden af gamle melodier, sange, remser, rytmer og historier og præsenterede dem for basklarinet, norsk seljefløjte, harmonika og percussion. Kamæleon-koncert med Stine Michel og Eventyrorkestret Søndag d. 17. marts Familierne oplevede en eventyrlig musikfortælling og kom på tur langt ind i skoven, hvor de magiske væsner ventede med sange og historier. Heriblandt digterfrøerne, en tangoedderkop og Rumlerikke - skovens sidste heks. Der blev danset, sunget og lyttet til de spændende eventyrfortællinger. Hit med skolekoret Fredag d. 24. maj kl. 15 Tre skolekor fra Stokkebækskolen (afd. Gudme), Haahrs Skole og Øster Åby Friskole sang deres favoritsange i Naturamas stemningsfulde rum. Dyr i Drift Torsdag d. 4. juli Naturamas husorkester blæste sommerkoncerterne i gang. Med på scenen var to dygtige blæsere fra De coole Pingviner og en ekstra guitarist. Koncerten var et potpourri af sikre hits fra bandets 5 CD er. Carl Quist-Møller og Elgen Gustav Torsdag d. 11. juli kl. 14 Publikum fik en masse skønne løgnehistorier om elgen Gustav i denne musikfortælling. Carl Quist-Møller fortalte, mens Mårten Karlholm akkompagnerede på spansk flamencoguitar. Karen Mukupa og Wadudu Band Torsdag d. 18. juli kl. 14 Børn og voksne hørte dejlige og usædvanlige historier fra Afrika. De lærte bl.a. hvordan man fanger tre fuldvoksne elefanter. Et skønt fortælleshow med iørefaldende sange. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

18 Al Agami Torsdag d. 25. juli kl. 14 Der blev smidt håndtegn, lavet seje dansemoves, rappet og sunget med på de fedeste numre, da Al Agami indtog scenen sammen med hans musikalske venner. Ole og Peter Kibsgaard Torsdag d. 1. august kl. 14 De to Kibsgaard-brødre indtog scenen med det dramatiske musikeventyr Albert og dyrene. Et eventyr om drengen Albert, der skulle redde de musikalske dyr i den afrikanske by Shangrilala. Kamæleonkoncert med Ulla Abdullas Cocobongoband Søndag d. 22. september Publikum kom til en hæsblæsende teaterkoncert, hvor de mødte Kække Karla, Onkel Sømod og papegøjen Polly. Børn og voksne fulgte dem på de syv have, mens de lyttede til jazz, rock, funk, reggae og pop. Kamæleonkoncert med Josefine Ottesen Søndag d. 10. november Familierne fik en dejlig oplevelse, da Josefine Ottesen sammen med Jan Schønemanns Kvartet opførte musikfortællingen "Eventyret om Fjeren og Rosen", som netop tog udgangspunkt i hendes klassiker af samme navn. Naturfaglige foredrag Naturama afholdt 12 inspirerende foredrag i foråret og efteråret Publikum mødte interessante og underholdende foredragsholdere som Morten DD, Niels Eje og Nicolai Bangsgaard, og de hørte bl.a. om huleklatring, Tibet, fuglekiggeri, universet og jorden rundt på cykel og i løb. Jorden rundt i løb Ultraløber Jesper Kenn Olsen Torsdag d. 17. januar Jesper har løbet jorden rundt hele to gange! Han satte fokus på menneskets udholdenhed og tilpasningsevne. Fra mere end 50 grader i Sahara til vinter i Sibirien, og fra monsunregn i Mozambique til frost i 4 kilometers højde i Andesbjergene. Der blev vist flotte billeder og videoer fra løbeturen. Huleklatring i Afrika Eventyrer Lars Christian Prytz Torsdag d. 31. januar Nogle bestiger de højeste fjeldtoppe, andre klatrer den anden vej. Huleklatring er ikke for folk med klaustrofobi. Lars tog publikum med til Namibia, hvor der findes spektakulære rum i jordens lønkamre. Ikke alle huler er lige fremkommelige og kræver erfaring og udstyr. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

19 Ud af fjerene Ornitolog Henrik Knudsen og formidler Sebastian Klein Torsdag d. 14. februar Knudsen & Klein er to af Danmarks mest indædte og erfarne fuglekiggere, som gerne kører Danmark tyndt for måske at se en rubinnattergal fra Sibirien. Publikum hørte om de ultimative fugleoplevelser, deres fælles passion for fugle og fik gode tips fra to ægte birder. På sporet af Det tabte Tibet Journalist og eventyrer Tore Grønne Torsdag d. 28. februar Tore fortalte om sin 7 mdr. rejse på cykel og til fods gennem Himalaya i fodsporet på den tibetanske kultur. Publikum fik en eventyrlig beretning inkl. fantastiske billeder fra mødet med tibetanske guerillakrigere, børn i eksil, politiske fangere og Dalai Lamas eksilregering. En kratluskers beretning Naturvejleder og museumsinspektør Morten DD Torsdag d. 14. marts Hvad får en til at blive lykkelig over en bunke komøg? Morten har altid kikkert og kamera med i felten. Det har givet ham mange spændende oplevelser. Med entusiasme fortalte han om store og små øjeblikke i mødet med Danmarks dyr og planter. Morten DD er kendt fra DRs Bidt af naturen. Et liv med videnskab Professor, cand. polyt. Peter Roepstorff Torsdag d. 11. april Peter blev kaldt Colombus som barn, fordi han altid gik på opdagelse. Han drømte om at komme med på en Galathea-ekspedition og eksperimenterede med bomber som ung. Publikum fik et foredrag fyldt med videnskab, synspunkter og personlige anekdoter fra 40 år på Syddansk Universitet. Fra ørken til metropol Ultraløber Jesper Kenn Olsen Torsdag d. 12. september Jesper fortalte om sine oplevelser med kultur og natur gennem 6 kontinenter på sin løbetur jorden rundt. Fra landsbyer til metropoler, over ørken til frodige savanner og højteknologiske samfund i stærk kontrast til nomadelivet. Der blev vist flotte billeder og videoer fra løbeturen. Foredraget var oprindelig planlagt til torsdag d. 7. november men blev rykket pga. Jespers forberedelser til stafetløbet Run4Tomorrow. Lydens kraft Musiker og komponist Niels Eje Torsdag d. 26. september Niels fortalte om MusiCure, et musikprojekt udsprunget af 12 års forskning, som har fået international opmærksomhed. Musikken indeholder instrumentale soloer, ensemblespil og unikke optagelser af naturlyde og er specialkomponeret til afspænding og afstressning. Verden rundt på cykel Antropolog og eventyrer Nicolai Bangsgaard Torsdag d. 10. oktober dage, km., 53 lande, 6 kontinenter, 6 cykeltasker, 1 mand og 1 cykel. Det kræver selvmotivation og målrettethed. Publikum fornemmede magien og isolationen, hørte om sorgløse dage i paradis og var med til et javanesisk bryllup i svedig lycra og cykelsko. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

20 Fuglesnak og hvalserenader Forsker Lee A. Miller Torsdag d. 24. oktober Både hvaler og fugle bruger sang og lyde, når de skal sikre sig en mage. Men det sker med vidt forskellige medier, lydstyrker og hastighed. Fra lyden af en startende jumbojet til fuglekvidren. Publikum hørte, hvordan fuglesnak og hvalserenader laves, og hvad de bruges til. Det mørke univers Lektor og forfatter Anja C. Andersen Torsdag d. 7. november Størstedelen af universet består af mørkt stof og mørk energi. Men hvad er det? Publikum hørte om stjerner og gammaglimt på en sjov og alternativ måde. Anja har modtaget DRs ærefulde Rosenkjærpris for sin formidlingsevne. I begyndelsen var øret Lektor Jacob Christensen-Dalsgaard Torsdag d. 21. november Hørelsen er udviklet flere gange i løbet af evolutionen og med forskelligt resultat. Kan man høre med underkæben? Hvor sidder øret på en græshoppe? Publikum fik en indføring i alt fra hørelsens udviklingshistorie til det ultimative våbenkapløb mellem natsværmere og flagermus. Ferieaktiviteter Vinterferien d februar Naturama havde vinterferieaktiviteter i både uge 7 og 8. Der var aktiviteter kl. 11, 12, 13, 14 og 15, fordelt på både rundvisning, formidlingsshow og besøg hos de levende insekter. Tre aftener i uge 8 var der også Nat på museet med dramatiske fortællinger og skattejagt i mørket. Påskeferien d. 23. marts - 1. april Der var aktiviteter kl. 11, 12, 13, 14 og 15, fordelt på rundvisning i den nye særudstilling Oceaner af lyd og den permanente udstilling og besøg hos de levende insekter. Der var også påskeopgaverne til små og store børn. Sommerferien d. 1. juli 11. august Alle dage i uge var der aktiviteter for børn og voksne. Kl. 11 og 15 blev publikum inviteret ind i insekternes univers. Kl. 12 var der rundvisning i særudstillingen Oceaner af lyd. Alle hverdage kl. 13 var scenen sat til en fantastisk fortælling med drama, film og musik om de millioner af stære, der samles i marsken forår og efterår. Alle dage kl. 14 fik publikum mulighed for at høre om Naturguidens favoritdyr til vands, til lands og i luften. Alle lørdage kl. 13 blev der dissekeret forskellige dyr. Hver søndag i uge var der arrangeret særlige aktiviteter for Naturamas gæster: 7. juli: Falkeshow 14. juli: Dissektion af pighaj 21. juli: Besøg af politi- og narkohunde 28. juli: Dissektion af pighaj 4. august: Dissektion af pighaj Alle onsdage kl. 10 i uge var Naturamas Naturguide på Bølgen ved Svendborg Havnekontor, hvor guiden dissekerede fisk for børn og voksne. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

21 Som noget nyt var der hver tirsdag-torsdag i uge rundvisninger på tysk for både børn og voksne. Rundvisningen var en generel introduktion til Naturama og udvalgte dyr på de tre niveauer. Efterårsferien d oktober Der var aktiviteter kl. 11, 12, 13, 14 og 15 med fokus på fjer og knogler. Der var både rundvisning i særudstillingen Oceaner af lyd og i den permanente udstilling, ligesom formidlingsshowet Sort Sol blev opført dagligt. Til efterårsferien var der udarbejdet en ny opgave, hvor børnene skulle finde fjer og knogler i udstillingen. Tre aftener var der også Nat på museet med dramatiske fortællinger og skattejagt i mørket. Nyt samarbejde: 3-i-1-billetten Til 2013-sæsonen indgik Naturama et billetsamarbejde med Valdemars Slot på Tåsinge og den lille veteranfærge M/S Helge. Billetsamarbejdet hedder 3-i-1-billetten og giver turister og fynboer mulighed for at besøge de to attraktioner og få en sejltur på Svendborg Sund til rabatpris. 3-i-1-billetten blev solgt i perioden d. 17. maj 8. september, som var sejlperioden for M/S Helge. 3-i-1-billetten blev solgt via Naturama, Valdemars Slot, M/S Helge, Hotel Christiansminde, Hotel Svendborg og Visitsydfyn og hjemmesiden Oplevfyn.dk. Der blev i alt solgt 298 børnebilletter og 578 voksenbilletter. 3-i-1-billetten blev både købt af danske og udenlandske turister, skoler og højskoler. Kulinarisk Sydfyn d juni I samarbejde med Fjord&Bælt og Sydfyns Erhvervsskole deltog Naturama på det store fødevaremarked i centrum af Svendborg. Temaet var Havets hemmeligheder, og i Teatergade var der opstillet 7 forskellige stationer, hvor børn og voksne kunne se, røre, høre om og smage på havets lækkerier. Børn og voksne hørte om rejefangst. De lærte at se forskel på hun- og hankrabber, de så hvordan man renser, sorterer og spiser muslinger. De hørte, hvordan blæksprutten laver blæk. De lærte om multen og fik mulighed for at smage på tørret tang, krabbesuppe, dampede muslinger, grillet blæksprutte og multe. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

22 FORSKNING Undervisning Syddansk Universitet Naturamas seniorforsker (Thomas B. Berg) er tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern lektor og indgår som underviser og eksaminator ved kurset NAT507, som afslutter det første studieår med projektarbejde. Projekterne skal indføre de 1. års studerende i de videnskabelige principper og arbejdsmetoder. Projekterne designes som udgangspunkt til potentielt at kunne publiceres. I 2013 oprettedes en projektgruppe med titlen: Undersøgelse af Rute 8 som barriere for smågnavere i Svanninge Bjerge. Data fra denne undersøgelse nåede ikke publicereingsniveau. Endvidere indgik Thomas som underviser og eksaminator i kurset BB512 "Population and Evolution". Kurset henvender sig til studerende på andet til fjerde studieår og omhandler populationsøkologi, bestandsdynamik og evolution. Kurset BF805, formidlings- og udstillingsteknik, som udbydes til kandidatstuderende på biologisk institut i samarbejde med Naturama, har til formål at give de studerende indsigt i aktuelle formidlingsformer i både formelle og uformelle læringsmiljøer. Særligt fokus lægges der på udstillingsdesign og de overvejelser, der ligger bag designet af forskellige uformelle læringsinstitutioner (museer, akvarier, zoologiske haver). Underviserne på kurset består af Simon Høegmark (formidler ved Naturama) og Tammes Scheurer (ph.d.-studerende ved SDU/Naturama). Gymnasieskolen Naturama har udbudt foredrag og undervisningsforløb til gymnasieskolen, hvor Tammes Scheurer har besøgt gymnasierne med museumsgenstande i håb om, at denne tilgang kunne være med til at overvinde en af de barrierer, der kan være årsag til, at gymnasieskolerne ikke benytter museerne mere, end de gør. Fokus har i den sammenhæng været på temaet evolution, samt det at nedbryde alternative opfattelser af, hvad der ligger bag konceptet evolution. Forskningsprojekter Formidling Naturama og Center for Naturvidenskabernes og Matematikkens Didaktik, Syddansk Universitet samarbejder om forskning i formidling af naturvidenskab. Forskningen har bl.a. til formål at undersøge læring i uformelle læringsmiljøer, og omfatter to Ph.d. projekter: Ph.d.-projektet "Science communication in informal learning environments", der udføres som en del af Interreg 4a projektet "TMN - Turisme, menneske, natur". Ph.d.-projektet fokuserer særligt på hvorledes Science Camps kan bidrage til at styrke den værdibaserede turisme. Science camps udgør et oplevelsesprodukt med fokus på ferie med konkret indhold, aktiviteter og læring. Ph.d.-projektet: Museumsformidling til gymnasieskolen. Projektet har til formål at belyse motivationsgrundlag for museumsbesøg hos gymnasieelever, med henblik på at få indsigt i, hvordan man kan øge antallet af besøgende gymnasieelever. Herudover ønsker projektet også at belyse museumsformidlingens faglige niveau, og hvordan denne kan understøtte gymnasieskolernes arbejde med uddannelse af studerende i denne sammenhæng sættes der særligt fokus på konceptuelle forståelser. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

23 Mårhund Specialestuderende Helle Rosendahl Hansen afsluttede sit speciale med titlen: Mårhundens (Nyctereutes procyonoides) bevægelsesmønster og habitatvalg i Danmark. Rapporten behandlede Naturstyrelsens data på de "judas-dyr" der er udsat med gps-sendere i Jylland for derigennem at finde frem til ynglesteder for de fritlevende mårhunde. Projektet blev med en poster præsenteret på Institut for Bioscience's Temadag på Århus Universitet i januar Projektet forventes at afstedkomme en videnskabelig publikation i et internationalt tidsskrift. Hasselmus Hasselmusprojektet omhandlende vidensopbygning omkring hasselmus med fokus på habitatpræferencer og rummelig udnyttelse af levestederne drives i tæt samarbejde med Institut for Bioscience (Århus Universitet) og medfinansieres af Naturstyrelsen. Projektet tilendebragte i 2013 dataindsamlingen og afsluttes endeligt i 2014 med to specialeprojekter, en rapport til Naturstyrelsen, samt efterfølgende publikation i internationalt videnskabeligt tidsskrift i løbet af Hasselmusovervågningen i Svanninge Bjerge og i Hvidkildeskoven består af årlige check og tilsyn med ca redekasser. Overvågningen blev i 2013 foretaget af Lykke Rohde-Severinsen som afsluttende specialeprojekt ved Dalum Landbrugsskole & Erhvervsakademiet Lillebælt med titlen: Forekomst af Hasselmus ved Hvidkilde skoven, SDU Bird Naturama kører sammen med Max-Planck Odense - Center on the Biodemography of Aging forskningsprojektet SDU Bird. Projektet bygger på brugen af mejse redekasser, og inddrager frivillige fra Syddansk Universitet, og gør således brug af Citizen science metoden, der gennem inddragelse af trænede frivillige udbreder kendskab til arter og videnskabelige metoder. På Syddansk Universitets campusområde er opsat 100 mejsekasser, som årligt genererer ynglefænologiske data (første æg, kuldstørrelse, klækningstidspunkt aldersfordeling og ungeoverlevelse). Årets produktion af unger ringmærkes i lighed med enkelte voksne. I alt ringmærkedes 491 fugle i Projektet kan følges på Beretning Naturama / Fjord&Bælt

24 Publikationer Ahrenkiel, L., Outreach aktiviteter. MONA-Matematik-og Naturfagsdidaktik. Ahrenkiel, L.; Albrecthsen TRS., Studerendes læring gennem formidling - om at gøre svært stof lettere forståeligt for andre. I: 17 ting, du kan gøre ved din undervisning. Side 67. Syddansk Universitet. Berg, T.B Lydhistorier fra myg til blåhvaler. I: Salvig & Berg (red.) Oceaner af Lyd, Naturama. Pp: ISBN: Bonde Larsen, L., Stark Olsen, K., Ahrenkiel, L. & Jensen, K., Extracurricular Activities Targeted towards Increasing the Number of Engineers Working in the Field of Precision Agriculture. Conference paper. Salvig, J. & T.B. Berg (red.) Oceaner af Lyd. Naturama. 75 sider. ISBN: Samlingerne Naturamas samling inddeles i to grupperinger: den videnskabelige og den formidlingsrelaterede. Naturamas aktive indsamling bidrager til den videnskabelige samling og består af data fra overvågning af hasselmusredekasser indsamlet på to lokaliteter: Svanninge Bjerge og Hvidkilde skove samt SDU Bird databasen som er en integreret del af Naturamas videnskabelige samling. Sideløbende med den aktive indsamling modtager Naturama genstande fra publikum (passiv indsamling). Denne ad hoc indsamling bidrager både til den videnskabelige såvel som den formidlingsmæssige samling alt afhængig af genstandenes behæftede data. Dertil kommer indkøb af genstande med relevans for forskning og formidling. I 2013 voksede den aktivt indsamlede videnskabelige database med ca database rækker. Naturamas genstandsbaserede samlingsdatabase voksede med i alt 80 numre, fordelt på: 28 numre i Naturamas fryser 42 udstoppede dyr 1 privat samling af skaller og fossiler, som endnu ikke er individuelt nummererede 5 indkøbte kulturhistoriske genstande til Naturamas Arktiske samling (beklædning lavet af isbjørn, grønlandssæl, polarræv, polarhare, samt redskaber lavet af ringsæl og remmesæl). Af de 80 genstande har 28 af disse tilhørende data der gør dem videnskabeligt brugbare. Beretning Naturama / Fjord&Bælt

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til gymnasier 2012. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til gymnasier 2012 Generelt om skoletjenesten Fjord&Bælt har stor erfaring i undervisning rettet mod de gymnasiale uddannelser. Undervisningen har er ofte tilrettelagt i samarbejde

Læs mere

BERETNING 2014 NATURAMA / FJORD&BÆLT. Fjord&Bælt Margrethes Plads 1 5300 Kerteminde T: 6532 4200 E: post@fjord-baelt.dk www.fjord-baelt.

BERETNING 2014 NATURAMA / FJORD&BÆLT. Fjord&Bælt Margrethes Plads 1 5300 Kerteminde T: 6532 4200 E: post@fjord-baelt.dk www.fjord-baelt. NATURAMA / FJORD&BÆLT Naturama Dronningemaen 30 5700 Svendborg T: 6221 0650 E: post@naturama.dk www.naturama.dk Fjord&Bælt Margrethes Plads 1 5300 Kerteminde T: 6532 4200 E: post@fjord-baelt.dk www.fjord-baelt.dk

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar.

Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. Anmeldelse Marianne Grønnow Magasinet Kunst Kunstneren Marianne Grønnow er aktuel med udstillingen Wonderworld på VejleMuseerne - Kunstmuseet frem til 18. januar. WONDERWORLD 28. oktober 2014 Reportage

Læs mere

Skoletjenesten på Fjord&Bælt

Skoletjenesten på Fjord&Bælt Skoletjenestens målsætning Formålet med undervisningen på Fjord&Bælt er at lade eleverne erfare, hvord interessant det kan være at lære om biologi, miljø, kulturhistorie og fiskeri når de selv deltager

Læs mere

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE

VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE VADEHAVSCENTRET ERHVERVSTURE Vi tilbyder store naturoplevelser. Besøg Nationalpark Vadehavet og kom hjem med oplevelser i verdensklasse. Det lyder utroligt, men Vadehavet rummer en grad af liv, der ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske Museum. 2 Naturama

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold C MANDAG FYSIK 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D1 9.00 9.30 Ankomst i Fysisk

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2015 Hold D MANDAG - BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA

VEDTÆGTER. for NATURAMA VEDTÆGTER for NATURAMA Baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2006

Læs mere

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse

Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-7. til 10. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt

Læs mere

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D

Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D Erhvervs praktik Program for erhvervspraktik på Science and Technology Uge 44, 2016 Hold D MANDAG BIOLOGI 9.00 Registrering i Vandrehallen og derefter møde i holdets stamlokale D2 9.05 9.40 Introduktion

Læs mere

Vinterferieaktiviteter for børn og unge

Vinterferieaktiviteter for børn og unge Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016 Kultur og Fritid Kerteminde Kommune Indledning Vinterferien nærmer sig og det er igen tid til ferieaktiviteter. Der er masser af aktiviteter for børn og unge,

Læs mere

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD

SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD SVEND14 aktiviteter for børn i DAGTILBUD Film-i-Kufferten // 4-6-årige Børn i dagtilbud får nu med Film i Kufferten mulighed for at lave små tegnefilm vha. webcam og ipad. Der er plads til to grupper á

Læs mere

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse.

Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Foto: Jens Hemmel Tag på danseoplevelser med professionelle dansere - og få hele børnehaven i bevægelse. Et danseprojekt med otte kommuner og 39 børnehaver på Sjælland i efteråret 2010 og foråret 2011.

Læs mere

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse.

VEDTÆGTER. for NATURAMA. Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. UDKAST 10. januar 2007 VEDTÆGTER for NATURAMA Navn og formål 1 Naturama er en selvejende institution, der driver naturhistorisk museum med statsanerkendelse. Naturama er videreførelsen af Svendborg Zoologiske

Læs mere

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015.

Evaluering af årshjul for Børnehuset Mariehønen 2014 2015. Årshjul 2014 2015: Årshjulet 2014 2015 er beskrevet i form af en skriftlig redegørelse, en planche, ugeplanerne, dokumentationsmapperne samt Barnet bog, der alt sammen er placeret i vores fællesrum, hvori

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013

Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 Erfaringsopsamling Børnekulturugen 2013 2013 Indhold Erfaringsopsamlingens ramme 1 Om erfaringsopsamlingen, formål og temaet Fotodokumentation m.m. i forhold til de tre mål 2 At skabe og styrke samarbejde

Læs mere

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september

TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september TUMLINGELEG for børn fra 1-3 år. Onsdag kl. 16:30 17:25 Starter i uge 37, d. 9. september Pris: 325,00 kr. for en voksen og et barn Instruktør: Helle Tag mor, far eller en anden voksen med til tumlingeleg.

Læs mere

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15

Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Årsplan for natur/teknik 1. klasse 2014/15 Uge Forløb/ emner Organisering Bemærkninger 33-37 Hvor bor du? Individuelt og forsøg i 38-39 Masseeksperiment 2014 Indeklima. Naturfagsfestival 2014 Vejen til

Læs mere

Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016

Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016 Vinterferieaktiviteter for børn og unge - 2016 Kultur og Fritid Kerteminde Kommune Indledning Vinterferien nærmer sig og det er igen tid til ferieaktiviteter. Der er masser af aktiviteter for børn og unge,

Læs mere

Science i børnehøjde

Science i børnehøjde Indledning Esbjerg kommunes indsatsområde, Science, som startede i 2013, var en ny måde, for os pædagoger i Børnhus Syd, at tænke på. Det var en stor udfordring for os at tilpasse et forløb for 3-4 årige,

Læs mere

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter

Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter Årsrapport for AQUA Sø-og Naturcenter Silkeborg Naturfagscenter 2012 Dagens fangst studeres nøje! Redigeret af Lars Nygaard 1 Generelt: Kan gode naturoplevelser, spændende formidling og kvalificeret naturfagsundervisning

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Dansk Naturvidenskabsfestival

Dansk Naturvidenskabsfestival EVALUERING AF DANSK NATURVIDENSKABS- FESTIVAL 2013 Dansk Naturvidenskabsfestival Dansk Naturvidenskabsfestival bliver afholdt hvert år i uge 39. Festivalen er non-kommerciel og koordineres af festivalsekretariatet

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre

Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Forskningens Døgn - Vil du være med? Forskningens Døgn bringer viden videre Hvad er Forskningens Døgn? Forskningens Døgn er en årlig landsdækkende videnskabsfestival, der har til formål at: Hylde forskningens

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand?

Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: Hvordan kom samarbejdet i stand? Feldborg Skole samarbejder med HEART/undervisning: UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Hvordan kom samarbejdet i stand? Outreach-projekt

Læs mere

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling

Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Til Kulturstyrelsen Ang. J.nr. 2011-7.42.03-0022 Afrapportering for projektet Lydkompositioner i Greve Museums permanente udstilling Greve Museum d. 25. oktober 2013 På Greve Museum modtog vi i 2011 tilsagn

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

M AR T H A H J E M M E T I n t e g r e r e t D a g i n s t i t u t i o n Afrikatema i ugerne 43, 44, 45 og

M AR T H A H J E M M E T I n t e g r e r e t D a g i n s t i t u t i o n  Afrikatema i ugerne 43, 44, 45 og Afrikatema i ugerne 43, 44, 45 og 46 2011 Kære forældre Vi har Afrikatema fra og med uge 43 til og med uge 46. På hele Martha Hjemmet skal vi arbejde med Afrika som emne. Vi har valgt Afrika som et årligt

Læs mere

Læreplan for Refmosegård Børnehave

Læreplan for Refmosegård Børnehave Læreplan for Refmosegård Børnehave Fokusfelt i Område 11: Læringsmål: Natur og naturfænomener Handleplan 1. Alle børn skal have mulighed for at opleve glæde ved at færdes i naturen på alle årstider. 2.

Læs mere

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3

NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 Blåvand Fuglestation Dansk Ornitologisk Forening Fyrvej 81 6857 Blåvand Den 20. september 2015 NYHEDSBREV FRA BLÅVAND FUGLESTATION No. 3 JULI - AUGUST 2015 Tekst og foto: Henrik Knudsen Så er det atter

Læs mere

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber

Kulturens Laboratorium. æstetiske læreprocesser i partnerskaber INVITATION Kulturens Laboratorium æstetiske læreprocesser i partnerskaber Hvor: Magasinet/Kulturmaskinen, 5000 Odense Hvornår: 8. juni 2017 Arrangør: Kulturens Laboratorium, Kulturregion Fyn Pris: 625.-/725.-

Læs mere

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København

Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Den Arktiske Ring - Housewarming hos isbjørnene i Zoo København Byens Netværk 19.02.13 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 5. februar 2013 åbnede København Zoos nye og helt unikke anlæg til isbjørne,

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR MUSIK 2015 Undervisningen i faget Musik bygger på Forenklede Fælles Mål. Signalement og formål med musik Som overordnet mål i faget musik, er intentionen at eleverne skal inspireres

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse.

Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Forslag til aktiviteter for børn i indskolingen Aktiviteterne, der er beskrevet nedenfor er målrettet mod børn i 0.-3. klasse. Ud med kunsten landart for børn (hele året) Fag: Billedkunst, dansk og natur/teknik

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen

TransiT En LÆrErGUiDE TiL En UDsTiLLinG om menneskets forhold TiL naturen Transit EN LÆRERGUIDE TIL EN UDSTILLING om Menneskets forhold til naturen INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 19. februar til 17. marts kan du og din klasse opleve udstillingen TRANSIT. Med denne lærerguide

Læs mere

At rejse er, at leve En rejse på fire kontinenter

At rejse er, at leve En rejse på fire kontinenter At rejse er, at leve En rejse på fire kontinenter Tag med på rejse til: Asien, Oceanien, Afrika og Polerne SMITTE for projektperiode D. 28. aug. 16. nov. 2017 Indledning til projektet samt Sammenhæng:

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

introduktion tips og tricks

introduktion tips og tricks Tips & tricks 1 tips og tricks Indhold side introduktion Denne vejledning indeholder gode formidlingsråd og er målrettet 7. klassetrin. En Xciter er én som formidler naturvidenskab på en sjov og lærerig

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Østjysk. naturkalender 2011

Østjysk. naturkalender 2011 Østjysk naturkalender 0 Vi arbejder for gode og spændende oplevelser i naturen året rundt Med støtte fra Friluftsrådet og Dansk Magisterforening har vi i år mulighed for at omdele Østjysk Naturkalender

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner

Læs mere om Kulturrygsækken på. www.copenhagenkids.dk. Tak for samarbejde til. Tak for tilskud til 2013/14. Daginstitutioner Læs mere om Kulturrygsækken på www.copenhagenkids.dk Tak for samarbejde til Tak for tilskud til 2013/14 Daginstitutioner KULTURRYGSÆKKEN Tilbud om kunst og kultur til daginstitutionerne i København Kulturrygsækken

Læs mere

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior

Solformørkelse. Ali Raed Buheiri Vinding Skole 9.a 2015 Unge forskere Unge forskere junior Solformørkelse Siden 1851 den 18. juli, er den totale solformørkelse, noget vi hele tiden har ventet på her i Danmark, og rundt i hele verden har man oplevet solformørkelsen, som et smukt og vidunderligt

Læs mere

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK

MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK MEDLEMSBLADET DISFONFINS.DK to Efter en velbesøgt generalforsamling føler jeg bestyrelsen har fået fuldmagt til at fortsætte i det spor vi gennem tid har fulgt: At formidle kunst og nedbryde afstanden

Læs mere

DERFOR! - Udbygning af Naturama - - 1 -

DERFOR! - Udbygning af Naturama - - 1 - DERFOR! - Udbygning af Naturama - - 1 - DERFOR! - Naturama i vækst. Naturama s fysiske rammer kan ikke rumme flere besøgende Naturama er i vækst. Som det fremgår af museets besøgsudvikling har Naturama

Læs mere

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie.

NYT August 2015. Velkommen tilbage fra sommerferie. NYT August 2015 Velkommen tilbage fra sommerferie. Hækken er klippet, vinduerne pudset og solen skinner. Det er dejligt at komme tilbage fra ferien og se så mange glade, friske og veloplagte elever. Flere

Læs mere

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling

PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015 under Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling Notat Afdeling/enhed Direktionen Oprettelsesdato 04-sep-2014 Udarbejdet af TWHV Journalnummer Dokumentnavn pædmus p-479173 Dokumentnummer PÆDMUS - et pilotprojekt mellem pædagoguddannelse og museer 2014-2015

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever!

Gåsetårnskolen. Oprettes linjen i skoleåret 2015/16? Hvor mange elever er tilmeldt linjen? Evt. øvrige bemærkninger fra skolen! elever! Gåsetårnskolen Krop og bevægelse Vil du vide mere om kroppen og dens funktioner? På linjen arbejder eleverne med at øge deres viden om kroppen og dens funktioner, med fokus på at vi bruger denne viden

Læs mere

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013

Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL. 27. sep okt. 2013 Musik BØRNEKULTUR FESTIVAL 27. sep. - 5. okt. 2013 Forord Efterår er i Greve lig med børnekultur. Igen i år byder vi traditionen tro på en uge fyldt med sjove, spændende og engagerende kulturoplevelser

Læs mere

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen

Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka. Oplevelsesmaskinen Tematiseret Oplevelsesudvikling inspireret af H.C. Andersen aka Oplevelsesmaskinen Fortællerruten Kongens Fadebur Tænd for Familierne At Rejse er at (op)leve Eventyrlig Efterårsferie Fynske Høstfester

Læs mere

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk

I skole med. Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk I skole med Af regionalkoordinator Ole Haubo Christensen, NTS Centeret ohc@nts Centeret.dk NØRD Akademiet er DR s nye satsning inden for skole tv til naturfagene 7. 9. klasse. NØRD Akademiet indeholder

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm.

Annes Atelier. Medlemmerne i panelet i. www.annes-atelier.dk. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter, redaktør af Kunstavisen mm. Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Gallerist Gitte Albertsen Revisor Jesper Christophersen Medievejleder/kunstskribent mm. Tom Jørgensen Kunstanmelder, forfatter,

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park

Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense. Cortex Park Erhvervsmægler Nybolig Erhverv Odense Cortex Park Cortex Park salgsprospekt 2017 SALGSPROSPEKT Cortex Park 5230 Odense Skarpe hjerner, innovative samarbejder og succesfulde iværksættere. Odenses nye eventyr

Læs mere

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage

Workshops. Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage s med billedkunstner Jane Klostergaard Sculpture by the Sea 2009 Aarhus - Denmark Foto: Niels Toftegaard Sculpture by the Sea Aarhus - Danmark 2. juni - 3. juli 2011 Mellem Tangkrogen og Ballehage Sculpture

Læs mere

Workshopkatalog til Temauge i uge 6.

Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Workshopkatalog til Temauge i uge 6. Videoworkshop 1. Mandag 15.00-16.45 Videoworkshop 2. Videoworkshop 3. Tirsdag 15.00-16.45 Videoworkshop 4. Tirsdag 17.15 19.00 Videoworkshop 5. Videoworkshop 6. Onsdag

Læs mere

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet!

Du skal ikke være snæversynet, men være åben og nysgerrig for musik er liv! Hvis du kun vil spille heavy, så bliver du skuffet! Musik I musikhjemmegruppen handler det om sammenspil, glæde og nysgerrighed og en lyst til at lege med musik på mange forskellige måder. Vi skal finde musikalske elementer og strukturer og vi skal udforske

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

Tilmelding til skoleåret 2010/2011

Tilmelding til skoleåret 2010/2011 Nyhedsbrev, august 2010 Velkommen tilbage til 2010/2011 Læs om: Tilmelding til skoleåret Grønt Flag går online Tønder kommune - Alle folkeskoler er Grønt Flag skoler Grønt Flag kurser på Økolariet og Science

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum

F-dag - 0.c på naturhistorisk museum Februar F-dag - 0.c på naturhistorisk museum På årets første fordybelsesdag skulle 0.c på Naturhistorisk museum. Vi startede dagen med at snakke og lave opgaver om danske og afrikanske dyr. Vi arbejdede

Læs mere

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal

RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal RudersdalRutens Univers: oplevelser, bevægelse og motion i naturen i Rudersdal Af Lars Wiskum, ekstern udviklingskonsulent, projektleder, Rudersdal Kommune. Over hele landet er interessen og søgningen

Læs mere

Teaterworkshops 2012/2013

Teaterworkshops 2012/2013 Teaterworkshops 2012/2013 på Det Skrå Teater Det Skrå Teater er igen i år mere en glade for at kunne præsenterer årets teaterworkshop 2012/2013 i samarbejde med DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed)

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13

Musik i Tide skolekoncerter 2012-13 Middelalderensemblet GIÒIA Det fortryllede orgel Middelalderensemblet GIÒIA Antal medvirkende: 3 Målgruppe: Indskolingen Genre: Klassisk, fortælling, tidlig musik onid=540 I en medrivende strøm af instrumental

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer.

I dyrenes skygge. har flere af Bøggilds dyreskulpturer. I dyrenes skygge Dyr er fascinerende. Deres levevis og bevægelser kan fange interessen hos både børn og voksne. At fange det fascinerende ved et dyr og overføre det til tegning eller skulptur er til gengæld

Læs mere

Jeppe og Helle gennemgår de formelle ting omkring prøverne og giver gode tips før det går løs.

Jeppe og Helle gennemgår de formelle ting omkring prøverne og giver gode tips før det går løs. Ugebrev Nr. 33, skoleåret 2013-14. 4. maj 2014 Uge 18 var helliget elevernes synopseskrivning forud for de mundtlige prøver i juni. Dansk, engelsk og tysk benytter sig af den prøveform, hvor eleverne ud

Læs mere

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se

PLANLÆG DIT BESØG PLANLÆG DIT BESØG. ENTRÉ Se PROGRAM 2015 INDHOLD 2 INDHOLD PLANLÆG DIT BESØG...4 DE NYE UDSTILLINGER...6 FÆNGSELSMUSEET ONLINE...8 RUNDVISNINGER OG FOREDRAG FOR GRUPPER...10 FERIE I FÆNGSELSMUSEET...12 ÅRHUNDREDETS FESTIVAL...14

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Nyhedsbrev 2/6 2015 Sctknud-gym.dk Besøg os på Facebook Rektors klumme Kære læser Sommerferien nærmer sig, og den særlige eksamensstemning har indfundet sig på skolen. Vi kan se tilbage på et skoleår med

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding

Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Redigeret af Inge Kaufmann og Søren Rud Keiding Aarhus Universitetsforlag Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Viden om Vand en lærebog om vand alle vegne... Redigeret af Inge Kaufmann og Søren

Læs mere

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND

Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND LIV OG LEDSAGELSE Ferielignende sommerferie aktiviteter JUNI - JULI - AUGUST 2016 ROADSHOW GENNEM VESTHIMMERLAND Liv og ledsagelse er ferielignende sommeraktiviteter som udbydes af Psykiatri og Handicap,

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere