Kirkefondets årsberetning 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirkefondets årsberetning 2014"

Transkript

1 Kirkefondets årsberetning 2014 Det seneste års arbejde Salg af kirker i København har præget mediebilledet og er nok det emne, som Kirkefondet er blevet mest omtalt for gennem det seneste år. På en måde er det forståeligt, men på den anden side så er salg af mursten jo ikke Kirkefondets hovedopgave og dermed heller ikke det mest væsentlige, der er sket i året, hvis man fokuserer på Kirkefondets formål. Det er bestyrelsen meget opmærksom på, og det vil denne samlede beretning forhåbentlig kunne rette op på. Uanset det så nærmer vi os afslutningen på et langstrakt forløb, der har ført til, at vi har bragt de 4 kirkebygninger - Absalons, Blågårds, Gethsemane og Samuels Kirke - videre til nye spændende formål for lokalområderne, så de fortsat kan virke som ramme for andre spændende aktiviteter. Det betyder også, at de midler, der i sin tid blev indsamlet til opførelsen af disse kirker, nu i et eller andet omfang er til rådighed for Kirkefondet, så de kan virke for Kirkefondets formål. Det er vi i processen blevet udfordret på, men det er nu engang bestyrelsens opgave at varetage Kirkefondets interesser. Det seneste års bestyrelsesarbejde har derfor været præget af denne aktivitet samt af Lokal Kirkeudvikling. Heldigvis har vi i Kirkefondet samtidig kunnet fastholde rækken af andre gode indsatser indenfor konsulentog analysearbejde samt udgivelsesvirksomhed, som vil fremgå i det følgende. Det sædvanlige og det særlige om Kirkefondets aktiviteter og tilbud Lokal Kirkeudvikling status og fremtidsplaner De godt 10 sogne, som har været med i de første sognenetværk i Lokal Kirkeudvikling, er så småt ved at være færdige med deres treårige forløb, og de to provstinetværk i Hedensted og Bogense er ca. midtvejs i deres. Derfor er det helt naturligt at fokusere på, hvad der er blevet sat i gang ved at være med i projektet. Ikke kun på det, der har konkrete resultater som mål, men ligeså meget stræber efter at skabe en mentalitetsændring i sognene og en ny måde at tænke på om det at være kirke. Her er et lille udpluk af respons fra forskellige sogne og deltagere i netværkskonferencerne i Lokal Kirkeudvikling: - Vi ønsker at være en givende kirke og et sted, hvor man kan blive set og blive inddraget til opgaver. Kirken skal nå de mange socialt udsatte og enlige i sognet ved at være givende og inkluderende f.eks. ved at arrangere fællesspisning mv. Vi skal skabe et rum for dem, der oplever smerten ved at være en del af en skilsmisse, og vi skal bearbejde berøringsangsten i forhold til kirke og tro. Kirken skal være et sted, hvor man tør tale om sin tro. - Vi har sendt sognets vision og vore målsætninger til test på forskellige grupper i sognet. F.eks. er medlemmer i de foreninger, som menighedsrådet samarbejder med, blevet spurgt om deres mening, og mere end 200 personer har svaret. - Jeg er ny i menighedsrådet. Denne netværkskonference i Lokal Kirkeudvikling har tændt mig på at arbejde med gudstjenesteudvikling sammen med præsten - ud fra Fredrik Modeus tanker om inddragelse af menigheden. Selvom der fra begyndelsen har været en forholdsvis fast skabelon for afviklingen af de 6 netværkskonferencer i hvert netværk, så er der allerede nu sket mindre justeringer i forløbet. Bl.a. har der været afholdt netværkskonferencer med et mere tematisk præg dels om diakoni/socialt arbejde dels om frivillighed og tilbagemeldingerne har i begge tilfælde været, at det var godt at arbejde med nogle mere konkrete forhold. Det er planen, at der allerede nu igangsættes en mere systematisk evalueringsproces med det formål at justere Lokal Kirkeudvikling ud fra de erfaringer, der er gjort, samtidig med at vi vil se på, om der er læring og processer fra Lokal Kirkeudvikling, som kan styrke og supplere Kirkefondets øvrige aktiviteter især med henblik på konsulentydelser rettet mod sogne og provstier. Indsamling af informationer til evalueringen vil

2 primært foregå ved hjælp af interviews med deltagere fra de sognenetværk, som slutter i januar 2015 og fra de to provstinetværk. Der skal dels spørges ind til de praktiske forhold omkring projektet, dels til de forandringer, der er sket i de enkelte sogne og for de enkelte deltagere. Det er desværre ikke lykkedes at igangsætte nye netværk i 2014, men der er håb om, at et københavnsk/ sjællandsk netværk kan gå i gang i 2015, idet der allerede er 2-3 sogne, som har vist interesse for at være med i Lokal Kirkeudvikling næste år. Desuden er der nogle provstier, som skal kontaktes med henblik på at være med. Der har været afholdt møde med biskop og stiftsrådsformand fra Roskilde stift, og de gav gode ideer til sogne, storpastorater og provstier, hvor det kunne være relevant at henvende sig i de kommende år med henblik på Lokal Kirkeudvikling. Endelig har vi i 2014 søsat en speciel udgave af Lokal Kirkeudvikling, idet Romdrup- Klarup sogne i Aalborg stift er gået ind i en toårig proces, hvor de ikke er med i et netværk. I stedet samles lokalt en gruppe af menighedsrådsmedlemmer, ansatte og frivillige seks gange, hvor de præsenteres for de fleste af de udviklingsredskaber, som normalt ligger i det 3årige forløb. Visions- og målsætningsarbejdet Der har i 2014 været afholdt godt 10 foredrag og visionsdage rundt om i landet fra Thyholm i nord til Bråby i syd. Desuden har der været en række specialopgaver. Brønderslev sogn har sat gang i en større visionsproces i forbindelse med en påtænkt større ombygning af kirke og menighedslokaler. Kirkefondet har i den forbindelse bidraget med en sogneanalyse, et oplæg om udfordringer og muligheder ved at være kirke i dag samt udkast til spørgeskemaundersøgelse i sognet. I Glostrup Provsti blev en provstiprofil fulgt op med et ide-katalog med forslag til relevante aktiviteter i og på tværs af sognene med afsæt i de demografiske data. Endelig er der lavet en stor aktivitetsanalyse blandt menighedsråd og præster i Slagelse-Skælskør provsti i forbindelse med sammenlægning af de to provstier. I slutningen af året har vi lanceret konsulentydelser i form af foredrag, workshops og inspirationsdage indenfor en række nye emneområder: Frivillighed, gudstjenesteudvikling, liturgisk eksperimentarium for konfirmander, lokalt samarbejde og hjælp til at komme i gang med diakonalt arbejde i sognet. Demografi: Analyser, profiler og forskning Vi kan med glæde konstatere, at der i 2014 har været stor efterspørgsel på både sogneprofiler og -analyser og provstiprofiler med i alt leverancer, ligesom der ender med at blive knap 10 fremlæggelser i alt. Desuden har der været en række særordrer for både sogne og provstier, hvor der er ønske om at de demografiske analyser får en speciel vinkel f.eks. med fokus på diakoni, indvandrere, byområder i forventet vækst mv. På Kirkefondets initiativ og efter henvendelse til Kirkeministeriet kunne vi igen, som det er ved at være sædvane hvert 3. år, få leveret nye statistiske demografiske data for 2014 på sogneniveau fra Danmarks Statistik, således at vore profiler og analyser er baseret på helt aktuelle tal, der er yderst relevante for visionsarbejdet i kirken. Gennem et års tid har Kirkefondet repræsenteret ved analysekonsulent Sille Fusager og generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen deltaget i et projekt om kirkestatistik finansieret af Folkekirkens Videnspulje og under ledelse af Marie Vejrup fra Århus Universitet og Hans Raun Iversen fra Københavns Universitet. En arbejdsgruppe bestående af et bredt udsnit af forskere indenfor området og praktikere fra folkekirkens forskellige niveauer (sogn, provsti og stift) har indsamlet erfaringer med kirkestatistik, som bliver samlet i en bogudgivelse, som også indeholder anbefalinger til en styrkelse af det kirkestatistiske felt. Kirkefondet bidrager med to artikler i bogen. Kirkefondet er også engageret i et andet projekt med støtte fra Folkekirkens Videnspulje, nemlig Dåb eller ej en undersøgelse af forældres beslutning omkring barnedåb, hvor generalsekretæren er med i styregruppen, som ledes af Hans Raun Iversen. Vi bidrager bl.a. til projektet med en gennemgribende demografisk analyse af Sydhavn sogn, idet projektet vil lave interviews med forældre i dette sogn. Inspiration i trykt form Igen i år har de 4 temanumre af Kirken i dag behandlet et bredt spektrum af emner samtidig med, at man har forsøgt at ramme, hvad der er pt. er relevante emner at drøfte og arbejde med i folkekirken. Følgende emner er allerede udkommet: Dannelse, Frivillighed, Kirkens kommunikation og i december udgives temanummer om Inspiration udefra. I alle temanumre gives der både en mere grundlæggende og teoretisk indføring i emnet og nogle mere praktiske ideer til brug i kirken. Og bag hvert temanummer står en til lejligheden sammensat gruppe af "eksperter" indenfor de forskellige emneområder. Side 2

3 Æskerne med inspirationskort til at sætte frem i kirken er blevet en stor succes, og der er i 2014 foretaget genoptryk af kortene, ligesom man nu også kan få en æske med kort på engelsk og tysk til udenlandske turister. Også indenfor vejkirke-konceptet er der sket en fornyelse i det forløbne år, idet der nu lanceres såkaldt cykelvenlige kirker med et nyt symbol. Det er sket i samarbejde med "Panoramaruterne", idet der var en fælles markering af nye cykelruter og offentliggørelse af de første cykelvenlige vejkirker på Møn. Der har været meget omtale af dette nye tiltag og vejkirker som sådan. Desuden vil der komme nye muligheder for at søge oplysninger om vejkirker i forbindelse med ny hjemmeside både på computer og på mobil. Kirkefondet var medarrangør af et Iona-seminar med i alt 75 deltagere. Det blev afviklet den 12. september 2014 i samarbejde med Danske Kirkers Råd, Areopagos og Roskilde Domkirkes natkirke. Seminaret havde besøg af Graham Maule og Jo Love fra Iona, og sluttede i natkirken med koncert af Vindens Vej. Vi har netop sagt ja til Danske Kirkers Råd om at være med i en ny temadag til næste år. På seminaret var der flere forespørgsler om at udgive mere materiale fra Iona, og vi vil derfor arbejde på en udgivelse af en samling af tekster fra Iona, der kan fungere i en dansk sammenhæng. Status quo eller forandring - om Kirkefondets engagement i og for folkekirken Kirkefondets bestyrelse har i høringssvar bakket op om de fremsatte forslag til en ny overordnet styringsstruktur for folkekirken. Som det fremgår af Kirkeministeriets køreplan for hele processen skulle et lovforslag være fremsat ved Folketingets åbning i oktober 2014, men desværre ser det ud til, at forslaget om en ny national styringsstruktur for folkekirken er havnet i et politisk dødvande. Det fornemmes, at der blandt de kirkelige medlemmer af det udvalg, som har lavet hele forarbejdet til forslagene om ny styringsstruktur, er en rimelig konsensus om, at det er på tide, at der skabes en sådan struktur i folkekirken, mens der er tøven eller direkte modstand fra de politiske medlemmer af udvalget. Man kan håbe, at en mere eller mindre enig kirkelig front kan påvirke politikerne til at vedtage en ny overordnet styringsstruktur for folkekirken. Øget mulighed for brug af kirkerummet På et andet område nemlig brug af kirkens rum er der i foråret 2014 vedtaget en lov med øget mulighed for brug af kirkerummet til ikke-kirkelige formål. Kirkefondet har været med i udvalgsarbejdet forud for den nye lov, og nu håber vi, at der snart viser sig konkrete udmøntninger af lovens muligheder. Det kan evt. være nødvendigt på forskellig vis at gå ind og støtte konkrete projekter om at bruge kirkerummet på en ny måde. F.eks. kan der i nogle kirker være brug for fysiske ændringer i kirkerummet og deraf følgende forhandlinger med f.eks. Nationalmuseets konsulenter. Endvidere vil det være relevant at bidrage med erfaringer fra udlandet, hvor man i højere grad har været kreative med at omforme kirkerummet, så det kan bruges både til de rent kirkelige handlinger og til andre ikke-kirkelige formål. Vi har også i en anden sammenhæng drøftet behovet for at trække på erfaringer fra bl.a. Holland og England nemlig disse landes tilgang til at tage vare om lukkede kirker som en del af landets kulturarv. Både ved drøftelser med kirke- og kulturminister Marianne Jelved og med repræsentanter fra A. P. Møllers fonde var der et ønske om, at vi i Danmark kunne skabe en form for beredskab, som på ordentlig og redelig vis kan sørge for det videre forløb for evt. lukkede kirker hvad enten disse skal henstå som museale bygninger, indrettes som multifunktionelle kombinationskirker, omdannes til helt andre formål eller rives ned. Deltagelse i andre projekter Mere eller mindre foranlediget af tidligere kirke- og ligestillingsministers Manu Sareens hurtige udmelding forrige år om at op mod 200 kirker på landet burde tages helt eller delvist ud af drift, så er der kommet et stærkt fokus på vilkårene for kirken i landområderne i Udkantsdanmark. Kirken på landet er dukket op flere steder i den folkekirkelige debat som et væsentligt tema bl.a. faciliteret af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Grundtvigsk Forum, Lolland-Falster stift og Teologisk Pædagogisk Center (nu FUV). Kirkefondet har overfor denne arbejdsgruppe givet et oplæg om Lokal Kirkeudviking som et tilbud, der kan være særligt egnet for f.eks. provstier med mange landsogne, ligesom vi deltog i et seminar arrangeret af ovennævnte arbejdsgruppe. Som nævnt ovenfor er Kirkefondet repræsenteret i styregruppen for projektet Dåb eller ej: en pilotundersøgelse af forældrenes beslutninger omkring barnedåb. Vi finder det vigtigt, at der bliver arbejdet indgående med spørgsmålet om, hvorfor flere og flere børn ikke bliver barnedøbt bl.a. ser vi tit ved fremlæggelse af demografiske tal i vore sogne- og provstiprofiler, at der over en årrække er sket et markant fald i antallet af folkekirkemedlemmer i alderen 0-4 år. Side 3

4 Forhandlinger og salg på vej mod ny anvendelse af lukkede kirker Siden de to første kirker, Blågårds Kirke og Samuels Kirke blev udbudt til salg i en lukket budrunde i foråret 2013, har salg af kirker fyldt meget i det daglige arbejde i Kirkefondet og i bestyrelsens drøftelser. Kort før jul 2013 var vi nået meget langt i forhandlinger med en potentiel køber til Samuels Kirke, som ville indrette kirken til et socialt humanitært formål både med administrationslokaler for den pågældende organisation og med mødested, rådgivning, aktiviteter mv. for sårbare mennesker. Desværre trak køberen sig kort efter nytår, og vi valgte at sætte Samuels Kirke til salg i et åbent bud sammen med Absalons Kirke og Blågårds Kirke. Der har været stor interesse for at købe en kirke, og der har været vidt forskellige anvendelsesformål i spil heldigvis har mange af dem ligget inden for rammer, som Kirkefondets bestyrelse tidligere har udstukket som ønskelige, mulige anvendelser af en lukket kirke. Der har været ført forhandlinger med flere potentielle købere efter, at ejendomsmægler Peter Lassen, fra Colliers i første omgang har vurderet køberne, og efter at vores bestyrelse har prioriteret dem i forhold til påtænkt anvendelse og den pris, de har budt. De 4 lukkede kirker Forhandlingerne vedr. Samuels Kirke førte kort før sommerferien til, at der blev underskrevet en betinget købsaftale med boligselskabet VIBO, som ønsker at indrette kirken til ungdomsboliger. Der afventes fortsat de endelige godkendelser fra kommunen før, at handlen er gået endelig igennem. Absalons Kirke overtog vi pr. 1. juli 2014, og i oktober 2014 blev der også underskrevet betinget købsaftale for denne kirke, som overtages af Lennart Lajboschitz, kendt som skaber af Tiger-kæden. Han ønsker at skabe et moderne forsamlingshus, hvor der bl.a. er mulighed for at mødes om alskens brætspil, bordfodbold, bordtennis mv. samtidig med, at man kan få en kop kaffe eller lign.. Desuden ønsker han at give rum for foredrag, koncerter mv. i kirkerummet. Med i overtagelsen følger menighedsbørnehavens lejemål i kirken. For Blågårds Kirkes vedkommende har der også været forhandlinger med flere forskellige parter, men endnu er der ikke skrevet en købsaftale under. Siden kirken blev lukket pr har den været udlånt til KoncertKirken, som også har givet mulighed for, at den bespisning, som arrangeres af Blågårdens sogn, fortsat kan finde sted i kirken. Endelig har der mht. Gethsemane kirke været en længere proces, som Kuben Management har styret med det formål at finde en række lokale interessenter, som kunne gå sammen om at drive og evt. overtage Gethsemane Kirke som en slags kombi-kirke, hvor der udover kirkelige aktiviteter i regi af Vesterbro Sogns ukirke også skulle være andre aktiviteter f.eks. børn fra skole og fritidshjem, kulturarrangementer mv. Det har vist sig at være svært at få mange med rundt om bordet i et forpligtende samarbejde, så nu arbejdes der alene med at etablere formaliseret samarbejde mellem Settlementet, fritidsklubben Vestervang og Vesterbro Sogn foreløbig i en 2-årig forsøgsperiode. Rapport og idekatalog om ny brug af kirkebygninger Sideløbende med det konkrete arbejde med at afhænde lukkede kirker har generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen været med i en styregruppe for et samarbejde mellem Realdania, Dansk Bygningsarv og Kirkefondet med det formål at sætte fokus på hvad man kan gøre med evt. lukkede kirker. Projektet mundede ud i en rapport Ny brug af danske kirkebygninger og et idekatalog med forslag til ny brug af seks lukkede københavnske kirker. Begge dele blev præsenteret på et velbesøgt seminar i Absalons Kirke i marts Kirkefondet finder stadig, at lukning og afvikling af nogle kirker kan være en nødvendig vej fremadrettet for overordnet set at skabe udvikling af folkekirken i København. I den forbindelse har der været samtaler med biskop Peter Skov-Jakobsen og med præster fra Sydhavn sogn for at sondere mulighederne for, at Kirkefondet på forskellig vis og på forskellige områder i byen kan være med til at udvikle det lokale kirke- og menighedsliv ikke mindst i de områder, hvor der er planer om at bygge nye kirker. Stabilitet og fornyelse - om Kirkefondets interne forhold To nye bestyrelsesmedlemmer blev valgt ind ved forrige års repræsentantskabsmøde, Hanne Hummelshøj og Katrine Söderberg, men ellers er der fortsat stor stabilitet i Kirkefondets bestyrelse med formand Erik Mollerup ved roret. Bestyrelsen har i det forløbne år fortsat arbejdet med at sætte en kurs for Kirkefondet videre vej fremad bl.a. i lyset af, at der ved salg af kirker kan frigøres midler til nye og spændende projekter til gavn for kirkelivet i Danmark. Side 4

5 Kirkefondets økonomi Igen i år er Kirkefondets økonomi præget af omkostninger og investeringer, som forhåbentlig på længere sigt skulle give et fornuftigt afkast. Her tænkes dels på udgifter til rådgivning mv. i forbindelse med salg af Blågårds, Samuels og Absalons kirker, dels på de mange personalemæssige ressourcer, som især Kirkefondets generalsekretær investerer i salgsprocessen. Endeligt har der også i år været lidt ekstra omkostninger til renovering af den ejendom i Emdrup, som Kirkefondet arvede i Heldigvis er det lykkedes at udleje huset fra foråret 2014 til en medarbejder ved Emdrup Kirke. Hvad angår den almindelige drift, så kom Kirkefondet ud af 2013 med et underskud på kr., hvilket var ca kr. bedre end det budgetterede driftsresultat. Forbedringen skyldes primært større bidrag fra fonde, tipsmidler, legater mv. end budgetteret. I 2014 tegner det til, at driftsresultatet bliver et underskud på omkring kr., hvilket er ca kr. dårligere end det budgetterede. Det skyldes bl.a., at der mod forventning ikke blev sat nye netværk i gang i 2014 in Lokal Kirkeudvikling. At det samlede regnskab for 2014 ser ud til at ende med et underskud på knap 1,3 mio. kr., skyldes de ovenfor nævnte forhold med salg af kirker og renovering af ejendommen i Emdrup. Ændrede regler for 8a-godkendelse Kirkefondet er berettiget til at modtage gaver til Kirkefondets arbejde med skattefradrag for giveren. SKAT har i 2014 strammet op på reglerne for, at en organisation kan beholde denne godkendelse, som giver en række fordele på andre områder bl.a. mulighed for at få del i penge fra tips- og lottopuljen. For at være sikre på, at Kirkefondet kan beholde den såkaldte 8a-godkendelse, skal vi have 100 givere hvert år, som hver har givet mindst kr. 200 som en personlig gave til Kirkefondets arbejde for liv og vækst. Vi håber derfor, at repræsentantskabets medlemmer selv vil være med til og gerne opfordre andre til at støtte Kirkefondets arbejde med mindst kr. 200, så vi kan nå op på de 100 givere i Farvel og goddag På det personalemæssige område har Kirkefondet sagt farvel til udviklingskonsulent Annette Bennedsgaard, som efter godt 2 år med fokus på Lokal Kirkeudvikling, pr blev ansat som provst i Horsens. 1. august kunne vi byde velkommen til den 35-årige Dorte Kappelgaard som ny udviklingskonsulent. Hun er uddannet sociolog og kommer fra en stilling som projektleder ved Frivilligcenter Hillerød. Hun har generelt arbejdet meget med frivillighed, og i den forbindelse skrevet bogen Ledelse af frivillige en håndbog sammen med Rie Skårhøj. Desuden har vi pr. 1. august også ansat en ny studentermedhjælper, stud. teol. Ida Schaumburg- Müller, som afløser for Johanne Amalie Lodberg. Kirkefondet fylder 125 år næste år I efteråret 2014 blev det besluttet, at Kirkefondet skal have en ny hjemmeside, og det arbejdes der nu ihærdigt med, således at den nye hjemmeside kan være klar i foråret For 2015 er et vigtigt år for Kirkefondet, for der kan vi fejre vort 125 års jubilæum. Et jubilæumsudvalg nedsat af bestyrelsen arbejder med planer for, hvordan jubilæumsfejringen kan strækkes ud over hele året og hele landet. Første skridt er dog taget med beslutning om, at første nummer af Kirken i dag i 2015 bliver et udvidet jubilæumsnummer med temaet Kirken i morgen. Vi håber også, at jubilæet bliver anledning til at mødes med de mange mennesker, som vi med glæde kan konstatere bidrager til Kirkefondets vidtforgrenede virke - i stiftsudvalg, i netværk for kirkebyggeri, i arbejdsgrupper, i temaredaktioner for Kirken i dag og på mange andre måder. Afsluttende bemærkning Som det fremgår, har aktivitetsniveauet været meget højt - ikke mindst set i forhold til Kirkefondets størrelse. Vi er en lille organisation med store ambitioner om at være med til at præge og udvikle folkekirken, og derved bidrage til, at menighedens liv og vækst kan fremmes, hvad enten indsatsen gøres i den enkelte menighed, eller det sker som meningsdanner gennem aktiv deltagelse i medier, udvalg og debatfora. Vi skylder stor tak til alle ansatte, med generalsekretær Henrik Bundgaard Nielsen i spidsen, og til de mange frivillige, som har bakket op om vores arbejde og aktiviteter. Jeres engagement er værdifuldt og værdsat. Kirkefondet deltager i en række samarbejdsfora og organisationer. Et samarbejde, hvor vi kan se hinandens arbejde i en sammenhæng, hvor det giver mening - og det er et fællesskab, som kan være til inspiration for os alle. Et fællesskab, som fremmer den samlede vision om en stærk og levende folkekirke for alle. På bestyrelsens vegne Erik Mollerup, formand November 2014 Side 5

Kirkefondets årsberetning 2013

Kirkefondets årsberetning 2013 Kirkefondets årsberetning 2013 Et vigtigt kirkehistorisk år! Når historiebøgerne til sin tid skal beskrive kirkelivet i København anno 2013, vil det komme til at stå som året, hvor der, efter et langt

Læs mere

Kirkefondets årsberetning 2012

Kirkefondets årsberetning 2012 Kirkefondets årsberetning 2012 Indledning Kirkefondet er historisk set kendt for sin indsats med at sikre kirke til folket i bogstavelig forstand - nemlig i form af kirkebygninger, hvor om menighedens

Læs mere

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur

Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Ministerens velkomst og indledning ved konference 16. april 2012 om folkekirkens styringsstruktur Velkommen til denne dags konference om folkekirkens styringsstruktur. Jeg har set frem til den med glæde

Læs mere

Årsberetning 2010. Forandringer i den folkekirkelige struktur. Bilag 2

Årsberetning 2010. Forandringer i den folkekirkelige struktur. Bilag 2 Årsberetning 2010 Bilag 2 For Kirkefondet har det seneste års aktiviteter været både spændende og udfordrende. Kort tid efter sidste repræsentantskabsmøde meddelte Kirkefondets generalsekretær gennem mange

Læs mere

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift

Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti. Aalborg Stift 1 Dialogaftale 2015 Brønderslev Provsti og Aalborg Stift 2 Baggrunden for denne dialogaftale I Aalborg Stift er der i 2013 gennemført en undersøgelse af provsternes ledelsesrum, og de forhold der fremmer

Læs mere

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær

Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Workshop på årsmøde 2017: Gudstjenesteliturgi v. Karen Stubkjær Oplæg: Gudstjenester, der er folkekirkens vigtigste kerneydelse, er en fælles opgave for præster og menighed. Hvordan skal vi udvikle gudstjenestelivet

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Børn og folkekirkemedlemmer

Børn og folkekirkemedlemmer Børn og folkekirkemedlemmer Aarhus Kommunes provstier 215 Rapport om børn og folkekirkemedlemskab Maj 215 Aarhus Kommunes Provstier: Domprovstiet Nordre Provsti Søndre Provsti Vestre Provsti Tekst og redigering:

Læs mere

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter!

Vil I være med. Folkekirken tager medansvar og drager omsorg for udsatte! Folkekirken er mere end højmesse, perlegrus og kirkekoncerter! Vil I være med til at arbejde for samfundets udsatte og dermed understrege, at folkekirken er en handlende kirke i forhold til aktuelle, sociale problemer? Folkekirken tager medansvar og drager omsorg

Læs mere

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016

Referat af biskoppernes møde den oktober 2016 Side1 af biskoppernes møde den 25. - 27. oktober 2016 Deltagere var Elof Westergaard, Henning Toft Bro, Henrik Stubkjær, Henrik Wigh-Poulsen, Lise-Lotte Rebel, Marianne Christiansen, Peter Fischer-Møller,

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd

Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne. BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Formandsmøde 26. april 2017 Herning Provstierne BUDGETSAMRÅD samt valg til Provstiudvalg og Stiftsråd Vi begyndte mødet med at synge salme nr. 370 Menneske, din egen magt. Som afslutning sang vi salme

Læs mere

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen

Årsberetning skolebestyrelsen 2015 - Engskovskolen Vi er nu i slutningen af skoleåret 14 15 og også inde i de sidste måneder af det 1. år for den nye skolebestyrelse, der tiltrådte i august 2014. Jeg vil give et kort rids over det sidste år og se lidt

Læs mere

Den korte om Kirkefondet!

Den korte om Kirkefondet! Næstved provsti 5. april 2016 Nutidens frivillige: og folkekirken - og menighedsrådsvalget 2016 Den korte om Kirkefondet! År Folketal 1801 100.975 1860 155.143 1880 266.466 1911 584.089 1930 771.168 1950

Læs mere

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik.

ARBEJDSFELTER PÅ KONFERENCEN REDSKABER LOKALT UDVIKLINGSARBEJDE I DEN ENKELTE KIRKE MELLEM KONFERENCERNE. Helikopterblik. 1. konference Kirkens væren: Lytte og forstå På den første netværkskonference introduceres den 3-årige arbejdsproces. Vi tager udgangspunkt i et helikopterblik på kirken og os selv. Herigennem tegner vi

Læs mere

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen.

Vi valgte at have overskriften Frivillige gør en forskel for dagen. Formandsberetning til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 18. marts 2014. Det har været et rigtigt spændende år i Frivilligcenter & Selvhjælp, som jeg kan aflægge beretning for. Jeg vil

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst.

Ordinært møde i Tapdrup menighedsråd. 2011. Blad nr. 1. Kl.18.30 21.30. Formandens initialer: Aa L. 1. Velkomst. 1. Velkomst. Godkendelse af dagsorden. Rækkefølgen: Pkt. 5 & 6 tages først Anne Kirstine Laugesen deltog kun i mødet til kl. 19.30. Oplæg og debat Folkekirken i fremtiden med eller uden kirkeforfatning

Læs mere

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger

Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Gennemførelse af oplæg om distriktsforeninger Midtvejsmøde 15. november 2014 Hovedpunkter Baggrund Proces Den vejledende formålsbestemmelse for distriktsforeninger Fordeling af antal delegerede Valg af

Læs mere

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer:

Baggrund. Ønsket er at forholde sig til følgende generelle forandringer: GET TOGETHER Gethsemane blev bygget for at bringe kirken til folket i det tætbefolkede Vesterbro. Nu lukkes den som kirke, og tilbage står Gethsemane i forlængelse af Litauens Plads som et hus med højt

Læs mere

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010

Produktionsskoleforeningen Bestyrelsesmøde den 21. juni 2010 Nr. 4/2010 Mødedeltagere: Lennart Damsbo-Andersen, Gert Møller, Jens Kronborg, Martin Taarup, Oluf Brandt, André Gremaud og Verner Ljung. Afbud: Anne Knudsen, Fritze Tillisch og Stig Samson Naur Referat 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen.

Kære forældre. Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Nyhedsbrev dec 2014 Kære forældre Hermed lidt informationer fra 3-Stammen. Personale I Gårdhaven siger vi farvel til Anne 31.12.14. Annes sygevikariat for Caroline slutter 1/12, men hun fortsætter måneden

Læs mere

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet

Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Visioner og strategisk ledelse i menighedsrådsarbejdet Karen J. Klint, kirkeordfører for Socialdemokraterne og medlem menighedsrådet og kontaktperson ved Bredballe kirke Vivi Rolskov Jensen, antropolog

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl.

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift. 16.30 20.00 i. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet. Tirsdag den 12. maj 2015 kl. Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet er fastsat følgende dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden.

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

To nøglemedarbejdere til politisk afdeling Job- og kompetenceprofiler

To nøglemedarbejdere til politisk afdeling Job- og kompetenceprofiler To nøglemedarbejdere til politisk afdeling Job- og kompetenceprofiler 3. december 2015 Vil du være med til at udvikle Danmarks ultimativt mest lokale demokrati? Du har taget første skridt ved at klikke

Læs mere

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat

Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MØRKHØJ MENIGHEDSRÅD MØRKHØJVEJ 177 2730 HERLEV Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. januar 2014 kl. 19.30 Referat MR = menighedsrådet, MR-møde = menighedsrådsmøde Indledning Godt nytår og velkommen til arbejdet

Læs mere

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi

Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Notat 23. februar 2016 Årsberetning 2015 for IDA Sundhedsteknologi Generalforsamling den 23. februar 2016 Den 23. marts er det 5 år siden, at IDA Sundhedsteknologi havde stiftende generalforsamling. Gennem

Læs mere

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus

Kirkens Liv & Vækst. Diakoni i sognet. Lørdag den 7. marts på Diakonhøjskolen i Århus Kirkens Liv & Vækst Diakoni i sognet Lørdag den 7. marts 2009 på Diakonhøjskolen i Århus et stiftsarrangement til inspiration for menighedsråd, præster, ansatte og frivillige i Århus Stift første lejlighed

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

København, d. 25. oktober 2013 Til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K km@km.

København, d. 25. oktober 2013 Til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K km@km. København, d. 25. oktober 2013 Til Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K km@km.dk Humanistisk Samfund takker for opfordringen til at fremsende kommentarer

Læs mere

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart

Notat. 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen. Fase 1 - Opstart 1. Forsøgsramme vedr. placering af formålsbestemte puljer i provstiudvalgskassen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Det øgede økonomiske fokus i provstier og menighedsråd har ført til en række

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016

Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Formandsberetning for Foreningen Agape 2016 Som mange andre, er jeg blevet inspireret af Svend Brinkmanns bog Stå fast. I den har han mange gode pointer, og selv om han påstår, at det ikke er tilfældet,

Læs mere

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen.

Notat. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen. 3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder som selvstændig juridisk enhed - budgetsamrådsmodellen Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Flere store samarbejder har udtrykt ønske om

Læs mere

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE

SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE SAMTALEOPLÆG OM PRÆSTEUDDANNELSE - I ET SAMFUND MED FORSKELLIGE RELIGIONER OG LIVSSYN BAGGRUND EN PRÆSTS DANNELSE RUMMER MANGE FACETTER Præster er under stadig dannelse. Man lærer sig færdigheder, får

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kommissorium for Udvalg om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Dato: 10. september 2012 I de senere år har der adskillige gange været debat om folkekirkens styringsstruktur.

Læs mere

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015

Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Blad nr. 3009 Menighedsrådets møde Torsdag den 22. januar 2015 Dagsorden Beslutning 1. Godkendelse af mødets dagsorden Godkendt. 2. Meddelelser til orientering 2.1 Meddelelse fra Kirkeministeriet om Biskoppens

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset

Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Referat af åbent menighedsrådsmøde tirsdag den 3. november i Kirkehuset Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette Oxbøll var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var mødt 3 tilhørere. Orø,

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI

LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI LIVSBANENS FRIVILLIGSTRATEGI Mobil 61 39 97 64/21 24 48 88 Mail info@livsbanen.dk CVR 34639469 Web www.livsbanen.dk www.facebook.com/livsbanen www.youtube.com/livsbanen www.soundcloud.com/livsbanen Livsbanens

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1

Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Aulum Fritidscenter Årsberetning 2005 1 Årsberetning for Aulum Fritidscenter 2005 Indledning Jeg afsluttede sidste års beretning med at fortælle lidt om, hvad den nærmeste fremtid ville byde på, og helt

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København

Introprojekt for nyansatte præster Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, København Kort beskrivelse: 1. års ansættelse som præst med uddannelse lagt ind i ansættelsen. Varighed for nyansatte præster og deltagende provstier: 1. år: Samlet projektvarighed for FIP: 2 år. Projektstart: 1.

Læs mere

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019

PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 PIXI-UDGAVE: Stærmosegården Boligsocial helhedsplan 2015-2019 HVORDAN BLIVER EN HELHEDSPLAN TIL? Helt overordnet er det Landsbyggefonden, der bestemmer, hvad en boligsocial helhedsplan skal indeholde.

Læs mere

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart

Notat. 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver. Fase 1 - Opstart 7. Forsøgsramme vedr. ny organisering af menighedsrådets arbejde - Fra roller til ansvar og opgaver Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold I dag indeholder menighedsrådsloven en meget stram styring

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (Ændring af revisionsklausul) I lov nr. 506 12. juni 2009 om ændring af lov om folkekirkens økonomi foretages følgende ændring: 1. I 3 ændres

Læs mere

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.00 i det store menighedslokale på første sal

Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.00 i det store menighedslokale på første sal Hans Egedes Sogns Menighedsråd Møde Torsdag d. 30. april 2015 Side 1 Menighedsrådsmøde Torsdag den 30. april 2015 kl. 19.00 i det store menighedslokale på første sal Dagsordenstekst: Tilstede Protokollat:

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Sager til drøftelse / beslutning

Sager til drøftelse / beslutning Møde i Menighedsrådet den 25. november 2014 kl. 17.30, åbent møde. Der påregnes ikke at være sager til behandling på lukket møde. Fraværende med afbud: Christer Teilmann Damm Sager til drøftelse / beslutning

Læs mere

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed

Velkommen til temadagen. Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Velkommen til temadagen Samarbejde om et aktivt udeliv i fritiden fysisk aktivitet og mental sundhed Center for Forebyggelse i praksis er etableret i KL for en 3- årig periode med en bevilling fra Ministeriet

Læs mere

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget

6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget 6. Forsøgsramme vedr. placering af visse eller alle administrative opgaver, ansvaret herfor (kompetencen) og finansiering heraf i provstiudvalget Fase 1 - Opstart Inspiration Forsøgsindhold Mange menighedsråd

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort

Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort Høringssvar til 3. runde af Det nye Katolske Danmarkskort 1. udgave juni 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Høringssvar 3. høringsrunde 3. runde høringssvar fra et mindretal i menighedsrådet ved Sct. Clemens

Læs mere

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K

Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholm Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Vedr. debatoplæg fra udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Frivilligt

Læs mere

Projektet er forankret i den danske folkekirke. Projektets formål, vision og aktiviteter tager udgangspunkt heri.

Projektet er forankret i den danske folkekirke. Projektets formål, vision og aktiviteter tager udgangspunkt heri. Vedtægt for projekt Folkekirkens Tværkulturelle Center i Ribe Stift Indhold 1. Navn 2. Forankring og hjemsted 3. Formål, vision og værdier 4. Tidsramme, mål, succeskriterier og evaluering 5. Styregruppe

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose!

Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland. Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Mundtlig beretning årsmøde i DGI Sydøstjylland Som sidste år vil jeg starte beretningen med at rose! Vores udvalg, der organiserer idrætterne, har fortsat det hårde, men flotte arbejde med at være omkostningsbeviste

Læs mere

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv

ningsgruppens%20samlede%20raad%20og%20ideer.ashx 1 http://www.uvm.dk/~/media/uvm/filer/udd/folke/pdf13/131003%20it%20raadgiv Projektbeskrivelse for udviklings- og forskningsprojektet: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Baggrund Ifølge anbefalingerne fra

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015

Dansk Sejlunion - Klubkonference. 21. november 2015 Dansk Sejlunion - Klubkonference 21. november 2015 Vi vil fortælle om Baggrunden for projekt Vild med Vand Status for projektet Hvad består projektet af Hvad leverer projektsekretariatet Hvordan kommer

Læs mere

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne

Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Retningslinje nr. 12 til afdelingsbestyrelserne Sådan fungerer beboermødet I denne retningslinje vil vi beskrive, hvordan beboermødet (også kaldet afdelingsmødet i DUAB regi) fungerer og hvilket ansvar

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30

8680 RY Torsdag den 8. oktober 2015 klokken 18,30 Dagsorden Fraværende Referat Ole Hefsgaard med anmeldt forfald 117. Godkendelse af dagsorden 118. Godkendelse af referat fra mødet den 10. september 119. Meddelelser 1. Provstiet 2. Stiftet 3. Kirkeministeriet

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 17. marts 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Mødepunkt 1 Sag: Provstiudvalgskassen (789) Ribe Stift afholder seminar for stiftets provster

Læs mere

Nyt i Frivilligcenteret

Nyt i Frivilligcenteret Nyt i Frivilligcenteret Nye medarbejdere Projektkoordinator for projekt Selvhjælp Vores nye projektkoordinator for selvhjælp Anders B. Jeppesen har mange spændende tanker om selvhjælp og glæder sig til

Læs mere

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide

Foreningen for globale danskere. Danes Worldwide Danes Worldwide Foreningen for globale danskere Danes Worldwide Flere end 250.000 danskere opholder sig uden for Danmark i kortere eller længere tid af vidt forskellige årsager. Danes Worldwide er talerør

Læs mere

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE

FOLKEKIRKEN FOLKEKIRKENS LOGO FOLKEKIRKENS FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S LOGO S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DECEMBER 2012 BAGGRUNDSMATERIALE S FÆLLES VISUELLE IDENTITET DET FOLKELIGE KORS NOT SUITABLE FOR PRODUCTION PURPOSES 2012 JACOB JENSEN DESIGN S LOGO INDHOLD 3 TILBLIVELSEN

Læs mere

Landemodeberetning 24. september 2010.

Landemodeberetning 24. september 2010. Landemodeberetning 24. september 2010. Denne landemodeberetning adskiller sig fra en sædvanlig beretning bl.a. derved, at den er blevet til på baggrund af mine blot 5 måneder som biskop over Aalborg stift.

Læs mere

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014.

Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Bestyrelsens beretning på Fænøsund Friskoles generalforsamling, den 8. april 2014. Gode friskolevenner - endnu engang tak for jeres fremmøde. Jeg vil nu aflægge bestyrelsens beretning for det forgangne

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud

Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud Projektbeskrivelse Partnerskab om udvikling af kvaliteten i dagtilbud 1. Baggrund Stort set alle børn i Danmark går i dag i dagtilbud. Kommunerne har derfor en unik mulighed for at investere i vores børns

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011

Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 Kredsledelsens beretning for campingåret 2011 2011 blev et fint år for DCU 7. kreds. Vi er stadig en af de aktive kredse i DCU. Bestyrelsesmedlemmerne har, såvel hvad angår de enkelte stævner og ture,

Læs mere

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel

Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Referat for: Frederikshavn Provstiudvalg PU møde 14. november 2011. Kl. 14.00 Mødested: Fladbjerg Kapel Mødepunkt 1 Sag: PU-møde (448) Referat fra mødet den 3. oktober til godkendelse og underskrift Referat

Læs mere

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning

Notat. Model for evaluering af stiftsråd. 1 Indledning Dato: 27.februar 2007 Model for evaluering af stiftsråd 1 Indledning I regeringsgrundlaget Nye mål er anført følgende om stiftsråd: For at øge demokratiet og den lokale selvbestemmelse i folkekirken er

Læs mere

AVU-Workshop 14. maj 2013. Velkommen

AVU-Workshop 14. maj 2013. Velkommen AVU-Workshop 14. maj 2013 Velkommen Formål med mødet Videndeling og sparring på tværs af AVU-udvalg, AR, KUR, IDA Privat/Offentlig og IDAs administration => Videreudvikling af arbejdet i AVU-udvalg Altsammen

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand

Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Formandsberetning for Foreningen Agape 2015 v/steen Møller Laursen, formand Indledning Jeg har haft lejlighed til at læse det første nyhedsbrev, der blev udsendt fra foreningen Agape til foreningens venner.

Læs mere

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen.

Styregruppen for fusionsprojektet holdt møde den Her kan du læse om mødets resultater og de næste skridt i arbejdet med at forberede fusionen. Marts april 2014 5. udgave Nu tegner der sig en råskitse til en politisk organisationsmodel for en kommende afdeling. En organisation, der har fokus på at samle organisationens kræfter dér hvor det giver

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift

Beslutningsprotokollat - Stiftsrådet i Københavns stift Beslutningsprotokol fra møde i Stiftsrådet Tirsdag den 17. februar 2015 kl. 16.30 20.00 i Helligåndshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K. For mødet var fastsat følgende dagsorden: Afbud fra Margrethe

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer,

Foreningen af Danske Lægestuderende Århus Kredsforening. Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening. Aarhus, Kære Medlemmer, Økonomisk beretning fra FADL, Aarhus Kredsforening Kære Medlemmer, Aarhus, Det er en fornøjelse at kunne sætte jer ind i foreningsåret 2013/2014 set fra et økonomisk perspektiv. Som altid præsenteres her

Læs mere

Tale til studiestart 25. august 2015

Tale til studiestart 25. august 2015 Tale til studiestart 25. august 2015 1 Velkommen God morgen God morning! Hjertelig velkommen til Ingeniøruddannelserne på Syddansk Universitet. A very warm welcome to Engineering at SDU My name is Henrik

Læs mere

Helle Øst Udviklingsråd

Helle Øst Udviklingsråd Helle Øst Udviklingsråd Referat Udviklingsrådets Årsmøde Dato: 29. marts 2012, kl. 19.00 Sted: Helle Hallen Dagsorden ifg. Vedtægter: Beslutning: 1. Valg af dirigent og referent 2. Aflæggelse af årsberetning

Læs mere

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse?

Workshop. Kodeks for god ledelse. Landsforeningens årsmøde 2015. Baggrund for kodeks for god ledelse. Hvorfor kodeks for god ledelse? Workshop Kodeks for god ledelse Landsforeningens årsmøde 2015 Program den 31. maj 2015 Formål med workshop Baggrund for kodeks for god ledelse Hvorfor kodeks for god ledelse? Gennemgang af kodekset Øvelser

Læs mere

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna

Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Odense Lokalgruppe Referat af grupperådsmøde den 21. september 2005 Til stede: Karen, Andreas, Louise, Karina, Dorthe, Christina, Søren, Vibeke, Marie Ikke til stede: Daniel, Marie, Anna Referent: Karina

Læs mere

Et trossamfund i Luthersk Mission

Et trossamfund i Luthersk Mission Et trossamfund i Luthersk Mission Flere og flere medlemmer af Luthersk Mission (LM) overvejer af samvittighedsmæssige, teologiske, missionale og kirkelige grunde deres medlemskab af folkekirken. Baggrunden

Læs mere

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår

GRØNNEVANG SKOLE. Skolebestyrelsen. Kære elever, medarbejdere og forældre. ...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår Skolebestyrelsen GRØNNEVANG SKOLE 2 0 1 3 / 1 4 N Y H E D S B R E V N R. 2 Kære elever, medarbejdere og forældre...samt selvfølgelig et ønske til alle om en glædelig jul og et godt nytår SIDE 1 Værdier

Læs mere

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen

Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Strategisk udviklingskonsulent 1. Job- og kravprofilen Job- og kravprofilen er en uddybning af stillingen og skal være med til at sikre en fælles forståelsesramme mellem ansøger og Helsingør Kommune i

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere