Fremtidens Etagebolig, Horsens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremtidens Etagebolig, Horsens"

Transkript

1 Indhold Byggesagen... 2 Vision... 2 Udbud... 3 Fordele og ulemper ved entrepriserne... 3 Egenproduktion... 4 Emner der bliver lagt vægt på... 4 Tidsplan... 4 Ophængnings plan... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

2 Byggesagen Arbejdet omfatter opførelse af en ny etageejendom på m 2 i 3. etager med PentHouse på adressen Vestergade 7 19 i Horsens. Ejendommen indrettes med 26 boliger, et stort fællesareal, en erhvervsdel og en parkeringskælder på 650 m2 og Teknikrum samt Pulterrum på 130 m2. Boligerne og Erhverv er placeret i en 3. etages blok med PentHouse. Fællesarealerne er primært placeret i et Solhus opbygget i en let konstruktion med en let facade i en kombination af glas, paneler og energiproducerende elementer. Det samlede anlæg består således af tre hovedelementer. : Hovedbygning med PentHouse : Solhus : Parkeringskælder Bygherren, Andelsboligforeningen Beringsgaard har, efter udbudsbrevet blev udsendt, fået mulighed for at købe ejendommen No. 21, og har her under udbudsperioden besluttet at denne grund skal bebygges med boliger og kælder som en naturlig forlængelse af det allerede projekterede Hovedhus uden solhus. Udvidelsen tænkes udført med det samme bygningsprofil, de samme konstruktioner, materialer og overflader som det udbudte projekt. Der er derfor tilføjet en side i Tilbudslisten, i hvilken hovedentreprenøren skal prissætte denne projektudvidelse, ud fra m2 priser, med udgangspunkt i den kvalitet og det design, som det allerede udsendte materiale angiver. Denne pris vil blive vægtet ind i forbindelse med valg af hovedentreprenør, som en del af priskriteriet. Hovedentreprenøren skal ved aflevering af tilbuddet vedlægge en erklæring om, at han er indforstået med denne nye kondition i tilbudsprocessen. Udvidelsen med den ekstra grund gør at det samlede areal kommer op på ca m2 og tæller i alt 31 boliger i stedet for de 26 som var i det oprindelige projekt. Vision Projektets vision er at skabe et smukt og fremadrettet byggeri, der kan rumme og opfylde de ønsker, behov og krav, som lejere og udlejere i fremtiden må forventes at stille til boligbyggeri. Forsøgets målsætning er at imødekomme og muliggøre fællesskab på ejendomsniveau gennem større fællesarealer og fællesfaciliteter. Byggeriet tilføres en række besparende byøkologiske og energitekniske elementer, herunder solceller for at nedbringe den adfærdsbetingede del af boligudgifterne og sikre

3 bygherren et rimeligt afkast. Der anvendes passiv solenergi og naturlig ventilation, kombineret med lavenergi og ventilation med varmegenvinding. Opbygning af disse elementer er en meget vigtig del af udviklingsprojektet, og der er hertil specifikt knyttet en række rådgivere og konsulenter. Bygherren ønsker at inddrage entreprenøren i dette udviklingsarbejde. Udbud Arbejdet udbydes i Hovedentreprise i henhold til Tilbudslovens 3 stk. 2 Begrænset licitation uden prækvalifikation. Tildelingskriteriet er det økonomisk mest fordelagtige bud. Bygherren har indbudt 5 entreprenører til at afgive tilbud. Der udbetales ikke vederlag for udarbejdelse af tilbud. Hovedentreprenøren udbyder de enkelte fag i fagentrepriser til underentreprenører dog bliver enkelte fagentrepriser holdt i virksomheden, som egen produktion. Fordele og ulemper ved entrepriserne Fordelen ved hovedentreprise Ansvaret for den overordnet styring ligger ved en virksomheder. Der er på den måde større samling og overblik over styringen af byggesagen. Bygherren skal kun henvende sig til en entreprenør for at formidle det han skal. Hvis der er entreret med flere underentreprenører kan evt. ansvar bringes vider til dem. Det samme hvis der er rejst krav om dagbod kan dette sendes vider til underentreprenørerne. Ved mangler i udbuddet er der mulighed for at tjene ekstra penge. Tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt ligger op til at man som entreprenør skal få mest muligt ud mindst muligt. Sagt på den måde som meget for pengene som muligt. Det er en fordel hvis man som virksomhed kende til gode, effektive og billige metoder til at udfører et stykke arbejde og på den måde presse prisen. Ulemper ved hovedentreprise Styringen af byggesagen er tidskrævende og arbejdes byrden er stor. Hvis der samarbejdes med mange underentreprenør er der mange interesser der kan komme i klemme i løbet af byggesagen. Når interesser kommer i klemmer kan der opstår konflikter mellem parterne og derved besværlige gøre styringen af byggesagen. Hovedentreprenøren bærer ansvaret overfor bygherren.

4 Ved at have glemt ting i tilbuddet som tydeligt fremgår i udbuddet er der risiko for miste penge. Tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtigt ligger op til at man som entreprenør skal få mest muligt ud mindst muligt. Sagt på den måde som meget for pengene som muligt. Det er en ulempe hvis virksomheden ikke har kendskab til gode, effektive og billige metoder til at udfører et stykke arbejde. Fordele ved fagentrepriser Som fagentreprenør har man ikke andet ansvar end for det arbejde man selv har udført. Ansvaret man har, er kun overfor hovedentreprenøren. Ved mangler i udbudsmaterialet er der muligheder for at tjene ekstra penge. Ulemper ved fagentrepriser Fagentreprenøren er den lille i spillet og kan hurtigt komme til at føle sig presset af den store. Ved at have glemt ting i prisen som udgår af udbuddet er der risiko for at det koster penge. Egenproduktion Beton arbejdet in situ beton. Jord arbejdet Kloak arbejdet Beton element montagen Arbejderne er her stillet op i prioriteret rækkefølge. Emner der bliver lagt vægt på Der vil blive lagt vægt på styringen af byggesagens økonomi. en. Arbejdes miljø. Arbejdets udførelse. Tidsplan Se Bilag 1

5 Id OpgavetilsOpgavenavn Varighed Startdato Slutdato Ressourcenavne Foregåend20. aug aug sep sep sep sep okt okt okt okt okt nov nov nov nov dec dec dec dec dec jan jan jan jan opgaver m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t o t f l s m t 1 7. semester afgangs projekt 112 dage? on fr Opgaveformulering 4 dage? on ma Opgaveformulering Opgaveformulering 3 Tilbudsfasen 50 dage ma on Tilbudsfasen 4 Hovedentreprenøren 50 dage? ma on Granskning af udbudsmaterialet 4 dage? ma to Granskning af udbudsmaterialet Granskning af udbudsmaterialet 6 Overordnet proces/organisations diagram 2 dage? to ma Overordnet proces/organisations diagram Overordnet proces/organisations diagram 7 Udsende udbuds materialet. 1 dag? ma ma Udsende udbuds materialet Udsende udbuds materialet 8 Byggeplads kalkulation 1 dag? to to Byggeplads kalkulation Byggeplads kalkulation 9 Udfyld tilbudslister 1 dag? on on Udfyld tilbudslister Udfyld tilbudslister 10 Egenproduktionen 47 dage? to on Granskning af fagbeskrivelser og tegningsmaterialet 3 dage? ti to Granskning af fagbeskrivelser og tegningsmaterialet Granskning af fagbeskrivelser og tegningsmaterialet 12 Metodevlag, planlægning af mængdeudtag 9 dage? ma ma Metodevalg, planlægning af mængdeudtag Metodevalg, planlægning af mængdeudtag 13 Fastlæg firmaets fastomkostninger 1 dag? to to Fastlæg firmaets fasteomkostninger Fastlæg firmaets fasteomkostninger 14 Kalkulation af tilbud/mængde udtag 15 dage? ti ma Kalkulation af tilbud/mængde udtag Kalkulation af tilbud/mængde udtag 15 Tidsplan for entreprisen 2 dage? ma ti Tidsplan for entreprisen Tidsplan for entreprisen 16 Udfyld tilbudslister til hovedentreprenøren 1 dag? on on Udfyldtilbudslister til hovedentreprenøren Udfyldtilbudslister til hovedentreprenøren 17 Licitation 1 dag? to to Licitation Licitation 18 Kontrahering 2 dage? to fr Kontrahering Kontrahering 19 Mobilisering 20 dage ma fr Hovedentreprenøren 20 dage? ma fr Organisationsdiagram 1 dag? ma ma Organisatonsdiagram Organisatonsdiagram 22 Hovedtidsplan 1 dag? ma ma Hovedtidsplan Hovedtidsplan 23 Byggepladstegning 2 dage? ma ti Byggepladstegning Byggepladstegning 24 Bemaning og maskinplan 2 dage? on to Bemanding og maskinplan Bemanding og maskinplan 25 Kvalitets sikring 1 dag? ti ti A'conto begæringer 1 dag? on on A'conto begæringer A'conto begæringer 27 Likviditetsbudget 2 dage? ma ti Likviditetsbudget Likviditetsbudget 28 Produktions Kalkulation 3 dage? on fr Produktions Kalkulation Produktions Kalkulation 29 Egenproduktionen 20 dage? ma fr Organisationsdiagram 1 dag? ma ma Organisatonsdiagram Organisatonsdiagram 31 Tidsplan for kritiske leverancer 1 dag? ti ti Tidsplan for kritiske leverancer Tidsplan for kritiske leverancer 32 Sagsorienteret kvalitetssikringsmappe 1 dag? ti ti Sagsorienteret kvalitetssikringsmappe Sagsorienteret kvalitetssikringsmappe 33 Likviditetsbudget 2 dage? ma ti Likviditetsbudget Likviditetsbudget 34 Produktions Kalkulation 3 dage? on fr Produktions Kalkulation Produktions Kalkulation 35 Betalingsplan 1 dag? fr fr Betalingsplan Betalingsplan 36 Udførselsfasen 27 dage ma fr Hovedentreprenøren 3 dage? ma on dag? ma ma Samarbejde på pladsen 1 dag? ma ma Samarbejde på pladsen Samarbejde på pladsen 40 Efterkalkulation 2 dage? ti on Efterkalkulation Efterkalkulation 41 Egenproduktionen 20 dage? ma on Metode valg 2 dage? fr ma Metodevalg Metodevalg 43 APV 1 dag? ti ti APV APV 44 Arbejdestegninger 5 dage? on ti Arbejdestegninger Arbejdestegninger 45 Akkordaftale 1 dag? ti ti Akkordaftale Akkordaftale 46 Tidsplan 2 dage? to fr Tidsplan Tidsplan 47 1 dag? ma ma Mellemkalkulation 2 dage? ti on Mellemkalkulation Mellemkalkulation 49 Efterkalkulation 3 dage? to on Efterkalkulation Efterkalkulation 50 Afleveringsforetning 5 dage? ma fr Afleverings forretning Afleverings forretning 51 Opsætning 10 dage? lø fr Opsætning Opsætning 52 Speciale 64 dage fr ma Special skrivning 53 dage fr fr Speciale skrivning 8 dage to ma Speciale skrivning Speciale skrivning 65 Speciale aflevering 0 dage ma ma Speciale Aflevering Eksamen 9 dage? ti fr Eksamen Eksamen Efterårs ferie. Spanins tur 5 dage? ma fr Efterårs ferie 69 Jul 4 dage? ti fr Jul Efterårs ferie Jul Projekt: Personlig planlægning 7 Dato: to Opgave Opdeling Milepæl Hovedopgave Projektoversigt Eksterne opgaver Ekstern milepæl Inaktiv opgave Inaktiv milepæl Inaktiv oversigt Manuel opgave Kun varighed Manuel oversigtsopløftning Manuel oversigt kun start Kun slutdato Deadline Fremdrift Side 1

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet

PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K. Minimeret udbudsmateriale til små byfornyelsessager. Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet PROJ EK T DOK U M EN T A T I ON B EDRE B Y GGEET I K til små byfornyelsessager Udarbejdet med støtte fra Socialministeriet Abildhauge A/S B. Nygaard Sørensen A/S December 2006 CeG A/S Kuben Byfornyelse

Læs mere

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen

STYRING ER PENGE. En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører. Kasper Hasle Laursen STYRING ER PENGE En undersøgelse af, hvordan AB 92 anvendes som et økonomisk styringsværktøj ved mellemstore hovedentreprenører Kasper Hasle Laursen Speciale 7. semester, bygningskonstruktøruddannelsen

Læs mere

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune

Notat. Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune. Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Notat Til: Vedrørende: Bilag: Aprilkonferencen Kommunalbestyrelsen Udbudsformer og anvendelsen i Hørsholm Kommune Ingen Udbud af håndværkerydelser i Hørsholm kommune Nærværende notat er udarbejdet med

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune

Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Side 1 af 5 Retningslinjer for bygge- og anlægsopgaver i Odder Kommune Udbud og tildeling følger reglerne i Tilbudsloven, Odder Kommunes indkøbspolitik samt gældende EU-regler. For bygge- og anlægsopgaver

Læs mere

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri

LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET. - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 25 STYR PÅ BYGGERIET - om entrepriseformer til idræts-, kultur- og fritidsbyggeri LOAPJECE korr. 23 aug 25/08/05 15:36 Side 2 02 Indhold Når ildsjæle bygger...................................

Læs mere

Beskrivelse af byggeprocessen

Beskrivelse af byggeprocessen Beskrivelse af byggeprocessen I dette kapitel beskrives byggeprocessen med de faser, opgaver og systemer der skal udføres i et byggeprojekt. Der gives også en beskrives af samarbejdsformerne OPP og partnering

Læs mere

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB

AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB AT SKABE ET BOFÆLLESSKAB Alle har deres specifikke drøm om et hjem. Det er vildt fedt når alle de drømme kan tegnes ind i de samme huse. Det er rart - børnene leger selv ude. Mange gange kommer der andre

Læs mere

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010

Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering af arbejdsmiljøet i byggeprojekter. 16. november 2010 Anbefalinger om bygherrens ansvar for koordinering 16. november 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Introduktion... 3 3. Anbefalings indhold... 3 4. Bygherrens varetagelse af arbejdsmiljøansvaret

Læs mere

Faser og Roller i Byggeprojekter

Faser og Roller i Byggeprojekter Faser og Roller i Byggeprojekter Indhold Forord Byggeriets faser Opstart Projektformer - Statsbyggeri og OPP Udførelse og ibrugtagning Vejledende priser Eksempel på tidsplan 5 6 8 12 20 23 24 Forord

Læs mere

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER

VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER VEJLEDNING TIL STANDARDAFTALEN AB-FORBRUGER Denne vejledning er en hjælp til forbrugere og entreprenører, der benytter AB-Forbruger til et byggearbejde, f.eks. en tilbygning eller renovering af et badeværelse.

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab

Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab Ydelsesbeskrivelser for offentlig-privat partnerskab 2014 UDARBEJDET AF MAJA FREDERIKSEN 0. Bestillerens rolle 0.1 Den offentlige part (Bestilleren) 0.2 Bestillerrådgiver 5. Fase 4 Anlæg og drift 5.1 Anlægsfasen

Læs mere

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik

Erhvervs- og Boligstyrelsen. Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Erhvervs- og Boligstyrelsen Skovgården, Ringsted - rapport fra forsøgsbyggeri, måling af logistik Den 23. juli 2003 1 Indhold Side Forord 2 1 Indledning 3 2 Konklusioner 4 3 Byggesagen 4 4 Grundlag for

Læs mere

Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast 23.08.04. Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber

Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier. Udkast 23.08.04. Projektrapport. Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber Erhvervs og Boligstyrelsen Bygherrer skaber værdier Udkast 23.08.04 Projektrapport Søndergård, Måløv - 3 seniorbofællesskaber 1 Indholdsfortegnelse Forord 1 Resumé og konklusioner 2 Byggesagerne og parterne

Læs mere

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S

PSS 31.01.2013. PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning. Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S Bygherre: Grønlands Selvstyre v/ini Byggeteknik A/S PSS 31.01.2013 PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED inkl. Byggepladsens oversigtstegning Handicapgenoptræningscenter ved Ippiarsuk, Nuuk Afsnit 1: Kvalitet

Læs mere

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING

LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING LÆRINGSMANUAL 3D PROJEKTERING på baggrund af Concert & Conference Centre, Reykjavik, Island Indhold 1. INDLEDNING...3 2. HVORFOR 3D PROJEKTERER?...4 2.1. Projektets udformning...4 2.2. De Digitale Bygherrekrav...4

Læs mere

Sammen om klimarenovering

Sammen om klimarenovering Sammen om klimarenovering Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. Sammen om Klimarenovering! Der er mange gode grunde

Læs mere

SAMMEN OM KLIMARENOVERING

SAMMEN OM KLIMARENOVERING SAMMEN OM KLIMARENOVERING Gå sammen i grundejerforeningen om projekter, der gør jeres boliger mere energieffektive, forbedrer komforten og øger værdien. SAMMEN OM KLIMARENOVERING! Der er mange gode grunde

Læs mere

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet

Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse. byggeriet Håndværksrådets spørgeskemaundersøgelse om udbudsmaterialer i byggeriet Håndværksrådets Bygge- & Anlægsudvalg September 2009 1. HVAD SKAL DER TIL FOR AT FORBEDRE BYGGEPROCESSEN Håndværksrådets Bygge- og

Læs mere

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010

Kvalitet. kriterium. som tildelings- Del I Vejledning december 2010 Kvalitet som tildelings- kriterium Del I Vejledning december 2010 en ny og mere værdiskabende byggeproces I brancheinitiativet Værdiskabende Byggeproces arbejder syv af byggeriets organisationer sammen

Læs mere

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder

VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder VEJLEDNING til Hjemmestyrets cirkulære af 1. oktober 2000 om Udbud af bygge- og anlægsarbejder Namminersornerullutik Oqartussat Grønlands Hjemmestyre Indhold I. Almindelig orientering Baggrund...3 Cirkulærets

Læs mere

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5

HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 HHM A/S CVR-NR. 67294815... 5 UNDERRAMMEAFTALE 005_HHM A/S CVR-NR. 67294815: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(5:10)... 5 Bilag 15: INFO 1 Maksimalavance,

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren

Guide. Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i bygge- og anlægssektoren September 2008 KONKURRENCESTYRELSEN Guide Bygherrens indkøbs- og udbudsstrategier for bedre konkurrence i

Læs mere

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog

DLBR Kvægstalde. Byggeri af kvægstalde en drejebog DLBR Kvægstalde Byggeri af kvægstalde en drejebog Byggeri af kvægstalde en drejebog Forord Efter afslutningen af byggeriet på Kvægbrugets Forsøgscentrer (KFC) i 2009, hvor der blev foretaget en væsentlig

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse

VUC Storstrøms bestyrelse VUC Storstrøms bestyrelse Bilag Mødet den 1. oktober 2014. Mødested: Nunsmere Hall, Northwich, Cheshire. Mødetid: Kl. 08.30 10.30. Horten Advokat Peter Bisgaard Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf

Læs mere

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard

Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Renovering af etageejendomme til KOMFORT HUS standard Der er store muligheder for at spare på energien i de danske etageejendomme Energiforbruget stiger. Forskerne er bekymrede. Den stigende udledning

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Resultater fra en rundspørge

Resultater fra en rundspørge En analyse af Resultater fra en rundspørge Bilag 1 De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud Juni 2012 Balslev & Jacobsen ApS Resultater fra en rundspørge Bilag 1 Indhold

Læs mere