Psykiatrisk Sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Sygepleje"

Transkript

1 Juni Juni * * udgave * * 22. årgang 22. årgang Psykiatrisk Sygepleje Lotte Lomholt, Årets Psykiatriske Sygeplejerske Når fagligheden nedprioriteres 7-10 Juni Psykoeducation af unge med ADHD Formanden på Tour! I Region Syd Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

2 Årets Psykiatriske Sygeplejerske 2014 Af: Bente Pedersen, Formand På sygeplejekonferencen den 3. og 4. juni i Fåborg drøftede over 130 psykiatriske sygeplejersker forskellige perspektiver på brugerinddragelse, dialog og samarbejde på tværs. Samtidig var et af konferencen højdepunkter kåringen af Årets Psykiatriske Sygeplejerske, som i år blev uddelt til Lotte Lomholt, der til daglig arbejder i OPUSteamet i Ålborg. Lotte var indstillet af sin kollega Malene Terp samt 2 brugere, Camilla og Ida, og denne anerkendelse fra både de unge og en kollega oplevede Lotte som en stor anerkendelse, hun var meget taknemmelig for. Lotte fik prisen bl.a. for sit arbejde med patientinvolvering, og næstformand i DSR Dorte Steenberg sagde bl.a. i sin tale: Lottes arbejde gør indtryk. Og hun efterlader store aftryk. Hun gør en markant forskel i sine patienters hverdag, fordi hun tør sætte sig selv i spil på en måde, der er troværdig, og som giver et værdifuldt input til hendes patienter. Det er fuldt fortjent at hun modtager prisen Det er 2. gang at Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker uddeler prisen, som har fokus på de mange psykiatriske sygeplejersker, som gør en helt ekstraordinær indsats, men som sjældent bliver anerkendt for deres indsats. Ud over anerkendelsen består prisen af en check på ,- kr. Se endvidere link til Lottes takketale og læs i næste nummer af Psykiatrisk Sygepleje meget Her kan du se Lotte s takketale på YouTube. 2 Psykiatrisk Sygepleje

3 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Indholdsfortegnelse 2 Årets Psykiatriske Sygeplejerske 4 Leder 5 Forskningskonference 6 Redaktionens Hjørne 7 Når fagligheden nedprioriteres 11 Psykoedukation af unge med ADHD 19 Formanden på Tour: Region Syddanmark 21 Boganmeldelse: De udsatte 22 Få udvidet dit fagbibliotek Syddanmark Udgiver Fagligt selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, Redaktør Anette Theis Layout Produktionsskolen Datariet Bladet udkommer kun elektronisk. Materialer til bladet Fremsendes som Word-dokument med billeder og illustrationer medsendt som separate filer. Der medsendes altid et billede af forfatteren. Kontakt Anette Theis, , Faglighed Kontrol Psykiatrisk Sygepleje 3

4 Lederen Psykiatrien i fokus Af: Claus Hansen, bestyrelsesmedlem, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Afstigmatiseringskampagnen EN AF OS som arbejder på at nedbryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom har nu kørt et par år. Et af de seneste tiltag handler om at arbejde med de fag professionelle dig og mig for at se på vores fordomme og tabuer på området. En god og relevant indsats, fordi vi som fagprofessionelle selvfølgelig også har vores fordomme, tabuer og til tider fastlåste meninger om hvordan opgaverne skal løses i psykiatrien. EN AF OS har derfor været medvirkende til at igangsætte debat og sætte fokus på psykiatrien. For en kendsgerning er det, at der aldrig har været så meget fokus på vores område, som der er i disse år. I øjeblikket går der ikke en uge uden at psykiatrien berøres i et landsdækkende medie, og ikke en måned uden at der introduceres en ny reportage eller dokumentar serie, hvor unge udstyres med kamera og filmer sig selv, populære tv værter laver længere reportageserier fra Sindsygehospitalet, arbejdsgivere skal gætte hvem der er gal eller normal til en jobsamtale på TV, eller dagbladsjournalister flytter ind i retspsykiatrien og skriver dagbog fra den lukkede. Vores område er i fokus, og endda på den gode måde. Det er for engang skyld ikke sensationen, nyfigenheden eller dæmonisering af psykisk syge, der er styrende, men snarere ønsket om at formidle og oplyse om et svært og komplekst område. Det er ikke kun medierne der har et øget fokus på psykiatrien, også hele det politiske system har gennem de seneste år fået stadig mere fokus på vores område. Der er således en bred anerkendelse af at psykiatrien op gennem 00 erne var underfinansieret, og at psykiatrien kun fik 25 øre hver gang somatikken fik en krone. Hvorvidt det fører til en egentlig opprioritering må tiden vise, men i forhold til hospitalsbyggerier er psykiatrien godt med, og mange steder i landet bygges der i disse år nye psykiatriske afdelinger. Fra folketing og regering er der også opmærksomhed. Den nuværende regerings psykiatriudvalg rapport fra 2013 gav en lang række anbefalinger, som forventes at blive udmøntet i et regeringsudspil på psykiatri området. Rapporten rummer talrige områder hvor psykiatriske sygeplejersker helt åbenlyst kan blive en meget væsentlig aktør i fremtiden. Samtidig er hele Sundhedsstyrelsens specialeplan for psykiatri under revision, her kan psykiatriske sygeplejersker også få en mere central rolle. Der er således positivt fokus og momentum på hele psykiatriområdet i øjeblikket. Lad os blot håbe at det udmøntes i konkrete aftaler, og sikrer bedre rammer både for psykiatriens brugere, men også for psykiatriske sygeplejersker. 4 Psykiatrisk Sygepleje

5 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Forskningskonference Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Fredag d. 7. oktober 2014 Auditorium 100 Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning indbyder hermed til den første nationale forskningskonference indenfor psykiatrisk sygepleje. Formålet med konferencen er dels at diskutere, hvad der er behov for at forske i indenfor klinisk psykiatrisk sygepleje samt at præsentere nogle af de aktuelle forskningsprojekter indenfor feltet. Netværket har taget initiativ til en konference med præsentation af aktuelle forskningsinitiativer, der dækker både børne-, voksen- og det retspsykiatriske område. Professor i sygepleje Ingela Skärsäter, er inviteret til præsentere hendes syn på optimal vekselvirkning mellem klinisk psykiatrisk praksis og forskning. Tilmelding til konferencen Dagen er for klinikere og forskere med interesse for psykiatrisk sygepleje. Tilmelding foregår via Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings hjemmeside: Du kan læse mere om konferencen og dens oplæg i løbet af maj på Pris Alm. Deltagere Studerende 525,- kr. 50,- kr. (15 personer efter først til mølle princip) Prisen inkluderer deltagelse i konferencen og fuld forplejning. Spørgsmål Har du spørgsmål om konferencen eller om tilmelding bedes du kontakte Funktionsleder, post doc, ph.d. Jens Peter Hansen på: Psykiatrisk Sygepleje 5

6 Redaktionens Hjørne Af: Anette Theis Foråret har vist sig fra sin bedste side. Solens mange stråler har allerede nu givet os ekstra energi og tiden er ilet og allerede nu viser kalenderen sommer. Juni nummeret af Psykiatrisk Sygepleje ligger snart klar i medlemmernes indbakker. Det gælder vel og mærke kun for dem, af vores medlemmer, som har husket at oplyse deres aktuelle adresse. Ellers ligger bladet også på hjemmesiden. Mange har spurgt til hvordan man kan printe bladet ud. Man kan kun printe en pdf udgave. Fremadrettet kommer der også til at ligge en pdf udgave af bladet på vores hjemmeside. Den finder du via deres hjemmeside under faglige selskaber, hvor du så finder faglige selskaber for Psykiatriske Sygeplejersker. I skrivende stund er Konferencen om Psykiatrisk Sygepleje, som afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, netop slut. Det var 2 fantastiske dage, spændende og indholdsrige, med psykiatrisk sygepleje og brugerinddragelse i fokus. Jeg kan afsløre, at september bladet bliver sprængt fyldt med artikler derfra. Ved omtalte konference blev Årets Psykiatriske Sygeplejerske Det blev Lotte Hosbond Lomholt fra Ambulatorium for unge med skizofreni (OPUS) i Aalborg. Som begrundelse blev bl.a. nævnt at Lotte efterlader sig faglige og menneskelige aftryk. Lotte er blevet indstillet af Malene Terp, Enheden for psykiatrisk Forskning i Aalborg og to unge brugere af Ambulatoriet, Ida Ørholm og Camilla Krogh, hvilket var super relevant i forhold til konferencen, som omhandlede brugerinddragelse. På forsiden af dette nummer ses en glad og rørt Lotte. I dette nummer finder du også et link til Lottes takketale. Herværende nummer indeholder en artikel med overskriften Når fagligheden nedprioriteres om konsekvenserne af indførelsen af New Public Management i psykiatrien. Artiklen peger på nogle vanskelige dilemmaer og er ment som et oplæg til debat. Artiklen er skrevet af medarbejdere fra DSR. Lene Trier har skrevet en artikel om psykoedukation af unge med ADHD. Lene deltog også i posterkonkurrencen med en poster om hendes projekt, som artiklen også udspringer af. Posteren bringers i bladet efter artiklen. I forbindelse med konferencen blev selskabets generalforsamling også afholdt. Bente Pedersen tiltrådte som bestyrelsens formand ved årsskiftet, så dette var hendes første generalforsamling som formand. Hendes beretning ligger på hjemmesiden. Bente har også skrevet et indlæg under overskriften Formanden på Tour. I denne omgang interviewer Bente oversygeplejerske Kirsten Christensen fra Region Syd om hendes arbejde og visioner. Bentes plan er, at komme rundt i hele landet og lave interviews, som selvfølgelig vil blive bragt i de kommende udgaver af Psykiatrisk Sygepleje. Endelig bringer vi en kritisk anmeldelse af bogen De udsatte anmeldt af Mette Bundgaard Nielsen. God fornøjelse med læsningen og rigtig god sommer. 6 Psykiatrisk Sygepleje

7 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Når fagligheden nedprioriteres Jan Otkjær, Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Regionspsykiatrien Viborg og Fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Regionspsykiatrien Horsens, Silkeborg, Vest, Viborg-Skive samt de sociale institutioner i Psykiatri og Social New Public Management er siden 1990 erne skyllet ind over sundhedsvæsenet og dermed også den psykiatriske sygepleje. Men fokus på registrering og effektivitet har taget overhånd og erstattet den faglige kvalitet med intens og til tider meningsløs kontrol. New Public Management er et styringsredskab, der tager udgangspunkt i tildelingen af ressourcer ud fra målinger af effektiviteten. Måling af effektivitet tager ikke højde for den faglige kvalitet, men baserer sig udelukkende på bestemte målbare parametre. Spørgsmålet er, om ledelsen tvinges til at vægte økonomiske rationaler over faglige rationaler? Vi oplever, at New Public Management påvirker psykiatriske sygeplejerskers mulighed for at udføre fagligt skøn og dermed kerneydelsen inden for psykiatrisk sygepleje. Formålet med denne artikel er at skabe debat, således at styringen af psykiatrisk sygepleje bliver mere hensigtsmæssig og til gavn for patienten. Med afsæt i vores oplevelse vil vi belyse, hvilken påvirkning New Public Management har på den psykiatriske sygepleje, og hvordan økonomistyring og dokumentationskrav kan skabe etiske dilemmaer og undertiden faglig uforsvarlighed. Vi er af den opfattelse, at sygeplejefagligheden skal lægges tilbage til de professionelle udøvere af faget, nemlig sygeplejerskerne. Anja Laursen, Kredsformand i DSR Kreds Midt New Public Management I Den store Danske Encyklopædi beskrives New Public Management således: Den offentlige sektor beskrives som forvokset, hvorfor den skal nedskæres, for bureaukratisk og ineffektiv, hvorfor den må omstruktureres, for styrings- og reguleringsfikseret, hvorfor den skal decentraliseres og dereguleres, for dårligt ledet, hvorfor lederne skal udskiftes eller omskoles og endelig som i alt for ringe grad orienteret mod resultater og behov hos brugerne. Baggrunden for at indføre New Public Management i den offentlige sektor er altså, at man ikke har tillid til at personalet i den offentlige sektor udfører deres arbejde ordentligt og effektivt. Derfor indføres kontrolfunktioner og økonomiske styringsredskaber. I et forsøg på at måle den psykiatriske sygepleje Psykiatrisk Sygepleje 7

8 indføres styringsredskabet ydelser, hvor man som sygeplejerske i den ambulante psykiatri skal registrere definerede arbejdsopgaver. Ydelser deles op i face-to-face kontakter og ydelser uden besøg. Face-to-face kontakter er alle kontakter, hvor der er visuel kontakt mellem patient og sygeplejerske. Det er ambulante besøg, besøg i patientens hjem, et møde på et andet sted, en videokonsultation eller et netværksmøde, hvor patienten deltager. Ydelser uden besøg er telefonsamtaler, , netværksmøder uden patientens deltagelse eller kontakt med anden myndighed. Begge typer ydelser registreres, men det er kun face-to-face kontakter, der tæller i forhold til den enkelte medarbejders indsats og dermed for den økonomi, der er til rådighed for arbejdsstedet. Etisk dilemma En stor del af en distriktssygeplejerskes arbejde består i, at have kontakt til den praktiserende læge, til pårørende, til kommunen m.m. Dette er arbejdsopgaver, der ikke tæller med i den enkelte medarbejders indsats i form af face-to-face ydelser, hvilket kan skabe etiske dilemmaer for sygeplejersken. Man kan spørge sig selv om det giver mening, at tiltag som har stor faglig betydning, for sygeplejen til den psykiatriske patient, ikke tæller med i ydelsesregnskabet? Og hvordan indgår dette vilkår i sygeplejerskens prioritering? Det er vores erfaring, at efter et længerevarende patientforløb kan det være nødvendigt at nedtrappe kontakten til patienten bl.a. ved at have længere tid mellem aftalerne eller ved at erstatte face to face kontakt med telefonkontakt. En gradvis aftrapning af kontakten kan være et afgørende terapeutisk tiltag for at afslutte kontakten på en tryg måde for patienten og kan forebygge, at patienten får tilbagefald. Muligheden for en gradvis aftrapning af kontakten er under pres, da telefonsamtaler ikke tæller som ydelser, og såfremt den enkelte sygeplejerske har for få ydelser, bliver hun kaldt til samtale hos den ansvarlige leder, således at der kan blive rettet op på dette forhold. Konsekvensen kan blive, at sygeplejersken lader ambitionen om at kunne leve op til ledelsens krav om ydelser overtrumfe viden om, hvordan hun bør afslutte en langvarig patientkontakt på en terapeutisk og faglig forsvarlig måde. Sygeplejerskens fokus rettes dermed mere mod registrering af ydelser end mod fagligheden for at beskytte sig selv mod ansættelsesmæssige konsekvenser. Der er risiko for, at den slags etiske dilemmaer medfører afmagtsfølelse. Sygeplejersken er gennem sin faglighed uddannet til at håndtere den afmagtsfølelse, der kan opstå i samarbejdet med patienten. Men hun oplever en anden afmagt, når hun skal indordne sig under regler og ressourcemangel. Sygeplejersken vil typisk hellere arbejde med mennesker end systemer og derfor bliver frustrationerne hurtigere afmagtsskabende, når man oplever, at arbejdspladsen ikke skaber de vilkår der skal til for at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. På kontoret eller i hjemmet? Gennem det politiske system bliver ledelserne pålagt at øge produktiviteten med en vis procentdel. Produktiviteten måles i antallet af face to face kontakter, dvs. jo flere direkte patientkontakter, desto større produktivitet. For at sikre den bedst mulige økonomi, er det mere reglen end undtagelsen, at patienten kommer til sygeplejersken, da det er tidsbesparende, at patienten bruger tid på at komme til sygeplejersken og ikke omvendt. For nogle patienter er det dog, pga. at deres psykiatriske lidelse, en meget svær udfordring at møde op på et kontor på et bestemt tidspunkt og på et kontor, der undertiden ligger langt fra hvor de bor. Fx kan angst og indre kaos være en hindring for, at patienten kan møde op. Det kan have betydning for behandlingen at se, under hvilke forhold patienten lever. Der ligger en betydelig information i ved selvsyn at observere, hvordan patienten mestrer dagligdagen i egen bolig og det bør derfor bero på en faglig vurdering om patienten skal have samtale med sygeplejersken i eget hjem eller på kontoret. Problemet med at patienten ikke møder op eller melder afbud resulterer i, at der ikke kan registreres 8 Psykiatrisk Sygepleje

9 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang nogen ydelser. Løsningen på det problem kan være overbookning, men det kan betyde, at der står to patienter på kontoret som begge har brug for støttende samtale. Det rejser endvidere et etisk spørgsmål: Betyder det, at de patienter der ikke møder op dem ser man bort fra de behøver ingen behandling? Opsplittede ydelser Ledelsernes fokus på ydelser tvinger indirekte sygeplejerskerne til at skabe et kunstigt behov ved eksempelvis at etablere flere direkte kontakter end der reelt er behov for. Af frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser vil sygeplejerskerne have et incitament til at øge antallet af face-to-face kontakter med den enkelte patient. Dette kan gøres ved fx at dele ydelserne op i flere dele; i en somatisk undersøgelse og en støttende samtale, der ikke foregår på samme tidspunkt. Et andet eksempel er når patienten indkaldes til en samtale om resultatet af et prøvesvar, hvilket tidligere ville være forgået pr. telefon. Således er en enkelt kontakt pludselig blevet til tre ydelser uden at kvaliteten på nogen måde er øget, måske tværtimod. Sygeplejersken kommer til at fremstå mere effektiv, men patienten har ikke nødvendigvis fået en bedre behandling, fordi det kan skabe en uhensigtsmæssig afhængighed af sygeplejersken at kontakten er så tæt. En meget tæt kontakt kan forstærke patientens manglede tro på egne evner til at håndtere egne psykiske problemer. Faglighed Kontrol Psykiatrisk Sygepleje 9

10 Usundt fokus på unikke CPR-numre Indføring af styringsredskabet ydelser, består af to dele. Ydelserne som er beskrevet i ovenstående og antallet af unikke CPR-numre. Problematikken i forhold til antallet af unikke cpr. numre er, at det undertiden tvinger den ambulante sygeplejerske til at udskrive patienten før tiden for at kunne skabe plads til flere unikke CPR-numre. Dvs. at sygeplejersken tvinges til at prioritere det økonomiske rationale frem for det faglige. Konsekvensen af dette kan være, at de mest syge patienter skal vige pladsen for at give plads til de mindre syge patienter. Ved enkelte patienter er det vigtigt at de kan bevare kontakten til sygeplejersken over et langt tidsperspektiv af hensyn til opretholdelse af behandlingsalliance. Hvis kontakten brydes, kan patienten droppe ud af den medicinske behandling og i stedet ty til et misbrug af stoffer og alkohol. Det medfører en forværring i patientens tilstand og det er evident, at et sådant dyk forringer patientens kognitive evner. Når patienten får det tilstrækkeligt dårligt, kan han igen indlægges. Spørgsmålet er, om fokus på unikke CPR-numre og nødvendigheden af opretholdelse af behandlingsalliance, skaber et etisk krydspres for sygeplejersken, som tvinger hende ud i et fagligt uforsvarligt forhold? Når patienterne overgår fra indlæggelse til ambulant behandling, giver det erfaringsmæssigt en bedre overgang, hvis han får besøg af distriktssygeplejersken inden udskrivelsen. Et besøg, hvor der kan udveksles informationer med sengeafsnittet, etableres kontakt til patienten samt laves aftaler med patienten, så han føler, at den ambulante behandling er en forlængelse af indlæggelsen. Desværre er, det at besøge patienten på sengeafsnittet ikke kategoriseret som en ydelse, så det vil blive prioriteret ned til fordel for andre aktiviteter, der kan udløse de vigtige ydelser. Fagligheden tilbage til sygeplejersken Indføring af ydelser som styringsredskab af den psykiatriske sygepleje kan i yderste konsekvens betyde, at sygeplejersken indirekte tvinges til at udføre forråede handlinger, dvs. handlinger der er faglige uforsvarlige, hvilket Dorte Birkemose beskriver i Når gode mennesker handler ondt. De fleste forråede handlinger sker stille og næsten umærkeligt, når sygeplejersken undlader at handle korrekt, det som Kari Martinsen kalder undladelsessynder. For at sygeplejersken kan holde sig selv ud faglig set, er hun nød til at legitimere det over for sig selv ved at lave en fortælling om, at det er helt nødvendigt og helt på sin plads. Såfremt dette gentager sig bliver muligheden for at opdage forråelsen begrænsede til et absolut minimum (Birkemose 2013). Det er tankevækkende, hvor utydelige grænserne mellem forsvarlige og uforsvarlige handlinger kan blive. Denne artikel er ikke et angreb på hverken ledere eller psykiatriske sygeplejersker. Vi har den allerdybeste respekt for det meget kvalificeret arbejde, der udføres ofte på trods af de svære vilkår for fagligheden. Men vi er bekymrede for fremtiden, såfremt sygeplejefagligheden ikke lægges tilbage til de professionelle udøvere af faget, nemlig sygeplejerskerne. Og vi er af den klare opfattelse, at patienterne er bedst tjent med at fagligheden ikke kompromitteres af et truende økonomisk styringspotentiale. Vi efterlyser derfor en dagorden, hvor tilliden til sygeplejerskens faglige skøn igen sættes i højsædet. Referenceliste Birkemose, D. Når gode mennesker handler ondt: Tabuet om forråelse. Syddansk Universitetsforlag Den store Danske Encyklopædi. Oprindelig forfatter til artiklen om New Public Management er Helle Nørrelykke. Gyldendal A/S onlineversion. 10 Psykiatrisk Sygepleje

11 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Psykoedukation af unge med ADHD Af Lene Trier Distriktssygeplejerske Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Holbæk ADHD teamet Region Sjælland Flere og flere får konstateret ADHD. Det er ikke fordi, det smitter eller spreder sig, det er et spørgsmål om, at vi er blevet i stand til at identificere symptomerne og stille diagnosen. Det er en udfordring for ADHD klinikker landet over at modtage det stigende antal patienter med ADHD og samtidig forholde sig til, hvordan vanskelighederne med ADHD bedst afhjælpes, og hvordan fortrinene stimuleres? I forbindelse med kursus i forskningsmetodik startede jeg et pilotprojekt for at se, om det var muligt at lave et kohortestudie, hvor jeg brugte Brief skemaer til at evaluere vores behandling. Brief skemaet er et af de mest validerede skemaer i psykiatrien til afdækning af eksekutive funktionsvanskeligheder. Eksekutive funktionsvanskeligheder giver problemer med selvledelse, fordi man typisk mangler overblik, så man kan planlægge, komme i gang og blive færdig. Eksekutive funktionsvanskeligheder indbefatter i særlig grad hyppigt vanskeligheder med dårlig arbejdshukommelse og med at kontrollere impulsiv adfærd hos mennesker med ADHD. Dårlig arbejdshukommelse svarer til RAM i en computer. Man kan have en vældig stor processor, men har man for få RAM, kan man ikke have ret mange faneblade åbne, uden at computeren går ned. På samme måde kan mennesker med dårlig arbejdshukommelse ikke holde ret mange bolde i luften ad gangen. Nogle har så svære problemer med dårlig arbejdshukommelse, at de glemmer hvad de er i gang med, mens de er i gang med det! Vanskeligheder med at kontrollere impulsiv adfærd medfører ofte, at man som voksen har en dårlig økonomi, fordi man hyppigere end gennemsnitsbefolkningen falder for impulskøb. Sammen med dårligt overblik er det en ekstra udfordring at planlægge økonomien. Impulsiv adfærd medfører også, at man får sagt og gjort ting, før man når at tænke sig om. Som regel menes det, der bliver sagt, men havde man nået at tænke sig om, ville man have kunne formulere det mere hensigtsmæssigt. Jeg ønskede at bruge Brief skemaerne til at vurdere, om psykoedukation i gruppe var lige så effektivt, mindre effektivt eller mere effektivt end individuel konsultation. Hvis psykoedukation i gruppe var mindst lige så effektivt, ville vi kunne spare personaletid, fordi vi ville kunne se flere patienter samtidig. Med Briefskemaerne ville jeg samtidig kunne fortælle omverdenen noget om, hvilke vanskeligheder ADHD egentlig medfører. Det var en stor fordel for mit projekt, at udredningsteamet i ungdomspsykiatrisk klinik udleverede Briefskemaer til alle patienter med mistanke om ADHD, før udredningen gik i gang. På den måde havde jeg et mål for, hvordan patienterne havde det før iværksat behandling medicinsk såvel som psykoedukativt. Mit pilotprojekt var sat til at løbe over et halvt år. Jeg kunne ret hurtigt konstatere, at det er for kort tid til at se udvikling af eksekutive funktioner. Da patienter med ADHD ofte har ustabilt fremmøde, var der dog et par af patienterne, som jeg først fik til at udfylde kontrol Brief skema et år efter. Her var der faktisk en reel forskel at se hos nogle. Figur 1 og figur 2 er skemaerne for en ung mand på år, som bor på et opholdssted. Han havde en markant ændring, som bekræftedes af personalet på opholdsstedet. Han sagde selv, at det Psykiatrisk Sygepleje 11

12 Figur 1 12 Psykiatrisk Sygepleje

13 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Figur 2 Alt, hvad der er i det farvede felt, indikerer vanskeligheder. Skemaet herunder ser faktisk ud som et skema udfyldt af en ung uden eksekutive funktionsvanskeligheder. Psykiatrisk Sygepleje 13

14 Figur 3 foruden effekt af medicinsk behandling også var et spørgsmål om at blive bevidst om udfordringerne og så have personalet på opholdsstedet til at hjælpe sig med at følge op på psykoedukation. En anden af patienterne havde næsten det modsatte billede. Da jeg spurgte ham, hvorfor hans vanskeligheder så ud til at være blevet værre, svarede han, at det var fordi, han i dag var bevidst om sine vanskeligheder, mens han på det første skema bare havde sat nogle krydser mere eller mindre tilfældigt for at blive færdig. En anden havde også det modsatte billede, mens hendes forældre havde udfyldt skemaer, der viste forbedringer. Hun forklarede også, at det var fordi hun var blevet mere bevidst om hendes vanskeligheder, men hun var også blevet bedre til at håndtere dem, så det for hendes forældre så ud som om, hun havde færre vanskeligheder. Patienter uden for projektet har svaret lige så forskelligt som ovenstående, og konklusionen er endnu engang, at man ikke kan bruge skemaer til at måle mennesker uden at det følges op med kvalitative interviews. Det vil derfor være et meget omfattende og udgiftstungt projekt at lave et kohortestudie med mere end 100 deltagere og follow up efter flere år. Projektet har medført andre samtaler med pati-0enterne end vanligt, og de har været glade for at være med til at ændre på procedurerne. Der har også været generel glæde fra patienterne, når de har set, at noget af deres materiale er blevet brugt på postere og andre udgivelser. De har overordnet været glade for at give deres mening til kende, og de har ikke følt behov for at være anonyme, fordi de gerne vil ytre deres ærlige mening, hvilket nok er meget karakteristisk for mennesker med ADHD. Dette er en tegning, som jeg har brugt flere gange. Det var en ung mand, der brugte en hel time på at tegne den. Da han netop var færdig, udbrød han: åh nej, jeg har jo lavet en fejl! Jeg er kommet til at skrive ADDH i stedet for ADHD. Jeg fortalte ham, at det ikke gjorde noget. Det viste bare, at man med ADHD som regel har alt det rigtige i hovedet, det kommer bare ud i den forkerte rækkefølge ind i mellem. 14 Psykiatrisk Sygepleje

15 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Jeg har lavet en vejledning til Brief selvrapporteringsskema, fordi det var vigtigt, at de unge havde samme forudsætninger for at udfylde skemaet. Det har vist sig at være meget gavnligt og vil formentlig indgå i overvejelserne, når den danske oversættelse af Brief skemaerne skal opdateres. Der er i hvert fald kontakt med den ansvarlige for oversættelsen. Jeg har med projektet lært om mig selv, at jeg er bedre til det direkte patientarbejde end forskningsopgørelser. Denne artikel var f.eks skemalagt til at være færdig for præcis et år siden. Nu er en af mine egne udfordringer også, at jeg selv har ADHD og modtager medicinsk behandling. Sundhedsstyrelsens definition på psykoedukation 2012: Undervisning af personer med sindslidelse og/eller deres pårørende med det formål at formidle viden om de pågældendes psykiske lidelse, behandling og om andre tiltag, som indgår i behandlingen og støtten til de pågældende, fx sociale tiltag. Litteraturliste Bøger: BRIEF, Adfærdsvurdering af eksekutiv funktion, Vejledning skolebørn, Gioia, Gerard A, PhD, Isquith, Peter K, PhD, Guy, Steven C, PhD, Kenworthy, Lauren, PhD, Dansk psykologisk forlag, At leve med ADHD - Da Rita flyttede ind, Erenberg, Ane-Marie, Dansk psykologisk forlag, 2009 ADHD, et liv uden bremser, Kutscher, Martin L, Dansk psykologisk forlag, 2009 Kvinder med ADHD, lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv, Solden, Sari, Forlaget Pressto, 2010 ADHD, Livslange perspektiver og særlige behov, Steinhausen, Hans-Christoph (red.), Dansk psykologisk forlag, 2011 Adult ADHD, Diagnostic Assessment and treatment, Kooij, Sandra J.J, Forlaget Pearson, 2010 Artikler: Social skills training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years, Storebø, Ole Jakob, Skoog M, Damm D, Thomsen P.H, Simonsen E og Gluud C, December 2011 Executive Functions: Performance-Based Measures and the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Toplak, Maggie E, Bucciarelli, S M, Jain U and Tannock R, Child Neuropsychology 2009, 15: 1, Huller I perlepladen, Rasmussen, Tina Juul, Socialrådgiveren 13, 2009 What s me, and what s my ADHD, Weiss, Margaret, Pharmaceutical companies of Johnson-Johnson, publiceret af Janssen, 2010 Psykiatrisk Sygepleje 15

16 Effect of Atomoxetine an Executive Function Impairments in Adults With ADHD, Brown, Thomas E, Holdnack J, Saylor K, Adler L, Spencer T, Williams D.W, Padival A.K, Schuh K, Trzepacz P.T. and Kelsey D, published by SAGE, 2009 Journal of Learning Disabilities, Hale, James B, Reddy L.A, Semrud-Clikeman M, Hain L.A, Whitaker J, Morley J, Lawrence K, Smith A. and Jones N, Published by Hamill Institute on Disabilities, 2011 European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD, Kooij, Sandra J.J, Bejerot S, Blackwell A, Caci H, Casas-Brugué M, Carpentier P.J, Edvinsson D, Fayyad J, Foeken K, Fitzgerald M, Gaillac V, Ginsberg Y, Henry C, Krause J, Lensing M.B, Manor I, Niederhofer H, Nunes- Filipe C, Ohlmeier M.D, Oswald P, Pallanti S, Pehlivanidis A, Ramos-Quiroga J.A, Rastam M, Ryffel-Rawak D, Stes S. and Asherson P, Published online 2010 Young Adult outcome of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled 10-year follow-up study, Biederman J, Monuteaux M.C, Mick E, Spencer T, Wilens T.E, Silva J.M, Snyder L.E and Faraone S.V, Published by Cambridge University Press, 2006 Improvement in executive function correlate with enhanced performance and functioning and healthrelated quality af life: evidence from 2 large, doubleblind, randomized, placebo-controlled trials in ADHD, Brown T.E, Landgraf J.M, Postgrad Med Predicting impairment in major life activities and occupational functioning in hyperactive children as adults: self-reported executive function (EF) deficits versus EF tests, Barkley R.A, Fischer M, Dev Neuropsychol Atomoxetin and neuropsychologocal function in children with attention deficit/hyperactivity disorder: results of a pilot study, Maziade M, Rouleau N, Lee B, Rogers A, Davis L and Dickson R, Journal of child and adolescent psychopharmacology 2009 Executive function deficits in children with attention deficit/hyoeractivity disorder and improvement with lisdexamfetamine dimesylate in an open-label study, Turgay A, Ginsberg L, Sarkis E, Jain R, Adeyi B, Gao J, Dirks B, Babcock T, Schehkner B, Richards C, Lasser R and Findling R.L, Journal of child and adolescent psychopharmacology 2010 Reliability, validity and utility of instruments for selfreprot and informant report concerning symptoms of ADHD in adult patients, Kooij, Sandra J.J, Boonstra M.A, Schwinkels S.H, Bekker E.M, de Noord I and Buitelaar J.K, J Atten Disord 2008 Inattention, working memory and academic achievement in adolescent referred for attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD),Rogers M, Hwang H, Toplak M, Weiss M, Tannock R, Child Neuropsychol Psykiatrisk Sygepleje

17 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Udvikling af eksekutive funktioner hos unge med ADHD Lene Trier, Distriktssygeplejerske B & U klinik, ADHD teamet, Holbæk. Region Sjælland. Danmark. 2,3 1. Baggrund og formål 2. Metode Dette kvalitative, prospektive pilotprojekt er gennemført mhp at udvikle behandlingen af unge med ADHD evidens-baseret. Eksekutive funktioner forklares enklest som selvledelse. Formål at afprøve evalueringsredskaber og metode mhp. anvendelighed i forhold til at lave et kohortestudie at få beskrevet den psykoedukation (undervisning i psykiske problemstillinger), vi giver mhp. fagprofessionel sparring og kvalitetsudvikling at lave en guide til psykoedukation, så andre også kan bruge den at få beskrevet ADHD og behandlingsmuligheder, så den viden kan udbredes. Forløbene blev løbende tilpasset på baggrund af tilbagemeldinger fra patienterne Der blev udarbejdet evalueringsskemaer og opfølgende evlueringsskemaer Der blev udvalgt en gruppe på 10 nyudredte patienter, som var fordelt jævnt i grupper og individuelle forløb Der blev udarbejdet vejledning til briefskemaerne, så patienterne kunne udfylde dem uden hjælp Pilotprojektet startede 1. maj 2012 og resultatopgørelsen er ved at være på plads. Der er skrevet en enkelt uvidenskabelig artikel og mere videnskabelig artikel er ved at blive udarbejdet til enten fagskrift for psykiatriske sygeplejersker eller medlemsbladet Sygeplejersken. 3. Resultat 4. Perspektivering Patienterne er glade for at kunne give deres mening til kende og ved at kunne se, at det direkte medfører ændringer. De har ikke noget imod at udfylde evalueringsskemaerne sammen med os, og de vil gerne uddybe deres besvarelser også selvom de er negative ;-) Samtidig kan de også anvendes til dialog med patienten mhp. praksisudvikling. Den udarbejdede vejledning til Briefskemaerne er givet videre til oversætterne mhp revidering. Undertegnede kan måske være med Udvikling af eksekutive funktioner hos en enkelt af patienterne ses nedenfor. Den positive udvikling bekræftes af det opholdssted, som han bor på. Det er ikke alle, der har så markant udvikling på så kort tid! Besvarelserne peger i retning af, at patienterne i grupper husker undervisningen bedst. Grundlaget er for lille til konklusion, men kunne give anledning til nærmere undersøgelse. Brief skemaerne er gode som oplæg til dialog om udfordringer og positiv udvikling, foruden bedring af både selvindsigt og andres mulighed for indsigt. Det er velkendt, at nogle patienter i voksenalderen oplever, at de scorer dårligere på briefskemaerne, fordi de er mere bevidste om deres vanskeligheder. Det kan derfor være vanskeligt at anvende Briefskemaerne som evalueringsredskab, med mindre man samtidigt har kvalitative interviews. Lene Trier Distriktssygeplejerske Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, ADHD teamet Birkevænget 3, 2. sal, 4300 Holbæk Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Smedegade Roskilde Tlf:

18 Psykoedukation af unge med ADHD i gruppe Lene Trier, Distriktssygeplejerske B & U klinik, ADHD teamet, Holbæk. Region Sjælland. Danmark. 2,3 1. Baggrund og formål 2. Metode Baggrund Et stigende antal nydiagnosticerede patienter med ADHD har medført en udfordring om nye idéer til at nå at se dem regelmæssigt til medicinkontrol og psykoedukation. Derfor startede vi for 5 år siden med at psykoedukere i gruppe. Det har fordret kreativ tankegang at gennemføre psykoedukation af unge med ADHD, så de møder op og samtidig husker, hvad de lærer. Vi har jævnligt gennem årene evalueret og tilrettet forløbene. Formål At se flere patienter på den samme tid for at spare ressourcer At patienterne i gruppe lærer mindst lige så meget som patienterne i individuelle forløb Vi har løbende brugt patienternes tilbagemeldinger til at forbedre psykoedukationen. Vi har fundet ud af: at det ikke er nødvendigt at adskille kønnene at det helst ikke skal ligne skole alt for meget at det godt må være hyggeligt at der skal være mulighed for en individuel konsultation sideløbende, hvis der skal drøftes mere personlige ting eller medicinjusteringen er vanskelig, at vi lægger forløbene lige efter hinanden med 14 dages mellemrum at de unge skal kunne sige ja til at komme alle 5 gange Sidste gruppe unge foreslog, at vi spillede, hvorfor jeg er i gang med at lave et spil: hvem ved mest om ADHD 3. Foreløbigt resultat 4. Perspektivering Foreløbig er to grupper i gang med at teste Prototypen. De nuværende grupper var blevet orienteret om bestemte emner til hver gruppekonsultation, hvorfor spørgsmålene laves fortløbende, så de passer til dagens emne. I det færdige spil, er det meningen, at kortene blandes. De foreløbige tilbagemeldinger er, at de føler, at de lærer meget mere og husker det bedre. Spørgsmål og svar revideres løbende, så pointen i svarene er uafhængig af, om der er en professionel gamemaster til stede. Nogle af de unge i grupperne trives vældig godt sammen. Det er ofte unge, der går i almindelig folkeskole, der har stor glæde af at møde unge med ADHD, fordi det øger deres bevidsthed omkring, hvad der er personlighed, og hvad der er ADHD symptomer. Nogle gange udveksler de kontaktoplysninger i slutningen af forløbet. Forhåbentlig kan det nye spil også bruges psykoedukativt af nye kolleger, fordi svarene står i kortene. Jeg er ved at færdiggøre en kortfattet ADHD-håndbog, hvor jeg tænker at spørgsmål og svar kan referere til afsnit i bogen for uddybende forklaringer. Min drøm er, at spil og bog kan udgives sammen og sælges til familier og institutioner, som gerne vil vide mere om ADHD. Ovenfor ses eksempel på spørgsmål, pas-kort, de tre forskellige timeglas og tallycounters til at tælle points med Lene Trier Distriktssygeplejerske Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, ADHD teamet Birkevænget 3, st., 4300 Holbæk Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Smedegade Roskilde Fax:

19 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Formanden på Tour! Af: Bente Pedersen, formand for Psykiatrisk Selskab for Psykiatriske sygeplejersker Som ny formand i Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker vil jeg i de næste numre af Psykiatrisk Sygepleje sætte fokus på den psykiatriske sygepleje i nogle af de områder i landet, som vi måske ikke hører så meget om i bladet. Jeg starter i Region Syd ved oversygeplejerske Kirsten Christensen, som fortæller om nogle at de tiltag som sker i Region Syd særligt i området omkring Haderslev, Tønder og Åbenrå. Syddanmark Samtale med Kirsten Kirsten Christensen, oversygeplejerske Region Syd, April 2014 Hvad er du som oversygeplejerske i psykiatrien i Region Syd særligt optaget af? Vi har nogle rigtig spændende projekter i gang ift at nedbringe tvang i psykiatrien. Vi har både et projekt hvor vi undersøger om fysisk aktivitet kan reducere tvang, og et projekt hvor vi arbejder med sansestimulation, som et redskab til at nedbringe tvang. Det bliver rigtig spændende at se, hvilken effekt de to tiltag vil have på anvendelsen af tvang i afdelingen. Derudover er vi ved at fusionere de 2 psykiatriske afdelinger i henholdsvis Haderslev og Augustenborg og samle dem på et nybygget psykiatrisk sygehus i Åbenrå i 2015, og det er interessant både at arbejde med fysik indretning og kultursammenføring, når noget nyt skal udvikles. Og så er vi i gange med at planlægge sundhedshuse, hvor det kommunale og regionale psykiatritil- Psykiatrisk Sygepleje 19

20 bud bliver samlet med andre sundhedsfaglige eller kommunale tilbud. Det udvikler sig lidt forskelligt i de forskellige kommuner, men i Haderslev er vi lige nu ved at beskrive hvordan et nyt Sundhedshus skal se ud. Sundhedshuset i Haderslev skal rumme både behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, jobcenter og jordemoderklinik. Der satses stærk på at udnytte den synergieffekt, som et fælles hus kan give for borgeren med psykiatriske problemstillinger. Samtidig arbejder vi med at få implementeret projektet Fælles psykiatri indsats. Her arbejdes på tværs af social psykiatrien, misbrug og jobcenteret, samt lokalpsykiatrien. Projektet skal medvirke til at give en fælles forståelse for borgernes situation og mulighederne for i fællesskab at hjælpe borgerne videre. Er der nogle særlige kulturelle- og ledelsesværdier, som danner grundlag for den retning du ønsker at udvikle psykiatrien i Region Syd? Jeg tror på, at uddannelse af ledere og medarbejdere er det vigtigste grundlag for at vi kan håndtere de forandringer vi står over for fremadrettet. I RS har vi samtidig det mål at 55% af alle sygeplejersker skal have en specialuddannelse i psykiatri inden Og der er udfordringen at gøre døgnpsykiatrien attraktiv for den specialuddannede sygeplejerske, da vi ofte oplever at de efter endt uddannelse søger ud i den ambulante psykiatri. Den specialuddannede sygeplejerske skal opleve at der vil være nye udfordringer og ansvarsområder i døgnpsykiatrien, som hun kan tage fat på, når hun kommer tilbage efter endt uddannelse. Ved at signalere at vi satser på et højt uddannelsesniveau, tror jeg vi kan tiltrække andre veluddannede sygeplejersker, og derved kunne give patienterne en behandling på et højt fagligt niveau. Kirsten Christensen Hvor ser du gerne jeres organisation om 5 år? Mit mål for organisationen er at vi til stadighed kan tilbyder et højt fagligt behandlings niveau til de psykiatriske patienter. Jeg håber at se dygtige og veluddannede medarbejdere, som er stolte af deres arbejde og arbejdsplads. Og at vi som organisation også kan sætte vores fingeraftryk på udviklingen indenfor psykiatrien, hvilket vi er godt på vej til da flere af vores medarbejdere også er begyndt eller har stor interesse i forskning. 20 Psykiatrisk Sygepleje

21 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Boganmeldelse De udsatte - Hvordan skal velfærden fordeles? En social samtalebog med Lisbeth Zorning Andersen, Bettina Post og Benedikte Kiær Ulla Abildstrup. Udgivet i 2013 af Nyt Nordisk Forlag Anmeldelse af Mette Bundgaard Nielsen Hvem skal have socialhjælp, hvordan bryder man den negative sociale arv, vil forbud hjælpe de prostituerede, skal frivillige overtage plejen af vores børn og ældre og skal mennesker med handicap betale selv? Bogen vil desværre for meget, hvilket gør den ikke får den gennemslagskræft, som jeg havde håbet på. Bogen beskriver alle de rigtige problemstillinger, men jeg oplever ikke at jeg som læser bliver beriget med svar. Som psykiatrisk sygeplejerske møder jeg dagligt mennesker, som ikke forstår det sociale system. De føler sig misforstået eller afvist. Jeg oplever, at de sociale- og kommercielle medier dagligt svælger i artikler og indslag, som handler om de mennesker som kommer i klemme i det sociale system. Da jeg så bogen De Udsatte havde jeg en forventning om en bog, som sætter spørgsmålstegn ved fordelingen af velfærden, og som ville give mig svar på de dilemmaer, som jeg dagligt bliver konfronteret med. Med forventning om dialog og svar på dette svære spørgsmål, gik jeg i gang med at læse bogen De udsatte. Bogen er bygget op af indlæg af journalist Ulla Abildtrup, hvor hun problematisere en række problemstillinger: Fordelingen af sociale ydelser, Social forebyggelse, Virksomheders sociale ansvar, Børn og unge, Negativ social arv, Hjemløse, prostitution, Den frivillige sektor, Ældre og menneske med handicap. Bogen beskriver en række problemstillinger som vi dag møder i en velfærdsstat i forandring. Hvem skal have socialhjælp, hvordan bryder man den negative sociale arv, vil forbud hjælpe de prostituerede, skal frivillige overtage plejen af vores børn og ældre og skal mennesker med handicap betale selv? Bestemt er masse relevante spørgsmål, men efter min mening for mange spørgsmål, til at bogen kommer ordentlig i dybden. Ideen med at have en dialog del hvor forfatteren har valgt Lisbeth Zorning Andersen, Bettina Post og Benedikte Kiær er teoretisk set en spændende ide, som dog ikke fungere, fordi dialog delen får svarene på de vanskelige spørgsmål til at stritte i alle mulige retninger. Et eksempel er i kapitlet om social forebyggelse, hvor forfatteren fremhæver ansættelsen af socialsygeplejersker, som kan støtte psykisk syge misbrugere under indlæggelse. I dialog delen bliver mødre- og fædregrupper i kommunen samt mentorordninger fremhævet. Det gør at jeg, som læser, får en oplevelse af at problemstillingen bliver belyst, men efterfølgende bliver der sammenlignet mellem pærer og bananer. I afsnittet om Hjemløse bliver problemstillingen omkring det, at en stor del af indsatsen beror på satspuljemidler berørt. Men det bliver ikke ordenligt problematiseret, at de tilbud, som de mest udsatte i vores samfund får tilbudt er midlertidige projekter. Som psykiatrisk sygeplejerske for mennesker med ADHD, bliver jeg også stødt på fagligheden, når forfatteren, i afsnittet om mennesker med handicap, fremhæver stigningen i ADHD medi- Psykiatrisk Sygepleje 21

22 cinen og stiller spørgsmål ved, hvad psykiatrien gør for at forbygge. Dette tyder på, at forfatteren ikke har styr på hele fordelingsspørgsmålet mellem Regionerne og kommunerne, hvilket man undlader at komme ind på. Bogen supplere de dilemmaer, som jeg dagligt står i som psykiatrisk sygeplejerske, når mine patienter bliver nødt til at flytte fra deres partner og børn, da de ellers vil miste kontanthjælpen, og derfor ikke har råd til at leve som en almindelig familie. Eller når unge for afslag på medicinstøtte eller mentor, og derfor kæmper unødigt med at få taget en uddannelse. Bogen vil desværre for meget, hvilket gør den ikke får den gennemslagskræft, som jeg havde håbet på. Bogen beskriver alle de rigtige problemstillinger, men jeg oplever ikke at jeg som læser bliver beriget med svar. Få udvidet dit fagbibliotek Skriveterapi Af: Annette Aggerbeck Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2014 Psykiatriens Udfordringer 20 spørgsmål og 100 svar Af: Per Jørgensen, Søren Rask Bredkjær og Merete Nordentoft Forlaget Munksgaard, 2012 Skizofreni og andre psykoser Af: Jes Gerlach Psykiatrifondens Forlag, 2011 Spiseforstyrrelser symptomer, årsager og behandling Af: Lene Kiib Hecht og Birgitte Hartvig Schousboe (red.) Psykiatrifondens Forlag, 2012 Frem i lyset Af: Anne Marie Geisler Psykiatrifondens Forlag, 2011 OCD Af: Ane Søndergaard Thomsen Forlaget Frydenlund, Psykiatrisk Sygepleje

23 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Psykofarmaka Af: Jes Gerlach og Per Vestergaard Psykiatrifondens Forlag, 2011 Psykoterapeutisk praksis på psykodynamisk grundlag af: Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen Hans Reitzels Forlag, 2013 Sociologi og rehabilitering Af: Inger Schrøder og Kirsten Schultz Petersen Forlaget Munksgaard, 2012 Dødelig medicin og organiseret kriminalitet Af: Peter Gøtzsche Forlag: People spress, 2013 Acceptance and Commitment Therapy Af: Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl og Kelly G. Wilson Hans Reitzels Forlag 2013 Få udvidet dit fagbibliotek! Ved anmeldelse af en af bøgerne modtager du den gratis. Din boganmeldelse bringes i Psykiatrisk Sygepleje. Kontakt Maj-Britt Nordenkjær for at blive anmelder. Psykiatrisk Sygepleje 23

24

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation

Tal med patienten. Regionshuset Viborg. Koncern Kommunikation 7 Tal med patienten Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Indhold Forord... 3 Hvorfor er kommunikation vigtig?... 4 Målet med samtalen... 5 Hvordan er samtalen bygget op?... 6 Samtalens redskaber...

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold SS X Februar 203, uge 6-7 Indholdsfortegnelse.0 Hensigt med beskrivelsen af Modul 8, 4.

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b...

file://c:\adlib Express\Work\20140911T174110.053\20140911T174110.334\0372dcfb-cffd-44e7-b... Page 1 of 2 From: Niels Nicolai Nordstrøm Sent: 10-09-2014 10:15:39 To: Camilla Rønning Vestergaard Subject: VS: INVITATION - IPS - en beskæftigelsesindsats, der virker! Attachments: Det siger Kommunerne

Læs mere

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland

Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland Tilbud om information og rådgivning i Region Sjælland PsykInfo s formål PsykInfo er psykiatrisk informationscenter i Region Sjælland for at: øge den generelle viden og åbenhed om psykisk sygdom og psykiatrien

Læs mere

Regionspsykiatrien Randers

Regionspsykiatrien Randers Valborg Iversen, oversygeplejerske 5/11-2010 Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Værdier I Region Midtjylland er ledelse og samarbejde baseret på værdierne: Dialog

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland

Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Sygeplejeråd Kreds Nordjylland Sted: Aalborg Kongres og Kulturcenter, Aalborg Hallen Dato: 28. oktober 2010 kl. 17.30 Ved indgangen Kontrol af medlemskab.

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien

Bilag 1a til kontrakt vedrørende ambulant behandling i voksenpsykiatrien Økonomi- og Planlægningsafdelingen BILAG 1A Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 38 64 00 01 Direkte 38 64 00 72 Fax 38 64 00 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Ref.: Micalla

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Arbejde med sindslidende med misbrug 40599 Udviklet af: Claus Lundholm Social

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER

INTERNATIONALT SELSKAB FOR PSYKOLOGISK BEHANDLING OG SOCIAL STØTTE VED PSYKOSER ISPS-DK NYHEDSBREV Fra redaktionen August 2014 Så er sommeren ved at blive sen, og vi håber I har nydt den. Et forhåbentligt smukt efterår går os i møde, og i hvert fald kan vi glæde os over al den nye

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas

Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Den Sundhedsfaglige Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Generel Klinisk Studieplan: Boformen Aas Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af organisatoriske og

Læs mere

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens?

Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Forbedring af evidensbaseret behandling = ændring af evidens? Almindelige psykiske lidelser som angst, depression, spiseforstyrrelser mv. har stor udbredelse. I Danmark og andre europæiske lande vurderes

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014

Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien. Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 s Årsmøde 2014 Sygeplejefaglig kvalitet indenfor nefrologien Hvem? Hvordan? Og Hvorfor? 1. og 2. oktober 2014 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker Konferencen afholdes på: Koldkærgaard

Læs mere

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil.

Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. 20.07.12/PV Psykiatrisk personales opfattelse af mennesker som har skizofreni, af psykiatrisk behandling og egen adfærd i relation hertil. Per Vendsborg (1), Johanne Bratbo (2), Anders Dannevang (2), Julie

Læs mere

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum

Psykiatrien på vej mod 2020. Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Psykiatrien på vej mod 2020 Sikre og effektive patientforløb med mennesket i centrum Denne pjece er udarbejdet i anledning af, at regionsrådet i Region Nordjylland har sendt Psykiatriplan 2015-2020 i høring

Læs mere

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS

Kommune X, enhed Z EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS Kommune X, enhed Z LOGO EVIDENSBASERET INSTRUKS TIDLIG IDENTIFICERING AF BEHOV FOR PALLIATIV INDSATS FORMÅL Systematisk tidlig identificering, ved hjælp af selvvurderingsskema, af palliative problemer

Læs mere

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015

Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! DKDK ÅRSMØDE NYBORG 2015 Tværgående koordination og samordning - en kompliceret størrelse! Hvilke forskelligartede udfordringer giver tværgående

Læs mere

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri

Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Kan pakkeforløb og pakker forbedre patientforløbet? Peter Treufeldt, Vicedirektør Region Hovedstadens Psykiatri Fælles regionale pakkeforløb i psykiatrien Danske Regioner fremlagde i 2011 en strategi for

Læs mere

Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling Angst og angstbehandling Psykiatrifonden 25. september 2013 Anders F. Løfting Psykolog Ambulatorium for angst og personlighedspsykiatri Team for angst- og tvangslidelser Dagsorden Jeg vil berøre tre overordnede

Læs mere

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED

GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED GAMIAN-EUROPE S PANEUROPÆISKE SPØRGEUNDERSØGELSE OM FYSISK OG PSYKISK HELBRED Vi vil gerne opfordre dig til at deltage i dette originale forskningsprojekt. Du skal kun deltage, hvis du selv har lyst, og

Læs mere

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006

Mentor. Retspsykiatrisk Center. Glostrup 2005-2006 Mentor Retspsykiatrisk Center Glostrup 2005-2006 Indhold. 1 Beskrivelse af mentorfunktion i Retspsykiatrisk Center, Glostrup Skema1 - Ide katalog til. Litteratur liste for Retspsykiatrisk Center, Glostrup

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000

Forandring i Det kommunikerende hospital. Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Forandring i Det kommunikerende hospital Hvem er jeg? Erhvervsforsker, ph.d. fra Københavns Universitet 2000 Leder i kommunikationsafdelingen i Novo Nordisk Selvstændig kommunikationsforsker og rådgiver

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006

Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM 12.-18. JUNI 2006 Mænds FOKUS psykiske sundhed PROGRAM G 12.-18. JUNI 2006 9. JUNI ÅRHUS 12. JUNI KØBENHAVN Lysthuset i Århus Teaterforestillingen Man O Man PH-Caféen, København 16.00-18.00 Åbningsmøde Pause 12. JUNI ÅRHUS

Læs mere

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen

Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen af organisations- og ledelsesstrukturen i det somatiske sygehusvæsen Region Nordjylland Politisk sekretariat, att. Thomas Vendelbo Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Den 20.08.2010 Ref.: Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar fra Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland til Analysen

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Danske Regioner 29-10-2012 Personlighedsforstyrrelser voksne (DF60.3, DF60.6) Samlet tidsforbrug: 27 timer Pakkeforløb for personlighedsforstyrrelser Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent

Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Hvor meget kan en øget indsats flytte? COHERE Steen Rank Petersen, Chefkonsulent Baggrund Større andel af ældre borgere i befolkningen, flere med kronisk sygdom Færre i den arbejdsdygtige alder Økonomisk

Læs mere

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen

Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Nordisk konference 2015 Psykiske problemer i ungdommen Den 29. og 30. april 2015, Comwell Sport Rebild Bakker Psykiske problemer i ungdommen Velkommen Ungdommen er en af de mest dynamiske perioder i livet

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi

Voksne med ADHD. Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Voksne med ADHD Et PET-studie af den dopaminerge neurobiologi Hvem? Hvorfor? Hvad? Hvordan? Hvorhen? Helle Møller Søndergaard Cand. psych. aut., forskningsmedarbejder Forskningsenhed Vest, Herning Center

Læs mere

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi

Hold 14 I Efterår 2015 Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Læseplan for Modul 8 den teoretiske del: Sygepleje, sygdomslære, farmakilogi Den overordnede professionsfaglige problemstillinger i modulet retter sig mod: Sygepleje, psykisk syge patienter/borgere og

Læs mere

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet

DSR Kreds Hovedstaden. Fagidentitet DSR Kreds Hovedstaden FagiDentiteten er UdFORdRet Behovet for at styrke den faglige identitet udspringer blandt andet af, at sygeplejerskers arbejdspladser er under konstante forandringer. der indføres

Læs mere

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland

Kursustilbud for ledige i DSR kreds Midtjylland Dette er et kursuskatalog, hvor du kan finde en oversigt over de kursustilbud og temadage som Kreds Midtjylland samt DSA har sat i gang i forbindelse med aktiviteter til ledige sygeplejersker. Vi håber

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område

UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN. Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Dansk kvalitetsmodel for de regionale botilbud på det sociale område - Et regionalt bidrag til drøftelserne om udmøntning af satspuljen 2008 UDFORDRINGER I PSYKIATRIEN Psykiatrien

Læs mere

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne

Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Ledelse af det tværsektorielle samarbejde omkring den psykiatriske patient / Reportage fra ledernetværksmøderne Indholdsfortegnelse: 1) Ledernetværksmøde 1, kick-off: at styrke et allerede velfungerende

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012

Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012 Netværksforum Region Midt Forebyggende hjemmebesøg November 2012. Bente Høy, MPH, Ph.D. 1 Styregruppe Margit Andersen, Anne Marie Olsen, Karen Grøn, Lene Dørfler, Henning Jensen, Bente Høy Bente Høy, MPH,

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen

I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen I skyggen af LUP et projekt med fokus på patientkommentarer Rapport fra projektgruppen Charlotte Ranzau Dall, kvalitetskoordinator Jette B. Falk-Sørensen, klinisk udviklingssygeplejerske Gynækologisk og

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A

Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende. Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Introduktion til pakkeforløb for patienter og pårørende Ambulatorium for gruppeterapi, afsnit 803A Program Introduktion til pakkeforløb Kognitiv adfærdsterapi til angst og depression Psykoedukation (dvs

Læs mere

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor?

Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? Komorbiditet og ADHD Hvor meget, hvornår og hvorfor? ADHD konferencen 2014, Kolding Christina Mohr Jensen Psykolog Forskningsenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri Aalborg Vi skal se på følgende emner:

Læs mere

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug

Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre. Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug STOFMISBRUG 2020 KABS KONFERENCE 19-20 MARTS 2013. Shared care Psykiatri og kommunale misbrugscentre Patienter med dobbeltdiagnoser: Psykisk lidelse og rusmiddelmisbrug Konst. Klinikchef Mette Brandt-

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011

Forældrene har ordet. Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 Forældrene har ordet Undersøgelse på børne- og ungdomspsykiatriske dag- og døgnafsnit Region Syddanmark 2010-2011 LANDSDÆKKENDE PSYKIATRIUNDERSØGELSER MARTS 2012 Forældrene har ordet Undersøgelse i de

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri

Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Sammenfatning af publikation fra : Udvalgte udviklingstendenser i dansk retspsykiatri Charlotte Bredahl Jacobsen Katrine Schepelern Johansen Januar 2011 Hele publikationen kan downloades gratis fra DSI

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management

Det tværsektorielle samarbejde. Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Det tværsektorielle samarbejde Anne Petersen Folkesundhedsvidenskaber og Ph.d. i organisation og management Hvem er jeg Ph.d. i organisationsanalyse indenfor psykiatrien Socialpsykiatri Har været udviklingskonsulent

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014

Studerende: Hold: Periode: Ansvarlig klinisk underviser: Initialer: 5 Refleksion. Klinisk vejleder: Initialer: 9 Refleksion. Revideres ultimo 2014 Kompetencekort for sygeplejestuderende i modul 12 Et lærings- og evalueringsredskab i klinisk undervisning Studerende: Hold: Periode: 1 Uge Aftalte samtaler: 1 Studieplan 2 Komp.kort Sygehus: Afsnit: 3

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus

Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Lotte Helmark Sygeplejerske, SD Kardiologisk Ambulatorium Roskilde Sygehus Hjertepatienter med depression har signifikant højere morbiditet og mortalitet end hjertepatienter uden depression Depression

Læs mere

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk

projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk projekt FRA BEHANDLING TIL BESKÆFTIGELSE psykiatrifonden.dk Projekt fra behandling til beskæftigelse 2 Psykiatrifonden 2013 indhold 1. RESUME Målgruppe 2. METODE Parallelindsats Overlappet: De tre samtaler

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på

REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014. Kommentarsamling for Ambulante patienter på REGIONAL RAPPORT LANDSDÆKKENDE PATIENTUNDERSØGELSER 2014 Kommentarsamling for Ambulante patienter på ARBEJDSMEDICINSK KLINIK Aarhus Universitetshospital Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Læs mere

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune

Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Til Sundheds - og Omsorgsudvalget Københavns Kommune Høringssvar til Længe leve København DSR Kreds Hovedstaden takker for muligheden til at kommentere Københavns Kommunes nye sundhedspolitik. En politik

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne

Tal. med om. det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne Tal med om det! Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer i regionerne 1 Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - tal med om det! Denne folder skal give inspiration til dialog i regionernes

Læs mere