Grundlæggende undervisningsmateriale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende undervisningsmateriale"

Transkript

1 Grundlæggende undervisningsmateriale - til inspiration Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser Udviklet af: Jørgen Mohr Poulsen Social- og Sundhedsskolen, Vejle Amt 6. julivej Fredericia Tlf.: Februar 2006

2 1. Uddannelsesmålets sammenhæng til FKB/TAK Pædagogisk arbejde med viklingshæmmede med sindslidelser hører til i den fælles kompetencebeskrivelse nr. 2692, Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde. FKB en kan findes på Uddannelsesmålene er relevante for flere af målgrupperne i FKB en, primært omsorgsmedhjælpere, værkstedsassistenter, social- og sundhedsassistenter eller lignende. Kompetenceudviklingen har fokus på følgende arbejdspladser inden for jobområdet: Leve-bo miljøer, døgninstitutioner, væresteder mm. Arbejdsfunktioner Den primære arbejdsfunktion vil være i arbejdet med voksne brugere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne i botilbud, skole- og arbejdstilbud, eget hjem mv. Deltagerforudsætninger Deltagerens faglige forudsætninger vil være afhængig af arbejdsfelt og udannelse, men deltageren må være ansat et sted med tilknytning til udviklingshæmmede, eller påtænker en sådan ansættelse. Struktur Uddannelsen kan stå alene, men afhængig af arbejdsfelt kan den kombineres med andre uddannelser. Uddannelsesmålene er relateret til flere andre uddannelser i den fælles kompetencebeskrivelse og skal kvalificere deltagerne indenfor disse felter. Det drejer sig om følgende uddannelser: 44627: Magt og omsorg 44886: Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 42665: Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 44274: Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 44298: Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 1 af 6

3 2. Ideer til tilrettelæggelse Temaer Undervisningen kan planlægges ud fra følgende temaer: Tema 1. Etik, menneskesyn og magtrelation Tema 2. De almindeligste psykiske lidelser og sygdomme Tema 3. Individuelle handleplaner Deltageren kan i samarbejde med andre faggrupper iagttage sædvanlig adfærd henholdsvis ændringer i adfærd hos brugeren og handle i overensstemmelse med viden om sindslidelsers fremtrædelsesformer. Deltageren kan bidrage til udvikling af den enkelte brugers handlemuligheder herunder støtte brugeren til aktivitet og personlige valg i hverdagen. Tema 1 Etik, menneskesyn og magtrelation Den brogede historiske udvikling i samfundets for mennesker med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne er et naturligt afsat til arbejdet med etik, menneskesyn og magt. Deltagerne skal igennem uddannelsen løbende have mulighed for etiske overvejelser vedrørende egen praksis. Disse overvejelser vil fremme evnen til at se kritisk på egne og arbejdsstedets værdier og normer, samt hvilket menneskesyn disse er udtryk for. At arbejde med udviklingshæmmede kræver en høj grad af etiske overvejelser, da nogle mennesker med intelligenshandicap selv har svært ved at formulere ønsker og forstå informationer. Der er en reel risiko for at de ansattes normer presse ned over brugeren. Målet for den pædagogiske praksis bør derfor være at skabe rammer og betingelser, der med udgangspunkt i brugernes egne ønsker, normer og præferencer, sikrer den enkelte muligheder for at mestre sit eget liv bedst muligt. Det er ligeledes centralt at erkende magtforholdet i relationen, således at det anvendes til objektive faglige observationer, der kan føre til reelle ændringer i brugerens liv. Professionalismen udtrykkes dels ved faglig viden og kunnen, dels ved en menneskelig indsigt i og forståelse for hele menneskets livssituation. De udviklingshæmmedes retssikkerhed, samt pædagogernes retsgrundlag for deres arbejde, herunder magtanvendelsesbekendtgørelsen gennemgås. 2 af 6

4 Tema 2 De almindeligste psykiske lidelser og sygdomme Mennesker, som får en psykisk lidelse, kan som regel selv eller via netværket tage initiativer til at komme i behandling. Med mennesker med udviklingshæmning er det ofte til tilfældet, de er afhængig af, at personalet er opmærksom på problemstillingen og støtter personen til at få den rette hjælp. Blandt psykisk udviklingshæmmede er hyppigheden af psykiske lidelser statistisk højere end hos den øvrige del af befolkningen, hertil kommer, at mange udviklingshæmmede har forskellige komplicerende handicaps som f. eks. epilepsi, lammelser, spasticitet og sansedefekter. For en stor del at de udviklingshæmmede kan det være vanskeligt at stille en diagnose og opstille en egentlig psykiatriske behandling, da intelligenshandicappet forringer psykiaterens/psykologens mulighed for at trænge ind i livshistorien og spørge til tanker og symptomer. Her vil det ofte være en stor hjælp med kendskab og observationer fra personalet. Deltagerne skal have kendskab til de almindeligste psykiske lidelser og deres symptomer: Skizofreni Mani / Depression Neuroser Fobiske tilstande Angst Tvangstanker Personlighedsforstyrrelser Der lægges vægt på, hvilke konsekvenser ovenstående har for daglig omgang med psykisk udviklingshæmmede med en psykiatrisk lidelse, ligesom der præsenteres jeg-støttende principper. Undervisningen bør indeholde dels oplysninger om reglerne for omgang med psykofarmaka, dels indeholde en holdningsdiskussion omfattende pædagogiske og etiske aspekter ved ændring af psykofarmaka. Tema 3 Individuelle handleplaner Bent Madsens "dynamiske omsorgsmodel"(se litteraturliste) ønsker at skabe forståelse for, at udviklingshæmmede både kan og vil selv, men samtidig har brug for 3 af 6

5 hjælp og støtte, uden at dette behøver at være modstridende interesser. De ansatte kan bevæge sig mellem ovennævnte poler, hvor den udviklingshæmmedes ret til både at være subjekt og objekt anerkendes. Der ses på udviklingshæmmedes mulighed for deltagelse i arbejdsmarked, uddannelses- og kulturtilbud, samt øvrige fritidsaktiviteter. Målet er en mangfoldigt hverdag med identitetsskabende aktiviteter. Der ses desuden på behovet for individuelle handleplaner. Handleplanen tager sit udgangspunkt i den enkeltes behov og forudsætninger og skal omfatte træning i at klare dagliglivets krav, erhvervstræning i værksteder og centre og almen undervisning med forbindelse til erhvervsområdet. Den bør udarbejdes i dialog med den udviklingshæmmede, pårørende, døgninstitution, skole, kommunens sagsbehandler og/eller andre relevante personer i netværket. På et mere overordnet plan undersøges hvorledes indsatsen for udviklingshæmmede med sindslidelser fremmes og samordnes. Her kan med fordel inddrages en repræsentant for behandlersystemet. 3. Opgaver og undervisningsmaterialer Tema 1 Det historiske oplæg kan suppleres med besøg på et institutions-museum indenfor psykiatrien eller særforsorgen, hvis et sådanne findes i nærheden. Samfundets syn på udviklingshæmmede og sindslidende diskuteres frem til vores tid. Arbejdsstedernes/kommunernes/amtets værdigrundlag og målsætninger sættes op mod hverdagsdilemmaer fra deltagerne. Hverdagsdilemmaerne kan behandles ved hjælp af forumteater eller lignende. Øvelser i Den svære samtale og assertionstræning og analyse af disse, vil ligeledes sætte fokus på etik og værdier. De udviklingshæmmedes retssikkerhed, samt pædagogernes retsgrundlag for deres arbejde, herunder magtanvendelsesbekendtgørelsen gennemgås. Tema 2 Gennemgangen af de almindeligste forekommende psykiatriske lidelser, hvor der forsøges at relatere til dagligdags eksempler. Der kan anvendes cases eller video som pædagogiske redskaber, der eksemplificerer og konkretiserer de psykiatriske lidelsers fremtrædelsesformer, og som delta- 4 af 6

6 gerne kan relatere til erfaringer fra deres hverdag. Case eksempler kan findes på: (set 15/10.05) Under gennemgangen af de psykiatriske hovedgrupper ligger præsentation af de almindeligst anvendte psykofarmaka, herunder virkning og bivirkninger, samt introduktion til lægemiddelkataloget-online. Det vil være relevant at diskutere brugen af og omgangen med psykofarmaka mere generelt, samt deltagernes erfaringer hermed. Oplysninger om reglerne for omgang med psykofarmaka gennemgås. Der lægges vægt på at forebygge, opspore og takle de problemer, som denne gruppe af udviklingshæmmede har, så de kan få det rette behandlingstilbud. Tema 3 Der kan med fordel arbejdes med modeller til aktivitetsanalyse og handleplaner. Der er især vigtigt at understrege det individuelle aspekt, når graden af struktur på hverdagen er på dagsordenen. Det identitetsskabende ved en meningsfuld hverdag sættes i fokus, og deltagerne arbejder i grupper med egne beskrivelser. Der opsamles til fælles videndeling og inspiration. Med udgangspunkt i den dynamiske omsorgsmodel arbejdes der med balancen mellem: For meget og for lidt omsorg For meget og for lidt struktur 4. Litteraturliste mv. Amtsrådsforeningen i Danmark. Januar Center for Ligebehandling af Handicappede/Lise Holten Dansk Psykiatrisk Selskab og Landsforeningen LEV Larsen Per Lindsø og Sørensen Kurt Madsen, Bent Red. Poulsen, Henrik Day (red.) m.fl. Et liv på egne præmisser - udviklingshæmmedes livskvalitet. Notat om behandling af udviklingshæmmede med psykiske lidelser (http://www.clh.dk/notat/psykisk/clean.html) set dec.2005 Udviklingshæmmede med psykisk lidelser, 1994 Psykiatri og udviklingshæmning. Netudgave Oprindeligt trykt i tidsskriftet Psykologisk Set Socialpædagogik og samfundsforvandling: en grundbog. Munksgaard, Psykiatri en grundbog. Munksgaard. Kbh af 6

7 Schwartz Ida (red.) Socialpædagogernes Landsforbund 1996 Socialpædagogernes Landsforbund 2001 Socialpædagogernes Landsforbund, Sønderjyllands Amt Schwartz Ida (red.) Vestsjællands Amt, Livsværdier og ny faglighed. Semi-forlaget 2001 Vis mig dit klædeskab - og jeg skal sige dig, hvem din socialpædagog er! Socialpædagogik og mennesker med sindslidelser Etikkens ansigter: debatoplæg om etik og retssikkerhed for psykisk udviklingshæmmede til professionelle, brugere, forældre, pårørende, værger, embedsmænd, politikere og andre, der arbejder sammen med eller for psykisk udviklingshæmmede. Pressemeddelelse Bedre hjælp til udviklingshæmmede med psykiske lidelser, 16. april 2002 Livsværdier og ny faglighed Perlt, Birger og Frank Ulmer Jørgensen. Talens magt. I dialog med brugerne på de beskyttede værksteder. 6 af 6

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144 Udviklet af: Kirsten Sofiendal

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte om samarbejde og tværfaglighed Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Samarbejde Samarbejde og tværfaglighed om

Læs mere

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde

Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde Det er med glæde, at vi nu kan præsentere Ballerup Kommunes politik for brugerindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal styrke brugernes indflydelse

Læs mere

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder

Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder Socialpsykiatrien i Københavns Amt - Teorier og metoder FORORD.................................................................................................

Læs mere

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre.

FORORD. Formålet med IKA er, at deltagerne får den uddannelse, som svarer til de kompetencer, de ønsker at opnå. Hverken mere eller mindre. FORORD I en tid hvor praksisnær kompetenceudvikling og skolernes bestræbelser på at leve op til det Nye AMU ruller gennem vores skolesystemer, kommer støtte til institutionernes uddannelsesplanlægning

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1.

Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. Skema til PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE jf. NY Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Med virkning fra 1. august 2007 Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn: Adresse: Postnr.

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden København, april 2009 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN Region Hovedstaden Bekendtgørelsen om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog af 13/03/2007 (nr.220) fastlægger og beskriver opgaver

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS

KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI KUBI. KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING gennem BRUGERINDFLYDELSE KUBIKUBIKUBIKUBIKUBI SOCIALT UDVIKLINGSCENTER SUS KUBI KVALITETSUDVIKLING GENNEM BRUGERINDFLYDELSE HVORFOR KUBI? KUBI KvalitetsUdvikling gennem BrugerIndflydelse

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

God Praksis i DV5. ACV opgave. zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND

God Praksis i DV5. ACV opgave. zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND God Praksis i DV5 ACV opgave zenel koko ps12va 02-06-2014 UC SJÆLLAND Deduktivt projekt af den studerendes observationer - interview og opfattelser af den gode praksis i Døgn Voksen 5 Indhold Forord...

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk

KURSUS KATALOG 2015-2016. www.pcaps.dk KURSUS KATALOG 2015-2016 www.pcaps.dk PsykologCentret, Skive afdelingen: Ågade 8, 1. sal, 7800 Skive Telefon: 8660 1171 E-mail: info@pcaps.dk Side 1 Indhold Kurser generelt... 4 KRAP Uddannelser... 6 KRAP

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296 Juli 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform

Et nyhedsmagasin. nyhedsmagasin fra. Vold som Udtryksform 7. å r g a n g N r. 2 N o v e m b e r 2 0 0 1 Et Et nyhedsmagasin nyhedsmagasin fra fra Vold som Udtryksform V o l d s o m U d t r y k s f o r m Vi er ikke alene 2 Vold som Udtryksform 7. årgang, nr. 2,

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Omsorgsmedhjælper - arbejde med udviklingshæmmede 42669 Juni 2005 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Uddannelsens titel: 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug

Uddannelsens titel: 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug Uddannelsens titel: 47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Bettina Hvidberg, SOSU Nord, Aalborg bene@sosunord.dk 1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale 44261 Udviklet af: Hanne Holm CVU Vest Skolebakken 171 6705 Esbjerg Ø Tlf.: 7614

Læs mere

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud

Dokumentation i det små. - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud - dokumentation af den socialpædagogiske indsats for voksne i sociale tilbud Socialpædagogernes Landsforbund, Socialfaglig Afdeling KL, Afdeling for Velværd og Service Indholdsfortegnelse: Hvad skal vi

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG

KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THISTED. VIBORG KURSUSKATALOG 2015 KURSUS- OG UDVIKLINGSAFDELINGEN SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN SKIVE. THI. VIBORG SFORTEGNELSE Velkommen til kursuskataloget 2015...3 Neuropædagogik i arbejdet med udviklingshæmmede....4

Læs mere

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV

12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA RØGESKOV Et liv i egen bolig Analyse af bostøtte til borgere med sindslidelser 12:19 Steen Bengtsson Maria Røgeskov 12:19 ET LIV I EGEN BOLIG ANALYSE AF BOSTØTTE TIL BORGERE MED SINDSLIDELSER STEEN BENGTSSON MARIA

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB)

1. Uddannelsens sammenhæng til jobområde (FKB) Uddannelsens titel: Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug Inspirationsmaterialet er udviklet af: Lena Nansen tlf. 8755 1941 lenn@viauc.dk og Elsa Munch Carlsen, tlf. 8755 1975 emc@viauc.dk,

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere