GS1. fundamentet for effektiv handel og logistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GS1. fundamentet for effektiv handel og logistik"

Transkript

1 udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2014 GS1 fundamentet for effektiv handel og logistik DADAS er blevet til GS1Trade Sync side 3 Nyt om FoodSam side 4 Next Generation Product Identification: Fremtidens produktinformation og mærkning side 12 GS1 Jubilæum: 40 år i forsyningskædens tjeneste side 14

2 på stregen april 14 2 LEDER Af Lars Kyed Administrerende direktør, GS1 Denmark Hvad kan vi gøre for dig? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 1. APRIL 2014 Standarder skal være et stabilt og holdbart fundament. Kunsten er at bevare denne værdi, samtidig med at standarderne udvikler sig, følger med tiden og de ændrede behov hos de virksomheder, der bruger dem. Og det er GS1s opgave at sørge for det, fordi vi er en medlemsorganisation. GS1 fundamentet for effektiv handel og logistik DADAS er blevet til GS1Trade Sync side 3 Nyt om FoodSam side 4 Next Generation Produkt Identification: Fremtidens produktinformation og mærkning side 12 GS1 Jubilæum: 40 år i forsyningskædens tjeneste side 14 Forside, April 2014 Forsidefoto: Udsnit fra GS1's 40 års jubilæumslogo Øvrig illu.: uldahl & mig Du er der! Derfor er vi der også... Følg GS1 Denmark på LinkedIn... Fremtidens produktinformationer Next Generation Product Identification er et godt eksempel: For 40 års siden revolutionerede en standard, nemlig EAN-stregkoden, dagligvarehandlen. Men det kan næppe komme bag på nogen, at de udfordringer, som EAN-stregkoden dengang blev skabt til at løse, har ændret sig. Branchen står i en ny situation, med nye udfordringer, bl.a. forårsaget af den teknologiske udvikling, men også af forbrugerne. Derfor arbejder man nu på en løsning, der udvikler standarderne samtidig med, at man bevarer fordelene ved dem. Læs mere om Next Generation Product Identification projektet og vores 40 års jubilæum her i På Stregen. Hjælp til at opfylde lovgivningskrav De ændrede behov skyldes også nogle gange ændringer i myndighedskrav. Et højaktuelt eksempel er EU Regulativ 1169 om fødevaremærkning, som træder i kraft lige om lidt dvs. i december Jeg siger lige om lidt, for der ligger store arbejdsopgaver foran mange virksomheder, før de kan nå i mål med de ekstra informationer, som de efter december 2014 er forpligtet til at gøre tilgængelige for samhandelspartnere, kunder og forbrugere. Vi støtter op om vores medlemmers udfordring på de måder, vi kan. Blandt andet ved at sørge for, at virksomheder gennem GS1Trade Sync (tidligere kendt som DADAS) er i stand til at udveksle alle de krævede informationer på en enkel, effektiv og sikker måde. Med venlig hilsen Lars Kyed Administrerende direktør, GS1 Denmark NORDISK MILJØMÆRKNING Tryksag NORDISK MILJØMÆRKNING 541 TRYKSAG 395 Redaktion og produktion Ansvarshavende redaktør: Adm. direktør Lars Kyed. GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V. Tlf.: Fax: Artikelredaktør: Signe Poulsen, På Stregen udsendes til medlemmer af GS1 Denmark og udkommer 3 gange årligt. Bladets artikler må citeres med tydelig kildeangivelse. For annoncering i På Stregen, kontakt Signe Poulsen, Design & Layout: uldahl & mig / Tryk: prinfohhk.dk Kontakt GS1 Danmarks ServiceCenter ServiceCenteret træffes på tlf eller Copyright 2013 GS1 Denmark. GS1 is a registered trademark of GS1 AISBL. GS1 Denmark bestyrelse Direktør Thorkil Andersen (formand), Frode Laursen A/S Direktør Niels Jensen (næstformand), Dagligvareleverandørerne Adm. direktør Carsten Hänel, Carlsberg Danmark A/S IT-Direktør Alan Jensen, Dansk Supermarked A/S Food Direktør Jens Visholm, Coop Danmark A/S Markedsdirektør Henrik Hyltoft, Dansk Erhverv IT-Direktør Per Ahlmann Andersen, SuperGros A/S IT-Direktør Lars Ruben Hansen, Rema 1000 Danmark A/S Logistikdirektør Per Hansen, Nomeco A/S Økonomidirektør Christian Elleby, Metro Cash & Carry Danmark Aps.

3 3 april 14 på stregen DADAS er blevet til GS1 Trade Sync Der er sket meget siden servicen til udveksling af varestamdata, DADAS, så dagens lys i Nu relanceres servicen med ny platform, brugergrænseflade, e-learning og navn: GS1Trade Sync. Vi har set en god udvikling i dagligvarebranchens brug af DADAS fra 2005 til nu. Men det skal ikke nægtes, at var en langsommere start mht. at få løbet DADAS i gang, end vi havde håbet på, fortæller Lars Kyed, adm. dir. i GS1 Denmark. Men vi og vores medlemmer har hele tiden kunnet se værdien af den fælles, centrale kommunikation af varestamdata. Blandt andet fordi brugen af datapool-services i udlandet kun er vokset. Derfor har vi holdt fast i at tilbyde servicen til vores medlemmer. Siden 2005 er virksomheder blevet meget mere opmærksomme på, hvor vigtige stamdata er. Det ser vi både i medierne og i vores kontakt med danske virksomheder. Oven i dette er der kommet mere og mere lovgivning, der direkte eller indirekte øger virksomheders behov for et værktøj, der kan hjælpe dem med at håndtere varestamdata på en effektiv og sikker måde. Derfor besluttede vi i 2013 at opdatere DADAS, så den understøtter disse nye behov også for foodservice-branchen og bliver nemmere at anvende for brugerne i hverdagen. Det er sket gennem et skift til en ny platform på den tekniske side. Ændringerne i servicen er fuldført til juni. Og i forbindelse med at vi udvikler på alle vores services, har DADAS så også skiftet navn til GS1Trade Sync, officielt pr. 1. marts i år, slutter Lars Kyed. Vil du vide mere? Kontakt Morten Buch, FMCG Manager i GS1 Denmark, på telefon eller Læs mere om GS1Trade Sync på Scan og se film om hvad GS1Trade Sync gør for jeres virksomhed.

4 på stregen april 14 4 Samme løsning til foodservice og dagligvarer: FoodSam og GS1Trade Sync (DADAS) indgår samarbejde Hvis I leverer til både detail- og foodservicebranchen, vil I snart kunne nøjes med at indmelde varestamdata ét sted. Udfordringer med udveksling af stamdata på tværs af brancher I flere år har der fra leverandører og grossister været et ønske om, at der kun skulle indmeldes og hentes varestamdata ét sted, dvs. i en fælles database. I andre lande har dette vist sig at være en fordel for alle parter. Udfordringer mellem detailog foodservicebranchen, grundet i kultur og historik, er del af forklaringen på, hvorfor et samarbejde mellem FoodSam og GS1Trade Sync (tidligere DADAS) ikke tidligere har kunnet etableres. Det har betydet, at leverandører, som ønskede at benytte sig af dataudveksling via en database, skulle benytte sig af FoodSam til sine kunder i foodservicebranchen og af GS1Trade Sync til detailbranchen. En mere effektiv og fremtidssikret løsning til leverandørerne Men nu er der taget et afgørende skridt for at få etableret et samarbejde mellem FoodSam og GS1Trade Sync. Som en del af den migration GS1Trade Sync pt undergår, tilpasses databasen også til foodservicebranchens behov, og derfor vil Foodsam ikke optage flere medlemmer efter samarbejdet er i drift, cirka pr. 1. maj Set i lyset af de udvidede krav til udveksling af varestamdata, der er kommet i spil som konsekvens af EU Regulativ 1169, er der tale om en stor fordel for leverandørerne, at de nu kun skal indmelde i én database. Vi ser en fremtidssikring i at samarbejde med GS1 og deres services, da de har mulighederne og resurserne til at drive den centrale dataudvekslingsservice, vi har brug for, udtaler Niels Jensen, adm. dir. for Dagligvareleverandørerne. Hvad skal du gøre? Grossister, der ønsker at modtage varestamdata i formatet FoodSam.xml, som de hidtil har gjort, vil kunne fortsætte med dette. Der er nemlig indgået et samarbejde med Effektiv Software, der håndterer FoodSam, som sikrer, at dette forsat kan lade sig gøre. Vil du vide mere? Kontakt Morten Buch, FMCG Manager i GS1 Denmark, på telefon eller Læs mere om GS1Trade Sync på

5 5 april 14 på stregen Som leverandør eller producent kan man fra den 1. maj 2014 indmelde sine varestamdata i GS1Trade Sync, og derfra levere sine data til både foodservicebranchen og detailhandlen. Det er dog nødvendigt med et medlemskab af GS1Trade Sync, hvis I vælger at indmelde via GS1Trade Sync. På gs1tradesync finder du medlemslister, guides, dokumentation, priser samt brugeraftalen, som skal udfyldes og returneres for at blive medlem. Hvis I er medlem af FoodSam, behøver I ikke at melde jer ind i GS1Trade Sync. Hen over foråret vil GS1 Denmark afholde e-learning kurser og follow-up møder, så alle kan få den hjælp, der skal til for at sikre en god opstart. Alle GS1Trade Sync medlemmer vil modtage information direkte om e-learning og follow-up møder.

6 på stregen april 14 6 Den nye fødevaremærkning, EU Regulativ 1169, træder i kraft i december 2014 er I klar? Regulativ 1169 er måske ikke det mest spændende emne i verden til gengæld er det et utrolig vigtigt emne. Sådan bød Niels Jensen, adm. dir. for Dagligvareleverandørerne velkommen til de to gå-hjem-møder om EU Regulativ 1169, som Dagligvareleverandørerne sammen med GS1 Denmark afholdt i februar og marts. Samlet deltog over 110 deltagere på arrangementerne, hvor det overordnede budskab til virksomhederne var: Start nu, hvis I ikke allerede er i gang med det store arbejde, der ligger i at implementere Regulativ Fødevarestyrelsen: Regulativet er her og træder i kraft lige om lidt Pernille Lundquist Madsen, Souschef i Fødevarestyrelsen, fortalte, at EU med forordning 1169/2011 skaber en mere tidssvarende lovgivning, der tager hensyn til de øgede forbrugerkrav til informationer, om produkter. Især er Kommissionen optaget af, at det skal være nemt for forbrugerne at finde informationer, og at de er let-læselige. Derfor er der kommet krav om en minimum skriftstørrelse. Eftersom forordningen desuden gør mere information obligatorisk på emballagen, får mange producenter udfordringer med at have plads til alt på etiketten, navnlig hvis man bruger samme emballage til flere lande. En løsning, der umiddelbart er blevet en mulighed med forordningen, er en peel-off etiket, og der er etableret mulighed for, at der i fremtiden kan åbnes op for andre måder at give obligatorisk fødevareinformation. Det kunne i fremtiden eksempelvis være indhentning af produktinformationer via scanning af stregkoden på produktet. Vedrørende allergener er den helt store ændring, at forbrugeren nu også skal kunne få oplysninger om allergene ingredienser, når de køber ikke-færdigpakkede fødevarer, fx hos bageren. Indtil nu har dette krav kun være gældende for færdigpakkede fødevarer. Med forordningen skal allergene ingredienser desuden være fremhævet i ingredienslisten, fx med fed skrift eller store bogstaver. Herudover stiller forordningen krav om mærkning af bl.a. oprindelsesland for flere fødevarer, imitat-ingredienser, fremmed protein og frysedato. Pernilles præsentation affødte en del spørgsmål om den præcise fortolkning af kravene, og i Fødevarestyrelsen har man forståelse for virksomhedernes situation: Fortolkningsspørgsmål sendes fra alle landene til EU, hvor de bliver diskuteret lige nu, så man kan blive enige om én, fælles europæisk fortolkning, så producenter bliver ligestillet, bl.a. af hensyn til eksporten. Fødevarestyrelsen er deltager i disse diskussioner på EU-niveau og prioriterer en ens fortolkning, men fordi danske virksomheder ikke kan vente på, at alle sten er vendt, opdaterer vi nu vores vejledning. Den kommer forhåbentligt inden sommerferien, fortalte Pernille og opfordrede virksomhederne til at bringe tvivlsspørgsmål til Fødevarestyrelsen, gerne via brancheorganisationerne, så de kan blive sendt videre i systemet. SuperBest Online: Nemt tilgængelige og valide vareinformationer er et must SuperBest Online er en landsdækkende aktør på det danske online marked for dagligvarer og har eksisteret i mere end 4 år. Ina Dabelsteen, Online Sortimentschef, fortalte, at trenden i forbrugeradfærd er, at fysisk butik og online handel smelter mere sammen. Det ene udelukker ikke det andet, og kunden

7 7 april 14 på stregen Hvordan skal jeres label se ud efter Regulativ 1169? Fuldt hus til gå-hjem-møde om Regulativ 1169 i Kolding. handler også på flere platforme. Det er dog ofte sådan, at et køb påbegyndes på en mobilenhed, fx mens folk er på vej til og fra arbejde, men at købet først afsluttes på en pc: En ting er klart: Online-forbrugerne vil have vareinformationer og varefotos, ligesom hvis de stod i butikken. Derfor er det helt centralt, at der ikke er divergerende informationer på produktemballager og i online shops. Og derfor er SuperBest Online helt afhængig af at kunne trække pålidelige og opdaterede vareinformationer fra GS1Trade Sync. Også fordi kunderne nemt skal kunne søge på fx glutenfri produkter, fedtfri, vegetariske, økologiske osv. Som situationen er nu, har SuperBest Online medarbejdere der udelukkende er ansat til at kontakte leverandører for at indhente vareinformationer og derefter manuelt indtaste dem. Vi opmåler også selv produkter. Det siger sig selv, at der i disse processer er mange mulige fejlkilder. Og at processerne er unødige og kunne undgås, hvis alle vores leverandører indmeldte varer i GS1Trade Sync. Det vil være en effektivisering for både dem og os. Derfor glæder SuperBest Online sig til fremtiden med GS1Trade Sync og opfordrer alle til at komme med, sluttede Ina sin præsentation. Arla: Nye datakrav og processer ikke bare et spørgsmål om nye emballager Arla var inviteret til at præsentere deres best practice for håndtering af Regulativ Her blev omfanget af opgaven ikke undervurderet: varenumre er berørt i bl.a. Danmark, Sverige, Tyskland og England. Det blev prioriteret at komme hurtigt i gang med at udfase gamle emballager: Emballageskrot koster en formue. Derfor skulle fx marketingafdelinger varsles i god tid, så de kunne få udgifter til fx repro og klicheer på budgettet. Så kunne man desuden kombinere andre designændringer på emballagen med Regulativ-kravene, forklarede Sine. I tillæg til de fysiske emballager skal Arla også opdatere flere websites med de nye informationer projektet har involveret rigtig mange stakeholders, både internt og eksternt. For eksempel har den nødvendige dialog med underleverandører været en stor opgave. Der var ikke alle, der umiddelbart kunne levere de nødvendige informationer om ingredienser. For Arla er dette kritisk, da mejerierne efter december 2014 simpelthen ikke må producere, hvis emballagerne ikke er leveret, fastslog Sine. Internt har det også været nødvendigt med en helt stram styring af projektet. Struktur og opfølgning på fremdrift er nøgleord for at komme sikkert i land. Arla har valgt at følge fremdriften ved at se på, hvor mange procent at emballagerne, der er blevet ændret. Vi fandt ud af, at nogle af de krævede data ikke var tilgængelige nogen steder eller at de var tilgængelige, men ukorrekte. Så 1169-projektet har givet en del Ahaoplevelser og anledninger til at revidere interne it-systemer og arbejdsgange, men det er jo kun godt at få ryddet op. Og det har helt sikkert været med til at skabe en bedre datakvalitet i vores systemer, fremhævede Jan. Projektets fremdrift er vi nu helt trygge ved, og fokus er derfor nu på dataudvekslingen med kunderne. Og her vil vi jo allerhelst sende data videre via GS1Trade Sync. Jan Nørgaard, Sales Development Manager CDK, og Sine Konge, Projektleder, CDK Marketing, fortalte, at Arlas juridiske afdeling var tidligt ude, da Regulativ 1169 blev vedtaget: Den første interne guideline blev udsendt allerede i november 2012, og i februar 2013 var den første nye emballage i handlen.

8 på stregen april 14 8 GS1 Denmark: Behov for et værktøj til udveksling af varestamdata Morten Buch, FMCG Manager i GS1 Denmark, rundede dagen af med en præsentation af GS1Trade Sync (tidligere DADAS), som er det værktøj GS1 Denmark kan bidrage med til opfyldelse af Regulativ 1169: Vi er glade for at se, at mange virksomheder allerede er gået i gang med at implementere de interne ændringer der skal til, for at kunne levere de krævede varestamdata ud til deres kunder. GS1Trade Sync kan hjælpe med kommunikationen udadtil: Det er let at bruge, effektivt og skaber struktur i data. Vi har lyttet til vores medlemmers behov, og sørger nu for at GS1Trade Sync understøtter lovgivningen fuldt ud. Vil du vide mere? Kontakt Morten Buch, FMCG Manager i GS1 Denmark, på telefon eller Læs mere på GS1 godkendt af amerikanske FDA Den amerikanske Food and Drug Administration (FDA) har godkendt GS1 som udsteder af numre til Unique Device Identification (UDI). Nye krav er understøttet af GS1 De globale GS1 Standarder opfylder den amerikanske lovgivnings krav til UDI og gør det derfor muligt for producenter at leve op til FDAs UDI-lovgivning fra september De nye krav er et led i at styrke patientsikkerhed og forsyningskædesikkerhed, hvilket er områder, som GS1 Healthcare også arbejder målrettet på at styrke. GS1s unikke identifikationsnumre giver mulighed for at følge medicinsk udstyr fra dets produktion gennem hvert led i dets livscyklus og det er det, der gør en forskel for gennemsigtighed og patientsikkerhed, fortæller Jesper Kervin Franke, Healthcare Manager i GS1 Denmark. Tanken bag lovgivning om UDI er at skabe et globalt sammenhængende system, så selvom USA her er først med lovgivning, forventer vi, at EU også indfører krav på området. Kort om Unique Device Identification FDA kræver, at et UDI-nummer generelt skal påføres labellen på det medicotekniske udstyr, dets emballage eller i nogle tilfælde på selve produktet. Ved entydigt at identificere medicoteknisk udstyr, gavner GS1 Standarder patienter, hospitaler og medicoindustrien. GS1 Standarder hjælper hospitaler verden over med hurtigt og effektivt at identificere udstyr som skal tilbagekaldes, forbedrer præcision og detaljeringsgrad af rapporter om utilsigtede hændelser og udgør fundamentet for en sikker global forsyningskæde i sundhedssektoren. De er også et oplagt middel til at dokumentere brugen af udstyr i elektroniske patientjournaler og kliniske informationssystemer. UDI-krav fra FDA skal overholdes pr. 24. september 2014 for klasse III produkter. Vil du vide mere? Kontakt Jesper Kervin Franke, Healthcare Manager i GS1 Denmark, på telefon eller Læs mere om hvordan GS1 understøtter UDI:

9 9 april 14 på stregen Kom til stor sundhedskonference i København oktober 2014 byder GS1 Global og GS1 Denmark velkommen til den 26. Global GS1 Healthcare Conference. Her samles sundhedsaktører for at dele erfaringer med hvordan vi kan styrke patientsikkerhed, forsyningskædesikkerhed og -effektivitet. Om konferencen To gange om året samler GS1 cirka 250 sundhedsaktører fra omkring 25 lande. Til oktober har vi fået konferencen til København, og det er vi stolte af. Vi håber også, at det giver rigtig mange danske aktører mulighed for at deltage, fortæller Jesper Kervin Franke, Healthcare Manager i GS1 Denmark. På de tre konferencedage deler deltagere deres erfaringer med bl.a. sporbarhed af medicin og medicoudstyr. Der præsenteres cases og nyt fra lovgivningssiden. En vigtig komponent er networking-delen, som vi altid hører fra deltagerne, at de får meget ud af. Agenda Konferencen består af en kombination af plenary sessions, arbejdsgrupper, arbejdsfrokoster og en stor networking dinner på Tivoli Congress Center. Konferencens temaer vil inkludere Unique Device identification og serialisering af medicinalprodukter, sporbarhed og Falsified Medicines Directive samt implementering i hospitalsscenarier. Er konferencen noget for dig? The Global GS1 Healthcare Conference samler et bredt udsnit af myndigheder, hospitaler, sundhedspersonale, apotekere, producenter, distributører, grossister og logistikudbydere. Hvis du arbejder med fx regulatory affairs, quality assurance eller supply chain management er konferencen oplagt for dig. Vær med på konferencen, som holdes på Hilton Copenhagen Airport Hotel, oktober Vil du vide mere? Kontakt Jesper Kervin Franke, Healthcare Manager i GS1 Denmark, på telefon eller

10 på stregen april Fremskridt med EPC/RFID i detailhandlen Udrulning fra produktion til point-of-sale i butikken Kilde: GS1 Global Fra foråret 2014 vil 85% af produkter solgt i Oxylane Group, en fransk producent og forhandler af sportsudstyr, have en RFID-tag med et GS1 Electronic Product Code (EPC). Klare gevinster med RFID Ifølge Patrice Ribout, projektleder i Oxylane, forbedrer RFID Oxylanes resultatet signifikant: Vi opnår en større sikkerhed for, at produkterne er tilgængelige på hylderne, fordi vi kan udføre lageroptællinger oftere. Vi reducerer internt svind gennem en omfattende kontrol med produktflowet. Vi forbedrer desuden hastighed, sikkerhed og pålidelighed af betaling ved kassen. Derfor rammer vi her de tre nøgleelementer i forretningsmodellen: En forøgelse af omsætningen, en bedre margin og effektivitet i både logistikken og butikkerne. RFID eller stregkoder? På en del produkttyper giver det rigtig god mening at bruge RFID-tags. RFID-tags gør det muligt at optælle hele lagerhylder på få minutter, fordi RFID-læseren ikke behøver at komme i direkte kontakt eller line-of-sight med RFID-tag en. Her er en stor effektiviseringsfordel sammenlignet med stregkoder. Vi ser flere og flere implementeringer af RFID i detailhandlen også med GS1 s løsning til det, som hedder Electronic Product Code. Oftest er det på lidt dyrere produkter, hvor tag ens pris ikke har større betydning, men hvor der til gengæld er meget at spare ved et reduceret svind og større salg. Det rykker også i Danmark. I maj afholder foreningen RFID i Danmark for tredje gang konference om emnet. Vi fra GS1 Denmark er med som sponsor og taler, fortæller Sacha Mendes da Silva, External Relations Manager i GS1 Denmark. Tag ning på produktniveau og tyverisikring RFID-tags bliver integreret i Oxylanes forårs/sommer-kollektion for 2014 på fabrikken. Vores produktioner og underleverandører rundt om i verden er interesserede i tag ning ved kilden. Man bruger lokale leverandører til at indkode RFIDlabellen og påsætter også en GS1 DataBar-stregkode med samme unikke varenummer, forklarer Patrice Ribout. Vores medarbejdere vil derefter kunne tjekke lagerbeholdningen med deres smartphones, som bliver forbundet med RFID-stave. Vi opdaterer også vores kassesystemer og tilføjer RFID-tyverisikring til vores traditionelle tyverisikring. Alle Oxylanes kasseterminaler skal være klar med udgangen af marts Privacy issues i det kommende Internet of Things Oxylane Group har haft særligt fokus på behovet for at respektere kundernes personlige informationer. Det er nødvendigt at være ærlig og utvetydig over for kunderne. Enhver, som føler sig generet af teknologien, kan komme af med den. Hver enkelt tag kan deaktiveres med det.samme," fastslår Patrice Ribout. Med RFID-implementeringen forbereder Oxylane sig også på The Internet of Things i Kunderne vil gennem systemet kunne få adgang til fx vedligeholdelsesmanualer og brugsvejledninger, slutter Patrice Ribout.

11 11 april 14 på stregen Kom til konference og se fordelene ved at bruge RFID til identifikation og datafangst Netværket RFID i Danmark giver dig d. 22. maj mulighed for at netværke og lære af nøglepersoner fra virksomheder, som bruger RFID i produktion, logistik, retail og til styring af værdifulde aktiver. Alle med det formål at optimere processer og opnå besparelser for deres virksomheder. Hør om deres erfaringer, og mød desuden RFID-producenter og -løsningsleverandører på konferencens RFID Udstilling, hvor de vil være klar til at forklare, demonstrere og svare på dine spørgsmål. Hvis du gerne vil lære noget om RFID eller bare har brug for en brush-up, vil du på dette års konference have mulighed for at deltage i en Introduktion til RFID morgen-session, som bliver organiseret af Teknologisk Institut. Det er fjerde år RFID i Danmark afholder konferencen med GS1 Denmark som sponsor. Vil du vide mere? Kontakt Sacha Mendes da Silva, External Relations Manager, GS1 Denmark på telefon eller Praktisk Information Tid: 22. maj Sted: IT-Universitetet i København, Rued Langgaards Vej 7, 2300 København S Se mere på konferencens hjemmeside: Kontrol af mærkning giver bedre sporbarhed Label inspektion og kontrol af stregkoder Kontrollér tal, bogstaver, grafik og stregkoder. Med LVS 7500 får du sikkerhed for at din mærkning er korrekt på samtlige etiketter. Automatisk alarm/stop ved fejl Alle etiketter gemmes som billede og rapport Kompatibel med de fleste labelprintere og applikatorer 21 CFR Part 11 klar 1D og 2D ISO verifikation OCR/OCV på tekstfelter Plet og plamage inspektion Din printer 100% label inspektion Alt i verifikation og dokumentation af 1D og 2D stregkoder Alt testudstyr, både online og offline, er i overensstemmelse med ISO standarderne og er GS1 certificeret. ISO ISO Fås som integreret eller ekstern model Tlf:

12 på stregen april Next Generation Product Identification: Hvordan skal fremtidens varemærkning se ud? Forbrugerne skal have adgang til flere og flere produktinformationer. Samtidig skal virksomhedernes udgifter til at vedligeholde data holdes nede. Det er udfordringen for Next Generation Product Identification (NGPI) projektet. Det er lanceret af The Consumer Goods Forum, og deltagerne er førende virksomheder fra branchen og GS1. Den kendte EAN-stregkode har nået sin grænse I begyndelsen var det kun varenummeret (GTIN), der var brug for i en stregkode, og det er det, som den kendte EAN-13 stregkode er designet til at indeholde. Men udviklingen har været sådan, at vi nu bruger et GTIN til at henvise til mange forskellige slags informationer som forbrugere og myndigheder vil have så EAN-13 stregkoden har nået sin grænse, kan man sige, forklarer Jane Wulff, AIDC Manager i GS1 Denmark. For dyrt at skifte GTIN-varenummer ofte Forbrugeren skal have adgang til den korrekte information om produktet gennem GTIN et, dvs. ved at scanne stregkoden, og derfor er det nødvendigt at skifte GTIN ofte. Men det er dyrt: Resten af den udgåede lagerbeholdning, genlistningsudgifter til kunderne i detailhandlen, administrative omkostninger, tabt salg osv. Som resultat mener mange nu, at omkostningerne ved at skifte GTIN er større end fordelene. Det er måske forståeligt, men det har store, negative konsekvenser for datakvaliteten i hele forsyningskæden, og kan i sidste ende også skade mærkevareleverandørerne selv, fordi det udhuler forbrugernes tillid til produktinformationer. Og dette vil kun blive værre, som datamængden stiger, betoner Jane Wulff. Hvilke informationer giver værdi nu og i fremtiden? NGPI-projektet har undersøgt hvilke informationer, der giver værdi i forsyningskæden, nu og i fremtiden. Man har identificeret fem typer som mest nødvendige: Produktvariant, batchnummer, udløbsdato, serienummer og URL. Spørgsmålet er, hvordan man kan udnytte eksisterende GS1-stregkoder til dette, dvs. EAN, DataBar og DataMatrix. En mulig løsning er at holde GTIN konstant i en EAN-13 stregkode, men tilføje et produktvariantnummer i en add-on stregkode til at markere mindre produktændringer. Så kan forsyningskæden fungere uden brud (fordi GTIN er konstant), mens behovet for rigere information kan tilgodeses gennem add-on koden. Er branchen klar? Indledende undersøgelser giver grund til optimisme. Det ser ud til, at de kasseterminaler, der generelt er i detailhandlen i dag, godt kan sættes op til at scanne endimensionale GS1- stregkoder med ekstra information, fx en EAN-13 plus en addon stregkode eller en GS1 DataBar. Den største udfordring ligger i de bagvedliggende it-systemer, som jo skal tilpasses, så de rent faktisk kan gøre brug af de ekstra informationer i stregkoden. Men her er jo så en mulighed for first movers i forhold til at finde måder at udnytte informationerne på, fortæller Jane Wulff. Scan og se film om fremtidens vareidentifikation og -mærkning

13 13 april 14 på stregen NGPI-projektet vurderer, at der på kort sigt er forholdsvis små omkostninger i form af softwareopdateringer ved at skifte til disse mere avancerede 1d-stregkoder. På længere sigt dvs. 10 år eller mere kan GTIN og mange andre informationer indkodes i GS1 DataMatrix, men dette er en 2D-stregkode, hvilket medfører helt andre investeringer i scanningsudstyr. GS1 standarder skal følge med GS1 Standarderne skal følge med tiden og hjælpe med til at minimere de omkostninger som nutidens virksomheder oplever som resultat af de øgede krav om flere informationer. Det er vores opgave som medlemsorganisation, fastslår Jane Wulff. Vil du vide mere? Kontakt Jane Wulff, AIDC Manager i GS1 Denmark, på telefon eller Standarder er et fælles sprog Nogle gange er det praktisk, at vi gør ting på samme måde, dvs. på en standardiseret måde. For eksempel at køre i højre side og at stregkodemærke produkter og forsendelser. Det bliver tydeligt, når vi ser på eksempler, hvor man ikke er blevet enige om en standard. Tag skostørrelser, for eksempel... En damestørrelse 7 i New York er en str. 37½ i Paris, str. 23 i Tokyo og str. 5½ i Sydney. Det er irriterende for rejsende, der vil købe sko. Og det er besværligt for skoproducenter. Fordi der ikke er nogen global standard for skostørrelser, er skoproducenter nødt til at mærke sko forskelligt alt efter eksportdestination. De er nødt til at specificere størrelsesreferencer på alle ordrer, fakturaer og forsendelsessedler for hvert land. Det koster tid og penge, og fører til højere skopriser for forbrugerne. Og så er sko endda et simpelt eksempel. Derfor er der mere og mere fokus på at finde måder at gøre logistik og de komplekse, internationale forsyningskæder mere effektive. Og derfor spiller standarder en så vigtig rolle for både virksomheder og forbrugere: Standarder er grundlaget for klar, forståelig udveksling mellem virksomheder i en stadigt mere globaliseret økonomi. Standarder holder omkostninger nede for alle. Og derfor er GS1 en vigtigt organisation. Australia: Size 5.5 Europe: Size 37.5 UK: Size 4.5 "Tyske virksomheder, der bruger GS1 ecomstandarder, opnår besparelser på 16 pr. faktura." Kilde: PROZEUS, GS1 Germany og GS1 France Detailhandlen kan opnå en præcision i lageroversigt på over 95% ved at bruge RFID-mærkning på enhedsniveau. Kilde: University of Arkansas, 2010 USA: Size 7 Japan: Size 23 China: Size 38 Den engelske dagligvarehandel sparer 250 millioner om året ved at bruge EDI. Kilde: GS1 UK EDI Cost Savings Report, 2010 Stregkoder fører til årlige besparelser på 11 milliarder i Frankrig. Kilde: GS1 France, 2011

14 GS1 40 år i forsyningskædens tjeneste på stregen april Det er snart 40 år siden, den første vare blev scannet. Det var en pakke tyggegummi, og det skete ca. 1 år efter, at man i USA besluttede sig for at bruge standardiseret produktidentifikation og stregkoder. Siden da har stregkoden muliggjort en udvikling, som de færreste nok havde spået om. Tag her med på rejsen Én fælles standard Den 3. april 1973 beslutter ledere i detailbranchen i USA at vælge en fælles standard for vareidentifikation og -mærkning (Universal Product Code) i dag kendt som GS1-stregkoder. Året efter etableres Uniform Code Council i USA Første scanning Den første vare bliver scannet. Det er Wrigley s Juicy Fruit chewing gum, og det sker i Marsh s supermarket kl. 8:01, d. 26. juni, i Troy, Ohio. Kunden er Clyde Dawson og kassemedarbejderen, der udførte den historiske scanning, hedder Sharon Buchanan. Beløbet lyder på 67 cents. Der er flere varer i indkøbsvognen, men tyggegumminet kommer først Europæisk samling The European Article Numbering Association (EAN) bliver grundlagt som en international not-for-profit standardiseringsorganisation med hovedkvarter i Bruxelles. Danmark er blandt i 12 første, grundlæggende medlemsorganisationer. Sammen lancerer de GS1s identifikationssystem for at forbedre effektiviteten i detailbranchens forsyningskæde Flere data, elektronisk handel GS1-128 stregkoden til bl.a. paller lanceres. Denne stregkode gør det muligt at indkode mere detaljerede informationer om forsendelsen via Application Identifiers. GS1 tager desuden det første skridt ind i elektronisk handel med den første version af EANCOM Manualen, en international standard for Electronic Data Interchange (EDI) Mere end stregkoder på varer GS1 Standarder rykker et trin op i forsyningskæden med introduktionen af ITF-14 stregkoden til kartoner.

15 15 april 14 på stregen 2000 Godt på vej mod en global organisation Ved begyndelsen af den nye årtusinde er GS1 tilstede i 90 lande Mere end sikker håndtering af varer GS1 udvider brugen af GS1 Standarder ind i sundhedssektoren med det første Healthcare Collaboration Project Samarbejde på tværs af Atlanten Det amerikanske Uniform Code Council og EAN International underskriver en samarbejdsaftale, der formaliserer deres hensigt om sammen at administrere og udbrede globale standarder. Med denne aftale er GS1 tilstede i 45 lande GS1 er global EAN skifter navn til GS1. Uniform Code Council fusionerer med GS1 og bliver til GS1 US Forbrugeren i centrum GS1 går ind i business-to-consumer området. Målet er at levere åbne standarder, der linker produktinformationer med forbrugere og virksomheder gennem mobile enheder Nye teknologier, nye standarder GS1 danner EPCglobal og initierer dermed udviklingen af GS1s standarder for RFID-anvendelse. GS1s første todimensionale stregkode, GS1 DataMatrix, lanceres Sikker udveksling af varestamdata GS1 skaber Global Data Synchronisation Network (GDSN), et globalt, internet-baseret netværk, der gør det muligt for handelspartnere at udveksle produktstamdata, effektivt og sikkert år i forsyningskædens tjeneste GS1 ser frem til de kommende 40 år og til stadig at hjælpe virksomheder verden over med at flytte produkter og informationer sikkert og effektivt. og stadig kommer der flere brancher og lande til. Se mere på 40 års jubilæumshjemmesiden: 40.gs1.org/

16 GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Brand Bedre muligheder med nye online-kurser: Nemt at gå til og tilgængeligt, når det passer dig Bettina Hilding, Training Manager. Hvorfor satser GS1 Denmark fremadrettet på e-learning? Det er vigtigt at lære om brugen af GS1 Standarder, så vi vil give alle mulighed for det, begynder Bettina Hilding, Training Manager i GS1 Denmark. Med E-learning kan alle deltage, når det passer ind i dagens program, uden skulle sætte en bestemt dag af og eventuelt skulle rejse til København, hvor de fleste af vores kurser afholdes. Kursus i måle-/vejeregler: En typisk udfordring Gennem vores Globale hovedkontor har vi længe kunnet tilbyde e-learning inden for standarder og supply chain management. Men nu udvikler vi kurser, der er målrettet danske virksomheders dagligdags udfordringer. Der kommer bl.a. snart et kursus, som gennemgår hvordan man måler og vejer produkter rigtigt. Det er noget, vi ved giver udfordringer. For eksempel er det ikke altid helt indlysende, hvad der er facing på et produkt. Eller om svejsesømme skal måles med. Og hvis der går koks i det, kommer der forkerte data ud i forsyningskæden, der skaber problemer og tidsspild i flere led. Det er nødvendigt med fælles regler for, hvordan man opmåler produkter, og derfor ligger det os meget på sinde at hjælpe medlemsvirksomheder med at forstå og bruge reglerne, slutter Bettina. Vil du vide mere? Se vores nuværende e-learning tilbud på Kontakt Bettina Hilding, Training Manager i GS1 Denmark, på telefon eller Scan og se introfilmen til vores nye kurser På Stregen er udgivet af GS1 Denmark Vesterbrogade 149, 1620 København V Tlf.: Fax:

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark

Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI. Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Anvendelse af standarder skaber værdi fra GTIN til UDI Jesper Kervin Franke GS1 Denmark Agenda Anvendelse af standarder skaber værdi Hvorfor er standarder vigtige? Hvem er GS1? Udvikling i anvendelse af

Læs mere

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013

GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 GS1 M3 User Group Morten Buch & Erik Søgaard 22. maj 2013 Standarder What s in it for me? Et sprog Standarder er aftaler som strukturerer aktiviteter eller industri - regler alle følger ü Åbne ü Neutrale

Læs mere

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2

GS1 DataBar flere data på mindre plads. Version 2 GS1 DataBar flere data på mindre plads Version 2 Der er ingen planer om at skrotte EAN stregkoden. Producenter (brand owners) kan selv bestemme om de vil drage fordel af GS1 DataBar, fx i forbindelse med

Læs mere

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen?

Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2013 TEMA Har du tjek på dine data og fødevaremærkningen? EU Regulativ 1169 giver udfordringer og muligheder Best practice hos Arla: Hvordan kommer vi i gang med

Læs mere

Lovgivning skaber fremdrift for standarder i detailhandlen og sundhedssektoren

Lovgivning skaber fremdrift for standarder i detailhandlen og sundhedssektoren udgivet af gs1 denmark Nr. 2. august 2014 Lovgivning skaber fremdrift for standarder i detailhandlen og sundhedssektoren Dachser: Gennemsigtighed og systematik sikrer sporbarhed og leverancer side 3 Leverandørens

Læs mere

RFID teknologi og detailhandlen

RFID teknologi og detailhandlen RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent,

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Undervisere: Charlotte Meldgaard, Jane Wulff & Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til dagen Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation

Læs mere

5 trin. ind i stregkodernes verden

5 trin. ind i stregkodernes verden 5 trin ind i stregkodernes verden Version 1.1 - juni 2010 Copyright GS1 Denmark 2010 ONE global system ONE global standard ONE global solution Globale produktnumre og stregkoder Hvordan og hvorfor Introduktion

Læs mere

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel

Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Problemer med datakvaliteten? - en analyse af kvaliteten af varestamdata i dansk dagligvarehandel Copyright GS1 Denmark 2010 1 Forord Indhold Forord 2 Resumé 2 Baggrund 3 Problemet 4 Metode 4 Resultat

Læs mere

SÅ ER DER SERVERET...!

SÅ ER DER SERVERET...! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 3. DECEMBER 2014 GS1-PALETTEN: SÅ ER DER SERVERET...! OMNI-CHANNEL HANDEL: Er du klar til at sætte forbrugeren i centrum? side 3 RECALL: GS1 optimerer processer i forsyningskæden

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

KÅL, KURVE OG USYNLIGE STREGKODER UDGIVET AF GS1 DENMARK. Sønderjydsk Kål: Mojn til GS1Trade Transact side 4-5

KÅL, KURVE OG USYNLIGE STREGKODER UDGIVET AF GS1 DENMARK. Sønderjydsk Kål: Mojn til GS1Trade Transact side 4-5 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 1. APRIL 2016 KÅL, KURVE OG USYNLIGE STREGKODER Sønderjydsk Kål: Mojn til GS1Trade Transact side 4-5 The Blessing Basket Project: Stregkoder med et godt formål side 10-11 Er

Læs mere

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen!

Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2012 TEMA Fast Moving Consumer Goods i dag og i morgen! Stregkoder sætter smag på osten side 4 Undgå madspild og få større salg med smart styring af udløbsdata side

Læs mere

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard

GS1 Systemet. Stregkoder struktur, indhold og placering. Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard GS1 Systemet Stregkoder struktur, indhold og placering Underviser: Jane Wulff og Erik Søgaard Program Introduktion og forventninger til kurset Hvem er GS1 Denmark? GS1 Systemet - Identifikation af produkter

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af implantater og andet medicinsk udstyr Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler på stregkodelabels... 4 Stregkodekvalitet...

Læs mere

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet

TEMA. Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. APRIL 2013 TEMA Sådan sikres sporbarhed og datakvalitet Sporbarhed af fødevarer - hver dag side 4 Case: Sporbarhed og forbrugertillid med GS1 Standarder i forsyningskæden

Læs mere

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler.

Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Vejledning til mærkning med GS1 Standarden af fødevarer og varer som ikke er implantater, medicinsk udstyr eller lægemidler. Indledning... 2 Stregkoder anvendt i forskellige pakkeniveauer... 3 Eksempler

Læs mere

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1

BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2015 BIND JERES FORSYNINGSKÆDE SAMMEN MED GS1 Pallelabels er basis for automatisering hos Carlsberg side 3 Nordlie Food styrer alle vareinformationer ét sted side 6-7

Læs mere

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed

Teknisk vejledning. Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Teknisk vejledning Amgros I/S Dampfærgevej 22 DK-2100 København Ø Tel: +45 8871 3000 Fax: +45 8871 3008 www.amgros.dk amgros@amgros.dk Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler

Læs mere

Teknisk vejledning 1. juni 2011

Teknisk vejledning 1. juni 2011 Teknisk vejledning 1. juni 2011 Stregkodemærkning på primærpakninger og sekundærpakninger for lægemidler patientsikkerhed Forord Denne tekniske vejledning har til formål at hjælpe virksomheder med at påføre

Læs mere

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013

SuperBest Online. Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 SuperBest Online Dansk Erhverv Torsdag 24. oktober 2013 E-handel Danskerne købte for i alt 54,7 mia. kr. på nettet i 2012 hvilket er rekord Hvilke forbrugerretninger og trends ser vi i markedet? Socio

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

rette spor i sundhedssektoren

rette spor i sundhedssektoren TEMA: På rette spor i sundhedssektoren Nyt centrallager bliver hospitalernes forlængede arm side 4 Xellia: Krav om stregkoder stiger markant side 8 St. Antonius Hospital: Sporbarhed af implantater side

Læs mere

DB Schenker AEO fra vort perspektiv

DB Schenker AEO fra vort perspektiv DB Schenker AEO fra vort perspektiv Schenker A/S, Danmark Lene Honoré Version 20130522 Dansk AEO hos DB Schenker - Introduktion Hvad er AEO-certificering? AEO-certificering kan sammenlignes med fx en ISO-certificering.

Læs mere

Extended Packaging og mobilbrug i detailhandlen

Extended Packaging og mobilbrug i detailhandlen Denmark Extended Packaging og mobilbrug i detailhandlen MULIGHEDER OG MUSTS I FORBRUGERNES MOBILBRUG I DETAIL side 3 HVAD ER EXTENDED PACKAGING? side 6 STANDARDERNE ER DER ALLEREDE side 14 Nr. 2. AUGUST

Læs mere

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran.

Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man benytter en 13 cifret stregkode, sættes der et 0 foran. Obligatoriske felter til vareoprettelse i GS1Trade Sync Basisenhed D8165 Produkt - GTIN - Global Trade Item Number Global Trade Item Number (Stregkodenummer). Skal altid angives med 14 cifre. Hvis man

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

Er transportbranchen klar til 38 % stigning?

Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Er transportbranchen klar til 38 % stigning? Fremtidens transport bliver global og der bliver rigeligt af den. Alt tyder på at behovet for transport vil stige voldsomt frem til 2010 og videre ud i fremtiden

Læs mere

Langtved Data A/S Nyhedsbrev

Langtved Data A/S Nyhedsbrev Langtved Data A/S Nyhedsbrev Marts, 2008 Nyhedsbrev Velkommen til Langtved Data A/S nyhedsbrev Ca. fire gange om året vil vi informere vore kunder og personer med tilknytning til os, om udvikling og nye

Læs mere

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering

Lynkursus i GS1 Healthcare. Fokus på serialisering Lynkursus i GS1 Healthcare Fokus på serialisering Agenda GS1 Systemet Pakkehierarki og GTIN tildeling NTIN/GTIN Serialisering og aggregering Stregkoder (GS1-128 og GS1 DataMatrix) Pallemærkning GS1-128

Læs mere

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering

ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering INVOICE PROCESSING BEST PRACTICES FOR READSOFT ON PREMISE SOLUTIONS ReadSoft er den naturlige start på al elektronisk fakturahåndtering Er din håndtering af fakturaer dyr og tidskrævende så automatisér.

Læs mere

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER

GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER Bilag til GS1Trade Sync Brugeraftale GS1Trade Sync GENERELLE BRUGERBETINGELSER A. Kort om GS1Trade Sync... 2 B. Tilmelding og forudsætninger... 2 C. Brugernes ansvar og rettigheder... 3 D. GS1Trade Sync/1WORLDSYNC

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING

MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING MEDLEMSKAB VIDEN TIL VÆKST RETAIL VIDEN RETAIL UPDATES RETAIL SPARRING Om medlemskabet EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse med speciale

Læs mere

UDI i EU. En del af forordningen for medicinsk udstyr. Jesper & Anne, GS1 Denmark 15. juni 2017

UDI i EU. En del af forordningen for medicinsk udstyr. Jesper & Anne, GS1 Denmark 15. juni 2017 UDI i EU En del af forordningen for medicinsk udstyr Jesper & Anne, GS1 Denmark 15. juni 2017 Agenda GS1 Hvem er vi? UDI en del af forordningen for medicinsk udstyr Stamdatakrav Stregkoder og deres opbygning

Læs mere

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT

Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server. 1 Danfoss Group IT Danfoss Labelprint Solution PCSYS Label Print Server 1 Danfoss Group IT Carsten Davidsen Global MFG Solution Manager Nordborgvej 81 DK-6430 Nordborg Direct: +45 7488 6261 Mobile: +45 2949 5051 E-mail:

Læs mere

Stregkoder sådan virker de

Stregkoder sådan virker de Stregkoder sådan virker de Vi bliver ofte stillet spørgsmål omkring stregkoder. Hvilke stregkoder kan man bruge. Hvordan fungerer en stregkode. Hvad skal man være opmærksom på ved valg af stregkode. En

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

IT-løsning til trælaster NAV. Timber

IT-løsning til trælaster NAV. Timber IT-løsning til trælaster NAV Timber NAV4Timber ny brancheløsning til trælasterne - udviklet på nyeste teknologi naturligvis! Umiddelbart efter frigivelsen af den spritnye Microsoft Dynamics NAV 2013 gik

Læs mere

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE

IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE SLIDE 1 DATABESKYTTELSESDAGEN IT-SIKKERHED SET FRA LEVERANDØRENS SIDE v/ Koncernsikkerhedschef Rasmus Theede Offentlig AGENDA FRIDAY, 31 JANUARY 2014 SLIDE 2 Sikkerhed set fra kundens side, og leverandørens

Læs mere

Alt du behøver at vide som Maker på Crate

Alt du behøver at vide som Maker på Crate Alt du behøver at vide som Maker på Crate København, april 2015 Crate er dit sted! Det er dine produkter og det er din butik. Vi er vildt begejstrede for at have dig med ombord og vi er sikre på, at vi

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes

Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Problemstilling: Ordrestørrelsen bliver mindre men der kommer flere ordrer, der skal tastes Har du overvejet andre muligheder for at modtage virksomhedens ordrer? Det kunne f.eks. være vha. EDI, XML eller

Læs mere

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS

STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS Denmark TEMA STYR PÅ KONTAKT- DATA MED GLN OG GLNDAS LILLE NUMMER STYRER STORT SYSTEM side 3-5 NY GS1 SERVICE: GLNDAS HOLDER DIG OPDATERET side 6-8 OPDATERING OM GS1 DATABAR side 10 Nr. 1. Marts 2009 PÅ

Læs mere

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3

FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 Denmark Husk at opdatere jeres kontaktinformationer! Send en e-mail til info@gs1.dk FARVEL OG GODDAG: GS1 DENMARK FÅR NY DIREKTØR side 3 VÆRDIEN AF INTERN STYRING AF STAMDATA ERFARINGER FRA ØSTRIG side

Læs mere

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning

Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Webbaseret løsning til hånd tering af fakturaer, indkøb og rejseafregning Indførelsen af Ibistic-løsningen er en af de mest vellykkede itprojekter, vi har gennemført. Vi var nødt til at indføre systemet

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA

GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA Denmark HELDIGE KARTOFLER SCANNES GODT PÅ VEJ side 3 OPDATERINGER OG CASES MED GS1 DATAMATRIX OG GS1 DATABAR side 8-9 TEMA: FEJLAGTIGE STAMDATA KOSTER DAGLIGVAREBRANCHEN MILLIONER side 10-12 BREVKASSEN:

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

LaserNet Output Management. Lennart Garbarsch Tabellae A/S

LaserNet Output Management. Lennart Garbarsch Tabellae A/S LaserNet Output Management Lennart Garbarsch Tabellae A/S Agenda Kort intro til LaserNet og Tabellae Introduktion til LaserNet til AX 2012 (og andre versioner) Output management Kort demo Kunde cases /

Læs mere

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software.

SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN« PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM. The new approach to software. SALG & CRM MOBILITET KLÆD SÆLGEREN»I MARKEN«PÅ TIL SIT ARBEJDE MED LITTLEBEACON SALG OG CRM The new approach to software LittleBeacon CASESTORY KRUUSE A/S er totalleverandør af alt, hvad dyrlæger har brug

Læs mere

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI

TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI TEMA DATAUDVEKSLING: FORHINDRINGSLØB ELLER FLOW? TOMS LEVERER VAREN ELEKTRONISK SIDE 3 TRIUMPH: EFFEKTIV OG TIDSSVARENDE MED EDI SIDE 8 DETAIL: FÆRRE OMKOSTNINGER OG MINDRE PAPIR SIDE 10 NY FORSKNINGS-

Læs mere

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio

CBAS. Vi lytter til jeres ønsker. Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014. Cinema Booking & Administration System. dabufbio Nyheder fra CBAS og DaBUFbio - april 2014 Vi lytter til jeres ønsker Sidste år talte vi med mange filmklubber, som fortalte os, at de ønskede flere funktioner i CBAS administrationssystemet. Vi har derfor

Læs mere

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark

LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? TEMA. Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet. Denmark Denmark TEMA LEVERANDØR TIL DETAILHANDELEN? Bliv bedre til at benytte GS1-værktøjet FIRE UGER GÅR MED FEJL side 3-5 NY QUICKGUIDE TIL GS1-128 PALLELABELEN side 6-7 BREVKASSEN: HVORFOR SÆLGER GS1 DENMARK

Læs mere

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1.

GS1Tre c. Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2. V 0.2 december 2014. www.gs1. GS1Tre c Oprettelse af varestamdata til det svenske marked I GS1Trade Sync version 2 V 0.2 december 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync 1 Indholdsfortegnelse... 2 Dataoprettelse af varestamdata til det svenske

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP

HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP HIMSS EMRAM Healthcare Information and Management Systems Society Electronic Medical Record Adoption Model Claus Ehlers, CPHIMS, CISA, CIPP C O N N E C T I N G B U S I N E S S & T E C H N O L O G Y Måling

Læs mere

Lokalisering og emneidentifikation

Lokalisering og emneidentifikation Lokalisering og emneidentifikation Henrik Stilling It-arkitekt Service Logistik www.regionmidtjylland.dk Introduktion Henrik Stilling henrik.stilling@stab.rm.dk It-arkitekt i Region Midtjylland siden 2008

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0

GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder. Version 2.0 GS1Trade Sync: Opmåling af IKKEforbrugerenheder Version 2.0 Indholdsfortegnelse 1 Om dette dokument... 3 2 IKKE-forbrugerenheder... 3 2.1 Fastsættelse af den naturlige bund (fundament)... 3 2.2 Når ikke

Læs mere

From Technologies to Business

From Technologies to Business Scandinavian Auto-ID center indbyder til temadag: From Technologies to Business 27. september 2011 Arrangør: Forum for Logistik og E-handel i samarbejde med Scandinavian Auto-ID center indbyder til temadag:

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Agenda. Velkomst. FoodSam. Hvem og hvad er FoodSam. FoodSam Produktdata.

Agenda. Velkomst. FoodSam. Hvem og hvad er FoodSam. FoodSam Produktdata. Agenda. Velkomst. FoodSam Hvem og hvad er FoodSam. FoodSam Produktdata. Et historisk tilbageblik. Hvad er FoodSam Produktdata og hvordan fungerer det? Introduktion til Effektiv Software. Hvordan indtastes

Læs mere

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang

Foodtag Catellae Farm & Food. Foodtag. - Sådan kommer du i gang Foodtag Catellae Farm & Food Foodtag - Sådan kommer du i gang Fokus på sporbarhed og fødevaresikkerhed 2 Catellae Farm & Food Dit nye værktøj HVAD ER FOODTAG? Med Foodtag får du det ideelle værktøj til

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

Pain Treatment Survey

Pain Treatment Survey Pain Treatment Survey Projektoplæg Projektoplæg til fælles udviklingsprojekt, i samarbejde mellem KLONK og smerteeksperter fra Sverige, Danmark og Norge www.klonk.dk Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Idé...

Læs mere

GS1 I SUNDHEDS- SEKTOREN Forfalskede tasker er et problem forfalsket medicin er et STORT PROBLEM

GS1 I SUNDHEDS- SEKTOREN Forfalskede tasker er et problem forfalsket medicin er et STORT PROBLEM Denmark TEMA GS1 I SUNDHEDS- SEKTOREN Forfalskede tasker er et problem forfalsket medicin er et STORT PROBLEM GS1 DATAMATRIX ER LYKKEN HOS LUNDBECK side 3-5 NYE BEHOV NY STREGKODE HOS NOMECO side 6-7 ER

Læs mere

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring

medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring medlemskab Viden til vækst retail viden Retail UPdates retail sparring et b a k s m le d e m Om EBELTOFT GROUP Retail Institute Scandinavia er en del af det globale netværk af videns- og konsulenthuse

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Introduktion til TripAdvisor

Introduktion til TripAdvisor Introduktion til TripAdvisor Maj 2016 Kære deltager i TripAdvisor-kursus Så er det snart nu, vi sammen skal udforske TripAdvisor og de muligheder, platformen har for dig som kultur- og turismeaktør. Det

Læs mere

GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE

GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE Denmark GS1 VÆRKTØJERNE GØR DAGLIGDAGEN LETTERE TEMA PÅ SPORET AF SPEGEPØLSEN side 3 GS1 DATABAR side 7 GS1 DENMARK FÅR NY HJEMMESIDE side 8 RFID/EPC ERFA-MØDE I KØBENHAVN side 9 Nr. 2. April 2008 PÅ STREGEN

Læs mere

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører

Logistikbetingelser. Til Saniståls leverandører Logistikbetingelser Til Saniståls leverandører Sanistål har formuleret en række betingelser for mærkning, pakning og levering af varer. Betingelserne skal gøre identifikationen og behandlingen af indkomne

Læs mere

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation

Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation Til Energitilsynet Metodeanmeldelse af markedsforskrift F1 - EDIkommunikation med DataHub'en i elmarkedet 31. januar 2012 HBK/LRP Energinet.dk skal i følge Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 1085 af 20.

Læs mere

Workshop: Returtagning og genanvendelse

Workshop: Returtagning og genanvendelse Workshop: Returtagning og genanvendelse Dagens program: Formiddag 10:00 10:20 10:50 11:15 11:30 12:00 12:45 Velkomst og introduktion til dagen v/chefkonsulent Finn Zoëga, Teknologisk Institut Cirkulær

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.1 maj 2014 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk

PaperlinX A/S Bastrupgaardvej 8-10 7500 Holstebro Telefon: 70 10 33 66 Info.dk@paperlinx.com www.paperlinx.dk Om os PaperlinX blev grundlagt i Holstebro i 1918, dengang under navnet Christian Christensen & Co., eller kort og godt: CC&CO. Vi har altid været en handelsvirksomhed med et meget bredt produktsortiment

Læs mere

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync

Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync Foreløbig version af Brugervejledning for datamodtagere til GS1Trade Sync v 0.2 januar 2015 www.gs1.dk/gs1tradesync Indhold Log på... 3 Søg produkter... 4 Hierarkiopbygning... 7 Subskriptioner (Selektioner)

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE

EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE G4S ACADEMY EDUCATION DAYS FOR KUNDER OG SAMARBEJDSPARTNERE TILMELD DIG HER VERSION 170808 G4S ACADEMY G4S Academy er en tværorganisatorisk afdeling, der fokuserer på strategisk udvikling af relationer,

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr

Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr Q/A vedr. de nye forordninger for Medicinsk Udstyr (EU)2017/746 om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik (EU) 2017/745 om medicinsk udstyr Unik udstyrsidentifikation (UDI) Q. Hvad er forskellen mellem

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som leverandør til det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8

TEMA DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ. Denmark. NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 Denmark DADAS GØR DET NEMT FOR DE SMÅ TEMA NYE BØGER PÅ GADEN side 3 NEMT FOR DE SMÅ side 5 LAV EN GS1-128 LABEL side 7 STREGKODER I OVNEN side 8 nr 2. August 2007 PÅ STREGEN AUGUST 07 2 LEDER 30 ÅR OG

Læs mere

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år

Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år Benchmarkanalyse Danske virksomheders syn på it og telekommunikation i de kommende år 73 % af alle danske virksomheder er kunder hos TDC Erhverv fordi de har en forretning, der skal køre Gennemført af

Læs mere

Innovation Center Denmark Munich

Innovation Center Denmark Munich Innovation Center Denmark Munich IDEGRUNDLAG Den tiltagende globalisering, krav om innovation, netværk samt adgang til viden er udfordringer, som de fleste virksomheder, universiteter og forskningsinstitutioner

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier.

CAMSS analysen vurderer standarder inden for følgende 4 kategorier og et antal subkategorier. Bilag 4a CAMSS 1 vurdering af GS1-standarder til implantatregisteret 1. Baggrund Det er aftalt i økonomiaftalen for 2016 mellem Regeringen og Danske Regioner, at der skal etableres et nationalt implantatregister.

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere)

Initiativ 2011 2012 2013 Fælles strategi for indkøb og logistik 100 300 500 Benchmarking (herunder effektiv anvendelse af CT-scannere) N O T A T Mindre spild, mere sundhed Regionernes mål for mere sundhed for pengene frem mod 2013 Effektivisering af driften i sundhedsvæsnet har været et højt prioriteret område for regionerne, siden de

Læs mere

Er der stadig behov for brugeruddannelse?

Er der stadig behov for brugeruddannelse? Er der stadig behov for brugeruddannelse? Bjarne Herskin, teach to teach, 2013 ER DET NØDVENDIGT MED BRUGERUDDANNELSE ANNO 2013? Er det virkelig stadig relevant at afholde it-brugerkurser. Er vi ikke nået

Læs mere

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen

Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 20.12.2016 Spørgsmål og svar om Sundhedsplatformen 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN... 2 2. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PATIENTER... 4 3. SUNDHEDSPLATFORMEN FOR PERSONALET... 5 1. OM SUNDHEDSPLATFORMEN Hvem kan bruge

Læs mere

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås

Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås Til vores kunder Vitten den 13. oktober 2014 Logistikomkostninger skal reduceres Tomme hylder skal undgås I Frode Laursen Gruppen ser vi det som en af vores vigtigste opgaver at arbejde for at forbedre

Læs mere

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker

Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg. Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Niels Peter Baadsgaard, dyrlæge, Ph.D. VSP Jens Otto Pedersen, svineproducent Silkeborg Styr på grisene med ny teknologi til øremærker Dagsorden Præsentation Baggrund for ønsket om ny teknologi til at

Læs mere