projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri"

Transkript

1 aktiviteter 2008/12 partnerskabelsevidensdelingopenbusinessmodelseminarblueoceanstrategi innovationforretningsudviklingworkshopfaciliteringnetværkkonferencer cluster for udvikling af byggeri

2 innovate create facilitate Produktion: EMPATICO / Foto: Bl.a.: Peter Halskov / Redaktion: Malene Støttrup Jensen Ansvarlig: SmartCity DK, Erhvervsdrivende fond, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, Tlf:

3 Forord v/ Udviklingschef Jørn Jensen, Dansk Byggeri 4 Forord v/ Lars Thorild, Bestyrelsesformand SmartCityDK 5 Præsentation af bestyrelsen i SmartCity 6-7 Præsentation af SmartCityDK 8-9 Introduktion til program Projekt 1 Vertikale solpaneler 12 Projekt 2 Virtuel ledelse af byggepladsen 13 Projekt 3 Ny viden om e-handel 14 Projekt 4 Vidensplatform skaber fremtidens isoleringskoncept 15 Projekt 5 Passivhuskoncept til renovering 6 Projekt 6 Byggekoncept til arktiske områder 17 Projekt 7 Betonuddannelser skaber nye løsninger 18 Projekt 8 Fibercement med unikke egenskaber 19 Projekt 9 Det intelligente hjem 20 indhold Projekt 10 Nye muligheder med komposittræ 21 Projekt 11 Boligen tænkes større 22 Projekt 12 Virtuel lærebog 23 Projekt 13 Flyvende inspektion i byggeriet 24 Projekt 14 Viden til private bygherrer 25 Projekt 15 Byggekoncept til landbruget 26 Introduktion til program Projekt 1 Region Nordjylland 29 Projekt 2 Frederikshavn Kommune 30 Projekt 3 Hjørring Kommune 31 Projekt 4 Jammerbugt Kommune 32 Projekt 5 Mariagerfjord Kommune 33 Projekt 6 Morsø Kommune 34 Projekt 7 Rebild Kommune 35 Projekt 8 Thisted Kommune 36 Projekt 9 Vesthimmerland Kommune 37 PROGRAM 1: Kontakt Jesper F. Carstens, Tlf: PROGRAM 2: Kontakt Trine Saaby, Tlf: Projekt 10 Aalborg Kommune 38 Bagord 40

4 Stort potentiale i byggebranchens virksomheder i Regionen Jørn Jensen Udviklingschef Dansk Byggeri forord Byggebranchen står over store udfordringer lokalt, nationalt såvel som globalt. I Nordjylland har man med byggeklyngen SmartCity gennem netværks- og partnerskabsdannelse vist, at der, på trods heraf, er en vej frem for innovation og udvikling af byggebranchens virksomheder. Stærke relationer mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner har siden etableringen af SmartCity i 2007 været omdrejningspunktet for at fastholde og udvikle den nordjyske byggebranche med fokus på beskæftigelse og eksportmuligheder, med tilgang og deling af national og global viden samt erfaringsudveksling med andre udviklingser. De 15 afviklede virksomhedsbaserede udviklings- og innovationser viser klart, at der er stort potentiale i de nordjyske byggevirksomheder. Et potentiale, der kan og skal løftes til hele den danske byggebranche. Tilsvarende er de 10 igangværende demonstrationser gode eksempler på, at deling af viden og erfaringsudveksling mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og Regionen kan frembringe resultater, der udvikler byggevirksomhederne og skaber grundlag for vækst, tilpasning til eksisterende vilkår og muligheder for at udnytte potentialet fremfor at fokusere på barrierer. En lang række netværksmøder, seminarer og workshops har bidraget til de foreløbige gode resultater. Det fortsatte arbejde i byggeklyngen, SmartCity skal videreføre disse gode fremskridt med henblik på, at alle får gavn af ny viden, erfaring og ideudveksling.

5 Lars Thorild Bestyrelsesformand SmartCity løfter det nordjyske byggeerhverv gennem innovation og nytænkning SmartCity Erhvervsdrivende Fond har siden starten i 2007 arbejdet for at skabe netværk og samarbejde i det nordjyske byggeerhverv, og fonden har dermed bidraget til udvikling af en række nye og smarte innovationer såvel på produkter som på nye forretningsmodeller. Kernen i fondens arbejde er, at deltagerne i netværket søger innovation og nytænkning gennem åben dialog med andre virksomheder, videnscentre - og uddannelsesinstitutioner, og dermed både skaber grundlag for ny forretning og for et samlet kompetenceløft i branchen. SmartCity har igennem en række afklarings- og udviklingser bidraget til etablering af nye samarbejdsrelationer og udbygning af eksisterende samarbejder i branchen. De 15 er i fondens første udviklingsprogram har involveret mere end 40 nordjyske virksomheder, der har gennemført konkrete udviklingser om nye, smarte løsninger til byggeriet. Fondens andet udviklingsprogram, der har fokus på energirigtigt byggeri, gennemføres med omdrejningspunkt i en række konkrete er udviklet af de nordjyske kommuner. SmartCity ønsker med dette at bygge videre på erfaringerne med netværksskabelse, og dermed skabe ny viden og samarbejdsrelationer mellem byggeerhvervet og deltagerne fra kommuner, Regionen og uddannelsesinstitutioner. På mange områder ligger det nordjyske byggeerhverv helt i front på kompetencer og viden om smart byggeri. De mange spændende er, der er resultatet af fondens arbejde, viser, at byggeerhvervet, til trods for krise og dårlige konjunkturer, er et erhverv i konstant udvikling.

6 bestyrelsen

7 SmartCityDK Erhvervsdrivende Fond Formand: COO Lars Torrild Dolle A/S Næstformand: Direktør A. Neil Jacobsen EUC Nord Professor Per Heiselberg Aalborg Universitet Institut for byggeri og anlæg Udviklingschef Jørn Jensen Dansk Byggeri Uddannelseschef Jan Holler Foget UCN teknologi Markedsdirektør Henrik Rasmussen Sanistål A/S Direktør Jesper Sand Damtoft R&D, Quality and Tecnical sales support - Cementir Holding Product Manager Sisse Falkencrone Jeld-Wen A/S Afdelingsleder Erik Pedersen MT Højgaard Projektleder Trine Saaby SmartcityDK Sekretariatsleder Jesper F. Carstens SmartcityDK

8 Stærke Netværkstanker skaber vækst, udvikling og arbejdspladser i Nordjylland bagg Dansk Byggeri Aalborg Universitet University College Nordjylland EUC Nord Tech College Aalborg Amu Center Nordjylland Aalborg Portland A/S Cembrit Holding A/S Jeld-Wen A/S INWIDO A/S Randers Tegl A/S Dolle A/S Sanistål A/S Gabriel A/S Rambøll Danmark A/S COWI A/S MT Højgaard A/S Arne Andersen Vrå A/S Barsmark A/S Nordic Energy Group ApS Bygningskontoret NORD A/S Bjerg Arkitektur A/S Boligselskabet BoNord Fårup Sommerland A/S Bodilsen Totalbyg A/S KPF Arkitekter A/S Aage Vestergaard Larsen ApS Kuben Management Moth og partners EUC Nordvest Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Agri Nord Komproment EMPATiCO

9 grund SmartCity blev i 2007 etableret som en erhvervsdrivende fond, stiftet af Aalborg Universitet med midler fra Region Nordjylland. Formålet er at virke som facilitator for netværk indenfor vidensformidling og teknologioverførsel i byggeerhvervet i Region Nordjylland. Gennem forretningsudvikling, innovative løsninger og produkter skal SmartCity være med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser indenfor byggeriet og de relaterede erhverv. Det er fondens formål at facilitere de netværk af virksomheder og institutioner, der understøtter fondens formål, som gennem partnerskabelse og vidensdeling ønsker at være en del af en stærk klynge, der arbejder ud fra målsætningen om, at vi sammen kan skabe større resultater. Nordjyllands position i byggesektoren er kendetegnet ved en stor eksport af håndværkere til resten af Danmark samt eksport af byggematerialer til både den danske byggebranche og til eksportmarkederne i Skandinavien og resten af Europa. Vækstforum Nordjylland har prioriteret byggeri, som en af de stærke klynger og dermed indsatsområder, der skal være med til at sikre den fortsatte vækst og udvikling i Region Nordjylland. Denne satsning er sket gennem etableringen af SmartCity, der skal medvirke til, at byggeerhvervet og de relaterede erhverv lever op til erhvervsudviklingsstrategien for Regionen. SmartCity netværket består i dag af 28 virksomheder, der er beskæftiget indenfor eller med byggeindustrien, 6 uddannelsesinstitutioner, 9 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. I perioden fra 2008 og frem til ultimo 2012 har netværket gennemført seminarer, workshops og netværksmøder ca. hver 6. uge. Der er ansøgt og faciliteret 4 afklaringser samt ansøgt og faciliteret 2 regionalfondser, som er beskrevet senere i denne publikation under program 1 og program 2. I alt udgør den samlede sum kr. 27,75 mio. inklusiv medfinansiering for begge programmer. Program 1 omfatter 15 målrettede virksomhedser, som involverer 40 virksomheder, der i netværk og partnerskab har udviklet nye produkter, innovative forretningskoncepter og modeller. Program 2 er 10 demonstrationser, som i samarbejde med nordjyske kommuner og Region Nordjylland er målrettet energirigtigt byggeri. På nuværende tidspunkt er program 3 under udarbejdelse, og det forventes, at programmet kommer til at bygge på et tæt samarbejde mellem byggeerhvervet og de nordjyske kommuner og uddannelsesinstitutioner. SmartCity organisationen består af én sekretariatsleder og fra 1. september 2012 yderligere en medarbejder, der er ansat som leder for program 2.

10 Introduktion til program 1 Projektprogrammet har givet støtte til 15 virksomheders specifikke er inden for byggebranchen og relaterede erhverv. Innovation og forretningsudvikling har været fokusområdet for erne, som har været med til at udvikle et identificeret markedspotentiale, der har realiseret konkrete og praktiske samarbejder imellem klyngens medlemmer. Dele af beskrivelserne kan være udeladt af hensyn til virksomhedernes forretningsbeskyttelse. Karakteristika ved program 1 Formålet har været at bringe nye produkter hurtigt til markedet og derved bidrage til at reducere de nuværende kriseproblemer for branchen samt at sikre en bedre konkurrencesituation. Program 1 er opdelt i specifikke virksomhedser og fokuser, der er målrettet de udfordringer, som er aktuelle for byggeindustrien, og som vil komme i en fortsat globaliseret konkurrence i fremtiden. Program 1 er målrettet mellemstore og store virksomheder, som indgår i netværk for at udvikle forretningsmodeller der har målrettet fokus og temaområder opstillet af SmartCity. Projektprogrammet er opbygget således, at alle deltagende virksomheder har kunnet opbygge en unik tilgang til at udvikle forretningsmodeller i et nationalt og globalt perspektiv. Målet har været at opbygge en stor forretningsmæssig forståelse for egen virksomhed, der kan initiere er, som selvstændigt gennemføres af de deltagende virksomheder. Faktuel info Start dato: Slut dato: Budget: 12,5 mio. kr. (inkl. medfinansiering 50 %) Realiseret: 12,6 mio. kr. Antal er: 15 Antal deltagende virksomheder: 40 Projektets målsætning At gennemføre 15 virksomhedsforløb over en 2 års periode, hvor resultatet vil være igangsatte og gennemførte er indenfor: 1. Forretningsmodel udvikling 2. Teknologiudvikling i produkter, processer eller serviceydelser 3. Konceptudvikling nationalt og globalt 4. Markedsudvikling nationalt og globalt Projektet skulle ligeledes styrke netværksforståelse og medvirke til formidling af viden og erfaring af et til SmartCity netværk. SmartCitys formål har været at virke som et omdrejningspunkt for netværk/klyngedannelse inden for udvikling og produktion af byggeri i primært Region Nordjylland og hermed skabe vækst og arbejdspladser inden for byggeerhverv og dertil relaterede erhverv. 10

11 Analyse fra slutevaluering af program nej Netværk og partnerskab ja slet ikke Er der blevet skabt nogle nye samarbejder internt i jeres virksomhed, som udløber af program 1 eller deltagelse i SmartCitys aktiviteter? 14 1 ved ikke Stimulere udvikling i ringe grad I hvor høj grad har SmartCitys program været en hjælp til at stimulere udviklingser i din virksomhed? i nogen grad i meget høj grad 12 3 Viden og indsigt Har et skabt ny viden og indsigt, som kan understøtte udvikling af egen virksomhed? Vil udbyttet af et øge virksomhedens omsætning? Omsætning Indtjening Vil udbyttet af et forbedre virksomhedens indtjening? 1 4 Forbedre beskæftigelse 2 meget lille udbytte ringe middel 11 meget stort ved ikke 11 Vil udbyttet af et forbedre beskæftigelsen? 4 Udbytte Hvordan vurderer I udbyttet af samarbejdet med SmartCityDK

12 Vertikale solpaneler, der tager hensyn til facadematerialer og arkitektur Udnyttelse af solenergi er en sund og bæredygtig løsning til opvarmning af bygninger og til produktion af brugsvand i private hjem. Desværre har de traditionelle solpaneler ofte ikke taget det nødvendige hensyn til arkitektur og design, hvorfor løsningen i mange tilfælde er blevet valgt fra. Nordic Energy Group har haft stor succes med tagintegrerede solceller og ønskede med dette at udvide sortimentet til at omfatte innovative facadeløsninger og tagløsninger samt skabe nye løsninger, der bedre end eksisterende løsninger ville harmonere med ejendommens valg af facadematerialer og naturligt kunne indgå i arkitekturen. På denne måde vil solpaneler naturligt kunne blive en bestanddel af den samlede bygning. Udviklingsarbejdet har omfattet opbygningen af solpanelerne, designet og montagedelen for at kunne opnå en let og enkel montage på byggepladsen, der sikrer at montagen foregår uden hindringer for den øvrige del af byggeriet. På denne måde vil prisen kunne holdes nede til glæde for forbrugeren. Endvidere har det været et ønske at sikre, at alle tekniske løsninger skal være gennemtestede gennem en række demonstrationser inden en egentlig markedsintroduktion. Arbejdsgruppen, der består af et stærkt netværk af arkitekter, typehusfirmaer, facadeelementproducenter og private boligejere, skal løfte opgaven og sikre udbredelse af sortimentet til målgrupperne. Nordic Energy Group har i sin forretningsplan ønsket at arbejde efter principperne i Blue Ocean for at skabe en konkurrencemæssig fokus på områder, hvor konkurrencen er mindst og dermed skabe sig konkurrencemæssige fordele med fornyet positionering. Resultater: Et færdigt testet solpanel målrettet vertikale løsninger for solpaneler. Direktør Flemming Lund Erfaringer: Projektet har givet stor erfaring med produktudvikling i samarbejde med fem partnere. Ligeledes har et styrket virksomhedens position overfor arkitektbranchen. Aktiviteter: Aktiviteterne har været opdelt i fire faser, hvor fase 1 har været udvikling af facadeintegrerede solpaneler med fokus på design og materialer. Fase 2 har været sammensætning af komponenter til sikring af høj ydelse på solpaneler til flade tage og facader. Fase 3 har været produktion af demonstrationsanlæg og fase 4 har været test af prototype, inklusive sikring af fastgørelsesprincipper. Nordic Energy Group A/S Jellingvej Svenstrup J Tlf: Mobil: Fax: »Et færdigt testet solpanel, som fortsat skal udvikles til det nordiske marked. Det opnåede resultat har ligeledes styrket det øvrige produktprogram af solpaneler med viden og erfaring, som samlet har styrket Nordic Energy Group. Nordic Energy Group har sammen med øvrige aktiviteter øget sin markedsandel med kombinationsprodukter af solpaneler i tilknytning til jordvarmeanlæg de såkaldte Combivarmeanlæg.«Projektdeltagerne: Nordic Energy Group ApS Komproment ApS SabetoFlex ApS Actulux A/S Batec Solvarme A/S 12

13 Virtuel ledelse af byggepladsen optimerer byggeer Anvendelsen af virtuelle 3D bygningsmodeller har været brugt i eringen i flere år, og har vist sig markant at kunne forbedre produktiviteten og forøgelsen af kvaliteten i eringen af byggeer. Rambøll Aalborg og IBM har med dette ønsket at generere yderlige værdi af de virtuelle 3D bygningsmodeller ved at skabe et link mellem bygningsmo- udvikles et understøttende IT-system, der integrerer de virtuelle 3D bygningsmodeller med værktøjer, som optimerer planlægningen og kvalitetssikringen af byggeprocessen. Dette IT-system skal endvidere opsamle data med mobilteknologi samt RFID (radio frequency identification). Projektet vil i høj grad tage højde for proces- og Områdechef: Lars Raabjerg Didriksen Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg Tlf: dellerne og de fysiske komponenter i byggeprocessen. På denne måde sikres optimal udnyttelse af de værktøjer, der kan være med til at optimere byggeet. I et udvikles et proof-of-concept, der skal være med til at afgøre om disse link er rentabel for byggeet, således at nye serviceydelser og arbejds- forretningsmæssige aspekter i logistik og konstruktionsprocesserne, ligesom integrationen af løsningen på ingen måde vil udelukke en teknisk integration. Projektet vil således udforske forbindelsen mellem den virtuelle og den fysiske bygning og etablere rammerne for en innovativ løsningsmodel for integratio- Projektdeltagerne: Rambøll A/S IBM Danmark A/S Aalborg Universitet byggeri og anlæg Exigo Consult Aps processer giver den fornødne innovation. Endvidere nen mellem de to miljøer.»projektet har tilvejebragt stor erfaring med udnyttelsen af integrationen mellem virtuelle 3D bygningsmodeller, RFID til dataopsamling og optimering af byggeprocesser. Det fortsatte arbejde vil danne grundlag for salg af minimum 1-2 samlede servicepakker til entreprenører, producenter eller distributører samt flere relaterede piloter.«02 13 Virtual Models Linked with Physical Components in Construction Resultater: Afklaring af udvikling og implementering af et prototype IT-system samt nye arbejdsprocesser, der skal udvikles yderligere for at optimere styring i snitfladen mellem det virtuelle og det fysiske byggeri. Erfaringer: Der har været meget ambitiøse mål for et, men parterne har måttet konstatere, at de tilgængelige ressourcer i viden og kompetencer har begrænset det ønskede output. Udvikling af et vil fortsætte mellem de involverede partnere, da der er opbygget værdifuld viden og en bedre afklaring af de fremtidige muligheder. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i en række faser, så som mobilisering af partnere, analyse og forståelse af byggeprocessens interaktionspunkter, etablering af interfacespecifikation mellem bygningsmodel og RFID dataopsamlingssystem, udvikling af kandidatløsninger samt oplæg til etablering og test af prototype.

14 Ny viden om e-handel skal øge byggebranchens konkurrencedygtighed Byggeriet er i disse år præget af en udvikling, hvor de traditionelle samhandelsprocesser erstattes af elektroniske processer, der skal være med til at optimere konkurrenceevnen og den daglige drift for brugerne. Sanistål ønsker med dette at udvikle ny viden og services indenfor e-handelsområdet, der skal være med til at øge kundernes konkurrencedygtighed og effektivisere samhandelsprocesserne med leverandørerne. På denne måde styrkes den samlede konkurrenceevne i værdikæden. Gennem udviklingen af en ny e-handelsplatform og en række services, som er knyttet dertil, har det primære formål været at effektivisere byggeriet gennem optimering af samhandelsprocesserne og procesoptimering af services. Dette kan være systemer til byggevareleverandørerne, som vil få en mere effektiv eksponering og vedligeholdelse af produktdata samt hjælp til håndværkerne, som vil kunne få mere fokus på effektive time-/sagsregnskaber eller lagerstyring. Projektet og den efterfølgende løsning skal på sigt udvikle konkurrencekraften ved, at der løbende implementeres nye tjenester, der kan styrke værdikæden. Disse tjenester bliver styrket af muligheden for udveksling af informationer om teknologier og services. Projektet vil styrke de elektroniske processer til gavn for de virksomheder, der geografisk er placeret i udkantsområderne, og der skabes parallelt mulighed for at fokusere på komplekse problemstillinger og forretningsudvikling i stedet for rutineprægede transaktioner.»projektet forventes at skabe en vækst på 20%-point over en seks årig periode, hvoraf knap halvdelen vil være egentlig nysalg, og den resterende andel vil være en effektivisering af eksisterende afsætning, der i dag foregår gennem traditionelle kanaler. Ud over de økonomiske forventninger vil et skabe mulighed for implementering af omkring 20 årlige nye store og små funktioner i webbutikken.«03 E-handels- og marketingdirektør Claus Ejlertsen Sanistål A/S Håndværkervej Aalborg Mobil: Projektdeltagerne: Sanistål A/S Resultater: Projektet forventes at skabe en vækst på 20%-point over en seks årig periode, hvoraf knap halvdelen vil være egentlig nysalg, og den resterende andel vil være en effektivisering af eksisterende afsætning der i dag foregår gennem traditionelle kanaler. Erfaringer: Projektet har klarlagt et stort potentiale for målrettet webdesign og målrettet specifikke kundesegmenter. Ligeledes har involvering af meget høj ekspertise fra udlandet bidraget til en anden og bedre forståelse af muligheder og løsninger. Dialogen med SmartCity netværket har været værdifuldt til at udfordre løsninger og indblik i nye muligheder. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i en række faser, som omfatter afklaring af webdesign, test af brugervenlighed, løbende test af funktionalitetsmuligheder og endelig opstilling af et testmiljø til kontrol og revidering af et. Der har været involveret ekspertise fra såvel Danmark som udlandet. 14

15 Vidensplatform skaber fremtidens isoleringskoncept Anna Fricke, Dipl.-ing. (Textil) Business Development Fremtidens byggeri bliver mødt med stadigt stigende krav omkring energiforbrug, støj, indeklima, bæredygtighed, økonomi og design. Krav som kræver innovation og vidensdeling af leverandørerne til byggeriet, for at kunne leve op til lovgivningsmæssige krav og efterspørgsel til markedet. Projektets mål er et samarbejde omkring udviklingen af en vidensplatform, der skal gøre virksomhederne i stand til i samarbejde at udvikle tekniske kompositter, som kan anvendes i fremtidens isoleringskoncept. Konceptet tager afsæt i allerede eksisterende teknologier og materialer, som med hver deres nicheviden kan danne rammerne for et helt nyt produkt. I et skal superisolerende materialer fra rumfartsteknologien kombineres med velkendte produktionsmetoder fra tekstilindustrien. Det er tekstilvirksomheden Gabriel A/S og betonproducenten Hi-con, der sammen med Institut for Fysik og Nanoteknologi ved Aalborg Universitet skal gennemføre den videre udvikling. Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Dir. tlf: Mobil: Projektdeltagerne: Gabriel A/S Aalborg Universitet - Fysik og Nanoteknologi Leverandører af isoleringsmaterialer 15 Resultater: SmartCity har bidraget til gennemførelse af et afklarings, som har gjort det muligt at udvikle ideen til fremtidens isoleringsmateriale. Parterne har på den baggrund etableret et udviklings, som nu støttes af Højteknologifonden. Erfaringer: SmartCity har igennem et bidraget med væsentlig indsigt i og forståelse for byggebranchens behov for produktinnovation. Herigennem opnåede parterne en mere præcis forståelse for udfordringen og dermed en erkendelse af, at det oprindelige afsæt ikke var rigtigt. Hvis parterne skulle nå et resultat var det nødvendigt at hæve ambitionsniveauet. Den afklaring førte til etablering af et samarbejde med AAU Fysik og Nanoteknologi. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i tre faser; Fase 1: Materialeafklaring, Fase 2: Ideudvikling og Fase 3: Udvikling af forskellige forretningsmodeller mod salg af løsninger til byggebranchen.»smartcity har igennem et bidraget med væsentlig indsigt i og forståelse for byggebranchens behov for produktinnovation. Det medførte en afklaring af, at det oprindelige afsæt ikke var rigtigt. Den afklaring førte til etablering af et samarbejde med AAU Fysik og Nanoteknologi. Formålet hermed er at udvikle et patenterbart isoleringsmateriale med tilhørende produktionsmetode. Materialet skal indgå som delkomponent i et byggeelement, som produceres og markedsføres af en nordjysk virksomhed. «04

16 Passivhuskoncept målrettes til renovering af den eksisterende bygningsmasse 05 løsninger»der er udviklet en konceptmodel, som tager udgangspunkt i en gradueret energirenovering, som opdeles i typiske renoveringsblokke (efterisolering, tag, vinduer, facader, ventilation, varmesystemer, designløft, redesign o.s.v.) som kan iværksættes enkeltvis, delvis samlet eller samlet. En renoveringsstrategi er udarbejdet, som sikrer, at ingen renovering igangsættes uden at boligenhedens samlede renoveringsbehov er afklaret i forhold til passivhuskonceptet og mulige andre løsninger, herunder teknologiske til reducering af energibehov.«passivhusstandarden har vundet naturligt indpas i nybyggeriet i takt med stramningerne af bygningsreglementet og holdningsskred hos boligejerne, der i langt højere grad tænker i bæredygtige og energirigtige løsninger. I dag udgør nybyggeriet mindre end 1 % af den samlede boligmasse, hvilket betyder, at der er et Projektledere: Direktør Bendix Jensen Boligselskabet Nordjylland Arsenalvej Hjørring Tlf: Projektdeltagerne: Arkitekt maa kjeld bjerg Bjerg Arkitektur A/S Kongensgade Hjørring Tlf: Mobil: Boligselskabet Nordjylland - Bjerg Arkitektur A/S - Nordic Energy Group A/S - Dolle A/S - University College Nordjylland - SmartCity markant behov for renovering efter passivhusstandarden i den eksisterende boligmasse, for at sikre en bred bæredygtig profil i boligmassen. Målet er at udarbejde et koncept, der trinvist kan renovere den eksisterende boligmasse for derigennem at kunne fastholde boligmassens værdi på lang sigt samt sikre en økonomisk tilgang til renovering fordelt på kort og lang sigt, med det fokus at opnå passivhusstandard, hvor det er økonomisk ansvaligt. Det forventes at kravene til renovering i årene fremover vil blive skærpet, hvorfor renoveringskonceptet vil give en betydelig konkurrencemæssig fordel. Konceptet udvikles i samarbejde med førende rådgivere og erfaringer fra renoveringsopgaver i Danmark og udlandet. Boligselskabet Nordjylland vil i samarbejdet primært udvikle konceptet mod egne bebyggelser, sekundært sikre at renoveringskonceptet bliver tilgængeligt for SmartCitys medlemmer og netværk. Det er et fælles mål skabe forståelse for passivhusstandarden, hvilket betyder, at der i et vil være en betydelig formidling af passivhus renoverings tankegangen samt henvisning til de konsortier i Nordjylland, som kan løse renoveringsopgaver. Den valgte test og demonstration af passivhusstandarden er målrettet et konkret rækkehus renoverings i Klokkeholm. Resultater: En komplet løsningsmodel for renovering efter passivhusstandarden på henholdsvis og 100 %. Erfaringer: Projektet har givet en stor erfaring om passivhusstandarden og de muligheder, som denne standard tilbyder renoveringsmuligheder af parcelhuse fra En tilgang til renovering, som udelukkende tager udgangspunkt i passivhusstandardens præmisser, kan ikke anbefales for det udvalgte byggeri, da renoveringsomkostninger ikke modsvarer energibesparelserne - alternativet er at nedrive beboelsen og bygge nyt. Erfaringer fra deltagere viser ligeledes, at det er afgørende at klarlægge præmisser for samarbejde, specificere opgaver og ydelser præcist samt konkretisere, hvilken adgang de involverede har til beregningsmodeller og data. Aktiviteter: Workshops og seminarer har været afholdt med det formål at fastlægge ets omfang og sikre viden om passivhusstandarden for alle interessenter. Fase 1 har været udvælgelse af rækkehus i Klokkerholm, som har været ets demonstrations. Fase 2 har været en komplet 3D model inklusiv økonomiberegning for renovering op til 25-, 50-, 75-, og 100 % passivhus. Fase 3 har været fokus på alternative løsningsmuligheder, som kan forbedre rentabilitet og løsningsforslag. 16

17 Fremtidens byggekoncept til de arktiske områder kan ligge i en container I dele af verden med vanskelige klimatiske forhold er der underskud af boliger, samtidig med at opførelsen af boliger i disse egne er præget af vanskelige forhold og en manglende udbredelse af lavenergikonceptet. Alene i Grønland er der et behov for nye boliger i de kommende år, og der er ligeledes et erkendt behov på Færøerne. Der forventes endvidere en øget råstofefterforskning i det nordatlantiske område, der betyder et betydeligt marked for boliger ikke bare på Grønland og Færøerne, men også Canada og Rusland. Til kommende råstofer i Grønland, som ikke er bynære, er der et behov for en løsning på boligområdet en løsning som kræver boligopførelse, der er let at håndtere og som har en høj kvalitetsstandard. Erfaringer på området viser, at den eksisterende boligmasse i Nordatlanten er dårligt isoleret og ikke lever op til de standarder, der ligger til grund for lavenergikonceptet. Projektet vil imødekomme ovenstående behov og udvikle et koncept, der producerer modulboliger med et solidt arkitektonisk præg og målrettet de klimatiske forhold. Tankerne bag er som udgangspunkt at udvikle og afklare de tekniske specifikationer omkring boligerne, der er produceret i moduler i Danmark. Afskibningen sker i containere, hvor der er taget højde for logistik og transport, og opførelsen af boligerne sker i samarbejde med lokale entreprenører på destinationerne. Projektet vil have til formål, at afdække markedet for denne forretningsmodel, udarbejde en forretningsplan samt opføre et demonstrationshus i Grønland og på Færøerne. Et væsentligt element i et er udviklingen af en model til transport og logistik af bygningsmodulerne, der sikrer at et er konkurrencedygtigt trods de store geografiske afstande. På sigt vil det være målet at udvikle de grønlandske og færøske kompetencer, således at den nordatlantiske bygge- og uddannelsessektor opnår samme høje viden og kompetencer, som vi kender i Danmark. Således vil de kunne udvikle deres byggesektor til et niveau, hvor effektivitet og bæredygtighed er nøglekompetencer. Dette vil både styrke samarbejdet mellem den nordjyske og den nordatlantiske byggesektor og være med til øge konkurrencekraften i Nordeuropa. Resultater: Projektet har bidraget med stor viden om markedsvilkår og af etablering netværk til lokale aktører i Grønland. Et koncept til industrielt designet huselementer, som kan transporteres med container er udviklet, og i samarbejde med Aalborg havn er transporten til Grønland analyseret, for optimal logistik. Erfaringer: Samarbejdet i gruppen, har bidraget med meget stor viden om udfordringer ved byggeaktiviteter til Grønland. Der er udviklet et byggekoncept, som er tilpasset industriel produktion og transport i container. Det har åbnet muligheden for helt nye forretningsmuligheder, som rækker længere end Grønland. En konkret erfaring er ligeledes, at et gennembearbejdet forretningskoncept ikke kan tage 100 % højde for lokale forhold, kultur og kutyme på trods af god vilje, besøg og stor involvering af interessenter. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i 5 faser, hvor de 4 første faser er realiseret. Fase 1 har været etablering af og netværk med aktører i Nordjylland og Grønland. Fase 2 har været Feasibility studie, behovsanalyse og markedsundersøgelse, for at sikre ets gennemførbarhed og de afsætningsmæssige muligheder. Fase 3 har været udvikling af et industrielt bygningskoncept målrettet de opstillede behov og tilpasset container transport. Fase 4 har været en klarlægning af transport og logistik, som kunne sikre en kostoptimeret byggeproces i Grønland. Sidste fase, som var opstilling af et pilotbyggeri, er ikke realiseret, da der fortsat er uklare forhold om samarbejdspartnere i Grønland. 06»Der er udviklet et byggekoncept, som er tilpasset industriel produktion og transport i container. Der er skabt gode netværksrelationer til Grønland, som på sigt kan udnyttes. Ligeledes har et åbnet for nye forretningsmuligheder, som rækker længere end Grønland. Fokus er hele det arktiske område.«arkitekt maa, partner Jan Krogh KPF Arkitekterne A/S Ved Stranden Aalborg Direktør Morten Stampe Bodilsen Totalbyg A/S Hedelund 30, Glyngøre 7870 Roslev Tlf Projektdeltagerne: Bodilsen Totalbyg A/S KPF arkitekter COWI A/S Aalborg Havn A/S

18 Betonuddannelser skaber nye løsninger Uddannelseschef Frede Holst Andersen Center for Betonuddannelse / AMU Nordjylland Sofievej Aalborg Tlf: Dir. tlf: Center for Betonuddannelse er førende i Danmark i uddannelser indenfor fremstilling og anvendelse af beton i byggeriet»resultatet med E-learning nåede ikke i mål, men til gengæld var processen motiverende og åbnede for nye muligheder, som er afprøvet og som har vist, at kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne havde et uudnyttet potentiale. Oprettelse af Facebook grupper, målrettet opgave udfordringer, dialog og formidling blandt kursister og lærere har været overvældende. Erfaringer fra et har været efterspurgt i såvel Danmark som i udlandet. Udvikling af E-learning via Facebook og andre elektroniske midler fortsættes.«samt formidling af faglig viden og kompetencer i forbindelse med disse. Der ønskes at forstærke og udbygge denne position for at øge antallet af kursister og på denne måde skabe bedre forudsætninger for brug og anvendelse af beton. I samarbejde og dialog med en række aktører på markedet ønskes der en afdækning af fokusområderne for derigennem at skabe flere relevante undervisningsaktiviteter, som målrettes mod nye og mere kvalitative anvendelsesområder af beton. Der er behov for i fremtiden at finde nye anvendelsesområder for beton, hvor design, energivenlighed og bæredygtighed går hånd i hånd med nye betontyper og kompositmaterialer, og disse markedskrav og produkter bliver integreret i undervisningen. Formålet med et er at kortlægge branchens behov for fleksible kursustyper og derigennem udvikle et kur- Projektdeltagerne: AMU Nordjylland University College Nordjylland - Teknologi & Business Aalborg Universitet - Institut for Byggeri & anlæg suskoncept for faste kurser, efteruddannelse samt firmatilpassede kurser. Undervisningsformer som E-learning, virtuelle modeller og samarbejder mellem undervisere på de medvirkende undervisningsinstitutioner er væsentlige elementer for at kunne tilbyde mere differentierede kurser. Projektet vil resultere i, at Center for Betonuddannelser i højere grad bliver en del af branchen, hvilket vil give et kompetenceløft samt et øget antal studerende til centeret. Idet centeret er landsdækkende, vil dette desuden være medvirkende til at sætte Nordjylland i centrum samt øge antallet af hotelovernatninger i forbindelse med kursusafvikling. Resultater: Succesfuld introduktion af ny læringsmodel og Facebook som kommunikationsværktøj. Erfaringer: Erfaringer med direkte involvering af kursister i nye uddannelsesmetoder har været meget lærerig. Det har medført en læringsplatform, som viser, at elektroniske midler til formidling ikke er nogen begrænsning uanset uddannelsesniveau eller læringsindhold. Aktiviteter: Det har været vigtigt at få afklaring af betonbranchens (producerende og udførende) ønsker og behov for uddannelse/efteruddannelse, således at vi var sikre på at ramme rigtigt med den nye betonuddannelse. Næste fase var udvikling og test af undervisningsmateriale, målrettet formidling via e-læring. For at teste og udvikle forskellige muligheder, var to kursusforløb (to klasser) direkte involveret i afprøvning af forskellige løsningsmuligheder. I et har der været kontakt til en række virksomheder for at sikre, at læringsniveauet var tilfredsstillende. Forretningsplan for tiltrækning af kursister fra hele Danmark har været belyst tillige med forskellige markedsføringstiltag. 18

19 »Det opnåede resultat i forhold til CemCover er ikke tilfredsstillende, grundet juridiske og forretningsmæssige uoverensstemmelser har det ikke været muligt at etablere en aftale. Dette på trods af, at patentet CemCover havde åbenbare fordele for overfladebeskyttelse af fibercement. Et samarbejde i et med udenlandske eksperter har åbnet vejen for nye muligheder for overfladebeskyttelse, som undersøges, og der forventes et tilfredsstillende resultat for Cembrit.«08 Fibercement med unikke egenskaber og mulighed for nye designmuligheder Jacob Lund Cembrit A/S Sohngårdsholmsvej Aalborg Tlf: Projektdeltagerne: Cembrit A/S CemCover ApS Fibercement er et velkendt og populært produkt til tag og facadeløsninger, der har vundet stor udbredelse. Fibercementen udmærker sig ved at være en blanding af cement og fibre, der har en markant højere styrke end beton og på samme tid er lettere. Dette gør produktet ideelt som byggemateriale. Cembrit A/S har sammen med CemCover indledt samarbejde omkring udvikling af et, hvor Cem- Covers produkt, der er udviklet til tætning af porøse byggematerialer ved hjælp af imprægnering, skal videreudvikles til brug for fibercement og dermed øge Cembrits konkurrenceevne. Beton, cement og fibercement baserede produkter er kendetegnet ved at have overflader, der delvist består af luftporer. Dette betyder, at produkterne vil være modtagelige overfor påvirkninger som frost og tø, surregn, solens UV stråler samt alge og bakterievækster, der alle er med til at misfarve overfladen samt muliggør en nedbrydning af materialet over tid. Projektet har til formål, at minimere eller eliminere ovenstående problemer gennem en reduktion af porøsiteten i overfladen på tag- og facadematerialer gennem overfladebehandling. På denne måde kan der for eksempel ikke gro alger og bakterier på overfladen, ligesom at overfladebehandlingen og teknikken vil betyde en øget resistens overfor besmudsning af overfladen. På lang sigt vil dette betyde forlænget holdbarhed og udseende på produkterne samt give mulighed for nye arkitektoniske udtryksformer. Dette vil være medvirkende til at positionere Cembrit, som den ledende virksomhed indenfor fibercement, hvilket vil give unikke markedsmuligheder og sikring af arbejdsplader både i Nordjylland og på europæisk plan. Resultater: Afklaring af forskellige overfladebeskyttelses muligheder, som alternativ til CemCover, da en forretningsmodel med CemCover ikke kunne realiseres. Erfaringer: Et patent, som umiddelbart synes at være en optimal løsning, viste sig yderst kompliceret grundet forskellige juridiske og forretningsmæssige problemstillinger. Verificering og kontrol af patentet CemCover åbnede for en række andre muligheder for beskyttelse af fibercement. 19 Aktiviteter: Første fase har været en analyse og verificering af CemCovers egenskaber gennem en række test på fibercement plader. Efterfølgende har det været en afklaring af produktionsmuligheder i stor skala, således at CemCover behandlingen kunne integreres i bestående produktionslinjer. Parallelt med de første aktiviteter har det været forhandlinger om patentrettigheder, forretningsmodel og samarbejdsform.

20 At opleve er at lære... De øgede krav om bæredygtighed, komfort, energi- for at lade læring og formidling smelte sammen i en reduktion og sikkerhed bliver en større og større del symbiose, hvor et på en forståelig og frem- af fremtiden. Med kravene følger også muligheder kommelig vis vil kunne gøre komplekse begreber som og spændende løsninger, der bliver en naturlig del af bæredygtighed og energineutralitet håndgribelige i vores fælles fremtid. en oplevelsesorienteret kontekst. Fårup Sommerland og Nyfors Enterprice har Formidling vil indgå i bygningskonstruktio- indgået et unikt samarbejde, der tager fokus i et ner, hvor morgendagens hjem, i kraft af intelligent omkring fremtidens bæredygtige byggeri og teknologi, vil indgå i en nyskabende kontekst med det intelligente hjem. fokus på den helhedsorienterede forståelse. Inspira- Formålet med et er at skabe en lære- tion omkring fremtidens bæredygtige byggeri og det General Manager Niels Jørgen Jensen Fårup Sommerland A/S Pirupvejen Blokhus Tlf: Dir. tlf: Fax: Projektdeltagerne: rig og underholdende aktivitetsform i sammenhæng intelligente hjem bliver dermed en katalysator for med Fårup Sommerland, hvor de nyeste løsninger og øget komfort, sikkerhed og energireduktion i hjemmet og for den enkelte familie. den fremmeste teknologi kan finde en interessant platform for formidling til et bredt publikum. Netop forskelligheden mellem de to partnere er med til at give en enestående mulighed Resultater: Løsninger, målrettet bæredygtighed og det intelligente hjem, er udarbejdet og testet på konceptniveau. Fårup Sommerland A/S Nyfors Enterprise University College Nordjylland Erfaringer: Projektets målsætning og indhold har været med til at sætte fokus på et emne, som der ikke er normalt fokus på, når man taler om formidling til besøgende i forlystelser. Arbejdet i en række kreative workshops har givet nye løsninger og en ny indsigt, som skal afprøves i såvel eksisterende, som nye forlystelser. Projektet har ligeledes givet en indsigt i bæredygtige løsninger, som dels kan implementeres i eksisterende bygninger, og»da kommende konceptløsninger, målrettet bæredygtighed og det intelligente hjem, skal indgå i nye fremadrettede løsninger, kan de ikke beskrives konkret. Projektet har belyst bæredygtighed og muligheder for det intelligente hjem, hvor Fårup Sommerland ser store muligheder for et samarbejde med det nordjyske byggeerhverv. Ligeledes vil Fårup Sommerland målrette sin fremtidige indsats mod bæredygtige løsninger, som kan markedsføre Nordjylland.«09 dels kan indgå i nye engagementer, herunder hotel. Aktiviteter: Projektets indhold har været helt ukendt for Fårup Sommerland - derfor har fokus været afklaring af indholdet i bæredygtighed og det intelligente hjem. For at åbne for nye muligheder, har der været afholdt en række workshops med kreativitetslaboratoriet, og studerende på UCN har været inddraget i løsningsforslag. Arkitekter med viden om Passivhus og DGNB som løsningstilgang har været involveret i en række konkrete konceptforslag. Forretningsmodeludvikling har været et gennemgående tema for at sikre et økonomisk godt fundament for realisering af de valgte konceptløsninger. 20

Energiløsninger. innovation

Energiløsninger. innovation Energiløsninger Med basis i kvalitet, design og Med basis i kvalitet, design og innovation Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group ApS er ejet af Komproment og Flemming Lund. Komproment er en succesfuld

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig?

MARCODs formål er: Hvad kan MARCOD gøre for dig? MARCODs formål er: At indhente, omsætte og udbrede den nyeste maritime viden og hjælpe den maritime serviceindustri til at implementere og kommercialisere viden til produktydelser, forretningskoncepter

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene?

Opstart Har I brug for rådgivere, der kender alt til helhedsplaner og selv har arbejdet i det almene? Helhedsplaner Afklaring Hvordan kan jeres boliger og afdeling udvikles? ALECTIA tilbyder både individuelle og standardiserede løsninger. Ideer og/eller en strategi Gennem dialog og samarbejde med beboerne,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE

BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE BLIV KLOGERE PÅ DIN BYGHERRES BUSINESS CASE EXECUTIVE UDDANNELSE I FORRETNINGSUDVIKLING, ØKONOMI OG STRATEGISK LEDELSE OVERORDNET FORMÅL MED UDDANNELSEN Danske Arkitektvirksomheder lancerer i samarbejde

Læs mere

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER

EN GUIDE TIL STRATEGISKE PARTNERSKABER COWI, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn Boligforening, Henning Larsen, Himmerland Boligforening, NCC, Saint Gobain, Teknologisk Institut, Aalborg Universitet/SBi VIDENDELING OG SAMARBEJDE PÅ

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk

Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk Troldtekt: Take-back-ordning sikrer optimal udnyttelse af ressourcer og et mindre CO2-aftryk For Troldtekt A/S gav deltagelse i Rethink Business mulighed for at realisere et ønske om at få at etableret

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice

UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER. ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice UNDERSØGELSE AF RENOVERINGSKOMPETENCER BLANDT BYGNINGSKONSTRUKTØRER ved analyserådgiver Sune Holm Thøgersen og seniorrådgiver Thomas Uhd, Advice 1 Rapportens indhold OM UNDERSØGELSEN KONKLUSIONER VIRKSOMHEDERNES

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet

Hvordan går det med. byggeriet. Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på markedet Hvordan går det med IT i byggeriet? Vi tog temperaturen på byggebranchen I december 2016 foretog RIB en markedsundersøgelse blandt byggeriets

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger.

Hvert fokusområde angiver et politisk fokus med tilhørende politiske målsætninger. Beskæftigelses og vækstpolitik Forord Beskæftigelses- og vækstpolitikken er en del af Middelfart Kommunes kommunalplan: Middelfartplanen. Med Middelfartplanen ønsker vi at skabe et samlet dokument, spændende

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Institutioner dag De Digitale Dage

Institutioner dag De Digitale Dage Hvordan uddanner vi de nye i branchen i de nye værktøjer? DBF, 6.11.2013 Mads Carlsen Civilingeniør i byggeledelse, AAU, 2003 Konsulent i UCN act2learn Teknologi Underviser på UCN bygningskonstruktør Ekstern

Læs mere

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning

Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning Workform: Rethink Business gav værdifuld inspiration til alle dele af vores forretning For tomandsvirksomheden Workform har deltagelsen i Rethink Business været værdifuld i forhold til at designe og producere

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton

STÆRK PÅ OVERFLADEN. Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton STÆRK PÅ OVERFLADEN Specialist i overfladebehandling og renovering af stål og beton Betonrenovering Overfladebehandling Wire Wrapping Glass Flake Lining Specialbelægninger Unikke kompetencer styrker samarbejdet

Læs mere

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI

WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI VELKOMMEN TIL WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI BYGGEPOLITISK STRATEGI WORKSHOP OM BÆREDYGTIGT BYGGERI KONTORCHEF MARIE LOUISE HANSEN ENERGISTYRELSEN

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det!

10. oktober 2014 så MEgEt koster innovation - så lang tid tager det! 10. oktober 2014 Så meget koster Innovation - Så lang tid tager det! Så meget koster Innovation Så lang tid tager det! Jeg vil gerne gøre mit produkt smart! Der skal teknik i! > Hvad koster det? > Hvor

Læs mere

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri

Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Efter- og videreuddannelse indenfor bæredygtigt byggeri Tine Steen Larsen, PhD Konsulent Energi, Indeklima & bæredygtigt byggeri UCN act2learn TEKNOLOGI Hvem er jeg? Uddannelse DGNB konsulent, Green Building

Læs mere

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse

Værdimetoden. Baggrund for metoden. Metodebeskrivelse Værdimetoden Hvordan bruger du bygherrens identitet som et aktiv for byggeprocessen? Hvordan sikrer du, at bygherrens strategiske behov og mål fastholdes igennem hele byggeprojektet? Hvordan kan du let

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk

Skifer i fibercement. En smuk og tidløs løsning. www.cembrit.dk Skifer i fibercement En smuk og tidløs løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller

Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Introduktion til fase 1 af program Nye grønne forretningsmodeller Deadline for ansøgning: 29. oktober 2013 kl.12:00 1. Hvad kan der søges om? Har du en idé til en ny grøn forretningsmodel? Og tror du,

Læs mere

Dialogbaseret borgerkommunikation

Dialogbaseret borgerkommunikation Dialogbaseret borgerkommunikation SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri Frederikshavn Kommune Landsbymodellen 1:1 SmartCityDK Projektprogram 2 Energirigtig byggeri vil via samarbejde, viden

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Active House - AktivHus Danmark. 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S

Active House - AktivHus Danmark. 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S Active House - AktivHus Danmark 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S Active House - en vision Active House er visionen om at skabe sunde og mere komfortable

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu!

hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! hub north - 3rd announcement Bliv bedre endnu! Hub North inviterer til gratis, målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Det er sidste chance for at sikre sig en af de

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea

JAMES HARDIE. HardiePlank brædder. HardiePanel plader - HardieLinea HardiePlank brædder HardiePanel plader - HardieLinea Fibercement - kort fortalt Hvad er fibercement? Fibercement er den tekniske betegnelse for det byggemateriale, der anvendes til Cembrits tag- og facadeprodukter,

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen

RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen RenProces - et digitalt værktøj til byggeprocessen Om RenProces Hvorfor RenProces Modellen Kommende brugere Kontakter Hjemmesiden RenProces er en værktøjskasse til at lede et renoveringsprojekt igennem

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes

Canon Essential Business Builder Program. Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Canon Essential Business Builder Program Samler alt det, din virksomhed har brug for til at opnå succes Essential Business Builder Program - Introduktion Det er udfordrende at drive en printforretning.

Læs mere

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477.

Agenda. 1. Cirkulær økonomi. 2. Rethink Business. 3. Perspektivering. Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477. Agenda 1. Cirkulær økonomi 2. Rethink Business 3. Perspektivering Henrik Sand, COWI Management hesa@cowi.dk / 2913 4477 1 Hovedbudskaber Cirkulær økonomi kan give inspiration til, hvorfor og hvordan den

Læs mere

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02

Simplify to optimize. Simplimize / METODE 02 Simplify to optimize Simplimize / METODE 02 01 01 Simplimize / METODE Simplimize Simplimize / METODE 02 02 Høj lagerbinding Lang omstillingstid Stigende antal komponenter Nævn bare én virksomhed, som har

Læs mere

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S

Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Erhvervs-PhD på Højbjerg Maskinfabrik A/S Hvordan kom vi i gang? Hvilke barrierer havde vi? Hvilke erfaringer gjorde vi os undervejs? Hvad har vi fået ud af det? HMF Product Management, Cranes 1 Højbjerg

Læs mere

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger

CSC Innovation Consulting. - Inspiration til innovative løsninger : CSC Innovation Consulting - Inspiration til innovative løsninger INNOVATION Praktisk innovation skal være er et centralt element i vores samarbejde med kunder. Vores metode Vi baserer vores metode på

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig

Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Bæredygtige løsninger til byggeri og bolig Safarrissoq Hvor de stille strømme tager fart men!!!! Tiltag der påvirker markedet for vedvarende energi Stigende priser på fossile brændsler Energi- og forsyningsselskaber

Læs mere

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB

De første erfaringer med den nye danske standard DGNB De første erfaringer med den nye danske standard DGNB En offentlig bygherre investerer i fremtiden Lars Lundsgaard 2 Region Nordjylland som virksomhed Region Nordjylland som KlimaRegion Drift af bygninger

Læs mere

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling.

Notat. Dermed vil videnscenteret blive et fælles fyrtårn for branchens udvikling. Notat bips Lyskær 1 DK 2730 Herlev Telefon +45 7023 2237 bips@bips.dk www.bips.dk cvr. dk 2710 9489 Dato Rev./Ver. Udarbejdet af Projekt-id 2016-03-02 0 CL 9-151 Fra bestyrelsen: Forslag om sammenlægning

Læs mere

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger

Teknologisk Partnerskab. Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger Teknologisk Partnerskab Netværk, matchmaking og virksomhedsklynger RK 2007-2009: Technology Transfer Excellence (TTE) En metode for koblingen mellem Markeds/virksomheds behov - og Global F&U-drevet teknologisk

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi kommet? Selv efter et årti er BIM stadig et af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til.

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning

CEMBRIT SKIFERTAG. Cembrit Skifertag. En smuk og tidløs løsning Cembrit Skifertag En smuk og tidløs løsning Cembrit 40 x 40 Diagonal Skifer Sortblå Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed.

Læs mere

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi

Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Bedre byggeprocesser og resultater med Lean Construction, digitalisering og ny teknologi Op mod 70 deltog og overværede de spændende oplæg, bud og bud på innovative teknologier i byggeriet ved Lean Constructions

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation

Præsentation af. Thomas Mathiasen. Faciliterer innovation. TM-Innovation Præsentation af Thomas Mathiasen Faciliterer innovation Personen bag - Thomas Mathiasen Mere end 20 års erfaring inden for international produktudvikling i den bio- og levnedsmiddel teknologiske industri.

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1

Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder. Væksthus Sjælland 1 Vi hjælper med at gøre udfordringer til muligheder Væksthus Sjælland 1 Inspiration Afklaring Handling = Katalysator for Vækst Væksthus Sjælland 4 25 rådgivere med teoretisk og praktisk ballast Klingen

Læs mere

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter

Virksomheder høster de lavthængende digitale frugter Indsigt går i dybden med et aktuelt tema. Denne gang om digitalisering. Du kan abonnere særskilt på Indsigt som nyhedsbrev på di.dk/indsigt Af Christian Hannibal, chhn@di.dk Fagleder Anja Skadkær Møller,

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram

MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram RENERE LUFT OG MINDRE STØJ MUDP det miljøteknologiske udviklingsog demonstrationsprogram VAND OG KLIMATILPASNING Infomøder 2017 FÆRRE PROBLEMATISKE KEMIKALIER AFFALD OG RESSOURCER INDUSTRIENS MILJØUDFORDRINGER

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Skifer i fibercement. En smuk og holdbar løsning.

Skifer i fibercement. En smuk og holdbar løsning. Skifer i fibercement En smuk og holdbar løsning www.cembrit.dk Enkelhed fremhæver bygningens arkitektur Med et skifertag i fibercement får du en tagløsning præget af elegance og enkelhed. Du får et tag,

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset

Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset 1 Rotary Club i Esbjerg & Fanø: Offshore Center Danmark Vækst gennem viden og kompetence - Mandag d.14 juni 2004 i Musikhuset Præsentation 1. Offshore Center Danmark (OCD) Offshore : Overordnet Dansk Offshore

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen.

Aalborg Handelsskole den stærke merkantile skole i regionen. Aalborg Handelsskole Mål og strategier 2012-2017 Indhold 4 Vision og værdier 6 Fokusområde 1 - erhvervslivets skole 7 Fokusområde 2 - den internationalt orienterede skole 8 Fokusområde 3 - den digitale

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere