Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient."

Transkript

1 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011

2 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen har fået gennemført en fremskrivning af udbuddet og efterspørgslen efter ingeniører og scient.er frem mod Analysen peger på, at der i år 2020 vil være en udtalt mangel på teknologiske viden arbejdere, og at der vil mangle ca ingeniører og scient.er, for at den potentielle efterspørgsel kan dækkes. Analysen peger videre på, at der i perioden frem mod 2020 vil være en vækst i udbuddet af både ingeniører og scient.er, men at væksten i efterspørgselen langt vil overstige udbuddet og resultere i den potentielle mangelsituation. Væksten i udbuddet af ingeniører dækker dog over, at der forventes en stigning i antallet af civilingeniører, mens der forventes et fald i udbuddet af diplomingeniører. Der er, som supplement til grundfremskrivningen, udarbejdet et lavvækstscenarium. Selv i dette scenarium peger analysen på, at der i 2020 vil være en samlet mangel på ingeniører og scient.er. Analysen peger videre på, at igangsættelse af ekstraordinære anlægsarbejder, som f.eks. etablering af Femern Bælt forbindelsen, Metro Cityringen og sygehusbyggeriet, vil øge risikoen for, at der opstår mangel på teknologiske videnarbejdere. Eksempelvis vil arbejdet med Femern Bælt forbindelsen øge efterspørgslen med mellem ingeniører om året, Metro Cityringen vil øge efterspørgslen med ingeniører om året, og sygehusbyggeriet vil øge efterspørgslen med mellem ingeniører om året. Anbefalinger På baggrund af analysens resultater har IDA følgende anbefalinger: Den aktuelle vækst på ingeniøruddannelserne skal bibeholdes og gerne øges yderligere for at imødekomme manglen. Der skal gøres mere for at tilrettelægge uddannelserne fleksibelt, så eksempelvis håndværkere kan tage en ingeniøruddannelse ved siden af beskæftigelse Øget fleksibilitet og bedre vejledning i uddannelserne skal også reducere frafald og øge gennemførelseshastigheden på uddannelserne. Genetablering af en aktiv arbejdsmarkedspolitik med fokus på kompetenceudvikling og matchning af udbud og efterspørgsel af arbejdskraft.

3 Titel 3 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Væksten i Danmark er afhængig af, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft, og ingeniørerne og scient.erne spiller i denne sammenhæng en helt central rolle. De bidrager som højproduktive medarbejdere markant til virksomhedernes udvikling og vækst, og de er med til at løfte produktiviteten blandt de øvrige medarbejdere på de virksomheder, hvor de er beskæftiget 1. Ingeniørforeningen, IDA har til stadighed opmærksomhed på udviklingen på ingeniørernes og scient.ernes arbejdsmarked, herunder om der er ubalancer, eller tegn på kommende ubalancer, på arbejdsmarkedet. Den økonomiske krise har betydet, at der i en periode kom fokus på de helt aktuelle forhold på arbejdsmarkedet, som bl.a. også omfattede en stigning i ledigheden blandt ingeniører. Men det er nødvendigt, at der vedholdende holdes fokus på den lange horisont, hvor Danmark inden for en relativt kort horisont kan komme til at stå i en situation, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Denne udvikling er i generelle træk beskrevet i en række andre analyser 2, og Ingeniørforeningen sætter i denne analyse fokus på ingeniørerne og scient.erne med en prognose for det fremtidige udbud og efterspørgsel. Den historiske udvikling i antallet af ingeniører og scient.er Der har siden starten af det nye årtusinde været en meget markant udvikling i antallet af ingeniører og scient.er på arbejdsmarkedet i Danmark. Særligt blandt civilingeniørerne og ph.d.erne samt blandt scient.erne var der i perioden en meget markant stigning i antallet på henholdsvis 26 og 42 procent, jf. tabel 1 nedenfor. Tabel 1: Udbuddet af personer med teknisk og naturvidenskabelige kompetencer Diplomingeniører og bachelorer Civilingeniører og Ph.d. Scient.er I alt Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik udført af Damvad 3. Udbuddet udgøres af de beskæftigede samt de ledige. Der har således i de senere år været en markant stigende efterspørgsel efter ingeniørarbejdskraft, og analysen afdækker, med udgangspunkt i den historiske udvikling i udbud og efterspørgsel efter de teknologiske videnarbejdere, om den fremtidige efterspørgsel kan imødekommes. 1 Se f.eks. Centre for Economic Business Research: Produktivitet og videregående uddannelser, oktober F.eks. DI: Fremtiden kalder. Uddanner vi nok? AE: Uddannelse kan redde fremtidens arbejdsstyrke, Datagrundlaget i denne analyse er baseret på Damvads rapport Fremskrivning af behovet for ingeniører og scient.er i fremtiden I analysen er bachelorer slået sammen med diplomingeniører, fordi der er meget få bachelorer. I 2009 var der blot 71 personer, som havde en bacheloruddannelse, og som udbød arbejdskraft i henhold til definitionen af udbud i denne rapport.

4 4 Fremtidigt udbud, efterspørgsel og mismatch Analysen peger på, at der også i perioden frem mod 2020 vil være et stigende udbud af ingeniører og scient.er, jf. tabel 2. Det samlede udbud af ingeniører vil dog kun være svagt stigende i perioden, og der kan forventes at ske en strukturel forandring i udbuddet. Udbuddet af diplomingeniører kan således forventes at falde i perioden frem mod 2020, mens der kan forventes en stigning i udbuddet af civilingeniører på ca. 21 pct. Når udbuddet af diplomingeniører forventes at falde i perioden frem mod 2020, skyldes det bl.a. den demografiske profil blandt de diplomingeniører, der er på arbejdsmarkedet i dag, hvor en relativt stor grupper er over 55 år. Stigningen i udbuddet af scient.er forventes at blive i samme størrelsesorden som for civilingeniørerne, ca. 23 pct. i perioden. Tabel 2: Fremtidige udbud, efterspørgsel og mismatch Udbud Diplomingeniører Civilingeniører Scient.er Efterspørgsel Diplomingeniører Civilingeniører Scient.er Mismatch (mangel) Diplomingeniører Civilingeniører Ingeniører i alt Scient.er Kilde: Damvad: Fremskrivning af behovet for ingeniører og scient.er i fremtiden. Efterspørgslen efter ingeniører og scient.er forventes også at stige, men den forventede stigning er noget større end stigningen i udbuddet, hvilket kan resultere i, at der opstår mangelsituationer på arbejdsmarkedet. Fremskrivningerne viser, at der kan opstå potentielle mangelsituationer: I 2015 vil der mangle ingeniører og godt scient.er, og på længere sigt i 2020 vil der mangle ingeniører og scient.er samlet teknologiske videnarbejdere.

5 Titel 5 Der er som del af analysen beregnet en fremtidig udvikling, hvor væksten er mindre end den hidtidige. Forudsætningerne i disse beregninger tager udgangspunkt i Konvergensprogrammet , hvor der er antaget en negativ beskæftigelsesudvikling i perioden fra 2007 til Under disse antagelser vil den samlede mangel være lidt mindre, men der vil dog i 2015 være en mangel på ingeniører og scient.er og næst i Effekter af infrastrukturinvesteringer De fremskrivninger, der er præsenteret ovenfor, er bl.a. baseret på en formodning om, at den historiske tendens i de offentlige anlægsinvesteringer fortsætter, hvorved der er taget højde for en vis årlig vækst i efterspørgslen. Som en del af projektet har IDA derfor fået gennemført beregninger af beskæftigelseseffekterne af eventuelle ekstraordinære anlægsinvesteringer 5. Der er foretaget beregninger af beskæftigelseseffekten af tre store projekter: det nye sygehusbyggeri, Metro Cityringen og Femern Bælt forbindelsen. Hvis de planlagte investeringer gennemføres i perioden frem mod 2020, vil det øge efterspørgslen efter ingeniører og scient.er, jf. tabel 3 nedenfor. Tabel 3: Årlig merefterspørgsel efter arbejdskraft som følge af investeringer i det nye sygehusbyggeri, Metro Cityringen og Femern Bælt-forbindelsen Merefterspørgsel efter: Diplomingeniører Civilingeniører Ingeniører i alt Scient.er Kilde: Damvad: Fremskrivning af behovet for ingeniører og scient.er i fremtiden. Beregningerne viser således, at hvis investeringerne gennemføres samlet, vil det øge efterspørgslen, og dermed manglen på ingeniører, med godt i 2015 og med godt 400 i Danmarks Konvergenprogram Beregningen af merbeskæftigelsen er foretaget under antagelse af, at der er tale om reelt nye midler. I forhold til f.eks. Kvalitetsfondens midler er IDA og Damvad opmærksomme på diskussionen af, om der er tale om reelt nye midler. Beregningerne er foretaget som eksempler på effekten af øgede investeringer. Forudsætningerne i beregningerne, herunder investeringshorisonten for projekterne, er nærmere beskrevet i Damvads rapport.

6 6 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til konsulent Rasmus Dahl, eller journalist Tine Bøge Metode Undersøgelsen er baseret på registerdata og modelberegninger på ADAM. Alle resultaterne i denne analyse er hentet fra rapporten Fremskrivning af behovet for ingeniører og scient.er i fremtiden, som Damvad A/S har udarbejdet for IDA. I Damvads rapport er der nærmere redegjort for datagrundlaget samt metoden. Damvads samlede rapport kan findes på IDAs hjemmeside

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012

Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Regionaløkonomiske perspektiver - Arbejdsmarked og erhverv frem til 2024 (dokumentationsrapport) September 2012 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Kongens Vænge

Læs mere

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010

Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen. Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Analyse af sommerdimittenderne fra 2009 og 2010 Januar 2011 2 Nyuddannede ingeniører ikke tabt under krisen Resume Under og lige efter finanskrisen kunne der

Læs mere

Hurtigt gennem uddannelsessystemet

Hurtigt gennem uddannelsessystemet december 2010 Hurtigt gennem uddannelsessystemet Resume IDA har gennemført en analyse blandt de studerende medlemmer for at nuancere og perspektivere debatten om SU-reformer og incitamenter for hurtig

Læs mere

August 2010. Løndannelse. Resume

August 2010. Løndannelse. Resume August 2010 Løndannelse Resume N der forhandles løn i den offentlige sektor, sker det med udgangspunkt i et lønsystem, som er aftalt mellem lønmodtagerorganisationer og de statslige, kommunale og regionale

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

El-branchens fremtidige lærlingebehov

El-branchens fremtidige lærlingebehov El-branchens fremtidige lærlingebehov Analyse af el-installationsbranchen og elektrikerne, udviklingen fra 1998-2008 og prognoser for udviklingen frem til 2018 Udført for Tekniq og Dansk El-forbund Januar

Læs mere

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport

Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport Ingeniørens nøglerolle i dansk industrieksport af Senioranalytiker Jens Sand Kirk og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen 19. maj 2014 Analysens hovedkonklusioner Eksporten af dansk industriproduktion var

Læs mere

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030

Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Djøfernes arbejdsmarked frem mod 2030 Udbud af og efterspørgsel efter samfundsvidenskabelig og erhvervsøkonomisk arbejdskraft Udarbejdet af DAMVAD for Djøf Indhold 1 INDLEDNING... 1 2 RESUMÉ... 3 3 DEN

Læs mere

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND

FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND AUGUST 214 KKR MIDTJYLLAND, REGION MIDTJYLLAND OG BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND FREMTIDENS UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSES- MULIGHEDER I MIDTJYLLAND RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens

Læs mere

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011

Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020. juni 2011 Højtuddannet arbejdskraft - udbud af og efterspørgsel på højtuddannet arbejdskraft frem til 2020 juni 2011 1 Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 7015 5000 E-mail: regionsjaelland@ regionsjaelland.dk Universitetsvej

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020

PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 PROGNOSE 2020 ITEK-branchens behov for itog elektronikkandidater i 2020 DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for

Læs mere

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse

2011 Den nordjyske arbejdsstyrke. Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Den nordjyske arbejdsstyrke Udvikling, kendetegn og perspektiver for vækst og beskæftigelse Forord Arbejdsstyrken i Nordjylland har været faldende igennem de seneste år. Dette har givet anledning til bekymring

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland

Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Behovet for velfærdsuddannede i Nordjylland Udarbejdet af Niels Anker, Poul Sørensen, Morten Hørmann, COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 28 Kongens Lyngby Telefon

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED

ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED NOTAT ARBEJDSKRAFT FRA EU ER AFGØRENDE FOR FINANS- POLITISK HOLDBARHED Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME Import af udenlandsk arbejdskraft er en afgørende forudsætning,

Læs mere

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor

Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor Mia. kr. Stor gevinst ved flere højtuddannede til den private sektor CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON, POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER

Læs mere

fremtiden kalder Uddanner vi nok?

fremtiden kalder Uddanner vi nok? fremtiden kalder Uddanner vi nok? Indhold 3 Forord 5 Resume 9 Fremtidens arbejdsmarked flere ældre, færre unge 19 Manglen på højtuddannede koster dyrt 23 Den globale udfordring 30 Litteraturliste og kilder

Læs mere

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring

Kompetencebehov i Lemvig. Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Kompetencebehov i Lemvig Handlingsrettet analyse af den demografiske udfordring Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Arbejdsmarkedet i Lemvig...5 2.1 Udviklingen i erhvervsstrukturen...5

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige

Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov. Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer og arbejdskraftog kvalifikationsbehov Beskæftigelses- og uddannelsesindsatsen for ledige September 213 Titel: Ekspertudvalget vedrørende infrastrukturinvesteringer

Læs mere

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering

Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering Vejen til lighed og velstand er uddannelse og opkvalificering De udfordringer, Danmark står overfor i forhold til fremtidens arbejdsmarked, er ikke nye. Globalisering og effektivisering af produktionen

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Demografi og boligbehov frem mod 2040

Demografi og boligbehov frem mod 2040 Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Demografi og boligbehov frem mod 24 Teknisk baggrundsrapport 214-2 1 1.1 Sammenfatning Boligpolitikken står overfor store udfordringer i form af udpræget

Læs mere

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014

Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 2014 Sigtelinjer og målsætninger for beskæftigelsesindsatsen i Østdanmark i 214 Januar 213 Forord Det regionale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen udarbejder hvert år en analyserapport, der beskriver

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere

Flere veje til ingeniørfaget

Flere veje til ingeniørfaget Til: Fra: Hovedbestyrelsen Uddannelsesudvalget Notat 22. januar 2013 Flere veje til ingeniørfaget Flere veje til ingeniørfaget 2 Forord 60 % af en ungdomsårgang skal ifølge regeringen i fremtiden have

Læs mere

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN

BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN BEFOLKNINGSUDVIKLING, SCENARIER FOR FREMTIDEN OG EFFEKTEN HERAF FOR DEN KOMMUNALE ØKONOMI - beregninger for Bornholms Regionskommune af Konsulent Steen Schønemann og Professor Bjarne Hartz Madsen Rapporten

Læs mere

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND

EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND EN NY STRATEGIVEJ FOR REGION SJÆLLAND BILAGSRAPPORT 9. OKTOBER 2009 I samarbejde med 1 KOLOFON Forfattere: Kunde: Claus Frelle-Petersen, Eskild Hansen, Lars B. Termansen Vækstforum Sjælland, Region Sjælland

Læs mere