Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Save this PDF as:
Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt"

Transkript

1 Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S

2 Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og gruppearbejde del 1 (10:30 12:00) Frokost (12:00 12:45) 3 Kort opsamling på gruppearbejde del 1 (12:45 13:15) Lidt om Den gode opfølgningsproces 4 Gruppearbejde del 2 (13:15 14:50) Opsamling/præsentation af gruppearbejde del 2

3 Spilleregler for i dag

4 Navn: Uddannelsessted: Hvad ønsker du at tage med herfra I dag?

5 2 x 2 min. med sidemanden - Nævn to styrker i jeres skoles ETU resultater

6 Anerkendende tilgang Ennova A/S

7 Udgangspunkt i det som fungerer I arbejdet med levende organisationer er det vigtigt at huske på det der virker, på succeser og de gode historier det vi fokuserer på, har det med at blive vores virkelighed Der er normalt langt mere som fungerer, end det modsatte Det er sjovere at lære af det som fungerer og forskning og erfaring viser, at det også er mere effektivt Deling af best practice er effektivt og motiverende for både de som giver, og de som modtager viden/gode erfaringer Uanset formålet tager den anerkendende opfølgningsproces altid udgangspunkt i at afdække de bedste erfaringer og historier og bygger videre på styrker og muligheder i disse.

8 Det er sjældent, at alt fungerer optimalt derfor har vi brug for: Et billede af hvor vi gerne vil hen kig i frontruden frem for bakspejlet. Fokus på når udfordringerne ikke er der - hvad fungerer her? Positive forventninger til fremtiden hvad drømmer vi om. Tænk på miraklet. Udfordre de vante tankegange. Vær optimistisk. Det vi fokuserer på, skaber vi mere af derfor tænk i løsninger og bliv ekspert på løsningerne frem for at blive ekspert på problemerne. At udtænke og gennemføre løsninger, der får os på vej.

9 Velegnet til tekniske systemer To metoder til at arbejde med opfølgning Den klassiske problemløsningsmodel Identificere og analysere problemet Anerkendende tilgang Udforske emnet, når det fungerer bedst Finde årsagen Identificere problemløsning Implementere problemløsning Når man studerer problemer, bliver man klog på det der ikke virker Forstærkning af fejlfinder kultur Finde de faktorer der skaber succes Forestille sig det ideelle ønsket fremtid Identificere første skridt Når man studerer succeser, bliver man god til at skabe dem Velegnet til sociale systemer

10 Sproget er med til at skabe virkeligheden Vær opmærksom på dine ord; de bliver til dine tanker. Vær opmærksom på dine tanker; de bliver dine handlinger. Vær opmærksom på dine handlinger; de bliver dine vaner. Vær opmærksom på dine vaner; de bliver din fremtid.

11 Den korte løsningsfokuserede samtale Løsningerne på problemer hænger oftest ikke sammen med årsagerne til problemerne! OPGAVE Gå sammen og tag udgangspunkt i 2010 ETU resultaterne for din skole og interview hinanden med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål? Hvordan forstår du situationen lige nu? Hvilke mulige løsninger forestiller du dig (brainstorm)? Hvilken løsning tror du mest på? Hvad taler for at det er en god løsning? Hvilke af de ressourcer, som skal bruges i løsninger, har du allerede? Hvad skal du gøre for at skabe løsningen? HAR I SVARERNE ER I ALLEREDE GODT PÅ VEJ

12 Den korte løsningsfokuserede samtale Løsningerne på problemer hænger oftest ikke sammen med årsagerne til problemerne! OPGAVE Gå sammen og tag udgangspunkt i 2010 ETU resultaterne for din skole og interview hinanden med udgangspunkt i nedenstående spørgsmål? Hvordan forstår du situationen lige nu? Hvilke mulige løsninger forestiller du dig (brainstorm)? Hvilken løsning tror du mest på? Gruppearbejde Læs spørgsmålene Brug 10 minutter til at gennemtænke din skoles situation Interview hinanden på skift cirka 15 minutter per person Notér det vigtigste Hvad taler for at det er en god løsning? Hvilke af de ressourcer, som skal bruges i løsninger, har du allerede? Hvad skal du gøre for at skabe løsningen? Kort opsamling i plenum med de vigtigste pointer HAR I SVARERNE ER I ALLEREDE GODT PÅ VEJ

13 Frokost Vi starter igen kl. 12:45

14 Opsamling på gruppearbejde

15 Den gode opfølgningsproces

16 Aktiviteter i opfølgningsprocessen Måling gennemført Læs og forstå skolens rapport Diskuter resultater med ledelsen Præsentation og dialog i teams Præsentere og involvere eleverne Lav handlingsplan og prioriter Hold fokus Ny måling!

17 Aktiviteter i opfølgningsprocessen Måling gennemført Læs og forstå skolens rapport Diskuter resultater med ledelsen Præsentation og dialog i teams Præsentere og involvere eleverne Lav handlingsplan og prioriter Hold fokus Ny måling!

18 Læs og forstå skolens rapport Læs rapporten: - Se på svarprocenten den er også et resultat. - Hvordan er din opfattelse af elevernes trivsel i forhold til rapporten? - Er der nogle resultater som springer i øjnene? (Positivt/negativt) - Er der nogle overraskende resultater? Kan du identificere evt. quickwins? Leder du efter årsager? Eller leder du efter bevægelsesmuligheder?

19 Hvad gør jeg hvis resultaterne er bedre end forventet: Hvad er det vi gør godt, der giver disse gode resultater? Hvad skal vi fortsætte med at gøre, for at fastholde dette resultat?

20 Hvad gør jeg hvis hvis resultaterne er dårligere end forventet: Hvad er vigtigt at forbedre? Hvordan vil det være, når det er forbedret? Hvornår lykkes vi der? Hvordan kan vi bruge det, der fungerer til at blive bedre? Hvad vil du selv gøre anderledes?

21 Aktiviteter i opfølgningsprocessen Måling gennemført Læs og forstå skolens rapport Diskuter resultater med ledelsen Præsentation og dialog i teams Præsentere og involvere eleverne Lav handlingsplan og prioriter Hold fokus Ny måling!

22 Anerkendende procesøvelser Cafémetode 5 F-modellen Den proaktive plan.

23 Café-metoden få skabt en dialog om resultaterne Metoden skaber en afslappet ramme for dialogen en god stemning bidrager til en god dialog, hvor alle involveres. Hvis der ønskes en involvering af en større gruppe. Bruges til brainstorm, indsigt, idéudvikling og til at skabe en god dialog Metoden fremmer aktivitet hos alle deltagere og giver ejerskab for den enkelte. Når der fokuseres intenst på ETU resultaterne, og gruppen producerer relevante idéer og har gode dialoger, opstår der et produkt der kan arbejdes videre med og laves handleplaner ud fra. Eksempler på spørgsmål der kan arbejdes med i caféerne Hvad har vi gjort rigtigt godt det forgangne år? Hvad vil vi fastholde? Hvad vil vi gøre anderledes i det nye år? Hvad vil vi gøre mere/mindre af?

24 Café-metoden Praktik/Agenda 1. Velkomst/Introduktion: 10 min. Formål og succeskriterier. 2. Spilleregler for mødet: 5 min. 3. Roller fordeles: 5 min. cafe-vært styrer dialogen, så alle bliver hørt og sikrer at I kommer igennem det vigtige referent er ansvarlig for dokumentation og skriver de vigtigste pointer, der afleveres som gruppens produkt gæster tager notater, som præsenteres i næste runde for anden gruppe. 4. Gruppearbejde: 3*20 min. Inddel i grupper og forbered en række spørgsmål ud fra skolens ETU resultater, der skal arbejdes med i grupperne. Rotér en gang i grupperne, cafe-værten bliver i gruppen. I sidste runde går alle tilbage til deres oprindelige grupper og genoptager dialogen med ny inspiration 5. Afrunding og kort opsamling: 20 min. Grupperne præsenterer kort deres vigtigste pointer.

25 5 F-modellen operationalisering af den anerkendende tilgang 1 Fokuser: Valg af emne som arbejdes med ud fra en ressourcebaseret tankegang hvad vil vi opnå og ikke hvad vi vil undgå. Hvordan skaber vi mest mulig trivsel? (frem for hvad er årsagen til at eleverne har scoret lavt på ) 2 Forstå: Hvad har vi af gode erfaringer? Hvornår lykkes vi? Hvad er det, vi gør, når det går bedst? 3 Forestil: Hvilke drømme og positive fremtidsbilleder har vi? Hvordan ser det ud, når vi er lykkedes. Fx skolen er i 2012 blandt top 3, når det gælder elevernes trivsel. Hvad er der sket og hvordan oplever vi det i dagligdagen? Fastslå: Hvilke handlinger vil kunne føre til realisering af forestillingerne? Hvad kan du og andre gøre mere eller mindre af helt konkret? Hvad skal vi arbejde med og hvordan skal det prioriteres? 4 5 Frigør: Hvad er første skridt? Handleplan - hvem gør hvad, hvornår og hvordan? Hvor vil vi gerne starte sammen og hver for sig?

26 5 F-modellen operationalisering af den anerkendende tilgang Fordele Kan bruges til udvikling i de fleste sammenhænge Faserne kan gribes an forskelligt metoder der passer godt til organisationen. God til at udvikle egne processer og teorier, om det der fungerer hos jer Fører til gode løsninger og handleplaner. Modellen kan bruges både til korte dialoger og til længere processer. Ikke kun et godt opfølgningsredskab, men også med til at integrere den styrkebaserede og anerkendende tilgang i sproget, som løber igennem organisationen, samt at holde refleksioner over organisationens fremtid i gang.

27 Proaktive plan - visualisering af den anerkendende tilgang Valg af fokusområde kunne være: Proaktiv plan for udvikling af elevtrivsel og et godt socialt miljø. Kan bruges som visualiseret udgave af 5 F-modellen. Planen kan både bruges som personlig handlingsplan, men også som en fælles handlingsplan. Konkret aktivitetsplanlægning der skal tages stilling til de første skridt. Planen er dynamisk og kan løbende opdateres, efter hvad næste skridt er. Fordele ved metoden Metoden er god til planlægning af såvel store som små projekter/handlinger. Udfyldelse af den proaktive plan i fællesskab er en god teamudviklingsaktivitet. Planen er både visuel og dynamisk. Den hjælper til at give overblikket undervejs i processen, samtidig med at den løbende kan videreudvikles.

28 Proaktive plan - visualisering af den anerkendende tilgang NU- SITUATIONEN (Lav stikord) Hvad er vi lykkedes bedst med i forhold til elevernes trivsel Hvilke kompetencer/ ressourcer har vi at trække på? Hvad vil I gerne blive bedre til? Aktiviteter (Hvad, hvornår, hvordan, hvem?) Første skridt Om et halvt år Udvælg 3-5 fokusområder Inden næste måling Milepæle/succeskriterier der vil være nyttige for os at fokusere på under vejs til målet. DRØMMEN (Lav stikord for, hvad I ønsker at opnå drømmen og de konkrete mål) Skolen er i top 3. Eleverne trives og fortæller de gode historier om skolen og uddannelsen til andre MÅLENE (½-1 år) Hvordan vil vi kunne se, at vores ønsker og mål er opfyldt? Hvad gør vi mere af i forhold til nu? Hvad gør vi mindre af i forhold til nu?

29 Proaktive plan NU- SITUATIONEN (Lav stikord) Hvad er vi lykkedes bedst med i forhold til elevernes trivsel Hvilke kompetencer/ ressourcer har vi at trække på? Hvad vil I gerne blive bedre til? Aktiviteter (Hvad, hvornår, hvordan, hvem?) Første skridt Gruppearbejde - visualisering af den anerkendende tilgang Tag udgangspunkt i det tidligere gruppearbejde og visualiser Om et halvt år Inden næste måling Hvad Udvælg kunne 3-5 fokusområder næste skridt være? Milepæle/succeskriterier der vil være nyttige for os at fokusere på under vejs til målet. DRØMMEN (Lav stikord for, hvad I ønsker at opnå drømmen og de konkrete mål) Beskriv i stikord hvad I tidligere er lykkedes med? Hvad er drømmen hvad ønsker I opnå? Hvilke milepæle er nyttige at fokusere på undervejs? Ud fra ovenstående: Skolen er i top 3. Eleverne trives og fortæller de gode historier om skolen og uddannelsen til andre Hvad er de første skridt som du kan gå hjem og gøre nu? Afhænger i høj grad af hvor du er i processen! MÅLENE (½-1 år) Hvordan vil vi kunne se, at vores ønsker og mål er opfyldt? Hvad gør vi mere af i forhold til nu? Interview hinanden på skift cirka minutter per person Gennemgang af 2-3 planer plenum Hvad gør vi mindre af i forhold til nu?

30 Opsamling på gruppearbejde

31 Hvad tager du med herfra i dag?

32 Ekstra slides

33 Spilleregler for gruppearbejde 1 Tag udgangspunkt i dig selv 2 Deltag aktivt 3 Fokuser på det, I kan gøre noget ved. Det I ikke kan gøre noget ved parkeres 4 Fokuser på nutid og fremtid 5 Lad være med at anklage og komme med personangreb og

34 Spilleregler for gruppearbejde 6 Accepter at vi oplever verden forskelligt. Alle handler fornuftigt ud fra deres virkelighed

35 I værktøjskassen - Agenda til det gode præsentationsmøde Velkomst: 10 min. Form og succeskriterier. Spilleregler for mødet: 5 min. Resultater: 1 time 30 min. 1. Trivsel og strategisk prioritetskort: 10 min. 2. Resultater Del I: 20 min. Fysisk miljø, Udstyr og materialer 3. Resultater - Del 2, Det nære : 60 min. Underviserne, Undervisningen, Socialt miljø, Organisering, Egen motivation 4. Afrunding: 10 min.

36 I værktøjskassen - Forslag til praktik Er I en stor afdeling Saml kolleger i mindre gruppe. I grupper diskuteres resultaterne. Overvej om I sammensætter grupperne eller om man bare sætter sig når man kommer til mødet. Opsamling i plenum. Opsamling undervejs Sørg for at få samlet op undervejs, på det der kommer frem om de enkelte område, det kan være via referent eller, at der skrives små gule sedler. Lav gruppering af inputs undervejs. I har nu en bruttoliste af temaer/mulige indsatsområder. Afrunding Der kan laves en indledende prioritering af områderne, fx ved afstemning. Hvad skal der ske på næste møde?

37 I værktøjskassen - Agenda til det gode handlingsplanmøde 1. Velkomst: 10 min. Form og succeskriterier. 2. Spilleregler for mødet: 5 min. 3. Prioritering: 20 min. Bruttolisten fra møde 1. Prioriter/er de rigtige temaer prioriteret. Inddel i grupper. 4. Handlingsforslag: 50 min. Grupperne kommer med løsningsforslag til deres temaer. Fokuser på løsninger og hvad vil vi have mere af. End op med en konkret handlingsplan. Hav skema parat. 5. Opsamling og handleplan: 25 min. Grupperne præsenterer deres løsningsforslag. 6. Afrunding

38 Eksempel på et dialogmøde -Opsummering af skolens resultater - Identifikation af lokale indsatsområder Brainstorm Gruppering af ideer - Udvælg 3-5 indsatsområder - Opsætning af konkrete handlinger på de valgte indsatsområder Ved store afdelinger inddel i grupper, hvor hver gruppe for et indsatsområde, som de skal udarbejde handlinger til - Prioritering af handlinger -Præsentation af endelig handlingsplan - det skal være klart for alle, hvilke handlinger der sættes i gang, hvornår og hvordan de igangsættes, hvorfor de igangsættes, hvem der er ansvarlige for handlingerne og hvordan der følges op.

39 I værktøjskassen - Forslag til dialog-spørgsmål Hvad er det der gør, at vi scorer x point? Giv eksempler Høje scorer Lave scorer Hvad gør vi særlig godt siden vi scorer så højt? (succeshistorier) Hvad skal vi gøre mere af, for at fastholde dette høje niveau? Forestil dig du er i 2011 og niveauet er hævet 10 point. Hvad oplever du anderledes nu? Giv konkrete eksempler. Hvordan vil dine omgivelser (fx kolleger, elever, omverden) opleve ændringen? Hvad gør du selv (anderledes)?

40 I værktøjskassen - Sikre den gode dialog med eleverne De største styrker De største udviklingsområder Hvordan sikrer jeg afstemning med eleverne? Skridt jeg skal tage for at starte god dialog Hvor har jeg behov for support?

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge

Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Dialogmøde om TrivselOP - alt hvad du skal bruge Denne manual kan bruges af lederen eller arbejdsmiljøgruppen, alt efter hvordan I fordeler opgaven. Indholdsfortegnelse Før dialogmødet: Tjekliste til din

Læs mere

09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher. 11.30 Metoder: Involverende udviklingsprocesser

09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher. 11.30 Metoder: Involverende udviklingsprocesser Anerkendende udviklingsprocesser Temadag den 18. maj, 2010 9.30 Ankomst, kaffe. v/ Lotte Lüscher 09.50 Anerkendende tilgang til organisationsudvikling Teori og et par eksempler v/ Lotte Lüscher 11.30 Metoder:

Læs mere

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher

Trin Tid Indhold Hvem 1 15 Velkomst ved leder eller konsulent Formål med seminaret Præsentation af metode og spilleregler brug plancher Mødemateriale Anerkendende møde Formål Formålet med det anerkendende møde er at: 1. Indsamle ideer og ønsker til arbejde, trivsel og arbejdsmiljø med henblik på at få udarbejdet en handlingsplan 2. Skabe

Læs mere

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads

Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Arbejdspladsudvikling en metode til at kortlægge og forbedre trivslen med fokus på at udvikle jeres drømmearbejdsplads Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen

Læs mere

4D-profilen - teamudviklingsværktøj

4D-profilen - teamudviklingsværktøj SIDE 1 4D-profilen - teamudviklingsværktøj 4D-profilen er et teamudviklingsværktøj til optimering af samarbejdet i et team eller en projektgruppe. I udviklingsværktøjet bliver teamets tilstand vurderet

Læs mere

Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv

Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv Workshop nr. 405 tirsdag den 20. november 2018 kl. 10:15-11:30 Dialogbaseret psykisk APV i et fremmende perspektiv Oplægsholder: Henrik Dreyer-Andersen, HR-og arbejdsmiljøkonsulent, Region Sjælland, Koncern

Læs mere

Fra min faglighed - til din forretning

Fra min faglighed - til din forretning Fra min faglighed - til din forretning Den 8. juni v/ Lotte Lüscher Cand. Psych. Aut. PhD www.clavis.dk Hvis det du gør ikke virker så prøv noget andet! To indfaldsvinkler til udviklingsprocesser - vi

Læs mere

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2

1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Sæt dit aftryk session 1 Sådan gør du 1) Introduktion til projektarbejdet (15 minutter) Slide 2 Start med at fortælle kursisterne, at de i dag og i den kommende tid skal arbejde med at udtænke et projekt,

Læs mere

INSPIRATION TIL LÆRERE

INSPIRATION TIL LÆRERE INSPIRATION TIL LÆRERE Sæt fokus på trivsel og fravær med udgangspunkt i det, der virker! Ulovligt fravær kan handle om manglende trivsel i klassen, på holdet eller på uddannelsen. Appreciative Inquiry

Læs mere

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo

Anerkendende udforskning og 4 D modellen. Projekt: KvaliKomBo Anerkendende udforskning og 4 D modellen Projekt: KvaliKomBo 1 Grundtankerne i Anerkendende udforskning Det, vi fokuserer på, bliver vores virkelighed Ved at fokusere på problemer, skabes eksperter i problemer.

Læs mere

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER

14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER 14. December 2016 Jørgen Kroer og Jette Nissen SEGES Akademi EFFEKTIVE LEDELSESFORMER UDBYTTE Du får overblik over, hvor du allerede er godt med, og hvor du med fordel kan sætte ind for at styrke din virksomhed.

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GYMNASIET UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til gymnasielærere. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet sammen

Læs mere

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes

PROBLEMORIENTEREDE tilgang (Fysiske systemer) Analyse af årsager Identificere faktorer, der skaber succes Anerkendende kommunikation og Spørgsmålstyper Undervisning i DSR. den 6 oktober 2011 Udviklingskonsulent/ projektleder Anette Nielson Arbejdsmarkedsafdelingen I Region Hovedstaden nson@glo.regionh.dk Mobil

Læs mere

Drejebog til temadag med Tegn på læring

Drejebog til temadag med Tegn på læring Drejebog til temadag med Tegn på læring DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Drejebog til temadag med Tegn på læring Her finder I idéer til hvordan I i personalegruppen eller dagplejegruppen kommer godt i gang

Læs mere

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode

Dialogspil. en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen. Hvad er en dialogmetode? dialogmetode dialogmetode Dialogspil en metode til at kortlægge og forbedre trivslen på arbejdspladsen Hvad er en dialogmetode? En dialogmetode er et værktøj til at arbejde med trivslen på arbejdspladsen. Metoden er

Læs mere

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S

MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne. Ennova A/S MTU 2011 Det videre arbejde med resultaterne Ennova A/S Man taber sig ikke af at stille sig op på en badevægt, så Har du allerede en plan? Det finder vi ud af når vi har resultatet Hvorfor en nøje planlagt

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse arbejdsmiljø københavn Guide til en god trivselsundersøgelse Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 4 Sørg for at forankre arbejdet med trivselsundersøgelsen...

Læs mere

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset

Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset 12 Værktøj 2 Værktøj 2: Kortlægning af arbejdspresset Ved hjælp af værktøj 2 kan du undersøge, om der er for stort arbejdspres blandt den gruppe af medarbejdere, du har personaleansvar for. For stort arbejdspres

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til lærere og pæda goger i grundskolen. Redskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Når I anvender redskabet

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015

Hotel og Restaurant Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges mindst 5 indsatser indenfor prioriteringsområderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsamlingen i 2014

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Dialogmetoden kan bruges til at få kortlagt, risikovurderet, prioriteret - og til at udarbejde ideer til APV-handlingsplanen for den videre udvikling på arbejdspladsen. Den kan give et godt grundlag for

Læs mere

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk

Tid Tema Formål Indhold/Procesværktøjer/Ansvar/Husk UDVIKLINGSDIALOGER HOLD B FØRSTE MØDE Formål med det samlede forløb Udbytte - Du får indsigt og viden om dig som leder - Du får værktøjer til at forbedre din kommunikation og dine dialoger - Du træner

Læs mere

Metode Seniorpraksis

Metode Seniorpraksis Hvad kan en seniorpolitik indeholde? Fokusspørgsmål Hvordan organiseres arbejdet med udformning af en seniorpolitik og seniorpraksis? Foreligger plan for gennemførelse og måling? Kender alle første skridt

Læs mere

Procesværktøj om trivsel

Procesværktøj om trivsel Procesværktøj om trivsel www.samarbejdefortrivsel.dk Procesværktøj om trivsel Introduktion Det kan styrke dagtilbuds arbejde med børns trivsel, hvis I som personalegruppe, legestuegruppe eller bestyrelse

Læs mere

ETU som løftestang for skoleudvikling

ETU som løftestang for skoleudvikling ETU som løftestang for skoleudvikling Workshop 3 30 min ETU strategisk anvendelse i kvalitetsarbejdet Ved Per Buron og Susanne Mortensen Udfordringer i forhold til ETU arbejdet Prioritering af arbejdet

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen

Vejledning til tiltrædelse og udvikling Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Vejledning til tiltrædelsessamtalen og udviklingsdelen Herunder kan du finde hjælp til tiltrædelsessamtalen og til udviklingssamtalen og udviklingskontrakten. 1 Vejledning til tiltrædelsessamtalen Denne

Læs mere

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt

Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Mentorkurset efterår 2015 Folkehøjskolernes Forening og Professionshøjskolen UCC Mentorskaber og mentorordninger, del to Inger-Lise Petersen, adjunkt Program Kl. 10.00-10.15: Velkomst og intro Kl. 10.15-11.20:

Læs mere

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde

METODER TIL AT SKABE OG FREMME NÆRVÆR 2010 Det klassiske dialogmøde Mål: En mødeform, som kan bruges til at skabe fremadrettet handling på baggrund af en gennemført trivselsmåling. På dialogmødet arbejder man med at udvælge, prioritere og komme med forslag til handlemuligheder

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Ledelsens Dag, 6.november 2007

Ledelsens Dag, 6.november 2007 Ledelsens Dag, 6.november 2007 Effektiv lean med tilfredse medarbejdere Kuno Johansen, Organisations- og ledelseskonsulent Gellert Johansen ApS Tlf.; 2936 1217, Mail: gellertjohansen@mail.dk Henning Barsøe,

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Byggetek. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Byggetek. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Byggetek Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: Byggetek 2 Byggetek 3 Byggetek Opfølgnings/handlingsplan:

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

Ledelse af frivillige

Ledelse af frivillige Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige V/ Anders Thise Holm Cand.mag. i arbejdslivsstudier og psykologi Partner og konsulent i TeamKompagniet Foredragsholder i ledfrivillige.dk Aktiv frivillig HR-leder

Læs mere

Det gode og effektive møde Malene Rix Forhandling og Facilitering www.malenerix.dk Program Viden om møder - forskningsresultater og erfaringer Mødeforberedelse - drejebogen som redskab Formål med møder

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU Den årlige arbejdsmiljødrøftelse Og Opfølgning på MTU Temamøde Torsdag den 26. maj 2016 kl. 10.00-14.00 Nis Kjær tlf. 60 17 62 17 - Niskjær.dk Sammen gør vi godt arbejdsmiljø endnu bedre! Program for dagen

Læs mere

De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet

De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet De Unge og Kulturen med udgangspunkt i Kulturaftalen i Hovedstadsområdet 3. møde i fagligt udviklingsforløb Tirsdag den 5. april 2011 Program Kl. 08.45-09.00: Ankomst, morgenbrød og kaffe Kl. 09.00-09.45:

Læs mere

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS - DIFFE RENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Dette udviklingsredskab henvender sig til undervisere på erhvervsuddannelserne. Udviklingsredskabet guider jer igennem et selvevalueringsforløb.

Læs mere

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF

Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Elevtrivsel på Vordingborg Gymnasium & HF Undersøgelse af trivslen blandt eleverne på Vordingborg Gymnasium & HF skoleåret 14-15 I efteråret 2014 gennemførte vi i samarbejde med firmaet ENNOVA en undersøgelse

Læs mere

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen

Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE. til medarbejderen Forberedelsesskema UDVIKLINGSSAMTALE 2014 til medarbejderen Leder: Medarbejder: Dato: 1 Velkommen til din udviklingssamtale I DEAS ønsker vi at have fokus på din trivsel og din udvikling både for din og

Læs mere

Fra kortlægning til handling på tre timer

Fra kortlægning til handling på tre timer Fra kortlægning til handling på tre timer - en dialogbaseret APV-metode Workshop 324 på AM2017, 27. november 2017 Inger-Marie Wiegman imw@teamarbejdsliv.dk Henrik Ankerstjerne Eriksen hea@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan får vi alle til at føle sig velkomne i Ungdommens

Læs mere

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer

Pkt Tid Hvad Hvordan Visuelle midler Materialer UNDERVISNINGSPLAN AMU mål serviceagent i postbranchen 1 dag Omhandler UV materialer fra bevilling 2012 13 9246 Kvalitetsarbejde i post 1 9247 Kvalitetsarbejde i post 2 9248 Kvalitetsarbejde i post 3 9249

Læs mere

Det strategiske mål i centrum

Det strategiske mål i centrum Drejebog for Dynamisk Strategirådgivning Baseret på erfaringer fra 2009 & 2010 Det strategiske mål i centrum Fokus på omverdenen Strategisk kompetencekort Visuelle handlingsplaner INDHOLD 1. Rådgivningsforløb

Læs mere

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning

Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Psykiatrisk Center Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering og Recovery Maglevænget 2 2750 Ballerup Dato: 26.11.2013 Workshop om Recovery Øvelsesvejledning Øvelsesvejledning november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2

AAU's APV for 2012 2015. Workshop 2 AAU's APV for 2012 2015 Workshop 2 AAU's APV 2012-2015 HR-afdelingen 28. september 2012 Workshop 2 - Præsentation af APV-rapporten og den kvalitative rapport - Psykisk arbejdsmiljø og procesværktøjer -

Læs mere

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse

Workshops til Vækst. - Modul 3: Eksternt fokus. Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst - Modul 3: Eksternt fokus Indholdsfortegnelse Workshops til Vækst... 1 Eksternt fokus... 2 Praktiske forberedelser... 3 Mentale modeller... 5 Indbydelse... 6 Program... 7 Opsamling

Læs mere

Forum 100. Fremtidens ungdomsuddannelser

Forum 100. Fremtidens ungdomsuddannelser Forum 100 Fremtidens ungdomsuddannelser FORUM 100 pia@labelworks.dk Forums udgangspunkt er Ingen unge skal efterlades uden en uddannelse, derfor skal vi undersøge og dokumentere: - Hvad virker (og virker

Læs mere

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER

FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER 1 FORBERED DIT PERSONALEMØDE OM MTU-RESULTATER Vejledning til lederen Udarbejdet af HR-afdelingen, Sygehus Sønderjylland, november 2011 Inspiration fra bogen Styrkebaseret ledelse Dansk Psykologisk forlag

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2010

Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Elevtrivselsundersøgelsen 2010 Anders Filtenborg, Afdelingchef, Ennova Odense, 19. januar 2011 Ennova A/S Agenda 1. Om undersøgelsen et nyt projekt 2. Hovedresultater 2010 3. Opfølgningsarbejdet en køreplan

Læs mere

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem

Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem Inspirationskatalog Projekt: KY Kommunernes Ydelsessystem. Indholdet af dette materiale, herunder tekst, billeder og anden grafik og deres arrangement, er ophavsretligt beskyttet af EG A/S eller dets tilknyttede,

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn

Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015. Stærkere. fællesskaber. Deltagerhæfte. Navn Konference for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter 30. september 01. oktober 2015 Deltagerhæfte Navn Program Onsdag d. 30. september 10.00-11.00 Indskrivning 11.00-11.40 Velkomst v. formand Majbrit

Læs mere

Dialogbaseret APV af det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk APV i Dagtilbud, Hjørring Kommune

Dialogbaseret APV af det psykiske arbejdsmiljø. Psykisk APV i Dagtilbud, Hjørring Kommune Dialogbaseret APV af det psykiske arbejdsmiljø Psykisk APV i Dagtilbud, Hjørring Kommune 2018-2020 Den gode APV dialog: APV dialogen er karakteriseret ved At der er kort fra kortlægning til handling At

Læs mere

Trivselsundersøgelse

Trivselsundersøgelse Trivselsundersøgelse En trivselsundersøgelse er et øjebliksbillede og en god anledning til at tale om, hvad der skaber trivsel på arbejdspladsen. Brug den aktivt og vis, at svarene kan være med til at

Læs mere

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER

STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER STYRKEBASEREDE UDVIKLINGSSAMTALER Vejledning til medarbejderen 2 Styrkebaserede udviklingssamtaler vejledning til medarbejderen INTRODUKTION Den styrkebaserede udviklingssamtale er en årlig, fortrolig

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen

Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen VI TROR PÅ, AT ALLE KAN. Handlingsplan for elevtrivselsundersøgelse 2015 UC Diakonissestiftelsen Jeg er en person, der godt kan lide at kende til og lære nye ting Jeg lærer

Læs mere

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200

PÆDAGOGIK PÅ EUD. Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag. ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 PÆDAGOGIK PÅ EUD Vores fælles pædagogiske didaktiske grundlag ZBC Roskilde Maglegårdsvej 8 4000 Roskilde Tlf. 4634 6200 ZBC Ringsted Ahorn Allé 3-5 4100 Ringsted Tlf. 5768 2500 ZBC Næstved Handelsskolevej

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1

Program. Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse. April 10 / 1 Program Intro Øvelse Vores arbejdsliv Sociale fællesskaber vs. teknologi Metode og proces Øvrige tiltag Øvelse April 10 / 1 Formål Inspiration: Hvorfor bør vi praktisere positiv psykologi i APV- arbejdet

Læs mere

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål

Gode spørgsmål forskellige typer Indledende spørgsmål: Lineære spørgsmål Gode spørgsmål forskellige typer Alle de nedenstående spørgsmål bør du øve dig så meget i at du bliver i stand til at stille dem uden at tænke over dem. Verdens bedste sælgere stiller verdens bedste spørgsmål,

Læs mere

Resultatet af ETU & VTU-2017

Resultatet af ETU & VTU-2017 Opsamling fra præsentationsmøde den 16. januar 2019 1. Velkomst v/ Ebbe S. Hargbøl ESH bød velkommen og gennemgik kort dagens program, som tager udgangspunkt i rapportens highlights fra trivselsundersøgelser

Læs mere

Ny skole Nye skoledage

Ny skole Nye skoledage Skoleledelsesforløb 2013 KL og COK har i samarbejde med kommunale chefer og skoleledere tilrettelagt og udviklet et 3-dages udviklingsforløb for landets skoleledelser med henblik på at understøtte implementeringen

Læs mere

HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi

HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi GRIB(E) IND? Godt kollegaskab uden mobning Bliv bedre til at løse konflikter og forebygge mobning Ved cand.psych.aut. Tine Ravn Holmegaard CRECEA Mobil: 2428 9151 Email:

Læs mere

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015

Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 TE/30.11.15 Opsamling på fællesmødet for IT-koordinatorer november 2015 Hotel Park Middelfart Viaduktvej 28 5500 Middelfart 2. november 2015 Velkomst og opfølgning på mødet i juni Tina og Kristian bød

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER

ARBEJDE I STUDIEGRUPPER LENA PRADHAN OG CHALOTTE CHRISTENSEN VIDEREUDVIKLING AF MATERIALE, UDVIKLET AF HANNE BUHL (CUDIM), 2012 UNI VERSITET PRÆSENTATION Stil jer i en rundkreds på gulvet Tag en hurtig runde: Navn Studievejleder

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I ERHVERVSUDDANNELSERNE Udviklingsredskab Kære undervisere på erhvervsuddannelserne Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe

Læs mere

Workshop: Den gode APV-dialog - metodeværksted

Workshop: Den gode APV-dialog - metodeværksted Workshop: Den gode APV-dialog - metodeværksted Arbejdsmiljøkonference, AAU, 26. oktober 2017 Inger-Marie Wiegman imw@teamarbejdsliv.dk Mads Lauridsen ml@es.aau.dk WORKSHOPPENS FORLØB Kort præsentation

Læs mere

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN

UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING I GRUNDSKOLEN UNDERVISNINGS DIFFERENTIERING Udviklingsredskab Kære team i grundskolen Dette udviklingsredskab guider jer igennem et selvevalueringsforløb. Som team eller arbejdsgruppe kan I bruge redskabet til en systematisk

Læs mere

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen.

Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV. De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Systematisk arbejdsmiljøarbejde Drejebog til ArbejdsPladsVurdering - APV De fire faser Drejebog til gennemførelse af APV i skovbranchen. Udarbejdet af: Inge Nørby 2007 Systematisk arbejdsmiljøarbejde Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tavlemøder der virker

Tavlemøder der virker Tlf. 7022 5252 Tavlemøder der virker Bedre styring af driften og flere forbedringer. Et dagligt møde på 10 minutter er nok. Af Claus Toft Friis, partner, Friis Management Aps Claus Toft Friis har mere

Læs mere

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET

FORNYELSE I FÆLLESSKAB. -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB -genvej til innovation på arbejdspladsen KULTUR- TERMOMETERET FORNYELSE I FÆLLESSKAB OVERBLIK OVER TRIN OG VÆRKTØJER TRIN FORMÅL VÆRKTØJER Kulturtermometer Finde frem til hvilken

Læs mere

FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 FRA RAPPORT TIL HANDLING TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KØBENHAVNS KOMMUNE GÅ-HJEM-MØDE, ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN AMK S ROLLE I TU 2017 Trivselsundersøgelsen 2017 er besluttet i CSO (Centrale samarbejdsorgan)

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

2010 Elevtrivselsundersøgelsen

2010 Elevtrivselsundersøgelsen 1 Elevtrivselsundersøgelsen Social- og Sundhedsskolen STV Svarprocent: % (483 besvarelser ud af 483 mulige) Elevtrivsel Regionsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler samlet (Region Midtjylland) Regionsgennemsnit

Læs mere

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte!

Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen. Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler. Få et godt udbytte! Udviklingssamtaler på Social- og Sundhedsskolen Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Få et godt udbytte! Indholdsfortegnelse Retningslinier for medarbejderudviklingssamtaler på Socialog

Læs mere

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne...

OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... OPGAVE 1: For mig er arbejdets kerne... Opgaven løses i makkerpar. Aftal interviews med hinanden inden for de næste 2 dage. Sæt 30 min. af, så I også når reflektionsopgaven. Makkerne interviewer hinanden

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

VEJLEDNING. Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige VEJLEDNING Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan fastholder vi mangfoldigheden blandt vores frivillige

Læs mere

Fortæl derudover eleverne, at de også skal overveje, hvordan deres liv ville se ud, hvis de ikke havde disse rettigheder.

Fortæl derudover eleverne, at de også skal overveje, hvordan deres liv ville se ud, hvis de ikke havde disse rettigheder. Frihedsrettighedernes betydning Sådan gør du Introduktion af elementet (5-10 minutter) Start med at fortælle eleverne, at de nu skal arbejde med grundlæggende demokratiske frihedsrettigheder herunder,

Læs mere

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester

SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Februar, 2010/Lone Krogh SUS 8 Forberedelsesskema til 8. semester Spørgsmålene i skemaet har til formål at inspirere dig til at reflektere over dine ressourcer og de eventuelt større udfordringer, du ser

Læs mere

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014

Forældresamarbejde. Den 23. januar 2014 Den 23. januar 2014 Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb

Læs mere

Systematik og overblik

Systematik og overblik 104 Systematik og overblik Gode situationer god adfærd Beskrevet med input fra souschef Tina Nielsen og leder John Nielsen, Valhalla, Nyborg Kommune BAGGRUND Kort om metoden Gode situationer god adfærd

Læs mere

Legeinstruktørens pixiguide. Kom godt i gang

Legeinstruktørens pixiguide. Kom godt i gang Legeinstruktørens pixiguide Kom godt i gang Denne pixiguide er skrevet til dig, der ønsker en kort introduktion til at komme i gang med digitale, inkluderende lege. Når en leg skal udvikles og bygges,

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11

Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 Elevtrivselsundersøgelse 2010 27.01.11 1. Baggrund Skolen skal hvert 3. år gennemføre en undersøgelse af elevernes miljø på skolen en undervisningsmiljøundersøgelse. Skolen skal endvidere udarbejde et

Læs mere

OPGAVE 1 X min LEDER

OPGAVE 1 X min LEDER OPGAVE 1 X min LEDER Marts 2018 1 BLIV INSPIRERET (X min - individuelt) Hvad vil du gerne opnå med arbejdsfællesskab? Inden du påbegynder arbejdet med arbejdsfællesskaber, kan du med fordel lade dig inspirere.

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere

Effektkortet. din vej til udvikling EFFEKTKORT. Effektkort. Trumfkort EFFEKTKORTET. i rådgivning og projektledelse. Få overblik over processen:

Effektkortet. din vej til udvikling EFFEKTKORT. Effektkort. Trumfkort EFFEKTKORTET. i rådgivning og projektledelse. Få overblik over processen: et din vej til udvikling Indsatser Adfærd Resultater Strategi Få overblik over processen: Strategi Resultater Adfærd Indsatser EFFEKTKORT Hvad kan hæmme/fremme de ønskede resultater? EFFEKTKORTET 1 Sådan

Læs mere

Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED

Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED Miniplenum Styrk samarbejdet i TRIO/MED 1. Velkomst og præsentation af program 2. Status på arbejdsmiljøarbejdet i TRIO/MED 3. Tre opgavetyper 4. Inddragelse og handling 5. Afslutning Foto: Aalborghus

Læs mere

Trivselsundersøgelsen

Trivselsundersøgelsen Trivselsundersøgelsen Fra rapport til handling Staben, HR-afdelingen 2014 Revideret, september 2016 Aabenraa Kommunes trivselsundersøgelse er et værktøj til at arbejde med det psykiske på arbejdspladsen,

Læs mere

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER

INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER INSPIRATIONSKATALOG - TIL ARBEJDET MED SOCIAL KAPITAL OG UDVIKLING AF IDÉER Idéudvikling i forhold til jeres kerneopgave og igangsætning af idéerne er ikke noget, der kører af sig selv. Der er behov for,

Læs mere

Heidi Lærke Sørensen Entrepreneurship - 3U 2016 SYNOPS

Heidi Lærke Sørensen Entrepreneurship - 3U 2016 SYNOPS Heidi Lærke Sørensen Entrepreneurship - 3U 2016 SYNOPS E3U 2016 Undervisningsdesign Forud for skitsering af mit undervisningsdesign præsenteres de forhold, som danner baggrunden for mit design. Målgruppe

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere