EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave"

Transkript

1 EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave

2 Indhold 1. Indledning Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA) Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem Læringsmål for uddannelsen Uddannelsens struktur og opbygning Undervisningen i København Undervisningen i Randers Tilmeldingsfrist Adgangskrav til EA-uddannelsen Litteratur og materialesamlinger ED-lovportal Supplerende kurser og fag Grundkursus: Lejeret I og II Omkostningsbestemt leje for nybegyndere Grundlæggende regnskab og bogføring Introduktion til Excel Introduktion til andelsboliger Ferie Praktiske forhold Informationer fra Ejendomsforeningen Danmark til de studerende Studie-ID Ejendomsadministratoruddannelsens hjemmeside Studiemiljø Fremmøde Kursusbevis Forplejning Hotelophold Transport, parkering og cykelparkering Dimission Adgang til Ejendomsforeningen Danmarks trådløse netværk Fagbeskrivelser Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms- og skatteregnskab Valgfag Andelsbolig- og ejerforeninger Ejendomsinvesteringer og finansiering Erhvervslejeret Undervisning og forberedelse Undervisningsform Forberedelse Opgaver Besvarelse af opgaverne Formalia Aflevering af opgaver Personlig aflevering Elektronisk aflevering Aflysning af undervisning Evaluering Klage over undervisningen Tilrettelæggelse af undervisning og tilmelding

3 6. Meritoverførsel Ansøgning om merit Eksamensbestemmelser Beståelseskrav Bedømmelse efter den nye skala Hjælpemidler Eksamensformer Eksamenssnyd Re-eksamen Udeblivelse fra eksamen Eksamensforsøg Eksamenstid og sted Eksamensresultatet Klage over eksamen Eksamensbevis Vejledning og kontakt Sekretariatet Vejledning Fagansvarlige Stikordsregister

4 1. Indledning Formålet med Ejendomsforeningen Danmarks studiehåndbog er at give dig en orientering om ejendomsadministratoruddannelsen. Studiehåndbogen giver dig svar på de fleste spørgsmål, der måtte dukke op i løbet af dit studieforløb. Studiehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og procedurer for studiet. Den giver dig samtidig et indtryk af de arbejdsforhold og arbejdsopgaver, du møder på uddannelsen samt forventninger til din arbejdsindsats og kravene til eksamen. Studiehåndbogen giver også en indsigt i de rettigheder, muligheder, pligter og det ansvar, du har som EAstuderende. Brug studiehåndbogen som opslagsværk det kan forebygge mange praktiske problemer og misforståelser. Ejendomsforeningen Danmark forudsætter, at du er bekendt med, hvad der står i denne studiehåndbog. Hvis du for eksempel overser en tidsfrist, er det ikke nogen undskyldning, at du ikke kendte den, hvis den står i denne studiehåndbog. Har du spørgsmål i forbindelse med denne håndbog eller til studiet i øvrigt, er du altid velkommen til at henvende dig til Ejendomsforeningen Danmark. Jo før du henvender dig, når du er i tvivl, jo større er muligheden for, at vi kan hjælpe dig, inden det er for sent. I kapitel 8 om vejledning og kontakt kan du læse mere om, hvor du henvender dig med forskellige typer spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer, som er en følge af beslutninger truffet af Ejendomsforeningens Danmarks bestyrelse eller andre organer i Ejendomsforeningen Danmarks regi. God læselyst og rigtig god fornøjelse med din ejendomsadministratoruddannelse. Ejendomsforeningen Danmark Opdateret juli

5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA) EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning (AU) og er placeret som en del af de retningsbestemte valgfag på akademiuddannelsen. Uddannelsen er tilrettelagt for studerende, der har erhvervsmæssig fuldtidsbeskæftigelse. Derfor er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudium. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag og tre valgfag. De tre obligatoriske fag er: Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms- og skatteregnskab De tre valgfag er: Andelsboligforeninger og ejerforeninger Ejendomsinvesteringer og finansiering Erhvervslejeret For at gennemføre uddannelsen skal du have fulgt og bestået eksamen i de tre obligatoriske fag og mindst to af valgfagene. Ved at gennemføre EA-uddannelsen optjener du således 30 ECTS-point på akademiuddannelsen Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obligatoriske fag og en retningsbestemt valgfags del inden for fire uddannelsesretninger: Bank og realkredit, Ejendomsmægler, Revision og Ejendomsadministration. EA-uddannelsen er således den fjerde valgfrie uddannelsesretning og udgør tilsammen 30 ECTS-point. Du kan vælge, at gennemføre EA-uddannelsen særskilt fra Akademiuddannelsen, men du kan også vælge at gennemføre hele Akademiuddannelsen og fortsætte videre i uddannelsessystemet, hvis du gerne vil det. Struktur på akademiuddannelsen EA-uddannelsen indlemmet i AU Obligatoriske fag Valgfag Offentlig regi ED regi 5

6 Inden for det offentlige uddannelsessystem kan man enten uddanne sig i det ordinære eller det parallelle spor. Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det parallelle uddannelsessystem er målrettet voksne og skal gøre det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet. Uddannelserne i det parallelle uddannelsessystem svarer til uddannelsesniveauet i det ordinære uddannelsessystem, men er i høj grad tilrettelagt som moduler. I figur 1 kan du se, hvor akademiuddannelsen er placeret i det offentlige uddannelsessystem Læringsmål for uddannelsen Formålet med uddannelsen er at gøre den studerende i stand til at forstå, varetage og håndtere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Den studerende skal opnå en forståelse af de problematikker og udfordringer, de møder i deres hverdag og samtidig blive i stand til at vurdere og vælge en konkret løsningsmodel. Viden og forståelse Den studerende vil øge sin viden og forståelse om ejendomsadministration, således at den studerende opnår et godt kendskab til de love, bekendtgørelser og vejledninger samt central administrativ praksis og retspraksis, der knytter sig til den daglige administration af ejendomme og derved være i stand til selvstændigt at varetage administrationen af forskellige typer af ejendomme. Færdigheder I praksis betyder det, at de studerende opnår færdigheder, der gør dem i stand til selvstændigt at anvende de forskellige regler og vejledninger mv., der relaterer sig til de forskellige typer af ejendomme samt varetage almindelige problemstillinger, der knytter sig til de faktorer, som indgår i undervisningen. Kompetencer Når den studerende har gennemført ejendomsadministratoruddannelsen, kan den studerende yde rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål, og/ eller andelsbolig- og ejerforeninger. Figur 1 Ph.D Kandidat Master/MBA Bachelor, HA m. fl. Professionsbachelor Finansøkonom HD 2. del Diplom Akademiuddannelsen Ordinære uddannelsessystem Parallelle uddannelsessystem 6

7 2.2. Uddannelsens struktur og opbygning Der er ingen fast struktur på gennemførelsen af uddannelsen. Det betyder, at du selv tilrettelægger din uddannelse, og i hvilken rækkefølge du vælger at følge fagene. Tilmeldingen til fagene er derfor også baseret på enkeltfags tilmelding, og det er ikke muligt at tilmelde sig ejendomsadministratoruddannelsen som et samlet forløb. Sekretariatet anbefaler dog, at du begynder din uddannelse med det obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration. Har du ikke mulighed for at følge undervisningen på dette fag, anbefaler vi, at du begynder med Ejendoms- og skatteregnskab i foråret. EA-uddannelsen er normeret til at kunne gennemføres på to år. Du skal have gennemført uddannelsen inden for seks år. Det gælder, hvis du ønsker at gennemføre EA-uddannelsen. Men de seks år gælder også, hvis du gerne vil gennemføre den samlede akademiuddannelse. Figuren nedenfor afspejler sekretariatets anbefaling til i, hvilken rækkefølge fagene på studiet bør følges, hvis du vil opnå det fulde udbytte af fagenes samspil samtidig med, at du ønsker at gennemføre studiet på normeret tid. Forår Ejd.- og skatteregnskab Erhvervslejeret Efterår Ejd.inv. og finans. og/eller Grundl. bogføring og Andelsboligregnskab og ejerfor. Forår Adm. af bolig (Fortsat) Efterår Indledende ejd.adm. Adm. af bolig Ejd.inv. og finans. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Obligatorisk fag Valgfag Supplerende fag Alt afhængig af dit arbejdspres kan du tilpasse din gennemførelse af de to valgfag. Nedenfor kan du se, hvornår de enkelte fag typisk bliver udbudt. Figuren er vejledende, og der kan forekomme ændringer. Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms - og skatteregnskab Valgfag Fagets udbydes i efterårssemestret efterårssemestret forårssemestret Andelsbolig - og ejerforeninger efterårssemestret Ejendomsinvestering og finansiering forårssemestret Erhvervslejeret forårssemestret Supplerende fag Grundlæggende bogføring og regnskab efterårssemestret 7

8 Undervisningen i København Undervisningen i København er tilrettelagt som ugentlig klasseundervisning og bygger på afveksling mellem teorigennemgang inkl. eksempler og små opgaver samt selvstudium af det til faget hørende pensum Undervisningen i Randers Undervisningen i Randers er i højere grad tilrettelagt som et selvstudie. Undervisningen fungerer derfor mere som forelæsning, idet der inkluderes færre eksempler og små opgaver i undervisningen Tilmeldingsfrist Der er indført tilmeldingsfrist på EA-uddannelsen. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvornår tilmeldingsfristen udløber det pågældende semester. Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Tilmeldingerne bliver registeret efter først til mølle princippet. Bliver faget overtegnet, oprettes der venteliste. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er få pladser tilbage på et fag, eller hvis der er venteliste. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et fag blive aflyst. Vi opfordrer de studerende til at tilmelde sig de fag, de ønsker at følge i god tid for at undgå unødvendige aflysninger. Du vil få besked, umiddelbart efter tilmeldingsfristen er udløbet, hvis dit fag er aflyst Adgangskrav til EA-uddannelsen Du skal som minimum have gennemført en relevant erhvervsuddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget på EA-uddannelsen. Derudover skal du have mindst to års erhvervserfaring, efter du har gennemført den adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen kan optjenes, mens du gennemfører uddannelsen. Der kan søges om dispensation fra overstående efter en individuel kompetencevurdering Litteratur og materialesamlinger På hvert fag udleveres en materialesamling. Materialesamlingernes mængde kan variere, men de indeholder alle forskelligt materiale, der supplerer den anvendte litteratur. Ud over materialesamlingen indgår der forskellig litteratur på hvert fag. Ud for hver fagbeskrivelse i kapitel 4 finder du oplysninger om, hvilken litteratur der benyttes på hvert enkelt fag. Fælles for al litteratur er dog, at du selv skal anskaffe det, og det ikke er inkluderet i studieafgiften ED-lovportal På de fleste juridiske fag, hvor der anvendes domme fra Grundejernes Domssamling, vil du modtage et studie-abonnement til ED-lovportalen, hvorfra du får adgang til de domme, som anvendes i undervisningen. I materialesamlingen finder du en domsoversigt, hvor det fremgår, hvilke domme der benyttes til undervisningen. Du afgør selv om du vil printe dem ud. På de fag hvor adgang til ED-lovportalen er inkluderet i prisen, vil kodeord og password til ED-lovportalen findes på fagets lukkede side på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside Supplerende kurser og fag For at alle får de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, udbyder Ejendomsforeningen Danmark nogle introducerende kurser og et supplerende fag. Disse er et tilbud til dig og kan give dig nogle nyttige værktøjer og viden, så du mindsker antallet af udfordringer undervejs Grundkursus: Lejeret I og II Er en mulighed for dig, som ikke har beskæftiget dig med eller som mangler et grundlæggende kendskab til boliglejemål. Kurset er et efteruddannelseskursus og udbydes en gang om året. 8

9 Omkostningsbestemt leje for nybegyndere Er et tilbud til dig, som ikke kender til principperne inden for omkostningsbestemt leje. Vi gør opmærksom på, at begge overstående kurser afvikles som åbne efteruddannelseskurser, og de er ikke tilrettelagt til direkte at understøtte undervisningen på uddannelsen. De er derimod et tilbud til alle Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer, der kunne have et behov for efteruddannelse Grundlæggende regnskab og bogføring Faget er et suppleringsfag, der er særligt tilrettelagt til studerende på EA-uddannelsen. Hensigten med det er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden, så de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendoms- og skatteregnskab Introduktion til Excel Eksamen og det meste af undervisningen på fagene Ejendoms- og skatteregnskab samt Ejendomsinvestering og finansiering foregår i Excel. Fagene forudsætter derfor et grundlæggende kendskab til funktionerne i Excel. For studerende der ikke har dette kendskab, bliver der cirka en uge før undervisningen begynder på fagene gennemført et en kort introduktion til Excel i København. Introduktionen er gratis, men tilmelding er nødvendig Introduktion til andelsboliger Undervisningen på faget Andelsbolig og ejerforeninger er tilrettelagt ud fra, at de studerende har en forståelse af lovgivningsområdet inden for foreningsret og i særdeleshed andelsboliger. Hvis du derfor ikke arbejder med andelsboliger til daglig eller er i tvivl om, hvorvidt dit kendskab et tilstrækkeligt, anbefaler sekretariatet, at de studerende deltager på Introduktionen til andelsboliger. Introduktionen bliver gennemført cirka en uge før undervisningen begynder i København. Introduktionen er gratis, men tilmelding er nødvendig Ferie Der er ingen undervisning, når der er vinterferie, efterårsferie og påskeferie. Ligesom der ikke afholdes undervisning på helligdage. Det fremgår af hjemmesiden og i det aktuelle kursuskatalog, hvornår de pågældende ferier afholdes. Derudover er der enkelte fag, hvor der er enkelte dage, hvor der ikke undervises i København. Tjek der altid, hvilke dage undervisningen foregår i den udleverede undervisningsplan. 9

10 3. Praktiske forhold 3.1. Informationer fra Ejendomsforeningen Danmark til de studerende Meddelelser fra Ejendomsforeningen Danmark distribueres via den mailadresse, der angives ved tilmelding til faget eller via fagets egen side på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Når en meddelelse er distribueret via en af overstående kanaler, betragtes den således som kendt af samtlige studerende. Det er altså dit ansvar løbende at holde dig opdateret med indholdet på de nævnte informationskanaler. Al kommunikation foregår til den mail- og postadresse, der er angivet ved tilmelding til faget. Det betyder, at de fleste studerende modtager undervisningsmateriale, breve herunder eksamensresultater og diverse administrative informationer til deres arbejdsmail- og -postadresse. Ønsker du i stedet for at modtage disse informationer på en privat mail- og postadresse, skal disse informationer oplyses til Ejendomsforeningen Danmark, når du tilmelder dig. Ændringer af dine kontaktoplysninger skal ske inden semesterstart. Ønsker du at ændre dine kontaktoplysninger under et semester, skal du orientere sekretariatet herom hurtigst muligt. Ligesom du selv skal oplyse ændringerne til dine undervisere. Vær opmærksom på, at Ejendomsforeningen Danmark ikke kan garantere, at adresseændringer foretaget efter semesterstart bliver registeret korrekt i alle afdelinger af sekretariatet. Det er kun muligt at registrere én mail og én postadresse hos Ejendomsforeningen Danmark Studie-ID Alle studerende på uddannelsen får tildelt et studie-id. Dit Studie-ID vil fremgå af velkomstmailen, som du modtager cirka en uge før studiestart. Du skal bruge dit studie-id til eksamen, og når du skal tilmelde dig nye fag. Dit studie-id er personligt, og er alene tilknyttet EA-uddannelsen. Studie-ID et er således ikke tilknyttet din arbejdsplads Ejendomsadministratoruddannelsens hjemmeside Alle fag har deres egen lukkede side på Fagets opgavesamling vil være tilgængelig fra første undervisningsdag. Derudover vil aktuelle informationer vedrørende faget og eventuel supplerende litteratur blive slået op på siden. Du logger ind på hjemmesiden med den mail, du har registeret hos Ejendomsforeningen Danmark og det personlige kodeord, du selv har valgt Studiemiljø Studerende på ejendomsadministratoruddannelsen har mange forskellige erfaringer og kompetencer både uddannelsesmæssigt og erhvervserfaringsmæssigt. Det giver en god dynamik på holdene, og problemstillingerne bliver derfor også belyst fra mange forskellige perspektiver. I forbindelse med første undervisningsgang vil du på fagets lukkede side finde en deltagerliste over dine medstuderende. På listen fremgår navn og i hvilken virksomhed, den pågældende studerende er ansat. Ejendomsforeningen Danmark oplyser ikke yderligere kontaktoplysninger på studerende. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer derfor de studerende til selv at oprette en kontaktliste/telefonkæde på holdet og ser positivt på oprettelsen af uformelle studiegrupper. De studerende er i høj grad selv med til at skabe rammerne for et godt undervisningsforløb. Ejendomsforeningen Danmark forventer derfor, at de studerende møder til tiden, at besvarelse af telefonopkald sker i pauserne, og at mobiltelefonen i øvrigt er på lydløs Fremmøde Der er kun mødepligt på faget Indledende ejendomsadministration. Der er således ikke mødepligt på uddannelsens øvrige fag og eventuelt fravær er et mellemværende mellem dig og din arbejdsgiver. Du tilrettelægger altså selv, hvor meget af undervisningen du ønsker at følge inden eksamen, og du behøver derfor ikke at kontakte sekretariatet, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen. 10

11 Hvis du er fraværende, og der bliver udleveret supplerende materiale i undervisningen, er det dog dit eget ansvar, at du modtager det. Du kan ikke regne med, at alt supplerende materiale fra eksempelvis eksterne undervisere bliver uploaded til hjemmesiden. Det vil derfor være en god ide at få en medstuderende til at tage et ekstra eksemplar til dig, hvis du er fraværende Kursusbevis Hvis du ikke ønsker at afslutte faget med eksamen, kan du få udstedt et kursusbevis som bevis på, at du har fulgt undervisningen. Følger du undervisningen i København, har du ret til at få et kursusbevis, hvis du har deltaget i 80 procent af undervisningen og ligeledes har afleveret og fået godkendt to ud af tre opgavesæt. Af hensyn til registrering af fremmøde vil det blive noteret ved hver undervisnings start, hvem der er til stede i København. Følger du undervisningen i Randers, har du ret til at få et kursusbevis, hvis du har afleveret og fået godkendt to ud af tre opgavesæt. På holdene i Randers er der ikke fraværsregistrering. Et kursusbevis erstatter ikke eksamensbeviset, og hvis du følger uddannelsen med henblik på at opnå titlen EA, skal du bestå alle eksamener på de fag, du følger. Du kan læse mere om eksamensbestemmelserne i kapitel 7. Hvis faget afsluttes med en eksamen, udstedes der kun kursusbeviser til studerende, som enten ikke deltager, eller som dumper eksamen. Du kan dermed ikke både få et eksamensbevis og kursusbevis. Mod et gebyr på 500 kroner kan du få tilsendt et erstatningsbevis, hvis du mister dit kursusbevis/eksamensbevis. Hvis du opfylder betingelserne for at få udstedt et kursusbevis skal du selv kontakte sekretariatet og bede om at få det tilsendt. Kursusbeviserne bliver sendt til de pågældende studerende i forbindelse med, at eksamensbeviserne bliver udarbejdet. Du vil således først modtage dit kursusbevis, når eksamensresultaterne foreligger Forplejning På alle fag som begynder kl. 8.30, 9.00 eller kl serveres der morgenbrød, frugt, kaffe, the og vand, men ikke frokost. Kun hvis undervisningen er planlagt til at fortsætte efter kl , vil der også blive serveret en sandwich til frokost. Strækker undervisningen sig til ud på eftermiddagen, vil der også blive serveret en eftermiddagskage Hotelophold Overnatning er ikke inkluderet i studieafgiften. Den studerende skal selv sørge for organisering af overnatning, og udgifter forbundet hermed afholdes af den studerende. Dette gælder også for studerende, som følger undervisningen i Randers og i forbindelse med eksamensafvikling Transport, parkering og cykelparkering Den studerende står selv for transport til kursusstedet. Ejendomsforeningen Danmark er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger forårsaget af ændringer af undervisningsdag eller eksamensdato. Ejendomsforeningen Danmark stiller ikke parkeringspladser til rådighed, og parkeringsafgifter i forbindelse med undervisningen afholdes af den studerende. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer de studerende, der cykler til undervisningen om, at parkere deres cykler så de ikke er til gene for andre. Det betyder, at vi frabeder os parkering af cykler foran facaden på ejendommen og dets naboer. Der henvises til de af kommunen anviste cykelstativer på Jarmers Plads og Nørre Voldgade. Ulovlig parkerede cykler kan fjernes uden ansvar Dimission Der arrangeres en dimissionsreception for færdiguddannede EA ere en gang om året, typisk i slutningen af september eller i begyndelsen af oktober. Studerende der afslutter, uddannelsen i forårssemesteret, får overrakt det samlede eksamensbevis ved dimissionen. Studerende, der ikke har mulighed for at deltage får tilsendt det samlede eksamensbevis i 11

12 forbindelse med afviklingen af receptionen. Studerende, der afslutter uddannelsen i efteråret, modtager det samlede eksamensbevis, når der er foretaget censur på det sidste fag Adgang til Ejendomsforeningen Danmarks trådløse netværk Find netværket EFDK-Guest-Access i netværkslisten på din pc og forbind til netværket. Når der er oprettet forbindelse til netværket, skal din brugeradgang godkendes. Det sker ved, at du åbner en browser (fx Internet Explorer eller Safari). Når browseren er åbnet, fremtoner en meddelelse om certifikatfejl, hvor der er flere valgmuligheder. Her skal du vælge: Continue to this website (not recommended): Herefter følger en ny side, hvor du nederst skal indtaste User Name og Password for at få internetadgang. Klik på Submit, og du får nu adgang til internettet med som startside. User name og password oplyses i receptionen på 4. sal. Følger du undervisningen i Randers, henvises der til deres anvisninger. 12

13 Obligatoriske fag 4. Fagbeskrivelser 4.1. Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange To hele dage og en halv dag Fremmøde Der er mødepligt Opgaver Ingen Eksamen Ingen ECTS-point 0 Litteratur Materialesamling, udleveres den første undervisningsgang Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA00 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange To hele dage og en halv dag Fremmøde Der er mødepligt Opgaver Ingen Eksamen Ingen ECTS-point 0 Litteratur Materialesamling, udleveres den første undervisningsgang Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse: EA00F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 13

14 Obligatoriske fag Administration af boligudlejningsejendomme Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange 17 halve hverdage (otte halve dage i efteråret, ni halve dage i foråret) Opgaver Fire afleveringsopgaver Eksamen Afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i foråret ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Boliglejemål, 2010 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA01 Kursusbevis Se afsnit 3.6. Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Otte hele dage (fire hele dage i efteråret og fire hele dage i foråret) Opgaver Fire afleveringsopgaver Eksamen Afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i foråret ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Boliglejemål, 2010 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA01F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 14

15 Obligatoriske fag Ejendoms- og skatteregnskab Undervisning i København Undervisningsstart Forår Undervisningsgange 15 halve hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Ejendomsregnskab, 2. udg Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA03 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Fem hele hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Ejendomsregnskab, 2. udg Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA03F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 15

16 Valgfag 4.2. Valgfag Andelsbolig- og ejerforeninger Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Ni halve hverdage Opgaver To afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Peter Andreasen: Ejerlejligheder i praksis. Nyt Juridisk Forlag 1997 Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentar, 4. udgave, 2012, Thomson Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA04 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Fire hele hverdage Opgaver To afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Peter Andreasen: Ejerlejligheder i praksis. Nyt Juridisk Forlag 1997 Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentar, 4. udgave, 2012, Thomson Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA04F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 16

17 Valgfag Ejendomsinvesteringer og finansiering Undervisning i København Undervisningsstart Undervisningsgange Opgaver Eksamen ECTS-point 5 Efterår Ni halve hverdage Tre afleveringsopgaver Fire timers skriftlig eksamen Litteratur Ove Hedegaard og Michael Hedegaard: Strategisk investering og finansiering, 3. udg. 2011, Jurist- og Økonomforbundets forlag Tilmelding Holdbetegnelse Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding EA07 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Undervisningsgange Opgaver Eksamen ECTS-point 5 Efterår Fire hele hverdage Tre afleveringsopgaver Fire timers skriftlig eksamen Litteratur Ove Hedegaard og Michael Hedegaard: Strategisk investering og finansiering, 3. udg. 2011, Jurist- og Økonomforbundets forlag Tilmelding Holdbetegnelse Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding EA07F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 17

18 Valgfag Erhvervslejeret Undervisning i København Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Ni halve hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Erhvervslejeret, 2013 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA06 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Tre hele hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Erhvervslejeret, 2013 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA06F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 18

19 5. Undervisning og forberedelse Undervisningen på hvert fag tilrettelægges af underviserne. Hvis de har andre præferencer for, hvordan undervisning og opgaveafleveringer skal håndteres, er det altid deres instruktioner, der gælder Undervisningsform På ejendomsadministratoruddannelsen foregår undervisningen som klasseundervisning. Så vidt det er muligt, sigtes der mod, at de studerende inddrages i form af gruppearbejde og caseøvelser. Dermed afveksles den faglige og teoretiske orientering og fordybelse med praktisk opgaveløsning, erfaringsudveksling og dialog Forberedelse Det anbefales, at du som studerende læser, det opgivne pensum, også selvom du mener, at du kender pensum, da det forudsættes, at de studerende har forberedt sig og sat sig ind i emnerne, der bliver gennemgået til undervisningen. Undervisningstiden stiller krav til en selvstændig tilegnelse af pensum. Du bør derfor påregne en forberedelsestid svarende minimum til det antal undervisningslektioner, der er angivet ud fra faget Opgaver Antallet af opgaver afhænger af, hvilket fag du følger. Opgaverne er et supplement til undervisningen, og det er frivilligt, hvorvidt du ønsker at benytte dig af tilbuddet. Du skal være opmærksom på, at antallet af godkendte opgaver sammenholdt med din fremmødeprocent afgør, hvorvidt der kan udstedes et kursusbevis, efter faget er afsluttet. For mere information om kursusbeviser se afsnit 3.6. Antallet af afleverede og godkendte opgaver har ingen indflydelse på, hvorvidt du kan gå til eksamen. Du finder opgavesamlingen til dine fag på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside efter den første undervisningsdag Besvarelse af opgaverne Besvarelse af opgaverne skal ske i form af individuelle besvarelser fra hver enkelt studerende. Der kan ikke aflægges gruppebesvarelser/fællesbesvarelser eller lignende Formalia Når der afleveres opgaver, skal opgavebesvarelsen indeholde nedenstående sidehoved øverst på siderne. Holdnummer EA02 Navn Anders Andersen Afleveringssæt nr. 1 Side 22 af 31 Hvis oplysninger i sidehovedet helt eller delvist mangler, kan du ikke påregne, at opgaverne bliver rettet og returneret. Under fagbeskrivelsen på de enkelte fag kan du se, hvilken holdbetegnelse/holdnummer fagene har. Se kapitel 4. I opgavebesvarelsen skal der desuden være en venstre margin på mindst 6 cm, hvor der kan tilføjes kommentarer til opgaven. Skrifttypen skal være minimum skriftstørrelse 11. Hvis dine undervisere har anført andre formalia, er det altid deres instruktioner, der er gældende. 19

20 Aflevering af opgaver Personlig aflevering Hvis der er afleveringsfrist en dag, hvor der er undervisning, skal du have et udprintet eksemplar med hjemmefra og aflevere til den interne underviser, senest når undervisningen den pågældende dag slutter. Det er ikke muligt at printe opgaven ud hos sekretariatet eller i Randers Elektronisk aflevering Alle andre opgaver, hvor der er afleveringsfrist på dage, hvor der ikke er planlagt undervisning, afleveres elektronisk, med mindre andet er aftalt med underviseren, til mailadressen: dk. Bemærk, at på faget Ejendoms- og skatteregnskab afleveres alle opgaver til mailadressen: Det er altid det afleveringstidspunkt, der er angivet i opgavesamlingen der gælder. Der kan ikke dispenseres fra afleveringsfristerne. I emnefeltet angiver du, hvilket fag opgaven tilhører, samt dit navn. Husk, at det skal fremgå tydeligt i emnefeltet hvorvidt du følger faget i Randers eller i København. EKSEMPEL: Randers Eventuel tekst i selve mailen bliver ikke læst. Alle oplysninger skal derfor anføres i emnefeltet. Når du har sendt din opgave, modtager du et autosvar, der bekræfter, at opgaven er registeret af Ejendomsforeningen Danmark. Modtager du ikke et autosvar, eller sender du opgaven til en anden mailadresse, er opgaven ikke afleveret og vil ikke blive bedømt. Hvis du mener, at du har sendt opgaven og ikke modtager et autosvar, bør du kontakte Ejendomsforeningen Danmark. Du finder kontaktoplysninger i kapitel 8. Hvis der følger bilag med opgaven, skal bilagene samles i én fil. Du bør tilstræbe at samle opgaven, inkl. bilag som én samlet fil. Alternativt kan du aflevere din opgave som to filer: En fil til opgaven og en fil hvori alle bilagene er samlet. De ovenfor beskrevne formalia skal også fremgå tydeligt på bilagene Aflysning af undervisning Det tilstræbes, at der så vidt muligt i god tid gives besked om eventuelle aflysninger og placering af erstatningstimer. Disse oplysninger videreformidles til de studerende via den mailadresse, der opgives ved tilmeldingen. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke denne mail inden undervisningen. Oplysninger om aflysning vil ligeledes blive lagt op på fagets lukkede side på hjemmesiden. Det er derfor også vigtigt, at du husker at kigge her, inden du tager af sted til undervisning Evaluering Der afvikles slutevalueringer på samtlige fag på EA-uddannelsen, efterhånden som fagene afsluttes henover semestret. Evalueringerne omhandler såvel generelle som mere specifikke spørgsmål om forholdene på det pågældende fag. Evalueringerne er anonyme. Resultatet vurderes af den fagansvarlige og udviklingskonsulenten Klage over undervisningen Er der uregelmæssigheder i undervisningen, eller vurderer du, at der er mangler af faglig eller pædagogisk art, er det vigtigt, at du reagerer tidligt. 20

21 Årsagerne kan være forskellige. Ikke alle lærebøger er lige pædagogiske, og ikke alle fag er lige nemme at sætte sig ind i. Det er klart, at ansvaret for en tilfredsstillende undervisning påhviler såvel underviser som de studerende. Underviserne er selvfølgelig interesserede i, at undervisningen bliver så spændende som muligt. Hvis holdet for eksempel virker uinteresseret og uforberedt, kan dette være en umulig opgave. Underviserne har forskellige undervisningsmetoder, og desuden er det første kriterium for udvælgelsen af undervisere på en videregående uddannelse, at de skal være fagligt kompetente. Alligevel kan der være situationer, hvor det er rimeligt, at de studerende klager. Da er det vigtigt ikke at være for sent ude og at følge nedenstående procedure. Det første du skal gøre, er altid at diskutere situationen med dine medstuderende. Måske viser det sig, at også andre på holdet har opfattet lignede problemer. Det er vigtigt, at I hurtigt får diskuteret situationen med den pågældende underviser. Sådan en diskussion kan gøre underviseren opmærksom på fejl eller mangler i undervisningen, som han/hun simpelthen ikke har været opmærksom på eller haft mulighed for selv at opdage. Underviserne på ejendomsadministratoruddannelsen er ikke uddannede undervisere, og de har normalt ikke undervisning som deres hovederhverv. Underviserne har derfor brug for de studerendes konstruktive kritik, så undervisningen ved fælles hjælp kan blive bedre for alle. Vær ikke bange for underviserens reaktion på kritikken. Underviserne er klar over, at de skal tage de studerendes kritik til sig, da det vigtigste ved undervisningssituationen er, at de får formidlet den nødvendige viden til de studerende. Skulle en underviser mod forventning ikke håndtere kritikken som tilsigtet, kan der selvfølgelig klages til sekretariatet. Klagen skal være skriftlig. Den skal forklare og uddybe de forhold i undervisningen, som er utilfredsstillende. På baggrund af klagen og en samtale med underviseren træffer sekretariatet beslutning om konsekvenserne af klagen. Sekretariatets afgørelse er endelig Tilrettelæggelse af undervisning og tilmelding Ejendomsforeningen Danmark tilrettelægger undervisningen et semester ad gangen. Du vil kunne orientere dig om næste semesters undervisning fra midten af maj og midten af november i forbindelse med, at kursuskataloget udkommer. Tilmelding til efterårets fag kan foretages fra midten af maj. Tilmelding til forårets fag kan foretages fra midten af november. Det er først muligt at tilmelde sig næste semesters fag, når de fremgår som en vare, der kan købes i shoppen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Kan du ikke finde de nye fag, betyder det derfor, at der ikke er åbnet for tilmeldingen endnu. Tilmelding til hvert fag skal ske gennem Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Hvis du allerede er studerende på uddannelsen, bedes du oplyse dit studie-id ved tilmelding til hvert fag, således at din tilmelding bliver registeret korrekt. 21

22 6. Meritoverførsel Der er efter en konkret vurdering i visse situationer mulighed for at få fritagelse (meritoverførsel) for fag på ejendomsadministratoruddannelsen, hvis tilsvarende fag er taget på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Der skal være aflagt prøve i det/de pågældende fag ved anden højere læreanstalt. Faget skal svare til ejendomsadministratoruddannelsens fag med hensyn til pensum, antallet af undervisningstimer og eksamensform. Der gives kun meritoverførsel for hele fag og ikke dele af et fag. Der kan ikke opnås meritoverførsel på baggrund af erhvervserfaring Ansøgning om merit Hvis du ud fra fagbeskrivelsen og pensumlisten på et fag på ejendomsadministratoruddannelsen vurderer, at du har mulighed for meritoverførsel, kan du søge meritoverførsel hos sekretariatet. Ved hvert enkelt fag, som søges meritoverført, skal din ansøgning indeholde følgende: Fagbeskrivelse (dvs. fagets formål og centrale problemstillinger) Oversigt over fagenes undervisningsmæssige omfang (antal undervisningstimer samt arbejdstimer) Læseplan med pensumliste Evt. beskrivelse af større skriftlige opgaver Bevis for beståede eksamener og Beskrivelse af beståelseskriterier. Ved ansøgning om meritoverførsel bliver der foretaget en individuel vurdering. Jo mere fyldestgørende dokumentationen er, jo hurtigere kan sekretariatet behandle din ansøgning. Sekretariatets afgørelse er endelig. 22

23 7. Eksamensbestemmelser Når du tilmelder dig et fag, er du, hvis faget afsluttes med en eksamen, automatisk tilmeldt fagets eksamen. Ønsker du ikke at afslutte faget med en eksamen, skal du senest 14 dage før eksamensdagen afmelde dig. Du finder afmeldingsblanketten på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Du skal selv medbringe en computer til eksamen, ligesom det alene de studerendes ansvar, at udstyret fungerer korrekt Beståelseskrav Fra 1. september 2007 skal alle studerende bedømmes individuelt efter 7-trinsskalen ved alle eksamener og prøver. Karakterskalaen indeholder syv karakterer: 12, 10, 7, 4, 02, 00, er beståelsesgrænsen. Karaktererne 12, 10, 7, 4 og 02 er beståede karakterer og de øvrige (00 og -3) er således ikke-beståede karakterer. De syv karakterer defineres i nedenstående tabel: Præstation Opfyldelse Mangler 12 Gives for den fremragende præstation, 10 Gives for den fortrinlige præstation, 7 Gives for den gode præstation, 4 Gives for den jævne præstation, 2 Gives for den tilstrækkelige præstation, 0 Gives for den utilstrækkelige præstation, -3 Gives for den helt uacceptable præstation. der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål der demonstrerer opfyldelse af fagets mål der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. med nogle mindre væsentlige mangler. med en del mangler. med adskillige væsentlige mangler. Tabellen skal læses vandret, 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler Bedømmelse efter den nye skala Ifølge karakterbekendtgørelsen skal eksaminander bedømmes på baggrund af i hvor høj grad, eksaminandens præstation demonstrerer opfyldelse af fagets mål. Det er et krav, at den enkelte eksamen skal være bestået, hvilket vil sige være bedømt til karakteren 02 eller derover Hjælpemidler Som udgangspunkt er det tilladt at medbringe og anvende alle skriftelige og elektroniske hjælpemidler. De konkrete retningslinjer for hver eksamen og brug af PC under eksamen bliver uploaded på fagets lukkede side på hjemmesiden, cirka ti dage før eksamen bliver afholdt Eksamensformer Alle eksamener på ejendomsadministratoruddannelsen består af en fire timers skriftlig eksamen på computer. Du skal selv medbringe en computer til dine eksamener på ejendomsadministratoruddannelsen. Eksamensopgaven kan kun afleveres på et USB-stick, som udleveres til den studerende på eksamensdagen. Bemærk, at det alene er den studerendes ansvar at sikre, at opgaven bliver lagret korrekt på USB-sticket. Afleveres et tomt USB-stick, betegnes eksamensopgaven som ikke afleveret, og eksamen er ikke bestået. Der er ikke mulighed for at aflevere eksamensopgaver i udprintet eksemplar. 23

24 7.5. Eksamenssnyd Det betragtes som snyd, hvis du under eksamen uretmæssigt skaffer dig selv eller andre eksaminander hjælp, taler eller anvender mobiltelefoner, Bluetooth e.l. samt udgiver en andens arbejde for dit eget. Såfremt det afsløres, at en studerende har snydt eller forsøgt at snyde ved eksamen, vil den studerende straks blive bortvist. Efter bortvisningen vil der blive taget stilling til yderligere konsekvenser Re-eksamen Der afvikles ikke syge-eksamen på ejendomsadministratoruddannelsen. Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har ret til, mod et gebyr på 400 kroner, at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget. Fravær ved eksamen forårsaget af sygdom vil ikke tælle som et eksamensforsøg. Hvis en eksamen ikke er bestået, har du også ret til at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget mod et gebyr på 400 kroner. Studerende bliver ikke automatisk tilmeldt re-eksamen. Det er den studerendes eget ansvar at holde sig orienteret om, hvornår den næste ordinære eksamen afvikles igen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside og efterfølgende at orientere sekretariatet om, at man ønsker at tage eksamen igen. Beståede eksamener kan ikke tages om, medmindre den studerende tilmelder sig faget på ny og betaler den fulde studieafgift Udeblivelse fra eksamen Udebliver du fra eksamen uden at framelde dig inden afmeldingsfristen, tæller dette som et eksamensforsøg Eksamensforsøg Du har tre eksamensforsøg. Ejendomsforeningen Danmark kan tillade yderligere eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Ansøgninger herom skal indsendes til sekretariatet Eksamenstid og sted Ejendomsforeningen Danmark planlægger eksamener et semester ad gangen. Den endelige eksamensdato bliver offentliggjort senest seks uger, før den finder sted Eksamensresultatet Der vil som udgangspunkt gå cirka fire-seks uger fra eksamensafholdelsen, til karakteren bliver bekendtgjort. Datoen vil, når den er kendt i sekretariatet, fremgå på hjemmesiden under fagets side. Eksamensresultatet bliver sendt til den enkelte studerende pr. brev. Resultatet oplyses ikke pr. telefon ved henvendelse til Ejendomsforeningen Danmark. Det sker alene for at sikre, at der ikke oplyses forkerte karakterer, som måske senere kan have uheldige følger for det videre studium Klage over eksamen Hvis du efter en eksamen mener, at bedømmelsen ikke har været korrekt, eller at du af anden grund ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse, har du ret til at klage over bedømmelsen. Det første, du skal gøre, er at henvende dig til underviseren for at få en uddybende begrundelse for bedømmelsen. Begrundelsen udarbejdes af censor og af underviseren. Hvis du ikke er enig i begrundelsen, kan du klage til sekretariatet. Se kapitel 8 for kontaktinformation. Klagen skal være skriftlig og være Ejendomsforeningen Danmark i hænde senest fire uger efter modtagelsen af eksamensresultatet. Klagen skal forklare og uddybe de forhold i begrundelsen, som du er uforstående over for. Klagen behandles af en tredje uvildig person udpeget af sekretariatet. Afgørelsen er endelig. 24

25 7.10. Eksamensbevis Der udstedes et eksamensbevis efter hver bestået eksamen. For at få et samlet eksamensbevis for hele uddannelsen og dermed være færdiguddannet ejendomsadministrator (EA), skal man have afsluttet og bestået eksamen i de tre obligatoriske fag og minimum to valgfag. Mod et gebyr på 500 kroner kan du få tilsendt et erstatningsbevis, hvis du mister dit eksamensbevis. Se desuden afsnit 3.9. for flere oplysninger om dimission og det samlede eksamensbevis. 25

26 8. Vejledning og kontakt Ejendomsadministratoruddannelsen tilrettelægges og administreres af forskellige instanser. Nedenfor bliver det derfor gennemgået, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvordan du kan komme i kontakt med dem Sekretariatet Sekretariatet varetager den praktiske tilrettelæggelse og administration af uddannelsen, for eksempel tilmelding, opgaveaflevering og eksamensframelding. Har du praktiske spørgsmål, skal du derfor kontakte sekretariatet. Du kan kontakte sekretariatet her: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Tlf.: Vejledning Du kan kontakte sekretariatet mandag-torsdag fra kl på telefon eller via Fagansvarlige Har du spørgsmål vedrørende indholdet på et fag, er det den fagansvarlige på det pågældende fag, du skal kontakte. Den fagsansvarlige på de juridiske fag er juridisk direktør Lars Brondt og på de økonomiske fag er det cheføkonom Morten Marott Larsen. Du kan kontakte dem på følgende adresse: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Tlf.:

27 Stikordsregister A Adgangskrav 8 Administration af boligudlejningsejendomme 14 adresseændring 10 Aflysning 20 Andelsbolig- og ejerforeninger 16 B Beståelseskrav 23 C Cykelparkering 11 D Dimission 11 E ED-lovportal 8 Ejendomsinvesteringer og finansiering 17 Ejendoms- og skatteregnskab 15 Eksamensbestemmelser 23 Eksamensbevis 25 Eksamensformer 23 Eksamensforsøg 24 Eksamensresultatet 24 Eksamenssnyd 24 Erhvervslejeret 18 Evaluering 20 F Fagansvarlige 26 Fagbeskrivelser 13 Fag, obligatoriske 7 Fag, supplerende 7 Fag, valgfag 7 Ferie 9 Forberedelse 19 Forplejning 11 Fremmøde 10 G Grundkursus: Lejeret I og II 8 Grundlæggende regnskab og bogføring 9 H Hjemmeside 10 Hjælpemidler 23 Hotelophold 11 I Indledende ejendomsadministration 13 Introduktion til andelsboliger 9 Introduktion til Excel 9 K Klage over eksamen 24 Klage over undervisning 20 Kursusbevis 11 L Litteratur 8 Læringsmål 6 M Materialesamling 8 Meritoverførsel 22 N Netværk 12 O Omkostningsbestemt leje for nybegyndere 9 Opgaver 19 P Parkering 11 Praktiske forhold 10 R Re-eksamen 24 S Studie-ID 10 Studiemiljø 10 T Tilmeldingsfrist 8 Tilrettelæggelse 21 Transport 11 Trådløst netværk 12 U Uddannelsens struktur 7 Udeblivelse fra eksamen 24 Undervisningsform 19 V Vejledning 26 27

28 Nørre Voldgade København K Tlf.:

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge

Prøve- og eksamensvejledning. Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Prøve- og eksamensvejledning Diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur for børn og unge Efteråret 2015 VIA University College Efter- og videreuddannelse www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012

KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 KANDIDATUDDANNELSEN I STATSKUNDSKAB 2012 STUDIEORDNINGEN IKRAFTTRÆDELSE 1. SEPTEMBER 2012 Indholdsfortegnelse 1. Præambel... 3 2. Uddannelsens formål og kompetenceprofil mv.... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet

Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet Indholdsfortegnelse cand.merc.aud.-studiet FORORD... 3 HVOR HENVENDER MAN SIG?... 4 KORT OVER HANDELSHØJSKOLEN... 5 OPTAGELSE... 6 UNDERVISNING... 7 OVERSIGT OVER FAGENE... 7 2-ÅRIGT STUDIEFORLØB FORDELING

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.80 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T

Studieordning. Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T D E T N A T U R - O G B I O V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning Fælles del for professionsbacheloruddannelserne ved SCIENCE Institut for

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen)

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) Version 2.70 af 26. januar 2015 Side 1 af 22 Studieordning for skibsføreruddannelsen Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser

Kapitel 1 Generelle uddannelsesbestemmelser Studieordning for HD Regnskab og Økonomistyring I henhold til 11 stk. 2-4 og 17, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 1098 af 19. september 2007 om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og 4, stk. 1-3, i bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner)

Studieordning. for. Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Studieordning for Seniorofficerseksamen som skibsfører. (Post Graduate Diploma as Master Mariner) Seniorofficerseksamen som maskinchef. (Post Graduate Diploma as Marine Chief Engineer) Seniorofficerseksamen

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2015 2016 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

Studieordning for Læreruddannelsen UCC

Studieordning for Læreruddannelsen UCC Studieordning for... 4 Studieordningens opbygning... 5 Fagene i læreruddannelsen... 6 Uddannelsens struktur... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2014 (Blaagaard/KDAS)... 8 Strukturmodel for vinteroptag 2015

Læs mere

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015

Eksamenshåndbog. HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning. Kursusåret 2014 2015 Eksamenshåndbog HF 2-årig HF Enkeltfag HF E-learning Kursusåret 2014 2015 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig

Læs mere

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013)

2013-2015. Studieordning for finansøkonom. Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordning for finansøkonom (AK) 2013-2015 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Revideret 25. juni 2013 Version 1.0 (instititiondel revideret 23. august 2013) Studieordningen gælder for

Læs mere

VUC Roskilde Kursisthåndbog

VUC Roskilde Kursisthåndbog VUC Roskilde Kursisthåndbog En guide til vigtig information 2014-2015 Hvornår har vi ferie? Kan jeg få befordringsgodtgørelse? Hvornår skal jeg op i skriftlig dansk? Kan jeg få forlænget tid til eksamen?

Læs mere

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom 2013-2015. Revideret 05. december 2013 Version 1.0. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 05. december 2013 Version 1.0 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness Valby

Velkommen. Cphbusiness Valby Velkommen Cphbusiness Valby 2013 Velkommen til Cphbusiness Valby Afdelingen har til huse i Hotel og Restaurantskolens bygninger på Vigerslev Allè 18, 2500 Valby. Afdelingen er på 1. sal fordelt på en A

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Studieordning 2015-2017

Studieordning 2015-2017 Studieordning 2015-2017 Markedsføringsøkonom Institutionsdel. Draft version, ændringer kan forekomme Academy Profession Degree Programme in Marketing Management Draft Version 0.9 Revideret 26. januar 2015

Læs mere

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3

FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 Indhold FORORD... 2 1.INDLEDNING... 3 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 3 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR... 3 2.2 STUDIEORDNINGENS INDHOLD... 3 3. UDDANNELSENS FÆLLESDEL... 4 3.1 UDDANNELSENS OVERORDNEDE

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2013-2017. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2013-2017 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 3. oktober 2013 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015

Studie- og ordensregler. Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 Studie- og ordensregler Handelsgymnasiet Silkeborg Business College 2014/2015 0 Indhold Studie- og ordensregler handelsgymnasiet Silkeborg... 1 1. Indledning... 1 2. Generelle ordensregler... 1 2.1 Ekskursioner

Læs mere

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING

STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING STUDIEORDNING FOR GRØNLANDSK AKADEMIUDDANNELSE (NI2) I ØKONOMI OG RESSOURCESTYRING Udarbejdet af Niuernermik Ilinniarfik, Nuuk August 2008 Side 1 af 42 sider INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 4 1. Indledning...

Læs mere

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Kandidatuddannelsen i Psykologi 2010-studieordningen Institut for Psykologi Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Uddannelsen giver ret til betegnelsen cand.psych. (candidatus/candidata

Læs mere

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G

Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Masteruddannelse i Informationsvidenskab og kulturformidling S T U D I E O R D N I N G Det Informationsvidenskabelige Akademi 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelseschef... 3 Formål og kompetenceprofil...

Læs mere