Beskæftigelsesplan 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskæftigelsesplan 2017"

Transkript

1 Beskæftigelsesplan 2017 Et dynamisk arbejdsmarked med vækst og rummelighed i balance Denne beskæftigelsesplan er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i Den indeholder mål og strategier for, hvordan vi sammen med arbejdsmarkedets parter, det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutionerne vil sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, hjælpe unge i uddannelse og støtte flere borgere i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet og blive i stand til at forsørge sig selv.

2 1. Introduktion Denne beskæftigelsesplan er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i Den indeholder mål og strategier for, hvordan vi sammen med arbejdsmarkedets parter og det lokale erhvervsliv vil sikre virksomhederne den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, hjælpe unge i uddannelse og støtte flere borgere i at få og fastholde en plads på arbejdsmarkedet og blive selvforsøgende. Rammerne for beskæftigelsesplanen Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i de 4 ministermål for den beskæftigelsespolitiske indsats på tværs af landet i 2017, og i de ressource- og lovgivningsmæssige rammer for indsatsen. Planen er tilpasset vilkår og udfordringer på det lokale arbejdsmarked og afspejler de politiske prioriteringer og ønsker til arbejdsmarkedet og beskæftigelsesindsatsen, som Social & Arbejdsmarkedsudvalget har udpeget. Beskæftigelsesplanen er således også et bidrag til, at kommunen kan opnå målene i Vision 2020 om Esbjerg som Danmarks nye vækstcenter. Forum for Rekruttering og Beskæftigelse har bidraget med inputs til planen. 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 2. Flere unge skal have en uddannelse 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Beskæftigelsesministerens mål for kommunernes beskæftigelsesindsats i 2017 Planen tager desuden højde for de Anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats 2017, som er udarbejdet af LO og DA. LO og DA ønsker derfor, at jobcentrenes fokus i 2017 bør være at sikre et bedre match mellem efterspørgslen og udbuddet af arbejdskraft, og at jobcentrene har fokus på at understøtte trepartsaftalen mellem regeringen, LO og DA om bedre integration på arbejdsmarkedet LO og DA s anbefalinger til den lokale beskæftigelsesindsats Opfølgning og proces I forlængelse af Beskæftigelsesplanen vil Jobcentret udarbejde en mere detaljeret indsatsplan, som beskriver, hvordan Jobcentret konkret vil arbejde for at opfylde beskæftigelsesplanens mål og skabe fremdrift for de forskellige målgrupper og på de prioriterede fokusområder. Indsatsplanen vil blive udarbejdet i samarbejde med jobcentrets medarbejdere, på baggrund af temadrøftelser i slutningen af

3 Målet er, at beskæftigelsesplanen både bliver en afspejling og et overblik over politikernes prioriteringer for beskæftigelsesindsatsen og samtidig også et relevant og retningsgivende arbejdsredskab for medarbejdere i Jobcenter Esbjerg. Opfølgningen på Beskæftigelsesplanens mål og resultater vil fremover ske hvert kvartal, via faste afrapporteringer til Social & Arbejdsmarkedsudvalget. 3

4 2. Status og udviklinger på arbejdsmarkedet Udviklingen på det lokale arbejdsmarked er god. Beskæftigelsen stiger fortsat svagt, og ledigheden er generelt faldende. Faldet i arbejdsstyrken er bremset. Beskæftigelsen stiger - samlet set Beskæftigelsen i jobcentrets område har været stigende de seneste år. Udviklingen dækker dog over et fald i Fanø Kommune og en større stigning i Esbjerg Kommune. De lave oliepriser har holdt fremgangen i beskæftigelsen i Esbjerg Kommune nede. Antallet af arbejdspladser inden for olie og gas er faldet markant. Det er dog til dels blevet opvejet af en stor beskæftigelsesstigning i vindsektoren. Fremgangen i beskæftigelsen forventes at fortsætte i 2017, især trukket af brancherne Bygge & Anlæg, Privat Service og Industri. Ledigheden falder Ledigheden i jobcentrets område falder fortsat. Tendensen har, set over de seneste år, været stærkest i Esbjerg Kommune. men ikke så meget som i kommunerne omkring os Selvom er ledigheden i Esbjerg og Fanø er lavere end på landsplan, er den højere end i kommunernes omkring os. Det skyldes bl.a. en ubalance i indpendling og udpendling: Arbejdsstyrken i andre kommuner er mere flittige til at pendle ind til jobs i Esbjerg, end Esbjergs arbejdsstyrke er til at pendle ud. Andre kommuner profiterer altså i høj grad af de arbejdspladser, der bliver skabt hos os. Arbejdsstyrken vokser svagt Faldet i arbejdsstyrken ser ud til at være stoppet. Nu stiger den svagt og forventes at blive ved med at gøre det, bl.a. på grund af tilbagetrækningsreformerne. Det kan tage presset af en mulig arbejdskraftmangel som følge af den stigende beskæftigelse. 4

5 Risiko for rekrutteringsproblemer i nogle områder Generelt kan virksomhederne i vores lokalområde fortsat få besat deres ledige stillinger med kvalificeret arbejdskraft. I nogle brancher og på nogle fagområder oplever virksomhederne dog allerede nu rekrutteringsproblemer. Og der er risiko for, at de kan fortsætte i den kommende tid. I vores lokalområde gælder det særligt følgende områder: Bygge & Anlæg faglærte Jern & Metal faglærte Vindsektoren ufaglærte med særlige kvalifikationer rettet mod denne sektor 5

6 3. Udfordringer og fokuspunkter i 2017 Den overordnede udfordring for beskæftigelsesindsatsen i 2017 bliver at understøtte en fortsat positiv udvikling på arbejdsmarkedet, blandt andet ved at være på forkant med virksomhedernes behov for arbejdskraft, og at udnytte fremgangen til at få endnu flere borgere med. Også de borgere, som har været lang tid uden for arbejdsmarkedet, og de nye borgere flygtninge og familiesammenførte skal i spil på arbejdsmarkedet. De gennemgående fokuspunkter for beskæftigelsesindsatsen i 2017 er: På forkant med virksomhedernes behov Vi vil være endnu bedre til at kende virksomhedernes fremadrettede behov for arbejdskraft og til at få dem integreret og bragt aktivt i spil i samarbejdet med de ledige borgere. Det gode match mellem efterspørgsel og kompetencer Vi vil være endnu dygtigere til at matche virksomhedernes efterspørgsel med borgere med de rette kompetencer, bl.a. via målrettede uddannelsesindsatser og via øget tværkommunalt samarbejde om rekruttering. Alle skal have mulighed for at bidrage Vi vil arbejde for, at endnu flere borgere får mulighed for at bidrage på arbejdsmarkedet, også selvom de måske på den korte bane - kun kan bidrage med relativt lidt. Med den seneste jobreform, herunder kravet til kontanthjælpsmodtagere om mindst 225 timers u-støttet beskæftigelse per år, er den økonomiske motivation for at finde (små)jobs blevet større. Jobcentret vil understøtte udviklingen og hjælpe de borgere, der selv har svært ved at leve op til kravene. Øget geografisk og faglig mobilitet i jobsøgningen Vi vil i 2017 have særligt fokus på at fremme de lediges geografiske og faglige mobilitet i jobsøgningen, som et vigtigt element i at forebygge (langtids)ledighed og imødekomme virksomhedernes behov for arbejdskraft. Den effektive indsats skal få borgere hurtigere tilbage i arbejde Vi vil prioritere vores investeringer og indsatser for ledige og sygemeldte borgere, så vi altid vælger det mest effektive i forhold til at hjælpe borgeren hurtigt tilbage i ordinært arbejde, i ordinær uddannelse eller tættere på et liv med varig beskæftigelse. Det er bedst for borgeren. 6

7 Og det er, efter paradigmeskiftet i refusionssystemet, helt afgørende for den kommunale økonomi, at vi flytter fokus fra procesmål og bestemte aktiviteter til at bringe varigheden af det enkelte sagsforløb ned. På tværs af alle målgrupper. Empowerment og tillid Vi har tillid til, at borgeren vil det bedste for sit eget liv. Vi fortsætter arbejder med Empowerment, hvor borgeren selv har initiativet og ansvaret for sin vej tilbage i arbejde/uddannelse. Jobcentret er facilitatoren, der motiverer, hjælper med at tilrettelægge indsatsen og arbejder for at skabe mening sammen med borgeren. Samarbejde. Et velfungerende og rummeligt arbejdsmarked er en fælles opgave. Esbjerg Kommune og jobcentret kan ikke løfte beskæftigelsesindsatsen alene. Vi er afhængige af tætte og forpligtende samarbejdsrelationer med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, a- kasser, organisationer mv., hvor det er et fælles ansvar, at arbejdsmarkedet er velfungerende og dynamisk og har plads til alle. I 2017 vil vi dyrke og styrke samarbejdet, herunder også på tværs af kommunegrænser. 7

8 4. Mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017 Med afsæt i beskæftigelsesministerens fire overordnede mål for kommunernes beskæftigelsespolitiske indsats på tværs af landet i 2017, har Esbjerg formuleret et mindre antal konkrete resultatmål. Måltallene afspejler de lokale prioriteringer, skal bidrage til at fokusere indsatsen og gøre det muligt at følge op på den. Ministermål Lokalt resultatmål Mål Dec 2017 Esbjerg 1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft 2. Flere unge skal have en uddannelse 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på arbejde 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende Vi afventer STARs udmelding om relevant mål og måling på dette parameter Max antal modtagere af uddannelseshjælp Antal unge, der starter på en uddannelse Max antal jobparate langtidsledige ved udgangen af 2017 Antal aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, der bliver selvforsørgende eller bliver opmatchet til jobparat Antal personer i jobafklaringsforløb eller langvarige sygedagpengeforløb, der bliver raskmeldt Antal der går fra ressourceforløb til job eller fleksjob Mål Fanø Status Esbjerg Status Fanø Afventer Afventer Afventer Afventer Juni 2016: : Juli 2016: Jan -august 2016: Jan-august 2016: Jan-august 2016: 20 Max tilgang til førtidspension Jan-august 2016: 122 Antal personer, der er omfattet af integrationsloven og modtager en ydelse, der bliver selvforsørgende 18 pct af personer omfattet af I lov og modtager af forsørgelsesydelse ved årets start skal afsluttes til selvforsørgelse. Mål 2016: 69 (antal ved årets start 383) Resultat janaug 2016: 51 Juni 2016: : 14 Juli 2016: 13 Jan-august 2016: 3 Jan-august 2016: 0 Jan-august 2016: 0 Jan-august 2016: 1 Mål 2016: 4 (antal ved årets start: 23) Resultat janaug 2016: 0 8

9 Strategi 1. Virksomhederne skal have den nødvendige, kvalificerede arbejdskraft Resultatmål 2017 Afventer STAR s udmelding om relevant mål og måling på dette parameter (nødvendig arbejdskraft til virksomhederne) Esbjerg Kommune arbejder for, at virksomhederne i Esbjerg Kommune kan få den arbejdskraft, de har brug for. Det gør vi ved at hjælpe alle unge til en relevant, kompetencegivende uddannelse. Ved at formidle egnede ledige til virksomhederne skabe det gode match. Og ved at ved at inspirere og hjælpe ledige til opkvalificering, så de matcher virksomhedernes behov. Vi servicerer også virksomhederne i forbindelse med sygemeldinger, og bidrager til, at medarbejdere kan fastholdes på arbejdsmarkedet. Målgrupper for indsatsen Alle private og offentlige virksomheder i Esbjerg Kommune. Og udvalgte virksomheder uden for Esbjerg Kommune. Ministeren: Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne skal i højere grad understøtte en effektiv rekruttering af den nødvendige arbejdskraft. Jobcentrene skal samtidig have fokus på målrettet opkvalificering, så ledige, herunder langtidsledige, kan få de kompetencer, der er efterspurgt af virksomhederne. Begge dele bidrager til at forebygge og afhjælpe mangelsituationer på arbejdsmarkedet og understøtter jobcentrenes kerneopgave med at sikre et godt jobmatch mellem ledig arbejdskraft og virksomhedernes behov. Et styrket samarbejde mellem jobcenter og virksomheder kan samtidig understøtte indsatsen for, at flere kommer i beskæftigelsesrettede tilbud, herunder nyankomne flygtninge og familiesammenførte og andre borgere i udkanten af arbejdsmarkedet. Indsatsen i 2017: Effektiv rekruttering og flere gode match. Samarbejde, service og målrettet opkvalificering. Jobcentret har over de senere år opbygget et bredt og velfungerende samarbejde med kommunens virksomheder. Omfanget og kvaliteten af samarbejdet bliver hele tiden bedre. Den udvikling skal fortsætte. Og samarbejdet skal i endnu højere grad bidrage til, at virksomhedernes behov for arbejdskraft nu og fremadrettet kan imødekommes. Bane vejen for flere gode match. Og åbne op for, at endnu flere ledige kan få fodfæste på arbejdsmarkedet. Fokusområder i 2017 På forkant med virksomhedernes behov. Jobcentret vil være på forkant med, hvilke profiler og kvalifikationer kommunes virksomheder efterspørger. Det kræver, at vi hele tiden er opdateret på, hvordan de lokale arbejdskraftbehov bevæger sig. I 2017 vil vi følge virksomhedernes forventninger tæt, blandt andet via jobcentrets egne analyser. 9

10 Og vi vil arbejde for, at vores viden om forventninger og tendenser i endnu højere grad bliver formidlet til både medarbejdere og ledige og brugt aktivt i tilrettelæggelsen af den enkelte borgers forløb tilbage til arbejde. Udvidet tværkommunalt samarbejde. Hurtig og kvalificeret rekruttering. Virksomhederne i Esbjerg Kommune skal opleve jobcentret som en relevant og effektiv samarbejdspartner, når de har brug for at rekruttere nye medarbejdere. For at understøtte den ambition vil Jobcentret tage initiativ til et udvidet samarbejde med de omkringliggende kommuner om rekruttering, jobformidling mv. Fokuseret opkvalificering af ledige. Jobcentret vil også i 2017 have fokus på at udnytte de muligheder, der er, for at opkvalificere ledige med kvalifikationer og kompetencer, der matcher virksomhederne efterspørgsel. Det gælder bl.a. puljen til uddannelsesløft, den nye Integrationsgrunduddannelse (IGU) samt de nye muligheder, som den seneste 3-partsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser fører med sig. Jobcentret vil desuden, bl.a. via Partnerskabsaftalerne med Dansk Industri og Dansk Byggeri, indgå i projekter med fokus på at igangsætte målrettede uddannelsesindsatser. God virksomhedsservice. Lydhørhed, dialog og respons. Jobcentret fortsætter arbejdet for at yde kommunens virksomheder den bedste service. Vi følger løbende op på, hvordan virksomhederne opfatter os, blandt andet via servicetjek og virksomhedspaneler. Og vi tilpasser vores ydelser løbende, så de matcher virksomhedernes behov. Dialog med nøglevirksomheder om bedre indsats for sygemeldte. Jobcentret vil i 2017 invitere de 10 virksomheder i kommunen, som har størst udfordringer med mange sygemeldte, til at bidrage med erfaringer og ideer til, hvordan jobcentrets indsats og samarbejde mellem jobcenter og virksomheder kan blive endnu bedre. Flere skal med i samarbejdet. Det skal være nemt, effektivt og tilgængeligt. Jobcentret vil fortsætte med at udbygge samarbejdet til endnu flere af kommunes virksomheder. Vi vil være opsøgende og går efter at komme i kontakt med alle virksomheder (med mere end 2 ansatte) inden for et år. Og vi vil være synlige i de rigtige sammenhænge. Vi vil i 2017 også udvikle og afprøve nye servicekoncepter for jobcentrets samarbejde for virksomhederne, bl.a. i forhold til rekruttering, opkvalificering, uddannelse og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere. Servicekoncepterne skal tilbyde virksomhederne enkle, overskuelige og standardiserede løsninger, hvor det er nemt at gennemskue, hvad virksomhederne kan få ud af et samarbejde. Virksomhedsrettede indsatser til ledige. Jobcentret prioriterer de virksomhedsrettede tilbud højst i beskæftigelsesindsatsen på tværs af alle målgrupper. Målrettede praktikker, løntilskudsjob mv. er effektive veje til ordinært arbejde for de ledige. Og for virksomhederne giver de mulighed for at afprøve og afklare, om der er basis for et godt match. Og et mere forpligtende samarbejde. 10

11 Strategi 2. Flere unge skal have en uddannelse Resultatmål 2017 (Esbjerg/Fanø) Max 1000/8 unge modtager uddannelseshjælp ultimo 2017 Mindst 900/15 unge starter på uddannelse i Esbjerg Kommune arbejder for, at alle unge skal have mulighed for at gennemføre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Uddannelse er det bedste fundament for den enkelte unge og for arbejdsmarkedet. Målgrupper for indsatsen Unge på uddannelseshjælp, der er vurderet uddannelsesparate Unge på uddannelseshjælp, der er vurderet aktivitetsparate Forsikrede ledige under 25 uden erhvervskompetencegivende uddannelse Unge under 25 år, der ikke er på offentlig forsørgelse, men modtager uddannelsesvejledning via UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Ministeren: Der skal fortsat være fokus på at understøtte kontanthjælpsreformens intention om, at unge ikke bare påbegynder men også gennemfører en ordinær uddannelse, der kan give dem de nødvendige kompetencer til at komme i beskæftigelse. Uddannelse kan i den henseende også opnås via læring gennem arbejde. For unge med særlige faglige, sociale eller helbredsmæssige behov, herunder unge med funktionsnedsættelse, skal der være den nødvendige hjælp og støtte til at opnå en uddannelse. Indsatsen skal bygge bro mellem jobcentre og uddannelsesinstitutioner og understøtte, at flere unge får de afgørende forudsætninger for at fastholde en varig tilknytning til arbejdsmarkedet nu og i fremtiden. Indsatsen i Tværfaglig, uddannelsesrettet indsats med fokus på empowerment, motivation og alternative veje til uddannelse De seneste år er det lykkedes at nedbringe antallet af unge mellem 18 og 30, der modtager uddannelseshjælp. Det skyldes ikke mindst en målrettet, tværfaglig indsats for at forberede de unge til uddannelse og sikre, at de fastholdes i den. Det indsats skal vi fortsætte og blive ved med at optimere i det kommende år. I et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. Unge, der har ingen eller få barrierer i forhold til uddannelse, skal fortsat tilskyndes til at komme hurtigst muligt i gang. Vi har imidlertid også en gruppe unge, som er meget langt fra at kunne klare sig i det ordinære uddannelsessystem. Ikke mindst, sådan som det ser ud efter de seneste reformer på området. Mange af de unge har været flere år i det kommunale system, har flere afbrudte uddannelser og nederlag bag sig, og har en række barrierer af faglig, social, sundhedsmæssig og personlig karakter. Hvis disse unge skal genfinde motivationen og have en reel chance for at få en uddannelse, kræver det en ekstraordinær indsats med fleksibilitet, relationsarbejde og alternative løsninger. 11

12 Blandt de aktivitetsparate er der desuden en større gruppe unge med funktionsnedsættelser. Her kan vejen til uddannelse og beskæftigelse være lang, og indsatsen må starte med at udvikle de unges kompetencer til at have et aktivt og deltagende liv. Fokusområder i 2017 uddannelsesparate unge Alternative veje til uddannelse, med særligt fokus på praktiske og arbejdsmarkedsrettede forløb. Jobcentret vil have fokus på at finde alternative veje til uddannelse for de unge, som ikke umiddelbart har kvalifikationerne og motivationen til et ordinært uddannelsesforløb. Det kan fx være via opkvalificerende forløb på AMU, TAMU, produktionsskolerne mv., eller via ordinært arbejde. Jobcentret har også særligt fokus på at udnytte mulighederne for Ny Mesterlære, og på at udnytte EGU ordningen endnu bedre. Unge med misbrugsproblemer, psykiske og sundhedsmæssige udfordringer skal hjælpes tættere på uddannelse. Særligt via et styrket tværfagligt samarbejde med blandt andet psykiatrien, misbrugscentret og andre aktører på sundhedsområdet. Og via etablering af flere fleksible forløb, hvor behandling og uddannelsesforberedende tiltag kombineres. Brobygningsforløb mv. for de uddannelsesparate unge med få barrierer. Jobcentret fortsætter samarbejdet med kommunens uddannelsesinstitutioner om at tilbyde og videreudvikle brobygningsforløb og andre tilsvarende forløb, der skal klæde de uddannelsesparate unge på til det ordinære uddannelsessystem. Unge skal fastholdes i uddannelse. Jobcentret fortsætter den fokuserede indsats for at følge de unge tæt i overgangen fra uddannelseshjælp til uddannelse, så de kommer godt i gang og fastholdes på uddannelsen. Tilgangen til uddannelseshjælp skal bremses. Jobcentret samarbejder med skoleafdelingen om at sikre gode overgange fra grundskole til ungdomsuddannelse, så ingen unge falder ud af skolesystemet. Målet er samtidig, at unge allerede i grundskolen får et godt kendskab til lokale virksomheder og til de mange muligheder på arbejdsmarkedet, så de har forudsætningerne for at træffe et kvalificeret uddannelsesvalg. For de unge mellem 15 og 17 år, som ikke er i gang med en uddannelse, sætter jobcentret ind med vejledning og tilbud om uddannelsesforberedende forløb, blandt andet den Kombinerede Ungdomsuddannelse. Fokusområder i 2017 Aktivitetsparate unge Sammenhængende indsats via relationel koordinering. For de aktivitetsparate unge kan vejen til uddannelse være lang. Jobcentret har ansvaret for at tilrettelægge en koordineret, tværfaglig indsats, der skal hjælpe den unge til at overkomme de typisk meget komplekse og sammensatte problemstillinger og bringe den unge tættere på uddannelse og beskæftigelse. Indsatsen tilrettelægges altid individuelt, med afsæt i den enkelte unges behov. 12

13 Ejerskab og motivation via Empowerment. Jobcentrets indsats tager afsæt i Empowerment: Chancen for succes er størst, når den unge selv får størst mulighed indflydelse på sit eget forløb og tage ansvar for fremdriften i det. Jobcentret er lydhøre over for de unges behov, og arbejder løbende for at udvikle og nytænke metoder og tiltag for at imødekomme dem. Livskompetencer til unge med funktionsnedsættelser. Jobcentret arbejder for, at alle unge med funktionsnedsættelser får kompetencer og redskaber til at leve et aktivt og deltagende liv. 13

14 Ministeren: Strategi 3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsledige kontanthjælpsmodtagere, skal tættere på arbejde Resultatmål 2017 (Esbjerg/Fanø) Max 550 jobparate er langtidsledige ved udgangen af Mindst 240/5 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver selvforsørgende eller opmatches til jobparate Mindst 150/0 personer i jobafklaringsforløb eller langvarige sygedagpengeforløb bliver raskmeldt Mindst 30/0 personer går fra ressourceforløb til job eller flexjob Max tilgangen til førtidspension: 228/5 Esbjerg Kommune arbejder for, at alle skal have mulighed for at have et aktivt arbejdsliv og udnytte deres potentialer. Vi vil først og fremmest forebygge, at borgere kommer så langt væk fra arbejdsmarkedet, at det bliver svært at komme ind igen. Og vi vil hjælpe borgere med komplekse barrierer eller betydelig nedsat arbejdsevne med hurtigst muligt at genvinde tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kræver ikke mindst et godt samarbejde med virksomhederne. Målgrupper for indsatsen Det er afgørende, at kommunerne understøtter langvarige kontanthjælpsmodtagere med aktiv hjælp til at komme i job og blive selvforsørgende, fx gennem målrettet jobformidling og virksomhedsrettede forløb. Med kontanthjælpsloftet og 225 timers reglen har regeringen indført en mærkbar økonomisk gevinst ved at skifte kontanthjælpen ud med en arbejdsindkomst i den lave ende af lønskalaen. Der er samtidig vigtigt, at kommunerne sikrer målrettet hjælp og støtte til mennesker med komplekse udfordringer eller markant nedsat arbejdsevne, så de ved hjælp af en helhedsorienteret og tværfaglig indsats kan genvinde fodfæstet på arbejdsmarkedet. Jobparate kontanthjælpsmodtagere Forsikrede ledige Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Borgere i jobafklaringsforløb og sygedagpengeforløb samt borgere på ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse Indsatsen i 2017: Individuel, helhedsorienteret og jobrettet indsats skal få flere (hurtigt) i gang på arbejdsmarkedet Det er afgørende, at vi i 2017 udnytter de gode takter på arbejdsmarkedet til at få endnu flere af de mennesker med, som stadig står uden for. Det kræver på tværs af målgrupper en individuel tilrettelagt og helhedsorienteret indsats for at hjælpe den enkelte borger til at overkomme sine barrierer, finde motivationen og måske udvikle de kompetencer, der skal til, for at komme (tilbage) i arbejde. 14

15 Det kræver samtidig en fortsat intensiv indsats rettet mod virksomhederne, jf. også ovenfor, der skal give endnu flere borgere muligheden for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet og for at afprøve og udvikle deres arbejdsevne. I 2017 vil vi have særlig fokus på de meget langvarige forløb, på tværs af forsørgelsestyper, og på at bringe varigheden af blandt andet sygedagpenge, jobafklaringsforløb og perioder på ledighedsydelse ned. For de kontanthjælpsmodtagere, der umiddelbart kan, har den seneste jobreform forøget den økonomiske motivation for at finde selv få timers arbejde. Det skal jobcentret understøtte - som et skridt på vejen til selvforsørgelse. Jobcentret vil fortsat have et stærkt fokus på at forebygge langtidsledighed blandt jobparate borgere, via en tidlig, fokuseret og jobrettet indsats. Fokusområder i 2017 jobparate kontanthjælpsmodtagere og forsikrede ledige Bedre screening af barrierer og risiko for langtidsledighed. Jobcentret vil være endnu bedre til at screene ny-ledige kontanthjælpsmodtagere, så indsatsen kan fokuseres og ressourcerne prioriteres på at hjælpe borgerne hurtigt i arbejde og undgå langtidsledighed. Konkret vil Jobcentret implementere et nyt screeningsværktøj, Inducas. Jobrettede samtaler med særlig fokus på mobilitet i jobsøgningen og et bedre samarbejde med A-kasserne. Jobcentret fortsætter arbejdet med at kvalificere de jobrettede samtaler, som blev igangsat efter Beskæftigelsesreformen, hvor samtalen og kontaktforløbet har fået en endnu mere afgørende rolle i indsatsen. Vi vil analysere de foreløbige resultater, herunder blandt andet de lediges søgeadfærd, og iværksætte relevante forbedringer. Konkret vil vi have fokus på at øge de lediges geografiske og faglige mobilitet i jobsøgningen. I 2017 vil vi desuden have fokus på at styrke samarbejdet med A-kasserne yderligere, så vi får størst mulig værdi og effekt ud af de mange nye fællessamtaler. Investering i at få langtidsledige tilbage i job. For de kontanthjælpsmodtagere, der er langtidsledige eller tæt på at blive det, vil Jobcentret sætte ekstra ressourcer ind for at få de ledige i ordinært arbejde. Bl.a. via et internt investeringsprojekt, Introduktion til Arbejde, hvor en beskæftigelsesrådgiver og en projektmedarbejder samarbejder intensivt med en mindre gruppe borgere med fokus på motivation. Hjælp til borgere omfattet af 225 timers reglen et skridt på vejen til selvforsørgelse. Jobcentret vil gøre en særlig indsats for at hjælpe de borgere, der er omfattet af reglen om mindst 225 timers ordinært arbejde per år. Blandt andet via en online portal med formidling af småjobs, tilbud om personlig hjælp til ansøgning og jobsøgning og en opsøgende virksomhedsindsats, der skal inspirere virksomhederne til at ansætte flere kontanthjælpsmodtagere i småjobs. 15

16 Fokusområder i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere Tværfaglig indsats tilpasset den enkelte borgers behov. Jobcentret arbejder for at øge de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle skal have en individuelt tilrettelagt indsats, som inddrager og sikrer koordination mellem forskellige fagligheder og sektorer. Udviklingsforløb skal afklare og udvikle borgerens kompetencer. Jobcentret igangsætter udviklingsforløb, som skal afklare og udvikle den enkelte borgers kompetencer, så borgeren kan opnå eller genvinde tilknytning til arbejdsmarkedet. Virksomhedsrettede tilbud. Jobcentret prioriterer virksomhedsrettede tilbud, herunder især virksomhedspraktikker til denne målgruppe, som et vigtigt redskab til at øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet. I 2017 skal endnu flere borgere i virksomhedspraktik. Fokusområder i 2017 sygedagpenge og jobafklaring Varigheden af sygedagpenge- og jobafklaringsforløb skal bringes ned. Jobcentret arbejder for, at sygemeldte borgere kommer hurtigst muligt tilbage i arbejde. Det lykkes heldigvis ofte. Men der er fortsat for mange forløb, herunder især jobafklaringsforløb, som bliver langvarige. Jobcentret vil i 2017 have fokus på at bringe varigheden af både sygedagpenge- og jobafklaringsforløb - og hjælpe de sygemeldte hurtigere i gang igen. Borgere, som er visiteret til fleksjob, må ikke ende lang tid på passiv ledighedsydelse. Jobcentret oplever en markant stigning i antallet af borgere, der visiteres til et fleks-job. Det er som udgangspunkt en god udvikling. Men det øger presset på jobcentret for at finde egnede fleksjob til de ledige, herunder fleksjobs med meget lavt ugentligt timetal, så borgerne ikke ender lang tid uden job og på ledighedsydelse. I 2017 vil jobcentret have særligt fokus på at nedbringe antallet af borgere, der modtager ledighedsydelse i mere end 12 måneder. Flere virksomhedsrettede tilbud, særligt til borgere i ressourceforløb. Jobcentret vil arbejde for at etablere endnu flere virksomhedsrettede tilbud også til borgere i denne målgruppe, som et vigtigt redskab i forløbet tilbage til arbejdsmarkedet. I 2017 vil der vi især have fokus på at finde og formidle flere virksomhedsrettede tilbud, fx virksomhedspraktikker, til borgere i ressourceforløb. 16

17 Strategi 4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsøgende Esbjerg Kommune arbejder for, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer i job eller kompetencegivende uddannelse, så der bliver i stand til at forsøge sig selv, bidrage til det lokale arbejdsmarked og blive en del af det danske samfund. Social & Arbejdsmarkedsudvalget i Esbjerg Kommune vedtog i juni 2016 en ny handlingsplan for beskæftigelsesindsatsen for flygtninge og familiesammenførte. Denne handlingsplan, som tager afsæt i de nye regler og rammer for kommunernes integrationsindsats, vil blive videreført i 2017 og er også afsættet for dette afsnit. Indsatsen i 2017: Integrationsprogram med arbejdsmarkedsfokus, fleksibilitet og fremdrift Alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte tilbydes et ét årigt integrationsprogram, som sigter på, at de hurtigst muligt kommer i arbejde/uddannelse og bliver selvforsøgende. Programmet kan forlænges indtil pågældende kommer i arbejde eller ordinær uddannelse, dog maksimalt i fem år. Integrationsprogrammet består af følgende grundelementer: Resultatmål % flygtninge eller familiesammenførte der ved årets start er omfattet af integrationsprogrammet og modtager forsørgelsesydelse skal afsluttes til ordinært arbejde eller Målgrupper for indsatsen Flygtninge og familiesammenførte, der er omfattet af integrationsloven Et introducerende virksomhedsmodul på 2 uger. Igangsættes umiddelbart efter ankomsten til kommunen og skal forberede de nyankomne til det danske arbejdsmarked. Ministeren: Kommunerne står over for en historisk stor udfordring med at modtage og integrere de nye flygtninge og familiesammenførte, som forventes at øge Danmarks befolkning med personer frem mod Samtidig ved vi, at en vellykket integration først og fremmest går igennem arbejdsmarkedet. Der er derfor afgørende, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte hurtigst muligt kommer ud på de danske arbejdspladser og får opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne forsørge sig selv. Regeringen har indgået en topartsaftale med kommunerne om et integrationsprogram, hvor den virksomhedsrettede indsats sættes i fokus og fremrykkes. Ligeledes har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om en ny integrationsuddannelse (IGU), som udgør en trædesten til det almindelige arbejdsmarked for flygtninge og familiesammenførte, der ikke kan leve op til de høje krav på det danske arbejdsmarked. Mindst 15 timers virksomhedsrettet aktivitet per uge. Ordinært arbejde eller uddannelse, virksomhedspraktik, arbejdsmarkedsrettede kurser eller job med løntilskud. Til flygtninge med særlige behov, bl.a. for at få afdækket arbejdsmarkedskompetencer, kan særligt tilrettelagte kurser tilbud bringes i spil. De virksomhedsrettede aktiviteter kombineres med: 17

18 Sprogundervisning: Tilrettelægges fleksibelt i samarbejde med udbyder, med et arbejdsmarkedsrettet sigte og under hensyn til den virksomhedsrettede indsats. En Jobcafé. Løbende tilbud om hjælp til jobsøgning mv. Efterværn i overgangen til job/uddannelse. Tilrettelægges med afsæt i den enkeltes behov, bl.a. for at sikre fastholdelse i job eller uddannelse. Fokusområder i 2017 Flygtninge og familiesammenførte skal i gang på arbejdsmarkedet. Jobcentret arbejder for, at flygtninge og familiesammenførte så hurtigt som muligt kommer ud på det ordinære arbejdsmarked i praktik, løntilskudsjob, ordinært fuldtids- eller deltidsjob eller i uddannelse. Fleksibel, arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse. Jobcenter Esbjerg og udbyder af danskuddannelse udvikler i samarbejde forskellige fleksible modeller for sprogundervisning som supplement til den traditionelle 3-2 model (3 dages sprogundervisning og 2 dages aktiviteter), herunder fx virksomhedsforlagt danskuddannelse og kombineret danskuddannelse og faglig opkvalificering på AMU-center. Optimal udnyttelse af den nye integrationsgrunduddannelse, IGU. Implementering af den nye Integrationsuddannelse (IGU) bliver et væsentligt fokuspunkt for jobcentret i arbejdet med at integrere alle nye borgere i kommunen og på det lokale arbejdsmarked. Koordination og samarbejde. En lang række aktører - både i jobcentret, i resten af Esbjerg Kommune og uden for kommunen - er involveret i indsatsen for at gennemføre 18

19 integrationsprogrammet og hjælpe flygtninge og familiesammenførte i arbejde. I 2017 vil vi fortsætte arbejdet for at skabe endnu bedre koordination og sammenhæng i hele indsatsen. Dels internt, hvor etableringen af et nyt samlet integrationshus med alle faglige kompetencer på området samlet på ét sted, skal bidrage til at gøre integrationsindsatsen mere effektiv. Dels i forhold til eksterne samarbejdspartnere, hvor vi bl.a. vil have fokus på at etablere konkrete samarbejdsaftaler og projekter og gennemføre events, som skaber plads til flygtninge og familiesammenførte på det lokale arbejdsmarked. 19

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Et dynamisk arbejdsmarked med vækst og rummelighed i balance Oktober 2016 Denne beskæftigelsesplan er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2017. Den indeholder

Læs mere

Beskæftigelsesplan udkast

Beskæftigelsesplan udkast Beskæftigelsesplan 2018 1. udkast Juni 2017 Denne beskæftigelsesplan er Esbjerg Kommunes plan for den beskæftigelsesrettede indsats i 2018. Den indeholder mål og strategier for, hvordan vi sammen med arbejdsmarkedets

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med Pixie-version, januar 2016 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 20. oktober 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

Beskæftigelsespolitik

Beskæftigelsespolitik Beskæftigelsespolitik 2014-2017 September 2014 1 Forord I Greve Kommune skal borgerne være helt eller delvist selvforsørgende. Det skal være undtagelsen, at borgere er på fuld offentlig forsørgelse. Derfor

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 1 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2017. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015

SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD. Beskæftigelsesplan 2015 SOLRØD KOMMUNE - JOBCENTER SOLRØD Beskæftigelsesplan 2015 Indhold Beskæftigelsesplan 2015... 0 0. Resumé (tillæg 1)... 2 A. Unge uden uddannelse... 2 B. Personer på kanten af arbejdsmarkedet... 2 C. Langtidsledige...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune

Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune Beskæftigelsesplan 2015 Ballerup Kommune 1. Indledning Beskæftigelsesplanen er Ballerup Kommunes plan for, hvordan kommunen vil arbejde med indsatsen for de ledige, og for virksomhederne. Bag Beskæftigelsesplanen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse

Beskæftigelsesplan Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Beskæftigelsesplan 2016 Rudersdal Kommune, Beskæftigelse Indhold Indledning... 3 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 4 Ministerens mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 4 Ministerens mål 2:

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Samsø Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Samsø Kommune Beskæftigelsesplan 2017 Samsø Kommune Beskæftigelseplan 2017 - AL/EF 1 Indhold Forord... 3 De særlige rammevilkår på Samsø, i forhold til økonomien i beskæftigelsesindsatsen... 4 Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Erhvervs - og Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Langeland Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015

Sagsnr.: 2015/ Dato: 4. september 2015 Notat Sagsnr.: 2015/0000535 Dato: 4. september 2015 Titel: Beskæftigelsesplan 2016 Sagsbehandler: Annie Lucca Løkke Vestergaard Uddannelseskonsulent Byrådet skal hvert år vedtage en beskæftigelsesplan,

Læs mere

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet

NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet ARBEJDSMARKED Dato: 01-06-15 Kontaktperson: E-mail: NOTAT om reformer og investeringer på beskæftigelsesområdet De senere år har budt på en række reformer af beskæftigelsesindsatsen: førtids- og fleksjobreform

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015

Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 8. december 2015 2 Indholdsfortegnelse Beskæftigelsesplan 2016... 4 Den aktuelle situation på arbejdsmarkedsområdet

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1

Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn. Bilag til pkt. 6.1 Status på den beskæftigelsespolitiske indsats i RAR-Fyn Bilag til pkt. 6.1 Juni 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR Øst Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus på,

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015

Resultatrevision Beskæftigelsesplan 2015 Resultatrevision 1 Om resultatrevisionen Som forberedelse til udarbejdelse af Beskæftigelsesplan 2017 har Skive Kommune lavet en resultatrevision på målene i resume af fremgår nedenfor. Resultatrevisionen

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Bornholm Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015

RAR Vestjylland. Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for August 2015 Til de vestjyske jobcentre vedrørende de beskæftigelsespolitiske mål for 2016 RAR Vestjylland 14. August 2015 RAR Vestjylland har ligesom jobcentre, kommunalbestyrelser og Beskæftigelsesrådet modtaget

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Maj 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat skal

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland juni 2017 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Faxe August 2016 13.08.2016 1 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016

BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 BESKÆFTIGELSESPLAN 2016 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland

Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Status på reformer og indsats RAR Vestjylland Opdateret - januar 2018 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder.

Læs mere

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud

Mål og Midler kombineret med Beskæftigelsesplan 2017 Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet og beskæftigelsestilbud Fokusområder i 2017 Beskæftigelsespolitiske udfordringer Udviklings tendenserne for arbejdsmarkedet i Viborg viser at arbejdsstyrken er faldende, samtidig med at der forventes en stigende arbejdskraftefterspørgsel

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Vest Marts 2015 1 Status på beskæftigelsesreformen Den 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Reformen sætter fokus

Læs mere

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal

Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Nøgletal for beskæftigelsesindsatsen i Egedal Januar 2016 Indhold Denne rapport er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og indeholder en status på de beskæftigelsespolitiske

Læs mere

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland

De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland De 4 handleplaner under Strategi- og udviklingsplan 2016 RAR Sydjylland Bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder Langtidsledigheden skal bekæmpes Flere unge skal have en uddannelse Borgere i udkanten

Læs mere

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked

Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år. Arbejdsmarked Indsatsen for borgere med komplekse problemstillinger aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere over 30 år Arbejdsmarked Hvem er de aktivitetsparate borgere Borgere der ikke vurderes parate til at komme

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Beskæftigelses og sundhedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fredericia Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland December 2017 1 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer:

De officielle ministermål for 2015 er endnu ikke kendt. Men det forventes, at der udmeldes 4 ministermål omhandlende følgende temaer: Oplæg til indledende drøftelse om Beskæftigelsesplan 2015 Kommunen skal årligt udarbejde en beskæftigelsesplan, der skal danne rammerne for det følgende års beskæftigelsesindsats. Planen skal bl.a. indeholde

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Lejre

BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Lejre BESKÆFTIGELSESPLAN 2018 Jobcenter Lejre Godkendt af Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune den 27.11.2017 Indholdsfortegnelse Side 1 af 13 1. Indledning Side 2 1. Baggrund Side 2 2. Jobcenter Lejres sigtelinjer

Læs mere

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd 09-03-2016 Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Marts 2016 Forord Beskæftigelsesområdet er omfattende og har stor betydning. Mange borgere er i kontakt med beskæftigelsessystemet, og der

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015

Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med. November 2015 1 Beskæftigelsesplan 2016 Fortsat fremgang og alle skal med November 2015 2 Introduktion Pilen peger opad for det syddanske arbejdsmarked og for beskæftigelsesudviklingen i Esbjerg og Fanø Kommuner. Faldet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune

Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Beskæftigelsesplan Nordfyns Kommune Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats... 5 Særlige projekter... 6 Om Investeringsstrategi 2015-... 7

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE. OPFØLGNING 2. kvartal 2013 OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FANØ KOMMUNE OPFØLGNING 2. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Fanø Kommune I denne rapport sættes der fokus på to væsentlige udfordringer for beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Nordfyns Kommune Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Forord... 2 Udfordringer... 3 Mål 2016... 4 Strategi for den borger- og virksomhedsrettede indsats...

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG

SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG 2018 Beskæftigelsesplan 2018 SVENDBORG KOMMUNE - JOBCENTER SVENDBORG Indhold 1. Indledning... 2 2. Beskæftigelsespolitiske mål... 3 Mål 1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet

Læs mere

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg

Beskæftigelsesplan Jobcenter Viborg Beskæftigelsesplan 2016 Jobcenter Viborg De overordnede udfordringer for Viborg Kommunes arbejdsmarked Udviklingen i befolkningen og den samlede tilknytning til arbejdsmarkedet har længe været en udfordring

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3

Beskæftigelsesplan 2016. Nyborg Kommune. Oktober 2016, version 3 Oktober 2016, version 3 Indhold 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål... 4 3. Udfordringer i beskæftigelsesindsatsen... 5 1. Ungeindsatsen... 5 2. Kontanthjælpsmodtagere... 5 3. Integrationsborgere...

Læs mere

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016

Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Middelfart Kommunes beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 angiver Middelfart Kommunes beskæftigelsespolitiske fokusområder i 2016. Målene styrer prioriteringen af strategien

Læs mere

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm

AMK-Øst August Status på reformer og indsats RAR Bornholm AMK-Øst August 2016 Status på reformer og indsats RAR Bornholm August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft henholdsvis 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I TØNDER KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Tønder Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter

Strategi uddannelses- & kontanthjælp - Job & Uddannelse - Faaborg-Midtfyn Jobcenter Strategi: At unge under 30 år hurtigst muligt bliver optaget på og gennemfører en kompetencegivende uddannelse og at voksne over 30 år hurtigst muligt opnår varig beskæftigelse på ordinære vilkår. Der

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I AABENRAA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Aabenraa Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter

Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Virksomhedsstrategi 2017 For Rødovre Jobcenter Indhold Virksomhedsstrategi 2017... 0 For Rødovre Jobcenter... 0 En styrket indsats for samarbejdet med Virksomheder... 2 Strategier på centrale samarbejdsområder...

Læs mere

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen

Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen NOTAT Jobcenter Prioriteringer af beskæftigelsesindsatsen 4. marts 2015 Beskæftigelsesområdet er genstand for mange reformer og ændring af tankesæt senest med beskæftigelsesreformen. Som et led i denne

Læs mere

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 26. april Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 26. april 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland April 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udvalgets andel af de samlede nettodriftsudgifter i Norddjurs Kommune for budget 2014 Jobcenter Norddjurs Andre udvalg 77% Arbejdsmarkedsudvalget 23% Øvrige områder Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Beskæftigelsesplan Læsø

Beskæftigelsesplan Læsø Beskæftigelsesplan Læsø 2017 Indhold Om Beskæftigelsesplan 2017... 2 Processen omkring beskæftigelsesplan 2017... 3 De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer... 3 Læsø Kommunes samlede strategi

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FREDERICIA KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. KVT. 2013 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland

AMK-Øst 22. august Status på reformer og indsats RAR Sjælland AMK-Øst 22. august 2016 Status på reformer og indsats RAR Sjælland August 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen er trådt i kraft hhv. 1. januar og 1. juli 2015. Reformen sætter fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJLE KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejle Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Beskæftigelses og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Faaborg- Midtfyn Kommune

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indledning Beskæftigelsesplanen er Kommunens plan for, hvordan Kommunen vil imødekomme nogle af de beskæftigelsespolitiske udfordringer i det kommende år. Beskæftigelsesplanen for

Læs mere

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016

Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle. 4. Januar 2016 Oplæg Integrationsrådet i Køge Kommune Virksomhedsindsats og det mere generelle 4. Januar 2016 Hovedpunkter 1. Arbejdsmarkedet i Køge og på Sjælland llge nu 2. De nationale og lokale mål for indsatsen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SØNDERBORG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Sønderborg Kommune I denne rapport sættes

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp

Unge på uddannelseshjælp Kvantitative mål for beskæftigelsesindsatsen i 2015 Fastsættelse af kvantitative mål og tværgående indsatser Beskæftigelsesplan 2015 har hovedsageligt koncentreret sig om udfordringerne i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere