vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011 Niels Buus Kristensen"

Transkript

1 vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler Transport 18. januar 2011

2 Kommissorium Klimakommissionen skal belyse, hvorledes Danmark pålang sigt kan frigøre sig fra afhængigheden af af fossile brændstoffer. Kommissionen skal ved belysningen beskrive virkeliggørelsen af af den langsigtede vision. Syv forhold, der skal tages udgangspunkt i: 1. reduktion i udledningen af drivhusgasser 2. øget energieffektivitet 3. fortsat høj forsyningssikkerhed 4. samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet gennem anvendelse af markeds-baserede løsninger 5. fortsat høj økonomisk vækst 6. gunstig erhvervsudvikling og fremme af erhvervslivets internationale konkurrenceevne 7. miljømæssig bæredygtig udvikling

3 Sammensætning Katherine Richardson (formand), Professor og Prodekan ved Kbh.s Universitet Dorthe Dahl-Jensen, Professor ved Københavns Universitet Jørgen Elmeskov, Direktør i OECD Cathrine Hagem, Seniorforsker ved Statistisk Sentralbyrå, Norge Jørgen Henningsen, Tidligere direktør i EU-Kommissionen John A. Korstgård, Professor og Institutleder ved Aarhus Universitet, Institutdirektør for DTU Transport Poul Erik Morthorst, Forskningsspecialist ved Risø DTU Jørgen E. Olesen, Forskningsprofessor ved Aarhus Universitet Mette Wier, Direktør for AKF (Anvendt KommunalForskning) Produktion 2½år, 21 møder, sammenfatningsrapport (100 s.), dokumentationsrapport (400+ s.) plus lige så meget baggrundsmaterialer Dialogmøder

4 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 80 % reduktion EU Målsætning Drivhusgasser fra fossil energi Øvrige drivhusgasser er er er ikke ikke ikke fundet fundet fundet eller eller eller online online online endnu endnu endnu Over Over Over halvdelen halvdelen halvdelen af af af verdens verdens verdens oliebehov oliebehov oliebehov i i i 80% 80% 80% reduktion reduktion CO2-udledninger Fossile To store udfordringer

5 Det overordnede billede Det kan lade sig gøre! g - Dele af transporten er vanskelig 2050 er et realistisk slutår - før r bliver formentlig dyrere Økonomisk velstand fordobles i forbrug af energitjenester tilsvarende Vind bliver en central energikilde - Biomasse bliver en knap ressource Vi kan basere os påp kendt teknologi - men meget vi ikke kender, vil komme til Det bliver ikke dyrt - fossile brændsler også bliver dyre

6 Styrende principper

7 Definitioner og afgrænsninger Der anvendes/forbruges ikke fossil energi i Danmark, og indenlandsk produktion af el baseret påskal i gennemsnit på årsbasis mindst svare til det danske forbrug Afgrænsninger International udveksling central del af forsyningssikkerheden Ser bort fra import af varer ( carbon leakage ; carbon footprint ) - dog særligt om indenlandsk energiforbrug: El-import fra tyske kulkraftværker går ikke Import af biomasse politisk opfattelse af uafhængighed International transport ikke medtaget Antaget at hidtidig trend i energieffektiviseringer fortsætter Atomkraft fravalgt

8 To alternative sæt af rammebetingelser IEA WEO(2009) Extrapolation FB A X FB U

9 Fremtidens energisystem Vi ved ikke hvordan det fossilfrie samfund vil tegne sig! ) (1) FB A

10 Fremtidens energisystem (forts.) Fra brændselsforbrug til investeringer Energieffektivitet fordobles!

11 Meromkostninger af størrelsesordenen ½-1% of BNP mia. DKK Transport Transport

12 To hovedspor for omstilling af transporten El-drift Udnytte vindbaseret el-produktion, Energi lagring enten i i batterier eller kemisk (H 2 + brændselscelle) Plug-in hybrid biler vil have et potentiale i i overgangsperiode Biobrændstoffer Substitution i i benzin- og diesel-biler er uproblematisk Biomasse vil blive en knap ressource Pålang sigt primært rt til til luftfart, søfart s og til til dels vejgods

13 Cykler Vejen til 2050? Personbiler Varebiler Lastbiler Busser Tog Fly, inkl. udenrigs Skibe, inkl. færgerf

14 Fossil energiafgift Ny afgift påp fossile brændsler skal sikre, at markedet bliver driver for udviklingen Teknologisk skift -omkostningseffektivt Teknologisk udvikling 5 DKK pr. GJ i 2011 stigende til 20 DKK/GJ i øre/liter hhv. 82 øre/liter benzin Gradvist stigende frem mod 2050 Klar udmelding om gradvis indfasning skal skabe sikre rammer for investeringer

15 Transport anbefalinger Fossilafgiften påp vejtransport skal introduceres i forbindelse med omlægningen af bilbeskatningen til kørselsafgifterk Undgå provenutab som følge f af grænsehandel Afgiftslempelse for elbiler forsættes efter 2015 frem mod 2020 Indtil kritisk masse med biler (4% af bilparken). Pr. kwh batterikapacitet Afgiftslempelse udvides til plug-in hybrid biler Samlet plan for infrastruktur til el-opladning af biler Økonomisk problem vedrørende rende kantstensparkering ved boligen Demonstrationsprojekt om biogas (eller naturgas) i tung transport Betydeligt potentiale i våd v d biomasse Naturgas kan substituere olien når/hvis n den bliver knap

16 Kollektiv transport?

17 Energiopsparing Samtlige bygninger i Danmark Knyttet til den enkelte bolig Bygningsejere betaler årligt pr. m 2 afhængigt af energiklassificering A G Bedste energiklasser betaler ikke Beløbet kan bruges til energikonsulentbistand (certificeret) og efterfølgende til energiforbedringer Ny energiklassificering, så opsparingsbeløbet nedsættes Ingen nye tiltag for nye boliger ud over planlagt stramning af energistandarden

18 Økonomiske Overvejelser Referencen indeholder initiativer til energieffektiviseringer Yderligere virkemiddelomkostninger ikke med på lang sigt Guld på gaden Geneomkostninger Omkostninger, der ikke er med Teknologiudviklingen Sundhedseffekter Statskassen: En manko påca. 10 mia. DKK i 2050 Overskud topper omkring 2030 Transport er den afgørende fordyrelse (formentlig!) CO 2 -prisens indflydelse påomkostningerne

19 19 Tak for opmærksomheden!

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

En visionær dansk energipolitik

En visionær dansk energipolitik En visionær dansk energipolitik Det er regeringens vision, at Danmark på langt sigt helt skal frigøre sig fra fossile brændsler kul, olie og naturgas. I stedet skal vi anvende vedvarende energi. I dag

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del Bilag 59 Offentligt Til Folketingets skatteudvalg Dok. ansvarlig: SJA Sekretær: Sagsnr.: s2014-305 Doknr.: d2014-17176-0.1 9. december 2014 Henvendelse til Skatteudvalget

Læs mere

hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen

hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen hvordan kan vi gøre energipolitikken billigere? Af analysechef otto brøns-petersen EN MERE OMKOSTNINGSEFFEKTIV ENERGIPOLITIK Klima- og energipolitikken indebærer væsentlige omkostninger for husholdninger,

Læs mere

Det kan konstateres at:

Det kan konstateres at: Sammenfatning og synspunkter Det kan konstateres at: Hidtil er transportsektorens CO 2 -udledning steget i takt med den økonomiske udvikling. Danmark skal reducere CO 2 -udslippet fra den ikke-kvoteomfattede

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRESULTAT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Sammenfatning: Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan

Læs mere

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050

Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 Dansk transport uden kul og olie - hvordan? Et oplæg til debat om hvordan dansk transport bliver uafhængig af fossile brændsler inden 2050 1 Dansk transport uden kul og olie hvordan? Et oplæg til debat

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Udkast, revideret 28/3-2014

Udkast, revideret 28/3-2014 28-03-2014 Udkast, revideret 28/3-2014 Scenarier til køreplan for udfasning af fossile brændstoffer metode og beskrivelse Som en del af køreplanen udvikles scenarier for udfasning af fossile brændsler

Læs mere

Faktaark til Energistrategi 2050

Faktaark til Energistrategi 2050 Hasforth, Torsten Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 3392 2800 Fax 3392 2801 kemin@kemin.dk www.kemin.dk Faktaark til Energistrategi 2050 Kontoret for National Energi 24-02-2011 J nr. / Hasforth, Torsten

Læs mere

Hvad vil det koste at blive fossilfri?

Hvad vil det koste at blive fossilfri? Af analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon +45 20 92 84 40 Februar 2015 Hvad vil det koste at blive fossilfri? Det er en politisk målsætning, at Danmark skal være uafhængig af fossil energi i 2050.

Læs mere

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2 TRANSPORT HOVEDSTADENSREGIONEN TEMANOTAT OM TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Forord 2 2 Sammenfatning 2 3 Transportsektoren

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95

Baggrundsrapport for. Energivision for Aalborg Kommune 2050. Side 1 af 95 Baggrundsrapportfor EnergivisionforAalborgKommune2050 Side1af95 BaggrundsrapportforEnergivisionforAalborgKommune2050 Forfatterne,April2010 Forfattere:Sedeenkeltekapitler Redaktør:PoulAlbergØstergaard Udgiver:

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV.

Biomasse, kedler. Biomasse, KV. Biomasse, transport. Biogas/forgas., KV. Biogas/forgas, transport. Affald, varmekedler. Affald, KV. PJ/år PJ/år Ea Energianalyse 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Bruttoenergiforbrug fremtidsforløb Omgivelsesvarme Solvarme bølgekraft geotermi solceller Affald Biogas Biomasse Vind Naturgas Kul Olie 25 2 15 1 5 Biomasseanvendelse,

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere

Ingeniørforeningens Energiplan 2030

Ingeniørforeningens Energiplan 2030 %-4)$%. %.%2') 4), &2 Ingeniørforeningens Energiplan 2030 HOVEDRAPPORT Ingeniørforeningens Energiplan 2030 Hovedrapport Omslag: Sylvester Hvid & Co. A/S Tryk: IDAs Printcenter ISBN: 87-87254-64-6 Udgivet

Læs mere

Klimahandlingsplan 2011-2020

Klimahandlingsplan 2011-2020 Sorø Kommune Klimahandlingsplan 2011-2020 Juni 2011 Henvendelse om publikationen kan ske til: Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Tlf. 5787 6000 Publikationen kan hentes under "planer" på Sorø

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg

Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg DI Den 23. februar 2011 Nyhedsbrev Det Miljøøkonomiske Råds diskussionsoplæg Vismændene har i dag fremlagt deres årlige diskussionsoplæg til mødet i Det Miljøøkonomiske Råd. Rapporten indeholder 3 kapitler:

Læs mere

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050

Energiscenarier. Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 Energiscenarier Energiscenarier frem mod 22, 235 og 25 Indhold 1. Resumé 4 2. Indledning 12 3. VE-potentiale på lang sigt 14 4. Scenarier til 235 og 25 18 5. Teknologidata 22 6. Forbrugsmodellen 26 7.

Læs mere

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie

Danmark på nedtrapning. Et målrettet energiscenarie Danmark på nedtrapning Et målrettet energiscenarie Juli 21 Danmark på nedtrapning - Et målrettet energiscenarie Greenpeace, juli 21 Tekst: Ebbe Sønderriis Layout: Ebbe Sønderriis og Christian Uhlenfeldt

Læs mere

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne

Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne Principper for og potentiale ved en reform af energiafgifterne 13. april 2012 BAGGRUNDSRAPPORT Denne rapport er en uddybede baggrundsrapport til CONCITO-rapporten Billigere energi, bedre miljø grøn omlægning

Læs mere