Erfaringsudveksling/debat: Eneste emne til debat var PCB. De fleste sender vinduer til P. Fournaise, som kan behandle disse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erfaringsudveksling/debat: Eneste emne til debat var PCB. De fleste sender vinduer til P. Fournaise, som kan behandle disse."

Transkript

1 GS 93 Årsberetning 2013 Velkommen og tak for pænt fremmøde, selv om det er den mere tunge del af kagen. Dog vil vi prøve at lave et nyt indlæg med firmaet Rumsigt APS ang. kursus og uddannelse af personale blev holdt vi en rød tråd vedr. biogas og dagrenovation, hvor vi på forhånd valgte et emne som skulle være gennemgående for hele året. Det mener jeg gik rigtig fint med god deltagelse af de forskellige medlemmer/ medarbejdere. Konference 30 maj: KomTek-miljø A/S Bjarne bød os velkommen til KomTek. Vi fik en detaljeret gennemgang af virksomhedens aktiviteter, samt en god debat omkring bioforgasning og slam. Herefter gik turen rundt på KomTek s anlæg. Det var et meget informativt besøg. Rockwool Efter frokost gik turen til Rockwool. Vi fik en flot rundvisning på Rockwools produktion. Over kaffe og kage blev der stillet spørgsmål. Debatten gik især på mulighederne for genbrug af Rockwool fra genbrugspladserne. Tak til KomTEk og Rockwool for 2 meget interessante virksomhedsbesøg. Erfaringsudveksling/debat: Eneste emne til debat var PCB. De fleste sender vinduer til P. Fournaise, som kan behandle disse. Kim fra Silkeborg gjorde opmærksom på åbent hus arrangement på den nye Genbrugsplads i Them lørdag d. 1/6.

2 Konference 4-6 September: Christiania Besøg på Christiania, hvor vi fik en flot rundvisning og indsigt i livet på Christiania. Vi kom om omkring deres genbrugsplads, som ikke var helt sammenlignelig med de pladser, som vi normalt beskæftiger os med. Bagved det kendte Pusherstreet, lå der mange skønne pletter og alternative boliger. MIS Recycling A/S Firmaet blev grundlagt i 1998 og har vokset sig til i dag at beskæftige 40 mand og håndtere 2,5 mio ton affald pr. år. Der kørers med 10 knuseenheder i hele landet, dog flest på Sjælland. Specielt ved disse knuseenheder er frasortering af flere typer affald. Der kan ses mere på mis.dk Ønsker man at oprette sig på affaldsbørsen.dk, sendes der en mail til så fås oprettelsen gratis. Vestblekinge Miljø AB / PWS Torsdag gik turen til Sverige, hvor vi undervejs tog Patrick Göransson fra PWS med i bussen. I Mörrum blev vi modtaget af driftschef Johan Ekelund. Vi fik en god information omkring det nyanlagte bioforgasningsanlæg, samt deres indsamling af 8 fraktioner i 2 x 4-kammer beholdere. 1 tømmes hver 14. dag og en tømmes hver 4. uge. De dækker et område på indbyggere. Bioforgasningsanlægget håndterer i dag ca ton af de ton, det er projekteret til. Renovationsgebyret er 2300,- SEK, man lagde ud med 2600,- SEK, men pga god renhed har man sænket prisen med 300,- SEK. Herefter gik turen til anlægget, hvor vi fik set bioforgasningsanlægget, 4-kammer beholderne, samt 4-kammer komprimatorbilen. Det var en spændende og informativ dag i det svenske.

3 Maack IT Om aftenen holdt Maack IT og Paul Rygaard et indslag omkring et vognmands-styreprogram, som styrer bestilling af tømning, tømmetidspunkt samt tonnager/statistikker. Arwos bruger i dag programmet med stor tilfredshed. ARC Fredag gik turen til Amager Ressource Center, hvor vi hørte om ARC s aktiviteter, samt deres nye planlagte forbrændingsanlæg Amager Bakke, som foruden forbrændingsanlæg også skal være skibakke, skaterbane, mountainbike bane samt udkigspunkt med restaurant. Det så meget spændende ud, og en helt ny måde at tænke forbrændingsanlæg på Emner/ erfaring der blev drøftet i bussen. Ringkøbing-Skjern: Arbejder stadig med etablering af døgnstationer og ny genbrugsplads. 400 husstande kører forsøg med at frasortere grøn affald. Pr. d 1/1 skal en af 5 biler køre på gas/el. Ressourceplanen stiller spørgsmålstegn ved kravet omkring frasortering af de grønne affald. Er med i et forsøg med grøn nedrivning af huse i samarbejde med KL. Jammerbugt: Er ved at etablere 2 nye pladser á 17 mio. 1 forventes færdig i uge 42/43 BOFA: Skal have udvidet nogle af pladserne, samt have etableret nedgravede miljøstationer, kan give udfordringer i med undergrunden. Har et fald på 10-12% i mængderne på pladserne. Der er også et fald i dagrenovationen.

4 Langeland: Ny plads åbner d. 14/9. Budget på 10,8 mio med 7000 km2 komposteringsplads. Nye containere fra Storm. Euroflex skilte. Kan modtage let fordærveligt affald og ikke dagrenovation. Har i alt indbyggere til 5 pladser. Morsø: Arbejder med ressourceplan og affaldsplan. Hustandsindsamling med 2 delt kammer og dagrenovation går fra uge til 14 dags tøminger. Nordfyn: Afsætter biobrændsel til lokalt kraftvarmeværk til en pris på ca. 265/285 kr./t leveret. Skal knuses et ekstra gang. Skive: Skal have ny hal samt ny presse. Genbrugspladsen i Skive skal udvides og renoveres. Skal have etableret m3 nyt deponi. Nomi, NVR og Skive skal lægges sammen pr. 1/1 14. Kommer til at dække ca indbyggere. Middelfart: Er blevet arb.miljøcertificeres. Skal have nye spande evt. flerkammerspande. Får nyt planlægningsprogram. Skal køre forsøg med adgang for erhverv kl på pladsen i Middelfart. Horsens: Affaldsplan er i høring. Skal gå fra sække til kildesortering grønt affald, emballage, papir og restaffald. Skal køre i 2x2kamre spande. Har haft udbud på 76 stk. nye containere til pladserne en forskel på 1 mio. Skal også have udbud på mobilkomprimatorer. Udbuddet af kørsel på pladserne er vundet af Marius Pedersen. Der er lavet undersøgelser på genbrugspladsen omkring gener fra kompostering. Den viste ikke noget farligt. Der er vandgennemtrængning på platformen på GP en, har betydet vand i installationerne. Er blevet slået sammen med Brand, det har medført organisationsændringer. Har nu 400 ansatte. Der har været positive meldinger i aviserne fra borgerne.

5 Silkeborg: 1/6 13 åbnede ny genbrugsplads i Them, den kører godt. Skal have ny plads i Gern. På Tandskov er der indkøbt ny lastbil, som er droslet ned til 30 km7t i samarbejde med Politiet. Flamingokværnen skal ændres p.g.a. støvgener. Skal have ny behandlingshal på pladsen i Tandskov. Svendborg: GP en i Hesselager skal udvides. Er begyndt at arbejde i selvforvaltende grupper. Genbrugs% skal op, man er begyndt at kigge på forskellige fraktioner. Pr. 1/1 14 skal man selv tømme på pladserne, der skal ansættes en mand mere. Konference 31 Oktober: Tonny Madsen A/S, Svendborg Vi blev budt velkommen af Tonny Madsen, som fortalte om virksomhedens arbejdsområder. Herefter vi en rundvisning på pladsen, hvor de mange aktiviteter blev besigtiget. En virksomhed med rigtig mange arbejdsområder. Langeland Forsyning. Efter besøget ved Tonny Madsen A/S gik turen videre til Langelands nye genbrugsplads i Rudkøbing. En flot og overskuelig plads med mange gode detaljer. Langelandsfortet. Det var rigtig spændende at besøge Langelandsfortet med mange indtryk fra koldkrigstiden, guiden bragte os rundt i bunker, kanonstillinger af forskellige størrelser og fortalte spænde dagligdags historie om arbejdsforhold opgaver der skulle løses. Det er et meget stort område der

6 kræver mere tid hvis man skal se det hele, naturen er også fantastisk. Se evt. mere her Erfaringsudveksling: Middelfart: Er blevet arb.miljøcertificeres. Skal have nye spande evt. flerkammerspande inden udgangen af Får nyt tidsregistreringsprogram. Skal have ny gummiged og ubemandet vejebod til VAD. Skal lave målinger på renovationsmedarbejdernes arbejdsbelastning. Begynder så småt på nedgravede systemer. FFV: Skal lave ny komposteringsplads. Skal selv neddele havepark affald, brændbart samt træaffald. Har indført LEAN-projekt. Skal have nedgravede systemer i Fåborg by. Jammerbugt: Ny plads skal åbnes før beregnet, har lejet containere ved Marius Pedersen. Budget på 17 mio, men kommer til koste ca. 32 mio. Skyldes bl.a. undergrunden. Nordfyn: Har afsat 2. omgang af biobrændsel til lokalt kraftvarmeværk, det er gået godt. Ny plads i Søndersø er lagt i bero. NFS: Reno Fyn skal lukke, dato er ikke fastsat endnu, men det forventes at blive i foråret stk. renovationsspande skal omdeles inden året er omme. BOFA: Der skal etableres nedgravede miljøstationer. Det går godt med den nye direktør. Skal have ny papirpresse.

7 Assens: Er ved at renovere genbrugspladsen i Assens. Skal have udbud af containerkørsel på pladserne. Skal køre med duoflex indsamling. Leverer biobrændsel til Bogense. Har udbud af farligt affald. Svendborg: PCB i vinduer giver udfordringer på pladsen. Leverer i dag til RGS90, men deres godk. ophører pr. 1/1 14. Har fået nye skilte med nye sorteringer. Udsorterer isolering, som leveres til RGS90. Hvid og farvet sanitet leveres blandet til RGS90. Pladsen i Hesselager skal renoveres. Erhverv ændres til en kombination af klippekort og abonnement. Horsens: Får nye containere i løbet af 1-2 måneder. I alt 76 alm + 14 komprimatorer til i alt 5,3 mio. Kompostpladsen er blevet renoveret. Nye skilte til jorddeponi. Miljøcenter Århus kommer på tilsyn på deponiet. Afsætter biobrændsel lokalt til 150,- ton, uden ekstra omkostninger. Affaldsplan er i høring, kan findes på hjemmesiden. Det er planen, der skal indsamles i 2x2 kammerspande, yderligere info kan fås ved Anne Dorthe Kristensen. Ringkøbing-Skjern: Skal spare 5% på budgettet. Er startet op på lukning af 20 pladser, nogle bliver erstattet af nedgravede systemer, andre lukkes helt. Vedr. ressource-strategien, så opfyldes mange af kravene allerede i dag. Skal køre forsøg med biobrændsel til skraldebilerne. Er med i arbejdsgruppe omkring grøn nedrivning af huse. Vedr. PCB, så afventer man. Pladsen i Skjern er blevet udvidet. Året er gået med godt samvær og nogle gode konferencer hvor ny erfaring kan tages med hjem til eftertanke og evt. med små ændringer bruges i de forskellige produktioner ved medlemmerne. Erfarings udvæksling er det der gør vores forening stærk og vi skal huske selv om dagen går hurtig og der er nok at se til, kunne der være et medlem der har brug for lidt hjælp/ sparingspartner til nogle opgaver som andre har indsigt eller data om. Jeg kan kun opfordre til at bruge vores liste over medlemmer/kontakter som er på hjemmesiden, skulle det knibe kan man altid henvende sig til Lene.

8 Til sidst vil jeg takke alle de firmaer der har sponsoreret div. Til vores konferencer og en særlig tak til bestyrelsen uden dem gik det ikke. Der skal også gives ros til Lene for altid fyldstgørende referater af vores ture. Hejse Kro d

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S

Miljøredegørelse 2006-2010. Sønderborg Affald A/S Miljøredegørelse 2006-2010 Sønderborg Affald A/S s Miljøredegørelse 1 Ledelsens beretning... 3 1.1 Containerpladserne... 3 1.2 Skodsbøl Deponi... 3 1.3 Information... 3 1.4 Miljøforhold... 4 1.5 Arbejdsmiljø...

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner.

2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. 1. Formandens beretning Vestfyns Golfklub 2013 2013 har været et godt år for Vestfyns Golfklub. 97 nye medlemmer og et overskud på 120.000 kroner. Dog skulle vi langt hen på foråret ja, næsten forsommeren,

Læs mere

sortering Dit affald er penge værd

sortering Dit affald er penge værd nyhedsbrev fra københavns kommune september 2010 AFFALD KBH guide til genbrugsstationer RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN sortering Dit affald er penge værd læs mere på side 2 og 3 HUS ELLER LEJLIGHED?

Læs mere

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Forord Hvad er en affaldsplan Lovgivning Planens opbygning Datagrundlag Planen Handlingsplan Mål 1 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3 Mål 2 Indsatsområde 1 Indsatsområde 2 Indsatsområde 3

Læs mere

Årsberetning 2015. Velkommen til lokalafdelingens årsmøde til alle deltagere, hvad end du er gammel i gårde eller nyt medlem. Vi sætter pris på jer alle og glæder os over, at I har lyst til at møde op.

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011.

Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Februar 2011. Bestyrelsens årsberetning ved Repræsentantskabsmødet d. 20. marts 2011. Den nye Bestyrelse, som blev valgt på ekstraordinær Repræsentantskabsmøde i slutningen af april 2010, kom lidt hovedkulds

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten

Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter. Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage til Sortér dit affald. Paradis på Sletten ejlighedsvis AJuli 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs bl.a. om: Kampen mod skimmel fortsætter Karlemoseparken - stedet du flytter tilbage

Læs mere

Grønt Boligforum. 20.000 kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats

Grønt Boligforum. 20.000 kr til konsulenthjælp i boligafdelinger der vil gøre en ekstra klimaindsats Grønt Boligforum Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 18. årgang nr. 1 marts-april 2015 Dette blad udgives af den grønne guide: Knud Anker Iversen (ansv.). Bladet udsendes 4 gange

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

Støtteforeningen 2014-2015

Støtteforeningen 2014-2015 Støtteforeningen 2014-2015 Hvorfor en Støtteforening? Hvorfor er det så vigtigt at bevare og hjælpe Støtteforeningen? I sin tid grundlagde man Støtteforeningen, så den kunne hjælpe med det økonomiske,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Nyt fra Projekt Mere Naboskab

Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyt fra Projekt Mere Naboskab Nyhedsbrev 1. udgave, 2. årgang Marts 2014 I dette nummer kan du læse om alle de spændende tiltag, der for tiden blomstrer op i Holluf Pile: Aftengågruppe fredagscykelture

Læs mere

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning

Mød os på Facebook Julebowling. Selvhjælpsgrupper. Bestyrelsesberetning Hjerneskadeforeningen Lokalforeningen Sydfyn Nyhedsblad for januar & februar Mød os på Facebook Julebowling Hjerneugen Selvhjælpsgrupper Bestyrelsesberetning Referat fra Generalforsamlingen Hovedtropperne

Læs mere

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival

Beretning for 2011. 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Beretning for 2011 2011 Rekordernes år har vi tilladt os at benævne årets festival Aldrig har vi haft større omsætning end i år. Den slog sidste års rekord med næsten 1 million. Det vil Henning i sin aflæggelses

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12

Resultatkontrakt. Vedrørende. Rethink Business Etablering af online Værdicentral. 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Resultatkontrakt Vedrørende Rethink Business Etablering af online Værdicentral 1. februar 2014 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-21-4-12 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Organisationsbestyrelsens beretning Organisationsbestyrelsens beretning Vedr. repræsentantskabsmødet i 2011 Repræsentantskabsmødet i maj 2011 blev et godt møde. Der var et indlæg af vores nye økonomi direktør Teit Svanholm om regnskabet

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 4. 2010. Ambulancemøderne. Den 29 samt 31 marts blev der afholdt 2 møder der havde til hensigt at belyse årsagerne til en del af de mange udfordringer vi alle sammen slås med i dagligdagen

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6 Musik på Brogårds plads Betonhjertet Oktober 2004 1 INDHOLD LEDER SIDE 3 NICOLAI FORLADER OS 3 BREDBÅND 4-6 SOMMERFEST 7 MASTERPLAN 8-9 STORE

Læs mere

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Dagsorden Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Formandsberetning 12. marts 2012

Formandsberetning 12. marts 2012 Formandsberetning 12. marts 2012 Bestyrelsesmøder: Konstituerende møde i marts - juni, september, oktober og februar = 5 i alt. Bestyrelses-kursus-dag: De 3 nordjyske afd. holdt fælles kursusdag for afd.bestyrelser

Læs mere

Henne Golfklub generalforsamling 2012

Henne Golfklub generalforsamling 2012 Henne Golfklub generalforsamling 2012 Torsdag d. 29. november 2012 kl. 19.00 i Klubhuset. Referat Formanden byder velkommen. Ca. 90 fremmødt. A. Valg af dirigent Bente Kristensen Lovligt indkaldt. Udklip

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013

Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Stiftet den 4.marts 1945 Referat fra generalforsamlingen afholdt i Vejle den 7.april 2013 Pkt. 1. Valg af dirigent, dirigentsekretær og mødesekretær. Poul Petersen (KA) blev valgt som dirigent og sekretær

Læs mere