Præfabrikeret modulbyggeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Præfabrikeret modulbyggeri"

Transkript

1 Præfabrikeret modulbyggeri 7. semester speciale Bygningskonstruktøruddannelsen på Via University College Århus, den Udarbejdet af: René Udby Erichsen Vejleder: Jan Uwe Wolff

2 TITELBLAD RAPPORT TITEL: Præfabrikeret modulbyggeri VEJLEDER: Jan Uwe Wolff FORFATTER: René Udby Erichsen DATO/UNDERSKRIFT: STUDIENUMMER: OPLAG: 2 SIDETAL ( á 2400 anslag): 25 sider. Anslag: Generel information: All rights reserved ingen del af denne publikation må gengives uden forudgående tilladelse fra forfatteren. BEMÆRK: Dette speciale er udarbejdet som en del af uddannelsen til bygningskonstruktør alt ansvar vedrørende rådgivning, instruktion eller konklusion fraskrives.

3 Forord Dette speciale omhandler præfabrikeret modulbyggeri, hvor måske dette giver læseren et andet billede af hvad moduller også er. For udarbejdelsen af dette speciale skylder jeg en stor tak til BM Byggeindustri A/S. Hvor jeg i min praktik periode i 6. semester fik interessen for modulbyggeri. BM byggeindustri A/S har senere været behjælpelig med besvarelser i forbindelse med interview, samt udlevering af materiale til skole brug. En stor til min vejleder Jan Uwe Wolff, der har været til stor hjælp, hele vejen igennem mit speciale. Helene Nygaard Olsen fortjener også en stor tak for gennemlæsning og korrekturlæsning af specialet. Ligeledes skal min familie har en stor tak for tålmodigheden og forståelse, omkring mit arbejde med dette speciale. Side 2 af 55

4 Abstract This thesis analyzes prefabricated modular building processes in construction building. The subject is relatively unknown to many in the building industry, although it has existed for several years, and makes it an obvious case for further analyzes. The thesis describes the construction, economics, advantages and drawbacks related to the prefabricated modular building processes. In the process, up to 80-90% of the modules has been prefabricated in advance, before arriving to the construction site, which minimizes the work done on site. I firmly believe in the future success of the prefabricated modular building process as it provides several benefits and cost reductions, such as lower energy consumption and increased product quality, due to the controlled indoor environment in which the modules are constructed. Side 3 af 55

5 Indhold Forord... 2 Abstract... 3 Billedliste Indledning med problemformulering Baggrundsinformation og præsentation af emne Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Problemformulering med spørgsmål Speciale afgrænsning Valg af teoretisk grundlag og kilder Valg af metode og empiri Rapportens struktur og argumentation Forståelsen ved modulbyggeri Historik Opbygning Processen Muligheder og begrænsninger Kvalitetssikring af moduler Fordele Ulemper/begrænsninger Optimering af logistik Økonomi omkring modulbyggeri Delkonklusion Modulbyggeri i praksis Historien om BM Interview Økonomi Delkonklusion Produktet modulbyggeri Bygherrer Problematikker Side 4 af 55

6 7.6. Delkonklusion Egen oplevelse omkring modulbyggeri Projektering og processen Kvalitetssikring Montagen og kvalitetssikringen på pladsen Økonomi Delkonklusion Analyse/tolkning Konklusion Perspektivering Kildeliste Bilag 1: eksempel kontrolskema i produktionen Bilag 2 : Spørgeramme med svar Bilag 3 Eksempler på brug af fotodok Side 5 af 55

7 Billedliste Figur 1, Arne Jacobsen, sommerhus Figur 2 Bo klok byggeri i Hillerød Figur 3 Processen i modulopbygning Figur 4 Transport af moduler Figur 5 montage af modul Figur 6 Sunshinehouse Figur 7 De syv strømme Figur 8 Illustration af pointgivning Figur 9 Typiske bygherrer Figur 10 Plantegning af Harreskovens Lilleskole Figur 11 Opbygning af moduler Figur 12 Montage af modul Figur 13 Priser for modulbyggeri Side 6 af 55

8 1. Indledning med problemformulering 1.1. Baggrundsinformation og præsentation af emne Jeg udfører denne rapport, som mit afsluttende speciale på 7. semester, der er en del af uddannelsen bygningskonstruktør på VIA University College i Århus. Specialet omhandler præfabrikerede modulbyggeri, også kendt under ordet Boks-byggeri. Det er en byggemetode der har været kendt i mange år, men efter at Skanska og Ikea lancerede Bo klok konceptet i Danmark tilbage i 2003 (ingeniøren 14. September 2007), åbnede der sig nye muligheder inden for byggeriet i Danmark. Konceptet var enkelt, færdigbyggede træhuse, bygget på fabrik. En byggemetode der både ville være billigere, og hurtigere at opføre end traditionelt byggeri. Årene herefter har flere danske entreprenører, taget modulkonceptet til sig, og valgt at producere præfabrikerede moduler til brug i Danmark, hvor der årligt bliver opført modulbyggerier, af flere forskellige leverandører og producenter af moduler Begrundelse for emnevalg og fagligt formål Under mit praktikophold på 6. semester, var jeg i en virksomheden BM Byggeindustri A/S der hovedsageligt udførte modulbyggeri, med egen tegnestue og egenproduktion af præfabrikerede moduler. Inden mit praktikophold havde jeg ikke noget stort kendskab til præfabrikeret modulbyggeri, men efter dette ophold, finder jeg denne form for byggeri meget spændende, samtidig med at jeg kan se mange fordele i at bygge på denne måde. At sidde på tegnestuen, og udføre produktion og montage tegninger, giver et godt indblik i hvordan modulbyggeri foregår. Udarbejdelsen af dette speciale har formålet, at få belyst nedenstående spørgsmål omkring emnet præfabrikeret modulbyggeri. Da der er meget fremgang og interesse for modulbyggeri i disse år, ser jeg en god grund til at få udarbejdet materiale omkring emnet. Side 7 af 55

9 1.3. Problemformulering med spørgsmål Ud fra emnet Præfabrikeret modulbyggeri er jeg nået frem til følgende hovedspørgsmål: Hvorfor anvendes præfabrikeret modulbyggeri? Ud fra hovedspørgsmålet skal følgende underspørgsmål forsøges belyst: - Hvad forstås der ved modulbyggeri? - Er det billigere at bygge i præfabrikerede modulbyggeri? - Får man et bedre produkt med modulbyggeri? - Er bygherrer mere interesseret i modulbyggeri end traditionelt? - Er der nogen problematikker i at bygge efter konceptet præfabrikeret modulbyggeri? 1.4. Speciale afgrænsning Ud fra ovenstående hovedspørgsmål, har jeg valgt at afgrænse specialet. Modulbyggeri forekommer i mange afskygninger, jeg har derfor valgt kun at berøre modulbyggeri hvor opbygningen og de bærende konstruktioner hovedsageligt er i træ. I dette speciale vil modulbyggeri kun omhandle byggeri med såkaldte moduler, altså en form for Bokse der indeholder både køkken og bad, og hvor hovedparten af arbejdet er udført inden modulet forlader fabrikken. Som tidligere nævnt har jeg i min praktikperiode været i en virksomhed, hvor størstedelen af projekterne blev udført som modulbyggeri, og moduler var hovedsageligt opbygget i træelementer med enkelte undtagelser. Jeg ser også præfabrikerede moduler opbygget i træelementer som en god løsning også i fremtiden, hvor der mere og mere bliver lagt vægt på at konstruktioner har en lav U-værdi, hvilket der kan opnås ved at bruge træelementer. Side 8 af 55

10 1.5. Valg af teoretisk grundlag og kilder Grundlaget for at kunne få belyst overnævnte emne, vil jeg gøre brug af produktblade, samt bruge aktuel litteratur der vedrører emnet. Litteratur og kilder jeg gør brug af, vil fremstå i kildelisten sidst i specialet Valg af metode og empiri Rapportens opbygnings vil tage udgangspunkt i rapportguiden for Bygningskonstruktør uddannelsen på VIA University College, og i indholdsfortegnelsen er det muligt at se rapportens emner. I min hoveddel vil jeg inddrage producenter af moduler, både for at vise hvordan moduler er opbygget, samt deres viden og data omkring modulbyggeri. Interview med spørgsmål omkring emnet, vil også være data jeg vil bruge, og spørgsmålene med tilhørende svar, i form af noter jeg vil udføre, vil være vedlagt som bilag. Information fra litteratur samt netbaseret information, er en ting jeg også vil gøre brug af. For at få et realistisk billede af præfabrikeret modulbyggeri i Danmark, vil fakta og data fra dansk byggeri og Danmarks statistik inddrages. Mine egne erfaringer og oplevelser omkring modul byggeri, vil jeg også inddrage, da jeg har fået et meget godt kendskab til modulbyggeri ved entreprenør firmaet BM Byggeindustri jeg var i praktik ved Rapportens struktur og argumentation Dette speciale er opbygget og taget udgangspunkt i rapportguiden for bygningskonstruktør uddannelsen på Via University College Århus. Rapporten er opdelt i 11 punkter inkl. Kildeliste med tilhørende underpunkter. Første afsnit er indledning omkring Præfabrikeret modulbyggeri, hvor der bliver informeret hvad der ligger til grund for emnevalg, samt problemformulering. Fra andet til og med fjerde afsnit omhandler teorien omkring modulbyggeri hvor det er muligt at få et indblik og en forståelse for modul byggeri. Afsnit 5 og 6 omhandler BM Byggeindustris historie samt interview der er foretaget med medarbejdere fra virksomheden. Herefter er egen oplevelse med og omkring modulbyggeri beskrevet, der medfører en analyse hvor teori, empiri, og egen oplevelse holdes op mod hinanden. Afsnit 8,9 og 10 er egen tolkning og mening samt konklusion, på dette speciale. Side 9 af 55

11 2. Forståelsen ved modulbyggeri Ud fra tidligere beskrivelse af emnet for dette speciale, kræver det en forståelse for hvad modulbyggeri drejer sig om, og hvordan et modul er opbygget, hvilket der i det kommende kapitel vil komme en beskrivelse af Historik Modul er et ord, der er blevet brugt i mange år inden for byggeri, samt været brugt som et planlægnings værktøj for at projektere. Ordet modulbyggeri er først kommet til i nyere tid, dog så man i 1969 Arne Jacobsen projektere og få bygget sit eget sommerhus i en form af modulbyggeri, dengang blev metoden kaldt Kube moduler. Et hus sammensat af enheder der hver var 10m². Et system der var meget fleksibelt. Kuberne kunne kombineres på mange måder, alt efter hvad brugeren ønskede. (http://www.trapholt.dk/) Figur 1, Arne Jacobsen, sommerhus Dette koncept blev dog aldrig til mere end dette ene sommerhus, da markedet og tiden ikke var klar til sådan en form for byggeri. Sommerhuset er i dag genopført ved Trapholt museum ved Kolding. Industrialiseret byggeri har siden 2. verdenskrig været en del af byggerierne i Danmark, beton elementer blev produceret på fabrik, vægge og tagelementer i træ vandt ind på markedet. Ved denne form for byggeri, hvor en stor del af de enheder der skulle bruges i byggeriet blev produceret på fabrik, vil kunne ses fordele. Fleksibiliteten i at kunne opføre elementer, der samtidig kunne opfylde bygherres krav og behov. Elementerne kunne fremstilles under kontrollerede forhold på en fabrik var året hvor Bo klok konceptet med modulbyggeri ramte Danmark. Bygherre og arkitekter i Danmark var nu klar til modulbyggeri. I denne periode var der fuld damp på Figur 2 Bo klok byggeri i Hillerød maskinerne. Der var behov for at få opført hurtige boliger, uden at det skulle gå ud over kvaliteten, og ikke mindst arkitekturen. Kunne det lade sig gøre at bygge moduler uden at byggerierne ville blive for ensformet? Tiden var inde til, at danske entreprenører med tæt samarbejde til arkitekter, kunne byde ind med deres ideer til hvordan modulbyggeri kunne udføres. Side 10 af 55

12 2.2. Opbygning Et modul der skal indgå i et modulbyggeri, er en boks der er opbygget af flere elementer, også kaldet planelementer. For eksempel et gulvelement, bærende vægelement, skillerums vægelement, loftelement og tageelement. Disse elementer samles hver for sig, og vil så efter de er færdiggjort, blive samlet til en enhed, altså et modul. Ved modulbyggeri er det også muligt slå flere moduler sammen, hvis der for eksempel ønskes et større rum, end et modul er. Dette skal der bare tages højde for under udførelsen af de enkelte elementer, af hensyn til afstivningen i modulerne. Konstruktionsopbygningen af disse elementer bliver udført træ i en givet dimension, der matcher de krav der vil være til selve konstruktionstypen. I de fleste byggerier skal der også udføres badeværelse. Dette gøres i mange tilfælde ved at producenten at moduler, køber eller selv producerer en badekabine, som det hedder inden for modulbyggeri. Badekabinen er et modul for sig, der fastgøres i det enkelte modul. En badekabine udføres efter gældende regler for vådrum, hvilket resulterer i at opbygningen mange gange består af en beton bund, og væggene er udført i stål med gips. Når et modul forlader fabrikken er det % færdig. (http://bmbyggeindustri.dk/kerneomraader/modul-koncept) Det vil sige at tekniske installationer er ført rundt, køkkenelementer, bad, vinduer, døre, gulve er monteret, vægge og lofter er spartlet og malet, og modulet er klar til at blive monteret på byggepladsen Processen Produktionen af planelementer og moduler bliver udført i en opvarmet hal, hvor der er en konstant fornuftig temperatur, og luftfugtigheden er lav, hvilket resulterer i at der ikke forekommer skimmelsvamp i træelementerne. Udførelsen af elementerne foregår ved samleborde, hvor 1-3 personer arbejder omkring det samme element. Dog har hver medarbejder deres egen arbejdsfunktion. Eksempelvis når et element skal isoleres er det den samme person der udfører denne opgave hver gang, hvorefter det transporteres videre via nødvendigt løftegrej, til den næste medarbejder, der herefter udfører næste opgave. Hele processen i produktionen bliver udført som samlebåndsarbejde, så hver medarbejder kender sin arbejdsgang og arbejdsopgave, hvilket har stor betydning for at få rette flow i en produktion. Kvalitetssikringen af elementer og moduler foregår ligeledes, og under meget kontrollerede forhold i en hal. Kvalitetssikringen er en vigtig del i udførelsen af moduler. Dette vil uddybes senere i rapporten. Side 11 af 55

13 I nedenstående figur ses processen i opbygningen af et modul. Afkortning af træ Samling af element Element vendes Montering af Powerboard dampspæære Isolering af element dampspæære Montage af dampspærre Montage af gips adampspæære Samling af alle elementer Powerboard dampspæære Installationer udføres Modul klar til levering Powerboard dampspæære Figur 3 Processen i modulopbygning Efter at et modul er samlet bliver det pakket ind i plastik, for ikke at være modtagelig for fugt, herefter opbevares/oplagres det indtil det skal monteres. Produktionstiden er dog nøje planlagt så modulerne ikke skal stå oplagret mere end højest nødvendig. Moduler der indgår i det enkelte projekt vil blive transporteret til byggepladsen, af vognmænd der har den fornødne kapacitet til at udføre sådanne leverancer. Moduller produceres i størrelsen 3,6 til 4,5 meter i bredden og 10 til 12 meter i længden. Både af hensyn til udarbejdelsen på fabrikken, men også til transporten. Modulerne kan godt produceres større. Dette vil dog medføre større omkostninger ved produktionen og ved transporten. Malerarbejde udføres Figur 4 Transport af moduler Efter modulet er ankommet til byggepladsen fjernes indpakningen, og modulet er nu klar til at blive monteret på det færdige udførte fundament. Herefter skal det der udføres lukkestykker. Når modulerne er monteret vil der altid være åbninger imellem hver modul. Hvilket er nødvendigt for at kunne udføre korrekt tæt dampspærre. For eksempel bliver taget isoleret oppefra mellem moduler, og der på sømmes en krydsfinerplade der danner underlag for tagpappen. Facaderne isoleres ligeledes og der sømmes en vindtæt plademateriale på, hvorefter der klar til den valgte facadebeklædning. Figur 5 montage af modul Side 12 af 55

14 Indvendigt samles dampspærren med dampspærretape, hvorefter der monteres en krydsfinerplade der skal danne underlag for den indvendige beklædning, der i mange tilfælde vil der være en færdigmalet mdf plade, så der ikke behøves at blive udført malerarbejde efter at moduler er monteret. (7. semester speciale 2008, Tom Mikkelsen, byggeprocessen med præfabrikerede byggemoduler samt tilhørende bilag 1,2 og 3.) 3. Muligheder og begrænsninger Ved modulbyggeri forekommer der muligheder, men samtidig har modulbyggeriet også sine begrænsninger. Kvalitetssikring er et punkt der bliver stillet store krav til, hvilket der i det kommende afsnit vil være fokus på Kvalitetssikring af moduler Der stilles i dag store krav til kvalitetssikring arbejde, så producenter af moduler vægter det meget. Størstedelen af kvalitetssikringen af moduler foregår på fabrik, hvilket er med til at kvalitetssikringen foregår under kontrollerede forhold. JDL Boligbyg i Ringsted var blandt de første entreprenører i Danmark, der leverede fabriksproduceret moduler, og endda i lavenergi klassen. Her var kvalitetssikringen prioriteret højt, da der absolut ikke må forekomme nogen form for fejl, hvilket er muligt når det forgår i tørvejr i en opvarmet hal. Det at ledende for projektet og de udførende af modulerne arbejder tæt på hinanden, øger effektiviteten, da det gør det muligt at få løst mulige problemstillinger hurtig og effektivt. For at dokumentere sit kvalitetsarbejde er blevet udført, har man i mange år brugt billede dokumentation, samt diverse kontrolskemaer. Det er også en af de ting der er nemmere at udføre på en fabrik, kontra at gå ude på en mudret byggeplads. Hvem har ikke prøvet at stå på byggepladsen med digitalkameraet i den ene hånd, papirblokken i den anden og computeren hjemme på kontoret, og skal i gang med mangelgennemgang. Der startes med at fotograferer fejl og mangler på byggepladsen eller på fabrikken, og samtidig noteres der på en blok ved siden af. Dagen efter kræver det noget arbejde ved computeren. Billederne skal overføres til computeren og rapporten skal sættes op. Udfordringen er så at få sat billederne og tekst sat sammen i en rapport. Side 13 af 55

15 Da der er store krav til kvalitetssikringsarbejdet er der nogle firmaer der har specialiseret sig i at udvikle digitale registreringssystemer, der kan gøre det nemmere at udføre kvalitetssikring med tilhørende billeddokumentation. Et system der kan udføre dette er Fotodok FotoDok er en App til mobiltelefoner, der gør det nemt at samle billede og tekst til færdig fotodokumentation. Når billede og tekst via mobiltelefonen er gjort klar, mens man er på byggepladsen, eller i en fabrikshal, sendes begge dele - igen fra mobiltelefonen - til FotoDoks hjemmeside. Via hjemmesiden kan man bagefter gå ind og finde tekst og billeder, der er lagt ind på den enkelte sag. FotoDok hjemmesiden kan automatisk lave Word-dokumenter med både tekst og billeder, og Word-dokumentet kan så rettes til på din egen computer hvis der er behov for det. (http://www.fotodok.dk/ ) Brugen af fotodok der gør det nemmere og er væsentlig hurtige at udføre kvalitetssikring. Dette kan selvfølgelig også bruges ved traditionelt byggeri, men når der er tale om modulbyggeri, hvor der er en fordel med gentagelseseffekt, kommer fotodok til sin ret. Eksempelvis hvis der skal udføres kvalitetssikring af en ydervæg, opstilles der et skema med de enkelte punkter der skal kontrolleres, og dette gøres kun en gang inde i programmet fx: - Dampspærresamling - Korrekt antal skruer - Vindspærre - Og så videre Herefter er det så muligt at genanvende skemaet til den næste ydervæg, der skal udføres kvalitetssikring på. Et andet system der også kan være til stor hjælp til udførsel af billeddokumentation er ISSMAN IssMan er en smartphone app som hjælper til hurtig fejl- og mangelgennemgang på byggepladsen - for arkitekter, ingeniører og bygherrer! Identificer fejl og mangler, tag fotos, tilføj beskrivelser og eksporter nemt og hurtigt rapporter og fotodokumentation - alt i én simpel app. Side 14 af 55

16 Spar tid og energi ved at håndtere fejl og mangler på din smartphone direkte fra byggepladsen. ( Begge systemer er selvfølgelig også muligt at bruge ved traditionelt byggeri, og vil også være en hjælp til kvalitetssikringsarbejdet her. Ved modulbyggeri på fabrik hvor det i stor grad handler om at effektivisere produktionen, og mindske ressource forbruget, da dette vil medføre et billigere produkt i den sidste ende. Vil de digitale registreringssystemer kunne være til stor hjælp, da det er hurtigt og effektivt at udføre en kvalitetssikrings rapport, der både bruges under udførelsen af moduler, men også ved og efter montagen Fordele Mulighederne ved modulbyggeri kan omsættes til fordele, hvor fordelene kan inddeles i: - Økonomi - Tid - Kvalitet - Bæredygtighed Økonomi Da produktionen foregår på en fabrik, og det handler om at få en gentagelseseffekt vil størstedelen af materialerne også være ens fra modul til modul, hvilket resulterer i at der kan købes store mængder ind af materialer, og opnå en mængderabat. Produktionen foregår efter samlebånds princippet, så der er ikke et hold håndværkere der står og venter pga. at de ikke kan komme til for andre, eller på grund af vejret. Spildtiden er minimal, hvilket giver en økonomisk gevinst. Tid Produktionstiden for et modul er hurtig, og kan køre sideløbende med at der støbes fundamenter ude på byggepladsen. Side 15 af 55

17 Kvalitet Kvaliteten af moduler er høj, når de ankommer til byggepladsen. Evt. fejl eller mangler er opdaget på fabrikken, hvor der er mulighed for at udbedre den. Konstruktioner bliver ikke udsat for fugt, og materialer ligger tørt og godt oplagret i en hal, hvor de ikke optager fugt, og muligheden for at være med til at forårsage skimmelsvamp i konstruktionerne. Bæredygtighed Effektiviseringen af produktionen giver et mindre spild i alle led. Materialeforbruget mindskes, og derved leveres der kun de nødvendige materialer, hvilket gavner miljøet når der kigges på kørsel. (http://www.bolius.dk/praefabrikation-af-moduler-og-elementer-19382/) 3.3. Ulemper/begrænsninger Når modulbyggeri nævnes er udvalget af løsninger minimalt, og de løsninger der er besluttet af producenten, gør at fx arkitekten skal tilpasse sine kreative tanker den løsning der er foretaget. Fleksibiliteten ved modulbyggeri er ikke så stor, da et modul skal overholde en bredde og et længdemål af hensyn til håndtering og transport. Da facade og Figur 6 Sunshinehouse skillerumsvægge i et modul, er med til at skabe stabilitet, er mulighederne omkring indretning mange gange også fastlåst. Ofte ses køkken og badekabine placeret i samme modul da det er mest hensigtsmæssigt iht. Installationer samt rørføring. Dette gør også at indretningen er meget låst. Personer i dag, er meget individuelle, og ved køb af bolig ønsker hvert enkelt person/ familie sin egen særprægede bolig, dette kan i mange tilfælde ikke opnås ved præfabrikerede moduler, da konceptet i det store hele handler om gentagelseseffekt i form af mange ens elementer og moduler. Side 16 af 55

18 3.4. Optimering af logistik Ved modulbyggeri er optimering af logistik lige så vigtig som ved traditionelt byggeri, hvis det ikke er vigtigere. For at kunne udføre moduler på en fabrik efter samlebånds princippet, kræver det at der er tænkt over de forskellige arbejdsprocesser, eller aktiviteter som det kaldes. Hver aktivitet er et led i den samlede arbejdsopgave, men for at den samlede arbejdsopgave kan fuldføres tilfredsstillende, kan de syv strømme være et hjælpemiddel til dette. Det syv strømme skal medvirke til at udføre en opgave optimalt med værdiskabende aktiviteter. De syv strømme: 1. De forgående arbejder skal være afsluttet Indre strømme 2. Der skal være den nødvendige plads til at udføre arbejdet 3. De omstændigheder skal være i orden Ydre strømme 4. Materiellet skal være tilstede 5. Materialerne skal være tilstede 6. Mandskabet skal være tilstede Ressource strømme 7. Korrekt information i form af tegninger og beskrivelser skal være tilstede. (http://www.leanconstruction.dk/media/18787/notat_om_lean_construction.pdf) Forudgående arbejde: Det handler om at være orienteret om hvad de forudgående arbejder er, og hvor langt de er. Samt at den er afsluttet, for at få det bedste udgangspunkt for arbejdsproces. Plads: Den nødvendige plads det kræver for at udføre den enkelte opgave skal være til rådighed inden opgaven skal udføres. Ydre omstændigheder: Det er selvfølgelig umuligt at bedømme vejret 2 måneder frem, men bygger man om vinteren, er det nødvendigt at tage sine forholdsregler ved frost og sne. Materiel: Hvis der skal lejes eller købes materiel for at udføre opgaven skal dette gøres inden opgavens start. Materialer: Materialer skal bestilles i god tid, både for at være sikke på at kan leveres til opstart af opgaven, men også for at opnå den bedste pris. Mandskab: Det er vigtigt at sikre, at du har tilstrækkeligt og rigtigt mandskab på sagen. Ellers skal det klares, inden sagen startes. Informationer: Alle informationer der er nødvendige for at udføre opgaven skal være tilgængelige. (http://www.bolius.dk/praefabrikation-af-moduler-og-elementer-19382/ Side 17 af 55

19 Er de syv strømme opfyldt vil arbejdsopgaven være godkendt som en sund opgave, og opgaven kan påbegyndes. Det vil ikke være muligt at øge effektiviteten ved kun at en af de syv strømme effektiviseres. Figur 7 De syv strømme For eksempel hvis et byggeri er ved at blive dyrt, vil arbejdsopgaven ikke være sund hvis der kun reduceres i mandskabet. Dette kan medføre at der ikke er nok bemanding til at udføre den enkelte opgave. Hvilket kan resultere i at forudgående arbejde bliver påvirket. De syv strømme er et planlægningsværktøj i forbindelse med LEAN. Der skal være med til at effektivisere arbejdsprocessen, og skal medvirke til at de aktiviteter der vil være i en produktion, er værdiskabende. Et eksempel på en Ikke værdiskabende aktivitet, er transport. Transport af materialer på en fabrik ved udførelsen af moduler vil blive betegnet som spildtid, altså ikke værdiskabende. Tiden der bruges på at transportere materialerne, ventetiden på materialer, og så den tid hvor de udførende ikke producere noget, alt dette vil blive betegnet som en, ikke værdiskabende aktivitet. Side 18 af 55

20 4. Økonomi omkring modulbyggeri 9000 kr. pr/m² er hvad en passiv bolig kan koste når den udføres som modulbyggeri. Den lave kvadratmeter findes ved at størstedelen af byggeriets timer foregår på en fabrik i en opvarmet hal. Det er omkring 80 % af alle arbejdstimerne der foregår på fabrikken, og de er billigere end de timer der bruges ude på byggepladsen. Det er nemmere at optimere arbejdsprocessen på en fabrik end på en byggeplads. Det er mange år siden at bil industrien fik optimeret deres arbejdsprocesser. Toyota fabrikkerne lancerede Lean konceptet hvilket resulterede i at Toyota kunne producere billige biler uden at svække på kvaliteten. (http://www.ivarsson.dk/ ) Lean betyder i bund og grund trimmet, og det er hvad der bliver gjort i en produktion. Alle unødvendige arbejdsgange sorteres fra. Alt spild minimeres, hvilket resulterer i en billigere pris for kunden. Dette er selvfølgelig også gældende ved traditionelt byggeri. De syv strømme har bare størst mulighed for at blive opfyldt i en produktions hal, da det er tiltænkt fra starten at skal være en strømlinet produktion. Et eksempel på at omkostninger er mindre ved at producere i en hal, ses i bil industrien. De står jo ikke ude på en åben mark, eller under en let overdækning og samler biler. Dette giver Bpod et godt syn på i det nedenstående eksempel. Bpod står for Buildpod. Buildpod International Ltd er ikke et byggefirma, men en byggeteknologi-leverandør med en målsætning om at udbrede Bpod-teknologien internationalt. Vores forretningsmodel er baseret på at licensere den patenterede bpod-teknologi til eksisterende entreprenører, fabrikanter eller bygherrer overalt i verden, hvor teknologiens fordele kan realiseres. ( Side 19 af 55

21 Byg-En-Bil, goddag. Hvad kan jeg hjælpe med? Goddag, jeg vil gerne købe en ny bil. Så gerne, med plads til hvor mange? Vi er fire, men det er nok rart med en ekstra plads. Fire en halv, det klarer vi. Og farven? Jeg kan bedst lide rød. Det er da også flot til en bil. Jamen så kommer pladesmedene med en bunke jernplader om et par uger og begynder at hamre karrosseriet ud, og vi begynder at se os om efter en motor. Skal det være fire eller seks cylindre? Mmmm, fire. Vi skal jo passe på miljøet. Netop, så fire cylindre. Når pladesmedene er færdige om seks til otte uger, så monterer vi motoren. Det tager ikke mere end tre-fire uger. Og sæderne? Åh ja, sæderne. Ja, mange kunder tager sæderne med fra deres gamle bil, men vi kan godt prøve at finde nogle nye. Ja tak, det vil jeg gerne have. Er det før eller efter hjulene? Hjulene? Nå ja forresten, jeg skal lige tjekke styklisten, men vi kunne prøve at montere dem, mens vi venter på sæderne. Pyha, det var en lettelse. Og malingen? Ikke noget problem. Maleren går i gang så snart pladesmedene er færdige og motoren er sat i og hjulene og sæderne er monteret. Eller også omvendt, det kommer an på vejret. Men det skulle ikke tage mere end otte uger i værste fald. Jeg fik ikke fat i prisen. Åh, undskyld. Det er normalt i nærheden af pr. hjul, men det er klogt at regne med 25% til budgetoverskridelser og 30% til uforudsete udgifter. Jeg ville snakke med banken bare for at være på den sikre side. Og I lover den er færdig om, øh var det otte måneder? Ja, sådan cirka. Regn med ti måneder for ikke at blive skuffet. I hvert fald lover vi, at den er klar til jul. ( Side 20 af 55

22 5. Delkonklusion Hvis det skal være fordelagtig at bygge med moduler, kræver det at prisen er konkurrencedygtig med traditionelt byggeri, og i den forbindelse ses LEAN som et godt arbejdsværktøj. Ved modulbyggeri er byggetiden også med til at økonomien kan holdes nede. Det at et modul hurtigt kan udføres på en fabrik, sideløbende med at byggepladsen gøres klar, og der udføres fundamenter, resultere i at byggeperioden mindskes i forhold til traditionelt byggeri. Hvilket gør at bygherrer sparer penge, da det bliver muligt at reducere låneperioden. Hvis det er tilfældet at der er tale om en eller flere boligenheder, vil det hermed være muligt for bygherre at sælge eller leje boligen ud hurtige end traditionelt byggeri. Side 21 af 55

23 6. Modulbyggeri i praksis For at få et konkret billede af hvordan modulbyggeri fungere og foregår i praksis i Danmark, har jeg valgt at drage information og foretage interview af en modul leverandør. Jeg er udemærket klar over at der i Danmark er der flere leverandører og producenter af moduler, men jeg har valgt kun at tage udgangspunkt i en. Dette vil være BM Byggeindustri A/S. BM Byggeindustri A/S vil efterfølgende forkortes med BM Historien om BM 1978 var året, hvor BM startede, dengang som et almindelig tømrer firma blev det til selskabet BM tagkassetter, hvor virksomheden nu begyndte at producere tag og facade elementer. Herfra oplevede virksomheden øget interesse, inden for denne form for byggeri, hvilket skulle vise sig og være starten på modulbyggeri for BM. I 2005 fik BM sin første rigtige modul sag for Odense Universitetshospital, og efterfølgende kom der flere og flere ordrer ind. I 2007 vandt BM deres første boligsag, der bestod af 63 ungdomsboliger oven på et eksisterende byggeri. Selskabet BM tag blev oprettet, som i 2010 blev slået sammen de andre selskaber. BM byggeindustri som firmaet hed til at starte med, var også navnet på den virksomhed der fremover skulle være med til at udføre modulbyggeri. Modulbyggeri udgør 80% af BM s opgaver, hvilket gør at der er stor fokus på dette i virksomheden, de sidste 20% er almindeligt tømrerarbejde i form af fagentrepriser. Side 22 af 55

24 7. Interview Under virksomhedsbesøget foretog jeg et interview med Ole Jørgensen (OJ) der er ansat ved BM i salgsafdelingen, Brian Søndergaard Hansen (BSH) der er ansat som produktionschef og Jacob Kristensen (JK ) der arbejder som entrepriseleder. Under interviewet skrev jeg svarene ned i stikordsform, hvilket jeg i kommende afsnit vil uddybe. Svarene skal medvirke til at danne et fyldestgørende overblik over hvad modulbyggeri er Økonomi Priserne for modulbyggeri er selvfølgelig afhængig af modulets størrelse, og hvad det indeholder, samt i hvilken form for byggeri det skal udføres i. Derfor er der valgt 3 former for byggerier, der de mest sete i Danmark. Priserne vil dermed tage udgangspunkt i følgende: Boligbyggeri, Institutioner og Enfamiliehuse. Ved boligbyggeri hvor et modul hovedsageligt har målene på ca. 4.5x12 meter og har en højde på 3.7 meter vil prisen være 8500 kr. + moms pr m²., og samtidig overholde 2015 energi kravene. Hvor byggeriet drejer sig om institutioner, såsom børnehaver og skoler er prisen kr. + moms pr m². Grundet denne merpris pr m², skyldes de flere krav der stilles ved opførelse af institutioner. Materialerne der bruges er af højere kvalitet, end ved boligbyggeri, da det er hårdere og mere udsat miljø, hvor der er børn og unge mennesker. De indvendige overflader skal også leve op til de gældende lydkrav der vil være. Ved modulbyggeri har gentagelseseffekten er stor indflydelse på modulets m² pris, og ved institutioner er der ofte flere varianter pga. af geometrien, hvilket også er med til at prisen er højere. Her kunne modulbyggeri så effektiviseres, hvis bygherre i tilfældet var kommunerne og regionerne, kunne de i samarbejde blive enige om en model. Hvis der for eksempel skulle bygges en børnehave i en kommune kunne et udvalg blive enige om, hvordan denne institution skulle udføres, så det kunne være muligt at bygge en, eller 10 fuldstændig magen til men bare placere dem andre steder. Dette ville medføre at bygherrer ville få et billigere byggeri, da producenten så ville få mange gentagelser i sin produktion. På sigt ville der også være en gevinst, når det gjaldt servicering af diverse anlæg som, ventilation og varme, samt drift og vedligehold, da dette også ville være ens. Side 23 af 55

25 Et andet krav der også øger prisen pr m²., er at luftskiftet er væsentligt anderledes i en børnehave kontra boligbyggeri, og dette medfører at der er behov for et større ventilationsanlæg samt at rørdimensionen er større. Da jeg spørger om modulbyggeri er billigere end traditionelt byggeri i den sidste ende, smiler OJ, og svarer det skal jeg jo svare ja til, og kommer med eksempler på hvordan og hvorfor. Modulbyggeri er alene på prisen billigere. Hele 5-10 % ud fra udbudsmaterialet, hvilket bygherrer ofte kan se en fordel i. Herefter kommer så byggeperioden er væsentlig kortere, den er 20 % kortere. Her giver OJ et eksempel på hvordan det tydeligt kan ses, og det er faktisk også den måde OJ forklarer det til eksempelvis bygherrer på. Vi regner en typisk byggeperiode til 12 måneder ved traditionelt byggeri, og her vil der så kunne spares 20% hvilket giver en byggeperiode 9,6 måneder ved modulbyggeri. Andre faktorer der også har en afgørende effekt på prisen er: - Gentagelses effekten: Det at gentagelses effekten er mulig er alt afgørende på en fabrik, samt at det er de samme medarbejdere der udfører den enkelte proces, hvilket også medfører en gentagelses effekt for medarbejderen. - Logistikken: Det at tilgængeligheden på fabrikken er i orden, og det er let tilgængelig at komme til materialerne - Materialer: Det at materialer er på lager inden de skal bruges, gør at der ikke vil være nogen form for spild tid i form af at vente på materialerne. Da BM ofte opererer som totalentreprenører er der taget udgangspunkt i en totalentreprise ved spørgsmål 6,7 og 8 under emnet økonomi se bilag 1. For at vinde et projekt, er det ofte prisen der er afgørende for at entreprenøren vinder sagen. Det er dog afgørende hvilke tildeling kriterier der anvendes. Den laveste pris forekommer sjældent ved totalentrepriser, den hyppigste brugte ved totalentrepriser, er det mest fordelagtige tilbud. Her skal der i udbudsbetingelserne anføres hvilke kriterier der vægter mest, og eventuelt i hvilken rækkefølge udbyder vægter dem. Side 24 af 55

26 I nedenstående eksempel er illustreret hvordan pris, kvalitet/materialevalg og arkitekturen vægtes, det er ofte sådan tildelingskriterierne og procenterne er fordelt ved de opgaver vi byder på, udtaler OJ. I dette eksempel er det Totalentreprenør TE1 der højest sandsynligt vinder sagen da TE1 har fået flest point.. Det skal dog bemærkes at selvom TE1 ikke får flest point i kvalitet/materialevalg vinder de alligevel, da de vinder på prisen, og prisen vægter mest, i dette tilfælde 60 %. Udbyder har dog stadig ret til at forhandle med 3 tilbudsgivere, hvis udbuddet er omfattet er tilbudsloven. Figur 8 Illustration af pointgivning Mange gange når BM er tilbudsgivere på et modulbyggeri, er det 9 ud 10 gange udbudt som modulbyggeri, hvor bygherren fra starten har valgt at projektet skal udføres som modulbyggeri. Ved en totalentreprise, er det totalentreprenøren der har det overordnede ansvar for projektering og udførelsen, og en totalentreprise karakteriseres ved, at opgavens pris og tid ligger fast efter indgåelse af kontrakt med bygherren efter tidligt udbud. Totalentreprenøren har herefter beslutningsgrundlaget og træffer de fornødne beslutninger ud fra de skitser og det byggeprogram, som er aftalt med bygherren vedr. projektets økonomi og tid. Bygherren er forpligtet til at modtage de løsningsmodeller, som totalentreprenøren leverer indenfor de rammer og kravspecifikationer, der står i kontrakten og udbudsmaterialet. Selvom totalentreprenøren har afgivet sit tilbud ved et tidligt udbud på en lav detaljeringsgrad, er totalentreprenøren bundet af sit tilbud. Den form for pris stigning der kan forekomme i en totalentreprise, om det så er traditionelt eller modulbyggeri, er de merydelser bygherre og bygherrerådgiver ønsker, hvilket er mere regel end undtagelse vil ske, men ellers vil prisen holde. Priserne for modulbyggeri hos BM har de seneste 3 år været stabile, og der har ikke været nogen væsentlige stigninger, det vil dog ikke være muligt at bibeholde denne pris, modulbyggeri bliver udført for i dag, da materialer, kørsel og afgifter vil stige i fremtiden mener OJ. Side 25 af 55

27 7.2. Delkonklusion Ud fra mit interview med OJ, fremstår det at modulbyggeri på flere punkter er billigere end traditionelt byggeri. Uden at kunne sammenligne en konkret pris for modulbyggeri op imod en pris for traditionelt byggeri, er modulbyggeri 5-10% billigere alene på prisen, og 20% på byggeperioden ud fra OJ s erfaringer. Side 26 af 55

28 7.3. Produktet modulbyggeri For at kunne levere et godt produkt, hvilket handler om at kunne levere et godt modul, er det kvaliteten af det færdige modul der er prioriteret højt. For at opnå denne høje kvalitet på modulerne, udføres der kvalitetssikring på hvert eneste element der indgår i et modul, samt slutkontrol på badekabiner, og til sidst på det færdige modul. For at sikre at kvalitetssikringen udføres tilstrækkelig, og at egenkontrollerne er korrekte, så eventuelt bygherre er kendt med den høje kvalitet på modulerne, er en certificering efter DS/INF pren et must, for at kunne dokumentere kvalitetssikringen. Træelementer certificeres efter DS/INF pren :2009. Processen Når I bliver certificeret hos os, overvåger vi jeres produktionsstyring, og efter en succesfuld certificeringsaudit udsteder vi jeres certifikat. Løbende audit Vi kommer på audit i jeres virksomhed én gange årligt, hvor vi undersøger om jeres produktionsstyringssystem efterleves, og om jeres opnåede resultater stemmer overens med standardens krav og de deklarerede værdier. Hvad kræver det af jer? Kravene til produkterne, producentens egenkontrol og DS Certificerings tredjepartskontrol fremgår af: DS/SBC Særlige bestemmelser for certificering af træelementer DS/INF pren :2009 Trækonstruktioner - Præfabrikerede vægge, gulve og tagelementer - Del 1: Produktkrav Akkrediteret certifikat DS Certificering er akkrediteret til certificering af træelementer, og vi er notificeret iht. Byggevaredirektivet som produktcertificeringsorgan. (http://www.dscert.dk/) Dancert overvåger løbende produktionen og fabrikken, da Dancert er specialiseret i at udføre certificering. Denne certificering medvirker til at bygherrerne kan se at kvaliteten på modulproduktionen er i top. Når Dancert ankommer til virksomheden er det for at kontrollere den egenkontrol der er udført af virksomhedens kvalitetssikrings mand. Der ud fra et sporbarhedsskema, udfører de Side 27 af 55

29 enkelte kvalitetskontroller. Sporbarhedsskemaet er en del af kvalitetskontrollen, der gør det muligt at følge hver enkelt element der indgår i et modul hele vejen igennem produktion. Kvalitetssikringen i produktionen udføres som digital fotodokumentation, med tilhørende kontrolskemaer. Fotodokumentationen udføres med det tidligere nævnte program Fotodok. Der efter det er sat op med de korrekte anførte kontrolpunkter, og billedet er taget, selv opsætter billedet med tekst i et Word dokument, der herefter kan printes og sættes i kvalitetssikringsmappen. Kvalitetssikringerne af modulerne er vigtig, da modulerne også bliver bygget med det formål at have en lang levetid. At kunne levere et godt produkt er vigtig både for byggeriets ry, men ikke mindst for producenterne af modulerne. Som i enhver anden virksomhed, ønsker man at kunderne, i dette tilfælde bygherre, vender tilbage. Om modulbyggeri er bedre end traditionelt byggeri afhænger nok af hvem der bliver spurgt. Der er dog nogle punkter hvor fordelene er store. Når der produceres på en fabrik, er muligheden for at få en ensartet høj kvalitet større, end ved traditionel byggeri, hvilket der altid tilstræbes efter. Det er nemmere at komme til at udføre kvalitetssikringen indenfor i opvarmet haller, kontra at gå på en byggeplads, og det at tegnestuen og produktionen er meget tæt på hinanden, mindsker muligheden for misforståelser og fejl. I produktionshaller udføres modulerne efter samlebåndsprincippet, og Lean er en stor del af den måde arbejdsprocesserne udføres på. Hver enkelte medarbejder kender processen i udførelsen af den enkelte opgave, som personen er blevet instrueret i. Det at det er de samme personer der udfører arbejdet, ses som en stor fordel, da det ikke er forskellige personer der skal instrueres hver gang. Modulbyggeri har selvfølgelig også sine begrænsninger. Ved det arkitektoniske kommer facaden øverst. For at projektere og producere moduler kræver det at facaderne er ensartet, hvilket også er gældende for indretningen. Indretningen er bundet af modulsamlingerne, så der er ikke mange placerings muligheder af indvendige vægge. Det handler om at have så få varianter så muligt, for at der er rentabelt. Størrelsen på modulerne er maks. 5*12 meter og 3,70 meter i højden. Dette er absolut maks. mål hvilket også sætter en begrænsning. Ved fleksibiliteten er det igen antallet af varianter der er bestemmende for hvordan byggeriet udformer sig, og i sidste ende er det økonomien der afgørende for dette. Side 28 af 55

30 7.4. Bygherrer Når der opføres modulbyggeri, er der flere muligheder for hvem det er der optræder som bygherrer, de typiske bygherrer ud fra OJ kendskab til det være: - Offentlige - Boligselskaber/ foreninger - Private ejendomsudviklere - Andre totalentreprenører Eksempler på i hvilke udførte i gangværende sager, de ovenstående bygherrer figurerer: Bygherre Sag: Entrepriseform: Offentlig: Aarhus Kommune, børn og unge. Ny daginstitution Vester Marken, Viby J. Totalentreprise. Boligselskaber/foreninger: Boligforeningen Vesterport. Private ejendomsudviklere: Sjælsø gruppen Andre totalentrepriser: Totalentreprenør Brdr. Thybo. GL. Skagensvej Frederikshavn. Margretheholm København. Egmont Studentergård. Totalentreprise. Fagentreprise. Totalentreprise. Figur 9 Typiske bygherrer I mange tilfælde, er grunden til at en virksomhed får lov til at byde på en opgave, at virksomheden har udført lignende arbejdsopgaver før. Et godt eksempel vil være hvis man for eksempel skulle have udskiftet tag, ville det være mest oplagt at ringe til en der havde godt kendskab, og havde udfør et sådan stykke arbejde før. Ligeledes gør dette sig gældende ved modulbyggeri. De gode samarbejdserfaringer der er forgået ved tidligere projekter, er med til at bygherrer vender tilbage. Det sker også at entreprenøren bliver anbefalet fra bygherrerådgiver, igen hvis bygherrerådgiver har haft gode erfaringere fra tidligere. Dette er måske den bedste og billigste reklame en virksomhed kan få, omtale fra mund til mund. Side 29 af 55

31 Der opererer flere danske virksomheder i Danmark der udfører modulbyggeri, så hvad er den store forskel på modulerne fra producent til producent. Der vil jo i udbudsmateriale være beskrevet byggeriets omfang samt tilhørende beskrivelser. OJ fik derfor muligheden for at forklare hvad forskellen er på de moduler BM kan levere, og de moduler konkurrenterne kan levere. Kvaliteten på modulerne er høj. Det at mulige fejl og mangler bliver opdaget inden de forlader fabrikken, er både med til at sætte en høj kvalitet på de moduler der bliver leveret, og samtidig medvirker det også til en bedre økonomi. Det er nemlig billige at rette eventuelle fejl og mangler på fabrikken end ude på byggepladsen. Konstruktionsløsningerne og sammensætningen af de forskellige materialer, er også en af de ting er med til at gøre den store forskel i forhold til konkurrenterne. Leveringssikker er også et kendetegn, og hvad BM er. Hvis en Bygning er aftalt at skal leveres på 7 uger, så bliver den leveret om 7 uger, dette kræver selvfølgelig også af diverse leverandører, skal kunne levere materialer med det samme. Det er derfor vigtigt at have nogle leveringssikre leverandører. Kvaliteten af modulerne er noget der vægtes højt, hvilket også har været med til at skabe det gode ry virksomheden har opnået. De seneste år har ordrebogen været fyldt op, hvilket har betydet, at der i virksomheden er en stærk økonomi. Dette er også en ting bygherre interesserer sig for. Da der de seneste år har forekommet mange konkurser, er bygherre særligt opmærksom på virksomhedernes økonomi og likviditet, inden de underskriver nogen former for kontrakter. Den stærke økonomi medvirker til, at de gældende garantistillelser der forekommer, hvis der anvendes Almindelige betingelser som aftalegrundlag og regelsæt, vil være nemmere at opnå. Side 30 af 55

32 7.5. Problematikker Problematikker er en hård betegnelse at bruge, når der spørges til producenten selv. Ordet udfordringer ville være bedre. Hvilket også ses inden for modulbyggeri. Udfordringen i modulbyggeri set fra BM s side er at få forklaret hvad modulbyggeri er, og dets muligheder. Selvom det de seneste 10 år har været udført i Danmark, er der stadig mange her iblandt også bygherre og rådgivere, der ikke har kendskab til, hvad der kan udføres med moduler. Modulbyggeriet har vist sig de seneste år at få mere og mere reklame i form af artikler i diverse tidsskrifter, som ingeniøren, licitationen. Dette gør at bygherre og rådgiver åbner mere op for muligheden i at udføre byggerier i form af moduler. At arbejde ud fra arkitektens grundlag, og udføre produktionstegninger ud fra dette ses ej heller som et problem, kun som en udfordring. Det er en proces hvor grundlaget videre projekteres, og færdiggøres uden de store ændringer. De ændringer der eventuelt vil forekomme drøftes med arkitekten og bygherre. Det akitektoniske udtryk ændres ikke, medmindre det statiske i bygningen ikke holder. At skal videre projektere materialet fra arkitekten er dog tidskrævende, da projektet startes op på ny. Ofte er arkitekternes tegnings model udført i tegne programmet Revit, hvilket der ikke bliver brugt på tegnestuen ved BM. Alt projektring arbejde udføres i AutoCAD, hvilket resultere i at den eksisterende tegnings fil ikke kan videreføres over til produktions tegninger. Ved spørgsmålene omkring produktionen og montagen, var det BHS. og JK. der svarede bedst muligt, da det er deres kompetence områder. Indenfor produktionen af moduler ses problematikker og udfordringer mere som dagligbedrift. Hvis det hele kørte skinner og strømlinet, som der jo arbejdes efter ville BHS nok have ret i sin udtagelse. Så var der ingen grund til at jeg har dette job. I produktionen kan de personer der udfører modulerne deles op i 3 grupper - Underentreprenører - Indlejret personale - Egne folk Underentreprenørerne udfører alt det arbejde der ikke drejer sig om tømrer/snedker arbejde herunder: Vvs, el, ventilation, murer og malerarbejde. Inden for disse faggrupper forekommer der fx materiale mangel. Hvis den retlige levering af materialer ikke sker, skaber det forsinkelser i produktionen, enten i form af at den næste håndværker ikke kan komme til at udføre sit arbejde, eller at modulet ikke bliver færdigt, til den aftalte dato. Dette er hvor en produktions chef hele tiden sørger for at være i tæt dialog og får kommunikeret med underentreprenørerne, for at dette ikke sker. Side 31 af 55

33 Når der er behov for ekstra bemanding i produktionen, kan der være behov for at leje ekstra folk fra eventuelle andre entreprenører eller vikarbureauer. Det har dog den virkning i produktion at det skaber en form for uro. Det er ikke alle pladser i produktion, hvor en indlejret person bare lige kan erstatte eller supplere den fastansattes arbejde. Det vil kræve en form for indkøring, hvilket der ikke er tid til. Derfor udføres der en om rokering blandt medarbejderne, så den indlejrede person lettest muligt indgår i produktionen. Det er en proces der skaber uro, men er nødvendig for at der fortsat forbliver et fornuftigt flow i produktionen. Hvornår der skal indlejres ekstra bemanding vurderes fra situation til situation. Det vil ikke være muligt og heller ikke rentabelt at leje ekstra bemanding ved fx sygdom i produktionen, da dette vil kræve for meget i form af om rokering. Indenfor egne rækker menes der de ansatte, der fast arbejder i og omkring produktionen. Her ses ofte at det er de ansattes egne holdninger, omkring udførelserne af moduler der skaber en form for problematik. Folk har deres egne meninger om hvordan arbejdet og tingene skal udføres. Dette medfører at der i produktionen er store mulighed for at opstå fejl og misforståelser. At ændre personers holdninger, hvordan de altid har gjort tingene til, hvordan de rent faktisk skal udføres nu, kan siges at være en udfordring. I en sådan produktion er det bestemt, hvordan det skal udføres. Dette gøres allerede inde på tegnestuen, hvor de specifikke produktions tegninger udføres, så den udførende i produktionen burde bare følge disse tegninger der ligger til grundlag for udførelsen. Logistikken omkring tranporten af elementer og moduler på fabrikken, er også med til at skabe en form for problematik. Da udførelsen af de enkelte elementer forgår i 3 forskellige haller og samlingen af selve et modul foregår i 2 haller, kræver det at logistik arbejdet gennemarbejdet. Problemet ligger ikke i at tranportere elementerne og modulerne rundt fra hal til hal, det ligger i hvis det ikke bliver udført, og hvis det ikke bliver udført på det rigtige tidspunkt. Hele strukturen i transporten og produktionen er nøje planlagt efter LEAN princippet, hvilket skal være med til at optimere produktion. Efter Modulerne er færdiggjort procent og pakket ind i plastik, for at modstå vejr og vind, tranporteres de til den enkelte byggeplads, hvor montagen kan påbegyndes. En sådan montage forløber sjældent uden problemer hvis det ses ud fra JK. Vejret er umuligt at være herre over, en montage planlægges dog efter at der er tørvejr. Flere uger op til den planlagte montage studeres vejrudsigten nøje for ikke, at komme til at skulle montere i regnvejr, da dette vil medføre vand og fugt skader, som kræver udskiftning af eventuelle ødelagte materialer, hvilket er en ekstra udgift for entreprenøren. Det lykkedes dog 99 % af tilfældene at montere i tørvejr. Side 32 af 55

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs

Træelementer. Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Træelementer Dagsorden Thomas Larsen Produktion af tegninger Produktion af træelementer Kvalitetssikring Spørgsmål stilles gerne undervejs Thomas Larsen Uddannelser 1990-96 Teknonom Ledelsesteknisk linje

Læs mere

Alt under ét tag. Snedkergården

Alt under ét tag. Snedkergården Alt under ét tag Snedkergården Snedkergården løser alle former for tømrer- og snedkeropgaver fra udskiftning af et gavlparti til opførelse af erhvervsbyggerier og store som små specialopgaver. I Brørup

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

Projektering af dagslys i byggeri

Projektering af dagslys i byggeri Projektering af dagslys i byggeri Bilag Simon Kristoffersen Bygningskonstruktøruddannelsen Specialerapport 7. semester, F2012 VIA University College, Campus Holstebro Vejleder: Christian Vrist 29-03-2012

Læs mere

Planlægning af virksomhedens sager

Planlægning af virksomhedens sager Planlægning af virksomhedens sager Ved planlægningen af virksomhedens sager kan man bruge to værktøjer, som er lette at bruge og som giver et rigtigt godt overblik over, hvilke sager virksomheden har under

Læs mere

Bornholmer Boxen. Et bornholmsk produceret arkitekttegnet byggemodul designet af. BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby

Bornholmer Boxen. Et bornholmsk produceret arkitekttegnet byggemodul designet af. BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby Bornholmer Boxen Et bornholmsk produceret arkitekttegnet byggemodul designet af BORNHOLMS BYGGEFORRETNING ApS Olesvej 2, Lobbæk, 3720 Aakirkeby Bornholms Byggeforretning ApS er en moderne byggevirksomhed,

Læs mere

Jeres drømmebolig trin for trin

Jeres drømmebolig trin for trin Jeres drømmebolig trin for trin Sådan bliver et artitekttegnet hus til virkelighed hos Arkitekt-Huset Vejle 1 Arkthuset_byggeguide_A5.indd 1 12/06/15 11.32 Et hus i jeres ånd Denne guide er tilegnet jer,

Læs mere

Produktivitet i byggeriet

Produktivitet i byggeriet Januar 2014 Indledning Produktivitetskommissionen vurderer, at manglende international konkurrenceudsættelse sammen med en uhensigtsmæssig udformning af den offentlige regulering kan have medvirket til

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011.

Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. 03-06-2011 Beslutningsreferat fra SunshineHouse workshop 9. maj 2011. Deltagere i workshoppen se vedhæftede deltageroversigt. Dagsorden for mødet: 1. Bygherrerådgivers og bygherres overordnede præsentation

Læs mere

Miljørigtigt byggeri i praksis

Miljørigtigt byggeri i praksis Miljørigtigt byggeri i praksis Præsentation ArkitektGruppen Hvorfor gik AG ind i lavenergibyggeri? Erfaringer lavenergibyggeri Stenløse Syd AGs holdning til lavenergibyggeri NU! Hvordan sikres lavenergibyggeris

Læs mere

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl

Svigt og skader i træbyggeri. Planlægning, disponering Projektering Udførelsesfejl Træbyggeri Elementbyggeri, samlet på byggepladsen Traditionelt opbygget på byggepladsen Traditionelt opbyggede vægge med tagkassetter Fabriksfærdige huse Elementbyggeri Uventilerede konstruktioner med

Læs mere

FRA SKITSE TIL FÆRDIGT BYGGERI

FRA SKITSE TIL FÆRDIGT BYGGERI FRA SKITSE TIL FÆRDIGT BYGGERI PÅ (NÆSTEN) INGEN TID MODULBYGGERI I HØJ KVALITET. I EN FART BOLIG INSTITUTION KONTOR ARKITEKTONISK FRIHED Stor fleksibilitet på størrelse, form og materialer GODE KVADRATMETER

Læs mere

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet

Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Sjakbajs Planlægning og styring i byggeriet Emne: Skilleblad nr. 3 Undervisningsministeriet. Marts 2009. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse

Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Juridisk granskning af udbudsmateriale for tilbudsafgivelse Indhold Indledning Vigtig... 1 Entrepriseform... 2 Lovgivning... 2 Forsikringer... 3 Byggesagsbeskrivelsen (NCC standard byggesagsbeskrivelse)...

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt.

Træhuset Amager. Priser,Incl. Moms, som selvbyg, medbyg og nøglefærdigt. Kære Træhus interesseret På de næste sider finder du de priser vi har beregnet ud fra jeres oplæg / skitse/ tegning. Vi gør os meget umage med at opstille priserne så de er overskuelige, og gøre klart

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK

Lean Construction. DTU Diplom 29. oktober Jakob Lemming Lean Construction - DK Lean Construction DTU Diplom 29. oktober 2015 Jakob Lemming Lean Construction - DK lcdk@leanconstruction.dk Lean hos Toyota Mål for Lean Production Maksimér værdien Fastlæg værdier ud fra kundens definition

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01.

Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt. Januar 2014 VALGFAGSKATALOG. Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK. Revision 20.01. Konstruktøruddannelsen i Odense Erhvervsakademiet Lillebælt Januar 2014 VALGFAGSKATALOG Gældende for valgfag i 3. - 4. og 5. BK Revision 20.01.2014 VALGFAGSPLAN Valgfrie emner er studieaktiviteter, som

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark

KOMFORT HUSENE. - Erfaringer fra designprocesserne. Per Heiselberg Professor Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark KOMFORT HUSENE - Erfaringer fra designprocesserne Camilla Brunsgaard Ph.D. Fellow Architectural Engineering, University of Aalborg, Denmark Supported by: Saint-Gobain Isover A/S Mary-Ann Knudstrup Associated

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI

RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI RATIONELT MILJØRIGTIGT LANDBRUGSBYGGERI DEN INTELLIGENTE LØSNING TIL MODERNE LANDBRUGSBYGGERI ENKLE OG ANERKENDTE PRODUKTER EXPAN Byggesystem består af skræddersyede væg- og facadeelementer, der er støbt

Læs mere

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE...

INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... INDFLYTNINGSKLART HUS UDEN BESVÆR OG BYGGEROD HELÅRSHUS SOMMERHUS FRITIDSHUS HAVEHUS ANNEKS MULIGHEDERNE ER UENDELIGE... Danboxhuset - nemt og sikkert Undgå byggerod og besvær Danboxhuset leveres færdigt

Læs mere

Fremtidens Etagebolig, Horsens

Fremtidens Etagebolig, Horsens Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke

Læs mere

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk

Forhandler. Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Limtræ brochure 0208 - der tages forbehold for trykfejl Forhandler Pro-File A/S Skånevej 2 6230 Rødekro Tlf.: 73 63 10 00 Fax: 73 63 10 01 info@profile.dk www.profile.dk Hüttemann Limtræ Lige bjælker Bjælkespær

Læs mere

Menneskerne bag maskinerne

Menneskerne bag maskinerne Menneskerne bag maskinerne - Om optimering af produktivitet i byggebranchen Nye ledelsesmetoder vinder frem over alt, og en branche, som er særligt i fokus er byggeriet, da optimering af produktivitet

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv.

Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Digitale Byggeri mobile enheder 21. september 2011 i København Chefkonsulent Flemming Grangaard Kursus og udvikling Kursus og udvikling Hvad skal vi i dag digitalt byggeri mv. Det handler ikke om 2 1 Kursus

Læs mere

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5

.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11, 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 =1'0>9 4 2?? )??#%!'??1'0.!# $(&$0&#$!%!"#$!%&!'$(!#()$)$)! * +,-.,,/!0$'"(1( ##!'(#0# 2,3 ) 42 2.,, ) 25,.,,, 2 2 ) -, ).,,,!11%)6,!$$, 5,78, 5, )459,,)6!11", 5. 5 #,,)9 )8 2, 5, 2 ' ) 8 2 5.,, 5,5 ):2,

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg

Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Knæk ulykkeskurven i bygge og anlæg Antal arbejdsulykker med forventet længerevarende sygefravær anmeldt til Arbejdstilsynet 2007-2012 Antal anmeldte alvorlige ulykker pr. 10.000 beskæftigede 2007 2008

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder.

Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Er du nok på tværs? Energikrav i bygninger kræver øget tværfaglig forståelse og planlægning på tværs af fagene. Læs mere om behov og metoder. Tværfaglig forståelse er blevet mere kritisk Byggeriet har

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35

LEAN. i byggeriet. lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 lean & last planner _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 35 LEAN i byggeriet INTERVIEW med Ph. D. Kenneth Brinch Jensen, Center for ledelse i byggeriet / CBS I byggeprojekter

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering

Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Muligheder og udfordringer ved byggeriets industrialisering Centerchef Anders Thomsen, Teknologisk Institut www.cni.teknologisk.dk Hvis gevinst ved at industrialisere produkter og processer - hvorfor er

Læs mere

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour

Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour Guide 3 Gode råd og anbefalinger om brugen af Ajour 1 Indhold De efterfølgende sider indeholder gode råd og anbefalinger der kan benyttes i forbindelse med at du skal benytte Ajour. Inddragelse af underentreprenører:

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond

Den digitale byggeplads. Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Den digitale byggeplads Et BABEL projekt i samarbejde med Bygge og anlægsbranchens Udviklingsfond Hvilke fordele kan man drage af en digital byggeplads? Og hvordan kommer man selv i gang med digitale løsninger

Læs mere

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN

- dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN - dit unikke byggekoncept LOGISTIKPARKEN Fakta om Logistikparken Projekt: Lagerbygninger, terminaler og administrationsbyggeri Bebygget areal: Total: 106.000 m 2,, heraf 5000 m 2 kontorer 101.000 m 2 lager

Læs mere

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi

Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi Offentlig-Privat Partnerskab Sikkerhed for kvalitet og god økonomi OPP-udbudsformen sikrer en god og tæt dialog om byggeriets udformning og kvalitet mellem den offentlige bestiller og det private OPP-selskab.

Læs mere

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk

Trimmet byggeri. Trimmet byggeri. Byggeprocessen - historisk Trimmet byggeri Trimmet byggeri Lidt om trimmet byggeri (Lean Construction) Der tales meget om det, og der er ikke tvivl om, at det er nødvendigt at kigge nærmere på det. Der er mange navne i spil: TrimByg

Læs mere

5. Planlagre/anlægstyper

5. Planlagre/anlægstyper 5. Planlagre/anlægstyper Planlagre til korn er populære, da de som regel kan placeres i bestående bygninger. De kan fremstilles af mange forskellige produkter, men det er under alle omstændigheder vigtigt,

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet.

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde. Ks-skematik. Kvalitetssikringsskemaer: Kvalitetssikringsskemaer: projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik 1 FA p. 4.32/ Forholdet kan fx dreje sig om at Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. tegn. A2.27 der ikke

Læs mere

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER

[RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER 04-05-2015 Bygningskonstruktøruddannelsen Nikolaj Reuss Dideriksen Bo Kolman VIA University College, Aahus Halmstadsgade [RAPPORT 4. SEMESTER] BÆREDYGTIGHED VINDUER TITELBLAD Rapport titel: Rapport 4.

Læs mere

Introduktion til universet

Introduktion til universet Introduktion til universet 02 Lys og liv universet er udviklet ud fra vores kerneværdier Elegante tagkviste og altankviste til alle typer boliger og bygninger Samme høje kvalitet i alle Quattro kvist-serier

Læs mere

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton

YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton YTONG/SIPOREX det behagelige indeklima Bygning med porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11 8721 Daugaard Tlf.: +45. 75 89 50 66 Fax: +45. 75 89 60 30 www.xella.dk 2 3 Stenen som har ændret byggeverdenen

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN

RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN 30028 PLEJEHJEMMET STRANDHØJ RETTELSESBLAD 01 OM- OG TILBYGNING TIL EKSISTERENDE KØKKEN Fagentreprise Helsingør Kommune Dateret: 24.07.2017 rev 00 Fagentrepriser Side : 1/7 Udarbejdet: MDO Kontrolleret:

Læs mere

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet.

LEVERANCEKÆDEN. figur 7. Leverancekæden i byggeriet. 4 LEVERANCEKÆDEN Dette kapitel har til formål at danne et overblik over den nuværende situation i leverancemarkedet. Beskrivelsen tager udgangspunkt i et antal af projektgruppen opstillede procesmodeller,

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

Arkidesign REV.: Af dato:

Arkidesign REV.: Af dato: Udbygning af Tune Hallerne Tunehøj 7, 4030 Tune August 2009 Byggeprogram og dispositionsforslag. Udgivelsesdato 10. august 2009 Udarbejdet MSe/ Kontrolleret NSe/ Godkendt / Arkidesign ApS Telefon 58 37

Læs mere

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11

KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 KÆRE BEBOER I AB BELLMANSGADE 7-11 Arbejder i jeres lejligheder. Byggeriet skrider hastigt frem, og håndværkerne skal snart i gang med arbejderne indvendigt i din lejlighed og ude på altanen. Du bliver

Læs mere

Jysk håndværk når det er bedst byggeri med hjertet

Jysk håndværk når det er bedst byggeri med hjertet Jysk håndværk når det er bedst byggeri med hjertet Vi er en familie af håndværkere, som har specialiseret sig i at bygge huse i provinsen Et hus er ikke bare et hus, det er et hjem, hvor der skal være

Læs mere

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016

vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling dec. 2016 Beboerinfo vedr. renoveringen på Lillebæltsvænget - afdeling 115 - dec. 2016 Renoveringsprocessen i afdelingen er allerede godt i gang, og I mærker hvordan det er at bo på en byggeplads, der kræver samarbejde

Læs mere

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29]

Tabel A.1: Tidsforbruget for de præfabrikerede betonelementer. [Appendiks anlægsteknik, s.26-29] A. I dette afsnit opstilles de enkelte aktiviteters tidsforbrug. Dette gøres ud fra de i mæ ngdeberegningen fundne mængder. Udførelsestiderne, der benyttes, er fastsat ud fra dataene i kilden [Appendiks

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Facadebeklædning med ClickFals:

Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med ClickFals: Facadebeklædning med falsede plader i stål 4.1 Orientering bips B2.390, Basisbeskrivelse beklædninger monterede er sammen med denne detaljeprojektbeskrivelse gældende

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering

CEMBRIT WINDSTOPPER. Cembrit Windstopper. Vindspærreplader til nybyg og renovering Cembrit Windstopper Vindspærreplader til nybyg og renovering Bag Facaden Moderne byggerier ser ens ud udefra. Stærke, sunde og fejlfri. Flotte facader og smukke beklædninger. Men bag facaden er der stor

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle

PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle PRIMO-konference Holstebro, den 6. marts 2007 Entreprenørens rolle Henry Høitbjerg NCC Construction Danmark A/S Tuborg Havnevej, Hellerup Uddannet bygningskonstruktør Ansat 22 år i NCC / Rasmussen & Schiøtz

Læs mere

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen

Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Seminar om Lean Design og -projektering Danske Ark Lars Jess Hansen Ja, Ja, Ja. Nu har vi hørt to rådgivere beskrive tilgange til Lean Design og Lean projektering Men vi skal jo også bygge noget, så hvordan

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold&

Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& && & & Implementering&af&BIM&i& bygningsdrift&og&vedligehold& Niels&Jensen& N&BKAR71P& N&Studienummer&178550& & & Speciale&rapport&7.semester&bygningskonstruktør&& & Vejleder&:&Martin&Nielsen& &&&&&& VIA&UNIVERSITY&COLLAGE&

Læs mere

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen

Fokus på. forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen Fokus på forbedringer En praktisk guide til samarbejde i virksomheden og flow på byggepladsen FOKUS PÅ FORBEDRINGER Denne guide hjælper jer i gang med at skabe fokus på forbedringer. For at få succes med

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner

Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner Guide 2 Grundlæggende forståelse af modulerne og deres funktioner 1 Indledning Denne guide beskriver og viser hvordan de grundlæggende moduler i Ajour skal forstås, og hvornår de skal benyttes. Ajours

Læs mere

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen

Statiske beregninger. - metode og dokumentation. af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger - metode og dokumentation af Bjarne Chr. Jensen Statiske beregninger metode og dokumentation 1. udgave Nyt Teknisk Forlag 2003 Forlagsredaktion: Thomas Rump,tr@nyttf.dk Omslag: Henning

Læs mere

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb

Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Energibevidst indkøb af større anlæg Beskrivelse af sagsforløb Indholdsfortegnelse Beskrivelse af sagsforløb... 2 Fra idé til forslag... 3 Opstilling af krav... 4 et... 5 n... 6... 7 Januar 2001 Beskrivelse

Læs mere

Drejebog Element-montage

Drejebog Element-montage 2009 Drejebog Element-montage Logistik & produktionsvejledning jkm JK Entreprisen 15-12-2009 Indhold Logistik... 3 Byggeplads... 4 Procesopstartsmøde... 4 Sikkerhed... 5 Risiko... 5 Beskadigelse af gulvvarme...

Læs mere

Når du skal fjerne en væg

Når du skal fjerne en væg Når du skal fjerne en væg Der skal både undersøgelser og ofte beregninger til, før du må fjerne en væg Før du fjerner en væg er det altid en god idé at rådføre dig med en bygningskyndig. Mange af væggene

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole April 2008 SKUB: Peter Boris Damsgaard Projektleder byggeri, SKUB Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk GENTOFTE KOMMUNE Lene Jensby

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet

Interviewreferat. Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30. Projektleder, arkitektfirmaet. Interviewede: Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewreferat Tid: Fredag d. 1. oktober 2004 kl. 09:30 Interviewede: Projektleder, arkitektfirmaet Bygningskonstruktør, arkitektfirmaet Interviewområder: Projektmaterialet o Udarbejdelse af projektmateriale

Læs mere

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser.

figur 10.1. Til venstre på figuren er faserne i byggeprocessen vist. Til højre to områder der indgår i alle faser. Forberedelse fremmer I dette kapitel beskrives nogle af de faser og opgaver, hvor byggeprojektets aktører kan forbedre deres forberedelse og opgavestyring. Der er til dette vedlagt en folder der beskriver

Læs mere

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT?

Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? KSprocessen Kan arbejdsgange støttes på byggepladsen ved brug af IKT? 1 KSprocessen Personlig interesse for IKT i byggeriet Praktikforløb Efterår 2008 for JORTON A/S Projekt: Skelagergårdene Rapport fra

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Miljø og afløb WWW.RC.DK

Miljø og afløb WWW.RC.DK Miljø og afløb WWW.RC.DK RC BETONVARER RC Betonvarer er en alsidig betonvareproducent med stor kompetence indenfor levering af kundetilpassede løsninger til miljø- og afløbsbranchen. En stab af erfarne

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer

Jura. Hovedentreprenør. Underentreprenør. Egenproduktion jord. Egenproduktion Kloak. Egenproduktion Beton. Egenproduktion elementer Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Jura Underentreprenør Egenproduktion Kloak Granskning af udbud Håndværkerens tjekliste Spørgeaktionsskema Projektjournal Redegørelser Redegørelse for licitationsform

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

Nyt nationalt skovprogram

Nyt nationalt skovprogram Nyt nationalt skovprogram Trends i anvendelsen af træ til byggeri 3. marts 2014 1 Markedsledende inden for industrielt fremstillet modulbyggeri (Modulbyggeri med træ som bærende konstruktion) 2 Modulproduktion

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde

Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Ks-skematik Spørgeskema til projektgennemgangsmøde Spørgeskema til projektgennemgangsmødet. -er et skema (Skema nr. 100) til at registrere de forhold man støder på under procesgranskningen af det foreliggende

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION

Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION d. Udbud af skilteløsning til Amager Ressourcecenters genbrugspladser KRAVSPECIFIKATION Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 De udbudte leverancer... 3 4 Leveringstider... 4 5 Leveringsplan...

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere