Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster"

Transkript

1 Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER 9 ARBEJDSFLOW: INVOICING SALG 11 BETALING AF ORDRE 17 ARBEJDSFLOW: INVOICING RESERVATION 19 BETALING AF ORDRE 24 ORDREÆNDRINGER VED EN INVOICED ORDRE 26 RETURNERING 26 OMBYTNING & ÆNDRING AF PRISTYPE 30 KONTOSTATUS 30 KUNDEKREDIT: REFUNDERING & OVERFØRSEL 33 1

3 INTRODUKTION Funktionaliteten at sende en faktura eller ordrebekræftelse til en given kunde kaldes i BILLETnet regi Invoicing (fakturering). Invoicing følger helt specifikke forretningsgange i Microflex systemet, og involverer sig over flere programmer (P200, 7.11, 702 og 8.02), hvor P200 dog er primær. Af denne grund er der behov for en særskilt manual, som tillæg til P200 brugermanualen. Der skelnes overordnet mellem Invoicing salg (bruges generelt til abonnenter) og Invoicing reservation (bruges generelt til grupper): Salg benyttes, når man ønsker at fakturere solgte billetter, hvor tidspunktet for betalingen, ikke har betydning i forhold til eventen og hvor betalingen først finder sted EFTER salget, som følge af et tilsendt dokument. Ordren sælges med en særlig betalingsform, Receivable, som gør at der dannes en konto samt et dokument, med et eller flere girokort (afhængigt af antallet af betalingsdatoer/forfald), som sendes til kunden, ofte sammen med billetterne. Type: Faktura (FAK). Reservation benyttes, når man ønsker at fakturere reserverede billetter, hvor betalingen finder sted FØR eventen og før billetterne printes (som følge af et tilsendt dokument). Ordren reserveres og et dokument udskrives og sendes til kunden; betalingsfristen er ofte lang, da der er tale om særlige kunder og større ordrer med mange ændringer undervejs. Når betalingen er registreret sælges ordren og billetterne sendes til kunden. Dokument: Gruppe (GRP) eller Bekræftelse (BEK). 2

4 EVENTOPSÆTNING Allerede ved opsætningen af en event, skal der tages højde for, om muligheden for Invoicing skal være tilgængelig for arrangøren, på den pågældende event. Dette gøres i NX Menu punkt Fanen General åbnes Fanen Invoicing åbnes Herefter udfyldes: Allow invoiced reservation: Muligheden for Invoicing reservation. Offer payment plan: Muligheden for at bruge betalingsplaner Start of reservation: Startdato for Invoicing i P200. End of reservation: Slutdato for Invoicing i P200. Reservation expiry: Sidste afhentningsdag for en invoiced reservation. NB! Days: Udfyldes ikke. Invoiced reservations styres af reglerne for normale reservationer. 3

5 Ved at have startdato, slutdato. Osv separat for invoicing kan man som arrangør operere uafhængigt at den almindelige salgsperiode. Dette gør så at man kan have et set regler for almindeligt salg og et for Invoicing. PRINTEROPSÆTNING FOR P200 Det er muligt at printe dokumenter direkte fra P200, i forbindelse med en Invoicing transaktion, både salg og reservation. Dette kan konfigureres som en fast indstilling i P200, dvs. at brugeren IKKE spørges. Det kan også konfigureres som en valgmulighed for brugeren, hvor brugeren altid vil få valget om der skal printes et dokument eller ej. (NB! Det er ligeledes muligt at printe via Batch print, programmet Denne funktionalitet er forklaret i en særskilt manual). Forudsætningerne for dette er: 1) At printeren understøtter formatet postscript, som dokumenterne er lavet i. 2) At Microflex er indstillet til at printe dokumenter på den rigtige printer. 3) At printerens bakker konfigureres korrekt i forhold til typen af dokument. Ad 1) Printeren skal understøtte formatet Postscript, for at kunne indstilles til at printe dokumenter fra Microflex. Printeren skal for det første være bygget til det, dvs. at den er købt med denne funktionalitet. For det andet skal der være installeret en særlig printer driver, en postscript driver; denne kan downloades fra Internettet. Arrangøren har ansvaret for begge dele. 4

6 Ad 2) Det er vigtigt at Microflex indstilles til at printe dokumenter på en fast printer, da der er visse forudsætninger, som skal være på plads, for at printeren skal fungere bl.a. Postscript formatet. NB! Selvom man foretager et valg af printer, der gælder for samtlige dokumenter, man vælger at printe via P200, påvirker dette valg IKKE printermuligheden af fx MF-rapporter til en anden printer i det lokale netværk. Indstillingen af printer foregår i Microflex i NX Menuen, under ikonet Configuration. Herunder vælges fanen Hardware, og profilen i venstre side markeres. Herefter vælges den korrekte printer fra det lokale netværk under Report Printer. 5

7 Ad 3) Konfigurationen af printerens bakker sker hos BILLETnet. Arrangøren skal orientere Client Support om hvilke printerbakker, der bruges til hvilken type papir (fx blankt papir, girokort etc.) og navnet på disse bakker i printerens opsætning. Nedenstående er en kopi af den printerformular, som skal udfyldes til Client Support. Printerformularen udleveres af salgsafdelingen, som en del af opstarten. 6

8 BETALINGSPLANER En betalingsplan er en foruddefineret plan for kundens betaling af en faktureret ordre. Betalingsplanen vælges i Invoicing transaktionens udgangspunkt, og den kan derefter IKKE skiftes ud med en anden. Konfigurationen eller typen af Payment plan bestemmes af arrangøren, men den oprettes af Client Support. Følgende regler gælder for udformningen af disse: 1. Én samlet betaling. 2. Ratebetaling, flere betalinger med et fast interval mellem betalingerne Begge disse betalingstyper kan kombineres med to forskellige datokonfigurationer: a) En fast betalingsdato b) En betalingsdato udregnet i forhold til transaktionsdatoen. Eksempler på kombinationer 1a) 1 fast betaling d b) 1 variabel betaling 30 dage fra transaktionsdatoen 2a) 3 faste betalinger, d a) 3 variable betalinger, den 1. i måneden, 16 dage fra transaktionsdatoen 7

9 DOKUMENTER For at gøre faktureringssystemet mere effektivt, er processen omkring dannelsen af dokumenter forandret. Det er nu således, at en ordres dokument først dannes, når det skal printes ikke som før, hvor dokumentet altid blev dannet som en fast del af transaktionsprocessen. Nu har man følgende konfigurationsmuligheder i P200: a) IKKE printe dokumenter b) Printe dokumenter c) Blive spurgt om man vil printe dokumenter eller ej Ad a) Ønsker man ikke at printe dokumenter, vil P200 blot springe skærmbilledet over, der har med print af dokument at gøre. Dokumentet bliver ikke dannet, og ordren vil derfor heller ikke indeholde fanebladet dokumenter. Ordrens status i P200 er her to be invoiced ; dvs. at den er markeret som en invoiced ordre, men at dokumentet hverken er dannet eller printet. Ordren er en invoiced ordre, fordi den er solgt med betalingsformen Receivables (Invoicing salg), eller den er reserveret med dokument (Invoicing reservation), (F10 i P200) I dette tilfælde skal dokumentet dannes efterfølgende via program 7.11 (Batch document generator) og printes via program 7.02 (Batch print). Ad b) Ønsker man altid at printe dokumentet, vil dokumentet både blive dannet og printet efter hver Invoicing transaktion. Ordrens status er her invoiced, da ordren både er markeret som en Invoicing ordre (gælder både salg og reservation) og dokumentet er dannet og printet. 8

10 Ad c) Ønsker man få tilbudt begge valgmuligheder, vil P200 give brugeren valgmuligheden for at printe eller ej: Hvad end man vælger (Yes/No), gælder ovenstående forklaringer for tilsvarende valg. NB! Det er dette punkt, man springer over, hvis man har valgt konfiguration a eller b. Disse konfigurationer kan sættes pr. klasse, således at man f.eks for klassen salg er sat til mulighed b, mens klassen abonnement er sat til a. DOKUMENTYPER Der er forskellige typer af dokumenter, som bruges til Invoicing. Forskellen mellem disse dokumenter ligger i selve dokumentet, men også i måden de bruges på der er fx forskel på det dokument, der bruges.til Invoicing salg, og det, der bruges til Invoicing reservation. FAK (faktura) Dette dokument bruges til Invoicing salg, og det er et juridisk bindende dokument. Dette betyder, at revisionssporet skal kunne følges igennem hele ordrens transaktionshistorie. Dvs. at samtlige transaktioner forbundet med ordren, skal kunne følges i systemet, i tilfældet med en Invoicing ordre også i dokumenterne. Derfor: Når man laver en ændring i ordren (tilføjer en billet, fjernet en billet, ændrer en pristype etc.), skal der dannes et nyt dokument, en ny FAK. Men for at tilkendegive, at der har været foretaget en ændring, danner 9

11 systemet automatisk først en KRD (kreditnota), der reflektere/afspejler annulleringen af ordren. KRD (kreditnota) En KRD benyttes således formelt af systemet til at vise ændringer og annulleringer af ordre. Rent praktisk kan dette dokument benyttes til at vise kunden, at man har registreret dennes annullering af en given ordre. Indholdet er magen til den oprindelige faktura med negative beløb GRP (gruppedokument) Dette dokument benyttes til Invoicing reservationer, oftest gruppebestillinger. Et GRP dokument opfører sig på samme måde som en FAK og er altså også et juridisk bindende dokument. Også her vil systemet danne en KRD efter hver ændring i ordren BEK (bekræftelse) En BEK benyttes ligesom GRP til Invoicing reservationer. I modsætning til GRP er en BEK dog ikke et juridisk bindende dokument, hvorfor systemet ikke vil danne en KRD ved en ændring, men blot en ny BEK. I tilfældet af annullering dannes ikke nogen ny BEK PSTAT (payment statement) Dette dokument er en simpel status over kundens ordre. Den viser udestående forfald og allerede betalte forfald. Det gælder for samtlige dokumenter, at der er begrænsninger i deres layout. BILLETnet anbefaler at et standard layout benyttes, da der er en ekspeditionstid på oprettelsen af et nyt dokument layout på ca. 2 måneder. 10

12 ARBEJDSFLOW: INVOICING SALG Flowet omkring et Invoice salg er lidt anderledes end ved et almindeligt salg, Se næste side F2 11

13 Det tilrådes at starte med kundesøgning, for at tjekke om der er givet tilladelse til at kunden kan få kredit, om der er flueben i Tilgodehavende. Tilgodehavende betyder at kunden er godkendt til at få oprettet en konto med evt. udestående betalinger. F12 NB! Denne fejlmelding forekommer, hvis ikke kunden har denne markering 12

14 Herefter vælges event og pladser/pristyper på sædvanlig vis. Når ordren er afsluttet og skal sælges, vil systemet automatisk vælge betalingsformen Receivables. Denne betalingsform tilkendegiver, at man har med en fremtidig betaling at gøre, og at man vil kunne danne et dokument på ordren, som kan sendes til kunden. F12 Herefter vælges betalingsplanen, som er bestemt på forhånd og altid oprettes af Client Support. Det er her, man vælger hvornår kundens betaling(er) skal falde, f.eks 1 rate eller 2. Når planen er valgt, tastet OK (F12). 13

15 Næste billede er Payment Option, hvor den eneste mulighed er Faktureret, da de andre muligheder ikke er tilladt i Danmark endnu. Er man konfigureret til at skulle vælge om man vil printe dokument med det samme, vil følgende billede dukke op. Ellers springes det automatisk over, som tidligere nævnt. Taster man No, vil systemet ikke printe et dokument og heller ikke danne et. Dette betyder, at man på et senere tidspunkt skal danne dokumenter i Batch document generator, 7.11 (se separat guide for denne funktionalitet). Man springer derfor næste punkt over, og går direkte til billedet Ordre resume, for at afslutte transaktionen. Taster man Yes, vil systemet danne OG printe et dokument, når transaktionen afsluttes. Dette forudsætter, at en printer er tilknyttet P200 og at printeren understøtter formatet postscript (se denne guide under afsnittet DOKUMENTER). 14

16 Det er muligt at vælge dokumenttypen i menuen, blandt de tilgængelige dokumenter hos den pågældende arrangør. Herpå følger billedet Ordre resume, og transaktionen afsluttes med F12. 15

17 Hvis man valgte Yes til at printe dokumentet, ser ordren således ud, med et nyt faneblad Dokumenter. (Her er det muligt at reprinte det valgte dokument ved at højreklikke med musen). Dette faneblad har flere kolonner, der gør det let at skabe et hurtigt overblik over kundens Invoicing ordre. Bl.a. hvilket dokument er der tale om?, hvornår er det printet?, hvem har printet det? Samtidig kan man se fanebladet 1-Forfald i bunden af billedet betalingsfeltet gråt, og beløbet er 0,-. her er 16

18 BETALING AF ORDRE Stå i klassen Salg, søg ordren frem via F9 og betal ordren fuldt eller delvist via F3. F3 Vælg det eller de forfald, der skal betales. Vælg betalingsformen og tryk på Betal. 17

19 Herunder ses samme ordre, som nu er betalt. Fanebladet hedder nu 1-Betalt og hele betalingsfeltet er markeret med grøn og viser det betalte beløb. 18

20 ARBEJDSFLOW: INVOICING RESERVATION Flowet omkring en Invoiced reservation starter som en ganske almindelig reservation, dog kan man med fordel starte med at finde kunden frem. Så findes eventen, og man vælger pladser og pristype. Her tastes F10 Reserver (Dokument) for at tilkendegive, at der er tale om en Invoiced reservation. F10 19

21 Herefter vælges betalingsplanen, som er bestemt på forhånd og oprettes som pt. af Client Support. Det er her, man vælger hvornår kundens betaling(er) skal falde. Når planen er valgt, tastet OK (F12). F12 Næste billede er Payment Option, hvor den eneste mulighed er Faktureret, da de andre muligheder ikke er tilladt i Danmark endnu. Dette er en tekst der er defineret af BILLETnet, som afventer oversættelse. 20

22 Er man konfigureret til at skulle vælge om man vil printe dokument med det samme, vil følgende billede dukke op. Ellers springes det automatisk over, som tidligere nævnt. Taster man No, vil systemet ikke printe et dokument og heller ikke danne et. Dette betyder, at man på et senere tidspunkt skal danne dokumenter i Batch document generator, 7.11 (se separat guide for denne funktionalitet). Ordren vil da have status To be Invoiced. Man springer derfor næste punkt over, og går direkte til billedet Ordre resume, for at afslutte transaktionen. Taster man Yes, vil systemet danne OG printe et dokument, når transaktionen afsluttes.(dette forudsætter, at en printer er tilknyttet P200 og at printeren understøtter formatet postscript (se denne guide under afsnittet DOKUMENTER). 21

23 Det er muligt at vælge dokumenttypen i menuen, blandt de tilgængelige dokumenter på den pågældende server. Herpå følger billedet Ordre resume, og transaktionen afsluttes med F12. 22

24 Hvis man valgte Yes til at printe dokumentet, ser ordren således ud, med et nyt faneblad Dokumenter. Dette faneblad har flere kolonner, der gør det let at skabe et hurtigt overblik over kundens (Invoicing) ordre. Bl.a. hvilket dokument er der tale om?, hvornår er det printet?, hvem har printet det? Samtidig kan man se fanebladet Forfald i bunden af billedet her er betalingsfeltet gråt, og beløbet er 0,-. Til højre ses samme ordre, som nu er betalt. Fanebladet hedder nu 1-Betalt og hele betalingsfeltet er markeret med grønt og det betalte beløb femgår 23

25 BETALING AF ORDRE En Invoiced reservation kan FØRST sælges, når den er blevet betalt. Hvis man forsøger at printe ordren, før den er betalt, vil følgende besked dukke op Stå i klassen Salg, søg ordren frem via F9 og betal ordren fuldt eller delvist via F3. F3 24

26 Vælg det forfald, der skal betales. Vælg betalingsformen og tryk på Betal. Herunder ses samme ordre, som nu er betalt. Fanebladet hedder nu 1-Betalt og hele betalingsfeltet er markeret med grønt og det betalte beløb fremgår Nu kan reservationen sælges via F12 Send til ordre. 25

27 ORDREÆNDRINGER VED EN INVOICED ORDRE Samtlige ordreændringer SKAL foretages i samme klasse, som den Invoiced ordre er lavet i. De foretages på præcis samme måde, som hvis man ville lave ændringer i en normal ordre det er altså de samme F-taster, der skal bruges. Forskellen forekommer, hvis den ordre, man vil ændre, er betalt og selvfølgelig i forhold til det dokument, der evt. er vedhæftet ordren. RETURNERING Stå i klassen ordren er lavet i, søg ordren frem via F9 og returnér via F4. Her er valgt at returnere en enkelt plads i ordren. F12 26

28 Næste billede er også kendt fra returnering af normale ordrer. F12 Herefter vælger man, om man vil printe dokument eller ej. 27

29 Herefter ses det vanlige billede Ordre resume. F12 Når ordren er betalt, vil følgende billede dukke op. Der tastes OK. 28

30 Som en ny del af processen er der nu oprettet en særlig betalingsform til kreditering. Den hedder Kundekredit, og den erstatter TilgodeABN, som tidligere har været brugt. Funktionen af denne betalingsform er, at den ALTID skal benyttes, når man returnerer billetter i en invloiced ordre. Da den udelukkende har med kredittering at gøre, skal man først SENERE tage stilling til, hvad man vil gøre med den kredit, man nu har oprettet på kundens konto: Skal den udbetales eller gemmes? Skal kreditten gemmes, gør man ikke mere. Skal kreditten benyttes til fx udbetaling, skal man fortsætte til kundens Kontostatus. Herunder findes status over kundens samlede fakturerede ordrer, bevægelser på kontoen og kundens balance. 29

31 OMBYTNING & ÆNDRING AF PRISTYPE Ombytning af billetter og ændring af pristype i en invoiced ordre, foregår på præcis samme måde som ved en almindelig ordre. NB! Husk dog at stå i den klasse, som ordren oprindeligt blev lavet i ellers er det ikke sikkert, at der er adgang til eventen eller pristyperne, man forsøger at bytte til KONTOSTATUS Søg kunden frem via F2 og gå ind i Kontostatus. Skal kreditten udbetales, skal man skifte over til klassen Salg, for at få adgang til de brugbare betalingsformer, fx Kontant. 30

32 Under Kontostatus ses to faneblade for oven: Active Items og History. Active Items indeholder de aktive elementer, der findes på kundens konto. Hvis der er udeståender med kunden (kunden skylder arrangøren, arrangøren skylder kunden), er disse at finde her. Et hurtigt overblik kan også fås ved at kigge på balancen nede i feltet Summary. I eksemplet ovenfor ser man, at balancen indeholder en kredit på kr. 1380,-. Samtidig ser man mere detaljeret, at der er tale om 2 overbetalinger markeret med rødt foroven. 31

33 Det er muligt at gøre billedet mere personligt ved at foretage forskellige indstillinger. Højreklik med musen på skærmen og vælg fx Legend for at få forklaringen på de forskellige farver på linierne. Vi anbefaler, at man leger lidt med de forskellige muligheder her, for at få et godt kendskab til de muligheder, der er i Kontostatus. 32

34 KUNDEKREDIT: REFUNDERING & OVERFØRSEL Når billetter i en betalt, invoiced ordre er blevet returneret, dannes der en Kundekredit på kundens konto. For at gøre noget ved denne kredit, skal man have adgang til kundens kontostatus i kundebilledet. Her er det muligt, at behandle kreditten på to forskellige måder: 1. Kreditten refunderes til kunden 2. Kreditten overføres til en anden konto Ad 1) Refundering Skal kreditten refunderes til kunden, tastes F4 Refund credit; husk at stå i klassen Salg, så der er adgang til de rigtige betalingsformer! Flow: Markér Refund Credit Amount vælg betalingsform vælg beløb I eksemplet ovenfor, har man valgt at refundere kr. 690,- af det tilgængelige beløb i betalingsformen Kontant. Herefter trykkes på Process. 33

35 Systemet vil derefter spørge, om brugeren er sikker på, at refunderingen skal gennemføres. Ad 2) Overførsel Skal kreditten overføres til en anden kunde, tastes F4 Refund credit. Flow: Markér Transfer Credit Amount to another Customer vælg kunden vælg beløb 34

36 Da man ikke skal vælge en betalingsform ved en kreditoverførsel (man overfører en Kundekredit), er det ikke nødvendigt at stå i en særlig klasse. Det er muligt at finde kunden via en normal kundesøgning: Tryk på de 3 prikker og foretag din søgning. Er kundenummeret kendt, kan dette tastes direkte i feltet Customer #. Bagefter er det muligt at verificere, om kunden er korrekt ud fra navn og telefonnummer. Også her er det nødvendigt at godkende handlingen med et tryk på Yes. 35

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Hånd@ Finansbilag til ØS

Hånd@ Finansbilag til ØS Hånd@ Finansbilag til ØS Indledning... 3 Gebyr... 3 Gebyrskema... 5 Finansbilag... 7 Finansjournal... 10 Økonomisystemet... 15 Økonomisystemet detaljeret vedr. dommerafregning... 16 Side 2 af 19 Indledning

Læs mere

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation

Indhold. Indledning. Kreditering af regningsinformation Indhold Indledning... 1 Kreditering af komplet regning... 2 Kreditering af linje... 5 Kreditering af vilkårligt beløb... 7 Alternativ rabat på næste regning... 10 Indledning Vejledningen beskriver kreditering

Læs mere

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system

My Shop. Funktioner, oversigt: Kom i gang: Online shop system My Shop Online shop system Infusion name: My_Shop Ajax baseret, online SHOP system Vejledning til installation og brug -------------------------------------------------------- Author: Egon Jessen, webmaster@myphp.dk

Læs mere

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede.

Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Salgsordre maskiner Salgsordre finder du under menuen Maskinhandel - Salg. Salgsordre er opdelt i et hoved- og et linje-skærmbillede. Nederst på salgsordren er der 6 knapper med kald til undermenuer på

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige

EG Retail - www.eg.dk/retail. Brugervejledning. Elektronisk fakturering til det offentlige EG Retail - www.eg.dk/retail Brugervejledning Elektronisk fakturering til det offentlige Elektronisk fakturering Brugervejledning Alle rettigheder til programmet ejes af EG A/S, telefon 7015 3003. EG forbeholder

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist.

WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. WeroShop har i ordrelisten tre nye felter, Fakturanummer, Kreditnotanummer og betalingsfrist. Når der vælges vis ordre fremkommer ordreinformationer som nedenstående, bemærk den nye fane Faktura/Kreditnota.

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Sæsonbooking - Trin for Trin

Sæsonbooking - Trin for Trin Side 1 af 8 Sæsonbooking Trin for Trin Sæsonbooking - Trin for Trin Booking af to eller flere tidsrum i ét lokale af gangen. Ved sæsonbooking skal I tage udgangspunkt i startdatoen for hver enkelt booking.

Læs mere

Vejledning Webbetaling

Vejledning Webbetaling Vejledning Webbetaling Opdateret 6. marts 2012 Indhold Indledning... 4 Oprettelse af licens... 4 Tilføjelser til Lara... 5 Handelsbetingelser... 6 Generelle handelsbetingelser... 6 Skabeloner... 7 Holdvinduet...

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4

Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4 Indhold Indledning... 1 Træk information om skyldnere... 2 Rykkerkørsel... 3 Afdragsordning... 4 Indledning Vejledningen beskriver generel håndtering af rykning af medlemmer der skylder penge. En del antenneforeningsmedlemmer

Læs mere

Modtag købte materialer. Maj 2012

Modtag købte materialer. Maj 2012 Modtag købte materialer Maj 2012 Indhold Modtag købte materialer... 1 Indhold... 2 Modtag købte materialer... 3 Start af Modtag købte materialer... 3 Skanning af stregkoder... 4 Registrering af modtaget

Læs mere

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus

Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Opsætning af internet gennem Bolignet-Aarhus Denne vejledning er henvendt til brugere af computere, som benytter Windows XP som styresystem. Windows XP adskiller sig en del fra de øvrige styresystemer.

Læs mere

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin

Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Side 1 af 8 Booking af enkeltarrangement Trin for Trin Booking af enkeltarrangement - Trin for Trin Booking af ét tidsrum i ét lokale. 1. Gå ind på web-adressen: bibbook.dk 2. Indtast kunde-id og kodeord

Læs mere

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning

GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning GECKO Booking Gavekort-/shop modul vejledning Dette modul giver dig mulighed for at sælge gavekort og varer direkte fra din hjemmeside. Sælger du gavekort, holder systemet automatisk styr på alle dine

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER...

INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION TIL FACTORING... 3 DEBITORER... 4 OPRETTELSE AF DEBITORER... 4 ÆNDRING AF DEBITORER... 5 OPRETTELSE AF FAKTURAPOSTER TIL MIDT FACTORING... 6 GENVEJSTASTER... 13

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Salg direkte fra leverandør til kunde

Salg direkte fra leverandør til kunde Salg direkte fra leverandør til kunde CQ giver mulighed for at at afvikle handel uden at produkterne kommer ind over virksomheden. Når kunden ringer: Kunden findes i kundedatabasen Varen findes i varelageret

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/

cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ cpos Online Vejledning august 2017 https://gladsaxekortet.cposonline.dk/ SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN INDBETALER DU PENGE PÅ ET KANTINEKORT... 4 SÅDAN OPRETTER DU AUTOMATISK OPTANKNING PÅ ET KANTINEKORT...

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0

Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Miniguide Wellnessbox Medarbejderversion 2.0 Indholdsfortegnelse 1. Wellnessbox HOVEDMENU 2. Wellnessbox hjælpepunkter og hovedmenu 3. KASSE: Åbn kassen 4. KASSE: Luk kassen 5. KASSE: Sælg vare 6. KASSE:

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Microflex Ticketing system WMR Guide

Microflex Ticketing system WMR Guide Microflex Ticketing system WMR Guide Microflex A Division of Ticketmaster, 1 Indhold. INTRODUKTION...2 LOGIN PROCEDURE...3 WMR RAPPORTER...4 1. BILLET INFORMATION...5 1.1 Eventopgørelse...5 1.2 Event detaljer...9

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

F2 Godkendelser. Version 4.4

F2 Godkendelser. Version 4.4 F2 Godkendelser Version 4.4 Indholdsfortegnelse Generelt om F2 godkendelser... 3 Oversigt... 4 Oprettelse af godkendelse... 5 Skabelon... 5 Godkendelsesforløb... 6 Gem godkendelsesskabelon... 8 Godkendelsesoverblik...

Læs mere

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow

Brugervejledning Aprove-it. Faktura workflow Brugervejledning Aprove-it Faktura workflow Arbejdsliste Arbejdslisten har 3 faner, nemlig Fakturaliste - Rapporter - Administration, der gennemgås på de følgende sider. Kolonnen *Til behandling* viser

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400

It-@fdelingen UC Syddanmark 7266 2400 UNI-Login Installation af SkoleKom og ændring af kodeord SkoleKom er et udbredt mail- og konferencesystem i skoleverdenen i Danmark. For at komme på SkoleKom, skal du oprettes som bruger, hvor du får 3

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Miniguide til E-mail opsætning i CB Retail. CB Retail. Miniguide til E-mail opsætning

Miniguide til E-mail opsætning i CB Retail. CB Retail. Miniguide til E-mail opsætning CB Retail Miniguide til E-mail opsætning Indhold 1 Faktura på e-mail... 2 1.1 Hvornår sker det automatisk... 2 1.2 Opsætning af e-mail muligheden... 3 1.3 Tekst i den automatiske afsendte e-mail... 3 1.4

Læs mere

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås:

Denne manual vil gennemgå de opgaver som en fakturamanager skal udføre i IndFak. I flg. pkt. gennemgås: 1. s arbejdsopgaver I IndFak er det din opgave som fakturamanager, at have overblikket over alle indkomne fakturaer. En fakturamanager kan vha. søgefunktionen se status for, fakturaer, kreditnotaer, kontoudtog

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.10 SummaSummarum 4.10 & integration til Visma Avendo Webshop Visma Software lancerer en ny version af SummaSummarum, SummaSummarum

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre.

Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Fakturering Salgsordre, følgeseddel, faktura, kreditnota, rykker, leveringsadresse, betalingsbet., filtre. Her gennemgås et salg, der overføres til fakturadelen, hvorfra fakturaen afsendes / udskrives.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Miniguide til e-handel på apoteket.dk

Miniguide til e-handel på apoteket.dk Miniguide til e-handel på apoteket.dk Danmarks Apotekerforening - 1. udgave, 1. oplag, oktober 2011 Indholdsfortegnelse Sådan bestiller du en almindelig apoteksvare side 5 Sådan bestiller du levering til

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os

Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning. Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Guide til DLG s elektroniske fakturalæsning Sådan får du adgang til at læse alle dine tidligere bilag fra os Version nov. 2010 Indholdfortegnelse Trin 1 Adgang til landmandsportalen s. 3 Trin 2 Login til

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd

Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Opsætning af din computer med DLG Bredbånd Indholdsfortegnelse 1. Sådan finder du frem til, hvilken Windows version din computer har. Først klikker du på nede i venstre hjørne, derefter vælger du På den

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 2011-06-23 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel

Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Opret betalingsaftaler Opret fast kontooverførsel Kort beskrivelse Formålet med at bruge betalingsaftaler Brugerbegrænsning Dette dokument beskriver hvornår du med fordel kan bruge betalingsaftaler hvordan du opretter en fast kontooverførsel hvordan du

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online. Ordrer På Menuen Dagligt findes menupunkterne Ordrekladde og Ordre. Disse menupunkter benyttes til at oprette, vedligeholde og forespørge på henholdsvis faste ordrer (Ordrekladden) og almindelige ordrer dvs.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere.

KØBERKARTOTEK. Får du en ny ejendom til salg, vil du allerede på vurderingstidspunktet kunne se om der er interesserede købere. KØBERKARTOTEK Boligsøgende kunder er et af de vigtigste aktiver, du kan pleje som ejendomsmægler. Med C&B s køberkartotek kan du oprette et eller flere ønsker på en person eller firma og med det samme

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på.

Den må altså ikke befinde sig i en gruppe der er lukket sammen. Der er 2 måder du kan komme til betalingsbilledet på. Betalinger Emne I dette dokument kan du få vejledning til at: 1. Oprette betalinger til danske modtagere (side 1) 2. Oprette betalinger til udenlandske modtagere (side 3) 3. Godkende betalinger (side 5)

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring

ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring ectrl-vejledning ectrl Factoring Midt factoring Indholdsfortegnelse Introduktion til factoring 3 Oprettelse af debitorer 4 Ændring af debitorer 6 Oprettelse af fakturaposter til Midt factoring 7 Genvejstaster

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Søger I et godt mid- og backoffice til jeres rejsebureau? Kontakt TravelOffice for en gratis demonstration!

Søger I et godt mid- og backoffice til jeres rejsebureau? Kontakt TravelOffice for en gratis demonstration! SoftSuitCase GROUPS & Allootments er et sæt værktøjer, der hjælper rejsebureauet med at sælge og vedligeholde grupper og allotments. Systemet egner sig både til adhock grupper og faste allotments. Ver.

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP RESTAURANT VERSION BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET DIN RESTAURANT 4 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER RUM OG BORDE 6 OPRET

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information.

Funktionen er et tillægsmodul som købes via JMA A/S kontakt vores salgsafdeling for priser samt yderligere information. PDF-udskrift af eksterne dokumenter Det er i systemet muligt at sende visse eksterne dokumenter, f.eks. faktura, kreditnota, kontoudtog m.fl., direkte til kunden pr. e-mail med en vedhæftet pdf-fil, i

Læs mere

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny

Winfinans. Fakturering i Winfinans.NET. For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Fakturering i Winfinans.NET For at danne en ny faktura vælg menupunktet Salg -> Åbne fakturaer og tryk på knappen Opret ny Der vil nu blive dannet en ny tom faktura øverst i listen, og ved at klikke på

Læs mere

Kom godt i gang med DanaShop

Kom godt i gang med DanaShop Kom godt i gang med DanaShop Tillykke med jeres nye webshop I din webshop fra DanaWeb findes der utroligt mange muligheder for at tilpasse den til lige netop jeres behov. DanaWeb har opsat alle shoppens

Læs mere

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14

e-conomic integrations manual version: 2.0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 Minuba e-conomic Integrationsmanual Side 1 af 14 .0 INTEGRATION OVERSIGT (STANDARD OPSÆTNING) Her er en kort gennemgang af integrationens workflow ved en standard opsætning: Funktion Fra Til Info Eksport

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Skolepenge og Indbetalinger

Skolepenge og Indbetalinger Skolepenge og Indbetalinger Afstemning af abonnementskørsel... 3 Abonnementskørsel... 5 Fil til PBS og/eller faktura sendes med posten.... 7 Basisløsning:... 7 Totalløsning fil til PBS... 9 Afsendelse

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step

Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen udfyldes og bestilles i 3 step Kundevognen har 3 faneblade et for hvert step: 1 Viser indhold af varer der er KUN her, man kan udfylde Påkrævet produkt info og få til at blive 2 Her ændres/vælges/indtastes

Læs mere

TOLERANCE KUNDESTYRING

TOLERANCE KUNDESTYRING TOLERANCE KUNDESTYRING Dansk brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 1. Kunde... 4 2. Kunde-bil... 5 3. Arbejdssag... 6 4. Tilbud... 7 5. Faktura... 8 6. Historik / medarbejder... 9 7.

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding.

Salgsprocessen i Navision. Registrering af salgsfaktura og klarmelding. Salgsprocessen i Navision Registrering af salgsfaktura og klarmelding. ADMIEKP 20 03 2009 Indholdsfortegnelse 1 Salgsfakturering ikke elektronisk faktura 3 1.1 Fanebladet Generelt 4 1.1.1 Sælgerkode 5

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet.

Der skal laves følgende indstillinger inden du kan begynde og lave færdige fakturaer, der kan lukkes( afsluttes) og bogføres i regnskabet. Lav en faktura Denne vejledning gennemgår de ting man normalt skal gøre, når man laver en faktura. Fremgangsmåden kan også anvendes til at oprette Et salgstilbud eller en salgsordre. Vejledningen kan også

Læs mere

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger.

Opsætning på PC Luk Navision. På skrivebordet højreklikkes på Navision ikonet. Herefter vælges Rediger. Overførsel af købsordre til GRENE (Simpel) Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Grenes webshop trækker man

Læs mere

Brugermanual til epayment - Firmabetaling.

Brugermanual til epayment - Firmabetaling. Brugermanual til epayment - Firmabetaling. 1. Åbn din browser, f.eks. Internet Explorer. Gå til hjemmesiden https://epayment.cbs.dk. 2. Log ind med det brugernavn og password, som du har fået tilsendt

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System

CNH-forhandlerportal - Brugervejledning. CDFS - Common Dealer Financing System CNH-forhandlerportal - Brugervejledning CDFS - Common Dealer Financing System Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Adgang til DIEM-portalen... 4 3 Procedure for automatisk betaling med LeverandørService...

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual

LinkGRC. Kontrol. Brugermanual Brugermanual 1 INDHOLD 1. Navigation 2. Dashboard 3. 4. Support 2 NAVIGATION 1 På forsiden finder du dine installerede moduler i LinkGRC løsningen og du kan her vælge hvilket modul du ønsker at arbejde

Læs mere