En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet"

Transkript

1 Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet. Det gælder især detailhandlen og de små virksomheder. - Den ekstra likviditet skal primært bruges til at konsolidere driften. - Blot 4 pct. af virksomhederne oplever, at deres adgang til finansiering er forbedret i løbet af det seneste kvartal. - Hver femte virksomhed oplever højere gebyrer på lån, og hver sjette har oplevet en højere rente og et større krav om sikkerhed/kaution. - Knap hver tredje låneansøger har fået afslag på anmodningen. - Fire ud af 10 låneansøgere oplever, at bankfilialen i lånevurderingen fulgte en instruks fra hovedkontoret. Knap hver tredje medlemsvirksomhed har brug for ekstra likviditet 30 pct. af de adspurgte virksomheder melder, at de har behov for ekstra likviditet, jf. Tabel 1. Branchemæssigt er det især detailhandlen, der har brug for likviditet. Tabel 1 Behov for ekstra likviditet, fordelt på branche Total Detail Engros Hotel, restauration mv. Transport Videnservice Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ja % 41 42% 15 15% 36 34% 37 34% 22 29% Nej % 55 56% 81 82% 69 65% 64 59% 53 70% Note: Svar i kategorien ved ikke er udeladt af tabellen. Det samme er brancherne manuel service, fremstilling og kategorien øvrige brancher pga. få respondenter. LBU Side 1/6 Dato: 21. april Sagsnr.:

2 Derudover er det især de små virksomheder, der er pressede på likviditeten. Som det fremgår af Tabel 2, har hele 37 pct. af virksomheder med op til 10 ansatte behov for ekstra likviditet, mens det blot gælder 18 pct. af de virksomheder, der har mere end 25 ansatte. Tabel 2 Behov for ekstra likviditet, fordelt på størrelse Total 0-10 ansatte ansatte Over 25 ansatte Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Ja % % 32 28% 31 18% Nej % % 79 69% % Note: Svar i kategorien ved ikke er udeladt af tabellen. Ekstra likviditet skal primært bruges til drift Virksomhederne skal primært bruge ekstra likviditet til at konsolidere driften, jf. Figur 1. Derudover skal godt hver tredje af de virksomheder, der har behov for ekstra likviditet, bruge den til nye investeringer. Og en tilsvarende andel skal bruge ekstra likviditet til at dække henholdsvis langsommere kundebetalinger og skærpede betalingsfrister fra leverandører. Figur 1 Hvad skal virksomheden primært anvende ekstra likviditet til? Konsolidering af driften 63% Nye investeringer Dækning af langsommere kundebetalinger Dækning af skærpede betalingsfrister fra leverandører 32% 36% 36% Andet 4% Ved ikke 1% Kun besvaret af virksomheder med behov for ekstra likviditet. Det har været muligt at angive flere svar. n= 170 Side 2/6

3 Blot 4 pct. oplever forbedret adgang til finansiering det seneste kvartal Blot 4 pct. af virksomhederne oplever, at deres adgang til finansiering er blevet bedre, end den var for tre måneder siden, jf. Figur 2. Knap 60 pct. oplever, at den er uændret, mens hele 18 pct. oplever, at adgangen er blevet værre. Der er således netto 14 procentpoint, der opfatter finansieringssituationen som værre. Sammenlignet med en tilsvarende undersøgelse fra januar 2010 er situationen stort set uændret. Figur 2 Oplever du at adgangen til finansiering er bedre eller værre i dag sammenlignet med for 3 måneder siden? Bedre 4% 3% Uændret 58% 65% Værre 18% 19% April 2010 Ved ikke 13% 20% Januar 2010 Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse, hhv. april og januar n= hhv. 570 og 839 Ser man på de forskellige brancher, er det især hoteller, restauranter mv., der oplever, at adgangen til finansiering er blevet dårligere, jf. Tabel 3. Tabel 3 Udvikling i adgang til finansiering, fordelt på branche Total Detail Engros Hotel, restauration mv. Transport Videnservice Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Bedre 24 4% 4 4% 3 3% 3 3% 7 7% 2 3% Uændret % 61 62% 60 61% 53 50% 60 57% 51 67% Værre % 14 14% 12 12% 29 27% 21 20% 7 9% Note: Svar i kategorien ved ikke er udeladt af tabellen. Det samme er brancherne manuel service, fremstilling og kategorien øvrige brancher pga. få respondenter. Side 3/6

4 Hver 5. oplever højere gebyrer på lån Ud af samtlige adspurgte virksomheder har 20 pct. inden for de seneste tre måneder oplevet en stigning i gebyret på deres nye eller eksisterende lån, jf. Figur 3. Godt hver sjette har oplevet henholdsvis højere rente og krav om større sikkerhed/kaution. Figur 3 Har virksomheden inden for de seneste 3 måneder oplevet følgende ændringer i betingelserne for nye eller eksisterende lån? Højere gebyrer 20% Højere rente 17% Krav om større sikkerhed/kaution 16% Lavere loft over kassekredit mv. 9% Kortere frister 8% Figuren viser den andel, der for hvert punkt har svaret ja. n= ml. 542 og 557 for hvert punkt. Knap hver tredje låneansøger har fået afslag 22 pct. af de adspurgte virksomheder har inden for de seneste tre måneder ansøgt om nyt lån eller forlængelse af eksisterende kredit (ej vist i figur). Som det fremgår af Figur 4, er der blandt disse 29 pct., der har fået afslag. Figur 4 Har virksomheden inden for de seneste tre måneder fået afslag på låneanmodning eller forlængelse af eksisterende kredit? Ja 29% Nej 70% Ved ikke 1% Kun besvaret af virksomheder, der inden for de seneste tre måneder har ansøgt om lån eller forlængelse af eksisterende kredit. n= 125 Side 4/6

5 Fire ud af 10 låneansøgere oplever at filialen følger instruks fra hovedkontor En overvejende del af virksomhederne vurderer, at bankfilialerne fulgte en politik fra hovedkontoret, da de så på låneansøgningen. Den opfattelse har godt 40 pct. af de virksomheder, der har ansøgt om lån eller forlængelse af eksisterende kredit inden for de seneste tre måneder, jf. Figur 5. Ifølge knap 30 pct. vurderede bankfilialen låneansøgningen alene. En tilsvarende andel af virksomhederne har ikke kendskab til, hvorvidt bankfilialen fulgte en politik eller selv foretog vurderingen. Figur 5 Ved du, om din bankfilial vurderede låneansøgningen alene, eller om filialen fulgte en politik fra hovedkontoret? Min bankfilial vurderede låneansøgningen alene 28% Bankfilialen fulgte politik fra hovedkontoret 43% Nej, det ved jeg ikke 29% Kun besvaret af de virksomheder, der inden for de seneste tre måneder har ansøgt om lån eller forlængelse af eksisterende kredit n= 125 Fakta om undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen er gennemført via internettet i perioden april Spørgeskemaet er udsendt til et tilfældigt udsnit af de medlemsvirksomheder, der er registreret en mailadresse på, i alt virksomheder. 575 virksomheder har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 10. Data er i de tilfælde, hvor det skønnes relevant og der er et tilstrækkeligt respondentgrundlag, analyseret for sammenhænge med branche og størrelse, målt på antal ansatte. Sammenlignet med Dansk Erhvervs samlede medlemsskare (totalpopulationen) er undersøgelsen branchemæssigt repræsentativ for hotel & restaurationsbranchen. Omvendt er handels- og transportvirksomhederne underrepræsenterede, mens rådgivningsvirksomhederne er overrepræsenterede. Dette skyldes blandt andet, at der er forskel på, hvor skrivebords-/computerbaseret en arbejdsdag er i de forskellige brancher, og hvor oplagt det derfor er at medvirke i en spørgeskemaundersøgelse. Geografisk er undersøgelsen repræsentativ for alle fem regioner. Grundet mangelfulde oplysninger om antal ansatte i totalpopulationen er det pt. ikke muligt at vurdere den størrelsesmæssige repræsentativitet. Det bemærkes, at de nævnte skævheder i et vist omfang skyldes, at de virksomheder Dansk Erhverv har registreret en mailadresse på, fordeler sig skævt i forhold til totalpopulationen. Side 5/6

6 Dansk Erhverv gennemfører hvert år en række analyser, medlemssurveys og befolkningsundersøgelser. Kvaliteten og troværdigheden af disse undersøgelser af afgørende for os, og vi arbejder i overensstemmelse med principperne i vores interne kvalitetsmanual, og gennemfører desuden egne surveys i overensstemmelse med de internationalt anerkendte kvalitetsstandarder ICC/ESOMAR, af fastlagt af European Society for Opinion and Marketing Research, hvor Dansk Erhverv er medlem. Yderligere oplysninger Om emnet: Cheføkonom Jens Brendstrup, , Om selve undersøgelsen: Chefkonsulent Louise Bülow, , Side 6/6

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket

Bygge- og anlægsbranchens lånemuligheder er indskrænket En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Dansk Byggeri viser, at blandt virksomheder i bygge- og anlægsbranchen får hver fjerde ansøger afslag på ønsket om forhøjelse af kassekreditten. Det viser, der stadig

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Selvstændiges kreditforhold

Selvstændiges kreditforhold Selvstændiges kreditforhold Kreditsituationen er stram for mange små virksomheder. På enkelte områder er der en beskeden tendens til bedring, men generelt er kreditsituationen stort set uforandret siden

Læs mere

Stadig kredittørke i erhvervslivet

Stadig kredittørke i erhvervslivet Stadig kredittørke i erhvervslivet AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, MA OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Siden krisen tog sin begyndelse i 2008 har banksektoren

Læs mere

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter

Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter Erhvervslivet har stort udbytte af eksterne rådgivere og konsulenter AF CHEFKONSULENT LOUISE BÜLOW, CAND.SCIENT.POL, CHEFKONSULENT CHRIS- TIAN OHM, M.SC., CAND.SCIENT.ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTEN-

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige

Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Brugerundersøgelse af universitetsbiblioteksfunktionen på Det Kongelige Bibliotek, Statsbiblioteket og Danmarks Natur- og Lægevidenskabelige Bibliotek København 2003 Indhold Indledning...3 1. Brugerprofil...4

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen

Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Notat April 2015 Spørgeskemaundersøgelse om BoligJobordningen i befolkningen Knap halvdelen af alle, der anvendte BoligJobordningen i 2014 har enten igangsat helt nyt arbejde eller udvidet allerede planlagte

Læs mere

Early Warning evaluering 2013

Early Warning evaluering 2013 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1 Baggrund Early Warning har til formål

Læs mere

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1)

Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Analyse af behovet og brugen af efteruddannelse hos laboratorietandteknikere og tandteknikere i aftagelig protetik (trin 1) Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Hovedresultater...3

Læs mere

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel

Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel Tal, tendenser og nyheder om dansk e-handel 4. kvartal 2009 Partnere: Copyright 2009 e-handelsfonden og Gilling Communication & Consulting Indholdsfortegnelse Dansk e-handelsanalyse...side 3 Hovedtendenser

Læs mere

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder

Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder PEOPLE & PROFIT FASE 2 Kortlægning af CSR-aktiviteter blandt små og mellemstore virksomheder Projektperiode: Rapporteringsmåned: Juli-oktober 2005 Oktober 2005 Denne rapport må ikke offentliggøres eller

Læs mere

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer

Vanskelige finansieringsvilkår. investeringer Januar 214 Vanskelige finansieringsvilkår dæmper MMV ernes investeringer Af konsulent Nikolaj Pilgaard, nipi@di.dk og konsulent Mathias Secher, mase@di.dk Mere end hver femte virksomhed med op til 1 ansatte

Læs mere

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering

Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering Vækstivrige virksomheder opgiver traditionel finansiering AF CHEFØKONOM MICHAEL H.J. STÆHR, PH.D. & CAND.SCIENT.OECON. OG KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL RESUMÉ Dansk erhvervsliv har længe været

Læs mere

Kort om undersøgelsen

Kort om undersøgelsen Kort om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført fra 30. marts til 23. april 2012 af BP Research en analyseenhed under BEDRE PSYKIATRI. 352 pårørende har medvirket i den webbaserede undersøgelse. Respondenterne

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009

Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes. områder. Oktober 2009 Notat til Statsrevisorerne om undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes fordeling på udvalgte områder Oktober 2009 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Undersøgelse af erhvervsfremmeordningernes

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer

MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK. Det nationale integrationsbarometer MEDBORGERSKAB, LIGEBEHANDLING OG SELVBESTEMMELSE I DANMARK Det nationale integrationsbarometer Januar 2015 INDHOLD 1 BAGGRUND... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 Formål med undersøgelsen... 4 2.2 Metode... 4 3

Læs mere

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse

Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse 6. juli 2005 J.nr. 2720 bc/kr 33145949 29 e-mail bc@akf.dk Notat Analyse vedrørende voksen-, efter- og videreuddannelse: Brugerundersøgelse L:\WP\FORLAG\BC\Notater\VEU.doc Forord I notatet belyses omfanget

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år

Andel af julegavebudgettet, danskerne forventer at bruge på nettet i år Notat Danskernes e-julehandel En ny befolkningsundersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at danskerne forventer, at omkring en femtedel af julegavebudgettet bliver brugt på nettet i år. Bøger, elektronik og

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring.

Mange tilbud vedrører pensionsopsparing, muligheden for at få nyt eller flere betalingskort eller en form for (ekstra) forsikring. Forbrugerpanelet om bankers salgsinitiativer Knap hver anden respondent (45%) er inden for de seneste fem blevet kontaktet en eller flere gange af deres bank med tilbud om produkter, de ikke allerede havde.

Læs mere