Psykiatrisk Sygepleje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatrisk Sygepleje"

Transkript

1 Juni Juni * * udgave * * 22. årgang 22. årgang Psykiatrisk Sygepleje Lotte Lomholt, Årets Psykiatriske Sygeplejerske Når fagligheden nedprioriteres 7-10 Juni Psykoeducation af unge med ADHD Formanden på Tour! I Region Syd Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

2 Årets Psykiatriske Sygeplejerske 2014 Af: Bente Pedersen, Formand På sygeplejekonferencen den 3. og 4. juni i Fåborg drøftede over 130 psykiatriske sygeplejersker forskellige perspektiver på brugerinddragelse, dialog og samarbejde på tværs. Samtidig var et af konferencen højdepunkter kåringen af Årets Psykiatriske Sygeplejerske, som i år blev uddelt til Lotte Lomholt, der til daglig arbejder i OPUSteamet i Ålborg. Lotte var indstillet af sin kollega Malene Terp samt 2 brugere, Camilla og Ida, og denne anerkendelse fra både de unge og en kollega oplevede Lotte som en stor anerkendelse, hun var meget taknemmelig for. Lotte fik prisen bl.a. for sit arbejde med patientinvolvering, og næstformand i DSR Dorte Steenberg sagde bl.a. i sin tale: Lottes arbejde gør indtryk. Og hun efterlader store aftryk. Hun gør en markant forskel i sine patienters hverdag, fordi hun tør sætte sig selv i spil på en måde, der er troværdig, og som giver et værdifuldt input til hendes patienter. Det er fuldt fortjent at hun modtager prisen Det er 2. gang at Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker uddeler prisen, som har fokus på de mange psykiatriske sygeplejersker, som gør en helt ekstraordinær indsats, men som sjældent bliver anerkendt for deres indsats. Ud over anerkendelsen består prisen af en check på ,- kr. Se endvidere link til Lottes takketale og læs i næste nummer af Psykiatrisk Sygepleje meget Her kan du se Lotte s takketale på YouTube. 2 Psykiatrisk Sygepleje

3 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Indholdsfortegnelse 2 Årets Psykiatriske Sygeplejerske 4 Leder 5 Forskningskonference 6 Redaktionens Hjørne 7 Når fagligheden nedprioriteres 11 Psykoedukation af unge med ADHD 19 Formanden på Tour: Region Syddanmark 21 Boganmeldelse: De udsatte 22 Få udvidet dit fagbibliotek Syddanmark Udgiver Fagligt selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, Redaktør Anette Theis Layout Produktionsskolen Datariet Bladet udkommer kun elektronisk. Materialer til bladet Fremsendes som Word-dokument med billeder og illustrationer medsendt som separate filer. Der medsendes altid et billede af forfatteren. Kontakt Anette Theis, , Faglighed Kontrol Psykiatrisk Sygepleje 3

4 Lederen Psykiatrien i fokus Af: Claus Hansen, bestyrelsesmedlem, Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Afstigmatiseringskampagnen EN AF OS som arbejder på at nedbryde tavshed, tvivl og tabu om psykisk sygdom har nu kørt et par år. Et af de seneste tiltag handler om at arbejde med de fag professionelle dig og mig for at se på vores fordomme og tabuer på området. En god og relevant indsats, fordi vi som fagprofessionelle selvfølgelig også har vores fordomme, tabuer og til tider fastlåste meninger om hvordan opgaverne skal løses i psykiatrien. EN AF OS har derfor været medvirkende til at igangsætte debat og sætte fokus på psykiatrien. For en kendsgerning er det, at der aldrig har været så meget fokus på vores område, som der er i disse år. I øjeblikket går der ikke en uge uden at psykiatrien berøres i et landsdækkende medie, og ikke en måned uden at der introduceres en ny reportage eller dokumentar serie, hvor unge udstyres med kamera og filmer sig selv, populære tv værter laver længere reportageserier fra Sindsygehospitalet, arbejdsgivere skal gætte hvem der er gal eller normal til en jobsamtale på TV, eller dagbladsjournalister flytter ind i retspsykiatrien og skriver dagbog fra den lukkede. Vores område er i fokus, og endda på den gode måde. Det er for engang skyld ikke sensationen, nyfigenheden eller dæmonisering af psykisk syge, der er styrende, men snarere ønsket om at formidle og oplyse om et svært og komplekst område. Det er ikke kun medierne der har et øget fokus på psykiatrien, også hele det politiske system har gennem de seneste år fået stadig mere fokus på vores område. Der er således en bred anerkendelse af at psykiatrien op gennem 00 erne var underfinansieret, og at psykiatrien kun fik 25 øre hver gang somatikken fik en krone. Hvorvidt det fører til en egentlig opprioritering må tiden vise, men i forhold til hospitalsbyggerier er psykiatrien godt med, og mange steder i landet bygges der i disse år nye psykiatriske afdelinger. Fra folketing og regering er der også opmærksomhed. Den nuværende regerings psykiatriudvalg rapport fra 2013 gav en lang række anbefalinger, som forventes at blive udmøntet i et regeringsudspil på psykiatri området. Rapporten rummer talrige områder hvor psykiatriske sygeplejersker helt åbenlyst kan blive en meget væsentlig aktør i fremtiden. Samtidig er hele Sundhedsstyrelsens specialeplan for psykiatri under revision, her kan psykiatriske sygeplejersker også få en mere central rolle. Der er således positivt fokus og momentum på hele psykiatriområdet i øjeblikket. Lad os blot håbe at det udmøntes i konkrete aftaler, og sikrer bedre rammer både for psykiatriens brugere, men også for psykiatriske sygeplejersker. 4 Psykiatrisk Sygepleje

5 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Forskningskonference Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Fredag d. 7. oktober 2014 Auditorium 100 Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M. Netværk for Dansk Psykiatrisk Sygeplejeforskning indbyder hermed til den første nationale forskningskonference indenfor psykiatrisk sygepleje. Formålet med konferencen er dels at diskutere, hvad der er behov for at forske i indenfor klinisk psykiatrisk sygepleje samt at præsentere nogle af de aktuelle forskningsprojekter indenfor feltet. Netværket har taget initiativ til en konference med præsentation af aktuelle forskningsinitiativer, der dækker både børne-, voksen- og det retspsykiatriske område. Professor i sygepleje Ingela Skärsäter, er inviteret til præsentere hendes syn på optimal vekselvirkning mellem klinisk psykiatrisk praksis og forskning. Tilmelding til konferencen Dagen er for klinikere og forskere med interesse for psykiatrisk sygepleje. Tilmelding foregår via Dansk Selskab for Sygeplejeforsknings hjemmeside: Du kan læse mere om konferencen og dens oplæg i løbet af maj på Pris Alm. Deltagere Studerende 525,- kr. 50,- kr. (15 personer efter først til mølle princip) Prisen inkluderer deltagelse i konferencen og fuld forplejning. Spørgsmål Har du spørgsmål om konferencen eller om tilmelding bedes du kontakte Funktionsleder, post doc, ph.d. Jens Peter Hansen på: Psykiatrisk Sygepleje 5

6 Redaktionens Hjørne Af: Anette Theis Foråret har vist sig fra sin bedste side. Solens mange stråler har allerede nu givet os ekstra energi og tiden er ilet og allerede nu viser kalenderen sommer. Juni nummeret af Psykiatrisk Sygepleje ligger snart klar i medlemmernes indbakker. Det gælder vel og mærke kun for dem, af vores medlemmer, som har husket at oplyse deres aktuelle adresse. Ellers ligger bladet også på hjemmesiden. Mange har spurgt til hvordan man kan printe bladet ud. Man kan kun printe en pdf udgave. Fremadrettet kommer der også til at ligge en pdf udgave af bladet på vores hjemmeside. Den finder du via deres hjemmeside under faglige selskaber, hvor du så finder faglige selskaber for Psykiatriske Sygeplejersker. I skrivende stund er Konferencen om Psykiatrisk Sygepleje, som afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker, netop slut. Det var 2 fantastiske dage, spændende og indholdsrige, med psykiatrisk sygepleje og brugerinddragelse i fokus. Jeg kan afsløre, at september bladet bliver sprængt fyldt med artikler derfra. Ved omtalte konference blev Årets Psykiatriske Sygeplejerske Det blev Lotte Hosbond Lomholt fra Ambulatorium for unge med skizofreni (OPUS) i Aalborg. Som begrundelse blev bl.a. nævnt at Lotte efterlader sig faglige og menneskelige aftryk. Lotte er blevet indstillet af Malene Terp, Enheden for psykiatrisk Forskning i Aalborg og to unge brugere af Ambulatoriet, Ida Ørholm og Camilla Krogh, hvilket var super relevant i forhold til konferencen, som omhandlede brugerinddragelse. På forsiden af dette nummer ses en glad og rørt Lotte. I dette nummer finder du også et link til Lottes takketale. Herværende nummer indeholder en artikel med overskriften Når fagligheden nedprioriteres om konsekvenserne af indførelsen af New Public Management i psykiatrien. Artiklen peger på nogle vanskelige dilemmaer og er ment som et oplæg til debat. Artiklen er skrevet af medarbejdere fra DSR. Lene Trier har skrevet en artikel om psykoedukation af unge med ADHD. Lene deltog også i posterkonkurrencen med en poster om hendes projekt, som artiklen også udspringer af. Posteren bringers i bladet efter artiklen. I forbindelse med konferencen blev selskabets generalforsamling også afholdt. Bente Pedersen tiltrådte som bestyrelsens formand ved årsskiftet, så dette var hendes første generalforsamling som formand. Hendes beretning ligger på hjemmesiden. Bente har også skrevet et indlæg under overskriften Formanden på Tour. I denne omgang interviewer Bente oversygeplejerske Kirsten Christensen fra Region Syd om hendes arbejde og visioner. Bentes plan er, at komme rundt i hele landet og lave interviews, som selvfølgelig vil blive bragt i de kommende udgaver af Psykiatrisk Sygepleje. Endelig bringer vi en kritisk anmeldelse af bogen De udsatte anmeldt af Mette Bundgaard Nielsen. God fornøjelse med læsningen og rigtig god sommer. 6 Psykiatrisk Sygepleje

7 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Når fagligheden nedprioriteres Jan Otkjær, Tillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Regionspsykiatrien Viborg og Fællestillidsrepræsentant for sygeplejerskerne i Regionspsykiatrien Horsens, Silkeborg, Vest, Viborg-Skive samt de sociale institutioner i Psykiatri og Social New Public Management er siden 1990 erne skyllet ind over sundhedsvæsenet og dermed også den psykiatriske sygepleje. Men fokus på registrering og effektivitet har taget overhånd og erstattet den faglige kvalitet med intens og til tider meningsløs kontrol. New Public Management er et styringsredskab, der tager udgangspunkt i tildelingen af ressourcer ud fra målinger af effektiviteten. Måling af effektivitet tager ikke højde for den faglige kvalitet, men baserer sig udelukkende på bestemte målbare parametre. Spørgsmålet er, om ledelsen tvinges til at vægte økonomiske rationaler over faglige rationaler? Vi oplever, at New Public Management påvirker psykiatriske sygeplejerskers mulighed for at udføre fagligt skøn og dermed kerneydelsen inden for psykiatrisk sygepleje. Formålet med denne artikel er at skabe debat, således at styringen af psykiatrisk sygepleje bliver mere hensigtsmæssig og til gavn for patienten. Med afsæt i vores oplevelse vil vi belyse, hvilken påvirkning New Public Management har på den psykiatriske sygepleje, og hvordan økonomistyring og dokumentationskrav kan skabe etiske dilemmaer og undertiden faglig uforsvarlighed. Vi er af den opfattelse, at sygeplejefagligheden skal lægges tilbage til de professionelle udøvere af faget, nemlig sygeplejerskerne. Anja Laursen, Kredsformand i DSR Kreds Midt New Public Management I Den store Danske Encyklopædi beskrives New Public Management således: Den offentlige sektor beskrives som forvokset, hvorfor den skal nedskæres, for bureaukratisk og ineffektiv, hvorfor den må omstruktureres, for styrings- og reguleringsfikseret, hvorfor den skal decentraliseres og dereguleres, for dårligt ledet, hvorfor lederne skal udskiftes eller omskoles og endelig som i alt for ringe grad orienteret mod resultater og behov hos brugerne. Baggrunden for at indføre New Public Management i den offentlige sektor er altså, at man ikke har tillid til at personalet i den offentlige sektor udfører deres arbejde ordentligt og effektivt. Derfor indføres kontrolfunktioner og økonomiske styringsredskaber. I et forsøg på at måle den psykiatriske sygepleje Psykiatrisk Sygepleje 7

8 indføres styringsredskabet ydelser, hvor man som sygeplejerske i den ambulante psykiatri skal registrere definerede arbejdsopgaver. Ydelser deles op i face-to-face kontakter og ydelser uden besøg. Face-to-face kontakter er alle kontakter, hvor der er visuel kontakt mellem patient og sygeplejerske. Det er ambulante besøg, besøg i patientens hjem, et møde på et andet sted, en videokonsultation eller et netværksmøde, hvor patienten deltager. Ydelser uden besøg er telefonsamtaler, , netværksmøder uden patientens deltagelse eller kontakt med anden myndighed. Begge typer ydelser registreres, men det er kun face-to-face kontakter, der tæller i forhold til den enkelte medarbejders indsats og dermed for den økonomi, der er til rådighed for arbejdsstedet. Etisk dilemma En stor del af en distriktssygeplejerskes arbejde består i, at have kontakt til den praktiserende læge, til pårørende, til kommunen m.m. Dette er arbejdsopgaver, der ikke tæller med i den enkelte medarbejders indsats i form af face-to-face ydelser, hvilket kan skabe etiske dilemmaer for sygeplejersken. Man kan spørge sig selv om det giver mening, at tiltag som har stor faglig betydning, for sygeplejen til den psykiatriske patient, ikke tæller med i ydelsesregnskabet? Og hvordan indgår dette vilkår i sygeplejerskens prioritering? Det er vores erfaring, at efter et længerevarende patientforløb kan det være nødvendigt at nedtrappe kontakten til patienten bl.a. ved at have længere tid mellem aftalerne eller ved at erstatte face to face kontakt med telefonkontakt. En gradvis aftrapning af kontakten kan være et afgørende terapeutisk tiltag for at afslutte kontakten på en tryg måde for patienten og kan forebygge, at patienten får tilbagefald. Muligheden for en gradvis aftrapning af kontakten er under pres, da telefonsamtaler ikke tæller som ydelser, og såfremt den enkelte sygeplejerske har for få ydelser, bliver hun kaldt til samtale hos den ansvarlige leder, således at der kan blive rettet op på dette forhold. Konsekvensen kan blive, at sygeplejersken lader ambitionen om at kunne leve op til ledelsens krav om ydelser overtrumfe viden om, hvordan hun bør afslutte en langvarig patientkontakt på en terapeutisk og faglig forsvarlig måde. Sygeplejerskens fokus rettes dermed mere mod registrering af ydelser end mod fagligheden for at beskytte sig selv mod ansættelsesmæssige konsekvenser. Der er risiko for, at den slags etiske dilemmaer medfører afmagtsfølelse. Sygeplejersken er gennem sin faglighed uddannet til at håndtere den afmagtsfølelse, der kan opstå i samarbejdet med patienten. Men hun oplever en anden afmagt, når hun skal indordne sig under regler og ressourcemangel. Sygeplejersken vil typisk hellere arbejde med mennesker end systemer og derfor bliver frustrationerne hurtigere afmagtsskabende, når man oplever, at arbejdspladsen ikke skaber de vilkår der skal til for at hjælpe mennesker med psykiske lidelser. På kontoret eller i hjemmet? Gennem det politiske system bliver ledelserne pålagt at øge produktiviteten med en vis procentdel. Produktiviteten måles i antallet af face to face kontakter, dvs. jo flere direkte patientkontakter, desto større produktivitet. For at sikre den bedst mulige økonomi, er det mere reglen end undtagelsen, at patienten kommer til sygeplejersken, da det er tidsbesparende, at patienten bruger tid på at komme til sygeplejersken og ikke omvendt. For nogle patienter er det dog, pga. at deres psykiatriske lidelse, en meget svær udfordring at møde op på et kontor på et bestemt tidspunkt og på et kontor, der undertiden ligger langt fra hvor de bor. Fx kan angst og indre kaos være en hindring for, at patienten kan møde op. Det kan have betydning for behandlingen at se, under hvilke forhold patienten lever. Der ligger en betydelig information i ved selvsyn at observere, hvordan patienten mestrer dagligdagen i egen bolig og det bør derfor bero på en faglig vurdering om patienten skal have samtale med sygeplejersken i eget hjem eller på kontoret. Problemet med at patienten ikke møder op eller melder afbud resulterer i, at der ikke kan registreres 8 Psykiatrisk Sygepleje

9 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang nogen ydelser. Løsningen på det problem kan være overbookning, men det kan betyde, at der står to patienter på kontoret som begge har brug for støttende samtale. Det rejser endvidere et etisk spørgsmål: Betyder det, at de patienter der ikke møder op dem ser man bort fra de behøver ingen behandling? Opsplittede ydelser Ledelsernes fokus på ydelser tvinger indirekte sygeplejerskerne til at skabe et kunstigt behov ved eksempelvis at etablere flere direkte kontakter end der reelt er behov for. Af frygt for ansættelsesmæssige konsekvenser vil sygeplejerskerne have et incitament til at øge antallet af face-to-face kontakter med den enkelte patient. Dette kan gøres ved fx at dele ydelserne op i flere dele; i en somatisk undersøgelse og en støttende samtale, der ikke foregår på samme tidspunkt. Et andet eksempel er når patienten indkaldes til en samtale om resultatet af et prøvesvar, hvilket tidligere ville være forgået pr. telefon. Således er en enkelt kontakt pludselig blevet til tre ydelser uden at kvaliteten på nogen måde er øget, måske tværtimod. Sygeplejersken kommer til at fremstå mere effektiv, men patienten har ikke nødvendigvis fået en bedre behandling, fordi det kan skabe en uhensigtsmæssig afhængighed af sygeplejersken at kontakten er så tæt. En meget tæt kontakt kan forstærke patientens manglede tro på egne evner til at håndtere egne psykiske problemer. Faglighed Kontrol Psykiatrisk Sygepleje 9

10 Usundt fokus på unikke CPR-numre Indføring af styringsredskabet ydelser, består af to dele. Ydelserne som er beskrevet i ovenstående og antallet af unikke CPR-numre. Problematikken i forhold til antallet af unikke cpr. numre er, at det undertiden tvinger den ambulante sygeplejerske til at udskrive patienten før tiden for at kunne skabe plads til flere unikke CPR-numre. Dvs. at sygeplejersken tvinges til at prioritere det økonomiske rationale frem for det faglige. Konsekvensen af dette kan være, at de mest syge patienter skal vige pladsen for at give plads til de mindre syge patienter. Ved enkelte patienter er det vigtigt at de kan bevare kontakten til sygeplejersken over et langt tidsperspektiv af hensyn til opretholdelse af behandlingsalliance. Hvis kontakten brydes, kan patienten droppe ud af den medicinske behandling og i stedet ty til et misbrug af stoffer og alkohol. Det medfører en forværring i patientens tilstand og det er evident, at et sådant dyk forringer patientens kognitive evner. Når patienten får det tilstrækkeligt dårligt, kan han igen indlægges. Spørgsmålet er, om fokus på unikke CPR-numre og nødvendigheden af opretholdelse af behandlingsalliance, skaber et etisk krydspres for sygeplejersken, som tvinger hende ud i et fagligt uforsvarligt forhold? Når patienterne overgår fra indlæggelse til ambulant behandling, giver det erfaringsmæssigt en bedre overgang, hvis han får besøg af distriktssygeplejersken inden udskrivelsen. Et besøg, hvor der kan udveksles informationer med sengeafsnittet, etableres kontakt til patienten samt laves aftaler med patienten, så han føler, at den ambulante behandling er en forlængelse af indlæggelsen. Desværre er, det at besøge patienten på sengeafsnittet ikke kategoriseret som en ydelse, så det vil blive prioriteret ned til fordel for andre aktiviteter, der kan udløse de vigtige ydelser. Fagligheden tilbage til sygeplejersken Indføring af ydelser som styringsredskab af den psykiatriske sygepleje kan i yderste konsekvens betyde, at sygeplejersken indirekte tvinges til at udføre forråede handlinger, dvs. handlinger der er faglige uforsvarlige, hvilket Dorte Birkemose beskriver i Når gode mennesker handler ondt. De fleste forråede handlinger sker stille og næsten umærkeligt, når sygeplejersken undlader at handle korrekt, det som Kari Martinsen kalder undladelsessynder. For at sygeplejersken kan holde sig selv ud faglig set, er hun nød til at legitimere det over for sig selv ved at lave en fortælling om, at det er helt nødvendigt og helt på sin plads. Såfremt dette gentager sig bliver muligheden for at opdage forråelsen begrænsede til et absolut minimum (Birkemose 2013). Det er tankevækkende, hvor utydelige grænserne mellem forsvarlige og uforsvarlige handlinger kan blive. Denne artikel er ikke et angreb på hverken ledere eller psykiatriske sygeplejersker. Vi har den allerdybeste respekt for det meget kvalificeret arbejde, der udføres ofte på trods af de svære vilkår for fagligheden. Men vi er bekymrede for fremtiden, såfremt sygeplejefagligheden ikke lægges tilbage til de professionelle udøvere af faget, nemlig sygeplejerskerne. Og vi er af den klare opfattelse, at patienterne er bedst tjent med at fagligheden ikke kompromitteres af et truende økonomisk styringspotentiale. Vi efterlyser derfor en dagorden, hvor tilliden til sygeplejerskens faglige skøn igen sættes i højsædet. Referenceliste Birkemose, D. Når gode mennesker handler ondt: Tabuet om forråelse. Syddansk Universitetsforlag Den store Danske Encyklopædi. Oprindelig forfatter til artiklen om New Public Management er Helle Nørrelykke. Gyldendal A/S onlineversion. 10 Psykiatrisk Sygepleje

11 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Psykoedukation af unge med ADHD Af Lene Trier Distriktssygeplejerske Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Holbæk ADHD teamet Region Sjælland Flere og flere får konstateret ADHD. Det er ikke fordi, det smitter eller spreder sig, det er et spørgsmål om, at vi er blevet i stand til at identificere symptomerne og stille diagnosen. Det er en udfordring for ADHD klinikker landet over at modtage det stigende antal patienter med ADHD og samtidig forholde sig til, hvordan vanskelighederne med ADHD bedst afhjælpes, og hvordan fortrinene stimuleres? I forbindelse med kursus i forskningsmetodik startede jeg et pilotprojekt for at se, om det var muligt at lave et kohortestudie, hvor jeg brugte Brief skemaer til at evaluere vores behandling. Brief skemaet er et af de mest validerede skemaer i psykiatrien til afdækning af eksekutive funktionsvanskeligheder. Eksekutive funktionsvanskeligheder giver problemer med selvledelse, fordi man typisk mangler overblik, så man kan planlægge, komme i gang og blive færdig. Eksekutive funktionsvanskeligheder indbefatter i særlig grad hyppigt vanskeligheder med dårlig arbejdshukommelse og med at kontrollere impulsiv adfærd hos mennesker med ADHD. Dårlig arbejdshukommelse svarer til RAM i en computer. Man kan have en vældig stor processor, men har man for få RAM, kan man ikke have ret mange faneblade åbne, uden at computeren går ned. På samme måde kan mennesker med dårlig arbejdshukommelse ikke holde ret mange bolde i luften ad gangen. Nogle har så svære problemer med dårlig arbejdshukommelse, at de glemmer hvad de er i gang med, mens de er i gang med det! Vanskeligheder med at kontrollere impulsiv adfærd medfører ofte, at man som voksen har en dårlig økonomi, fordi man hyppigere end gennemsnitsbefolkningen falder for impulskøb. Sammen med dårligt overblik er det en ekstra udfordring at planlægge økonomien. Impulsiv adfærd medfører også, at man får sagt og gjort ting, før man når at tænke sig om. Som regel menes det, der bliver sagt, men havde man nået at tænke sig om, ville man have kunne formulere det mere hensigtsmæssigt. Jeg ønskede at bruge Brief skemaerne til at vurdere, om psykoedukation i gruppe var lige så effektivt, mindre effektivt eller mere effektivt end individuel konsultation. Hvis psykoedukation i gruppe var mindst lige så effektivt, ville vi kunne spare personaletid, fordi vi ville kunne se flere patienter samtidig. Med Briefskemaerne ville jeg samtidig kunne fortælle omverdenen noget om, hvilke vanskeligheder ADHD egentlig medfører. Det var en stor fordel for mit projekt, at udredningsteamet i ungdomspsykiatrisk klinik udleverede Briefskemaer til alle patienter med mistanke om ADHD, før udredningen gik i gang. På den måde havde jeg et mål for, hvordan patienterne havde det før iværksat behandling medicinsk såvel som psykoedukativt. Mit pilotprojekt var sat til at løbe over et halvt år. Jeg kunne ret hurtigt konstatere, at det er for kort tid til at se udvikling af eksekutive funktioner. Da patienter med ADHD ofte har ustabilt fremmøde, var der dog et par af patienterne, som jeg først fik til at udfylde kontrol Brief skema et år efter. Her var der faktisk en reel forskel at se hos nogle. Figur 1 og figur 2 er skemaerne for en ung mand på år, som bor på et opholdssted. Han havde en markant ændring, som bekræftedes af personalet på opholdsstedet. Han sagde selv, at det Psykiatrisk Sygepleje 11

12 Figur 1 12 Psykiatrisk Sygepleje

13 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Figur 2 Alt, hvad der er i det farvede felt, indikerer vanskeligheder. Skemaet herunder ser faktisk ud som et skema udfyldt af en ung uden eksekutive funktionsvanskeligheder. Psykiatrisk Sygepleje 13

14 Figur 3 foruden effekt af medicinsk behandling også var et spørgsmål om at blive bevidst om udfordringerne og så have personalet på opholdsstedet til at hjælpe sig med at følge op på psykoedukation. En anden af patienterne havde næsten det modsatte billede. Da jeg spurgte ham, hvorfor hans vanskeligheder så ud til at være blevet værre, svarede han, at det var fordi, han i dag var bevidst om sine vanskeligheder, mens han på det første skema bare havde sat nogle krydser mere eller mindre tilfældigt for at blive færdig. En anden havde også det modsatte billede, mens hendes forældre havde udfyldt skemaer, der viste forbedringer. Hun forklarede også, at det var fordi hun var blevet mere bevidst om hendes vanskeligheder, men hun var også blevet bedre til at håndtere dem, så det for hendes forældre så ud som om, hun havde færre vanskeligheder. Patienter uden for projektet har svaret lige så forskelligt som ovenstående, og konklusionen er endnu engang, at man ikke kan bruge skemaer til at måle mennesker uden at det følges op med kvalitative interviews. Det vil derfor være et meget omfattende og udgiftstungt projekt at lave et kohortestudie med mere end 100 deltagere og follow up efter flere år. Projektet har medført andre samtaler med pati-0enterne end vanligt, og de har været glade for at være med til at ændre på procedurerne. Der har også været generel glæde fra patienterne, når de har set, at noget af deres materiale er blevet brugt på postere og andre udgivelser. De har overordnet været glade for at give deres mening til kende, og de har ikke følt behov for at være anonyme, fordi de gerne vil ytre deres ærlige mening, hvilket nok er meget karakteristisk for mennesker med ADHD. Dette er en tegning, som jeg har brugt flere gange. Det var en ung mand, der brugte en hel time på at tegne den. Da han netop var færdig, udbrød han: åh nej, jeg har jo lavet en fejl! Jeg er kommet til at skrive ADDH i stedet for ADHD. Jeg fortalte ham, at det ikke gjorde noget. Det viste bare, at man med ADHD som regel har alt det rigtige i hovedet, det kommer bare ud i den forkerte rækkefølge ind i mellem. 14 Psykiatrisk Sygepleje

15 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Jeg har lavet en vejledning til Brief selvrapporteringsskema, fordi det var vigtigt, at de unge havde samme forudsætninger for at udfylde skemaet. Det har vist sig at være meget gavnligt og vil formentlig indgå i overvejelserne, når den danske oversættelse af Brief skemaerne skal opdateres. Der er i hvert fald kontakt med den ansvarlige for oversættelsen. Jeg har med projektet lært om mig selv, at jeg er bedre til det direkte patientarbejde end forskningsopgørelser. Denne artikel var f.eks skemalagt til at være færdig for præcis et år siden. Nu er en af mine egne udfordringer også, at jeg selv har ADHD og modtager medicinsk behandling. Sundhedsstyrelsens definition på psykoedukation 2012: Undervisning af personer med sindslidelse og/eller deres pårørende med det formål at formidle viden om de pågældendes psykiske lidelse, behandling og om andre tiltag, som indgår i behandlingen og støtten til de pågældende, fx sociale tiltag. Litteraturliste Bøger: BRIEF, Adfærdsvurdering af eksekutiv funktion, Vejledning skolebørn, Gioia, Gerard A, PhD, Isquith, Peter K, PhD, Guy, Steven C, PhD, Kenworthy, Lauren, PhD, Dansk psykologisk forlag, At leve med ADHD - Da Rita flyttede ind, Erenberg, Ane-Marie, Dansk psykologisk forlag, 2009 ADHD, et liv uden bremser, Kutscher, Martin L, Dansk psykologisk forlag, 2009 Kvinder med ADHD, lær at favne dine forskelligheder og få et bedre liv, Solden, Sari, Forlaget Pressto, 2010 ADHD, Livslange perspektiver og særlige behov, Steinhausen, Hans-Christoph (red.), Dansk psykologisk forlag, 2011 Adult ADHD, Diagnostic Assessment and treatment, Kooij, Sandra J.J, Forlaget Pearson, 2010 Artikler: Social skills training for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) in children aged 5 to 18 years, Storebø, Ole Jakob, Skoog M, Damm D, Thomsen P.H, Simonsen E og Gluud C, December 2011 Executive Functions: Performance-Based Measures and the Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) in Adolescents with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD), Toplak, Maggie E, Bucciarelli, S M, Jain U and Tannock R, Child Neuropsychology 2009, 15: 1, Huller I perlepladen, Rasmussen, Tina Juul, Socialrådgiveren 13, 2009 What s me, and what s my ADHD, Weiss, Margaret, Pharmaceutical companies of Johnson-Johnson, publiceret af Janssen, 2010 Psykiatrisk Sygepleje 15

16 Effect of Atomoxetine an Executive Function Impairments in Adults With ADHD, Brown, Thomas E, Holdnack J, Saylor K, Adler L, Spencer T, Williams D.W, Padival A.K, Schuh K, Trzepacz P.T. and Kelsey D, published by SAGE, 2009 Journal of Learning Disabilities, Hale, James B, Reddy L.A, Semrud-Clikeman M, Hain L.A, Whitaker J, Morley J, Lawrence K, Smith A. and Jones N, Published by Hamill Institute on Disabilities, 2011 European consensus statement on diagnosis and treatment of adult ADHD: The European Network Adult ADHD, Kooij, Sandra J.J, Bejerot S, Blackwell A, Caci H, Casas-Brugué M, Carpentier P.J, Edvinsson D, Fayyad J, Foeken K, Fitzgerald M, Gaillac V, Ginsberg Y, Henry C, Krause J, Lensing M.B, Manor I, Niederhofer H, Nunes- Filipe C, Ohlmeier M.D, Oswald P, Pallanti S, Pehlivanidis A, Ramos-Quiroga J.A, Rastam M, Ryffel-Rawak D, Stes S. and Asherson P, Published online 2010 Young Adult outcome of attention deficit hyperactivity disorder: a controlled 10-year follow-up study, Biederman J, Monuteaux M.C, Mick E, Spencer T, Wilens T.E, Silva J.M, Snyder L.E and Faraone S.V, Published by Cambridge University Press, 2006 Improvement in executive function correlate with enhanced performance and functioning and healthrelated quality af life: evidence from 2 large, doubleblind, randomized, placebo-controlled trials in ADHD, Brown T.E, Landgraf J.M, Postgrad Med Predicting impairment in major life activities and occupational functioning in hyperactive children as adults: self-reported executive function (EF) deficits versus EF tests, Barkley R.A, Fischer M, Dev Neuropsychol Atomoxetin and neuropsychologocal function in children with attention deficit/hyperactivity disorder: results of a pilot study, Maziade M, Rouleau N, Lee B, Rogers A, Davis L and Dickson R, Journal of child and adolescent psychopharmacology 2009 Executive function deficits in children with attention deficit/hyoeractivity disorder and improvement with lisdexamfetamine dimesylate in an open-label study, Turgay A, Ginsberg L, Sarkis E, Jain R, Adeyi B, Gao J, Dirks B, Babcock T, Schehkner B, Richards C, Lasser R and Findling R.L, Journal of child and adolescent psychopharmacology 2010 Reliability, validity and utility of instruments for selfreprot and informant report concerning symptoms of ADHD in adult patients, Kooij, Sandra J.J, Boonstra M.A, Schwinkels S.H, Bekker E.M, de Noord I and Buitelaar J.K, J Atten Disord 2008 Inattention, working memory and academic achievement in adolescent referred for attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD),Rogers M, Hwang H, Toplak M, Weiss M, Tannock R, Child Neuropsychol Psykiatrisk Sygepleje

17 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Udvikling af eksekutive funktioner hos unge med ADHD Lene Trier, Distriktssygeplejerske B & U klinik, ADHD teamet, Holbæk. Region Sjælland. Danmark. 2,3 1. Baggrund og formål 2. Metode Dette kvalitative, prospektive pilotprojekt er gennemført mhp at udvikle behandlingen af unge med ADHD evidens-baseret. Eksekutive funktioner forklares enklest som selvledelse. Formål at afprøve evalueringsredskaber og metode mhp. anvendelighed i forhold til at lave et kohortestudie at få beskrevet den psykoedukation (undervisning i psykiske problemstillinger), vi giver mhp. fagprofessionel sparring og kvalitetsudvikling at lave en guide til psykoedukation, så andre også kan bruge den at få beskrevet ADHD og behandlingsmuligheder, så den viden kan udbredes. Forløbene blev løbende tilpasset på baggrund af tilbagemeldinger fra patienterne Der blev udarbejdet evalueringsskemaer og opfølgende evlueringsskemaer Der blev udvalgt en gruppe på 10 nyudredte patienter, som var fordelt jævnt i grupper og individuelle forløb Der blev udarbejdet vejledning til briefskemaerne, så patienterne kunne udfylde dem uden hjælp Pilotprojektet startede 1. maj 2012 og resultatopgørelsen er ved at være på plads. Der er skrevet en enkelt uvidenskabelig artikel og mere videnskabelig artikel er ved at blive udarbejdet til enten fagskrift for psykiatriske sygeplejersker eller medlemsbladet Sygeplejersken. 3. Resultat 4. Perspektivering Patienterne er glade for at kunne give deres mening til kende og ved at kunne se, at det direkte medfører ændringer. De har ikke noget imod at udfylde evalueringsskemaerne sammen med os, og de vil gerne uddybe deres besvarelser også selvom de er negative ;-) Samtidig kan de også anvendes til dialog med patienten mhp. praksisudvikling. Den udarbejdede vejledning til Briefskemaerne er givet videre til oversætterne mhp revidering. Undertegnede kan måske være med Udvikling af eksekutive funktioner hos en enkelt af patienterne ses nedenfor. Den positive udvikling bekræftes af det opholdssted, som han bor på. Det er ikke alle, der har så markant udvikling på så kort tid! Besvarelserne peger i retning af, at patienterne i grupper husker undervisningen bedst. Grundlaget er for lille til konklusion, men kunne give anledning til nærmere undersøgelse. Brief skemaerne er gode som oplæg til dialog om udfordringer og positiv udvikling, foruden bedring af både selvindsigt og andres mulighed for indsigt. Det er velkendt, at nogle patienter i voksenalderen oplever, at de scorer dårligere på briefskemaerne, fordi de er mere bevidste om deres vanskeligheder. Det kan derfor være vanskeligt at anvende Briefskemaerne som evalueringsredskab, med mindre man samtidigt har kvalitative interviews. Lene Trier Distriktssygeplejerske Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, ADHD teamet Birkevænget 3, 2. sal, 4300 Holbæk Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Smedegade Roskilde Tlf:

18 Psykoedukation af unge med ADHD i gruppe Lene Trier, Distriktssygeplejerske B & U klinik, ADHD teamet, Holbæk. Region Sjælland. Danmark. 2,3 1. Baggrund og formål 2. Metode Baggrund Et stigende antal nydiagnosticerede patienter med ADHD har medført en udfordring om nye idéer til at nå at se dem regelmæssigt til medicinkontrol og psykoedukation. Derfor startede vi for 5 år siden med at psykoedukere i gruppe. Det har fordret kreativ tankegang at gennemføre psykoedukation af unge med ADHD, så de møder op og samtidig husker, hvad de lærer. Vi har jævnligt gennem årene evalueret og tilrettet forløbene. Formål At se flere patienter på den samme tid for at spare ressourcer At patienterne i gruppe lærer mindst lige så meget som patienterne i individuelle forløb Vi har løbende brugt patienternes tilbagemeldinger til at forbedre psykoedukationen. Vi har fundet ud af: at det ikke er nødvendigt at adskille kønnene at det helst ikke skal ligne skole alt for meget at det godt må være hyggeligt at der skal være mulighed for en individuel konsultation sideløbende, hvis der skal drøftes mere personlige ting eller medicinjusteringen er vanskelig, at vi lægger forløbene lige efter hinanden med 14 dages mellemrum at de unge skal kunne sige ja til at komme alle 5 gange Sidste gruppe unge foreslog, at vi spillede, hvorfor jeg er i gang med at lave et spil: hvem ved mest om ADHD 3. Foreløbigt resultat 4. Perspektivering Foreløbig er to grupper i gang med at teste Prototypen. De nuværende grupper var blevet orienteret om bestemte emner til hver gruppekonsultation, hvorfor spørgsmålene laves fortløbende, så de passer til dagens emne. I det færdige spil, er det meningen, at kortene blandes. De foreløbige tilbagemeldinger er, at de føler, at de lærer meget mere og husker det bedre. Spørgsmål og svar revideres løbende, så pointen i svarene er uafhængig af, om der er en professionel gamemaster til stede. Nogle af de unge i grupperne trives vældig godt sammen. Det er ofte unge, der går i almindelig folkeskole, der har stor glæde af at møde unge med ADHD, fordi det øger deres bevidsthed omkring, hvad der er personlighed, og hvad der er ADHD symptomer. Nogle gange udveksler de kontaktoplysninger i slutningen af forløbet. Forhåbentlig kan det nye spil også bruges psykoedukativt af nye kolleger, fordi svarene står i kortene. Jeg er ved at færdiggøre en kortfattet ADHD-håndbog, hvor jeg tænker at spørgsmål og svar kan referere til afsnit i bogen for uddybende forklaringer. Min drøm er, at spil og bog kan udgives sammen og sælges til familier og institutioner, som gerne vil vide mere om ADHD. Ovenfor ses eksempel på spørgsmål, pas-kort, de tre forskellige timeglas og tallycounters til at tælle points med Lene Trier Distriktssygeplejerske Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik, ADHD teamet Birkevænget 3, st., 4300 Holbæk Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Smedegade Roskilde Fax:

19 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Formanden på Tour! Af: Bente Pedersen, formand for Psykiatrisk Selskab for Psykiatriske sygeplejersker Som ny formand i Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker vil jeg i de næste numre af Psykiatrisk Sygepleje sætte fokus på den psykiatriske sygepleje i nogle af de områder i landet, som vi måske ikke hører så meget om i bladet. Jeg starter i Region Syd ved oversygeplejerske Kirsten Christensen, som fortæller om nogle at de tiltag som sker i Region Syd særligt i området omkring Haderslev, Tønder og Åbenrå. Syddanmark Samtale med Kirsten Kirsten Christensen, oversygeplejerske Region Syd, April 2014 Hvad er du som oversygeplejerske i psykiatrien i Region Syd særligt optaget af? Vi har nogle rigtig spændende projekter i gang ift at nedbringe tvang i psykiatrien. Vi har både et projekt hvor vi undersøger om fysisk aktivitet kan reducere tvang, og et projekt hvor vi arbejder med sansestimulation, som et redskab til at nedbringe tvang. Det bliver rigtig spændende at se, hvilken effekt de to tiltag vil have på anvendelsen af tvang i afdelingen. Derudover er vi ved at fusionere de 2 psykiatriske afdelinger i henholdsvis Haderslev og Augustenborg og samle dem på et nybygget psykiatrisk sygehus i Åbenrå i 2015, og det er interessant både at arbejde med fysik indretning og kultursammenføring, når noget nyt skal udvikles. Og så er vi i gange med at planlægge sundhedshuse, hvor det kommunale og regionale psykiatritil- Psykiatrisk Sygepleje 19

20 bud bliver samlet med andre sundhedsfaglige eller kommunale tilbud. Det udvikler sig lidt forskelligt i de forskellige kommuner, men i Haderslev er vi lige nu ved at beskrive hvordan et nyt Sundhedshus skal se ud. Sundhedshuset i Haderslev skal rumme både behandlingspsykiatri, socialpsykiatri, jobcenter og jordemoderklinik. Der satses stærk på at udnytte den synergieffekt, som et fælles hus kan give for borgeren med psykiatriske problemstillinger. Samtidig arbejder vi med at få implementeret projektet Fælles psykiatri indsats. Her arbejdes på tværs af social psykiatrien, misbrug og jobcenteret, samt lokalpsykiatrien. Projektet skal medvirke til at give en fælles forståelse for borgernes situation og mulighederne for i fællesskab at hjælpe borgerne videre. Er der nogle særlige kulturelle- og ledelsesværdier, som danner grundlag for den retning du ønsker at udvikle psykiatrien i Region Syd? Jeg tror på, at uddannelse af ledere og medarbejdere er det vigtigste grundlag for at vi kan håndtere de forandringer vi står over for fremadrettet. I RS har vi samtidig det mål at 55% af alle sygeplejersker skal have en specialuddannelse i psykiatri inden Og der er udfordringen at gøre døgnpsykiatrien attraktiv for den specialuddannede sygeplejerske, da vi ofte oplever at de efter endt uddannelse søger ud i den ambulante psykiatri. Den specialuddannede sygeplejerske skal opleve at der vil være nye udfordringer og ansvarsområder i døgnpsykiatrien, som hun kan tage fat på, når hun kommer tilbage efter endt uddannelse. Ved at signalere at vi satser på et højt uddannelsesniveau, tror jeg vi kan tiltrække andre veluddannede sygeplejersker, og derved kunne give patienterne en behandling på et højt fagligt niveau. Kirsten Christensen Hvor ser du gerne jeres organisation om 5 år? Mit mål for organisationen er at vi til stadighed kan tilbyder et højt fagligt behandlings niveau til de psykiatriske patienter. Jeg håber at se dygtige og veluddannede medarbejdere, som er stolte af deres arbejde og arbejdsplads. Og at vi som organisation også kan sætte vores fingeraftryk på udviklingen indenfor psykiatrien, hvilket vi er godt på vej til da flere af vores medarbejdere også er begyndt eller har stor interesse i forskning. 20 Psykiatrisk Sygepleje

21 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Boganmeldelse De udsatte - Hvordan skal velfærden fordeles? En social samtalebog med Lisbeth Zorning Andersen, Bettina Post og Benedikte Kiær Ulla Abildstrup. Udgivet i 2013 af Nyt Nordisk Forlag Anmeldelse af Mette Bundgaard Nielsen Hvem skal have socialhjælp, hvordan bryder man den negative sociale arv, vil forbud hjælpe de prostituerede, skal frivillige overtage plejen af vores børn og ældre og skal mennesker med handicap betale selv? Bogen vil desværre for meget, hvilket gør den ikke får den gennemslagskræft, som jeg havde håbet på. Bogen beskriver alle de rigtige problemstillinger, men jeg oplever ikke at jeg som læser bliver beriget med svar. Som psykiatrisk sygeplejerske møder jeg dagligt mennesker, som ikke forstår det sociale system. De føler sig misforstået eller afvist. Jeg oplever, at de sociale- og kommercielle medier dagligt svælger i artikler og indslag, som handler om de mennesker som kommer i klemme i det sociale system. Da jeg så bogen De Udsatte havde jeg en forventning om en bog, som sætter spørgsmålstegn ved fordelingen af velfærden, og som ville give mig svar på de dilemmaer, som jeg dagligt bliver konfronteret med. Med forventning om dialog og svar på dette svære spørgsmål, gik jeg i gang med at læse bogen De udsatte. Bogen er bygget op af indlæg af journalist Ulla Abildtrup, hvor hun problematisere en række problemstillinger: Fordelingen af sociale ydelser, Social forebyggelse, Virksomheders sociale ansvar, Børn og unge, Negativ social arv, Hjemløse, prostitution, Den frivillige sektor, Ældre og menneske med handicap. Bogen beskriver en række problemstillinger som vi dag møder i en velfærdsstat i forandring. Hvem skal have socialhjælp, hvordan bryder man den negative sociale arv, vil forbud hjælpe de prostituerede, skal frivillige overtage plejen af vores børn og ældre og skal mennesker med handicap betale selv? Bestemt er masse relevante spørgsmål, men efter min mening for mange spørgsmål, til at bogen kommer ordentlig i dybden. Ideen med at have en dialog del hvor forfatteren har valgt Lisbeth Zorning Andersen, Bettina Post og Benedikte Kiær er teoretisk set en spændende ide, som dog ikke fungere, fordi dialog delen får svarene på de vanskelige spørgsmål til at stritte i alle mulige retninger. Et eksempel er i kapitlet om social forebyggelse, hvor forfatteren fremhæver ansættelsen af socialsygeplejersker, som kan støtte psykisk syge misbrugere under indlæggelse. I dialog delen bliver mødre- og fædregrupper i kommunen samt mentorordninger fremhævet. Det gør at jeg, som læser, får en oplevelse af at problemstillingen bliver belyst, men efterfølgende bliver der sammenlignet mellem pærer og bananer. I afsnittet om Hjemløse bliver problemstillingen omkring det, at en stor del af indsatsen beror på satspuljemidler berørt. Men det bliver ikke ordenligt problematiseret, at de tilbud, som de mest udsatte i vores samfund får tilbudt er midlertidige projekter. Som psykiatrisk sygeplejerske for mennesker med ADHD, bliver jeg også stødt på fagligheden, når forfatteren, i afsnittet om mennesker med handicap, fremhæver stigningen i ADHD medi- Psykiatrisk Sygepleje 21

22 cinen og stiller spørgsmål ved, hvad psykiatrien gør for at forbygge. Dette tyder på, at forfatteren ikke har styr på hele fordelingsspørgsmålet mellem Regionerne og kommunerne, hvilket man undlader at komme ind på. Bogen supplere de dilemmaer, som jeg dagligt står i som psykiatrisk sygeplejerske, når mine patienter bliver nødt til at flytte fra deres partner og børn, da de ellers vil miste kontanthjælpen, og derfor ikke har råd til at leve som en almindelig familie. Eller når unge for afslag på medicinstøtte eller mentor, og derfor kæmper unødigt med at få taget en uddannelse. Bogen vil desværre for meget, hvilket gør den ikke får den gennemslagskræft, som jeg havde håbet på. Bogen beskriver alle de rigtige problemstillinger, men jeg oplever ikke at jeg som læser bliver beriget med svar. Få udvidet dit fagbibliotek Skriveterapi Af: Annette Aggerbeck Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, 2014 Psykiatriens Udfordringer 20 spørgsmål og 100 svar Af: Per Jørgensen, Søren Rask Bredkjær og Merete Nordentoft Forlaget Munksgaard, 2012 Skizofreni og andre psykoser Af: Jes Gerlach Psykiatrifondens Forlag, 2011 Spiseforstyrrelser symptomer, årsager og behandling Af: Lene Kiib Hecht og Birgitte Hartvig Schousboe (red.) Psykiatrifondens Forlag, 2012 Frem i lyset Af: Anne Marie Geisler Psykiatrifondens Forlag, 2011 OCD Af: Ane Søndergaard Thomsen Forlaget Frydenlund, Psykiatrisk Sygepleje

23 Juni 2014 * 2. udgave * 22. årgang Psykofarmaka Af: Jes Gerlach og Per Vestergaard Psykiatrifondens Forlag, 2011 Psykoterapeutisk praksis på psykodynamisk grundlag af: Claus Haugaard Jacobsen og Karen Vibeke Mortensen Hans Reitzels Forlag, 2013 Sociologi og rehabilitering Af: Inger Schrøder og Kirsten Schultz Petersen Forlaget Munksgaard, 2012 Dødelig medicin og organiseret kriminalitet Af: Peter Gøtzsche Forlag: People spress, 2013 Acceptance and Commitment Therapy Af: Steven C. Hayes, Kirk D. Strosahl og Kelly G. Wilson Hans Reitzels Forlag 2013 Få udvidet dit fagbibliotek! Ved anmeldelse af en af bøgerne modtager du den gratis. Din boganmeldelse bringes i Psykiatrisk Sygepleje. Kontakt Maj-Britt Nordenkjær for at blive anmelder. Psykiatrisk Sygepleje 23

24

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger

Ydelsesstyring i psykiatrien. Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Ydelsesstyring i psykiatrien Konsekvenser og anbefalinger Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-18 Foto: Foto Foto Copyright Dansk Sygeplejeråd 2015 Alle

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Distrikts og lokalpsykiatrien

Distrikts og lokalpsykiatrien Distrikts og lokalpsykiatrien Et øjebliksbillede af psykiatrien på baggrund af 53 interview I denne folder præsenteres uddrag fra et speciale udarbejdet ved Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse. Følgende

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved

Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Beskrivelse af uddannelsesforhold for sygeplejestuderende Børne- og ungdomspsykiatrisk klinik Næstved Adresse: Rådmandsengen 1A, 4700 Næstved Kontakt i afsnittet: Uddannelsesansvarlig sygeplejerske: Hanne

Læs mere

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi

Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Dorte Damm Specialpsykolog i børne- og ungdomspsykiatri Specialist i børneneuropsykologi og psykoterapi Underdiagnosticeret gruppe Få studier af piger med ADHD Publicerede forskningsstudier er primært

Læs mere

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense

Revideret ansøgning til Mobilteam Odense Afdeling: Planlægning Journal nr.: 12/3158 Dato: 13. august 2012 Udarbejdet af: John Verver og Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2031 0230 Styrkelse

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Livsstil, fælles energi og mestring

Livsstil, fælles energi og mestring Livsstil, fælles energi og mestring 24. november 2015 Region Midtjylland Regionspsykiatrien Vest Livsstil, fælles energi og mestring Konference for medarbejdere og borgere i psykiatrien Der er ulighed

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

Psykiatrisk sygepleje

Psykiatrisk sygepleje FORSKNINGSKONFERENCE Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning Program 9:30-10:00 Registrering og kaffe 10:00-10:05 Velkomst ved sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, Psykiatrien,

Læs mere

Diagnosticerede unge

Diagnosticerede unge Diagnosticerede unge fakta, perspektiver og redskaber til undervisningen Konference Odense Congress Center, 07.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Diagnosticerede unge fakta, perspektiver

Læs mere

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157.

Simonsen, E og Møhl, B., Grundbog i psykiatri. (2010). Hans Reitzels Forlag. s. 33-53 og s. 149-157. Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, Modul 8 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL 13 2014-10-01 Valgmodulets titel : Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrien Klinisk undervisningssted: Aarhus Universitetshospital, Risskov og Børne- og Ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Sygeplejekonference. Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske! Sygeplejekonference Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. 4. juni 2015 på Hotel Koldingfjord Tema: Sammenhæng, effektivitet og brugerinddragelse - et ansvar for den psykiatriske sygeplejerske!

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Nyhedsbrev for oktober 2009

Nyhedsbrev for oktober 2009 Nyhedsbrev for oktober 2009 Indhold i denne udgave Kunsten at netværke 1 Kunsten at lede 1 Team Boyatzis 2 At lære er at gøre 3 Led ved ledelse 4 Kompetente bestyrelser 5 Kunsten at netværke På AOM konferencen

Læs mere

Sammenhæng giver færre indlæggelser

Sammenhæng giver færre indlæggelser Sammenhæng giver færre indlæggelser Psykiatriens Hus er et meget konkret udtryk for en ny tankegang. Her er der fokus på sammenhængen mellem behandlingstilbud og livet under og efter behandlingen. Resultaterne

Læs mere

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark

Psykologer i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Psykiatri- og Socialstaben Udarbejdet af: Ulla Wernberg-Møller Afdeling: Psykiatri- og Socialstaben E-mail: Ulla.Wernberg-Moeller@rsyd.dk Journal nr.: Telefon: 7663 1483 Dato: foråret 2014 Temanotat

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Case En 64-årig kvinde indlægges akut

Læs mere

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale

Kognitiv indsigt. Klinisk indsigt 09-10-2014. Baseline 3M 6M 12M Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej Ja /Nej. Birchwood Insight Scale Sygdoms indsigt eller udsigt Rikke Jørgensen, cand.cur. ph.d. Postdoc Forskningskonference 2014 Psykiatrisk sygepleje Fra forskning til praksis fra praksis til forskning 2 Forskning viser, at det er en

Læs mere

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug

Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug STOF nr. 27, 2016 Styrket indsats for psykiatriske patienter med misbrug Hvis vi kan finde ud af, hvordan misbruget hjælper dem, så kan vi måske finde noget at erstatte det med. AF MARIE BARSE Vi kan ikke

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET

MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET o Magasinet Arbejdsmiljø lderntet indhold eller funktionalitet. Bladnummer: 09 Årgang: 2006 arbejdsliv i udvikling MENTORKORPS STYRKER ARBEJDSMILJØET 23 medarbejdere på Medicinsk afdeling på Silkeborg

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

National klinisk retningslinje

National klinisk retningslinje National klinisk retningslinje Klinisk retningslinje vedrørende tidlig identificering af palliative behov hos borgere>65 år med livstruende sygdom (KOL, kræft og/eller hjertesvigt)som bor i eget hjem Samarbejde

Læs mere

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling

Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Information til patienter i ambulant psykiatrisk behandling Kære læser Denne pjece henvender sig til patienter, der skal i gang med et ambulant behandlingsforløb i Psykiatrien i Region Nordjylland. Patienten

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev

Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev Projekt Børn som pårørende Nyhedsbrev I dette nyhedsbrev kan du læse om hvad der sker netop nu i projekt Børn som pårørende i psykiatrien. Projekt Børn som pårørende i psykiatrien er et tre årigt samarbejdsprojekt

Læs mere

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE

Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge FAGLIG VISITATIONSRETNINGSLINJE 2016 Udredning og behandling af ADHD hos børn og unge faglig visitationsretningslinje Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sammenfatning af publikation fra : Opgaveudvikling på psykiatriområdet Opgaver og udfordringer i kommunerne i relation til borgere med psykiske problemstillinger Marie Henriette Madsen Anne Hvenegaard

Læs mere

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut.

Screening i sikret regi. v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Screening i sikret regi v/ Jan From Kristensen Cand.psych. Aut. Indhold Præsentation Projektet Proceduren Et udsnit af virkeligheden Præsentation Jan From Kristensen Psykolog Egely Projekt nr. 59 204 Screening

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Referat godkendt den 17. juni 2013

Referat godkendt den 17. juni 2013 Specialuddannelsen i Psykiatrisk Sygepleje Uddannelsesregion Nord, Syd og Øst Referat godkendt den 17. juni 2013 BKK/RDA Roskilde, den 19. juni 2013 Møde i Det Koordinerende Landsråd ved Specialuddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 4. semester - modul 8. Hold ss2012s. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 4. semester - modul 8 Hold ss2012s Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 8 - PSYKISK

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link:

Du kan læse mere om Psykiatriplanen og statusfolderen på dette link: Beskrivelse af uddannelsesforhold i relation til grunduddannelserne. Den første side beskriver generelle forhold i Psykiatrien Region Sjælland. Resten af dokumentet beskriver forhold i: Distriktspsykiatrisk

Læs mere

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge

Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Til forældre og unge Information om MEDICIN MOD ADHD Til børn og unge Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er ADHD? 04 Hvordan behandler man ADHD? 05 Medicin mod ADHD 06 Opstart af medicin

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema

Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema Pilottest af epilepsi proxy spørgeskema AmbuFlex VestKronik Juni 2014 Baggrund og metode VestKronik har i samarbejde med klinikere fra Neurologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital udviklet et klinisk

Læs mere

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL

Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer. 28 nov 2011 METROPOL Brugerinddragelse i patientforløb muligheder og udfordringer Præsentationen i dag Relationens betydning for sundhedsfaglig kvalitet Præsentation af Feedbackmøder i relation patientforløb Formål og mål

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde?

Hvilke forventninger er der til sygeplejerskerollen, og hvad er kulturens betydning for læring, arbejdsmiljø og samarbejde? Du inviteres til konference om kvalitet i sygeplejerskeuddannelsen, som sætter fokus på de udfordringer, sygeplejerskeuddannelsen står overfor i forhold til sundhedsvæsenets udvikling og forandring. Konferencen

Læs mere

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12

Generel klinisk studieplan Undervisningssted: afdeling/kommune. Modul: Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Bilag A Pensumliste for Regionspsykiatrien Vest, Herning, modul 12 Selvvalgt pensum kan hentes fra faglitteratur relateret til jeres speciale. Evt. fra den litteratur vi har angivet som supplerende. Selvvalgt

Læs mere

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg

Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Psykiatri og social Administrationen, Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 8800 Viborg Den 26. maj 2010 Ref.: RSA/EW Medlems nr.: Sagsnr.: Høringssvar vedr. masterplan for Århus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker Uddannelsesregion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29

Indholdsfortegnelse. Indledning 7. Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11. Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Indholdsfortegnelse Del 1 Indledning 7 Kapitel 1 Samfundets tilbud til sindslidende 11 Indholdsfortegnelse Kapitel 2 Kultur, grundsyn og etik i psykiatrien 29 Kapitel 3 Kognitive grundbegreber og udviklingspsykologi

Læs mere

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse

Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Psykiatri på tværs Styrkelse af det tværfaglige, tværsektorielle samarbejde omkring voksne med spiseforstyrrelse Vi vil i det følgende beskrive et udviklingsprojekt mellem Afsnit for spiseforstyrrelser,

Læs mere

Brugeren som samarbejdspartner

Brugeren som samarbejdspartner Velkommen til temadagen: Brugeren som samarbejdspartner 20. November 2013 Velkommen Søren Bredkjær Vicedirektør i Psykiatrien, Region Sjælland Dagens program Input Hvad synes I? Velkomst Dialog under fest

Læs mere

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark

Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Diskussionsoplæg 5. oktober 2010 Ny vision for sundhedsvæsenet i Region Syddanmark Der skal udarbejdes en ny vision for Region Syddanmarks sundhedsvæsen, der kan afløse den foreløbige vision, der blev

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet

Anbefalinger fra DSR og SLS. Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra DSR og SLS Hold fast i mandlige sygeplejestuderende - Til gavn for patienter, arbejdspladser og samfundet Anbefalinger fra Dansk Sygeplejeråd og Sygeplejestuderendes Landssammenslutning

Læs mere

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens.

Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med demens. Sundheds og ældreministeriet Holbergsgade 6 1057 København K København, den 17. oktober 2016 Vedr.: Høringssvar om regeringens forslag til en national demenshandlingsplan 2025 Et trygt og værdigt liv med

Læs mere

Finansieringsmuligheder

Finansieringsmuligheder Besparelser Lighed i sundhed er for os ikke blot et spørgsmål lom, at der skal være lighed socialt og geografisk. Det handler også om, at psykiatrien skal ligestilles med somatikken. SF mener, at vi skal

Læs mere

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd

ADHD database Implementering i BUP Danske regioner. ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd ADHD database Implementering i BUP Danske regioner ADHD-database RKKP (DR) Kompetencecenter Syd November; 2012 HKD KLASSIFIKATION ICD-10 DIAGNOSE (HKD) Uopmærksomhed Hyperaktivitet + + Impulsivitet + Adfærdsforstyrrelse

Læs mere

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr

Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr Tidlig opsporing af psykose Specialpsykolog Marlene Buch Pedersen Overlæge Ulrik Haahr DSKS januar 2014 Oversigt Rationalet bag TOP Informations kampagnen Resultater fra TOP Etiske problemstillinger Udgifter

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge

Psykiatri. INFORMATION til pårørende til børn og unge Psykiatri INFORMATION til pårørende til børn og unge VELKOMMEN Som forælder til et barn eller en ung med psykisk sygdom har du et naturligt ansvar for din datter eller søn, og du er samtidig en betydningsfuld

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose

TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose TOP - hurtig udredning og behandling af unge med psykose Psykose er en psykisk tilstand, hvor man ikke kan skelne fantasi fra virkelighed. Psykosen kan komme pludseligt eller udvikle sig langsomt. Der

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg. Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S2Vy November 23, uge 46-47 Indhold. Modulets fag og ECTS fordeling... 2 2. Modulets tema:

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011

Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Konference Hjerteforeningen Den 17. november 2011 Antropolog Inge Wittrup Læring og mestring patientuddannelse på deltagernes præmisser Oversigt Formål med evalueringen Kerneværdier i L&M De sundhedsprofessionelle

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg Modulbeskrivelse Modul 8 Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Hold S3V x og y Efterår 24, uge 36 og 39 / uge 47 og 5 Modul 8 Hold S3V x og y Indhold. Modulets

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Hospitalsmodelprojekt

Hospitalsmodelprojekt Hospitalsmodelprojekt Udvikling af den palliative indsats i onkologisk sengeafsnit vha behovsvurderingsredskabet EORTC QLQ C-30 Onkologisk sengeafsnit D1 og D3 Aalborg Sygehus 2012/2013 Baggrund Patient

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm

PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER. Dorte Damm PIGER MED ADHD NEUROPSYKOLOGISKE OG SOCIALE ASPEKTER Dorte Damm Projekt deltagere Dorte Damm Per Hove Thomsen Ellen Stenderup Lisbeth Laursen Rikke Lambek Piger med ADHD Underdiagnosticeret gruppe Få studier

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud

ADHD et liv i kaos. Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud ADHD et liv i kaos Kort fakta Årsagsforhold Symptomer vanskeligheder Samarbejdet med en borger med ADHD Behandling/vores tilbud v. Psykolog Anette Ulrik og Dorthe Wulff Kelstrup www.socialmedicin.rm.dk

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Århus Universitetshospital, Risskov hører under Psykiatri og Social Midtjylland. Yderligere oplysning om psykiatrien i

Læs mere

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde

Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Idrætskoordinatortræf, 04.11.2015 Sprogets magt i psykiatrisk arbejde Sprogets betydning: en case fra et feltarbejde Hvad vil det sige, at være patient i psykiatrien?: et forskningsprojekt om sprog og

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT!

'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! 'SPEAK UP' - Psykopaterne omkring dig (København) / UDSOLGT! Underviser OBS! Arrangementet er nu meldt udsolgt! Ønsker du at deltage kan du sende en mail til dm@livakurser.dk og blive skrevet på venteliste.

Læs mere

Specialiseret retspsykiatri

Specialiseret retspsykiatri LUP Psykiatri 2015 Indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske afsnit Specialiseret retspsykiatri 17-02-2016 Indledning I efteråret 2015 blev indlagte patienter på specialiserede retspsykiatriske

Læs mere

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter

Pårørendesamtaler. Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Pårørendesamtaler Dialogguide til første planlagte samtale mellem personale og pårørende til indlagte patienter Sengeafsnit O, Holbæk Birkevænget 7, Indgang V2 4300 Holbæk Tlf. 5948 4725 Sengeafsnit Birkehus

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge

Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge FOA Kampagne og Analyse Det siger FOAs medlemmer om deres arbejde med psykisk syge Juli 2011 FOA undersøgte i juni 2011 medlemmernes oplevelse af arbejdet med psykisk syge og deres oplevelse udviklingen

Læs mere

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug

Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug Koordinerende indsatsplaner for mennesker med psykiske lidelser og samtidigt misbrug - National Alkoholkonference 2017 Sara Lindhardt, Socialstyrelsen - Baggrund En delt opgave svært at navigere Alkoholafhængigheds-

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 22/6-09 kl. 9.30 17.30. Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K, Lokale: A19 Deltagere: Tine Nielsen, Jes Mogensen, Lene Banke, Solvejg Pedersen,

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere