projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "projekt aktiviteter 2008/12 cluster for udvikling af byggeri"

Transkript

1 aktiviteter 2008/12 partnerskabelsevidensdelingopenbusinessmodelseminarblueoceanstrategi innovationforretningsudviklingworkshopfaciliteringnetværkkonferencer cluster for udvikling af byggeri

2 innovate create facilitate Produktion: EMPATICO / Foto: Bl.a.: Peter Halskov / Redaktion: Malene Støttrup Jensen Ansvarlig: SmartCity DK, Erhvervsdrivende fond, Hjulmagervej 55, 9000 Aalborg, Tlf:

3 Forord v/ Udviklingschef Jørn Jensen, Dansk Byggeri 4 Forord v/ Lars Thorild, Bestyrelsesformand SmartCityDK 5 Præsentation af bestyrelsen i SmartCity 6-7 Præsentation af SmartCityDK 8-9 Introduktion til program Projekt 1 Vertikale solpaneler 12 Projekt 2 Virtuel ledelse af byggepladsen 13 Projekt 3 Ny viden om e-handel 14 Projekt 4 Vidensplatform skaber fremtidens isoleringskoncept 15 Projekt 5 Passivhuskoncept til renovering 6 Projekt 6 Byggekoncept til arktiske områder 17 Projekt 7 Betonuddannelser skaber nye løsninger 18 Projekt 8 Fibercement med unikke egenskaber 19 Projekt 9 Det intelligente hjem 20 indhold Projekt 10 Nye muligheder med komposittræ 21 Projekt 11 Boligen tænkes større 22 Projekt 12 Virtuel lærebog 23 Projekt 13 Flyvende inspektion i byggeriet 24 Projekt 14 Viden til private bygherrer 25 Projekt 15 Byggekoncept til landbruget 26 Introduktion til program Projekt 1 Region Nordjylland 29 Projekt 2 Frederikshavn Kommune 30 Projekt 3 Hjørring Kommune 31 Projekt 4 Jammerbugt Kommune 32 Projekt 5 Mariagerfjord Kommune 33 Projekt 6 Morsø Kommune 34 Projekt 7 Rebild Kommune 35 Projekt 8 Thisted Kommune 36 Projekt 9 Vesthimmerland Kommune 37 PROGRAM 1: Kontakt Jesper F. Carstens, Tlf: PROGRAM 2: Kontakt Trine Saaby, Tlf: Projekt 10 Aalborg Kommune 38 Bagord 40

4 Stort potentiale i byggebranchens virksomheder i Regionen Jørn Jensen Udviklingschef Dansk Byggeri forord Byggebranchen står over store udfordringer lokalt, nationalt såvel som globalt. I Nordjylland har man med byggeklyngen SmartCity gennem netværks- og partnerskabsdannelse vist, at der, på trods heraf, er en vej frem for innovation og udvikling af byggebranchens virksomheder. Stærke relationer mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommuner har siden etableringen af SmartCity i 2007 været omdrejningspunktet for at fastholde og udvikle den nordjyske byggebranche med fokus på beskæftigelse og eksportmuligheder, med tilgang og deling af national og global viden samt erfaringsudveksling med andre udviklingser. De 15 afviklede virksomhedsbaserede udviklings- og innovationser viser klart, at der er stort potentiale i de nordjyske byggevirksomheder. Et potentiale, der kan og skal løftes til hele den danske byggebranche. Tilsvarende er de 10 igangværende demonstrationser gode eksempler på, at deling af viden og erfaringsudveksling mellem virksomheder, uddannelsesinstitutioner, kommuner og Regionen kan frembringe resultater, der udvikler byggevirksomhederne og skaber grundlag for vækst, tilpasning til eksisterende vilkår og muligheder for at udnytte potentialet fremfor at fokusere på barrierer. En lang række netværksmøder, seminarer og workshops har bidraget til de foreløbige gode resultater. Det fortsatte arbejde i byggeklyngen, SmartCity skal videreføre disse gode fremskridt med henblik på, at alle får gavn af ny viden, erfaring og ideudveksling.

5 Lars Thorild Bestyrelsesformand SmartCity løfter det nordjyske byggeerhverv gennem innovation og nytænkning SmartCity Erhvervsdrivende Fond har siden starten i 2007 arbejdet for at skabe netværk og samarbejde i det nordjyske byggeerhverv, og fonden har dermed bidraget til udvikling af en række nye og smarte innovationer såvel på produkter som på nye forretningsmodeller. Kernen i fondens arbejde er, at deltagerne i netværket søger innovation og nytænkning gennem åben dialog med andre virksomheder, videnscentre - og uddannelsesinstitutioner, og dermed både skaber grundlag for ny forretning og for et samlet kompetenceløft i branchen. SmartCity har igennem en række afklarings- og udviklingser bidraget til etablering af nye samarbejdsrelationer og udbygning af eksisterende samarbejder i branchen. De 15 er i fondens første udviklingsprogram har involveret mere end 40 nordjyske virksomheder, der har gennemført konkrete udviklingser om nye, smarte løsninger til byggeriet. Fondens andet udviklingsprogram, der har fokus på energirigtigt byggeri, gennemføres med omdrejningspunkt i en række konkrete er udviklet af de nordjyske kommuner. SmartCity ønsker med dette at bygge videre på erfaringerne med netværksskabelse, og dermed skabe ny viden og samarbejdsrelationer mellem byggeerhvervet og deltagerne fra kommuner, Regionen og uddannelsesinstitutioner. På mange områder ligger det nordjyske byggeerhverv helt i front på kompetencer og viden om smart byggeri. De mange spændende er, der er resultatet af fondens arbejde, viser, at byggeerhvervet, til trods for krise og dårlige konjunkturer, er et erhverv i konstant udvikling.

6 bestyrelsen

7 SmartCityDK Erhvervsdrivende Fond Formand: COO Lars Torrild Dolle A/S Næstformand: Direktør A. Neil Jacobsen EUC Nord Professor Per Heiselberg Aalborg Universitet Institut for byggeri og anlæg Udviklingschef Jørn Jensen Dansk Byggeri Uddannelseschef Jan Holler Foget UCN teknologi Markedsdirektør Henrik Rasmussen Sanistål A/S Direktør Jesper Sand Damtoft R&D, Quality and Tecnical sales support - Cementir Holding Product Manager Sisse Falkencrone Jeld-Wen A/S Afdelingsleder Erik Pedersen MT Højgaard Projektleder Trine Saaby SmartcityDK Sekretariatsleder Jesper F. Carstens SmartcityDK

8 Stærke Netværkstanker skaber vækst, udvikling og arbejdspladser i Nordjylland bagg Dansk Byggeri Aalborg Universitet University College Nordjylland EUC Nord Tech College Aalborg Amu Center Nordjylland Aalborg Portland A/S Cembrit Holding A/S Jeld-Wen A/S INWIDO A/S Randers Tegl A/S Dolle A/S Sanistål A/S Gabriel A/S Rambøll Danmark A/S COWI A/S MT Højgaard A/S Arne Andersen Vrå A/S Barsmark A/S Nordic Energy Group ApS Bygningskontoret NORD A/S Bjerg Arkitektur A/S Boligselskabet BoNord Fårup Sommerland A/S Bodilsen Totalbyg A/S KPF Arkitekter A/S Aage Vestergaard Larsen ApS Kuben Management Moth og partners EUC Nordvest Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Agri Nord Komproment EMPATiCO

9 grund SmartCity blev i 2007 etableret som en erhvervsdrivende fond, stiftet af Aalborg Universitet med midler fra Region Nordjylland. Formålet er at virke som facilitator for netværk indenfor vidensformidling og teknologioverførsel i byggeerhvervet i Region Nordjylland. Gennem forretningsudvikling, innovative løsninger og produkter skal SmartCity være med til at skabe vækst, udvikling og arbejdspladser indenfor byggeriet og de relaterede erhverv. Det er fondens formål at facilitere de netværk af virksomheder og institutioner, der understøtter fondens formål, som gennem partnerskabelse og vidensdeling ønsker at være en del af en stærk klynge, der arbejder ud fra målsætningen om, at vi sammen kan skabe større resultater. Nordjyllands position i byggesektoren er kendetegnet ved en stor eksport af håndværkere til resten af Danmark samt eksport af byggematerialer til både den danske byggebranche og til eksportmarkederne i Skandinavien og resten af Europa. Vækstforum Nordjylland har prioriteret byggeri, som en af de stærke klynger og dermed indsatsområder, der skal være med til at sikre den fortsatte vækst og udvikling i Region Nordjylland. Denne satsning er sket gennem etableringen af SmartCity, der skal medvirke til, at byggeerhvervet og de relaterede erhverv lever op til erhvervsudviklingsstrategien for Regionen. SmartCity netværket består i dag af 28 virksomheder, der er beskæftiget indenfor eller med byggeindustrien, 6 uddannelsesinstitutioner, 9 nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. I perioden fra 2008 og frem til ultimo 2012 har netværket gennemført seminarer, workshops og netværksmøder ca. hver 6. uge. Der er ansøgt og faciliteret 4 afklaringser samt ansøgt og faciliteret 2 regionalfondser, som er beskrevet senere i denne publikation under program 1 og program 2. I alt udgør den samlede sum kr. 27,75 mio. inklusiv medfinansiering for begge programmer. Program 1 omfatter 15 målrettede virksomhedser, som involverer 40 virksomheder, der i netværk og partnerskab har udviklet nye produkter, innovative forretningskoncepter og modeller. Program 2 er 10 demonstrationser, som i samarbejde med nordjyske kommuner og Region Nordjylland er målrettet energirigtigt byggeri. På nuværende tidspunkt er program 3 under udarbejdelse, og det forventes, at programmet kommer til at bygge på et tæt samarbejde mellem byggeerhvervet og de nordjyske kommuner og uddannelsesinstitutioner. SmartCity organisationen består af én sekretariatsleder og fra 1. september 2012 yderligere en medarbejder, der er ansat som leder for program 2.

10 Introduktion til program 1 Projektprogrammet har givet støtte til 15 virksomheders specifikke er inden for byggebranchen og relaterede erhverv. Innovation og forretningsudvikling har været fokusområdet for erne, som har været med til at udvikle et identificeret markedspotentiale, der har realiseret konkrete og praktiske samarbejder imellem klyngens medlemmer. Dele af beskrivelserne kan være udeladt af hensyn til virksomhedernes forretningsbeskyttelse. Karakteristika ved program 1 Formålet har været at bringe nye produkter hurtigt til markedet og derved bidrage til at reducere de nuværende kriseproblemer for branchen samt at sikre en bedre konkurrencesituation. Program 1 er opdelt i specifikke virksomhedser og fokuser, der er målrettet de udfordringer, som er aktuelle for byggeindustrien, og som vil komme i en fortsat globaliseret konkurrence i fremtiden. Program 1 er målrettet mellemstore og store virksomheder, som indgår i netværk for at udvikle forretningsmodeller der har målrettet fokus og temaområder opstillet af SmartCity. Projektprogrammet er opbygget således, at alle deltagende virksomheder har kunnet opbygge en unik tilgang til at udvikle forretningsmodeller i et nationalt og globalt perspektiv. Målet har været at opbygge en stor forretningsmæssig forståelse for egen virksomhed, der kan initiere er, som selvstændigt gennemføres af de deltagende virksomheder. Faktuel info Start dato: Slut dato: Budget: 12,5 mio. kr. (inkl. medfinansiering 50 %) Realiseret: 12,6 mio. kr. Antal er: 15 Antal deltagende virksomheder: 40 Projektets målsætning At gennemføre 15 virksomhedsforløb over en 2 års periode, hvor resultatet vil være igangsatte og gennemførte er indenfor: 1. Forretningsmodel udvikling 2. Teknologiudvikling i produkter, processer eller serviceydelser 3. Konceptudvikling nationalt og globalt 4. Markedsudvikling nationalt og globalt Projektet skulle ligeledes styrke netværksforståelse og medvirke til formidling af viden og erfaring af et til SmartCity netværk. SmartCitys formål har været at virke som et omdrejningspunkt for netværk/klyngedannelse inden for udvikling og produktion af byggeri i primært Region Nordjylland og hermed skabe vækst og arbejdspladser inden for byggeerhverv og dertil relaterede erhverv. 10

11 Analyse fra slutevaluering af program nej Netværk og partnerskab ja slet ikke Er der blevet skabt nogle nye samarbejder internt i jeres virksomhed, som udløber af program 1 eller deltagelse i SmartCitys aktiviteter? 14 1 ved ikke Stimulere udvikling i ringe grad I hvor høj grad har SmartCitys program været en hjælp til at stimulere udviklingser i din virksomhed? i nogen grad i meget høj grad 12 3 Viden og indsigt Har et skabt ny viden og indsigt, som kan understøtte udvikling af egen virksomhed? Vil udbyttet af et øge virksomhedens omsætning? Omsætning Indtjening Vil udbyttet af et forbedre virksomhedens indtjening? 1 4 Forbedre beskæftigelse 2 meget lille udbytte ringe middel 11 meget stort ved ikke 11 Vil udbyttet af et forbedre beskæftigelsen? 4 Udbytte Hvordan vurderer I udbyttet af samarbejdet med SmartCityDK

12 Vertikale solpaneler, der tager hensyn til facadematerialer og arkitektur Udnyttelse af solenergi er en sund og bæredygtig løsning til opvarmning af bygninger og til produktion af brugsvand i private hjem. Desværre har de traditionelle solpaneler ofte ikke taget det nødvendige hensyn til arkitektur og design, hvorfor løsningen i mange tilfælde er blevet valgt fra. Nordic Energy Group har haft stor succes med tagintegrerede solceller og ønskede med dette at udvide sortimentet til at omfatte innovative facadeløsninger og tagløsninger samt skabe nye løsninger, der bedre end eksisterende løsninger ville harmonere med ejendommens valg af facadematerialer og naturligt kunne indgå i arkitekturen. På denne måde vil solpaneler naturligt kunne blive en bestanddel af den samlede bygning. Udviklingsarbejdet har omfattet opbygningen af solpanelerne, designet og montagedelen for at kunne opnå en let og enkel montage på byggepladsen, der sikrer at montagen foregår uden hindringer for den øvrige del af byggeriet. På denne måde vil prisen kunne holdes nede til glæde for forbrugeren. Endvidere har det været et ønske at sikre, at alle tekniske løsninger skal være gennemtestede gennem en række demonstrationser inden en egentlig markedsintroduktion. Arbejdsgruppen, der består af et stærkt netværk af arkitekter, typehusfirmaer, facadeelementproducenter og private boligejere, skal løfte opgaven og sikre udbredelse af sortimentet til målgrupperne. Nordic Energy Group har i sin forretningsplan ønsket at arbejde efter principperne i Blue Ocean for at skabe en konkurrencemæssig fokus på områder, hvor konkurrencen er mindst og dermed skabe sig konkurrencemæssige fordele med fornyet positionering. Resultater: Et færdigt testet solpanel målrettet vertikale løsninger for solpaneler. Direktør Flemming Lund Erfaringer: Projektet har givet stor erfaring med produktudvikling i samarbejde med fem partnere. Ligeledes har et styrket virksomhedens position overfor arkitektbranchen. Aktiviteter: Aktiviteterne har været opdelt i fire faser, hvor fase 1 har været udvikling af facadeintegrerede solpaneler med fokus på design og materialer. Fase 2 har været sammensætning af komponenter til sikring af høj ydelse på solpaneler til flade tage og facader. Fase 3 har været produktion af demonstrationsanlæg og fase 4 har været test af prototype, inklusive sikring af fastgørelsesprincipper. Nordic Energy Group A/S Jellingvej Svenstrup J Tlf: Mobil: Fax: »Et færdigt testet solpanel, som fortsat skal udvikles til det nordiske marked. Det opnåede resultat har ligeledes styrket det øvrige produktprogram af solpaneler med viden og erfaring, som samlet har styrket Nordic Energy Group. Nordic Energy Group har sammen med øvrige aktiviteter øget sin markedsandel med kombinationsprodukter af solpaneler i tilknytning til jordvarmeanlæg de såkaldte Combivarmeanlæg.«Projektdeltagerne: Nordic Energy Group ApS Komproment ApS SabetoFlex ApS Actulux A/S Batec Solvarme A/S 12

13 Virtuel ledelse af byggepladsen optimerer byggeer Anvendelsen af virtuelle 3D bygningsmodeller har været brugt i eringen i flere år, og har vist sig markant at kunne forbedre produktiviteten og forøgelsen af kvaliteten i eringen af byggeer. Rambøll Aalborg og IBM har med dette ønsket at generere yderlige værdi af de virtuelle 3D bygningsmodeller ved at skabe et link mellem bygningsmo- udvikles et understøttende IT-system, der integrerer de virtuelle 3D bygningsmodeller med værktøjer, som optimerer planlægningen og kvalitetssikringen af byggeprocessen. Dette IT-system skal endvidere opsamle data med mobilteknologi samt RFID (radio frequency identification). Projektet vil i høj grad tage højde for proces- og Områdechef: Lars Raabjerg Didriksen Rambøll Danmark A/S Prinsensgade Aalborg Tlf: dellerne og de fysiske komponenter i byggeprocessen. På denne måde sikres optimal udnyttelse af de værktøjer, der kan være med til at optimere byggeet. I et udvikles et proof-of-concept, der skal være med til at afgøre om disse link er rentabel for byggeet, således at nye serviceydelser og arbejds- forretningsmæssige aspekter i logistik og konstruktionsprocesserne, ligesom integrationen af løsningen på ingen måde vil udelukke en teknisk integration. Projektet vil således udforske forbindelsen mellem den virtuelle og den fysiske bygning og etablere rammerne for en innovativ løsningsmodel for integratio- Projektdeltagerne: Rambøll A/S IBM Danmark A/S Aalborg Universitet byggeri og anlæg Exigo Consult Aps processer giver den fornødne innovation. Endvidere nen mellem de to miljøer.»projektet har tilvejebragt stor erfaring med udnyttelsen af integrationen mellem virtuelle 3D bygningsmodeller, RFID til dataopsamling og optimering af byggeprocesser. Det fortsatte arbejde vil danne grundlag for salg af minimum 1-2 samlede servicepakker til entreprenører, producenter eller distributører samt flere relaterede piloter.«02 13 Virtual Models Linked with Physical Components in Construction Resultater: Afklaring af udvikling og implementering af et prototype IT-system samt nye arbejdsprocesser, der skal udvikles yderligere for at optimere styring i snitfladen mellem det virtuelle og det fysiske byggeri. Erfaringer: Der har været meget ambitiøse mål for et, men parterne har måttet konstatere, at de tilgængelige ressourcer i viden og kompetencer har begrænset det ønskede output. Udvikling af et vil fortsætte mellem de involverede partnere, da der er opbygget værdifuld viden og en bedre afklaring af de fremtidige muligheder. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i en række faser, så som mobilisering af partnere, analyse og forståelse af byggeprocessens interaktionspunkter, etablering af interfacespecifikation mellem bygningsmodel og RFID dataopsamlingssystem, udvikling af kandidatløsninger samt oplæg til etablering og test af prototype.

14 Ny viden om e-handel skal øge byggebranchens konkurrencedygtighed Byggeriet er i disse år præget af en udvikling, hvor de traditionelle samhandelsprocesser erstattes af elektroniske processer, der skal være med til at optimere konkurrenceevnen og den daglige drift for brugerne. Sanistål ønsker med dette at udvikle ny viden og services indenfor e-handelsområdet, der skal være med til at øge kundernes konkurrencedygtighed og effektivisere samhandelsprocesserne med leverandørerne. På denne måde styrkes den samlede konkurrenceevne i værdikæden. Gennem udviklingen af en ny e-handelsplatform og en række services, som er knyttet dertil, har det primære formål været at effektivisere byggeriet gennem optimering af samhandelsprocesserne og procesoptimering af services. Dette kan være systemer til byggevareleverandørerne, som vil få en mere effektiv eksponering og vedligeholdelse af produktdata samt hjælp til håndværkerne, som vil kunne få mere fokus på effektive time-/sagsregnskaber eller lagerstyring. Projektet og den efterfølgende løsning skal på sigt udvikle konkurrencekraften ved, at der løbende implementeres nye tjenester, der kan styrke værdikæden. Disse tjenester bliver styrket af muligheden for udveksling af informationer om teknologier og services. Projektet vil styrke de elektroniske processer til gavn for de virksomheder, der geografisk er placeret i udkantsområderne, og der skabes parallelt mulighed for at fokusere på komplekse problemstillinger og forretningsudvikling i stedet for rutineprægede transaktioner.»projektet forventes at skabe en vækst på 20%-point over en seks årig periode, hvoraf knap halvdelen vil være egentlig nysalg, og den resterende andel vil være en effektivisering af eksisterende afsætning, der i dag foregår gennem traditionelle kanaler. Ud over de økonomiske forventninger vil et skabe mulighed for implementering af omkring 20 årlige nye store og små funktioner i webbutikken.«03 E-handels- og marketingdirektør Claus Ejlertsen Sanistål A/S Håndværkervej Aalborg Mobil: Projektdeltagerne: Sanistål A/S Resultater: Projektet forventes at skabe en vækst på 20%-point over en seks årig periode, hvoraf knap halvdelen vil være egentlig nysalg, og den resterende andel vil være en effektivisering af eksisterende afsætning der i dag foregår gennem traditionelle kanaler. Erfaringer: Projektet har klarlagt et stort potentiale for målrettet webdesign og målrettet specifikke kundesegmenter. Ligeledes har involvering af meget høj ekspertise fra udlandet bidraget til en anden og bedre forståelse af muligheder og løsninger. Dialogen med SmartCity netværket har været værdifuldt til at udfordre løsninger og indblik i nye muligheder. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i en række faser, som omfatter afklaring af webdesign, test af brugervenlighed, løbende test af funktionalitetsmuligheder og endelig opstilling af et testmiljø til kontrol og revidering af et. Der har været involveret ekspertise fra såvel Danmark som udlandet. 14

15 Vidensplatform skaber fremtidens isoleringskoncept Anna Fricke, Dipl.-ing. (Textil) Business Development Fremtidens byggeri bliver mødt med stadigt stigende krav omkring energiforbrug, støj, indeklima, bæredygtighed, økonomi og design. Krav som kræver innovation og vidensdeling af leverandørerne til byggeriet, for at kunne leve op til lovgivningsmæssige krav og efterspørgsel til markedet. Projektets mål er et samarbejde omkring udviklingen af en vidensplatform, der skal gøre virksomhederne i stand til i samarbejde at udvikle tekniske kompositter, som kan anvendes i fremtidens isoleringskoncept. Konceptet tager afsæt i allerede eksisterende teknologier og materialer, som med hver deres nicheviden kan danne rammerne for et helt nyt produkt. I et skal superisolerende materialer fra rumfartsteknologien kombineres med velkendte produktionsmetoder fra tekstilindustrien. Det er tekstilvirksomheden Gabriel A/S og betonproducenten Hi-con, der sammen med Institut for Fysik og Nanoteknologi ved Aalborg Universitet skal gennemføre den videre udvikling. Gabriel A/S Hjulmagervej Aalborg Dir. tlf: Mobil: Projektdeltagerne: Gabriel A/S Aalborg Universitet - Fysik og Nanoteknologi Leverandører af isoleringsmaterialer 15 Resultater: SmartCity har bidraget til gennemførelse af et afklarings, som har gjort det muligt at udvikle ideen til fremtidens isoleringsmateriale. Parterne har på den baggrund etableret et udviklings, som nu støttes af Højteknologifonden. Erfaringer: SmartCity har igennem et bidraget med væsentlig indsigt i og forståelse for byggebranchens behov for produktinnovation. Herigennem opnåede parterne en mere præcis forståelse for udfordringen og dermed en erkendelse af, at det oprindelige afsæt ikke var rigtigt. Hvis parterne skulle nå et resultat var det nødvendigt at hæve ambitionsniveauet. Den afklaring førte til etablering af et samarbejde med AAU Fysik og Nanoteknologi. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i tre faser; Fase 1: Materialeafklaring, Fase 2: Ideudvikling og Fase 3: Udvikling af forskellige forretningsmodeller mod salg af løsninger til byggebranchen.»smartcity har igennem et bidraget med væsentlig indsigt i og forståelse for byggebranchens behov for produktinnovation. Det medførte en afklaring af, at det oprindelige afsæt ikke var rigtigt. Den afklaring førte til etablering af et samarbejde med AAU Fysik og Nanoteknologi. Formålet hermed er at udvikle et patenterbart isoleringsmateriale med tilhørende produktionsmetode. Materialet skal indgå som delkomponent i et byggeelement, som produceres og markedsføres af en nordjysk virksomhed. «04

16 Passivhuskoncept målrettes til renovering af den eksisterende bygningsmasse 05 løsninger»der er udviklet en konceptmodel, som tager udgangspunkt i en gradueret energirenovering, som opdeles i typiske renoveringsblokke (efterisolering, tag, vinduer, facader, ventilation, varmesystemer, designløft, redesign o.s.v.) som kan iværksættes enkeltvis, delvis samlet eller samlet. En renoveringsstrategi er udarbejdet, som sikrer, at ingen renovering igangsættes uden at boligenhedens samlede renoveringsbehov er afklaret i forhold til passivhuskonceptet og mulige andre løsninger, herunder teknologiske til reducering af energibehov.«passivhusstandarden har vundet naturligt indpas i nybyggeriet i takt med stramningerne af bygningsreglementet og holdningsskred hos boligejerne, der i langt højere grad tænker i bæredygtige og energirigtige løsninger. I dag udgør nybyggeriet mindre end 1 % af den samlede boligmasse, hvilket betyder, at der er et Projektledere: Direktør Bendix Jensen Boligselskabet Nordjylland Arsenalvej Hjørring Tlf: Projektdeltagerne: Arkitekt maa kjeld bjerg Bjerg Arkitektur A/S Kongensgade Hjørring Tlf: Mobil: Boligselskabet Nordjylland - Bjerg Arkitektur A/S - Nordic Energy Group A/S - Dolle A/S - University College Nordjylland - SmartCity markant behov for renovering efter passivhusstandarden i den eksisterende boligmasse, for at sikre en bred bæredygtig profil i boligmassen. Målet er at udarbejde et koncept, der trinvist kan renovere den eksisterende boligmasse for derigennem at kunne fastholde boligmassens værdi på lang sigt samt sikre en økonomisk tilgang til renovering fordelt på kort og lang sigt, med det fokus at opnå passivhusstandard, hvor det er økonomisk ansvaligt. Det forventes at kravene til renovering i årene fremover vil blive skærpet, hvorfor renoveringskonceptet vil give en betydelig konkurrencemæssig fordel. Konceptet udvikles i samarbejde med førende rådgivere og erfaringer fra renoveringsopgaver i Danmark og udlandet. Boligselskabet Nordjylland vil i samarbejdet primært udvikle konceptet mod egne bebyggelser, sekundært sikre at renoveringskonceptet bliver tilgængeligt for SmartCitys medlemmer og netværk. Det er et fælles mål skabe forståelse for passivhusstandarden, hvilket betyder, at der i et vil være en betydelig formidling af passivhus renoverings tankegangen samt henvisning til de konsortier i Nordjylland, som kan løse renoveringsopgaver. Den valgte test og demonstration af passivhusstandarden er målrettet et konkret rækkehus renoverings i Klokkeholm. Resultater: En komplet løsningsmodel for renovering efter passivhusstandarden på henholdsvis og 100 %. Erfaringer: Projektet har givet en stor erfaring om passivhusstandarden og de muligheder, som denne standard tilbyder renoveringsmuligheder af parcelhuse fra En tilgang til renovering, som udelukkende tager udgangspunkt i passivhusstandardens præmisser, kan ikke anbefales for det udvalgte byggeri, da renoveringsomkostninger ikke modsvarer energibesparelserne - alternativet er at nedrive beboelsen og bygge nyt. Erfaringer fra deltagere viser ligeledes, at det er afgørende at klarlægge præmisser for samarbejde, specificere opgaver og ydelser præcist samt konkretisere, hvilken adgang de involverede har til beregningsmodeller og data. Aktiviteter: Workshops og seminarer har været afholdt med det formål at fastlægge ets omfang og sikre viden om passivhusstandarden for alle interessenter. Fase 1 har været udvælgelse af rækkehus i Klokkerholm, som har været ets demonstrations. Fase 2 har været en komplet 3D model inklusiv økonomiberegning for renovering op til 25-, 50-, 75-, og 100 % passivhus. Fase 3 har været fokus på alternative løsningsmuligheder, som kan forbedre rentabilitet og løsningsforslag. 16

17 Fremtidens byggekoncept til de arktiske områder kan ligge i en container I dele af verden med vanskelige klimatiske forhold er der underskud af boliger, samtidig med at opførelsen af boliger i disse egne er præget af vanskelige forhold og en manglende udbredelse af lavenergikonceptet. Alene i Grønland er der et behov for nye boliger i de kommende år, og der er ligeledes et erkendt behov på Færøerne. Der forventes endvidere en øget råstofefterforskning i det nordatlantiske område, der betyder et betydeligt marked for boliger ikke bare på Grønland og Færøerne, men også Canada og Rusland. Til kommende råstofer i Grønland, som ikke er bynære, er der et behov for en løsning på boligområdet en løsning som kræver boligopførelse, der er let at håndtere og som har en høj kvalitetsstandard. Erfaringer på området viser, at den eksisterende boligmasse i Nordatlanten er dårligt isoleret og ikke lever op til de standarder, der ligger til grund for lavenergikonceptet. Projektet vil imødekomme ovenstående behov og udvikle et koncept, der producerer modulboliger med et solidt arkitektonisk præg og målrettet de klimatiske forhold. Tankerne bag er som udgangspunkt at udvikle og afklare de tekniske specifikationer omkring boligerne, der er produceret i moduler i Danmark. Afskibningen sker i containere, hvor der er taget højde for logistik og transport, og opførelsen af boligerne sker i samarbejde med lokale entreprenører på destinationerne. Projektet vil have til formål, at afdække markedet for denne forretningsmodel, udarbejde en forretningsplan samt opføre et demonstrationshus i Grønland og på Færøerne. Et væsentligt element i et er udviklingen af en model til transport og logistik af bygningsmodulerne, der sikrer at et er konkurrencedygtigt trods de store geografiske afstande. På sigt vil det være målet at udvikle de grønlandske og færøske kompetencer, således at den nordatlantiske bygge- og uddannelsessektor opnår samme høje viden og kompetencer, som vi kender i Danmark. Således vil de kunne udvikle deres byggesektor til et niveau, hvor effektivitet og bæredygtighed er nøglekompetencer. Dette vil både styrke samarbejdet mellem den nordjyske og den nordatlantiske byggesektor og være med til øge konkurrencekraften i Nordeuropa. Resultater: Projektet har bidraget med stor viden om markedsvilkår og af etablering netværk til lokale aktører i Grønland. Et koncept til industrielt designet huselementer, som kan transporteres med container er udviklet, og i samarbejde med Aalborg havn er transporten til Grønland analyseret, for optimal logistik. Erfaringer: Samarbejdet i gruppen, har bidraget med meget stor viden om udfordringer ved byggeaktiviteter til Grønland. Der er udviklet et byggekoncept, som er tilpasset industriel produktion og transport i container. Det har åbnet muligheden for helt nye forretningsmuligheder, som rækker længere end Grønland. En konkret erfaring er ligeledes, at et gennembearbejdet forretningskoncept ikke kan tage 100 % højde for lokale forhold, kultur og kutyme på trods af god vilje, besøg og stor involvering af interessenter. Aktiviteter: Projektet har været opdelt i 5 faser, hvor de 4 første faser er realiseret. Fase 1 har været etablering af og netværk med aktører i Nordjylland og Grønland. Fase 2 har været Feasibility studie, behovsanalyse og markedsundersøgelse, for at sikre ets gennemførbarhed og de afsætningsmæssige muligheder. Fase 3 har været udvikling af et industrielt bygningskoncept målrettet de opstillede behov og tilpasset container transport. Fase 4 har været en klarlægning af transport og logistik, som kunne sikre en kostoptimeret byggeproces i Grønland. Sidste fase, som var opstilling af et pilotbyggeri, er ikke realiseret, da der fortsat er uklare forhold om samarbejdspartnere i Grønland. 06»Der er udviklet et byggekoncept, som er tilpasset industriel produktion og transport i container. Der er skabt gode netværksrelationer til Grønland, som på sigt kan udnyttes. Ligeledes har et åbnet for nye forretningsmuligheder, som rækker længere end Grønland. Fokus er hele det arktiske område.«arkitekt maa, partner Jan Krogh KPF Arkitekterne A/S Ved Stranden Aalborg Direktør Morten Stampe Bodilsen Totalbyg A/S Hedelund 30, Glyngøre 7870 Roslev Tlf Projektdeltagerne: Bodilsen Totalbyg A/S KPF arkitekter COWI A/S Aalborg Havn A/S

18 Betonuddannelser skaber nye løsninger Uddannelseschef Frede Holst Andersen Center for Betonuddannelse / AMU Nordjylland Sofievej Aalborg Tlf: Dir. tlf: Center for Betonuddannelse er førende i Danmark i uddannelser indenfor fremstilling og anvendelse af beton i byggeriet»resultatet med E-learning nåede ikke i mål, men til gengæld var processen motiverende og åbnede for nye muligheder, som er afprøvet og som har vist, at kursister på arbejdsmarkedsuddannelserne havde et uudnyttet potentiale. Oprettelse af Facebook grupper, målrettet opgave udfordringer, dialog og formidling blandt kursister og lærere har været overvældende. Erfaringer fra et har været efterspurgt i såvel Danmark som i udlandet. Udvikling af E-learning via Facebook og andre elektroniske midler fortsættes.«samt formidling af faglig viden og kompetencer i forbindelse med disse. Der ønskes at forstærke og udbygge denne position for at øge antallet af kursister og på denne måde skabe bedre forudsætninger for brug og anvendelse af beton. I samarbejde og dialog med en række aktører på markedet ønskes der en afdækning af fokusområderne for derigennem at skabe flere relevante undervisningsaktiviteter, som målrettes mod nye og mere kvalitative anvendelsesområder af beton. Der er behov for i fremtiden at finde nye anvendelsesområder for beton, hvor design, energivenlighed og bæredygtighed går hånd i hånd med nye betontyper og kompositmaterialer, og disse markedskrav og produkter bliver integreret i undervisningen. Formålet med et er at kortlægge branchens behov for fleksible kursustyper og derigennem udvikle et kur- Projektdeltagerne: AMU Nordjylland University College Nordjylland - Teknologi & Business Aalborg Universitet - Institut for Byggeri & anlæg suskoncept for faste kurser, efteruddannelse samt firmatilpassede kurser. Undervisningsformer som E-learning, virtuelle modeller og samarbejder mellem undervisere på de medvirkende undervisningsinstitutioner er væsentlige elementer for at kunne tilbyde mere differentierede kurser. Projektet vil resultere i, at Center for Betonuddannelser i højere grad bliver en del af branchen, hvilket vil give et kompetenceløft samt et øget antal studerende til centeret. Idet centeret er landsdækkende, vil dette desuden være medvirkende til at sætte Nordjylland i centrum samt øge antallet af hotelovernatninger i forbindelse med kursusafvikling. Resultater: Succesfuld introduktion af ny læringsmodel og Facebook som kommunikationsværktøj. Erfaringer: Erfaringer med direkte involvering af kursister i nye uddannelsesmetoder har været meget lærerig. Det har medført en læringsplatform, som viser, at elektroniske midler til formidling ikke er nogen begrænsning uanset uddannelsesniveau eller læringsindhold. Aktiviteter: Det har været vigtigt at få afklaring af betonbranchens (producerende og udførende) ønsker og behov for uddannelse/efteruddannelse, således at vi var sikre på at ramme rigtigt med den nye betonuddannelse. Næste fase var udvikling og test af undervisningsmateriale, målrettet formidling via e-læring. For at teste og udvikle forskellige muligheder, var to kursusforløb (to klasser) direkte involveret i afprøvning af forskellige løsningsmuligheder. I et har der været kontakt til en række virksomheder for at sikre, at læringsniveauet var tilfredsstillende. Forretningsplan for tiltrækning af kursister fra hele Danmark har været belyst tillige med forskellige markedsføringstiltag. 18

19 »Det opnåede resultat i forhold til CemCover er ikke tilfredsstillende, grundet juridiske og forretningsmæssige uoverensstemmelser har det ikke været muligt at etablere en aftale. Dette på trods af, at patentet CemCover havde åbenbare fordele for overfladebeskyttelse af fibercement. Et samarbejde i et med udenlandske eksperter har åbnet vejen for nye muligheder for overfladebeskyttelse, som undersøges, og der forventes et tilfredsstillende resultat for Cembrit.«08 Fibercement med unikke egenskaber og mulighed for nye designmuligheder Jacob Lund Cembrit A/S Sohngårdsholmsvej Aalborg Tlf: Projektdeltagerne: Cembrit A/S CemCover ApS Fibercement er et velkendt og populært produkt til tag og facadeløsninger, der har vundet stor udbredelse. Fibercementen udmærker sig ved at være en blanding af cement og fibre, der har en markant højere styrke end beton og på samme tid er lettere. Dette gør produktet ideelt som byggemateriale. Cembrit A/S har sammen med CemCover indledt samarbejde omkring udvikling af et, hvor Cem- Covers produkt, der er udviklet til tætning af porøse byggematerialer ved hjælp af imprægnering, skal videreudvikles til brug for fibercement og dermed øge Cembrits konkurrenceevne. Beton, cement og fibercement baserede produkter er kendetegnet ved at have overflader, der delvist består af luftporer. Dette betyder, at produkterne vil være modtagelige overfor påvirkninger som frost og tø, surregn, solens UV stråler samt alge og bakterievækster, der alle er med til at misfarve overfladen samt muliggør en nedbrydning af materialet over tid. Projektet har til formål, at minimere eller eliminere ovenstående problemer gennem en reduktion af porøsiteten i overfladen på tag- og facadematerialer gennem overfladebehandling. På denne måde kan der for eksempel ikke gro alger og bakterier på overfladen, ligesom at overfladebehandlingen og teknikken vil betyde en øget resistens overfor besmudsning af overfladen. På lang sigt vil dette betyde forlænget holdbarhed og udseende på produkterne samt give mulighed for nye arkitektoniske udtryksformer. Dette vil være medvirkende til at positionere Cembrit, som den ledende virksomhed indenfor fibercement, hvilket vil give unikke markedsmuligheder og sikring af arbejdsplader både i Nordjylland og på europæisk plan. Resultater: Afklaring af forskellige overfladebeskyttelses muligheder, som alternativ til CemCover, da en forretningsmodel med CemCover ikke kunne realiseres. Erfaringer: Et patent, som umiddelbart synes at være en optimal løsning, viste sig yderst kompliceret grundet forskellige juridiske og forretningsmæssige problemstillinger. Verificering og kontrol af patentet CemCover åbnede for en række andre muligheder for beskyttelse af fibercement. 19 Aktiviteter: Første fase har været en analyse og verificering af CemCovers egenskaber gennem en række test på fibercement plader. Efterfølgende har det været en afklaring af produktionsmuligheder i stor skala, således at CemCover behandlingen kunne integreres i bestående produktionslinjer. Parallelt med de første aktiviteter har det været forhandlinger om patentrettigheder, forretningsmodel og samarbejdsform.

20 At opleve er at lære... De øgede krav om bæredygtighed, komfort, energi- for at lade læring og formidling smelte sammen i en reduktion og sikkerhed bliver en større og større del symbiose, hvor et på en forståelig og frem- af fremtiden. Med kravene følger også muligheder kommelig vis vil kunne gøre komplekse begreber som og spændende løsninger, der bliver en naturlig del af bæredygtighed og energineutralitet håndgribelige i vores fælles fremtid. en oplevelsesorienteret kontekst. Fårup Sommerland og Nyfors Enterprice har Formidling vil indgå i bygningskonstruktio- indgået et unikt samarbejde, der tager fokus i et ner, hvor morgendagens hjem, i kraft af intelligent omkring fremtidens bæredygtige byggeri og teknologi, vil indgå i en nyskabende kontekst med det intelligente hjem. fokus på den helhedsorienterede forståelse. Inspira- Formålet med et er at skabe en lære- tion omkring fremtidens bæredygtige byggeri og det General Manager Niels Jørgen Jensen Fårup Sommerland A/S Pirupvejen Blokhus Tlf: Dir. tlf: Fax: Projektdeltagerne: rig og underholdende aktivitetsform i sammenhæng intelligente hjem bliver dermed en katalysator for med Fårup Sommerland, hvor de nyeste løsninger og øget komfort, sikkerhed og energireduktion i hjemmet og for den enkelte familie. den fremmeste teknologi kan finde en interessant platform for formidling til et bredt publikum. Netop forskelligheden mellem de to partnere er med til at give en enestående mulighed Resultater: Løsninger, målrettet bæredygtighed og det intelligente hjem, er udarbejdet og testet på konceptniveau. Fårup Sommerland A/S Nyfors Enterprise University College Nordjylland Erfaringer: Projektets målsætning og indhold har været med til at sætte fokus på et emne, som der ikke er normalt fokus på, når man taler om formidling til besøgende i forlystelser. Arbejdet i en række kreative workshops har givet nye løsninger og en ny indsigt, som skal afprøves i såvel eksisterende, som nye forlystelser. Projektet har ligeledes givet en indsigt i bæredygtige løsninger, som dels kan implementeres i eksisterende bygninger, og»da kommende konceptløsninger, målrettet bæredygtighed og det intelligente hjem, skal indgå i nye fremadrettede løsninger, kan de ikke beskrives konkret. Projektet har belyst bæredygtighed og muligheder for det intelligente hjem, hvor Fårup Sommerland ser store muligheder for et samarbejde med det nordjyske byggeerhverv. Ligeledes vil Fårup Sommerland målrette sin fremtidige indsats mod bæredygtige løsninger, som kan markedsføre Nordjylland.«09 dels kan indgå i nye engagementer, herunder hotel. Aktiviteter: Projektets indhold har været helt ukendt for Fårup Sommerland - derfor har fokus været afklaring af indholdet i bæredygtighed og det intelligente hjem. For at åbne for nye muligheder, har der været afholdt en række workshops med kreativitetslaboratoriet, og studerende på UCN har været inddraget i løsningsforslag. Arkitekter med viden om Passivhus og DGNB som løsningstilgang har været involveret i en række konkrete konceptforslag. Forretningsmodeludvikling har været et gennemgående tema for at sikre et økonomisk godt fundament for realisering af de valgte konceptløsninger. 20

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation Erhvervs- og Byggestyrelsen Marts 2009 Analyse af offentlig-privat samarbejde om innovation

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne

11 Veje til vækst gennem. sygehusbyggerierne 11 Veje til vækst gennem sygehusbyggerierne 11 veje til vækst gennem sygehusbyggerierne I de kommende år gennemføres historisk store investeringer i det danske sundhedsvæsen. Med de planlagte byggerier

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Strategisk partnering

Strategisk partnering Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Lasse Sloth Andersen Eva Kirstine Braad Forord Strategisk partnering - den innovative bygherre i leveranceteams Projektperiode: 1. februar

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016

BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND. DEFFs strategi 2012-2016 BIBLIOTEKER SOM KATALYSATOR FOR UDVIKLINGEN AF DANMARK SOM INNOVATIVT SAMFUND DEFFs strategi 2012-2016 1 FORORD I foråret 2009 fik Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) ny styregruppe.

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri. BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri Projektnummer: 128827 Pulje: OUP 2012 Sags. nr.: 213.88H.391 BAI 2012 Analyse af behov for nye jobprofiler/-strukturer indenfor bygge/anlæg og industri April 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger

Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Grønne kompetenceklynger i dansk byggeri - muligheder og forudsætninger Rapport udarbejdet for Dansk Arkitektur Center som led i projektet Danish Resources finansieret af Realdania og støttet af byggeriets

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene

Investér før det sker. sådan sætter vi handling bag ordene Investér før det sker sådan sætter vi handling bag ordene Socialpolitisk udspil maj 2013 Indhold Forord...3 Investér før det sker det vi vil, og det vi skal!...5 Læsevejledning...7 Investeringer kræver

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

ØG-DDB Teknisk Rapport

ØG-DDB Teknisk Rapport Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri Et forskningsprojekt finansieret af Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet ØG-DDB Teknisk Rapport Afrapportering af projektet: Måling af økonomiske

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi

Roadmap for Sundheds- og Velfærdsteknologi Medico Barrierer: Høje krav til kvalitet, præcision, cering af produkt og proces. Dyr special viden (klinisk) Muligheder: Høj pris, loyale kunder og sikre værdikæder. Sundheds-IT Barrierer: Stort ønske

Læs mere

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark

Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Analyse af barrierer og udviklingsmuligheder for peer-to-peer virksomheder i Danmark Udarbejdet for Erhvervsstyrelsen af Dalberg Research September 2014 Indhold Indhold... 1 Forord... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere