Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget. Onsdag 03.09.2008 kl. 21:00. Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken. Følgende sager behandles på mødet"

Transkript

1 Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Idrætsparken Onsdag kl. 21:00 Følgende sager behandles på mødet Side Teaterforestillinger i Hørsholm 2 Bilagsoversigt 9 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

2 Kultur- og Fritidsudvalget Punkt: 71 Acadre sagsnr.: 08/11258 Journalnr.: A06 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rie Rasmussen Teaterforestillinger i Hørsholm Resume I medfør af den ændrede støttelovgivning på teaterområdet samt Trommens ønske om også selv at indkøbe voksenteaterforestillinger for den kommende sæson 2008/09, har KFU ønsket en drøftelse af hvorledes man ønsker teaterområdet organiseret i Hørsholm. Forslag Administrationen foreslår, at KFU drøfter rammerne for teaterområdet i Hørsholm peger på hvilket af de 5 skitserede løsningsforslag, som man ønsker fremmet. Forslagene kan også modificeres og kombineres til et nyt forslag. Sagsfremstilling Den ændrede lovgivning Med lov af 16. juni 2005 besluttede Folketinget en ændring af den eksisterende teatertilskudslovgivning. Baggrunden for ændringen var dels at administrationen af billetkøbsordningerne tidligere var administrativt ressourcekrævende og dels at man fremadrettet kunne opnå en større udbredelse af teatret også til de grupper, som ellers ikke benytter sig af teatret (eks. børn/unge).(bilag 1) Som en konsekvens heraf bliver midlerne fra teaterabonnementsordningen fremover administreret af staten ved en ny tilskudsordning, som understøtter teatrenes og teaterforeningernes publikumsaktiviteter. Med publikumsaktiviteter forstås formidling af forestillinger til publikum ved nedbringelse af billetpriserne. For Hørsholms vedkommende vedrører den væsentligste ændring rammerne for turneteatrene, som har fået en ny tilskudsordning, hvorfra der kan ydes formidlingstilskud til arrangører af turnerende forestillinger (teaterforeninger, kulturhuse m.v.). Arrangørerne kan søge om tilskud en gang årligt, og tilskuddet skal anvendes til nedbringelse af billetpriser. Ordningen administreres af Kunststyrelsen. Tilskuddet skal anvendes til generelle rabatordninger, hvilket vil sige, at én type rabat (fx ungdomsrabat) skal være gældende, uanset hvilken forestilling der købes billet til hos arrangøren. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 2

3 Ordningen indebærer, at arrangørerne kan søge om tilskud til forestillinger i den kommende sæson. På baggrund af oplysninger fra de lokale arrangører, fastlægger Kunststyrelsen et formidlingstilskud pr. forestilling, som udbetales til den enkelte arrangør. Arrangørerne aflægger regnskab m.v. efter de sædvanlige procedurer over for Kunststyrelsen. Tilskuddet udbetales med tilbagebetalingspligt, hvis forestillingen ikke gennemføres. Denne ændring åbner mulighed for at Kulturhuse på lige fod med teaterforeninger kan opnå tilskud til turneteatre, hvilket ikke var muligt i samme grad tidligere. Teater i Hørsholm fra Teaterforeningen Hørsholm Scenen har eksisteret siden Trommen blev bygget og historisk har der været præsenteret teater af både Hørsholm Scenen og Trommen. Der er flere eksempler gennem perioden på, at de samme forestillinger har været spillet to gange i samme periode, den ene gang præsenteret af Trommen og den anden gang af Hørsholm Scenen. I bilag 2 er der eksempler på dette i udvalgte år. Informationerne er fundet ved gennemgang af ældre Trommemagasiner. I 1992 præsenterede Trommen f.eks. 15 teaterforestillinger, mens Hørsholm Scenen præsenterede 6. Fra 1997 og frem til 2001 bliver det uklart om teater præsenteres af Trommen eller Hørsholm Scenen, men det synes som om præsentationen af teaterforestillinger sker i et samarbejde. Den daværende direktør for Trommen valgtes til formand for Hørsholm Scenen i 1997, og dette kan have været medvirkende til, at der ikke længere i præsentationen i Tromme-magasinerne blev skelnet mellem hvem den formelle arrangør af teaterforestillingen var. Fra 2001 fortsætter Hørsholm Scenen sine aktiviteter med præsentation af teaterforestillinger. Trommen præsenterer ikke de samme teaterforestillinger som tidligere, men teaterforestillinger indenfor genrer som cabaret, pantomime, opera, komedie, børneog familieteater, improvisationsteater, moderne dans, revy (se bilag 3). Praksis er videreført fra tidligere år med hensyn til den kontraktlige aftale vedr. de forestillinger som teaterforeningen Hørsholm Scenen har valgt at præsentere. Praksis er, at Hørsholm Scenen lejer Trommen for en gennemsnitspris og præsenterer teaterforestillinger. Hørsholm Scenen har præsenteret 8-10 forestillinger i sæsonen. Trommen har præsenteret udvalgte forestillinger, men aldrig de samme som Hørsholm Scenen. Der har i perioden været udvalgte samarbejdsforestillinger, dog max. 2 pr. sæson. Den kommende sæson 2008/09 Hørsholm Scenen valgte at sige nej til det samarbejdsforslag KFU fremsatte ved sit møde d. 27. februar. Hørsholm Scenen vil derfor så vidt vides ikke præsentere forestillinger den kommende sæson. Trommen har sat sine kommende 8 forestillinger i salg med en rabatstruktur, der gør, at alle borgere stilles lige mht. mulighed for at købe de billige billetter efter først til mølle princippet, hvor de første 175 billetter til hver forestilling sælges med rabat fra Trommens billetcenter. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 3

4 Der er som sådan ikke tale om en abonnementsordning, hvor borgerne melder sig ind i en forening og betaler medlemsgebyr, men derimod kan billetterne købes særskilt til hver forestilling gennem Trommens billetcenter eller via billetnet. Eksempler på samarbejdsaftaler mellem andre teaterforeninger og kulturhuse Ændringen af tilskudsordningerne gør at kulturhusene nu stilles mere frit, idet de får større mulighed for at få del i støttekroner. Samtidig er udbuddet af forskellige typer af teaterforestillinger blevet bredere. Udviklingen i kulturlivet gør, at der udbydes mange forestillinger som er refusionsberettigede indenfor forskellige genrer. Rundt omkring i landet foregår det på forskellige måder, men tendensen er, at kulturhusene udover afviklingen af forestillinger også overtager mere og mere af den professionelle administration og formidlingsarbejdet for teaterforeningerne. Nogle steder har kulturhusene helt overtaget teaterforeningens rolle og der eksisterer ikke længere nogen teaterforening. Andre steder spiller teaterforeningerne en meget fremtrædende rolle, især de steder hvor der ikke findes kulturhuse og hvor foreningerne spiller på skoler etc. Generelt foregår det således, at de steder hvor der både er kulturhus og teaterforening eksisterer der et mere eller mindre formaliseret samarbejde mellem teaterforeningen og kulturhuset. Typisk foregår samarbejdet ved, at Teaterforeningen vælger repertoire og antal forestillinger i samarbejde med lederen af kulturhuset få dage efter teaterseminaret. Nogle steder er kulturhuslederen også medlem af teaterforeningens bestyrelse. Andre steder afholdes repertoiremøder, mens der igen også findes eksempler på, at kulturhuset ikke spiller den store rolle i forbindelse med valg af forestillinger. Antallet af forestillinger svinger mellem ca Teaterforeningen modtager som hovedregel tilskud fra kommunen. Beløbets størrelse varierer dog meget, nogle er selvfinansierende og andre modtager op til kr. i tilskud om året. Nogle teaterforeninger har 300 medlemmer, andre op til flere tusinde medlemmer, ligesom nogle sælger omkring 2500 teaterbilletter på en sæson, mens andre sælger op mod teaterbilletter på en sæson. Teaterforeningerne lejer sig typisk ind i kulturhuset til priser mellem kr kr. pr. forestilling. Teaterforeningerne betaler yderligere for de ydelser de køber hos kulturhusene, såsom administration, billetsalg og markedsføring, samt annoncering af de udvalgte forestillinger. Denne del af omkostningerne afhænger af hvilke ydelser foreningen køber hos kulturhuset. Det er forskelligt fra kulturhus til kulturhus, hvordan og hvor meget teater der præsenteres af teaterforeningen og/eller kulturhuset. Nogle steder vælger kulturhuslederen et antal forestillinger fra teaterseminaret, som også udbydes til salg fra kulturhuset. Der er tilfælde, hvor både teaterforeningen og kulturhuset præsenterer samme forestilling og begge forestillinger kan få del i formidlingstilskuddet, da det er målrettet til antal solgte billetter på hver forestilling. Samme forestilling kan så præsenteres to dage i træk i et kulturhus, nogle gange med teaterforeningen som arrangør og andre gange med kulturhuset som arrangør. Det vil så ofte være aftalt mellem teaterforeningen og kulturhuset. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 4

5 Økonomien er adskilt mellem teaterforening og kulturhus. Det er teaterforeningen der modtager tilskud fra kommunen, men teaterforeningen køber sig så til de ydelser de ønsker i kulturhuset. Det er også teaterforeningen, der modtager formidlingstilskud på de forestillinger, som de køber og arrangerer i et givent kulturhus, mens kulturhuset modtager formidlingstilskud for de forestillinger, som de køber og står som arrangør af. Da det ofte er teaterforeningen, der modtager tilskud fra kommunen til køb af teaterforestillinger eller underskudsdækning ser man nogle steder, at teaterforeningen præsenterer de smalle forestillinger, mens kulturhusene præsenterer dem, der har større chance for at sælge flere billetter og dermed ikke har så stort behov for økonomisk støtte. Konkrete modeller for teatersamarbejde Model Baltoppen (Ballerup) Teaterforeningen i Ballerup Kommune (ca indbyggere) har valgt at sløjfe begrebet Teaterforening og kalder det Temateater i Baltoppen. Lederen af kulturhuset Baltoppen er medlem af teaterforeningens/temateaters bestyrelse. Dagen efter teaterseminar mødes bestyrelsen, incl. lederen af kulturhuset og drøfter valg af forestillinger. Kommunen yder udover det ordinære driftstilskud også tilskud til kulturhuset på kr. til dækning af afviklingsudgifter for opførelsen af voksenforestillinger. Teaterforeningen modtager yderligere ca kr. i tilskud fra kommunen til køb af forestillinger. En del af arbejdet i teaterforeningen er lønnet arbejde og der præsenteres også arrangementer for børn, promotion etc. Teaterforeningen betaler kr. i fast beløb til kulturhuset for administration (billetsalg, abonnement etc.). Herudover betaler teaterforeningen f.eks kr. for lay-out og promotion i kulturhusets magasin og x- antal for annoncering der også varetages af kulturhuset. Der sælges ca billetter til voksenteater og billetter til børnearrangementer via temateater på en sæson. Model Viften (Rødovre) I Rødovre Kommune (ca indbyggere) har Rødovre Teater og Kulturhuset Viften indgået en aftale, hvor det er teaterforeningen, der modtager støtteordningerne og aflægger regnskab, men med et fælles ønske om at formidle teater i fællesskab i Rødovre til et bredt publikum. Repertoiret sammensættes i Rødovre Teaterforening på et teatermøde/repertoiremøde kort efter årets teaterseminar. Teaterforeningens formand og lederen af Viften indgår i et tæt samarbejde med bestyrelsen om udvælgelse af sæsonens teaterforestillinger. Viften kan indsamle forslag til evt. supplerende tilskudsberretigede forestillinger, som præsenteres på det fælles repertoiremøde eller efterfølgende dog senest 1. marts. Disse forestillinger administreres udelukkende af Viften og Viften er eneansvarlig for disses økonomi og afvikling. Nuværende økonomiske forhold Som det har foregået hidtil giver kommunen en underskudsgaranti på mellem kr. til teaterforeningen, der selv har det økonomiske ansvar. Teaterforeningen har lejet sig ind i Trommen til en fast aftalt særpris kr. pr. forestilling, der dækker omkostninger i forbindelse med afvikling af forestillingerne. Aftalen er videreført fra før år 2001, hvor denne særpris var kr. pr. forestilling. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 5

6 Billetterne sælges over Billetnet, hvilket involverer Trommens billetcenter, men teaterforeningen administrerer selv abonnementsordningen. Foreningen forestår også selv formidlingen og salg af billetter til medlemmer, mens løssalgsbilletter varetages gennem Trommens billetcenter. Teaterforeningen tilbydes annonceplads i Trommens husstandsomdelte magasin. Teaterforeningen modtager som musikforeningen en ½ side uden beregning og betaler yderligere en særpris på p.t kr., hvis de ønsker tilkøb af en ekstra ½ side. (En hel side i Trommens magasin sælges normalt til kr. pr. side). Herudover har Trommen tilbudt teaterforeningen at komme med i Trommens liste annonce i lokalbladene til en særpris af 200 kr. pr. arrangement. Det har foreningen få gange benyttet sig af. Løsningsforslag 1) Efter princippet skabelse af fri konkurrence Hørsholm Scenen og Trommen kan udbyde teaterforestillinger på lige fod efter først til mølle princippet. De Udvalgte forestillinger arrangeres af hver udbyder. Samarbejdsaftaler er mulige, såfremt begge parter har interesse. Begge parter kan i princippet søge om underskudsgaranti fra kommunen. Teaterforening og kulturhuset er to selvstændige enheder, der præsenterer teater med hver deres økonomi. KFU vælger hvilke forestillinger de ønsker at støtte økonomisk. 2) Efter princippet om at der skal samarbejdes 2A) Der indgås en skriftlig samarbejdsaftale mellem Hørsholm Scenen og Trommen om formidling af teaterforestillinger i fællesskab. Det er kun forestillinger med samarbejdsaftaler, der kan opnå underskudsdækning hos KFU. En samarbejdsaftale baserer sig på, at forestillingen er udvalgt af begge parter umiddelbart i forlængelse af teaterseminar og senest to dage efter afholdelse af teaterseminar. De forestillinger som både Hørsholm Scenen og Trommen i princippet lægger billet ind på skal ses som samarbejdsforestillinger. Forestillingerne præsenteres som samarbejdsforestillinger, rabatstruktur, billetpriser etc. fastlægges i samarbejde. Økonomien baserer sig på, først at afholde udgifter til honorar/kunstnere, herefter til afvikling af forestilling, faste omkostninger til Trommen, annoncering og administration. Overskud deles med 50% til hver. Forekommer der underskud søges der underskudsgaranti hos KFU. Der søges om et fast tilskud fra KFU til dækning af teaterforeningens omkostninger til drift af forening og evt. formidlingsomkostninger i forbindelse med salg af forestillinger via teaterforening. Vil teaterforeningen producere særskilt materiale til medlemmer kan udgifterne eksempelvis dækkes heraf. KFU kan også vælge at give et fast årligt tilskud til drift af teaterforening. Til hver forestilling fastsættes et fast beløb til dækning af markedsføring via Trommens magasin, annoncer etc. på eksempelvis kr. pr. forestilling, der indgår i det samlede regnskab om underskud/overskud. Som alternativ til den nuværende ordning hvor teaterforeningen køber annonceplads i Trommens magasin. Ligesom der afsættes et beløb på kr. pr. forestilling til Trommens del af administration af ordningen, f.eks. fordeling af billetter i sal og salg via Trommens billetcenter, der ligeledes indgår i det samlede regnskab. Økonomien mellem kulturhus og teaterforeningen holdes adskilt. 2B)Der kan som alternativ også vælges en samarbejdsstruktur, hvor Trommen administrerer hele ordningen og den rabatstruktur, der er gældende i indeværende sæson Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 6

7 fortsætter. Alle borgere har lige adgang til de billige billetter uafhængigt af foreningsmedlemskab. Der afholdes et fælles teater-promotion-show, hvor teaterforeningen og Trommen i fællesskab præsenterer repertoiret og billetsalg starter. Der er ingen abonnementsordning, men borgere der tegner et medlemskab får præsenteret særlige arrangementer (medlemsaktiviteter) i løbet af sæsonen. F.eks. et møde med kunstnere, forfatter, instruktør, temadrøftelser, tilbud om spisning etc. inden forestillingen. Trommen administrer ordningen og billetsalg, mens teaterforeningen administrerer, tilrettelægger og afholder medlemsaktiviteter. Teaterforeningen kan søge om tilskud hos KFU til de særlige medlemsaktiviteter og der kan søges underskudsgaranti på udvalgte forestillinger. 3) Efter princippet om at teaterforeningen har førstevalget. Under teaterseminaret udvælger Hørsholm Scenen og Trommen de forestillinger som de finder interessante. Hørsholm Scenen byder ind på de voksenteaterforestillinger de ønsker at præsentere og fremlægger repertoiret ved et fælles møde i umiddelbart forlængelse af teaterseminaret. Senest 2 dage efter teaterseminaret har Hørsholm Scenen fremlagt sine ønsker og valg af forestillinger. Dette tilsagn er bindende. Såfremt Hørsholm Scenen alligevel ikke køber de forestillinger som først antaget, tages ordningen op til revision. Hvis der er forestillinger, som Hørsholm Scenen ikke præsenterer i Trommen i sit repertoire har Trommen mulighed for at præsentere forestillingerne. Der kan sættes en begrænsning på det antal, som Hørsholm Scenen kan præsentere f.eks. max. 8 teater voksenforestillinger udbudt af en teaterproducent. Hørsholm Scenen kan søge underskudsdækning til de valgte forestillinger. Der kan sættes kriterier op for, at de forestillinger som Hørsholm Scenen vælger at præsentere og som skal opnå underskudsgaranti er af smallere karakter, mens Trommen herefter kan supplere repertoiret med et antal udvalgte forestillinger for egen økonomisk risiko. Måske af mere kommerciel karakter eller mere ungdomsrelaterede forestillinger. Familie, børneteater og ungdomsrelaterede forestillinger, samt de smalle forestillinger som Hørsholm Scenen ikke vælger at udbyde kan f.eks. indgå i underskudsgaranti ordning. Begrundelsen skulle være, at Hørsholm Scenen ikke har tradition for at sælge disse forestillinger i abonnement, men at det måske alligevel er nogle forestillinger som Hørsholm Kommune ønsker at satse på for at fastholde og tiltrække et også yngre publikum og tilgodese de mange børnefamilier i overensstemmelse med teaterlovens formål. Det er disse forestillinger, der kan have stor glæde af underskudsgarantien, da billetprisen ikke tåler at være så høj. Problemet ved at give teaterforeningen mulighed for at vælge først er, at de måske netop vælger de mere kommercielle salgsbare forestillinger, hvilket så ikke giver Trommen anledning eller incitament til at udbyde teaterforestillinger og dermed også medvirke til at fastholde og øge teaterinteressen. 4) Efter princippet om at dele forestillingerne efter forestillingstype Teaterforeningen kan opnå underskuddækning og skal afholde de smalle forestillinger, mens Trommen tager de kommercielle forestillinger. 5) Hørsholm Scenens forslag til fremtidig teaterordning Hørsholm Scenens forslag vil blive eftersendt. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 7

