Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama"

Transkript

1 Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne, har der ofte været en negativ stemning omkring denne fugl. Jeg vil gerne benytte dette kapitel til at nuancere det billede, der er tegnet af skarvene en smule, da jeg selv har haft skarver helt tæt inde på livet gennem et spændende forskningsprojekt om deres hørelse. Først og fremmest er det væsentligt at fremhæve, at skarver (og dyr generelt) ikke generer mennesker bevidst. Det er oftest mennesket, der er trængt ind på dyrenes levesteder og derved har skabt ubalance i deres levevis. Dyr vil kun spise den mængde mad, der er nødvendig, og de vil naturligvis søge at finde den nemmeste måde at skaffe maden på præcist som vi mennesker oftest vil have det nemmeste og billigste. Skarven er ingen undtagelse. Den vil betragte fiskernes net som en nem og billig (energibesparende) kilde til føde. Den fødte jæger Skarven er en såkaldt amfibisk art, hvilket betyder at den lever både på land og i vand. Skarven jager efter forskellige småfisk i vandet (skrubbe, ising, skaller, kutlinger, ålekvabber med flere). Den opholder sig meget af tiden på land, hvor den bygger rede og yngler. Mange fugle har en fedtkirtel, som de kan bruge til at smører fedt ud over deres fjer. Fedtet virker vandafvisende, men da skarver ikke har en sådan fedtkirtel, kan man ofte se dem sidde ved havet med spredte vinger og tørre efter dyk. Skarvens jagtmetode, hvor den har yngelpleje og hvilepladser på land og jager i vand, er en de mest fordelagtige strategier ud fra et evolutionært synspunkt, da dette gør det muligt

2 at reducere risikoen for fjender men samtidigt giver adgang til store mængder bytte. Skarven spiser g. fisk om dagen; et tal der er baseret på de skarver, vi har haft i fangeskab til forskningsprojektet, og tallet kan derfor være højere i naturen. Føden består primært af fisk som vi mennesker ikke er interesserede i på middagsbordet, herunder ulke, ålekvabber, ising osv. Problemet kan dog være, at de fisk skarven fanger er et muligt bytte for andre større fisk, eks. torsk og laks, der derved har adgang til mindre føde. Storskarv tørrer sine vinger Skarvens jagtadfærd gør den dog meget kontroversiel blandt fiskere samt i den danske befolkning i almindelighed på grund af artens potentielle konflikt med naturbevarelsestiltag, sportsfiskere og ikke mindst fiskerierhvervet. Levesteder Skarver lever i Europa, Afrika, Asien, Grønland og Oceanien ved Australien. I Danmark findes der to underarter af skarver: mellemskarv og storskarv. De to underarter ligner hinanden, men storskarven er størst. På øen Vorsø i Horsens Fjord er det registreret, at skarven i 1864 var udryddet på grund af beskydning trods det, at Vorsø indtil da havde virket som én stor skarvkoloni. Først i 1944 genindvandrede skarven til Vorsø. Fra 1940 erne og frem dannede skarverne flere kolonier i hele landet, men beskydning af fuglene betød, at der fra kun var én koloni tilbage på Vorsø. I starten af 1970 erne skiftede det fremherskende natursyn retning, og i 1980 blev der indført forbud mod jagt på skarver, hvilket resulterede i en kraftig stigning i antallet af reder op gennem 1980 erne. I 2009 var bestanden på skarvreder i Danmark.

3 Skarv i rede. Billedet er taget fra et udkigstårn på øen Vorsø i Horsens Fjord Skarvens redebygning foregår enten på jorden eller i træer. I disse områder kan deres afføring forårsage kraftig beskadigelse på vegetationen grundet det høje indhold af syre. Det er muligt at se skarver overalt langs de danske kyster og i dele af det nordlige Tyskland. På figur 1 fremgår det, hvor skarverne kan ses i ynglekolonier i Danmark. 1: Toft Sø (fugletårn) 2: Vorsø (mulighed for guidet tur) 3: Mågeøerne 4: Brændegård Sø 5: Hov Vig (fugletårn) 6: Bognæs 7: Holløse Bredning 8: Møllekrogen i Esrum Sø (fugletårn) 9: Tyreholm ved Nyord (fugletårn) Figur 1: Oversigt over ynglekolonier for skarver i Danmark (kilde: Naturstyrelsen) Træning til forskning På Fjord&Bælt trænes en række forskellige havdyr (sæler, marsvin, hajer, skarver med flere) til forskellige forskningsprojekter. Vi ønsker at blive klogere på dyrenes sanser og derved opnå en forståelse for deres interaktion med naturen og mennesket. Data omkring dyrenes sanser er af stor

4 betydning for at kunne forstå dyrenes adfærd, og desuden er det vigtigt at have kendskab til dette i forbindelse med menneskeskabt støj. Al træning på Fjord&Bælt foregår ved positiv forstærkning, hvor man forstærker den ønskede adfærd ved at belønne denne og undlade at belønne (eller straffe) den uønskede adfærd. Kort sagt; hvis dyret gør det rigtige, bliver det belønnet med føde, hvis det ikke gør det ønskede, undlader træneren at gøre noget. På denne måde deltager dyrene frivilligt og med lyst og foder som motivation, og derved opnås de bedste resultater. I forskningsprojektet omkring skarvens hørelse blev skarven Loke trænet til en høretest ved hjælp af GO/NO-GO paradigmet. Dette betyder i sin enkelthed, at skarven selv fortæller, hvad den hører og ikke hører præcis som når vi mennesker får foretaget en høretest ved ørelægen, hvor vi trykker på en knap, hvis vi kan høre en given tone og undlader at trykke på knappen, hvis vi ikke kan høre noget. På denne måde kan man lave forskellige undersøgelser, hvor man ved, at dyret ikke gør noget af tvang, men af lyst. Stimulus (tone) Respons Til stede Ikke til stede Ja (GO) Hit P(J/sb) Falsk alarm P(J/b) Nej (NO-GO) Miss P(N/sb) Korrekt afvisning P(N/b) Figur 2: GO/NO-GO paradigmet. Ved en stimulus (tone) tilstede kan dyret enten markere, at det har hørt tonen (Ja GO), hvilket kaldes for Hit, eller det kan forblive i sin station (nej NO-GO), hvilket kaldes for et Miss. Er der ikke en stimulus tilstede, kan dyret enten markere at det hører en tone (Ja GO), hvilket kaldes for en Falsk alarm, eller det kan forblive i sin station (nej NO-GO), hvilket kaldes for en Korrekt afvisning. Forskning med skarver Alle dyr er afhængige af velfungerende sanser for at kunne vekselvirke med deres omgivelser, og dyreriget har udviklet en usædvanlig mangfoldighed af sansesystemer. På landjorden samt i vandet er dyr konstant omgivet af lyde, som forsyner dem med informationer om deres omverden, og evnen til at kunne sortere i lydene, bestemme retningen af en lyd samt fortolke lydsignaler er nogle af hørelsens vigtigste funktioner. Dette gælder ikke mindst for fuglene. Hørelsen hos fugle har tre

5 vigtige funktioner: en advarselsfunktion, der signalerer tilstedeværelsen af fjender og konkurrenter, en social funktion i forbindelse med kommunikation arten imellem og en funktion i forbindelse med at finde bytte. Høresansen er derfor helt central for fugles overlevelse, og blandt andet derfor er fuglenes hørelse i luft særdeles velstuderet. Helt anderledes forholder det sig under vand. Mange fugle dykker såvel i ferskvand som i havet for at finde føde, men et spørgsmål, som endnu ikke er blevet videnskabeligt studeret, er hvordan de dykkende fugle hører under vandet. Er deres hørelse tilpasset dykning? Hvis de kan høre under vand, hvilke undervandslyde kunne så være relevante for dykkende fugle? Er der særlige tilpasninger i hørelsen hos de fugle, der dykker dybt og længe sammenlignet med de fugle, der dykker overfladisk og kortvarigt? Det var nogle af de spørgsmål vi ønskede at besvare med et forskningsprojekt der startede i 2009 på Fjord&Bælt. Her fik vi tilladelse til at have en mellemskarv, som vi kunne træne til at indgå i et frivilligt forsøg, hvor vi ønskede at undersøge skarvens hørelse i luft og i vand. Billederne viser forsøg med skarven Loke, dyrepasser Josefin Larsson og biolog Lars Seidelin. Skarven blev trænet til at stikke hovedet igennem en ring i luft og i vand og derefter angive, ved at trykke på en rød gummiprop med næbbet, om den kunne høre en tone eller ej. Forskningen med mellemskarvens hørelse har foreløbigt vist, at arten er tilpasset til at kunne høre både i luft og i vand, hvilket er en speciel tilpasning til to meget forskellige medier. Vi kender selv følelsen af at være helt afskærmet fra omverdenen, når vi er under vand, hvor vi mennesker ikke er i stand til at høre. Det data der vil komme ud af forsøgene, når vi er færdige, vil være vigtige i debatten omkring støj i havområderne. Det gælder for eksempel skibstrafik og arbejdet med og støjen fra vindmølleparker i havet, hvor det er vigtigt at have viden omkring dyrenes sanser for at kunne beskytte dem bedst muligt.

Forvaltningsplan for skarv i Danmark

Forvaltningsplan for skarv i Danmark Forvaltningsplan for skarv i Danmark Skov- og Naturstyrelsen, juni 2009 Ny version september 2010 Forvaltningsplan for den danske ynglebestand af skarv (Phalacrocorax carbo sinensis) og trækgæster 2009

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Syn og hjernefunktioner.

Syn og hjernefunktioner. Syn og hjernefunktioner. De fleste forbinder synet med øjnene. Og det er da også rigtigt, at det vi ser opfanges af øjnene, men det er hjernen der tolker og forstår det, vi ser. Det er også hjernen, der

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Introduktion til Sprogpakken

Introduktion til Sprogpakken Introduktion til Sprogpakken Børn lærer sprog, fordi de har brug for sproget. Det har de, når de skal kommunikere med omverdenen, når de vil fortælle, at der er noget de gerne vil have, eller noget de

Læs mere

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS

MINDFULNESS KAN AFHJÆLPE STRESS HVAD VIRKER? EVIDENS OM EFFEKTER NR. 01 2012 Artiklen bygger på denne Campbell forskningsoversigt: de Vibe, M., Bjorndal, A., Tipton, E., Hammerstrom, K., Kowalski, K.: Mindfulness Based Stress Reduction

Læs mere

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad

Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Mentalbeskrivelse Hvad er det og hvad kan det bruges til? Af Helle Mulvad Når man første gang hører om mentalbeskrivelser, kan man godt blive noget forvirret. Ikke så mange har endnu prøvet at overvære

Læs mere

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller

Det da evident! Evidensbaserede indsatser har længe været på dagordenen. EVIDENS Af Sine Møller EVIDENS Af Sine Møller Det da evident! Uden dokumentation for effekten risikerer vi, at behandlingen enten ikke virker eller gør mere skade end gavn, påpeger psykolog i Socialstyrelsen. Vi får aldrig garantier,

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Sådan består du Prøve i dansk 3

Sådan består du Prøve i dansk 3 Sådan består du Prøve i dansk 3 Denne vejledning skal hjælpe dig med at forberede dig til Prøve i dansk 3. (Danskprøve, højt niveau). Grundlaget for vejledningen er Skapagos erfaringer med elever, der

Læs mere

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen

Computerprogrammet Stavevejen 3. Adgang til Stavevejen Computerprogrammet Stavevejen 3 Computerprogrammet Stavevejen 3 er en integreret del af systemet Stavevejen 3. Stavevejen 3 består af et elevhæfte, en lærervejledning og dette computerprogram. Computerprogrammet

Læs mere

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv

Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv Betydningen af prædation på danske ferskvandsfiskebestande - en oversigt med fokus på skarv DTU Aqua-rapport nr. 283-2014 Af Niels Jepsen, Christian Skov, Stig Pedersen og Thomas Bregnballe Betydningen

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden.

Studentertale 2014. Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Studentertale 2014. Kære studenter Vores tidligere statsminister Poul Nyrup har engang sagt at Det er sjældent at man ser en dansker med en kniv i den ene hånd uden at der er en gaffel i den anden. Det

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse.

Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. Kommunikative redskaber til børn med eller uden funktionsnedsættelse. http://kulturogfritid.kk.dk/kulturhusetindre/babytegnsprog http://www.skolestuen.dk/2010/06/hjlp-tiltegnsprog-og-tegn-til-tale.html

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening'

Når børn og unge fravælger svømning. Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Når børn og unge fravælger svømning Forundersøgelse til SVØM s projekt 'Vi bevæger de unge i forening' Forord Det går godt for dansk svømning både når det gælder resultater i bassinet, og når man ser på

Læs mere