Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model"

Transkript

1 Dm071 / Dm072 - Obligatorisk projekt 3: Design af model Fag: Projektet omhandler emner fra fagene Software Design og Software Konstruktion. Formål: Formålet med projektet er at give dig mulighed for sammen med andre at bruge det, du har lært, mere selvstændigt og i en sammenhæng. Det er især formålet, at du øver dig i at designe og programmere modellen i et IT system. Mål: Når du har gennemført projektet kan du: Arbejde med design hvor domænemodel, use-cases, system sekvensdiagrammer og operationskontrakter omdannes til sekvensdiagrammer og klassediagram. Forstå samspillet i den lagdelte arkitektur Programmere en model og brugergrænseflade i C# Realisere en lagdelt arkitektur med flere komponenter Arbejde med interfaces Rammer: Projektet gennemføres i uge og det gennemføres i grupper på 3-5 personer. I den periode, hvor I arbejder med projektet, står lærerne til rådighed med vejledning. I skemaet kan I se, hvornår hvilke lærere er til jeres rådighed. Det er de enkelte gruppers eget ansvar at aftale med den enkelte lærer, hvornår der holdes vejledningsmøder. I danner selv grupper og gruppedannelsen skal godkendes af lærerne senest fredag kl. 12 i uge 46. Opgaven: Der skal udarbejdes et spil. Det kan enten være et spil, som I selv definerer eller en simulation af et virksomhedsspil i stil med Decision Base. Se følgende beskrivelse af simulationsspillet. Man skal arbejde iterativt, sådan at hvis man ikke kan nå at lave hele spillet, kan man aflevere noget, der er funktionsdygtigt og dokumenteret. Aflevering: Senest torsdag d. 29/11 kl afleverer hver gruppe dokumentationen i PDF-format i fildelingsmappen på blackboard samlet i ét dokument, som omfatter Domænemodel, udarbejdede Use cases, systemsekvens diagrammer, operationskontrakter, sekvensdiagrammer og designklassediagram Kildekode for modellen Herudover afleveres (ligeledes i fildelingsmappen) pakket fil med Solution fra Visual Studio. Evaluering: Når grupperne har afleveret projektet (torsdag kl. 12) er resten af torsdagen og fredagen afsat til review af en anden gruppes dokumentation. Den følgende mandag (3. december) præsenterer grupperne deres system, den feedback de har fået fra reviewgruppen og gruppens egen konklusion på reviewet. projekt3oplaeg(1) Side 1 af 5 11/

2 Spil: Simulering af virksomheds drift Inspireret af virksomhedsspillet Decision Base ønsker en gruppe iværksættere at lave en PC baseret version af spillet. I den forbindelse er I blevet kontaktet for at bistå med løsning af forskellige opgaver, der antages at ligge indenfor jeres kompetenceområder. Der ønskes bl.a. udarbejdet en model samt nogle prototyper, som kan medvirke til at afklare, om det overhovedet er muligt at lave en elektronisk udgave af spillet. Formålet med denne opgave er imidlertid ikke at udvikle hele spillet, da dette ville kræve et indblik i distribueret programmering, som først læres i 2. studieår. Målet med prototypen er at nå frem til en simpel version af spillet, hvor det kan demonstreres, at helt basal funktionalitet og opdatering af modellen kan finde sted. I den forbindelse ønskes også en vurdering af udformningen af en passende brugergrænseflade. Følgende figur viser et forslag til et skærmbillede, som giver et overblik over de vigtigste aktiviteter og informationer i spillet. Spillet består i, at man med udgangspunkt i et bestemt år (1985) leder virksomheden gennem de følgende 10 år. De beslutninger man træffer undervejs får konsekvenser for virksomhedens indtjeningsmuligheder og overlevelsesevne. Vinder af spillet er den virksomhed, der efter 10 år råder over den største egenkapital. Spillet består herefter af følgende trin og aktiviteter, som skal udføres præcis i den angivne rækkefølge: Der skal gennemføres 10 år Hvert år består af tre trin o Start år o Gennemspil årets kvartalsrutiner o Afslut året Start år består af følgende aktiviteter Betal skyldig skat fra sidste år Hent salgsordrer projekt3oplaeg(1) Side 2 af 5 11/

3 Kvartalsrutinerne består af følgende aktiviteter: Opdater debitorer Opdater kortfristede lån, betal rente Betal leverandører for bestilte varer Marker nye ordrer hos leverandører Opdater produktion Sæt ny produktion i gang Levering af hele ordrer Kvartalsafslutning Afslut året består af følgende aktiviteter: Opdater langfristede lån, betal rente, optag nye lån Betal værkstedsomkostninger Afskrivning på maskiner Afslut regnskabet I forhold til det rigtige spil er aktiviteter som markedsetablering, markedsføring, produktudvikling og ændringer af værksteder i første omgang udeladt; men hvis man har tid er det tilladt at inddrage disse aspekter i spillet, når man har de beskrevne aktiviteter på plads. Der skal udarbejdes en domænemodel, som skal omfatte alle relevante begreber i spillet. I det omfang man skønner det nødvendigt udarbejdes use-cases over de forskellige aktiviteter og interaktionen med spilleren. Til punktet hent salgsordrer udvikles en funktion, som kan generere et antal ordrer enten prædefinerede eller med tilfældigt valgte data. I det færdigudviklede spil skal der her være adgang til en serverapplikation med en auktion, hvor man kan konkurrere med de øvrige spillere om ordrerne. Der skal som i det rigtige spil være bøde for at tage en ordre, som man ikke kan nå at producere og levere i det aktuelle år. En af de sværeste aktiviteter i det rigtige spil er afslutning af regnskabet det er derfor meget vigtigt, at jeres elektroniske version af spillet får opsamlet og registreret alle de oplysninger, som er nødvendige for udarbejdelse af et korrekt regnskab. I den mappe, I fik udleveret til Decision Base spillet, er der en lang række forslag til skemaer, man kan udfylde, for at skabe overblik over virksomhedens situation. Dette overblik er vigtigt for at kunne træffe de rette beslutninger undervejs. Udarbejd skærmbilleder til disse oversigter, som omfatter: Oversigt over salgsordrer Oversigt over udbetalinger (udfyldes løbende af systemet) Checklisten (så man kan få overblik over, hvor langt man er nået) Likviditetsbudget Salgsbudget Investeringsbudget Omkostningsbudget projekt3oplaeg(1) Side 3 af 5 11/

4 Use-cases Betal skat Beregnet skat af sidste års resultat betales. Beløbet vises i Balancen under Passiver som kortfristet gæld. Skatten placeres på spillepladens venstre del og vil blive afhentet af instruktøren (systemet). Hent salgsordrer For at få tildelt ordrer skal man betale for markedsføring. For hvert produkt, der ønskes afsat, er indsatsen mindst 1M. Større indsatser øger muligheden for salg. For hver ekstra 2M udover minimumsindsatsen kan der komme ekstra ordrekort til syne. Opdater debitorer Debitorer viser virksomhedens udestående fordringer dvs. hvad man har til gode hos sine kunder. Ved salg må virksomheden acceptere en vis kredittid. Kredittiden fremgår af ordrekortet og kan være fra 1 4 kvartaler. Når betaling for leverede produkter modtages, placeres summen i forhold til den aktuelle kredittid. Jo længere kredittid, desto længere afstand til kassen. Hvert kvartal flyttes værdierne ét trin til venstre. Opdatér kortfristede lån, betal rente Kortfristede lån har en løbetid på 1 år. Hvert lån er på 20M og markeres i feltet længst til venstre. Samtidig med markeringen af lånet opdateres kassebeholdningen med 20M. Ved opdatering flyttes beløbet ét trin til højre (mod kassen). Samtidig betales rente 1M pr. kvartal (dvs. 20% p.a.). Betal leverandører for bestilte varer De bestillinger som i sidste kvartal blev markeret hos leverandøren modtages og betales. Prisen for hver råvare er 1M, som betales kontant fra kassen og placeres i råvarefeltet. Alle bestilte varer skal modtages. Marker nye ordrer hos leverandørerne Bestilling af råvarer til levering næste kvartal markeres ved at indtaste det ønskede antal råvarer i feltet. Opdater produktion Alle produkter under produktion flyttes et trin frem (til højre). Færdige produkter flyttes til færdigvarelageret. Sæt ny produktion i gang Råvarer flyttes ind i produktionen. De direkte produktionsomkostninger betales ved igangsætning af ny produktion uanset produktionstid. Beløbet (1M) tages fra kassen og tilføjes til varens værdi. Levering af hele ordrer Kun hele ordrer kan effektueres delleverancer accepteres ikke. Ordren afleveres og betaling modtages. Betalingen placeres under debitorer så mange kvartaler fra kassen, som kredittiden angiver. Kvartalsafslutning Uspecificerede kvartalsvise administrationsomkostninger betales med 1M pr. kvartal. Denne handling markerer afslutningen af et kvartal. Opdater langfristede lån, betal rente, optag nye lån Der betales 10 % i rente af langfristede lån. Renten placeres i feltet rente under forfaldne beløb. Ved opdatering flyttes beløb et år til højre. Forfaldne beløb indfries til banken dette kan kun ske, når lånets løbetid udløber efter 4 år. Hvert lån er på 20M. Nye lån har altså en løbetid på 4 år og markeprojekt3oplaeg(1) Side 4 af 5 11/

5 res med summen i feltet længst til venstre under langfristede lån. Lånerammen er 400 % af egenkapitalen i sidste regnskab. De langfristede lån kan maksimalt udgøre 200 % af egenkapitalen. Betal værkstedsomkostninger De faste omkostninger vedrører betaling for vedligeholdelse, kvalitetskontrol, løn til værkfører etc. i de enkelte værksteder. Den årlige udgift er 1M pr. værksted, der kan udnyttes ved årsskiftet. Der betales også for værksteder der evt. ligger stille pga. omstilling eller manglende ordrer eller råvarer. Afskrivning på maskiner Maskiner og inventar kan udnyttes i flere år og derfor fordeles udgiften over et antal år. Dette klares bogføringsmæssigt ved hjælp af afskrivninger. Der afskrives efter saldometoden: en tredjedel af saldoen i maskiner og inventar afskrives i resultatopgørelsen dvs. afskrivningen optræder som en udgift og reducerer dermed overskuddet (og skatten). Når værdien er nedskrevet til 2M afskrives 1M og når værdien er 1M afskrives resten. Factoring Ved akut mangel på likviditet i kassen kan tilgodehavender på debitorer omsættes til kontanter ved at sælge fordringen dette kaldes factoring. Factoring er ikke gratis afgiften udgør 1/7 af det aktuelle beløb uanset kredittiden. Factoring foretages således: tag 7M fra debitorer. Heraf placeres 6M i kassen og 1M i feltet factoring under forfaldne omkostninger. projekt3oplaeg(1) Side 5 af 5 11/

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner.

Konventioner. Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Konventioner Forklaring til benyttede grafiske konventioner. Dette er en note som giver baggrunds information, eller yderligere information om det specifikke emne. Dette er en advarsel om at behandle dette

Læs mere

Indhold. Side 2 af 26

Indhold. Side 2 af 26 Tema Design Design, Programmering og test af Adressebog Fra d. 17 april til 20 april 2012 Vejledere: Gunhild Marie Andersen Kis Boisen Hansen Gruppe B Deltagere Side 1 af 26 Indhold Indledning.... 3 Kodestandard...

Læs mere

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm.

VSM-s - Fase 2. Version: 2015-07-17. Fremtidig værdistrøm. Fremtidig værdistrøm. Noterne til værktøjet indeholder de supplerende informationer og emner, som underviser kan anvende til at opnå en dybere indsigt i værktøjet. Noterne bør erstattes af undervisers

Læs mere

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser

Dokument nr.: 135501-12. Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Dokument nr.: 135501-12 Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2012 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Trin 1: Klargøring til årsafslutning...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser

Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Dato: 11. Februar 2015 Sagsbehandler Jacob Ølgaard-Nicolajsen Vejledning til årsafslutning og resultatdisponering 2014 i lokale kirkelige kasser Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2015 OFFENTLIGGJORT 23. APRIL 2015 ANSØGNINGSFRIST 18. AUGUST 2015 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

15 Gode råd om bogføringsprocedurer

15 Gode råd om bogføringsprocedurer 15 Gode råd om bogføringsprocedurer - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Disposition:... 4 15 Gode råd om bogføringsprocedurer (den lange version):...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed

Forretningsplan. Fra idé til virksomhed Forretningsplan Fra idé til virksomhed Forretningsplanen er forfattet og udformet af System Design, rådgiver Torben Nicolaisen, Skibbrogade 23, 6200 Aabenraa, tel 7462 6688, fax 7462 8459, Homepage: www.system-design.dk

Læs mere

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion til Rekvi-Skole... Side 3 Login og hjælp

Læs mere

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER

STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER STYR TIDSFORBRUGET PÅ DINE PROJEKTER MED ONDUTYPLANNER Skab overblik i dine projekters tids og personaleforbrug Bevar fokus på dine projekters faglighed og lad OnDutyPlanner klare resten Sådan arbejder

Læs mere

System til vagtplanlægning

System til vagtplanlægning System til vagtplanlægning Virkelighed og modeller Gruppe A312, Software Det Teknisk- Naturvidenskabelige Basisår Aalborg Universitet 19. december 2005 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Basisår Software

Læs mere

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen

Iværk i sæt d terma e ppen Indhold Iværksættermappen Indledning Checkliste før mødet i pengeinstituttet Forretningsplanen guide Iværksættermappen Indhold Iværksættermappen 1 Indledning 2 Checkliste før mødet i pengeinstituttet 3 Forretningsplanen 5 Sammenfatning 5 Idégrundlag 5 Personlige forudsætninger 6 Forretningsbeskrivelse

Læs mere

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces

Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces Vejledning til dialogbaseret ansøgningsproces TEST OG TILPASNING Ansøgningsrunden september 2015 OFFENTLIGGJORT 3. JUNI 2015 SENEST REVIDERET 18. AUGUST 2015 ÅBENT FOR PRÆSCREENING 7. 14. SEPTEMBER 2015

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget

Science & Technology. - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Science & Technology - Undervisningsmateriale til Teknologi-faget Forslag til lektionsplan for Science & Technology Lektionsplanen er vejledende til 75 lektioner af 60 minutters varighed, og kan tilpasses

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1.

Revision Sjælland. RevisorInformerer. Skattefri kørselsgodtgørelse fokus på dokumentationen. Kundemagasin fra din revisor. 1. Revision Sjælland RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011 Som arbejdsgiver kan du udbetale skattefri kørselsgodtgørelse til en medarbejder efter statens satser, når den ansatte anvender

Læs mere

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks

Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Brugervejledning Vejledning i opsætning og brug af ForeningLet - samt tips og tricks Forslag til ændringer eller tilføjelser sendes til kontakt@foreninglet.dk Sidst opdateret 19. dec. 2014 ForeningLet.dk

Læs mere

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL

PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL PORTEFØLJESTYRING OG PROJEKTMODEL Indholdsfortegnelse Porteføljestyring og Projektmodel... 2 Programmer, projekter og opgaver... 4 Projekttyper... 6 Prioritering... 8 Overblik over faserne... 11 Porteføljeindgang...

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema GARANTI Ansøgningsrunden august 2014 OFFENTLIGGJORT 22. APRIL 2014 ANSØGNINGSFRIST 19. AUGUST 2014 KL. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE Vejledning til ansøgningsskema... 1 INDLEDNING...

Læs mere

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi

Målsætning. Se hovedmål for scenariet og hovedmål for færdighedslæring her. Økonomi Målsætning Økonomiske beregninger som baggrund for vurdering af konkrete problemstillinger. Målsætningen for temaet Hvordan får jeg råd? er, at eleverne gennem arbejde med scenariet udvikler matematiske

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere