Årsberetning Han Herred Havbåde 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning Han Herred Havbåde 2009"

Transkript

1 Han Herred Havbåde Årsberetning Han Herred Havbåde 2009 Da vi tog hul på 2009 var det i den dybeste uvished om Han Herred Havbådes skæbne. De tre store fondes bestyrelser havde fået vores fornyede ansøgning om at træde til efter ebh-fondens forlis. Arkitekt Knud Johansen var blevet bedt om at lægge byggeprojektet underdrejet og havde undladt at sende regningen på det allerede udførte arbejde. Peter og Freddy havde travlt med at ombygge Nordsøen for fiskeskipper Richard Kristensen fra Thorupstrand, så de kunne få løn indtil april. Pipsen klaprede tænder ved tastatur og PC-skærm iført termodragt og varme støvler i det interimistiske strandkontor. Og kommunen demonstrerede sin tro på projektet ved at udbetale årets tilskud, så hun kunne fortsætte arbejdet, selvom den nye finansiering endnu ikke var i havn. Foreningens medlemmer mødte solidarisk op og tog del i vore overvejelser og forberedelser til det, der måske, måske ikke ville lykkes i dette det dybeste kriseår, vi endnu har oplevet. På de afgørende datoer for svaret fra fondenes bestyrelsesmøder den. 20. februar, den 5. marts og 10. marts fik vi at vide, at først Almenfonden, så Nordea-fonden og derpå Realdania besluttede, at bevilge hver 10 mio. kr., så de sammen med Vækstforum nåede op på det samlede beløb, der skulle til for at trække de strandede planer fri af grunden. Med de nye fondes opbakning blev der sat fokus på det egentlige formål med at udvikle et initiativ som Han Herred Havbåde. Hvor ebh-fonden var interesseret i initiativet, fordi det kunne være med til at løfte egnen ved egen kraft, så er dette vigtigt, men ikke det primære for de nationale fonde. For dem er det egnens bidrag til en udvikling af mere almennyttig art, der gør det interessant at medvirke til finansieringen. For almenfonden er det muligheden for at videreføre klinkbygningskunsten i en professionel sammenhæng, hvor et samfund siden vikingetiden har brugt og bygget klinkbyggede havskibe til fiskeri og sejlads, og fortsat gør det, så en ny generation kan blive lært op i den ægte vare, der er afgørende. Her er det oplæringen af lærlinge, der begrunder interessen i at medvirke til finansiering af bådebyggeri og nybyggede havbåde på en landingsplads for havgående træskibe, der bidrager til kystfiskeriets levende erhvervskultur ved at holde klinkbygningskunsten i hævd. For Realdania er det muligheden for at medvirke til realiseringen af et kulturbevidst byggeri af udsøgt kvalitet i et af Danmarks mest sårbare fysiske miljøer, fredklitten langs det åbne hav, og som danner ramme om et hæderkronet håndværks udøvelse, der er af helt særlig interesse som model og 1

2 inspiration for kvalitetsbyggeri i bevaringsværdige kystmiljøer. For Nordea er det muligheden for at udvikle et originalt bidrag til et kulturhistorisk forankret friluftsliv med appel til befolkningsgrupper og gæster, hvoraf mange gerne rejser langt for at opleve den aktive brug af havet, som kun havbådene og landingspladsen på den åbne strand kan tilbyde. De tre vinkler på havbådeprojektet kan ikke skilles ad og overlapper hinanden i en sådan grad, at fondene besluttede at løfte i flok. Men det er værd at lægge mærke til, at det er Han Herred Havbådes særlige formål af mere almennyttig art, der gør, at vort fælles initiativ nu kan realiseres med de nationale fondes bidrag som forudsætning. Fra medio marts kunne vi således se fremad igen og fyre op under kedlerne og jeg skal indrømme, at den første, der blev orienteret, var arkitekt Knud Johansen, som endelig kunne sende sin første regning, få pengene udbetalt og igen sætte gang i arbejdet med at tegne, projektere og forberede byggeriet. En vinter var gået, uden at vi var kommet i gang med det, og for hver dag det nye bådebyggeri blev udsat, rykkede fristen for brug af EU-midlerne nærmere, uden at bådebyggerne kunne gå i gang med de store og tidskrævende både i planen: Nordvest, Skarreklit og den såkaldte formidlingsbåd. Så vi havde travlt, og det var med både værftshal og havbådehus på én og samme gang, da det ville blive for dyrt at opsplitte byggeriet af de to huse i to adskilte projekter. Vi regnede med Knuds tidsplan, ifølge hvilken rydning af huse, silderampe og havbakke samt støbning af grund kunne gå i gang før sommerferien, så ikke industriferien ville føre til byggeriets yderligere forsinkelse. Nordsøen af Thorupstrand blev færdig og havde reddet bådebyggerlønningerne indtil ultimo marts, så hele vor besætning var intakt. Nu kunne Peter og Freddy igen sætte fart på bygningen af Jammerbugt i redningsstationen, så den kunne blive færdig, til den nye bådehal stod klar. Knuds tegnestue og ingeniørerne kom virkelig på arbejde, for især bådehallen er et byggeri, der kræver kreativitet og teknologisk indsigt for at udnytte pladsen optimalt til ventilation, opvarmning, udsug, maskiner, trykluft, kraner, spånsug, materialelager, smedje osv. inden for de snævre rammer, der sættes af de tilladte mål på bygningens ydre og de kommende skibes pladsbehov i selve hallen. Ingeniørerne fik deres sag for, idet miljøcenteret af gode grunde hverken kunne godkende de store afkast- og indsugningsrør, som man ville sætte på tagryggen af et konventionelt industribyggeri eller de geniale rytterlys i hele tagryggens længde, som Knud gerne ville berige værftshallens lysforhold med. Rytterlysene ville rage 10 cm over tagryggen, og det tog lang tid for vor arkitekt at overgive sig til Velux tagvinduer i stedet. Miljøcenterets folk måtte afvise de store afkastrør, men viste sig på meget fornuftig vis fleksible, både når det gjaldt om at flytte dem ned på den østre tagflade og med hensyn til at finde plads til ventilationsanlægget, som vi ikke kunne få plads til i hallen. Løsningen blev det udskud i husets østside, der nu er bygget til, og som faktisk har beriget bygningens udseende i overensstemmelse med egnens byggestil. Så efterfølgende må alle parter vist indrømme, at vi her har et eksempel på, at skrap myndighedsudøvelse parret med lyttende, kreativ og imødekommende fleksibilitet i embedsværket faktisk har ført til et mere vakkert hus at se på, end deltagerne i processen kunne forestille sig, mens de besværlige forhandlinger stod på. Samtidig fik vi selv stillet alle de usædvanlige krav til materialernes holdbarhed i det havnære saltmiljø (rustfrit A4 stål, linoljebehandlet træ, tjæret værk, cementfri kalkmørtel, sililkatbehandlede murflader mv.) og de stiltræk i husene, der bygger på egnens byggeskik, og som ikke er almindelige i konventionelt 2

3 byggeri. Alt dette betød imidlertid, at vi nåede frem til den 17. juni, før vor fortravlede arkitekt som totalrådgiver kunne holde licitation over rydning af eksisterende grund og klit. Så kom den synlige del af byggeforberedelserne endelig i gang, og den 3. juli kunne vi holde licitation over selve byggeriet. Næste udfordring var, at priserne på håndværkernes tilbud generelt oversteg det budget, der lå til grund for byggeprojektet. Det betød, at vi nu havde de billigste tilbud og håndværkerne på hånden, men måtte den tunge gang igennem en sparerunde, hvor vi med lys og lygte opsporede de elementer i udbudsmaterialet, der ikke var nødvendige i det ønskede byggeri og som kunne trækkes ud af tilbudsmaterialet uden at der blev gået på kompromis med kvaliteten. Dermed var sommerferiens opgaver defineret, og byggeriet igen udskudt til engang efter industriferien. Vi gik på med krum hals, nærlæste alle beregninger og støvsugede alle detaljer i det omfattende tegningsmateriale med tilhørende materiale- og konstruktionsbeskrivelser. Samtidig hermed foregik komplicerede forhandlinger om varmesystemet, hvor vi gerne ville være på forkant af den udvikling inden for udnyttelse af jordvarme, som er i fuld gang. Det viste sig at både juli og august fik ben at gå på, før samtlige besparelser var fundet og forhandlet på plads med håndværkerne. Midt i september kom støberne i gang, efter at Henriksen og Madsen havde haft deres containere og maskiner stående, fjernet igen og atter bragt tilbage for at stå klar, til arkitekten blev færdig. Rydningen af grund og havbakke i juli blev en oplevelse for sig. De gamle slettefiskere blev en sidste gang fotograferet i samlet trop i deres gamle fiskehus og fulgte med en vis vemod nedrivningen fra den vestre havbakke. Vi sørgede for at gemme stykker af de tørv, der gemte sig inde i ishusets tykke mure og at samle de bevaringsværdige genstande sammen, der dukkede op. Silderampen kom op og bag den gemte sig den limstens- og lerfunderede opkørselsrampe af ral, der har båret hestenes og traktorernes tunge læs af brisling og småsild. Fiskeslammet lå stadig i bunden af køregraven og kunne endnu afgive sin karakteristiske duft. Men rigtig interessant blev det, da vore dygtige og ansvarsfulde rydningsfolk gik i krig med havbakken. For den var ikke bare af sand og tagrødder som en normal klit forventes at være det. For det første var den ikke ret gammel, så sent som i 1950 erne var der endnu ikke tegn på, at sandet lagde sig over den tjæreplads og den affaldsgrube, der befandt sig mellem fiskehuset og redningsstationen på den åbne strand. For det andet var den spækket af alle de wirer, fiskeredskaber og andet godt, som havde fanget sandet på dets vej fra vest mod øst fra 1960 erne til i dag. Det var faktisk som at grave sig vej ned gennem Slettestrand landingsplads historiske kulturlag og det betød, at miljøfolkene måtte forlange alt sand herfra sorteret gennem et finmasket sold, før det kunne køres i hav. Langt nede stødte gravemaskinen på en lang, hul lossebom af jern. Så lang at ingen havde kunnet flytte den med almindelig kraft. Det viste sig, at Ivan kunne erindre, at den var kommet drivende med den ene ende oppe i havoverfladen. Det var lykkedes fiskerne, at få den for sejladsen farlige jernbom gjort fast i ophalerstroppen og trukket op mellem husene. Her var den åbenbart sandet til og glemt. Endnu sjovere var det, at da gravningen nåede helt ned til 1950 ernes strandniveau dybt under havbakken, så dukkede fortiden op i hel figur i form af de gamle håndspil, der stod på rad og række med deres wire på tromlerne og trækkrogene pænt hængt op, som de havde stået der, siden den sidste båd var hebet på land, før det elektriske spil blev indviet. Det meste af træværket var mørnet under den efterfølgende tilsanding, og jernet var rustent, men fedtkopperne kan drejes endnu, for fedt er der 3

4 stadig i dem, og Freddy har bedyret, at de bedst velbevarede spil nok skal blive sat i stand og komme til at virke igen! Forudsætningen for de store fondes nye engagement var selvfølgelig, at deres tilskud ikke skulle dække gammel gæld, at der var rent bord efter ebh-fondens fald så at sige. Det eneste af omsættelig værdi i havbådeforeningens eje var den nybyggede Elbo, men afviklingsselskabet, der overtog banken, tilkendegav, at man ikke var interesseret i at spænde yderligere ben for Han Herred Havbåde og aftalen blev, at foreningens kassekredit i banken og fordring på de af fonden stillede støttegarantier blev sløjfet, så foreningen beholdt sine fysiske ejendele, men gav afkald på yderligere fordringer på konkursboet efter fonden. Elbo slap således gennem vinterkulden og trængte derpå til forårskølhaling. En kreds af havbådemedlemmerne tilkendegav deres interesse i at danne et bådelag om Elbo og begyndte sammen med Pipsen og undertegnede at skrive på udkast til vider og vedtægter for et bådelag i foreningen. Det var vigtigt at gribe dette omhyggeligt an, for sammen med vedtægterne for Nordvestlaget ville det komme til at danne grundlag for vore fremtidige bådelags vedtægter ved at kaste praktiske erfaringer af sig med de regler og bestemmelser, som blev sat i værk. Den 7. april blev laget stiftet ved en konstituerende generalforsamling, hvor vedtægterne blev læst op og kommenteret punkt for punkt. Nu var bådelaget klar til at gøre Elbo klar til den nye sæson og det blev aftalt, at de erfarne fiskere i laget skulle arrangere undervisning i brug og pasning af motor, i sejlads og ikke mindst i at gå ud fra land og lande op på stranden igen under alle tænkelige forhold på revlerne og i kilen mellem dem. Det er i løbet af året blevet til et helt kursusforløb, som virkeliggør havbådeforeningens målsætning om at udbrede kompetencerne i brugen af havbåde til navigation på kysten. Bestyrelsen i Han Herred Havbåde har derfor besluttet, at man for at blive bådfører på en af havbådene skal gennemgå et sådant kursus og bestå den praktiske prøve, der afholdes med en erfaren kystfisker som censor, ligesom man skal have taget duelighedskursus i navigation og bestået de prøver, der giver duelighedsbevis. Elbolaget skal have stor ros og tak for denne indsats i havbådeforeningen! Elbolaget har endvidere fået syet sejl til skibet, der er betalt af det Obelske Familiefond, som havbådeforeningen havde ansøgt om støtte til sejl og redningsudstyr. Elbolaget havde valgt onsdag aften til fast mødetidspunkt for sejlads, skibsarbejde, øvelser og oplæring af kommende bådførere, hvis det er havvejr. I 2010 er dette ændret til torsdag og suppleret med tirsdag som havdag for sejlkraft, når vejret tillader det, og der er allerede ideer fremme om på at deltage i kapsejladsen Limfjorden Rundt. Den 25. april var der medlemsudflugt til Limfjordsmuseet i Løgstør, hvor vi sejlede ad Frederik den 7. endes Kanal ud til kanalbetjenthusene i Lendrup, fik hele kanalens historie fortalt undervejs, nød medbragt kaffe og sluttede af i museets nye udstillingshal neden for kystskrænten. Den 30. maj var der stiftende generalforsamling for bådelaget Skarreklit i Lildstrand. Når Nordvest er færdig, er det Skarreklits tur til at blive genopbygget til fordums værdighed, som da den blev leveret til Lild som et af egnens største, vakre og mest moderne fartøjer. Nordvestlaget blev allerede dannet i 2008, og i 2009 blev båden flyttet til hallen ved skovens tidligere stakitværk i Svinkløv, hvor lagets medlemmer under Peters vejledning har gennemfotograferet, ryddet og rengjort skroget for alt det, der skal væk, før genopbygningen kan gå i gang. Så nu står Nordvest klar til at blive transporteret 4

5 ned til det nye bådebyggeri, så snart hallen er færdig. I mellemtiden har Nordvestlaget søgt Trygfonden og fået sponsoreret overlevelsesdragter til brug ombord. Desuden har de søgt og fået en fordelagtig aftale med Furuno og Fjerritslev Elektro om at levere navigationsudstyr til Han Herred Havbådes foreningsskibe. I efteråret blev der endelig tilmelding til det første duelighedskursus i navigation, som blev afholdt i vinter. Der meldte sig 32 deltagere i kurset, som blev fordelt på to hold. Navigationslærer Per Hansen kørte tirsdag og onsdag til Vester Thorup Efterskole, hvor kurset blev afholdt i lokaler, som skolen stillede ligeså gratis til rådighed som den kaffe og hjemmebagte kage, vi nød godt af i pausen midt i de tre aftentimer, hver lektion varede. De fleste gik op til den teoretiske prøve og alle de medlemmer, der gik op, bestod den skriftlige og mundtlige eksamen. Derpå følger den praktiske del af kurset og eksamen, hvortil Limfjordsmuseet stiller motorsjægten Inga af Grættrup til rådighed. Interessen for yderligere navigationsundervisning er så stor, at der allerede er tilmeldinger nok til et nyt hold næste vinter. Desuden bliver der afholdt radiokursus. Per har vist sig som en vidende og inspirerende lærer, hvis lune og humor passer godt til Han Herreds havboer. Samtidig med, at vi selv har gjort en indsats for at blive klogere, har mellem 40 og 60 mennesker været inde at se vores hjemmeside om dagen. Vi har haft besøg af rigtig mange gæster i værkstedet, og Pipsen har arrangeret foredrag og fremvisning af bådebyggeri og landingsplads mv. for blandt andre RUC studerende, Lions Klub Fjerritslev, Vendsyssel Historiske Museumsforening, Seniorklubben fra Fjerritslev Skole, Træf Han Herred, lærere fra Mejlby Efterskole, Historisk Samfund for Vendsyssel, forskellige lokalhistoriske foreninger og menighedsråd samt lavet arrangementer for Turistkontoret, Midtvendsyssels lærerkreds og Tican. Hjemmesiden opdateres løbende med nyt fra bådebyggeriet, fra byggeriet af ny bådehal og havbådehus samt fra fiskeriets verden. Man kan læse Havbådenyt, følge med i de nye billedserier og se hvilke havbåde, der er til salg. Det er også muligt at gå på Facebook fra hjemmesiden og følge forskellige aktiviteter i Han Herred Havbådes medlemskreds dér. Efterhånden som byggeriet tager form skal der tages stilling til de mange muligheder, der opstår, og sidst på året blev der taget initiativ til dannelsen af en brugergruppe, som kan drøfte de ideer, der kommer på banen og medvirke til at udvikle vore aktiviteter. Hvert bådelag kan have repræsentanter i brugergruppen, ligesom bådebyggerne er med, Pipsen er mødeleder og referent og Thomas deltager som bestyrelsesformand, når det er muligt. I forbindelse med vedtægtsændringerne foreslår bestyrelsen desuden, at brugergruppen vælger et medlem til bestyrelsen, så der er direkte kontakt og forbindelse imellem de to. Ligesom det i sommer viste sig, at flere medlemmer gerne ville holde åbent hus i redningsstationen og anvende en del af deres ferie på aktiviteter her, så har brugergruppen allerede vist sig at være et rigtig godt forum for udvikling af fælles initiativer og arrangementer. Vi har forsøgt at opgøre det antal timer havbådeforeningens medlemmer lægger i det, man kunne kalde frivilligt arbejde på alle de forskellige områder, hvor vi har kompetencer til rådighed, og det tal nærmer sig en sum på omkring 3500 timer. For at vende tilbage til byggeriet, så er havbådehuset et kapitel for sig. Det har fra starten været meningen, at vi i rummet til skibshandel, udslagsloft og udstilling vil mure indervæggen i limsten 5

6 fra egnens gamle huse, da der ikke længere saves nye limsten her. Limsten er et byggemateriale, der har været hugget og savet ud af egnens limklinter i hvert fald siden middelalderen. Vi har belæg for, at et kloster bestiller limsten i 1200-årene. De fleste gamle huse nær hav mellem Lild og Slette har limsten i deres ydervægge eller skillerum, og mange af disse sten har tydeligvis været genanvendt, da kalkrester og tildannelse viser, at de har siddet på andre måder i tidligere huse. Det er ikke så underligt, for de er gjort af et tungt og sejt materiale, som er muligt at rense af selv for cement med et let slag af murerhammer, skrabning med en murerske eller raspning på en elefantrist, uden at limstenen tager skade. Det er et tungt arbejde, men på grund af deres størrelse fylder de godt i en mur. Vi har mødt en solid opbakning bag limstensindsamlingen gennem hele huse har vi fået limsten fra, og fra det tidligste forår i 2009 gik de, der havde lyst til at være med i limstensgruppen i gang med at tage limstensvægge ned, rense sten og stable dem på paller, som Henrik og Maria kørte på lager i Erlings limstenslade i Klim Strand. Vi har limsten fra såvel Bulbjerg som Thorup Kløv og Klim Bjerg. Der kan være 100 sten på en euro-palle, og det blev beregnet, at der skulle samles limsten for at have nok til rummet i havbådehuset. Hvis hver limsten i gennemsnit vejer 5 kg, kan I se, at vi har nedtaget og renset omkring tredive ton limsten. Nu er det murernes tur til at løfte på dem, og de har kastet sig over opgaven med al den kunstneriske sans, der gemmer sig i en murer, som normalt har til opgave at arbejde med ensartede sten og lige fuger med ens bredde hvor man ikke skal lægge mærke til den enkelte sten. Lige det modsatte gør sig gældende her, og vi var meget spændt på, hvordan det ville gå. Men murerne tog på tur til Thorupstrand, så på limstensmur i vort bådehus ved hav og besøgte Kalle Sand på Strandfogedgården, som beskrev, hvordan man gør som limstensmurer. Og så var de klar til at mure med limsten i ren kalkmørtel og med sans for at udnytte hver enkelt stens udtryk for sin egen historie. Samtidig har der siden efteråret i Fjerritslev været arbejdet på tømmerkonstruktionen til havbådehuset, der er inspireret af højremshuse og redningsstation, og hvis tømmer er høvlet med elektrisk håndhøvl, så det kommer til at passe til limstensmuren. Hvordan, det passer sammen, er ved at blive synligt på byggepladsen netop nu. Før byggeriet kom i gang i september, der blev støbt grund og slidsket umådelige mængder af beton i gruberne under de to nedsænkede bøjler nord og syd for bådehallen, som skal fastholde skiverne til wiren, med hvilken skibene skal sættes op i hallen og ned i hav, når de er færdige. Stålspærene kom op, de første åse lagt i og rejsegildet holdt på behørig manér med Dannebrog, havtornekrans, nedskydning af flasken (som blev ramt af fiskeskipper Jonny fra Thorupstrand), røde pølser og øl. Men efterår var det blevet, og inden bådehallens mur nåede helt til tops satte vinteren ind med sne og kulde, som satte en foreløbig stopper for alt byggeri de næste tre måneder. Nu er byggeriet i fuld gang igen, og mens bådehallen forventes færdig omkring Sankt Hans, så bliver havbådehuset færdigt i september. Thomas Højrup Maj

Årsberetning Han Herred Havbåde 2008

Årsberetning Han Herred Havbåde 2008 Han Herred Havbåde Årsberetning Han Herred Havbåde 2008 Det har været et turbulent år på grund af finanskrisen, der ramte os med fuld styrke, og samtidig et år med en stor fælles arbejdsindsats for og

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Mangfoldighed mod fælles mål

Mangfoldighed mod fælles mål Han Herred Havbåde Mangfoldighed mod fælles mål Træd ind i den gamle redningsstation på Slettestrand, og det er næsten som at ankomme til et andet univers. Lugten af tjære sætter sig straks i næsebor og

Læs mere

Havbådene tilbage til Nr. Vorupør. - med skruen i vandet

Havbådene tilbage til Nr. Vorupør. - med skruen i vandet Havbådene tilbage til Nr. Vorupør - med skruen i vandet Der var engang... Prospekt, udarbejdet af foreningen Vorupør Havbåde med støtte fra bl.a. Vesterhavscafeen, Vorupør Landingspladsen ApS Vorupør Vognmandsforretning

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune.

VEDTÆGTER for foreningen. Vorupør Havbåde. Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. VEDTÆGTER for foreningen Vorupør Havbåde I Navn, hjemsted og formål 1 Vorupør Havbåde er en almennyttig forening med hjemsted i Thisted Kommune. 2 Foreningen Vorupør Havbåde har til formål at erhverve,

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

6 års fødselsdag - Hip Hip!

6 års fødselsdag - Hip Hip! Nyhedsbrev Marts 2016 6 års fødselsdag - Hip Hip! Læs om klubbens udvikling Besøg os på adressen Slotsgade 5, 7800 Skive onsdag eller torsdag aften mellem 19 og 22. HUSK: GENERALFORSAMLING den 23. marts

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Nyhedsbrev december 2014.

Nyhedsbrev december 2014. Nyhedsbrev december 2014. Formandens klumme Æ bådslæw. Bådbyggeriet på Mythuegård. Aktiviteter. Formandens klumme. Sikke en Sommer 2014 har budt på. Fantastisk vejr, Ikke mindst under Tall ships, hvor

Læs mere

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015.

Metal Himmerlands Senior Klub. Program for 2015. Program for 2015. Formand. Erik Jensen. Tlf. 26 25 16 76. E-mail erik@sapper.dk Kasserer. Hans Erikstrup. Tlf. 41 51 26 09. Næstformand. Bent Tolstrup. Tlf. 98 62 17 19. Sekretær. Finn Kristensen. Tlf.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 1 Horsens d. 24.10.2015 Referat fra bestyrelsesmøde den 19.oktober 2015 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere : Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Klaus D. Johansen, Ole Søndermølle,

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag d. 6/2-2013 Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag d. 6/2-2013 Tilstede: Nuværende bestyrelse; Sanne, Lene, Helle, Karsten, Hanne, Thomas og Rikke. Fraværende Marika (suppleanter) Herudover deltog nyvalgte suppleanter

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014

BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 BESTYRELSENS BERETNING 2013/2014 Kære medlemmer På bestyrelsens vegne skal jeg her kort gøre status over det sidste års forløb i SKS. Danmark har, som alle ved, været ramt af en økonomisk krise, som vi

Læs mere

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014.

Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Kære medlem Godt nytår Bestyrelsen vil hermed ønske dig og din familie et godt nytår. Vi håber naturligvis, at vi sammen får et rigtig godt kajakår i 2014. Hvad nåede vi i kajakklubben i 2013 Når vi ser

Læs mere

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65

Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Klim Bjerg Kulturmiljø nr. 65 Tema Råstofudnyttelse Emne(r) Kalkindvinding Sted/topografi Klim Bjerg er en limstensbakke, der hæver sig op til 20 m over de omgivne flade havaflejringer. Mod vest ligger

Læs mere

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012.

Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. Hou Fritidssejler Klub 25 års jubilæum 3. juni 2012. I skal have et par ord med på vejen i anledning af at vi er samlet her i aften - - Og det ér jo fordi vi i morgen, d. 3. juni 2012 fylder 25 år. Se

Læs mere

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand

Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand Vedtægter for bådelaget omkring havbåden Jammerbugt af Slettestrand 1 Navn og hjemsted 1. Bådelaget Jammerbugt. 2. Bådelaget Jammerbugt har hjemsted i Slettestrand under organisationen Han Herred Havbåde.

Læs mere

fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006

fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006 Thomas Jakobsen (yderst tv): - Vi får brug for en tænke-samle-kræfter-pause. Ung klub oplever sin første krise fra Serie 6 til Serie 2 siden 2006 Holtbjerg Boldklub ved Herning blev stiftet i 2006, og

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. april 2014 Punkt 1: Godkendelse af sidste referat - Ingen indvendinger Punkt 2: Nyt fra de forskellige udvalg Politisk udvalg ved Merete: - Opdatering på overenskomstforhandlinger

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening

Referat. Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl Bratten Grundejerforening Referat Ordinær generalforsamling den 22. marts 2016, kl. 19.00 Bratten Grundejerforening Antal deltagere ca. 95 1. Valg af dirigent Forslag Jens A. Jensen valgt. Indkaldelse godkendt. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole

Nyhedsbrev nr. 4, 2014 Tybjerg Privatskole Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! D. 26. april blev der holdt arbejdsdag på skolen. Det var en rigtig god dag og der blev lavet rigtig mange gode ting til jeres børn.

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007

Komplementaritet. samarbejde mellem landsbyer. International analyse, inspirationsartikel 3 SEPTEMBER 2007 Komplementaritet samarbejde mellem landsbyer SEPTEMBER 2007 International analyse, inspirationsartikel 3 Landsbyer i netværk En rigtig landsby har firlængede gårde, en hvidkalket romansk kirke, en hyggelig

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Bagåen ved Rolfsted Mølle 2006 2007/1 Middelaldervandmølle fundet i Rolfsted Under Fyns Amts arbejde med at lave en fiskepassage og dermed fjerne den sidste hindring

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009

Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Beretning fra Hovedbestyrelsen 2009 Helsingør Amatør Sejlklub Siden 1969, hvor det blev besluttet, at Helsingør Amatør Klub skulle deles, har den bestået af en Motorbåds- og en Sejlerafdeling med egen

Læs mere

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen På Samsø var en pige.. Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Så blev det kaffetid om bord på færgen til Samsø Ældre Sagen i Egtved lærte pigen på Samsø at kende på grund af hendes store indsigt i Samsøs

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER.

AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. Han Herred Havbåde September 2014 Bådelagsaftale AFTALE MELLEM HAN HERRED HAVBÅDE OG DE BÅDELAG, DER ER DANNET OMKRING FORENINGENS FARTØJER. 1. Definition af "bådelag". Interesserede medlemmer af Han Herred

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere

Kapitel 81, 1999. Vi nærmer os indvielsen:

Kapitel 81, 1999. Vi nærmer os indvielsen: Kapitel 81, 1999. Vi nærmer os indvielsen: 468 Jeg bygger på Holbæk Station. Skalamodellen af Svinninge, NVE s kolonihaver. Jannes landskaber var simpelthen pragtfulde. Hun var kunstner med liv og sjæl.

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag.

Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Bestyrelsens beretning 2015 ENDELIG VERSION 30.12.2015 Så er det atter tid til at gøre status efter en tennissæson, der i 2015 har været præget af både traditionelle og nye tiltag. Den valgte bestyrelse

Læs mere

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8:

Følgende dagsordenen i følge vedtægterne 8: Referat af generalforsamling afholdt d. 16. november 2014 kl. 13.30 i Restaurant Marina med ca. 80 deltagere. (repræsentanter for vinterbaderne er inviteret med). Følgende dagsordenen i følge vedtægterne

Læs mere

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter

Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Nivå Sejlcenters Sejlerskole Kom og lær at sejle hos Nivå Sejlcenter Sejlads er en sjov, udfordrende og afstressende aktivitet, som du kan dele med familien og dyrke på dine rejser. Vi tilbyder praktisk

Læs mere

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter:

Afbud: 1. Godkendelse af referat: Godkendt. 2. Ønsker om punkter på Dagsorden som ikke falder ind under andre punkter: Referat fra hovedbestyrelsesmødet den 10. november 2016 Tune, den 14. november 2016/ir Side 1 af 4 Til stede: Formand: Kasserer: Sven Edelmann Dorthe Toftebjerg Næstformand og Fodbold: Pauli Christensen

Læs mere

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016

Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Skolelederens beretning, generalforsamling 31. marts 2016 Det har igen - været et travlt år på skolen, denne gang ikke mindst pga. Byggeriet af børnehaven og faglokalerne. Men måske er det på sin plads

Læs mere

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007.

Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Generalforsamling i Folkecenterets støttekreds den 23. juni 2007. Beretning ved formanden for bestyrelsen, smedemester Jens Jensen, Rejsby. Den primære aktivitet på Folkecenteret i 2006 har været projektet

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge

36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge 36 flotte sejlskibe sejler Fyn Rundt i næste uge Den traditionsrige sejlads, Fyn Rundt for bevaringsværdige Sejlskibe løber af stabelen i næste uge. Med de sidste tilmeldinger er Fyn Rundt nu oppe på 36

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere:

Vodskov hallen. Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/1-2014. Deltagere: Vodskov hallen Mødereferat bestyrelsesmøde mandag den 14/12014 Deltagere: Knud Larsen, formand Claus Nielsen Mads Juul Jensen Kitt Karlsen Karen Lisbeth Larsen Jonna, Centerleder Palle Hassing, foreningsfitn.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Skulpturen på Havnepladsen

Skulpturen på Havnepladsen Skulpturen på Havnepladsen Det startede ca. marts 1991, hvor Broager Kommune havde planer om at opføre noget kunst på Havnepladsen i Egernsund. Borgerforeningen tog affære, og et udvalg - sammen med en

Læs mere

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter.

Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Lemviggruppen 2011 - Nyhedsbrev nr. 6 : Så er vi kommet til Cameroun.projekt toiletter. Efter mødet mellem gruppen, Ezai og projektlederen gik gravearbejdet videre lørdag. - - De kom dog ikke så langt.

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Ejerforeningen Vesterbrohus

Ejerforeningen Vesterbrohus Ejerforeningen Vesterbrohus Vesterbro 39 og Kirkegårdsgade 2, 9000 Aalborg Referat fra generalforsamling den 8. maj 2014 1. Optælling af stemmer, inkl. skriftlige 2. Valg af dirigent og referent 3. Bestyrelsens

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B SSB Sydskandinavisk Klassebåd B I Øster Hurup Havn, Sydøsthimmerland, ligger side om side de to SSB-sejlbåde: Margot fra 1927 (SSB DEN 1), ejet og sejlet af Hugo Hørlych Karlsen fra nabobyen Als, og Leda

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde

Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Gode råd, når der skal ansøges om økonomisk støtte fra kommuner og fonde Denne vejledning er udarbejdet på baggrund af de erfaringer, der blev gjort i forbindelse med hjemsøgning af midler til nyt klubhus

Læs mere

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab

Referent: Pernille Glade børn lærer bedst Trivsel Samtale Skolen for livet Ansvarlighed Samarbejdsevne Initiativ Faglighed Fællesskab Bestyrelsesmøde d. 10/10 2016 Mødested: Rødding Friskole Mødetidspunkt: 19.00 22.00 Deltagere: Maja, Tina, Ditte, Pehr, Henrik, Jens, Pernille (Kristen dukkede ikke op) Kaffe og andet godt: Ditte Referent:

Læs mere

KULTURELLE AKTIVITETER

KULTURELLE AKTIVITETER Gem en kopi Udskriv ansøgning KOMMUNE Ansøgningen sendes tik Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens E-mail: kulturogfritidpassens.dk Dato: 1/7-2016 ANSØGNING OM TILSKUD TIL KULTURELLE AKTIVITETER De

Læs mere

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning.

Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening. Formandens beretning. Dagsorden for generalforsamling i Nexø og Omegns Museumsforening Valg af dirigent. Formandens beretning. Regnskab. Indkomne forslag. Valg. Valg til bestyrelsen: Jørn Olsen, Erik Gornitzka og Steffen Gerdes,

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Midtvendsyssels Lærerkreds

Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds VALG TIL KREDSSTYRELSEN Generalforsamling den 15.marts 2016 på Hotel Søparken, Aabybro På kredsens generalforsamling tirsdag den 15. marts 2016 skal der ifølge kredsens vedtægter

Læs mere

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene.

KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013. Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. KLUBTUR TIL HIRSHOLMENE, AUGUST 2013 Lørdag d. 17. august drog en flok FK ere på den årlige klubtur til Hirsholmene. Turfølget var ikke stort, men det var godt: Jan Michalik, Peter Henrik Sørensen, Gorm

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

OM SKOLETJENESTEMATERIALET

OM SKOLETJENESTEMATERIALET OM SKOLETJENESTEMATERIALET Skoletjenestematerialet er blevet udarbejdet i 2014 som et supplerende element til Skive kommunes børn- og ungeprojekt, RENT LIV. Materialets formål er, at det skal bruges i

Læs mere

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen?

Nej, øhm. Jamen, hvad var baggrunden egentlig for jeres eller for dit initiativ til at starte gruppen? Transskription af interview med Emil 14/04/2016 Så skal jeg lige høre først, hvor gammel du er? Jeg er 25. 25, øh, og det er så basket du spiller? Dyrker du andre sportsgrene, sådan? Øh, altså, jeg går

Læs mere

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden

2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden TANKER OM TRÆNINGS-KULTUR OG GOLFSKOLEN Hvordan bliver man en god spiller: 1 Begynd før du er fyldt 12. 2 Sørg for en vis højde og drøjde for mange er det nok nemmere med drøjden end højden 3 Få styr på

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d.15.5.2014 Referat fra bestyrelsesmøde den 12.maj Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere: Anne Skjerning, Carl-Erik Carlsen, Svend Smedegaard, Ole Harby, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen,

Læs mere

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012

Pensionat Kamager Brønderslev Allé 21 2770 Kastrup Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Sundhed og Trivsel For medarbejdere på Kamager 2012 Baggrund Som et resultat af OK08, har arbejdsgiveren pligt til, at rette fokus på sundhed og trivsel på arbejdspladsen. Der er herpå blevet nedsat et

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård

Referat fra Menighedsrådsmøde. Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00. Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Rødding Menighedsråd Referat fra Menighedsrådsmøde Dato Tirsdag den 19 November 2013 kl. 17:00 til 21:00 Mødested: Deltager: Afbud fra: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Anger Nissen, Svend Enevoldsen,

Læs mere

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion

En verden af træ. Udvikling Samarbejde Produktion En verden af træ Udvikling Samarbejde Produktion HISTORIE Gennem 3 generationer har arbejdspladsen på Falster, summet af snakken om træ og genlydt af savene, der suser gennem træet. Flexwood har fulgt

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016

Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup. vinterhalvåret 2015/2016 Arrangementer for Brøndum, Hvidbjerg og Rettrup vinterhalvåret 2015/2016 Hold dig opdateret på hjemmesiden: www.hvidbjergborgerforening.dk Er din husstand endnu ikke medlem - men ønsker at blive det denne

Læs mere

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016

K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 K L U B N Y T MEDLEMSBLAD FOR ODENSE YACHTKLUB. NR. 2 - MAJ 2016 9. 20. 19. 2. 9. & 10. 23. & 24. 7. & 8. 15. & 16. 4. 23. KLUBKALENDER: JANUAR 2016 Nytårskur. FEBRUAR 2016 Bestyrelsesmøde. MARTS 2016

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Formandens beretning 2012/2013

Formandens beretning 2012/2013 Formandens beretning 2012/2013 Timring Læringscenter har nu eksisteret i et år og dette er dermed den første beretning for Timring Læringscenter. Det har været et rigtig spændende første år, men også et

Læs mere

Strandinger ud for Rubjerg Knude

Strandinger ud for Rubjerg Knude Strandinger ud for Rubjerg Knude Jammerbugten Der er gennem tiderne strandet mange skibe i Jammerbugten - deraf navnet. Ser man på kortet over de registrerede strandinger gennem århundreder langs den jyske

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår

Kerteminde Kajakklub. Nyhedsbrev nr. 1. Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår Nyhedsbrev nr. 1 Den 8. januar 2012 Kære medlem Bestyrelsens ønsker dig og din familie et rigtig godt nytår 2011 Vi har oplevet endnu et fantastisk år i Kerteminde Kajakklub i 2011. Det kan vi især takke

Læs mere

Formandens beretning april 2008

Formandens beretning april 2008 Formandens beretning april 2008 Vi har netop i den forgangne uge måttet sige et sidste farvel til Helmer Fredriksen, et mangeårigt medlem af Nysted Bådelaug. Helmer var lige fyldt 80 år, men tabte desværre

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde d.8 april 2015 Tilstede: Christian, Per, Lisbeth, Britta, Jenny, Heidi, Henrik & Anja 1. Referat fra sidste møde - godkendt 2. Nye punkter til dagsordenen - AquaCamp - Næste

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Sidste generalforsamling o Vinsmagning og oste-pølsebord Sidste generalforsamling blev lidt af et tilløbsstykke. Dette kunne selvfølgelig skyldes de spændende emner, der var på

Læs mere