EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave"

Transkript

1 EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave

2 Indhold 1. Indledning Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA) Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem Læringsmål for uddannelsen Uddannelsens struktur og opbygning Undervisningen i København Undervisningen i Randers Tilmeldingsfrist Adgangskrav til EA-uddannelsen Litteratur og materialesamlinger ED-lovportal Supplerende kurser og fag Grundkursus: Lejeret I og II Omkostningsbestemt leje for nybegyndere Grundlæggende regnskab og bogføring Introduktion til Excel Introduktion til andelsboliger Ferie Praktiske forhold Informationer fra Ejendomsforeningen Danmark til de studerende Studie-ID Ejendomsadministratoruddannelsens hjemmeside Studiemiljø Fremmøde Kursusbevis Forplejning Hotelophold Transport, parkering og cykelparkering Dimission Adgang til Ejendomsforeningen Danmarks trådløse netværk Fagbeskrivelser Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms- og skatteregnskab Valgfag Andelsbolig- og ejerforeninger Ejendomsinvesteringer og finansiering Erhvervslejeret Undervisning og forberedelse Undervisningsform Forberedelse Opgaver Besvarelse af opgaverne Formalia Aflevering af opgaver Personlig aflevering Elektronisk aflevering Aflysning af undervisning Evaluering Klage over undervisningen Tilrettelæggelse af undervisning og tilmelding

3 6. Meritoverførsel Ansøgning om merit Eksamensbestemmelser Beståelseskrav Bedømmelse efter den nye skala Hjælpemidler Eksamensformer Eksamenssnyd Re-eksamen Udeblivelse fra eksamen Eksamensforsøg Eksamenstid og sted Eksamensresultatet Klage over eksamen Eksamensbevis Vejledning og kontakt Sekretariatet Vejledning Fagansvarlige Stikordsregister

4 1. Indledning Formålet med Ejendomsforeningen Danmarks studiehåndbog er at give dig en orientering om ejendomsadministratoruddannelsen. Studiehåndbogen giver dig svar på de fleste spørgsmål, der måtte dukke op i løbet af dit studieforløb. Studiehåndbogen indeholder beskrivelser af gældende regler og procedurer for studiet. Den giver dig samtidig et indtryk af de arbejdsforhold og arbejdsopgaver, du møder på uddannelsen samt forventninger til din arbejdsindsats og kravene til eksamen. Studiehåndbogen giver også en indsigt i de rettigheder, muligheder, pligter og det ansvar, du har som EAstuderende. Brug studiehåndbogen som opslagsværk det kan forebygge mange praktiske problemer og misforståelser. Ejendomsforeningen Danmark forudsætter, at du er bekendt med, hvad der står i denne studiehåndbog. Hvis du for eksempel overser en tidsfrist, er det ikke nogen undskyldning, at du ikke kendte den, hvis den står i denne studiehåndbog. Har du spørgsmål i forbindelse med denne håndbog eller til studiet i øvrigt, er du altid velkommen til at henvende dig til Ejendomsforeningen Danmark. Jo før du henvender dig, når du er i tvivl, jo større er muligheden for, at vi kan hjælpe dig, inden det er for sent. I kapitel 8 om vejledning og kontakt kan du læse mere om, hvor du henvender dig med forskellige typer spørgsmål. Der tages forbehold for ændringer, som er en følge af beslutninger truffet af Ejendomsforeningens Danmarks bestyrelse eller andre organer i Ejendomsforeningen Danmarks regi. God læselyst og rigtig god fornøjelse med din ejendomsadministratoruddannelse. Ejendomsforeningen Danmark Opdateret juli

5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA) EA-uddannelsen er en del af Akademiuddannelsen for Finansiel Rådgivning (AU) og er placeret som en del af de retningsbestemte valgfag på akademiuddannelsen. Uddannelsen er tilrettelagt for studerende, der har erhvervsmæssig fuldtidsbeskæftigelse. Derfor er uddannelsen tilrettelagt som et deltidsstudium. Uddannelsen består af tre obligatoriske fag og tre valgfag. De tre obligatoriske fag er: Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms- og skatteregnskab De tre valgfag er: Andelsboligforeninger og ejerforeninger Ejendomsinvesteringer og finansiering Erhvervslejeret For at gennemføre uddannelsen skal du have fulgt og bestået eksamen i de tre obligatoriske fag og mindst to af valgfagene. Ved at gennemføre EA-uddannelsen optjener du således 30 ECTS-point på akademiuddannelsen Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning udgør 60 ECTS-point fordelt på tre obligatoriske fag og en retningsbestemt valgfags del inden for fire uddannelsesretninger: Bank og realkredit, Ejendomsmægler, Revision og Ejendomsadministration. EA-uddannelsen er således den fjerde valgfrie uddannelsesretning og udgør tilsammen 30 ECTS-point. Du kan vælge, at gennemføre EA-uddannelsen særskilt fra Akademiuddannelsen, men du kan også vælge at gennemføre hele Akademiuddannelsen og fortsætte videre i uddannelsessystemet, hvis du gerne vil det. Struktur på akademiuddannelsen EA-uddannelsen indlemmet i AU Obligatoriske fag Valgfag Offentlig regi ED regi 5

6 Inden for det offentlige uddannelsessystem kan man enten uddanne sig i det ordinære eller det parallelle spor. Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det parallelle uddannelsessystem er målrettet voksne og skal gøre det muligt at uddanne og dygtiggøre sig gennem hele livet. Uddannelserne i det parallelle uddannelsessystem svarer til uddannelsesniveauet i det ordinære uddannelsessystem, men er i høj grad tilrettelagt som moduler. I figur 1 kan du se, hvor akademiuddannelsen er placeret i det offentlige uddannelsessystem Læringsmål for uddannelsen Formålet med uddannelsen er at gøre den studerende i stand til at forstå, varetage og håndtere de praksisnære problemstillinger, der knytter sig til ejendomsadministration. Den studerende skal opnå en forståelse af de problematikker og udfordringer, de møder i deres hverdag og samtidig blive i stand til at vurdere og vælge en konkret løsningsmodel. Viden og forståelse Den studerende vil øge sin viden og forståelse om ejendomsadministration, således at den studerende opnår et godt kendskab til de love, bekendtgørelser og vejledninger samt central administrativ praksis og retspraksis, der knytter sig til den daglige administration af ejendomme og derved være i stand til selvstændigt at varetage administrationen af forskellige typer af ejendomme. Færdigheder I praksis betyder det, at de studerende opnår færdigheder, der gør dem i stand til selvstændigt at anvende de forskellige regler og vejledninger mv., der relaterer sig til de forskellige typer af ejendomme samt varetage almindelige problemstillinger, der knytter sig til de faktorer, som indgår i undervisningen. Kompetencer Når den studerende har gennemført ejendomsadministratoruddannelsen, kan den studerende yde rådgivning og sagsbehandling vedrørende administration af private udlejningsejendomme, erhvervslejemål, og/ eller andelsbolig- og ejerforeninger. Figur 1 Ph.D Kandidat Master/MBA Bachelor, HA m. fl. Professionsbachelor Finansøkonom HD 2. del Diplom Akademiuddannelsen Ordinære uddannelsessystem Parallelle uddannelsessystem 6

7 2.2. Uddannelsens struktur og opbygning Der er ingen fast struktur på gennemførelsen af uddannelsen. Det betyder, at du selv tilrettelægger din uddannelse, og i hvilken rækkefølge du vælger at følge fagene. Tilmeldingen til fagene er derfor også baseret på enkeltfags tilmelding, og det er ikke muligt at tilmelde sig ejendomsadministratoruddannelsen som et samlet forløb. Sekretariatet anbefaler dog, at du begynder din uddannelse med det obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration. Har du ikke mulighed for at følge undervisningen på dette fag, anbefaler vi, at du begynder med Ejendoms- og skatteregnskab i foråret. EA-uddannelsen er normeret til at kunne gennemføres på to år. Du skal have gennemført uddannelsen inden for seks år. Det gælder, hvis du ønsker at gennemføre EA-uddannelsen. Men de seks år gælder også, hvis du gerne vil gennemføre den samlede akademiuddannelse. Figuren nedenfor afspejler sekretariatets anbefaling til i, hvilken rækkefølge fagene på studiet bør følges, hvis du vil opnå det fulde udbytte af fagenes samspil samtidig med, at du ønsker at gennemføre studiet på normeret tid. Forår Ejd.- og skatteregnskab Erhvervslejeret Efterår Ejd.inv. og finans. og/eller Grundl. bogføring og Andelsboligregnskab og ejerfor. Forår Adm. af bolig (Fortsat) Efterår Indledende ejd.adm. Adm. af bolig Ejd.inv. og finans. 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester Obligatorisk fag Valgfag Supplerende fag Alt afhængig af dit arbejdspres kan du tilpasse din gennemførelse af de to valgfag. Nedenfor kan du se, hvornår de enkelte fag typisk bliver udbudt. Figuren er vejledende, og der kan forekomme ændringer. Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Administration af boligudlejningsejendomme Ejendoms - og skatteregnskab Valgfag Fagets udbydes i efterårssemestret efterårssemestret forårssemestret Andelsbolig - og ejerforeninger efterårssemestret Ejendomsinvestering og finansiering forårssemestret Erhvervslejeret forårssemestret Supplerende fag Grundlæggende bogføring og regnskab efterårssemestret 7

8 Undervisningen i København Undervisningen i København er tilrettelagt som ugentlig klasseundervisning og bygger på afveksling mellem teorigennemgang inkl. eksempler og små opgaver samt selvstudium af det til faget hørende pensum Undervisningen i Randers Undervisningen i Randers er i højere grad tilrettelagt som et selvstudie. Undervisningen fungerer derfor mere som forelæsning, idet der inkluderes færre eksempler og små opgaver i undervisningen Tilmeldingsfrist Der er indført tilmeldingsfrist på EA-uddannelsen. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvornår tilmeldingsfristen udløber det pågældende semester. Hvert fag bliver oprettet på baggrund af antallet af tilmeldinger. Tilmeldingerne bliver registeret efter først til mølle princippet. Bliver faget overtegnet, oprettes der venteliste. Det vil fremgå af hjemmesiden, hvis der er få pladser tilbage på et fag, eller hvis der er venteliste. Er der ikke tilmeldinger nok, kan et fag blive aflyst. Vi opfordrer de studerende til at tilmelde sig de fag, de ønsker at følge i god tid for at undgå unødvendige aflysninger. Du vil få besked, umiddelbart efter tilmeldingsfristen er udløbet, hvis dit fag er aflyst Adgangskrav til EA-uddannelsen Du skal som minimum have gennemført en relevant erhvervsuddannelse for voksne eller en gymnasial uddannelse for at blive optaget på EA-uddannelsen. Derudover skal du have mindst to års erhvervserfaring, efter du har gennemført den adgangsgivende uddannelse. Erhvervserfaringen kan optjenes, mens du gennemfører uddannelsen. Der kan søges om dispensation fra overstående efter en individuel kompetencevurdering Litteratur og materialesamlinger På hvert fag udleveres en materialesamling. Materialesamlingernes mængde kan variere, men de indeholder alle forskelligt materiale, der supplerer den anvendte litteratur. Ud over materialesamlingen indgår der forskellig litteratur på hvert fag. Ud for hver fagbeskrivelse i kapitel 4 finder du oplysninger om, hvilken litteratur der benyttes på hvert enkelt fag. Fælles for al litteratur er dog, at du selv skal anskaffe det, og det ikke er inkluderet i studieafgiften ED-lovportal På de fleste juridiske fag, hvor der anvendes domme fra Grundejernes Domssamling, vil du modtage et studie-abonnement til ED-lovportalen, hvorfra du får adgang til de domme, som anvendes i undervisningen. I materialesamlingen finder du en domsoversigt, hvor det fremgår, hvilke domme der benyttes til undervisningen. Du afgør selv om du vil printe dem ud. På de fag hvor adgang til ED-lovportalen er inkluderet i prisen, vil kodeord og password til ED-lovportalen findes på fagets lukkede side på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside Supplerende kurser og fag For at alle får de bedste forudsætninger for at gennemføre uddannelsen, udbyder Ejendomsforeningen Danmark nogle introducerende kurser og et supplerende fag. Disse er et tilbud til dig og kan give dig nogle nyttige værktøjer og viden, så du mindsker antallet af udfordringer undervejs Grundkursus: Lejeret I og II Er en mulighed for dig, som ikke har beskæftiget dig med eller som mangler et grundlæggende kendskab til boliglejemål. Kurset er et efteruddannelseskursus og udbydes en gang om året. 8

9 Omkostningsbestemt leje for nybegyndere Er et tilbud til dig, som ikke kender til principperne inden for omkostningsbestemt leje. Vi gør opmærksom på, at begge overstående kurser afvikles som åbne efteruddannelseskurser, og de er ikke tilrettelagt til direkte at understøtte undervisningen på uddannelsen. De er derimod et tilbud til alle Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer, der kunne have et behov for efteruddannelse Grundlæggende regnskab og bogføring Faget er et suppleringsfag, der er særligt tilrettelagt til studerende på EA-uddannelsen. Hensigten med det er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden, så de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendoms- og skatteregnskab Introduktion til Excel Eksamen og det meste af undervisningen på fagene Ejendoms- og skatteregnskab samt Ejendomsinvestering og finansiering foregår i Excel. Fagene forudsætter derfor et grundlæggende kendskab til funktionerne i Excel. For studerende der ikke har dette kendskab, bliver der cirka en uge før undervisningen begynder på fagene gennemført et en kort introduktion til Excel i København. Introduktionen er gratis, men tilmelding er nødvendig Introduktion til andelsboliger Undervisningen på faget Andelsbolig og ejerforeninger er tilrettelagt ud fra, at de studerende har en forståelse af lovgivningsområdet inden for foreningsret og i særdeleshed andelsboliger. Hvis du derfor ikke arbejder med andelsboliger til daglig eller er i tvivl om, hvorvidt dit kendskab et tilstrækkeligt, anbefaler sekretariatet, at de studerende deltager på Introduktionen til andelsboliger. Introduktionen bliver gennemført cirka en uge før undervisningen begynder i København. Introduktionen er gratis, men tilmelding er nødvendig Ferie Der er ingen undervisning, når der er vinterferie, efterårsferie og påskeferie. Ligesom der ikke afholdes undervisning på helligdage. Det fremgår af hjemmesiden og i det aktuelle kursuskatalog, hvornår de pågældende ferier afholdes. Derudover er der enkelte fag, hvor der er enkelte dage, hvor der ikke undervises i København. Tjek der altid, hvilke dage undervisningen foregår i den udleverede undervisningsplan. 9

10 3. Praktiske forhold 3.1. Informationer fra Ejendomsforeningen Danmark til de studerende Meddelelser fra Ejendomsforeningen Danmark distribueres via den mailadresse, der angives ved tilmelding til faget eller via fagets egen side på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Når en meddelelse er distribueret via en af overstående kanaler, betragtes den således som kendt af samtlige studerende. Det er altså dit ansvar løbende at holde dig opdateret med indholdet på de nævnte informationskanaler. Al kommunikation foregår til den mail- og postadresse, der er angivet ved tilmelding til faget. Det betyder, at de fleste studerende modtager undervisningsmateriale, breve herunder eksamensresultater og diverse administrative informationer til deres arbejdsmail- og -postadresse. Ønsker du i stedet for at modtage disse informationer på en privat mail- og postadresse, skal disse informationer oplyses til Ejendomsforeningen Danmark, når du tilmelder dig. Ændringer af dine kontaktoplysninger skal ske inden semesterstart. Ønsker du at ændre dine kontaktoplysninger under et semester, skal du orientere sekretariatet herom hurtigst muligt. Ligesom du selv skal oplyse ændringerne til dine undervisere. Vær opmærksom på, at Ejendomsforeningen Danmark ikke kan garantere, at adresseændringer foretaget efter semesterstart bliver registeret korrekt i alle afdelinger af sekretariatet. Det er kun muligt at registrere én mail og én postadresse hos Ejendomsforeningen Danmark Studie-ID Alle studerende på uddannelsen får tildelt et studie-id. Dit Studie-ID vil fremgå af velkomstmailen, som du modtager cirka en uge før studiestart. Du skal bruge dit studie-id til eksamen, og når du skal tilmelde dig nye fag. Dit studie-id er personligt, og er alene tilknyttet EA-uddannelsen. Studie-ID et er således ikke tilknyttet din arbejdsplads Ejendomsadministratoruddannelsens hjemmeside Alle fag har deres egen lukkede side på Fagets opgavesamling vil være tilgængelig fra første undervisningsdag. Derudover vil aktuelle informationer vedrørende faget og eventuel supplerende litteratur blive slået op på siden. Du logger ind på hjemmesiden med den mail, du har registeret hos Ejendomsforeningen Danmark og det personlige kodeord, du selv har valgt Studiemiljø Studerende på ejendomsadministratoruddannelsen har mange forskellige erfaringer og kompetencer både uddannelsesmæssigt og erhvervserfaringsmæssigt. Det giver en god dynamik på holdene, og problemstillingerne bliver derfor også belyst fra mange forskellige perspektiver. I forbindelse med første undervisningsgang vil du på fagets lukkede side finde en deltagerliste over dine medstuderende. På listen fremgår navn og i hvilken virksomhed, den pågældende studerende er ansat. Ejendomsforeningen Danmark oplyser ikke yderligere kontaktoplysninger på studerende. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer derfor de studerende til selv at oprette en kontaktliste/telefonkæde på holdet og ser positivt på oprettelsen af uformelle studiegrupper. De studerende er i høj grad selv med til at skabe rammerne for et godt undervisningsforløb. Ejendomsforeningen Danmark forventer derfor, at de studerende møder til tiden, at besvarelse af telefonopkald sker i pauserne, og at mobiltelefonen i øvrigt er på lydløs Fremmøde Der er kun mødepligt på faget Indledende ejendomsadministration. Der er således ikke mødepligt på uddannelsens øvrige fag og eventuelt fravær er et mellemværende mellem dig og din arbejdsgiver. Du tilrettelægger altså selv, hvor meget af undervisningen du ønsker at følge inden eksamen, og du behøver derfor ikke at kontakte sekretariatet, hvis du er forhindret i at deltage i undervisningen. 10

11 Hvis du er fraværende, og der bliver udleveret supplerende materiale i undervisningen, er det dog dit eget ansvar, at du modtager det. Du kan ikke regne med, at alt supplerende materiale fra eksempelvis eksterne undervisere bliver uploaded til hjemmesiden. Det vil derfor være en god ide at få en medstuderende til at tage et ekstra eksemplar til dig, hvis du er fraværende Kursusbevis Hvis du ikke ønsker at afslutte faget med eksamen, kan du få udstedt et kursusbevis som bevis på, at du har fulgt undervisningen. Følger du undervisningen i København, har du ret til at få et kursusbevis, hvis du har deltaget i 80 procent af undervisningen og ligeledes har afleveret og fået godkendt to ud af tre opgavesæt. Af hensyn til registrering af fremmøde vil det blive noteret ved hver undervisnings start, hvem der er til stede i København. Følger du undervisningen i Randers, har du ret til at få et kursusbevis, hvis du har afleveret og fået godkendt to ud af tre opgavesæt. På holdene i Randers er der ikke fraværsregistrering. Et kursusbevis erstatter ikke eksamensbeviset, og hvis du følger uddannelsen med henblik på at opnå titlen EA, skal du bestå alle eksamener på de fag, du følger. Du kan læse mere om eksamensbestemmelserne i kapitel 7. Hvis faget afsluttes med en eksamen, udstedes der kun kursusbeviser til studerende, som enten ikke deltager, eller som dumper eksamen. Du kan dermed ikke både få et eksamensbevis og kursusbevis. Mod et gebyr på 500 kroner kan du få tilsendt et erstatningsbevis, hvis du mister dit kursusbevis/eksamensbevis. Hvis du opfylder betingelserne for at få udstedt et kursusbevis skal du selv kontakte sekretariatet og bede om at få det tilsendt. Kursusbeviserne bliver sendt til de pågældende studerende i forbindelse med, at eksamensbeviserne bliver udarbejdet. Du vil således først modtage dit kursusbevis, når eksamensresultaterne foreligger Forplejning På alle fag som begynder kl. 8.30, 9.00 eller kl serveres der morgenbrød, frugt, kaffe, the og vand, men ikke frokost. Kun hvis undervisningen er planlagt til at fortsætte efter kl , vil der også blive serveret en sandwich til frokost. Strækker undervisningen sig til ud på eftermiddagen, vil der også blive serveret en eftermiddagskage Hotelophold Overnatning er ikke inkluderet i studieafgiften. Den studerende skal selv sørge for organisering af overnatning, og udgifter forbundet hermed afholdes af den studerende. Dette gælder også for studerende, som følger undervisningen i Randers og i forbindelse med eksamensafvikling Transport, parkering og cykelparkering Den studerende står selv for transport til kursusstedet. Ejendomsforeningen Danmark er ikke ansvarlig for eventuelle ekstra omkostninger forårsaget af ændringer af undervisningsdag eller eksamensdato. Ejendomsforeningen Danmark stiller ikke parkeringspladser til rådighed, og parkeringsafgifter i forbindelse med undervisningen afholdes af den studerende. Ejendomsforeningen Danmark opfordrer de studerende, der cykler til undervisningen om, at parkere deres cykler så de ikke er til gene for andre. Det betyder, at vi frabeder os parkering af cykler foran facaden på ejendommen og dets naboer. Der henvises til de af kommunen anviste cykelstativer på Jarmers Plads og Nørre Voldgade. Ulovlig parkerede cykler kan fjernes uden ansvar Dimission Der arrangeres en dimissionsreception for færdiguddannede EA ere en gang om året, typisk i slutningen af september eller i begyndelsen af oktober. Studerende der afslutter, uddannelsen i forårssemesteret, får overrakt det samlede eksamensbevis ved dimissionen. Studerende, der ikke har mulighed for at deltage får tilsendt det samlede eksamensbevis i 11

12 forbindelse med afviklingen af receptionen. Studerende, der afslutter uddannelsen i efteråret, modtager det samlede eksamensbevis, når der er foretaget censur på det sidste fag Adgang til Ejendomsforeningen Danmarks trådløse netværk Find netværket EFDK-Guest-Access i netværkslisten på din pc og forbind til netværket. Når der er oprettet forbindelse til netværket, skal din brugeradgang godkendes. Det sker ved, at du åbner en browser (fx Internet Explorer eller Safari). Når browseren er åbnet, fremtoner en meddelelse om certifikatfejl, hvor der er flere valgmuligheder. Her skal du vælge: Continue to this website (not recommended): Herefter følger en ny side, hvor du nederst skal indtaste User Name og Password for at få internetadgang. Klik på Submit, og du får nu adgang til internettet med som startside. User name og password oplyses i receptionen på 4. sal. Følger du undervisningen i Randers, henvises der til deres anvisninger. 12

13 Obligatoriske fag 4. Fagbeskrivelser 4.1. Obligatoriske fag Indledende ejendomsadministration Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange To hele dage og en halv dag Fremmøde Der er mødepligt Opgaver Ingen Eksamen Ingen ECTS-point 0 Litteratur Materialesamling, udleveres den første undervisningsgang Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA00 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange To hele dage og en halv dag Fremmøde Der er mødepligt Opgaver Ingen Eksamen Ingen ECTS-point 0 Litteratur Materialesamling, udleveres den første undervisningsgang Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse: EA00F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 13

14 Obligatoriske fag Administration af boligudlejningsejendomme Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange 17 halve hverdage (otte halve dage i efteråret, ni halve dage i foråret) Opgaver Fire afleveringsopgaver Eksamen Afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i foråret ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Boliglejemål, 2010 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA01 Kursusbevis Se afsnit 3.6. Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Otte hele dage (fire hele dage i efteråret og fire hele dage i foråret) Opgaver Fire afleveringsopgaver Eksamen Afsluttes med en fire timers skriftlig eksamen i foråret ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Boliglejemål, 2010 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA01F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 14

15 Obligatoriske fag Ejendoms- og skatteregnskab Undervisning i København Undervisningsstart Forår Undervisningsgange 15 halve hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Ejendomsregnskab, 2. udg Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA03 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Fem hele hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 10 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Ejendomsregnskab, 2. udg Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA03F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 15

16 Valgfag 4.2. Valgfag Andelsbolig- og ejerforeninger Undervisning i København Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Ni halve hverdage Opgaver To afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Peter Andreasen: Ejerlejligheder i praksis. Nyt Juridisk Forlag 1997 Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentar, 4. udgave, 2012, Thomson Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA04 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Efterår Undervisningsgange Fire hele hverdage Opgaver To afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Peter Andreasen: Ejerlejligheder i praksis. Nyt Juridisk Forlag 1997 Mette Neville: Andelsboligforeningsloven med kommentar, 4. udgave, 2012, Thomson Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA04F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 16

17 Valgfag Ejendomsinvesteringer og finansiering Undervisning i København Undervisningsstart Undervisningsgange Opgaver Eksamen ECTS-point 5 Efterår Ni halve hverdage Tre afleveringsopgaver Fire timers skriftlig eksamen Litteratur Ove Hedegaard og Michael Hedegaard: Strategisk investering og finansiering, 3. udg. 2011, Jurist- og Økonomforbundets forlag Tilmelding Holdbetegnelse Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding EA07 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Undervisningsgange Opgaver Eksamen ECTS-point 5 Efterår Fire hele hverdage Tre afleveringsopgaver Fire timers skriftlig eksamen Litteratur Ove Hedegaard og Michael Hedegaard: Strategisk investering og finansiering, 3. udg. 2011, Jurist- og Økonomforbundets forlag Tilmelding Holdbetegnelse Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding EA07F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 17

18 Valgfag Erhvervslejeret Undervisning i København Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Ni halve hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Erhvervslejeret, 2013 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA06 Kursusbevis Se afsnit 3.6 Undervisning i Randers Undervisningsstart Forår Undervisningsgange Tre hele hverdage Opgaver Tre afleveringsopgaver Eksamen Fire timers skriftlig eksamen ECTS-point 5 Litteratur Ejendomsforeningen Danmark: Erhvervslejeret, 2013 Tilmelding Se afsnit 5.7 om undervisningens tilrettelæggelse og tilmelding Holdbetegnelse EA06F Kursusbevis Se afsnit 3.6 Se beskrivelse af fagets formål og indhold på 18

19 5. Undervisning og forberedelse Undervisningen på hvert fag tilrettelægges af underviserne. Hvis de har andre præferencer for, hvordan undervisning og opgaveafleveringer skal håndteres, er det altid deres instruktioner, der gælder Undervisningsform På ejendomsadministratoruddannelsen foregår undervisningen som klasseundervisning. Så vidt det er muligt, sigtes der mod, at de studerende inddrages i form af gruppearbejde og caseøvelser. Dermed afveksles den faglige og teoretiske orientering og fordybelse med praktisk opgaveløsning, erfaringsudveksling og dialog Forberedelse Det anbefales, at du som studerende læser, det opgivne pensum, også selvom du mener, at du kender pensum, da det forudsættes, at de studerende har forberedt sig og sat sig ind i emnerne, der bliver gennemgået til undervisningen. Undervisningstiden stiller krav til en selvstændig tilegnelse af pensum. Du bør derfor påregne en forberedelsestid svarende minimum til det antal undervisningslektioner, der er angivet ud fra faget Opgaver Antallet af opgaver afhænger af, hvilket fag du følger. Opgaverne er et supplement til undervisningen, og det er frivilligt, hvorvidt du ønsker at benytte dig af tilbuddet. Du skal være opmærksom på, at antallet af godkendte opgaver sammenholdt med din fremmødeprocent afgør, hvorvidt der kan udstedes et kursusbevis, efter faget er afsluttet. For mere information om kursusbeviser se afsnit 3.6. Antallet af afleverede og godkendte opgaver har ingen indflydelse på, hvorvidt du kan gå til eksamen. Du finder opgavesamlingen til dine fag på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside efter den første undervisningsdag Besvarelse af opgaverne Besvarelse af opgaverne skal ske i form af individuelle besvarelser fra hver enkelt studerende. Der kan ikke aflægges gruppebesvarelser/fællesbesvarelser eller lignende Formalia Når der afleveres opgaver, skal opgavebesvarelsen indeholde nedenstående sidehoved øverst på siderne. Holdnummer EA02 Navn Anders Andersen Afleveringssæt nr. 1 Side 22 af 31 Hvis oplysninger i sidehovedet helt eller delvist mangler, kan du ikke påregne, at opgaverne bliver rettet og returneret. Under fagbeskrivelsen på de enkelte fag kan du se, hvilken holdbetegnelse/holdnummer fagene har. Se kapitel 4. I opgavebesvarelsen skal der desuden være en venstre margin på mindst 6 cm, hvor der kan tilføjes kommentarer til opgaven. Skrifttypen skal være minimum skriftstørrelse 11. Hvis dine undervisere har anført andre formalia, er det altid deres instruktioner, der er gældende. 19

20 Aflevering af opgaver Personlig aflevering Hvis der er afleveringsfrist en dag, hvor der er undervisning, skal du have et udprintet eksemplar med hjemmefra og aflevere til den interne underviser, senest når undervisningen den pågældende dag slutter. Det er ikke muligt at printe opgaven ud hos sekretariatet eller i Randers Elektronisk aflevering Alle andre opgaver, hvor der er afleveringsfrist på dage, hvor der ikke er planlagt undervisning, afleveres elektronisk, med mindre andet er aftalt med underviseren, til mailadressen: dk. Bemærk, at på faget Ejendoms- og skatteregnskab afleveres alle opgaver til mailadressen: Det er altid det afleveringstidspunkt, der er angivet i opgavesamlingen der gælder. Der kan ikke dispenseres fra afleveringsfristerne. I emnefeltet angiver du, hvilket fag opgaven tilhører, samt dit navn. Husk, at det skal fremgå tydeligt i emnefeltet hvorvidt du følger faget i Randers eller i København. EKSEMPEL: Randers Eventuel tekst i selve mailen bliver ikke læst. Alle oplysninger skal derfor anføres i emnefeltet. Når du har sendt din opgave, modtager du et autosvar, der bekræfter, at opgaven er registeret af Ejendomsforeningen Danmark. Modtager du ikke et autosvar, eller sender du opgaven til en anden mailadresse, er opgaven ikke afleveret og vil ikke blive bedømt. Hvis du mener, at du har sendt opgaven og ikke modtager et autosvar, bør du kontakte Ejendomsforeningen Danmark. Du finder kontaktoplysninger i kapitel 8. Hvis der følger bilag med opgaven, skal bilagene samles i én fil. Du bør tilstræbe at samle opgaven, inkl. bilag som én samlet fil. Alternativt kan du aflevere din opgave som to filer: En fil til opgaven og en fil hvori alle bilagene er samlet. De ovenfor beskrevne formalia skal også fremgå tydeligt på bilagene Aflysning af undervisning Det tilstræbes, at der så vidt muligt i god tid gives besked om eventuelle aflysninger og placering af erstatningstimer. Disse oplysninger videreformidles til de studerende via den mailadresse, der opgives ved tilmeldingen. Det er derfor vigtigt, at du husker at tjekke denne mail inden undervisningen. Oplysninger om aflysning vil ligeledes blive lagt op på fagets lukkede side på hjemmesiden. Det er derfor også vigtigt, at du husker at kigge her, inden du tager af sted til undervisning Evaluering Der afvikles slutevalueringer på samtlige fag på EA-uddannelsen, efterhånden som fagene afsluttes henover semestret. Evalueringerne omhandler såvel generelle som mere specifikke spørgsmål om forholdene på det pågældende fag. Evalueringerne er anonyme. Resultatet vurderes af den fagansvarlige og udviklingskonsulenten Klage over undervisningen Er der uregelmæssigheder i undervisningen, eller vurderer du, at der er mangler af faglig eller pædagogisk art, er det vigtigt, at du reagerer tidligt. 20

21 Årsagerne kan være forskellige. Ikke alle lærebøger er lige pædagogiske, og ikke alle fag er lige nemme at sætte sig ind i. Det er klart, at ansvaret for en tilfredsstillende undervisning påhviler såvel underviser som de studerende. Underviserne er selvfølgelig interesserede i, at undervisningen bliver så spændende som muligt. Hvis holdet for eksempel virker uinteresseret og uforberedt, kan dette være en umulig opgave. Underviserne har forskellige undervisningsmetoder, og desuden er det første kriterium for udvælgelsen af undervisere på en videregående uddannelse, at de skal være fagligt kompetente. Alligevel kan der være situationer, hvor det er rimeligt, at de studerende klager. Da er det vigtigt ikke at være for sent ude og at følge nedenstående procedure. Det første du skal gøre, er altid at diskutere situationen med dine medstuderende. Måske viser det sig, at også andre på holdet har opfattet lignede problemer. Det er vigtigt, at I hurtigt får diskuteret situationen med den pågældende underviser. Sådan en diskussion kan gøre underviseren opmærksom på fejl eller mangler i undervisningen, som han/hun simpelthen ikke har været opmærksom på eller haft mulighed for selv at opdage. Underviserne på ejendomsadministratoruddannelsen er ikke uddannede undervisere, og de har normalt ikke undervisning som deres hovederhverv. Underviserne har derfor brug for de studerendes konstruktive kritik, så undervisningen ved fælles hjælp kan blive bedre for alle. Vær ikke bange for underviserens reaktion på kritikken. Underviserne er klar over, at de skal tage de studerendes kritik til sig, da det vigtigste ved undervisningssituationen er, at de får formidlet den nødvendige viden til de studerende. Skulle en underviser mod forventning ikke håndtere kritikken som tilsigtet, kan der selvfølgelig klages til sekretariatet. Klagen skal være skriftlig. Den skal forklare og uddybe de forhold i undervisningen, som er utilfredsstillende. På baggrund af klagen og en samtale med underviseren træffer sekretariatet beslutning om konsekvenserne af klagen. Sekretariatets afgørelse er endelig Tilrettelæggelse af undervisning og tilmelding Ejendomsforeningen Danmark tilrettelægger undervisningen et semester ad gangen. Du vil kunne orientere dig om næste semesters undervisning fra midten af maj og midten af november i forbindelse med, at kursuskataloget udkommer. Tilmelding til efterårets fag kan foretages fra midten af maj. Tilmelding til forårets fag kan foretages fra midten af november. Det er først muligt at tilmelde sig næste semesters fag, når de fremgår som en vare, der kan købes i shoppen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Kan du ikke finde de nye fag, betyder det derfor, at der ikke er åbnet for tilmeldingen endnu. Tilmelding til hvert fag skal ske gennem Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Hvis du allerede er studerende på uddannelsen, bedes du oplyse dit studie-id ved tilmelding til hvert fag, således at din tilmelding bliver registeret korrekt. 21

22 6. Meritoverførsel Der er efter en konkret vurdering i visse situationer mulighed for at få fritagelse (meritoverførsel) for fag på ejendomsadministratoruddannelsen, hvis tilsvarende fag er taget på andre uddannelsesinstitutioner i Danmark. Der skal være aflagt prøve i det/de pågældende fag ved anden højere læreanstalt. Faget skal svare til ejendomsadministratoruddannelsens fag med hensyn til pensum, antallet af undervisningstimer og eksamensform. Der gives kun meritoverførsel for hele fag og ikke dele af et fag. Der kan ikke opnås meritoverførsel på baggrund af erhvervserfaring Ansøgning om merit Hvis du ud fra fagbeskrivelsen og pensumlisten på et fag på ejendomsadministratoruddannelsen vurderer, at du har mulighed for meritoverførsel, kan du søge meritoverførsel hos sekretariatet. Ved hvert enkelt fag, som søges meritoverført, skal din ansøgning indeholde følgende: Fagbeskrivelse (dvs. fagets formål og centrale problemstillinger) Oversigt over fagenes undervisningsmæssige omfang (antal undervisningstimer samt arbejdstimer) Læseplan med pensumliste Evt. beskrivelse af større skriftlige opgaver Bevis for beståede eksamener og Beskrivelse af beståelseskriterier. Ved ansøgning om meritoverførsel bliver der foretaget en individuel vurdering. Jo mere fyldestgørende dokumentationen er, jo hurtigere kan sekretariatet behandle din ansøgning. Sekretariatets afgørelse er endelig. 22

23 7. Eksamensbestemmelser Når du tilmelder dig et fag, er du, hvis faget afsluttes med en eksamen, automatisk tilmeldt fagets eksamen. Ønsker du ikke at afslutte faget med en eksamen, skal du senest 14 dage før eksamensdagen afmelde dig. Du finder afmeldingsblanketten på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside. Du skal selv medbringe en computer til eksamen, ligesom det alene de studerendes ansvar, at udstyret fungerer korrekt Beståelseskrav Fra 1. september 2007 skal alle studerende bedømmes individuelt efter 7-trinsskalen ved alle eksamener og prøver. Karakterskalaen indeholder syv karakterer: 12, 10, 7, 4, 02, 00, er beståelsesgrænsen. Karaktererne 12, 10, 7, 4 og 02 er beståede karakterer og de øvrige (00 og -3) er således ikke-beståede karakterer. De syv karakterer defineres i nedenstående tabel: Præstation Opfyldelse Mangler 12 Gives for den fremragende præstation, 10 Gives for den fortrinlige præstation, 7 Gives for den gode præstation, 4 Gives for den jævne præstation, 2 Gives for den tilstrækkelige præstation, 0 Gives for den utilstrækkelige præstation, -3 Gives for den helt uacceptable præstation. der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål der demonstrerer opfyldelse af fagets mål der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål med ingen eller få uvæsentlige mangler. med nogle mindre væsentlige mangler. med en del mangler. med adskillige væsentlige mangler. Tabellen skal læses vandret, 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål med nogle mindre væsentlige mangler Bedømmelse efter den nye skala Ifølge karakterbekendtgørelsen skal eksaminander bedømmes på baggrund af i hvor høj grad, eksaminandens præstation demonstrerer opfyldelse af fagets mål. Det er et krav, at den enkelte eksamen skal være bestået, hvilket vil sige være bedømt til karakteren 02 eller derover Hjælpemidler Som udgangspunkt er det tilladt at medbringe og anvende alle skriftelige og elektroniske hjælpemidler. De konkrete retningslinjer for hver eksamen og brug af PC under eksamen bliver uploaded på fagets lukkede side på hjemmesiden, cirka ti dage før eksamen bliver afholdt Eksamensformer Alle eksamener på ejendomsadministratoruddannelsen består af en fire timers skriftlig eksamen på computer. Du skal selv medbringe en computer til dine eksamener på ejendomsadministratoruddannelsen. Eksamensopgaven kan kun afleveres på et USB-stick, som udleveres til den studerende på eksamensdagen. Bemærk, at det alene er den studerendes ansvar at sikre, at opgaven bliver lagret korrekt på USB-sticket. Afleveres et tomt USB-stick, betegnes eksamensopgaven som ikke afleveret, og eksamen er ikke bestået. Der er ikke mulighed for at aflevere eksamensopgaver i udprintet eksemplar. 23

24 7.5. Eksamenssnyd Det betragtes som snyd, hvis du under eksamen uretmæssigt skaffer dig selv eller andre eksaminander hjælp, taler eller anvender mobiltelefoner, Bluetooth e.l. samt udgiver en andens arbejde for dit eget. Såfremt det afsløres, at en studerende har snydt eller forsøgt at snyde ved eksamen, vil den studerende straks blive bortvist. Efter bortvisningen vil der blive taget stilling til yderligere konsekvenser Re-eksamen Der afvikles ikke syge-eksamen på ejendomsadministratoruddannelsen. Studerende, der kan dokumentere, at de på grund af sygdom ikke har kunnet gennemføre en eksamen, har ret til, mod et gebyr på 400 kroner, at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget. Fravær ved eksamen forårsaget af sygdom vil ikke tælle som et eksamensforsøg. Hvis en eksamen ikke er bestået, har du også ret til at tage eksamen igen næste gang, der udbydes en ordinær eksamen i faget mod et gebyr på 400 kroner. Studerende bliver ikke automatisk tilmeldt re-eksamen. Det er den studerendes eget ansvar at holde sig orienteret om, hvornår den næste ordinære eksamen afvikles igen på Ejendomsforeningen Danmarks hjemmeside og efterfølgende at orientere sekretariatet om, at man ønsker at tage eksamen igen. Beståede eksamener kan ikke tages om, medmindre den studerende tilmelder sig faget på ny og betaler den fulde studieafgift Udeblivelse fra eksamen Udebliver du fra eksamen uden at framelde dig inden afmeldingsfristen, tæller dette som et eksamensforsøg Eksamensforsøg Du har tre eksamensforsøg. Ejendomsforeningen Danmark kan tillade yderligere eksamensforsøg, hvis det findes begrundet i usædvanlige forhold. Ansøgninger herom skal indsendes til sekretariatet Eksamenstid og sted Ejendomsforeningen Danmark planlægger eksamener et semester ad gangen. Den endelige eksamensdato bliver offentliggjort senest seks uger, før den finder sted Eksamensresultatet Der vil som udgangspunkt gå cirka fire-seks uger fra eksamensafholdelsen, til karakteren bliver bekendtgjort. Datoen vil, når den er kendt i sekretariatet, fremgå på hjemmesiden under fagets side. Eksamensresultatet bliver sendt til den enkelte studerende pr. brev. Resultatet oplyses ikke pr. telefon ved henvendelse til Ejendomsforeningen Danmark. Det sker alene for at sikre, at der ikke oplyses forkerte karakterer, som måske senere kan have uheldige følger for det videre studium Klage over eksamen Hvis du efter en eksamen mener, at bedømmelsen ikke har været korrekt, eller at du af anden grund ikke umiddelbart kan acceptere den givne bedømmelse, har du ret til at klage over bedømmelsen. Det første, du skal gøre, er at henvende dig til underviseren for at få en uddybende begrundelse for bedømmelsen. Begrundelsen udarbejdes af censor og af underviseren. Hvis du ikke er enig i begrundelsen, kan du klage til sekretariatet. Se kapitel 8 for kontaktinformation. Klagen skal være skriftlig og være Ejendomsforeningen Danmark i hænde senest fire uger efter modtagelsen af eksamensresultatet. Klagen skal forklare og uddybe de forhold i begrundelsen, som du er uforstående over for. Klagen behandles af en tredje uvildig person udpeget af sekretariatet. Afgørelsen er endelig. 24

25 7.10. Eksamensbevis Der udstedes et eksamensbevis efter hver bestået eksamen. For at få et samlet eksamensbevis for hele uddannelsen og dermed være færdiguddannet ejendomsadministrator (EA), skal man have afsluttet og bestået eksamen i de tre obligatoriske fag og minimum to valgfag. Mod et gebyr på 500 kroner kan du få tilsendt et erstatningsbevis, hvis du mister dit eksamensbevis. Se desuden afsnit 3.9. for flere oplysninger om dimission og det samlede eksamensbevis. 25

26 8. Vejledning og kontakt Ejendomsadministratoruddannelsen tilrettelægges og administreres af forskellige instanser. Nedenfor bliver det derfor gennemgået, hvem der er ansvarlig for hvad, og hvordan du kan komme i kontakt med dem Sekretariatet Sekretariatet varetager den praktiske tilrettelæggelse og administration af uddannelsen, for eksempel tilmelding, opgaveaflevering og eksamensframelding. Har du praktiske spørgsmål, skal du derfor kontakte sekretariatet. Du kan kontakte sekretariatet her: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Tlf.: Vejledning Du kan kontakte sekretariatet mandag-torsdag fra kl på telefon eller via Fagansvarlige Har du spørgsmål vedrørende indholdet på et fag, er det den fagansvarlige på det pågældende fag, du skal kontakte. Den fagsansvarlige på de juridiske fag er juridisk direktør Lars Brondt og på de økonomiske fag er det cheføkonom Morten Marott Larsen. Du kan kontakte dem på følgende adresse: Ejendomsforeningen Danmark Nørre Voldgade København K Tlf.:

27 Stikordsregister A Adgangskrav 8 Administration af boligudlejningsejendomme 14 adresseændring 10 Aflysning 20 Andelsbolig- og ejerforeninger 16 B Beståelseskrav 23 C Cykelparkering 11 D Dimission 11 E ED-lovportal 8 Ejendomsinvesteringer og finansiering 17 Ejendoms- og skatteregnskab 15 Eksamensbestemmelser 23 Eksamensbevis 25 Eksamensformer 23 Eksamensforsøg 24 Eksamensresultatet 24 Eksamenssnyd 24 Erhvervslejeret 18 Evaluering 20 F Fagansvarlige 26 Fagbeskrivelser 13 Fag, obligatoriske 7 Fag, supplerende 7 Fag, valgfag 7 Ferie 9 Forberedelse 19 Forplejning 11 Fremmøde 10 G Grundkursus: Lejeret I og II 8 Grundlæggende regnskab og bogføring 9 H Hjemmeside 10 Hjælpemidler 23 Hotelophold 11 I Indledende ejendomsadministration 13 Introduktion til andelsboliger 9 Introduktion til Excel 9 K Klage over eksamen 24 Klage over undervisning 20 Kursusbevis 11 L Litteratur 8 Læringsmål 6 M Materialesamling 8 Meritoverførsel 22 N Netværk 12 O Omkostningsbestemt leje for nybegyndere 9 Opgaver 19 P Parkering 11 Praktiske forhold 10 R Re-eksamen 24 S Studie-ID 10 Studiemiljø 10 T Tilmeldingsfrist 8 Tilrettelæggelse 21 Transport 11 Trådløst netværk 12 U Uddannelsens struktur 7 Udeblivelse fra eksamen 24 Undervisningsform 19 V Vejledning 26 27

28 Nørre Voldgade København K Tlf.:

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave

EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG. 5. udgave EA-uddannelsen STUDIEHÅNDBOG 5. udgave Indhold 1. Indledning 5 2. Generelt om Ejendoms administratoruddannelsen (EA)... 6 2.1. Akademiuddannelsens placering i det offentlige uddannelsessystem... 6 2.1.

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Digital konceptudvikling PBA

Digital konceptudvikling PBA Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Digital konceptudvikling PBA August 2015 Indhold Studieordningensfællesdel...4 Uddannelsensnavnogdimittendernestitel...4 Adgangtiluddannelsen...4 Fagligekriterierforudvælgelseafansøgere...4

Læs mere

Eksamensreglement 2010-11

Eksamensreglement 2010-11 Eksamensreglement 2010-11 Indholdsfortegnelse: 1. TILMELDING/AFMELDING... 2 SYGDOM... 2 IKKE BESTÅET... 2 2. GENERELT (SKRIFTLIG EKSAMEN):... 2 3. ANVENDELSE AF HJÆLPEMIDLER... 3 4. SÆRLIGE VILKÅR... 3

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014.

Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Tillæg til studieordning for professionsbachelor i optometri. KEA, august 2014. Indholdsfortegnelse 1. Rammer for tillægget til studieordningen... 3 1.1. Overgangsordninger... 3 2. Prøver og eksamen på

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Akademi-uddannelserne (AU)

Akademi-uddannelserne (AU) Akademi-uddannelserne (AU) Information angående: SKRIFTLIG EKSAMEN - International Handel & Markedsføring - International Transport & Logistik - Kommunikation & Formidling - Ledelse - Økonomi & Ressourcestyring

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015

EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER. Kommunomuddannelsen på akademiniveau. Gældende fra august 2015 EKSAMENSBESTEMMELSER FOR OBLIGATORISKE MODULER Kommunomuddannelsen på akademiniveau Gældende fra august 2015 Kommunomuddannelsen www.cok.dk 04-06-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Eksamen på de obligatoriske

Læs mere

Værd at vide om eksamen

Værd at vide om eksamen Værd at vide om eksamen Om eksamen... 2 Eksamensbekendtgørelsen... 2 Beskrivelse af prøver/formalia... 2 Adgang til prøver... 2 Sygeprøve/omprøve... 2 Førsteårsprøven - erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser...

Læs mere

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU)

Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Eksamensreglement for Akademiuddannelserne (AU) Viborg Redigeret nov 2012 Indholdsfortegnelse Eksamensreglement... side 4 Tilsyn...... side 5 Placering af eksaminander...... side 6 Prøverne... side 6

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 1 af 9 sider Studieordning for kandidatuddannelsen i Jura (Cand.jur.) Årgang: 2005 Siden er sidst opdateret: 8. maj 2007 Side 2 af 9 sider Denne

Læs mere

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen

EKSAMENSREGLEMENT. Akademiuddannelsen EKSAMENSREGLEMENT Akademiuddannelsen 2012/2013 1. Akademiuddannelsen Uddannelsen, der er en erhvervsrettet videregående deltidsuddannelse, består af et antal linjer, der retter sig mod centrale funktioner

Læs mere

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk

faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk faglig INfORMATION 2011/2012 bacheloruddannelsen I MATEMATIK-ØKONOMI science.au.dk 2 BACHELORUDDANNELSEN I MATEMATIK-ØKONOMI MATEMATIK-ØKONOMI I denne folder kan du læse mere om bacheloruddannelsen i matematikøkonomi.

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg

Eksamensreglement. Teknisk Gymnasium Silkeborg Eksamensreglement Teknisk Gymnasium Silkeborg Maj 2015 Indhold: 1. Indledning... 3 2. Adgang til prøver... 3 3. Antal prøver... 3 4. Beståelseskriterier... 4 5. Projekteksamen... 4 6. Skriftlige prøver...

Læs mere

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver

1. Indledning. 2. Eksamensterminer. 3. Indstilling, genindstilling og framelding til prøver 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen ved UC Lillebælt - Læreruddannelsen i Jelling gældende for årgang 2006 og tidligere årgange (gammel læreruddannelse) 18. Eksamensbestemmelser for læreruddannelsen

Læs mere

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser.

Tjek dagligt i eksamenstiden aasg.dk husk at logge ind og LUDUS med henblik på ændringer eller nye meddelelser. Å rhus Statsgymnasium Eksamensfolder 2014 I folderen her finder du nogle væsentlige oplysninger om eksamen. Læs den grundigt. Er der noget, du er i tvivl om, spørg da dine faglærere, eller kom ind på kontoret.

Læs mere

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle

Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Studie- og ordensreglement for Campus Vejle Nærværende reglement tager udgangspunkt i BEK nr 1222 af 04/12/2006 om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser. Vi er mange mennesker, som hver dag

Læs mere

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion

7-trinsskalaen. Indholdsfortegnelse. Introduktion 7-trinsskalaen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Introduktion...1 7-trinsskalaen...3 Anvendelsen af 7-trinsskalaen...4 Overgangsordningen...5 Referencer...6 Introduktion Regeringen har besluttet,

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF

TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF TH. LANGS HF & VUC EKSAMENSFOLDER HF SOMMER 2015 Eksamensregler 2015 Skriftlig eksamen Vær helt sikker på hvor den enkelte prøve afholdes. Skriftlig dansk, engelsk A + B, matematik A + B + C afholdes på

Læs mere

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12

HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 HF/GS-EKSAMEN DECEMBER 12 information til kursister Kære kursist I denne folder finder du vigtige informationer om hf-eksamen. Er der noget, du bliver i tvivl om, kan du enten spørge dine faglærere eller

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016

Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Eksamens- og prøvereglement hhx Holstebro 2015-2016 Mødetidspunkter 1. Du skal overholde mødetidspunkter mv. for eksamen. 2. Din eksamensplan offentliggøres i Lectio. Planen indeholder oplysninger om fag,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP

Modulbeskrivelse. Modul 13. Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse. Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP Modulbeskrivelse Modul 13 Ergoterapeutiske professionsfærdigheder og professionsudøvelse Marts 2015 HHOL / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 13 består af en beskrivelse af modulets

Læs mere

Det er et fuldtidsjob at være studerende

Det er et fuldtidsjob at være studerende Studieaktivitetsmodellen Det er et fuldtidsjob at være studerende Din arbejdsuge er på 40 timer og rummer mange forskellige studieaktiviteter Din vej til viden, færdigheder og kompetencer Mange forskellige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3

Indholdsfortegnelse. Tilmelding og framelding til eksamen... 3. Dispensation... 3 HF: Eksamen Indholdsfortegnelse Tilmelding og framelding til eksamen... 3 Dispensation... 3 Start på eksamen... 3 Påbegyndelse af prøve... 3 Mødetidspunkter... 4 For sent fremmøde... 4 Sygdom... 4 Snyd...

Læs mere

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer

Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet. 2009 retningslinjer d e t t e o l o g i s k e f a k u lt e t kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t Masteruddannelse ved Det Teologiske Fakultet 2009 retningslinjer Foto: Bettina Hovgaard-Schulze Layout: Grafisk Kommuniation/Det

Læs mere

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse

AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse AVU-prøver ved Herning HF og VUC 2013 Indholdsfortegnelse De skriftlige prøver... 1 Fremmøde... 1 Hvad skal du huske at medbringe til skriftlig prøve?... 1 Det må du godt have med til prøven... 1 Det må

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.01.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til

Læs mere

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet Sådan udfylder du ansøgningsskemaet I det følgende finder du en vejledning i at udfylde ansøgningsskemaet, når du søger om optagelse på Eftervidereuddannelser på Syddansk Universitet 01-03-2015 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011

Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Campus Næstved Forår 2011 Eksamensreglement Eksamensreglementet er generelt og gældende for prøver ved Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutuddannelsen, Fysioterapeutuddannelsen & Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden

Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Sygeplejerskeuddannelsen Nordsjælland MODULBESKRIVELSE Modul 13 Valgmodul Sygepleje- Praksis- Udviklings- forskningsviden Hold: sept. 12 Efteråret 2015 Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX

EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX EKSAMENSHÅNDBOG 1. HHX Skoleåret 2012/13 Handelsgymnasiet på Roskilde Handelsskole Bestemmelser vedrørende eksamen findes i: Bekendtgørelse om uddannelse til højere handelseksamen BEK nr. 691 af 23/06/2010

Læs mere

Din forberedelse. Information til

Din forberedelse. Information til Eksamensreglement / Lærerudgave Information om eksamen: Ved skoleperiodens start 1. Ved skoleperiodens start 2. Eksamensregler for Grundforløb og Hovedforløb 3. Din forberedelse 4. Regler ved mundtlig

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010

Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelsesblad til studieordningen for finansøkonom, 2009 2012 Rettet den 9. november 2010 Rettelse til side 10: Erhvervskunderådgivning (2. interne) Ved udgangen af 3. semester afholdes en mundtlig prøve

Læs mere

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer

Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer REVISORKOMMISSIONEN Maj 2014 Vejledning til revisoreksamen for statsautoriserede revisorer Generelt I henhold til 1 i Erhvervsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1408 af 11. december 2013 om revisoreksamen for

Læs mere

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015

Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Eksamensfolder Solrød Gymnasium 2015 Hvor mange prøver skal jeg op til? Skal man altid op i alle skriftlige fag? Hvad skal jeg helt sikkert op i? Behøver jeg dukke op til en terminsprøve? Hvornår skal

Læs mere

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016

projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 studie retnings projekt VEJLEDNING TIL SRP 2015-2016 Studieretningsprojekt Studieretningsprojektet er en vigtig del af din studentereksamen. Projektet er en eksamensdisciplin, og det kommer til at stå

Læs mere

Velkommen. Cphbusiness City

Velkommen. Cphbusiness City s Velkommen Cphbusiness City 2015 Velkommen til Cphbusiness City Afdelingen ligger på Landemærket 11 og har Rundetårn og Købmagergade som nærmeste naboer. Huset har velfungerende undervisningslokaler med

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen.

Optagelse på videregående uddannelser sker ud fra eksamensgennemsnittet fra ansøgernes adgangsgivende eksamener udtrykt ved 7-trinsskalaen. Notat Modtager(e): Kopi: Fra 13 skalaen til en 20. februar 2014 Med Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse indførtes i 2005 7- trinsskalaen. Som konsekvens heraf foregik optagelse til de videregående

Læs mere

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium

Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Love og regler ved mundtlige og skriftlige prøver Struer Statsgymnasium Denne tekst indeholder information om en række regler og procedurer, som gælder for alle elever i forbindelse med afviklingen af

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Organisation og Ledelse 2010 Slagelse, Odense, Kolding, Esbjerg, Sønderborg 2010 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Undervisningsministeriets

Læs mere

Information om avu eksamen maj/juni 2015

Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information om avu eksamen maj/juni 2015 Information til avu kursister Tak for et godt samarbejde i det forløbne kursusår! I denne folder kan du læse om en række praktiske ting bl.a. i forbindelse med

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005

Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning. Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 Studieordning for Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Finansiel Rådgivning Handelshøjskolen i København Aalborg Universitet 2005 I henhold til 13, stk. 1-3, i bekendtgørelse nr. 674 af 19. august

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse

Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Prøveallonge For Diplomuddannelsen i ledelse Gældende fra 01.1.2013 for studieordningen for Diplomuddannelsen i Ledelse vedrørende prøveformer, bedømmelsesformer og bedømmelsesgrundlag. I henhold til Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende.

Pauser Ingen eksaminand må forlade sin plads uden tilladelse fra tilsynsførende. Teknisk Gymnasium, Eksamensreglement (Gælder også TERMINSPRØVER og ÅRSPRØVER, med mindre andet er meddelt) Skolens eksamensansvarlige: Inspektørerne Gisela Tolstoy og Carsten Clausen. Skriftlig eksamen

Læs mere

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16

Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Information om Større Skriftlig opgave (SSO) Køreplan 2015/16 Køreplan for SSO - 2015/16 Dato / tid Hvad Hvem 08/12 kl. 11:30 (senest) Valg af fag og område tilkendegives på Kursisterne spørgeskema i Lectio

Læs mere

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet

Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet Det Humanistiske Fakultetssekretariat Ledelsessekretariatet OKJ J.nr. Dok. Ore\kult\fleksmasterkult Den 27. februar 2006 2. udkast skal vi undlade at kalde det stud.ordning FLEKSIBEL MASTER FRA DET HUMANISTISKE

Læs mere

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen.

Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Eksamensavis HG, HG2, HGV, HGS Til eksaminanderne på Tietgen HG Eksamen står for døren, hvilket betyder at du i nogle få fag kan få afprøvet din viden og kunnen. Det er dit eget ansvar at komme til tiden

Læs mere

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever)

Kriterier og indstilling til eksamen (nuværende 3.g elever) Eksamensreglement for Københavns Tekniske Gymnasium, HTX Sukkertoppen Eksamensreglementet er udarbejdet på baggrund af Undervisningsministeriets "Bekendtgørelse om prøver og eksamen i folkeskolen og i

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Marketing, Branding og Kommunikation Odense 2009, 1 af 20 Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udviklings

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd

GOD AKADEMISK PRAKSIS. - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd GOD AKADEMISK PRAKSIS - Sådan håndterer du kilder og undgår eksamenssnyd UNDGÅ EKSAMENSSNYD SDU forudsætter, at du kan arbejde selvstændigt og at eksamen altid afspejler dit arbejde. Når du står med dit

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School

Studieordning. cand.merc.(dat.)-studiet. Copenhagen Business School Studieordning for den kandidatuddannelse cand.merc.(dat.)-studiet Copenhagen Business School 2004 / 05 I henhold til 7 og 18, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 626 af 28. august 1991 om den erhvervsøkonomiske

Læs mere

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland

Vejledning til. Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Side 1 af 5 Vejledning til Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse (JUSA) - Grønland Formål med uddannelsen Den Juridiske Sagsbehandleruddannelse, JUSA-Grønland er en uddannelse, som har sigte på at opkvalificere

Læs mere

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen

HD optag. Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen HD optag Vejledning til ansøgning på ansøgningsportalen 1 Login til ansøgningsportalen (STADS-DANS): http://www.cbs.dk/efteruddannelse/hduddannelse/hd-tilmelding Se desuden Vejledning til login på ansøgningsportalen

Læs mere

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata

FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata FAQ - Ofte stillede spørgsmål om synopsis og eksamen i faget Analyse af regnskabsdata I nedenstående forsøges at besvare mange af de spørgsmål, som der erfaringsmæssigt stilles i forbindelse med synopsis-eksamen

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2014 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 3 Overblik over

Læs mere

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelse for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser Bestemmelser for afholdelse af eksamen på farligt gods chaufførkurser

Læs mere

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave).

6. Repetitionseksamen for sikkerhedsrådgivere består alene af del a) Besvarelse af spørgeskema (Multiple-choice opgave). 15. august 2007 Bestemmelser for eksaminander om eksamen for sikkerhedsrådgivere Område mv. 1. Bestemmelserne finder anvendelse på eksaminer og repetitionseksaminer for sikkerhedsrådgivere, der afholdes

Læs mere

Eksamensinformation Sommer 2014

Eksamensinformation Sommer 2014 Eksamensinformation Sommer 2014 Indholdsfortegnelse Tidsplan for eksamensperioden... 2 Antal prøver... 2 Bedømmelse... 3 Hjælpemidler... 3 Klage... 4 Prøvetid... 5 Snyd... 5 Sygdom... 6 Trækning af eksamensspørgsmål...

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Midlertidig studieordning

Midlertidig studieordning Midlertidig studieordning Biblioteksassistentuddannelsen Danmarks Biblioteksskole 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Uddannelsens formål... 4 Adgangsbetingelser... 4 Uddannelsens struktur og omfang...

Læs mere

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK

ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK ENKELTFAG - NORDISK SPROG OG LITTERATUR LEDERENS RETORIK efter- og AeddMnlseNNS 2012/2013i EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2013/2014 LEDERENS RETORIK - TROVÆRDIG OG OVERBEVISENDE KOMMUNIKATION Lederens retorik

Læs mere

Orientering om eksamen AVU 2015

Orientering om eksamen AVU 2015 AVU: Eksamen Orientering om eksamen AVU 2015 Framelding Du kan framelde dig prøverne ved din lærer i faget. Modtager du SU eller deltager du efter aftale med kommunen, forventes det, at du deltager i prøverne.

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Skibsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato:28.03.2008 Skibsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser for skibsmekanikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning

Eksamenshåndbog. AVU kursister & AVU E-learning Eksamenshåndbog AVU kursister & AVU E-learning Kursusåret 2015 2016 Forord Vi håber, at denne håndbog vil medvirke til at afklare nogle af de mange spørgsmål, du kan have til eksamen, og samtidig gøre

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU

Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Eksamens- og prøvereglement HF og AVU Indholdsfortegnelse 1. Til- og framelding til eksamen... 2 2. Mødetidspunkter... 2 3. Prøvens start... 2 3.1. Billedlegitimation 2 4. Konsekvenser af at komme for

Læs mere

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser:

Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Eksamens-reglement HG 2015 Regelgrundlag Eksamensreglementet for hg er udarbejdet i overensstemmelse med flg. bekendtgørelser: Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

Læs mere

Eksamen. Orientering til eleverne

Eksamen. Orientering til eleverne Eksamen Orientering til eleverne Indhold Hvad hvis man kommer for sent? eller bliver syg?... 2 Må andre overvære eksamen?... 2 Anvendelse af hjælpemidler:... 2 Snyd (uretmæssig hjælp)... 3 Fejl og mangler

Læs mere

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik

24. maj 2015. Kære censor i skriftlig fysik 24. maj 2015 Kære censor i skriftlig fysik I år afvikles den første skriftlig prøve i fysik den 26. maj, mens den anden prøve først er placeret den 2. juni. Som censor vil du normalt kun få besvarelser

Læs mere

Skuemestervejledning

Skuemestervejledning Juni 2013 Skuemestervejledning Fotograf Billedmediernes Faglige Udvalg Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D 4. 1780 København V. www.industriensuddannelser.dk FORMÅL MED VEJLEDNINGEN... 3 INDEN SVENDEPRØVEN...

Læs mere

Din uddannelse - dit ansvar

Din uddannelse - dit ansvar Din uddannelse - dit ansvar Elevens ansvar Læring, planlægning, forberedelse og information Farmakonomuddannelsen Indhold Hvad skal du være opmærksom på?, 3 Din uddannelsesbog, 5 Din uddannelses-pc, 5

Læs mere

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014

SSO. Information om. Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf 2013/2014 SSO 2013/2014 Information om Den Større Skriftlige Opgave (SSO) i 2hf Tidsplan for SSO 2013-2014 Uge 46-48 Faglærerne giver hver især en faglig orientering om muligheder i forbindelse med SSO en Uge 48

Læs mere

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk

Information til dig, der skal til caseeksamen. Casevirksomhed DT Group 2011-2012. www.dtgroup.dk Information til dig, der skal til caseeksamen Casevirksomhed DT Group 2011-2012 www.dtgroup.dk Indhold Caseeksamen i de merkantile grundfag... 3 Casevirksomheden... 3 Casehistorien... 3 Casearbejdsdagen...

Læs mere

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015

Eksamensvejledning. Akademiuddannelsen i ledelse. August 2014 juni 2015 Eksamensvejledning Akademiuddannelsen i ledelse August 2014 juni 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Moduler... 5 Organisation og arbejdspsykologi

Læs mere

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012

Radiografuddannelsen. Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse. 4. juni 2012 Modul 13 Valgmodul Standard Modulbeskrivelse 4. juni 2012 Modul 13: Valgmodul Indhold Fokus og læringsudbytte... 3 Oversigt over modul 13... 3 Prøve... 4 Tilrettelæggelse af modul 13... 4 Valgfagsplan...

Læs mere

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq. ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer. tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty. uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Eksamens- og prøvereglement tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty HF, HF e og SK uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 2013/2014 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere