Årsberetning Han Herred Havbåde 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Han Herred Havbåde 2009"

Transkript

1 Han Herred Havbåde Årsberetning Han Herred Havbåde 2009 Da vi tog hul på 2009 var det i den dybeste uvished om Han Herred Havbådes skæbne. De tre store fondes bestyrelser havde fået vores fornyede ansøgning om at træde til efter ebh-fondens forlis. Arkitekt Knud Johansen var blevet bedt om at lægge byggeprojektet underdrejet og havde undladt at sende regningen på det allerede udførte arbejde. Peter og Freddy havde travlt med at ombygge Nordsøen for fiskeskipper Richard Kristensen fra Thorupstrand, så de kunne få løn indtil april. Pipsen klaprede tænder ved tastatur og PC-skærm iført termodragt og varme støvler i det interimistiske strandkontor. Og kommunen demonstrerede sin tro på projektet ved at udbetale årets tilskud, så hun kunne fortsætte arbejdet, selvom den nye finansiering endnu ikke var i havn. Foreningens medlemmer mødte solidarisk op og tog del i vore overvejelser og forberedelser til det, der måske, måske ikke ville lykkes i dette det dybeste kriseår, vi endnu har oplevet. På de afgørende datoer for svaret fra fondenes bestyrelsesmøder den. 20. februar, den 5. marts og 10. marts fik vi at vide, at først Almenfonden, så Nordea-fonden og derpå Realdania besluttede, at bevilge hver 10 mio. kr., så de sammen med Vækstforum nåede op på det samlede beløb, der skulle til for at trække de strandede planer fri af grunden. Med de nye fondes opbakning blev der sat fokus på det egentlige formål med at udvikle et initiativ som Han Herred Havbåde. Hvor ebh-fonden var interesseret i initiativet, fordi det kunne være med til at løfte egnen ved egen kraft, så er dette vigtigt, men ikke det primære for de nationale fonde. For dem er det egnens bidrag til en udvikling af mere almennyttig art, der gør det interessant at medvirke til finansieringen. For almenfonden er det muligheden for at videreføre klinkbygningskunsten i en professionel sammenhæng, hvor et samfund siden vikingetiden har brugt og bygget klinkbyggede havskibe til fiskeri og sejlads, og fortsat gør det, så en ny generation kan blive lært op i den ægte vare, der er afgørende. Her er det oplæringen af lærlinge, der begrunder interessen i at medvirke til finansiering af bådebyggeri og nybyggede havbåde på en landingsplads for havgående træskibe, der bidrager til kystfiskeriets levende erhvervskultur ved at holde klinkbygningskunsten i hævd. For Realdania er det muligheden for at medvirke til realiseringen af et kulturbevidst byggeri af udsøgt kvalitet i et af Danmarks mest sårbare fysiske miljøer, fredklitten langs det åbne hav, og som danner ramme om et hæderkronet håndværks udøvelse, der er af helt særlig interesse som model og 1

2 inspiration for kvalitetsbyggeri i bevaringsværdige kystmiljøer. For Nordea er det muligheden for at udvikle et originalt bidrag til et kulturhistorisk forankret friluftsliv med appel til befolkningsgrupper og gæster, hvoraf mange gerne rejser langt for at opleve den aktive brug af havet, som kun havbådene og landingspladsen på den åbne strand kan tilbyde. De tre vinkler på havbådeprojektet kan ikke skilles ad og overlapper hinanden i en sådan grad, at fondene besluttede at løfte i flok. Men det er værd at lægge mærke til, at det er Han Herred Havbådes særlige formål af mere almennyttig art, der gør, at vort fælles initiativ nu kan realiseres med de nationale fondes bidrag som forudsætning. Fra medio marts kunne vi således se fremad igen og fyre op under kedlerne og jeg skal indrømme, at den første, der blev orienteret, var arkitekt Knud Johansen, som endelig kunne sende sin første regning, få pengene udbetalt og igen sætte gang i arbejdet med at tegne, projektere og forberede byggeriet. En vinter var gået, uden at vi var kommet i gang med det, og for hver dag det nye bådebyggeri blev udsat, rykkede fristen for brug af EU-midlerne nærmere, uden at bådebyggerne kunne gå i gang med de store og tidskrævende både i planen: Nordvest, Skarreklit og den såkaldte formidlingsbåd. Så vi havde travlt, og det var med både værftshal og havbådehus på én og samme gang, da det ville blive for dyrt at opsplitte byggeriet af de to huse i to adskilte projekter. Vi regnede med Knuds tidsplan, ifølge hvilken rydning af huse, silderampe og havbakke samt støbning af grund kunne gå i gang før sommerferien, så ikke industriferien ville føre til byggeriets yderligere forsinkelse. Nordsøen af Thorupstrand blev færdig og havde reddet bådebyggerlønningerne indtil ultimo marts, så hele vor besætning var intakt. Nu kunne Peter og Freddy igen sætte fart på bygningen af Jammerbugt i redningsstationen, så den kunne blive færdig, til den nye bådehal stod klar. Knuds tegnestue og ingeniørerne kom virkelig på arbejde, for især bådehallen er et byggeri, der kræver kreativitet og teknologisk indsigt for at udnytte pladsen optimalt til ventilation, opvarmning, udsug, maskiner, trykluft, kraner, spånsug, materialelager, smedje osv. inden for de snævre rammer, der sættes af de tilladte mål på bygningens ydre og de kommende skibes pladsbehov i selve hallen. Ingeniørerne fik deres sag for, idet miljøcenteret af gode grunde hverken kunne godkende de store afkast- og indsugningsrør, som man ville sætte på tagryggen af et konventionelt industribyggeri eller de geniale rytterlys i hele tagryggens længde, som Knud gerne ville berige værftshallens lysforhold med. Rytterlysene ville rage 10 cm over tagryggen, og det tog lang tid for vor arkitekt at overgive sig til Velux tagvinduer i stedet. Miljøcenterets folk måtte afvise de store afkastrør, men viste sig på meget fornuftig vis fleksible, både når det gjaldt om at flytte dem ned på den østre tagflade og med hensyn til at finde plads til ventilationsanlægget, som vi ikke kunne få plads til i hallen. Løsningen blev det udskud i husets østside, der nu er bygget til, og som faktisk har beriget bygningens udseende i overensstemmelse med egnens byggestil. Så efterfølgende må alle parter vist indrømme, at vi her har et eksempel på, at skrap myndighedsudøvelse parret med lyttende, kreativ og imødekommende fleksibilitet i embedsværket faktisk har ført til et mere vakkert hus at se på, end deltagerne i processen kunne forestille sig, mens de besværlige forhandlinger stod på. Samtidig fik vi selv stillet alle de usædvanlige krav til materialernes holdbarhed i det havnære saltmiljø (rustfrit A4 stål, linoljebehandlet træ, tjæret værk, cementfri kalkmørtel, sililkatbehandlede murflader mv.) og de stiltræk i husene, der bygger på egnens byggeskik, og som ikke er almindelige i konventionelt 2

3 byggeri. Alt dette betød imidlertid, at vi nåede frem til den 17. juni, før vor fortravlede arkitekt som totalrådgiver kunne holde licitation over rydning af eksisterende grund og klit. Så kom den synlige del af byggeforberedelserne endelig i gang, og den 3. juli kunne vi holde licitation over selve byggeriet. Næste udfordring var, at priserne på håndværkernes tilbud generelt oversteg det budget, der lå til grund for byggeprojektet. Det betød, at vi nu havde de billigste tilbud og håndværkerne på hånden, men måtte den tunge gang igennem en sparerunde, hvor vi med lys og lygte opsporede de elementer i udbudsmaterialet, der ikke var nødvendige i det ønskede byggeri og som kunne trækkes ud af tilbudsmaterialet uden at der blev gået på kompromis med kvaliteten. Dermed var sommerferiens opgaver defineret, og byggeriet igen udskudt til engang efter industriferien. Vi gik på med krum hals, nærlæste alle beregninger og støvsugede alle detaljer i det omfattende tegningsmateriale med tilhørende materiale- og konstruktionsbeskrivelser. Samtidig hermed foregik komplicerede forhandlinger om varmesystemet, hvor vi gerne ville være på forkant af den udvikling inden for udnyttelse af jordvarme, som er i fuld gang. Det viste sig at både juli og august fik ben at gå på, før samtlige besparelser var fundet og forhandlet på plads med håndværkerne. Midt i september kom støberne i gang, efter at Henriksen og Madsen havde haft deres containere og maskiner stående, fjernet igen og atter bragt tilbage for at stå klar, til arkitekten blev færdig. Rydningen af grund og havbakke i juli blev en oplevelse for sig. De gamle slettefiskere blev en sidste gang fotograferet i samlet trop i deres gamle fiskehus og fulgte med en vis vemod nedrivningen fra den vestre havbakke. Vi sørgede for at gemme stykker af de tørv, der gemte sig inde i ishusets tykke mure og at samle de bevaringsværdige genstande sammen, der dukkede op. Silderampen kom op og bag den gemte sig den limstens- og lerfunderede opkørselsrampe af ral, der har båret hestenes og traktorernes tunge læs af brisling og småsild. Fiskeslammet lå stadig i bunden af køregraven og kunne endnu afgive sin karakteristiske duft. Men rigtig interessant blev det, da vore dygtige og ansvarsfulde rydningsfolk gik i krig med havbakken. For den var ikke bare af sand og tagrødder som en normal klit forventes at være det. For det første var den ikke ret gammel, så sent som i 1950 erne var der endnu ikke tegn på, at sandet lagde sig over den tjæreplads og den affaldsgrube, der befandt sig mellem fiskehuset og redningsstationen på den åbne strand. For det andet var den spækket af alle de wirer, fiskeredskaber og andet godt, som havde fanget sandet på dets vej fra vest mod øst fra 1960 erne til i dag. Det var faktisk som at grave sig vej ned gennem Slettestrand landingsplads historiske kulturlag og det betød, at miljøfolkene måtte forlange alt sand herfra sorteret gennem et finmasket sold, før det kunne køres i hav. Langt nede stødte gravemaskinen på en lang, hul lossebom af jern. Så lang at ingen havde kunnet flytte den med almindelig kraft. Det viste sig, at Ivan kunne erindre, at den var kommet drivende med den ene ende oppe i havoverfladen. Det var lykkedes fiskerne, at få den for sejladsen farlige jernbom gjort fast i ophalerstroppen og trukket op mellem husene. Her var den åbenbart sandet til og glemt. Endnu sjovere var det, at da gravningen nåede helt ned til 1950 ernes strandniveau dybt under havbakken, så dukkede fortiden op i hel figur i form af de gamle håndspil, der stod på rad og række med deres wire på tromlerne og trækkrogene pænt hængt op, som de havde stået der, siden den sidste båd var hebet på land, før det elektriske spil blev indviet. Det meste af træværket var mørnet under den efterfølgende tilsanding, og jernet var rustent, men fedtkopperne kan drejes endnu, for fedt er der 3

4 stadig i dem, og Freddy har bedyret, at de bedst velbevarede spil nok skal blive sat i stand og komme til at virke igen! Forudsætningen for de store fondes nye engagement var selvfølgelig, at deres tilskud ikke skulle dække gammel gæld, at der var rent bord efter ebh-fondens fald så at sige. Det eneste af omsættelig værdi i havbådeforeningens eje var den nybyggede Elbo, men afviklingsselskabet, der overtog banken, tilkendegav, at man ikke var interesseret i at spænde yderligere ben for Han Herred Havbåde og aftalen blev, at foreningens kassekredit i banken og fordring på de af fonden stillede støttegarantier blev sløjfet, så foreningen beholdt sine fysiske ejendele, men gav afkald på yderligere fordringer på konkursboet efter fonden. Elbo slap således gennem vinterkulden og trængte derpå til forårskølhaling. En kreds af havbådemedlemmerne tilkendegav deres interesse i at danne et bådelag om Elbo og begyndte sammen med Pipsen og undertegnede at skrive på udkast til vider og vedtægter for et bådelag i foreningen. Det var vigtigt at gribe dette omhyggeligt an, for sammen med vedtægterne for Nordvestlaget ville det komme til at danne grundlag for vore fremtidige bådelags vedtægter ved at kaste praktiske erfaringer af sig med de regler og bestemmelser, som blev sat i værk. Den 7. april blev laget stiftet ved en konstituerende generalforsamling, hvor vedtægterne blev læst op og kommenteret punkt for punkt. Nu var bådelaget klar til at gøre Elbo klar til den nye sæson og det blev aftalt, at de erfarne fiskere i laget skulle arrangere undervisning i brug og pasning af motor, i sejlads og ikke mindst i at gå ud fra land og lande op på stranden igen under alle tænkelige forhold på revlerne og i kilen mellem dem. Det er i løbet af året blevet til et helt kursusforløb, som virkeliggør havbådeforeningens målsætning om at udbrede kompetencerne i brugen af havbåde til navigation på kysten. Bestyrelsen i Han Herred Havbåde har derfor besluttet, at man for at blive bådfører på en af havbådene skal gennemgå et sådant kursus og bestå den praktiske prøve, der afholdes med en erfaren kystfisker som censor, ligesom man skal have taget duelighedskursus i navigation og bestået de prøver, der giver duelighedsbevis. Elbolaget skal have stor ros og tak for denne indsats i havbådeforeningen! Elbolaget har endvidere fået syet sejl til skibet, der er betalt af det Obelske Familiefond, som havbådeforeningen havde ansøgt om støtte til sejl og redningsudstyr. Elbolaget havde valgt onsdag aften til fast mødetidspunkt for sejlads, skibsarbejde, øvelser og oplæring af kommende bådførere, hvis det er havvejr. I 2010 er dette ændret til torsdag og suppleret med tirsdag som havdag for sejlkraft, når vejret tillader det, og der er allerede ideer fremme om på at deltage i kapsejladsen Limfjorden Rundt. Den 25. april var der medlemsudflugt til Limfjordsmuseet i Løgstør, hvor vi sejlede ad Frederik den 7. endes Kanal ud til kanalbetjenthusene i Lendrup, fik hele kanalens historie fortalt undervejs, nød medbragt kaffe og sluttede af i museets nye udstillingshal neden for kystskrænten. Den 30. maj var der stiftende generalforsamling for bådelaget Skarreklit i Lildstrand. Når Nordvest er færdig, er det Skarreklits tur til at blive genopbygget til fordums værdighed, som da den blev leveret til Lild som et af egnens største, vakre og mest moderne fartøjer. Nordvestlaget blev allerede dannet i 2008, og i 2009 blev båden flyttet til hallen ved skovens tidligere stakitværk i Svinkløv, hvor lagets medlemmer under Peters vejledning har gennemfotograferet, ryddet og rengjort skroget for alt det, der skal væk, før genopbygningen kan gå i gang. Så nu står Nordvest klar til at blive transporteret 4

5 ned til det nye bådebyggeri, så snart hallen er færdig. I mellemtiden har Nordvestlaget søgt Trygfonden og fået sponsoreret overlevelsesdragter til brug ombord. Desuden har de søgt og fået en fordelagtig aftale med Furuno og Fjerritslev Elektro om at levere navigationsudstyr til Han Herred Havbådes foreningsskibe. I efteråret blev der endelig tilmelding til det første duelighedskursus i navigation, som blev afholdt i vinter. Der meldte sig 32 deltagere i kurset, som blev fordelt på to hold. Navigationslærer Per Hansen kørte tirsdag og onsdag til Vester Thorup Efterskole, hvor kurset blev afholdt i lokaler, som skolen stillede ligeså gratis til rådighed som den kaffe og hjemmebagte kage, vi nød godt af i pausen midt i de tre aftentimer, hver lektion varede. De fleste gik op til den teoretiske prøve og alle de medlemmer, der gik op, bestod den skriftlige og mundtlige eksamen. Derpå følger den praktiske del af kurset og eksamen, hvortil Limfjordsmuseet stiller motorsjægten Inga af Grættrup til rådighed. Interessen for yderligere navigationsundervisning er så stor, at der allerede er tilmeldinger nok til et nyt hold næste vinter. Desuden bliver der afholdt radiokursus. Per har vist sig som en vidende og inspirerende lærer, hvis lune og humor passer godt til Han Herreds havboer. Samtidig med, at vi selv har gjort en indsats for at blive klogere, har mellem 40 og 60 mennesker været inde at se vores hjemmeside om dagen. Vi har haft besøg af rigtig mange gæster i værkstedet, og Pipsen har arrangeret foredrag og fremvisning af bådebyggeri og landingsplads mv. for blandt andre RUC studerende, Lions Klub Fjerritslev, Vendsyssel Historiske Museumsforening, Seniorklubben fra Fjerritslev Skole, Træf Han Herred, lærere fra Mejlby Efterskole, Historisk Samfund for Vendsyssel, forskellige lokalhistoriske foreninger og menighedsråd samt lavet arrangementer for Turistkontoret, Midtvendsyssels lærerkreds og Tican. Hjemmesiden opdateres løbende med nyt fra bådebyggeriet, fra byggeriet af ny bådehal og havbådehus samt fra fiskeriets verden. Man kan læse Havbådenyt, følge med i de nye billedserier og se hvilke havbåde, der er til salg. Det er også muligt at gå på Facebook fra hjemmesiden og følge forskellige aktiviteter i Han Herred Havbådes medlemskreds dér. Efterhånden som byggeriet tager form skal der tages stilling til de mange muligheder, der opstår, og sidst på året blev der taget initiativ til dannelsen af en brugergruppe, som kan drøfte de ideer, der kommer på banen og medvirke til at udvikle vore aktiviteter. Hvert bådelag kan have repræsentanter i brugergruppen, ligesom bådebyggerne er med, Pipsen er mødeleder og referent og Thomas deltager som bestyrelsesformand, når det er muligt. I forbindelse med vedtægtsændringerne foreslår bestyrelsen desuden, at brugergruppen vælger et medlem til bestyrelsen, så der er direkte kontakt og forbindelse imellem de to. Ligesom det i sommer viste sig, at flere medlemmer gerne ville holde åbent hus i redningsstationen og anvende en del af deres ferie på aktiviteter her, så har brugergruppen allerede vist sig at være et rigtig godt forum for udvikling af fælles initiativer og arrangementer. Vi har forsøgt at opgøre det antal timer havbådeforeningens medlemmer lægger i det, man kunne kalde frivilligt arbejde på alle de forskellige områder, hvor vi har kompetencer til rådighed, og det tal nærmer sig en sum på omkring 3500 timer. For at vende tilbage til byggeriet, så er havbådehuset et kapitel for sig. Det har fra starten været meningen, at vi i rummet til skibshandel, udslagsloft og udstilling vil mure indervæggen i limsten 5

6 fra egnens gamle huse, da der ikke længere saves nye limsten her. Limsten er et byggemateriale, der har været hugget og savet ud af egnens limklinter i hvert fald siden middelalderen. Vi har belæg for, at et kloster bestiller limsten i 1200-årene. De fleste gamle huse nær hav mellem Lild og Slette har limsten i deres ydervægge eller skillerum, og mange af disse sten har tydeligvis været genanvendt, da kalkrester og tildannelse viser, at de har siddet på andre måder i tidligere huse. Det er ikke så underligt, for de er gjort af et tungt og sejt materiale, som er muligt at rense af selv for cement med et let slag af murerhammer, skrabning med en murerske eller raspning på en elefantrist, uden at limstenen tager skade. Det er et tungt arbejde, men på grund af deres størrelse fylder de godt i en mur. Vi har mødt en solid opbakning bag limstensindsamlingen gennem hele huse har vi fået limsten fra, og fra det tidligste forår i 2009 gik de, der havde lyst til at være med i limstensgruppen i gang med at tage limstensvægge ned, rense sten og stable dem på paller, som Henrik og Maria kørte på lager i Erlings limstenslade i Klim Strand. Vi har limsten fra såvel Bulbjerg som Thorup Kløv og Klim Bjerg. Der kan være 100 sten på en euro-palle, og det blev beregnet, at der skulle samles limsten for at have nok til rummet i havbådehuset. Hvis hver limsten i gennemsnit vejer 5 kg, kan I se, at vi har nedtaget og renset omkring tredive ton limsten. Nu er det murernes tur til at løfte på dem, og de har kastet sig over opgaven med al den kunstneriske sans, der gemmer sig i en murer, som normalt har til opgave at arbejde med ensartede sten og lige fuger med ens bredde hvor man ikke skal lægge mærke til den enkelte sten. Lige det modsatte gør sig gældende her, og vi var meget spændt på, hvordan det ville gå. Men murerne tog på tur til Thorupstrand, så på limstensmur i vort bådehus ved hav og besøgte Kalle Sand på Strandfogedgården, som beskrev, hvordan man gør som limstensmurer. Og så var de klar til at mure med limsten i ren kalkmørtel og med sans for at udnytte hver enkelt stens udtryk for sin egen historie. Samtidig har der siden efteråret i Fjerritslev været arbejdet på tømmerkonstruktionen til havbådehuset, der er inspireret af højremshuse og redningsstation, og hvis tømmer er høvlet med elektrisk håndhøvl, så det kommer til at passe til limstensmuren. Hvordan, det passer sammen, er ved at blive synligt på byggepladsen netop nu. Før byggeriet kom i gang i september, der blev støbt grund og slidsket umådelige mængder af beton i gruberne under de to nedsænkede bøjler nord og syd for bådehallen, som skal fastholde skiverne til wiren, med hvilken skibene skal sættes op i hallen og ned i hav, når de er færdige. Stålspærene kom op, de første åse lagt i og rejsegildet holdt på behørig manér med Dannebrog, havtornekrans, nedskydning af flasken (som blev ramt af fiskeskipper Jonny fra Thorupstrand), røde pølser og øl. Men efterår var det blevet, og inden bådehallens mur nåede helt til tops satte vinteren ind med sne og kulde, som satte en foreløbig stopper for alt byggeri de næste tre måneder. Nu er byggeriet i fuld gang igen, og mens bådehallen forventes færdig omkring Sankt Hans, så bliver havbådehuset færdigt i september. Thomas Højrup Maj

Årsberetning Han Herred Havbåde 2008

Årsberetning Han Herred Havbåde 2008 Han Herred Havbåde Årsberetning Han Herred Havbåde 2008 Det har været et turbulent år på grund af finanskrisen, der ramte os med fuld styrke, og samtidig et år med en stor fælles arbejdsindsats for og

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere:

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere: Vodskov hallen Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/12014 Deltagere: Knud Larsen, formand Claus Nielsen Mads Juul Jensen Kitt Karlsen Karen Lisbeth Larsen Jonna, Centerleder Palle Hassing, foreningsfitn.

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen

Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Trolling Master Bornholm 2015 - regler for konkurrencen Sted: Tejn Havn Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til muligheden for at håndhæve kontrollen af

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

bruar 2009: De sidste kystfiskere også givet genlyd og rejst spørgsmål til debatten.

bruar 2009: De sidste kystfiskere også givet genlyd og rejst spørgsmål til debatten. Krisen som udfordring. Om at falde fra hinanden eller i fællesskab tage skæbnen i egen hånd - et spørgsmål om strategi for bæredygtig brug af havets kystnære ressourcer. Thorupstrand Kystfiskerlaug, Han

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Æbleværkstedet Nonnetit NYHEDSBREV NR. 3 marts 2010

Æbleværkstedet Nonnetit NYHEDSBREV NR. 3 marts 2010 Æbleværkstedet Nonnetit NYHEDSBREV NR. 3 marts 2010 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling: onsdag d. 21.april kl.19.30 på Grevinge Centralskole. Dagsordenen har kun et væsentligt punkt: Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg

Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Scleroseforeningens Lokalafdeling Aarhus/Skanderborg Efterårsprogram 2015 I dette efterår bl.a.: Frokost på Restaurant Egå Marina Stavgang for mennesker med Sclerose Foredrag om akupunktur Regionsmøde

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Ud på tur Blå Flag-program 2013

Ud på tur Blå Flag-program 2013 Ud på tur Blå Flag-program 2013 Oplevelser i og omkring Thyborøn NORTHSEALIVING - Blå Flag Center Tur til Envision Energy`s 2 vingede mølle. Dag og Dato: Torsdag d. 20. juni og torsdag d. 29. august 2013

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo

ANDELSBOLIGFORENINGEN JoJo Ordinære åbne Mødereferat rev. 10-04- 15 Mødedato: Emne: 9. april 2015 Kl. 18:30-22:00 Ordinært Bestyrelsesmøde AB JoJo Deltagere: Anne Lundsmark (AL) Dean Bozinovski (DB) Ditte Bjarnild (DiB) Jacob S.

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012

Holbæk Træskibslaug. Admiralsforsamling 2012 Holbæk Træskibslaug Admiralsforsamling 2012 Dato: 2012.03.24 Sted: Til stede: Hjalm A-medlemmer Flemming Jan Poul Knud Ole Bøgballe Lis Jens Tolstrup Merethe Leif Cruiser Emma Hjalm Thilde Terne KDL Lodsbåden

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum

Naturvejledning på Morslands Historiske Museum Naturvejledning på Morslands Historiske Museum ÅRSRAPPORT 2011 Naturvejleder Jørgen Frank Rasmussen. Jeg blev ansat 1. marts 2009. Friluftsrådet, Morsø Kommune og museet yder løntilskud til stillingen.

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ.

ALTÆDENDE. Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ALTÆDENDE Danmarks største knuseentreprenør VI SÆTTER TÆNDERNE I ALT HVAD DER BLIVER SERVERET FRA ASFALT OG ARMERET BETON, TIL RØDDER OG AFFALDSTRÆ. ØKONOMIRIGTIG KNUSNING OG GENANVENDELS SKAL OGSÅ VÆRE

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelse og beskæftigelse Kapitel 3 side 25 Uddannelse og beskæftigelse Siden 1996 har det været en betingelse, at man både opfylder et alderskrav og et uddannelseskrav for at blive fisker. Alderskravet er 16 år. Når man er fyldt

Læs mere

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør

PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING. Palle Flebo-Hansen. Fortsættelse af nr.1. udvidet version. Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør PFH Responsum- Ryhaven-2- MATERIALE-INDSAMLING Fortsættelse af nr.1. udvidet version Palle Flebo-Hansen Tlf. 29367429 Christiansgave 11 4220 Korsør www-lovløsetidende.dk Mail: palleflebohansen@gmail.com

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør.

Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret af dem. Hun siger vi bare skal fortsætte som vi gør. Referat bestyrelsesmødet d. 28-01-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 03-12-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Dyrlæge Heidi Nielsen har tjekket ponyerne og er meget imponeret

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

I minibyen er kun engagementet stort

I minibyen er kun engagementet stort I minibyen er kun engagementet stort småtand: Ær skal være nøjagttgt, når Vejen Miniby bygger. Derfor tager det længere tid at bygge en kopi end at bygge originalen. Det gør ikke noget, for tiden bliver

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Standardhus Einherjere type VI

Standardhus Einherjere type VI Standardhus Einherjere type VI 2002 Copyright 2002 Thomas Greve / Martin Seliger / Einherjerne Standard hus Type VI 1. Forord 3 2. Intro 4 -Ide -Opbygning 3. Martrialer 5 4 Bygning af elementer -Ramme

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE

VisitJammerbugten FERIE I JAMMERBUGTEN CYKEL VANDRE KORT VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE FERIE I JAMMERBUGTEN Inspiration til gode oplevelser i Jammerbugten danskernes foretrukne destination tion! VisitJammerbugten.dk -fyldt med ferie... Gratis VI SÆTTER PRIS PÅ DIN FERIE Tjek aktuelle ferietilbud

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015

Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 Overtagelse Velkommen af til Volsted Borgermøde Forsamlingshus i Volsted Volsted Forsamlingshus Velkommensted Status 10. september 2015 1. Aktiviteter siden Borgermødet 26. november 2015 2. Status på overtagelsen

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi

Nyhedsbrev august - 2009. Hej alle gode MJ ere! Økonomi Nyhedsbrev august - 2009 Hej alle gode MJ ere! Økonomi Generelt kører vi pænt efter budgettet - og vi er dybt taknemlige for Jespers (Spar købmandens) sponsorat. Årets sponsorat falder i år i to omgange:

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015

Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 05-08-2015 Søernes Grundejerforening, Tikøb Referat fra Generalforsamlingen den 01.08.2015 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Valg af dirigent Henning Kabel blev valgt som dirigent. Henning konstaterede, at alle formalia

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015

Grundejerforeningen Pilevangen Generalforsamling lørdag d. 11. juli 2015 Punkt 1: Valg af ordstyrer Bestyrelsen foreslår Per Therkelsen, som vælges. Han konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt varslet i henhold til foreningens vedtægter. Punkt 2: Formandens beretning

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Thorupstrand Kystfiskerlaugs anmodning om foretræde for Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Juni 2010 Kære Rene Christensen, Formand for Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift.

Halvpartsryttere skal skrive i bogen når de har redet og gerne med beskrivelse af rideturen med underskrift. Referat bestyrelsesmødet d. 15-04-2014 Fraværende: Ingen 1. Godkendelse af referat: GODKENDT d. 15-04-2013 2. Undervisning: 2.1 Klubheste. Andre har en mulig gaffelfbåndes skade, som er blevet tilset og

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 18. marts 2014 Generalforsamlingen, som var klubbens femte, blev afholdt i vores nye flydende klubhus, der deltog 35 personer; heraf var der 22 stemmeberettigede

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg.

REFERAT. Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. REFERAT af Træskibs Sammenslutningens bestyrelsesmøde fredag den 6. juni 2014 kl. 18.00 på Flensborg Søfartsmuseum, Flensborg. Deltagere: Formand Lauge Damstrup Brøndum Næstformand Merete Ettrup Kasserer

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden

HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden HIF s Generalforsamling 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år til godkendelse. 3. Beretning fra udvalgene. 4. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd

Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Fundraising En inspirationsguide til, hvordan du lettets søger midler til dit ungdomsråd Udarbejdet af Guide til fundraising Hvad gør man, hvis man har en god idé, men ingen penge? Det skal denne guide

Læs mere

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63

Andelshaveforeningen Engvang Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.30 Sted: Foreningshuset, have 63 Dagsorden: Kun for medlemmer og deres evt. ægtefælle/partner. 1. Formandens velkomst 2. Valg af dirigent 3. Protokol og formandsberetning 4. Foreningens regnskaber 5. Forslag 6. Valg i henhold til vedtægter

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz

Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Maj 2015 månedsbrev skrevet af Hanne Ullitz Sæsonens sidste DVK golfmatch sponsor: Christian Boesen www.bolig-udland.dk Vinder i dame rækken Nr. 2 i dame rækken Nr. 3 i Dame rækken Elsa Risvad Margit Sandager

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere