Teoretisk energiforbrug i lavenergihuse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teoretisk energiforbrug i lavenergihuse"

Transkript

1 Seminar om Lavenergi Teoretisk energiforbrug i lavenergihuse -Definitioner på lavenergihuse og regler i bygningsreglementet Seminar om lavenergi Ved: Jørgen Lange Nielsen Ellehauge & Kildemoes 31. august

2 Kort præsentation Jørgen Lange Nielsen, teknikum ingeniør 1987 Rådgivende ingeniør i perioden Fuldtidsansat Lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus (IHA) i perioden Partner i bygherrerådgivningsfirmaet fra Netop skiftet til Ellehauge & Kildemoes (specialrådgiver indenfor lavenergibyggeri og VE) + deltidsansættelse på IHA Har arbejdet med energi som projekterende, som underviser og i udviklingsprojekter - herunder lavenergibyggeri, energiforsyning og bæredygtighed Ellehauge & Kildemoes 2

3 Indhold Energiforbruget i den danske bygningsmasse Bygningsreglementets krav til byggeri Be10 Fordeling af energibehov Fremtidige skærpelser af kravene Alternative lavenergikoncepter Hvad med den gamle bygningsmasse? Ellehauge & Kildemoes 3

4 Hvordan ser energiforbruget ud og hvad med fremtiden? Ellehauge & Kildemoes 4

5 BR-krav BR10 Klimaskærm Anvendte komponenter Energimærkning og Energiramme Ellehauge & Kildemoes 5

6 BR-krav Klimaskærm BR10 Klimaskærm Nybygning (7.2) Tilbygning og Ændret anvendelse (7.3) Sommerhuse (7.5) Ombygninger (7.4) Standard Lavenergi Klasse 2015 Energiramme (som nybyggeri) Ny, tilbygning og renovering Undtagelser Kirker, fredede bygn. bevaringsværdige m.fl. Lufttæthed t >15ºC Lufttæthed t > 15ºC 5ºC < t < 15ºC U- og ψ- værdier Større ombygninger < 1,5 l/s/m 2 (50Pa) < 1,0 l/s/m2 (50Pa) U- og ψ-værdier Max 30% A DV > 25% af klimaskærm < 0,5 l/s/m 2 (høje byg.) < 0,3 l/s/m 2 (høje byg.) (7.3.2) Varmetabsramme > 25% ejd.værdi - grund 1 etage : 5 W/m 2 2 etage : 6 W/m 2 3 etage : 7 W/m 2 1 etage : 4 W/m 2 2 etage : 5 W/m 2 3 etage : 6 W/m 2 t > 15ºC U- og ψ-værdier (7.3.2) 22% - Varmetabsramme Rentabilitet - enkeltfor. ÅB LT/Inv. > 1,33 Se bilag 6 Boliger mm. U- og Ψ-værdier 52, /A (7.6) kwh/m 2 /år Boliger mm. U- og Ψ-værdier /A (7.6) kwh/m 2 /år U- og ψ- værdier (7.4.2) t o,vr > 9,3ºC Andre bygninger t>5ºc 71,3+1650/A kwh/m 2 /år Andre bygninger /A kwh/m 2 /år Ellehauge & Kildemoes Udskiftning af vinduer E > -33kWh/m 2 /år 6 E > -10 kwh/m 2 /år (OL)

7 BR-krav Anvendte komponenter BR10 Komponenter Små kraftvarme- Anlæg < 120 kw ( ) Kedelvirkningsgrad Solvarme Krav hvis ej FJV og højt forbrug af BV Cirkulationspumper A-mærkede (8.2) Varmepumper Ventilation E > 400 kwh/år Sterlingmotorer mm η > 80% Φ < 400 kw Olie (ny/udskift) η > 93%/98% BV med boligvent. varmepumpe COP > 3,1 Temp.virkningsgrad η >70% η > 80% (1 bolig) Andre η varme +2,5η el > 90% Φ < 400 kw Gas (ny/udskift) η > 96%/105% Varmegenvinder komb. med VP COP > 3,6 (HM) VAV SEL < 2100 J/m 3 Kul, koks, biomasse biobrændsel DS/EN Væske/vand (8.6.4) Jordvarme (GV/Rad) Normfaktor (Φ) CAV SEL < 1800 J/m 3 Olie/gas > 400 kw Røggastab < 7% + Røggaskøler Luft/vand (8.6.4) (GV/Rad) Normfaktor Mek. Udsugning SEL < 800 J/m 3 Luft/luft (8.6.4) Ventilation Effektivitet > 3,6 i 1 bolig Ellehauge & Kildemoes Heating mode SEL < 1000 J/m 3 7

8 BR-krav Energimærkning BR10 Mærkning og eftersyn Offentlige bygninger Særlige regler Energimærkning skal ske før ibrugtagning Energieftersyn Bygning under 1000 m 2 Bygning over 1000 m 2 Oliekedler, fast brændselkedler, gaskedler > 100 kw Ved salg Varmeanlæg med kedel ældre end 15 år Totalgennemgang Ved udlejning Klima- og ventilationsanlæg større end 5 kw motor el Hvert 5. år Kontrol af referenceværdier Rådgivning - rentable tiltag Energiplan med forslag Ellehauge & Kildemoes 8

9 Gældende energirammer i Bygningsreglementet 2010 Standard (Gældende minimumskrav) Lavenergiklasse 2015 (Valgfri) Ellehauge & Kildemoes 9

10 Energirammens udvikling Regeringens langsigtede vision er, at fremtidens bygninger skal leve op til konceptet for plusenergi, som producerer mere energi end de forbruger. Det mål vil vi nå ved at stramme energikravene markant frem mod 2015 og fremme en ambitiøs innovation i byggeriet... Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen Ellehauge & Kildemoes 10

11 Hvordan foretages en energirammeberegning? Energirammen bestemmes vha. SBi-anvisning 213: Bygningers energibehov, der består af beregningsprogrammet Be10, der anvender reglerne fra BR10. I Be10 indtastes alle bygningens data for: Klimaskærmen (arealer, længder, U-værdier, linjetab, skygger,...) Ventilationen (luftmængder, virkningsgrad, infiltration,...) Internt varmetilskud (personer, apparatur,...) Belysning (el-effekter, lux, styring,...) Køling (el-behov, varmekapacitet, div. faktorer,...) Varmefordelingsanlæg (type, temp., pumper, rør,...) Varmt brugsvand (forbrug, temp., type, tab, virkningsgrad,...) Forsyning (kedler, fjv-veksler, solvarmeanlæg, varmepumper, solceller og vindmøller) Resultater og nøgletal for forbruget kan derefter aflæses, og man kan se om man overholder energirammen for hhv. BR10-standard og Lavenergiklasse 2015 Ellehauge & Kildemoes 11

12 Be10-billeder Ellehauge & Kildemoes 12

13 Hvor godt ligger Danmark så i feltet med BR10? Energiramme bolig 150 m2 Danmark: 63,5 kwh/m2 Sverige: kwh/m2 Norge: 136 kwh/m2 Finland: Kun komponentkrav Tyskland: 122 kwh/m2 Danmark har samlet set verdens skrappeste energikrav til bygninger. Kilde : Erhvervs og Byggestyrelsen Ellehauge & Kildemoes 13

14 Lavenergiklasse 2020 Det samlede behov for tilført energi til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand må ikke overstige 20 kwh/m²/år. Det dimensionerende transmissionstab må ikke overstige 3,7 W/m² klimaskærm (for 1 etage) Energitilskud i vinduerne i opvarmningssæsonen skal være mindst 0 kwh/m²/år Husets lufttæthed målt ved blowerdoortest skal være mindst n 50 < 0.5 h -1 Rudeareal skal være mindst 15 % af gulvarealet Virkningsgrad på varmegenvinding i bolig på mindst 85 % VE-anlæg kan deles med andre bygninger Luftvarme må ikke udgøre den eneste opvarmningskilde! Ellehauge & Kildemoes 14

15 Energifaktor Som det ser ud i dag, favoriseres fjernvarme i energirammen, frem for andre forsyningsformer, da man gerne vil motivere til at bruge den kollektive forsyning. Derimod straffes man for brug af el, da dette anses for en ædel energiform, der er for dyrekøbt at bruge. Med BR20 ser det dog ud til, at man vil mindske dette en smule. Ellehauge & Kildemoes 15

16 Ellehauge & Kildemoes 16

17 Alternative lavenergi-koncepter Der er de seneste år opført huse efter selvudnævnte klassificeringer, fx Active House og Lavenergiklasse 0 huse. Rent klassificeringsmæssigt er de opført som Lavenergiklasse 2015 da man ikke har andre muligheder beregnings- og lovmæssigt. Man kan overordnet dele disse selvudnævnte klassificeringer ind i katagorier. Ellehauge & Kildemoes 17

18 Alternative lavenergi-koncepter Passivhuse/0-energihuse Passivhuse er en tysk betegnelse, der bruges som en frivillig klassificering af boliger. Der opfylder krav svarende til kommende Lavenergiklasse 2020-P. Mange bygger Passivhus men fravælger klassificering Betegnelsen 0-energihuse er ligesom Passivhuse ikke en formel energiklasse, men anvendes for bygninger, der ikke har et netto-behov for at få tilført energi. Energi+ huset i Aalborg er energineutral på årsbasis. Der anvendes benævnelsen Zero Energy Building - ZEB om kommende byggeri. Aktivhuse/Plusenergihuse Betegnelser der anvendes om bygninger, der igennem egen energiproduktion producerer mere energi, end der bliver brugt i bygningen. Bolig for Livet i Lystryp er et aktivhus hvor etableringsenergi er indregnet ZEB byggeri som har forbindelse til forsyningsnettet (el og evt. varme) har benævnelsen net-zeb Kilde: Dansk Byggeri - Ellehauge & Kildemoes 18

19 Passivhus For at kunne få sin bolig Passivhus-certificeret, skal den opfylde en række krav, som er udpenslet i PHPP-beregningsprogrammet. Overordnet gælder følgende kriterier: Totalt energibehov til rumopvarmning: 15 kwh/m²/år eller Maksimalt effektbehov til rumopvarmning: 10 W/m² Totalt primært energiforbrug til varmt brugsvand, rumopvarmning/køling, ventilation, pumper, husholdningsstrøm, lys mv.: 120 kwh/m² Husets lufttæthed målt ved blowerdoortest n 50 < 0.6 h -1 Ellehauge & Kildemoes 19

20 Bolig+ BOLIG+ konceptet blev initieret i forbindelse med EnergyCamp05, hvor en række repræsentanter fra byggesektoren fik 36 timer til at løse opgaven: "Hvordan kan vi udvikle energirigtige boliger til verdens voksende befolkning". De 5 dogmer som var grundlaget for den efterfølgende konkurrence: Energineutral på årsbasis, energiramme max. Lavenergiklasse 2015 Intelligent og betjeningsvenlig bolig Fleksibel i brug og over tid Bolig med et godt og sundt indeklima Byggeri tilpasset lokal kontekst Ellehauge & Kildemoes 20

21 Bolig+ vinderkoncept Nu realiseres det ambitiøse projekt BOLIG+ langs havnefronten i Aalborg. BOLIG+ bliver Danmarks første aktivt energiproducerende, energineutrale etageboligbyggeri og har samtidig fokus på sunde boliger, perfekt indeklima og livskvalitet. Ellehauge & Kildemoes 21

22 Bolig for Livet Bolig for Livet er et Aktivhusprojekt udarbejdet af bl.a. Velfac og Velux. Energiforbruget svarer til kravene i Lavenergiklasse 2015, men forskellen er, at Bolig for Livet selv producerer den energi, der skal bruges og faktisk mere til! Ellehauge & Kildemoes 22

23 Bolig for Livet - økonomi Det ses, at Bolig for Livet har et break even på 40 år. Det vil sige, at i år 2048 er der balance i økonomien og egenproduktionen har betalt sig selv hjem! Kilde: Velfac - Ellehauge & Kildemoes 23

24 Ellehauge & Kildemoes 24

25 Net Zero Energy Buildings Inkluderer det totale energiforbrug i boligen, deriblandt el til husholdningsapparater, computere etc. og energi til udtørring af konstruktionerne under opførelsen. Energiforbrug < Energiproduktion (på årsbasis) Større krav til bygningens energiproduktion Større krav til interaktion med ekstern energiforsyning (el og evt. fjernvarme). Udvidet definition: Energiforbrug i hele bygningens livscyklus < Energiproduktionen Ellehauge & Kildemoes 25

26 Hvordan produceres vedvarende energi i lavenergibyggeri? Solvarmeanlæg: - Producerer varmt vand - Enkelte projekter arbejder med varmelagring Varmepumper: luft/luft luft/væske væske/væske (jordvarme) Solceller: Producerer el (monokrystallinske er mere effektive end polykrystallinske) Ellehauge & Kildemoes 26

27 Hvad med en evt. overskudsproduktion? Er nettet klar til at købe? Private (nettomålerordningen) afregnes fuld pris, dvs. ca. 2 kr./kwh for el måleren løber baglæns når produktion > forbrug afregnes maks. eget forbrug eller 6000 kwh årligt Virksomheder og institutioner afregnes 60 øre/kwh første 10 år derefter 40 øre/kwh anlæg kan afskrives med 25 % pr år Ellehauge & Kildemoes 27

28 Hvordan går det med energirammer i forhold til praksis? Ellehauge & Kildemoes 28

29 Erfaringsopfølgning på lavenergibyggeri klasse 1 og 2 Fremtidens Parcelhuse 50 boliger, 48 boliger i LE-2 og 2 boliger i LE-1, opført i Herfølge. 9 af 32 parcelhuse, alle i LE-2, blev udvalgt til at indgå i evalueringsprojektet. Det normaliserede energiforbrug ligger 31% over den beregnede energiramme. Kilde: Projektet Erfaringsopfølgning for lavenergibyggeri klasse 1 og 2 med fremtidens parcelhuse som eksempel, SBI m.fl.

30 Projektets hovedkonklusioner: Det høje varmeforbrug kan ikke alene forklares ud fra beboervaner. Der er stadig problemer med teknikken. Fremtidig projektering af lavenergihuse bør have fokus på overophedning i sommerperioden samt robuste og brugervenlige installationer, bedre informationsmateriale og simpelt måleudstyr til løbende overvågning af det komplekse energisystem.

31 Lavenergifjernvarme til lavenergibyggeri Erfaringer fra 40 rækkehuse i lavenergiklasse 1, Boligforeningen Ringgårdens afd. 34 i Lystrup ved Århus: Temperatursæt 55/30 i fjernvarmenet Varmt brugsvand med temperatur 3 C under fremløbstemperaturen Rumtemperatur på mindst 22 C ved beregning af varmebehov Varmetabet reduceres til ca. ¼ ift. traditionelt fjernvarmesystem Årligt estimeret forbrug pr. bolig: 5,8 MWh ekskl. varmetab ledningsnet 7,0 MWh inkl. varmetab ledningsnet Konklusion: Der bør i langt højere grad tages hensyn til boligtyper, brugsvandforbrug, samtidighed og installationstyper ved dimensionering af fjernvarmesystemer til lavenergibyggeri. Kilde: Projektet "CO2-reductions in low energy buildings and communities by implementation of low temperature district heating systems. Demonstration cases in EnergyFlexHouse and Boligforeningen Ringgården", støttet af EUDP. Ellehauge & Kildemoes 31

32 Hvad med den gamle bygningsmasse? Nybyggeri tegner sig for under 1 % (!) af den danske bygningsmasse, så hvad nytter alle disse energistramninger og lavenergihuse? Det vurderes, at det samlede nationale energiforbrug i bygningsmassen vil kunne reduceres med op mod 50 % på 40 år, hvis der foretages gennemgribende renoveringer og ombygninger. Ellehauge & Kildemoes deltager i flere udviklingsprojekter vedr. energirenovering og vurdere at markedet for energirenovering vil stige markant Der forventes en række stramninger vedr. renovering i det kommende BR15, som primært retter sig mod vinduerne og det energitilskud de skal yde bygningen. Ellehauge & Kildemoes 32

33 Hvornår er en renovering rentabel? Jf. BR10 skal tiltag med en rentabilitetsfaktor over 1,33 gennemføres for de bygningsdele, der er omfattet af en renovering. Ved større ombygninger og andre væsentlige energimæssige forandringer, skal alle rentable enkelttiltag gennemføres. Dvs. arbejder, der vedrører mere end 25 % af klimaskærmen eller udgør mere end 25 % af seneste offentlige ejendomsværdi med fradrag af grundværdien. Alternativ anskuelse Energisparepris : Hvad koster det at spare 1 kwh? Ellehauge & Kildemoes 33

34 Udfordringer for lavenergibyggeriet Optimal balance mellem energibesparelser og vedvarende energiproduktion i bygningen. Velfungerende tekniske løsninger Velfungerende samspil med energiforsyningsnettet (el og evt. fjernvarme) => Kan samfundet aftage energien på de tidspunkter den produceres? De bedste løsninger vil variere som følge af bygningstype, brugere og forsyningsforhold. Ellehauge & Kildemoes 34

35 Lavenergi og fjernvarme Energieffektivisering og fjernvarme (lavere effekt- og energibehov) Positivt fordi det udjævner forbruget henover året og nedsætter kapacitet i spidsbelastninger Generelt kræver lavenergibyggeriet en revurdering af dimensionering af ledningsnettet og fjernvarmens temperatursæt samt forbrugerinstallation - der er efterhånden gode eksempler/erfaringer Solvarme og kraftvarme i de store byer? Aflaster energirammen, men ikke en god kombination hvis forsyningsnettet modtager varme fra affaldsforbrænding. (Kraftvarmeproblematik vil aftage i forbindelse med mere grøn el) Solvarme og mindre naturgasfyret fjernvarme/kraftvarme Kan supplere hinanden fornuftigt (Fjernvarmefaktoren i BR tager hensyn til mere VE) Solceller og fjernvarme Ok kombination i praksis og i energiramme men er der samfundsøkonomisk? Ellehauge & Kildemoes 35

36 Debat Ellehauge & Kildemoes 36

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen

Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Energibestemmelser i BR10 og energimærkningen Marts 2011 Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, AAU Afdelingen for Energi og Miljø Energimærkning og BR10 Formål med energimærkningen

Læs mere

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG

ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG ENERGIRIGTIG OG SUND RENOVERING IDEKATALOG Arkitektskolen Aarhus AAA Ingeniørhøjskolen Århus IHA Projekt Energirigtig og Sund Renovering støttes af Indenrigs- og Socialministeriet 1. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle

Kapitel 7. Grønnere byggeri med mindre energiforbrug. Komforthusene i Skibet, Vejle Kapitel 7 Grønnere byggeri med mindre energiforbrug Komforthusene i Skibet, Vejle 7. ENERGIFORBRUG - baggrund Regeringens strategi for reduktion af energiforbruget 1) 22 initiativer indenfor: Nybyggeri

Læs mere

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk

Den lille blå om Varme. www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme www.danskenergi.dk Den lille blå om Varme Forfatter: Claus M. Hvenegaard (Teknologisk Institut), Otto Paulsen (Teknologisk Institut), Hans Andersen (Teknologisk Institut) og Jørn

Læs mere

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer

1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Side 1 af 60 1. Energi- og klimavenligt byggeri: mål og udfordringer Danmark har i dag samlet set verdens strammeste energikrav til nye bygninger. Det er regeringens målsætning, at vi fortsat skal være

Læs mere

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING

ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING ENERGY STUDY HOUSES # KLIMAFORVIRRING 1 Forord Tradium og Randers Arkitekten Aps har indgået et formelt samarbejde om deling af viden, udarbejdelse af uddannelsesmateriale samt undervisning indenfor vedvarende

Læs mere

Projektering af 0-energi enfamilieshuse

Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Projektering af 0-energi enfamilieshuse Anders Nygaard Christensen - BKAR71P - Studienummer 178635 Speciale 7.semester bygningskonstruktør VIA UNIVERSITY AARHUS

Læs mere

Om isolering og energi i bygninger

Om isolering og energi i bygninger Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10, kap. 7 m.v. Region Midtjylland Koncernøkonomi Bygning Om isolering og energi i bygninger Bygningsreglementet BR10 kap. 7 m.v. Juni 2011 Region

Læs mere

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode

Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Nye energibestemmelser i bygningsreglementet Krav og beregningsmetode Danvak Århus 16. november 2005 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Nye energikrav i BR 95 og BR-S 98 Nye energikrav til nybyggeriet

Læs mere

Passivhuse i dansk kontekst

Passivhuse i dansk kontekst Energiforskningsprogrammet EFP Programområde EFP07-II - Energieffektivisering vejledning, hjælpeværktøj og eksempler Journalnr.: 33033-0182 November 2008 Energiforsknings-programmet EFP Programområde

Læs mere

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf.

Energitjenesten. Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007. www.energitjenesten.dk. Tlf. 03.10.2007 Fremtidens energikilder og bygningsreglementet (+BR07) DS Håndværk & Industri, 2007 Marianne Bender Energitjenesten Energitjenesten www.energitjenesten.dk Tlf.: 70 333 777 - en indsats baseret

Læs mere

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER

ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER ENERGINEUTRALT BYGGERI TEKNISKE LØSNINGER TITEL Energineutralt Byggeri - Tekniske løsninger UDGAVE 1. Udgave UDGIVELSESÅR 2014 FORFATTERE Brand, Christensen, Galiotto, Heiselberg, Iqbal, Jensen, Johnsen,

Læs mere

Three Danish LCEC analysis on representative buildings

Three Danish LCEC analysis on representative buildings Programme of actions towards Factor 4 in existing social housings in Europe Deliverable 9 Three Danish LCEC analysis on representative buildings September 2007 www.suden.org Project partly funded by the

Læs mere

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse

SBi 2011:18. Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse SBi 2011:18 Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Energikrav til nybyggeriet 2020 Økonomisk analyse Søren Aggerholm SBi 2011:18 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2011 Titel

Læs mere

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør!

De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! De nye energibestemmelser giver mere spændende huse og mere dialog mellem arkitekt og ingeniør! af Projektleder Ole Alm, Det Grønne Hus og EnergiTjenesten i Køge De fleste ved godt, at det er en god ide

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Sæt fokus på. energispareindsatsen

Sæt fokus på. energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen Sæt fokus på energispareindsatsen CO 2 -udledningen skal mindskes, hvis klodens klimaproblemer skal løses. Hvis vi i Danmark desuden skal nå vores energi- og klimamål,

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Den lille blå om Varmepumper

Den lille blå om Varmepumper Fremtiden tilhører varmepumperne Varmepumper kommer til at spille en central rolle i en fremtid, hvor vi bevæger os væk fra de fossile brændsler og hen imod at bruge mere og mere vedvarende energi. Der

Læs mere

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger

Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Koncepter for Hensynsfuld og innovativ energirenovering af lejeboliger Januar 2013 Boligselskab Sjælland Cenergia Energy Consultants Jakobsen Szöts Arkitekter 2 Indhold 1 Introduktion problemstilling,

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Undtaget fra offentliggørelse i LT. Forskriftens fulde tekst Tillæg 12 til Bygningsreglement 1995 BEK nr 9483 af 16/06/2005 (Gældende) LBK Nr. 452 af 24/06/1998 5 og 6 AND Nr. 267 af 15/04/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil!

Klimarigtigt byggeri. vi kan, hvis vi vil! Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet, september 2008 Klimarigtigt byggeri vi kan, hvis vi vil! Rapport og anbefalinger fra projektet

Læs mere

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk

TEMA. Passivhuse & Tegl. byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl byg-i-tegl.dk TEMA Passivhuse & Tegl INDHOLD 03 Forord 04 Det moderne hus er et passivhus 10 Passivhuset er en tysk opfindelse 12 Kan opvarmes med stearinlys 18 Egenskaber ved tunge

Læs mere

Energiforbrug og besparelser i bygninger

Energiforbrug og besparelser i bygninger Ea Energianalyse Energiforbrug og besparelser i bygninger Sektoranalyse Bygninger Udarbejdet af RISØ DTU Final draft - 29. oktober 2009 (Redaktionel opdatering 24. september 2010) 2 Klimakommissionen Sektoranalyse:

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne

Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010. Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne juli 2010 aek/ Energirigtigt byggeri iht. Bygningsreglementet 2010 Varme tips - isoler strategisk og spar på anlægsudgifterne Skærpede krav til varmeisolering af nye bygninger er indført i Bygningsreglement

Læs mere

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne.

Som det ser ud i dag, forventes ikke yderligere stramninger af bygningsreglementet end de her beskrevne. 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 1. Målsætning... 8 2. Virkemidler... 10 2. Energi... 10 2.1 Energiforsyning... 10 2.1.1 Varmeforsyning... 10 2.1.2 El-forsyning... 18 2.2 Energibehov... 19 2.3 Solceller

Læs mere

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger

Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger Sagsrapport Institut for Byggeri og Anlæg 2009 DTU Byg-Sagsrapport SR-10-02 (DK) April 2010 Forord Denne rapport om strategi

Læs mere

Notat om Bygningsreglement 2020

Notat om Bygningsreglement 2020 Notat om Bygningsreglement 2020 Behovet for at nytænke bygningsreglementet er stærkt voksende Formål Energistyrelsen har netop udsendt et forslag til nyt bygningsreglement 2015, som forventes endeligt

Læs mere