Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første udkast til. Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune"

Transkript

1 Første udkast til Regulativ for gader, torve og pladser i Vordingborg Kommune Oktober

2 Kapitel 1 Hvorfor skal der være et regulativ? Regulativet er med til at sikre, at der skabes indbydende byrum i kommunens byer, hvor erhvervslivet har gode muligheder, og hvor kommunens borgere har lyst til at færdes og opholde sig. Hvem har bestemt, hvad regulativet skal indeholde? Vordingborg Byråd har den xxx 2014 vedtaget regulativet efter regler i vejloven og færdselsloven. Du kan læse mere om reglerne i bilag 1. Vordingborg Politi har godkendt regulativet, inden Vordingborg Kommunalbestyrelse vedtog det, og udkast til regulativet har været i offentlig høring i xx uger. Regulativet gælder fra den 1. april 2014, og erstatter følgende regulativer: - Torvereglement for Møns kommune, som trådte i kraft den 1. januar Vedtægt for Torvehandlen i Præstø, som trådte i kraft den 1. april Regulativ for Algade m.fl., som trådte i kraft den 17. maj 2004 og revideret april Hvem administrerer regulativet? Regulativet administreres af Vordingborg Kommune, Vej- og Trafiksekretariatet, i samarbejde med Sydsjællands og Lolland-Falster Politi. Kapitel 2 2

3 Hvilke gader og torve gælder regulativet for? Regulativet gælder for alle offentlige veje, torve og pladser i Vordingborg Kommune. Der gælder dog nogle særlige regler på veje, torve og gader, som er gågadezoner. I Vordingborg by er fx Slotstorvet, Kirketorvet og dele af Algade gågadezoner. Hvem må køre i gågadezonerne? Gågadezonerne er reserveret gående. Det betyder, at du i gågadezonerne ikke må cykle eller køre med motorkøretøjer, som fx knallert, motorcykel, bil eller lastbil. Varekørsel i gågadezoner Vordingborg Kommune kan i samarbejde med politiet bestemme, at varekørsel til butikker i en gågadezone skal begrænses til bestemte tidspunkter. Hvis varekørsel i en gågadezone er tidsbegrænset, må køretøjer, som leverer varer til og afhente varer fra butikkerne i det tilladte tidsrum standse i gågaden, men parkering er forbudt. Beboerkørsel i gågadezoner Private personer, der bor i en ejendom, som ligger i en gågadezone, må køre i zonen hele døgnet, enten som fører af et motorkøretøj eller som passager. Det samme gælder personer, som ejer en virksomhed i gågadezonen. I bilag 1 kan du læse mere om reglerne om beboerkørsel og varekørsel. Kan jeg får en særlig tilladelse til at køre i en gågadezone? Ja, hvis du har et særligt behov for det, kan du søge om tilladelse til at køre i en gågadezone hos Vordingborg kommune, Vej- og Trafiksekretariatet. Det er Vej- og Trafiksekretariatet, som vurderer, om du har et særligt behov for at køre i zonen. Tilladelsen kan være tidsbegrænset eller permanent. Hvis Vordingborg Kommune har givet dig en skriftlig tilladelse til at køre i en gågadezone, skal den medbringes under kørslen i zonen. Kapitel 3 3

4 3.1 Salg af varer fra stadepladser På centrale torve og pladser i Vordingborg Kommune har du mulighed for at sælge varer fra en fast stadeplads. En stadeplads er et areal, hvor du kan opstille fx et bord, en vogn, varebil el., hvorfra du kan sælge dine varer. Du kan leje en faste stadeplads af Vordingborg Kommune, Vej- og Trafiksekretariatet for en bestemt periode på mellem 1 og 12 måneder ad gangen. Handelsgaderne og de centrale torve og pladser i Vordingborg Kommune anvendes også jævnligt til planlagte og koordinerede særlige arrangementer, som fx torvedage, gågade- og musikarrangementer. Til disse arrangementer vil du typisk have mulighed for gratis at låne en stadeplads af Vordingborg Kommune. Hvornår må jeg sælge varer fra en stadeplads? På de centrale torve og pladser i Vordingborg Kommune kan du hele året få lov til at sælge varer på en fast stadeplads. Dog kan der være perioder, hvor du ikke kan sælge varer på torve og pladser, fordi arealet er optaget til andre formål. Det kan fx være særlige arrangementer, vejarbejde ol. Hvad må jeg sælge på torve, pladser og gader? Du må sælge de varer, som næringsloven giver mulighed for. Hvis du sælger fødevarer, skal gældende regler om fødevarer altid overholdes. I bilag 1 kan du læse mere om næringsloven og fødevareloven. Har du en forretning og sælger varer på en stadeplads, skal forretningens navn stå tydeligt på stadepladsen. Hvor skal jeg stå? Slotstorvet i Vordingborg er opdelt i ni stadepladser. Hvis du har fået en stadeplads på Slotstorvet, skal du derfor stå på den plads, som din tilladelse gælder for. De øvrige torve og pladser i Vordingborg Kommune er ikke opdelt i stadepladser. Vordingborg Kommune, Vej- og Trafiksekretariatet, kan derfor bestemme, hvor du skal stå. Hvornår må jeg sælge varer fra en stadeplads? Du kan få lov til at sælge varer fra din stadeplads på alle ugens dage eller på bestemte dage om ugen eller måneden. Hvad med min private bil Hvis din private bil er nødvendig for, at du kan sælge varer fra din stadeplads, må bilen parkeres på stadepladsen. Hvis du sælger varer fra en salgsvogn på stadepladsen, må du ikke også have en privat bil parkeret på torvet. Salgsvogne og private biler, som er nødvendig for, at du kan sælge varer fra din stadeplads, må ikke veje mere end kg. Må jeg opstille parasoller og markiser på min stadeplads Du må opstille parasoller og markiser inden for din stadeplads, hvis du overholder følgende: Parasollen eller markisen må ikke række uden for din stadeplads. Parasollens eller markisens skærm skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. 4

5 Parasoller og markiser må være påført stadeholderens navn eller logo, men ikke reklamer. Parasollen eller markisen skal stå i en flytbar fod e.l., som ikke medfører, at torvets belægning (asfalt eller sten) fjernes, ændres eller ødelægges. Hvem gør rent? Du skal sørge for at holde stadepladsen ren. Stadepladsen skal altid være ren, når du forlader den. Hvis du har affald, skal du sørge for, at det bliver afleveret på en af de kommunale genbrugspladser. Du må ikke smide affaldet i de kommunale affaldskurve, som står på på torvene og gaderne. Hvis regulativet ikke overholdes Hvis du ikke overholder reglerne i dette regulativ om stadepladser, eller nægter at rette dig efter påbud om rengøring, god orden, parkering af biler m.v., kan Vordingborg Kommune tilbagekalde din tilladelse til at sælge varer på en stadeplads. 3.2 Faste Stadepladser Hvordan får jeg en fast stadeplads? Du skal have tilladelse fra Vordingborg Kommune, Vej og Trafiksekretariatet, til at sælge varer på torve, pladser og gader i kommunen. På kommunens hjemmeside står, hvordan du søger om stadepladsen. Du kan få tilladelse til at sælge varer på en stadeplads i op til 12 måneder ad gangen. Hvad koster en stadeplads? Det er gratis at få en fast stadeplads på et torv eller en plads i Vordingborg Kommune. Du skal heller ikke betale for stadepladser ved særlige arrangementer, som fx planlagte og koordinerede torvedage, gågade- og musikarrangementer. Må jeg leje min faste stadeplads ud til andre? Nej, du må ikke leje en fast stadeplads på et torv eller en plads ud til andre Særlige arrangementer på torve, pladser og gader Kan jeg lave et arrangement, som dækker et torv eller en hel gade? Ja, Vordingborg Kommune stiller gratis torve og handelsgader til rådighed for arrangementer, som fx er af generel interesse for borgerne i kommunen eller som kan fremme turismen i kommunen. Du skal søge om tilladelse til arrangementet hos Vordingborg Kommune, Vej- og Trafiksekretariatet. På kommunens hjemmeside står, hvordan du søger om, at låne torve, pladser eller gader. Hvis andre allerede har fået tilladelse til at sælge varer på torvet, pladsen eller gaden i det samme tidsrum, hvor du ønsker at lave et særligt arrangement, kan Vordingborg Kommune, Vej- og Trafiksekretariatet, bestemme, at I skal deles om arealet. Må jeg leje stadepladser ud, når jeg laver et særligt arrangement? Nej, hvis du har fået tilladelse til at lave et særligt arrangement på et torv, en gade eller plads, må du ikke leje dele af torvet, gaden eller pladsen ud til andre. Du må heller ikke kræve, at de handlende er medlem af en bestemt forening. Dog må du under særlige betingelser leje stadepladser ud ved musikarrangementer: 5

6 - Formålet med at afholde musikarrangementet må ikke være, at opnå en fortjeneste. - De varer, som sælges på stadepladsen, skal have en naturlig tilknytning til musikarrangementet. Det betyder, at som udgangspunkt vil du kun kunne leje stadepladser ud til salg af drikkevarer som fx øl, vin og sodavand, og madvarer, der er beregnet til at spise under arrangementet, som fx fastfood. Vordingborg Kommune, Vej og Trafiksekretariatet, vurderer konkret, om du opfylder betingelserne. I den forbindelse vil kommunen bl.a. bede om særlige oplysninger, som fx regnskaber for tidligere lignende arrangementer du har afholdt, og vedtægter, hvis en forening skal stå for arrangementet. Kapitel 4 Renholdelse og udstilling af varer foran butikker Hvem skal sikre, at der er rent foran butikker? Den, som ejer en ejendom skal også sørge for, at fortovet foran ejendommen er rent, helt ud til kørebanekanten. 6

7 Hvis du som butiksejer også ejer ejendommen, som butikken ligger i, skal du derfor også sørge for, at der er rent på fortovet foran butikken i hele butikkens facadelængde og ud til kørebanekanten. Vordingborg Kommune sørger for at renholde torve, pladser og kørebanerne på de offentlige gader. Du kan læse om snerydning og glatførebekæmpelse med grus, salt e.l. i Vordingborg Kommunes regulativ om vintervedligeholdelse af veje, stier og pladser. Regulativet ligger på kommunens hjemmeside. Hvad må stå på fortovet foran min butik? Du må udstille varer på fortovet foran din butik i butikkens facadelængde og ud til kørebanekanten. Udstilling af varer kan fx være stativer med tøj, borde, reoler og kurve med varer, skilte, parasoller og markiser. Butikker og andre virksomheder i side- og baghuse må opstille klapskilte og henvisningsskilte på fortovet ud for ejendommen. Vordingborg Kommune har særlige regler for udendørsservering af mad og drikkevarer. Du kan læse mere om reglerne i kapitel 5. Hvor må min butik stille varerne? Du må udstille varer m.v. på fortovet foran din butik i hele butikkens facadelængde. Men du skal sørge for, at der også er plads på fortovet, så fodgængere let kan komme forbi din butik. Gangarealet skal som minimum være 1,5 meter bredt. Du må ikke udstille vare inden for en afstand af 0,5 meter til træer, blomsterkummer, bænke, affaldskurve mv. Hvor må min butik stille parasoller? Du må stille parasoller på fortovet i forbindelse med udstilling af dine varer, hvis følgende er overholdt: Parasollen skal sættes fast i en flytbar fod. Parasollen skal stilles, så den ikke række ud over kørebanen på vejen. Skærmen på parasollen skal være mindst 2,20 meter over gadeniveau. Parasollens farver skal være afdæmpede og neutrale. Den må være påført din butiks logo eller navn, men ikke anden reklame. Må jeg lave demonstrationsforsøg af varer uden for min butik? Ja, du kan lave demonstrationsforsøg af varer på fortovet foran din butik i butikkens facadelængde. Men du skal sørge for, at demonstrationsforsøget ikke forhindrer fodgængere i at komme ugeneret forbi din butik. Skal jeg have tilladelse til at udstille varer foran min butik? Hvis du fjerner varerne fra fortovet, når din butik er lukket, skal du ikke søge om tilladelse til at udstille varer foran din butik. Hvis du ønsker at have faste udstillingsgenstande stående på fortovet foran din butik, som fx automater, cykelstativer el., skal du have tilladelse fra Vordingborg Kommune, Vej- og Trafiksekretariatet. Vordingborg Kommune kan forbyde dig at udstille varer foran din butik i en kortere eller længere periode, hvis gaden skal bruges til et særligt arrangement. Det kan fx være, hvis der skal et optog gennem gaden. Kommunen kan også forbyde dig at udstille varer foran din butik, hvis gaden skal opgraves, repareres m.v. 7

8 Du får ikke erstatning fra Vordingborg Kommune for tab, du har ved ikke at kunne udstille varer i en kortere eller længere periode. Der gælder også særlige regler for udendørsservering, som du kan læse mere om i kapitel 5. Kan andre udstille varer foran min butik? Ja, andre kan udstille varer på fortovet foran din butik, fx ved særlige gågadearrangementer, hvor der også er arrangeret loppemarkeder eller markedsboder i gaden. Du får ikke erstatning fra Vordingborg Kommune for tab, du har ved at skulle dele arealet foran din butik med andre. Kapitel 5 Hvordan får jeg tilladelse til udendørsservering Du skal søge om tilladelse til, at din butik, café eller restaurant kan opstille borde og stole til udendørsservering. Du kan uden særlig tilladelse sætte parasoller og skilte op i forbindelse din udendørsservering. Hvor kan jeg have udendørsservering Du kan få tilladelse til at have udendørsservering, hvis det kan ske på et sted, hvor det ikke genere den almindelige færdsel. Borde og stole m.v. må heller ikke spærre for adgang til forretninger, opgange, porte, cykelstativer o.l. Hvem rydder op og gør rent 8

9 Du skal sørge for, at alle borde, stole m.v. fjernes fra gadearealet ved lukketid eller samles, helt inde ved din restaurant eller cafés facade, så det ikke generer gadens brugere. Stole skal evt. stables, hvis de kan. Du skal også sørge for, at der er rent på og omkring det areal, hvor du har udendørsservering. Det betyder, at der fx ikke må ligger affald og madrester på gaden eller fortovet, som stammer fra din udendørsservering. Hvilke møbler og farver må jeg bruge? Når du får tilladelse til at bruge et offentligt areal til udendørsservering, må du kun opstille stole og borde på arealet, som er lette og flytbare. Du må ikke ændre på stenbelægningen ved fx at fjerne eller flytte sten. Må jeg opsætte en pølsevogn? Du skal søge om tilladelse til at opsætte en pølsevogn o.l. hos Vordingborg Kommune, Vej- og Trafiksekretariatet. Hvornår kan min tilladelse tilbagekaldes eller ændres Vordingborg Kommune kan tilbagekalde din tilladelse til udendørsservering og din tilladelse til at opstille en pølsevogn på kommunens gader og torve, hvis der er en særlig grund til det. Det kan fx være tilfældet, hvis det areal, du har fået tilladelse til at bruge, skal anvendes til et særligt arrangement, hvis gaden skal opgraves, repareres e.l. Kapitel 6 Udsmykning af gade og torve Når der skal festes Vordingborg Kommune har flagstænger og Dannebrogsflag, som kommunen sætter op i gader og på torve på særlige festdage. Det er kommunen, som bestemmer, hvornår flagene skal sættes op. Til jul Vordingborg Kommune kan bestemme, at de mest befærdede handelsgader og torve i kommunen udsmykkes til jul. Det kan fx ske med lyskæder og juletræer. 9

10 Revision af regulativet Kapitel 7 Vordingborg Byråd kan til enhver tid beslutte at revidere dette regulativ. Ikrafttræden Dette regulativ træder i kraft den xxx Kapitel 8 Regulativet er vedtaget af Vordingborg Byråd den xxx

11 Bilag 1 Hørte parter Udkast til regulativet har været offentliggjort på Vordingborg Kommunes hjemmeside. Regulativet har desuden været i høring hos følgende organisationer, virksomheder og myndigheder: Borgcentret Danske Handicaporganisationer, Vordingborg Kommune Handicaprådet HORESTA (hotel-, restaurant- og turisterhvervets landsdækkende brancheorganisation). Lokalråd for Vordingborg by Møn.nu Møns Handelsstandsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening Præstø Lokalråd Seniorrådet Stege og Omegns Lokalråd 11

12 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Turistforeninger Vordingborg Erhvervsforening Vordingborg Handelsforening Vordingborg Festuge Vordingborg Udviklingsråd Bilag 2 Lovgivningen Hvad betyder færdselstavlerne i gågadezonerne? I bekendtgørelse om vejafmærkning står, hvordan færdselstavler skal forstås. Bekendtgørelsens 16 er bl.a. varekørsel og beboerkørsel nærmere defineret: Varekørsel tilladt Varekørsel, kørsel med det formål at aflevere eller afhente varer (herunder materialer), som det vil være forbundet med urimeligt stort besvær at transportere uden brug af det aktuelle transportmiddel. Beboerkørsel tilladt 12

13 Beboerkørsel betyder kørsel, hvor køretøjet føres af en person eller medbringer en person, der har egen bolig eller egen virksomhed på den aktuelle vejstrækning. Næringsloven og fødevareloven [ ] 13

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008

HILLERØD Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 HILLERØD KOMMUNE Regulativ for handelsgaderne og Torvet 2008 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Regler for færdsel og handel... 3 Orienteringskort... 4 Kapitel 2 Gadernes indretning... 5 Kapitel 3 Færdsel

Læs mere

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Regulativ for benyttelse af de offentlige arealer i Vesthimmerlands Kommune Offentlige arealer i dette regulativ er veje, fortove, torvepladser og lignende som ejes af Vesthimmerlands Kommune. Dette regulativ

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING

REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING REGLEMENT FOR STADEPLADSER I RINGKØBING 1) Stadepladser I Ringkøbing er der mulighed for torvehandel følgende steder: på Torvet og på Havnen. Se vedhæftede kort. 2) Vareudvalg På stadepladserne kan der

Læs mere

REGULATIV FOR TORVET.

REGULATIV FOR TORVET. REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

!! " ### $ % $ && " " '

!!  ### $ % $ &&   ' !!" ### $% $&& ""' Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 Hvad du kan bruge vejledningen til... 3 Hvad er vej og ikke vej?... 3 PRIVATE VEJPROJEKTER SOM DENNE VEJLEDNING GÆLDER FOR... 4 Hvad er mindre vejprojekter?...

Læs mere

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ

DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 1 DISKUSSIONSOPLÆG TIL HELHEDSPLAN FOR FJORDGLIMTSVEJ 2 INDHOLD. SIDE I. INDLEDNING 3 2. SEPARERING AF REGNVAND OG SPILDEVAND 7 3. RENOVERING/FORNYELSE AF KLOAK- OG VANDLEDNING 9 4. ASFALTERING AF VEJEN

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 52 Der har længe været et ønske om at

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

Tv-overvågning. Marts 2008

Tv-overvågning. Marts 2008 Tv-overvågning Marts 2008 Indholdsfortegnelse Om pjecen Hvilke love gælder for tv-overvågning?... 4 Hvem fører tilsyn med tv-overvågning?... 4 Kort om tv-overvågningsloven og persondataloven Hvad omfatter

Læs mere

Vilkår for udendørsarrangementer

Vilkår for udendørsarrangementer Erik Eriksens Gade 9.3th 2300 København S Att: Jeannie Mortensen Mail: jeanniemortensen@gmail.com Tlf: 50514560 København 11/06 2014 Bookingnr: KK028325 Tilladelse til udendørsarrangement Københavns Kommune

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008

Regulativ. for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel TEKNIK OG MILJØ. Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 Afdeling: Vej og Park Dato: Marts 2008 TEKNIK OG MILJØ Regulativ for brug af stadepladser i Norddjurs Kommune til torvehandel Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi

Restaurations- og bevillingsstrategi. for. Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Restaurations- og bevillingsstrategi for Kolding, Fredericia, Vejle, Billund, Hedensted, Horsens og Skanderborg kommuner samt Sydøstjyllands Politi Forord Side 1 af 41 Den 1. marts 2009 trådte en fælles

Læs mere

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune

Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Administrationsgrundlag for skiltning i Nordfyns Kommune Forord Nordfyns Kommune vil fastsætte nogle retningslinjer for skiltning i kommunen. Formålet med nærværende administrationsgrundlag er at skabe

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget

Ordensreglement for. Boligforeningen Møllevænget Ordensreglement for Boligforeningen Møllevænget Vedtaget på repræsentantskabsmødet 2011 Boligforeningen Møllevænget skiller sig ud fra andre bebyggelser Vi vil fremhæve, at man kommer langt med et godt

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Trafiksikkerhed i byplanlægningen

Trafiksikkerhed i byplanlægningen Trafiksikkerhed i byplanlægningen 2014 Trafiksikkerhed i byplanlægning 2014 Vejdirektoratet Dato: Juni 2014 Oplag: 500 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-01-5 ISBN: 978-87-93184-00-8 Copyright:

Læs mere

- et sjovt og sikkert natteliv

- et sjovt og sikkert natteliv September 2011 Restaurationsplan for kommunerne i Midt- og Vestjyllands politikreds Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Morsø, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive, Struer, Thisted og Viborg - et

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014

Husorden for Gillesager/Lindeager Vedtaget på afdelingsmødet den 8. september 2014 Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere