Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Postmåling nr. 2. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer"

Transkript

1 Direktoratet for Postmåling nr. 2 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

2 Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret frem til efteråret introduceres et nyt EU-logo for økologiske fødevarer. Mærket er en europæisk kollega til det nuværende danske Ø-mærke, som i dag bruges til mærkning af produkter, der er baseret på økologisk produktion. EU-logoet er ikke tænkt som en konkurrent til eller erstatning for det danske Ø-mærke. Introduktionen sker i form af en kampagne, der dækker såvel print, TV og udendørs reklame. I kampagnen indgår både EU-mærket og det danske Ø-mærke. Tænkt som dual-branding. Nærværende rapport viser kampagnens effekt i befolkningen efter anden indrykningsperiode. Kampagnen har været kørt i to perioder se indrykningsplan i bilag. Det bemærkes, at kampagnen var væsentligt mere omfangsrig i første periode end i anden periode. Personer år, repræsentative for den danske befolkning. Målingen er gennemført i et landsdækkende Internetbaseret forbrugerpanel leveret af Wilke Research. I alt 510 personer har deltaget Tidspunkt Anden måling: oktober Første måling: november

3 - 1 Effekten af kampagnen for det nye EU-logo for økologisk jordbrug - efter begge indrykningsperioder - kan kort sammenfattes i følgende punkter : EU-logo I oktober, efter den anden indrykningsperiode, kender 29% af befolkningen EU-logoet for økologiske fødevarer. Det er et fald fra 42% i oktober, hvor den første indrykningsperiode sluttede. Faldet tilskrives at mediebudgettet var markant højere i første periode. Faldet viser, at det i lanceringsperioden er nødvendigt med et konstant relativt højt medietryk, hvis ambitionen er, at 42% (eller mere) af befolkningen skal kende EU-logoet. Logoet er stadig nyt i markedet, og dermed er kendskabet endnu ikke solidt forankret, men stadig følsomt ift. den løbende kampagne aktivitet. Andelen der kender EU-logoet fra fødevarer i butikkerne er stigende (fra 22% til 33%). Det afspejles også, at anden periode var mere printtung idet flere har kendskab til logoet fra annoncer, og færre fra TV. Logoets betydning Logoet forbindes primært med et mærke for økologiske fødevarer, og at det er et fælles mærke for økologi i EU. Det er altså de primære formål med kampagnen, der bundfælder sig i forståelsen af logoet. Der ses ingen udvikling ift. kampagnens første periode. Betydning ift. det røde Ø-mærke Hovedparten (59%) af dem der kender til EU-logoet mener overordnet, at det står for det samme som det røde Ø-mærke - et resultat der er overens med de mål, som Direktoratet for har for de to mærker. Det bemærkes, at resten angiver, at de ikke ved om de to mærker står for det samme. Der er altså ca. 1/3 af dem der kender EU-logoet, som fortsat er forvirrede omkring betydningen ift. det røde Ø-mærke. Dem der kender begge mærker (29%) er delt i opfattelsen af mærket. 40% mener EU-logoet erstatter det danske Ø-mærke. 28% mener det er et supplement til Ø-mærket. Billedet er det samme som efter den første indrykningsperiode.

4 - 2 Ift. postmåling 1 efter den første periode er det tydeligt, at markant flere har svært ved at tage stilling hvad EU-logoet betyder ift. det røde Ø-mærke. De svarer oftere ved ikke på spørgsmålene om, hvad EU-logoet står for ift. det røde Ø-mærke. Det tages som udtryk for, at det lavere medietryk i anden periode, giver mindre sandsynlighed for at den enkelte person ser flere elementer af kampagnen, og dermed har sværere ved at fange detailbudskaber. Tillid til mærkerne Så godt som alle danskere har tillid til det røde Ø-mærke. Også EU-logoet er der udbredt tillid til (65% mod 77% efter den første indrykningsperiode). 78% af befolkningen erindrer, at have set mindst ét element fra kampagnen. 56% har set filmene, 31% annoncerne og 46% mener at have set anden reklame med EU-logoet. Alle niveauer er lidt lavere end efter den første indrykningsperiode. Forståelse af budskab Personer, der erindrer at have set TV-filmene eller annoncerne, hæfter sig primært ved, at der er kommet et nyt økomærke i EU, som er et fælles standardmærke. Mere end halvdelen hæfter sig også ved, at et fælles mærke letter handelen med økologiske varer over grænserne. Holdning til kampagnen Dem der erindrer kampagnen, er overvejende positive i deres umiddelbare holdning. Primært begrundet med kampagnens humoristiske form. Dette liking mål indikerer, at målgruppen har en rimelig høj tærskel for, hvornår de bliver trætte af, at se kampagnen. Kendskabet til er 18% - et niveau der er faldet ift. målingen efter den første kampagne periode.

5 - 3 Alt-i-alt viser målingen efter den anden kampagneperiode, at kendskabet til EU-logoet for økologiske fødevarer falder ift. niveauet efter den første periode. Der er altså færre, der kender det, men dem der kender logoet har omtrent samme opfattelse af betydningen, som efter den første kampagneperiode. Når der spørges mere konkret ind til hvad mærket betyder (på en række dimensioner), er der markant flere efter anden periode, som bliver usikre og svarer ved ikke. Kombineres dette med, at lidt færre husker de enkelte elementer i kampagnen, må konklusionen være, at det lavere medietryk i anden periode har en negativ konsekvens for kendskabsniveauet og det man ved om EU-logoet. Man kan naturligvis diskutere om et overordnet kendskabsniveau på 29% i befolkningen er godt nok efter det første år. Det må bero på dels kampagnens omfang og dels at budskabet er relativt svært at videreformidle/forklare. Det er under alle omstændigheder klart, at medietrykket i anden kampagneperiode ikke har været nok til at fastholde det højere kendskabsniveau på 42% i oktober.

6 Kender du, eller har du hørt om dette logo? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 42% 53% 29% Ja Nej Ved ikke 61% 10% 29% af befolkningen (15-65 år) kender, eller har hørt om logoet. Det er et fald fra 42% i november. Begge målinger er foretaget umiddelbart efter de to indrykningsperioder. I og med at mediebudgettet var markant højere i første periode er det forventeligt, at kendskabsniveauet falder. Man kan sige, at den samlede kampagneeffekt på tværs af de to indrykningsperioder er, at 29% af befolkningen i dag kender til EU-logoet. Faldet viser også, at det i lanceringsperioden er nødvendigt med et konstant relativt højt medietryk, hvis ambitionen er, at 42% af befolkningen skal kende EU-logoet. Logoet er stadig nyt i markedet og dermed er kendskabet endnu ikke solidt forankret, men stadig følsomt ift. den løbende kampagne aktivitet. Kendskabet er lidt højere i HT-området, formentligt fordi der her har været en højere intensitet på udendørsreklame.

7 Kender du, eller har du hørt om dette logo? 50% 40% 30% 42% 29% 20% 10% 0% 7% Marts September Oktober Ovenfor ses kendskabsudviklingen tilbage fra marts. På det tidspunkt havde der været PR-omtale, men ikke oplysningskampagner for EU-logoet.

8 Hvor har du set logoet? 0% 20% 40% 60% På økologiske fødevarer 22% 33% På skilte og plakater i supermarkeder 12% 18% I annoncer 31% 41% I reklamefilm På andre reklamer, f.eks. på busser, togstationer 7% 20% 47% 53% Andre steder 11% 9% Ved ikke 11% 9% TV-mediets styrke fremgår tydeligt. TV-reklamerne er stadig den største kilde til befolkningens kendskab til EU-logoet for økologisk jordbrug. Men den anden kampagneperiode var mindre domineret af TVog mere af annoncer, og det ses. Annoncerne er således en væsentlig større kilde til kendskab end i den første periode. Flere oplever, at have set logoet på varer i butikkerne. Et tegn på øget brug af af logoet blandt producenter af fødevarer. Færre har set det på outdoor reklamer og flere i annoncer.

9 Ved du hvad logoet betyder? Uhjulpet 0% 10% 20% 30% 40% Økologisk vare Fælles mærke for økologi i EU Erstatning for det røde øko-mærke Varer der ikke er sprøjtet 9% 8% 5% 21% 27% 35% 34% 34% Nej 14% 14% Andet Ved ikke 2% 3% 0% Den del af befolkningen, som har set EU-logoet, forbinder det primært med et mærke for økologiske fødevarer, og at det er et fælles mærke for økologi i EU. Det er altså de primære formål med kampagnen, der bundfælder sig i forståelsen af logoet. Forståelsen fastholdes altså på samme niveau, som efter første indrykningsperiode. Kun 14% har ikke noget bud på logoets betydning.

10 Kender du, eller har du hørt om dette mærke? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja 93% 98% Nej 4% Ved ikke 3% 2% Det danske røde Ø-mærke er kendt af så godt som hele befolkningen - 5%-point højere end efter første indrykningsperiode. Til sammenligning er kendskabet til EU-logoet 29%. På trods af et højere kendskab til det røde Ø-mærke, kan befolkningen ikke spontant hæfte et mere nuanceret indhold på mærkets betydning, end det er tilfældet for EU-Logoet (se næste disse).

11 Økologisk vare Statskontrolleret økologi Det danske økomærke Det gamle økologi mærke Andet Ved ikke Ved du hvad mærket betyder? Uhjulpet 0% 10% 20% 30% 40% 3% 4% 8% 7% 7% 9% 20% 25% 32% 34% 33% 29% 1/3 forbinder det med et mærke for økologiske fødevarer, og 1/3 at det er det danske mærke for økologi niveauer der matcher forståelsen af EUlogoet. Det nye fælles EU-logo for økologisk jordbrug er altså efter begge kampagneperioder bragt frem til næsten det samme umiddelbare vidensniveau, som det eksisterende røde Ø-mærke.

12 Står de to mærker for det samme? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 59% 9% 31% Mærkerne står for det samme Mærkerne står ikke for det samme Ved ikke 59% 10% 31% Direkte adspurgt mener hovedparten af befolkningen, at de to mærker står for det samme. Et resultat der må være overens med de mål, som Direktoratet for har for de to mærker. Som det fremgår, er der ingen ændring fra første til anden kampagneperiode.

13 Er du uenig/enig i flg. udsagn? 0% 20% 40% 60% 80% 100% EU-logoet erstatter det danske Ø- mærke EU-logoet erstatter det danske Ø- mærke EU-logoet er et supplement til det danske Ø-mærke EU-logoet er et supplement til det danske Ø-mærke Producenter skal altid bruge begge mærker på økologiske varer Producenter skal altid bruge begge mærker på økologiske varer 25% 15% 22% 8% 35% 10% 32% 11% 50% 47% 40% 28% 11% 6% 6% 45% 41% 13% 15% 30% 15% 29% 26% 40% Producenter må bruge begge mærker eller kun det ene efter eget valg Producenter må bruge begge mærker eller kun det ene efter eget valg 29% 9% 28% 34% 28% 7% 19% 46% Uenig Hverken uenig eller enig Enig Ved ikke Befolkningen er delt i opfattelsen af mærket. 40% mener EU-logoet erstatter det danske Ø-mærke. 28% mener det er et supplement til Ø-mærket. Billedet er det samme som efter den første indrykningsperiode. En stor andel af befolkningen har svært ved at tage stilling til reglerne for producenternes brug af mærkerne. Generelt ses det, at flere svarer ved ikke efter anden periode. Det tilskrives bla. at kampagnen i anden omgang var mindre og spredt over en længere tidsperiode. Dermed har den enkelte person typisk set færre elementer, og dermed haft sværere ved at fange detailbudskaber.

14 Er du uenig/enig i flg. udsagn? 0% 20% 40% 60% 80% 100% EU-logoet må bruges af alle producenter i Danmark på lige fod med det røde Ø-mærke EU-logoet må bruges af alle producenter i Danmark på lige fod med det røde Ø-mærke EU-logoet kan bruges af udenlandske producenter som eksporterer varer til Danmark EU-logoet kan bruges af udenlandske producenter som eksporterer varer til Danmark 13% 10% 16% 8% 7% 7% 52% 38% 66% 55% 24% 41% 20% 34% EU-logoet kan bruges af danske producenter, som eksporterer varer til andre EUlande i stedet for det røde Ø- mærke EU-logoet kan bruges af danske producenter, som eksporterer varer til andre EU-lande i stedet for det røde Ø-mærke 77% 57% 17% 33% Uenig Hverken uenig eller enig Enig Ved ikke Generelt ses det igen, at flere svarer ved ikke efter anden periode. Det tilskrives bla. at kampagnen i anden omgang var mindre og spredt over en længere tidsperiode. Dermed har den enkelte person typisk set færre elementer, og dermed haft sværere ved at fange detailbudskaber.

15 Hvor stor tillid har du til Ø-mærkningen? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 16% 65% 12% EU-logo 18% 59% 6% 13% Røde ø-mærke 53% 54% 41% 36% Ingen tillid Kun lidt tillid Rimelig tillid 100% tillid Ved ikke Tilliden til det danske Ø-mærke er meget udbredt. Så godt som hele befolkningen har tillid til mærket, og 36% har 100% tillid. Også EU-logoet er der udbredt tillid til. På samme niveau som efter første kampagneperiode. Tilliden er altså fastholdt på samme høje niveau som efter den første periode.

16 Erindrer du kampagnen? Film 60% 57% 50% 40% 30% 47% 42% 42% 31% 38% 20% 10% 0% 2% 6% Ja, film A Ja, film B Nej, ingen af dem Ved ikke Filmene erindres af lidt færre efter kampagnens anden indrykningsperiode. Kampagnetrykket formår altså næsten at fastholde erindringsniveauet af filmene, men ikke at løfte det yderligere.

17 Erindrer du kampagnen? Annoncer 80% 60% 69% 64% 40% 20% 0% 8% 9% 7% 6% Ja, annonce 1 (Økologi i Frankrig) Ja, annonce 2 (Økologi i Spanien) 13% 11% Ja, annonce 3 (Økologi i Irland) Erindringen af annoncerne efter anden indrykningsperiode er på niveau med første periode. 29% har set minimum én af annoncerne, og typisk kun én. 4% 3% Ja, annonce 4 (Økologi i Holland) Nej, ingen af annoncerne

18 Erindrer du kampagnen? Busskilte, buslangsider eller plakater 0% 20% 40% 60% 80% 100% 58% 28% 14% Ja Nej Husker ikke 46% 36% 19% Den anden indrykningsperiode omfatter i væsentligt mindre omfang busskilte, buslangsider og plakater. Det afspejles i målingen, idét færre erindrer disse elementer efter anden periode. Dog er det interessant, at der alligevel er 46% som mener, at de har set disse reklamer. Det skyldes bla. at nogle blander de de to perioder sammen.

19 Hvad fortæller reklamen dig? TV-film Uhjulpet Fælles EU standard/mærke 10% 25% Noget om økologi 7% 5% At de andre lande ikke kan sige Ø 7% 9% Skabe opmærksomhed om økologiske produkter/det er godt Økologi i Europa 12% 11% 12% 12% Nyt økomærke i EU 18% 25% 0% 10% 20% 30% Personer, der erindrer at have set TV-filmene, hæfter sig primært ved, at budskabet om at der er kommet et nyt økomærke i EU. Derudover er det begrænset, hvad man hiver ud af reklamerne.

20 Hvad fortæller reklamen dig? - Annoncer Uhjulpet Du kan få økologiske produkter i hele EU 5% 12% Noget om økologi i EU 7% 9% Økologi er godt/køb økologisk 10% 22% Oplyse om det nye EU økomærke 18% 20% EU har ens standarder for økologi 18% 28% 0% 10% 20% 30% Dem der erindrer annoncerne opfatter primært, at der er kommet et nyt standard EU Ø-mærke og at økologi er godt.

21 Hvilke af følgende fortæller reklamerne dig? Hjulpet TV-film 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Der er kommet et nyt EU-logo, som betyder det samme som det 28% 36% Der er kommet et nyt EU-logo, som skal erstatte det røde Ø Et fælles EU økologi logo er vigtigt for, at der kan handles 26% 24% 54% 53% EU s økologi logo er vigtigt for, at der kan komme flere øko 4% 11% Ved ikke 6% 10% Med lidt hjælp viser det sig, at dem der har set TV-filmene, ikke blot opfatter, at der er kommet et nyt fælles økomærke i EU. Godt halvdelen hæfter sig også ved, at et fælles mærke letter handelen med økologiske varer over grænserne. Det same gælder annoncerne se næste side.

22 Hvilke af følgende fortæller reklamerne dig? Hjulpet - Annoncer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Der er kommet et nyt EU-logo, som betyder det samme som det 27% 40% Der er kommet et nyt EU-logo, som skal erstatte det røde Ø 21% 24% Et fælles EU økologi logo er vigtigt for, at der kan handles 56% 60% EU s økologi logo er vigtigt for, at der kan komme flere øko 6% 11%

23 Hvad synes du om reklamerne? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6% 7% 39% 47% 50% 39% Meget dårligt Dårligt Hverken dårligt eller godt Godt Meget godt Ved ikke 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8% 40% 39% 6% 10% 42% 36% Holdningen til TV-filmene og annoncerne er overvejende positiv. Kun få er decideret negative. Ift. andre tests af film/annoncer er andelen, der synes meget godt om kampagnen lidt lavere end et gennemsnitligt niveau. Den generelle holdning er positiv uden at være begejstret.

24 Kender du/har du besøgt 0% 20% 40% 60% 80% 100% 27% 72% Hørt om den, og har besøgt den Hørt om den, men har ikke besøgt den Har ikke hørt om den 18% 80% Ved ikke Kendskabet til er 18% - et niveau der synes OK da kampagnens hovedfokus ikke har været på, at udbrede kendskabet til n. Dog er kendskabet faldet siden første indryknings periode. Andelen der har besøgt n er grænsende til 0%

25 Har reklamerne betydet, at du er mere opmærksom på økologiske fødevarer? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 15% 82% Ja Nej Ved ikke 11% 86% 11% af dem der erindrer kampagnen hævder, at de er blevet mere opmærksom på økologiske fødevarer efter, at have set kampagnen.

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS Evaluering af kampagnen Rapport Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen

Læs mere

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015

DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1. April 2015 DGI, Potentialet for gadeidræt og den selvorganiserede livsstilsudøver 2015 Side 1 April 2015 Hovedkonklusioner Interessen for gadeidræt er stor i Danmark Blandt de 15-35 årige er 8 % aktive gadeidrætsudøvere.

Læs mere

Posttest af reklamespot XX - XX

Posttest af reklamespot XX - XX Posttest af reklamespot XX - XX Setup Undersøgelsens formål: Primært: Posttest af reklame

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016

Markedsanalyse. Flere danskere kender og køber Fairtrade. 30. juni 2016 Markedsanalyse 30. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere kender og køber Fairtrade Highlights: Fairtrade-mærket har en

Læs mere

Din kollega er syg! Er du fraværende?

Din kollega er syg! Er du fraværende? Din kollega er syg! Er du fraværende? Rapport December 2005 / februar 2006 Udarbejdet af: Tele-Mark A/S Frederiks Allé 112 B 8000 Århus C Tlf: 70 237 238 Fax: 70 237 228 Seniorprojektleder Allan Falch

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017

Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September 2017 Miljø- og Fødevareministeriet Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke September Kampagnemåling på Det Økologiske Spisemærke Målgruppe Mænd og kvinder 18+ Indsamlingsmetode Online interviews Antal interviews

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010

Selekampagne 2010. Rådet for Sikker Trafik. Uge 9-10 2010 Selekampagne 2010 Rådet for Sikker Trafik Uge 9-10 2010 Baggrund I 2008 besluttede Rådet for Sikker Trafik (dengang Rådet for Større Færdselssikkerhed) at der skulle køres en 3-årig indsats for at øge

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg

Notat til Folketingets Europaudvalg Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 68 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevarepolitisk kontor/2.1 Den 9. januar 2008 FVM 480 Notat til Folketingets

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012

NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 NEMID IMAGEMÅLING 2012 MEC, SEPTEMBER 2012 # METODE METODE NEMID 2012 MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 15 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING Dataindsamlingerne

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Se mig Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Jesper Bay-Callesen Gennemført d. 16. til 19. november, 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel Juli 2010 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN... 4 2.2 VANDRERHJEM SEKTIONEN... 8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT OG ANNONCE...

Læs mere

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen

30. NOVEMBER Tilpas dit navn og titel ved at tilgå Diasmaster under Vis i topmenuen 1 HVAD AFGØR OM FORBRUGERE I IND- OG UDLAND VIL KØBE DANSK ØKOLOGI? Øget værditilvækst kræver, at produkter har noget ekstra at tilbyde forbrugerne sammenlignet med tilsvarende standardvarer Økologisk

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Lærernes troværdighed

Lærernes troværdighed Radius Kommunikation Lærernes troværdighed Befolkningsanalyse 08.04.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation

Læs mere

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.?

Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? status Hvor meget bedre omdømme kan man få for 60 millioner kr.? Kan man reklamere sig til et bedre omdømme? Det korte svar er nej. Det lidt længere svar er ja hvis det hele ikke bare er reklame. Vores

Læs mere

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights

Markedsanalyse. Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven. Highlights Markedsanalyse 3. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Flere danskere lægger Fairtrade i indkøbskurven Highlights I de seneste tre år

Læs mere

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER

MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER MARKEDSANALYSE AF POTENTIALE FOR NATIONALPARKFØDEVARER NATIONALPARK VADEHAVET LOKALOMRÅDET SEPTEMBER 2017 FORMÅL OG METODE Formål Danmarks Nationalparker overvejer at udvikle lokale nationalparkfødevarer

Læs mere

Kom/it afsluttende projekt

Kom/it afsluttende projekt Roskilde Tekniske Gymnasium Kom/it afsluttende projekt Udemiljø - affald i naturen Jonas Olesen, SeUn Takamoto og Theis Nielsen 2015 Indhold Formål og indledning... 2 Planlægning... 2 Tidsplan... 2 Problem...

Læs mere

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014

Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen. Præsentation september 2014 Imageanalyse 2014 Hjerteforeningen Præsentation september 2014 Fakta om undersøgelsen Formål og baggrund Første image-måling gennemført i 2013. Formål er afdækning af Hjerteforeningens image sammenlignet

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN

GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN GYMNASIEELEVER ØNSKER FÆLLES LØSNINGER PÅ FLYGTNINGEKRISEN Kontakt: Analytiker, Sarah Vormsby +4 21 81 6 sav@thinkeuropa.dk RESUME Danske gymnasieelever ønsker fælles, europæiske løsninger på flygtningesituationen,

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup

Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup Frank Hansen JuniorPeople Peop!eGroup JuniorPeople Frank/JP JuniorPeople har været reklamebureau på flere fagfolk kampagnen. Jeg har været den primære kontakt og projektleder. JuniorPeople er et reklamebureau

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE

BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE BRITISK EUROSKEPSIS ER MERE ØKONOMISK END DEN DANSKE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 21 54 88 21 cas@thinkeuropa.dk RESUME Den britiske afstemning om EU-medlemskabet har affødt lignende

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Panelundersøgelse. Danhostel

Panelundersøgelse. Danhostel Panelundersøgelse Danhostel September 2009 - Indholdsfortegnelsen - 1. INDLEDNING... 3 2. RESULTATER... 4 2.1 DANHOSTEL SEKTIONEN...4 2.2 VANDREHJEM SEKTIONEN...8 2.3 ERINDRING AF REKLAME SPOT...10 2.4

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum

DFI FILMBASEN. en status på det danske publikum DFI FILMBASEN en status på det danske publikum 2 BAGGRUND DFI FILMBASEN er udarbejdet i samarbejde med Dansk Reklamefilm. Data er indsamlet af YouGov Zapera via et on-line danmarkspanel. Målgruppen for

Læs mere

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson

Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet om køb af fødevarer og sæson Forbrugerpanelet har i marts 2015 svaret på spørgsmål om køb af fødevarer og sæson. Resume og konklusioner Resume og konklusioner Køb af fødevarer: Næsten

Læs mere

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme

Markedsanalyse. Kantinegæstens stemme Markedsanalyse 23. august 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Kantinegæstens stemme T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Highlights 63 pct. af danskerne har adgang til en kantine

Læs mere

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder.

John Hansen har i mail af 30. juni 2004 klaget over, at tv-reklamerne for Oddset, som sendes på TV 2, er kønsdiskriminerende og nedgør kvinder. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame John Hansen Baunegårdsvej 73 Bredegrund 7, 3. tv 2900 Hellerup 2300 Sundby København den 9. september 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Tipstjeneste sendt på TV 2 John

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom DANSKERNES TV BRUG Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom GENERELT FOR DANSKERNE TV SEENING I DAGENS DANMARK TV et har ikke længere vores fulde opmærksomhed

Læs mere

Respekt alkoholkampagne 2015

Respekt alkoholkampagne 2015 Respekt alkoholkampagne 2015 Problemet 140.000 danskere er afhængige af alkohol og 585.000 har et skadeligt højt alkoholforbrug. Kun 15.000 borgere kommer i alkoholbehandling, og der går typisk 12 år fra

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner.

Konklusioner. desto flere sender julehilsner og tilsvarende er det især ledere, som sender julehilsner. Indhold Konklusioner 3 Om modtagelse af julehilsner 5 Om at sende julehilsner 20 Det følelsesmæssige valg 30 Signalværdi 41 Om undersøgelsen 52 Kontakt 55 2012 Side 3 Konklusioner Om modtagelse af julehilsner

Læs mere

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland

Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland Oplæg til dialogmøde med strategigruppen, Økologisk Landsforening 27. november 2003/Thomas Roland For at lave en klar modsætning til det spændende oplæg, vi lige har hørt fra Tranberg, vil jeg lige sige

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl

Talen til Samråd F (om økologisk biavl) i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri onsdag den 25. februar 2015, kl Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2014-15 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 179 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Miljø/JARN Sagsnr.: 28721 Dok.nr.: 778595 Den 23.

Læs mere

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for

DI Topmødet 2011 Analyse. Business. Mange danskere foretrækker danske kolleger og chefer. Open. for pen for Bus DI Topmødet 11 Analyse Mange danskere foretrækker danske kolleger og Open for Business Mange danskere foretrækker danske kolleger og Ny DI-spørgeundersøgelse af danskernes holdning til udenlandsk

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat

Evaluering af kampagnen Think before you ink. Notat Evaluering af kampagnen Think before you ink Notat December 2013 1. Indledning og metode I efteråret 2013 gennemførte Miljøstyrelsen kampagnen Think before you ink. Kampagnen er en informationskampagne

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER

DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER f o r e n i n GRAKOM ANALYSE 11.11.15 DANSKERNES SYN PÅ REKLAMETRYKSAGER I en undersøgelse foretaget af Epinion for Brancheforeningen Grakom siger 75 pct. af danskerne, at de er tilfredse med at modtage

Læs mere

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk

Strategirapport for Bloggen alletidersslankekur.dk Kan du heller ikke finde rundt i alle de slankekure, du bliver bombaderet med i ugeblade, aviser og tv så se med på min blog, hvor jeg foreløbig har samlet 23 slankekure her kan du finde lige den, der

Læs mere

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform

Resultater Dette afsnit består af spørgsmålene og svarene fra de fire interviews i stikordsform Indledning Det digitale biblioteksfremstød på Arla Foods i Kruså, henvender sig hovedsagligt til de ca. 136 ufaglærte, med henblik på at informere borgere der normalt ikke bruger biblioteket om de digitale

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter

Notat. Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Notat Befolkningsundersøgelse om bæredygtige produkter Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009

En lettere barndom. Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 En lettere barndom Kampagne for Sundhedsstyrelsen Efterår 2009 Baggrund I Danmark er der mere end 1,3 mio. overvægtige, og noget af det mest bekymrende er, at flere og flere børn og unge kæmper med vægten.

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld.

Drama film bliver også set for at have hyggeligt samvær og for filmoplevelsens skyld. Genrer Af hvilken grund tog du i biografen? Blandt titlerne, respondenterne angiver at have set sidst, er der relativt mange i følgende genrer; action (19%), børnefilm (16%) og drama (14%). ene bliver

Læs mere

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet

Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Undersøgelse om rejsekort i den danske befolkningen, der bruger kollektiv transport mindst 1 gang i kvartalet Rejsekort 15. dec 2014 Summary for befolkningsundersøgelse! I forhold til 2013, synes en større

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

HVAD MED FORBRUGERNE?

HVAD MED FORBRUGERNE? HVAD MED FORBRUGERNE? Peter Sandøe, Tove Christensen, Karsten Klint Jensen. Sara Kondrup & Jesper Lassen IPH, FOI & CeBRA Københavns Universitet, LIFE www.dyreetik.dk UDGANGSPUNKT Forbrugerne har en berettiget

Læs mere

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2.

Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. 1 Formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal Claus Jensen Tale ved præsentationen af tænketanken EUROPA Mandag den 2. december 2013 Godmorgen, og også et velkommen til dette møde fra mig.

Læs mere

Kampagne effektmåling af

Kampagne effektmåling af Kampagne effektmåling af Åben dør og Se mig Gennemført d. 23. juni til 24. juni 2015 1 Baggrund og formål Citrusmedia har for Frederiksberg Kommune i løbet af den seneste måned kørt kampagnen Åben dør

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker

MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Danmarks Apotekerforening Analyse 2. april 2014 MEGAFON: Tilfredse danskere ønsker ikke liberalisering af apoteker Et markant flertal på tre ud af fire danskere siger nej til en liberalisering af apotekerne,

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

OK Jubilæumsfest: COOP-Pluspoint ved køb af brændstof på OK Benzinanlæg

OK Jubilæumsfest: COOP-Pluspoint ved køb af brændstof på OK Benzinanlæg I forbindelse med OK s Jubilæum gennemfører COOP Danmark A/S og OK i samarbejde en landsdækkende kampagne. Kampagnen der starter i uge 33 og fortsætter året ud, går ud på, at COOP-Plus medlemmer i perioden

Læs mere

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat

Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat Notat Befolkningsundersøgelse om offentligt-privat samarbejde Til: Fra: Dansk Erhverv, LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en befolkningsundersøgelse om offentligtprivat samarbejde. Meget

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO

Økonomisk analyse. Danskerne efterspørger mere viden om GMO Økonomisk analyse 4. juni 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne efterspørger mere viden om GMO En spørgeskemaundersøgelse foretaget

Læs mere

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017

Markedsanalyse. 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke. 17. maj 2017 Markedsanalyse 17. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk 8 ud af 10 danskere: Positiv overfor et statsligt dyrevelfærdsmærke Det statslige

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006

Stop unødvendige dyreforsøg. 2 April 2006 Stop unødvendige dyreforsøg 2 April 2006 Tekst: Tom Bengtsen og Helene Kemp DYRENES BESKYTTELSE MENER 340 forsø Astronomisk mange dyr bliver brugt til Sæt penge af til alternative test Arne Stevns, 10

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016

EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE Mæglerbrief, oktober 2016 EDC ERHVERV EFTERÅRSKAMPAGNE 2016 Mæglerbrief, oktober 2016 HVAD ER EFTERÅRSKAMPAGNEN? Hvad er efterårskampagne? Første fælles kampagne i EDC Erhverv hvor vi bl.a. vil være synlige på TV2 News og i en

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Danskernes syn på sundhedsforsikringer

Danskernes syn på sundhedsforsikringer Danskernes syn på sundhedsforsikringer 15.06.2009 1. Indledning og sammenfatning Sundhedsforsikringer bliver stadig mere udbredte. Ved udgangen af 2008 havde knap 1 mio. danskere en sundhedsforsikring.

Læs mere

Klimabarometeret. Februar 2010

Klimabarometeret. Februar 2010 Klimabarometeret Februar 2010 1 Indledning Fra februar 2010 vil CONCITO hver tredje måned måle den danske befolknings holdning til klimaet. Selve målingen vil blive foretaget blandt cirka 1200 repræsentativt

Læs mere

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012

Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 Markedsføringskampagnen så går det løs igen! Anden fase af markedsføringskampagnen forår 2012 1 Om branchekampagnen Kampagnen sætter fokus på Brug advokat tidligere i forløbet (investeringen og forsikringen

Læs mere