Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder"

Transkript

1 Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde i forhold til opkrævning og er en økonomisk belastning pga. tab af omsætning. Ase har spurgt 1115 virksomheder med 0-10 ansatte i hvilket omfang de oplever problemer med dårlige betalere. Der er samtidig spurgt til, inden for hvilke kundegrupper viksomhederne især oplever dårlige betalere. Ase har gennemført lignende undersøgelser tidligere, senest i 2012, og har på den baggrund kunnet fastslå udviklingen i problemets omfang. Data er indsamlet i februar

2 Hovedresultater 62 procent af de små virksomheder har oplevet problemer med dårlige betalere i løbet af det seneste år o Tallet er en stigning på 11 procentpoint siden en tilsvarende måling i procent af de dårlige betalere er selv små/mellemstore virksomheder. Husholdninger tegner sig for 41 procent, mens store virksomheder tegner sig for 15 procent Offentlige myndigheder stat, regioner og kommuner arbejder ud fra en fast økonomisk ramme, men har desto mindre i stigende grad vanskeligt ved at få betalt regningerne o 16 procent af virksomhederne angiver, at de har haft dårlige betalere blandt kommuner mod 12 procent i 2012 o 4 procent angiver at have haft dårlige betalere i staten og 4 procent i regionerne 56 procent af virksomhederne forventer et tab i omsætning pga. dårlige betalere Undersøgelsens resultater uddybes i tekst og grafik nedenfor. Afslutningsvis redegøres for baggrundsdata mv. 2

3 Flere virksomheder oplever problemer med betalingen 62 procent af de virksomheder, der har medvirket i undersøgelsen, angiver, at de har haft problemer med dårlige betalere inden for det seneste år. Der er, som det fremgår af figur 1, tale om en stigning i forhold til tidligere målinger foretaget af Ase. I forhold til seneste måling i 2012 er der sket en stigning på 11 procentpoint, mens stigningen i forhold til målingen i 2010 er på 18 procentpoint. Stigningen i dårlige betalere fordeler sig på små, mellemstore og store virksomheder, samt offentlige myndigheder. Private forbrugere er, som det fremgår af figur 2 (side 4) det eneste segment, der ikke tegner sig for en stigning. Figur 1 Har du oplevet problemer med dårlige betalere? % 51% 44% 37% 48% 54% 1% 1% 1% Ja Nej Ved ikke Figur 1 viser, at 62 procent af de adspurgte virksomheder angiver primo 2014 at have oplevet problemer med dårlige betalere inden for det seneste år. Det fremgår også, at der er tale om en stigning i forhold til tidligere, tilsvarende målinger foretaget af Ase. 3

4 Figur 2 Inden for hvilke grupper har du haft dårlige betalere? % 66% 42% 41% 3% 4% 2% 4% 12% 16% 15% 8% 8% 5% Stat Region Kommune Privatkunder (almindelige husholdninger) Små og mellemstore virksomheder Store virksomheder Andet Figur 2 viser, at der er lette stigninger i dårlige betalere alle andre steder end blandt privatkunder og kategorien andet. Store virksomheder tegner sig med en fordobling for den største stigning. 4

5 Betalingsproblemer i offentlige myndigheder Almindelige husholdninger samt små og mellemstore virksomheder udgør de største grupper, når virksomhederne skal angive, inden for hvilke kategorier de har dårlige betalere. 66 procent af de adspurgte virksomheder angiver således at have dårlige betalere blandt små og mellemstore virksomheder, mens andelen for almindelige husholdninger er 41 procent. Men virksomhederne oplever også dårlige betalere blandt offenlige myndigheder. Kommunerne udgør langt det største problem inden for det offentlige. 16 procent angiver således at have dårlige betalere blandt kommuner, 4 procent angiver at have haft dårlige betalere i hhv. stat og regioner. Figur 3 Inden for hvilke grupper har du haft dårlige betalere? (offentlige myndigheder) % 4% 4% Stat Region Kommune Figur 3 viser, inden for hvilke offentlige myndigheder virksomhederne angiver at have dårlige betalere. Kommunerne tegner sig med 16 procent for langt hovedparten. 5

6 Dårlige betalere giver tab i omsætning Flertallet af virksomhederne i Ase s undersøgelse angiver, at manglende betaling giver tab i omsætningen. 48 procent angiver, at tabet er i størrrelseordenen 1-5 procent. I alt 9 procent angiver, at de forventer et tab på mere end 5 procent. Figur 3 Hvor stort et tab, set i forhold til din omsætning, forventer du cirka, at du får i 2014 pga. dårlige betalere? 48% 31% 7% 1% 1% 12% 1-5 % 6-10 % % Mere end 15 % Forventer intet tab pga. dårlige betalere Ved ikke Figur 3 viser virksomhedernes angivelse af, hvor stort et tab de forventer i omsætningen som følge af dårlige betalere. Eksempelvis forventer 48 procent af virksomhederne, at tabet er i størrelsesordenen 1-5 procent af omsætningen. 6

7 Dårlige betalere giver ekstra arbejde til virksomhederne Tæt på 90 procent af virksomhederne i Ase s undersøgelse angiver, at de rykker kunder for manglende betaling. Ase har spurgt virksomhederne, hvilke skridt de derudover tager over for dårligere betalere. Virksomhedernes svar viser, at de anvender en bred vifte af metoder. 38 procent har eksempelvis overladt sagen til inkasso eller advokat, mens 21 procent er mødt personligt op hos den dårlige betaler. Samlet set indikerer virksomhedernes svar, at der er et væsentligt tidsforbrug forbundet med at opkræve ubetalte regninger. Figur 4 Virksomhedernes svar på, hvad de gør for at inddrive gæld Har indgået afdragsordning 28% Overladt sagen til advokat/inkasso 38% Har ringet og skrevet til dårlig betaler 88% Er mødt personligt op hos dårlig betaler 21% Har opgivet at få pengene igen Indberettet til kreditoplysningsbureau Andet 7% 6% 5% Figur 4 viser, hvilke skridt virksomhederne tager over for kunder, der ikke har betalt deres regninger. Virksomhederne har kunnet angive flere mulige svar. Det hyppigst angivne er at ringe eller skrive til den dårlige betaler. Jeg har stået med en magtesløshed over for de dårlige betalere. Det har betydet meget energi og store ærgelser. selvstændig i Ase s undersøgelse. 7

8 Baggrundsdata De adspurgte virksomheder fordeler sig i forhold til brancher, størrelse og geografi, som det fremgår nedenfor: Hvilken branche tilhører virksomheden, fordeling i procent: o Landbrug, gartneri, skovbrug og fiskeri 8% o Industri 6% o Energi og vandforsyning 1% o Bygge og anlæg 17% o Handel 15% o Hotel og restauration 2% o Transport 6% o Information og kommunikation 3% o Udlejning og ejendomsformidling 2% o Forretningsservice (herunder rådgivningsydelser) 11% o Undervisning, sundhedsvæsen, sociale institutioner 6% o Anden branche 24% Størrelse af virksomhederne i undersøgelsen, målt på omsætning, fordeling i procent: o Under ¼ mio. kr 6% o ¼-½ mio. kr. 11% o ½- 1 mio. kr. 20% o 1-2½ mio.kr. 21% o 2½-5 mio. kr. 21% o 5-10 mio. kr. 13% o mio. kr 12% o mio. kr. 7% o mio. kr 3% o mio. kr 0% o mio. kr 0% o Over 500 mio.kr 0% o Ved ikke/vil ikke oplyse 7% Regionalfordeling: o Region Hovedstaden 23 % o Region Sjælland 18 % o Region Syddanmark 22 % o Region Midt 24 % o Region Nord 13 % 8

9 Om undersøgelsen Data er indsamlet via et elektronisk spørgeskema Spørgeskemaet er udsendt via mail til 3600 virksomheder 1115 virksomheder har fuldført spørgeskemaet Data er indsamlet i februar 2014 Redaktion: Astrid Søborg, Thomas Telving og Rasmus Gregers. Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 9

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Evaluering af regeringens vækstudspil

Evaluering af regeringens vækstudspil Evaluering af regeringens vækstudspil Regeringen fremlagde 8. maj et udspil til en vækstpakke. Udspillet indeholder forslag til en lang række tiltag, som skal forbedre rammevilkårene for virksomheder lige

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Modtagelse af regeringens kreditpakke ASE har spurgt 825 selvstændigt erhvervsdrivende om forskellige omstændigheder vedrørende deres kreditmuligheder og finansieringsforhold.

Læs mere

Iværksætterlyst i Danmark

Iværksætterlyst i Danmark Iværksætterlyst i Danmark Danskeres lyst til at stifte egen virksomhed er faldet ASE har spurgt ca. 2500 lønmodtagere om deres forhold til at stifte egen virksomhed. Undersøgelsen viser generelt ringe

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige

Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Vækstplan DK Evaluering af vækstpakken fra små selvstændige Regeringen lancerede ultimo februar den såkaldte Vækstplan DK, som har til hensigt at øge danske virksomheders konkurrenceevne, fastholde arbejdspladser

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske

Midtjyske virksomheder mindre optimistiske 1. september Midtjyske virksomheder mindre optimistiske Erhvervskonjunkturer. Små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland er mindre optimistiske i år end sidste år. Der er fortsat mere end tre

Læs mere

En del unge førtidspensionister

En del unge førtidspensionister En del unge førtidspensionister For at kunne få førtidspension skal man i dag have en så permanent nedsat arbejdsevne, at man ikke kan forsørge sig selv. Der er imidlertid 16 pct. af førtidspensionisterne,

Læs mere

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet

E-mail og internet. En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet E-mail og internet En undersøgelse af hvordan danske virksomheder takler medarbejderes brug af e-mail og internet Ledernes Hovedorganisation August 2002 Indhold Indhold...2 Indledning...2 Sammenfatning...3

Læs mere

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft

Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Flere brancher fravælger dansk arbejdskraft Brugen af østeuropæisk arbejdskraft stiger i Danmark. Ikke alene er østeuropæerne koncentreret i ganske få brancher, koncentrationen er stigende. Brancher, som

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere

Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Danske virksomheders ledelse af fremtidens medarbejdere Analyserapport Udgivet 17. juni 2014 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Summary... 4 2.1 Den nye generation af medarbejdere... 4 2.2 HR-administration...

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler

Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Danske virksomheder bruger ikke de officielle rekrutteringskanaler Den seneste undersøgelse om rekrutteringer på det danske arbejdsmarked foretaget af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA

AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA AUGUST 2011 ERHVERVSBRUGERUNDERSØGELSE FOR NOTA 1. INDLEDNING... 1 2. DE NUVÆRENDE BRUGERE AF ERHVERVSSERVICE... 2 Erhvervsbrugernes profil... 2 Erhvervsbrugernes teknologiske profil... 6 Erhvervsbrugernes

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014

ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 ERHVERVSKLIMA- MÅLING 2014 Norddjurs Kommune Rapport August 2014 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG OPSUMMERING Side 3 VIRKSOMHEDERNES OVERORDNEDE TILFREDSHED MED KOMMUNEN Side 7 VIRKSOMHEDERNES TILFREDSHED

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere