RFID teknologi og detailhandlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RFID teknologi og detailhandlen"

Transkript

1 RFID teknologi og detailhandlen Banebrydende pilotprojekter kan være løftestangen, der sætter nye standarder for effektivisering af forsyningskæden i detailhandlen i de kommende år. v/finn Zoëga, Chefkonsulent, emba RFID-teknologien er ingen ny teknologi, således som man måske ellers skulle tro ud fra den megen medieomtale, der har været det seneste års tid. Det er derimod nyt, at man i flere dele af detailhandlen har ideer og planer om at anvende RFID-teknologien i større målestok i forbindelse med styring af varestrømme, salg og lagring af varer. Hidtil har dette ikke været anset for realistisk ikke mindst pga. prisen for en RFID-tag sammenlignet med den traditionelle stregkode (EAN), som optræder på de fleste varer i et traditionelt supermarked - og det er måske her at nyheden skal findes, netop at den teknologiske udvikling gør, at prisen synes at komme ned på et acceptabelt niveau så en større udbredelse er mulig inden for nærmeste fremtid. RFID-teknologi har mange fordele sammenlignet med den traditionelle stregkode - varen (tag'en) behøver ikke være inden for synsvidde RFID-tags kan læses over større afstande - flere enheder og grupper kan læses samtidig - og tags kan læses og skrives til flere gange. Anvendelsen i forbindelse med detailhandlen kan om muligt revolutionere gennemsigtigheden i forsyningskæden, reducere svind og øge muligheden for rette mængde til rette tid specielt i supermarkedet. Teoretisk er det muligt at sætte en RFID-tag på næsten alt, men de første ting, der må forventes at blive mærket i stor skala vil være paller, kasser og genanvendelige containere, hvilket alene her vil resultere i mange fordele ifm. styringen af logistikken. Mærkning af enkeltkolli har været afprøvet på enheder af høj værdi og på varer med stort svind (f.eks. cigaretter, spiritus, CD'ere og elektronik). Indtil videre har de fleste RFID-projekter været 'closed-loop' løsninger dvs. inden for ét selskab eller mindre grupper. Så snart man skal udvide til flere aktører eller brancher bliver standarder straks et væsentligt emne, og det vil straks være nødvendigt at være enige om frekvenser, sendestyrker og ikke mindst en fælles elektronisk kode for unik identifikation af mærkede produkter. Der har været et utal af forsøg, men meget lidt med anvendelse af teknologien inden for detailhandel, og her især dagligvaresektoren. Imidlertid har annonceringerne fra WAL-MART, Tesco og Metro inden for det sidste år om deres planer om brug af RFIDteknologien i egne forsyningskæder haft den virkning, at hele branchen nu har fået øjnene op for mulighederne i teknologien. Dette har endvidere betydet, at det har sat skub i udviklingen i både standarder og tag-teknologier, således at et større 'roll-out' af RFID nu synes realistisk og sandsynlig inden for en nærmere tidsramme. Her i Danmark har der været kørt forsøg hos

2 KiMs (lukket kreds), ligesom der i projektet E-Bizz Øresund 1 har været kørt pilottests med biosensorer i kølekæden (TTB - Time Temperatur Biosensor) 2. De involverede virksomheder har her høstet erfaringer, der kan anvendes i den videre udvikling i kædeperspektiv RFID Udviklingsår? I juni 2003 annoncerede WAL-MART at deres 100 største leverandører skulle RFID-mærke alle paller og kasser fra begyndelse af Dette blev fulgt op af et møde for de største leverandører, hvor planen blev diskuteret mere i detaljer. P.t. følger WAL-MART planen og de er i øjeblikket ved at teste forskellige dele i egen forsyningskæde med enkelte leverandører og forventes at starte op som planlagt. I oktober 2003 kom så det engelske Tesco, som annoncerede en samlet plan for RFID i deres forsyningskæde, startende i april 2004 og med alle paller og kasser mærket inden udgangen af Tesco har endnu ikke annonceret, hvilke leverandører, der forventes at være med i første bølge, ligesom andre detaljer heller ikke er kendt endnu. I januar 2004 annoncerede det tyske Metro AG, at man planlægger at starte brug af RFID i forsyningskæden i begyndelsen af november Fra begyndelsen planlægges at arbejde med 100 leverandører med mærkning af paller og kasser til 10 centrale distributionsterminaler og til ca. 250 butikker i flere størrelser. Metro forventer at have 300 leverandører på ved begyndelsen af Denne udvikling betyder, at RFID-afprøvningen har taget en væsentlig drejning. Disse pilotprojekter fokuserer nu på de praktiske detaljer ved at anvende teknologien, i stedet for at fokusere på om den virker. Der er et utal af disse pilotprojekter, som en forberedelse på en forventet totalanvendelse i løbet af 2005 og fremefter. Paller, kasser og andre containere vil i første omgang være mål for RFID-mærkningen sammen med nogle få enkeltvarer af høj værdi. Testfokus vil være hvorledes den faktiske mærkning vil virke praktisk og økonomisk (cost/benefit). Virksomheden CHEP har allerede haft nogen succes med at inkorporere mærkningen i deres paller. Det står dog endnu ikke helt lysende klart økønomisk og praktisk, hvorvidt RFID-tags bedst bliver en del af genbrugelige kasser/boxe eller om tags skal påtrykkes/påsættes direkte på kartoner og emballager som en del af fremstillingsprocessen. Standarder er bydende nødvendige, såfremt RFID skal anvendes i åbne handelssystemer. Dette er et arbejde der løbende finder sted, hvor man nu er tæt på at finde løsninger. I September 2003 lancerede EAN International og Uniform Code Council (UCC) samarbejdet i EPCglobal, som står for udviklingen af world-wide standarder på området. 1 Se 2 Projektet igangsat af den svenske innovationsvirksomhed Bioett AB, se

3 Se Standardtags, læsere, frekvenser, interface protokoller, og selve EPC (Electronic Product Code) er nu på vej og skulle nu være klar før de store detailhandleres planlagte gennemførelse af projekter. Hindringer og barrierer Indførelse af RFID er dyrt, ikke mindst pga. de store omkostninger, som er forbundet med læseudstyr og nødvendig infrastruktur. Disse initialinvesteringer har været og er måske stadig den væsentligste barriere for den store udbredelse af teknologien. Der må påregnes økonomiske fordele i det lange løb, men specielt for leverandører, må der forudses lange tilbagebetalingsperioder på investeringen i teknologien. Der er stadig nogle tekniske spørgsmål at overkomme før RFID kan rulles ud i større målestok med succes. Radiobølger opsluges af vand og reflekteres ved metal, derfor må tags være mere pålidelige. Udstyr skal være kompatibelt, og måder skal findes for at kunne analysere de enorme mængder af data. I det lange løb kan man godt forestille sig, at der vil være et miks af forskellige frekvenser på tags til forskellige formål, der vil løse nogle af problemerne. Alle disse spørgsmål forventes at blive løst i den nærmeste fremtid, således som dem der arbejder med problemerne spår udviklingen. Såfremt også omkostninger kan reduceres yderligere må der forventes en stor udbredelse. Imidlertid vil producenter af tags ikke kunne garantere leverancer i det korte løb, såfremt der vitterlig kommer denne store efterspørgsel, som mange taler om. Manuel mærkning er naturligvis upraktisk i større skala. For at være økonomisk, skal tags indgå i de normale produktionsprocesser. Dette kunne give en række producenter nogle problemer specielt hvis kravet i fremtiden bliver at mærke på enkeltvareniveau eller såfremt nogle detailhandlere ønsker tags og andre ikke gør. Men igen disse vanskeligheder betragtes i dag ikke som værende uoverstigelige. En succesfuld udrulning af RFID vil kræve et meget tæt samarbejde mellem leverandør og detailhandler i et niveau, som ikke hidtil er set i detailhandlen. Alle synes at være opmærksomme på dette p.t., med leverandører og detailhandel i tætte forløb i nærmest global skala, hvor der deles erfaringer på tværs af skel medens RFID udvikles. Men det står ikke helt klart om denne tilstand vil fortsætte når først kommercielle interesser kommer ind i billedet, og nogle påstår, at den åbne atmosfære i dette testår allerede er ved at skifte. Et væsentligt punkt i gennemførelsen af RFID, specielt på enkelt vareniveau, er forbrugerens accept. I USA er der allerede forbrugerbevægelser i gang imod sådan mærkning af hensyn til