8 Bilag - Bilag 1 - Lovgivning teater.pdf - Bilag 2 - Oversigt tidligere forestillinger - Bilag 3 - Trommens forestillinger fra 2001 og frem - Bilag 4 - Trommens fremtid - Bilag 5 - Følgebrev fra Hørsholm Scenen.doc - Bilag 6 - Hørsholm Scenen - Samarbejdsaftale Hørsholm Kommune-Trommen doc - Bilag 7 - Hørsholm Scenen - Aftale om tilskudsvilkår doc - Bilag 8 - Teaterforestillinger i Hørsholm - Bilag 9 - Oversigt teaterforestillinger i Trommen - Bilag 10 - Eksempler på forestillinger Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU havde inviteret formand for Hørsholm Scenen til at uddybe foreningens forslag til fremadrettet løsningsmodel for teater i Hørsholm. Udvalget drøftede forskellige muligheder og generelle teaterpolitiske forhold og besluttede at genoptage drøftelsen på et ekstraordinært KFU-møde d. 25. juni. Til dette møde bad udvalget dels administrationen om forskellige uddybende bilag (et bud på en konkret aftale baseret på løsningsmodel 3, oplysninger om aftale mellem Rudersdal teaterforening og Rudersdals Kommune, vurdering af lovændringen på teaterområdets politiske målsætninger m.v.), dels Hørsholm Scenen om at give sit bud på en konkret aftale mellem kommune og foreningbaseret på deres eget løsningsforslag. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU havde inviteret fuldmægtig i Kulturministeriet, Marc Schynol til at give udvalget en orientering om ændringer i tilskudsordningen samt scenekunstudvalgets udvælgelseskriterier. Udvalget drøftede med baggrund i denne orientering og de medsendte bilag rammerne for teaterområdet i Hørsholm samt mulige løsningsforslag. Inden endelig beslutning træffes, ønsker udvalget dialog med Hørsholm Scenen. Udvalget genoptager drøftelsen på næste ordinære møde d. 28. august. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den KFU havde inviteret repræsentanter fra Hørsholm Scenen til mødet med henblik på drøftelse af sagen og besvarelse af spørgsmål. KFU udsatte endelig afgørelse af sagen til ekstraordinært møde d. 3. september. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den Sagen udsat til næste møde med henblik på endelig drøftelse med Hørsholm Scenen. Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 8

9 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 71 Åben Bilag 1 - Lovgivning teater.pdf Åben Bilag 4 - Trommens fremtid Åben Bilag 3 - Trommens forestillinger fra 2001 og frem Åben Bilag 2 - Oversigt tidligere forestillinger Åben Bilag 5 - Følgebrev fra Hørsholm Scenen.doc Bilag 6 - Hørsholm Scenen - Samarbejdsaftale Hørsholm Kommune- 71 Åben Trommen doc 71 Åben Bilag 7 - Hørsholm Scenen - Aftale om tilskudsvilkår doc Åben Bilag 8 - Teaterforestillinger i Hørsholm Åben Bilag 9 - Oversigt teaterforestillinger i Trommen Åben Bilag 10 - Eksempler på forestillinger Kultur- og Fritidsudvalget Onsdag den Side 9

10 Kultur- og Fritidsudvalgets møde Isabella Meyer (C) Formand Henrik Klitgaard (R) Næstformand Thorkild Gruelund (C) Hanne Lommer (A) Anne Ehrenrich (V) Kultur- og Fritidsudvalget Side 10

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 28. maj 2008 Onsdag 28.05.2008 kl. 14:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008 - Budgetrevision 2 på Kultur-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 19. november 2008 Onsdag 19.11.2008 kl. 15:00 KDY s lokaler, Havnen Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 "Velvære i vand" og "Gang i

Læs mere

Om Formidlingsordningens pulje 3

Om Formidlingsordningens pulje 3 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Januar 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 20-10-2008 Mandag 20.10.2008 kl. 16:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Mandag 27.10.2008 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til aftaler om samarbejde og tilskudsvilkår

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser 10. oktober 2012 Udkast til Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser I medfør af 24, stk. 3, i lov om scenekunst, jf. lovbekendtgørelse nr. 529 af 4. juni 2012, fastsættes:

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde 28.11.2012 Onsdag 28.11.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Fraværende Bemærkninger til dagsorden Sport-, Fritid-

Læs mere

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1

VEJLEDNING. 3. september 2013. Vejledning om Formidlingsordningen (Billetkøbsordningen) til teatre i pulje 1 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 3. september 2013 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser BEK nr 1261 af 13/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2012-014712 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om formidlingstilskud

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 25.09.2013 Onsdag 25.09.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 S/E/S Sportsefterskolen Sjælsølund ansøger om fritagelse for leje

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag kl Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 4.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde Ekstraordinært fællesmøde med SFKU Onsdag 23.09.2015 kl. 14:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Lokalplan for Idrætsparken 2

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Fællesmøde EBU og MPU Onsdag 20.05.2015 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Forslag til ny udbudspolitik 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice. Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært ØU møde Mandag 30.01.2012 kl. 17:15 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Revurdering af kvalitetsstandarden

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.09.2009 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på vejlednings- og afklaringsprojektet august 2009 3 Udvikling

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet

Teknik- og Miljøudvalget. Mandag kl. 15:00 Mødelokale D2. Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU. Følgende sager behandles på mødet Teknik- og Miljøudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde TMU og BEU Mandag 24.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Erhvervsudvikling i Hørsholm Kommune 2 Bilagsoversigt

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Mette Herbert konter Mandag 29.02.2016 kl. 14:15 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tværkommunalt samarbejde om drift af hjælpemiddeldepoter 3 Status ældre og

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ordinært møde 29-01-2015 Torsdag 29.01.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Hannebjerg. Startredegørelse for forslag til ny lokalplan 3 Nedbringelse

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra fællesmøde Fællesmøde mlm. MPU og EBU Torsdag 27.02.2014 kl. 8:00 Følgende sager behandles på mødet Side Udbud af håndværkerydelser 2 Fraværende Bemærkninger

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 23-09-2009 15:00 Onsdag 23.09.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Realisering af besparelse på Trommens

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde 30. juni Mandag 30.06.2014 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forslag til udmøntning af anlægsrammen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde d. 17.12.2013 Tirsdag 17.12.2013 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Genudbudsrunde af cafe- og restaurantsdrift i Kulturhus Trommen 3

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Tandplejen, Vallerødskolen, Stadionallé 12 Torsdag 26.06.2014 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 SU, Budget 2015-2018: Rådrumforslag,

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-11-2014 Tirsdag 25.11.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 True North 3 Fremtidig struktur for dialog med erhvervslivet 5 Fremtiden

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde Ekstraordinært møde Onsdag 03.04.2013 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Renovering af gågaden - godkendelse af

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Hørsholm Bibliotek - Store mødelokale Onsdag 01.10.2008 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Ansøgning om økonomisk støtte til drift af Lytteposten 3

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget

Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget Referat fra ekstraordinært møde MPU ekstraordinært møde Onsdag 10.09.2014 kl. 8:15 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Terrasse mod vest på

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 31.10.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 27.08.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

VEJLEDNING. 5. juni 2014

VEJLEDNING. 5. juni 2014 VEJLEDNING Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juni 2014 Vejledning om Formidlingsordningen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget. Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Referat fra ordinært møde Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2 Onsdag 29.09.2010 kl. 15:00 Φ λγενδε σαγερ βεηανδλεσ π µ δετ Σιδε Meddelelser 2 Økonomisk orientering Sport-, Fritid,-

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde IT projektrum Tirsdag 25.04.2017 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for at tilrettelægge skoledagen 2 Velfærd frem for mursten

Læs mere

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån

Ansøgning om konvertering af budgetaftalen , vedr. Hørsholm Ridehus, om til et lån Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 09/14576 Journalnr.: Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag Mødedato:.2 Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen Ansøgning om konvertering af budgetaftalen 2010-2013,

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 03-09-2015 Torsdag 03.09.2015 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 1. behandling af Budget 2016-2019 3 Omdannelse af midlertidige

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 24. november 2016 Torsdag 24.11.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Status på boligplacering 2 Tidsplan

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Geir Sveaass, Mikael Fock, Kasper Daugaard Poulsen 24. februar 2014 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 3 Mødedato: 10. februar 2014 Tidspunkt: Kl. 10.30 16.30 Sted: Lokale 6 Møde med Uafhængige scenekunstnere og Sammenslutningen

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Tirsdag 01.11.2011 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Anlægsregnskab Vallerødskolen, administration, Ungdomsskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om egnsteatre

Bekendtgørelse om egnsteatre Bekendtgørelse om egnsteatre I medfør af 15 a, stk. 9, 15 b, stk. 2, og 15 c, stk. 3, i lov om teater, jf. lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som senest ændret ved lov nr. 460 af 23. maj

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Kultur- og fritidsudvalget Dagsorden åben Mødedato 12. oktober 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Gentofte Stadion, Ved Stadion 6, 2820 Gentofte Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget

Beslutninger fra mødet. Tirsdag kl Ordinært møde. Børne- og Skoleudvalget Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde 26-08-2009 15:00 Onsdag 26.08.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Evaluering af samarbejdsaftale 3 Budget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Beskæftigelses - og Erhvervsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet

Økonomiudvalget. Torsdag kl. 7:30 Mødelokale D2. Referat fra ordinært møde D2. Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde D2 Torsdag 27.09.2012 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 2. behandling af budgetforslag 2013-2016 3 Enstrenget erhvervsservice

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 16-12-2014 Tirsdag 16.12.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Udvikling i jobcentrets målgrupper

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet

Børne- og Skoleudvalget. Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1. Referat fra ordinært møde Ordinært møde. Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 18.12.2007 kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Valg til forældrebestyrelser i område Nord og Syd 2 Anvendelse

Læs mere

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse

Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Oversigt over ansøgninger til pulje til kulturelle formål januar 2011 Ansøgninger Ønske Indstilling Forslag til afgørelse Kultur- & Fritidsudvalget har i løbet af 2010 truffet beslutning om en række tilskud

Læs mere

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER

ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER ÅRSBERETNING FOR 2015/2016 HERNING TEATER 1 BESTYRELSENS ARBEJDE OG FOKUSPUNKTER I REGNSKABSPERIODEN 1. JULI 2015 TIL 30. JUNI 2016 Der har været afholdt syv bestyrelsesmøder i regnskabsperioden. Der har

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 01.11.2011 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på projekt "Offentlige Løntilskud" 3 Hyppigere samtaler for

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 2.01.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 2.01.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = KFU = SSU = TMU = BEU = Børne- og Skoleudvalget Kultur- og

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00. Referat fra ordinært møde Louiselund. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Louiselund Torsdag 01.11.2012 kl. 18:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Forebyggelsespakker: Opsamling på workshop d. 1. november 2012 3

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 24.04.2006 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 24.04.2006 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og

Læs mere

Åbning af den nye skatebane forventes at ske medio/ultimo februar 2008.

Åbning af den nye skatebane forventes at ske medio/ultimo februar 2008. Kultur- og Fritidsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde 19. december Onsdag 19.12.2007 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Slotshavearrangement 2 Ballroom - kulturprojekt

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 29.10.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening

Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening Vedtægter for teaterforeningen Nørrebro Musicalteater Teaterforening 1. Foreningens navn og formål. Stk. 1. Foreningens navn er Nørrebro Musicalteater Teaterforening. Stk. 2. Foreningens formål er på amatørbasis

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 29. marts 2012 Referat torsdag den 29. marts 2012 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Ansøgning om godkendelse som frivillig folkeoplysende forening

Læs mere

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring

Masterplan for Hørsholm Idrætspark, Kokkedal Vest og Kokkedal Nordvest - resultat af høring Kommunalbestyrelsen Punkt: 68 Acadre sagsnr.: 09/2797 Journalnr.: 04.00.00G01 Sagsforløb: KFU - TMU - ØU - KB - Åben sag Mødedato: 27.04.2009 Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Flemming

Læs mere

Beslutninger fra mødet

Beslutninger fra mødet Beslutninger fra mødet Mandag 17.12.2007 kl. 17.30 Ordinært møde Lukket møde Kommunalbestyrelsen KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 22.01.2007 kl. 14.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 22.01.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Referat. Kulturhistorisk Råd

Referat. Kulturhistorisk Råd Referat Den 22. marts 2013, kl. 10:00 holdt ordinært møde på Bornholms Middelaldercenter. Mødet slut kl. 11.30 Medlemmer: Anette Eriksen Dorthe Fink Jacob Bjerring Hansen Niels Erik Rasmussen Niels Geckler

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinært møde 29-02-2012 Onsdag 29.02.2012 kl. 16:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 DBU og HUI søger om tilskud til afholdelse

Læs mere

Referat af møde i Kampagneudvalget

Referat af møde i Kampagneudvalget Referat af møde i Kampagneudvalget Dato: 1. december 2014 Tid: Kl. 17.00 Sted: Sekretariatet i Vanløse Til stede: Bent Nielsen, Malene Madsen, Justin Corfitzen, Maria Helene Olesen og Karina Ertmann Krammer

Læs mere

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater

Samarbejdsaftale. for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Samarbejdsaftale for perioden 2015-2017 mellem Svendborg Kommune og Svendborg Teater Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Aftalens parter 3. Kontaktdata 4. Vedtægter 5. Ledelse og organisation 6. Hjemsted

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden 26-06-2014 kl. 16:45 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Ekstraordinært

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde 3006 Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget. Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 28.02.2008 kl. 15:30 Følgende sager behandles på mødet Meddelelser 2 Budget 2009-2012 - opstart i fagudvalgene 3 Strategioplæg på Beskæftigelses- og Erhvervsområdet

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 30-10-2014 kl. 16:45 EDB-undervisningslokalet på 2. sal på rådhuset Medlemmer Dorthe la Cour Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber Rasmussen Henrik Bang Hanne Agersnap

Læs mere

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser

Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser NOTAT Til ministeren 20. november 2012 Høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om formidlingstilskud til nedbringelse af billetpriser Den 21. juni 2011 indgik alle Folketingets partier, undtagen Enhedslisten,

Læs mere

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet

Sundhedsudvalget. Torsdag kl. 16:00. Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor. Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Mette Herberts kontor Torsdag 25.02.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2016 3 Evaluering af tværkommunal alkoholkampagne

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet Side

Følgende sager behandles på mødet Side Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 24.02.2011 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Tilsynssag - årsregnskab 2009 3 Sanktionslovgivningen

Læs mere

Vedtægter for Kolding Teaterforening

Vedtægter for Kolding Teaterforening Vedtægter for Kolding Teaterforening 1. Foreningens navn Teaterforeningens navn er Kolding Teaterforening og dens hjemsted er Kolding. 2. Formål Teaterforeningens formål er at styrke og vække interesse

Læs mere

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar. Statens Kunstråds høringssvar vedr. Teaterudvalgets rapport 28. juni 2010 Høringssvar Teaterudvalget offentliggjorde sin rapport 22. april 2010 og senest 1. juli 2010 skal Statens Kunstråd afgive et høringssvar.

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Tirsdag 26.05.2009 kl. 15:00 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer

Forslag. Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer Forslag til Lov om videresalg af billetter til kultur- og idrætsarrangementer 1. Billetter til kultur- og idrætsarrangementer i Danmark må ikke udbydes eller videresælges til et højere beløb, end billetterne

Læs mere

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008

FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/ /2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 FAKTUEL REDEGØRELSE OM TEATERSITUATIONEN I DANMARK 2004/2005 2007/2008 Udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Børne- og Skoleudvalget Referat fra ordinært møde 26.01.2016 Tirsdag 26.01.2016 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Hovedstadsregionens afrapporteringer på Socialstyrelsens udmeldinger 2 Etablering

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af teaterloven

Forslag. Lov om ændring af teaterloven Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2011-12 Fremsat den 29. februar 2012 af kulturministeren (Uffe Elbæk) Forslag til Lov om ændring af teaterloven (Udmøntning af aftale om en række ændringer på teaterområdet

Læs mere

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge

17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge Referat fra ordinært møde 28. januar 2016 Torsdag 28.01.2016 kl. 18:00 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Placeringsmuligheder - Flygtningeboliger,

Læs mere