REGULATIV FOR TORVET.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR TORVET."

Transkript

1 REGULATIV FOR TORVET. INDLEDNING. Regulativet danner grundlag for Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs administration af Torvet. Det er udarbejdet på grundlag af 14, stk. 2 i næringsloven og 102, stk. 1 i lov om offentlige veje. Torvet er et offentligt vejareal, der ejes af Odsherreds Kommune og administreres af Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv. Enhver benyttelse af Torvet udover almindelig færdsel og ophold kræver en tilladelse fra Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv i overensstemmelse med bestemmelserne i dette regulativ. Forhold, der ikke er omfattet af regulativet, reguleres særskilt af Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv i henhold til gældende Iovgivning. Regulativet er vedtaget af Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs bestyrelse. Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv kan til enhver tid ændre regulativet, hvis dette findes ønskeligt eller nødvendigt. Ændringer vil ske i samråd med relevante parter. Regulativets bestemmelser administreres af Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs bestyrelse.

2 Torvehandel Enhver, der efter næringsloven kan drive torvehandel, kan leje en bod eller en stadeplads og deltage i torvehandelen på Torvet i overensstemmelse med regulativets bestemmelser. 1 Torvehandelen foregår i boderne eller fra en stadeplads. Størrelsen af lejen for en bod eller stadeplads fremgår af vedlagte Taksblad Lejen betales forud. Hvis lejen ikke betales rettidigt, kan Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv ophæve kontrakten eller tilbagekalde en tilladelse. Ansøgninger om leje af en bod indgives til Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv. Ingen må tage opstilling på Torvet uden at have en kontrakt. Hvis en person tager opstilling på et areal, der ikke må benyttes til stadeplads, vil vedkommende blive bedt om at forlade stedet. Hvis henstillingen ikke følges, vil politiet blive tilkaldt. Ved tildeling af en bod eller stadeplads vil der blive indgået en skriftlig aftale. Ingen kan leje mere end 2 boder og/eller stadepladser på Torvet. Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv fastsætter i overensstemmelse med reglerne i næringsloven, hvilke varetyper, der må sælges på Torvet, jf. 4.

3 Tildeling af boder og stadepladser 2 Der opstilles 8 boder og der er xxx stadepladser på Torvet. Personer, der ønsker en bod/stadeplads, kan henvende sig til Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs bestyrelse jvf 1 stk. 5. Enhver bode/stadeplads -lejer skal være udstyret med et legitimationskort med billede af bode/stade- lejeren. Legitimationskortet skal forevises på forlangende af Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv. På legitimationskortet påføres bode/stadeplads - lejerens navn, adresse, CVR/CPR-nummer samt bode/stadeplads - nummer. Hvis bode/stadeplads - lejeren har en eller flere personer i sin forretning, og disse passer boden/stadepladsen, skal der ligeledes udfærdiges legitimationskort for den/ disse personer. Tidspunktet for torvehandel Torvehandelen foregår normalt fra ki til ki Efter ansøgning kan Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv tillade, at der afholdes torvehandel på andre tidspunkter. De torvehandlende, der har en bod/stadeplads, må stille op fra kl og skal være på Torvet senest kl De torvehandlende må ikke forlade Torvet før torvetids ophør, medmindre man har udsolgt. 3 En halv time efter torvetids ophør skal såvel varer som andet udstyr være fjernet fra boderne, og boderne og pladsen skal være rengjorte. Se i øvrigt 8.

4 Hvad må sælges? 4 Frugt og grønt Frugter og grøntsager, blomster, blomsterdekorationer, kranse og øvrige gartneriprodukter. Øvrige fødevarer Ost, honning, marmelade, krydderurter og krydderiblandinger, røgvarer, fersk og konserveret fisk, kødprodukter, brød, nødder og lign. samt andre næringsmidler, der hidrører fra jordbrug, husdyrhold og fiskeri. Der må ikke sælges levende dyr. Fra de faste boder skal der fortrinsvis sælges lokale og regionale fødevarer. Andre varer Lædervarer, smykker, tasker, stoffer, keramik, trævarer, redskaber, glas, platter, lys, fodtøj, kunsthåndværk, brugskunst samt andre former for husflidsprodukter. Varer, der er købt på Torvet, må ikke genforhandles på Torvet. Det gælder, uanset om varerne er forudbestilte. Salg af varer skal ske i overensstemmelse med reglerne i nærings- og levnedsmiddellovgivningen. Bode/stade - lejeren er selv ansvarlig for at opnå fornødne tilladelser fra andre relevante myndigheder som for eksempel politiet og Fødevareregionen. Det er ikke tilladt at handle med andre varer end de varer, der er givet tilladelse til i den enkelte kontrakt eller tilladelse.

5 Fælles bestemmelser for alle bode/stade lejere. 5 Ved særlige arrangementer på Torvet kan der ske ændringer i fordelingen af boder/stadepladser. Enhver bode/stadeplads - lejer må acceptere den bod/stadeplads, der anvises af Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv. Hvis det er muligt, vil bode/stadeplads - lejeren få anvist deres sædvanlige plads. Biler skal parkeres på de offentlige parkeringspladser. Udstyr, stativer m.v. som tænkes opsat i og ved boden, skal beskrives ved ansøgningen, der vil ikke blive tilladt køretøjer, telte og udstyr, som dækker for udsyn til den bagvedliggende facade. Opsætning og afrydning skal foretages med respekt for gældende regler for færdsel på Gågaden. Blindelinien skal respekteres. Erhvervsmæssigt salg fra boderne må kun foretages af torvehandlende, der er momsregistrerede. Dokumentation skal på forlangende altid kunne vises frem. Det er ikke tilladt at "råbe varer af". Hvis man ønsker at gøre opmærksom på et godt tilbud, er det en god ide at skilte med en førpris og en tilbudspris. Fremleje eller udlån af boderne er ikke tilladt. Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv er bemyndiget til at udstede påbud til bode/stadeplads - lejerne i tilfæide af overtrædelse af regulativet samt til at bortvise bode/stadeplads - lejere. Ved gentagne overtrædelser kan Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv efter en konkret vurdering opsige kontrakten. Retten til boden/stadepladsen kan bortfalde, såfremt boden/stadepladsen ikke benyttes i en måned, medmindre der er tale om boder/stadepladser, der anvendes til salg af sæsonbetonede varer - f.eks. blomster, der ikke tåler frost. Det er alene Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv, der fastsætter, hvad der må sælges på Torvet.

6 Andre aktiviteter Efter ansøgning kan Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv give tilladelse til anvendelse af Torvet til forskellige aktiviteter af f.eks. følgende karakter: 6 - Underholdning - Almen oplysning og information - Sportslige arrangementer Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv behandler ansøgninger og anviser arealer til arrangementer i kronologisk rækkefølge. Tilladelserne gives på særlige vilkår. I forbindelse med særlige arrangementer kan Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv kræve garantistillelse eller depositum til dækning af eventuelle skader på torveinventaret og oprydning. Årligt tilbagevendende arrangementer har forrang ved bestilling mindst 1 år forud. Afhængigt af karakteren af et arrangement skal der betales leje for brug af det anviste areal. Størrelsen af lejen aftales ved ansøgning. Ansøgninger om tilladelse til andre aktiviteter indgives til Nykøbing Sjælland Handel & Erhvervs bestyrelse. En ansøgning skal indeholde oplysninger om følgende forhold: - Arrangørens navn, adresse og telefonnummer (kontaktoplysninger) - Den ansvarlige for arrangementet - En konkret beskrivelse af arrangementet - Tidspunktet for arrangementets afholdelse Adgang til el og vand. Boderne er udstyret med elinstallation. Vand kan hentes på Turistforeningen og det tidligere offentlige toilet. 7

7 Rengøring Bode/ stadeplads - lejerne og øvrige brugere af Torvet er forpligtede til selv at bortskaffe affald og sørge for renholdelse af de arealer, der benyttes. 8 Alle arealer skal forlades ryddet og rengjort. Såfremt et areal ikke er tilstrækkeligt rengjort, vil Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv opkræve en rengøringsafgift hos lejer. Ansvar 9 Ansvar for person- og tingsskade samt eventuel anden skade, der forvoldes på grund af brugen af Torvet, påhviler alene den, der er ansvarlig for den pågældende brug. Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv påtager sig intet ansvar for sådan skade. Enhver bruger af Torvet er selv ansvarlig for, at der tegnes fornødne forsikringer i forhold til brugen af torvet. Særlige bestemmelser 10 Ved vej-, lednings-, og kabelarbejder og lignende kan Odsherred Kommune kræve, at et areal ryddes, så disse arbejder kan udføres. Dette gælder ethvert areal på Torvet. Der vil ikke blive givet kompensation eller erstatning til en eventuel bruger af et areal. Odsherred Kommune vil så vidt muligt give et passende varsel, hvis det bliver nødvendigt at rydde et areal.

8 Overtrædelser 11 Enhver, der overtræder regulativets bestemmelser, eller som nægter at efterkomme påbud meddelt af Nykøbing Sjælland Handel & Erhverv, kan straks bortvises fra Torvet uden erstatning af nogen art. Dette kan i givet fald ske ved politiets bistand. Nykøbing Sjælland, den 5. maj 2015 Bestyrelsen:

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune.

Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Regulativ for særlig råden over vejareal i Sønderborg Kommune. Indledning Anvendelsen af vej- og fortovsarealerne i kommunen skal først og fremmest sikre gode og sikre færdselsforhold, dog er det ofte

Læs mere

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv.

Regulativ. for benyttelse af Ikast-Brande Kommunes arealer mv. Regulativ for benyttelse af s arealer mv. Generelle bestemmelser Dette regulativ gælder for brug af offentlige arealer - veje, pladser, torve, skove, grønne områder mv. i til offentlige arrangementer,

Læs mere

retningslinjer for særlig råden over vejareal

retningslinjer for særlig råden over vejareal retningslinjer for særlig råden over vejareal Maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Vedtagelse 2 Administration, ansøgning om tilladelse 3 Bygningsfremspring 4 Flagstænger på facader 5 Flagstænger på fortove

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer.

Silkeborg Kommune ønsker derudover at parkområderne, i det omfang de er egnede, benyttes til afvikling af egentlige arrangementer. Retningslinier for benyttelse af Silkeborg Kommunes parkområder til arrangementer, gældende fra 01.01.2008 1) Politik Alle borgere har fri adgang til kommunens parkområder. Silkeborg Kommune ønsker derudover

Læs mere

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015)

LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) 1 LEJEKONTRAKT (version 23. juni 2015) Mellem ejerne (herefter Udlejer) af 63 a og 63 f Sebbersund by, Sebber, benævnt Ejerskabet Navet, Sebbersund : - Sebber Borgerforening Engvej 7 9240 Nibe (Som ejer

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

REGULATIV FOR GRENAA MARINA

REGULATIV FOR GRENAA MARINA ~ 1 ~ 06.12. 2010 REGULATIV FOR GRENAA MARINA 1.Generelt Grenaa Marina drives af den selvejende institution Grenaa Lystbådehavns Fond i overensstemmelse med fondens vedtægter. Brugere af Grenaa Marina

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune

LEJEKONTRAKT. Aabenraa Kommune LEJEKONTRAKT Mellem undertegnede udlejer Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa på vegne af Løjt Børnehus og medundertegnede lejer Aabenraa Kommune indgås herved følgende lejekontrakt S 1 -

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler

Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler Retningslinjer for anvisning af kommunale lokaler 1. Hvem kan låne kommunens lokaler? Foreninger i Sønderborg Kommune samt enhver af kommunens borgere, der ønsker at tage initiativ til et arrangement med

Læs mere

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby

L E J E K O N T R A K T. A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby 21. august 2012 1-61722-1-4 L E J E K O N T R A K T Mellem undertegnede som udlejer A/B Enghave c/o DATEA A/S Lyngby Hovedgade 4 2800 Kongens Lyngby og medundertegnede som lejer Garage Made I/S Cvr. nr.

Læs mere

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT

HALDGUTTENBERG ERHVERVSLEJEKONTRAKT 25. februar 2011 J.nr. 10.656 ERHVERVSLEJEKONTRAKT PARTERNE Denne lejekontrakt indgås mellem Givrum Facilities S.M.B.A. Cvr.nr. 33 16 53 23 Sortedam Dossering 103, 2. tv. 2100 København Ø (herefter kaldet

Læs mere

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx.

LEJEKONTRAKT. mellem Københavns Ejendomme som udlejer. Og xx som lejer. dele af eller hele ejendommen beliggende xx. E-doc i ØKF Lejemåls nr. Ejendoms nr. LEJEKONTRAKT mellem Københavns Ejendomme som udlejer Og xx som lejer dele af eller hele ejendommen beliggende xx. Parterne 1. Det lejede 2. Anvendelse 3. Ikrafttræden/overtagelse

Læs mere

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn

Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn Bestemmelser om indskud og ret til bådplads i Marselisborg Lystbådehavn 1. Generelt Disse regler er vedtaget af bestyrelsen for fonden Marselisborg Havn S/I ( i det følgende kaldet Havnen) og godkendt

Læs mere

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede)

Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Lejemåls nr. Tidsbegrænset ERHVERVS- LEJEKONTRAKT (ikke-erhvervsbeskyttede) Mellem Københavns Kommune, Kultur- og Fritidsforvaltningen, Københavns Ejendomme, Gyldenløvesgade 15, 5. sal, postboks 228, 1502

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN BIRKESVINGET Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Birkesvinget. Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2. Foreningens formal

Læs mere

Reglement for K.A.S.s bådpladser

Reglement for K.A.S.s bådpladser Bådpladserne er en væsentlig del af sejlklubbens liv. Den er derudover et godt og billigt tilbud til medlemmerne - endda med ekstra faciliteter som toilet, Oasen (frokostlokale), værksteder mv. Bådpladsudvalget

Læs mere

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T

E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Lejemåls nr. E R H V E R V S L E J E K O N T R A K T Denne kontrakt består af en række bestemmelser, der udfyldes af parterne. Bestemmelser der uddyber eller fraviger det fortrykte kan anføres i kontraktens

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A

V E D T Æ G T E R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N A N G V I L L A (2014 udgave) 1. Navn Foreningens navn er andelsboligforeningen "Angvilla". 2. Formål Foreningens formål er at erhverve,

Læs mere

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål)

STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) Lokalstøtteelement Oksbøl STANDARD LEJEKONTRAKT for leje af (terræn, bane, areal, område) i Oksbøl Skyde-og øvelsesterræn (for kortvarige udlån til ikke-kommercielle formål) 1. Parterne og det lejede:

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard

Vedtægter for Haveforeningen Islegaard 1. Haveforeningens navn er Islegaard. Haveforeningens hjemsted er Marielundvej 51 beliggende i Herlev Kommune. 2. Formål og virke. 2.1. Haveforeningens formål er, at administrere de på haveforeningens

Læs mere

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser

Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Generelle salgs-, leverings- og betalingsbetingelser Afsnit A omhandler generelle betingelser Afsnit B omhandler betingelser for leje af udstyr Afsnit C omhandler betingelser for leje af studier A.1. Indledning

Læs mere