THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. Bruger Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "THS220 Digital High Definition Satellit Modtager. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruger Manual"

Transkript

1 THS220 Digital High Definition Satellit Modtager Bruger Manual Look, Listen & Live

2

3

4 Indholdsfortegnelse 1.0 Instruktion Sikkerheds Instruktioner Opbevaring Udstyr Setup Tilbehør Brug af ekstern USB enhed Din Modtager PIN kode standard: Front panel Bag panel Fjernbetjening Installere Batterier Brug af Fjernbetjening Tilslutninger Grundlæggende tilslutning ved brug af Scart kabel Grundlæggende tilslutning ved brug af HDMI kabel Tilslutning af flere faste LNB er ved hjælp af en DiSEqC 1,0 switch Første Installation Installation Quick guide for using your receiver Drift Skifte kanaler Info Banner Valg af audio sprog Tekst-TV Undertekster Skifte Billed Format Skifte Opløsning EPG (Electronic Programme Guide) Favorit kanaler Skifte mellem DTV/VCR indhold Hoved Menu Program Billede Kanal Søgning Tid og Dato Indstillinger Option System Indstillinger USB Fejlfinding Specifikationer 25 Dansk 05 Jul :01 THOMSON erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne CE 2004/108/EF og 73/23/EF, RoHS 2002/95/EF Forbehold for ændringer. Som følge af løbende forskning og udvikling, kan de tekniske specifikationer, design og udseende af produkter ændres. Alle produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. THOMSON Alle rettigheder forbeholdes. P1

5 P2 1.0 Instruktion 1.1 Sikkerheds Instruktioner INSTALLER IKKE DIN MODTAGER: I et lukket eller dårligt ventileret kabinet direkte ovenpå eller under andet udstyr; på en overflade, som kan blokere ventilationsåbningerne. UDSÆT IKKE MODTAGEREN ELLER DETS TILBEHØR: yfor direkte sollys eller andet udstyr, der genererer varme; for regn eller fugt; for intens vibration og stød som kan forårsage permanent skade på din receiver eller nogen magnetiske genstande, så som højtalere, transformere osv. ybrug ikke et beskadiget strømstik. Det kan forårsage brand eller elektrisk stød. Rør ikke ved et strømstik med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. ynår modtageren ikke bruges i længere tid, bør du trække stikket ud af stikkontakten. ybrug ikke alkohol eller ammoniak baserede væsker til rengøring af modtageren. Hvis du ønsker, kan du rengøre din modtager med en blød fnugfri klud opvredet i en mild sæbeopløsning, og kun efter frakobling af strømstik. Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer ind gennem ventilationshullerne da dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. yanbring ikke genstande oven på modtageren da dette kan forhindre korrekt afkøling af komponenterne inde i. Sikkerheds Foranstaltninger yforsøg aldrig at åbne modtageren. Det er farligt at røre ved indersiden af modtageren på grund af høje spændinger og risiko for elektrisk stød. Ved åbning af modtageren bortfalder garantien af produktet. Overlad al vedligeholdelse eller servicering til kvalificeret personale. ynår du tilslutter kabler, skal du sørge for, at modtageren er koblet fra. Vent nogle få sekunder efter at have slukket for modtageren, før du flytter modtager eller frakobler udstyr. ydet er en nødvendighed, at du kun bruger en godkendt forlængelse og kompatible ledninger, der er egnet til den elektriske strøm som bruges af det installerede udstyr. Sørg for, at strømforsyningen svarer til spændingen på den elektriske identifikationsplade på bagsiden af modtageren. yhvis modtageren ikke fungerer normalt, selv efter at have fulgt instruktionerne i denne manual, anbefales det at kontakte din forhandler. 1.2 Opbevaring Din modtager og dens tilbehør er opbevaret og leveret i en indpakning der er designet til at beskytte mod elektriske stød og fugt. Ved udpakning skal du sørge for, at alle dele er inkluderet og holde emballagen væk fra børn. Ved transport af modtageren fra et sted til et andet, eller hvis du returnerer den under garantien, skal du sørge for at ompakke modtageren i den originale emballage med tilbehør. Manglende overholdelse af sådanne emballagematerialer procedurer kan beskadige produktet og gøre din garanti ugyldig. INSTRUKTION

6 1.3 Udstyr Setup Vi anbefaler, at du konsultere en professionel installatør til at opsætte dit udstyr. Ellers skal du følge instruktionerne nedenfor: yse brugervejledningen til dit TV og din antenne. ysørg for, at SCARTHDMI-kabel og udendørs komponenter er i god stand, og SCARTHDMI-tilslutninger er godt afskærmet og af god kvalitet. Denne manual giver komplette instruktioner til installation og brug af denne modtager. Følgende symboler vil tjene som følger. Warning Indikerer advarsel information. Note Indikerer enhver anden vigtig eller hjælpsom information. MENU Repræsenterer en knap på fjernbetjeningen eller modtageren. (Fede Karakterer) Move to Repræsenterer et menupunkt i et vindue. (Kursiv Karakterer) 1.4 Tilbehør 1. 1 Bruger Manual 2. 1 Fjernbetjening 3. 2x Batterier (AAA type) Note: Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes eller blandes eller bruges sammen med andre typer af batterier. Hvis genopladelige batterier i stedet for batterier bliver anvendt, anbefaler vi at bruge (f.eks NiMH) med lav egen-afladning for at sikre langtids betjening af fjernbetjening. Dansk 1.5 Brug af ekstern USB enhed ydet anbefales at bruge USB 2.0 lagringsenheder. Hvis din enhed ikke er kompatibel med USB 2.0 specifikationer, kan multimedie funktioner i modtageren ikke fungere korrekt. ythomson kan ikke garantere kompatibilitet med alle typer USB-enheder. ydet anbefales ikke at gemme vigtige oplysninger på USB-lagerenheder der bruges sammen med modtageren. Altid lave en sikkerhedskopi af data på din USBlagerenhed, før du bruger det med denne modtager. THOMSON vil ikke tage ansvar for tab af oplysninger eller forhold, som følge af tab af information. ysørg for, at enten USB-enheden allerede er formateret til FAT/FAT32 eller formater USB-enheden via din modtager, henvises til kapitel 7.7 USB for yderligere oplysninger. 2.0 Din Modtager 2.1 PIN kode standard: Front panel Fig. 1 DIN MODTAGER P3

7 P4 1. Standby/on knap: At tænde apparatet på eller i standby. 2. Kanal op/ned For at skifte kanaler uden at bruge fjernbetjeningen 3. Volume op/ned Sådan ændres lydstyrken uden at bruge fjernbetjeningen 4. Fjernbetjening sensor: Modtager signal fra fjernbetjeningen 5. Standby indikator: Viser nuværende status for modtageren Grøn LED - modtager er tændt Rød LED - modtager er i standby mode 6. LED display: Viser kanalnummer i drift og tid i Standby 7. USB For tilslutning af eksterne lagerenheder 2.3 Bag panel Fig SAT IN For at forbinde til LNB på din parabol for modtagelse af satellit-tv-signal 2. SAT OUT At loope gennem satellitsignalet til en anden modtager 3. S / PDIF For at tilslutte en digital eller en hjemmebiograf lydforstærker 4. HDMI Tilslut til HDMI-indgangen på dit tv ved hjælp af et godt kvalitets HDMI-kabel. 5. TV SCART Tilslut til TV ved hjælp af et SCART-kabel 6. DVD/VCR SCART Tilslut video eller DVD optager 7. Strøm stik Modtageren kræver en netspænding på 100 ~ 240V AC 50 ~ 60 Hz (automatisk valg). Venligst tjek de lokale forhold, før du tilslutter modtageren til strøm. 2.4 Fjernbetjening Fig q Sætter modtageren til ON/Standby 2.! Tænd eller sluk lyden 3. RØD Alfabetisk søgning af kanaler i kanallist mode. Flere funktioner i OSD-menuen og tekst-tv 4. GRØN I visningstilstand: ændrer opløsning på HDMIudgang mellem 1080p, 1080i, 720p, 576p og 576i; flere funktioner i OSD-menuen og tekst-tv. 5. GUL I visningstilstand: Skifter formatforhold og aspekt konvertering af video-udgange, flere funktioner i OSD-menuen og tekst-tv 6. BLÅ I visningstilstand: viser tidsplan menu for nem opsætning af timere; flere funktioner i OSDmenuen og tekst-tv. 7. SUBTITLE For at vælge en af de tilgængelige undertekst sprog for nuværende kanal DIN MODTAGER

8 8. TEXT For at åbne tekst-tv hvis det findes på nuværende kanal 9. AUDIO Viser audio menuen med valg af tilgængelige sprog og lydtilstande 10. RECALL Du kan skifte mellem de sidst sete kanaler Søger baglæns under afspilning. Hvert tryk øger hastighed (x2 - x32) Søger fremad under afspilning. Hvert tryk øger hastighed (x2 - x32) Springer til den forrige fil under afspilning Springer til den næste fil under afspilning 15. u Starter/genoptager afspilning Fryser/genoptager afspilning af multimediefiler Stopper afspilning af multimediefiler 18. REPEAT Vælger forskellige gentagelsestilstande under afspilning 19. MENU For at åbne hovedmenuen i visningstilstand eller at gå et skridt tilbage i menuen 20. EXIT Gå et trin tilbage i menuen/annullering af igangværende proces/exit fra hovedmenuen til visningstilstand 21. pq Skifter til den næste/forrige kanal i visningstilstand, skifter til den næste/forrige side i kanallisten eller flytter markeringen op/ned i menuen. 22. OK Viser tilstand: Viser kanallisten. Menu: aktivering af det fremhævede element 23. tu Øger/sænker lydstyrken i visningstilstand/navigere gennem menuerne/ændre værdier af indstillinger i en menu 24. EPG Viser tilstand: Viser EPG (Elektronisk Program Guide) 25. Tryk en gang for at vise kanal nummer/navn og nuværende/næste info. Tryk to gange for at få vist detaljerede oplysninger om begivenhed og transponder/signalstyrke information. Tryk igen - tilbage til visningstilstand 26. VOL+/VOL- Øger/sænker lydstyrken i TV-tilstand 27. FAV For at få adgang til dine favoritkanaler. Skifter mellem tilgængelige foretrukne grupper 28. GOTO I afspilningstilstand åbner den tids banneret for at vælge det øjeblik, hvor der skal springes til 29. P+/P- Skifter til det forrige/næste program i TV-tilstand 30. DTV/VCR Skifter til VCR input, hvis modtageren er i DTV tilstand. Skifter til DTV hvis det er i VCR tilstand Kanalnummer og numerisk værdi input 32. TV/RADIO Skifter mellem TV og Radio-tilstand DIN MODTAGER Dansk P5

9 2.5 Installere Batterier Fjern batteridækslet fra fjernbetjeningen og sæt 2 x AAA-størrelse batterier i. Diagrammet i batterirummet viser den korrekte måde at installere batterierne. 1. Åben dækslet 2. Installer batterier 3. Luk dækslet NOTE: Fig. 4 Batterierne må ikke genoplades, skilles ad, kortsluttes, blandes eller bruges sammen med andre typer batterier. 2.6 Brug af Fjernbetjening Fig. 5 For at bruge fjernbetjeningen, peg den mod fronten af den digitale modtager. Fjernbetjeningen har en rækkevidde på op til 7 meter fra modtageren, hvis den er justeret korrekt mod IR-øjet på frontpanelet. Fjernbetjeningen vil ikke fungere, hvis vejen er blokeret. Bemærk: Sollys eller meget skarpt lys (som f.eks TL belysning) kan nedsætte følsomheden af fjernbetjeningen. P6 3.0 Tilslutninger 3.1 Grundlæggende tilslutning ved brug af Scart kabel Fig. 6 a. Tilslut LNB på din satellit antenne til SAT IN stikket på din modtager ved hjælp af en god kvalitet koaksialkabel og passende F-stik propper. b. Slut den ene ende af et god kvalitets SCART-kabel til TV SCART-stikket på din modtager og den anden ende til SCART indgangen på dit TV. c. Sæt strømstikket til en passende stikkontakt. 3.2 Grundlæggende tilslutning ved brug af HDMI kabel Fig. 7 a. Tilslut LNB på din satellit antenne til SAT IN stikket på din modtager ved hjælp af en god kvalitet koaksialkabel og passende F-stik stik. b. Slut den ene ende af en god kvalitet HDMI-kablet til HDMI-udgang på din modtager, og den anden ende til HDMI-indgangen på dit tv. c. Sæt strømstikket til en passende stikkontakt. 3.3 Tilslutning af flere faste LNB er ved hjælp af en DiSEqC 1,0 switch Fig. 8 a. Forbind LNB er på din faste antenne til indgangene på en DiSEqC 1,0 switch TILSLUTNINGER

10 b. Forbind udgang eller til modtageren stikket på DiSEqC 1,0 kontakten til SAT IN-stikket på din modtager. c. Se afsnit 3,1 eller 3,2 til tv og hoved tilslutninger. 4.0 Første Installation Når alle tilslutninger er foretaget korrekt, tænd så for dit tv og sørg for, at modtageren er tilsluttet strømmen. Hvis du bruger modtageren for første gang eller har gendannet den til fabriksindstillingerne, vil First Installation menu vises på tv-skærmen. Brug tu knapperne for at vælge OSD Language af dine præferencer og tryk på OK for at bekræfte. En info side vil blive vist. Læs guiden info og tryk på -knappen for at gå videre til næste Installation skridt. Du kan åbne og lukke info side igen ved at bruge knappen. Note: Hvis tysk vælges som sprog, vil tyske forudindstillede kanaler fra ASTRA 19.2E blive installeret. Du kan fortsætte med Installation menu til at scanne og installere yderligere kanaler som beskrevet nedenfor, eller gå direkte til visning ved at trykke på EXIT-knappen to gange for at begynde at nyde de forudinstallerede kanaler straks. Dansk 4.1 Installation Satellit Selektion Brug pq for at markere den satellit din parabol er rettet mod. Hvis du bruger en multi foder antenne med mere end 1 LNB, vælg satellitterne din antenne er korrigeret til ved at trykke på OK-knappen og angiv de relevante LNB er i DiSEqC punkt. Scannings processen vil derefter søge på alle valgte satellitter Signal Tilpasning Signalets kvalitetsbar i bunden af skærmen kan du finjustere tilpasning af din antenne for optimal modtagelse. Juster din antenne for at opnå maksimal mulige signal kvalitet. Når signalet ikke kan forbedres mere, fastsæt da fadet på denne position, og tryk på BLÅ knappen for Scan Scan Mode Brug pq tu at fremhæve de ønskede indstillinger, og tryk på OK for at starte Channel Search. Det anbefales at bruge standardindstillingerne Kanal Søgning Din modtager vil nu udføre en automatisk kanalsøgning. Når processen er færdig, vil alle fundne kanaler blive gemt, og modtageren vil skifte til den første kanal i listen. Du er nu klar til at nyde din nye modtager. Note: Hvis ingen kanaler blev fundet under den automatiske kanal scanning, vil modtageren vende tilbage til First Installation FØRSTE INSTALLATION P7

11 menu. Vælg dit sprog igen og henvises til kapitel 7.3 for yderligere instruktioner. P8 5.0 Quick guide for using your receiver Vi ved THOMSON forstår, at du ikke kan vente med at nyde din nye HD-modtager. Følgende hurtig guide vil gøre dig fortrolig med den grundlæggende betjening af denne enhed. Vi råder dig dog til at læse den fulde manual for at få den bedste ydelse fra din THOMSON HD-modtager. For at tænde din modtager eller i Standby, skal du bruge q knappen på fjernbetjeningen eller på knappen på frontpanelet. Vælg den ønskede kanal med pq-knapperne. Alternativt kan du indtaste kanalnummeret med 0 ~ 9 knapperne på fjernbetjeningen. Eller tryk på OK i visningstilstand for at få vist kanallisten. Lydstyrken kan justeres med tu knapperne. 6.0 Drift I visningstilstand er flere funktioner til rådighed for at gøre det at se tv til en sand fornøjelse. Dette afsnit beskriver disse funktioner. Læs også kapitel 7 for at blive fortrolig med menuen på din 6.1 Skifte kanaler Din nye receiver er udstyret med forskellige måder at ændre kanaler. Via direkte adgang Via kanallisten Via pq tasterne. Via RECALL tasten Direkte adgang For at få direkte adgang til en bestemt kanal, skal du blot indtaste dens nummer med 0 ~ 9 tasterne på fjernbetjeningen. Kanal tallet kan være op til fire cifre. Indtastning af et tal med mindre end fire cifre er muligt. Bare vent et par sekunder og din modtager vil skifte til den valgte kanal Kanal liste Tryk på OK i visningstilstand for at få vist kanallisten. Brug pq for at fremhæve din kanal valg, og tryk på OK en gang for at vælge den fremhævede kanal. Kanallisten er udstyret med en Find funktion til at finde de ønskede kanaler lettere. Mens du er i kanallisten, skal du trykke på RØD. Et alfabet banner vil nu blive vist. Brug pq for at vælge det første bogstav (eller bogstaver) på den ønskede kanal og OK for at bekræfte. Alle kanaler der begynder med det valgte bogstav(er) vil nu blive vist. Luk alfabet banneret ved at flytte markeringen til OK. Nu skal du trykke på OK og vælg den ønskede kanal på den filtrerede liste. De følgende taster er tilgængelige i kanallisten og visningstilstand: QUICK GUIDE FOR USING YOUR RECEIVER

12 RØD: TV/RADIO: GOTO: I visningstilstand: FAV: Åbner et alfabet banner for hurtigt at finde den ønskede kanal Skifter mellem tv-og radiokanaler Åbner Satellite List for satellit-valg Du kan skifte til en af de tilgængelige favoritlister. Dansk Brug af pq taster p skifter til en højere kanal. q skifter til en lavere kanal Brug af RECALL tast Brug RECALL knappen for at skifte mellem de sidste sete kanaler. Der henvises til afsnit 7.6 for flere detaljer. 6.2 Info Banner På ethvert tidspunkt under visningstilstand kan du trykke på -knappen for at få oplysninger om den aktuelle kanal og nu og næste program.* Tryk på to gange for at se detaljeret information om nu og næste programmer og de tekniske detaljer om den aktuelle kanal. Tryk på igen eller EXIT for at lukke oplysningerne. Du kan ændre på skærmens varighed af info banner i Option menuen. Der henvises til afsnit 7.5 for flere detaljer. *Programmetsoplysninger vises, når de foreligger. Tilgængelighed afhænger af udsendelsen. 6.3 Valg af audio sprog Nogle kanaler understøtter et udvalg af forskellige lydformater og/eller sprog. For at vælge en anden lyd stream, tryk på AUDIO i visningstilstand. En liste over tilgængelige audio-streams vil nu blive vist. Brug pq for at vælge den ønskede stream, og bekræft med OK. Med tu-knapperne kan du vælge mellem mono venstre, mono højre eller stereo lyd. 6.4 Tekst-TV Din modtager inkluderer et fuldt udstyret tekst-tv. For at få adgang til tekst-tv, skal du trykke på TEXT knappen i visningstilstand og bruge 0 ~ 9 eller pq-knapperne for at vælge nummeret på den side, du ønsker at se. Undersider (en gang fyldt, og hvis det er tilgængeligt) kan vælges med tu-knapperne. De farvede knapper på fjernbetjeningen giver dig mulighed for at hoppe til udvalgte sider direkte, som angivet på bunden af tekst-tv skærmen. Tryk på TEXT igen, eller EXIT for at gå tilbage til visningstilstand. 6.5 Undertekster Nogle programmer understøtter et udvalg af forskellige DVB undertekstsprog. Tryk på SUBTITLE knappen i visningstilstand at vise en liste over tilgængelige undertekstsprog. Brug pq for at vælge den ønskede undertekst og bekræft med OK. DRIFT P9

13 6.6 Skifte Billed Format For at ændre Picture Format mens du ser TV, skal du blot trykke på GUL knappen i visningstilstand. Hvert tryk vil skifte til det næste format. Der henvises til afsnit 7.2 for flere detaljer. 6.7 Skifte Opløsning For at ændre Resolution mens du ser TV, skal du blot trykke på GRØN knappen i visningstilstand. Hvert tryk vil skifte til det næste format. Der henvises til afsnit 7.2 for flere detaljer. 6.8 EPG (Electronic Programme Guide) Den elektroniske programguide er en meget nyttig funktion, der giver dig mulighed for at se programlægningen og information på skærmen. Tryk på EPG-knappen for at aktivere denne guide (du kan indtaste EPG via menuen, også). Brug pq tu for at vælge den ønskede kanal og RØD for at flytte markeringen til programlisten. I program listen, skal du bruge pq for at vælge eller rulle gennem programmer og tu for at vise oplysninger om programmet for de næste/foregående dage. Brug BLÅ for at vise detaljerede oplysninger om det valgte program. Hvis der er mere end én side af oplysninger, skal du bruge tu for at rulle. Note: Tilgængelighed af EPG-data afhænger af udsendelsen. Booke et program fra EPG Vælge et program, som beskrevet ovenfor. Når det ønskede program er valgt, tryk OK. Dette vil føre dig til Timer (Schedule) menuen. Alle detaljer er allerede udfyldt for dig. Gem timer med OK. For at vise en liste over bookede arrangementer skal du blot trykke på BLÅ-knappen, mens at være i kanallisten del af EPG eller i visningstilstand. Der henvises til afsnit for flere detaljer. 6.9 Favorit kanaler Brug FAV-knappen for at få adgang til dine foretrukne kanaler og for at skifte mellem de tilgængelige foretrukne grupper. Der henvises til afsnit for detaljer om, hvordan du opretter favoritlister Skifte mellem DTV/VCR indhold Modtageren har mulighed for at loope gennem signalet fra VCR SCART-indgang til tv et SCART. Dette giver dig mulighed for at se indhold fra den tilsluttede DVD eller VCR optager via modtageren. Skift mellem DTV/VCR tilstande i drift er realiseret ved hjælp af DTV/VCR knappen. AV IN vises på front LEDen, når modtageren er i VCR mode. Tryk på DTV/VCR knappen igen for at vende tilbage til det digitale tv-indhold. Der henvises til Loop Through punkt i afsnit 7.2 for flere detaljer. P10 DRIFT

14 7.0 Hoved Menu 7.1 Program Tryk på MENU og vælg Program ved at bruge tu knapperne. Tryk på OK eller q knappen for at gå til Program undermenu. Tryk på OK eller u-knappen for at redigere programindstillinger. Tryk på EXIT for at forlade menuen. Dansk Rediger Program For at redigere dine program indstillinger (lås, spring over, favorit, flytte eller slette), kan du gå til Program Rediger menuen. Denne menu kræver en adgangskode ved adgang. Indtast din adgangskode eller brug standard password 0000, hvis du ikke har ændret det. Brug pq tu for at fremhæve en kanal, TV/Radio for at skifte mellem TV og radiokanaler og GOTO for at vælge den ønskede satellit (hvis mere end en er tilgængelig). Sætte favorit program Din modtager tillader dig at gemme kanaler i op til 4 favoritlister. På grund af det store antal af tilgængelige kanaler på satellit i dag, kan dette være en meget nyttig funktion. 1. Fremhæv det foretrukne program og tryk derefter på FAV knappen. 2. Et Favorit Type vindue vil poppe op på skærmen. De følgende 4 grupper er tilgængelige: Movie, News, Sport og Music. Vælg en (eller flere) af dem. Et stjerne formet symbol vises, og programmet er markeret som favorit. Tryk på EXIT for at vende tilbage til kanallisten for yderligere udvælgelse. 3. Gentag forrige trin for at vælge flere foretrukne programmer. 4. For at bekræfte og afslutte menuen, tryk på EXIT Deaktiver foretrukne TV eller radio-program Gentag trin 1 beskrevet ovenfor, og vælg Deaktiver i Favourite Type vinduet. Se favorit program 1. I normal visningstilstand (ingen menu tilstand) Tryk på FAV for at vise en liste over foretrukne programmer. Mens du er i favoritlisten, skal du bruge tu for at skifte mellem de tilgængelige favoritlister. 2. Vælg dit foretrukne program ved pq, og tryk OK for at skifte til det. 3. I visningstilstand ved at trykke pq kan du vælge kanaler fra den valgte favorit gruppe. Hvis du ønsker at skifte til den primære kanal liste, tryk på OK i visningstilstand og tryk derefter på GOTO og vælg All satellites. Slette et TV eller radio program 1. Vælg det program, du vil slette, og tryk på BLÅ knappen. Der vises en meddelelse. Tryk på OK for at slette programmet eller EXIT for at annullere. 2. Gentag det forrige trin for at slette flere programmer. Springe over TV eller radio program 1. Vælg det program, du gerne vil springe, og tryk på GRØN knappen. HOVED MENU P11

15 2. Programmet vil blive markeret til at springe over. Modtageren vil springe dette program, mens den zapper mellem programmerne i normal visningstilstand (i kanallist tilstand vil de skippede kanaler forblive valgt). 3. Gentag det forrige trin for at springe flere programmer over. 4. For at bekræfte og afslutte menuen, tryk på EXIT. Deaktivere et skippet TV eller Radio program Tryk på GRØN knappen på programmet som er markeret med spring over symbolet. Flyt et TV eller radio program 1. Vælg den ønskede kanal og tryk derefter på RØD knappen. Et flyt symbol vises. 2. Tryk på pq tu for at flytte programmet. 3. Tryk på OK eller RØD igen for at bekræfte den nye position. 4. Gentag ovenstående trin for at flytte flere kanaler. Låse programmer Du kan låse udvalgte programmer for begrænset udsigt. 1. Vælg den ønskede kanal og tryk derefter på GUL knappen. Programmet er nu markeret som låst. 2. Gentag det forrige trin for at vælge flere programmer 3. For at bekræfte og afslutte menuen, tryk på EXIT. For at se det låste program, skal du indtaste enten standard password 0000 eller din sidst indstillede adgangskode. Vi anbefaler udskiftning af standard password til en af dine præferencer. Der henvises til kapitel 7.6 System for flere detaljer. Deaktivere et låst TV eller Radio program Tryk på GUL knappen på programmet markeret med låsesymbolet. Omdøbe et TV eller radio program 1. Vælg det program, du vil omdøbe, og tryk på knappen. En central tabel vises. 2. I tastaturet vælges et tegn ved at bruge navigationsknapperne. Tryk på OK for at indtaste tegnet. Når du har indtastet det nye navn, naviger til OK -knappen på skærmen og tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte det nye navn. 3. For at gemme ændringerne og afslutte menuen, tryk på EXIT EPG (Electronic Programme Guide) Der henvises til afsnit 6.8 ovenfor Sorter Her kan du sortere dine kanaler i følgende ordrer: Standard Sorter kanalerne i den oprindelige rækkefølge Efter Service Navn Sorter kanalerne i alfabetisk rækkefølge (A-Z) Efter frekvens Sorter kanaler i frekvens orden (Low-High) Efter Krypter Sorter kanaler fra fri til scrambled P12 HOVED MENU

16 7.2 Billede Tryk på MENU og vælg derefter Picture. Denne menu giver mulighed for at justere indstillingerne for video. Tryk på pq for at vælge en indstilling, og tu for at justere indstillingen. Tryk på EXIT for at forlade menuen. Billed Format Standard og anbefalet format er Auto. Du kan også sætte display format til mulig indstilling som 4:3 Full Screen, 4:3 Pan&Scan, 4:3 Letter Box og 16:9 Wide Screen. 4:3 Letter Box: Den fulde 16:9-billede vil blive vist på din 4:3 TV sæt med sorte bjælker over og under billedet. 04:03 Pan & Scan: Midten af 16:9-billedet vil blive vist i fuld skærm på dit 4:3 TV 4:3 Full Screen: Kombination af Letter-box og Pan & Scan. 16:9 Wide Screen: Vælg, når du bruger et 16:9 tv. Tip: Du kan ændre videoudgangsformat direkte fra visningstilstand ved at trykke på GUL-knappen på fjernbetjeningen. Dansk Opløsning Hvis videoen ikke vises korrekt, skal du ændre indstillingen. Disse indstillinger svarer til de mest almindelige indstillinger for HDMI. 480i: for NTSC system TV. 480p: for NTSC system TV. 576i: for PAL system TV. 576p: for PAL system TV. 720p: for NTSC eller PAL system TV. 1080i: for NTSC eller PAL system TV. 1080p: for NTSC eller PAL system TV. Tip: Du kan ændre videoopløsning direkte fra visningstilstand ved at trykke på GRØN-knappen på fjernbetjeningen. TV Format Indstil standard, der svarer til dit TV. Valgmulighederne er: PAL og NTSC. Video Output Denne indstilling er kun relevant, når modtageren er tilsluttet tv et via scart. Vælg RGB for den bedste billedkvalitet eller CVBS, hvis dit TV ikke understøtter RGB. Loop Gennem (VCR til TV Scart) Denne indstilling er kun relevant, hvis du har en enhed (Video-/DVD-recorder) tilsluttet VCR SCART-stikket på din modtager. Det signal skal loope igennem til TV scart udgangen på din modtager. Brug denne indstilling til at angive den foretrukne loop-gennem tilstand. Running mode: Loop igennem vil blive slukket, når modtageren er i standby-tilstand. HOVED MENU P13

17 P14 Always: Loop igennem er altid tændt - i drift og i standby. Skift mellem DTV/VCR indholdet i Operation tilstand er realiseret ved hjælp af DTV/ VCR knappen på fjernbetjeningen. AV IN vises på forsiden af LED displayet, når modtageren er i VCR mode. Tryk på DTV/VCR knappen igen for at vende tilbage til det digitale tv-indhold. Note: HOVED MENU Indstillingen Always øger effektforbruget i standby-tilstand. Det forreste LED-panel er stadig grønt i standby! Kanal Søgning 7.3 Kanal Søgning Du kan åbne menuen ved at trykke på MENU og vælg Channel Search. Det indeholder to valgmuligheder: Installation og DB (data Base) Management. Vælg en indstilling, og tryk på OK for at indtaste det. Tryk på EXIT for at forlade menuen Installation Satellit Selektion Brug pq-knapperne for at fremhæve satellitten din parabol er rettet mod. Dens antenne indstillinger vil blive vist i højre side. Du kan indtaste den rigtige side med tu knapperne og vende tilbage til satellit listen med EXIT Konfigurer antenne indstillinger for valgte satellit LNB Type: Tryk på tu eller OK for at vise en liste over LNB Typer, der vises som frekvenser. Du kan også indtaste tilpassede frekvenser ved User Single eller User Dual nederst på listen. Standardindstillingen Universal LNB (09750/10600) - den mest brugte på markedet. LNB Power: Brug tu for at indstille LNB strøm. 13/18V er indstillingen for en Universal LNB. 22KHz: Brug tu for at tænde eller slukke for 22KHz oscillatorsignalet. Auto er indstillingen for en Universal LNB. Toneburst: Hvis du vil aktivere eller deaktivere toneburst omskifter. Hvis det er tilgængeligt. DiSEqC1.0: Sådan vælger du den rigtige port fra op til 4 (hvis tilgængelig) for den rigtige LNB. DiSEqC1.1: Sådan vælger du den rigtige port fra op til 16 (hvis tilgængelig) for den rigtige LNB. Motor: Hvis du bruger en motor brug tu for at vælge mellem DiSEqC1. 2 eller GOTOX afhængig af motortypen, du bruger. Tryk derefter på OK for at vise menuen for at indstille position eller GRØN for placering. DiSEqC1.2: Flytte motoren til den rette position for at låse signal som forklaret nedenfor. Flyt Fortsæt: Tryk på tu for at flytte West/East. Det vil holde sig i bevægelse, så længe knappen er holdt nede. Når der

18 trykkes vil bevæge sig i 1 trin. Flyt Trin (1): Tryk på tu for at flytte Westøst i 0,3 trin. Gem Position: at gemme den aktuelle motor position for valgte satellit. Gå til Reference: at gå til referencen 0 position. DiSEqC1.3: Vælg DiSEqC1.3 med tu knapperne. Tryk på GRØN at sætte dine lokations koordinater. Et pop-up vindue vil komme frem, hvor de følgende indstillinger kan foretages: Location: Brug tu for at vælge en af de forudindstillede steder. Vælg en placering tættest på dig. Hvis du kender koordinaterne for din bopæl, kan du vælge Manual og foretage følgende ekstra justeringer: Longitude Direction: Vælg East eller West. Longitude Angle: Brug NUMERISKE for at indtaste koordinater. Lattitude Direction: Vælg North eller South. Latitude Angle: Brug NUMERISKE for at indtaste koordinater. Når alle indstillinger er lavet, skal du trykke på EXIT for at gemme data og forlader vinduet. Nu skal du trykke på OK for at indtaste DiSEqC1.3 menuen. Move Auto vil flytte parabol til den valgte satellit automatisk. For Move Continue, Move Step (1) og Goto Reference se forklaring over. Dansk Kanal Scan Automatisk Scan Enkel Satellit Scan: Tryk på BLÅ for Scan. Et vindue med scanningsindstillinger vil blive vist. Scan Tilstand: Brug tu for at vælge Default, Blind Scan eller NetWork. Default: Alle i hukommelsen lagrede transpondere vil blive scannet. Blind Scan: Langsom scanning i 2MHz trin. Modtageren vil først scanne hele frekvensbåndet for at finde de transpondere den kan låse sig fast på. Når du har samlet alle transpondere, scanner det de transpondere en efter en for at få alle tilgængelige programmer. NetWork: Netværk søgningen vil blive udført - når netværk information udsendes, vil nye transpondere blive fundet og gemt. Crytped: Tryk tu for at vælge All Channels (scrambled eller fri) eller FTA Channels (fri til luft); Service Type: Tryk tu for at vælge ALL, DTV eller Radio. Når du har konfigureret tryk på OK eller BLÅ igen for at starte scanning med de valgte indstillinger. Din modtager vil nu udføre en automatisk kanalsøgning med scanningsforløbet vist på skærmen. Under kanalsøgning, kan du springe over transpondere ved at trykke på knappen MENU, eller afslutte scanningen ved at trykke på EXIT. Når processen er færdig, vil alle fundne kanaler blive gemt, og modtageren vil skifte til den først fundne kanal. Multi-Satellit Scan: Hvis du bruger en multi foder antenne med mere end 1 LNB, vælg satellitterne din antenne er tilpasset med HOVED MENU P15

19 OK knappen. De udvalgte satellitter vil blive markeret af symbolet. Indstil de korrekte LNB-input i DiSEqC punkt og tryk på BLÅ for Scan. Et vindue med scanningsindstillingerne vil blive vist. Når du har konfigureret indstillinger som forklaret i Enkel Satellit Scan ovenfor, tryk på OK eller BLÅ igen for at starte Multi-Scan på alle udvalgte satellitter Scanning af transponder (Manual Scan) Tryk på GOTO for at vise transponder liste over de fremhævede satellitter. Ved at trykke GOTO igen skifter du tilbage til satellit listen. Enkel Transponder Scan: Brug pq-knapperne for at fremhæve transponderen du ønsker at scanne. Tryk på BLÅ for Scan. Et vindue med scanningsindstillingerne vil blive vist. Når du har konfigureret indstillingerne (forklaret i ovenfor), tryk på OK eller BLÅ igen for at starte scanningen af fremhævede transponder. Når scanningen er færdig, vil alle fundne kanaler blive gemt, og modtageren vil skifte til den først fundne kanal. Multi-Transponder Scan: Vælg de transpondere, du ønsker at scanne med OK knappen. De udvalgte transpondere vil blive markeret med symbolet. Tryk på BLÅ for Scan. Et vindue med scanningsindstillinger vil blive vist. Når du har konfigureret indstillinger som er forklaret i ovenstående, tryk på OK eller BLÅ igen for at starte Multi-Scan på alle valgte transpondere Rediger Satellit options Add satellitter: Tryk på RØD for at tilføje en ny satellit. I pop-up banner, skal du indtaste satellittens navn og position ved hjælp af navigations-og numeriske knapper. Satellit Name Tryk på OK for at gå til tekst indtastningstilstand. På tastaturet, vælg et tegn ved at bruge navigationsknapperne. Tryk på OK for at indtaste den valgte karakter. Når du er færdig med at indtaste navn, naviger da til OK -knappen på skærmen og tryk på OK på fjernbetjeningen for at bekræfte det nye navn. Gem indstillingerne med OK eller annullere ved EXIT. Edit satellitter: Tryk på GRØN for at redigere den valgte satellit. For at ændre indstillingerne se forklaringen over. Bekræft ændringer med OK eller annullere ved EXIT. Delete satellit: Tryk på GUL for at slette den valgte satellit. Tryk på OK for at bekræfte sletning eller EXI P16 HOVED MENU

20 Rediger Transponder options Bemærk: transpondere kan kun redigeres, når transponder listen er på skærmen. For at gøre dette, skal du vælge den satellit du ønsker at redigere, og tryk på GOTO for at åbne TP listen. Nedenstående muligheder er nu tilgængelige. Add transponder: Tryk på RØD for at tilføje en ny transponder. I pop-up banneret, skal du indtaste transponder data ved hjælp af navigations- og numeriske knapper. Bekræft indstillingerne med OK eller annullere med EXIT. Et eksisterende TP ikke kan lagres igen under de samme satellit. Edit transponder: Tryk på GRØN for at redigere den fremhævede transponder. I pop-up banner, ændre transponder data ved hjælp af navigations-og numeriske knapper. Bekræft ændringer med OK eller annullere med EXIT. Delete transponder: Tryk på GUL for at slette det fremhævede transponder. Tryk på OK for at bekræfte eller EXIT for at annullere. Dansk DB Administrering Denne menu giver dig mulighed for at gemme og genindlæse kanalens database med din modtager fra/til en USB-enhed. Denne meget praktisk funktion kan du gemme dine personlige indstillinger som Kanal-, Favourite-, Sat- og TP-lister på en USB-lagerenhed og uploade dem tilbage til modtageren senere. Denne funktion er især nyttig efter utilsigtede ændringer eller Factory Reset. I sådanne tilfælde, spring over First Installation ved at trykke på EXIT i First Installation og vælg DB ledelsen menuen. Tilslut USB-lagerenhed til modtageren og vælge en af indstillingerne: Loade fra USB Tryk på OK for at vise listen med tilgængelige DB-filer (hvis nogen er opbevaret inden). DB filer xxxxx.dbm er vist med deres indbyggede dato (dag og måned). Vælg den DB fil, du vil indlæse, og bekræft med OK. Hvis DB er indlæst succesfuldt (vises på skærmen), vil modtageren automatisk skifte til den første gemte kanal, og vise dens indhold i baggrunden. Tryk på EXIT, indtil OSDmenuen forsvinder Backup til USB Tryk på OK for at lave en backup af databasen. En DBM-File xxxxx.dbm, med den faktiske dato (dag og måned), vil blive oprettet på USB-enhed. Hvis DB er gemt succesfuldt, vil en besked blive vist på skærmen. Tryk på EXIT, indtil OSDmenuen forsvinder. 7.4 Tid og Dato Indstillinger Tryk på MENU og vælg Time. Denne menu giver mulighed for at justere tidspunktet og dato indstillinger. Tryk på pq for at vælge en indstilling, og tu for at justere indstillingen. Tryk på EXIT for at forlade menuen. HOVED MENU P17

21 Time Auto: Time Zone: Summer Time: Date: Time: Vælg On til automatisk tid og dato opdateringer fra direkte signal eller Off for at indtaste dem manuelt. Vælg Offset fra GMT Standard Time. Vælg On eller Off afhængigt af årets periode. Angiv dato, når Time Auto er indstillet til Off. Indtast tidspunkt, når Time Auto er indstillet til Off Timer (Tidsplan) I denne menu kan du opsætte tidsplan for automatisk skift til de definerede kanaler på en bestemt dato/tid. Timer menuen kan direkte indtastes fra visningstilstand ved at trykke på BLÅ knappen. Add: Tryk på RØD for at tilføje en ny booking. I vises dialogboksen vælge den ønskede kanal type og nummer, startdato og tid, sluttid, gentag cyklus (en gang, dagligt eller ugentligt). For at vælge det antal ønskede kanal, du kan bruge tu eller Numeriske knapper, men også den hurtige kanalen Find option (RØD). Det giver dig mulighed for at indtaste den rigtige kanal nummer ved at vælge de første bogstaver i kanalens navn i pop up vinduet. Når du har indtastet alle parametre, tryk på OK for at gemme din reservation. Edit: Tryk på GRØN knap for at redigere en eksisterende reservation. Delete: Tryk på BLÅ-knappen for at slette en booking fra listen. Tryk på OK for at bekræfte sletning eller EXIT for at annullere det. Note: Du kan indstille timere for programmer direkte fra EPG. Der henvises til afsnit Option Tryk på MENU og vælg Option. I denne menu kan du justere OSD Language, Subtitle Language, Audio Language, Digital Audio mode og Banner Time. Vælg en indstilling, og tryk på tu for at justere indstillingen. Tryk på EXIT for at forlade menuen. OSD Language: Vælg det foretrukne sprog for On Screen Display. Subtitle Language: Vælg det foretrukne sprog. Audio Language: Vælg det foretrukne lydsprog for at se tv-kanaler. Hvis Digital Audio: sproget ikke er tilgængelig, vil det originale sprog bruges. Vælg digital lydudgang mode. Indstillinger påvirker både S / PDIF og HDMI-udgange. PCM - lyd fra ethvert format vil blive konverteret til PCM format RAW - lyden fra modtageren bliver sendt i original format RAW (HDMI On) - Som RAW, men påvirker også HDMI-udgang. OFF - digital lydudgang deaktiveret P18 HOVED MENU

22 Banner Time Indstil time-out for info banner. Mulige indstillinger er: 1 ~ 10 sekunder. 7.6 System Indstillinger Tryk på MENU og vælg System. Denne menu giver mulighed for at tilpasse systemet indstillinger. Tryk på pq for at vælge en indstilling, og tryk tu for at justere indstillingen. Tryk på EXIT for at forlade menuen. Indstil Password Indstil eller ændre adgangskoden for låste programmer og menu adgang. Indtast din gamle adgangskode eller standard password Du vil derefter blive bedt om at indtaste dit nye kodeord. For at bekræfte igen indtaste din nye adgangskode. Når det er bekræftet, skal du trykke på EXIT for at forlade menuen. Gendan fabriksindstillinger Nulstil din Set Top Box til fabriksindstillingerne. I hovedmenuen skal du vælge Restore Factory Default og tryk på OK eller u for at vælge. Indtast din adgangskode eller standard password 0000 og tryk OK for at bekræfte. Denne mulighed vil slette alle dine kanaler og indstillinger. Modtageren vil genstarte og starte med First Installation menu. Advarsel: En fabrik reset vil permanent slette alle dine personlige indstillinger, timere og gemte kanaler. Overvej venligst dette før du udfører en fabriksnulstilling. Information Viser model, software og hardware information. Genkald Liste Aktiver eller deaktiver Recall List funktionen, som understøtter multi-recall-kanalskift. Hvis status er sat til ON og der trykkes på RECALL knappen vises en liste over alle tidligere valgte kanaler. Hvis status er sat til OFF og der trykkes på RECALL knappen vil modtageren skifte til den forrige valgte kanal. Software update I hovedmenuen skal du vælge Software Update og tryk på OK eller u for at vælge. Der er to software opdaterings muligheder: SW update med OTA Den OTA (Over the Air) funktionen giver dig mulighed for at søge efter softwareopdateringer er tilgængelige på satellit. Spørg din lokale THOMSON forhandler eller besøge vores hjemmeside for mere information. I OTA menu er alle nødvendige THOMSON OTA-indstillinger (Satellit, Frekvens, Symbol rate og Polarization) allerede sat som standard, men kan også ændres manuelt. Tryk på OK for at starte opdateringen. En opmærksomheds banner vil nu blive vist. Tryk på OK for at starte opdateringen (eller EXIT for at annullere det). Følg vejledningen på skærmen. Denne software, søgning og opdatering proces kan HOVED MENU Dansk P19

23 tage op til 20 minutter afhængig af datamængde i stream. Når processen er færdig (også hvis der ikke Update blev fundet), vil modtageren genstarte og starte med det sidste viste kanal. Advarsel: ALDRIG slukke for modtageren eller trække strømstikket ud under softwareopgradering processen. Dette kan medføre uoprettelig skade på din modtager, og vil annullere din garanti. SW update med USB Download den nødvendige opdateringsfil til din receiver model fra vores hjemmeside (support side) eller kontakte din lokale forhandler. Pak filen på din computer, hvis det er nødvendigt, og kopiere det til root mappe på din USB-lagringsenhed. Tilslut USB-lagerenhed til USB porten på modtageren. Tryk på MENU og vælg Software Update By USB. Tryk på OK for at indtaste softwaren fillisten. Vælg den fil, der indeholder software billedet og tryk på OK for at starte softwareopdateringen. En opmærksomhed banner vil nu blive vist. Tryk på OK for at starte opdateringen (eller EXIT for at annullere det). Følg vejledningen på skærmen. Opdateringen vil tage nogen tid. Når opdateringen er fuldført, vil modtageren vise Software Upgrade Complete. Please Restart. Tag strømstikket ud af stikkontakten, og sæt det i igen. Din opdateret modtager vil starte med den senest viste kanal. Advarsel: ALDRIG slukke modtageren eller fjerne USB-enheden under opdatering af software processen. Dette kan medføre uoprettelig skade på din modtager, og vil annullere din garanti. Auto Standby Auto Standby er en ny, strømbesparende funktion, der hjælper dig med at reducere strømforbruget. Det vil slukke for modtageren, når der ikke gives kommando for den definerede periode. Det er sat som standard til 180 Minutter. Med tu-knapperne kan du vælge mellem forskellige tidsintervaller eller Off for at deaktivere funktionen. I 0000-tilstand kan du indtaste det ønskede Auto Standby tid ved hjælp af 0 ~ 9 knapperne. Note: Hvis der er timere der kører, vil den automatisk standby-funktion deaktiveres for den bookede tid. 7.7 USB Tryk på MENU og vælg USB. Menuen indeholder Multimedia funktion til afspilning af Music, Photo og Movie. Understøttet er forskellige filformater nedenfor. I denne menu kan du også se oplysninger om den samlede og fri plads på den tilsluttede USB-enhed, gør video og foto konfigurationer og formatere USB-enhed til modtageren accepteret format. Enheden understøtter USB-enheder med FAT og FAT32 format. Sørg for, at USB-enheden er korrekt formateret. P20 HOVED MENU

24 Note: THOMSON kan ikke garantere kompatibilitet (drift og/eller bus strøm) med alle USB-lagerenheder og påtager sig intet ansvar for tab af data, der kan opstå, når tilsluttet til denne enhed. Med store mængder data, kan det tage længere tid for systemet at læse indholdet af en USB-enhed. Nogle USB-enheder kan ikke være rigtigt anerkendt. Selv når de er i et understøttet format, kan nogle filer ikke afspille eller vises afhængigt af indholdet. Dansk Multimedie Hvis der ikke er USB-enhed tilsluttet, vises en advarsel Ingen USB enhed fundet vises. Når en USB-enheden er registreret, kan du vælge mellem Music, Photo og Movie i denne menu. Vælg en af dem, tryk på OK for at gå til fil browseren og vælg den fil, du ønsker at spille. Music - understøttede filformater er MP3 og WMA. Photo - understøttede filformater er JPG og BMP Movie - understøttede videofiler i forskellige formater (MPG, MPEG, TS, VOB, MP4, AVI,...) * Musik Vælg den ønskede musikfil, og tryk på OK for at starte afspilningen. Under afspilning er følgende funktioner tilgængelige: u eller OK: Start afspilning af den valgte fil. 2: Til at holde pause/genoptage afspilningen og 3 for at stoppe det. 5 6: Hvis du vil gennemse eller videresende afspilning med x2, x4, x8, x16 og x32 hastighed. Hvis gennemgå når starten, vil den genoptage afspilningen af den aktuelle fil, og hvis viderestilling når til slutningen, vil afspilningen af den næste fil begynder. GOTO: Åbner en tæller banner for at indtaste den ønskede tid øjeblik du vil springe til. Brug 0 ~ 9-knapperne til indtastning af tid og OK for at bekræfte. 5 6: Start afspilning af den forrige/næste fil. REPEAT: RECALL: EXIT: TIP: Tryk én gang for en enkelt fil gentagelse, to gange for at gentage alle filer eller tredobbelte for tilfældig afspilning. Symbolet for den valgte tilstand for gentagelse vises øverst på skærmen. Tryk igen for at vende tilbage til almindelig afspilning. Går til op mappen. For at komme tilbage til Multimedia menu. Tryk på EXIT en gang mere, hvis ønsker at forlade Multimedia menu. Afspilning af musik vil fortsætte, så længe den Multimedia menu er aktiv. Dette giver dig mulighed for at lytte til musik, mens du ser billeder. Bare gå i Music undermenu og vælge den ønskede slide funktion i Photo undermenu som beskrevet nedenfor. HOVED MENU P21

25 P22 Photo Med din modtager kan du se et diasshow med alle fotos i den valgte mappe. For at bruge diasshowet, vælg en mappe med fotofiler. Tryk på u for at starte og 3 eller EXIT for at stoppe diasshowet. Se de forskellige Photo Configure muligheder forklaret i punkt nedenfor. I Photo tilstanden er der følgende funktioner tilgængelige: OK Åbner valgt billede i fuld skærm format. u: Starter diasshow 2: Til at holde pause/genoptage slide show. 3 eller EXIT: Hvis du vil lukke fuld skærm format eller for at stoppe diasshowet og vende tilbage til mappen opfattelse. : at åbne/lukke det billede detaljer banner, mens i fuld skærm eller diasshow mode. RØD: Du kan zoome det viste foto (brug pq tu for at navigere til den ønskede del af det zoomede billede). GRØN: Sådan slår du uret foto. GUL: at tænde billedet med uret. GOTO: Åbner en Gittervisning (for at gå tilbage tryk på EXIT) RECALL: Går til op mappen. 5 6: Åbn den forrige/næste billede. REPEAT: EXIT: HOVED MENU Funktionalitet er forklaret i Music afsnittet ovenfor. Når du indtaster Photo menuen, mens du lytter til musik, så musikafspilning vil automatisk blive skiftet til at gentage alle mode. Du kan nu nyde dine billeder, mens du lytter til musik og brug i slide show alle REPEAT funktioner for fotos afspilning. For at komme tilbage til Multimedia menu. Tryk på EXIT en gang mere, hvis du ønsker at forlade Multimedia menu. Film I Movie menu har du mulighed for at navigere til en film fil. Vælg filen og tryk på OK for at starte afspilningen i visningstilstand. Brug RØDknappen for at skifte mellem preview og fuld skærm. Brug RECALL for at gå op mappen. Under afspilningen kan du bruge afspilningsknapperne, såsom 2, u, 3, 5, 6, 7 og 8. Du kan kontrollere filoplysningerne ved at trykke på knappen i fuld skærm. Til lukning af banneret brug igen eller trykke på EXIT. Brug GOTO knappen for at komme med 0 ~ 9-knapperne det ønskede tidspunkt øjeblik du vil springe til og tryk på OK for at bekræfte. Med 5 og 6-knapperne kan du gennemse eller videresende afspilning med x2, x4, x8, x16 og x32 hastighed. Hvis gennemgå når starten, vil den genoptage afspilningen af den aktuelle fil, og hvis viderestilling når til slutningen, vil afspilningen af den næste fil begynder. Med 7 og 8-knapperne kan du springe til forrige/næste videofil. I Movie funktion er det også muligt at bruge REPEAT-knappen (dens funktionalitet er forklaret i Music afsnittet ovenfor). *THOMSON kan ikke garantere afspilning af video filer som er vist her, da den korrekte afspilning afhænger af codec, data bit rate og opløsning. Se venligst THOMSON Hotline i dit land for at få flere detaljer.

26 7.7.2 Foto Konfigurering Slide Time: Du kan justere Slide Show Interval til 1 ~ 8 sekunder. Slide Mode: Du kan vælge en af de 60 diasshow virkninger eller Random (blandede effekter). Aspect Ratio: Behold - viser billedet som det oprindelige aspekt Kassér - viser billedet i fuld skærm. Dansk Film Undertekst Denne undertekst funktion er kun relevant i Movie menu for film, der indeholder undertekster filer i. Srt eller txt-format. Under afspilning trykkes SUBTITLE for at vælge det ønskede sprog og bekræft med OK. Under afspilning af Movie filer, kan du trykke på SUBTITLE to gange for at ændre de nedenfor beskrevne undertekster indstillinger: Subtitle Specific: Vælg undertekst størrelse i mellem: Small, Normal eller Big. Subtitle BG: Vælg undertekst baggrund i mellem White, Transparent, Gray eller GUL - GRØN. Subtitle Font Colour: Vælg undertekst skriftfarve i mellem: Red, BLÅ, GRØN, White eller Black Format Warning: Formatet Funktionen sletter alle data og informationer fra din USBenhed eller valgte partition. THOMSON vil ikke tage ansvar for beskadigede eller mistede data på USB-enheden. Hvis du har flere partitioner på din lagringsenhed, skal du vælge den partition du ønsker at formatere og tryk på OK for at fortsætte. Et opmærksomheds banner vil nu blive vist. Tryk på OK for at starte formatering (eller EXIT for at annullere det). Format procedure vil tage nogen tid, afhængig af størrelsen på lager enhed som skal formateres. I slutningen af processen vises formateringen er fuldført. Tryk på EXIT for at forlade menuen. 8.0 Fejlfinding Der kan være forskellige grunde til unormal drift af modtageren. Tjek venligst modtageren ifølge fremgangsmåderne vist nedenfor. Hvis modtageren ikke virker korrekt efter at have checket det, så kontakt din lokale Kundeservice eller THOMSON forhandler. Alternativt kan du sende en support mail via vores hjemmeside: ALDRIG åbne eller skille din modtager ad. Dette kan medføre en farlig situation, og vil ugyldiggøre gara Problem Mulig grund Hvad skal gøres Stand-by indikatoren Strømstikket er ikke sat i. Tjekke om strømstikket er lyser ikke korrekt sat i stikkontakten. Front panel er sat i OFF position. Sæt front panelet til ON position FEJLFINDING P23

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD

DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD DENVER DCB-108HD/DENVER DCB-109HD Denne guide er lavet for at forklare lidt dybere hvad de enkelte menupunkter betyder, og hvilke fordele der måtte være ved at ændre i dem. Kanal redigering m.m. Under

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation...

Læs mere

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk

Kom godt i gang med. Motorola TV boks. med harddisk Kom godt i gang med Motorola TV boks med harddisk Tillykke med din nye TV boks med harddisk Det er nemt både at installere og indstille din nye TV boks. Følg guiden og oplev alle de spændende og nye funktioner.

Læs mere

Combo modtager TS 1232 CXCI

Combo modtager TS 1232 CXCI BRUGERVEJLEDNING DANSK Combo modtager TS 1232 CXCI Canal Digital TS 1232 CXCI 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Fjernbetjeningens funktioner... side 3 2. Betjening af knapper på modtagerens front... side 4 3. Installation...

Læs mere

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB

DAB+/DAB, FM Digital Radio. Betjeningsvejledning IKR2111DAB DAB+/DAB, FM Digital Radio Betjeningsvejledning IKR2111DAB 1 Introduktion Tillykke med købet af dette produkt, som er designet til at give dig den største nydelse mange år frem i tiden. Du er måske allerede

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49

HD 2850-ST. Kom hurtigt i gang. med din HD Entertain Mini. Endnu bedre tv. 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 HD 2850-ST Kom hurtigt i gang med din HD Entertain Mini Endnu bedre tv 15930_DK Quick Guide ADB 2850.indd 1 23/05/14 15.49 resolution 2850 manual 1 Pakkens indhold Kontroller, at pakkens indhold er komplet,

Læs mere

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW)

Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum. Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Digitalmodtager til bredbånds-tv i flere rum Installationsvejledning (Model: VIP2502EW) Velkommen Indholdsfortegnelse Du har bestilt en tv-løsning. I den forbindelse har du modtaget den trådløse digitalmodtager,

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134)

Installationsguide. til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Installationsguide til Waoo! TV boks Airties (7120, 7124, 7130 og 7134) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310)

Installationsguide. til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Installationsguide til Waoo! TV boks AirTies (7210 og 7310) Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Medfølgende udstyr... 6 AirTies (7210 og 7310)...7 Installation... 8 Hentning af TV portal...12

Læs mere

guide til brugerflade

guide til brugerflade guide til brugerflade Baseret på opdateringen februar 2012 version 1.0 Velkommen til Zaptor Den nye Zaptor brugerflade er udviklet med henblik på at gøre det nemmere, hurtigere og mere simpelt at bruge

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT

DUNE HD 102 Indhold DUNE HD HDMI WIFI Modtageren Tændt Slukket USB port AV OUT Indhold DUNE HD TV-102 modtagerboks Strømforsyning HDMI-kabel AV-kabel (anvendes, hvis dit TV ikke har HDMI men kun scart-indgang) IR-øje (anvendes, hvis fjernbetjeningen ikke kan se boksen) Fjernbetjening

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner

Brugervejledning. OneRemote EXT Converter. Beokompatible funktioner OneRemote EXT Converter Type 34003117 Brugervejledning Beokompatible funktioner AirTies AIR 7100 AirTies AIR 7120 AirTies AIR 7124 AirTies AIR 7130 AirTies AIR 7134 34003117u1 Daglig betjening med Beo4,

Læs mere

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes.

Produktet skal installeres i overensstemmelse med lovgivningen på det sted, hvor apparatet anvendes. Vigtige sikkerhedsanvisninger - bør læses omhyggeligt Gem vejledningen, så du kan slå op i den senere Nedsæt risikoen for elektrisk stød ved aldrig at udsætte apparatet for regn eller fugt. Undlad at fjerne

Læs mere

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager

BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager Guide 2 BRUGSANVISNING Digital Satellitmodtager INDHOLD 2 BRUGSANVISNING INDHOLD 1 HOVEDMENU 7 1.1 PROGRAMMERING AF OPTAGELSER (1) 7 1.1.1 Videooptagelse af et kommende program 7 1.1.2 Videooptagelse af

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock

Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock Brugsanvisning IA223 DAB radio med ipod dock IA223 oversigt Denne side viser en oversigt over hvad der følger med IA223. Kontakt venligst forhandleren hvis nogle af disse ting mangler i kassen. UK strøm

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1

OneRemote INT Converter. Type 30012714. Brugervejledning. Betjening med Bang & Olufsen. Triax C-209 CX. 30012714u1 OneRemote INT Converter Type 30012714 Brugervejledning Betjening med Bang & Olufsen Triax C-209 CX 30012714u1 Daglig betjening med Beo4, Beo5, Beo6 Afspille og optage betjening OO OQ OE OW OR e OK EPG

Læs mere

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave

Softwaremanual. HP SimpleSave. Backup-software Brugsanvisning. SimpleSave HP SimpleSave Backup-software Brugsanvisning Softwaremanual SimpleSave Sådan får du hjælp For yderligere hjælp med dit drev, installation af det samt softwaren, kan du kontakte en af følgende: HP Kundeservice

Læs mere

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION

BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION Sådan virker den BOXER BIO BOKS MED OPTAGEFUNKTION I folderen kan du finde svar på alt det, du har brug for at vide om din nye boks. Boksen kan optage op til fire programmer samtidig med, at du ser tv,

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Fiberboks DKT Comega Placering og tilslutning Opsætning af Fiberboks og Router klarer Bredbånd Nords tekniker i forbindelse med installationen.

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR-produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1

BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015. www.strongsat.dk 1 BETJENINGSVEJLEDNING STRONG SRT5015 www.strongsat.dk 1 Side 1.0 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.0 Funktioner & Tilbehør 4 3.0 Sikkerhedsforanstaltninger 5 4.0 Opbevaring/placering 5 5.0 Installering af udstyret

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

CINEMA SB100 powered soundbar speaker

CINEMA SB100 powered soundbar speaker CINEMA SB100 powered soundbar speaker Brugervejledning Tak, fordi du valgte dette produkt fra JBL JBL Cinema SB100 powered soundbar speaker er et komplet integreret lydsystem, der drastisk vil forbedre

Læs mere

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen

Macab ST2300 IP. Gert Kaae Hansen Macab ST2300 IP Gert Kaae Hansen 2012 Den nye software indeholder nye funktioner som gør det muligt at afspille filer direkte fra et NAS drev, kigge på video klip fra Youtube og se eller høre POD cast

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning

Flerkanals-AV-receiver. Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning Flerkanals-AV-receiver STR-DN1020 Start her Hej, her har du en hurtig installationsvejledning 1 Opsætning af højttalerne 2 Tilslutning af tv og andre enheder 3 Andre tilslutninger 4 Valg af højttalere

Læs mere

Quick Guide V8.0 - 1 -

Quick Guide V8.0 - 1 - Quick Guide V8.0-1 - Indholdsfortegnelse Generel information...3 Liveview...4 Optagelse af Videosekvenser...5 Afspilning af Videosekvenser...6 Menupanelet...7 Backup...11 Webcam...16 Trouble Shooting...21

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk

Brugermanual. Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410. Dansk Brugermanual Digitalt tv-modul til NAVIGON 8410 Dansk August 2009 Skraldespanden med kryds over betyder, at i EU skal produktet afleveres et særligt sted, når det ikke længere skal anvendes. Det gælder

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager

Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager Brugermanual installation af tv-boks med harddiskoptager TV 1 Din tv-boks kan også optage Din nye tv-boks giver dig tre store fordele: Du kan bruge boksen som digitalt mediebibliotek Din nye tv-boks har

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV

Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Tilslutning af udstyr Sådan tilslutter du computer, telefon og TV Scan QR koderne Indholdsfortegnelse Tilslutningsoversigt...4 Fiberboks Lille Fiberboks...6 Stor Fiberboks...8 Internet Opsætning af router...10

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4

Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 Manual FaVal combo ST 2200 CX-CI T2 Version 2.4 1 Indholdsfortegnelse SIKKERHEDSOPLYSNINGER... 3 BORTSKAFFELSE AF BATTERIER OG MODTAGER... 4 HURTIG INSTALLATION... 5 FØRSTEGANGSINSTALLATION AF MODTAGEREN...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her

Quickvejledning. til din Zaptor installation. Vi er jo lige her Telia Stofa A/S. CVR 42 40 53 10. Version 4, 1810. Varenummer 97864. Der tages forbehold for trykfejl. Quickvejledning til din Zaptor installation Vi er jo lige her Inholdsfortegnelse Tilslutning af Zaptor-boks...3

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk

Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200. www.secvision.dk Digital trådløst HD videoovervågning MODEL:SV-5200 www.secvision.dk Funktioner : HD kameraer med indbygget IR lys op til 10 meter IR lys. 9 TFT LCD Minotor (800 x 480) To vejs lyd funktion Scan funktion

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2

Indholdsfortegnelse. Side 2 www.adesk.dk Indholdsfortegnelse Opsætning af computeren...3 Installation af styresystem...4 Backupprocedurer...5 Vedligehold...6 Vista / Windows 7 Recoverysystem...7 Side 2 Opsætning af computeren Det

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni

Installationsguide. til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963. Fiberbredbånd TV Telefoni Installationsguide til TV boks Motorola VIP1903 & VIP1963 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...11 Generelt om brug af TV boksen...11 Fjernbetjening...12 Hovedmenu...14

Læs mere

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning

TRIAX DVB 155 B. Brugervejledning TRIAX DVB 155 B DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Beskrivelse... 3 1.2 Egenskaber... 3 2. Sikkerhedsinstruktioner/sikkerhedsforanstaltninger... 3 2.1 Sikkerhedsinstruktioner...

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio.

Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. APD1217WIFID Kom hurtigt i gang med din APD1217WIFID radio. Bemærk!: APD1217WIFID er internetradio hvorfor du behøver at tilknytte enheden til internettet enten via et internetkabel eller en trådløs forbindelse

Læs mere

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB2+BT. Kære kunde, Tillykke med din nye DAB2+BT, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. DAB2+BT Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket"

Lommeguide til online-afspilleren PLEXTALK Linio Pocket Lommeguide til online-afspilleren "PLEXTALK Linio Pocket" 1 Indstil PLEXTALK Linio Pocket 1. Vend Linio Pocket om. Sørg for, at de to små fremspring vender opad. Tryk på den firkantede knap, som sidder

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1

Kom godt i gang med Icotera fiberboks. med indbygget router. 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 Kom godt i gang med Icotera fiberboks med indbygget router 25562 - TRE BRE booklet 120x120 fiberboks ICOTERA rev06.indd 1 04-10-2012 10:25:12 Tillykke med din nye fiberboks Inden du får glæde af fiberbredbåndet,

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal

Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130. Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Guide til din tv-portal fra Waoo! Airties 7120 og 7130 Tag kontrollen over den nye Waoo! tv-portal Februar 2014 02 Start Forfra Sådan starter du et tv-program forfra Er du kommet for sent til dit yndlingsprogram?

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Opsætning og brug af TV-portal

Opsætning og brug af TV-portal Opsætning og brug af TV-portal Waoo! TV-boks (AirTies) Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indholdsfortegnelse Sådan betjener du TV-portalen...2 Sådan betjener du Netflix...3 Opstartsguide...4

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning

DENVER SC-2. 2,4 GHz Trådløs Babyalarm. Betjeningsvejledning DENVER SC-2 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op.

Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. Læs omhyggeligt alle sikkerheds- og betjeningsanvisninger, inden du sætter babyalarmen op. www.denver-electronics.com DENVER SC-1 2,4 GHz Trådløs Babyalarm Betjeningsvejledning Indhold I VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK

Indhold. 12 Sleep timer 2 DK DAB+ RADIO User manual Mode d emploi Bedienungsanleitung Instructiehandleiding Betjeningsvejledning Bruksanvisning Käyttöohje Istruzioni per l uso Manual del usuario Manual do utilizador Indhold 02 INDHOLD

Læs mere

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning

TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI. Betjeningsvejledning TF3000 CoCI TF4000 PVR CoCI Betjeningsvejledning Brugsanvisning Forord Kære Parabolejer Tillykke med dit valg af satellitmodtager. Du har valgt en modtager der repræsenterer det ypperste indenfor teknologi

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere