Din overenskomst dit valg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din overenskomst dit valg"

Transkript

1 Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din situation? Et debatoplæg om valgfrihed i overenskomsterne

2 Din overenskomst dit valg er et debatoplæg udgivet af FOA april 2007 Tekst: Ulrik Andreasen, Asbjørn Andersen, Jens-Jørgen Krogh Layout: Joe Andersson Tryk: FOA Oplag: 2000 ISBN:

3 Overenskrav 2008 OK-05 og valgfriheden Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 var det et ønske i FOA, at medlemmerne selv fik mulighed for at vælge mellem flere elementer i overenskomsten. Tanken var, at de generelle forhandlinger skulle sikre reallønnen og enkelte andre krav. Og så kunne medlemmerne selv vælge, om de ønskede mere i løn, mere pension eller mere frihed, når det gjaldt den sidste del af overenskomstforbedringen. Forslaget faldt af forskellige grunde i Der var en ret hård arbejdsgivermodstand. Som det eneste eksempel indenfor FOAs område blev der på pædagogmedhjælperområdet indført en ordning for seniorer (+55 år), hvor medlemmerne selv kan vælge mellem mere ferie og mere pension. Ved overenskomstforhandlingerne i 2005 opnåede alle kommunalt ansatte en pensionsordning på minimum 12,5 procent, der i sin tid var målet for pensionsudbygningen. Det kan derfor blive et vigtigt tema ved forhandlingerne i 2008, om pensionsordningerne skal forhøjes via de centrale overenskomster, eller om det i højere grad skal indgå som et tema i en valgordning, så den enkelte selv kan vælge mellem mere i pension eller mere frihed eller mere i løn. De nye 2007-overenskomster på det private arbejdsmarked indeholder muligheden for at vælge. Ordningerne varierer lidt, men fælles er, at der er afsat en procent til det enkelte medlems eget valg. Medlemmernes holdning Vi ved en del om vore medlemmers holdning til spørgsmålet. I forbindelse med den store medlemsundersøgelse om Ny Løn i 2004 undersøgte vi, om medlemmerne i fremtiden ville have en overenskomst med større valgfrihed. Spørgsmålet lød: Kunne du i fremtiden tænke dig en overenskomst med mere valgfrihed? villigere til valgfrihed end kvinderne, dog ikke væsentligt, ligesom de unge ønskede valgfriheden lidt mere end medlemmerne over 50 år. Undersøgelsen viser ikke store udsving. Der var klart en mere positiv holdning til valgfrihed end en negativ. Man kan konkludere, at jo yngre desto mere sympati for muligheden for selv at vælge. På spørgsmålet svarede 80 procent, at det kunne de godt tænke sig. Kun 12 procent svarede nej. Mændene var lidt FOA Fag og Arbejde 3

4 Hvad er valget Løn, pension, arbejdstid, frihed eller noget andet? Det er FOAs tanke, at fremtidige valgmuligheder, der skrives ind i overenskomsterne, skal tage udgangspunkt i, at der er et vedtaget mindste-niveau. For eksempel lønforbedringer, der sikrer reallønnen. Det er så den sidste del af overenskomstforbedringen, der bliver stillet til rådighed for det enkelte medlems valg. En forudsætning for et reelt og frit valg for den enkelte er, at man har en rettighed. Valgmuligheden må ikke være betinget af arbejdsgiverens accept af valget, men den praktiske udmøntning af valget skal naturligvis aftales med arbejdsgiveren. Men den enkelte vælger selv eventuelt inden for nogle få rammer. Valgmulighed: Løn I løn indgår også den særlige feriegodtgørelse og diverse tillæg. Ønsker man som ansat at vælge mere løn, må det nødvendigvis være på bekostning af noget andet enten pension eller frihed. Den naturlige og mest praktiske måde vil være at give et særligt tillæg til lønnen. Hvis man vælger at få en procentdel af et overenskomstresultat udbetalt som løn, kunne man også give muligheden for at vælge, om man vil have det som en højere månedlig løn eller som et årligt tillæg det kunne også være en højere særlig feriegodtgørelse. Valgmulighed: Mere pension I pension indgår pension og for tjenestemænd også supplerende pension Muligheden for tilvalg af mere pension kunne ske ved at en del af et overenskomstresultat, konverteres til mere pension, i stedet for højere løn eller mere ferie. Den ekstra pension kunne så indsættes på den ansattes pensionskonto efter aftale med pensionskassen. Valgmulighed: Mere frihed eller kortere arbejdstid I frihed indgår ferie og den ugentlige arbejdstid. Man kan vælge mere frihed for en del af et overenskomstresultat, i stedet for højere løn eller mere i pension. Det er dog ikke meningen, at ansatte kan vælge en lavere pension end 12,5 procent. Friheden kunne enten bestå i mere ferie, udover de 6 uger, eller en kortere ugentlig arbejdstid. Valgmulighed: Andet eller kombinationer af valg I ovenstående er der omtalt rettigheder til at vælge inden for en på forhånd fastsat økonomisk ramme. Men valgmulighederne kan også forstås bredere: som en medlems- eller medarbejderrettighed. Det vil sige retten til at bestemme over og vælge mellem flere elementer i overenskomsten. Det kunne for eksempel være: 4 FOA fag og Arbejde

5 Overenskrav 2008 Retten til at tilrettelægge arbejdstiden, enten for alle eller for mindre grupper, f.eks. børnefamilier eller seniorer. Retten til at vælge mellem arbejdstidsbestemte tillæg (og andre variable tillæg) og et fast tillæg. Retten til at vælge om man vil have over/merarbejde udbetalt, afspadseret eller evt. opsamlet over året til mere ferie. Retten til at vælge andet end ferie for de feriedage, der ligger ud over den 4. ferieuge Retten til kurser, uddannelse og efteruddannelse. Valgfriheden findes allerede Der er i dag flere forskellige muligheder for at vælge. Det enkelte medlem kan selv vælge mellem ordninger eller valgene kan være fastlagt i en lokalaftale. Både KTOaftalerne, lovgivningen og overenskomsterne åbner flere steder for valg. Den 6. ferieuge kan i høj grad placeres som den ansatte selv ønsker det. Og i fald man ikke ønsker den afholdt, kan den udbetales. Man kan i dag vælge, hvordan den 5. ferieuge skal behandles, hvilket dog kræver enighed med arbejdsgiveren. Den 5. ferieuge kan efter aftale med arbejdsgiveren overføres til afholdelse det/de efterfølgende år eller eventuelt udbetales. Forældre har store frihedsgrader i forbindelse med barselsorlov/fædreorlov, hvor den sidste del kan deles mellem forældrene, spredes på enkeltdage, holdes som deltidsorlov etc. Dele af valgfriheden kræver dog arbejdsgivers accept. Den ansatte kan, efter aftale med arbejdsgiveren, vælge at konvertere løn til kortere arbejdstid, ved at gå på deltid i henhold til deltidsaftalen. Den ansatte kan vælge at konvertere løn til pension ved egenbetaling til en supplerende pensionsordning. Sådanne ekstraordinære indbetalinger er skattefradragsberettiget ved indbetalingen. I pædagogmedhjælperoverenskomsten er der en mulighed for at seniorer kan vælge mellem én uges ekstra ferie eller 2,29 procent mere pension. FOA Fag og Arbejde 5

6 Faglige dilemmaer Flere og nye individuelle valgmuligheder kan have både fordele og ulemper. Fordelene er blandt andet, at man får flere valgmuligheder. Det betyder, at den enkelte kan tilpasse valget til den situation i livet, hvor man befinder sig i. Er man børnefamilie, så ønsker man måske mere frihed frem for pension. Er man oppe i årene, så kan det være omvendt. Forbundet kan med generelle aftaler have svært ved at tilgodese alle grupper på en gang. Nogle af ulemperne kunne være en individualisering af de vilkår, som vi grundlæggende betragter som fastlagt i kollektive rammer. Det fælles pres for forbedringer svækkes måske. Det kan blive sværere at argumentere for gennemførslen af et centralt krav, hvis det kan gennemføres af den enkelte lokalt. Vi er ofte blevet mødt med argumentet fra arbejdsgiverne om, at vores krav bare kan forhandles lokalt. Den enkelte kommer så til at skulle vælge mellem fx efteruddannelse eller mere i pension. Der kan også være en risiko for, at man centralt både FOA og arbejdsgiverne fralægger sig ansvar for områdets udvikling, men alene lægger op til, at det er den enkeltes ansvar. I Sverige har man en række erfaringer med valgfrihed lønmodtagere (inden for industrien) har siden 1998 kunnet vælge at indsætte en del af overenskomstforbedringen på en individuel arbejdstidskonto. Herefter kan man vælge mellem ekstra fridage, mere i løn eller tidligere pensionering. Den ansatte kan en gang om året beslutte, hvordan arbejdstidskontoen skal bruges. Erfaringerne fra den svenske model viser, at 33 procent valgte løn, 43 procent valgte frihed og 24 procent valgte pension. Kvinder vælger i højere grad frihed end mænd og de unge vælger i højere grad løn end ældre. De svenske erfaringer peger på, at øgede valgmuligheder indebærer nogle dilemmaer: Når der vælges frihed frem for pension Når vi ved, at kvinderne i større omfang end mændene vil vælge frihed frem for pension indebærer det, at der på lang sigt vil opstå øget ulighed i pensionsudbetalingen til kvinder og mænd, specielt når vi også ved, at kvinder i højere grad en mænd er på deltid. Når der vælges frihed frem for løn Når vi ved, at kvinderne i større omfang end mændene vil vælge frihed frem for løn indebærer det, at det på længere sigt kan give ligestillingsproblemer, når vi samtidigt ved at mænd generelt er højere lønnede end kvinder. Hertil kommer igen spørgsmålet om pension, da denne jo beregnes af lønnen. Når der vælges løn frem for pension Når vi ved, at de unge vælger løn frem for pension indebærer det, at de unge, der valgte løn frem for pension, vil være dårligere stillet pensionsmæssigt, når de skal til at leve af den. Når der vælges løn og pension frem for frihed Når vi ved, at nedslidningen særligt inden for FOAs arbejdsområder er høj, indebærer det, at det måske på længere sigt forøger de arbejdsmiljømæssige problemer, medlemmerne allerede har, når man vælger højere løn og/eller pension i stedet for frihed eller lavere arbejdstempo. 6 FOA fag og Arbejde

7 Overenskrav 2008 Hvad skal FOA mene? Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 skal FOA rejse krav til forbedringer af overenskomsterne. Spørgsmålet er, om FOA skal rejse krav om øget ret for den enkelte til selv at vælge, hvilke forbedringer der skal gælde for dem? Svaret er op til FOAs medlemmer. ysvaret er også op til dig. FOA Fag og Arbejde 7

8 Hvad er vigtigst? Mere i løn, i pension eller mere frihed? ikke alle medlemmer mener det samme og måske er der tidspunkter, hvor man selv skifter opfattelse. Ville det derfor ikke være at foretrække, at man selv prioriterede de forbedringer, som forbundet kan hente hjem ved overenskomst-forhandlingerne? Dette oplæg lægger op til debat om valgfrihed i overenskomsterne. Hvad bør man vælge imellem? Hvor meget skal sættes af? Hvad passer bedst? Hvad mener du? Staunings Plads København V Tlf.:

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3

OK 2013 2015. Løn- og overenskomstkatalog 3 OK 2013 2015 Løn- og overenskomstkatalog 3 Løntabellerne for det kommunale- og regionale område gælder for perioden fra den 1. januar 2014 og frem til den 1. oktober 2014. Lønningerne på det statslige

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked

Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked Tema og tendenser op til OK10 på det private arbejdsmarked AC-organisationer og AC-klubber står over for at skulle forhandle fornyelser af overenskomster og aftaler i 2010 på en række private virksomheder.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg

Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Øget kompetenceudvikling? -et debatoplæg Indledning I februar 2006 afsluttede trepartsudvalget om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet sit arbejde. FTF deltog i udvalgsarbejdet

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

Referat af hovedsynspunkter

Referat af hovedsynspunkter Fremtidens forhandlinger - konference den 28. april 2003 Referat af hovedsynspunkter 2 0. Hvad kommer fremtidens forhandlingsopgaver til at dreje sig om? Ingen ved hvordan forhandlingsmodparten ser ud

Læs mere

Fakta vedrørende pensionsbidrag

Fakta vedrørende pensionsbidrag Pensionstillæg Fakta vedrørende pensionsbidrag Hvordan skal din økonomiske alderdom være? Pension ikke kun for det grå guld Alle bør oprette et testamente Hvad skal du, når du bliver gammel? Fakta vedrørende

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Alle har fokus rettet på omkostningerne

Alle har fokus rettet på omkostningerne FORSIKRING Alle har fokus rettet på omkostningerne 3 Løn 3 Arbejdstid 4 Timebank 6 Ferie og frihed 9 Uddannelse og kompetenceudvikling 10 Fagligt arbejde 10 Frem mod OK14 11 De sociale bestemmelser 8 Udgivelse,

Læs mere

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010

Faglig voldgift OK2010. Ny direktør tiltrådt. danske taxivognmænds arbejdsgiverforening. Marts 2010 danske taxivognmænds arbejdsgiverforening Faglig voldgift 3F mente lønnen skulle regnes ud efter andet end taxameterprisen. Læs dommen side 4 OK2010 Alle overenskomster i DTA-regi er nu i hus. Læs om resultaterne

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Den økonomiske ramme 1

Den økonomiske ramme 1 Den økonomiske ramme 1 Indholdsfortegnelse 3 4 5 6 7 Den økonomiske ramme Sammenhæng mellem lønnen på det private og det offentlige område De private forlig Reststigningen Realløn og fordelingsprofil 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under?

Ansættelseskontrakten. Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Ansættelseskontrakten Hvad skal du være opmærksom på og tænke over, inden du skriver under? Indhold 1. Indledning:...4 2. Hvad siger lovgivningen?:...4 3. Hvad står der i overenskomsten?:...6 4. Forløbet

Læs mere

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning

HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning HOVEDBESTYRELSENS MUNDTLIGE BERETNING v/ formand Gita Grüning Det talte ord gælder Kære deltagere på TL s repræsentantskabsmøde. Så mødes vi igen - alle i dejlige delegerede og jeres afdelingsbestyrelser

Læs mere

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat

Forhandlingskonference, 4. juni 2009. På vej mod OK-11. Referat Forhandlingskonference, 4. juni 2009 På vej mod OK-11 Referat 3 Velkomst ved Anders Bondo Christensen, formand for KTO KTO s formand Anders Bondo Christensen bød velkommen til konferencen, hvor fokus

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning I N D H O L D Rammeaftale om seniorpolitik en vejledning 1. Indledning 5 2. Seniorpolitik 6 3. Seniorsamtaler 7 4. Rammeaftalens 3 typer seniorordninger 10 4.1.

Læs mere

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen

Sygebonus. arbejds- og ansættelsesret. Sygebonus reguleres som almindelig bonus. Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen arbejds- og ansættelsesret Af advokat Tina Reissmann & advokat Christina Louise Bøje Nielsen februar 2009 Sygebonus Bonusordninger vinder stadig mere indpas i små og mellemstore virksomheder, hvor medarbejdere,

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion Overenskomst - DANSKE ARK og Konstruktørforeningen 1. april 2011 31. marts 2012 Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2011 31.

Læs mere

Vejledning til standardkontrakt

Vejledning til standardkontrakt Vejledning til standardkontrakt Generelt Hvis du er ansat på en fysioterapeutisk klinik eller hos en anden privat virksomhed, der ikke er dækket af en overenskomst, er du ansat på en individuel kontrakt.

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID

VEJLEDNING OM ARBEJDSTID VEJLEDNING OM ARBEJDSTID INDHOLD FORORD... 3 ARBEJDSTIDSFORMER (STOK ENS 3, 5, 6 OG 7)... 4 Arbejdstidens længde/årsnorm (STOK ens 3)... 4 Fastsat arbejdstid - (STOK ens 5)... 4 Service/teknikere og fastsat

Læs mere