4 privatlivets fred (CASPIAN 3 ) og tilsvarende initiativer synes også på vej i Europa. Dette tages naturligvis alvorligt i hele branchen og EPCglobal har derfor fornyelig udviklet guidelines på dette område. Der er relativt få personer i dagligvarebranchen som er RFID eksperter, og dette kunne blive et yderligere problem, hvis den teknologiske udvikling kommer til at løbe så stærkt, som det spås. Særligt vil dette være et problem for de små detailhandlere og leverandører indtil disse kompetencer bliver en del af en naturlig hverdag i alle dele af branchen. Der synes at være mange specifikke problemer ved at anvende RFID i supermarkeder, - mængden af metal og vand, - den enorme mængde af produkter - problemer med afvisninger manglende læsning - problemer med recycling - etc. etc. Mange vil spørge om tilbagebetalingen heraf virkelig er det værd omkostninger, besværligheder etc. Imidlertid er det nu generelt accepteret, at RFID er her for at blive, hverken værre eller bedre, og at det sandsynligvis vil være en fordel i det lange løb. Hvad fremtiden vil bringe! Allerede i 2005 vil der komme flere større detailhandlere, som har annonceret planer om RFID projekter til implementering. Det hollandske Ahold, det franske Carrefour og det engelske Marks & Spencer er nogle af dem, der har proklameret opstart af projekter. I Skandinavien er der ingen, der endnu har været ude med detaljerede planer på området. Men tydeligvis følges udviklingen nøje hos alle de store detailhandlere, som hurtigt melder sig på banen når resultaterne begynder at melde sig. Inden for et andet område end dagligvarer, nemlig møbler vides IKEA at ligge inde med beregninger og kortlægninger af en indførelse af RFID teknologien i deres forsyningskæde, hvilket kunne indikere, at der også på non-food området hurtigt kan komme gang i udviklingen. I det lange løb vil RFID hjælpe med til at kunne opnå gennemsigtighed i den enkelte forsyningskæde. Det vil være muligt at vide eksakt hvor hver mærket enhed befinder sig i realtid gennem brug af et centralt styret management system. Dette betyder at lagre kan styres mere nøjagtigt, genplacering af ordrer kan finde sted hurtigere og forkert leverede paller/varer reduceres betydeligt. RFID vil hjælpe med logistikken i butikkerne eftersom disse vil være i stand til at kende den præcise lokation af hvert mærket produkt. RFID læsere ved indgang og udgang i butikkerne vil sammen med mærkede lagerpositioner gøre det muligt at klare lagringen og genforsynin- 3 Consumer Against Supermarket Privacy Invasion And Numbering

5 gen lettere for personalet. RFID-tags vil tillige være et særledes effektivt middel for sikkerhed (i endnu højere grad end det er i dag) grundet et totalt gennemført system, som er indbygget allerede i de eksisterende arbejdsgange og produktionsprocesser. Tænkes der 10 til 20 år frem i tiden, når mærkning på enkelt vareniveau er i fuld brug, vil RFID helt have erstattet stregkoden og Internettet for alle ting vil være en realitet. Smarte hylder og automatiske kassesluser er en realistisk mulighed. RFID vil da kunne være en naturlig del af vort liv i hverdagen, men så har vi også priser på systemer og tags, som er betydeligt lavere end dem vi kender i dag. Var der nogen der sagde moderne tider?

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder

Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder Sporbarhed og RFID-teknologien i relation til Forsyningskæder - en kort afdækning af forhold om sporbarhed og RFID teknologi i forsyningskæder, samt de eventuelle virkninger, dette måtte få på jobindhold

Læs mere

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden

RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden RFID giver mulighed for automatiseringer i RFID giver mulighed for automatiseringer i logistikken og forsyningskæden af sektionsleder, emba, Finn Zoëga, Finn.Zoega@teknologisk.dk, Teknologisk Institut,

Læs mere

RFID fra produkt til forbrug. muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden

RFID fra produkt til forbrug. muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden RFID fra produkt til forbrug muligheder og risici ved RFID-teknologi i værdikæden 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Planlægningsgruppens principper og anbefalinger...4 Principper og anbefalinger... 6 1.

Læs mere

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter.

Ydermere skal lyde en tak til Bjarke Kronborg og især Natalie Maria Sand for gode input til opgaven gennem deres arbejde med foreningskoncepter. Forord Bachelorrapporten er udarbejdet ved Danmarks Tekniske Universitet i foråret 2008. Forløbet har strukket sig over et semester, og har været den første store aflevering i uddannelsen til at blive

Læs mere

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik

TEMA. GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik UDGIVET AF GS1 DENMARK NR. 2. AUGUST 2013 TEMA GS1 i dagligvarebranchen fra leverandør til butik På sporet af den rette hylde hos Coop side 3 CASE: Effektiv, elektronisk order-to-cash hos L'Oréal side

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? IKKE BARE ENDNU EN E-BOG... COMPRENDO. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011

Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande. En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske lande En undersøgelse af de nordiske landes aktiviteter på området i årene 2004 2011 Miljøeffektiv teknologi eller miljøteknologi i de nordiske

Læs mere

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013

Analyserapport. Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov. November 2013 Analyserapport Produktivitetsudviklingen i dansk dagligvarehandel med og uden planlov November 2013 Retail Institute Scandinavia A/S Hasselager Centervej 29, 8260 Viby J. Tlf.: + 45 70 23 30 10 E mail:

Læs mere

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder

Fra papir til internet. Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Fra papir til internet Digital indberetning i små og mellemstore virksomheder Forord Forord Håndværksrådet og Erhvervs- og

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Transportartikler 2008 201

Transportartikler 2008 201 Transportartikler 2008 201 Grøn logistik Carbon Footprint i logistikken Efter i en årrække at være dømt ude synes miljøet nu atter på vej ind i virksomhedernes bevidsthed. Ikke mindst den megen omtale

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen

10 Typiske. AdWords fejl. - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på. Jan P. Olsen 10 Typiske AdWords fejl - Som koster dig penge og som Google tjener tykt på Af Jan P. Olsen Disclaimer Dette eksemplar af 10 Typiske AdWords Fejl er strengt personligt og giver kun dig ret til bogens indhold.

Læs mere

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut

Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget. Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Kortlægning af supermarkedskædernes betydning for emballagevalget Helle Antvorskov og Søren R. Østergaard Teknologisk Institut Miljøprojekt Nr. 1364 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Garuda har netop lanceret et nyt koncept,

Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Årgang 4, Nummer 3 Oktober 2000 TEMA: Personprofiler via Internettet Garuda har netop lanceret et nyt koncept, Garuda Applicant System (GAS), der gør det muligt at udfylde Garudas PersonProfiler via Internettet.

Læs mere

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk

Online Velfærd. Evaluering af forsøgsprojekt Oktober 2012. Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk Online Velfærd Evaluering af forsøgsprojekt Spitze & Co A/S Toldbodgade 51b 1253 København K www.spitzeco.dk 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ 3 1 INDLEDNING OG BAGGRUND 7 2 METODEN 9 2.1 Vurdering af koncept

Læs mere

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider

Kursets indhold. Dit udbytte. Side 1 á 19 sider Side 1 á 19 sider Kursets indhold I løbet af fire lektioner giver vi dig muligheden for at tilegne dig viden om pensionsinvestering. Vi gør dig ikke til investeringsekspert, men vi giver dig mulighed for

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Din virksomhed i WE-økonomien

Din virksomhed i WE-økonomien Din virksomhed i WE-økonomien Vi er intenst forbundne. Vi er indbyrdes afhængige. Vi er del af en global økonomi med lange, komplekse værdikæder. Vi udveksler produkter, tjenester og viden som aldrig før.

Læs mere

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet

Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet udgivet af gs1 denmark Nr. 1. april 2015 Fokus på: Sporbarhed og datakvalitet METRO og Scanfish sikrer sporbarhed med ftrace side 4-6 Kvalitetssikring af opmåling af varer med GS1Trade Exact side 7 4 globale

Læs mere

Socio-teknologiske innovationer

Socio-teknologiske innovationer Medlemsrapport 4-1996 Socio-teknologiske innovationer Telearbejde Teleundervisning Teleshopping Teletransportløsninger Instituttet for Fremtidsforskning Instituttet for Fremtidsforskning Medlemsrapport

Læs mere

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov

Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Analyse af teknologiens betydning for kompetencebehov Rapport Maj 2007 Erhvervsudvikling Teknologisk Institut, Arbejdsliv Gregersensvej 2630 Taastrup Tlf.: 7220 2620 Fax: 7220 2621 E-mail: arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes

Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia. Fremtidens Handel. Skær ned eller vær anderledes Annonce Denne temaavis er en annonce fra Nextmedia Annonce Fremtidens Handel for viden, udvikling og globalisering Globale ambitioner > Evnen til at forstå andres måde at drive forretning på vil i fremtiden

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere