Innova?onsdag hos Living IT Lab Den 11. juni 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Innova?onsdag hos Living IT Lab Den 11. juni 2014"

Transkript

1 Innova?onsdag hos Living IT Lab Den 11. juni 2014 Fra behov *l livskvalite0orbedrende produkter Innova*onsdagen fandt sted i forlængelse af to ChangeWork workshops hos Dansk Design Center d. 7. og 8. april 2014, hvor deltagerne udviklede ideer *l løsninger på udfordringer som unge med forskellige funk*onsnedsæhelser står overfor i hverdagen. På Innova*onsdagen hos Living IT Lab d. 11. juni videreudviklede borgere, studerende, personale på bosteder, ansahe fra IT- virksomheder og kommuner fire udvalgte og lovende ideer *l smarte social IT- koncepter, der kan skabe øget livskvalitet for unge med handicap. På de følgende sider præsenteres de fire koncepter som deltagerne udviklede: Karrierevejen, Køkkenkongen, MySense, Den mentale hat Tak *l deltagerne fra Væveriet, Sputnik, Specialisterne, Dansk Design Center, Københavns Kommune, DELTA, SUS, Force Technology, Proreact, Arosii Informa*on Systems og studerende fra IT Universitetet. Se en kort video fra Innova*onsdagen: LINK TIL VIDEO Video og billeder af Babdellahn Ihadian 1

2 Karrierevejen - din vej *l en god karriere 2

3 Karrierevejen - din vej *l en god karriere Udfordringen produktet skal løse eller akjælpe For mange unge er det svært at definere og handle på sine karrieredrømme, kompetencer, ressourcer og erfaringer: Målgruppen har svært ved at finde ud af, hvad de egentlig gerne vil med deres liv Målgruppen har svært ved at gennemskue deres muligheder i livet Har brug for hjælp *l at lære sig selv bedre at kende De hjemmesider og guider, der findes er ikke målrehet og brugbare for målgruppen Pitch Karrierevejen er højrelevant for unge med udviklingshæmning, der ønsker guidning og inspira*on *l job og uddannelse på vej *l jobbet. Beskrivelse af produktet - hvordan virker det, når det tages i brug? Karrierevejen kortlægger ved hjælp af en simpel *lgængelig spørgeguide - i forlængelse af en personlighedstest og et spørgeskema om foretrukne arbejdsopgaver - hvilke kompetencer og interesser den unge bruger har Karrierevejen foreslår relevante job ud fra svarene og giver uddannelsesvejledning i] de enkelte jobs Hvert job bliver foreslået som en video (op*male løsning), der kan likes og føres *l brugerprofilen Til hvert fortrukkent job knyhes en uddannelsesvejledning Derudover har Karrierevejen en cv- database, der gør det muligt for offentlige og private virksomheder at søge e]er medarbejdere med bestemte profiler Hvilke elementer/teknologier består produktet af? Web- side i responsivt design (fungerer på PC, tablets og smartphones) Jobdatabase RFID chip *l login Serverplads 3

4 Karrierevejen - din vej *l en god karriere Hvad er det unikke ved produktet? At konceptet er målrehet og *lpasset målgruppen unge med udviklingshæmning og at det på en unik måde hjælper den enkelte med at kortlægge kompetencer, interesser og præferencer, der ellers kan være svære at sæhe ord på. RekruHeringsdelen nedbryder barrierer for jobsøgning Hvordan kan konceptet/produktet realiseres - hvad er de næste trin? Trin 1: Bygge prototype hjemmeside, der kan vises frem (herunder videreudvikling af ideen) Trin 2: Undersøge udbredelsespoten*alet blandt ungemålgruppen, uddannelsessteder, kommuner, UU- vejledninger m.fl. Skaffe viden om brugerbehovet Trin 3: Skaffe økonomisk støhe *l udvikling, afprøvning, evaluering og realisering. Herunder forretningsplan med markedsføringsstrategi Og af hvem - tænk i samarbejdspartnere, team bag, kompetencer, finansieringskilder? KL Et digitalt bureau/it- virksomhed Markedsføring Almennyhg fonde Undervisningsministeriet Beskæ]igelsesministeriet 4

5 Karrierevejen - din vej *l en god karriere Illustrationer af produktet 5

6 Køkkenkongen - bliv kongen i dit køkken 6

7 Køkkenkongen - bliv kongen i dit køkken Udfordringen produktet skal løse eller akjælpe For unge med en kogni*v funk*onsnedsæhelse kan det være uoverskueligt, svært og kedeligt selv at lave mad. Ligeledes kan det være svært at holde orden i køkkenet og lave mad som er sundt Pitch Køkkenkongen giver brugeren tryghed i madlavning ved at give visuel opgavestøhe i alle faser fra A *l Z. Køkkenkongen klarer koordinering af indkøb, madlavning, borddækning, oprydning og evaluering på baggrund af brugerens valg. Køkkenkongen er intelligent og *lpasser sig løbende brugerens handlinger og forudsiger al*d næste step - og giver evt. forsinket *dspunkt for servering. Beskrivelse af produktet - hvordan virker det, når det tages i brug? Produktet giver brugeren sjov, mo*verende og personlig hjælp *l planlægning og udførelse af madlavning. Produktet er intelligent og *lpasser sig konstant brugerens valg og input undervejs. Glemmer brugeren at koge kartofler, *lpasser produktet de næste vejledningsstep e]er brugerens aktuelle situa*on. Produktet bryder madlavning op i flere faser: før, under og e]er. Produktet *lpasses e]er brugerens niveau både i udseende og feedback. Produktet viser al*d en procesindikator. Kerneidéen er en intelligent sekvens på baggrund af brugerens input, hvor*l der kan *lknyhes forskellige funk*oner: cloud services, input, output, communi*es, spil, mo*va*onselementer, API *l eksterne devices osv. 7

8 Køkkenkongen - bliv kongen i dit køkken Før: Brugeren logger ind Brugeren vælger en opskri] baseret på sit brugerniveau Brugeren vælger opgaver (indkøb, sluhd, oprydning, bordækning mv.) Brugeren amrydser ingredienser *l opskri]en, som brugeren allerede har Produktet generer en indkøbsliste på baggrund af amrydsningen (de varer, som mangler) Under: Madlavning Produktet viser en sekvens over de step, som brugeren skal igennem Produktet viser en enkel visualisering af de enkelte opgaver Produktets vejledning kan skaleres: brugeren vælger om man blot krydser en opgave af, eller om en opgave skal vises i detaljen fx via video (brugen kan se et billede at skære løg eller se hvordan man skærer løg) Brugeren starter madlavning og amrydser undervejs Programmet *lpasser sekvensen på baggrund af intelligent vurdering af *dtagning, brugeres *dligere mønster, koge*d, brugerens input undervejs osv osv. Programmet viser et step i madlavning ad gangen (fx klargøring *l at snihe løg, de redskaber, der skal bruges, e]erfulgt af selve opgaven med at snihe løgene) Brugeren krydser af, når hvert step er færdigt eller om der ønskes yderligere vejledning *l det enkelte step E]er: Evaluering Brugeren kan rate sin egen indsats/proces Brugerens gæster/medspisere kan give rehen point Brugeren kan uploade et billede af rehen (andre brugere i systemet kan give anretningerne point) 8

9 Køkkenkongen - bliv kongen i dit køkken Hvilke elementer/teknologier består produktet af? So]ware, der fx afvikles på en tablet. Hvad er det unikke ved produktet? Tager brugeren i hånden fra A *l Z Kombina*onen af planlægning, guide undervejs, opgavestyring og et legende socialt konkurrenceelement Inspira*on involvering progression (brugerniveauer) point læring Hvordan kan konceptet/produktet realiseres - hvad er de næste trin? Konceptet indeholder flere faser og kan derfor udvikles i moduler. Produktet kan derfor opbygges i uaoængige moduler, hvor fx madlavningsmodulet udvikles før moduler som indkøb og oprydning. Og af hvem - tænk i samarbejdspartnere, team bag, kompetencer, finansieringskilder? Samarbejde mellem kokke, restauranter, kogebogsudgivere, udviklere, sociale 9

10 Køkkenkongen - bliv kongen i dit køkken Illustrationer af produktet 10

11 Køkkenkongen - bliv kongen i dit køkken Illustrationer af produktet 11

12 MySense - Sense Your Self 12

13 MySense - Sense Your Self Udfordringen produktet skal løse eller akjælpe Det kan være svært at vide, hvordan man har det og give udtryk for det og derfor er det svært for omgivelserne at forholde sig *l en og give den rig*ge støhe: Det kan fx være svært selv at vide, hvornår man skal lade andre tale eller selv høre, at man taler for højt og længe Det er svært at vurdere en social situa*on og håndtere den korrekt Det er ubehageligt, når andre er nød *l at gøre en opmærksom på at man opfører sig uhensigtsmæssigt - det kan være frustrerende og virke opslidende samt være årsag *l at man føler sig aoængig af andre for at kunne begå sig i sociale sammenhænge Pitch Unge (og voksne) med ADHD oplever o]e sociale situa*oner, hvor de bliver for højlydte, uden selv at blive opmærksomme på det. Konsekvensen er, at omgivelserne reagerer nega*vt, fx ved at trække sig *lbage eller skælde ud. Med MySense bliver den unge istand *l diskret at regulere sig selv før det er for sent. Beskrivelse af produktet - hvordan virker det, når det tages i brug? 1. Inds*llinger af lydprofiler (prædefinerede) gennem smartphone applika*on - fx 3 forskellige 2. Inds*llinger af output- profiler gennem smartphone applika*on - skal output være gennem vibra*on, lyd eller lyd (i armbånd eller anden form for wearable teknologi) 3. Påsætning af lydsensor + armbånd eller anden form for wearable teknologi 4. Inds*lling af lydprofil + output gennem armbånd 5. Grænseværdi i inds*llet lydprofil nås og valgt output ak*veres 6. Bruger bliver opmærksom på egen højlydte adfærd - fx ved at armbånd vibrerer - og genetablerer acceptabelt lydniveau, hvorved valgt output (vibra*on) deak*veres 7. Signal *l applika*on om hændelse - applika*on registrerer hændelse 13

14 MySense - Sense Your Self Hvilke elementer/teknologier består produktet af? 2 lydsensorer So]ware *l modtagelse af signal Gummiarmbånd med audio/lys/vibrator output Produktet kan evt. også realiseres, på output siden, udelukkende gennem brug af de teknologier, der allerede eksisterer i smartphones - aktuatorer og sensorer Applika*on *l iphone og Android Hvad er det unikke ved produktet? Simpelt og billigt produkt med høj skalerbarhed og mulighed for at integrere med andre teknologier Hvordan kan konceptet/produktet realiseres - hvad er de næste trin? Trin 1: Defini*on af målgruppe/konkre*sering Trin 2: Konkre*sering af teknologi og udvikling af prototype Trin 3: Test og validering Trin 4: Ejerskab 14

15 MySense - Sense Your Self Illustrationer af produktet 15

16 Den mentale hat - tryk dig fri 16

17 Den mentale hat - tryk dig fri Udfordringen produktet skal løse eller akjælpe Det er svært at vide om man har husket alt når man går ud af døren. For unge med udviklingshæmning kan det være utrolig vig*gt at huske de hjælpemidler, der er nødvendige for at man fx kan begå sig socialt, finde vej, betale for bus og mad osv. Der kan gå meget *d og bruges meget energi på at sikre, at man har husket det hele Pitch Målgruppen befinder sig dagligt i situa*oner, som kan fremkalde stress. Situa*oner, der burde være nemme og lige*l, kan blive en uovers*gelig forhindring. Det sker typisk i overgangssitua*oner - fra hjem *l bus *l arbejde. Den Mentale Hat hjælper brugeren *l at tackle denne slags situa*oner, hvilket gør det muligt for dem at få nye muligheder - for læring, oplevelser mv. Konceptet hjælper således *l selvstændiggørelse af brugeren - og *l at give dem ro i forhold *l daglige udfordringer. Beskrivelse af produktet - hvordan virker det, når det tages i brug? 1. App er enten ak*veret eller ikke ak*veret. 2. Man har monitoreringsdevice på - det måler blodtryk (alterna*vt sved- puls- måling) 3. Kalendera]ale dukker op - ja eller nej *l om den er aktuel 4. Påmindelse om, at man skal med bussen. Gps ak*veres. 5. Når man rammer busstopstedet ak*veres stressmåler - Hvordan har du det? - grøn for afslappet - gul for medium - rød for stresset 6. Borgeren vælger stressniveau 7. Borgeren kan vælge strategi - musik eller billeder 7a. Rød - Musik starter af sig selv 7b. Gul - Musik som valgmulighed 7c. Grøn - Skærmen er neutral 8. Borgeren kan tage billede af sig selv i situa*onen 9. Billedet gemmes dels i app en under situa*onen, dels i et arkiv succeser 17

18 Den mentale hat - tryk dig fri Hvilke elementer/teknologier består produktet af? Produktet er en app *l en smartphone - den benyher gps- posi*onering, monitoreringsdevice (ak*vering af kamera) Hvad er det unikke ved produktet? Simpelt og billigt produkt med høj skalerbarhed og mulighed for at integrere med andre teknologier Hvordan kan konceptet/produktet realiseres - hvad er de næste trin? Trin 1: Videre fra mockup- stadie *l low- tech prototype, der testes i bus Trin 2: Færdig prototype som brugertestes Trin 3: Feasability og business case Og af hvem - tænk i samarbejdspartnere, team bag, kompetencer, finansieringskilder? KMD, Telesundhed, Mobilizeme, Medieskolen, Væveriet Finansiering: Københavns Kommunes Velfærdsteknologi- afdeling, Idéklinik under SUF (Ian Røpke), Socialstyrelsen 18

19 Den mentale hat - tryk dig selv fri Illustrationer af produktet 19

20 20

BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER

BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER BEACONS I SOCIAL IT-LØSNINGER 1 FORORD Denne rapport er udarbejdet på baggrund af Living IT Lab s brugerinddragende forundersøgelsesprojekt vedrørende anvendelsen af beacon-teknologi til personer med funktionsnedsættelser.

Læs mere

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat...

Projektstyrings trekant...16 Projekt portræt...18 Outsourcing...19 Internationale businessforhandlinger...20 SA8000 certifikat... 1 Indhold Kapitel 1... 5 Indledning... 5 Problembaggrund... 5 Problemformulering... 5 Problemafgrænsning... 6 Projektstyring... 6 Metode... 6 Kapitel 2... 7 Opstart... 7 Idégenerering... 7 Sketching...

Læs mere

REJSEPLANEN - DEN INTELLIGENTE REJSEPARTNER Oskar Rough Monsumgaard & Philip Roadley-Battin A B C. Side 1 / 17

REJSEPLANEN - DEN INTELLIGENTE REJSEPARTNER Oskar Rough Monsumgaard & Philip Roadley-Battin A B C. Side 1 / 17 REJSEPLANEN - DEN INTELLIGENTE REJSEPARTNER Oskar Rough Monsumgaard & Philip Roadley-Battin Side 1 / 17 REJSEPLANEN I DAG Dagens Rejseplan stiller rejserelevant information om kollektiv trafik i Danmark

Læs mere

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT SOCIAL IT KATALOG Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT LIVING IT LAB & SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2014 1 Kataloget er udarbejdet i oktober 2014 af Socialt Udviklingscenter SUS og Living

Læs mere

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE

med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE med ADHD på arbejde INFORMATION TIL MEDARBEJDERE I JOBCENTRE VÆRD AT VIDE OM ADHD OG ARBEJDE Med ADHD på arbejde Mange unge og voksne med ADHD har svært ved at leve op til de krav og forventninger, der

Læs mere

udarbejdet af designsekretariatet, kolding kommune www.kolding.dk/design facebook/designbykolding kontakt: design@kolding.dk, tlf.

udarbejdet af designsekretariatet, kolding kommune www.kolding.dk/design facebook/designbykolding kontakt: design@kolding.dk, tlf. kk Design udarbejdet af designsekretariatet, kolding kommune www.kolding.dk/design facebook/designbykolding kontakt: design@kolding.dk, tlf. 79 79 22 48 indhold 1. Opdagelsesfasen Opdagelsesfasen Åbne

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT

SOCIAL IT KATALOG. Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT SOCIAL IT KATALOG Tidens mest spændende bevægelser inden for Social IT LIVING IT LAB & SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS 2014 1 Kataloget er udarbejdet i oktober 2014 af Socialt Udviklingscenter SUS og Living

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

RUC: projektstyring 7. marts 2013

RUC: projektstyring 7. marts 2013 RUC: projektstyring 7. marts 2013 Formålet i dag n Fokus på det faglige i projektarbejdet (værktøjer). n Introducere konkrete værktøjer og redskaber =l projektstyring: projektmodeller som vandfalds- og

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE

VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER EN OPLAGT IDE KAPITEL//02 METODER AF // METTE MIKKELSEN VORES KONKLUSION BLEV: UDVIKLINGEN AF ET LABORATORIUM ER Model - s. 64 Model-vignet EN OPLAGT IDE DESIGNPROCESSENS TEORIER OM SAMARBEJDET MED PARTERNE OM ET LEVENDE

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet

ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ENERGIDATA I UNDERVISNINGEN UDVIKLING AF KONCEPTER Alexandra Instituttet ALEXANDRA INSTITUTTET A/S Åbogade 34 DK-8200 Aarhus N T +45 70 27 70 12 Rued Langgaards Vej 7, 5B DK-2300 København S T +45 70 27

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Mediepolitik for SFO Bølgen

Mediepolitik for SFO Bølgen Mediepolitik for SFO Bølgen Vi lever i dag i et digitaliseret samfund, hvor børn og voksne har tilgang til mange forskellige former for digitale medier 1. Dette gør sig også gældende i SFO Bølgen, hvor

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET

VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET VELFÆRDSTEKNOLOGI PÅ SOCIALOMRÅDET En optegning af feltet med eksempler på innovativ, implementeret velfærdsteknologi i Danmark samt særligt relevante projekter og initiativer. Uddrag af igangværende undersøgelse.

Læs mere

Touch interface til mobilt Borger.dk

Touch interface til mobilt Borger.dk Touch interface til mobilt Borger.dk Touch Gesture Interface for a mobile version of Borger.dk Mads Skøtt Sørensen S083247 Lyngby 2012 IMM-B.Eng.-2012-11 Technical University of Denmark Department of Informatics

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

BA Innovation Workshop

BA Innovation Workshop BA Innovation Workshop Fra idé til forretningskoncept Modul 1-4 Odense 2015 Indhold Program Udfordring (udleveres lokalt) Modul 1 Gruppeøvelser Arbejdsark Afleveringsskema blok1 Modul 2 Arbejdsark Afleveringsskema

Læs mere

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice

hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice hvad virker for borgere med behov for en særlig jobindsats Redskabskatalog Best Practice marselisborg Center for beskæftigelse, kompetence & viden marselisborg startede oprindeligt som et projekt, jobcenter

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab www.midtlab.dk

Værktøjskassen. Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes. MidtLab www.midtlab.dk Værktøjskassen Principper og metoder til at tænke nyt og handle anderledes Værktøjskassen Værktøjskassen indeholder principper og metoder, som vi er inspirerede af. Du kan bruge dem til at tænke nyt og

Læs mere

DEN GODE ARBEJDS- PLADS

DEN GODE ARBEJDS- PLADS DEN GODE ARBEJDS- PLADS TILLID RETFÆRDIGHED SAMARBEJDE Sæt social kapital på dagsordenen - og skab godt samarbejde VI SATTE DET PÅ DAGSORDENEN Udgivet af: FIU s Udviklingsenhed i samarbejde med forbundene

Læs mere

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil...

FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... FORORD... 2 SÅDAN KOMMER DU IGANG... 2 Din online strategi... 3 Dit online CV... 4 JOBPORTALER... 5 Svare på jobopslag... 5 Oprette en jobprofil... 5 Oprette en jobagent... 6 Jobnet... 7 Jobindex... 7

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

#33 Oktober 2010. I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj. it-understøttet resultatstyring med indikatormodul. bostednyt.

#33 Oktober 2010. I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj. it-understøttet resultatstyring med indikatormodul. bostednyt. #33 Oktober 2010 6 Inspiration på Bosted Temadag it-understøttet resultatstyring med indikatormodul Margrethe Vestager besøgte Team Online: I forener forskelligheden på socialområdet i ét værktøj 10 Hilltop

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere