Brug kun sundt foder. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 50, 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brug kun sundt foder. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 50, 2014"

Transkript

1 Indhold Foder Brug kun sundt foder Majssorter til 2015 Ekstra støtte til unge landbrugere SKAT trækker gæld fra din EU-støtte Tjek om din stald og dit foder er frostsikret Problemer med branchekoden? Ny app holder styr på færdselsreglerne Aftale om opbevaring af husdyrgødning eller afgasset biomasse Kåringstal for får og væddere Workshop om afsætning af naturkød Beskæredag i æbler og pærer Tak for i år! Brug kun sundt foder Majs Majssorter til 2015 Fodringssæsonen er mange steder godt i gang. Der er generelt tale om godt grovfoder. Nogle steder er der tendens til, at foderet tager varme, og der ses mugpletter i ensilagen. Sådan foder kan man sortere kraftigt i, da muggent foder ikke er sundt for dyrene. Specielt heste tåler muggent foder dårligt, men det er heller ikke sundt for andre dyr. Årsagen er, at mug jo faktisk er skimmelsvamp. Skimmelsvamp udvikler toxiner, og toxinerne er skadelige for dyr og mennesker. En del mug stammer fra jord, som er kommet i ensilagen/wrappen. Man finder ofte en lille klump jord i forbindelse med en mugklat. Mug, som stammer fra jord, er som ofte hvidt. I en del tilfælde er årsagen til, at der kommer jord i ensilage, at der har været mange muldskud i marken. En anden årsag kan også være, at riven/pickuppen har været sat for lavt, så den har revet jord ind i afgrøden. Mug i hø er også skadelig for især heste, da det kan give problemer i luftvejene. Husk også at hver gang du skifter foder, skal du gøre det langsomt. Der skal gå mindst 14 dage og gerne længere - hvis det er muligt fra du begynder på et nyt fodermiddel, til det er eneste foder. Det gælder både for heste, kvæg, får og geder. Resultaterne fra forsøg med majssorter til helsæd og kernemajs kan nu ses på Sortinfo. Vælg kun majssorter, som er afprøvet i Landsforsøgene. Siden ligger bag login og kræver abonnement til LandbrugsInfo.

2 Støtte Ekstra støtte til unge landbrugere Hvis du er nyetableret og er under 40 år, kan du få ekstra støtte til det støtteberettigede areal, som du driver. Du kan max få støtte i 5 år fra den første etablering. Så hvis du har været etableret 2 år på ansøgningstidspunktet, kan du altså kun få støtte i 3 år. Støtten forventes at udgøre ca. 585 kr. pr. ha., og man skal have mindst 2 ha, og man kan max få støtte til 90 ha. Det er et krav, at du har rådighed over (ejer eller forpagter) et støtteberettiget areal på mindst 2 ha. Du skal have et opdræt eller erhvervsmæssigt hold af dyr til landbrugsformål. Der er en lang række af dyr, som er godkendt til produktion af fødevarer, uld og pels. Der er dog grænser for, hvor få dyr man kan have, for at det er landbrugsmæssigt. Fx er 2 køer med kalve for lidt og lig side eller spørg din planteavlskonsulent. Du skal producere landbrugsprodukter. Det kan godt være juletræer eller pyntegrønt på landbrugsjord, eller gartneri på friland eller i væksthuse. Man kan få støtte, selv om man ikke ejer hele bedriften, men måske ejer 50% sammen med en anden. Du søger tilskuddet i fællesskemaet sammen med din ansøgning om grundbetaling (som hed hastøtte i 2014!) Info SKAT trækker gæld fra din EU-støtte Når NaturErhvervstyrelsen udbetaler støtte, sker det altid til din NemKonto. Som noget nyt gennemgår SKAT fra i år alle udbetalinger via NemKonto. Det sker for at kontrollere, om modtagere af EU-støtte skylder penge til det offentlige. Det gælder fx, hvis du: Mangler at betale moms Har skattegæld Skal betale børnebidrag, hustrubidrag m.m. Så hvis der mangler et beløb, kan det være derfor. SKAT vil dog informere dig om, at de har taget noget og til hvad. Hvis du har givet f. eks. banken transport (modtage betalingen direkte) i din støtte, går pengene direkte til de pågældende, og altså uden om NemKonto/SKAT. Der vil derfor ikke blive trukket evt. gæld. Der kan dog være forskellige regler omkring tidspunktet for, hvornår et krav er blevet gjort gældende. Tjek Tjek om din stald og dit foder er frostsikret vandforsyningen er nogenlunde frostsikker husk også de evt. nye rør, som du satte op i foråret og sommeren det er ikke sikkert, at de er frostsikrede. Det milde vejr og den megen regn har også givet meget mudder og pladder. Husk at få det fjernet fra porte og døre, inden det begynder at fryse. Der er ikke noget, der er mere træls, end porte der ikke kan åbnes, fordi jorden er frossen!

3 Det har nogle år betydet, at trillebøren skulle findes frem for at klare den daglige fodring. Det kan blive en rigtig lang vinter. Få også jævnet veje og pladser ved foderpladser og foderstakke. Alt for store huller kan brække en frontlæsser med en balle ensilage for enden. Undgå også at fodre med alt for koldt foder. Der er ingen dyr, som bryder sig om koldt foder eller for den sags skyld kan tåle det. Drøvtyggere (kvæg, får og geder) kan blive direkte syge af det! Koldt foder kan angiveligt være medvirkende til kolik hos heste. Det er især et problem med rodfrugter. Det kan i meget hård frost være nødvendigt at sætte foderet ind 1 2 dage, før det skal bruges. Husk også frostsikring af traktorer, sprøjter og vandingsmaskiner. Info Har du fået brev? Problemer med branchekoden? NaturErhvervstyrelsen har i november sendt brev ud til ca ansøgere, hvor der kan være tvivl, om de opfylder kravet for at være aktive landbrugere. Der er lavet et søgekriterie på 8 ha for dem, der søger i CPR. Det betyder, at man ikke nødvendigvis bliver ramt. Her er det, det beløb man får udbetalt i direkte støtte for fællesskemaet Direkte støtte udgør: 1. Enkeltbetaling 2. Miljøstøtte under artikel 68 altså ikke MVJ og andre 5 årige ordninger 3. Handyrpræmie Hvis den samlede udbetaling udgør mindre end kr., er man altså undtaget for at skulle dokumentere yderligere. Er støtten mere, kommer der et dokumentationskrav sammen med indsendelse af fællesskema Her skal man dokumentere, at man ikke driver en virksomhed, der står på negativlisten. Dokumentationen kan være en kopi af årsopgørelse. For ansøgere med CVR, hvor der er knyttet en branchekode til, som fremgår på negativlisten. Det kan være udlejning af erhvervsejendomme, campingpladser, sportspladser ol. Her gælder der følgende undtagelser: Hvis man får mindre end kr. i direkte støtte. Hvis den direkte støtte udgør mindst 5 % af de samlede indtægter eller 5 % af indtægter fra alle ikke landbrugsaktiviteter. Dette skal kunne dokumenteres via regnskab eller årsopgørelse. Hvis indtægten fra landbrugsaktiviteterne udgør mindst 1/3 af de samlede indtægter. Dette skal kunne dokumenteres via regnskab eller årsopgørelse. Hvad kan vi gøre? Vi kan hjælpe med at undersøge om man er undtaget. Søger man i CPR, og får mere end kr. udbetalt, kan vi vedhæfte en kopi af årsopgørelsen til fællesskemaet Dette kan vi i de tilfælde, hvor ansøger ikke har anden virksomhed, hvor branchekoden står på negativlisten. Hvis man vil undgå at skulle dokumentere, kan man oprette et CVR nr. med en godkendt branchekode og så søge enkeltbetaling i dette CVR i stedet for sit CPR.

4 Hvis man har en branchekode på negativlisten, skal vi have undersøgt, om det er den rigtige kode, der er knyttet til CVR nr. Branchekoden skal afspejle virkeligheden. Er du i tvivl om, hvad branchekode der er knyttet til dit CVR, eller om denne står på negativlisten, så hjælper vi gerne med at undersøge dette. Kontakten bedes rettet til Helle Harpøth på , hvor muligheder for den enkelte vil blive undersøgt. Kræver det, at branchekoden ændres, eller skal der oprettes et CVR, sendes opgaven videre til et team af regnskabsassistenter, som sidder klar til at lave disse ændringer. App Ny app holder styr på færdselsreglerne Danske Maskinstationer og Entreprenører har udviklet en ny app, som holder styr på færdselsreglerne, skriver LandbrugsAvisen. Med den nye app kan man finde de forskellige regler, bygget op, så man ved hjælp af forskellige symboler på forsiden hurtigt kan vælge, om man vil have information om lovgivning på traktorer, påhængsvogne, redskaber og så videre. App en er bygget op, så den er let at bruge også selv om man har svært ved at læse. App en findes både til IOS og Android og hedder DME Trafik. Den er i øvrigt gratis. Aftale Aftale om opbevaring af husdyrgødning eller afgasset biomasse Standardkontrakten er opdateret pr. oktober 2014, så regelhenvisningerne er i overensstemmelse med den nyeste husdyrgødningsbekendtgørelse. Skabelonen præsenterer aftaleparterne for en række konkrete aftalevilkår, som parterne dermed opfordres til at tage stilling til i forbindelse med indgåelse af opbevaringsaftaler. Eksempler på relevante aftalevilkår er aftalens varighed, leveringstidspunkter, ansvar for tømning af beholder, vedligeholdelse og forsikringspligt. Du kan få aftalen ved henvendelse til din rådgiver. Får og væddere Kåringstal for får og væddere Så er november-tallene tilgængelige for racerne Oxforddown, Leicester, Texel, Gotlandsk Pelsfår, Islandsk og Spel. Se dem på nedenstående link. Arrangement Workshop om afsætning af naturkød Vil du have konkrete tips til at give dine kunder en førsteklasses oplevelse med kød fra naturpleje? Så er projekt Smag på Landskabets workshop sagen. Workshoppen for landmænd sætter fokus på, hvad afsætningsleddet og forbrugerne lægger vægt på, når de køber kød - og fokus på, hvad man som landmand selv kan gøre for at øge kødkvaliteten. Mød blandt andre kødgrossisten, detailslagteren og supermarkedet, og hør hvilke krav de stiller til kødkvalitet, ensartethed og leveringssikkerhed. Du får også inspiration til, hvad du selv kan gøre hjemme i produktionen i forhold til fodring, transport til slagteriet, aflivning, og hvilke krav du kan stille til din slagter. Tilmelding Workshoppen finder sted onsdag 7. januar 2015, kl i AgroTech A/S, Agro Food Park 13, 8200 Aarhus N.

5 Pris inklusiv frokost og eftermiddagskaffe: Gratis for medlemmer af foreningen Smag på landskabet, 200,- kr. for ikke-medlemmer (dækker forplejning). De 200 kr. modregnes naturligvis, hvis du melder dig ind på dagen. Tilmelding senest onsdag 31. december 2014 til Elena Skytte, AgroTech på mail (skriv Workshop 7. januar i emnefeltet). Arrangement Beskæredag i æbler og pærer Æble/Pære klubben holder beskæredag med praktisk demonstration i plantagen om formiddagen og faglige indlæg om eftermiddagen. Dagens program kan ses på GartneriRådgivningens hjemmeside. Konsulent Lene Baarts, GartneriRådgivningen, står for beskæring og de faglige indlæg. Tidspunkt: Torsdag 15. januar 2015, kl Sted: Lynge Roed, Gerskov Bygade 15, 5450 Otterup. Pris: Medlemmer: 760 kr. + moms. Ikke-medlemmer 1060 kr. + moms. For ikke-medlemmer af Æble/Pære klubben er et års medlemskab af Æble/Pære klubben inkluderet i prisen. Tilmelding: Senest mandag 12. januar 2015, kl på GartnerShop eller til Tine A. Jensen på tlf eller pr. mail Arrangør: Æble/Pære klubben. Tak for i år! FlexNyt holder med dette nummer juleferie. Vi vender tilbage i uge 2 i FlexNyt vil derfor sige tak for i år og ønske alle en Glædelig jul og godt nytår. Artiklerne er udarbejdet i samarbejde med medarbejdere i LMO partner i Dansk Landbrugsrådgivning og udsendes til følgende DLBR-virksomheder: Djursland Landboforening, Jysk Landbrugsrådgivning, Sønderjysk Landboforening, Østdansk LandbrugsRådgivning, LandboNord, LandboThy, Landbrugsrådgivning Syd, nf plus, LHN, Landbo Limfjord, Gefion, Kolding Herreds Landbrugsforening, DL Sydhavsøerne, Lemvigegnens Landboforening og LMO. Dette FlexNyt er udgivet tirsdag i den angivne uge. Ønsker du oplysninger om indholdet i FlexNyt, er du velkommen til at kontakte din rådgiver eller Eva Gleerup, Videncentret for Landbrug, Agro Food Park 15, Skejby, 8200 Aarhus N, tlf

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013

FlexNyt. Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 28, 2013 FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Hestekongres 2014 Smid ikke julesulet

Læs mere

Husk i forhold til myndigheder

Husk i forhold til myndigheder FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Fjerkræ Bliv klog på fjerkræ Husk i forhold til myndigheder Muk hos heste Udbringningsperioden for

Læs mere

Information fra stambogskontoret - heste

Information fra stambogskontoret - heste FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Heste Information fra stambogskontoret heste God overvintring af græs Forstå reglerne om rådighed

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Fagligt nyt for iværksættere, erhverv og deltidslandmænd. Februar 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllinger Planlæg dine indhegninger Er din skat beregnet forkert? Finanstilsynets Julebrev Få overblik over hvad

Læs mere

Indlægning i markstak, køresilo eller balle-ensilering

Indlægning i markstak, køresilo eller balle-ensilering Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 11. juni 2013 Indhold Zynergi-nyt Aktuelt i marken Forebyg skadedyr i kornlageret Indlægning i markstak, køresilo eller balle-ensilering Pas på at ensilagen

Læs mere

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt

Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Fagligt nyt for fritids- og deltidslandmænd. 27. september 2013 Zynergi-nyt Indhold Lys til høns hvis du vil ha æg Undersøg om dine heste har indvoldsorm Stankelben Nu udsendes breve om kontrol af markblokke

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012.

Zynergi-nyt. Se landboforeningens nye hjemmeside: www.slf.dk og arrangementer. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012. Fagligt nyt for deltidslandmænd. Marts 2012 Indhold Zynergi-nyt Kyllingerne kommer Ny postkasse med fradrag Opbygning af planterne Giv græsmarken et forårseftersyn Udlæg af græs Kapitelstakster Slutudbetaling

Læs mere

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015

Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Revideret udgave april 2015 Kolofon Vejledning om tildeling af betalingsrettigheder fra den nationale reserve 2015 Denne vejledning

Læs mere

Byg dit eget hønsehus i sommeren

Byg dit eget hønsehus i sommeren Fagligt nyt til deltidslandmænd og landboere. Uge 34, 2013 Indhold Fjerkræ Byg dit eget hønsehus i sommeren Mangel på græs Hjemmemærkning/besigtigelse af heste Fakta om halalslagtning af kvæg i Danmark

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

Lys til høns hvis du vil ha æg

Lys til høns hvis du vil ha æg FlexNyt Indhold Lys til høns hvis du vil ha æg Undersøg om dine heste har indvoldsorm Stankelben Nu udsendes breve om kontrol af markblokke Tilskud til beplantninger søg nu Temadag: Få succes med efter-

Læs mere

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013.

Under menupunktet Nyt i 2014 finder du ændringer i forhold til ansøgningsrunden 2013. Vejledning til Fællesskema 2014 - Fællesskema 2014 http://fs.naturerhverv.dk/index.php?id=1495# 1 af 3 31-01-2014 17:18 Frist for ansøgning om støtte er den 16. april 2014. Under menupunktet Nyt i 2014

Læs mere

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed?

vækst INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 1-2 014 Højt sygefravær er dyrt Kom med på e-faktura og e-arkiv Skat, hvem hæfter nu? Tilskud til naturpleje INDHOLD Overvejer du at nedtrappe din virksomhed? Af Ole Olsen,

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 24 December 2013 1 Salling og Fjends Herreds Indkøbsforening Ågade 8 7800 Skive Yder lån til landbrug og virksomheder i landdistrikterne

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed

Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Januar 2012 Efterløn samtidig med selvstændig virksomhed Det er muligt at nedtrappe arbejdet i din virksomhed og gå på efterløn. Det er desværre ofte meget svært at få tilladelse til at drive selvstændig

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge nyetablerede landbrugere April 2015 Kolofon Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav,

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Da russerne gik ind i Ukraine og EU lavede sanktioner mod Rusland og Rusland lukkede for al fødevareimport, blev vi i den grad ramt i landbruget. Vores landbrugsminister

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

Vejledning om direkte arealstøtte 2015

Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Vejledning om direkte arealstøtte 2015 Grundbetaling, grønne krav, ø-støtte og støtte til unge landbrugere Foreløbig udgave September 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af NaturErhvervstyrelsen

Læs mere

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang

Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Nr. 2 2015 Juni 19. Årgang Så er det sommer!... 3 Eventuel samarbejde med Danske Vandløb!... 4 Landsmåde 2015 i Slagelse - er du og din forening tilmeldt?... 5 Landsforeningen Danske Vandløb... 6 Nabohjælp

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 4-2014 I toppen af Budgetmatchen God hygiejne giver gode grise Solgte du virksomhed i 2012 eller 2013? Invester i dine medarbejdere INDHOLD Alpereglen er blevet lempet Den

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse.

Vi bringer længere nede en stribe mails fra medlemmer. Vi håber at det kan være med til at starte en debat om grunden til den manglende deltagelse. NOVEMBER 2014 Siden sidst: NYHEDSBREV Der har været en del aflyste arrangementer i år på grund af for få tilmeldte. Det er rigtig ærgerligt, ikke mindst for dem der har tilmeldt sig, og sat tid af til

Læs mere