Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster"

Transkript

1 Microflex Ticketing system Microflex A Division of Ticketmaster mno

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 EVENTOPSÆTNING 3 PRINTEROPSÆTNING FOR P200 4 BETALINGSPLANER 7 DOKUMENTER 8 DOKUMENTYPER 9 ARBEJDSFLOW: INVOICING SALG 11 BETALING AF ORDRE 17 ARBEJDSFLOW: INVOICING RESERVATION 19 BETALING AF ORDRE 24 ORDREÆNDRINGER VED EN INVOICED ORDRE 26 RETURNERING 26 OMBYTNING & ÆNDRING AF PRISTYPE 30 KONTOSTATUS 30 KUNDEKREDIT: REFUNDERING & OVERFØRSEL 33 1

3 INTRODUKTION Funktionaliteten at sende en faktura eller ordrebekræftelse til en given kunde kaldes i BILLETnet regi Invoicing (fakturering). Invoicing følger helt specifikke forretningsgange i Microflex systemet, og involverer sig over flere programmer (P200, 7.11, 702 og 8.02), hvor P200 dog er primær. Af denne grund er der behov for en særskilt manual, som tillæg til P200 brugermanualen. Der skelnes overordnet mellem Invoicing salg (bruges generelt til abonnenter) og Invoicing reservation (bruges generelt til grupper): Salg benyttes, når man ønsker at fakturere solgte billetter, hvor tidspunktet for betalingen, ikke har betydning i forhold til eventen og hvor betalingen først finder sted EFTER salget, som følge af et tilsendt dokument. Ordren sælges med en særlig betalingsform, Receivable, som gør at der dannes en konto samt et dokument, med et eller flere girokort (afhængigt af antallet af betalingsdatoer/forfald), som sendes til kunden, ofte sammen med billetterne. Type: Faktura (FAK). Reservation benyttes, når man ønsker at fakturere reserverede billetter, hvor betalingen finder sted FØR eventen og før billetterne printes (som følge af et tilsendt dokument). Ordren reserveres og et dokument udskrives og sendes til kunden; betalingsfristen er ofte lang, da der er tale om særlige kunder og større ordrer med mange ændringer undervejs. Når betalingen er registreret sælges ordren og billetterne sendes til kunden. Dokument: Gruppe (GRP) eller Bekræftelse (BEK). 2

4 EVENTOPSÆTNING Allerede ved opsætningen af en event, skal der tages højde for, om muligheden for Invoicing skal være tilgængelig for arrangøren, på den pågældende event. Dette gøres i NX Menu punkt Fanen General åbnes Fanen Invoicing åbnes Herefter udfyldes: Allow invoiced reservation: Muligheden for Invoicing reservation. Offer payment plan: Muligheden for at bruge betalingsplaner Start of reservation: Startdato for Invoicing i P200. End of reservation: Slutdato for Invoicing i P200. Reservation expiry: Sidste afhentningsdag for en invoiced reservation. NB! Days: Udfyldes ikke. Invoiced reservations styres af reglerne for normale reservationer. 3

5 Ved at have startdato, slutdato. Osv separat for invoicing kan man som arrangør operere uafhængigt at den almindelige salgsperiode. Dette gør så at man kan have et set regler for almindeligt salg og et for Invoicing. PRINTEROPSÆTNING FOR P200 Det er muligt at printe dokumenter direkte fra P200, i forbindelse med en Invoicing transaktion, både salg og reservation. Dette kan konfigureres som en fast indstilling i P200, dvs. at brugeren IKKE spørges. Det kan også konfigureres som en valgmulighed for brugeren, hvor brugeren altid vil få valget om der skal printes et dokument eller ej. (NB! Det er ligeledes muligt at printe via Batch print, programmet Denne funktionalitet er forklaret i en særskilt manual). Forudsætningerne for dette er: 1) At printeren understøtter formatet postscript, som dokumenterne er lavet i. 2) At Microflex er indstillet til at printe dokumenter på den rigtige printer. 3) At printerens bakker konfigureres korrekt i forhold til typen af dokument. Ad 1) Printeren skal understøtte formatet Postscript, for at kunne indstilles til at printe dokumenter fra Microflex. Printeren skal for det første være bygget til det, dvs. at den er købt med denne funktionalitet. For det andet skal der være installeret en særlig printer driver, en postscript driver; denne kan downloades fra Internettet. Arrangøren har ansvaret for begge dele. 4

6 Ad 2) Det er vigtigt at Microflex indstilles til at printe dokumenter på en fast printer, da der er visse forudsætninger, som skal være på plads, for at printeren skal fungere bl.a. Postscript formatet. NB! Selvom man foretager et valg af printer, der gælder for samtlige dokumenter, man vælger at printe via P200, påvirker dette valg IKKE printermuligheden af fx MF-rapporter til en anden printer i det lokale netværk. Indstillingen af printer foregår i Microflex i NX Menuen, under ikonet Configuration. Herunder vælges fanen Hardware, og profilen i venstre side markeres. Herefter vælges den korrekte printer fra det lokale netværk under Report Printer. 5

7 Ad 3) Konfigurationen af printerens bakker sker hos BILLETnet. Arrangøren skal orientere Client Support om hvilke printerbakker, der bruges til hvilken type papir (fx blankt papir, girokort etc.) og navnet på disse bakker i printerens opsætning. Nedenstående er en kopi af den printerformular, som skal udfyldes til Client Support. Printerformularen udleveres af salgsafdelingen, som en del af opstarten. 6

8 BETALINGSPLANER En betalingsplan er en foruddefineret plan for kundens betaling af en faktureret ordre. Betalingsplanen vælges i Invoicing transaktionens udgangspunkt, og den kan derefter IKKE skiftes ud med en anden. Konfigurationen eller typen af Payment plan bestemmes af arrangøren, men den oprettes af Client Support. Følgende regler gælder for udformningen af disse: 1. Én samlet betaling. 2. Ratebetaling, flere betalinger med et fast interval mellem betalingerne Begge disse betalingstyper kan kombineres med to forskellige datokonfigurationer: a) En fast betalingsdato b) En betalingsdato udregnet i forhold til transaktionsdatoen. Eksempler på kombinationer 1a) 1 fast betaling d b) 1 variabel betaling 30 dage fra transaktionsdatoen 2a) 3 faste betalinger, d a) 3 variable betalinger, den 1. i måneden, 16 dage fra transaktionsdatoen 7

9 DOKUMENTER For at gøre faktureringssystemet mere effektivt, er processen omkring dannelsen af dokumenter forandret. Det er nu således, at en ordres dokument først dannes, når det skal printes ikke som før, hvor dokumentet altid blev dannet som en fast del af transaktionsprocessen. Nu har man følgende konfigurationsmuligheder i P200: a) IKKE printe dokumenter b) Printe dokumenter c) Blive spurgt om man vil printe dokumenter eller ej Ad a) Ønsker man ikke at printe dokumenter, vil P200 blot springe skærmbilledet over, der har med print af dokument at gøre. Dokumentet bliver ikke dannet, og ordren vil derfor heller ikke indeholde fanebladet dokumenter. Ordrens status i P200 er her to be invoiced ; dvs. at den er markeret som en invoiced ordre, men at dokumentet hverken er dannet eller printet. Ordren er en invoiced ordre, fordi den er solgt med betalingsformen Receivables (Invoicing salg), eller den er reserveret med dokument (Invoicing reservation), (F10 i P200) I dette tilfælde skal dokumentet dannes efterfølgende via program 7.11 (Batch document generator) og printes via program 7.02 (Batch print). Ad b) Ønsker man altid at printe dokumentet, vil dokumentet både blive dannet og printet efter hver Invoicing transaktion. Ordrens status er her invoiced, da ordren både er markeret som en Invoicing ordre (gælder både salg og reservation) og dokumentet er dannet og printet. 8

10 Ad c) Ønsker man få tilbudt begge valgmuligheder, vil P200 give brugeren valgmuligheden for at printe eller ej: Hvad end man vælger (Yes/No), gælder ovenstående forklaringer for tilsvarende valg. NB! Det er dette punkt, man springer over, hvis man har valgt konfiguration a eller b. Disse konfigurationer kan sættes pr. klasse, således at man f.eks for klassen salg er sat til mulighed b, mens klassen abonnement er sat til a. DOKUMENTYPER Der er forskellige typer af dokumenter, som bruges til Invoicing. Forskellen mellem disse dokumenter ligger i selve dokumentet, men også i måden de bruges på der er fx forskel på det dokument, der bruges.til Invoicing salg, og det, der bruges til Invoicing reservation. FAK (faktura) Dette dokument bruges til Invoicing salg, og det er et juridisk bindende dokument. Dette betyder, at revisionssporet skal kunne følges igennem hele ordrens transaktionshistorie. Dvs. at samtlige transaktioner forbundet med ordren, skal kunne følges i systemet, i tilfældet med en Invoicing ordre også i dokumenterne. Derfor: Når man laver en ændring i ordren (tilføjer en billet, fjernet en billet, ændrer en pristype etc.), skal der dannes et nyt dokument, en ny FAK. Men for at tilkendegive, at der har været foretaget en ændring, danner 9

11 systemet automatisk først en KRD (kreditnota), der reflektere/afspejler annulleringen af ordren. KRD (kreditnota) En KRD benyttes således formelt af systemet til at vise ændringer og annulleringer af ordre. Rent praktisk kan dette dokument benyttes til at vise kunden, at man har registreret dennes annullering af en given ordre. Indholdet er magen til den oprindelige faktura med negative beløb GRP (gruppedokument) Dette dokument benyttes til Invoicing reservationer, oftest gruppebestillinger. Et GRP dokument opfører sig på samme måde som en FAK og er altså også et juridisk bindende dokument. Også her vil systemet danne en KRD efter hver ændring i ordren BEK (bekræftelse) En BEK benyttes ligesom GRP til Invoicing reservationer. I modsætning til GRP er en BEK dog ikke et juridisk bindende dokument, hvorfor systemet ikke vil danne en KRD ved en ændring, men blot en ny BEK. I tilfældet af annullering dannes ikke nogen ny BEK PSTAT (payment statement) Dette dokument er en simpel status over kundens ordre. Den viser udestående forfald og allerede betalte forfald. Det gælder for samtlige dokumenter, at der er begrænsninger i deres layout. BILLETnet anbefaler at et standard layout benyttes, da der er en ekspeditionstid på oprettelsen af et nyt dokument layout på ca. 2 måneder. 10

12 ARBEJDSFLOW: INVOICING SALG Flowet omkring et Invoice salg er lidt anderledes end ved et almindeligt salg, Se næste side F2 11

13 Det tilrådes at starte med kundesøgning, for at tjekke om der er givet tilladelse til at kunden kan få kredit, om der er flueben i Tilgodehavende. Tilgodehavende betyder at kunden er godkendt til at få oprettet en konto med evt. udestående betalinger. F12 NB! Denne fejlmelding forekommer, hvis ikke kunden har denne markering 12

14 Herefter vælges event og pladser/pristyper på sædvanlig vis. Når ordren er afsluttet og skal sælges, vil systemet automatisk vælge betalingsformen Receivables. Denne betalingsform tilkendegiver, at man har med en fremtidig betaling at gøre, og at man vil kunne danne et dokument på ordren, som kan sendes til kunden. F12 Herefter vælges betalingsplanen, som er bestemt på forhånd og altid oprettes af Client Support. Det er her, man vælger hvornår kundens betaling(er) skal falde, f.eks 1 rate eller 2. Når planen er valgt, tastet OK (F12). 13

15 Næste billede er Payment Option, hvor den eneste mulighed er Faktureret, da de andre muligheder ikke er tilladt i Danmark endnu. Er man konfigureret til at skulle vælge om man vil printe dokument med det samme, vil følgende billede dukke op. Ellers springes det automatisk over, som tidligere nævnt. Taster man No, vil systemet ikke printe et dokument og heller ikke danne et. Dette betyder, at man på et senere tidspunkt skal danne dokumenter i Batch document generator, 7.11 (se separat guide for denne funktionalitet). Man springer derfor næste punkt over, og går direkte til billedet Ordre resume, for at afslutte transaktionen. Taster man Yes, vil systemet danne OG printe et dokument, når transaktionen afsluttes. Dette forudsætter, at en printer er tilknyttet P200 og at printeren understøtter formatet postscript (se denne guide under afsnittet DOKUMENTER). 14

16 Det er muligt at vælge dokumenttypen i menuen, blandt de tilgængelige dokumenter hos den pågældende arrangør. Herpå følger billedet Ordre resume, og transaktionen afsluttes med F12. 15

17 Hvis man valgte Yes til at printe dokumentet, ser ordren således ud, med et nyt faneblad Dokumenter. (Her er det muligt at reprinte det valgte dokument ved at højreklikke med musen). Dette faneblad har flere kolonner, der gør det let at skabe et hurtigt overblik over kundens Invoicing ordre. Bl.a. hvilket dokument er der tale om?, hvornår er det printet?, hvem har printet det? Samtidig kan man se fanebladet 1-Forfald i bunden af billedet betalingsfeltet gråt, og beløbet er 0,-. her er 16

18 BETALING AF ORDRE Stå i klassen Salg, søg ordren frem via F9 og betal ordren fuldt eller delvist via F3. F3 Vælg det eller de forfald, der skal betales. Vælg betalingsformen og tryk på Betal. 17

19 Herunder ses samme ordre, som nu er betalt. Fanebladet hedder nu 1-Betalt og hele betalingsfeltet er markeret med grøn og viser det betalte beløb. 18

20 ARBEJDSFLOW: INVOICING RESERVATION Flowet omkring en Invoiced reservation starter som en ganske almindelig reservation, dog kan man med fordel starte med at finde kunden frem. Så findes eventen, og man vælger pladser og pristype. Her tastes F10 Reserver (Dokument) for at tilkendegive, at der er tale om en Invoiced reservation. F10 19

21 Herefter vælges betalingsplanen, som er bestemt på forhånd og oprettes som pt. af Client Support. Det er her, man vælger hvornår kundens betaling(er) skal falde. Når planen er valgt, tastet OK (F12). F12 Næste billede er Payment Option, hvor den eneste mulighed er Faktureret, da de andre muligheder ikke er tilladt i Danmark endnu. Dette er en tekst der er defineret af BILLETnet, som afventer oversættelse. 20

22 Er man konfigureret til at skulle vælge om man vil printe dokument med det samme, vil følgende billede dukke op. Ellers springes det automatisk over, som tidligere nævnt. Taster man No, vil systemet ikke printe et dokument og heller ikke danne et. Dette betyder, at man på et senere tidspunkt skal danne dokumenter i Batch document generator, 7.11 (se separat guide for denne funktionalitet). Ordren vil da have status To be Invoiced. Man springer derfor næste punkt over, og går direkte til billedet Ordre resume, for at afslutte transaktionen. Taster man Yes, vil systemet danne OG printe et dokument, når transaktionen afsluttes.(dette forudsætter, at en printer er tilknyttet P200 og at printeren understøtter formatet postscript (se denne guide under afsnittet DOKUMENTER). 21

23 Det er muligt at vælge dokumenttypen i menuen, blandt de tilgængelige dokumenter på den pågældende server. Herpå følger billedet Ordre resume, og transaktionen afsluttes med F12. 22

24 Hvis man valgte Yes til at printe dokumentet, ser ordren således ud, med et nyt faneblad Dokumenter. Dette faneblad har flere kolonner, der gør det let at skabe et hurtigt overblik over kundens (Invoicing) ordre. Bl.a. hvilket dokument er der tale om?, hvornår er det printet?, hvem har printet det? Samtidig kan man se fanebladet Forfald i bunden af billedet her er betalingsfeltet gråt, og beløbet er 0,-. Til højre ses samme ordre, som nu er betalt. Fanebladet hedder nu 1-Betalt og hele betalingsfeltet er markeret med grønt og det betalte beløb femgår 23

25 BETALING AF ORDRE En Invoiced reservation kan FØRST sælges, når den er blevet betalt. Hvis man forsøger at printe ordren, før den er betalt, vil følgende besked dukke op Stå i klassen Salg, søg ordren frem via F9 og betal ordren fuldt eller delvist via F3. F3 24

26 Vælg det forfald, der skal betales. Vælg betalingsformen og tryk på Betal. Herunder ses samme ordre, som nu er betalt. Fanebladet hedder nu 1-Betalt og hele betalingsfeltet er markeret med grønt og det betalte beløb fremgår Nu kan reservationen sælges via F12 Send til ordre. 25

27 ORDREÆNDRINGER VED EN INVOICED ORDRE Samtlige ordreændringer SKAL foretages i samme klasse, som den Invoiced ordre er lavet i. De foretages på præcis samme måde, som hvis man ville lave ændringer i en normal ordre det er altså de samme F-taster, der skal bruges. Forskellen forekommer, hvis den ordre, man vil ændre, er betalt og selvfølgelig i forhold til det dokument, der evt. er vedhæftet ordren. RETURNERING Stå i klassen ordren er lavet i, søg ordren frem via F9 og returnér via F4. Her er valgt at returnere en enkelt plads i ordren. F12 26

28 Næste billede er også kendt fra returnering af normale ordrer. F12 Herefter vælger man, om man vil printe dokument eller ej. 27

29 Herefter ses det vanlige billede Ordre resume. F12 Når ordren er betalt, vil følgende billede dukke op. Der tastes OK. 28

30 Som en ny del af processen er der nu oprettet en særlig betalingsform til kreditering. Den hedder Kundekredit, og den erstatter TilgodeABN, som tidligere har været brugt. Funktionen af denne betalingsform er, at den ALTID skal benyttes, når man returnerer billetter i en invloiced ordre. Da den udelukkende har med kredittering at gøre, skal man først SENERE tage stilling til, hvad man vil gøre med den kredit, man nu har oprettet på kundens konto: Skal den udbetales eller gemmes? Skal kreditten gemmes, gør man ikke mere. Skal kreditten benyttes til fx udbetaling, skal man fortsætte til kundens Kontostatus. Herunder findes status over kundens samlede fakturerede ordrer, bevægelser på kontoen og kundens balance. 29

31 OMBYTNING & ÆNDRING AF PRISTYPE Ombytning af billetter og ændring af pristype i en invoiced ordre, foregår på præcis samme måde som ved en almindelig ordre. NB! Husk dog at stå i den klasse, som ordren oprindeligt blev lavet i ellers er det ikke sikkert, at der er adgang til eventen eller pristyperne, man forsøger at bytte til KONTOSTATUS Søg kunden frem via F2 og gå ind i Kontostatus. Skal kreditten udbetales, skal man skifte over til klassen Salg, for at få adgang til de brugbare betalingsformer, fx Kontant. 30

32 Under Kontostatus ses to faneblade for oven: Active Items og History. Active Items indeholder de aktive elementer, der findes på kundens konto. Hvis der er udeståender med kunden (kunden skylder arrangøren, arrangøren skylder kunden), er disse at finde her. Et hurtigt overblik kan også fås ved at kigge på balancen nede i feltet Summary. I eksemplet ovenfor ser man, at balancen indeholder en kredit på kr. 1380,-. Samtidig ser man mere detaljeret, at der er tale om 2 overbetalinger markeret med rødt foroven. 31

33 Det er muligt at gøre billedet mere personligt ved at foretage forskellige indstillinger. Højreklik med musen på skærmen og vælg fx Legend for at få forklaringen på de forskellige farver på linierne. Vi anbefaler, at man leger lidt med de forskellige muligheder her, for at få et godt kendskab til de muligheder, der er i Kontostatus. 32

34 KUNDEKREDIT: REFUNDERING & OVERFØRSEL Når billetter i en betalt, invoiced ordre er blevet returneret, dannes der en Kundekredit på kundens konto. For at gøre noget ved denne kredit, skal man have adgang til kundens kontostatus i kundebilledet. Her er det muligt, at behandle kreditten på to forskellige måder: 1. Kreditten refunderes til kunden 2. Kreditten overføres til en anden konto Ad 1) Refundering Skal kreditten refunderes til kunden, tastes F4 Refund credit; husk at stå i klassen Salg, så der er adgang til de rigtige betalingsformer! Flow: Markér Refund Credit Amount vælg betalingsform vælg beløb I eksemplet ovenfor, har man valgt at refundere kr. 690,- af det tilgængelige beløb i betalingsformen Kontant. Herefter trykkes på Process. 33

35 Systemet vil derefter spørge, om brugeren er sikker på, at refunderingen skal gennemføres. Ad 2) Overførsel Skal kreditten overføres til en anden kunde, tastes F4 Refund credit. Flow: Markér Transfer Credit Amount to another Customer vælg kunden vælg beløb 34

36 Da man ikke skal vælge en betalingsform ved en kreditoverførsel (man overfører en Kundekredit), er det ikke nødvendigt at stå i en særlig klasse. Det er muligt at finde kunden via en normal kundesøgning: Tryk på de 3 prikker og foretag din søgning. Er kundenummeret kendt, kan dette tastes direkte i feltet Customer #. Bagefter er det muligt at verificere, om kunden er korrekt ud fra navn og telefonnummer. Også her er det nødvendigt at godkende handlingen med et tryk på Yes. 35

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige.

Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. Guide: Fakturering Udgave Aug 2013 Denne guide gennemgår hvorledes du kan lave faktura til firmaer, forsikringsselskaber og det offentlige. ClinicCare anvender to begreber: Afregninger : Som er udskrifter

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7

SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 SOFTSUITCASE 2010 DANSK - VER. 7 INSTALLATION Installation og database 6 Installation og Login 7 Ny opsætning af SoftSuitCase 8 Finans opsætning 8 Installer Databasen 9 Opload Logo 9 Opsætning af Kredit

Læs mere

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.

Sigma Regnskab. Version 1.18. Brugervejledning. 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab. Sigma Regnskab Version 1.18 Brugervejledning 1999-2009 Sigma Regnskab - e-mail: info@sigmaregnskab.dk - http://www.sigmaregnskab.dk Sigma Regnskab 1.18 Sigma Regnskab er et gratis bogføringsprogram, udviklet

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Smart-ebizz ERP Manual Indhold Anvendelse af et ERP System... 3 Smart-ebizz ABC... 3 Bogføring... 3 Sådan kommer du i gang med dit ERP system.... 4 Vælg Kontoplan... 4 Opret Perioder...5 Opret Nummerserier...

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4

Brugervejledning til E-conomic integration. Version 1.4 Brugervejledning til E-conomic integration Version 1.4 Indhold 1. Om E-conomic integrationen... 1 1.1. Inden du går i gang i HostedShop... 2 1.2. Første gang du klikker på E-conomic integration i kontrolpanelet...

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Brugervejledning for v5.0 til administratorer

Brugervejledning for v5.0 til administratorer Brugervejledning for v5.0 til administratorer Version pr 20111206 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot

FAKTURERING. Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot AutoPilot Fakturering FAKTURERING Sagsøkonomi, planlægning og prognose AutoPilot Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til fakturering...4 2 Dannelse af fakturaforslag...5 2.1 Listen over delsager...5 2.2

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Indholds fortegnelse

Indholds fortegnelse Indholds fortegnelse Introduktion til Picasso Hotelsystem... 5 Selector... 5 Booking... 6 Cashier... 6 Marketing... 6 Management... 6 Reports... 6 Night Audit... 6 New version... 6 Generelle funktioner

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12

Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 Brugervejledning NewPOS version 4.0.12 NewPOS 4 Brugervejledning version 4.0.12.96 Alle rettigheder til programmet ejes af IT Gruppen AS, Tækkemandsvej 1, 4300 Holbæk, telefon 7015 3003. Der henvises i

Læs mere

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007

Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 Hjælp DANLET for Windows, (C) OSSoft 2001-2007 INTRODUKTION Tilpas DANLET til din virksomhed Genvejstaster i DANLET Værktøjspanel Password Nye opdateringer af DANLET programmet Kom i gang med DANLET HOVEDMENU

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Introduktion til Mamut Kasse

Introduktion til Mamut Kasse // Mamut Kasse Introduktion til Mamut Kasse Nyheder i Mamut Kasse version 3.5 Introduktion til Mamut Kasse Indhold Nyheder i Mamut Kasse version 3.5... 3 Om Mamut Kasse... 4 Definitioner af ord og udtryk

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektronisk fakturahåndtering

Elektronisk fakturahåndtering Elektronisk fakturahåndtering Juli 2014 Indhold 1. Generelt om elektronisk fakturering... 3 2. Definition af roller der skal tildeles... 4 2.1. Distributør... 4 2.2. Rekvirent/Konterer (attestation)...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere