Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst"

Transkript

1 Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012

2 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder i små og mellemstore virksomheder med under 100 ansatte. Det gælder dog ikke for de højtuddannede, som i overvejende grad arbejder i de større virksomheder. Denne analyse viser, at virksomheder som har højtuddannede ansat udvikler sig bedre hvad angår beskæftigelse og produktivitet, end virksomheder, som ikke har højtuddannede ansat. I særligt grad oplever virksomheder, som ansætter den første højtuddannede en relativ stor fremgang i beskæftigelse. Der blev i perioden ansat højtuddannede i virksomheder, som ikke havde højtuddannede ansat i Blandt disse virksomheder oplevede de små og mellemstore virksomheder en vækst på 7,9 person pr. virksomhed. Øvrige små og mellemstore virksomheder uden højtuddannede havde i samme periode blot en gennemsnitlig vækst på 1,7 person pr. virksomhed. Selvom andelen af virksomheder, som har højtuddannede ansat er stigende, er det dag kun 17 pct. af de private virksomheder, som har en eller flere højtuddannede. Blandt de små virksomheder med under 10 ansatte er det kun hver tiende, der har højtuddannet arbejdskraft. Det samlede beskæftigelsesmæssige potentiale er derfor stort, hvis det kan lykkes for flere virksomheder, at ansætte højtuddannet arbejdskraft. Anbefalinger Højtuddannet arbejdskraft har en stor og positiv effekt for især de små og mellemstore virksomheder. Det er derfor oplagt at fokusere på tiltag, der kan fremme virksomhedernes brug af højtuddannet arbejdskraft. Ingeniørforeningen har to konkrete forslag hertil: Styrkelse og fremtidssikring af eksisterende videnpilotordning. Virksomhederne efterspørger videnpilotordningen i langt større grad end den eksisterende pulje kan dække. Ingeniørforeningen anbefaler desuden, at diplomingeniører hurtigst muligt igen omfattes af ordningen. Videreuddannelse af håndværkere og teknikkere. Ingeniørforeningen foreslår, at det oprettes et antal stipendier til håndværkere, der ønsker at videreuddanne sig til ingeniører. Ordningen kan fungere på samme måde som erhvervs ph.d. ordningen, hvorved de pågældende personer er i sideløbende beskæftigelse i en virksomhed. Der afsættes midler til at ca. 100 personer årligt kan få stipendiet.

3 Højtuddannedes værdi for virksomheder 3 Værdien af at ansætte højtuddannede Ingeniørforeningen gennemførte i 2004 en analyse af højtuddannedes værdi for små og mellemstore virksomheder. En af konklusionerne fra dengang var, at det i høj grad kan betale sig for de små og mellemstore virksomheder at ansætte akademikere. (Kilde: Højtuddannedes værdi for små og mellemstore virksomheder, Rambøll Management, 2004). Især virksomheder som ansætter deres første akademiker udvikler sig efterfølgende mere positivt end sammenlignelige virksomheder, der fortsætter deres drift uden højtuddannet arbejdskraft. Den populære udlægning af analysen blev sidenhen formuleret som at én ingeniør giver arbejde til fem smede. Ikke fordi der skulle fem smede til at rydde op efter én ingeniør, men fordi virksomheder som ansatte deres første højtuddannede medarbejder i gennemsnit havde en vækst på 5,5 medarbejdere i perioden ( ). Denne vækst skal sammenlignes med, at virksomheder som fortsatte uden højtuddannede medarbejdere i gennemsnit kun øgede antal ansatte med 0,4 medarbejdere. Ingeniørforeningen har nu ajourført analysen med nye data og udvidet fokus til også at omfatte større danske virksomheder. Nærværende analyse belyser således højtuddannedes værdi for danske virksomheder. Analysen er metodisk tilpasset så den er sammenlignelig med den tidligere analyse og nu samlet set dækker en periode på 13 år ( ). Virksomheder som har højtuddannede medarbejdere ansat forventes at have en højere vækst, end virksomheder uden højuddannet arbejdskraft. Især virksomheder som ansætter deres første højtuddannede medarbejder forventes at opnå relativt set høj vækst. De forventende effekter ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft er illustreret i figuren herunder, som også viser de tre virksomhedsmæssige udviklingsforløb, som der er fokus på i analysen. Figur 1: Effekt ved ansættelse af højtuddannet arbejdskraft, illustration Værdiskabelse/Vækst år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 Har højt uddannet ansat Har ikke højt uddannet ansat Virksomhed der ansætter højt uddannet

4 4 Når højtuddannedes bidrag til virksomhedernes vækst forventes at være relativt stort, skyldes det at de højtuddannede har kompetencer vedrørende følgende forhold: Tilføre af ny viden, som virksomheden ikke har kendskab til i dag, men som kan have stor økonomisk betydning for den enkelte virksomhed. Problemet er ofte, at virksomheder ikke har kendskab til den pågældende viden. Et problem, som højtuddannede bl.a. kan være behjælpelig med at løse og som i sidste ende kan have økonomisk betydning for den enkelte virksomhed. Der er tale om institutioner, som ofte ligger inde med uudnyttet viden, som kan anvendes kommercielt. Netværk og kendskab til vidensinstitutioner, universiteter og offentlige myndigheder. Herunder muligheder for bistand og kendskab til konkrete vækstfremmende initiativer. Kendskab og erfaring med nye metoder og teknikker til problemløsning og måder at anskue virksomhedens udfordringer på. Den højtuddannedes kompetencer vil samlet set løfte virksomhedens eksisterende kompetenceniveau. Innovation. Produktudvikling og mere effektiv tilrettelæggelse af eksisterende produktion. Virksomhedernes udviklingsveje Analysen af de højtuddannedes betydning for virksomhedernes udvikling er afgrænset til virksomheder, som er etableret før 2001 og fortsat er i drift i Virksomhedernes udvikling er i denne sammenhæng målt som vækst i beskæftigelse og værdiskabelse. Følgende tabel 1 viser hvordan udviklingen har været i antal virksomheder og ansatte for de tre typer af virksomheder. Tabel 1: Udvikling i antal virksomheder og ansatte Ansatte Virksomhedstype Antal virksomheder Ansatte i alt Heraf Heraf øvrige Ingeniører højtuddannede Virksomheder der har højtuddannede Virksomheder der ansætter deres første højtuddannede i perioden Virksomheder uden højtuddannede I alt Anm.: Antal er i Kun virksomheder som eksisterer i både 2001 og 2008 indgår. Der er samlet set virksomheder, som i perioden har ansat deres første højtuddannede. Disse virksomheder udgør 7,7 pct. af samtlige privat virksomheder. De nyansatte højtuddannede fordeler sig med ingeniører og øvrige højtuddannede. I alt personer.

5 Højtuddannedes værdi for virksomheder 5 Tabel 2 herunder viser, for alle typer virksomheder, den beskæftigelsesmæssige udvikling i perioderne og Størrelsesmæssigt er virksomhederne inddelt i følgende tre grupper: SMV: SVH: Øvrige: Små og mellemstore virksomheder, som har under 100 ansatte ved start og slut i den studerede periode. Store virksomheder som har 100 ansatte eller derover ved start og slut i den studerede periode. Omfatter virksomheder, der i den studerede periode går fra at være SMV til at være stor virksomhed, og virksomheder, som går fra at være stor til SMV. Denne afgrænsning er valgt for at sikre, at grupperne bliver så homogene som muligt og dermed undgå at enkelte virksomheder påvirker resultaterne betydeligt. Konklusionerne for væksten i SMVʹer er dermed potentielt underestimerede, da denne opgørelsesmetode lægger en naturlig grænse for væksten. SMVʹer, som vækster markant medtages ikke i opgørelsen af SMVʹer, men under øvrige virksomheder. Konklusionerne for de store virksomheder er på den anden side potentielt overestimerede, da store virksomheder med en markant negativ vækst er at finde i gruppen af øvrige virksomheder. Tabel 2: Absolut udvikling af antal ansatte og virksomheder i perioden og fordelt på virksomhedsstørrelse Virksomheder der Virksomheder der Virksomheder uden har højtuddannede ansætter deres første højtuddannede I alt højtuddannede i perioden Virksomhed SMV SVH Virksomheder Ansatte, vækst Vækst pr. virk. 1,9 4,2 5,4 7,9 0,3 1,7 0,7 2,5 Virksomheder Ansatte, vækst Vækst pr. virk. 54,3 135,1 58,6 166,0 15,1 64,2 52,8 134,7 ØVRIGE I ALT Virksomheder Ansatte, vækst Vækst pr. virk. 33,3 51,3 108,8 117,1 29,9 52,4 45,1 68,6 Virksomheder Ansatte, vækst Vækst pr. virk. 9,3 22,3 10,1 16,8 0,4 1,9 1,9 6,2 Anm.: Antal virksomheder er antal ved periodens slutår.

6 6 Af de virksomheder som ansatte deres første højtuddannede i perioden er 93 pct. (3.797) i kategorien af små og mellemstore virksomheder med under 100 ansatte. Disse virksomheder har samlet set øget antal ansatte med personer. Gennemsnitligt set svarer det til en vækst på 7,9 person i hver virksomhed. I den forudgående periode fra var den gennemsnitlige vækst på 5,4 (hvilket også var hovedkonklusionen fra analyse af Højtuddannedes værdi for små og mellemstore virksomheder, Rambøll Management, 2004). Man skal dog her være opmærksom på, at den studerede periode omfatter 6 år, mens perioden dækker 7 år. Det er for begge perioder overordnet set interessant, at de øvrige SMV er har haft en betydelig lavere gennemsnitlig vækst i antal ansatte. SMV er som i forvejen havde højtuddannede ansat, har fra gennemsnitligt øget deres beskæftigelse med 4,2 person pr. virksomhed. SMV er som fra fortsat er uden højtuddannede, har øget antal ansatte med gennemsnitligt 1,7 person pr. virksomhed. Også blandt de store virksomheder og blandt gruppen af øvrige virksomheder kan det konstateres, at den gennemsnitlige vækst i antal ansatte pr. virksomhed, er betydelig højere i virksomheder, der har ansat deres første højtuddannede medarbejder. Det kan også konstateres, at virksomheder med højtuddannet arbejdskraft generelt har en højere vækst i antal ansatte end virksomheder uden højtuddannede. Beskæftigelseseffekt fordelt på uddannelsesgrupper Når en virksomhed ansætter den første højtuddannede vil den beskæftigelsesmæssige effekt især være positiv overfor gruppen af ikke højtuddannede. For de mindre og mellemstore virksomheder kan man lidt forsimplet sige, at for hver højtuddannet virksomheden ansætter, bliver der ansat yderligere godt 4 ikke højtuddannede personer. 1 Tabellen herunder viser den gennemsnitlige vækst i antal ansatte pr. virksomhed fordelt på uddannelsesgrupper. 1 [For smv er er den gennemsnitlige vækst pr. virksomhed i på 7,9 person. Heraf er 1,5 højtuddannet - fordelt på 0,4 ingeniør og 1,1 øvrig højtuddannet, og 6,4 ikke-højtuddannet. For hver højtuddannet svarer det til 4,2 ikke-højtuddannet (6,5/1,5)].

7 Højtuddannedes værdi for virksomheder 7 Tabel 3: Gennemsnitlig vækst i antal ansatte pr. virksomhed i perioden og fordelt på uddannelsesgrupper Virksomheder der har Virksomheder uden Virksomheder der højtuddannede højtuddannede ansætter deres første højtuddannede i perioden Virksomhed og udd SMV SVH Ingeniører 0,2 0,3 0,5 0,4 0 0 Øvrige højtuddan. 0,3 0,6 0,9 1,1 0 0 Ikke-højtuddannede 1,5 3,3 4,1 6,4 0,3 1,7 I alt 1,9 4,2 5,4 7,9 0,3 1,7 Ingeniører 3,4 10,2 0,8 1,1 0 0 Øvrige højtuddan. 5,2 18,1 1,2 2,9 0 0 Ikke-højtuddannede 45,7 106,8 56,5 162,1 15,1 64,2 ØVRIGE I alt 54,3 135,1 58,6 166,0 15,1 64,2 Ingeniører 5,0 2,7 2,0 1,0 0 0 Øvrige højtuddan. 3,0 6,2 2,6 3,9 0 0 Ikke-højtuddannede 25,4 42,4 104,1 112,3 29,9 52,4 I alt 33,3 51,3 108,8 117,1 29,9 52,4 Anm.: Ingeniører omfatter alle ingeniører inkl. diplomingeniører. Øvrige højtuddannede omfatter personer med lang videregående uddannelse. Ikke højtuddannede er alle øvrige ansatte. Effekt på produktivitet Virksomheder, der enten har eller ansætter den første højtuddannede, har en højere produktivitet, end virksomheder uden højtuddannet arbejdskraft. Det gælder både for små og mellemstore virksomheder samt store virksomheder. Tabellen herunder viser virksomhedernes gennemsnitlige produktivitet opgjort som værditilvæksten pr. beskæftiget i virksomheden. Tabel 4: Virksomhedernes produktivitet i 2008 (værditilvækst pr. beskæftiget) Virksomheder der har højtuddannede Virksomheder der ansætter deres første højtuddannede i perioden Virksomheder uden højtuddannede Små og mellemstore virksomheder (SMV) Store virksomheder (SVH) Anm.: Oplysninger om værditilvækst stammer fra Danmark Statistiks ʺGenerelle firmastatistikʺ, hvor der ikke findes oplysninger på samtlige virksomheder, som indgår i analyse og tabeller vedrørende antal ansatte. Der er produktivitetsoplysninger for ca. 75 pct. af SMV og 95 pct. af SVH.

8 8 Potentiale for virksomheder uden højtuddannede medarbejdere De højtuddannede udgør kun en beskeden del af samtlige ansatte i den private sektor. 7,2 pct. af alle ansatte er højtuddannede. Det svarer til personer ud af samlet privat arbejdsstyrke på godt 1,5 mio. personer i Det er også kun en beskeden del af de private virksomheder, som benytter højtuddannet arbejdskraft. 17,4 pct., svarende til af de i alt private virksomheder har en eller flere højtuddannede ansat. Selvom de højtuddannede fortrinsvis er ansat i større virksomheder, er ca. 30 pct. af de højtuddannede ansat i små og mellemstore virksomheder med under 100 ansatte ( / ). Tabel 5: Antal virksomheder, ansatte og andel af højtuddannede i den private sektor (2008) Antal som Antal som Andel som Virksomhedsstørrelse har/er ikke har/er har/er Antal højtuddannede højtuddannede højtuddannede VIRKSOMHEDER I ALT ,4 % SMV (under 100 ansatte) ,7 % SVH (over 100 ansatte) ,6 % ANSATTE I ALT ,2 % SMV (under 100 ansatte) ,6 % SVH (over 100 ansatte) ,7 % Selvom der i dag er flere virksomheder, end tidligere, som har højtuddannede ansat, er det stadig et betydeligt potentiale for anvendelse af højtuddannet arbejdskraft især i de små og mellemstore virksomheder. 15,7 pct. af SMV erne har i dag højtuddannet arbejdskraft ansat. I 2001 var det 13,0 pct. og i 1995 var det 11,1 pct. af SMV erne, som havde højtuddannet arbejdskraft ansat (Kilde: RM, Registeranalyse, delrapport 2004, tabel 2 5). Tabel 6: Andel af virksomheder med højtuddannet arbejdskraft, fordelt på virksomhedsstørrelse (2008) Andel virksomheder med højtuddannede Antal virksomheder i alt 1-9 ansatte 10 % ansatte 30 % ansatte 65 % ansatte 87 % (+) ansatte 98 % 688 Alle virksomheder 17 % De små og mellemstore virksomhederne omfatter virksomheder med under 100 ansatte. Skelnes der mere detaljeret mellem små og mellemstore virksomheder, er det tydligt, at kun de færreste helt små virksomheder har højtuddannede ansat.

9 Højtuddannedes værdi for virksomheder 9 Når virksomhederne har mere end 50 ansatte sker der en markant stigning i, hvor mange virksomheder der har højtuddannet arbejdskraft. 65 pct. af virksomheder med ansatte har en eller flere højtuddannede ansat, mens under halvt så mange (30 pct.) af virksomhederne med ansatte har højtuddannede ansat. Potentiale Det beskæftigelsesmæssige potentiale er især stort for de mindre og mellemstore virksomheder. Ud fra analysens resultater kan det beskæftigelsesmæssige potentiale for de disse virksomheder eksemplificeres med følgende simple regnestykke: Hvis 10 pct. af de små og mellemstore virksomheder, som i dag ikke har højtuddannet arbejdskraft, ansætter en højtuddannet, vil virksomhederne ud fra en gennemsnitsbetragtning om 5 år have ca flere ansatte. Det svarer til en merbeskæftigelse på ca i forhold til, hvis virksomhederne fortsætter deres drift uden højtuddannede. 2 Kontakt Spørgsmål til undersøgelsen kan rettes til: journalist Karin Borberg journalist Ulrik Frandsen politisk chefkonsulent René Flege Højmark politisk chefkonsulent Rasmus Enemark eller chefanalytiker Michael Simonsen Metode Analysen er baseret på en registerbaseret undersøgelse gennemført af Rambøll: Højtuddannedes værdi for danske virksomheder, februar Undersøgelsen kan i sin helhed hentes på 2 Beregning: For smv er som ansætter første højtuddannede er den gennemsnitlige vækst i ansatte pr. virksomhed 7,9 fra , svarende til 5,6 på fem år (7,9*5/7). Smv er som fortsætter uden højtuddannede har på fem år en vækst på 1,2 ansat pr. virksomhed (1,7 5/7) smv er har ikke højuddannede ansat. Hvis 10 pct. heraf ansætter den første højtuddannede vil det om fem år alt andet lige have øget det samlede antal ansatte med personer (6.958 * 5,6). Hvis de 10 pct. virksomheder ikke ansætter højtuddannede vil det øget det samlede antal ansatte med personer (6.958 * 1,2). Merbeskæftigelsen ved ansættelse af højtuddannede er dermed ( ).

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER

HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER Til Ingeniørforeningen i Danmark Dokumenttype Rapport Dato Februar, 2012 INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR DANSKE VIRKSOMHEDER INGENIØRFORENINGEN I DANMARK HØJTUDDANNEDES VÆRDI FOR

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

Vækstpotentiale i cleantech

Vækstpotentiale i cleantech Vækstpotentiale i cleantech Maj 2012 2 Vækstpotentiale i cleantech Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Automatisering i industrien

Automatisering i industrien Marts 2014 Hovedresultater Fra 1993 til 2013 er antallet af beskæftigede i industrien faldet fra 484.000 til 287.000. I samme periode er værditilvæksten steget med 23 procent, så der samlet set er tale

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Højproduktive virksomheder

Højproduktive virksomheder Højproduktive virksomheder August 2012 2 Højproduktive virksomheder Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse for virksomheders, branchers og nationers produktivitet.

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede

Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede Den private sektor hårdest ramt af mangel på uddannede AE s arbejdsmarkedsfremskrivning til 22 viser, at efterspørgslen efter personer med en videregående uddannelse stiger med hele 28. personer i de næste

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS)

Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og service (VTS) September 2012 2 Vækstpotentiale i Velfærdsteknologi og -service Resume De senere års relativt beskedne økonomiske vækst har skabt fornyet interesse

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland.

Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland. Den Sociale Kapitalfond Analyse Virksomheder, der tager et særligt socialt ansvar, ligger fortrinsvis i Nord- og Midtjylland Januar 2017 Den Sociale Kapitalfond Management ApS Baggrund Den gennemsnitlige

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Dynamiske effekter af en skattereform

Dynamiske effekter af en skattereform Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 177 Offentligt OMTRYK februar 2009 Dynamiske effekter af en skattereform Skattekommissionen er i februar 2009 kommet med et bud på en skattereform, der skal ruste Danmark

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil

Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen Tlf Mobil I denne analyse foretages en beregning af potentialet for større i de forskellige dele af landet idet der tages højde for de kommunale forskelle i erhvervsstrukturen. af Forskningschef Mikkel Baadsgaard

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Halvdelen af den danske jobfremgang

Halvdelen af den danske jobfremgang Halvdelen af den danske jobfremgang er deltidsjob Fra starten af 13 har der været fremgang på det danske arbejdsmarked. Målt i hoveder er lønmodtagerbeskæftigelsen steget markant mere end opgjort i fuldtidspersoner.

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau

Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Udviklingen i beskæftigelsen i 2015 opdelt på uddannelsesniveau Beskæftigelsen voksede med 29.000 i 2015 Akademikere står for over 1/3 af den samlede beskæftigelsesfremgang fra i 2015 (jf. figur 1) Akademikerne

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013

AU Herning School of Business and Social Sciences AARHUS UNIVERSITY. Kontaktmæglerkursus. MEA 24. - 25. april 2013 Kontaktmæglerkursus MEA 24. - 25. april 2013 Fakta om højtuddannede i SMV er Får tilført innovationskraft. Øget vækst. Merbeskæftigelse på 5,5 personer. Gennemsnitslønnen er højere. Af 112.000 danske virksomheder

Læs mere

Analyse 3. februar 2014

Analyse 3. februar 2014 3. februar 2014 Hvor bor de økonomisk fattige? Af Kristian Thor Jakobsen I 2013 fremlagde et ekspertudvalg deres bud på en officiel fattigdomsgrænse i Danmark. I dette notat ses på, hvordan fattige personer

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på

September Spørgsmål kan rettes til: Chefkonsulent i Djøf Kirstine Nærvig Petersen på September 2013 Faktaark: To trends på det private arbejdsmarked Dette faktaark præsenterer hovedresultater fra analyse af udviklingen i beskæftigelsen på det private arbejdsmarked. Analysen er foretaget

Læs mere

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT

ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT i:\maj-2001\oek-b-05-01.doc Af Lise Nielsen 14.maj 2001 ERHVERVENES BRUG AF KAPITAL OG ARBEJDSKRAFT Erhvervenes produktivitet afhænger af, hvordan de bruger kapital og arbejdskraft i produktionen. Danmarks

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg.

Seneste nøgletal: Industri i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg. Industrien har stor betydning. i Aalborg. BEDRE Overblik sætter denne gang fokus på industri i Aalborg Seneste nøgletal: Industri i Aalborg 537 arbejdssteder med 23 i gennemsnit Vi ser nærmere på industri i Aalborg. Hvor mange job findes der i

Læs mere

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked

Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Tendenser i krydsfeltet mellem uddannelse og arbejdsmarked Oplæg på Region Sjællands afslutningskonference om Kvalificeret arbejdskraft til produktionsvirksomheder i Region Sjælland 11. oktober 2017 Jannik

Læs mere

Udflytning af statslige arbejdspladser

Udflytning af statslige arbejdspladser Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal 2017 Forfatter: Anders Hedetoft 16-06-2017 Center for Regional- og Turismeforskning Titel: Udflytning af statslige arbejdspladser Status, 1. kvartal

Læs mere

Dansk industri står toptunet til fremgang

Dansk industri står toptunet til fremgang Dansk industri står toptunet til fremgang Siden krisen er produktiviteten vokset markant i dansk industri. Sammenligner man den danske produktivitetsudvikling med EU og flere andre lande, herunder Sverige

Læs mere

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter)

Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden. Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Twitter) Udbud og efterspørgsel i Danmark og Norden Tirsdag d. 29/11-16 Horsens V. Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl @MiePihl(på Twitter) md@ae.dk Temperaturen på arbejdsmarkedet i Norden Unges uddannelsesniveau

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen

Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Den gyldne procent har genvundet tabet under krisen Efter den rigeste procent i Danmark blev relativt hårdt ramt af faldende aktiekurser ovenpå finanskrisen, har de oplevet en rekordvækst i indkomsten

Læs mere

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed

Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø og sundhed 19. april 2009 af senioranalytiker Jes Vilhelmsen Direkte tlf.: 33 55 77 21 / 30 68 70 95 Direktør Lars Andersen Direkte tlf.: 33 55 77 17 / 40 25 18 34 Stort beskæftigelsespotentiale i bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008

Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Højeste beskæftigelse i byggebranchen i Aalborg siden 2008 Beskæftigelsen inden for bygge og anlæg faldt fra 2008 til 2011, hvorefter byggebeskæftigelsen i Aalborg siden har været stigende. Udvikling i

Læs mere

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter

Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Udvikling i aktivitet i hospitalspsykiatrien og i antallet af psykiatriske patienter Af Bodil Helbech Hansen, bhh@kl.dk Formålet med dette analysenotat er at belyse udviklingen i aktivitet i hospitalspsykiatrien

Læs mere

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11.

Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser. Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 13 Offentligt Uddannelsernes kvalitet og match Ambitioner for de videregående uddannelser Altingets Uddannelsespolitiske Netværk 11. oktober

Læs mere

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte

Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Turisterhvervet har relativt flere ufaglærte Pct. 60 50 40 30 20 Turisterhvervet Samlet beskæftigelse Note: Beskæftigelsen i turismen fordelt på discokoder og uddannelse 10 0 Ufaglært Faglært Korte videregående

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Videregående uddannelser 6

Videregående uddannelser 6 En høj kvalitet i uddannelsessystemet og et højt uddannelsesniveau bidrager til at øge arbejdsstyrkens kvalifikationer og produktivitet. En veluddannet arbejdsstyrke er således en forudsætning for fremadrettet

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Etnicitet i advokatbranchen

Etnicitet i advokatbranchen Etnicitet i advokatbranchen Etniske kvinder stormer frem i advokatbranchen Danske Advokater har udarbejdet en særundersøgelse om diversiteten blandt jurister i Danmark. Der er undersøgt, ved hjælp af en

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet

Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Maj 2016 Servicebranchen spiller en vigtig rolle for integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet Den operationelle servicebranche beskæftiger mere end dobbelt så mange medarbejdere med flygtningebaggrund,

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Kvinders andel af den rigeste procent stiger

Kvinders andel af den rigeste procent stiger Kvinders andel af den rigeste procent stiger For den rigeste procent af danskere mellem 25-59 år den såkaldte gyldne procent, har der været en tendens til, at kvinder udgør en stigende andel. Fra at udgøre

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 1 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen

De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre bliver rigere og rigere målt på formuen De rigeste ældre sidder på en stadig større del af den samlede nettoformue i Danmark. Alene den fjerdedel af de 6-69-årige, som har de største nettoformuer,

Læs mere

Stigende social ulighed i levetiden

Stigende social ulighed i levetiden Analyse lavet i samarbejde med Statens Institut for Folkesundhed Der er store forskelle i middellevetiden for mænd og kvinder på tværs af uddannelses- og indkomstdannede og lavindkomstgrupper har kortere

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne

Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne DI Den 16. april 2015 Kun 1 ud af 3 ph.d.er kommer ud i virksomhederne 1. Det offentlige sluger ph.d.erne Med globaliseringsstrategien i 2006 besluttede et bredt flertal i Folketinget at fordoble antallet

Læs mere

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER

POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER POSITIVE FORVENTNINGER I DE DANSKE INDUSTRI VIRKSOMHEDER ØKONOMISK ANALYSE Positive forventninger i de danske industrivirksomheder Jobfremgangen i 16 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet siden

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012. Optag på uddannelserne 2007-2012 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2012 Optag på uddannelserne 2007-2012 September 2012 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Samarbejde om forskningspublikationer

Samarbejde om forskningspublikationer Samarbejde om forskningspublikationer Forskningssamarbejde er en af mange kilder til at sprede viden og forskningsresultater og dermed skabe værdi for samfundet. Forskningssamarbejde dækker et bredt spektrum

Læs mere

Regional konjunkturanalyse, juni 2015

Regional konjunkturanalyse, juni 2015 al konjunkturanalyse, juni 2015 AF KONSULENT MALTHE M. MUNKØE Erhvervslivet forventer økonomisk fremgang. Størst er optimismen i Hovedstaden, mens virksomhederne i Nordjylland og på Sjælland generelt set

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011

Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011. Optag på uddannelserne 2007-2011 Fakta om ingeniør- og cand. scient.-uddannelserne 2011 Optag på uddannelserne 2007-2011 September 2011 Fakta om ingeniør- og cand.scient.- uddannelserne Denne analyse dokumenterer de faktuelle forhold

Læs mere

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet

En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet En akademiker tjener det dobbelte af en ufaglært gennem livet Der er meget at vinde ved at tage en uddannelse. Med uddannelse følger højere indkomst og bedre arbejdstilknytning, end hvis man forbliver

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i august 13 Ugens analyse Ugens tendens I Ugens tendens II Tal om konjunktur og arbejdsmarked Danmark udfordret af den svage vækst

Læs mere

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder

Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder januar 2012 Virksomhedernes veje til vækst status, forventninger og muligheder Resume Hvis man skal danne sig et overblik over, hvilke vækstudfordringer de danske virksomheder står overfor, og hvilke konkrete

Læs mere

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation

Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Akademikernes forslag til finansloven for 2015 vedr. forskning, uddannelse og innovation Den 25. juni 2014 Sag.nr. Dok.nr. ks/ka De statslige bevillinger Den samlede bevilling på finansloven for 2014 til

Læs mere

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016

ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 ANALYSENOTAT Regional økonomisk status, juni 2016 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Dansk økonomi har længe skuffet med lavere vækst end forventet, men udviklingen har ikke været ensartet på tværs af de fem

Læs mere

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen

Produktivitet og velstand i Danmark. Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen Produktivitet og velstand i Danmark Foreningen af Rådgivende Ingeniører Årsdag 2011 Lars Haagen Pedersen VELSTAND: BNP pr. indbygger købekraftskorrigeret, 2008 Velstand og produktivitet Et lands velstand

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Sags id: Den 2. august 2007

Sags id: Den 2. august 2007 Sags id: 07-9493 Den 2. august 2007 Baggrund og retningslinier for ansøgninger til Vækstforums initiativ nr. 9 i handlingsplanen: Syddansk akademikersatsning. 1. Initiativet Vækstforum vil sikre, at regionens

Læs mere

IDA og innovationsstrategien

IDA og innovationsstrategien Notat 19. september 2012 IDA og innovationsstrategien Generelle betragtninger En samlet innovationsstrategi er en nødvendighed for vækst og beskæftigelse i Danmark. I dag er der generelt mange velfungerende

Læs mere