Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012"

Transkript

1 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. januar 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Der er drøftelse med ERFA-gruppe og halinspektør vedr. processen for evaluering af Lejre Modellen og beskrivelse af fremtidig model kl. 17:15-18:30 i kantinen på Rådhuset i Allerslev.

2 Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden KF - Temadrøftelse KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lyndby Korets julekoncert KF - Biblioteks- og arkivplan KF - Budgetbesparelse 2012 Lejre Bibliotek og Arkiv KF - Eventuelt...11

3 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 1 1. KF - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/23096 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Godkendt

4 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 2 2. KF - Temadrøftelse Sagsnr.: 11/24574 Resumé: A. Temadrøftelse med ERFA-gruppen (halbestyrelsesformænd og -næstformænd), kommunale idrætshaller vedr. afdækning og forventninger til processen for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremtidig model. Indbydelse til ERFA-gruppen og notat om proces i 4 trin er vedlagt. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Bilag: 1. Indbydelse til ERFA-gr. til temadrøftelse med UKF vedr. proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model Notat Proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Drøftet

5 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 3 3. KF - Ansøgning om tilskud fra pulje til andre kulturelle opgaver - Lyndby Korets julekoncert Sagsnr.: 11/22941 Resumé: Administrationen har modtaget en ansøgning af den 9. november 2011, fra formanden fra Lyndby Koret, Lea Klavsen, om tilskud til løn til professionel musiker ved Lyndby Korets Julekoncert i december Der søges om i alt kr. Grunden til, at sagen først kommer til behandling nu er, at der har været løbende korrespondance med ansøgeren om oplysninger til sagsfremstillingen. Sagsfremstilling: Lyndby Koret er en forening, der er stiftet i september 2009 og Koret synger især nordisk musik. Koret består af ca. 20 medlemmer primært fra Lyndby-området, og ingen af medlemmerne er under 25 år. Foreningen er ikke godkendt i henhold til Folkeoplysningsloven. Lyndby Koret ansøger om dækning af udgifter til professionel musiker i forbindelse med julekoncert, dels til selve koncerten og dels til øve-aften inden koncerten. I følge formanden for koret er formålet, at give koret god mulighed for ny musiklæring gennem samarbejdet med en professionel musiker. Koncerten vil være søndagens arrangement/musikgudstjeneste i Lyndby Kirke, hvor også kirkens børnekor synger. Formanden oplyser, at dette er 3. julekoncert, og at de ikke har brugt professionelle musikere ved de andre koncerter og derfor ikke haft større udgifter. Administrationens vurdering: Administrationen oplyser, at kriterierne for at søge om tilskud fra "Pulje til andre kulturelle opgaver" er: Arrangementet skal være lokalt forankret Tilbuddet skal være åbent for alle Arrangementet ikke er kommercielt Der skal foreligge et budget for arrangementet Administrationen vurderer, at kriterierne er opfyldt. Økonomi og finansiering: Der tages ikke entre til arrangementet. Der søges om dækning af udgifter til professionel musiker, DMF s tariffer: Koncert + forprøve på dagen 2.004,75 kr. 2 øveaftner (4 timer i alt) 1.588,00 kr. 3 x instrumenttransport 396,00 kr. I alt 3.988,75 kr. Derudover er der udgifter til noder, mens kirken betaler for trykning af programmet. Menighedsrådet støtter i år med et beløb til det efterfølgende gløgg-arrangement for kor og gæster. Administrationen oplyser, at der i budget 2012 for "Pulje til andre kulturelle opgaver" er kr., hvoraf der ikke er disponeret. Herefter er der kr. til rådighed.

6 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 4 Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid. Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at sagen drøftes. Bilag: 1. Ansøgning Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Der bevilliges tilskud på kr. fra Pulje til andre kulturelle opgaver.

7 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 5 4. KF - Biblioteks- og arkivplan 2015 Sagsnr.: 10/3437 Resumé: I henhold til handleplan for Lejre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev der i 2010 igangsat en biblioteksanalyse, med henblik på udviklingen af en biblioteksplan for Lejre Bibliotekerne. Kommissorium blev godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid den 10. marts Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011, at Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne skal sammenlægges til én virksomhed, som led i ændringer af den kommunale organisation. Et fælles kommissorium for udarbejdelse af plan for udviklingen af en samlet kulturinstitution frem mod år 2015 blev besluttet den 8. juni Formålet med Biblioteks- og arkivplan 2015 er, at skitsere en plan for udviklingen af Lejre Bibliotek og Arkiv som er udviklingsorienteret og har ambitioner om at udvikle "mere bibliotek og arkiv for pengene". Udvalget for Kultur & Fritid har på sit møde den 7. december 2011 haft en temadrøftelse af et foreløbig udkast til Biblioteks- og arkivplan En projektgruppe har udarbejdet oplæg bestående af beskrivelse af forslag til udvikling af biblioteks- og arkivområdet, faktuelle oplysninger og nøgletal (bilag). I forslaget bibeholdes bibliotek og arkiv i de nuværende lokaliteter. Ledelsen af bibliotek og arkiv organiseres med én leder, én souschef samt et bibliotekteam og et arkivteam. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen. Sagsfremstilling: Forslaget tager afsæt i Udvalget for Kultur & Fritids visioner A - D. Udvalget for Kultur & Fritid har på et visionsmøde den 2. juni 2010 besluttet pejlemærker og retning for udviklingen af Lejre Kommunes bibliotek. De er sammenholdt i fire visioner A - D. Med udgangspunkt i visionerne foreslår projektgruppen følgende udviklingsaktiviteter: Vision A (biblioteket som teknologisk multihal) Udvikling af fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv Indkøb af digitale ydelser, så borgerne har adgang til nye relevante webservices, betalingsbaser og indekser Etablering af trådløst netværk i alle biblioteksafdelinger Opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer til et niveau der sikrer, at bibliotek og arkiv kontinuerligt er på omgangshøjde med udviklingen Vision B (biblioteket som et orakel) Indførelse af en ny service: Book en bibliotekar/arkivar til at hjælpe med søgning i databaser mv. Vision C (biblioteket som kulturinstitution)

8 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 6 Indgåelse i partnerskaber og samarbejder med offentlige og private for at styrke bibliotek og arkiv som kulturinstitution Vision D (åbne og tilgængelige biblioteker) Indretning af åbent bibliotek i afdelingen i Gevninge Etablering af børnehavebibliotek i børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup Etablering af to "Servicepunkter", hvor borgerne kan hente bestilte materialer og aflevere materialer. "Servicepunkterne" etableres i henholdsvis Møllehuset i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby Etablering af selvbetjeningsautomater i biblioteksafdelingerne i Lejre og Osted Desuden foreslås at: Hovedbiblioteket flyttes fra Kirke Hyllinge til Hvalsø Flytningen er begrundet i, at der i henhold til Lejre Kommunes gældende planstrategi ønskes en udvikling af Hvalsø som "et kulturelt fyrtårn". Biblioteket i Hvalsø er beliggende i Kulturhuset sammen med arkiv, musikskole og billedskole. Det giver gode muligheder for synergi i forhold til udvikling af disse kulturinstitutioner. Konsekvensen af flytningen af hovedbibliotek er, at Lejre biblioteks officielle adresse flyttes fra biblioteket i Kirke Hyllinge til biblioteket i Hvalsø. Service og åbningstid forbliver uændret i biblioteket i Kirke Hyllinge. Opretholdelse af biblioteksafdelinger og arkivafdelinger Der er fortsat bibliotek i Kirke Hyllinge, Hvalsø, Lejre, Gevninge og Osted, og fortsat arkiv i Sæby gamle skole, Kulturhuset i Hvalsø og ved Kulturhuset Felix. Ledelsens organisering I henhold til kommissoriet skal bibliotek og arkiv samles til én virksomhed med ét budget og én samlet ledelse. Projektgruppen foreslår: Én leder med overordnet og strategisk ansvar for økonomi, administration og personale samt ansvar for varetagelse af udbygning af bibliotekets- og arkivets fagligheder. En souschef for lederen. Et bibliotekteam og et arkivteam bestående af medarbejderne på de to områder. Faglighed i arkivet sikres jf. projektgruppen ved Medarbejdere med en akademisk kulturhistorisk uddannelse og erfaring er garanter for, at arkiverne fortsat kan producere ny viden og ny forståelse af kommunens historie på basis af samlingerne og løbende dokumentation og forskning. Medarbejdere med en registreringsfaglig uddannelse og erfaring varetager organisering af materialer, som er baggrund for forskning og formidling. Udtalelser: Personalet i bibliotek og arkiv har været inddraget grundigt i processen vedr. udarbejdelse af biblioteks- og arkivplan.

9 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 7 Dagtilbudschefen og Børnehaven Møllehusets leder er positive over for tanken om at huse børnehavebibliotek samt servicepunkt for afhentning og aflevering af materiale fra bibliotek og arkiv. Administrationens vurdering: Sammenlægningen af bibliotek og arkiv indgår i Lejre Kommunes organisationsprojekt, Ledelse & Organisation og der er udarbejdet forslag til ny organisationsplan for den sammenlagte virksomhed. I organisationsplanen indgår: én leder, én souschef samt ét bibliotekteam og ét arkivteam. Dagtilbudschefen, Møllehusets forældrebestyrelse og ledelse inddrages ved etablering af børnehavebibliotek og servicepunkt i børnehaven. Økonomi og finansiering: Der er anlægsudgifter forbundet med nogle af udviklingsinitiativerne i biblioteks- og arkivplanen: Etablering af fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv samt opkvalificering af personalets IT-kompetencer, kr. Indretning af åbent bibliotek i Gevninge, kr. Etablering af to servicepunkter, kr. 2 selvbetjeningsautomater, kr. I alt kr. Investeringsforslagene fremsendes til budgetprocessen for Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at forslag til biblioteks- og arkivplan principgodkendes for så vidt angår den fremtidige udvikling af bibliotek og arkiv. 2. at de nævnte investeringsforslag fremsendes til budgetprocessen for at organisationsplan for det samlede bibliotek og arkiv godkendes Bilag: 1. Biblioteks- og arkivplan 2015 Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Udvalget for Kultur & Fritid godkendte organisationsplanen for det samlede bibliotek og arkiv. I øvrigt udsat til fornyet behandling i april 2012, idet udvalget ønsker at biblioteks- og arkivplanen ændres på følgende punkter: Vedr. vision A og B: Indarbejdes fortsat Vedr. vision C:

10 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 8 Det forudsættes, at der udarbejdes nærmere retningslinjer til politisk behandling inden iværksættelse. Vedr. vision D: Det undersøges hvad det koster at etablere åbent bibliotek på alle biblioteker. Et flertal af A og F kan ikke anbefale at der etableres et åbent bibliotek i afdelingen i Gevninge, men anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i Hvalsø og Kirke Hyllinge. Et mindretal (V) anbefaler, at der etableres åbent bibliotek i alle afdelingerne. Etablering af børnehavebibliotek i børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup udgår. Etablering af to Servicepunkter, hvor borgerne kan hente bestilte materialer. Servicepunkterne etableres i henholdsvis Møllehuset i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby udgår. Ny vision E: Et flertal af A og F ønsker, at der indarbejdes en analyse af etablering af pilotprojekt om et fælles bibliotek for skolebibliotek og folkebibliotek på Allerslev skole. Venstre finder, at pilotprojektet placeres på Osted skole.

11 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 9 5. KF - Budgetbesparelse 2012 Lejre Bibliotek og Arkiv Sagsnr.: 12/31 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011, at Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne skal sammenlægges til én virksomhed, som led i ændringer af den kommunale organisation. Kommunalbestyrelsen har med beslutning om budgettet for 2012 pålagt Lejre Bibliotek og Arkiv en besparelse på kr. Administrationen foreslår, at besparelsen udmøntes på lønbudgettet med henholdsvis kr. på biblioteksdelen og kr. på arkivdelen. Sagen forelægges med henblik på politisk beslutning. Sagsfremstilling: Udmøntning af budgetbesparelsen er indgået i ledelsens overvejelser i forbindelse med organisering af sammenlægningen af bibliotek og arkiv. Ledelsens forslag til udmøntning af besparelsen har været forelagt personalet i henholdsvis bibliotek og arkiv, med henblik på at medarbejderne kunne komme med forslag til udmøntning af besparelsen. Udtalelser: Bibliotekets personalemøde med MED-status og arkivets medarbejdere har fået forelagt ledelsens forslag til udmøntning på et fælles møde. Desuden er medarbejdernes blevet hørt og givet mulighed for at kommentere udmøntningen samt komme med forslag til anden udmøntning af budgetbesparelsen. Høringssvar fra arkivets og bibliotekets personale er vedlagt som bilag. Administrationens vurdering: Besparelsen på lønbudgettet indebærer, at en ledig stilling svarende til en udgift på kr. i biblioteket ikke genbesættes. Besparelsen for arkivdelen forventes at blive hentet på besparelse af ledelsesdelen ved sammenlægning med biblioteket. Økonomi og finansiering: Administrationen foreslår, at besparelsen udmøntes på lønbudgettet med henholdsvis kr. på biblioteksdelen og kr. på arkivdelen. Beslutningskompetence: Udvalget for Kultur & Fritid Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at besparelsen på kr. fra 2012 udmøntes med kr. på biblioteksdelens lønbudget og med kr. på arkivdelens lønbudget. 2. at besparelsen på arkivets lønbudget udmøntes svarende til reduktion af ledelsestimerne ved sammenlægning af bibliotek og arkiv.

12 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side 10 Bilag: 1. Høringssvar bibliotekspersonalet 2. Høringssvar arkivpersonalet Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Indstillingerne tiltrådt. Flemming Damgaard Larsen (V) kan ikke tiltræde flertalsbeslutningen, idet besparelsen bør fordeles forholdsmæssigt på bibliotekets lønsum på kr. og arkivets lønsum på kr.

13 Lejre Kommune Udvalget for Kultur & Fritid Side KF - Eventuelt Sagsnr.: 11/23099 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Kultur & Fritid den : Intet

14 Bilag: 2.1. Indbydelse til ERFA-gr. til temadrøftelse med UKF vedr. proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 11. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

15 Til ERFA-gruppen vedr. kommunale idrætshaller Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Indbydelse til møde mellem Udvalget for Kultur & Fritid og ERFA-gruppen Udvalget for Kultur & Fritid har på sit møde den 7. december 2011 besluttet at igangsætte processen for evaluering af Lejremodellen. Janne Laursen Børn, Unge og Kultur D E Dato: 15. december 2011 J.nr.: 11/15586 Udvalget for Kultur & Fritid har hermed fornøjelsen af at indbyde ERFAgruppen til et møde med Udvalget, med henblik på at afdække forventninger og ønsker til processen for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af en fremtidig model. Mødet finder sted onsdag, den 11. januar 2012 kl Kantinen, Rådhuset i Allerslev, Lejrevej 15, 4320, Lejre Deltagere I mødet deltager foruden Udvalget for Kultur & Fritid og ERFA-gruppens medlemmer, kommunaldirektør Torben Gaarskær, kulturchef Thure Dan Petersen, ledende halinspektør René Emil Andersen, souchef Steen Finn Hansen og chefkonsulent Janne Laursen. Proces Processen med evaluering og beskrivelse af fremtidig model vil foregå i 4 trin, hvoraf mødet med Udvalget for Kultur & Fritid er det første trin. Notat for proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model (de 4 trin) vedlægges som bilag. Med venlig hilsen Lena Holm Jensen Formand for Kultur & Fritid Thure Dan Petersen Centerchef for Kultur, Fritid & Turisme

16 Bilag: 2.2. Notat Proces for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af fremadrettet model Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 11. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

17 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Janne Laursen Børn Unge & Kultur D E Proces for evaluering af Lejremodellen for organisering af kommunale Dato: 10. november 2011 idrætshaller og for udarbejdelse af forslag til fremadrettet model J.nr.: 11/15586 Det følgende er skitse for proces for evaluering af Lejremodellen samt proces for forslag til ny fremadrettet model. Processen kan opdeles i 4 trin: Trin 1:Der afholdes et møde mellem formand for Udvalget for Kultur & Fritid, ERFA-gr. (formænd og næstformænd for halbestyrelserne). Fra administrationen deltager kulturchef Thure Dan Petersen, ledende halinspektør René Emil Andersen og chefkonsulent Janne Laursen. Det er mødets formål at afdække forventninger og ønsker til processen for evaluering af Lejremodellen og beskrivelse af en fremtidig model. Trin 2: Der foretages en afdækning af Lejremodellens styrker og svagheder ved hjælp af en SWOT analyse 1. En eksternt konsulent styrer denne proces. Det afklares, hvem der skal bidrage til SWOT analysen. Trin 3: Der beskrives forslag til fremadrettet model for organisering af idrætshallerne. Det afklares, hvem der skal indgå i dette arbejde. Trin 4: Politisk proces: Forslag til model forelægges Udvalget for Kultur & Fritid. Herefter høring inden endelig forelæggelse for Kommunalbestyrelsen. Hvis udfaldet på mødet (trin 1) bliver, at der er enighed om at evalueringen foregår som beskrevet i trin 2-4, tager administrationen kontakt til ekstern konsulent og processen påbegyndes. Referaterne fra dialogmøder i 2011 mellem administrationen og de enkelte halbestyrelser indgår i evalueringen. 1 Er en analysemodel hvor Lejremodellens styrker (Strengths), svagheder (Weaknesses) muligheder (Opportinities) og trusler (Treats) kan afdækkes.

18 Der arbejdes hen i mod, at en fremtidig model kan have virkning fra 1. august Hvis der på mødet (trin 1) ikke opnås enighed om en evalueringsproces, nedsættes der en arbejdsgruppe bestående af tre repræsentanter for ERFA-gr., ledende halinspektør og administrationen med henblik på at udarbejde forslag til evalueringsproces. Af Lejremodellen fremgår at modellen evalueres i Side 2 af 2

19 Bilag: 3.1. Ansøgning Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 11. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

20 Lyndby d.9.november 2011 Til Folkeoplysningsudvalget, Lejre Kommune. Ansøgning om tilskud til løn til professionel musiker v. LyndbyKorets Julekoncert december LyndbyKoret fremsender hermed ansøgning om dækning af udgift til professionel musiker (saxofon), dels til selve koncerten, dels til øve-aftener inden.. I programmet indgår sange for kor og soloinstrument (saxofon). Vi søger om i alt kr til musiker (koncert kr, øve-aftener kr, Dansk Musikerforbunds Tarif) Korlederens honorar dækkes af korets kontingenter, lokaleudgiften af Lyndby Kirke. Formål: Samarbejde med en professionel musiker vil give koret god mulighed for ny musikalsk læring. Om Lyndbykoret:. Korets organisation er en forening, stiftet september Koret består i år af ca 20 medlemmer, primært fra Lyndby-området. Der synges især nordisk musik. Koret har ingen medlemmer under 25 år. Med venlig hilsen Lea Klavsen Formand for LyndbyKoret LyndbyKorets konto: (ny) adresse: Ved Fjorden 14, Lyndby, 4070 Kirke Hyllinge tlf: /

21 Bilag: 4.1. Biblioteks- og arkivplan 2015 Udvalg: Udvalget for Kultur & Fritid Mødedato: 11. januar Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: /11

22 Biblioteks- og arkivplan 2015 December /3437

23 Indhold Indledning...4 Resumé...4 Proces og aktiviteter...5 Biblioteks- og arkivplanen del 1 og del Del 1 - visioner og forslag til fremtidig udvikling og organisering...7 Formål og virksomhed - bibliotek og arkiv...7 Formål bibliotek...7 Bibliotekets virksomhed...7 Formål arkiv...8 Arkivets virksomhed...8 Visioner og udvikling af bibliotek og arkiv...10 Kulturministeriets kulturpolitiske strategi "Kultur for alle"...10 Idealmodel for bibliotekets virkeområde - 4 forskellige rum...11 Borgerens møde med det nye et eksempel...11 Udvalget for Kultur & Fritids visioner A - D - og konkrete handlinger...12 Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal...13 Vision B - Biblioteket som et orakel...13 Vision C - Biblioteket som kulturinstitution...14 Vision D Åbne og tilgængelige biblioteker...16 Indretning af "åbent bibliotek" i Gevninge...16 Børnehavebibliotek i Møllehuset...17 "Servicepunkter" i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby...18 Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger...19 Struktur og organisering generelt...22 Ledelsens organisering...22 Hovedbibliotek...22 Organisationsplan Lejre Bibliotek og Arkiv...22 Faglighed bibliotek og arkiv...23 Faglighed - biblioteksområdet...23 Faglighed - arkivområdet...23 Del 2 - Fakta og nøgletal bibliotek og arkiv...24 Borgernes møde med Lejre Bibliotek og Arkiv...24 Kirke Hyllinge Bibliotek...24 Hvalsø Bibliotek...24 Side 2 af 75

24 Osted Bibliotek...25 Lejre Bibliotek...25 Gevninge Bibliotek...25 Betjening af børnehaver og dagplejen...25 Ordningen "Biblioteket kommer"...25 Samlet udlån i procent på Lejre bibliotekerne...26 Arkiv...26 Arkivet i Sæby (Bramsnæs Arkiv)...26 Arkivet i Hvalsø (Hvalsø Arkiv)...27 Arkivet i Allerslev (Lejre Lokalarkiv)...27 Brugerkontakt...27 Arrangementer...27 Nøgletal bibliotek...27 Økonomi...27 Ledelse...28 Personale Nøgletal arkiv...28 Pladsbehov...28 Økonomi...28 Ledelse...29 Personale Bilag...30 Bilag 1 - Nøgletal for Lejre Bibliotekerne...31 Bilag 2 - Lejre Bibliotekerne, udvikling i udlån Bilag 3 - Aktivitetsstatistik alle afdelinger...37 Bilag 4 - Visioner og drømme (medarbejder visionsdag)...42 Bilag 5 - Opsamling borgermøde...48 Bilag 6 - Fokusgruppeinterview unge år...55 Bilag 7 - Borgertilfredshedsundersøgelse...60 Bilag 8 - Historik...68 Bilag 9 - Kommissorium...70 Side 3 af 75

25 Indledning I henhold til handleplan for Lejre Kommunes Kultur- og Fritidspolitik blev der i 2010 igangsat en biblioteksanalyse, med henblik på udviklingen af en biblioteks plan for Lejre Bibliotekerne. Kommissorium blev godkendt af Udvalget for Kultur & Fritid den 10. marts Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2011, at Lejre Bibliotekerne og Lejre Arkiverne skal sammenlægges til én virksomhed, som led i ændringer af den kommunale organisation. Et fælles kommissorium for udarbejdelse af plan for udviklingen af en samlet kulturinstitution frem mod år 2015 blev besluttet den 8. juni Formålet med Biblioteks- og arkivplan 2015 er, at skitsere en plan for udviklingen af Lejre Bibliotek og Arkiv som er udviklingsorienteret og har ambitioner om at udvikle "mere bibliotek og arkiv for pengene". I forslaget er bibliotek og arkiv bibeholdt i de nuværende lokaliteter. Resumé Biblioteks- og arkivplanen beskriver Udvalget for Kultur & Fritids visioner for ud vikling af bibliotekerne i fire visioner: A - D, samt konkrete forslag til udvikling og organisering af Lejre Bibliotek og Arkiv. Forslagene til udvikling er: Vision A (biblioteket som teknologisk multihal) - Udvikling af fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv. Udgift fremgår under 'op kvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer'. - Indkøb af digitale ydelser så borgerne har adgang til nye relevante webservices, betalingsbaser og indekser. Udgiften holdes inden for budgettet. - Etablering af trådløst netværk i alle biblioteksafdelinger. - Opkvalificering af medarbejdernes IT-kompetencer til et niveau der sikrer, at bibliotek og arkiv kontinuerligt er på omgangshøjde med udviklingen. Udgift incl. udvikling af fælles hjemmeside kr. Vision B (biblioteket som et orakel) - Der indføres en ny service: Book en bibliotekar/arkivar. Medarbejderen kan hjælpe borgeren med søgning i databaser, informationssøgning, brug af bibliote kets e-ressourcer, slægtsforskning på internettet m.m. Udgiften afholdes inden for budgettet. Side 4 af 75

26 Vision C (biblioteket som kulturinstitution) - Indgåelse i partnerskaber og samarbejder med offentlige og private med henblik på at styrke bibliotek og arkiv som kulturinstitution. Et par eksempler: Spille en aktiv rolle i at byde velkommen til nye borgere (målrettede caféarrangementer) og arrangere events med f.eks. musik, mad og kunst i kombination med den nære og fjerne historie. Udgiften afholdes inden for budgettet. Der vil blive søgt om kommunale midler til enkeltarrangementer og fundraising, hvor det er muligt. Vision D (åbne og tilgængelige biblioteker) - Indretning af biblioteket i Gevninge som "åbent bibliotek", f.eks. alle ugens dage mellem kl , hvor borgerne kan betjene sig selv ved hjælp af bibliotekets computere og selvbetjeningsautomat. Udgift til etablering anslås til kr. - Etablering af børnehavebibliotek i børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup. Målgruppen er børnehavens børn og deres forældre, og formålet er at give mulighed for at låne materialer med hjem til oplæsning, med henblik på at styrke børnenes sprogudvikling. Udgiften afholdes inden for budgettet. - Etablering af to "Servicepunkter". Ét i Kirke Sonnerup fordi borgerne her har længst til et af kommunens biblioteker. Og ét i Arkivet i Sæby i forbindelse med sammenlægningen af bibliotek og arkiv. I "servicepunktet" kan borgerne afhente bestilt materiale samt aflevere materiale i en særlig aflåst afleve ringskasse. "Servicepunktet" i Sonnerup kunne placeres i børnehaven Mølle huset. Udgift til etablering anslås til kr. pr. "servicepunkt". - Etablering af selvbetjeningsautomater i afdelingerne i Lejre og Osted, så alle biblioteksafdelinger har selvbetjeningsautomater. Udgift til etablering anslås til kr. Proces og aktiviteter Som ramme for biblioteksanalyse og biblioteksplan for udviklingen af Lejre Bibli otekerne er der i henhold til kommissoriet af 10. marts 2010 afholdt en række aktiviteter med henblik på at få en pejling af brugere og interessenters ønsker og prioriteringer i en fremtidig biblioteksbetjening. Disse aktiviteter er planlagt og gennemført inden beslutningen om sammenlægningen af bibliotek og arkiv og relaterer sig derfor alene til biblioteksområdet. Synspunkter og ideer fra aktivite terne indgår i biblioteks- og arkivplanen. Gennemførte aktiviteter: Side 5 af 75

27 Visionsmøde, Udvalget for Kultur & Fritid "Udvikling af Lejre Bibliotekerne" (se afsnittet visioner for udvikling af bibliotek og arkiv) Temadag/visionsdag for alle medarbejdere ved Lejre Bibliotekerne (bilag 4) Borgermøde, Idémøde "Bibliotekets rolle i fremtiden (bilag 5) Fokusgruppeinterview med unge i alderen år (bilag 6) Der har været tilknyttet eksterne konsulenter til disse aktiviteter. Elektronisk borgertilfredshedsundersøgelse (bilag 7) om Lejre Bibliote kerne (www.lejre.dk og har været gennemført over et par måneder i efteråret Inden undersøgelsen blev gjort til gængelig, blev den annonceret i Midtsjællands Folkeblad, for at borgere som ikke bruger Lejre Bibliotekerne eller Lejre Kommunes hjemmeside havde mulighed for at give deres mening til kende. Biblioteks- og arkivplanen del 1 og del 2 Biblioteks- og arkivplanen falder i 2 dele. Del 1 er udviklingsrettet. Først præsen teres formål for henholdsvis bibliotek og arkiv. Derefter følger Udvalget for Kultur & Fritids visioner A - D. Hver vision er efterfulgt af projektgruppens forslag til ak tiviteter som kan bidrage til at efterleve visionerne. Det efterfølges af forslag til den samlede virksomheds ledelsesmæssig organisering. Som afslutning følger beskrivelser af, hvordan fagligheden i henholdsvis bibliotek og arkiv sikres. Del 2 består af baggrundsmateriale, der beskriver det nuværende bibliotek og arkiv. Materialet består hovedsageligt af aktuelle og tilgængelige nøgletal, herun der nøgletal som Lejre Bibliotekerne har indberettet til Danmarks Statistik om antal aktive lånere, besøgstal på biblioteksafdelingerne og brug af bibliotekets hjemmeside. I forlængelse af del 2 er der samlet en række bilag. Side 6 af 75

28 Del 1 - visioner og forslag til fremtidig ud vikling og organisering Formål og virksomhed - bibliotek og arkiv Formål bibliotek Lejre Bibliotekets formål er at formidle information og kulturelle oplevelser til bor gerne, ifølge lov nr. 340 af 17. maj 2000 om biblioteksvirksomhed: Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel akti vitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rå dighed så som musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Formålet opfyldes gennem kvalitet, alsidighed og aktualitet og gennem udvælgel sen af de boglige og elektroniske materialer, som biblioteket stiller til rådighed. Bibliotekets virksomhed Bibliotekets ydelser omfatter både det fysiske bibliotek med bøger og musikbæ rende materialer, elektroniske informations- og underholdningsressourcer samt digitale ydelser via bibliotekets hjemmeside og andre biblioteksrelevante websites. Biblioteket er center for kultur-, informations- og oplevelsestilbud inden for bibli otekslovens rammer. Bibliotekerne har indbydende afdelinger, der tager mod sine brugere på en venlig og serviceorienteret måde. Biblioteker giver den enkelte borger en mulighed for at skaffe sig viden til person lig udvikling og selvstændig meningsdannelse. Det sker uanset borgerens alder, uddannelsesforhold og etnisk tilhørsforhold og ved at interesser indenfor uddan nelse, fritid og erhverv tilgodeses. Biblioteket tilbud og samlinger formidles på et højt fagligt niveau, på en attraktiv og hensigtsmæssig måde og af et velkvalificeret personale. Bibliotekets tilbud og samlinger er i overensstemmelse med brugernes behov og tilpasses løbende. Side 7 af 75

29 Biblioteket giver de samme tilbud til alle borgere i hele kommunen, ligesom alle materialer står til rådighed for alle. Bibliotekets brugere kan via Internettet gå på biblioteket hjemmefra og bestille bøger og materialer fra Lejre Bibliotekerne, folkebiblioteker over hele landet og fra videnskabelige biblioteker. Formål arkiv Arkivets formål er videndeling omkring den lokale kulturarv. Arkivet er kommunens kulturhistoriske videnbank med materiale der er unika og kun findes hér. Ved aktiv indsamling, kulturhistorisk analyse og formidling i mange former stilles kulturarven til rådighed for borgerne. Arkivet virksomhed er målrettet at bibringe borgerne en fælles viden og identitet i forhold til netop denne egn, hvor de bor. Rødder er til for at man kan vokse. Arkivets virksomhed Arkivet indsamler, registrerer og magasinerer arkivalier med oprindelse i ansvars området. Arkivet forsker i den lokalhistoriske udvikling i ansvarsområdet. Arkivet formidler ved at besvare forespørgsler, publicere, arrangere udstillinger mm. Arkivet stiller arkivmaterialet til rådighed for borgernes selvstudium i arkivernes åbningstid, samt ved i digitaliseret form og i databaser at gøre materialet tilgæn geligt via Internettet. Arkivet producerer ny viden og nye erkendelser om kommunens historie på basis af samlingerne, der også fortsat forøges. Samlingerne er unikke de findes kun hér. Arkivets medarbejdere har en specialiseret faglighed, hvor erfaring, erhvervet ved såvel uddannelse som mangeårigt arbejde med den lokale kultur og historie, er det væsentligste for videreudvikling. Kontinuitet i medarbejderstaben er derfor et vigtigt element for at opnå et stadigt større udbytte af dette kommunale viden center, hvis væsentligste formål er videndeling. Side 8 af 75

30 Arkivet administrerer og forestår gældende klausulerings- og tilgængeligheds praksis i overensstemmelse med Rigsarkivets regler. Arkivet er medlem af den landsdækkende arkivorganisation ODA, og administrerer efter de dér anbefalede regler for professionel arkivdrift. Side 9 af 75

31 Visioner og udvikling af bibliotek og arkiv Kulturministeriets kulturpolitiske strategi "Kultur for alle" I Kulturministeriets kulturpolitiske strategi "Kultur for alle", spiller bibliotekerne en væsentlig rolle i realiseringen af det fremtidige vidensamfund. Bibliotekerne forbliver et både kulturelt og læringsmæs sigt tilbud til alle. Den nationale vision har tre hovedelementer: Danmark skal have et virtuelt bibliotek, der når ud til alle borgere: Dansker nes Digitale Bibliotek (DDB). Bibliotekerne skal være et attraktivt fysisk rum med lærings- og oplevelses tilbud, der inddrager borgeren, og som borgeren er medskaber af. Aktiviteterne skal finde sted i tætte partnerskaber med f.eks. DR (Dan marks Radio), foreninger og uddannelsesinstitutioner I rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet beskrives en ny model for folke biblioteket. Modellen er udviklet af forskere ved Danmarks biblioteksskole og er tænkt som en idealmodel, der kortlægger bibliotekets virkeområde. Modellen (se efterfølgende side) beskriver fire forskellige rum eller universer, som biblioteket kan rumme: Læringsrummet, som er baseret på at opdage og lære nyt. Det indeholder f.eks. uformelle læringskurser, e-læringsfaciliteter, foredrag, adgang til videnressourcer og spørgetjenester. Inspirationsrummet, som er baseret på oplevelser. Det vil typisk inde holde adgang til materialer med litteratur, kunst, film, musik, underhold ning og spil, til arrangementer med kunstnere og lignende. Møderummet, som er baseret på deltagelse. Det spænder fra at deltage i arrangementer om (lokal)politiske spørgsmål eller aktuelle problemer over læse- og studiekredse til facilitering af communities og netværk. Det performative rum, som er betegnelsen for kreativt skabende aktivite ter, der udfoldes af brugerne. Det sigter således mod aktiv skabelse, men er også et kreativt og æstetisk læringsrum. Her er der tale om work shops, filmværksteder mv. De fire rum lapper naturligvis ind over hinanden og det er underforstået, at de både er på nettet og i det lokale bibliotek. Side 10 af 75

32 Lejre Bibliotek og Arkiv vil gerne understøtte denne model. Idealmodel for bibliotekets virkeområde - 4 forskellige rum Borgerens møde med det nye et eksempel Det følgende er en kort hverdagshistorie som Lejre Bibliotek og Arkiv forestiller sig kan foregå i nær fremtid: Borgeren har på TV set et indslag med Bonderøven og er blevet nysgerrig på flere ting. Hjemme fra stuen søger hun på Internettet og får mange hits der er svære at overskue. Hun søger derefter litteratur og medier om brygning af cider på "Lejre Bibliotek og Arkivs hjemmeside, og bestiller pr. mail nogle bøger og en dvd til lån. Hun tjekker også lige om arkivbasen har noget om brygning og finder et par ting. Side 11 af 75

33 Et par dage efter besøger hun et af bibliotekerne, hvortil hun har bestilt sit mate riale til hjemlån. Hun finder et par relevante ting på hylderne og spørger til de hits hun fandt på Internettet. Hun får et par tips til sortering og yderligere søgning af oplysninger, men også hjælp til at søge andre emner og billeder på arkivernes database. Der er et par ting hun gerne vil se nærmere på, og via en mail til arkivet bestiller hun dem til læsning på et af arkivernes læsesale. Hun har været der før, så hun boo ker også en arkivar til at hjælpe sig med at se på de bestilte arkivalier, og får vejledning i hvordan hun selv forsker videre. Et par konkrete spørgsmål om gamle billeder stilles også via en direkte mail til arkivet. Inden hun begiver sig videre, har hun mødt en bekendt, og er blevet opfordret til at være med i en læsekreds omkring et andet emne hun er interesseret i. Læse kredsen har booket en bibliotekar til de første møder, og har også booket plads udenfor åbningstiden i en af de andre afdelinger, hvor de kan låse sig ind i biblio teket ved hjælp af deres sundhedskort og en pinkode. Det bipper ikke ved døren da hun går, fordi hun har skannet sine lån, samtidig med at hun afleverede materialerne fra sidste uges vidensøgning. Og om et par dage gælder det - efter aftale - arkivet. Udvalget for Kultur & Fritids visioner A - D - og konkrete handlinger Udvalget for Kultur & Fritid har med baggrund i anbefalinger i rapporten "Folke bibliotekerne i vidensamfundet" besluttet pejlemærker og retning for udviklingen af Lejre Kommunes bibliotek og arkiv dels i kommissoriet dels ved Udvalgets visi onsmøde den 2. juni Visionsmødet mundede ud i fire visioner: A - D. Visio nerne har efterfølgende været udgangspunkt for cafédrøftelser ved et borgermøde om udvikling af Lejre Bibliotekerne. Af det følgende fremgår de fire visioner A - D. Hver vision bliver efterfulgt af for slag til konkreter udviklingsprojekter, som kan medvirke til at efterleve Udvalgets visioner. Nogle aktiviteter tilbydes allerede. Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal Et sted hvor alle, ikke mindst ældre, kan gå hen for at få bred adgang til vi den i alle medier med den nyeste teknologi - også hvis man har brug for hjælp eller Side 12 af 75

34 undervisning. IT-udviklingen giver borgerne uanede muligheder i hverdagen. Mobiltelefoner, IPAD, GPS, E-bogen og mange andre muligheder. Det digitale/virtuelle møde Der skal udvikles en fælles hjemmeside for bibliotek og arkiv, og borgerne har i 2015 adgang til bibliotekets og arkivets viden via digitale medier hvor som helst og døgnet rundt. Der etableres trådløst netværk i alle biblioteksafdelinger. Medarbejdernes IT-kompetencer opkvalificeres til et niveau der sikrer, at bibliotek og arkiv kontinuerligt er på omgangshøjde med udviklingen. Bibliotek og arkiv støtter op om nationale tiltag som f.eks. Danskernes Digitale Bibliotek. Borgerne har adgang til nye relevante webservices, betalingsbaser og indekser. Medier der viser sig brugbare inddrages til at formidle den lokale kultur historie, komme i dialog med borgerne og give borgere i alle aldre en ny tilgang til historien, hvor de går og står. Det kan være formidling via PP (power point) på Slideshare (foredrag), film på YouTube, dialog via Facebook og blogs, og ved at levere oplysninger til formidling med Wiki eller geocaching (som borgerne kan bruge, når de er ude i naturen). Bibliotek og arkiv vil komme til at bruge flere penge til indkøb af licenser og færre til indkøb af bøger og andre materialer i fastform, idet ressourcerne prioriteres ud fra fremtidens behov og borgernes ønsker. F.eks. er der i 2011 stillet download af netlydbøger, e-bøger og film til rådighed. En fortegnelse over bibliotekets tilbud af digitale ydelser og gratis adgang til betalingsbaser fremgår af bilag 1, 'Nøgletal for Lejre Bibliotekerne'. På arkivet har borgerne adgang til materiale i arkivdatabaserne og digitale billeder på serverne. Vision B - Biblioteket som et orakel Man kan få al den information man vil på Google, men er vi selv i stand til at sor tere informationsmængderne? Hvad med kildekritik på nettet? Hvilke behov har borgerne for læring og undervisning? For borgerserviceydel ser? Hvordan kan det foregå? Digitalt og med videobetjening? Der er ingen tvivl om, at borgerne har brug for hjælp til at navigere og sor tere i de store informationsmængder. Bibliotekspersonalet hjælper i det dag lige Side 13 af 75

35 borgerne med sidemandsoplæring i søgninger i bibliotekets egne baser og søgninger på internettet. Biblioteket arrangerer også korte kurser i søg ning, og i takt med at opgaver i biblioteket (aflevering, udlån, fornyelser, be stillinger) bliver udført af lånerne selv, vil der blive frigjort personaleressour cer til yderligere mere målrettede kurser. Biblioteket vil meget gerne samar bejde med Borgerservice om undervisning og betjening af borgerne med rele vante ydelser. Bibliotekerne samarbejder med skolebibliotekerne om biblioteksorientering, og i de store klasser lægges der netop vægt på søgning og kildekritik. Arkivbrugerne skifter i disse år, fordi bl.a. slægtsforskning nu kan ske på in ternettet. Statens Arkiver, institutionsarkiver og lokalarkiver lægger stadig flere kilder på nettet i skannet form. Men fordi man kan læse, er det ikke sik kert man kan forstå. Arkivernes kulturhistorikere besvarer derfor stadig mere dybtgående spørgsmål og indgår i dialog med borgerne om deres vidensøg ning og forskning som mentorer eller orakler. Der indføres en ny service: Book en bibliotekar /arkivar Borgeren kan få en bibliotekar/arkivar ved sin side til hjælp med: Søgning i bibliotekets databaser Oprettelse af NemID og e-boks Informationssøgning (f.eks. til en større opgave) Brug af bibliotekets e-ressourcer Oprettelse af Slægtsforskning på internettet Økonomi Afholdes inden for budgettet Vision C - Biblioteket som kulturinstitution Biblioteket som oplevelsesunivers og kulturel udfordrer. Biblioteket som fri rum der indbyder til fordybelse og hvor kulturel frisættelse åbner for det nye, det skæve og det anderledes, hvad angår kultur og kunst. Et bibliotek som indgår i partnerskaber f.eks. med erhvervslivet, foreninger og institutioner om aktiviteter i biblioteksrummet og i lokalsamfundet. Biblioteket arrangerer i dag udstillinger, foredrag og forskellige andre former for arrangementer samt teaterforestillinger for børn. Bibliotek og arkiv har en Side 14 af 75

36 tradition for at invitere til og indgå i samarbejder med lokale foreninger, op lysningsforbund og institutioner, og har en aktiv rolle som sekretariat i forbin delse med planlægning og koordinering af Lejre Kulturdage. Desuden medvir ker biblioteket ved afvikling af åbne arrangementer i Kram Kamelen. Biblio teket understøtter lokale initiativer til arrangementer og foreningsdannelser. Bibliotek og arkiv vil fortsætte med ovenstående, men for at få mulighed for at få både økonomiske og personalemæssige ressourcer vil vi: invitere til og indgå i partnerskaber og samarbejder med henblik på at udvikle en mangfoldighed af tilbud, og hvor relationen mellem bibliote ket og borgerne styrkes. tænke i partnerskaber på tværs af det offentlige, det private og civil samfundet. F.eks. er der indgået partnerskab med SEAS NVE om udlån af elmålere. indgå i partnerskaber, der bidrager til at skabe nye kultur-, videns- og oplevelsesrum. F.eks. ved at støtte op om DR "Danskernes Akademi" og DR's romanlæseklub. Vi vil bl.a.: spille en rolle i bestræbelserne på at integrere de nye borgere (f.eks. målrettede café arrangementer) arrangere babycafeer i samarbejde med f.eks. sundhedsplejerskerne etablere lektiecafeer påtage os det administrative med kulturkalenderen OplevLejre og ar bejde med at få den kendt og udbredt i hele kommunen Arkivet er Lejre Kommunes kulturbank, men også det sted hvor foreninger, er hvervsliv og institutioner kan hente oplysninger og viden til egne kulturarrange menter. Arkivets medarbejdere vil fortsætte traditionen med, på baggrund af "indskuddet" i kulturbanken og mange års erfaring, at arrangere udstillinger, ud flugter, studiekredse, rollespil, kultur-ture, jubilæer og arrangementer med fx musik, mad og kunst - alt sammen i kombination med den nære og fjerne histo rie. Økonomi Side 15 af 75

37 Holdes dels indenfor budgettet, dels søge kommunale midler til enkeltarrange menter og endelig ved indgåelse af samarbejde eller partnerskaber. Vision D Åbne og tilgængelige biblioteker Biblioteket skal være tilgængeligt 24 timer i døgnet. Alle skal have mulighed for at bruge biblioteket. Det skal gøres fri af de faste rammer og mure og ud til borgerne. Arkivet kan ikke blive "åbent" i fysisk forstand, da arkivets materiale er unika og ikke kan erstattes. Men en stadig stigende del af arkivets samlinger vil i de kom mende år blive gjort tilgængelige online via hjemmeside og andre sites. Den bærende idé i vision D er, at alle skal have mulighed for at bruge biblio teket. De følgende forslag til nye aktiviteter, kan på hver deres måde være vigtige bidrag til tilgængelighed: Indretning af "åbent bibliotek" i Gevninge Børnehavebibliotek i Møllehuset i Kirke Sonnerup "Servicepunkter" i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger Indretning af "åbent bibliotek" i Gevninge Det skal være muligt at benytte biblioteket, når det passer borgeren i en travl hverdag, også uden for den betjente åbningstid. På borgermødet blev det nævnt, at: Vi vil gerne have åbent bibliotek, men stadig med faglig betjening i samme omfang som nu. På personalets visionsdag blev det drøftet og fore slået, at Gevninge Bibliotek blev pilotprojekt for åbent bibliotek i Lejre Kommune. Det foreslås, at Gevninge Bibliotek indrettes til såkaldt åbent bibliotek, hvor borgeren med sit sundhedskort og en pinkode har mulighed for selv at lukke sig ind på biblioteket uden for den betjente åbningstid og betjene sig selv ved hjælp af bibliotekets computere og en selvbetjeningsautomat. Tidsrummet for "åbent bibliotek" kunne f.eks. være alle ugens dage fra kl Bibliotekets profil vil være det brede sortiment (i lighed med de øvrige biblio teker), og at der er hyppig udskiftning i materialebestanden. Biblioteket øn sker at inddrage de lokale brugere i en optimering af "biblioteksdriften" til f.eks. at "ordne" dagens aviser om morgenen. Side 16 af 75

38 Sikkerheden i Det Åbne Bibliotek skabes bl.a. ved hjælp af videoovervåg ning i bibliotekets selvbetjente åbningstid. Dette er dels af hensyn til bruge rens tryghed og dels til beskyttelse af bibliotekets inventar mod tyveri, hær værk og lignende. Videooptagelserne registreres i systemets administra tionslog, hvor det også er muligt at se billederne live. Ved lukketid låser yderdøren for indgående brugere. Noget af belysningen slukker, og talevars ling af lukning starter. PC er tilsluttet styringen lukkes ned. Efter 30 min. slukkes alt lys. Brugerne af Gevninge Bibliotek vil blive inddraget i arbejdet med etableringen for at sikre størst muligt ejerskab til det nye bibliotek. I Danmark er der i dag (november 2011) 80 "åbne biblioteker" fordelt blandt 41 kommuner. I de fleste er der stor tilfredshed med konceptet. Økonomi Der er indhentet konkrete tilbud på hardware og software samt installation af kameraer, højttalere mm hos firmaet Cordura, der har udviklet teknologien bag Det Åbne Bibliotek og hos elektriker på diverse opgaver i forbindelse etablering og montering, samt på selvbetjeningsautomat Lyngsoe Systems. Desuden et anslået beløb til diverse inventar og istandsættelse. Anlægsudgifter Cordura Elektriker Lyngsoe Systems Diverse I alt Børnehavebibliotek i Møllehuset Borgerne i Kirke Sonnerup området er de borgere der har længst til et Lejre bibliotek. Derfor foreslås det at oprette en børnehavebibliotek i samarbejde med børnehaven Møllehuset i Kirke Sonnerup. Børnehavebibliotekets målgruppe er børnehavebørn og deres forældre, og formålet er at sikre at forældre og børn får mulighed for at låne materialer med hjem til oplæsning. Forældre og børn kan være sammen om bogen og dermed styrkes barnets sprogudvikling. Børnehavebiblioteket får typisk skiftet materialer hver 3. måned. Økonomi Etablering af børnehavebibliotek kan holdes inden for budgettet. Side 17 af 75

39 "Servicepunkter" i Kirke Sonnerup og Arkivet i Sæby I henhold til Udvalget for Kultur & Fritids vision D skal biblioteket gøres fri af de faste rammer og mure og ud til borgerne. Ifølge Styrelsen for Bibliotek og Medier kan det moderne bibliotekstilbud defi neres som det hybride bibliotek. Det vil sige, at borgeren kan vælge mellem det fysiske tilbud og de elektroniske ydelser, som borgeren også kan benytte hjemmefra. Det hybride bibliotek indebærer, at der er sammenhæng mellem tilbuddene i det fysiske bibliotek og det virtuelle bibliotek, så borgeren kan kombinere formerne eller flekse mellem dem. Det opfyldes i stor grad, da Lejre Bibliotek med den decentrale struktur netop gør det muligt for de fleste borgere at komme på et af de fem lokalbiblioteker. En opinionsmåling fra juli 2011 viser bl.a., hvordan brugerens afstand til et bibliotek indvirker på hyppigheden af biblioteksbenyttelsen. Det fremgår af rapporten, at andelen af hyppige brugere er højere blandt personer, der højst har 3 km til nærmeste bibliotek end personer, der har længere afstand til bib lioteket. Således benytter 56% af personerne med maksimalt 3 km afstand biblioteket dagligt, ugentligt eller månedligt. Kommer man over 6 km er det kun 41% og over 10 km er det kun 21%. Se kort med bufferzoner på 3 og 6 km fra de enkelte biblioteker på side 20. Borgerne i Kirke Sonnerup området er de borgere der har længst til et Lejre bibliotek. For at tilgodese dette lokalsamfund foreslås det, at der udover etablering af børnehavebibliotek i Møllehuset også etableres et "servicepunkt", således at brugerne i området kan afhente materiale der er bestilt på nettet samt aflevere materiale i en særlig aflåst afleveringskasse i børnehaven. Økonomi Anlægsudgift: Aflåselig afleveringskasse og reol anslået kr. Mange borgere bruger flere af bibliotekerne. Via bibliotekets interne kørsels ordning bliver bogen og andre materialer dagligt kørt fra ét biblioteker til netop det bibliotek, som den enkelte borger ønsker som afhentningssted for de materialer, de har bestilt via bibliotekets hjemmeside. Med sammenlægningen af arkiv og bibliotek vil arkiverne blive omfattet af den interne kørselsordning, og der kan derfor oprettes et såkaldt service punkt på Arkivet i Sæby, hvor borgere kan hente og aflevere materiale, de har bestilt over Internettet. Det kan derimod ikke anbefales at oprette flere servicepunkter, da det vil være meget tidskrævende for personalet og kræve større andel i den bil, biblioteket deler med Musikskolen og Kulturhu set. Økonomi Anlægsudgift: Aflåselig afleveringskasse og reol anslået kr. Side 18 af 75

40 Ifølge Biblioteksloven 3 stk. 2,1 skal der etableres biblioteksbetjening af de børn og voksne, der er afskåret fra selv at komme på biblioteket. Det tilgode ser Lejre Bibliotekerne for de voksnes vedkommende med Biblioteket kom mer ordningen (se side 25). Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger Det foreslås, at der etableres selvbetjeningsautomater til bibliotekerne i Lejre og Osted. Det vil frigøre personaleressourcer, som kan bruges til at imøde komme visionen om biblioteket som kulturinstitution, som oplevelsesunivers og kulturel udfordrer (Udvalget for Kultur & Fritids vision C). Personalet kunne f.eks. anvende de frigivne ressourcer til at inddrage lokale brugere i læse kredse, opstilling af mindre udstillinger i lighed med hvad der foregår i de øv rige biblioteksafdelinger. Selvbetjeningsautomater i alle afdelinger vil også muliggøre forsøg med udvi delse af åbningstiden på tidspunkter hvor personalet er til stede, men har andre f.eks. administrative opgaver. På disse tidspunkter er der ikke mulighed for personalebetjening, men brugerne kan benytte alle bibliotekets faciliteter. På side 21 er gengivet et grafisk billede af andelen af brugere der benytter selvbetjeningsautomater på biblioteket i Hvalsø og i Kirke Hyllinge. Økonomi Anlægsudgift: 2 selvbetjeningsautomater incl. diverse licenser kr. Side 19 af 75

41 Side 20 af 75

42 Side 21 af 75

43 Struktur og organisering generelt Ledelsens organisering Lejre Bibliotek og Arkiv organiseres med én leder, med overordnet og strategisk ansvar for økonomi, administration og personale, samt ansvar for varetagelse og udbygning af fagligheden i bibliotek og arkiv, samt én souschef samt to team: Et bibliotekteam og et arkivteam. Medarbejderne indgår i ét af disse team og ansvarsområder fordeles efter kvalifikationer og kompeten cer. Hovedbibliotek Hovedbiblioteket foreslås flyttet fra Kirke Hyllinge til Hvalsø, så det understøtter udvikling af byen som et kulturelt fyrtårn, hvor der foregår kulturbegivenheder. På længere sigt kan der opstå synergieffekter mellem handel og kultur. Biblioteket i Hvalsø ligger i Kulturhuset sammen med arkiv, musikskole og billedskole. Det giver gode muligheder for synergi i forhold til udviklingen af disse kulturinstitutioner. Konsekvensen af flytningen af hovedbibliotek fra Kirke Hyllinge er, at Lejre bibli otek og arkivs officielle adresse flyttes fra biblioteket i Kirke Hyllinge til biblioteket i Hvalsø. Service og åbningstid forbliver uændret i Kirke Hyllinge. Organisationsplan Lejre Bibliotek og Arkiv Leder Souschef Biblioteksteam Side 22 af 75 Arkivteam

44 Faglighed bibliotek og arkiv Faglighed - biblioteksområdet Bibliotekets personale er sammensat af faguddannede bibliotekarer, biblioteksas sistenter, assistenter og bogopsættere under 18 år. Faguddannede bibliotekarer sikrer borgerne den kvalificerede vejledning og hjælp til litteratur- og informationssøgning, der er grundstenen i biblioteksarbejdet. Bib liotekaren er uddannet til at kunne sortere i de store mængder af informationer og viden og finde frem til lige netop det, den enkelte borger har brug for, - ikke kun indenfor litteraturen, men i forhold til alle søgeopgaver, downloads af materialer osv. Dertil kommer formidlingen af skønlitteraturen, både voksen- og børnelitteratu ren, hvor især formidlingen af børnelitteraturen er meget vigtig for børnenes sprogudvikling og senere læsefærdighed. Den enkelte kommunes biblioteksvæsen er et led i det sammenhængende net af folkebiblioteker i hele landet, og det faguddannede personale sikrer, at det sam lede niveau forbliver højt. Det er desuden en forudsætning for, at det landsdæk kende sammenhængende system bibliotek.dk kan fungere - også på det lokale plan. Bibliotekerne har desuden en opgave med undervisning af borgere der er frem mede over for IT, med kurser i "Lær-mere-om-it" i samarbejde med IT-og tele styrelsen. Biblioteket samarbejder og koordinerer landsdækkende og lokale IT-kampagner med Borgerservice, f.eks. vedr. kurser i NemID og borger.dk Faglighed - arkivområdet Der skal ske en fortsat kulturhistorisk målrettet indsamling af kilder til kommu nens og borgernes lokale historie og kommunens udvikling. Arkiverne producerer ny viden og nye forståelser om kommunens historie på basis af dels samlingerne, dels løbende dokumentation og forskning. Medarbejdere med en akademisk kulturhistorisk uddannelse og erfaring er ga ranter for, at denne viden kan udvikles og løbende deles med borgere, foreninger, virksomheder og administrationen. Medarbejdere med en registreringsfaglig uddannelse og erfaring er en forudsæt ning for organiseringen af materialerne, som baggrund for forskning og formid ling. Aktiv deltagelse og medlemskab af landsdækkende arkivsammenslutning og andre netværk forankrer arkivet i det nationale arbejde med Danmarks kulturarv. Side 23 af 75

45 Del 2 - Fakta og nøgletal bibliotek og arkiv Borgernes møde med Lejre Bibliotek og Arkiv Det kan ske på de nuværende fysiske adresser i Lejre Kommune. Bibliotek: Kirke Hyllinge, Hvalsø Kulturhus, Osted, Lejre og Gevninge. Arkiv: Sæby Gamle Skole, Kulturhuset i Hvalsø, og ved Kulturhuset Domus Felix i Lejre. På alle adresser skal lokalerne indrettes, så borgerne kan betjenes - og betjene sig selv: Bøger og medier på hylder Afhentning af bestilte materialer Læsesal (arkivalier) Søgning i arkiv- og biblioteksdatabaser Bestilling af arkivalier, bøger, medier Søgning via internettet Studieplads Spørgsmål og svar: Book en bibliotekar/arkivar Kulturmøder Læsekredse, studiekredse, faglige fora, arrangementer, udstillinger Lektiecaféer m.m. Selvbetjeningsautomater til udlån, aflevering, fornyelse og tjek af status Hver adresse har desuden særpræg efter forholdene: Kirke Hyllinge Bibliotek Biblioteket er nuværende hovedbibliotek placeret i gode nyere lokaler med nogen depot/magasinplads. Der er gode muligheder for udstillinger og arrangementer med op til 60 deltagere, og biblioteket har status som kulturhuset i den nordlige del af Lejre Kommune, med mange udstillinger, foredrag og koncerter arrangeret og afviklet af biblioteket selv, eller i samarbejde med foreninger, aftenskoler og Musikskole. Hvalsø Bibliotek Biblioteket er en del af Kulturhuset i Hvalsø med en mødesal til 150 personer. Det er rammen for bibliotekets teaterforestillinger og andre arrangementer for børn. Huset giver gode muligheder for store udstillinger og arrangementer. Lokalhisto risk arkiv for Hvalsø og Lejre Musikskole samt en afdeling af Lejre Billedskole har også til huse i Kulturhuset. Arkivmagasin Hvalsø-samlingen. Osted Bibliotek Beliggenheden er god i forhold til lokalsamfundet Side 24 af 75

46 Hovedvægten ligger på traditionel biblioteksbetjening med udlån af materialer. Mulighed for arrangementer f.eks. teaterforestillinger for børn. Lejre Bibliotek Beliggenheden er unik for togpendlere med en placering i stationsbygningen. Be liggenheden er også god i forhold til lokalsamfundet Hovedvægten ligger på traditionel biblioteksbetjening med udlån af materialer. Mulighed for kulturmøder i mindre grupper. Desuden mulighed for at tilknytte turistinformation. Gevninge Bibliotek Beliggenheden er god i forhold til lokalsamfundet Hovedvægten ligger på traditionel biblioteksbetjening med udlån af materialer. Mulighed for kulturmøder i mindre grupper, desuden mulighed for mindre arran gementer og teaterforestillinger for børn i beboerhuset i samme bygning. Betjening af børnehaver og dagplejen Kommunens børnehaver låner på bibliotekerne. Mange kommer på biblioteket med en gruppe børn og vælger bøger og andre materialer, som de selv tager med tilbage til institutionen. I andre tilfælde bestiller institutionen et depot eller bøger om et emne, som bibliotekaren sammensætter. Institutionens personale henter det. Lånetiden er i begge tilfælde 2 måneder. Kommunens dagplejere kan i lighed med børnehaverne få et særligt dagplejekort, som der kan lånes på. Lånetiden er op til 2 måneder. Hvis det ønskes, kan Dag plejen også låne mindre depoter til deres legestuer. Ordningen "Biblioteket kommer" Biblioteket tilbyder at bringe bøger og andet materiale ud til ældre, gangbesvæ rede og borgere med handicap i Lejre Kommune. Forudsætningen er, at de ikke selv kan komme på biblioteket eller har pårørende eller andre, der kan hente materialet på biblioteket. Materialerne byttes 1 gang om måneden. "Biblioteket kom mer" ordningen administreres fra bibliotekerne i Kirke Hyllinge, Hvalsø og Osted. Der er aktuelt (november 2011) 18 brugere af ordningen, og de bor i Ejby, Kirke Hyllinge, Gershøj, Hvalsø, Kisserup og Osted. Plejehjemmene Side 25 af 75

47 Beboerne på Lejre Kommunes tre plejehjem er omfattet af ordningen "Biblioteket kommer" på samme vilkår som ældre borgere i eget hjem. Plejehjemmene har p.t. ikke ønsket depotordninger, men det etableres, hvis det ønskes. Samlet udlån i procent på Lejre bibliotekerne Arkiv Arkivet i Sæby (Bramsnæs Arkiv) Arkivet er beliggende i historisk miljø i Sæby gamle skole, bygget 1830 og fredet. Her er udstillingslokale, læsesal, arkivrum samt kontorer herunder til arkivregi strering. Der er mulighed for kulturmøder i mindre grupper. Eventuelt kan by laugshuset på samme matrikel benyttes. Bramsnæsarkivets samlinger rummes i huset, en samling kommunale arkivalier er i magasinet i Hvalsø. Der ville være mulighed for afhentning og aflevering af biblioteksmaterialer som er bestilt over nettet. Side 26 af 75

48 Arkivet i Hvalsø (Hvalsø Arkiv) Arkivet har til huse i Kulturhuset i Hvalsø (en del af Hvalsø gamle skole, bygget i ). Her er læsesal/udstilling samt kontorer. Arkivet deler flere faciliteter med Hvalsø Bibliotek. Kulturhuset har mødesal til 150 personer. Der er mulighed for arrange menter for børn og voksne. Arkivets samlinger rummes i magasinrum i kælderen under tilbygningen fra Arkivet i Allerslev (Lejre Lokalarkiv) Arkivet har til huse i en villa opført til andelsmejeriet, nu Kulturhuset Domus Felix. Arkivet råder over stueetagen med kontor og arkivlæsesal, samt to magasinrum på første sal. Her opbevares hovedparten af Lejre Lokalarkivs samling. Lejre Historiske Forening råder over to rum på 1. sal mod nord. Brugerkontakt Lejrearkiverne stiller samlingerne til rådighed for selvstudium. Lejrearkiverne har åbningstid i alle tre afdelinger. Borgerne kan ved fremmøde i åbningstiden, via telefon og på mail stille spørgsmål til arkivarerne. Forespørgsler vil ofte kunne besvares med enkle opslag i baser og bøger eller søgning i skuffer. Nogle kræver større undersøgelser. Arkivernes frivillige kan i nogle tilfælde indgå i de nævnte opgaver. Arrangementer Den bredeste kontakt mellem arkiv og borgere sker ved forskellige kulturhistori ske arrangementer, der tager udgangspunkt i lokalhistorien. Udflugter, landsbyvandringer, udstillinger osv. varetages kun af de to arkivarer. I nogle tilfælde bidrager arkivets frivillige til dele af forarbejdet. Nøgletal bibliotek (økonomi, ledelse og personale) Økonomi Budget til bøger og andet udlånsmateriale samt administration samlet i aktivitets baseret budget på i alt kr. (budget 2011). Budget til betaling til andre kommuner kr. (budget 2011) Indtægt fra staten kr. (budget 2011) Side 27 af 75

49 Besparelse på kr. fra 2012 Drift af bibliotekerne i henholdsvis Gevninge, Lejre og Osted minimerer den mel lemkommunale betaling vedrørende Lejreborgernes direkte lån i Roskilde. Ledelse Biblioteket ledes af 1 leder og 1 souschef. Personale 2011 Bibliotekarer (incl. leder) Biblioteksassistenter Assistenter Servicemedarbejder Bogopsættere I alt 13, 59 årsværk. 8,64 1,94 1,89 0,54 0,58 årsværk årsværk årsværk årsværk årsværk Den samlede lønramme til alt personale (uden lederløn) er kr. (budget 2011). Nøgletal arkiv (pladsbehov, økonomi, ledelse, personale) Pladsbehov Dele af Lejre Lokalarkivs arkivalier opbevares i et stort rum i kælder under Osted Skole, ny fløj (1960'erne). Arkivernes samlinger af arkivalier udgør aktuelt (oktober 2011) ca. 750 hyldeme ter. 2/3 heraf kan opbevares på hylder med en dybde på 42 cm, 1/3 kræver hyl der med en dybde på 50 cm. Samlingerne vil øges år for år. Digitalt har arkiverne aktuelt (oktober 2011) billeder liggende i en størrelsesorden af 350 GB. I de kommende år vil digitaliseringen af arkiverede billeder flerdoble denne mængde. Økonomi Lejrearkivernes økonomi var det første år fra sammenlægningen uigennemskue lig, idet der tidligere havde været stor forskel på, hvad de tre arkivers budgetter omfattede, f. eks. angående forsikringer, energiudgifter, rengøring mm. De senere år har der været en årlig drifts/administrationsudgift på ca kr. Side 28 af 75

50 Den samlede lønramme til alt personale (uden lederløn) er kr. (budget 2011). Besparelse på kr. fra Ledelse De første 1½ år fra sammenlægningen ved årsskiftet var der ingen formel leder af Lejrearkiverne, men lederen af Bramsnæs Arkiv, tidligere Brams næs Museum og Arkiv, var sekretariatsleder med ansvar for personale og øko nomi. Fra juni 2008 blev lederen af Bramsnæs Arkiv, leder af Lejrearkiverne med Arkiv styregruppens opbakning og med Udvalget for Kultur & Fritids godkendelse. Arkivstyregruppen blev nedsat i sommeren Arkivstyregruppen nedlagde sig selv i foråret 2011, da Kommunalbestyrelsen havde besluttet en sammenlægning af arkiver og biblioteker, mod Arkivstyregruppens anbefaling. Personale 2011 Kulturhistorisk faguddannede (incl. leder) Andet personale I alt 3,41 årsværk. 1,76 årsværk 1,65 årsværk Der er i 2011 i alt 5 ansatte. Hertil kommer 1-2 personer med løntilskud samt ca. 16 frivillige medarbejdere fordelt på de 3 lokaliteter. Side 29 af 75

51 Bilag Side 30 af 75

52 Bilag 1 - Nøgletal for Lejre Bibliotekerne I det følgende afsnit præsenteres en række nøgletal for Lejre Bibliotek. Tallene er fra Danmarks statistik indberettet af biblioteket. Der er ikke opgjort nøgletal for Lejre Arkiv. Da arkivet ikke arbejder ud fra et lov grundlag indberettes der ikke til Danmarks statistik. Nøgletal bibliotek Udvikling i udlån Samlet udlån (alle udlånskategorier) (incl. for nyelser) (incl. for nyelser) (incl. for nyelser) (incl. for nyelser) tal I oversigten neden for er medtaget tal for henholdsvis Sorø og Stevns kommuner. Det er kommuner som Lejre Kommune ofte sammenligner sig med. Antal indbyggere Lejre Sorø Stevns Antal indbyggere 0-13 år Antal indbyggere 0-17 år Aktive lånere Aktive lånere fra egen kommune Antal betjeningssteder (med materialesamling) Åbningstimer pr. uge *) åbningstiden er reduceret fra 106 til 103 p.g.a. bud getreduktion) Aktive lånere fra andre kommuner Besøgstal Besøg på bibliotekets hjemmeside Arbejdsstationer til publi kum Antal biblioteksbetjente Alle kommunens Side 31 af 75

53 institutioner børnehaver og dag pleje betjenes med materiale depoter Bibliotekarer, årsværk incl. leder*) Det faktiske tal er 8,64 årsværk 9 *) 9 6 Biblioteksassistenter, års værk.*) Det faktiske tal er 3,83 årsværk excl. medar bejdere i løntilskud 5 *) 8 7 Øvrigt personale, årsværk Lønudgift pr borgere Den nationale kørselsordning og kørsel mellem bibliotekerne Formålet med den nationale kørselsordning er at understøtte lånesamarbejdet af udlånsmaterialer mellem bibliotekerne i Danmark. Via kørselsordningen sikres en hurtig og sikker distribution. Det sker gennem en landsdækkende transportord ning (den nationale kørselsordning), der sammenkobler de eksisterende regionale ordninger logistisk. Alle folkebiblioteker er via tilskud fra centralbiblioteksbevillin gen med i kørselsordningen. Desuden deltager alle større statslige lovbiblioteker, omfattet af Lov om biblioteksvirksomhed, samt en række uddannelsesbiblioteker. Materialer fra landets biblioteker bliver mandag til fredag afleveret på Hvalsø Bib liotek. For denne service betaltes i 2010 kr kr. Biblioteket har desuden etableret sin egen interne kørselsordning, som dagligt bringer materialer rundt mellem lokalbibliotekerne. Udgift til løn til biblioteksbe tjent var i 2010 kr kr. og bibliotekets del af udgiften til drift af "kulturbil" og brændstofforbrug var kr kr. Hjemmeside Biblioteket har egen hjemmeside Via den formidles oplysnin ger om bl.a. adresser og åbningstider for de forskellige afdelinger, regle ment og arrangementer. Desuden er der link til de webservices, som biblioteket betaler for og stiller til rådighed for kommunens borgere, ligesom der linkes til andre gratis services. Det er også her, låneren kan bestille og forny sine lån og se sin status, ligesom det også her er muligt at betale sine gebyrer og erstatninger. Søger man inspiration til læsning kan man se og downloade de nyeste boglister. Side 32 af 75

54 Webservices og betalingsdatabaser I dag tilbyder bibliotekerne via bibliotekets hjemmeside bl.a. følgende digitale ydelser: ereolen.dk Folkebibliotekernes nye e-bogsservice. Det nye elektroniske tilbud blev lanceret 1. november 2011 og giver kommunens borgere mulighed for at låne e-bøger hjemmefra og læse dem på PC, tablets, smartphones eller overføres til ebogslæsere. Netlydbog.dk Netlydbøger er almindelige lydbøger, der er digitaliseret og lagt på en ser ver. De kan downloades til en pc og overføres til en mp3-afspiller/ mobil telefon eller streames via en PC med internetadgang. BibZoom.dk BibZoom Musik giver adgang til download og streaming af mere end 7 mil lioner tracks, nyheder, artikler og guides m.m. BibZoom World er Danmarks digitale indvandrerbibliotek og tilbyder film, musik, lydbøger og e-bøger på bl.a. arabisk og tyrkisk. BibZoom Kultur giver adgang til gamle danske reklamefilm, lydklip, taler og optagelser fra begivenheder i Danmarks historie og en samling af opta gelser af dialekter fra hele landet. Filmstriben.dk Filmstriben tilbyder et udvalg af film af høj kvalitet til visning hjemme på lånerens egen computer Infomedia Artikler fra danske aviser og tidsskrifter til udprintning fra bibliotekernes PC er Fra bibliotekernes PC er opnås i dag fri adgang til følgende betalingsbaser og in dekser: Børn og kultur portalen: Børnekulturportalen er for voksne, der arbejder med børnekultur. Bag portalen står Børnekulturens Netværk Dansk historie: Portalen for historieinteresserede Danske dyr: Oplysninger og billeder af danske dyr Digtregister: Her kan søges efter et bestemt digt eller digtsamling Eventyrindeks: Kan benyttes til at finde frem til eventyrsamlinger eller en kelte eventyr Faktalink: Elektronisk tidsskrift om aktuelle og komplicerede emner Forbrugerindeks: Undersøgelser af produkter af almen interesse, som kan købes Forfatterweb for børn og unge: Oplysninger om danske og nogle udenland ske forfattere Side 33 af 75

55 Forfatterweb for voksne: Oplysninger om danske og nogle udenlandske for fattere Futuriblerne: Artikler gennem mere end 40 år om begrebet fremtidsforsk ning Gør-det-selv-indeks: Omfatter gør-det-selv emner som f.eks. hus, hjem og have Masterfile: MasterFile Premier: Artikler i fuldtekst fra tidsskrifter, aviser, op slagsværker og biografier inden for alle emner. Den indeholder også anmeldelser, og basen opdateres dagligt. Novelleregister: Benyttes til at finde frem til en bestemt novelle eller novelle samling. Sangindeks: en hjælp til at finde frem til enkelte sange. Fra 1982 og frem. Verdens dyr: Oplysninger og billeder af dyr fra hele verden. Side 34 af 75

56 Bilag 2 - Lejre Bibliotekerne, udvikling i udlån samlet udlån: Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer samlet udlån Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer Side 35 af 75

57 2009 samlet udlån Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer samlet udlån Bøger Levende billeder Lydoptagelse Musikoptagelse Elektroniske materialer Lydbøger Div. øvrige materialer Side 36 af 75

58 Bilag 3 - Aktivitetsstatistik alle afdelinger Udlånsstatistik pr. time, Hvalsø Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Udlån, automat ManManManManMan Tir Tir Tir Tir Tir OnsOnsOnsOns Tor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Lør Lør Lør Tidsrum Afleveringsstatistik pr. time, Hvalsø Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Aflevering Aflevering, automat Antal ekspeditioner 50 ManManManManMan Tir Tir Tir Tir Tir OnsOnsOnsOnsTor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Lør Lør Lør Tidsrum Side 37 af 75

59 Aktivitetsstatistik pr. måned, Hvalsø Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Udlån, automater Aflevering Aflevering, automater 500 Måned Side 38 af 75 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar - Januar Antal ekspeditioner 3.500

60 Aktivitetsstatistik pr. time, Gevninge Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Aflevering Man Man Man Tir Tir Tir Ons Ons Ons Tor Tor Tor Tidsrum Aktivitetsstatistik pr. måned, Gevninge Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Aflevering Måned Side 39 af 75 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar - Januar Antal ekspeditioner 1.200

61 Aktivitetsstatistik pr. time, Lejre Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Aflevering 10 5 Man Man Man Man Man Tir Tir Tir Tir Ons Ons Ons Tor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Tidsrum Aktivitetsstatistik pr. måned, Lejre Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Aflevering Måned Side 40 af 75 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar Antal ekspeditioner 3.000

62 Aktivitetsstatistik pr. time, Osted Bibliotek gennemsnitligt hele 2010 indenfor åbningstid Antal ekspeditioner Udlån Aflevering Man Man ManMan Man Man Tir Tir Tir Ons Ons Ons Tor Tor Tor Tor Tor Tor Fre Fre Fre Tidsrum Aktivitetsstatistik pr. måned, Osted Bibliotek gennemsnitligt hele Udlån Aflevering Måned Side 41 af 75 December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar Antal ekspeditioner 2.500

63 Bilag 4 - Visioner og drømme (medarbejder visionsdag) Liv i kreativitet Lokalt midtpunkt -mødested for alle Et levende bibliotek med et venligt, åbent og kompetent Overraskelser! personale, der har -skæve aktiviteter TID til at snakke Et bibliotek -form / indhold og formidle Bøger for alle Litteraturformidling - samlingssted InformationsFrirum formidling Fleksibilite Hus t med masser Valgaf aktivitet og liv Rummelig Inspirerende mulighed Tilgængelighed Udvikling omgivelser/lokaler Liv (åbent og -ikke afvikling Raske, sprudlende, Hygge rummeligt) udadvendt kompetente Mulighed for biblioteksansatte Oplevelse Adgang til Kvalitetstilbud i netservices alle afskygninger Reach out (også Nationale licenser Spørge ind Hjemmefra) Mødregruppe r Café Flere unge Selvbetjening Bibliotekarer Bibliotek.dk Internet Ro Film Aviser Bøger Musik Side 42 af 75 Åbent Mere samarbejde med brugere, lokale grupper "Forskellige" biblioteker

64 MÅL OG MULIGHED FOR FREMTIDIGE INDSATSER Åbne Biblioteker Fortsat samme timetal med bemanding Gevninge Bibliotek pilotprojekt Evt. Kr. Hyllinge åbent bibliotek i en eller anden udstrækning God information til lånerne skal sikres Inspiration og læring Undervisning/vejledning af lånere, dels i bibliotekssystemer, dels i f.eks. grundlæggende IT Udlånsautomater frigør personaletid til spændende opgaver Sidemandsoplæring Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) Fysiske spil evt. erstattes af netspil Lydbøger evt. erstattes/suppleres med lydbøger over nettjeneste Opmærksomhed på, at nye materialer ikke tilkøbes på bekostning af bøger Ressourcer...? Partnerskaber Styrket samarbejde med folkeskolerne Samarbejde med institutioner fortsættes Samarbejde med aftenskoler og lokale foreninger og evt. erhvervsdrivende udbygges Ud af huset... -arrangementer på andre lokaliteter Professionel udvikling Videreuddannelse/kurser Sidemandsoplæring Netværksgrupper Intern rokering/rotation Kultur for alle Side 43 af 75

65 Bibliotek som ramme omkring tilbud til socialt dårligt stillede grupper, som f.eks. nydanskere Udstillinger, koncerter m.m. Ud af huset Mulighed for at specialisere filialerne (emne-biblioteker) Fremtidig struktur Borgerservice-funktioner på bibliotekerne? 5 biblioteker, hvoraf mindst ét er åbent? 4 biblioteker = flere hænder i hver filial? Side 44 af 75

66 HVORDAN FRIGØR VI TID TIL DE TING, VI GERNE VIL? "Tale sig op" Ros Ikke sidde fast Selvbetjening Digitalisering Accept af hængepartier Prøve at være positive Sprede opgaver på flere hænder Væk med sygdom Sjov og ballade! Selvbetjeningsautomater Digital udvikling generelt Digitalisering & selvbetjening Omstillingsparat Sparring ved sortering i skranke = færre flytninger Være i nuet Væk med hængepartier Prioritering af opgaver Udlånsautomater Selvhjulpne lånere Modtage klargjorte materialer Ud-af-huset-opgaver tælle for vagttid Side 45 af 75 Behold+

67 HVORDAN TILTRÆKKER VI DE BORGERE, SOM IKKE BRUGER BIBLIOTE KET? Brainwriting: Øvelsen var, at forestille sig / definere en eller flere personer som ikke bruger biblioteket. Hver seminardeltager nedfældede dette på et ark papir, samt komme med forslag til metoder, hvorpå den potentielle låner kan tiltrækkes. Nedenfor listes alle forslag til metoder. Finde frem til interesser Spørge hvad borgeren selv mener, der skal til Sende ham på biblioteket for at hente materialer for en selv Tage ham med på biblioteket Låne bøger til ham Arrangere særlige dage med materialebytte Materialeudstilling i bibliotekets vinduer Invitere til booktalk (faglitteratur) i interessegruppe-regi Gøre opmærksom på muligheder udover boglån Markedsføring (branding, AIDA) Happenings Plakater i nærområde Fortælle om biblioteket - set fra en medarbejders vinkel Udlevere hjemmesideadressen Personlig anbefaling af et materiale Personlig betjening Oplysning Hjælp Præsentere biblioteket som et samlingssted Gøre biblioteksfacaden mere indbydende Lave spændende udstillinger - også uventede steder (f.eks. i butikker) og under uventede former (f.eks. i en gammel bil) - også gerne med de monstration af udstillede effekter Reklamere for udstillinger andre steder end i biblioteket Skabe interesse ved at udbygge partnerskaber Hjemmebesøg Side 46 af 75

68 Bogsalg God pr. for interessante foredrag Temaer ("gør-det-selv", "grilleriets glæder", "bilen", "vinsmagning", "ølsmagning", "poetry slam", "gammeldags café m. madam Blå og gamle dragter") Arrangere familiearrangementer (f.eks. for 3 generationer) Sms-grupper "Kom-og-lær-arrangementer" (f.eks. "Sådan bygger du en fuglekasse", "Kog, steg og spis") med udstilling af relevante udlånsmaterialer Info-aftener om faglitteratur Øget brug af mails og sms-er Musikarrangementer Opmærksomhed omkring Netmusik Downloads af lydbøger til køreturen "Ud-af-huset-oplevelser", arrangementer på eksterne lokaliteter Mulighed for at låne materialer gennem de børneinstitutioner, borgeren bruger Åbent bibliotek Længere åbningstider Starthjælp til lokale klubber (Læseklubber, rollespilsklubber, håndarbejds klubber m.m.m.) Kontakte borgerne der hvor de er (foreninger, skoler, plejehjem m.m.) Side 47 af 75

69 Bilag 5 - Opsamling borgermøde Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Opsamling Idémøde om Lejre Bibliotekernes fremtid Dato: 9. november 2010 J.nr.: 10/3437 Tirsdag, den 26. oktober 2010, kl , Kulturhuset i Hvalsø Deltagere: borgere, kulturfolk, kulturildsjæle og politikere Med udgangspunkt i fire visioner drøftede deltagerne ideer, ønsker og ind hold til en kommende biblioteksplan. Drøftelserne foregik ved 4 caféborde i 3 run der, og deltagerne kunne vælge at deltage i drøftelse af tre af de fire visioner: Vision Vision Vision Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal B - Biblioteket som et orakel C - Biblioteket som kulturinstitution D Åbne og tilgængelige biblioteker Det følgende er opsamling af ideer, ønsker og opmærksomhedspunkter. Vision A - Biblioteket som en teknologisk multihal Kodeord for drøftelserne: Formidling og oplæring, digital lånerservice og webtje nester. Formidling og oplæring Vejledning i brug af bibliotekernes digitale muligheder Vejledning og undervisning i offentlige net-tjenester (f.eks. Nem-ID) Kurser for borgerne indenfor IT - både generelt og specifikt Kurser/hjælp til foreninger (f.eks. "Sådan laver jeres forening en hjem meside") Hjælp til konkret anvendelse af digitale medier (f.eks. digitale udstillin ger) Oplæring i hjemmet af ikke mobile borgere i net-tjenester Fjern-kurser med personlig underviser, f.eks. med web-cam Hensyn til borgere, der ikke anvender IT Side 48 af 75

70 Digital lånerservice Søge- og reserveringsmuligheder via internet - også hjemmefra (stor til fredshed med muligheder pt.) Påmindelser pr. mail om reserveringer eller aflevering påskønnes Nyhedsbreve på mail Påmindelser pr. SMS SMS-grupper (interessegrupper, f.eks. "børneteater") Facebook Web-baserede grupper, f.eks. læsekredse eller præsentationsfora Web-tjenester E-bogen Bedre info om, hvilke web-tjenester der kan anvendes "Palles Gavebod for voksne" - en bank af gode links (som DDB, Dansker nes Digitale Bibliotek) Omhyggelig prioritering af anvendelse af midler på web-tjenester Web-tjenester må ikke udkonkurrere den oprindelige biblioteksform Vision B - Biblioteket som et orakel Kodeord for drøftelserne: Tilgængelighed og undervisning, aktiviteter og kompe tencer (samfundscenter) Tilgængelighed Mulighed for transport til biblioteket, særligt hvis en filial lukkes Mangel på kommunikation i forbindelse med transport til arrangementer på bibliotekerne Undervisning, aktiviteter og kompetencer (samfundscenter) IT-hjælp - unge hjælper ældre og omvendt, F.eks. i samarbejde med sko lerne Der stilles større krav til IT kompetencer og faglige kompetencer Undervisning på biblioteket - evt. lektiehjælp IT stiller store krav til bibliotekarerne Personlig kontakt er nødvendig Side 49 af 75

71 Professionel hjælp til søgninger Aktiviteter på bibliotek. F.eks.: En forfatter, IT-undervisning for indvandre kvinder, forebyggelse (f.eks. kurser for kroniske syge), radioteater eller højtlæsning både for børn og voksne. Der er behov for personalets specialiserede viden Samarbejde med f.eks. kirker/menighedsråd, foreninger, aftenskoler, om al kultur. F.eks. bibliotekerne som foredragsarrangør - demokratisk projekt Tværfaglig kulturformidling Biblioteket som kulturelt samlingssted - caféområde I stedet for bogbus, så bus der henter borgere og kører dem til biblioteket Vision C - Biblioteket som kulturinstitution Kodeord for drøftelserne: Kulturinstitution, kulturelle arrangementer, partnerska ber, flere penge... Kulturinstitution Kulturhuse... Biblioteket som kulturinstitution - fyld ud i de rum der er - Vi skal ikke kun glo ind i en pc - det er det virkelige liv der gælder. Er "BIBLIOTEK" overhovedet det rigtige navn - kunne det hedde noget an det? Nyhedsgrupper oprettes - netværk og temagrupper Udgangspunkt i litteraturen, formidling og e-bog m.m. Biblioteket er en kulturinstitution. Det er andet end bøger, med pligt til at demokratisere - mere end en fysisk bog, eller rum, eller... Der er andet end "materialer" - vær mere organisk De nye automater giver mere tid til personalet - brug den målrettet til an dre aktiviteter IT -hjælp ud til alle - ud i alle kroge Størrelsen på biblioteker - overvejes Der skal være personale, med forstand på det de laver Side 50 af 75

72 Der er tre kulturhuse i Lejre Kommune: Kirke Hyllinge Bibliotek, Domus Fe lix og Kulturhus og bibliotek i Hvalsø. Det er dejligt at udstille i forbin delse med bibliotekerne i forhold til i Felix Bibliotekspersonalet skal vænne sig til at være ansat i 'kulturhuse' Nedbryd jeres faggrænser De unge forsvinder, det er for "støvet" indtil de får et konkret behov. Der er for "pænt" for de unge - for borgerligt Bevar forskellighederne - der er forskel på borgerne i de 5 biblioteksnærom råder Boghandel der fungerer som bibliotek: - Café hvor der kunne læses op, le geplads, - legestue Børnekultur - Kram kamelen. I den forbindelse burde der være 10 arrange menter kørende i den uge - f.eks. to på hvert bibliotek. Ugens tema... Nye målgrupper f.eks.: Mødregruppecaféer, knaldromaner eller andre te maer... Læsegrupper: Der udstilles forfatterskab, biblioteket tager initiativ til tema, forfatterskab m.m. Samarbejde med foreninger i f.eks. Hvalsø - med udgangspunkt i nogle an derledes vinkler Film og romaner: f.eks. Submarino Det Kongelige Bibliotek. Hiv en ekspert ud derfra, emne f.eks. grundlov. Det kunne være meget spændende. Det skal ikke kun være bibliotek for ungdommen Biblioteksfolk kan udstikke emner til 'happenings' og spørge hvad borgerne vil/kan være med til Samarbejde med biograf. Emne udstilles i biblioteket - "Husk nu - gå i bio grafen" - "Husk nu - gå på biblioteket" Torsdagskoncerter - lav en udstilling i den forbindelse Hvalsø er jo kulturhus og bibliotek - det er vigtigt, at der er bibliotek med "alt" flere steder i kommunen ( for at begrænse flugt til andre biblioteker, Roskilde, Holbæk) Lokalbiblioteker er rigtig godt for ældre og børn Blande skolebibliotek og folkebibliotek? Side 51 af 75

73 Kommunikation - profilere arrangementer i kommunen f.eks. ved en Kultur kalender i Lejre Kommune Bibliotekets primære opgave er at låne bøger ud - formidle viden - og så det andet... Biblioteket skal gøre opmærksom på sig selv Aktuelle arrangementer/udstillinger og hjemmesiden Kulturelle arrangementer Nu primært bøger Flere aktiviteter, skumringsaften, oplæsning for børn/voksne Overordnede foredragspunkter f.eks. 1 gang pr. måned. F.eks.: - entre må ske eller gratis, - øl... lokker gæster til, mad, musik, poesi, bedstefor ældre, bogcafe, biblioteksfolk kommer med indlæg og præsentation af bø ger, x-factor i viden-konkurrence Partnerskaber Forfatterarrangement med kirken (penge) Har biblioteket ingen penge så få andre til at betale Kom ud over bøgerne - lav noget andet Oplevelser - lytte til noget andre gør - sanseoplevelser - kom ud over kan ten via partnerskaber Ressource - partnerskaber - koblinger i forbindelse med andre institutioner f.eks. bøger udstilles i biblioteket, med relation til den film der p.t. vises i biograf Læsegrupper Partnerskaber om foredrag, hvor f.eks. biblioteket betaler 1 ud af 10 Biblioteket skal have en koordinerende rolle i lokalsamfundet Partner med kirken - månedligt tema: forfatterskab Flere penge... Det undrer hvor få midler der bruges på biblioteket - det ligner åndelig fat tigdom Netværksarbejde - hvis man vil have kvalitet så koster det Rystede over det lave budget på biblioteket - Kirke Hyllinge og Hvalsø har gode faciliteter til meget mere bibliotek m.m. Side 52 af 75

74 Vision D - Åbne og tilgængelige biblioteker Kodeord for drøftelserne: Åbent bibliotek og tilgængelighed Åbent bibliotek Ved åbent bibliotek: Hvad med svind, spild og hærværk? Åbent bibliotek kræver overvågning og registrering af brugerne. Med åbent bibliotek vil man nå ud til andre målgrupper og opnå serviceforbedring Vi vil gerne have åbent bibliotek, men stadig med faglig betjening i samme omfang som nu Åbent bibliotek, ikke kun "nøglebibliotek" Åbent bibliotek, bedre udnyttelse Tilgængelighed Åbningstiderne er for korte Bibliotekerne er hurtige til at skaffe bøger mm. hjem fra andre biblioteker Hvornår får Lejrebibliotekerne net-lydbøger og e-bøger? Kopimaskine/printer med flere funktioner til Lejre Bibliotek Det er vigtigt med personlig betjening Information til forældre om vigtigheden af højtlæsning for deres børn Hvis I nedlægger Lejre Bibliotek, tager vi til Roskilde i stedet Bibliotekerne skal være tilgængelige også for folk, der ikke har bil Stor tilfredshed med servicen på Lejrebibliotekerne Bogbus/bil som erstatning for filialer: kedeligt alternativ, men dog accepta belt hvis der er faglig betjening At nedlægge biblioteker er ligesom at brænde bøger af Vi har 2 kulturhuse i Lejre kommune i forbindelse med biblioteker: Hvalsø og Kirke Hyllinge. Det 3. kulturhus i Lejre: Domus Felix. Det vil være mere ideelt med en bygningsmæssig sammenhæng med biblioteket Ønske om at gøre bibliotekerne mere tilgængelige: Længere åbningstider, aktiviteter på tværs f.eks. kunstforeninger, sangskriverforeninger og andre foreninger. Samarbejde mellem de frivillige og de kommunalt ansatte i kulturhusene Gerne læsekreds i Hvalsø med en bibliotekar som drivkraft Åbningstiden skal tilgodese dem der arbejder, mest aftenåbent Åbent for andre kulturelle tiltag, ikke kun bogsamling Side 53 af 75

75 Caféagtigt samlingssted også om aftenen med kaffe og kage Kunne man benytte aulaen i Hvalsø, evt. lave fysisk adskillelse/rum til café Åbningstid hver dag kl.10-20/22?. Lørdag og søndag?. Supplement til de eksisterende åbningstider Side 54 af 75

76 Bilag 6 - Fokusgruppeinterview unge år Lejre Bibliotekerne. Bidrag til biblioteksplan i Lejre Kommune. Interview - med de 'små' unge. Onsdag d. 17. november fra kl i Hvalsø Bibliotek. Baggrund for interviewet: Lejre Kommunes politikere har besluttet, at der skal udarbejdes en plan for udvik lingen af bibliotekerne i Lejre Kommune. Derfor vil vi også spørge om Jeres holdninger og ønsker til biblioteket. ( I rapporter kan vi læse, at Unge vil selv være aktive inden for kunst og kultur & Unge er forskellige og søger fællesskab hvis det er rigtigt, hvordan skal vi som biblioteksfolk så være? Hvad skal vi kunne?) 1. Indledning Tema 1, som relaterer sig til nuti den: Hvordan bruger du biblioteket? Stille og fredeligt Finder nogen gode bøger At bibliotekarene er søde så man kan snakke med dem. Stilheden/fristed Behageligt miljø Et sted hvor mange sidde og hygge sig Fakta-bøger læses på stedet sammen med venner Nogen gange kan det føles som en akavet stilhed - gerne noget menneskelarm Fedt at finde en ahabog som man ikke havde hørt om førj Atmosfæren er behagelig 6 kommer en gang om ugen 6-7 kommer en gang om måneden At der ikke er nogen mennesker :-) Musik i baggrunden Bange for at komme til at larme Hvad er en god biblioteksoplevelse for dig? Side 55 af 75

77 (Stikord: roen, blive overrasket, opleve noget nyt, sammen med andre, fordybelse, en smuk oplevelse, have det sjovt, med til at skabe, deltage aktivt etc.) Betyder afstanden noget for dig? Hvis jeg boede tættere på, så ville jeg komme oftere Jeg kommer spontant for at snakke - fordi jeg kommer forbi allige vel Venter på musikundervisning Afstanden har stor betydning Mange er afhængige af, at forældrene kan køre dem Cykler fra Ejby til Kirke Hyllinge for at komme på biblioteket Brugte det lille bib i Kirke Såby tit komme så bare ikke på bib for besværligt før gik man bare lige derover lå lige på vej hjem fra skole lige meget hvor man kom fra (det samme gælder for Kirke Hyllinge bib) Hvor langt bevæger du dig? (f.eks. fra Hvalsø til Kirke Hyllinge? El ler fra Osted til Kirke Hyllinge? Betyder betalingen/prisen noget for dig? TEMA 2. Unges ønsker til biblioteket som værested Hvad skal biblioteket indeholde? Gode steder at sidde sækkestole sofa Elevatormusik der kører i baggrunden Tegneserier Hurtige computere Flinke ansatte som der er her J Sted hvor man kan afprøve spillene det var der i Nykøbing og det var fedt Meget lys så det ikke er et lille mørkt sted Flere bøger til unge normale Flere af samme eksemplarer feks Fyre og flammer Lydbøger til download på nettet Flere Manga serier God betjening i Hvalsø er der okay mange der hjælper Det vil være ok med hjælp hvis personalet kan se, at vi måske ikke finder noget på hylden Lettere at bestille på nettet Flere nye film For kort lånerperiode på film Et sted hvor man køre høre musikken inden man låner den Materialerne (musik, film, tidsskrifter aviser - spil IT) og fordelingen heraf? Hvad henter du ned fra nettet? Side 56 af 75

78 Musik Ser film på YOU tube Musik til telefonen Film til Ipod Dumt at købe musik købe bøger i stedet flere eksemplarer Hvad bruger du ellers? Facebook? Twitter? Etc. Unges ønsker til it i bibliotekerne HØJ Prioritet! Søgninger i EDB baser? IT jukeboks Palles Gavebod? Ingen kender Palles Gavebod Programmer? Itunes på computerne tror der ville komme flere og hente musik på bib Et program så man kan se hvad andre har hentet fra Itunes Stikdåse så man kan sidde mange sammen og spille på bærbar Trådløst netværk Skriveprogrammer så man kan komme og lave lektier i fred (pt er der ikke adgang i Lejre Bibliotekerne til Film & Medier og Lydbøger ) Unges ideer og behov for kulturelle aktiviteter Hvad skal biblioteket kunne udadtil? Arrangementer? Hvilke typer? Ønsker hertil? Besked om nye arrangementer GM fortæller om Kultunat Facebook Hvilke klubarrangementer kan vi støtte op omkring? (f.eks. udstilling om rol lespil) Unges ønsker og behov for lektiecafeer Ku det være rart at komme på biblioteket og læse lektier? Læsetræning? + præsentation af konkret idé fra visionsdagen (projekt Bytte, bytte køb mand ) med ældre? F.eks. mormor/farmor sms/downloade hjælp til lektier hvor ofte? Eks. i Kirke Hyllinge? Hvilke forventninger har du til biblioteksfolkene? Som lokomotiv? Som arrangører og igangsættere i området? Hvad skal de kunne og hvordan skal de være? Side 57 af 75

79 Tema 3. Unges ideer og ønsker til den fysiske indretning Hvilke ønsker har du til bibliotekets fysiske indretning? Lys Moderne indretning Flere sofaer hvor man kan have benene oppe Plakater med populære bøger Bløde og STORE stole J Man skal kunne sidde oppe med benene, så den bærbare kan står på be nene Dejligt at bøgerne er stille op i genre det er de ikke i Lejre En afdeling med bestemte forfattere, eller forfattere der ligner hinanden Hvordan skal der se ud? Hvad virker? Hvad gør ikke? Hvad ville det betyde for dig, hvis biblioteket lå på din lokale folkeskole? (Obs i Osted ligger det allerede i de samme bygninger) Hvilke ønsker ville du så have til bibliotekets fysiske indretning? Tema 4. Markedsføring af biblioteket / hvordan når vi mål gruppen? Hvilke ønsker har du til den fremtidige markedsføring? (via SMS / Facebook etc.) Hvordan synliggør vi de tilbud og aktiviteter, der allerede findes overfor dine venner hvordan? Hvor synliggør vi allerbedst vore aktiviteter i dit lokalområde? Eller ved din skole? Hvordan kan du bruge dit netværk i forhold til os? Hvordan kan vi bruge dig? Facebook Løbesedler på skolerne i lækre farver Ser ikke annoncerne i lokalaviserne Rigtig fedt med sms service Det ville være for underligt med sms fra bib Klasselæren ville være god til at viderebringe arrangementer Skoleintra Klubberne har måske mere overskud til at give info Afsluttende kommentarer bemærkninger Side 58 af 75

80 Tak fordi vi måtte trække på dig, hvis vi må trække på dig i et fremtidigt net værkssamarbejde, så vil vi gerne have en tilkendegivelse herom. Giv os gerne et praj herom inden I går herfra. Liste med adresser og s /mobilnr. Rundsendes. Samtidig vil vi gerne invitere dig til idemødet tirsdag d. 28. oktober i Hvalsø Kul turhus. Alle er inviterede vi vil også gerne se nogle unge Der vil være de samme snakke som her i interviewet. Gunvor Møller overrækker en lille erkendtlighed. Opsøgende personale Rare, venlige Tal normalt J Må meget gerne gå rundt, så er det ikke nær så pinligt at spørge om hjælp Side 59 af 75

81 Bilag 7 - Borgertilfredshedsundersøgelse Side 60 af 75

82 Side 61 af 75

83 Side 62 af 75

84 Side 63 af 75

85 Side 64 af 75

86 Side 65 af 75

87 Side 66 af 75

88 Side 67 af 75

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser

Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Balancen mellem digitale og traditionelle biblioteksydelser Hvordan udvikler man bibliotekernes ydelser med den rette balance mellem de traditionelle og de nye biblioteksydelser? Hvordan får bibliotekerne

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE

BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE BIBLIOTEKSPOLITIK FOR STRUER KOMMUNE 1 INDLEDNING Bibliotekspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til lovgivning, nationale biblioteksstrategier, Struer Kommunens værdier, kulturpolitik og kulturstrategier.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene

Indhold. 1. Formål med aftalen. 2. Politiske visioner, mål og krav. 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen. 5. Opfølgning på målene Aftale mellem Byrådet og Randers Bibliotek 2008 Indhold 1. Formål med aftalen 2. Politiske visioner, mål og krav 3. Randers Bibliotek Hvem er vi? 4. Målene i aftalen 5. Opfølgning på målene 6. Økonomi

Læs mere

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger

Indhold. Indledning Vision Udfordringer Ambitioner Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger Børnekultur politik Indhold Indledning 3 Vision 4 Udfordringer 5 Ambitioner 6 Kulturgarantien Synlig Børnekultur Målsætninger 2 6 7 8 Børneinstitutioner, skoler og institutioner for unge 8 Museerne 8 Musikskolen

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010

Referat Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. april 2010 Referat onsdag den 21. april 2010 Kl. 18:30 i Mødelokale 2 på Allerslev Rådhus, Lejrevej 15, 4320 Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagorden...1 2. FOU - Orientering...2 3. FOU - Tider

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 7. oktober 2015 Referat onsdag den 7. oktober 2015 Kl. 18:00 i Mødelokale 4, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober...2 3. KF - Temadrøftelse - Børnekulturhus...4

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30

Nu åbner. Egebjerg Demokratek. Med indvielse. Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Nu åbner Egebjerg Demokratek Med indvielse Onsdag den 1. december 2010 kl. 16.00 17.30 Har du lyst til at låne bøger? Vil du debattere lokale forhold? Vil du debattere kommunale forhold? Vil du læse aviser?

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard

Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012. Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Referat Økonomiudvalget fredag den 23. marts 2012 Kl. 7:30 i Lokale på Sonnerupgaard Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kommissorium og ekstern konsulentbistand samlet plan

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Resultatberetning 2014

Resultatberetning 2014 Resultatberetning 2014 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER En dejlig sommeraften med AOF koret i Tobaksgården Forsidefoto: Et kig ind i det nye bibliotek i Gedved På Krimimessen overrækker forfatteren Jens Henrik

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 30. januar 2014 Referat torsdag den 30. januar 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering... 2 3. FOU - Ansøgning om tilskud fra pulje til

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 21. marts 2007 Referat fra møde i onsdag den 21. marts 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Efterretningssager... 1 2. FOU - DGI Roskilde... 2 3. FOU - Godkendelse af Forældreforeningen

Læs mere

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet

Aabenraa Kommunes. Bibliotekspolitik. Biblioteket i videnssamfundet Aabenraa Kommunes Bibliotekspolitik Biblioteket i videnssamfundet Biblioteket gennemløber i disse år den største forandring i 50 år. Det gælder rammevilkår, indholdselementer, faglige kompetencer og service.

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Sammenhæng til Vision 2018/tema

Sammenhæng til Vision 2018/tema Udvalgsområde Mål-overskrift Sammenhæng til Vision 2018/tema Effektmål Kultur- og Fritidsudvalget Kultur som drivkraft Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller

Styrk borgerne. Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet. Den 17. april 2015. // Randi Lehmann Møller Styrk borgerne Den 17. april 2015 Præsentation af høringsmateriale til Ældrerådet // Randi Lehmann Møller Hvad vil vi fortælle om Kort opsummering af Styrk Borgerne Præsentation af de tiltag vi især gerne

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. marts 2013 Referat onsdag den 6. marts 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. marts 2013...2 3. KF - Leasing af biler til Lejre Kommunes

Læs mere

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter

Fællesråd. Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen. Brugerforum. 4 x årligt. Består af brugere som byder ind med aktiviteter Fællesråd Udpeget repræsentanter for kultur og erhverv for 1 år ad gangen Kommunal Styregruppe Består af Direktør, Centerchefer, kulturchef, kulturhuskoordinator erforum 4 x årligt Består af brugere som

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Vejen Kommunes Biblioteker

Vejen Kommunes Biblioteker Vejen Kommunes Biblioteker Drifts- og Afdelingschef Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Borgmester Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler i Vejen Kommune Aftalestyring er en central

Læs mere

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg

Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek. April 2014. www.fkb.dk. Biblioteket Domus Vista Nordens Plads 4 2000 Frederiksberg Serviceerklæring Velkommen til dit bibliotek April 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale

Dragør Bibliotekerne. Resultataftale Dragør Bibliotekerne Resultataftale 2014-2015 Organisationsudvikling Dragør Bibliotekerne Bibliotekernes kerneområder og -opgaver har ændret sig over tid. Der stilles nye krav til kompetencer, roller,

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne

Udvalget for kultur 2009. Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Udvalget for kultur 2009 Bibliotekspolitik Slagelse Bibliotekerne Indhold 1. Mission............................................................ side 2 2. Vision for Slagelse Bibliotekerne....................................

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 24. september 2008 Referat fra møde i onsdag den 24. september 2008 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Afbud: Anne Lauridsen Knud Mortensen Gitte Ketelsen Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi

Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Highlights fra Københavns Bibliotekers digitale strategi Den 4. november 2014 Jakob Heide Petersen // Københavns Biblioteker Indhold Indledning bibliotekets opgave og fokus Biblioteksstrategi i København

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget Torsdag den 22. april 2010 Kl. 18.30 i F7 på rådhuset Mødedeltagere: Kristian Moberg (V) Alice Linning, afbud Annelise Hansen Emma Nielsen Hanne Kyvsgaard (C)

Læs mere

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1

Allerød biblioteker. Handlingsplaner 2012-2013. Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød biblioteker Handlingsplaner 2012-2013 Endelig udgave 01/02/2012 1 Allerød Biblioteker Handlingsplaner 2012 Tema: Åbne biblioteker s. 3 Handlingsplan for tema: Åbne biblioteker s. 4-7 Tema: Inspiration

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Lejremodel 2.0. for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller

Lejremodel 2.0. for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller 1. Tydeligere brugerindflydelse og engagement Lejremodel 2.0 for drift og udvikling af Lejre Kommunes haller ( Lejre-hallerne ) fastlægger

Læs mere

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark

Hjørring Kommune. Bibliotekspolitik 2011-2014 for. Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Bibliotekspolitik 2011-2014 for Hjørring Kommune Folkebiblioteket uundværligt for at sikre fortsat velfærd i Danmark Når 1,3 mio. danskere har svage læse- og regnefærdigheder, og når ca. 2 mio. ikke har

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker

Mål for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker for Budget 2017 / Opfølgning Serviceområde 14: Biblioteker Serviceområde Udgøre et uforpligtende møde-, være- og oplevelsessted for borgere i Herning kommune Det nye hovedbibliotek i Østergade er Herning

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 22. april 2009 Referat fra møde i onsdag den 22. april 2009 Mødet fandt sted hos Missionsforbundets Børn og Unge, Missionskirken, Hovedvejen 219, Osted, kl. 19.00. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Ny politik for perioden 2015-18

Ny politik for perioden 2015-18 Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver

Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Opfølgning på besøg hos de lokalhistoriske arkiver Oplæg med scenarier for de lokalhistoriske arkiver Indledning: Lokalhistoriske arkiver er det lokale samfunds fælles hukommelse arkiverne indsamler og

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er:

Fysiske rammer De eksisterende fysiske rammer danner udgangspunkt for en samlet indsats på området. Rammerne for aktivitetscentrene er: NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Sekretariat & Sundhed D 4646 4720 E esfr@lejre.dk Dato: 12. april 2011 J.nr.: 11/3473 Organisering

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00.

Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 11 Mødet blev holdt torsdag den 28. oktober 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:00. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale

Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl Kultur og Fritids mødelokale Mødedato: 11. juni 2015 Side: 21 Referat fra Folkeoplysningsudvalgets møde torsdag den 11. juni 2015, kl. 17.00 - Kultur og Fritids mødelokale Medlemmer Birger L. Hansen Dina Oxfeldt Finn Jensen Henrik

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: R-122 Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Ny politik for perioden

Ny politik for perioden Ny politik for perioden 2015-18 X Kulturudvalgets hovedtemaer for politikken Digitalisering og kanalstrategi Lokale tilbud medborgercentre Læring, viden, dannelse, medborgerskab og demokrati E-materialer

Læs mere

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011

Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra 2011 Resultater af brugerundersøgelsen 2013 sammenlignet med resultater fra Er du? Alder opdelt Har du hjemmeboende børn? I hvilke aldersgrupper har du hjemmeboende børn?(sæt evt. flere kryds) Alt i alt, hvor

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 8. oktober 2014. Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden onsdag den 8. oktober 2014 Kl. 18:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - Oktober 2014...2 3. KF - Ansøgning om fritagelse

Læs mere

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden

Referat. 22 Godkendelse af dagsorden. Sagsnr.: 15/60664 Mikael Dahl-Jensen. 23 Forslag til mission, vision og strategi for aktiviteter på Fælleden Referat Dato: 09-12-2015 14:00:00 Udvalg: 17, stk. 4-udvalg - Administrations- og idrætscenter på Fælleden Sted: Konferencesalen, Skanderborg Rådhus 22 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 15/60664 Mikael

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN

VIRKSOMHEDSPLAN VIRKSOMHEDSPLAN 2016-17 Langeland Bibliotek INDHOLD 2 Indledning side 3 Hvorfor virksomhedsplan? side 4 Hvem er vi? side 5 Hvorfor kerneopgave? side 6-7 Bibliotekets kerneopgave side 8 Bibliotekets pejlemærker

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 29 TORSDAG DEN 12. MARTS 2009, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 12. marts 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011

Notat. Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Notat Ny Folkeoplysningspolitik Sag: 18.14.00-P22-1-11 Evald Bundgård Iversen Plan og kultur 30-08-2011 Afsættet for dette notat er, at Folketinget har vedtaget en ny Folkeoplysningslov der træder i kraft

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere