Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra"

Transkript

1 Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemuslinger Projektet er finansieret med tilskud under Innovationsloven fra Fødevareministeriet 1

2 DATABLAD Serietitel og nummer: Titel: Undertitel: Forfattere: Institutioner: Udgiver: Finansiel støtte: Projekt: Sammenfatning: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr Projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO). Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemuslinger Villy J. Larsen Dansk Akvakultur Akvakultur Forum Fødevareministeriet. Journal nr (Tilskud under Innovationsloven fra Fødevareministeriet) Rapportering af projekt: Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra (I daglig tale: ØKOFISK-INFO). Projektperiode: Projektets formål var primært, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. Gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklingen af antallet af økologiske akvakulturanlæg i Danmark, som udviklingen i antallet af produkter med økologiske akvakulturingredienser, og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet. Projektets gennemførelse har i høj grad været medvirkende til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for hvad en økologisk fisk eksempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og skaldyr, samt en udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr. Emneord: Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemuslinger Forsidefoto: Danske økologiske foreller med det røde Ø-mærke, Foto: Fiskehuset - Thisted ISBN: Internetversion: 2

3 INDHOLD: 1.0 Resume 2.0 Indledning 3.0 Formål 4.0 Organisation 5.0 Metoder og resultater 5.1 Udarbejdelse af relevante materialer 5.2 Deltagelse i messer, markeder mv. 5.3 Gennemførelse af info-kurser 5.4 Deltagelse i Biofach-messer 6.0 Konklusion 7.0 Perspektiv 8.0 Litteratur Bilag: 1) Dansk Akvakulturs strategi for udviklingen af dansk økologisk fiskeopdræt 2) Oversigt over danske akvakulturanlæg omlagt pr ) Oversigt over danske forhandlere af danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr pr ) Oversigt over udvalg af danske restauranter med øko-fisk/skaldyr på menuen kontinuerligt eller fra tid til anden ( ) 5) Eksempler på artikler om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf udarbejdet som et led i projektet 6) Eksempler på pressemeddelelser om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf udarbejdet som et led i projektet 7) Eksempel på undervisningsmateriale - udarbejdet og anvendt i forbindelse med et informationsarrangement 8) Oversigt over udstillinger, markeder og messer som projektet har deltaget i 9) Oversigt over info-kurser/arrangementer som er gennemført i projektperioden 3

4 1.0 RESUME Projektets formål var primært, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. Gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklingen af antallet af økologiske akvakulturanlæg i Danmark, som udviklingen i antallet af produkter med økologiske akvakulturingredienser, og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet. Projektets gennemførelse har i høj grad været medvirkende til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for hvad en økologisk fisk eksempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og skaldyr, samt en udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr. 2.0 INDLEDNING De første danske økologiske opdrætsfisk blev tilgængelige for de danske forbrugere i efteråret De producerede mængder af økologiske opdrætsfisk var i opstartsfasen dog forholdsvis beskedne ligesom tilgængeligheden over for forbrugerne private, såvel som storkøkkener, restauranter mv. var forholdsvis mangelfulde de første år efter omlægningen af de første økologiske fiskeopdrætsanlæg i Danmark. Tanken om den økologiske opdrætsfisk og de værdier, der ligger i dette produkt havde behov for tid og en passende informationskampagne for at kunne brænde tilstrækkelig igennem over for de danske forbrugere. Det har været ønsket, at indeværende projekt skulle udgøre denne første egentlige generiske informationskampagne for danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr med relaterede produkter over for forbrugere i indog udland. Dette med henblik på at skabe tilstrækkelig opmærksomhed blandt forbrugere på såvel det danske som på de udenlandske markeder, for herved at sikre tilstrækkelig afsætning for den danske økologiske produktion af økologiske opdrætsfisk og -skaldyr. Dansk Akvakultur har i en årrække arbejdet med udvikling af den økologiske produktion inden for opdræt af fisk og skaldyr på linje med en række andre lande i Europa, som har haft økologisk produktion af bl.a. laks og regnbueørred gennem en tilsvarende årrække. I perioden 2001 til 2005 blev der med støtte fra Direktoratet for FødevareErhverv gennemført et udviklingsprojekt om introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på fire danske pionerdambrug. Sideløbende påbegyndte Fødevarestyrelsen og Plantedirektoratet arbejdet med at udfærdige et egentligt dansk regelsæt for økologisk fiskeopdræt og for foder til danske økologiske fisk. Bekendtgørelserne trådte i kraft i februar Efter en periode på ca. et år med udvikling af foder til økologisk produktion efter det nye regelsæt blev den økologiske produktion påbegyndt i foråret 2005 på de fire pionerdambrug, der var omlagt til økologisk produktion efter det nye regelsæt et regelsæt, som på en række områder var mere vidtgående end tilsvarende regelsæt i andre lande. En EU-forordning for økologisk akvakultur trådte i kraft den 1. juli 2010 og erstattede dermed det første danske regelsæt på området. Samme EU-forordning har medført harmonisering af de enkelte EU-landes individuelle regelsæt på området. I september 2005 blev den første økologiske ørred med det røde Ø-mærke præsenteret ved et pressemøde i København med deltagelse af daværende fødevareminister Hans Chr. Schmidt. Som følge af den begrænsede produktion i 2005 på ca. 50 tons blev de økologiske fisk i starten primært afsat i nærområdet omkring produktionsanlæggene - dels ved direkte salg fra dambruget, dels ved leverancer til få økologiske specialbutikker og supermarkeder i nærheden af de økologiske dambrug, som alle var beliggende i Jylland. 4

5 De kommende år voksede den danske produktion af økologiske ørreder til ca. 250 tons fordelt på fem dambrug. Afsætningen blev i perioden udviklet med røgede produkter, frosne produkter og økologiske salater, som var kommet i handelen primært i COOP Danmark, i Irma samt i en række økologiske specialbutikker. Salget af fersk økologisk fisk var fortsat primært begrænset til direkte salg fra de økologiske dambrug. Ved projektets afslutning pr findes der nu til sammenligning ti ferskvandsdambrug (ca. 700 tons produktion/år), to havbrug (ca. 225 tons/år) samt to linemuslingeanlæg (op til 400 tons blåmuslinger på line/år) med godkendt økologisk produktion i Danmark. PÅ EU-plan befinder Danmark sig i top 3 af lande med produktion af økologiske akvakulturprodukter. Dansk Akvakulturs mål for udviklingen af økologisk fiskeopdræt i Danmark er blandt andet, at 10% af produktionen i akvakultursektoren er økologisk i Svarende til ca tons ferskvandsørred, ca tons havørred og ca. 200 tons blåmuslinger. Det økologiske produktsortiment forventes hovedsageligt afsat dels på det tyske og schweiziske marked, som har vist stor interesse for den danske økologiske fisk, dels til danske forbrugere af økologiske fødevarer. Da økologiske fisk og skaldyr er et forholdsvis nyt produktområde på paletten af økologiske fødevarer, var der ved projektets opstart meget begrænset viden om økologiske fisk og skaldyr i de forskellige led i distributionskæden, hvilket har hæmmet udviklingen af markedet for den økologiske fisk og skaldyr over for forbrugerne i Danmark herunder også storkøkkener i foodservicesektoren. De første danske økologiske opdrætsfisk lanceres i KBH med ministerdeltagelse efteråret 2005 Foto: Dansk Akvakultur 1. Nyhedsværdi Nyhedsværdien for økologiske fisk og skaldyr har været stor, da det var første gang, der gennemførtes en koordineret generisk informationskampagne for økologiske fisk og skaldyr og relaterede produkter deraf i Danmark og i udlandet. I en rapport kaldet Vurdering af markedsudsigterne for akvakulturproduktion i Danmark udarbejdet for FødevareErhverv af DTU-Aqua, Gemba Seafood Consulting A/S og Fødevareøkonomisk Institut i december 2008, findes der bl.a. følgende konklusion hvad angår potentialet for lanceringen af de danske økologiske opdrætsfisk i Danmark og i udlandet: (side 5) Økologiske udgaver af de traditionelle produkter indtager en anden rolle hos det forbrugersegment, der er beskrevet som værende søgende og udforskende. Økologiske portionsørreder har tilsyneladende et godt markedspotentiale i både Tyskland og England. Der er endnu ikke fremstillet store økologiske ørreder, men flere danske producenter har udtrykt stor interesse for at etablere en sådan produktion. 5

6 og videre i samme rapport på side 7: Små ørreder: Det mest lovende område er produktion af små økologiske ørreder, hvor der er mulighed for at forøge markedsandelen uden at det medfører et prisfald. De mest oplagte markeder er Tyskland og England samt hjemmemarkedet. Ved ikrafttræden af EU s nye økologiforordning vil der være yderligere muligheder for at producere under et andet regelsæt end det danske Ø-mærkes regelsæt. De nuværende gennemsnitspriser for økologiske små ørreder er ca. 75 % højere end for konventionelle små ørreder. Denne prisforskel forventes at blive indsnævret, men vil stadig være betragtelig/attraktiv Store ørreder: Den mest lovende mulighed er opdræt af store økologiske ørreder. Det vil være positivt, at der fremstilles økologiske fisk i de danske havbrug, både over for forbrugerne og myndighederne. Det var forventningen, at gennemførelsen af indeværende projekt med tilhørende aktiviteter ville kunne udgøre det første generiske tiltag mod seriøs lancering af de danske økologiske opdrætsfisk over for forbrugerne i ind- og udland. Store økologiske regnbueørreder fersk eller røget begge dele kan leveres fra landets første økologiske havbrug ved Bisserup tæt ved Skælskør (omlagt til økologi i 2010) Foto: Bisserup Havbrug. 3.0 FORMÅL Formålet med projektet har været følgende: Via en generisk informationskampagne at fremme kendskabet til økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. En særlig vinkel på dette kendskab bliver spørgsmålet: Hvad man som forbruger bidrager til ved at vælge en dansk økologisk opdrætsfisk til aftensmaden herunder ikke blot at spise sund fisk med stort indhold af omega-3 fedtsyrer, men også mindre miljøpåvirkning, bedre produktsikkerhed, bedre fiskehelse og et mindre og mere bæredygtigt ressourceforbrug på det økologiske fiskeopdrætsanlæg og endelig en relativ mindre CO2-udledning til atmosfæren. Hertil kommer en særlig orientering om den nye EU-forordning, der den 1. juli 2010 erstatter det danske regelsæt for økologisk akvakulturproduktion i Danmark. 6

7 4.0 ORGANISATION Projektet blev udført af en projektgruppe bestående af: Dansk Akvakultur - Villy J. Larsen (projektansvarlig og -leder) Projektkonsulenterne Per Henrik Hansen, Peder Hougaard, Dorte Ruge MAA.C Malene Aaris (Bio Aus Dänemark) Kostkompagniet ApS - Birgitte Escherich (kun i projektets opstart) Projektet er fulgt af en styregruppe, med følgende sammensætning: Erling Larsen Cecilie R. Larsen Aage Dissing DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer Fødevarestyrelsen, Fødevareregion Vejle, Veterinær Syd, Akvakultur Økologisk Landsforening Karsten Kjærsgaard Økologisk Landsforening (afløste Aage Dissing i 2012) Niels Nørskov Dragan Sljivic Landscentret Sektion for Økologi Danmarks Fiskehandlere (Tidligere indehaver af Fisk & Vildt i Silkeborg) Niels Ole Andersen Skravad Mølle Dambrug (økologisk dambruger) Villy J. Larsen Dansk Akvakultur Med øvrig deltagelse af: Marianne Sneftrup Dansk Akvakultur (regnskabschef) 7

8 5.0 Metoder og resultater 5.1 Udarbejdelse af relevante materialer Hjemmeside: Kort efter projektets opstart etableredes projekthjemmesiden En hjemmeside der løbende er blevet vedligeholdt og opdateret i projektperioden. Hjemmesiden har været et vigtigt formidlingsværktøj og bindepunkt for projektet. De løbende begivenheder, der har fundet sted og de resultater, som løbende er blevet realiseret, er blevet præsenteret for interesserede via hjemmesiden. Efter projektets afslutning vil hjemmesiden forsøges videreført, da hjemmesiden er blevet et kendt sted at finde basisviden og nyheder omkring danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf blandt forbrugerne. Hertil kommer, at hovedparten af alle de info-materialer, der er udarbejdet som et led i projektet henviser til selvsamme hjemmeside, hvorfor en fortsættelse af driften af denne hjemmeside vil være særdeles givtigt for den fortsatte udbredelse af viden om danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf. Artikler: Der blev udarbejdet en række relevante artikler med historier om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf. De resulterende artikler har bl.a. været trykt i faglige tidsskrifter som: - Kantinen - Scandinavian Food & Drink - Fiskehandleren - Københavns Madhus Nyhedsbrev - Dansk Akvakultur Nyhedsbrev - Visitor - Naturvejlederen - Grøn Hverdag Men også i mere generelle nyhedsmedier som: - Økologi & Erhverv - diverse lokale, regionale og landsdækkende aviser Og endelig omtale i udenlandske medier i forbindelse med markedsfremstød på eksportmarkederne: - Organic and Wellness News - Lebensmittel Zeitung - BIOwelt Eksempler på artikler findes i bilag-5 De udarbejdede artikler har været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr og relaterede produkter derfra. 8

9 Pressemeddelelser: Der blev udarbejdet en række relevante pressemeddelelser med historier om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf. Disse pressemeddelelser blev primært udarbejdet og udsendt, når der var sket særligt skelsættende tiltag omkring udviklingen af dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr så som: - Omlægning af landets første økologiske havbrug - Omlægning af landets første økologiske linemuslingeanlæg - Omlægning af landets første økologiske avlsdambrug - Danske økologiske fisk og skaldyrs fremvisning og deltagelse med generisk stand på Biofachmessen Projektets pressemeddelelser blev normalt udsendt til et meget bredt antal af landets medier herunder TV- og radiokanaler, aviser, hjemmesider, sociale medier på internettet mv. Eksempler på disse pressemeddelelser findes i bilag-6 De udarbejdede pressemeddelelser har været medvirkende til at udbrede kendskabet til dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr og relaterede produkter derfra. Planchevæg: Der blev udarbejdet en transportabel planchevæg med foto og tekst om danske økologiske opdrætsfisk og produkter derfra. Planchevæggen var først og fremmest tænkt som en anvendelig baggrundsvæg til brug ved flere af de udstillinger og messer mv., som var planlagt til afvikling gennem projektperioden. Planchevæggen blev flittigt anvendt gennem projektperioden særligt ved indendørs arrangementer som på nedenstående foto, der er fra et økologisk marked hos Københavns Madhus (2010). Foto: Per Henrik Hansen, Projektkonsulenterne Roll-up plancher: Der blev udarbejdet to forskellige udgaver (en udgave med røget øko-forel og en udgave med fersk økologisk ørred fra havbrug) af de såkaldte roll-up plancher, der er mindre plancher, som lettere lader sig adskille og transportere end den ovenfornævnte planchevæg. 9

10 Roll-up plancherne var tænkt som lettere plancher til brug ved mindre udstillinger og messer mv., som var planlagt til afvikling gennem projektperioden. Roll-up plancherne blev ligeledes flittigt anvendt gennem hele projektforløbet. På nedenstående foto ses roll-up plancherne anvendt som sideplancher på en samlet udendørs stand i forbindelse med et (vindstille) høstmarked i Den økologiske have i Odder (2010) Foto: Per Henrik Hansen, Projektkonsulenterne Info-pjecer: Der blev udarbejdet informationspjecer om henholdsvis dansk økologisk fiskeopdræt og dansk økologisk opdræt af blåmuslinger på line. Begge pjecer blev trykt i mange tusinde eksemplarer og uddelt i forbindelse med info-møder, udstillinger, messer etc., ligesom de rundhåndet blev fordelt til videreuddeling til de økologiske fiskeopdrættere og diverse virksomheder med produkter af økologiske fisk og skaldyr i porteføljen. Ja kort sagt: Til alle de mulige steder man kunne forstille sig, at pjecerne ville kunne gøre nytte: At informere interessenter/forbrugere om de danske økologiske fisk og skaldyr og produkter herfra. Eksempler på info-pjecer økologiske fisk og skaldyr 10

11 Plakater: Der blev udarbejdet plakater med fotos og kortfattede oplysninger om økologiske fisk og skaldyr. Plakaterne var først og fremmest tænkt til brug i fiskehandler, røgerier mv., som gerne ville have et kortfattet oplysende PR-materiale til at hænge i butikkerne. På den måde kunne de medarbejdere i butikkerne som ikke var klædt særligt på til at orientere konkret om, hvad økologiske fisk og skaldyr egentlig er for en størrelse, let henvise til plakaten og de argumenter, som fremgår heraf. Eksempel på plakat økologiske fisk DVD film (3 min. og 12 min. version): Allerede i projektets første måneder blev der gennemført filmoptagelser til brug ved udarbejdelsen af en DVD-film om dansk økologisk fiskeopdræt. Disse optagelser blev til filmen Øko.hvad for en fisk, som blev udarbejdet i en kort 3 min. version og en længere 12. min. version. Den korte version blev primært anvendt som baggrundsfilm på udstillinger, messer etc. og som baggrundsfilm hos flere af de danske fiskebutikker, der i løbet af projektperioden fik interesse for forhandling af danske økologiske fisk og skaldyr. Den lange version indeholder væsentlig flere informationer om, hvad økologisk fiskeopdræt egentlig går ud på, regler etc. Denne version er primært blevet anvendt i forbindelse med gennemførelsen af projektets informationsdage, kursusaktiviteter mv. Hertil kommer, at den lange version af filmen i 2011 blev lagt ud på YouTube og Facebook med masser af links til relevante hjemmesider med økologiske temaer. Resultatet blev, at filmen ved projektets afslutning altså efter ca. 2 år på de såkaldte sociale medier - har været afspillet knap gange! 11

12 Gill-tags: Ved projektets opstart havde flere af de økologiske fiskeopdrættere ytret ønske om at kunne mærke de enkelte økologiske opdrætsfisk med såkaldte gill-tags med økologi-mærke (mærker med det røde Ø, som kan hæftes i fiskenes gæller), for på den måde at sikre bedst mulig signalværdi /forbrugeroplysning i forbindelse med salg af de økologiske fisk og produkter (særligt de ferske eller røgede hele fisk) deraf i eksempelvis fiskebutikkerne. Ideen var kendt fra lanceringen af andre økologiske produkter i Danmark, ligesom erhvervets konsulent havde hjembragt fotografiske eksempler herpå fra et besøg på Biofach-messen i Nürnberg i 2009: Græske økologiske seabars (Dorade) og seabream med gill-tags (Naturland) Biofach messen, Tyskland, 2009 Foto: Dansk Akvakultur, Villy J. Larsen Danske økologiske opdrætsørreder med gill-tags, 2012 Foto: Fiskehuset - Thisted I løbet af projektet har forskellige producenter, forhandlere etc. af danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr fået fremsendt en passende mængde af de fremstillede gill-tags med henblik på afprøvning af 12

13 disse på de økologiske produkter af fisk og skaldyr både hvad angår håndtering, udformning og effekt. Tilbagemeldingerne har været forskellige men tendensen har været i retning af følgende: Håndtering: De fremstillede gill-tags var besværlige at påsætte de enkelte fisk. Mange fremsatte ønsker om udarbejdelse af en variant, der kunne stikkes ned i de udstillede fisk/filletter i stedet for at skulle påsættes fiskenes gæller med tråd. Alternativ anvendelse af mærkerne var at disse blev lagt i poser med øko-fisk før vakuumpakning. Udformning: OK fra alle sider Effekt: STOR effekt hos alle fiskehandlere, da forbrugerne ved indkøb af fisk eller fiskeprodukter med eksempelvis det røde Ø-mærke på de enkelte produkter på bedste vis kan se, at der er tale om økologiske produkter. Dette er særligt vigtigt i fiskebutikkerne, hvor der normalt findes mange ikke-økologiske fisk og fiskeprodukter i disse forretningers sortiment og foreløbigt kun få produkter af økologisk opdrættede fisk og skaldyr. Opskriftshæfte: Der blev udarbejdet et opskriftshæfte, som foruden 10 spændende opskrifter indeholdt dels en overordnet beskrivelse af reglerne for økologisk opdræt af fisk og skaldyr, eksempler på udtalelser fra private forbrugere såvel som fra personale og indehavere af danske storkøkkener og restauranter, henvisning til hjemmesiden mv. Opskriftshæftet blev trykt og uddelt i eksemplarer. Og er siden genoptrykt. Hertil kommer at opskriftshæftet blev lagt ud på hjemmesiden og linket til en lang række forskellige relevante hjemmesider. Der er modtaget et hav af positive tilbagemeldinger på opskriftshæftet. Hæftet har uden tvivl været stærkt medvirkende til at mange danske forbrugere har fået lyst og inspiration til at prøve de økologiske fisk og skaldyr. 13

14 Undervisningsmateriale: Der er løbende blevet udarbejdet forskelligt undervisningsmateriale om dansk økologisk opdræt af fisk og skaldyr og produkter derfra, til brug ved diverse informationsmøder og arrangementer, der er blevet afholdt som en del af projektet. Undervisningsmaterialet blev fra gang til gang tilpasset de forskellige grupper af modtagere som udgjorde deltagerne på de enkelte møder. Mange af de anvendte Power Point præsentationer, som udgjorde materialet, var dog gengangere fra gang til gang eksempelvis materiale, som orienterede om, hvordan reglerne i det økologiske regelsæt for akvakultur normalt kan deles ind i grupperne: Dyrevelfærd, miljø, ressourceforbrug og forbrugersikkerhed. I bilag-7 findes et eksempel på undervisningsmateriale, som blev udarbejdet og anvendt i forbindelse med et informationsarrangement for deltagere på Økologisk Landsforenings generalforsamling i 2013 i Horsens. 5.2 Gennemførelse af udstillinger, markeder og messer Et væsentligt led i projektet var deltagelsen i en række udstillinger, markeder og messer typisk med en generisk stand med smagsprøver på økologiske fisk og/eller skaldyr, uddeling af info-pjecer og opskriftshæfter mv. I bilag 8 findes en oversigt over de forskellige udstillinger, markeder og messer som projektet har deltaget i henover projektperioden ( ). Som det fremgår af bilaget, blev det til ikke mindre end 28 arrangementer fordelt ud over hele landet. Deltagelsen i disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til at sætte økologiske fisk og skaldyr på dagsorden blandt de danske forbrugere. Det anslås, at ikke færre end danskere har besøgt en eller flere af ovennævnte stande. 5.3 Gennemførelse af info-kurser/arrangementer Et andet væsentlig led i projektet var gennemførelsen af en række info-kurser/arrangementer for forskellige interessentgrupper, forbrugergrupper etc. typisk gennemført som et foredrag med smagsprøver på økologiske fisk og/eller skaldyr, uddeling af info-pjecer og opskriftshæfter mv. I bilag 9 findes en oversigt over de forskellige kurser/arrangementer som projektet har gennemført i projektperioden ( ). Som det fremgår af bilaget, blev det til ikke mindre end 20 arrangementer. Gennemførslen af disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til at sætte økologiske fisk og skaldyr på dagsorden blandt en større gruppe af nøglepersoner (Gate-keepers) eksempelvis: - økologisk Landsforenings bestyrelse og medarbejdere - Dyrenes beskyttelse - grupper af konventionelle opdrættere af fisk og skaldyr med interesse i omlægning til økologi - grupper af køkkenpersonale fra storkøkkener - grupper af konsulenter med omlægning af storkøkkener til økologi som speciale - elever på Kalø Økologiske landbrugsskole - grupper af personale fra udvalgte restauranter med økologi etc. Det anslås, at ikke færre end 620 nøglepersoner har deltaget i et eller flere af disse arrangementer. 14

15 5.4 Deltagelse i Biofach-messer Et tredje væsentlig led i projektet var deltagelsen i hele 4 års Biofach-messe i Nürnberg i det sydlige Tyskland. Biofach-messen er Europas største økologiske fødevaremesse med mere end 2500 udstillere og mere end besøgende over 3 4 dage. Deltagelsen blev gennemført i samarbejde med henholdsvis Bio Aus Dänemark (Malene Aaris) i 2010 og 2011 og Økologisk Landsforening/Landbrug & Fødevarer (Organic Denmark) i 2012 og Typisk bestod deltagelsen af en generisk stand med orientering om produktion af økologiske fisk og skaldyr i Danmark samt præsentation af tilgængelige produkter deraf på eksportmarkedet. Deltagelsen i disse arrangementer har været meget kraftig medvirkende til opstart og udvidelse af eksporten af økologiske fisk og skaldyr til en række europæiske lande herunder: Tyskland, Schweiz, Østrig, Italien m.fl. At denne indsats har været særlig vigtig for udviklingen i produktion og afsætning af danske økologiske fisk og -skaldyr og produkter ses blandt andet af, at det ved projektafslutning anslås at ca. 90 % af den danske produktion af økologiske fisk og skaldyr (svarende til ca. 500 tons øko-fisk ab dambrug), afsættes på eksportmarkederne med Tyskland som hovedaftagerland. Generisk stand med info om danske økologiske opdrætsfisk og skaldyr på Biofach-messen i Tyskland, 2011 Foto: Bio Aus Dänemark, Malene Aaris 15

16 6.0 KONKLUSION Projektets formål har været, via en generisk informationskampagne, at fremme kendskabet til økologisk opdræt af fisk og skaldyr i Danmark og aktuelle relevante produkter herfra, blandt en række forskellige udvalgte relevante forbrugergrupper i ind- og udland. En særlig vinkel på dette kendskab bliver spørgsmålet: Hvad man som forbruger bidrager til ved at vælge en dansk økologisk opdrætsfisk til aftensmaden herunder ikke blot at spise sund fisk med stort indhold af omega-3 fedtsyrer, men også mindre miljøpåvirkning, bedre produktsikkerhed, bedre fiskehelse og et mindre og mere bæredygtigt ressourceforbrug på det økologiske fiskeopdrætsanlæg og endelig en relativ mindre CO2-udledning til atmosfæren. Hertil kom en særlig orientering om den nye EU-forordning, der den 1. juli 2010 erstatter det danske regelsæt for økologisk akvakulturproduktion i Danmark. Det konkluderes, at gennemførelsen af indeværende projekt har været banebrydende for såvel udviklingen af antallet af økologiske akvakulturanlæg i Danmark som udviklingen i antallet af produkter med økologiske akvakulturingredienser og afsætningen af samme produkter såvel i Danmark som i udlandet. Dette kan siges med stor sikkerhed, da der i projektperioden ikke har været gennemført andre tilsvarende udviklingstiltag på området for økologiske opdrætsfisk og -skaldyr. Dette projekts gennemførelse har dermed i høj grad medvirket til en udvikling af danske forbrugeres forståelse for, hvad økologisk fisk og skaldyr eksempelvis indebærer, en udvikling af et nyt dansk marked for eksport af økologiske fisk og skaldyr, samt en udvikling af et dansk hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr. Særlig vigtig for udvikling af afsætningen i Danmark har været afholdelsen af et større antal informationsmøder, hvor økologisk opdræt af fisk og skaldyr er blevet præsenteret og drøftet med såvel nuværende og kommende økologiske opdrættere af fisk og skaldyr (information af producenter) som udvalgte forbrugergrupper (information til mulige aftagere og interessenter). Herved er økologisk akvakultur med sit bidrag via særlige regler til forbedring af eksempelvis sundhed (Omega-3 fedtsyrer m.v.), miljøpåvirkning, ressourceforbrug, fiskevelfærd og klimapåvirkning blevet præsenteret helt konkret over for en række forskellige relevante interessentgrupper. Deltagerne er herved samtidig blevet klædt på til også selv at kunne videreformidle emnet til venner og bekendte med samme interesse. Status ved projektets opstart ultimo 2009: - I Danmark fandtes 3 økologiske ferskvandsdambrug med et samlet årligt tilladt foderforbrug på ca. ( ) 52 tons, hvilket igen svarede til en årlig produktion af spisefisk ab dambrug på 52 tons. - Kun ferskvandsdambrug var godkendt til økologisk produktion ingen havbrug eller linemuslingeanlæg - En af de væsentligste barrierer for udvikling af den økologiske akvakultur i Danmark blev vurderet at være manglende viden om segmentet, reglerne og produkterne derfra tilsvarende manglende afsætning og dårligt udviklede distributionskanaler - De økologiske opdrætsfisk, som var på markedet, blev stort set udelukkende solgt som fersk fisk direkte fra de økologiske dambrug, der alle befandt sig i Jylland - Kun ganske få danske restauranter havde økologiske fisk på menuen - Der fandtes stort set ingen økologiske fisk i de danske detailbutikker - Kun ganske få danskere havde hørt om økologisk fisk og endnu færre havde smagt én! - Der havde kun været solgt få økologiske fiskeprodukter i udlandet 16

17 - Der havde ikke været gennemført egentlige markedsfremstød for produkter med danske økologiske fisk og skaldyr i udlandet Status efter projektets gennemførelse (ultimo 2013): - Ved projektets afslutning findes der i Danmark 10 økologisk godkendte ferskvandsdambrug med et samlet årligt tilladt foderforbrug på ca. 700 tons, hvilket svarer til en årlig produktion af spisefisk ab dambrug på 700 tons (13 gange større produktion end udgangspunktet!). - Den danske produktion af økologiske opdrætsørred vurderes at være Europas 2. største i 2013 kun overgået af den økologiske ørredproduktion i Frankrig. - Ud over ferskvandsdambrug, som er godkendt til økologisk produktion, findes nu også danske økologiske havbrug, økologiske linemuslingeanlæg ligesom de første danske økologiske tanganlæg og økologiske krebsebrug forventes godkendt i Ved projektets afslutning oplever erhvervets konsulent venteliste for udarbejdelse af ansøgninger om omlægning af akvakulturanlæg til økologisk produktion. - De økologiske opdrætsfisk, som er på markedet, udbydes/distribueres nu på en lang række måder: Direkte fra anlæg, via grossister, via fiskehandlere og røgerier, via detailbutikker m.v. - De økologiske fisk og skaldyr og produkter deraf afsættes i såvel Danmark som i udlandet - Over 100 danske restauranter havde økologiske fisk på menuen (periodisk eller kontinuerlig) i 2013! - Der findes økologiske fisk og skaldyr i danske detailbutikker overalt i landet dog med hovedvægten på Københavnsområdet - Flertallet af danskere har hørt om økologiske fisk og skaldyr og mange har smagt dem! - ca. 90 % af den danske produktion af økologiske fisk (ca. 500 tons i 2013) afsættes på eksportmarkederne - fire år i træk har der været gennemført egentlige markedsfremstød for produkter med danske økologiske fisk og skaldyr i udlandet og med stor succes! Som tidskriftet Foodculture (Landbrug & Fødevarer) skrev i forbindelse med Biofach-messen i februar 2013: Danske økofisk hitter i udlandet 17

18 6.0 PERSPEKTIV Gennemførslen af indeværende projekt har afsætningsmæssigt og markedsudviklingsmæssigt været afgørende for det kæmpe ryk, som den danske produktion af økologisk opdrættede fisk og skaldyr har kunnet noteres for i perioden 2009 til Dette fremgår af følgende figur, der viser, hvordan stadig flere anlæg har valgt den økologiske vej i de seneste år, og samtidig at denne udvikling er kraftigt stigende. Forsætter denne udvikling som forventet, vil den danske produktion af økologisk opdrætsørred være nr. 1 i Europa allerede i løbet af 2014! Det samme vil kunne gøre sig gældende for den danske produktion af økologiske blåmuslinger på line! Dansk økologisk akvakultur - omlagt produktionkapacitet (tons) - ørred, muslinger (forventet) 2020 (forventet) Kilde: Dansk Akvakultur, Villy J. Larsen Hjemmemarkedet: Det danske hjemmemarked for økologiske fisk og skaldyr har haft en langsom opstart, siden den første økologiske fisk blev lanceret i 2005, men en række af de tiltag, som er gennemført i dette projekt, har bevirket en støt stigende efterspørgsel på økologiske fisk og skaldyr fra de danske forbrugere. En særlig problemstilling, som er oplevet i projektperioden, har været det faktum, at ikke-økologiske vilde fisk har haft en særlig status i regelsættet for det økologiske spisemærke. Her tælles de vilde fisk ikke med i det økologiske regnskab for et køkken med det økologiske spisemærke. Konsekvensen af dette kan blandt andet opleves ved, at man i dag ser en række restauranter med det økologiske spisemærke reklamere med en masse økologiske retter på menukortet. På samme menukort kan forbrugeren finde både torsk, hellefisk, jomfruhummer mv. alle vilde fisk (eller skaldyr), der ikke er økologisk godkendte, idet der ikke findes et regelsæt for økologiske vilde fisk og dermed heller ikke nogen myndighedskontrol derfor. Mange storkøkkener med det økologiske spisemærke, som kunne have været et stort og interessant afsætningssegment for danske økologiske fisk og skaldyr, vælger altså som en konsekvens af det nuværende regelsæt for det økologiske spisemærke at anvende ikke-økologiske vilde fisk i stedet for de økologiske opdrætsfisk og skaldyr, da regelsættet for det økologiske spisemærke giver dem 18

19 mulighed herfor. Hvis disse regler blev ændret eksempelvis med en regel om at alle de opdrættede fisk og skaldyr, som anvendes i køkkenet skal være økologisk godkendte, hvis de findes på markedet, ville de danske storkøkkener med det økologiske spisemærke i skrivende stund kunne aftage en stor del af de økologiske fisk og skaldyr som produceres i Danmark. I så fald ville det økologiske spisemærke kunne blive et særdeles vigtigt redskab til brug i afsætningen af danske økologiske fisk og skaldyr en situation som ville kunne bevirke at endnu flere af de danske konventionelle opdrættere af fisk og skaldyr ville kunne blive fristet til at omlægge til økologisk produktion. Som situationen er nu, aftager de danske storkøkkener med det økologiske spisemærke kun ganske få tons økologiske fisk og skaldyr på årsbasis. Hovedparten af de økologiske fisk og skaldyr, der produceres i Danmark, sælges via detail til de danske privatforbrugere eller til udlandet. Eksportmarkedet: Med en fortsat indsats på relevante (økologiske) fødevaremesser på de vigtigste aftager-markeder i udlandet forventes en fortsat yderst positiv udvikling for eksporten af produkter med danske økologiske fisk og skaldyr. Danske økologiske fisk og skaldyr hitter i den grad på de europæiske markeder og årsagerne til dette er mangfoldige. Men når et dansk ørredslagteri/røgeri som eksempelvis Danforel i Grindsted, der allerede har stor succes med eksport af konventionelle ørredfileter til eksempelvis Tyskland, vælger at udbygge sortimentet med en økologisk variant, så er der jo tale om en virksomhed, der allerede har en række spidskompetencer udi eksporten. Ønske om særlige puljer af projektmidler til udvikling af økologisk akvakultur, produkter deraf og ikke mindst afsætning af disse: Det anbefales, at der etableres relevante målrettede puljer med midler til afsætning og produktudvikling, som særligt økologiske akvakulturprodukter vil kunne ansøge om midler fra til gennemførelse af ovennævnte indsatsområder. I skrivende stund er det ikke muligt for produkter med økologiske fisk og skaldyr at ansøge om støtte til eksempelvis informations- og afsætningsprojekter via de såkaldte Økologifremmemidler. De puljer, det konkret er muligt at ansøge om projektmidler fra, er i skrivende stund fra Den Europæiske Fiskerifond. Fonden har dog ingen særlige kasser, der er prioriteret økologiske fisk og skaldyr, hvorfor projekter med fokus på økologiske fisk og skaldyr må ansøge i de samme puljer som de konventionelle produkter med fisk og skaldyr. Dette er meget forskelligt fra situationen for økologiske landbrugsprodukter, der som bekendt har sine egne puljer som er prioriteret mod økologiske produktioner og produkter. Alternativt kunne det være ønskværdigt, om der kunne genetableres en ordning som Innovationsloven, der som det har været tilfældet med indeværende projekt havde mulighed for at kunne finansiere udviklingsprojekter, der omhandlede såvel økologiske landbrugsprodukter som økologiske fisk og skaldyr. 19

20 8.0 LITTERATUR DFU-rapport nr Introduktion af økologi og kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug. (Pedersen, L.-F., Larsen Villy J., Henriksen, Niels H.) 142 sider. Forskningscenter for Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer FØJO-rapport nr. 21. Økologisk fiskeopdræt. Rapport fra en viden syntese om udviklingsmuligheder inden for økologisk fiskeopdræt i Danmark. 110 sider. Larsen, Villy J Økologisk fiskeopdræt i New Zealand Grøn Hverdag. NaturErhvervstyrelsen, DTU-Aqua, Gemba Seafood Consulting A/S og Fødevareøkonomisk Institut Vurdering af markedsudsigterne for akvakulturproduktion i Danmark. NaturErhvervstyrelsen Eksportstrategi for danske økologiske fødevarer og Håndbog om eksportparathed i danske økologiske virksomheder. Pedersen, L.-F. & Larsen, V.J Erfaringer med økologisk opdræt i England. Ferskvandsfiskeribladet, nr. 11, side Pedersen, L.-F. & Larsen, V.J Økologisk ørred opdræt i Sverige. Dambrugeren, nr. 3 side Projektrapport Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase II. Villy J. Larsen - Dansk Akvakultur, 20 Sider + bilag Projekt ORAQUA - Case studie (WP4): Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. ( ) 20

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (økologi). Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Økologi, akvakultur, fisk, skaldyr, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer:

Læs mere

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur

Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Økologiske fisk og muslinger i Foodservice - indlæg af Villy J. Larsen, Chefkonsulent hos Dansk Akvakultur Fisk og Det økologiske spisemærke Øko-opdræt tælles med som økologisk Konventionel opdræt tæller

Læs mere

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko

Dansk akvakultur - september 2011. Økologien gået i fisk - på den naturlige måde. forbrugerne er på! og fang friske øko-fisk. når opdræt går øko Dansk akvakultur - september 2011 Økologien gået i fisk - på den naturlige måde forbrugerne er på! fat fiskestangen og fang friske øko-fisk når opdræt går øko Fordobling på vej I Danmark har seks dambrug

Læs mere

Informationsformidling om dansk akvakultur

Informationsformidling om dansk akvakultur om dansk akvakultur Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2012-2 Rapport for projekt informationsformidling om dansk akvakultur DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr.

Læs mere

Projekt: Implementering af økologisk produktion på en flerhed af danske fiskeopdrætsanlæg (ØKOFISK II)

Projekt: Implementering af økologisk produktion på en flerhed af danske fiskeopdrætsanlæg (ØKOFISK II) Projekt: Implementering af økologisk produktion på en flerhed af danske fiskeopdrætsanlæg (ØKOFISK II) Projektet er støttet af Fødevareministeriet og EU s fiskerisektorprogram FIUF, august 2008 Indhold

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 Delprojekt: Afsætningsfremme Dansk Akvakultur 2012-2014 (ASC) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-6 ASC, akvakultur, fisk, afsætning, eksport. 1 DATABLAD Serietitel og nummer: Faglig rapport fra

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur

Fiskesygdomskurser. Rapport fra Dansk Akvakultur Rapport fra Dansk Akvakultur Afrapportering for projekt Fiskesygdomskurser under tilskudsordningen til fremme af kompetanceudviklende aktiviteter indenfor fiskeri- og akvakultursektoren DATABLAD Serietitel:

Læs mere

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012

Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Robert Lind Fødevarestyrelsen Københavns Madhus 6. dec. 2012 Sådan blev spisemærkerne til.. Det røde Ø-mærke i praksis for besværligt for storkøkkener Bekendtgørelse om økologisk storkøkkendrift nr. 1240

Læs mere

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark.

60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. 60 % eko möjligheter för offentligt storhushåll och ekologiskt lantbruk i Danmark. Eko-Mat Centrum 21.nov.2012 v. Phd. kandidat, Dorte Ruge, Aalborg Universitet, Forskningsgruppen Måltidsvidenskab og Folkesundhedsernæring.

Læs mere

Kom tættere på kunder, presse og offentlighed. For fødevarevirksomheder med fokus på kvalitet også i deres kommunikation.

Kom tættere på kunder, presse og offentlighed. For fødevarevirksomheder med fokus på kvalitet også i deres kommunikation. For fødevarevirksomheder med fokus på kvalitet også i deres kommunikation Kom tættere på kunder, presse og offentlighed... med professionel hjælp fra Per Henrik Hansen Journalist og kommunikationskonsulent

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2015-11

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2015-11 Projekt: Økologiske linemuslinger sikring af tilgængelighed for forbrugerne (ØKOMUS) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2015-11 Økologi, akvakultur, blåmusling, lineproduktion, afsætning 1 DATABLAD

Læs mere

Øko 25 år FVM factfile

Øko 25 år FVM factfile Øko 25 år FVM factfile Generelle facts om økologi i Danmark Forbruger facts - Ø-mærket blev lanceret i Danmark i 1989-97 % har kendskab til Ø-mærket - 84 % af befolkningen har tillid til Ø-mærket - 93

Læs mere

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren

Rådgivning og formidling inden for akvakultursektoren inden for akvakultursektoren 2012 Fremme af bæredygtighed og værditilvækst inden for akvakultursektoren gennem erhvervsrettet rådgivning Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-5 Rapport for projekt

Læs mere

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug

04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 04 Energiproduktion som løftestang for mere økologisk jordbrug 2. Projektperiode Projektstart: 01/2010 Projektafslutning: 12/2011 (ifølge ansøgning om genbevilling) 3. Sammendrag af formål, indhold og

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Projekt: "Formidling af resultater fra introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug".

Projekt: Formidling af resultater fra introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug. Projekt: "Formidling af resultater fra introduktion af økologi/kvalitetsmærkning på danske pionerdambrug". Rapport til Direktoratet for Fødevare Erhverv Cand. Scient. Biolog Knud Fischer Cand. Oecon. Villy

Læs mere

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen

Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Videns seminar om fødevarerne i Greater Copenhagen Oplæg den 14.oktober Mette Gammicchia, Landbrug & Fødevarer Billede: To af vinderne af de økologiske køkkenroser var fra København, en fra Thisted og

Læs mere

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3

Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Projekt: Videreudvikling af dansk økologisk akvakultur (ØKØ-AKVA-1) Faglig rapport fra Dansk Akvakultur nr. 2014-3 Økologi, akvakultur, dambrug, havbrug, linemusling, tang, flodkrebs 1 DATABLAD Serietitel

Læs mere

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020

FORKORTET VERSION. Økologisk Handlingsplan 2020 FORKORTET VERSION Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. Salget af økologiske varer har nået nye højder og øko-begivenheder, som køernes forårsfest og høstmarkeder,

Læs mere

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010)

- af Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur (2010) Projekt ORAQUA - Case studie (WP4): Sammenligning af tre danske økologiske fiskeopdrætsanlæg med fokus på fordele og ulemper ved forskellige anlægsudformninger, driftsmetoder etc. (2007 2010) - af Villy

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi.

Kort præsentation. Afsætning af økologi. Tredje generation fra Løgismose. Teori og praksis. Bæredygtighed og økologi. Kort præsentation Afsætning af økologi Tredje generation fra Løgismose Teori og praksis Bæredygtighed og økologi Løgismose Gods Overblikket Efterspørgselskurven Realpris >< optimalpris To mulige veje Pris

Læs mere

Det økologiske spisemærke

Det økologiske spisemærke Det økologiske spisemærke Hvordan kan det bidrage til omstilling i køkkenerne? Susanne Walter Johannessen Fødevarestyrelsen, Ernæring Agenda Økologisk Handlingsplan 2020 Facts om økologi Fordele ved at

Læs mere

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi

Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Præsentation af tilskudsordninger under Grøn Vækst 2011 Netværk og kvalitetsfødevarer - økologi Netværksordningen Kvalitetsfødevarer - økologi Titel 2 Netværksordningen Har ansøgningsfrist 24.juni Pulje

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 2 September 2007 Tekst og foto: Villy J. Larsen, Dansk Akvakultur Forord Dansk Dambrugerforening (pr. juni 2004 en del af foreningen

Læs mere

Økologiske informationsprojekter

Økologiske informationsprojekter Innovationsloven Økologiske informationsprojekter Direktoratet for FødevareErhverv Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Idégrundlag Har I et ønske om at medvirke til at udbrede kendskabet til

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte

Forbrugertrends. Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Forbrugertrends Hvordan mon de vil ha mig? 03.02.2015: Elena Sørensen Skytte Trends? en måde at skabe overblik Kilde: http://pejgruppen.com/hvad-er-trend/ Trends påvirker de værdier, der præger menneskets

Læs mere

Program. 22.00 Tak for i aften

Program. 22.00 Tak for i aften Program Cirka tider Oplægsholder 20.30 Hvor vil vi hen med økologien? v. Hans Erik Jørgensen og Michael Svane, Økologisektionen 20.45 Økologi på SEGES v. Kirsten Holst Sørensen DLBR-Økologi v. Erik Andersen

Læs mere

NOTAT. Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur

NOTAT. Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk akvakultur Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Faggruppe for Miljø- og Naturressourceøkonomi Rasmus Nielsen og Vibe Busk Larsen 4. februar 215. NOTAT Vurdering af markedsudsigter for arter opdrættet i dansk

Læs mere

Noter fra FEAP AGM 2009

Noter fra FEAP AGM 2009 Noter fra FEAP AGM 2009 Udvalg for laks og store ørreder Laks 2008: 722.000 tons (+ 19.000 rund). Priser: 2008 26,96 NOK/kg Værdi i 1. kvartal 2009 stigende foreløbig med 11% ifht. 2008. Mængdeestimat

Læs mere

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP

DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP AKKURAT DANSK AKVAKULTUR - AUGUST 2011 ÅLEN - EN SAND VERDENSBORGER ÅLEOPDRÆT I NATURENS TJENESTE DANSK ÅLEFORSKNING HELT I TOP ÅLEN en sand verdensborger Ålen er i den grad et barn af verdenshavene. Den

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 1. Marts 2003

Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 1. Marts 2003 Projekt Direkte salg af opdrætsprodukter fra dambruger til forbruger, Fase 1 Marts 2003 Forord Dansk Dambrugerforening ansøgte med skrivelse af 2. april 2001 Direktoratet For FødevareErhverv (DFFE) under

Læs mere

Kapitel 1 side 2 528.480

Kapitel 1 side 2 528.480 Kapitel 1 side 2 9.035 641.751 528.480 567.350 666.295 653.709 Fiskeri i tal De fleste fiskere ved, hvordan deres eget fiskeri ser ud, og hvordan det har udviklet sig i de seneste år. Modsat har de færreste

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter

Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Dokumentation af bæredygtighed på Frilands bedrifter Anke Stubsgaard 6. oktober 2014 Kompetenceudvikling til Økologisk Bæredygtighed 66% reduktion af klimaaftryk Aug 2014: Aug 2014: Fyens Stiftstidene

Læs mere

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1

ØKOLOGISK. OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken L I. Frugt Karl øko folder NY.indd 1 ØKOLOGISK OG BÆREDYGTIG Den direkte vej til det økologiske køkken Frugt Karl øko folder NY.indd 1 T AR FRU G L I OLOG K Ø K 17/02/15 10.33 ØKOLOGI fra sværmeri til sund fornuft De første mange årtier var

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8

KOMMUNIKATION. JYSKs kommunikationskanaler 2. Hjemmeside 3. Reklamer 4. Pressemeddelelser 5. Facebook og YouTube 6. Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 KOMMUNIKATION JYSKs kommunikationskanaler 2 Hjemmeside 3 Oms 3,9b Reklamer 4 Pressemeddelelser 5 Facebook og YouTube 6 Karriere- og elevavis 7 GO JYSK 8 Lars Larsens bog 9 Events 10 1 JYSKS KOMMUNIKATIONSKANALER

Læs mere

Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter

Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter Forside Markedsudvikling for økologiske mælkeprodukter Indlæg på Dansk Kvæg s Kongres 26. februar 2008 v. Jesper Friis, Arla Foods 1 Fakta om Arla og økologien Opstart februar 1988 på økologisk mælkeproduktion

Læs mere

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer.

Læs mere

Sygeplejefaglige projekter

Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter - En vejledning Hæmatologisk afdeling X Sygeplejefaglige projekter Hæmatologisk afd. X Det er afdelingens ønske at skabe rammer for, at sygeplejersker

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Det økologiske marked

Det økologiske marked Det økologiske marked Udvikling i produktion og forbrug i Danmark og i nærmarkederne Plantekongres 2012 den 11. januar 2012 Seniorkonsulent Ejvind Pedersen, Landbrug & Fødevarer 1 Økologisk areal og bedrifter

Læs mere

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener

Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener Tilskud til (mere) økologi i offentlige køkkener 28 millioner kr. til mere økologi Fødevareministeriet har afsat 28 millioner kr. i 2013 til at støtte omlægning til økologi i offentlige køkkener. De penge

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

*2011

*2011 Dato 8. februar 212 Side 1 af 5 Økologi i Danmark 212 Yderligere info kontakt Ejvind Pedersen, ep@lf.dk eller tlf. 3339 4474. Se også www.lf.dk/oekologi Danmark har været pionér i økologisk landbrugsproduktion,

Læs mere

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 *2015. Kilde: NaturErhvervstyrelsen. Statistik over økologiske jordbrugsbedrifter 2014. 2015 foreløbig. Miljø- og Fødevareudvalget 215-16 MOF Alm.del Bilag 38 Offentligt Side 1 af 7 Mødenotat Mødedato 21. oktober 215 Møde Udfærdiget af Miljø- og Fødevareudvalget Landbrug & Fødevarer Fakta om økologi 215

Læs mere

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur

En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur En ny fremtid for dansk fiskeri og akvakultur Handlingsplan 2007-2013 fiskeindustri i rønne Fiskeriet skal igen være et stolt erhverv i Danmark Regeringen og Dansk Folkeparti vil med denne handlingsplan

Læs mere

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland

Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland GUDP fiskeri workshop Aalborg d. 10/10-2013 (DanFish International) Fiskeindustriens muligheder eksempler og perspektiver fra Royal Greenland Niels Bøknæs, Projektafdelingen, Royal Greenland Seafood A/S

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten

Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen. Økologi og bæredygtighed i restauranten Inspirationsmateriale til arbejdsmarkedsuddannelsen Økologi og bæredygtighed i restauranten Nr. 48290 Udviklet af: Frida Techau Hotel & Restaurantskolen, Kbh januar 2016 1. Uddannelsesmålet og dets sammenhæng

Læs mere

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur

FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur FEM, juni 2011 Karl Iver Dahl-Madsen, formand for Dansk Akvakultur 1 Om medier & miljø & eksperter & lobbyisme FEM er har et lige så hårdt liv som alle andre I bruger de forkerte eksperter: pindsvin i

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze

mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze mærk din økologi Få det økologiske spisemærke i guld, sølv eller bronze Godt nyt til os, der går ind for økologi - også når vi går ud 93% af dine gæster ved, at det røde Ø-mærke betyder, at en vare er

Læs mere

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt.

Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Kampen om at producere bæredygtigt er gået ind. Bæredygtighed er et plus-ord, som alle er enige om rummer noget godt. Det er ikke længere et spørgsmål OM bæredygtighed - men om HVORDAN bæredygtighed. For

Læs mere

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent

,, 34 procent har. ,, Danskere står for. ,, I de første fem. Hotellerne går frem. oplevet en omsætningsfremgang. på mindst 6 procent Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2006,, 34 procent har oplevet en omsætningsfremgang på mindst 6 procent Hotellerne går frem De danske hoteller har oplevet en positiv udvikling i såvel omsætning som

Læs mere

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling

En ny stærk økologipolitik. - på vej mod en grøn omstilling En ny stærk økologipolitik - på vej mod en grøn omstilling Fødevareministerens økologipolitiske udspil November 2011 Fødevareministerens November 2011 kologipolitiske udspil En stærk økologipolitik Økologi

Læs mere

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet

Lokal fødevareforsyning. Ideen med Madfællesskabet Lokal fødevareforsyning Ideen med Madfællesskabet Win-Win-Win: De regionale fødevareproducenter får ny mulighed for afsætning og erhvervsudviklingsmuligheder. Mere sund landbrugsdrift. København får sikker

Læs mere

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik

FAZER FOOD SERVICES. Fiskepolitik FAZER FOOD SERVICES Fiskepolitik Stærk holdning til brug af fisk og skaldyr I Fazer Food Services har vi en holdning til de madvarer, vi serverer for vore gæster. Vi erkender, at vi som markedsledende

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole

Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Referat fra møde i Cook.org på Vestjyllands Højskole Titel: Omstilling til økologi Dato: 26-10-2016 Tid: 09.00 16.00 Sted: Vestjyllands Højskole, Skraldhedevej 8, 6950 Ringkøbing, Denmark Deltagere: 17

Læs mere

Informationsbrev maj 2009

Informationsbrev maj 2009 Nr. 6-2009 Informationsbrev maj 2009 1. maj 2009 Generel orientering. Vi er fortsat ramt af finanskrisen og specielt den valutariske udvikling på svenske kroner og Engelske pund. Det har medført en omfattende

Læs mere

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3

Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Landsdækkende kompetenceløft - Møde 3 Økologisk Landsforening v/ Birgitte Jørgensen, Markedsafdelingen Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen/Økologi/DEP/Miljøenheden/ Enheden for EU og internationale forhold Sagsnr.: 11-60111-000001/Dep. sagsnr. 13790 Den 15. marts 2012 FVM

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Årgang 58 januar 2013

Årgang 58 januar 2013 Årgang 58 januar 2013 1 Herregaardsjægeren udgives af foreningen Danske Herregaardsjægere www.herregaardsjaegeren.dk Formand: Kristian Stenkjær tlf. 54 45 31 31 Vennerslundsvej 11 4840 Nørre Alslev E-mail:

Læs mere

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion

Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion Statistikdokumentation for akvakultur, struktur og produktion 0.1 Navn Akvakultur, struktur og produktion 0.2 Emnegruppe Landbrug 0.3 Ansvarlig myndighed, kontor, person m.v. NaturErhvervstyrelsen Center

Læs mere

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1

Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_ indd 1 Solhjulet_Folder2017_FINAL_ENDELIG_02052017.indd 1 05-05-2017 14:11:35 FRISKE og BÆREDYGTIGE råvarer til detail og foodservice Solhjulet er DIN leverandør af økologiske og biodynamiske råvarer. Vi håndplukker

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Når man kan og vil selv

Når man kan og vil selv Når man kan og vil selv Baggrund Køb fritidsbrug 1989 Omlagt til økologi i 1995 24.000 høns og 36.000 hønniker 180 Ha foderproduktion til eget forbrug Hønsegårde, grovfoder, korn, overdrev og naturarealer

Læs mere

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende

Afsluttende selvevaluering. Resultatkontrakt Vedrørende Afsluttende selvevaluering Resultatkontrakt Vedrørende ECOMOTION Demonstrationsprojekt for køretøjer med metanol som brændstof 1. januar 2010 30. juni 2012 (afslutning, inkl. endelig rapportering og regnskab

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen

Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Udvikling af et naturskånsomt fiskeri på Lolland-Falster Langø Kystfisk Et samarbejde mellem garnfiskere på Langø og Fiskerikajen Gennem de sidste 3 år har Fiskerikajen og garnfiskerne på Langø haft et

Læs mere

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd)

Muligheder Mere økologi på globalt niveau vil betyde noget i forhold til bæredygtighed (sundhed, miljø, dyrevelfærd) Økologi i forhold til maden til ældre- og handicappede SWOT analyse på 60-75 procent SWOT analysen skal have til formål at belyse interne styrker og svagheder samt muligheder og trusler i forhold til omverden

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010

VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 VL4 MEYERS MADHUS 24. NOV. 2010 Claus Meyer Gastronomisk entreprenør Adj. Professor i Fødevarevidenskab, KU LIFE Meyer Gruppen 1 Claus Meyer Adm. Dir. Tage Nielsen Support Økonomi: M.v. Buchwald Kommunik.:

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA Fødevarestyrelsen hoering@fvst.dk og maola@fvst.dk Hellerup, den 28. marts 2014 AMJK e-mail: amjk@dsk.dk Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket, Journalnummer 2013-27-2301-001399/MAOLA

Læs mere

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist.

Fiskehandler. Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Fiskehandler Som fiskehandler er du kundens rådgiver og specialist. Kompetencecenter for uddannelser til blå erhverv fiskeriskolen.dk Fiskehandler En fiskehandler arbejder først og fremmest med køb og

Læs mere

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version

Økologiplan Danmark. Sammen om mere økologi Kort version Økologiplan Danmark Sammen om mere økologi Kort version 1 Forord Økologien er gået fra at være biodynamisk idealisme i små butikker til i dag at være en naturlig del af supermarkedernes udbud. Den udvikling

Læs mere

Centralkøkkener, som producerer mad til andre plejehjem, hjemmeboende ældre og skoler (2 stk.)

Centralkøkkener, som producerer mad til andre plejehjem, hjemmeboende ældre og skoler (2 stk.) Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Faglig Udvikling NOTAT Dato 04-12-2007 Bilag 5: Redegørelse om økologi på plejehjem i Københavns Kommune Samlet status og plan for omlægningen af plejehjem

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareøkonomisk Institut Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Arealanvendelse, husdyrproduktion og økologisk areal i 2003 til brug ved slutevaluering

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter

Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Målrettet udvikling af fremtidens økologiske succesprodukter Se din virksomhed Fra en ny vinkel Tekst: Traeger A/S, Foto: Tomas Nørfelt, Design: Traeger A/S og Metaphor Reklamebureau A/S, Layout: www.ph7.dk,

Læs mere

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring

Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk. Hanstholm d 21 august Poul Tørring Kina som marked for Dansk Seafood specielt fladfisk Hanstholm d 21 august Poul Tørring Verden og Kinas produk0on af Seafood 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 80000000 World Produc4on of

Læs mere

Skanderborg

Skanderborg Food from Denmark A/S Adelgade 35, 1. sal DK - 8660 Skanderborg CRV nr: 29217963 Phone: +45 87 52 60 80 Fax: +45 87 52 60 81 www.foodfromdenmark.dk Kære netværk 05.09.2016 Skanderborg Dette er en lidt

Læs mere

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede.

Der er klare regler for, hvordan virksomhederne skal agere, hvis der er mistanke om, at de fødevarer de markedsfører, er forurenede. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (2. samling) FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 272 Offentligt Fødevarestyrelsen Dato: 28.08.2005 J.nr.: 433-42 Samrådsdrøftelse 6. september 2005 Ad FLF alm.

Læs mere

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg

Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg Dagsorden for møde i Danske Havnes Fiskerihavnsudvalg onsdag den 30. april 2014 kl. 15.00-18.30 i forbindelse med Fiskerihavnsudvalgets studietur til Portugal og Spanien Indholdsfortegnelse Punkt 0 Meddelelser

Læs mere

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7.

Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. Europaudvalget og Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 7. november 2008 Grønbog om landbrugsprodukters kvalitet: produktstandarder,

Læs mere

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljø/JARN Sagsnr.: 28721 Dok.nr.: 778595 Den 23.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014

Fishing Zealand. Møde i Faxe Kommunes Naturråd. d. 22. april 2014 Fishing Zealand Møde i Faxe Kommunes Naturråd d. 22. april 2014 Paul Debois Chefkonsulent, Vordingborg Kommune ( tovholder ) Sekretær for Fishing Zealand Formål Den bærende ide for Fishing Zealand projektet

Læs mere