MTU og Psykisk APV 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MTU og Psykisk APV 2012"

Transkript

1 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 285 Inviterede 340 Svarprocent 84%

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7 Kommunikation 7 Medindflydelse + Teknologi, digitalisering og innovation 8 MUS/GRUS + Udvikling 9 Ledelse 10 Social kapital 12 Sygemelding på grund af fysiske/psykiske forhold 13 Krænkende adfærd 14 Trusler om vold 14 Fysisk vold 16 Seksuel chikane 18 Mobning 20 Arketyper 22 Tabeller 23

3 INFO OM UNDERSØGELSEN Forord Hermed har I resultaterne fra trivselsmåling og psykiske APV i 3 i 1-undersøgelsen I rapporten ses desuden resultaterne for nogle af de overliggende niveauer inden for fagområdet samt hele. Vi opnåede en samlet svarprocent på 81 %, hvilket er super flot, så tusind tak til alle for jeres deltagelse. Med så høj en svarprocent har vi et rigtig godt grundlag for sammen at kunne videreudvikle til den bedste arbejdsplads. Det er vigtigt, at I på de enkelte arbejdspladser tager jer tid til at diskutere resultatet af trivselsmålingen. Hvad betyder noget for jer? Hvor er I rigtig gode, og hvordan kan I blive bedre på de områder, hvor der er udfordringer? Da det også er en måling af det psykiske arbejdsmiljø, er det vigtigt, at arbejdsmiljøorganisationen udarbejder en handleplan for, hvad I vil arbejde med. Vi står over for en tid med udfordringer på økonomien. I har været igennem nogle store sparerunder, som har berørt alle arbejdspladser, og skuer vi frem, vil vi blive presset på, at skulle levere mere i en bedre kvalitet for færre ressourcer. Derfor er det af afgørende betydning, at vi har et godt og udviklende arbejdsmiljø, hvor vi trives og samtidig udfordres på nytænkning, alt sammen for at kunne løse kerneopgaven med borgeren i centrum. Jeg håber derfor, at I tager godt imod rapporten og arbejder med den, så vi har et endnu bedre resultat om ca. 3 år, når vi gentager undersøgelsen. Med venlig hilsen Tim Jeppesen Formand for Hovedudvalget Helle Andersen Næstformand for Hovedudvalget Sådan læser du rapporten Rapporten præsenterer indledningsvis et samlet overblik i form af to speedometre, ét for temaet Tilfredshed og engagement og ét for spørgsmålet Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads samt den gennemsnitlige score på undersøgelsen temaer. Herefter følger Top 5 og en Bund 5, som illustrerer spørgsmål med højeste og laveste gennemsnit. På de følgende sider består rapporten af grafer, der viser den gennemsnitlige score på samtlige spørgsmål inden for temaerne. Efter resultaterne følger en segmentering af medarbejderne i fem arketyper (ambassadører/ kernemedarbejdere/ zapper/ sofamedarbejdere/ drænere) på baggrund af svarene for tilfredshed og loyalitet. Afslutningsvis er der vedlagt en tabel, der viser scoren og svarfordelingen for samtlige spørgsmål i undersøgelsen. Metode I rapporten anvendes farvekoder til at identificere hvilke relationer, tallene repræsenterer. En forklaring af farvekoderne findes nederst på hver side i rapporten. De fleste spørgsmål i undersøgelsen er stillet som udsagn, på en enighedsskala fra 1 (meget uenig) til 7 (meget enig). Desuden har det ved disse spørgsmål været muligt at svare "ved ikke". Ved enkelte spørgsmål har svarmuligheden været ja/nej/ved ikke. Spørgsmålene om Social kapital er besvaret på en skala fra 0 (meget uenig) til 4 (meget enig), og derefter omregnet til en indeksscore fra Efter hvert tema i spørgeskemaet har det været muligt at supplere svarene med åbne kommentar. Disse kommentarer fremgår af særskilte rapporter. MTU Resultater for: Side 3

4 4,3 4,9 4,8 5,2 5,2 OVERBLIK Tilfredshed og engagement Samlet score for spørgsmål omkring tilfredshed og engagement Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat i Fredericia Kommune Meget uenig Meget enig Meget uenig Meget enig () (6,1) () () (6,1) () Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er ikke tilfredsstillende. Der bør ske forbedringer. Niveauet er mindre tilfredsstillende. Der anbefales forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Niveauet er mindre tilfredsstillende. Der anbefales forbedringer. Niveauet er tilfredsstillende. Der er dog plads til forbedringer. Niveauet er meget tilfredsstillende. Temaoversigt Tallene viser de gennemsnitlige scorer for hvert tema Arbejdsforhold Balance i jobbet Kommunikation Medindflydelse Udvikling MUS/ GRUS Teknologi, digitalisering og innovation En god leder Resultatledelse Udvikling af medarbejdere Strategisk ledelse Forandringsledelse Overordnede ledelse MTU Resultater for: Side 4

5 OVERBLIK Tilfredshed og engagement Tilfredshed og engagement Svar 1-4 Svar 5 Svar 6 Svar 7 Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads 6,1 Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads 0% 11% 16% 29% 44% Jeg føler mig engageret i mit daglige arbejde 6,3 6,4 6,4 Jeg føler mig engageret i mit daglige arbejde 0% 6% 8% 27% 59% Jeg kommer gerne med forslag til forbedringer på min arbejdsplads 6,2 6,1 Jeg kommer gerne med forslag til forbedringer på min arbejdsplads 1% 8% 11% 33% 47% Jeg yder gerne en ekstra indsats, hvis der er behov for det 6,5 6,5 6,4 Jeg yder gerne en ekstra indsats, hvis der er behov for det 0% 3% 7% 24% 66% Jeg anbefaler gerne andre at søge job på min arbejdsplads Jeg anbefaler gerne andre at søge job på min arbejdsplads 17% 12% 25% 6% 41% Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder i Fredericia Kommune 5,2 5,2 Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder i Fredericia Kommune 3% 26% 25% 23% 23% 0% 25% 50% 75% 100% MTU Resultater for: Side 5

6 OVERBLIK Top 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de højeste gennemsnit Bund 5 De 5 spørgsmål, hvor der er opnået de laveste gennemsnit Min overordnede leder er fremtidsorienteret og tænker langsigtet 6,2 6,1 Der biver fulgt op på de aftaler, der bliver indgået ved min MUS/GRUS 4,0 4,8 4,6 stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde 6,2 6,3 6,3 Mine medarbejderudviklingssa mtaler (MUS/GRUS) understøtter min faglige og personlige udvikling 4,6 5,1 4,9 Jeg er tryg ved at bede om hjælp, hvis der er en opgave jeg ikke magter 6,2 Jeg oplever, at mit lokale MED-udvalg har medindflydelse på beslutninger, der vedrører min arbejdsplads 4,7 5,0 5,0 Jeg har gode muligheder for at anvende mine erfaringer og evner i mit daglige arbejde 6,1 6,1 De teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads gør mit arbejde nemmere 4,8 5,1 4,8 Min overordnede leder har fokus på nye og anderledes måder at løse opgaverne på I mit arbejde oplever jeg sjældent arbejdspres, der gør mig utilpas 4,8 4,8 5,0 Arbejdsforhold Balance i jobbet Jeg kender forventningerne til min arbejdsindsats Der er generelt en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Jeg har mulighed for at variere mine arbejdsopgaver Jeg har gode muligheder for at anvende mine erfaringer og evner i mit daglige arbejde 6,1 6,1 Jeg er tryg ved at bede om hjælp, hvis der er en opgave jeg ikke magter Der er generelt en fornuftig balance mellem mine arbejdsopgaver og min arbejdstid I mit arbejde oplever jeg sjældent arbejdspres, der gør mig utilpas 5,0 5,2 5,0 4,8 5,0 4,8 6,2 Jeg har de hjælpemidler/arbejdsreds kaber, der skal til for at udføre mit arbejde gør en aktiv indsats for at forebygge stress blandt medarbejderne 5,1 5,2 MTU Resultater for: Side 6

7 RESULTATER Kommunikation 5,2 Medarbejderportal (1/2) Jeg har let adgang til s Medarbejderportal på min arbejdsplads På min arbejdsplads har vi fokus på vores resultater og successer 81% 94% 94% Jeg føler mig informeret om de forhold, der har indflydelse på min arbejdssituation 4,9 5,2 5,1 4% 3% 10% Jeg har adgang til den nødvendige information om mine arbejdsopgaver 2% 3% 9% 0% 25% 50% 75% 100% Medarbejderportal (2/2) Hvor ofte benytter du s Medarbejderportal? eboks/borger.dk Læser du din post i eboks og/eller i din digitale postkasse på borger.dk? Dagligt 39% 34% 33% 79% 77% Ugentligt 38% 33% 24% 72% Månedligt 10% 15% 11% 20% 20% Sjældnere 8% 13% 15% 24% 4% Aldrig 3% 14% 1% 3% 2% 2% 3% 4% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% MTU Resultater for: Side 7

8 RESULTATER Medindflydelse Teknologi, digitalisering og innovation 5,2 4,8 Jeg har en passende indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde De teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads gør mit arbejde nemmere 5,1 4,8 Jeg har de nødvendige beføjelser til at træffe beslutninger i mit daglige arbejde Jeg har de faglige kompetencer, der skal til for at udnytte de teknologiske/digitale løsninger, der stilles til rådighed i mit daglige arbejde 5,1 På min arbejdsplads bliver tingene ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre 5,2 5,2 5,2 understøtter anvendelsen af teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads Jeg oplever, at mit lokale MED-udvalg har medindflydelse på beslutninger, der vedrører min arbejdsplads 4,7 5,0 5,0 har fokus på nye og anderledes måder at løse opgaverne på MTU Resultater for: Side 8

9 RESULTATER Udvikling MUS/GRUS (1/3) Jeg er normalt til MUS/GRUS cirka en gang om året Jeg har gode muligheder for at udvikle mig fagligt og personligt på min arbejdeplads 45% 63% 70% På min arbejdsplads er vi gode til at dele viden og lære af hinanden 25% 22% 38% Jeg har gode muligheder for at anvende ny viden og nye færdigheder i mit daglige arbejde 12% 9% 17% 0% 25% 50% 75% 100% MUS/GRUS (2/3) Blev der udarbejdet en kompetenceudviklingsplan ved din MUS/GRUS (3/3) 4,3 seneste MUS/GRUS? 41% 56% 4,0 52% Der biver fulgt op på de aftaler, der bliver indgået ved min MUS/GRUS 4,8 4,6 31% 21% 25% 4,6 29% Mine medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) understøtter min faglige og personlige udvikling 5,1 23% 4,9 23% 0% 25% 50% 75% 100% MTU Resultater for: e Side 9

10 LEDELSE (1/2) En god leder Resultatledelse er generelt en god leder er god til at skære igennem og træffe beslutninger kommunikerer klart om mål og resultater holder hovedet koldt i pressede situationer sikrer en effektiv afvikling af de daglige opgaver på min arbejdsplads 5,2 5,1 er en motiverende leder 5,2 har tydeligt fokus på økonomi i den daglige drift 6,1 er god til at lytte og sætte sig ind i andres situation fokuserer på brugere/ borgere/ kunder i opgaveløsningen viser respekt for medarbejdernes forskellighed Udvikling af medarbejdere er bevidst om egne styrker og svagheder er oftest positiv og har en god tone i dagligdagen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Der er sammenhæng mellem det min nærmeste leder siger og gør 6,1 6,2 6,3 6,3 arbejder for at sikre et højt fagligt niveau på min arbejdsplads støtter den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder i jobbet uddelgerer opgaver og ansvar i passende omfang understøtter samarbejde mellem forskellige faggrupper i opgaveløsningen MTU Resultater for: Side 10

11 LEDELSE (2/2) Strategisk ledelse Overordnede ledelse formår at omsætte s strategier til konkrete indsatser Min overordnede leder er tillidsskabende 5,2 er fremtidsorienteret og tænker langsigtet Min overordnede leder kommunikerer klart om mål og resultater Min overordnede leder fokuserer på brugere/ borgere/ kunder i opgaveløsningen Forandringsledelse kommunikerer åbent og direkte i forandringsprocesser Min overordnede leder er fremtidsorienteret og tænker langsigtet 6,2 6,1 handler i tide for at ruste arbejdspladsen til nye udfordringer 5,1 Min overordnede leder har fokus på nye og anderledes måder at løse opgaverne på inddrager andres synspunkter og ideer i forbindelse med forandringer går forrest, når forandringer skal gennemføres Min overordnede leder understøtter anvendelsen af teknologiske/digitale løsninger i Fredericia Kommune MTU Resultater for: Side 11

12 SOCIAL KAPITAL Social Kapital Gennemsnitlig score på Social Kapital samlet set og opdelt på de to temaer Samarbejde samt Tillid og retfærdighed Social Kapital Samarbejde Tillid og retfærdighed Samarbejde 76 Tillid og retfærdighed 70 På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne På min arbejdsplads kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen På min arbejdsplads bliver medarbejderne involveret i beslutninger om forandringer På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads På min arbejdsplads stoler medarbejderne i almindelighed på hinanden På min arbejdsplads er der et godt samarbejde med andre grupper/afdelinger På min arbejdsplads bliver konflikter løst på en retfærdig måde På min arbejdsplads hjælper man kolleger, der har for meget at lave På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde På min arbejdsplads hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave På min arbejdsplads bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde Kommunebenchmark 2012 (n=1.053) MTU Resultater for: Side 12

13 Sygemelding på grund af fysiske/psykiske forhold Sygemelding på grund af fysiske forhold Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af fysiske forhold i dit arbejde? 100% 90% 91% 90% 91% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 7% 9% 8% 2% 1% 1% 0% Sygemelding på grund af psykiske forhold Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af psykiske forhold i dit arbejde? 100% 90% 85% 90% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 13% 10% 8% 8% 2% 2% 1% 0% MTU Resultater for: Side 13

14 RESULTATER Trusler om vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? 100% 90% 85% 86% 80% 76% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19% 12% 11% 3% 1% 2% 2% 0% 0% 0% 1% 1% dagligt ugentligt månedligt af og til Trusler om vold (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt 0 0% 0 0% 5 0% ugentligt 8 3% 17 1% 53 2% månedligt 7 2% 11 1% 39 1% af og til 54 19% % % % % % Total % % % Total, 69 24% % % Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger 1 1% 3 2% 6 1% En leder 0 0% 1 1% 4 1% Underordnede 0 0% 0 0% 1 0% Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse 67 97% % % 1 1% 4 2% 12 3% MTU Resultater for: Side 14

15 RESULTATER Trusler om vold (1/2) Har du opsøgt hjælp? Trusler om vold (2/2) Er truslerne ophørt efter at du fik hjælp? 49% 32% 39% 42% 38% 39% 50% 42% 43% 51% 58% 18% 61% 18% 19% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 34 49% 71 42% % 35 51% 97 58% % Total % % % Er truslerne ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 11 32% 28 39% 65 38% 17 50% 30 42% 72 43% 6 18% 13 18% 32 19% Total % % % MTU Resultater for: Side 15

16 RESULTATER Fysisk vold Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? 100% 90% 90% 92% 91% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 9% 7% 8% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% dagligt ugentligt månedligt af og til Fysisk vold (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt 0 0% 0 0% 3 0% ugentligt 2 1% 8 1% 20 1% månedligt 2 1% 4 0% 21 1% af og til 25 9% 82 7% 224 8% % % % Total % % % Total, 29 10% 94 8% 268 9% Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger 0 0% 0 0% 4 1% En leder 0 0% 0 0% 2 1% Underordnede 0 0% 0 0% 1 0% Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse % 93 99% % 0 0% 1 1% 7 3% MTU Resultater for: Side 16

17 RESULTATER Fysisk vold (1/2) Har du opsøgt hjælp? Fysisk vold (2/2) Er volden ophørt efter at du fik hjælp? 55% 31% 40% 45% 46% 39% 50% 43% 43% 45% 55% 19% 61% 11% 17% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 16 55% 42 45% % 13 45% 52 55% % Total % % % Er volden ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 5 31% 17 40% 48 46% 8 50% 18 43% 45 43% 3 19% 7 17% 12 11% Total % % % MTU Resultater for: Side 17

18 RESULTATER Seksuel chikane Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for seksuel chikane på din arbejdsplads? 100% 96% 98% 99% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 4% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% dagligt ugentligt månedligt af og til Seksuel chikane (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt 0 0% 0 0% 2 0% ugentligt 0 0% 1 0% 3 0% månedligt 1 0% 1 0% 1 0% af og til 10 4% 23 2% 29 1% % % % Total % % % Total, 11 4% 25 2% 35 1% Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger 3 27% 3 12% 7 20% En leder 0 0% 0 0% 0 0% Underordnede 0 0% 0 0% 0 0% Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse 8 73% 22 88% 27 77% 0 0% 0 0% 1 3% MTU Resultater for: Side 18

19 RESULTATER Seksuel chikane (1/2) Har du opsøgt hjælp? Seksuel chikane (2/2) Er den seksuelle chikane ophørt efter at du fik hjælp? 55% 67% 64% 44% 69% 37% 33% 27% 23% 45% 56% 0% 63% 9% 8% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 6 55% 11 44% 13 37% 5 45% 14 56% 22 63% Total % % % Er den seksuelle chikane ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 4 67% 7 64% 9 69% 2 33% 3 27% 3 23% 0 0% 1 9% 1 8% Total 6 100% % % MTU Resultater for: Side 19

20 RESULTATER Mobning Har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? 100% 93% 94% 95% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 6% 5% 4% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% dagligt ugentligt månedligt af og til Mobning (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) dagligt 0 0% 0 0% 4 0% ugentligt 3 1% 8 1% 15 1% månedligt 1 0% 5 0% 8 0% af og til 17 6% 57 5% 125 4% % % % Total % % % Total, 21 7% 70 6% 152 5% Hvis, - Fra hvem (Angiv gerne flere svar) Kolleger 8 38% 39 56% 88 58% En leder 6 29% 20 29% 37 24% Underordnede 1 5% 4 6% 7 5% Brugere/ borgere/ kunder Ønsker ikke at oplyse 2 10% 6 9% 15 10% 5 24% 15 21% 29 19% MTU Resultater for: Side 20

21 RESULTATER Mobning (1/2) Har du opsøgt hjælp? Mobning (2/2) Er mobningen ophørt efter at du fik hjælp? 48% 43% 70% 43% 37% 46% 0% 17% 27% 52% 57% 30% 54% 36% 40% 0% 25% 50% 75% 100% 0% 25% 50% 75% 100% Har du opsøgt hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 10 48% 30 43% 70 46% 11 52% 40 57% 82 54% Total % % % Er mobningen ophørt efter at du fik hjælp? (Angiv kun et svar pr. spørgsmål) 7 70% 13 43% 26 37% 0 0% 5 17% 19 27% 3 30% 12 40% 25 36% Total % % % MTU Resultater for: Side 21

22 Loyalitet/Anbefaling ARKETYPER Arketyper Opdelingen i de fem arketyper er baseret på medarbejdernes svar på spørgsmålene omkring samlet tilfredshed og anbefaling. Figuren nedenfor viser fordelingen af de fem arketyper for 7 Høj Ambassadør 34% (n=90) 6 Sofamedarb. 3% (n=8) Kernemedarb. 45% (n=121) 4 Drænere 8% (n=22) Zapper 10% (n=26) 1 Lav Lav Tilfredshed Høj Arketyper Fagområde sammenlignet med Fordelingen af de fem arketyper for sammenlignet med som helhed 100% 90% 80% 70% 60% 50% 45% 48% 40% 30% 34% 29% 20% 10% 0% 12% 10% 8% 8% 3% 2% Ambassadør Kernemedarbejdere Zapper Sofamedarbejdere Drænere MTU Resultater for: Side 22

23 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Tilfredshed og engagement Samlet set er jeg tilfreds med at være ansat på min arbejdsplads Jeg føler mig engageret i mit daglige arbejde Jeg kommer gerne med forslag til forbedringer på min arbejdsplads Jeg yder gerne en ekstra indsats, hvis der er behov for det Jeg anbefaler gerne andre at søge job på min arbejdsplads Jeg er stolt af at fortælle andre, at jeg arbejder i Tilfredshed og engagement total Arbejdsforhold Jeg kender forventningerne til min arbejdsindsats Jeg har mulighed for at variere mine arbejdsopgaver Jeg har gode muligheder for at anvende mine erfaringer og evner i mit daglige arbejde Jeg har de hjælpemidler/arbejdsredskaber, der skal til for at udføre mit arbejde Arbejdsforhold total Balance i jobbet Der er generelt en fornuftig balance mellem mit arbejdsliv og privatliv Jeg er tryg ved at bede om hjælp, hvis der er en opgave jeg ikke magter Der er generelt en fornuftig balance mellem mine arbejdsopgaver og min arbejdstid I mit arbejde oplever jeg sjældent arbejdspres, der gør mig utilpas gør en aktiv indsats for at forebygge stress blandt medarbejderne Balance i jobbet total Kommunikation På min arbejdsplads har vi fokus på vores resultater og successer Jeg føler mig informeret om de forhold, der har indflydelse på min arbejdssituation Jeg har adgang til den nødvendige information om mine arbejdsopgaver Kommunikation total Gennemsnit? , ,3 6,4 6, ,2 6, ,5 6,5 6, ,2 5, , ,1 6, , ,0 5,2 5, ,8 5,0 4, ,1 5, ,9 5,2 5, ,2 Medarbejderportal (1/2) Jeg har let adgang til s Medarbejderportal på min arbejdsplads Procent 94% 94% 81% 4% 3% 10% 2% 3% 9% TABELLER MTU Resultater for: Side 23

24 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Medarbejderportal (2/2) Hvor ofte benytter du s Medarbejderportal? Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig? Procent 39% 34% 33% 38% 33% 24% 10% 15% 11% 8% 13% 15% 4% 3% 14% 2% 2% 3% eboks/borger.dk Læser du din post i eboks og/eller i din digitale postkasse på borger.dk? 79% 77% 72% 20% 20% 24% 1% 3% 4% Medindflydelse Jeg har en passende indflydelse på tilrettelæggelsen af det daglige arbejde Jeg har de nødvendige beføjelser til at træffe beslutninger i mit daglige arbejde På min arbejdsplads bliver tingene ændret, hvis man gør opmærksom på, at noget kan gøres bedre Jeg oplever, at mit lokale MED-udvalg har medindflydelse på beslutninger, der vedrører min arbejdsplads Medindflydelse total Udvikling Jeg har gode muligheder for at udvikle mig fagligt og personligt på min arbejdeplads På min arbejdsplads er vi gode til at dele viden og lære af hinanden Jeg har gode muligheder for at anvende ny viden og nye færdigheder i mit daglige arbejde Udvikling total Gennemsnit ,2 5,2 5, ,7 5,0 5, MUS/GRUS (1/3) Jeg er normalt til MUS/GRUS cirka en gang om året Procent 45% 63% 70% 38% 25% 22% 17% 12% 9% MUS/GRUS (2/3) Blev der udarbejdet en kompetenceudviklingsplan ved din seneste MUS/GRUS? 41% 56% 52% 31% 21% 25% 29% 23% 23% TABELLER MTU Resultater for: Side 24

25 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål MUS/GRUS (3/3) Der biver fulgt op på de aftaler, der bliver indgået ved min MUS/GRUS Mine medarbejderudviklingssamtaler (MUS/GRUS) understøtter min faglige og personlige udvikling MUS/GRUS (3/3) total Teknologi, digitalisering og innovation De teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads gør mit arbejde nemmere Jeg har de faglige kompetencer, der skal til for at udnytte de teknologiske/digitale løsninger, der stilles til rådighed i mit daglige arbejde understøtter anvendelsen af teknologiske/digitale løsninger på min arbejdsplads har fokus på nye og anderledes måder at løse opgaverne på Teknologi, digitalisering og innovation total En god leder er generelt en god leder er god til at skære igennem og træffe beslutninger er en motiverende leder er god til at lytte og sætte sig ind i andres situation viser respekt for medarbejdernes forskellighed er bevidst om egne styrker og svagheder er oftest positiv og har en god tone i dagligdagen stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde Der er sammenhæng mellem det min nærmeste leder siger og gør En god leder total Resultatledelse kommunikerer klart om mål og resultater holder hovedet koldt i pressede situationer sikrer en effektiv afvikling af de daglige opgaver på min arbejdsplads har tydeligt fokus på økonomi i den daglige drift fokuserer på brugere/borgere/kunder i opgaveløsningen Resultatledelse total Gennemsnit? ,0 4,8 4, ,6 5,1 4, ,3 4,9 4, ,8 5,1 4, , , , , ,2 6,3 6, , , , TABELLER MTU Resultater for: Side 25

26 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Udvikling af medarbejdere arbejder for at sikre et højt fagligt niveau på min arbejdsplads støtter den enkelte medarbejders udviklingsmuligheder i jobbet uddelgerer opgaver og ansvar i passende omfang understøtter samarbejde mellem forskellige faggrupper i opgaveløsningen Udvikling af medarbejdere total Strategisk ledelse formår at omsætte s strategier til konkrete indsatser er fremtidsorienteret og tænker langsigtet Strategisk ledelse total Forandringsledelse kommunikerer åbent og direkte i forandringsprocesser handler i tide for at ruste arbejdspladsen til nye udfordringer inddrager andres synspunkter og ideer i forbindelse med forandringer går forrest, når forandringer skal gennemføres Forandringsledelse total Overordnede ledelse Min overordnede leder [NNL] er tillidsskabende Min overordnede leder [NNL] kommunikerer klart om mål og resultater Min overordnede leder fokuserer på brugere/borgere/kunder i opgaveløsningen Min overordnede leder er fremtidsorienteret og tænker langsigtet Min overordnede leder har fokus på nye og anderledes måder at løse opgaverne på Gennemsnit? , , ,2 6, Min overordnede leder understøtter anvendelsen af teknologiske/digitale løsninger i Fredericia Kommune Overordnede ledelse total Sygemelding på grund af fysiske forhold Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af fysiske forhold i dit arbejde? Procent 7% 9% 8% 91% 90% 91% 2% 1% 1% Sygemelding på grund af psykiske forhold Har du inden for de seneste 12 måneder været sygemeldt på grund af psykiske forhold i dit arbejde? 13% 8% 8% 85% 90% 90% 2% 2% 1% TABELLER MTU Resultater for: Side 26

27 3,2 2 1,21 0 TABELLER Svarfordeling på hvert underspørgsmål Samarbejde På min arbejdsplads er der et godt samarbejde mellem ledelsen og medarbejderne På min arbejdsplads bliver medarbejderne involveret i beslutninger om forandringer Aldrig/ næsten aldrig Sjældent Somme tider Ofte Altid Indeks Der er et godt samarbejde blandt kollegerne på min arbejdsplads På min arbejdsplads er der et godt samarbejde med andre grupper/afdelinger På min arbejdsplads hjælper man kolleger, der har for meget at lave På min arbejdsplads hjælper man nye kolleger til rette, selvom det ikke er ens opgave Samarbejde total Tillid og retfærdighed På min arbejdsplads kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra ledelsen På min arbejdsplads kan medarbejderne give udtryk for deres meninger og følelser På min arbejdsplads stoler medarbejderne i almindelighed på hinanden På min arbejdsplads bliver konflikter løst på en retfærdig måde På min arbejdsplads bliver man anerkendt for et godt stykke arbejde På min arbejdsplads bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde Tillid og retfærdighed total Kommunebenchmark 2012 (n=1.053) TABELLER MTU Resultater for: Side 27

28 OM ENALYZER Enalyzer bistår virksomheder og offentlige myndigheder med at fastholde og udbygge deres relationer. Værdifuld information om eksempelvis medarbejdernes trivsel, kundernes loyalitet og borgernes tilfredshed indsamles med relationsmålinger via netbaserede spørgeskemaer. Enalyzer er pioner og markedsleder. Vores målingskoncepter er forankrede i skræddersyede softwareløsninger og kompetent rådgivning, som skaber værdi. Vi kalder det RelationsIntelligence, fordi virksomheden får konkret viden om den aktuelle situation såvel som et solidt beslutningsgrundlag for fremtiden. ENALYZER A/S REFSHALEVEJ KØBENHAVN K T: F: E:

MTU og Psykisk APV 2012

MTU og Psykisk APV 2012 FREDERICIA KOMMUNE MTU og Psykisk APV 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 140 Inviterede 149 Svarprocent 94% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Resultater 7

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100%

Social Kapital. Rapportspecifikationer. Din organisation 201x Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 100% Social Kapital Rapportspecifikationer Gennemførte 25 Inviterede 25 Svarprocent 10 OVERBLIK Social Kapital Gennemsnitlig score på spørgsmålene omkring Social Kapital 4 3 5 2 6 1 Meget uenig 7 Meget enig

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 3962 Inviterede 4376 Svarprocent 91% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96%

Aalborg Kommune. Klimamåling. Rapportspecifikationer. Jan Arnbjørn Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% Aalborg Kommune Klimamåling Rapportspecifikationer Gennemførte 46 Inviterede 48 Svarprocent 96% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 7 Arbejdsopgaver Arbejdsindhold

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Rapportspecifikationer. Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Konceptrapportering - Fiktiva A/S Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Rapportspecifikationer Antal gennemførte 5 Antal inviterede 5 Svarprocent 100% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Overblik 3 5

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: 79% Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2007/2008 TEKNISK FORVALTNING Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 462 366 79% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent:

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Resultat for: Roskilde Kommune - Total. Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 5536 4762 86% INDHOLDSFORTEGNELSE Resultater - - Total INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen

Rapportspecifikationer. Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013. Resultater for: René Svendsen Aabenraa Kommunes Lederevaluering 2013 Resultater for: René Svendsen Rapportspecifikationer Svarprocent Inviterede Gennemførte 100% 1 1 92% 12 11 100% 1 1-0 0 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Nordfyns Kommune beelser: 1.241 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 67% RESULTATER PÅ TEMAER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505)

Trivselsmåling 2015. Hjørring Kommune. Tommy Christiansen. Svarprocent: 85% (3811/4505) Trivselsmåling 215 Hjørring Kommune Tommy Christiansen Svarprocent: 85% (3811/455) Indhold 1 ARBEJDSGÆDE OG OYAITET 2 UNDERIGGENDE ENHEDER 3 DETAJERNE 4 KRÆNKENDE ADFÆRD 5 SYGEFRAVÆR 6 BAGGRUND Forord

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12

Roskilde Kommune Trivselsundersøgelse 2011/12 Trivselsundersøgelse 2011/12 Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: - Total 57 4862 84 % INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Info om undersøgelsen 1 Overblik 2 Temaoversigt Tema 1 - Din

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Sekretariatet Understedsrapport. Antal besvarelser: 6. Svarprocent: 100% ab Antal besvarelser: 6 APV 2012 Svarprocent: 10 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som vises

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 beelser: 2.353 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2016 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune.

Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Trivselsundersøgelse 2016 i Langeland Kommune. Læsevejledning Der er tilføjet forslag til nogle nye spørgsmål, der omhandler kerneopgave, udviklingspartnerskabsaftalen samt samarbejdet mellem leder og

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport

MTU HF & VUC Nordsjælland. Antal besvarelser: 156. Svarprocent: 91% HF & VUC Nordsjælland. Totalrapport beelser: 156 MTU 2015 Svarprocent: 9 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er et gennemsnitligt resultat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Social Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 45. ab Antal besvarelser: 45 APV 2012 Svarprocent: 82% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Sundhedstjenesteforskning Understedsrapport. Antal besvarelser: 35. ab Antal besvarelser: 35 APV 2012 Svarprocent: 78% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Medicinsk Museion Understedsrapport. Antal besvarelser: 18. Svarprocent: 51% ab Antal besvarelser: 18 APV 2012 Svarprocent: 51% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77%

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Biostatistisk afdeling Understedsrapport. Antal besvarelser: 27. Svarprocent: 77% ab Antal besvarelser: 27 APV 2012 Svarprocent: 77% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Center for Epidemiologi og Screening Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 92% RESULTATER PÅ 01 HOVEDOMRÅDER Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12.

APV Institut for Folkesundhedsvidenskab Afdeling for Almen Medicin Understedsrapport. Antal besvarelser: 12. ab Antal besvarelser: 12 APV 2012 Svarprocent: 55% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål, som

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

REGION SYDDANMARK MTU 2016

REGION SYDDANMARK MTU 2016 KONCERNSPØRGERAMME 206 REGION SYDDANMARK MTU 206 Vejledning til besvarelse af spørgeskemaet Når du vurderer spørgsmålene i spørgeskemaet, ønsker vi din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 71% (48/68) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304

Trivselsmåling. Nordfyns kommune. Totalrapport. Antal besvarelser: 1304 Nordfyns kommune Totalrapport Antal besvarelser: 1304 Denne rapport har i alt 1304 respondenter. Svarprocenten for den samlede trivselsmåling for Nordfyns Kommune er på52,9%. Undersøgelsen blev gennemført

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015

BALLERUP KOMMUNE SOCIAL Måling af Social Kapital 2015 Ballerup Kommune beelser: 3.355 BALLERUP KOMMUNE SOCIAL KAPITAL E2015 Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014

Rapport for Sekretariat (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Rapport for (Inkluder underafdelinger) Rapporten er trukket: 13-11-2014 Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret 46 45 97,83% 08-09-2014 Trivselsmåling for [] Dimension

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Juni 9 Svarprocent: 1% (7/7) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96

53. KULTUR- OG Måling af Social Kapital 2015 FRITIDSINSTITUTIONER. Ballerup Kommune Antal besvarelser: 96 Ballerup Kommune beelser: 53. KULTUR- OG FRITIDSINSTITUTIONER Her har du resultatet af målingen af den sociale kapital på din arbejdsplads i september 2015. Rapporten er det naturlige udgangspunkt for

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 91% ( besvarelser ud af 22 mulige) Enhedsrapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 5 Hvordan

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere