Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor:"

Transkript

1

2 English version below Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Nedenstående skema skal udfyldes for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter du har gennemført og dine planer for det videre forløb og til at redegøre for hvordan du i det forløbne semester har opfyldt uddannelsens læringsmål. Det samlede omfang forventes at være ca.3 sider. 1. Fortæl kort om din begrundelse for og personlige mål med at vælge Tek-Sam uddannelsen. Jeg har valgt at studere TEKSAM, fordi mit faglige interesseområde er miljø- og bæredygtig omstilling, og fordi jeg har planer om at finde mit fremtidige arbejde inden for feltet. 2. Beskriv kort tidligere studieaktiviteter forud for det aktuelle modul. Herunder hvilken bacheloruddannelse du kommer fra, samt eventuelle tidligere fagmoduler på bachelor- og kandidatuddannelse. I min studietid på RUC har jeg hidtil gennemført det humanistisk-teknologiske basisstudium, samt afsluttet overbygningsfagene: Geografi og Plan, By & Proces; med en bachelor i Geografi. Gennem mit basisforløb på HUMTEK har jeg tilegnet mig en række kompetencer i forhold til en forståelse af, hvordan mennesker, samfund og teknologi influerer hinanden. Jeg har herunder opnået en grundlæggende teoretisk og metodisk indsigt i, hvordan problemstillinger inden for dette felt kan håndteres. Gennem mine to overbygningsfag har jeg fundet frem til, den specifikke retning jeg gerne vil dreje mit studie i. Selvom jeg har været glad for at studere både Geografi og Plan, By & Proces, har jeg gennem min studietid på disse fag blevet fundet frem til at mine primære faglige interesser bedre passer til TEKSAM-uddannelsen. Dette har også afspejlet sig i mine valg af kurser, og i særdeleshed gennem de projekter, jeg har valgt at skrive. Hidtil har jeg haft følgende kurser på min bachelor: HUMTEK: Design og metode; Teknologihistorie; Bæredygtig teknologi; Subjektivitet, teknologi og hverdagsliv; Det bæredygtige samfund; Journalistik teori og praksis; Den (in)humane storby; Miljø-, sundheds- og risikokommunikation; Videnskabsteori. Geografi: Naturgeografi; Samfundsgeografi; Kulturgeografi; Introkursus til demografi, geografiens idéhistorie og kartografi; Introkursus til GIS. Plan, By & Proces: Grundkursus; Planlovgivning og plansystemer; Feltkursus til Berlin. Samt følgende kurser på kandidaten: 2

3 TEKSAM: Grundkursus i miljøorienteret politik, regulering og planlægning; Feltkursus til Samsø; Regulering og planlægning af natur, miljø og energi I og II; Forvaltningskursus; Ecological Economics. Tilsammen har mine kurser, samt de projekter jeg har skrevet i løbet af min uddannelse, givet mig en række teoretiske og metodiske kompetencer inden for håndtering af forskellige miljø- og bæredygtighedsproblematikker. I forbindelse med mit studie på kandidaten skal det desuden nævnes at jeg har været på et udvekslingsophold i Island, hvor jeg studerede på University of Iceland i Reykjavik. Her læste jeg en række miljøkurser, som jeg har fået merit for på TEKSAM (K3), bl.a. kurser omhandlende økologiske systemer, klimaforandringer, konkurrencedygtige miljøstrategier og økologisk økonomi. Dette udlandsophold har styrket min faglighed, mine personlige kommunikative kompetencer, samt givet mig dybdegående indsigt i, hvordan man i et andet nordisk land forholder sig til miljøproblematikker og bæredygtig omstilling. 3. Beskriv de studieaktiviteter i det forløbne semester (kurser og projekter) du har deltaget i og beskriv kort dit udbytte af dem i forhold til dine mål med uddannelsen Kurser dette semester (K2): Jeg har dette semester læst tre kurser, henholdsvis GIS-kurset på Geografi, Water Ressource Planning, samt kurset Samfundsøkonomiske og miljøreleterede modeller i regulering og planlægning. Jeg valgte GIS-kurset, fordi jeg gerne ville have dybdegående kendskab til et konkret værktøj (computer-program). Således var min tanke, at det kunne være rart at have noget håndgribeligt på CV et, når jeg skal til at søge mig et arbejde. Jeg har været rigtig glad for kurset, og jeg føler nu, at jeg rent faktisk kan bruge GIS konstruktivt. Water Ressource Planning-kurset har givet mig indsigt i vandproblematikker, herunder særligt viden vedrørende regulering og planlægning i forhold til grundvandsbeskyttelse. Jeg valgte kurset, da vand er et af de områder, jeg hidtil ikke har arbejdet så meget med på TEKSAM, men som jeg altid har syntes var interessant. Kurset i samfundsøkonomi valgte jeg fordi jeg gerne ville have indsigt i, hvordan samfundsøkonomiske vurderinger i praksis foretages. Udover kurset har givet mig en god introduktion til feltet, har jeg fået rig mulighed for at arbejde med excel og lave udregninger, og det har været rigtig givende for mit vedkommende. Projekt: Mit projekt dette semester omhandler gevinding af plast fra WEEE. Projektet startede egentlig ud med et fokus på industrielle symbioser, men efter research fandt vi frem til, at vi alle gerne ville arbejde med genanvendelse af plast, og dette blev derfor omdrejningspunktet. I projektet har jeg arbejdet en del med materialeflows, massebalancer og affaldsmængder, og rent praktisk tænker jeg disse erfaringer vil være belejlige i forhold til mit fremtidige arbejde. Det er i hvert fald et område jeg i øjeblikket er meget interesseret i, og jeg vil meget gerne arbejde med lignende projekter fremover. 3

4 4. Skriv et resume af projektarbejdet (problemfelt, problemformulering, teori- og metodevalg, empirisk grundlag og (forventede) analyseresultater og konklusioner) Kort resumé af problemfelt: Plast er i dag en grundsten i den materielle opbygning af det moderne samfund. Materialet indgår i stort set alle former for produkter; herunder i høj grad i elektrisk og elektronisk udstyr (EEE). Plast er dog lavet af råolie, og dermed et miljøbelastende materiale, der må genanvendes i langt højere stil end i dag, hvis vi vil gøre alvor af vores stilen efter det bæredygtige samfund. I WEEE (Waste of eletrical and eletronic equipment) ser vi potentiale i at øge plastgenvindingen, eftersom plast i denne alsidige affaldsstrøm allerede i høj grad indsamles på nuværende tidspunkt. Problemet vi ser er, at der er utilstrækkelige afsætningsmuligheder for det genanvendte plast som systemet fungerer i dag, og derfor mener vi fokus bør være rettet mod at skabe efterspørgsel. Problemformulering: Hvordan kan der skabes efterspørgsel på genanvendt plast fra WEEE i Danmark? Teori- og metodevalg: Vi har valgt at anvende teori om kaskade-kæder, som bl.a. beskrevet af Sirken & ten Houten (1994), Odegard et al. (2012) og Essel et al. (2014). Da plast er et materiale, der over tiden uundgåeligt vil miste kvalitet ved genvinding, er det nødvendigt at anvende dette perspektiv. Derudover overvejer vi at benytte teori økonomisk teori vedrørende skabelse af markeder/efterspørgsel. Metodisk benytter vi kvalitative interviews med relevante aktører i forhold til WEEE og plastgenanvendelse, og udarbejder materiale flow analyser for at kortlægge plastaffaldsstrømmene i WEEE. Empirisk grundlag: Vores empiriske grundlag bygger indtil videre på interviews med Helle Fabiansen fra Plastindustrien, Glenda Napier fra CLEAN, Trine Erdal fra FORCE Technology, Franz Cuculiza fra Aage Vestergaard Larsen. Derudover har vi i tanke at afholde interviews med repræsentant fra DPAsystem, Miljøstyrelsen, Scrap Solutions og Ragn-Sells. Forventede analyseresultater og konklusioner: Vores forventede analyseresultater og konklusioner er, at ABS-plast er den største plasttypemængde inden for WEEE, og at der derfor er potentiale for at starte genvindingsproces her. Vi regner desuden med at kunne konkludere, at prisen på genvindingsplasten vil kunne sænkes gennem eksempelivs reducering af transportled, alt mens plastkvaliteten vil kunne forøges via bedre sortering, og dermed forbedres afsætningsmulighederne. En anden forventet konklusion er, at producentansvaret som det håndteres i Danmark på nuværende tidspunkt (DPA-system, indsamlingsordninger, afgifter mm.) ikke er tilstrækkeligt til at dække hele post-consumerleddet. 5. Redegør for og vurder hvordan projektarbejdet opfylder modulkravene i dette semester. (Se studieordningen her teksam1med_alle_aendringer.pdf). 4

5

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen

Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen Studieforløbsbeskrivelse, Tek-Sam Uddannelsen (hæftes sammen med forsideblanketten) Nedenstående spørgsmål besvares for at give din personlige beskrivelse af dine mål med uddannelsen, de studieaktiviteter

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi. Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Navn: Rikke Krag Christensen Cpr. Nr.: Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Projektgruppe:

Læs mere

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning

Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Vejledning i at skrive en motiveret ansøgning Denne vejledning er en hjælp til dig, som skal skrive en motiveret ansøgning i forbindelse med ansøgning om optagelse på IT-Universitetets kandidat- master

Læs mere

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser

Modulopbyggede uddannelser. Erfaringer fra tre uddannelser Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2013 Modulopbyggede uddannelser Erfaringer fra tre uddannelser 2014 Modulopbyggede uddannelser 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

Jobindex vs LinkedIn, hvem vinder konkurrencen?

Jobindex vs LinkedIn, hvem vinder konkurrencen? Jobindex vs LinkedIn, hvem vinder konkurrencen? Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, HA Almen Merit Roskilde Universitet Mehmet Bahadir Dagli Hus. 44.1 Bachelorprojekt Vejleder: Jørgen Ravn Elkjær

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSE BACHELOR- OG KANDIDATUDDANNELSE I PSYKOLOGI ROSKILDE UNIVERSITET Bachelor- og kandidatuddannelsen i psykologi - Roskilde Universitet

Læs mere

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien

Rejsebrev. Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Rejsebrev Et udvekslingsophold i Melbourne, Australien Louise Winther Larsen E-mail: louisewintherlarsen@gmail.com Hjem-institution: VIA University College Aarhus Hold: 11IID Værtsinstitution/Universitet:

Læs mere

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN

BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN BRUGEN Af DEN INTERAKTIVE TAVLE I FOLKESKOLEN Roskilde Universitet 2009 1. Semester Projektrapport Det Humanistisk-teknologiske Basisstudium Af: Louise Snowman, Sara Louise Hansen, Kathrine Krog Samuelsen,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC)

Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Indleveret til Europas Maritime Udviklingscenter (EMUC) November 2014 0 Evaluering af projekt Danmarks Maritime Klynge Rapport indleveret til Europas Maritime

Læs mere

Business Administration MBA

Business Administration MBA Efteruddannelse MASTER of Business Administration MBA Kontakt Læs mere om uddannelsen på www.sdu.dk/mba, hvor du også finder et ansøgningsskema. Du kan få besvaret spørgsmål om uddannelsen ved at kontakte

Læs mere

Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand

Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen & Ditte Sand Håndtering af miljøhensyn i dansk byggeri Kapacitetsopbygning gennem eksperimenterende byggeri RUC TekSam Udarbejdet af: Maja Bech Gregersen, Nikolaj Hänselt, Anna Lammerts Jensen, Henrik Vejen Kristensen

Læs mere

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende

Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews med tidligere og nuværende studerende D E T S U N D H E D S V I D EN S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET Master of Public Health anno 2012 Et kvalitativt studie af M PH-uddannelsen baseret på fokusgruppeinterviews

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

COACHING AF PH.D. STUDERENDE

COACHING AF PH.D. STUDERENDE COACHING AF PH.D. STUDERENDE RESULTATER FRA EVALUERINGEN I løbet af 2009 deltog 30 ph.d. studerende i et coaching forløb med 5 individuelle coaching sessioner og 3 workshops. Stort udbytte Behov for målretning

Læs mere

Undersøgelse af Master in Management of Technology

Undersøgelse af Master in Management of Technology Undersøgelse af Master in Management of Technology Kvalitativ og kvantitativ undersøgelse blandt dimittender og aftagere Udarbejdet af Oxford Research A/S November 2005 Forfatter: nif Sidst gemt: 15-11-2005

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring

FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER. Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME FOR ETNISKE MINORITETER 2006 Målgruppeinddragelse og organisatorisk forankring Forebyggelse og sundhedsfremme for etniske minoriteter Målgruppeinddragelse og organisatorisk

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

MASTER of. Business Administration MBA

MASTER of. Business Administration MBA E f t e r u d d a n n e l s e MASTER of Business Administration MBA for sk ningsba se re t e ft e rud d a n n e lse P r of essor Lars Th ø ger C h r iste nse n st udiele der for MB A MBA-uddannelsen ved

Læs mere

Start din karriere her

Start din karriere her Euler Hermes Danmark Start din karriere her hvis du ønsker udfordringer og internationale muligheder www.eulerhermes.dk 1 Indhold Hvad skal du være, når du bliver stor? 3 Euler Hermes Danmark 4 Hvad er

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

Introduktion til den almen medicinske portefølje

Introduktion til den almen medicinske portefølje Introduktion til den almen medicinske portefølje Kære kollega. Den nye almen medicinske speciallæge uddannelse er i lighed med alle andre nye speciallæge uddannelser er målstyret dvs. en række mål eller

Læs mere

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv

Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Karriererejsen På vej mod mere bevidste valg i dit arbejdsliv Et personligt afklaringsværktøj til medarbejdere i staten Indhold Forord 3 Indledning 4 Kapitel 1: Hvad har du med? 5 Dine kompetencer 6 Dit

Læs mere

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring

Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring Kompendium til kurset i samarbejde, læring og projektstyring - det sete afhænger af perspektivet INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRODUKTION OG LÆSEVEJLEDNING 4 AAU STUDIEFORM 5 Studieording

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere