EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave"

Transkript

1 EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave

2 Indhold 1. Indledning Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA) Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem Læringsmål for uddannelsen Uddannelsens struktur og opbygning Undervisningen i København Undervisningen i Randers Tilmeldingsfrist Adgangskrav til EA-uddannelsen Litteratur og materialesamlinger ED-lovportal Supplerende kurser og fag Grundkursus: Lejeret I og II Omkostningsbestemt leje for nybegyndere Grundlæggende regnskab og bogføring Introduktion til Excel Introduktion til andelsboliger Ferie Praktiske forhold Informationer fra Ejendomsforeningen Danmark til de studerende Studie-ID Ejendomsadministratoruddannelsens hjemmeside Studiemiljø Fremmøde Kursusbevis Forplejning Hotelophold Transport, parkering og cykelparkering Dimission Adgang til Ejendomsforeningen Danmarks trådløse netværk Fagbeskrivelser Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms- og skatteregnskab Valgfag Andelsbolig- og ejerforeninger Ejendomsinvesteringer og finansiering Erhvervslejeret Undervisning og forberedelse Undervisningsform Forberedelse Opgaver Besvarelse af opgaverne Formalia Aflevering af opgaver Personlig aflevering Elektronisk aflevering Aflysning af undervisning Evaluering Klage over undervisningen Tilrettelæggelse af undervisning og tilmelding

3 6. Meritoverførsel Ansøgning om merit Eksamensbestemmelser Beståelseskrav Bedømmelse efter den nye skala Hjælpemidler Eksamensformer Eksamenssnyd Re-eksamen Udeblivelse fra eksamen Eksamensforsøg Eksamenstid og sted Eksamensresultatet Klage over eksamen Eksamensbevis Vejledning og kontakt Sekretariatet Vejledning Fagansvarlige Stikordsregister

4 1. Indledning Formålet med Ejendomsforeningen Danmarks studiehåndbog er at give dig en orientering om ejendomsadministratoruddannelsen. Studiehåndbogen giver dig svar på de fleste spørgsmål, der måtte dukke op i løbet af dit studieforløb. Studiehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og procedurer for studiet. Den giver dig samtidig et indtryk af de arbejdsforhold og arbejdsopgaver, du møder på uddannelsen samt forventninger til din arbejdsindsats og kravene til eksamen. Studiehåndbogen giver også en indsigt i de rettigheder, muligheder, pligter og det ansvar, du har som EAstuderende. Brug studiehåndbogen som opslagsværk det kan forebygge mange praktiske problemer og misforståelser. Ejendomsforeningen Danmark forudsætter, at du er bekendt med, hvad der står i denne studiehåndbog. Hvis du for eksempel overser en tidsfrist, er det ikke nogen undskyldning, at du ikke kendte den, hvis den står i denne studiehåndbog. Har du spørgsmål i forbindelse med denne håndbog eller til studiet i øvrigt, er du altid velkommen til at henvende dig til Ejendomsforeningen Danmark. Jo før du henvender dig, når du er i tvivl, jo større er muligheden for, at vi kan hjælpe dig, inden det er for sent. I kapitel 8 om vejledning og kontakt kan du læse mere om, hvor du henvender dig med forskellige typer spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer, som er en følge af beslutninger truffet af Ejendomsforeningens Danmarks bestyrelse eller andre organer i Ejendomsforeningen Danmarks regi. God læselyst og rigtig god fornøjelse med din ejendomsadministratoruddannelse. Ejendomsforeningen Danmark Opdateret juli

5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA) EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning (AU) og er placeret som en del af de retningsbestemte valgfag på akademiuddannelsen. Uddannelsen er tilrettelagt for studerende, der har erhvervsmæssig fuldtidsbeskæftigelse. Derfor er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudium. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag og tre valgfag. De tre obligatoriske fag er: Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms- og skatteregnskab De tre valgfag er: Andelsboligforeninger og ejerforeninger Ejendomsinvesteringer og finansiering Erhvervslejeret For at gennemføre uddannelsen skal du have fulgt og bestået eksamen i de tre obligatoriske fag og mindst to af valgfagene. Ved at gennemføre EA-uddannelsen optjener du således 30 ECTS-point på akademiuddannelsen Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obligatoriske fag og en retningsbestemt valgfags del inden for fire uddannelsesretninger: Bank og realkredit, Ejendomsmægler, Revision og Ejendomsadministration. EA-uddannelsen er således den fjerde valgfrie uddannelsesretning og udgør tilsammen 30 ECTS-point. Du kan vælge, at gennemføre EA-uddannelsen særskilt fra Akademiuddannelsen, men du kan også vælge at gennemføre hele Akademiuddannelsen og fortsætte videre i uddannelsessystemet, hvis du gerne vil det. Struktur på akademiuddannelsen EA-uddannelsen indlemmet i AU Obligatoriske fag Valgfag Offentlig regi ED regi 5

6 Inden for det offentlige uddannelsessystem kan man enten uddanne sig i det ordinære eller det parallelle spor. Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det parallelle uddannelsessystem er målrettet voksne og skal gøre det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet. Uddannelserne i det parallelle uddannelsessystem svarer til uddannelsesniveauet i det ordinære uddannelsessystem, men er i høj grad tilrettelagt som moduler. I figur 1 kan du se, hvor akademiuddannelsen er placeret i det offentlige uddannelsessystem Læringsmål for uddannelsen Formålet med uddannelsen er at gøre den studerende i stand til at forstå, varetage og håndtere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Den studerende skal opnå en forståelse af de problematikker og udfordringer, de møder i deres hverdag og samtidig blive i stand til at vurdere og vælge en konkret løsningsmodel. Viden og forståelse Den studerende vil øge sin viden og forståelse om ejendomsadministration, således at den studerende opnår et godt kendskab til de love, bekendtgørelser og vejledninger samt central administrativ praksis og retspraksis, der knytter sig til den daglige administration af ejendomme og derved være i stand til selvstændigt at varetage administrationen af forskellige typer af ejendomme. Færdigheder I praksis betyder det, at de studerende opnår færdigheder, der gør dem i stand til selvstændigt at anvende de forskellige regler og vejledninger mv., der relaterer sig til de forskellige typer af ejendomme samt varetage almindelige problemstillinger, der knytter sig til de faktorer, som indgår i undervisningen. Kompetencer Når den studerende har gennemført ejendomsadministratoruddannelsen, kan den studerende yde rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål, og/ eller andelsbolig- og ejerforeninger. Figur 1 Ph.D Kandidat Master/MBA Bachelor, HA m. fl. Professionsbachelor Finansøkonom HD 2. del Diplom Akademiuddannelsen Ordinære uddannelsessystem Parallelle uddannelsessystem 6

7 2.2. Uddannelsens struktur og opbygning Der er ingen fast struktur på gennemførelsen af uddannelsen. Det betyder, at du selv tilrettelægger din uddannelse, og i hvilken rækkefølge du vælger at følge fagene. Tilmeldingen til fagene er derfor også baseret på enkeltfags tilmelding, og det er ikke muligt at tilmelde sig ejendomsadministratoruddannelsen som et samlet forløb. Sekretariatet anbefaler dog, at du begynder din uddannelse med det obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration. Har du ikke mulighed for at følge undervisningen på dette fag, anbefaler vi, at du begynder med Ejendoms- og skatteregnskab i foråret. EA-uddannelsen er normeret til at kunne gennemføres på to år. Du skal have gennemført uddannelsen inden for seks år. Det gælder, hvis du ønsker at gennemføre EA-uddannelsen. Men de seks år gælder også, hvis du gerne vil gennemføre den samlede akademiuddannelse. Figuren nedenfor afspejler sekretariatets anbefaling til i, hvilken rækkefølge fagene på studiet bør følges, hvis du vil opnå det fulde udbytte af fagenes samspil samtidig med, at du ønsker at gennemføre studiet på normeret tid. Forår Ejd.- og skatteregnskab Erhvervslejeret Efterår Ejd.inv. og finans. og/eller Grundl. bogføring og Andelsboligregnskab og ejerfor. Forår Adm. af bolig (Fortsat) Efterår Indledende ejd.adm. Adm. af bolig Ejd.inv. og finans. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Obligatorisk fag Valgfag Supplerende fag Alt afhængig af dit arbejdspres kan du tilpasse din gennemførelse af de to valgfag. Nedenfor kan du se, hvornår de enkelte fag typisk bliver udbudt. Figuren er vejledende, og der kan forekomme ændringer. Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms - og skatteregnskab Valgfag Fagets udbydes i efterårssemestret efterårssemestret forårssemestret Andelsbolig - og ejerforeninger efterårssemestret Ejendomsinvestering og finansiering forårssemestret Erhvervslejeret forårssemestret Supplerende fag Grundlæggende bogføring og regnskab efterårssemestret 7

8 Undervisningen i København Undervisningen i København er tilrettelagt som ugentlig klasseundervisning og bygger på afveksling mellem teorigennemgang inkl. eksempler og små opgaver samt selvstudium af det til faget hørende pensum Undervisningen i Randers Undervisningen i Randers er i højere grad tilrettelagt som et selvstudie. Undervisningen fungerer derfor mere som forelæsning, idet der inkluderes færre eksempler og små opgaver i undervisningen Tilmeldingsfrist Der er indført tilmeldingsfrist på EA-uddannelsen. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvornår tilmeldingsfristen udløber det pågældende semester. Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Tilmeldingerne bliver registeret efter først til mølle princippet. Bliver faget overtegnet, oprettes der venteliste. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er få pladser tilbage på et fag, eller hvis der er venteliste. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et fag blive aflyst. Vi opfordrer de studerende til at tilmelde sig de fag, de ønsker at følge i god tid for at undgå unødvendige aflysninger. Du vil få besked, umiddelbart efter tilmeldingsfristen er udløbet, hvis dit fag er aflyst Adgangskrav til EA-uddannelsen Du skal som minimum have gennemført en relevant erhvervsuddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget på EA-uddannelsen. Derudover skal du have mindst to års erhvervserfaring, efter du har gennemført den adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen kan optjenes, mens du gennemfører uddannelsen. Der kan søges om dispensation fra overstående efter en individuel kompetencevurdering Litteratur og materialesamlinger På hvert fag udleveres en materialesamling. Materialesamlingernes mængde kan variere, men de indeholder alle forskelligt materiale, der supplerer den anvendte litteratur. Ud over materialesamlingen indgår der forskellig litteratur på hvert fag. Ud for hver fagbeskrivelse i kapitel 4 finder du oplysninger om, hvilken litteratur der benyttes på hvert enkelt fag. Fælles for al litteratur er dog, at du selv skal anskaffe det, og det ikke er inkluderet i studieafgiften ED-lovportal På de fleste juridiske fag, hvor der anvendes domme fra Grundejernes Domssamling, vil du modtage et studie-abonnement til ED-lovportalen, hvorfra du får adgang til de domme, som anvendes i undervisningen. I materialesamlingen finder du en domsoversigt, hvor det fremgår, hvilke domme der benyttes til undervisningen. Du afgør selv om du vil printe dem ud. På de fag hvor adgang til ED-lovportalen er inkluderet i prisen, vil kodeord og password til ED-lovportalen findes på fagets lukkede side på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside Supplerende kurser og fag For at alle får de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, udbyder Ejendomsforeningen Danmark nogle introducerende kurser og et supplerende fag. Disse er et tilbud til dig og kan give dig nogle nyttige værktøjer og viden, så du mindsker antallet af udfordringer undervejs Grundkursus: Lejeret I og II Er en mulighed for dig, som ikke har beskæftiget dig med eller som mangler et grundlæggende kendskab til boliglejemål. Kurset er et efteruddannelseskursus og udbydes en gang om året. 8

9 Omkostningsbestemt leje for nybegyndere Er et tilbud til dig, som ikke kender til principperne inden for omkostningsbestemt leje. Vi gør opmærksom på, at begge overstående kurser afvikles som åbne efteruddannelseskurser, og de er ikke tilrettelagt til direkte at understøtte undervisningen på uddannelsen. De er derimod et tilbud til alle Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer, der kunne have et behov for efteruddannelse Grundlæggende regnskab og bogføring Faget er et suppleringsfag, der er særligt tilrettelagt til studerende på EA-uddannelsen. Hensigten med det er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden, så de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendoms- og skatteregnskab Introduktion til Excel Eksamen og det meste af undervisningen på fagene Ejendoms- og skatteregnskab samt Ejendomsinvestering og finansiering foregår i Excel. Fagene forudsætter derfor et grundlæggende kendskab til funktionerne i Excel. For studerende der ikke har dette kendskab, bliver der cirka en uge før undervisningen begynder på fagene gennemført et en kort introduktion til Excel i København. Introduktionen er gratis, men tilmelding er nødvendig Introduktion til andelsboliger Undervisningen på faget Andelsbolig og ejerforeninger er tilrettelagt ud fra, at de studerende har en forståelse af lovgivningsområdet inden for foreningsret og i særdeleshed andelsboliger. Hvis du derfor ikke arbejder med andelsboliger til daglig eller er i tvivl om, hvorvidt dit kendskab et tilstrækkeligt, anbefaler sekretariatet, at de studerende deltager på Introduktionen til andelsboliger. Introduktionen bliver gennemført cirka en uge før undervisningen begynder i København. Introduktionen er gratis, men tilmelding er nødvendig Ferie Der er ingen undervisning, når der er vinterferie, efterårsferie og påskeferie. Ligesom der ikke afholdes undervisning på helligdage. Det fremgår af hjemmesiden og i det aktuelle kursuskatalog, hvornår de pågældende ferier afholdes. Derudover er der enkelte fag, hvor der er enkelte dage, hvor der ikke undervises i København. Tjek der altid, hvilke dage undervisningen foregår i den udleverede undervisningsplan. 9

10 3. Praktiske forhold 3.1. Informationer fra Ejendomsforeningen Danmark til de studerende Meddelelser fra Ejendomsforeningen Danmark distribueres via den mailadresse, der angives ved tilmelding til faget eller via fagets egen side på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Når en meddelelse er distribueret via en af overstående kanaler, betragtes den således som kendt af samtlige studerende. Det er altså dit ansvar løbende at holde dig opdateret med indholdet på de nævnte informationskanaler. Al kommunikation foregår til den mail- og postadresse, der er angivet ved tilmelding til faget. Det betyder, at de fleste studerende modtager undervisningsmateriale, breve herunder eksamensresultater og diverse administrative informationer til deres arbejdsmail- og -postadresse. Ønsker du i stedet for at modtage disse informationer på en privat mail- og postadresse, skal disse informationer oplyses til Ejendomsforeningen Danmark, når du tilmelder dig. Ændringer af dine kontaktoplysninger skal ske inden semesterstart. Ønsker du at ændre dine kontaktoplysninger under et semester, skal du orientere sekretariatet herom hurtigst muligt. Ligesom du selv skal oplyse ændringerne til dine undervisere. Vær opmærksom på, at Ejendomsforeningen Danmark ikke kan garantere, at adresseændringer foretaget efter semesterstart bliver registeret korrekt i alle afdelinger af sekretariatet. Det er kun muligt at registrere én mail og én postadresse hos Ejendomsforeningen Danmark Studie-ID Alle studerende på uddannelsen får tildelt et studie-id. Dit Studie-ID vil fremgå af velkomstmailen, som du modtager cirka en uge før studiestart. Du skal bruge dit studie-id til eksamen, og når du skal tilmelde dig nye fag. Dit studie-id er personligt, og er alene tilknyttet EA-uddannelsen. Studie-ID et er således ikke tilknyttet din arbejdsplads Ejendomsadministratoruddannelsens hjemmeside Alle fag har deres egen lukkede side på Fagets opgavesamling vil være tilgængelig fra første undervisningsdag. Derudover vil aktuelle informationer vedrørende faget og eventuel supplerende litteratur blive slået op på siden. Du logger ind på hjemmesiden med den mail, du har registeret hos Ejendomsforeningen Danmark og det personlige kodeord, du selv har valgt Studiemiljø Studerende på ejendomsadministratoruddannelsen har mange forskellige erfaringer og kompetencer både uddannelsesmæssigt og erhvervserfaringsmæssigt. Det giver en god dynamik på holdene, og problemstillingerne bliver derfor også belyst fra mange forskellige perspektiver. I forbindelse med første undervisningsgang vil du på fagets lukkede side finde en deltagerliste over dine medstuderende. På listen fremgår navn og i hvilken virksomhed, den pågældende studerende er ansat. Ejendomsforeningen Danmark oplyser ikke yderligere kontaktoplysninger på studerende. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer derfor de studerende til selv at oprette en kontaktliste/telefonkæde på holdet og ser positivt på oprettelsen af uformelle studiegrupper. De studerende er i høj grad selv med til at skabe rammerne for et godt undervisningsforløb. Ejendomsforeningen Danmark forventer derfor, at de studerende møder til tiden, at besvarelse af telefonopkald sker i pauserne, og at mobiltelefonen i øvrigt er på lydløs Fremmøde Der er kun mødepligt på faget Indledende ejendomsadministration. Der er således ikke mødepligt på uddannelsens øvrige fag og eventuelt fravær er et mellemværende mellem dig og din arbejdsgiver. Du tilrettelægger altså selv, hvor meget af undervisningen du ønsker at følge inden eksamen, og du behøver derfor ikke at kontakte sekretariatet, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen. 10

11 Hvis du er fraværende, og der bliver udleveret supplerende materiale i undervisningen, er det dog dit eget ansvar, at du modtager det. Du kan ikke regne med, at alt supplerende materiale fra eksempelvis eksterne undervisere bliver uploaded til hjemmesiden. Det vil derfor være en god ide at få en medstuderende til at tage et ekstra eksemplar til dig, hvis du er fraværende Kursusbevis Hvis du ikke ønsker at afslutte faget med eksamen, kan du få udstedt et kursusbevis som bevis på, at du har fulgt undervisningen. Følger du undervisningen i København, har du ret til at få et kursusbevis, hvis du har deltaget i 80 procent af undervisningen og ligeledes har afleveret og fået godkendt to ud af tre opgavesæt. Af hensyn til registrering af fremmøde vil det blive noteret ved hver undervisnings start, hvem der er til stede i København. Følger du undervisningen i Randers, har du ret til at få et kursusbevis, hvis du har afleveret og fået godkendt to ud af tre opgavesæt. På holdene i Randers er der ikke fraværsregistrering. Et kursusbevis erstatter ikke eksamensbeviset, og hvis du følger uddannelsen med henblik på at opnå titlen EA, skal du bestå alle eksamener på de fag, du følger. Du kan læse mere om eksamensbestemmelserne i kapitel 7. Hvis faget afsluttes med en eksamen, udstedes der kun kursusbeviser til studerende, som enten ikke deltager, eller som dumper eksamen. Du kan dermed ikke både få et eksamensbevis og kursusbevis. Mod et gebyr på 500 kroner kan du få tilsendt et erstatningsbevis, hvis du mister dit kursusbevis/eksamensbevis. Hvis du opfylder betingelserne for at få udstedt et kursusbevis skal du selv kontakte sekretariatet og bede om at få det tilsendt. Kursusbeviserne bliver sendt til de pågældende studerende i forbindelse med, at eksamensbeviserne bliver udarbejdet. Du vil således først modtage dit kursusbevis, når eksamensresultaterne foreligger Forplejning På alle fag som begynder kl. 8.30, 9.00 eller kl serveres der morgenbrød, frugt, kaffe, the og vand, men ikke frokost. Kun hvis undervisningen er planlagt til at fortsætte efter kl , vil der også blive serveret en sandwich til frokost. Strækker undervisningen sig til ud på eftermiddagen, vil der også blive serveret en eftermiddagskage Hotelophold Overnatning er ikke inkluderet i studieafgiften. Den studerende skal selv sørge for organisering af overnatning, og udgifter forbundet hermed afholdes af den studerende. Dette gælder også for studerende, som følger undervisningen i Randers og i forbindelse med eksamensafvikling Transport, parkering og cykelparkering Den studerende står selv for transport til kursusstedet. Ejendomsforeningen Danmark er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger forårsaget af ændringer af undervisningsdag eller eksamensdato. Ejendomsforeningen Danmark stiller ikke parkeringspladser til rådighed, og parkeringsafgifter i forbindelse med undervisningen afholdes af den studerende. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer de studerende, der cykler til undervisningen om, at parkere deres cykler så de ikke er til gene for andre. Det betyder, at vi frabeder os parkering af cykler foran facaden på ejendommen og dets naboer. Der henvises til de af kommunen anviste cykelstativer på Jarmers Plads og Nørre Voldgade. Ulovlig parkerede cykler kan fjernes uden ansvar Dimission Der arrangeres en dimissionsreception for færdiguddannede EA ere en gang om året, typisk i slutningen af september eller i begyndelsen af oktober. Studerende der afslutter, uddannelsen i forårssemesteret, får overrakt det samlede eksamensbevis ved dimissionen. Studerende, der ikke har mulighed for at deltage får tilsendt det samlede eksamensbevis i 11

12 forbindelse med afviklingen af receptionen. Studerende, der afslutter uddannelsen i efteråret, modtager det samlede eksamensbevis, når der er foretaget censur på det sidste fag Adgang til Ejendomsforeningen Danmarks trådløse netværk Find netværket EFDK-Guest-Access i netværkslisten på din pc og forbind til netværket. Når der er oprettet forbindelse til netværket, skal din brugeradgang godkendes. Det sker ved, at du åbner en browser (fx Internet Explorer eller Safari). Når browseren er åbnet, fremtoner en meddelelse om certifikatfejl, hvor der er flere valgmuligheder. Her skal du vælge: Continue to this website (not recommended): Herefter følger en ny side, hvor du nederst skal indtaste User Name og Password for at få internetadgang. Klik på Submit, og du får nu adgang til internettet med som startside. User name og password oplyses i receptionen på 4. sal. Følger du undervisningen i Randers, henvises der til deres anvisninger. 12

13 Obligatoriske fag 4. Fagbeskrivelser 4.1. Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange To hele dage og en halv dag Fremmøde Der er mødepligt Opgaver Ingen Eksamen Ingen ECTS-point 0 Litteratur Materialesamling, udleveres den første undervisningsgang Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA00 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange To hele dage og en halv dag Fremmøde Der er mødepligt Opgaver Ingen Eksamen Ingen ECTS-point 0 Litteratur Materialesamling, udleveres den første undervisningsgang Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse: EA00F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 13

14 Obligatoriske fag Administration af boligudlejningsejendomme Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange 17 halve hverdage (otte halve dage i efteråret, ni halve dage i foråret) Opgaver Fire afleveringsopgaver Eksamen Afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i foråret ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Boliglejemål, 2010 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA01 Kursusbevis Se afsnit 3.6. Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Otte hele dage (fire hele dage i efteråret og fire hele dage i foråret) Opgaver Fire afleveringsopgaver Eksamen Afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i foråret ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Boliglejemål, 2010 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA01F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 14

15 Obligatoriske fag Ejendoms- og skatteregnskab Undervisning i København Undervisningsstart Forår Undervisningsgange 15 halve hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Ejendomsregnskab, 2. udg Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA03 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Fem hele hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Ejendomsregnskab, 2. udg Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA03F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 15

16 Valgfag 4.2. Valgfag Andelsbolig- og ejerforeninger Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Ni halve hverdage Opgaver To afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Peter Andreasen: Ejerlejligheder i praksis. Nyt Juridisk Forlag 1997 Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentar, 4. udgave, 2012, Thomson Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA04 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Fire hele hverdage Opgaver To afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Peter Andreasen: Ejerlejligheder i praksis. Nyt Juridisk Forlag 1997 Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentar, 4. udgave, 2012, Thomson Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA04F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 16

17 Valgfag Ejendomsinvesteringer og finansiering Undervisning i København Undervisningsstart Undervisningsgange Opgaver Eksamen ECTS-point 5 Efterår Ni halve hverdage Tre afleveringsopgaver Fire timers skriftlig eksamen Litteratur Ove Hedegaard og Michael Hedegaard: Strategisk investering og finansiering, 3. udg. 2011, Jurist- og Økonomforbundets forlag Tilmelding Holdbetegnelse Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding EA07 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Undervisningsgange Opgaver Eksamen ECTS-point 5 Efterår Fire hele hverdage Tre afleveringsopgaver Fire timers skriftlig eksamen Litteratur Ove Hedegaard og Michael Hedegaard: Strategisk investering og finansiering, 3. udg. 2011, Jurist- og Økonomforbundets forlag Tilmelding Holdbetegnelse Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding EA07F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 17

18 Valgfag Erhvervslejeret Undervisning i København Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Ni halve hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Erhvervslejeret, 2013 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA06 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Tre hele hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Erhvervslejeret, 2013 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA06F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 18

19 5. Undervisning og forberedelse Undervisningen på hvert fag tilrettelægges af underviserne. Hvis de har andre præferencer for, hvordan undervisning og opgaveafleveringer skal håndteres, er det altid deres instruktioner, der gælder Undervisningsform På ejendomsadministratoruddannelsen foregår undervisningen som klasseundervisning. Så vidt det er muligt, sigtes der mod, at de studerende inddrages i form af gruppearbejde og caseøvelser. Dermed afveksles den faglige og teoretiske orientering og fordybelse med praktisk opgaveløsning, erfaringsudveksling og dialog Forberedelse Det anbefales, at du som studerende læser, det opgivne pensum, også selvom du mener, at du kender pensum, da det forudsættes, at de studerende har forberedt sig og sat sig ind i emnerne, der bliver gennemgået til undervisningen. Undervisningstiden stiller krav til en selvstændig tilegnelse af pensum. Du bør derfor påregne en forberedelsestid svarende minimum til det antal undervisningslektioner, der er angivet ud fra faget Opgaver Antallet af opgaver afhænger af, hvilket fag du følger. Opgaverne er et supplement til undervisningen, og det er frivilligt, hvorvidt du ønsker at benytte dig af tilbuddet. Du skal være opmærksom på, at antallet af godkendte opgaver sammenholdt med din fremmødeprocent afgør, hvorvidt der kan udstedes et kursusbevis, efter faget er afsluttet. For mere information om kursusbeviser se afsnit 3.6. Antallet af afleverede og godkendte opgaver har ingen indflydelse på, hvorvidt du kan gå til eksamen. Du finder opgavesamlingen til dine fag på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside efter den første undervisningsdag Besvarelse af opgaverne Besvarelse af opgaverne skal ske i form af individuelle besvarelser fra hver enkelt studerende. Der kan ikke aflægges gruppebesvarelser/fællesbesvarelser eller lignende Formalia Når der afleveres opgaver, skal opgavebesvarelsen indeholde nedenstående sidehoved øverst på siderne. Holdnummer EA02 Navn Anders Andersen Afleveringssæt nr. 1 Side 22 af 31 Hvis oplysninger i sidehovedet helt eller delvist mangler, kan du ikke påregne, at opgaverne bliver rettet og returneret. Under fagbeskrivelsen på de enkelte fag kan du se, hvilken holdbetegnelse/holdnummer fagene har. Se kapitel 4. I opgavebesvarelsen skal der desuden være en venstre margin på mindst 6 cm, hvor der kan tilføjes kommentarer til opgaven. Skrifttypen skal være minimum skriftstørrelse 11. Hvis dine undervisere har anført andre formalia, er det altid deres instruktioner, der er gældende. 19

20 Aflevering af opgaver Personlig aflevering Hvis der er afleveringsfrist en dag, hvor der er undervisning, skal du have et udprintet eksemplar med hjemmefra og aflevere til den interne underviser, senest når undervisningen den pågældende dag slutter. Det er ikke muligt at printe opgaven ud hos sekretariatet eller i Randers Elektronisk aflevering Alle andre opgaver, hvor der er afleveringsfrist på dage, hvor der ikke er planlagt undervisning, afleveres elektronisk, med mindre andet er aftalt med underviseren, til mailadressen: dk. Bemærk, at på faget Ejendoms- og skatteregnskab afleveres alle opgaver til mailadressen: Det er altid det afleveringstidspunkt, der er angivet i opgavesamlingen der gælder. Der kan ikke dispenseres fra afleveringsfristerne. I emnefeltet angiver du, hvilket fag opgaven tilhører, samt dit navn. Husk, at det skal fremgå tydeligt i emnefeltet hvorvidt du følger faget i Randers eller i København. EKSEMPEL: Randers Eventuel tekst i selve mailen bliver ikke læst. Alle oplysninger skal derfor anføres i emnefeltet. Når du har sendt din opgave, modtager du et autosvar, der bekræfter, at opgaven er registeret af Ejendomsforeningen Danmark. Modtager du ikke et autosvar, eller sender du opgaven til en anden mailadresse, er opgaven ikke afleveret og vil ikke blive bedømt. Hvis du mener, at du har sendt opgaven og ikke modtager et autosvar, bør du kontakte Ejendomsforeningen Danmark. Du finder kontaktoplysninger i kapitel 8. Hvis der følger bilag med opgaven, skal bilagene samles i én fil. Du bør tilstræbe at samle opgaven, inkl. bilag som én samlet fil. Alternativt kan du aflevere din opgave som to filer: En fil til opgaven og en fil hvori alle bilagene er samlet. De ovenfor beskrevne formalia skal også fremgå tydeligt på bilagene Aflysning af undervisning Det tilstræbes, at der så vidt muligt i god tid gives besked om eventuelle aflysninger og placering af erstatningstimer. Disse oplysninger videreformidles til de studerende via den mailadresse, der opgives ved tilmeldingen. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke denne mail inden undervisningen. Oplysninger om aflysning vil ligeledes blive lagt op på fagets lukkede side på hjemmesiden. Det er derfor også vigtigt, at du husker at kigge her, inden du tager af sted til undervisning Evaluering Der afvikles slutevalueringer på samtlige fag på EA-uddannelsen, efterhånden som fagene afsluttes henover semestret. Evalueringerne omhandler såvel generelle som mere specifikke spørgsmål om forholdene på det pågældende fag. Evalueringerne er anonyme. Resultatet vurderes af den fagansvarlige og udviklingskonsulenten Klage over undervisningen Er der uregelmæssigheder i undervisningen, eller vurderer du, at der er mangler af faglig eller pædagogisk art, er det vigtigt, at du reagerer tidligt. 20

21 Årsagerne kan være forskellige. Ikke alle lærebøger er lige pædagogiske, og ikke alle fag er lige nemme at sætte sig ind i. Det er klart, at ansvaret for en tilfredsstillende undervisning påhviler såvel underviser som de studerende. Underviserne er selvfølgelig interesserede i, at undervisningen bliver så spændende som muligt. Hvis holdet for eksempel virker uinteresseret og uforberedt, kan dette være en umulig opgave. Underviserne har forskellige undervisningsmetoder, og desuden er det første kriterium for udvælgelsen af undervisere på en videregående uddannelse, at de skal være fagligt kompetente. Alligevel kan der være situationer, hvor det er rimeligt, at de studerende klager. Da er det vigtigt ikke at være for sent ude og at følge nedenstående procedure. Det første du skal gøre, er altid at diskutere situationen med dine medstuderende. Måske viser det sig, at også andre på holdet har opfattet lignede problemer. Det er vigtigt, at I hurtigt får diskuteret situationen med den pågældende underviser. Sådan en diskussion kan gøre underviseren opmærksom på fejl eller mangler i undervisningen, som han/hun simpelthen ikke har været opmærksom på eller haft mulighed for selv at opdage. Underviserne på ejendomsadministratoruddannelsen er ikke uddannede undervisere, og de har normalt ikke undervisning som deres hovederhverv. Underviserne har derfor brug for de studerendes konstruktive kritik, så undervisningen ved fælles hjælp kan blive bedre for alle. Vær ikke bange for underviserens reaktion på kritikken. Underviserne er klar over, at de skal tage de studerendes kritik til sig, da det vigtigste ved undervisningssituationen er, at de får formidlet den nødvendige viden til de studerende. Skulle en underviser mod forventning ikke håndtere kritikken som tilsigtet, kan der selvfølgelig klages til sekretariatet. Klagen skal være skriftlig. Den skal forklare og uddybe de forhold i undervisningen, som er utilfredsstillende. På baggrund af klagen og en samtale med underviseren træffer sekretariatet beslutning om konsekvenserne af klagen. Sekretariatets afgørelse er endelig Tilrettelæggelse af undervisning og tilmelding Ejendomsforeningen Danmark tilrettelægger undervisningen et semester ad gangen. Du vil kunne orientere dig om næste semesters undervisning fra midten af maj og midten af november i forbindelse med, at kursuskataloget udkommer. Tilmelding til efterårets fag kan foretages fra midten af maj. Tilmelding til forårets fag kan foretages fra midten af november. Det er først muligt at tilmelde sig næste semesters fag, når de fremgår som en vare, der kan købes i shoppen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Kan du ikke finde de nye fag, betyder det derfor, at der ikke er åbnet for tilmeldingen endnu. Tilmelding til hvert fag skal ske gennem Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Hvis du allerede er studerende på uddannelsen, bedes du oplyse dit studie-id ved tilmelding til hvert fag, således at din tilmelding bliver registeret korrekt. 21

22 6. Meritoverførsel Der er efter en konkret vurdering i visse situationer mulighed for at få fritagelse (meritoverførsel) for fag på ejendomsadministratoruddannelsen, hvis tilsvarende fag er taget på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Der skal være aflagt prøve i det/de pågældende fag ved anden højere læreanstalt. Faget skal svare til ejendomsadministratoruddannelsens fag med hensyn til pensum, antallet af undervisningstimer og eksamensform. Der gives kun meritoverførsel for hele fag og ikke dele af et fag. Der kan ikke opnås meritoverførsel på baggrund af erhvervserfaring Ansøgning om merit Hvis du ud fra fagbeskrivelsen og pensumlisten på et fag på ejendomsadministratoruddannelsen vurderer, at du har mulighed for meritoverførsel, kan du søge meritoverførsel hos sekretariatet. Ved hvert enkelt fag, som søges meritoverført, skal din ansøgning indeholde følgende: Fagbeskrivelse (dvs. fagets formål og centrale problemstillinger) Oversigt over fagenes undervisningsmæssige omfang (antal undervisningstimer samt arbejdstimer) Læseplan med pensumliste Evt. beskrivelse af større skriftlige opgaver Bevis for beståede eksamener og Beskrivelse af beståelseskriterier. Ved ansøgning om meritoverførsel bliver der foretaget en individuel vurdering. Jo mere fyldestgørende dokumentationen er, jo hurtigere kan sekretariatet behandle din ansøgning. Sekretariatets afgørelse er endelig. 22

23 7. Eksamensbestemmelser Når du tilmelder dig et fag, er du, hvis faget afsluttes med en eksamen, automatisk tilmeldt fagets eksamen. Ønsker du ikke at afslutte faget med en eksamen, skal du senest 14 dage før eksamensdagen afmelde dig. Du finder afmeldingsblanketten på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Du skal selv medbringe en computer til eksamen, ligesom det alene de studerendes ansvar, at udstyret fungerer korrekt Beståelseskrav Fra 1. september 2007 skal alle studerende bedømmes individuelt efter 7-trinsskalen ved alle eksamener og prøver. Karakterskalaen indeholder syv karakterer: 12, 10, 7, 4, 02, 00, er beståelsesgrænsen. Karaktererne 12, 10, 7, 4 og 02 er beståede karakterer og de øvrige (00 og -3) er således ikke-beståede karakterer. De syv karakterer defineres i nedenstående tabel: Præstation Opfyldelse Mangler 12 Gives for den fremragende præstation, 10 Gives for den fortrinlige præstation, 7 Gives for den gode præstation, 4 Gives for den jævne præstation, 2 Gives for den tilstrækkelige præstation, 0 Gives for den utilstrækkelige præstation, -3 Gives for den helt uacceptable præstation. der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål der demonstrerer opfyldelse af fagets mål der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. med nogle mindre væsentlige mangler. med en del mangler. med adskillige væsentlige mangler. Tabellen skal læses vandret, 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler Bedømmelse efter den nye skala Ifølge karakterbekendtgørelsen skal eksaminander bedømmes på baggrund af i hvor høj grad, eksaminandens præstation demonstrerer opfyldelse af fagets mål. Det er et krav, at den enkelte eksamen skal være bestået, hvilket vil sige være bedømt til karakteren 02 eller derover Hjælpemidler Som udgangspunkt er det tilladt at medbringe og anvende alle skriftelige og elektroniske hjælpemidler. De konkrete retningslinjer for hver eksamen og brug af PC under eksamen bliver uploaded på fagets lukkede side på hjemmesiden, cirka ti dage før eksamen bliver afholdt Eksamensformer Alle eksamener på ejendomsadministratoruddannelsen består af en fire timers skriftlig eksamen på computer. Du skal selv medbringe en computer til dine eksamener på ejendomsadministratoruddannelsen. Eksamensopgaven kan kun afleveres på et USB-stick, som udleveres til den studerende på eksamensdagen. Bemærk, at det alene er den studerendes ansvar at sikre, at opgaven bliver lagret korrekt på USB-sticket. Afleveres et tomt USB-stick, betegnes eksamensopgaven som ikke afleveret, og eksamen er ikke bestået. Der er ikke mulighed for at aflevere eksamensopgaver i udprintet eksemplar. 23

24 7.5. Eksamenssnyd Det betragtes som snyd, hvis du under eksamen uretmæssigt skaffer dig selv eller andre eksaminander hjælp, taler eller anvender mobiltelefoner, Bluetooth e.l. samt udgiver en andens arbejde for dit eget. Såfremt det afsløres, at en studerende har snydt eller forsøgt at snyde ved eksamen, vil den studerende straks blive bortvist. Efter bortvisningen vil der blive taget stilling til yderligere konsekvenser Re-eksamen Der afvikles ikke syge-eksamen på ejendomsadministratoruddannelsen. Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har ret til, mod et gebyr på 400 kroner, at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget. Fravær ved eksamen forårsaget af sygdom vil ikke tælle som et eksamensforsøg. Hvis en eksamen ikke er bestået, har du også ret til at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget mod et gebyr på 400 kroner. Studerende bliver ikke automatisk tilmeldt re-eksamen. Det er den studerendes eget ansvar at holde sig orienteret om, hvornår den næste ordinære eksamen afvikles igen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside og efterfølgende at orientere sekretariatet om, at man ønsker at tage eksamen igen. Beståede eksamener kan ikke tages om, medmindre den studerende tilmelder sig faget på ny og betaler den fulde studieafgift Udeblivelse fra eksamen Udebliver du fra eksamen uden at framelde dig inden afmeldingsfristen, tæller dette som et eksamensforsøg Eksamensforsøg Du har tre eksamensforsøg. Ejendomsforeningen Danmark kan tillade yderligere eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Ansøgninger herom skal indsendes til sekretariatet Eksamenstid og sted Ejendomsforeningen Danmark planlægger eksamener et semester ad gangen. Den endelige eksamensdato bliver offentliggjort senest seks uger, før den finder sted Eksamensresultatet Der vil som udgangspunkt gå cirka fire-seks uger fra eksamensafholdelsen, til karakteren bliver bekendtgjort. Datoen vil, når den er kendt i sekretariatet, fremgå på hjemmesiden under fagets side. Eksamensresultatet bliver sendt til den enkelte studerende pr. brev. Resultatet oplyses ikke pr. telefon ved henvendelse til Ejendomsforeningen Danmark. Det sker alene for at sikre, at der ikke oplyses forkerte karakterer, som måske senere kan have uheldige følger for det videre studium Klage over eksamen Hvis du efter en eksamen mener, at bedømmelsen ikke har været korrekt, eller at du af anden grund ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse, har du ret til at klage over bedømmelsen. Det første, du skal gøre, er at henvende dig til underviseren for at få en uddybende begrundelse for bedømmelsen. Begrundelsen udarbejdes af censor og af underviseren. Hvis du ikke er enig i begrundelsen, kan du klage til sekretariatet. Se kapitel 8 for kontaktinformation. Klagen skal være skriftlig og være Ejendomsforeningen Danmark i hænde senest fire uger efter modtagelsen af eksamensresultatet. Klagen skal forklare og uddybe de forhold i begrundelsen, som du er uforstående over for. Klagen behandles af en tredje uvildig person udpeget af sekretariatet. Afgørelsen er endelig. 24

25 7.10. Eksamensbevis Der udstedes et eksamensbevis efter hver bestået eksamen. For at få et samlet eksamensbevis for hele uddannelsen og dermed være færdiguddannet ejendomsadministrator (EA), skal man have afsluttet og bestået eksamen i de tre obligatoriske fag og minimum to valgfag. Mod et gebyr på 500 kroner kan du få tilsendt et erstatningsbevis, hvis du mister dit eksamensbevis. Se desuden afsnit 3.9. for flere oplysninger om dimission og det samlede eksamensbevis. 25

26 8. Vejledning og kontakt Ejendomsadministratoruddannelsen tilrettelægges og administreres af forskellige instanser. Nedenfor bliver det derfor gennemgået, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvordan du kan komme i kontakt med dem Sekretariatet Sekretariatet varetager den praktiske tilrettelæggelse og administration af uddannelsen, for eksempel tilmelding, opgaveaflevering og eksamensframelding. Har du praktiske spørgsmål, skal du derfor kontakte sekretariatet. Du kan kontakte sekretariatet her: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Tlf.: Vejledning Du kan kontakte sekretariatet mandag-torsdag fra kl på telefon eller via Fagansvarlige Har du spørgsmål vedrørende indholdet på et fag, er det den fagansvarlige på det pågældende fag, du skal kontakte. Den fagsansvarlige på de juridiske fag er juridisk direktør Lars Brondt og på de økonomiske fag er det cheføkonom Morten Marott Larsen. Du kan kontakte dem på følgende adresse: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Tlf.:

27 Stikordsregister A Adgangskrav 8 Administration af boligudlejningsejendomme 14 adresseændring 10 Aflysning 20 Andelsbolig- og ejerforeninger 16 B Beståelseskrav 23 C Cykelparkering 11 D Dimission 11 E ED-lovportal 8 Ejendomsinvesteringer og finansiering 17 Ejendoms- og skatteregnskab 15 Eksamensbestemmelser 23 Eksamensbevis 25 Eksamensformer 23 Eksamensforsøg 24 Eksamensresultatet 24 Eksamenssnyd 24 Erhvervslejeret 18 Evaluering 20 F Fagansvarlige 26 Fagbeskrivelser 13 Fag, obligatoriske 7 Fag, supplerende 7 Fag, valgfag 7 Ferie 9 Forberedelse 19 Forplejning 11 Fremmøde 10 G Grundkursus: Lejeret I og II 8 Grundlæggende regnskab og bogføring 9 H Hjemmeside 10 Hjælpemidler 23 Hotelophold 11 I Indledende ejendomsadministration 13 Introduktion til andelsboliger 9 Introduktion til Excel 9 K Klage over eksamen 24 Klage over undervisning 20 Kursusbevis 11 L Litteratur 8 Læringsmål 6 M Materialesamling 8 Meritoverførsel 22 N Netværk 12 O Omkostningsbestemt leje for nybegyndere 9 Opgaver 19 P Parkering 11 Praktiske forhold 10 R Re-eksamen 24 S Studie-ID 10 Studiemiljø 10 T Tilmeldingsfrist 8 Tilrettelæggelse 21 Transport 11 Trådløst netværk 12 U Uddannelsens struktur 7 Udeblivelse fra eksamen 24 Undervisningsform 19 V Vejledning 26 27

28 Nørre Voldgade København K Tlf.:

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 4. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 4. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 4. udgave Indhold 1. Indledning...5 2. Generelt om Ejendomsadministrator- uddannelsen (EA)..6 2.1. Læringsmål for uddannelsen...6 2.2. Uddannelsens struktur og opbygning...8

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 7. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 7. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 7. udgave Indhold 1. Indledning... 4 2. Generelt om Ejendomsadministratoruddannelsen (EA)... 5 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 5 2.1.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 Enkeltfag Studieordning. STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 Enkeltfag Studieordning STUDIEORDNING for enkeltfagsstuderende ved Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1 1. Fællesbestemmelser. Enkeltfagskurserne ved

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg

2011 1½ år Studieordning. STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg 2011 1½ år Studieordning STUDIEORDNING for det halvandetårige Adgangskursus på Aalborg Universitet i Aalborg og Esbjerg Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser. I henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra januar 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR AFGANGSPROJEKTET Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra januar 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk/kommunom 12-01-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet...

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR VALGFRIE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen... 3 1.1 Eksamensformer...

Læs mere

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 6. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 6. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 6. udgave Indhold 1. Indledning... 4 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 5 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 5 2.1.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R. September 1998 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I K I N A - S T U D I E R September 1998 Senest revideret maj 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn

STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn 2011 maskinmester Studieordning STUDIEORDNING for det halvårlige Adgangskursus til maskinmesteruddannelsen på Aalborg Universitet i Aalborg og Frederikshavn Gældende fra februar 2011 1. Fællesbestemmelser.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

Handelsgymnasiet Ribe HHX

Handelsgymnasiet Ribe HHX Handelsgymnasiet Ribe HHX Eksamensreglement 2015 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en

Læs mere

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på

Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense. for efter- og videreuddannelserne på Eksamensreglement for efter- og videreuddannelserne på Gældende fra februar 2012 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til eksamen... 3 2.1 Ordinære eksamener... 3 2.2 Reeksamination/sygeeksamen... 3 2.3

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ

EKSAMENSREGLEMENT. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ EKSAMENSREGLEMENT Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Dette er et overordnet eksamensreglement for studerende på EASJ Uddannelsesspecifikke eksamensreglementer er indskrevet i studieordningerne Indhold Eksamensregler

Læs mere

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever

LBE. Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 01.06.2017 LBE Gå godt til eksamen håndbog for eud/eux elever 1 Baggrund I dette notat kan du læse, hvilke generelle regler der gælder, når du skal til eksamen på Roskilde Tekniske Skoles erhvervsuddannelser.

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I matematik science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK matematik I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematik. Her er en beskrivelse

Læs mere

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015

GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN. på akademiniveau. Gældende fra august 2015 GENERELLE BESTEMMELSER FOR EKSAMEN PÅ KOMMUNOMUDDANNELSEN på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 11-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Kommunomuddannelsen... 3

Læs mere

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens

Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens Eksamensreglement for: Markedsføringsøkonom og top-up bachelor i International Handel og Markedsføring på VIA TMH i Horsens JSO.22.12.2009 Indhold 1. Generelt... 2 2. Adgang til prøve... 2 2.1 Ordinære

Læs mere

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx

h Ribe Handelsskole Ribe Handelsskole Hhx Ribe Handelsskole Hhx Eksamensreglement 2013 1 En eksaminand, der overtræder skolens eksamensreglement, kan bortvises fra prøven. Det er altid og kun skolens ledelse, der kan beslutte at bortvise en elev

Læs mere

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet

Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet Studieordning almen del: Fællesbestemmelser for masteruddannelser ved Det humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet A. Generelle eksamensbestemmelser Der henvises til bekendtgørelse om eksamen og censur

Læs mere

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015)

Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) Undervisnings- og eksamensregler ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet gældende for studieåret 2015-16 (September 2015) De overordnede rammer for disse regler er fastlagt i nedenstående love, bekendtgørelser

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet)

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet. (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne på Aarhus Universitet) Aug. 2015/mrl Denne lokale studieordning er et supplement

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik

Eksamensregler ved Ilisimatusarfik Eksamensregler ved Ilisimatusarfik 1 af 6 1. Eksamen 3 1.1. Generelt om eksamen 3 1.2. Undervisnings- og eksamenstilmelding og afmelding 3 1.3. Syge- og reeksamen 3 1.3.1. Sygeeksamen 3 1.3.2. Reeksamen

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Kommunom- uddannelsen

Kommunom- uddannelsen Kommunom- uddannelsen PÅ AKADEMINIVEAU EKSAMENSBESTEMMELSER Afgangsprojektet på Kommunomuddannelsen GÆLDENDE FRA August 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på Afgangsprojektet... 3 1.1 Eksamensform...

Læs mere

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005.

Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Tillæg til seminariets studieordning af 2005 gældende for årgangene med start 1. februar 2005 og 1. september 2005. Uddannelsens eksamensformer, interne og eksterne prøver Seminariets uddannelse og prøvebestemmelser

Læs mere

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker

Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Eksamensreglement og -orientering for uddannelsen til Bygningskonstruktør og Byggetekniker Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt Revision af januar 2013 /TF Indholdsfortegnelse Eksamensreglement...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Guide til HA meritforløb

Guide til HA meritforløb HA-studiet Guide til HA meritforløb (Markedsføringsøkonomer) Gældende fra september 2014 Opdateret 1/7-2014 Meritaftale Ifølge meritaftalen med erhvervsakademierne har I som markedsføringsøkonomer mulighed

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

HA(jur.)-studiet 2012

HA(jur.)-studiet 2012 HA(jur.)-studiet 2012 Indhold Indledning... 2 Kvalifikationsmål... 3 Uddannelsens opbygning... 4 1. del - undervisning... 7 1. del prøver... 8 Oversigt over prøverne... 8 Prøvebeskrivelser... 9 Bedømmelse...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT

EKSAMENSREGLEMENT EKSAMENSREGLEMENT 2017-2018 HADERSLEV HANDELSSKOLE Indhold Forord... 3 Bekendtgørelser... 4 Vigtige datoer... 4 Indstilling til eksamen... 5 Mulige eksaminer... 5 Standpunktskarakterer... 5 Hjælpemidler

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet

Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Studievejledning HA(it.)-studiet 2008/2009 INDHOLD - HA(it.)-studiet Forord... 3 Hvor henvender man sig... 4 Kort over Handelshøjskolen... 5 Indledning... 6 1. del undervisning... 7 Oversigt over fagene...

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 14. september 2007 Side 2 af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Opdateret 8. januar 2010 Studieordning for Kandidatuddannelsen i informationsteknologi It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 4 Indholdsfortegnelse FORORD...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglement for erhvervsuddannelserne på AMU-Vest Eksamensreglementet er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser. BEK nr. 41 af 16/01/2014. Denne

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I H I S T O R I E September 1999 Senest revideret maj 2007 2 1-årig suppleringsuddannelse i Historie ved Aarhus

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier

Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Masteruddannelse ved Center for Afrikastudier Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 2009- retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 15. december 2000 om fleksible forløb inden for videregående

Læs mere

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5

Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 Medieproduktion Eksamensplan for Julius Thomsens Gade 5 EKSAMENSPLAN Punkter som eleverne skal informeres om ved uddannelsens start er: Antal prøver og tidspunkter for den enkelte eksamens afholdelse og

Læs mere

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole

EUD. Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole EUD Eksamensreglement Skjern Tekniske Skole 2 Indhold Skriftlig eksamen... 4 Mundtlig eksamen... 6 Andre bestemmelser... 7 Forudsætninger for at blive indstillet til eksamen... 7 Frihed i forbindelse med

Læs mere

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5

INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 VIGTIGE DATOER... 3 EKSAMENSFAG... 3 SKRIFTLIGE EKSAMINER OG ÅRSPRØVER... 4 MUNDTLIGE EKSAMINER/ÅRSPRØVER... 5 Forberedelse... 6 Eksamination... 6 SÆRLIGE SITUATIONER...

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I N O R R Ø N F I L O L O G I September 1999 Senest revideret marts 2007 1 Indhold Kapitel 1: Formål og fagbeskrivelse

Læs mere

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014

Jura. Semesterbeskrivelse. 4. semester 2014 Jura Semesterbeskrivelse 4. semester 2014 Opdateret d. 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse Semesterbeskrivelse... 2 Semesterstart... 2 Moodle... 3 STADS... 3 Moduler... 4 Fag... 4 Sammenlæsning... 5 Fagbeskrivelser...

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen

Udkast. Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen Udkast Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen I medfør af 22, stk. 1 og 2, og 31, stk. 3, i lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, jf.

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser

Generelle prøvebestemmelser Revideret maj 2016 Generelle prøvebestemmelser Generelle prøvebestemmelser Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Prøver i områdefag... 2 Prøver i grundfag... 2 Afsluttende prøve...

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015

Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsskema til HD 1. del 2015 Ansøgningsfrist 3. august 2015 Læs venligst medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Du bedes udfylde ansøgningsskemaet med blokbogstaver 1.

Læs mere

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor

Eksamensreglement HG 2014-2015. Underviser og censor Eksamensreglement HG 2014-2015 Underviser og censor Tradium Kirketoften 7 9500 Hobro Tlf. 96 57 02 64 Tradium Minervavej 57 8960 Randers SØ Tlf. 87 11 43 08 Denne folder er Tradium s regler til underviser

Læs mere

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet.

Såfremt den studerende vedvarende forsømmer sin mødepligt, kan den studerende miste retten til at fortsætte på studiet. 4.0 Generelle bestemmelser omkring mødepligt og deltagelsespligt Der er mødepligt til undervisningen og det forventes at den studerende er studieaktiv. Opfyldelsen af mødepligten og deltagelsespligt er

Læs mere

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet

Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet 11. juni 2013/mrl Lokal studieordning for adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet (inkl. optagelseskrav til diplomingeniørstudierne i Aarhus) Denne lokale studieordning er et supplement til

Læs mere

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i.

Antal af prøver på Hovedforløb i grundfag: Ved start på hovedforløb opgøres det hvor mange/hvilke grundfagsprøver du skal til eksamen i. Eksamensreglement for elever Information om eksamen: 1. Merit/eksamen 2. Indstilling til eksamen 3. Antal prøver 4. Regler ved mundtlig eksamen 5. Regler ved skriftlig eksamen 6. Fælles regler for mundtlig

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999

Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G. September 1999 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for 1-ÅRIG SUPPLERINGSUDDANNELSE I S P R O G L I G K O M M U N I K A T I O N O G F O R M I D L I N G September 1999 Senest revideret september

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet

Masteruddannelse. ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet 2009-retningslinjer i henhold til Bekendtgørelse af 29. november 2013 Bekendtgørelse om fleksible forløb inden for videregående uddannelser

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2016 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Sundhedskommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2016 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 01-08-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009

Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 Peqqissaanermik Ilisimatusarfik/ Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab Sygeplejestudiet Eksamenskatalog Teori Studieordning 2009 4. semester Hold 2012 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer...

Læs mere

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer)

Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) Side 1 af 9 Kapitel 7 Processtyring (instruktioner og procedurer) 038-01 Procedure for afvikling af 1. Formål Formålet med denne procedure er at fastlægge retningslinier for afvikling af den afsluttende

Læs mere

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense

Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense University College Lillebælt Fysioterapeutuddannelsen Retningslinier for prøver og eksaminer For studerende ved Fysioterapeutuddannelsen i Odense Modulordning Indholdsfortegnelse Formål med retningslinjerne...

Læs mere

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR

Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR VIA University College Dato: 12. november 2014 Journalnr.: U0272-7-01-1-13 Generelle retningslinjer for interne og eksterne prøver ved SIR - Gældende for studerende ved Sygeplejerskeuddannelsen i Randers

Læs mere

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret

DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version Aarhus Universitet Revideret DET ØKONOMISKE STUDIENÆVN Version 05.09.2001 Aarhus Universitet Revideret 07.11.2008 Kandidatuddannelse med erhvervsøkonomi som hovedfag/centralt fag 2001-. Kandidatuddannelse Kandidatuddannelsen med Erhvervsøkonomi

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. Eksamensregler SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG Eksamensregler - en del af Tillæg til Studieordningen 1 Indhold 3 Eksamensregler... 3 3.1 Prøver i sygeplejerskeuddannelsen:... 3 3.2 Indstilling til prøver:... 3

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen

Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen Bestemmelser vedrørende prøver for pædagoguddannelsen I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 1122 af 27. september 2010 20 og 21 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog, bekendtgørelse

Læs mere

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015.

Eksamensreglement. for erhvervsuddannelser ved Tradium. Formål: Indhold og beskrivelse: Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Eksamensreglement for erhvervsuddannelser ved Tradium Dato: Eksamensreglementet er gældende fra den 1. august 2015. Formål: Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Tradium gennemføres

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for Social- og Sundhedsassistenter Marts 2016 1 Indholdsfortegnelse BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Regler for afholdelse af prøver

Regler for afholdelse af prøver Regler for afholdelse af prøver for uddannelserne på Erhvervsakademiet Lillebælt Ikrafttrædelse september 2015 Indhold 1. Generelt... 3 2. Adgang til prøver... 3 2.1 Ordinære prøver... 3 2.2 Omprøve...

Læs mere

Eksamensreglement Learnmark Tech

Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglement Learnmark Tech Eksamensreglementet skal sikre at prøver i erhvervsuddannelserne på Learnmark Tech gennemføres i overensstemmelse med centralt fastsatte gældende regler og skolens egne

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring. Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2017 Udarbejdet 17.08.2017 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Overblik

Læs mere

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F.

STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. STUDIEPLAN FOR UDDANNELSEN TIL RIDEPÆDAGOG VED PÆDAGOGUDDANNELSEN NYKØBING F. Indhold Indledning... 3 Velkommen til Pædagoguddannelsen med speciale i ridning.... 3 Optagelseskrav... 3 Optagelseskrav for

Læs mere

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år

EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år EKSAMENSGUIDE for Højere Handelseksamen på Grenaa Handelsskole H2. år 2010 Indholdsfortegnelse: Forord Diverse praktiske oplysninger Eksamensreglement Øvrige regler ved mundtlig eksamen Vilkår for anvendelse

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD)

Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Eksamensreglement Erhvervsuddannelserne (EUD) Hovedbekendtgørelse (EUD) nr. 1010 af 22.09.2014 og bekendtgørelse om prøver og eksamen nr. 41 af 16.01.14 og bekendtgørelse om karakterskala nr. 262 af 20.03.07

Læs mere

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb

Lokal studieordning for. DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Lokal studieordning for DTU, Adgangskursus til Ingeniøruddannelserne 1 årigt forløb Udgave af 1. januar, 2015 Reglerne i denne studieordning er et lokalt supplement til Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede

Læs mere