KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P"

Transkript

1 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2 Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen Fodboldbane P Baltorpvej Ballerup Center Hold-an vej Tilmelding Løbende tilmelding - op til 14 dage før kurset afholdes. Tilmeldingsformular bagerst i kataloget Ved at sende eller faxe denne formular til skolen Fax nr Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Hvis der er ledige pladser, kan du tilmelde dig indtil 14 dage før kurset afholdes. Afbud modtages indtil 14 dage før. Herefter, og ved senere tilmelding, er tilmeldingen bindende, og der opkræves betaling. Kursusbekræftelse sendes ud efter sidste tilmeldingsfrist. Seneste opdateringer: Kasperskolen Baltorpvej Ballerup Tlf Fax grafi sk produktion: Medieskolen Lyngby Alexander Engholm Sakharov 2

3 Kasperskolens katalog for 2010/2011 Hermed udsender vi Kasperskolens katalog for 2010/2011. Det er 8. gang vi udsender kataloget. Vi underviser og vejleder ud fra de erfaringer, vi har fra vores eget arbejde som lærere eller pædagoger i forhold til børn med særlige behov, sammenholdt med den teori, som vi selv er inspireret af. Vi har i indeværende år dels afholdt kurser på Kasperskolen dels på arbejdspladser, som har ønsket et fælles input til hele personalegruppen. Vi har i den forbindelse været på folkeskoler, privatskoler, specialskoler, gruppeordninger, opholdssteder, børnehaver og fritidsinstitutioner med vores kurser eller rækker. Omdrejningspunktet har været arbejdet med børn og unge med særlige behov. Herunder har vi også i år haft samarbejde med Høje Tåstrup gymnasium ved oprettelsen af en ny gruppe for elever med autisme samt samarbejdet med Ballerup kommune i forhold til inklusion i kommunens skoler og daginstitutioner. Vi har foretaget nogle ændringer i forhold til de foregående års kataloger på baggrund af de erfaringer vi har haft det indeværende år. Vi har haft mange henvendelser fra skoler og institutioner, der ønsker et fælles på arbejdspladsen. Det er en rigtig god måde at få ny fælles viden på. Så andelen af kurser, der afholdes decentralt har været kraftigt stigende. Det har betydet at der har været mindre tilgang til de kurser, der afholdes her på Kasperskolen. Derfor udbyder vi i år færre kurser her på skolen. Forrest i kataloget er der forslag til kurser som vi kan komme ud på den enkelte skole/institution og afholde. Disse kurser tilrettes i hvert enkelt tilfælde, så der er altså tale om en idébank, hvor indholdet og tidsforbruget kan aftales så det passer lige netop til det behov, der er på den lokale skole/institution. Vi tilbyder: Eksterne kurser eller rækker tilrettelagt i samarbejde med skoler/institutioner. Vejledning i dialog med personale f.eks. i forhold til inklusion Kurser på Kasperskolen for lærere og pædagoger Kurser på Kasperskolen for forældre og pårørende Vi ser frem til endnu et år med gensidig inspiration til udvikling af arbejdet med børn med særlige behov. Med venlig hilsen Marianne Wogensen, Socialpædagogisk leder, Kasperskolen. Kasperskolen er en specialskolen beliggende i Ballerup for normaltbegavede elever med autisme og/eller ADHD. Skolen er et helhedstilbud, hvor dagligdagen indeholder både skolefaglige og socialpædagogiske aktiviteter 3

4 Eksterne kurser Det er muligt at få tilrettelagt et eller en række lige netop til de behov, der er gældende på jeres skole eller institution. Alle kurser i kataloget kan som udgangspunkt tilrettelægges specielt efter jeres behov. Kurserne afholdes på den enkelte institution eller skole og kan være som indlæg på lærer- eller pædagogmøder, workshops, temadage m.m. Vi tilbyder desuden vejledning i dialog med personalet vedr. konkrete børnegrupper, problematikker eller ved udvikling af det pædagogiske grundlag. Tid, sted og indhold tilpasses efter ønske. Ring og hør nærmere om muligheder og priser. En anerkendende tilgang til arbejdet med udfordrende elever Lærere og pædagoger At sætte fokus på fl g. punkter: En anerkendende tilgang med udgangspunkt i ressourcer og muligheder. Tilrettelæggelse af den socialpædagogiske hverdag/undervisningsmiljøet.. Muligheder/sårbarheden i et tværfagligt samarbejde. Den faglige containerfunktion/rummelighed. I arbejdet med udfordrende og problemskabende børn, er det vigtigt at kunne bevare et positivt og konstruktivt billede af eleven samt bevare sit professionelle perspektiv. Med udgangspunkt i egne erfaringer vil vi beskrive sammenhængen mellem teori og praksis. Teoretisk oplæg med udgangspunkt i praktiske eksempler. 4

5 Forstå forstyrrelserne Sansemodulations vanskeligheder hos børn Lærere, pædagoger og andre fagfolk, som arbejder med elever med autisme spektrum forstyrrelse eller ADHD i gruppeordninger, i enkeltintegration eller i folkeskolen. Dette har til formål at give kursisten en forståelse for hjernens bearbejdning af sanser og hvordan disse kommer til udtryk. Endvidere vil kursisterne få inspiration samt ideer til strategier, der kan lette elevens hverdag En beskrivelse af kursets indhold: Hjernens anatomi og bearbejdning af sanser. Sanserne. Hvordan kommer de til udtryk? Hvad har eleven brug for? Ideer/ inspiration til strategier Kursets form vil være vekselvirkning mellem oplæg, cases og erfaringsdeling. Kursus for ledere Dialogforum for ledere med børn med særlige behov Ledere på skoler og institutioner, der har gruppeordninger og/eller enkeltintegrerede elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller ADHD At formidle en grundlæggende viden om handicappene og om hvad det indebærer at oprette et tilbud til disse børn Grundlæggende viden om handicappene Arbejdets grundlæggende udfordringer Personaleledelse - Overenskomster (BUPL og DL) Forældresamarbejde Problematik om afgangsprøver Oplæg og dialog 5

6 Få styr på forstyrrelserne Forældre til børn med Autisme Spektrum forstyrrelser og/eller ADHD. Hvordan påvirkes børnenes dagligdag af vanskeligheder med sansebearbejdning og hvordan kan omgivelserne tilrettelægges og hvilke strategier kan barnet/forældre bruge? Kan du nikke genkendende til: Fysisk uro/ dimser med ting ved f.eks spisning eller TV-kigning Kræsenhed eller modstand mod at prøve ny mad Lydfølsomhed f.eks. i butikscentre og ved familiefester Svært ved at falde i søvn Problemer med at få nyt tøj Problemer med at få vasket hår eller klippet negle Koncentrationsbesvær Klodsethed i.f.t at holde på ting eller falde over egne ben Hvad kan ligge til grund for disse vanskeligheder? Vi vil kort gennemgå, hvordan hjernen bearbejder sanseindtryk, samt give konkrete ideer til dagligdagen. Vi vil desuden lægge op til erfaringsudveksling. Vi vil yderligere kort præsentere Sensory Profi le - et redskab som er med til at give os et indtryk af barnets sansebearbejdning og hvordan det viser sig i dagligdagen. Kursets form vil være vekselvirkning mellem oplæg, cases og erfaringsdeling. Undervisning - fra teori til praksis. Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. At videregive erfaringer fra undervisningen, og gøre opmærksom på områder, hvor børn med autisme og ADHD ofte har faglige problemer, samt angive pædagogiske indgangsvinkler. Med udgangspunkt i en beskrivelse af væsentlige problemstillinger, set i relation til indlæring hos børn med autisme/adhd, gives eksempler og begrundelser for valg af egnede undervisningssystemer. Der bliver gennemgået eksempler på, hvordan man med enkle midler kan forberede kompenserende, differentieret og varieret undervisningsmateriale. Desuden kommer vi ind på andre pædagogiske tiltag, der kan motivere eleverne, ligesom vi også vil tale om indretningen af elevens arbejdsplads. Fagligt oplæg fra tre lærere, erfaringsdrøftelse med deltagerne, fremvisning af faglig begrundet undervisningsmateriale og forslag til lokaleindretning. 6

7 Kurser på Kasperskolen for fagfolk 1 Introduktion til autisme/aspergers syndrom Pædagoger og lærere, som arbejder med børn med autisme/aspergers syndrom i børnehaver, fritidshjem og på skoler. At giver fagfolk, der arbejder indenfor autisme området en grundlæggende viden om det autistiske handicap. Herudover en introduktion til de pædagogiske metoder, som anvendes i det daglige arbejde med børn og unge med Aspergers syndrom eller normalt begavede børn med autisme. Handicappets karakteristika triaden af funktionsforstyrrelser De psykologiske forstyrrelser eksekutive funktioner, mentaliseringsevnen, central sammenhæng Struktureret og visualiseret pædagogik strategier i hverdagen Gitte W. Abildgaard, ressourcepædagog Bente Bøgh Arildsen, talepædagog Tirsdag d. 14. september 2010 kl eller Tirsdag d. 8. marts 2011 kl En kombination af undervisning og erfaringsudveksling 7

8 2 Intro til AD/HD Lærere og pædagoger / støttepædagoger med ingen eller kun lidt erfaring inden for området. At give fagfolk en grundlæggende viden om ADHD. Ydermere vil der kommes ind på faglige og pædagogiske strategier der benyttes i skolen/fritidsdelen Hvordan forstår vi ADHD? Hvilke udfordringer stiller det os som lærer/pædagog, herunder konfl ikthåndtering og pædagogisk praksis. Teoretisk oplæg med udgangspunkt i praktiske eksempler Onsdag d. 22.september 2010 kl eller Onsdag d. 6. april 2011 kl Bo Albertus, pædagog og Jakob Bonfi ls, lærer 3 Kognitiv Affektiv Træning (KAT-kassen) Lærere og pædagoger som arbejder med elever med autisme, Aspergers syndrom og ADHD. At lære materialet at kende og blive i stand til at bruge det i det daglige arbejde. At inspirere deltagerne til at inddrage Kognitiv Affektiv Træning herunder brug af KAT-kassen i den specialpædagogiske indsats i forhold til normalt begavede børn med autisme og Aspergers syndrom eller ADHD (DAMP). KAT betyder Kognitiv Affektiv Træning. Det er en pædagogisk metode, som kombinerer elementer fra kognitiv terapi og den visuelt baserede autismepædagogik. KAT-kassen består af en række konkrete visuelle elementer, der alle er udviklet med det formål at hjælpe barnet / den unge med autisme / Aspergers syndrom med at forstå og kommunikere om egne og andres tanker, følelser og adfærd. Man arbejder med og udvikler barnets kompetencer i forhold til at genkende egne og andres følelser, at handle konstruktivt i forhold til disse, konfl ikløsning m.v. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler, arbejde i grupper og fi lmfremvisning. samt opfølgning torsdag d. 28. oktober 2010 kl Tirsdag d. 28.september 2010 kl Mette Løvstrand, lærer på Kasperskolen Lis Jensen, pædagog på Kasperskolen 1800 kr. 8

9 4 Konflikthåndtering Personer der arbejder med mennesker med problemskabende adfærd, autisme og ADHD At formidle en anerkendende tilgang til elever med problemskabende adfærd Kurset er inspireret af Studio 3/Low arrousal approach, Ross Greene og Bo Hejlskov Jørgensen. Kurset handler om: Forståelse for børnenes problemskabende adfærd Vores egen andel i konfl ikterne En kropslig tilgang til forståelse af konfl iktoptrapning Faserne i en konfl ikt og de dertil hørende strategier Gennemgang af stress-modellen og hvordan man kan arbejde med den pædagogisk Oplæg med praktiske eksempler og fysiske øvelser Tirsdag d. 5. oktober 2010 kl Instruktør: Marianne Wogensen, Sociapædagogisk leder, Kasperskolen 5 Sociale historier og tegneseriesamtalen Lærere og pædagoger som arbejder med børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser og ADHD. At fremme kommunikative og sociale kompetencer Tegneseriesamtalen. En metode der kan anvendes her og nu ved svære og ukendte situationer. Ved hjælp af enkle tændstiksmænd identifi cerer tegneseriesamtalen, hvad folk siger, tænker, føler og gør. Farver og enkle tegninger tydeliggør kommunikationen og hjælper med at organisere den sociale udveksling. Tegneseriesamtalen kan være en udmærket forløber for udvikling af en social historie. Sociale historier. En metode til at undervise i sociale færdigheder. Til det formål bruges hjælpemidler i form af en skreven tekst, der kan suppleres med billeder/tegninger. De sociale historier kan hjælpe med: At fremskaffe viden om sociale situationer, at forudsige og forstå sociale situationer og at fi nde nye passende handlemuligheder. Teoretisk oplæg med praktiske eksempler, arbejde i grupper og fi lmfremvisning. samt opfølgning torsdag d.11. november 2010 kl Tirsdag d. 12. oktober 2010 kl Mette Løvstrand, lærer på Kasperskolen. Lis Jensen, pædagog på Kasperskolen. Pris 1800 kr. 9

10 6 Struktureret og visualiseret specialpædagogik Lærere og pædagoger som arbejder med børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. At lærere og pædagoger opnår viden og grundlæggende pædagogiske redskaber og metoder, der kan bruges i arbejdet med børnegruppen. Kort teoretisk oplæg om autisme. Den særlige kognitive stil. Hvordan omsættes denne viden til konkret praksis i hverdagen? Vi vil komme ind på: Forudsigelighed Overskuelighed Synliggørelse Selvstændiggørelse Teoretisk oplæg med praktiske eksempler og med mulighed for spørgsmål og dialog Onsdag d. 27. oktober 2010 kl Ressourcepædagog: Gitte W. Abildgaard og ressourcelærer: Trille Bostrup Garner 7 Inklusion i folkeskolen At give personale, der arbejder med enkeltintegrerede børn, viden om autisme og redskaber til at skabe et inkluderende undervisnings og socialt miljø i klassen. Gennem oplæg og dialog formidles viden om forudsætninger for inklusion: Intro til klassekammerater, det sociale miljø Forældresamarbejde Teamsamarbejde Samarbejdet med ledelse Strategier i klasseværelset Undervisningens tilrettelæggelse Støttelærerens funktion/rolle Oplæg med praktiske eksempler. I formen indgår spørgsmål og dialog Onsdag d. 3. november 2010 kl Ressourcepædagog: Gitte W. Abildgaard Ressourcelærer: Trille Bostrup Garner 10

11 8 Ideer til motorisk træning Lærere og pædagoger, som arbejder med elever med en Autisme Spektrum forstyrrelse eller ADHD i gruppeordninger eller i enkeltintegration. Med udgangspunkt i kognitiv motorisk træning og de motoriske/sansemotoriske vanskeligheder vi oplever hos vores elever gives ideer til: Idrætsundervisning Sansemotorisk træning Pauseaktiviteter Kropsbevidsthed Massage /afslapning Motorisk uro Koncentrationsbesvær Oplæg, med dialog og mulighed for spørgsmål. Torsdag d. 14. oktober 2010 kl Kirsten Høyer, fysioterapeut Kasperskolen, Ballerup PPR 9 Ideer til leg og læring Lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, som har med yngre børn at gøre. Forældre, som oplever det kan være vanskeligt at motivere til aktiv leg. Inspiration og ideer til leg, herunder legeformer, hvor børn med forskellige vanskeligheder kan deltage. Børn med autisme spektrum forstyrrelser, ADHD eller andre opmærksomhedsforstyrrelser har ofte vanskeligheder med at indgå i en leg. Vi vil komme ind på: Legens udvikling Kommunikationens betydning i legen Barnets motivation for leg og læring Barnets udvikling af fi nmotoriske kompetencer Udvikling af perception gennem legen Hvordan kan legen struktureres? Der vil være et kort teoretisk oplæg for derefter at arbejde i grupper med cases, hvor kommunikation, fi nmotorik og perception indgår. Tirsdag d.16. november 2010 kl Lisbeth Hjorth Brandt, ergoterapeut Bente Bøgh Arildsen, talepædagog 11

12 Intro til autisme/aspergers syndrom Intro til AD/HD Kognitiv Affektiv Træning (KAT-kassen) Konfl ikthåndtering Sociale historier og tegneseriesamtaler Struktureret og visualiseret specialpædagogik Inklusion i folkeskolen Ideer til motorisk træning Ideer til leg og læring Kursustilmelding (til kopiering) Kursusnummer: Titel: Dato: Navn: Ansættelse: Stilling: Tlf. nr.: Faktura sendes til: (Hvis anden adresse) EAN nr. og evt. rekvisitionsnr. Bevilget af: Hvis faktura skal sendes til privat person skal vi have dit CPR-nr: Besøg Kasperskolens hjemmeside

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2014-2015 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning

Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter. Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning Fjordskolens Viden- & Kompetencecenter Katalog 2014-2015 Kursus, workshops, oplæg/foredrag & vejledning W O R KSH O P S Forord Fjordskolens Viden- og Kompetencecenter (FVKC) er en del af Aabenraa Kommunes

Læs mere

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen

Kursuskatalog 2012/13. Næstved Kommune. Specialafdelingen Kursuskatalog 2012/13 Næstved Kommune Specialafdelingen Indholdsfortegnelse Forord - hvem er vi.. side 3 Kurser for fagfolk: Grundlæggende viden om autisme 1 og 2. side 4 Halliwicksvømning.. side 5 Det

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2015-2016 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H6D 5-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune

Kursus- og rådgivningskatalog. for kompetencecentrene i Københavns Kommune Kursus- og rådgivningskatalog for kompetencecentrene i Københavns Kommune INDLEDNING I København er der fire bydækkende kompetencecentre på 0-18 års området, som udbyder kurser, råd og vejledning til lærere

Læs mere

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen

Uddannelseskatalog UUC Maglemosen Uddannelseskatalog UUC Maglemosen 2011-2012 2 Uddannelseskatalog 2011-2012 UUC Maglemosen ønsker, at sikre og udvikle den faglige kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for elever og pårørende på UUC

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD

Fælles. Autismespektrum forstyrrelser ADHD kursus avis Fælles 2012-2013 Autismespektrum forstyrrelser ADHD Foran dig ligger fælles kursuskatalog 2012-2013, Autisme Spektrum Forstyrrelser ADHD. Det er det sjette år i træk, vi udgiver et fælles kursuskatalog

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse

Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Grundkursus i autisme Unge med autisme Børn og unge med autisme og ADHD Autisme og angst Piger med autisme Autisme og seksualitet Konfliktforståelse Pædagogiske metoder Kognitiv Affekt Træning Diagnostisk

Læs mere

Kursusprogram 2013-2014

Kursusprogram 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Betalingsbetingelser ved kurser Tilmelding er bindende. Det vil dog være muligt at sende en anden deltager, hvis den tilmeldte bliver forhindret. Bag ansigtet Ingen ansigter er

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs

Efterår 2015. Forår 2016. Kurser på Synscenter Refsnæs Efterår 2015. Forår 2016 Kurser på Forord afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med kursusplan i hånden. Planen indeholder

Læs mere

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune

Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Inklusion i skolen Sådan gør vi i Fredensborg Kommune Side 2 Inklusion i skolerne Sådan gør vi i Fredensborg Kommune I Fredensborg Kommune arbejder vi for, at alle de børn, der kan have udbytte af det,

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2014-2015

KURSUSPROGRAM 2014-2015 KURSUSPROGRAM 2014-2015 Kig fremad Prøv at lave et par briller foran ansigtet. Kan du se fremtiden? Det kan vi heller ikke. Til gengæld kan vi alle sammen lave nogle briller, der viser vores mentale indstilling

Læs mere

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område

KURSER EFTERÅR 2015. Pædagogisk område KURSER EFTERÅR 2015 Pædagogisk område AMU EN VERDEN FULD AF OPLEVELSER KURSUSKATALOG EFTERÅR 2015 Velkommen til Social & SundhedsSkolen, Hernings nyeste kursuskatalog for det pædagogiske område. Her får

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen

Center for Høretab bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen bliver del af samlet specialrådgivning under VISO i Socialstyrelsen 1. juli 2014 blev specialrådgivningen på en del af et netværk under den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation, VISO i Socialstyrelsen.

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy

25. Nationale Autismekonference. Odense den 29. og 30. april 2013. Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen. Sue Mulcahy 25. Sue Mulcahy Nationale Autismekonference Odense den 29. og 30. april 2013 Radisson Blu H.C. Andersen Hotel Ros Blackburn Jed Baker Sofie Stagaard Larsen Camilla Pape Anne-Marie Dahl 25 år med Den Nationale

Læs mere

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk

Kursus- og kompetencekatalog. for. Vasebæk Kursus- og kompetencekatalog for Vasebæk Velkommen Dette er Vasebæks kursus- og kompetencekatalog. Vasebæk er Køge Kommunes specialinstitution og består af en specialbørnehave, en weekendaflastning og

Læs mere

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs

Forår 2014. Kurser på Synscenter Refsnæs Forår 2014 Kurser på Synscenter Refsnæs Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for synshandicappede børn, deres forældre og professionelle, der arbejder med børnene. Du sidder nu med Synscenter Refsnæs`

Læs mere

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015

KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 KURSUS MAGASINET ADHD-FORENINGEN 2015 21 ADHD-foreningens kurser 2015 EMNE MÅLGRUPPE DATO STED KURSUSNR. FORÆLDRE OG FAMILIENETVÆRKET Styrk din forældrerolle Forældre til børn med ADHD 3.-4. oktober Fyn

Læs mere

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed

Grobund. - for indlæring, udvikling og selvstændighed Grobund - for indlæring, udvikling og selvstændighed Forord Overordnet målsætning for Egebakken AST TEACCH Gennem Bakkerne 5 Gennem Bakkerne 3 Agernhuset Specialkonsulenterne overordnet Beskrivelse af

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE

BAUNEGÅRDS BEHANDLINGSGUIDE S BEHANDLINGSGUIDE Indhold Behandling på Baunegård... 4 Behandlingsindsats inden for det autistiske spektrum... 9 Teori om autisme... 9 Theory of mind... 10 Central Coherence... 11 Eksekutive funktioner...

Læs mere